Forstudie mot det kinesiske markedet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forstudie mot det kinesiske markedet"

Transkript

1 Forfatter: Rolf G Zimmermann Forstudie mot det kinesiske markedet Et første besøk til et utvalg kunder i Kina ble gjennomført for å skaffe kunnskap og erfaringer om hvordan dette markedet ser på fiskeprodukter fra Lofoten (ikke laks). Sammendrag: Det kinesiske konsum-markedet er trolig klar for sjømatprodukter fra Norges største fiskeri-region; Lofoten. Et første besøk tyder på at importører og distributører mener det skal være mulig å treffe et betalingsvillig markedssegment for mange typer sjømat fra Lofoten. En serie testforsendelser bør iverksettes for å skaffe mer kunnskap om hvordan en del produkter fra Lofoten faktisk vil bli betalt på det kinesiske markedet

2 Innhold 1. Innledning (det store bildet): Hovedfunn i forstudien: Metode: Bilder: Datagrunnlag: Norges Sjømatråd Shanghai: Innovasjon Norge og Kongelig norsk konsulat i Shanghai Innovasjon Norge Beijing: Qrill Sea: Hailisheng: Nettverks-eventer: LiQing v/ Oliver (Salrich trading co, Shanghai): Kinesisk handelsdelegasjon fra Ministry of Commerce/ambassaden i Oslo: Sammendrag: Konklusjon: Anbefalinger:

3 1. Innledning (det store bildet): Det kinesiske sjømatmarkedet er verdens største marked, uansett hvordan man snur og vender på det: De har verden største fiskeri-industri (ca. 30 % av verdens total) De har verdens største akvakultur-sektor (ca. 70 prosent av verdens total) Samlet sett utgjør produksjonen av sjømat i Kina ca. 56 prosent av verdenstotalen. Og det aller meste blir konsumert i Kina. Kina driver oppdrett av et hundretalls forskjellige arter, og alle livsformer fra saltvann og ferskvann betraktes potensielt som næring, og kan prissettes og omsettes på lokale sjømatmarkeder. Kina er også verdens eldste akvakultur-nasjon, og har drevet kultivering av ferskvannsfisk i flere tusen år. Minst seks arter som finnes i oppdrett i Kina er større enn verdens produksjon av laks målt i volum. Disse er ekstremt viktige for den kinesiske produksjonen av marine proteiner, som skyter i været parallelt med at etterspørselen fra den kinesiske middelklassen fortsetter å vokse. Kinesiske myndigheter har en omfattende plan for hvordan de skal møte den stadig økende etterspørselen etter sjømat fra sin egen befolkning med tiltak innenfor både fiskeri- og akvakultursektoren. Men på en del områder har det oppstått problemer som gir en unik markedsmulighet for produkter fra et område som Lofoten. a) Stor etterspørsel etter villfanget fisk har ført til overfiske og kollaps i flere lokale fiskebestander. b) Akvakultursektoren har vokst vilt de seneste 15 årene, noe som har ført til at det nå finnes en del useriøse aktører på markedet. Dette har gitt flere matvareskandaler som har ført til redusert tiltro til kinesiskprodusert mat blant kineserne. c) Store deler av teknisk utstyr for akvakultur på verdensbasis er spesialisert i forhold til lakseproduksjon og kan dårlig brukes til produksjon av lokale kinesiske arter. Dette gir problemer med industrialisering av landets akvakultur-sektor. I sum betyr dette at kineserne sliter med å fylle den voksende etterspørselen etter sjømat som oppstår etter hvert som middelklassen i befolkningen øker. Det betyr også at den marginale betalingsvilligheten for ren sjømat fra utlandet øker. Heldigvis for Lofoten/Norge er vårt rene hav kjent i alle hjørner av verden. Dette gir oss en rekke komparative fortrinn når vi nå skal inn på dette markedet og konkurrere med sjømat fra Kina og annen importert vare. På mange måter kan man si at tiden er gunstig for å starte med eksport for konsum, og at det har oppstått et mulighetsvindu som følge av uheldige omstendigheter i den kinesiske sjømatsektoren. 2

4 2. Hovedfunn i forstudien: Det ble gjennomført møter med myndighetspersoner i plenum, møter med halvoffentlige personer i mindre grupper eller en til en, møter med potensielle kunder samt samtaler med forskjellige personer under en del nettverkstilstelninger i det norske miljøet i Beijing og i Zhoushan. Disse ga relativt klare indikasjoner på hvilke rammer vi har å forholde oss til: 1) Etterspørselen etter norsk fisk er betydelig og det er «sug» i markedet etter spesielt norsk laks, etter at importen er begrenset som følge av det anspente bilaterale forholdet mellom Norge og Kina. 2) Fredsprisen fra den norske Nobelkomiteen har gjort eksport til Kina mer byråkratisk og «teknisk» krevende til tross for at markedet er til stede. 3) Handelshindre som følge av den økte bilaterale spenningen rammer i hovedsak norsk rød fisk. Problemene knyttet til annen fisk/råvare er ikke like påtagelig. 4) Importører og handelsmenn i Kina (kinesiske og andre) har et uttalt ønske om å handle med fisk fra Lofoten da dette ser ut til å være en merkevare som også kineserne til en viss grad kjenner til. 5) Flere personer som handler med andre råvarer fra Norge gjør seg svært lekre da de hører at vi vil sondere terrenget for fisk fra Lofoten. Dette tolkes som tegn på at den varen vi bringer til torgs betraktes som attraktiv i dette markedet og at markedet er villig til å betale for den. 6) I to av to kundemøter kommer det helt konkrete forespørsler på råvarer i innledende møte. Dette indikerer at markedet ser ut til å være modent for de varene Lofoten kan bringe til torgs i Kina. Disse foreløpige funnene står til en viss grad i motstrid til funn gjort i vitenskapelige sonderinger av dette markedet blant annet av Møreforsk. En del av disse studiene antyder at markedet i Kina ikke er betalingsvillig for norske råvarer. Andre studier konkluderer som om det er noe galt med det kinesiske markedet. En gjennomgang av datagrunnlaget indikerer imidlertid at dette markedet ikke har vært fulgt opp, slik at forskerne ikke har fått svar fra sine respondenter/testpanel. Dette gir et feilaktig inntrykk av at norske konvensjonelle råvarer er lite ettertraktet i dette markedet. I andre undersøkelser ble råvarer merket feil, slik at tilbakemeldingene fra kunder er lite valide. Jeg understreker her at vitenskapelige rapporter fra Kina her leses av en person som har inngående kunnskap om verdikjeden for sjømat i Kina. Jeg mener det er rimelig å konkludere med at forskningen her gir et delvis misvisende bilde av markedet for sjømat fra Lofoten. Grunnen til dette er som følger: 1) Hvis man vil introdusere en ny råvare i et marked og spør tilfeldig utvalgte importører om å prise råvaren basert på skjønn og uten å gi dem mulighet til å jobbe med råvaren i markedet, så vil man få tilbake et svært fortegnet prisbilde av råvaren. I verste fall vil importøren fallby råvaren for å presse prisen for å øke muligheten for egen arbitrasje. Man kan bare avdekke denne typen hendelser i sin forskning ved å legge til grunn inngående kjennskap til verdikjeden i det kinesiske sjømatmarkedet og dyp forståelse for kinesisk forretningskultur. Slik kunnskap leses ikke ut av den forskningen som er gjennomgått. 2) Å «spørre» konsummarkedet i Kina vil ikke si det samme som å spørre tilfeldige importører om hva de synes om en råvare, uten også å vite noe om hvor de vil flytte varen. Skal man ha kjennskap til hva konsummarkedet meder om råvarer fra Norge, så må man snakke med denne delen av markedet, og ikke en som kjøper fisk til kinesisk industriproduksjon. Denne 3

5 distinksjonen var ikke tydelig i den forskningen som ble sondert og det er rimelig å anta at forskerne ikke har tatt høyde for denne forskjellen. Denne forskjellen bør være vel kjent fra det norske markedet, men slike valører kan falle ut i en del markeder fordi kommunikasjon til kinesisk via engelsk kan være en komplisert øvelse som gir mange feilkilder. Disse feilkildene kan bare korrigeres ved erfaring. I sum er det derfor rimelig å anta at det finnes et marked som det er verd å gå videre med, til tross for at en del forskning sår tvil om dette. En av årsakene til dette kan være at timingen nå også er mer riktig enn for bare 3-5 år siden da deler av disse forskningsrapportene ble produsert. 4

6 3. Metode: Metoden som her er benyttet er kvalitativ. Det er ikke lagt sterke føringer på hvordan samtalen mellom de forskjellige personene vi møtte skulle forløpe. Det eneste målet var å få et inntrykk av sentimentet for norsk sjømat generelt og sjømat fra Lofoten spesielt. Samtalene forløp derfor som passiarer mer enn som intervjuer. Poenget med samtalene var heller ikke noen nøyaktig nedtegnelse av det som ble sagt i detalj, men å skape en forståelse for sentimentet i Kina per i dag blant folk med kunnskap om kinesisk smak, preferanse, regulatoriske rammer, handelshindringer, konkurransefaktorer, etc. Intervjuer/møter med: Innovasjon Norge Shanghai (om handelsforhold generelt sammen med Nordland fylkeskommune) Innovasjon Norge i Beijing (der sitter deres reelle sjømatkompetanse) Hailisheng leverandør av helseprodukter fra sjømat (omega3 etc) Qrill-sea med handelspartner importør av sjømatprodukter i Kina Diverse personer sentralt i det norsk-kinesiske handelsmiljøet i Beijing LiQing v/ Oliver Li (importør i Shanghai) Norges Sjømatråd i Shanghai Deltagelse på: 17. mai feiring i Shanghai (nettverkshendelse) Mottagelse på den norske ambassaden i Beijing Dokumenter: Marknadstest av fiskehovud i Kina Pelagisk kvalitet fra hav til fat Marknadskartlegging og uttesting av mora, havmus, hai, havål, skjellbrosme Markedsundersøkelse og prøveproduksjon av dyphavsarter Norsk kongesnegl - Produktegenskaper og markedstilpasning 5

7 4. Bilder: Carl Fredrik Jentoft og Einar Benjaminsen i samtaler med norske representanter under mottagelse i hagen ved residensen til den norske ambassadøren i Beijing. Research av typer sjømat, presentasjon og utvalg i et internasjonalt supermarked i Beijing. 6

8 Carl Fredrik Jentoft og Einar Benjaminsen i intense samtaler om fiskesorter og priser etter nettverksmiddag i Zhoushan 17. mai. Carl Fredrik Jentoft og Ole Jørgen Arctander tar den lokale fiskeflåten og lokale redskaper i nærmere øyesyn. 7

9 8 Rolf Zimmermann, Carl Fredrik Jentoft og Einar Benjaminsen sammen med administrasjonen i Qrill Sea etter at tentativ avtale er inngått om første leveranse.

10 5. Datagrunnlag: 5.1 Norges Sjømatråd Shanghai: Eksporten av laks mellom Norge og Kina er svært utfordrende til tross for at markedet etterspør denne fisken. Grunnen til problemene er fredsprisen som gikk til den kinesiske dissidenten Liu XiaoBo i Etter prisutdelingen sa Kinas statsminister Hu JinTao omtrent følgende: Kineserne vil ikke sulte i hjel om det blir mindre laks på det kinesiske markedet. Dette ble av byråkratiet tolket som en forespørsel om å forvanske handelen med denne varen, som er av så stor symbolverdi for Norge. Med sin bemerkning rører statsminister Hu imidlertid ved et sentralt punkt i forhold til det kinesiske markedet og de problemene man kan møte med nye råvarer i Kina. Kinesere flest spiser nemlig ikke laks. Laks i Kina finnes «bare» i det japanske kjøkken, det vil si at den spises som sushi. Dette er en type mat som ikke verdsettes av det kinesiske folk og sjømatrådet har i liten grad lykkes med å få kineserne til å omfavne og ta denne råvaren inn i sitt eget kjøkken. Dette til tross for at det er brukt store ressurser på denne strategien. På møtet i Shanghai fortalte den nye fiskeriutsendingen at Sjømatrådet nå vil endre på denne strategien, og bruke mindre ressurser på å få laks inn i det kinesiske kjøkken. Fiskeriutsending Sigmund Bjørgo har også tro på at forholdene nå ligger spesielt godt til rette for å starte eksport av annen sjømat enn laks til Kina. (Denne oppfatningen er seinere sjekket med tidligere fiskeriutsending i Kina, Åshild Nakken, som også deler denne oppfatningen). Bjørgo mener det er betimelig å bruke mer ressurser gjennom sjømatrådet og andre markedsføringsorganer på å hjelpe annen norsk fisk enn laks inn i det kinesiske sjømatmarkedet. 5.2 Innovasjon Norge og Kongelig norsk konsulat i Shanghai Vi møtte Innovasjon Norge/konsulatet i Shanghai representert ved Siri Borgen og Per Holte. Disse uttrykte en betydelig frustrasjon over det anstrengte bilaterale forholdet mellom Kina og Norge. De hevdet at dette har gjort deres arbeid vanskelig med å fungere som døråpner for norske selskaper i Kina. De håper imidlertid på at forholdet mellom våre to land vil normalisere seg, slik at de igjen kan fylle sin rolle og gjenoppta arbeidet med den bilaterale frihandelsavtalen mellom Norge og Kina. Inntil da vil de uansett kunne bistå med å legge til rette for enklest mulig registrering etc. for norske selskaper som vil jobbe mot Kina. 5.3 Innovasjon Norge Beijing: Her møtte vi Zhang JiWu som har fortid som byråkrat i det kinesiske fiskeridirektoratet. Han har jobbet i en årrekke som sjømat-ekspert for Innovasjon Norge og utarbeider vanligvis det som finnes av markedsrapporter på vegne av offentlige norske myndigheter/inovasjon Norge, forskningsinstitusjoner og private selskaper som ber om råd. Undertegnede kjenner Mr. Zhang godt fra tidligere, og vi har jobbet mye sammen. Mr. Zhang har ved en del anledninger også spurt undertegnede om statusrapporter fra enkelte deler av den kinesiske sjømatsektoren, da jeg opplagt hadde bedre kunnskap om denne, basert på omfattende fysisk tilstedeværelse i dette segmentet (akvakultur). Mr. Zhang er av den oppfatning at timingen for å starte eksport av annen sjømat enn laks er overmoden. Hans generelle oppfatning er at det bør være mulig å eksportere alle typer 9

11 sjømat inn til Kina, gitt at man kan finne et segment som er villig til å betale det man trenger å få betalt. Dette er normalt et spørsmål om markedsføring og målrettet salgsinnsats. 5.4 Qrill Sea: Dette er vår hovedkontakt i Kina, og dem vi nå regner med at vil gjøre en første bestilling av fisk fra Lofoten gjennom Benjamin Jensen AS og Morten Jentoft AS. Vi hadde flere og omfattende møter med dem og deres salgskontakt i Zhoushan. I møter med dem diskuterte vi blant annet: a) Spesifikke prisnivåer på fisk b) Spesifikke arter som vil ha interesse og betalingsvillighet i det kinesiske markedet c) En samarbeidsform som innebærer risikodeling i starten og profittdeling på et seinere tidspunkt d) Konkrete steg som må gjennomføres for at man skal kunne komme i gang med eksporten/importen mellom oss. Samtalene munnet ut i en muntlig tentativ enighet om hvordan avtalen mellom oss skal utformes og hvordan vi skal jobbe for å komme i gang. Vi ble deretter enig i at vi skal sette opp et kontraktuelt rammeverk for samarbeidet som regulerer forholdet mellom oss. Forholdet til denne kunden baserer seg på personer som undertegnede kjenner godt fra tidligere, og som det er etablert et tillitsforhold til. Slik avtalen mellom de to partene settes opp er denne tilliten helt sentral og den vil kun finnes så lenge de involverte personene er til stede i selskapene som handler med hverandre og så lenge man snakkes ansikt til ansikt og pleier denne forbindelsen. Dette betyr at tilliten innad i Qrill Sea er knyttet til meg som person. Det er av avgjørende viktighet å vite at dette er helt sentralt i kinesisk forretningskultur: En kineser handler med en annen person ikke med et selskap. Tilliten vil etter hvert utvikles slik at også Einar Benjaminsen, Carl Fredrik Jentoft eller andre som deltar i møter med dem og som handler med dem vil omfattes av dette tillitsforholdet Rammen for avtalen innebærer at vi starter å sende fisk til kostpris til Kina. Denne fisken kan brukes til å markedsføre råvaren slik at selgerne forstår hvilke priser de kan oppnå for disse råvarene i Kina. Siden det er snakk om å etablere nye råvarer for konsum i dette markedet, så kjenner heller ikke selgerne denne prisen på forhånd. Straks det er etablert et prisnivå for fisken settes det et prisnivå selskapene imellom som sikrer at en rimelig andel av profitten sendes tilbake til leverandører i Norge. På sikt er dette essensielt for at det skal være attraktivt for leverandører i Norge å bygge opp eksport i betydelige volumer rettet mot dette markedet. Den samarbeidsmodellen som er valgt baserer seg riktignok på tillit mellom partene, men den reduserer samtidig risikoen for tap på disse transaksjonene til bortimot null. Forutsetningene er at kunden stiller en Letter of Credit (LC) pålydende kostpris på råvaren til og med forsendelse (FOB). For kunden i Kina betyr dette at de får tilgang på prima råvare til markedsføring og til en svært konkurransedyktig pris, slik at de kan ta posisjoner på våre vegne. Dette stadiet i samarbeidet er å betrakte som midlertidig. Meningen er at forholdet skal utvikles enten til en tettere allianse, eller også et forhold der handelen skjer på betingelser som reflekterer råvarens pris i det kinesiske konsummarkedet. Det er imidlertid på det rene at den innledende modellen må benyttes for alle nye råvarer som skal selges inn på det kinesiske markedet. Bare slik kan vi skaffe løpende kunnskap om hvordan markedet priser de råvarene som til enhver tid tilbys fra Lofoten. Og som vi vet fra andre markeder er prisen på fisk en dynamisk organisme som endres fra uke til uke, måned til måned og fra år til år. 10

12 5.5 Hailisheng: Hailisheng (betyr «styrke fra havet») er et stort og presumptivt seriøst selskap som har jobbet lenge med å foredle og markedsføre helseprodukter basert på marine råvarer. Denne kunden er i første rekke interessert i fersk-frosset skinn fra fisk i Lofoten. Dette skal brukes til å ta ut stivelse som brukes i helsepreparater og kosmetikk. De har i dag betydelig ledig kapasitet ved fabrikken som produserer dette produktet, og åpenbart en etterspørsel i markedet som tilsier at de ønsker å skalere opp produksjonen. Men tilgangen på fiskeskinn i Kina er dårlig, fordi det meste av fisk i dette markedet selges med skinnet på. Dette har bakgrunn i tradisjonell kinesisk medisin som foreskriver at man holder huden frisk ved å spise skinn fra andre dyr, for eksempel fisk. Av denne grunn er det rimelig å anta at Hailisheng er avhengig av importert råstoff til denne produksjonen. Dette er nyttig kunnskap når man på sikt muligens skal forhandle pris med dem. Etter første møte med dem i Zhoushan etterspurte de en foreløpig pris på skinn fra oss. Dette har vi sendt til dem, men uten å få svar tilbake. Det kan bety at prisen vår er for høy. Men det kan også bety at det finnes kommunikasjonsbarrierer her som vi ikke kjenner til. Vi skal følge dette opp fremover. 5.6 Nettverks-eventer: Her ble det holdt samtaler med en rekke aktører fra mange forskjellige næringer. Felles for svært mange av de vi snakket med på disse eventene er at de projiserer en forståelse av at ren norsk fisk vil fremstå som en svært sexy råvare på det kinesiske high end-markedet. Med rett markedsføringsinnsats vil det med andre ord være mulig å ta ut en betydelig merpris på slike råvarer dersom man treffer de rette segmentene. Enkelte av dem man hadde samtaler med er å betrakte som finansielle investorer. Også disse viste en betydelig interesse for norsk fisk som investeringscase i Kina. Dette kan representere en alternativ inngangsport for slike råvarer, eller en alternativ kanal som kan gi drahjelp inn i det kinesiske markedet. Det er å anbefale at vi følger opp og jobber videre langs disse linjene. Kinesisk forretningskultur er kjent for å være svært opportunistisk, noe som betyr at det er smart å gi oss selv flere plattformer å stå på i dette markedet straks handelen kommer i gang. Dersom vi ikke gjør dette, kan vi risikere at vi på ett eller annet tidspunkt blir gissel i forhandlinger ved at vi ikke har noen alternativ strategi eller kanal inn i dette markedet. 5.7 LiQing v/ Oliver (Salrich trading co, Shanghai): LiQing signaliserer at det vil være mulig å treffe et høyt betalende segment for et utvalg av råvarer fra Lofoten, gitt at råvarene behandles rett. Dette er et sentralt element i forhold til salg til det kinesiske markedet. Eksemplene er mange på selskaper som har feilet fordi de ikke har skjønt hvordan de skal behandle råvarer til dette markedet. Lokal kulturforståelse er med andre ord alfa og omega for å lykkes her. Det sentrale budskapet fra Oliver er også at timingen er rett og at prisnivåene på fisk i Shanghai gir rom for å fase inn betydelige mengder norske råvarer. 11

13 5.8 Kinesisk handelsdelegasjon fra Ministry of Commerce/ambassaden i Oslo: I juli 2013 etter at vi hadde returnert fra Kina, ble vi forespurt om å legge opp en tur for en kinesisk handelsråd i Lofoten. Han ønsket gjerne å få innblikk i fiskerisektoren, slik at han kunne forberede jobb med å få råvarer fra Lofoten inn i Kina. Han er også av den opplevelse at det etterspørres betydelige mengder importert sjømat i Kina som følge av en serie alvorlige matvareskandaler de seneste årene. Dette gir et betydelig mulighetsvindu for sjømatnæringen i Lofoten. Handelsråden, Yao Shufeng, har fått henvendelser fra konkrete selskaper som ønsker å få tilgang til råvarer fra Norge/Lofoten. Han lovet å dele en del av disse kontaktene med oss, slik at vi kan ta kontakt og starte å jobbe opp mot disse selskapene. Oppfølging av dette besøket er gjort, mailkorrespondanse med Yao Shufeng er etablert og ett kontaktpunkt et allerede formidlet. Kontakten med dette selskapet må trolig gjøres på kinesisk, noe som gir en del utfordringer. Jeg jobber nå med å skaffe meg en tolk som kan tolke mailkorrespondanse fortløpende. Det er viktig at slik korrespondanse skjer uten unødig opphold, dersom man skal få til forretninger også med kinesiske kunder. 12

14 6. Sammendrag: En del punkter synes å gå igjen blant personene/organisasjonene som er inkludert i denne forstudien: a) Det finnes et betydelig betalingsvillig kundesegment i Kinas middelklasse/øvre middelklasse som er villige til å betale en premie for ren, importert sjømat. Dette segmentet er i Kina stort nok til at det vil kunne utgjøre et betydelig marked. b) Omstendigheter rundt Kinas matvarepolitikk, matvareskandaler, etc ar skapt et mulighetsvindu som forsterker muligheten som ligger latent i den kinesiske middelklassen. c) Muligheten for eksport/import av sjømat fra Lofoten betraktes som et svært interessant case både for importører, tradere og finansielle investorer. De ser et betydelig fortjenestepotensial her. d) Skal man treffe de høyt betalende segmentene, trenger man å teste ut en rekke råvarer med hensyn til kvalitet, bearbeidingsgrad, pris, etc. Risikoen og kostnaden for denne jobben må deles med det selskapet som gjør sonderingene i markedet. e) Det vil være mulig å få støtte for et slikt markedsprosjekt gjennom offentlige kanaler, som for eksempel Råsfisklaget, IN, Sjømatrådet, etc. 7. Konklusjon: Det synes som om det er grunnlag for å få til eksport av sjømat fra Lofoten til Kina. Markedet etterspør denne varen, deler av markedet er betalingsvillig, og makroforhold i markedet gir akkurat nå et mulighetsvindu for importerte råvarer til Kina. Men skal man lykkes så må man være villig til å tenke langsiktig og å bruke tid på markedsføring sammen med en lokal partner. Selv om for eksempel krabbe betales med opp til 500 kr/kilo på restauranter i Kina er det urimelig å anta at man kan ta ut differansen mellom førstehåndsprisen i Norge og detalj-prisen i Kina som avanse. Men det vil være mulig å etablere handel mot Kina som gjør dette minst like lønnsomt som handel mot tradisjonelle norske sjømatmarkeder (Europa i hovedsak). En ekstragevinst i så måte er at man kan redusere prispresset i eksisterende markeder dersom deler av fangstene sendes til nye markedet. 8. Anbefalinger: a) Det jobbes videre langs de linjene som er skissert for å etablere direkte eksport myntet på konsum-markedet i Kina. b) Nye ledetråder følges opp med tanke på å skalere eksporten opp. c) Eksportselskap etableres og dette registreres med eksportlisens i Kina. Det vil gi en god risikoavlastning at eksporten gjøres utenfor ett av de etablerte sjømatselskapene i kommunen. Da vil man unngå smitte-effekt i tilfelle prosjektet mislykkes og man sitter igjen med kostnader lokalt. d) Det bør vurderes en annen prosjektleder enn undertegnede, for å sikre nok ressurser til drift av Flakstad Utvikling. Det er imidlertid uklart om det finnes en prosjektleder som besitter nødvendig nettverkskompetanse i Kina, kompetanse på kinesisk forretningskultur og sjømatnæringen til at vedkommende vil bli selvgående uten omfattende oppfølging over en lengre periode. Alternativt bør man se på annen type avlastning av daglig leder slik at han kan følge opp ette prosjektet direkte. 13

Reisebrev fra Kina. Målet med oppholdet. Noen høydepunkter. Reisebrev hjem fra Kina-reise 2012. Kort om Kina

Reisebrev fra Kina. Målet med oppholdet. Noen høydepunkter. Reisebrev hjem fra Kina-reise 2012. Kort om Kina 18. februar 8. februar 8/-01 Reisebrev fra Kina Reisebrev hjem fra Kina-reise 01 Noen høydepunkter 19/-01 0/1-01 /-01 4/-01 Besøk på fiskenmarkedet i Beijing Besøk på den Norsk ambassade i Beijing, middag

Detaljer

Marked og foredling av norsk hvitfisk i Kina. Ålesund Espen Hanson

Marked og foredling av norsk hvitfisk i Kina. Ålesund Espen Hanson Marked og foredling av norsk hvitfisk i Kina Ålesund 24.08.2017 Espen Hanson Nordic Group Bodø Boston Bergen Trondheim Hovedkontor: Nordic Group AS Dronningens Gate 15 7401 Trondheim Leverandører Nordic

Detaljer

Kjære alle sammen. Velkommen til innspillmøte om Sjømatutvalgets innstilling som nå er på høring. Innstillingen som ble lagt fram før jul er trolig

Kjære alle sammen. Velkommen til innspillmøte om Sjømatutvalgets innstilling som nå er på høring. Innstillingen som ble lagt fram før jul er trolig Kjære alle sammen. Velkommen til innspillmøte om Sjømatutvalgets innstilling som nå er på høring. Innstillingen som ble lagt fram før jul er trolig det viktigste bidraget til den fiskeripolitiske debatten

Detaljer

UTVIKLING OG TILRETTELEGGING AV FELLES SALG / PROFILERING AV KONSUM BIPRODUKTER

UTVIKLING OG TILRETTELEGGING AV FELLES SALG / PROFILERING AV KONSUM BIPRODUKTER UTVIKLING OG TILRETTELEGGING AV FELLES SALG / PROFILERING AV KONSUM BIPRODUKTER BINOR PRODUCTS AS ble etablert i 2004 med fire likeverdige eiere - Rolf Jentoft AS - Gunnar Klo AS - Kræmer AS - Båtsfjordbruket

Detaljer

Muligheter og snublesteiner for bedrifter som ønsker seg ut i internasjonale markeder. VRI-samling, Alta, mars 2010 Gro Alteren, Forsker

Muligheter og snublesteiner for bedrifter som ønsker seg ut i internasjonale markeder. VRI-samling, Alta, mars 2010 Gro Alteren, Forsker Muligheter og snublesteiner for bedrifter som ønsker seg ut i internasjonale markeder VRI-samling, Alta, 15-16 mars 2010 Gro Alteren, Forsker Hvorfor fokusere på internasjonalisering? Vi trenger flere

Detaljer

FISKEOPPDRETT - EN BLÅ REVOLUSJON. Professor Atle G. Guttormsen

FISKEOPPDRETT - EN BLÅ REVOLUSJON. Professor Atle G. Guttormsen FISKEOPPDRETT - Professor Atle G. Guttormsen MITT UTGANGSPUNKT Verden trenger mer mat (og mange vil ha bedre mat) En kan produsere mer mat på to måter 1) Bruke dagens arealer mer effektivt 2) Ta i bruk

Detaljer

MARKEDSFØRING AV NORSK SJØMAT

MARKEDSFØRING AV NORSK SJØMAT BigBlue&Company We make successful business cases MARKEDSFØRING AV NORSK SJØMAT BIGBLUE & COMPANY Jan Hillesland Vise-president i Carlsberg med globalt ansvar for Marketing, Salg og Innovasjon Kommersielt

Detaljer

Markedet for laks i Kina Sigmund Bjørgo Norges Sjømatråds Utsending til Kina

Markedet for laks i Kina Sigmund Bjørgo Norges Sjømatråds Utsending til Kina Markedet for laks i Kina Sigmund Bjørgo Norges Sjømatråds Utsending til Kina AGENDA Konsumentinnsikt Hvem spiser laks Hvor spises laks Hvordan spises laks Hvordan henger laksekonsumet sammen med den makroøkonomiske

Detaljer

HVORDAN GÅR DET EGENTLIG MED BRASIL?

HVORDAN GÅR DET EGENTLIG MED BRASIL? HVORDAN GÅR DET EGENTLIG MED BRASIL? ØKENDE USIKKERHET I BRASIL Lav økonomisk vekst 0,9%% i 2012 og forventninger om 2,5% i år Høy inflasjon Opp mot 6.5% Økende rentenivå for å holde prisveksten under

Detaljer

Sjømatnæringen i et kunnskapsbasert Norge

Sjømatnæringen i et kunnskapsbasert Norge Sjømatnæringen i et kunnskapsbasert Norge Ragnar Tveterås Delprosjekt i et Kunnskapsbasert Norge ledet av prof. Torger Reve, BI Fiskeri og kystdepartementet, 22. mars 2011 Næringsliv som kunnskapsnav Fiskeri

Detaljer

LERØY SEAFOOD GROUP Er det fornuft i vekst, og hvor mye er det mulig å vokse

LERØY SEAFOOD GROUP Er det fornuft i vekst, og hvor mye er det mulig å vokse LERØY SEAFOOD GROUP Er det fornuft i vekst, og hvor mye er det mulig å vokse Sjur S. Malm Lerøy Seafood Group 1 1 Historie Lerøy Seafood Group kan spore sin opprinnelse tilbake til 1899. Siden 1999 har

Detaljer

Markedsorientering veien til suksess Ann-Mari Skinne,

Markedsorientering veien til suksess Ann-Mari Skinne, Markedsorientering veien til suksess Ann-Mari Skinne, 29.11.2013 Formål: Innovasjon Norges formål er å være statens og fylkeskommunenes virkemiddel for å realisere verdiskapende næringsutvikling i hele

Detaljer

Marin næring Innovasjon Norge

Marin næring Innovasjon Norge Marin næring Innovasjon Norge Innovasjon Norge Arktis - Tidligere Innovasjon Norge Troms og Finnmark - Kontorsteder i Vadsø, Alta og Tromsø samt et prosjektkontor på Svalbard - Tilpassing til ny tid og

Detaljer

Strategi. Fiskeri- og kystdepartementets strategi for kystbasert reiseliv

Strategi. Fiskeri- og kystdepartementets strategi for kystbasert reiseliv Strategi Fiskeri- og kystdepartementets strategi for kystbasert reiseliv 2008-2011 Bakgrunn... 4 Hovedmål: Bedre samarbeid mellom fiskeri- og havbruksnæringen og reiselivsnæringen... 4 Handlinger... 4

Detaljer

Markedsbasert produktutvikling - Profesjonelle kjøpere og konsumenter

Markedsbasert produktutvikling - Profesjonelle kjøpere og konsumenter Markedsbasert produktutvikling - Profesjonelle kjøpere og konsumenter Ragnar Tveterås Lofoten, 17. april 2015 Markedsbasert produktutvikling Markedsbasert produktutvikling handler om mer systematisk å

Detaljer

Torskeoppdrett hva nå? Og har vi plass til andre arter?

Torskeoppdrett hva nå? Og har vi plass til andre arter? Torskeoppdrett hva nå? Og har vi plass til andre arter? Bergen, 10.02.11 Frank Asche Introduksjon Oppdrett i Norge er en stor suksess Men er basert på en art Andre arter har hatt en ujevn utvikling, men

Detaljer

Icefresh konseptet som døråpner for produktog markedsutvikling. Torskenettverksmøte i Bergen 9. februar 2011

Icefresh konseptet som døråpner for produktog markedsutvikling. Torskenettverksmøte i Bergen 9. februar 2011 Icefresh konseptet som døråpner for produktog markedsutvikling Torskenettverksmøte i Bergen 9. februar 2011 Om Icefresh AS Etablert mars 2006 Johan Fredrik Dahle, Svein Ruud Fase 1: Teknologisk konsept

Detaljer

5 fakta. om Norges handel med EU og Europa EØS

5 fakta. om Norges handel med EU og Europa EØS 5 fakta om Norges handel med EU og Europa EØS 1. Handelsavtalen Norge inngikk med EU før EØS-avtalen gjelder fortsatt, og garanterer tollfri handel med varer Dersom EØS-avtalen sies opp, skal frihandelsavtalen

Detaljer

2.7 Egen markedsplan

2.7 Egen markedsplan 2.7 Egen markedsplan Målsetting med temaet: Markedsmål og salgsmål Markedsstrategi Markedsføringstiltak Markedsplan er en konkret beskrivelse av de markedsaktiviteter som en virksomhet skal iverksette

Detaljer

Nettverk og relasjonsbygging. Morten H. Abrahamsen Lederskolen, 28. Mars 2014

Nettverk og relasjonsbygging. Morten H. Abrahamsen Lederskolen, 28. Mars 2014 Nettverk og relasjonsbygging Morten H. Abrahamsen Lederskolen, 28. Mars 2014 Hvorfor har vi relasjoner? Eller: Hvordan skal bedriften organisere samarbeid med omverdenen? Innkjøp Leverandør A Leverandør

Detaljer

Filetbedriftene har vært lokalisert nært de store fangst- og gytefeltene for den nordøstatlantiske torsken. Deres fortrinn har vært en unik tilgang

Filetbedriftene har vært lokalisert nært de store fangst- og gytefeltene for den nordøstatlantiske torsken. Deres fortrinn har vært en unik tilgang Filetbedriftene har vært lokalisert nært de store fangst- og gytefeltene for den nordøstatlantiske torsken. Deres fortrinn har vært en unik tilgang til fisk. Globaliseringen av råvaremarkedet, drevet av

Detaljer

Utforming: Utopia Reklamebyrå AS, trykket på resirkulert papir

Utforming: Utopia Reklamebyrå AS, trykket på resirkulert papir Utforming: Utopia Reklamebyrå AS, trykket på resirkulert papir Greenpeace poengberegning for fisk - og skalldyrpolicy Hvert spørsmål er forutsatt med et antall valg. Velg det svaret du synes passer best

Detaljer

Stø kurs eller full brems?

Stø kurs eller full brems? 9/15/09 1 Agenda Stø kurs eller full brems? Regelverkets betydning for sjømattilførselens tilpasning til markedene 9/15/09 2 Kort om NorgesGruppen 9/15/09 3 Konseptene 9/15/09 4 Det norske dagligvaremarkedet

Detaljer

Fiskeri og havbruk i nord Visjoner mot 2040. Bodø 30. august 2010

Fiskeri og havbruk i nord Visjoner mot 2040. Bodø 30. august 2010 Fiskeri og havbruk i nord Visjoner mot 2040 Bodø 30. august 2010 27 mill måltider. Hver dag. Foto: EFF Eksportutvikling 2009: 44,7 mrd 2,6mill tonn Havbruk (58%): 26 mrd Fiskeri (42%): 18,7 mrd Kilde:

Detaljer

Spørsmål og svar om fiskefôr til norsk lakseoppdrett

Spørsmål og svar om fiskefôr til norsk lakseoppdrett Spørsmål og svar om fiskefôr til norsk lakseoppdrett 1. Hvor kommer oppdrettslaksen i butikkene fra? SVAR: Det aller meste av oppdrettslaks som selges i handelen er norsk, men det selges også laks som

Detaljer

økt verdiskaping og lønnsomhet.

økt verdiskaping og lønnsomhet. Marint verdiskapingsprogram har vært i gang siden 2006 og var evaluert i 2012. Hovedkonklusjon var at sjømatbedrifter som har deltatt i Marint verdiskapingsprogram og tatt utfordringen om styrket markedsorientering,

Detaljer

STØRST, MEN LIKEVEL MINST - MÅ NORDLAND EKSPORTERE SÅ MYE RÅSTOFF?

STØRST, MEN LIKEVEL MINST - MÅ NORDLAND EKSPORTERE SÅ MYE RÅSTOFF? STØRST, MEN LIKEVEL MINST - MÅ NORDLAND EKSPORTERE SÅ MYE RÅSTOFF? Foredrag Kystnæringskonferansen Leknes i Lofoten 23.9.2011 Av Torbjørn Trondsen Norges fiskerihøgskole Universitetet i Tromsø Disposisjon

Detaljer

V1999-36 25.06.99 Telenor Mobil AS' bruk av NMT-databasen til markedsføring og salg av GSM - pålegg om meldeplikt etter konkurranseloven 6-1

V1999-36 25.06.99 Telenor Mobil AS' bruk av NMT-databasen til markedsføring og salg av GSM - pålegg om meldeplikt etter konkurranseloven 6-1 V1999-36 25.06.99 Telenor Mobil AS' bruk av NMT-databasen til markedsføring og salg av GSM - pålegg om meldeplikt etter konkurranseloven 6-1 Sammendrag: Telenor Mobil pålegges å informere Konkurransetilsynet

Detaljer

Bærekraftig fremtidsrettet torskeoppdrett

Bærekraftig fremtidsrettet torskeoppdrett Bærekraftig fremtidsrettet torskeoppdrett www.regjeringen.no/fkd Bærekraftig fremtidsrettet torskeoppdrett Jeg har fortsatt tro på at torskeoppdrett vil bli en viktig del av verdiskapinga langs kysten.

Detaljer

UTVIKLINGSTRENDER I NORSK SJØMATKONSUM 2011

UTVIKLINGSTRENDER I NORSK SJØMATKONSUM 2011 UTVIKLINGSTRENDER I NORSK SJØMATKONSUM 2011 Denne presentasjon tar utgangspunkt i: Paneldata fra GfK-Norge, basert på 1500 norske husholdninger. Tallene er aggregert opp og gir et anslag av befolkningens

Detaljer

Erfaringer fra markedsføring hva kan bransjen forbedre? Anne-Margrethe Jensen Produktsjef el

Erfaringer fra markedsføring hva kan bransjen forbedre? Anne-Margrethe Jensen Produktsjef el Erfaringer fra markedsføring hva kan bransjen forbedre? Anne-Margrethe Jensen Produktsjef el Avklaring av tema Hvilke erfaringer? Fra vår markedsføring Interne prosesser Kunders reaksjoner Forbedringer?

Detaljer

Miljømerking av villfangst - har dette effekt på marked og pris?

Miljømerking av villfangst - har dette effekt på marked og pris? Miljømerking av villfangst - har dette effekt på marked og pris? Bakgrunn Tiltakende bærekraft trend (konsument) Krav fra kunder (innkjøpere), 3. parts sjekk Krav fra eksportører MSCs betydelige vekst

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

FHFS prioriteringer i 2013 og fremover. Arne E. Karlsen

FHFS prioriteringer i 2013 og fremover. Arne E. Karlsen FHFS prioriteringer i 2013 og fremover Arne E. Karlsen Næringsrettet FoU for en bærekraftig og lønnsom sjømatnæring i vekst Styre 2013 Jan Skjærvø (styreleder) Irene Heng Lauvsnes (1. nestleder) Rolf

Detaljer

10 mistak du vil unngå når du starter selskap

10 mistak du vil unngå når du starter selskap 10 mistak du vil unngå når du starter selskap Ove Brenna Senior Bedriftsrådgiver Kontakt: E-post: ove.brenna@norskbedriftstjenste.no Tlf: 21 89 92 37 Ove Brenna har over 20 års erfaring fra selskapetableringer

Detaljer

Norge 4.0 omstilling og innovasjon i marin næring Anita Krohn Traaseth Administrerende direktør, Innovasjon Norge

Norge 4.0 omstilling og innovasjon i marin næring Anita Krohn Traaseth Administrerende direktør, Innovasjon Norge Norge 4.0 omstilling og innovasjon i marin næring Anita Krohn Traaseth Administrerende direktør, Innovasjon Norge Marin næring i Innovasjon Norge Fakta: Marin næring i Innovasjon Norge 100 års erfaring

Detaljer

Satsing på Sjømatnæringen. En lønnsom og forutsigbar sjømatnæring Fra pilotprosjekt til levende bedrift

Satsing på Sjømatnæringen. En lønnsom og forutsigbar sjømatnæring Fra pilotprosjekt til levende bedrift Satsing på Sjømatnæringen En lønnsom og forutsigbar sjømatnæring Fra pilotprosjekt til levende bedrift Styrket markedsorientering Økt verdiskaping og lønnsomhet Forpliktende samarbeid, kompetanseheving

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Inger Jonsgård Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 06/3977

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Inger Jonsgård Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 06/3977 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Inger Jonsgård Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 06/3977 Saken behandles i følgende utvalg: Utvalg: Dato: Kontrollutvalget 19.06.2012 Kommunestyret (her skal du ikke sette inn noe -

Detaljer

Verktøy for forretningsmodellering

Verktøy for forretningsmodellering Verktøy for forretningsmodellering Referanse til kapittel 12 Verktøyet er utviklet på basis av «A Business Modell Canvas» etter A. Osterwalder og Y. Pigneur. 2010. Business Model Generation: A Handbook

Detaljer

Innspill til utekontorstruktur

Innspill til utekontorstruktur Innspill til utekontorstruktur Norges sjømatråd jobber sammen med den norske fiskeri- og havbruksnæringen for å utvikle markeder for norsk sjømat. Vi har hovedkontor i Tromsø og tolv kontorer i utlandet.

Detaljer

Nærings- og fiskeridepartementet postmottak@nfd.dep.no. Dato 28. juli 2015. Innspill til regjeringens bioøkonomistrategi

Nærings- og fiskeridepartementet postmottak@nfd.dep.no. Dato 28. juli 2015. Innspill til regjeringens bioøkonomistrategi Nærings- og fiskeridepartementet postmottak@nfd.dep.no Dato 28. juli 2015 Innspill til regjeringens bioøkonomistrategi Regjeringen planlegger å utarbeide en nasjonal bioøkonomistrategi i løpet av 2015.

Detaljer

NÆRINGSPOLITISK NOTAT

NÆRINGSPOLITISK NOTAT NÆRINGSPOLITISK NOTAT Fra: Dato: LO, NNN, Fellesforbundet, Industri Energi og Sjømat Norge 25. august 2017. Norge trenger en bedre strategi for sjømatnæringen For å skape verdier og arbeidsplasser i sjømatnæringen

Detaljer

Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi

Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi 30. mars 2017 Laget av Maskinen i samarbeid med NFFA Innhold Side O m d ø m m e s t r a t e g i Innledning 2 Visjon 3 Misjon 3 Verdier 3 Personlighet

Detaljer

UTVIKLINGSTRENDER I NORSK SJØMATKONSUM. Tromsø, mars 2013

UTVIKLINGSTRENDER I NORSK SJØMATKONSUM. Tromsø, mars 2013 UTVIKLINGSTRENDER I NORSK SJØMATKONSUM Tromsø, mars 213 Kilder Denne presentasjonen tar utgangspunkt i: Paneldata fra GfK-Norge, basert på 15 norske husholdninger. Tallene er aggregert opp og gir et anslag

Detaljer

Kvinnedagen 8 Mars 2016 Tema fyll dine online kurs eller workshops med de rette kundene.

Kvinnedagen 8 Mars 2016 Tema fyll dine online kurs eller workshops med de rette kundene. Kvinnedagen 8 Mars 2016 Tema fyll dine online kurs eller workshops med de rette kundene. Hvordan fylle dine kurs og workshops med de rette kundene som gjerne betaler det hva koster? Det har aldri før vært

Detaljer

Norsk laks i Kina 1)

Norsk laks i Kina 1) Norsk laks i Kina 1) Kåre Hansen I denne artikkelen identifiseres segmenter i det kinesiske markedet for norsk laks. Norsk laks vil være et alternativ for en svært liten andel av kineserne hovedsakelig

Detaljer

RUSSLAND OG TOLLUNIONEN: ETT ÅR MED SANKSJONER - HVA NÅ? Ekaterina Tribilustova Eurofish International Organisation Copenhagen, Denmark

RUSSLAND OG TOLLUNIONEN: ETT ÅR MED SANKSJONER - HVA NÅ? Ekaterina Tribilustova Eurofish International Organisation Copenhagen, Denmark RUSSLAND OG TOLLUNIONEN: ETT ÅR MED SANKSJONER - HVA NÅ? Ekaterina Tribilustova Eurofish International Organisation Copenhagen, Denmark BAKGRUNN Den Eurasiske Økonomiske Union Innføring av importforbudet:

Detaljer

Innspill til utekontorstruktur

Innspill til utekontorstruktur Innspill til utekontorstruktur Norges sjømatråd jobber sammen med den norske fiskeri- og havbruksnæringen for å utvikle markeder for norsk sjømat. Vi har hovedkontor i Tromsø og tolv kontorer i utlandet.

Detaljer

Du setter en ny trade som ser utrolig lovende ut og får en god natt med søvn. Du står opp dagen derpå og ser du fikk traden din og markedet

Du setter en ny trade som ser utrolig lovende ut og får en god natt med søvn. Du står opp dagen derpå og ser du fikk traden din og markedet TRADERS MENTALITET Hva er det viktigste når du skal trade? Er det nye publiserte tall? Nyheter? Trender? Naturkatastrofer? 9/11? Opec? Oljelagre i USA? Oppdatrete jobbtall kl. 14:30? President Obamas tiltredelse/avgang?

Detaljer

Møre og Romsdal. Sjømatfylke nr. 1

Møre og Romsdal. Sjømatfylke nr. 1 Møre og Romsdal Sjømatfylke nr. 1 Sjømatnæringa i Møre og Romsdal Tradisjon Lidenskap Fremtid Foto: Lars Olav Lie Møre og Romsdal er sjømatfylke nr. 1 700.000 tonn sjømat blir produsert årlig Det tilsvarer

Detaljer

Hvordan selger du deg inn som Interimleder? Tor Hansen 31.August 2017

Hvordan selger du deg inn som Interimleder? Tor Hansen 31.August 2017 Hvordan selger du deg inn som Interimleder? Tor Hansen 31.August 2017 Prosessen fra utlysning til avtale med oppdragsgiver Besvarelse av stillingsutlysningen 1.nåløyet Bli blant de utvalgte kandidater

Detaljer

Fra 4P til kunde-, verdi- og merke- ledelse! Med fokus på relasjonsbygging. Kjetil Aukland Høyskolelektor, Faglig leder BI Kristiansand

Fra 4P til kunde-, verdi- og merke- ledelse! Med fokus på relasjonsbygging. Kjetil Aukland Høyskolelektor, Faglig leder BI Kristiansand Fra 4P til kunde-, verdi- og merke- ledelse! Med fokus på relasjonsbygging Kjetil Aukland Høyskolelektor, Faglig leder BI Kristiansand Kjetil Aukland Faglig leder BI Kristiansand PhD kandidat - Aalborg

Detaljer

KAMPANJE UKE 18, 19 OG 20:

KAMPANJE UKE 18, 19 OG 20: KAMPANJE UKE 18, 19 OG 20: MÅLSETTING OG MÅLGRUPPER Målsetting Posisjoneringsarbeidet vi har jobbet med det siste året har gitt en fin trendlinje på markedsposisjonen fremtidsrettet, med all time high

Detaljer

Referat fra rundbordsmøte 23.aug, Fisketorget i Bergen

Referat fra rundbordsmøte 23.aug, Fisketorget i Bergen Referat fra rundbordsmøte 23.aug, Fisketorget i Bergen Hvordan styrke tilbudet på fersk kvalitetssjømat i Bergen? Tema for møtet: Dagens distribusjon av fersk sjømat i regionen Dagens regelverk for omsetting

Detaljer

Rapport nr. Å 0416. FISKERYGGER TIL KOKING AV KRAFT - Bruk av biprodukt fra saltfiskindustrien

Rapport nr. Å 0416. FISKERYGGER TIL KOKING AV KRAFT - Bruk av biprodukt fra saltfiskindustrien Rapport nr. Å 0416 FISKERYGGER TIL KOKING AV KRAFT - Bruk av biprodukt fra saltfiskindustrien Kari Lisbeth Fjørtoft og Ann Helen Hellevik Ålesund, desember 2004 FORORD Prosjektet Fiskerygger til koking

Detaljer

Lokalmat i butikkane. Nasjonal Stølskonferanse Fagernes, 11. - 12. Mai 2012. Eivind Haalien Produktgruppesjef Lokalmat og spesialiteter

Lokalmat i butikkane. Nasjonal Stølskonferanse Fagernes, 11. - 12. Mai 2012. Eivind Haalien Produktgruppesjef Lokalmat og spesialiteter Lokalmat i butikkane Nasjonal Stølskonferanse Fagernes, 11. - 12. Mai 2012 Eivind Haalien Produktgruppesjef Lokalmat og spesialiteter www.norgesgruppen.no AGENDA Om NorgesGruppen Nordisk mat Lokalmatsatsingen

Detaljer

Sjømat-Norge 2016 Vilt Kjør og Stor Stas!

Sjømat-Norge 2016 Vilt Kjør og Stor Stas! Sjømat-Norge 2016 Vilt Kjør og Stor Stas! v/ Ragnar Nystøyl Sjømatdagene 2017 Scandic Hell, Stjørdal 17. Januar - 2017 Årets Quiz: Hva har det vært konkurrert i her? Svar på Årets Quiz: Hvem har gjennom

Detaljer

Internasjonal Profilering

Internasjonal Profilering Jonas Gahr Støre vil styrke Norges omdømme i utlandet, eller rettere sagt, skaffe Norge et omdømme Vi må få oss en identitet - intet mindre. Aftenposten, 28.01.08 1 Internasjonal Profilering Mål: Øke kjennskapen

Detaljer

Båtsfjord Barents Base AS

Båtsfjord Barents Base AS Båtsfjord Barents Base AS En ledende leverandør av kai, service og tjenester for aktører i Barentshavet. Våre produkter er utleie av kai og lagringsareal for ethvert behov for aktører som har interesser

Detaljer

Hold i torsken; en real fiskehistorie. Bygging av merkevaren Lofoten. Lofotprodukt/TRY/Apt/MEC/Pravda

Hold i torsken; en real fiskehistorie. Bygging av merkevaren Lofoten. Lofotprodukt/TRY/Apt/MEC/Pravda Hold i torsken; en real fiskehistorie. Bygging av merkevaren Lofoten. Lofotprodukt/TRY/Apt/MEC/Pravda SITUASJONSBESKRIVELSE Merkevaren Lofoten består av en rekke produkter av foredlet fisk og ble lansert

Detaljer

LISENSAVTALE FOR PÅFØRING AV KVALITETSMERKER I NORGE

LISENSAVTALE FOR PÅFØRING AV KVALITETSMERKER I NORGE LISENSAVTALE FOR PÅFØRING AV KVALITETSMERKER I NORGE Norges sjømatråd AS (Sjømatrådet) Strandveien 106 9291 Tromsø ( Sjømatrådet ) og Navn: Org. nr: Adresse: Post.nr/Sted: Mottaksnr: Kontaktperson mailadr.,

Detaljer

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ TENK SOM EN MILLIO ONÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Hva kjennetegner millionærer, og hva skiller dem fra andre mennesker? Har millionærer et medfødt talent for tall og penger? Er millionærer

Detaljer

Lerøy Seafood Norsk verdiskaping. Sørøya 8. mars Ivar Wulff Direktør Forretningsutvikling

Lerøy Seafood Norsk verdiskaping. Sørøya 8. mars Ivar Wulff Direktør Forretningsutvikling Lerøy Seafood Norsk verdiskaping Sørøya 8. mars 2017 Ivar Wulff Direktør Forretningsutvikling Lerøy Seafood Ole Mikkel Lerøen 1899 Pionér Fullsortiment sjømatleverandør Serverer over 5 millioner sjømatmåltider

Detaljer

MARIN STRATEGIPLAN TRØNDELAG

MARIN STRATEGIPLAN TRØNDELAG Trøndelag skal bli verdens viktigste og mest innovative havbruksregion og Norges viktigste på deler av den øvrige marine sektor. er Trøndelags styringsdokument for økt verdiskaping innenfor marin sektor.

Detaljer

Tilgang og anvendelse av marint restråstoff

Tilgang og anvendelse av marint restråstoff FHF Fagdag Marint Restråstoff 28.11.2013 Tilgang og anvendelse av marint restråstoff Trude Olafsen, SINTEF Fiskeri og havbruk AS Ragnar Nystøyl, Kontali Analyse AS Teknologi for et bedre samfunn 1 Innhold

Detaljer

David Levithan. En annen dag. Oversatt av Tonje Røed. Gyldendal

David Levithan. En annen dag. Oversatt av Tonje Røed. Gyldendal David Levithan En annen dag Oversatt av Tonje Røed Gyldendal Til nevøen min, Matthew. Måtte du finne lykke hver dag. Kapittel én Jeg ser bilen hans kjøre inn på parkeringsplassen. Jeg ser ham komme ut.

Detaljer

Arbeidsgiveres erfaringer med døve ansatte

Arbeidsgiveres erfaringer med døve ansatte Arbeidsgiveres erfaringer med døve ansatte Sluttrapport En undersøkelse av arbeidsgiveres erfaringer med døve ansatte sammenlignet med de døve arbeidstakernes oppfatninger, som grunnlag for tiltak for

Detaljer

Marint verdiskapingsprogram. - En mulighet for fremtidsrettede norske sjømatbedrifter

Marint verdiskapingsprogram. - En mulighet for fremtidsrettede norske sjømatbedrifter Marint verdiskapingsprogram - En mulighet for fremtidsrettede norske sjømatbedrifter Innovasjon Norges mål for sjømatnæringen Innovasjon Norge har som mål å bidra til økt verdiskaping og lønnsomhet i sjømatnæringen

Detaljer

Value propositions i nordisk marin sektor

Value propositions i nordisk marin sektor Value propositions i nordisk marin sektor Frokostseminar 16. juni 2011 Audun Iversen, Nofima Marked og Renate Enemark Bergersen, Econ Pöyry Agenda Markedet for sjømat Marine verdikjeder Nøkler til brukerdreven

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/3

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/3 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/3 Klager: X Innklaget: Terra Markets AS Parkveien 61 0254 OSLO Saken gjelder: Saken gjelder klage på mangelfull oppfølgning fra verdipapirforetakets side, blant annet

Detaljer

HØRING AV ENDRINGER I DEN YRKESFAGLIGE TILBUSSTRUKTUREN

HØRING AV ENDRINGER I DEN YRKESFAGLIGE TILBUSSTRUKTUREN Utdanningsdirektoratet Postmottak post@udiro.no HØRING AV ENDRINGER I DEN YRKESFAGLIGE TILBUSSTRUKTUREN mandag 4. september 2017 Sjømat Norge viser til høringsdokument fra Utdanningsdirektoratet (UDIR)

Detaljer

MARKEDSUTVIKLING HVITFISK - SPANIA JANUAR 2009

MARKEDSUTVIKLING HVITFISK - SPANIA JANUAR 2009 Markedsanalytiker Ove Johansen ove.johansen@seafood.no Tlf. Mob: 93 8 3 16 MARKEDSUTVIKLING HVITFISK - SPANIA JANUAR 29 MAKROØKONOMISK UTVIKLING Spania har i løpet av 28 blitt hardt rammet av den finansielle

Detaljer

Kunnskapsbasert næringsutvikling i Kvivsregionen hvordan utnytte Kvivsvegen til å skape en integrert og dynamisk kunnskaps- og arbeidsmarkedsregion?

Kunnskapsbasert næringsutvikling i Kvivsregionen hvordan utnytte Kvivsvegen til å skape en integrert og dynamisk kunnskaps- og arbeidsmarkedsregion? Kunnskapsbasert næringsutvikling i Kvivsregionen hvordan utnytte Kvivsvegen til å skape en integrert og dynamisk kunnskaps- og arbeidsmarkedsregion? Erik W. Jakobsen, Managing Partner Forskningsbasert

Detaljer

Høgskolen i Molde Vernepleier utdanningens fokus på utfordrende atferd, aggresjon og vold

Høgskolen i Molde Vernepleier utdanningens fokus på utfordrende atferd, aggresjon og vold Høgskolen i Molde Vernepleier utdanningens fokus på utfordrende atferd, aggresjon og vold Tekst: Jarle Eknes, je@sorpost.no På Høgskolen i Molde møter vi høgskolelærer Thrine Marie Nøst Bromstad for en

Detaljer

Forretningsplan for Invest in Agder

Forretningsplan for Invest in Agder Forretningsplan for Invest in Agder Det er en økende konkurranse mellom land, regioner og byer om å tiltrekke seg de beste folkene, kompetanse, bedrifter og investorer. Globaliseringen gjør at denne attraktivitetskonkurransen

Detaljer

Markedsrapport - Kongekrabbe Tillegg for perioden juni-juli 2013

Markedsrapport - Kongekrabbe Tillegg for perioden juni-juli 2013 Fangstutvikling: I perioden etter prisdrøftelsene i juni og frem til 5. august er det omsatt 64 tonn i kvotefisket og 18 tonn i frifiskeområdet. De fleste kjøperne har betalt minstepris eller litt over.

Detaljer

Telemark kommunikasjonsstrategi

Telemark kommunikasjonsstrategi Telemark kommunikasjonsstrategi 1 2 Kontraster som strategi Den overordnede ideen for den den visuelle identiteten til Telemark er kontraster som utfyller hverandre. I fargelæren heter det komplementære

Detaljer

Råstoffutfordringene Hvordan vil fôrindustrien løse disse i framtiden?

Råstoffutfordringene Hvordan vil fôrindustrien løse disse i framtiden? Råstoffutfordringene Hvordan vil fôrindustrien løse disse i framtiden? FHL Maring Fagdag 27. nov 2014 Petter Martin Johannessen Supply Chain Direktør 1 Oversikt 1. Et glimt av EWOS 2. Tilgang på marine

Detaljer

Havbruk en næring for fremtiden? Mat, miljø og mennesker 16/02/2012

Havbruk en næring for fremtiden? Mat, miljø og mennesker 16/02/2012 «Vi kan ikke leve av å være det rikeste landet i verden» (Trond Giske Næringsminister ( Norge 2020)) Havbruk en næring for fremtiden? Mat, miljø og mennesker 16/02/2012 1 Fremtidens næringer «Norge har

Detaljer

Solvaner i den norske befolkningen. Utført på oppdrag fra

Solvaner i den norske befolkningen. Utført på oppdrag fra Solvaner i den norske befolkningen Utført på oppdrag fra Mai 2014 Innhold Innledning... 3 Materiale og metode... 3 Hovedfunn... 4 Solvaner i Norge... 7 Solvaner på sydenferie... 13 Bruk av solarium...

Detaljer

Konsumprodukter fra biråstoff ved slakting og videreforedling av laks og ørret

Konsumprodukter fra biråstoff ved slakting og videreforedling av laks og ørret RUBIN-rapport 208 Konsumprodukter fra biråstoff ved slakting og videreforedling av laks og ørret Gjennomført av Stiftelsen RUBIN 01.07.2011 Innhold Innledning s 2 Metode s 3 Resultater s 4 Verdiskaping

Detaljer

BRAND GARDEN. Vi får merkevarer til å vokse og gro

BRAND GARDEN. Vi får merkevarer til å vokse og gro BRAND GARDEN Vi får merkevarer til å vokse og gro Tradisjonell produktutvikling 1.Hva 2.Hvordan 3.Hvem 4.Hvorfor Strategisk innovasjon 1.Hvorfor 2.Hvem 3.Hvordan 4.Hva Eksempel. NB: Produktet er reelt,

Detaljer

Russisk fiske av torsk og hyse 2006. Statusrapport

Russisk fiske av torsk og hyse 2006. Statusrapport Russisk fiske av torsk og hyse 2006 Statusrapport Mars 2007 INNHOLD 1 Innledning 2 Aktiviteten 2.1 Antall turer 3 Metode 3.1 Klassifisering 3.2 Registrert kvantum 3.3 Beregnet uttak 3.3.1 Beregning nr

Detaljer

Hvorfor investerer Aker i marin bioteknologi

Hvorfor investerer Aker i marin bioteknologi Bioteknologi i sentrum Hvorfor investerer Aker i marin bioteknologi Helge Midttun, CEO Oslo, 25.September 2007 Naturens gaver til Norge Fisk Olje/gass Akvakultur Marin Biotek part of the Aker the group

Detaljer

Kjære alle sammen, Tusen takk for invitasjonen til årsmøtet. Og takk til Fiskeriministeren for introduksjonen.

Kjære alle sammen, Tusen takk for invitasjonen til årsmøtet. Og takk til Fiskeriministeren for introduksjonen. 1 Nærings- og fiskeridepartementet Innlegg 31. mai 2017, kl. Politisk rådgiver Veronica Pedersen Åsheim Tildelt tid: 15-20 min, Lengde: 1830 ord Tale til årsmøtet i Norges Råfisklag Norges Råfisklags årsmøte

Detaljer

Gevinster ved handel. Karen Helene Ulltveit-Moe. Økonomisk institutt, UiO

Gevinster ved handel. Karen Helene Ulltveit-Moe. Økonomisk institutt, UiO Gevinster ved handel Karen Helene Ulltveit-Moe Econ 1410:Internasjonal økonomi Econ 1410:Internasjonal økonomi Økonomisk institutt, UiO Kilder til gevinster ved handel Effektiv ressursbruk: Handel tillater

Detaljer

Christian Valeur Pusling

Christian Valeur Pusling Christian Valeur Pusling 2012 H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard), Oslo www.aschehoug.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-03-35314-7 Bibliotekutgave - kun til utlån gjennom bibliotekene

Detaljer

Betydning av variabel råstoffkvalitet for resten av verdikjeden

Betydning av variabel råstoffkvalitet for resten av verdikjeden Betydning av variabel råstoffkvalitet for resten av verdikjeden Morten Heide og Edgar Henriksen Vi har intervjuet 3 filetprodusenter 3 saltfiskprodusenter 3 tørrfiskprodusenter hvorav 2 eksporterer selv

Detaljer

Konkurranseloven: Det relevante marked

Konkurranseloven: Det relevante marked Konkurranseloven: Det relevante marked Oppdatert 24. mai 2011 Når Konkurransetilsynet skal vurdere hvilke konkurransemessige virkninger en bestemt atferd har eller en foretakssammenslutning kan få, tar

Detaljer

Norge verdens fremste sjømatnasjon

Norge verdens fremste sjømatnasjon Norge har satt seg et stort og ambisiøst mål: vi skal seksdoble produksjonen av sjømat innen 2050 og bli verdens fremste sjømatnasjon. Norsk sjømat skal bli en global merkevare basert på denne påstanden:

Detaljer

Bli MSC-sporbarhetssertifisert og tilby bærekraftig villfanget sjømat

Bli MSC-sporbarhetssertifisert og tilby bærekraftig villfanget sjømat Bli MSC-sporbarhetssertifisert og tilby bærekraftig villfanget sjømat MSC-sertifiseringen gjør det mulig for bedrifter å selge bærekraftig sjømat som kan spores hele veien tilbake til et MSC-sertifisert

Detaljer

HVORDAN TILPASSER MARKEDET SEG TIL ØKTE RÅSTOFFPRISER?

HVORDAN TILPASSER MARKEDET SEG TIL ØKTE RÅSTOFFPRISER? HVORDAN TILPASSER MARKEDET SEG TIL ØKTE RÅSTOFFPRISER? Situasjonsbeskrivelse - Frankrike Maria Grimstad de Perlinghi Fiskeriutsending Frankrike OVERSIKT Kontekst: fakta om Frankrike Import / eksport Situasjonsbeskrivelse

Detaljer

Men som i så mye annet er det opp til deg hva du får ut. av det! Agenda

Men som i så mye annet er det opp til deg hva du får ut. av det! Agenda Agenda Møtebooking Men som i så mye annet er det opp til deg hva du får ut Salgsfunksjonen Nøkkelen til suksess R = A x K av det! Møtebooking Salgsteknikk Kortstokk Hvem har kontroll? Hvorfor korte samtaler?

Detaljer

Utvikling i verdens etterspørsel etter laks

Utvikling i verdens etterspørsel etter laks Utvikling i verdens etterspørsel etter laks Ragnar Tveterås Norges Sjømatråds Lakseseminar, Oslo 4. juli 2013 Disclaimer Analysene og konklusjonene fra denne presentasjonen er denne foredragsholder ene

Detaljer

De enorme verdier i marint restråstoff. stoff. Margareth Kjerstad SATS PÅ TORSK, 14-16 februar. Bergen 2007

De enorme verdier i marint restråstoff. stoff. Margareth Kjerstad SATS PÅ TORSK, 14-16 februar. Bergen 2007 De enorme verdier i marint restråstoff stoff Margareth Kjerstad SATS PÅ TORSK, 14-16 februar. Bergen 2007 Disposisjon Villfisk og oppdrettet fisk Kvantum restråstoff Smakebit på hvilke produkter som kan

Detaljer

Første kontakt med god potensiell kunde

Første kontakt med god potensiell kunde Jobb med meg skjema Steg 1 av 4 Første kontakt med god potensiell kunde I denne leksjonen skal du lære hvordan du effektivt får de svar du trenger fra en potensiell kunde, slik at du kan vurdere om dere

Detaljer

TM - Råsterk kanal for å selge mer! fredag 31. oktober 2008

TM - Råsterk kanal for å selge mer! fredag 31. oktober 2008 TM - Råsterk kanal for å selge mer! 1 1 DirektMedia Norge AS DirektMedia 130 ansatte 210 millioner i omsetning Norges største innen CRM- og direktemarkedsføring En totalleverandør i det norske CRM-markedet

Detaljer

1-2004 REFERANSEFLÅTEN. samarbeid mellom næring og forskning

1-2004 REFERANSEFLÅTEN. samarbeid mellom næring og forskning 1-2004 H A V F O R S K N I N G S T E M A REFERANSEFLÅTEN samarbeid mellom næring og forskning REFERANSEFLÅTEN -samarbeid mellom næring og forskning Det er meget viktig at havforskere som gir råd om fiskeriforvaltning

Detaljer

Utkast Rammeavtale for kjøp av fisk og fiskeprodukter.

Utkast Rammeavtale for kjøp av fisk og fiskeprodukter. Utkast Rammeavtale for kjøp av fisk og fiskeprodukter. er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og INNOVASJON NORGE (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Innovasjon Norge (Leverandørens navn) Innovasjon

Detaljer

Markedsføring i Kina 1)

Markedsføring i Kina 1) Markedsføring i Kina 1) Hong Wu og Kåre Hansen Kina forventes å ha en kjøpevillig middelklasse på 100 millioner mennesker innen 10 år. Kina og andre østasiatiske land har de hurtigst voksende økonomier

Detaljer