FHFS prioriteringer i 2013 og fremover. Arne E. Karlsen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FHFS prioriteringer i 2013 og fremover. Arne E. Karlsen"

Transkript

1 FHFS prioriteringer i 2013 og fremover Arne E. Karlsen

2 Næringsrettet FoU for en bærekraftig og lønnsom sjømatnæring i vekst

3

4 Styre 2013 Jan Skjærvø (styreleder) Irene Heng Lauvsnes (1. nestleder) Rolf Jørn Karlsen (2. nestleder) Anne Berit Aker Hansen Thomas Farstad Geir Molvik Janita Arhaug Norges Fiskarlag FHL LO/Fellesforbundet LO/NNN FHL FHL Norges Fiskarlag

5

6 Strategiske satsingsområder Bærekraft Dokumentasjon av helseeffekter (human ernæring). Marint restråstoff Konkurransekraft og effektivitet Kvalitet Markedsforskning Kunnskap om rammebetingelser HMS

7 Ikke prioriterte områder: FHF vil ikke prioritere områder som oppfattes å ligge innenfor forvaltingsrettet forskning og/eller utfordringer som ligger innenfor forvaltningsområdet. Det betyr ikke at dette ikke er viktig, men at dette forventes å bli finansiert over andre budsjetter. FHF vil i denne perioden ikke prioritere forskning innenfor nye oppdrettsarter, inkludert torskeoppdrett. Oppdrett av rensefisk er og vil bli prioritert som en del av bærekraftstrategien innenfor havbruk. Generisk produktutvikling (sjømat) vil ikke bli prioritert. Produktutvikling anses i utgangspunktet som et område som må være forankret i enkeltbedrifter. FHF vil ikke prioritere marin bioprospektering. FHF vil som hovedregel ikke finansiere områder/tema som ikke bidrar med finansiering, direkte eller indirekte, av FHF. Dersom næringen vurderer det som viktig kan man gå inn på områder som i dag ikke bidrar med vesentlig finansiering.

8 Budsjett 2013 Budsjett på MNOK 228,5 Administrasjon/kommunikasjon/evaluering 28,0 Marked og samfunn 5,0 Marint restråstoff 10,0 Helse og sjømat 20,0 CREATIV 1,5 Prosjekt "Sett Sjøbein" 2,0 Kompetanseprogram 1,5 Fiske og fangst 29,5 Industri og foredling 36,0 Havbruk 95,0

9 Sjømat og helse Utlysning på MNOK 45 i samarbeid med Forskningsrådet Skaffe til veie dokumentasjon av effekter og årsakssammenhenger mellom inntak av sjømat og human helse. Helseeffekter på folk flest. Forebyggende mot folkesykdommer (diabetes, fedme, mental helse) Fisk som helhetlig kilde til enkeltkomponenter samt interaksjon mellom enkeltkomponenter. 6 søknader på over 100 mill.

10 Marint restråstoff Protein Lipider/oljer Lønnsomme verdikjeder tonn på land Tilrettelegging for fiskeflåten Restrukturert agn Helse- og ernæringsmessige fordeler Fraksjonering av marint restråstoff

11 Marked og samfunn Økt lønnsomhet i torskesektoren (finansiert over hvitfiskbudsjett) Produksjon i Kina; Påvirkninger på markedet for hvitfisk Rammebetingelser i norsk havbruksnæring inkludert prinsipper og kriterier for tildeling av tillatelser, regelverk, forvaltningspraksis, lokalitetstilgang og tilgang til andre produksjonsressurser.

12 Kompetanse Sett Sjøbein se Rekruttering Kompetanseheving overfor voksne og arbeidsinnvandrere. Kompetanseprogram FHF

13 Industri pelagisk Teknologi Restråstoff Sjømat og helse

14 Industri hvitfisksektoren Automatisk fjerning av pin-bone Kvalitet i verdikjeden

15 Industri reker/skalldyr Levende sjømat Teknologi for høyere utbytte og bedre kvalitet på pillede reker

16 Industri konvensjonell Automatisering Prosjektet: automatisering av sperreprosessen er finansiert av FHF, Innovasjon Norge, Seafood AutomationA/S, Røst sjømat og Hovden Fiskeindustri.

17 Fiske og fangst Effektive fangstbehandlingslinjer for hvitfisk HMS Energivennlig skrogdesign Teknologi marint restråstoff Alternative energibærere Kvalitet i verdikjeden Bedre seleksjonsegenskaper på redskap Billigere agn og effektiv egning Miljøvennlig fiske Levendefangst Lite utnytte arter Sameksistens med havbruk

18 Havbruk Kvalitet laks Laksens evne til å deponere EPA/DHA. Finne metoder som skal forhindre eller redusere forekomst av melanin i filet. Pinbone prerigor laks Sterk og robust fisk Bærekraftig havbruk

19 Sterk og robust fisk Bedre overlevelse i sjøfasen Tapsreduksjon Økt overlevelse gjennom effektive forebyggende tiltak Målemetodikk for å avdekke hvilken fisk som kan prestere godt i oppdrett Avklare betydningen av redusert omega-3 i fôret på fiskens helse Spesifikke sykdomsutfordringer og smittereduserende tiltak Øke forståelsen av spredning av virussykdommer i sjøbasert oppdrett for mer effektivt å kunne sette inn tiltak Utvikle beste praksis for å optimalisere effekten av forebyggende og behandlende tiltak Identifisere effektive forbyggende tiltak mot sykdommer med sammensatte årsaker Øke kunnskapen om hvordan en kan leve med viruspåvisninger uten å få utbrudd Bidra til redusert tap på grunn av PD og CMS Fremme helse hos rensefisk Bidra til rask etablering av kunnskap om prioriterte nye og uklare sykdomsutfordringer

20 Bærekraftig havbruk Effektiv kontroll av lakselus med minst mulig medikamentbruk. Rømt laks skal ikke ha uakseptabel negativ effekt på ville laksebestander Bærekraftige fôrråvarer. FHF vil prioritere noen utvalgte FoUproblemstillinger relatert til bærekraftige fôrråver.

21 Bærekraft - fôrråvarer Avklare mulighetene for industriell produksjon av marine mikroalger som kilde for EPA og DHA. Effektiv utnyttelse av EPA og DHA som tildeles gjennom fôret Det vil vurderes å gjennomføre en kunnskaps- /mulighetsevaluering om utnyttelse av næringssalter i havet for produksjon av råvarer til fiskefôr. Laksens behov og begrensninger for bruk av spesifikke mikronæringsstoffer som grunnlag for fremtidsrettet bruk av nye fôrråvarer.

22 Sameksistens, strategisk innretning FHF skal bidra til kunnskap og tiltak som skal styrke sameksistens mellom fiskeri og havbruk. Kunnskap om og i hvilken grad norsk havbruk kan påvirke adferd, kvalitet og reproduksjon hos ville marine fiskebestander.

23 Kontaktinformasjon: Arne E. Karlsen Tlf:

Årsmelding 2012 Årsmelding FHF 2012

Årsmelding 2012 Årsmelding FHF 2012 Årsmelding 2012 1 Innledning Norge er en av verdens ledende sjømatnasjoner, og fiskeri- og havbruksnæringen er kunnskapsbasert. Dette gjør forskning og utvikling (FoU) til et viktig virkemiddel for å videreføre

Detaljer

Årsrapport 2014. FHFs årsrapport består av: Styrets årsberetning Aktiviteter og resultater Årsregnskap med revisjonsberetning

Årsrapport 2014. FHFs årsrapport består av: Styrets årsberetning Aktiviteter og resultater Årsregnskap med revisjonsberetning Årsrapport 2014 FHFs årsrapport består av: Styrets årsberetning Aktiviteter og resultater Årsregnskap med revisjonsberetning Innhold Styrets årsberetning 2014... 3 Aktiviteter og resultater i 2014... 7

Detaljer

Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond. Handlingsplan

Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond. Handlingsplan Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond Handlingsplan 2008 Handlingsplan 2008 Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond Handlingsplanene, som vi utarbeider årlig, er de viktigste styringsdokumentene

Detaljer

Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land Programplan Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land www.forskningsradet.no/matnorge 1. Innledning. Mat inkluderer råvarer og bearbeidede produkter fra sjø og land. Mat skiller seg fra andre produkter

Detaljer

Levendefangst og mellomlagring

Levendefangst og mellomlagring Levendefangst og mellomlagring Arbeid i regi av Villfiskforum v/ Jan Henrik Sandberg, Norges Fiskarlag / FHF Villfiskforum Villfiskforum ble opprettet av Norges Fiskarlag vinteren 2005. Forumet skal: Samle

Detaljer

HAVBRUK En næring i vekst Programplan 2006-2015. Norges forskningsråd. Visjon: Havbruk vår viktigste vekstnæring

HAVBRUK En næring i vekst Programplan 2006-2015. Norges forskningsråd. Visjon: Havbruk vår viktigste vekstnæring HAVBRUK En næring i vekst Programplan 2006-2015 Norges forskningsråd Visjon: Havbruk vår viktigste vekstnæring Sammendrag... 3 1. Bakgrunn...4 2. Visjon og mål... 7 3. Analyse av status og utfordringer

Detaljer

Bærekraftig vekst i havbruksnæringa

Bærekraftig vekst i havbruksnæringa Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening Trude H Nordli Rådgiver Miljø FHL Elin Tvedt Sveen Marø Havbruk Bærekraftig vekst i havbruksnæringa - med litt ekstra fokus på settefisk Konferansen i Florø

Detaljer

HAVBRUK Fôr til fisk. Fiskeri- og havbruksnæringen. Krill og annet plankton. Fôr-, mel- og oljeindustri. Marine. Mikroalger

HAVBRUK Fôr til fisk. Fiskeri- og havbruksnæringen. Krill og annet plankton. Fôr-, mel- og oljeindustri. Marine. Mikroalger Handlingsplan for FoU-innsats innen fôrressurser til akvakultur Rapport fra en arbeidsgrppe nedsatt av Norges forskningsråd Fôr-, mel- og oljeindustri Slakteri- og næringsmiddelindustri Gassindustri Utstyrsindustri

Detaljer

MILJØRAPPORT for norsk sjømatnæring med hovedvekt på tall og fakta pr 2012 og frem til juni 2013

MILJØRAPPORT for norsk sjømatnæring med hovedvekt på tall og fakta pr 2012 og frem til juni 2013 2012 MILJØRAPPORT for norsk sjømatnæring med hovedvekt på tall og fakta pr 2012 og frem til juni 2013 Utgitt av Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening 2013 Næringslivets Hus Postboks 5471 Majorstuen

Detaljer

Havbruk 2020. Grenseprengende hvis. Resultater fra en uavhengig prosjektgruppe oppnevnt av Norges forskningsråd

Havbruk 2020. Grenseprengende hvis. Resultater fra en uavhengig prosjektgruppe oppnevnt av Norges forskningsråd Havbruk 2020 Grenseprengende hvis Resultater fra en uavhengig prosjektgruppe oppnevnt av Norges forskningsråd Hvorfor er havbruk viktig? Foto: Eksportutvalget for fisk Norsk havbruk bidrar til betydelig

Detaljer

Sektoranalyse for de marine næringene i Nord-Norge

Sektoranalyse for de marine næringene i Nord-Norge Sektoranalyse for de marine næringene i Nord-Norge Sónia Arrepia Photography - Visitnorway.com - Åpen Rapport Sektoranalyse for de marine næringene i Nord-Norge - statusbeskrivelse og fremtidsutsikter

Detaljer

Verdiskaping i sjømatnæringen

Verdiskaping i sjømatnæringen Verdiskaping i sjømatnæringen Lokal verdiskaping - global nytteverdi Verdens befolkning øker. Nettopp derfor er bedre tilførsel på sjømat en viktig del av løsningen på de globale utfordringene innen matmangel

Detaljer

I dialog med næringen

I dialog med næringen Årsmelding 2005 Innhold I dialog med næringen 3 Industri og foredling 4 -Filetsektoren 4 -Innenlandsmarkedet 5 -Pelagisk sektor 6 -Saltfisk/klippfisk 6 -Tørrfisk 7 -Reker 8 Fiske og fangst 9 -Bedre utnyttelse

Detaljer

FREMTIDENS LAKSEOPPDRETT

FREMTIDENS LAKSEOPPDRETT FREMTIDENS LAKSEOPPDRETT RAPPORT 01 2012 FREMTIDENS LAKSEOPPDRETT ISBN 978-82-92447-50 5 (trykket utgave) ISBN 978-82-92447-51 2 (elektronisk utgave) Utgitt: Oslo, april 2012 Omslag: Commando Group Trykk:

Detaljer

Verdiskaping basert på produktive hav i 2050

Verdiskaping basert på produktive hav i 2050 Verdiskaping basert på produktive hav i 2050 Rapport fra en arbeidsgruppe oppnevnt av Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab (DKNVS) og Norges Tekniske Vitenskapsakademi (NTVA) Seniorrådgiver Trude

Detaljer

Bestillingsbrev 2012-2015

Bestillingsbrev 2012-2015 Bestillingsbrev 2012-2015 til styret for Regionalt forskningsfond Midt-Norge fra Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal fylkeskommune Innhold 1. Bakgrunn... 2 2. Om bestillingsbrevet og utlysningene...

Detaljer

Årsrapport. FHL fiskemel FHL fiskefôr FHL havbruk FHL industri og eksport

Årsrapport. FHL fiskemel FHL fiskefôr FHL havbruk FHL industri og eksport Årsrapport 2004 FHL fiskemel FHL fiskefôr FHL havbruk FHL industri og eksport Forord Stadig flere spiser norsk fisk. Det er viktig å ha med seg når en står overfor store handelspolitiske så vel som næringspolitiske

Detaljer

Havbruk for framtida Forskningsplan for Havforskningsinstituttet, Senter for havbruk 2002-2006

Havbruk for framtida Forskningsplan for Havforskningsinstituttet, Senter for havbruk 2002-2006 Havbruk for framtida Forskningsplan for Havforskningsinstituttet, Senter for havbruk 2002-2006 Forskningsplanen bygger på Havforskningsinstituttets visjon og overordnete mål. Det er i forskningsplanen

Detaljer

Kompetanseprogram for FoU-strategi og ledelse i sjømatnæringa

Kompetanseprogram for FoU-strategi og ledelse i sjømatnæringa Kompetanseprogram for FoU-strategi og ledelse i sjømatnæringa Nord-norsk havbrukslag, Svolvær 5. juni 2013 Astri Pestalozzi, prosjektleder (tel 414 78 595) Norge verdens fremste sjømatnasjon Øke verdiskapinga

Detaljer

Innovasjon i hele verdikjeden har bidratt til en forsknings- og markedsbasert næringsutvikling

Innovasjon i hele verdikjeden har bidratt til en forsknings- og markedsbasert næringsutvikling Havbruk 2020 Grensesprengende hvis Innovasjon i hele verdikjeden har bidratt til en forsknings- og markedsbasert næringsutvikling Paul Birger Torgnes Fjord Marin ASA Veivalg 21, Radisson SAS Plaza Hotell,

Detaljer

Nasjonal strategi for bioteknologi

Nasjonal strategi for bioteknologi Strategi 2011-2020 Nasjonal strategi for bioteknologi For framtidas verdiskaping, helse og miljø Bildeakkreditering: Omslag: Hunt Biosciences, Kyrre Lien, FUGE og Tom Haga Side 10, 14, 26, 39, 40 og 46

Detaljer

Havet og kysten 2006-2015. Handlingsplan 2006

Havet og kysten 2006-2015. Handlingsplan 2006 Havet og kysten 2006-2015 Handlingsplan 2006 1 Forord...3 Sammendrag...4 Bakgrunn...5 Mål for programmet...6 Analyse av status og utfordringer...8 Programstruktur og prioriteringer av forskningsoppgaver...8

Detaljer

Rapport. Norsk marin ingrediensindustri. Struktur og lønnsomhet 2007-2011. Forfatter Roger Richardsen

Rapport. Norsk marin ingrediensindustri. Struktur og lønnsomhet 2007-2011. Forfatter Roger Richardsen - Åpen Rapport Norsk marin ingrediensindustri Struktur og lønnsomhet 2007-2011 Forfatter Roger Richardsen SINTEF Fiskeri og havbruk AS Internasjonale prosjekter og rådgivning 2012-04-09 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Rapport fra. dialogkonferansen «Laks og human helse»

Rapport fra. dialogkonferansen «Laks og human helse» Rapport fra 2012 dialogkonferansen «Laks og human helse» Tittel: Rapport fra dialogkonferansen «Laks og human helse» Forfatter(e): Morten Bergslien Kvalitetssikring: Eivind Helland Grading: Åpen Serienummer:

Detaljer

FINANSIELLE NØKKELTALL 2004

FINANSIELLE NØKKELTALL 2004 rsrapport 2004 NØKKELTALL FINANSIELLE NØKKELTALL 2004 Beløp i 1000 kroner Cermaq ASA Konsern 2003 2004 2004 2003 Resultatregnskap 25 114 6 833 Driftsinntekter 4 997 307 6 041 039-26 451-45 030 EBITDA før

Detaljer

Rød eller rødgrønn vekst i 2013?

Rød eller rødgrønn vekst i 2013? Rød eller rødgrønn vekst i 2013? Trond Davidsen, FHL 10.01.2013 FHL om vekst Vedtak, FHLs Generalforsamling 2010: At det innenfor dagens reguleringsregime gjennomføres det årlig prosentvise økninger i

Detaljer

Søknad om tilskudd til etablering av pilotanlegg på Mongstad

Søknad om tilskudd til etablering av pilotanlegg på Mongstad UNIVERSITETET I BERGEN Rektor Hordaland Fylkeskommune Pb 7900 5020 BERGEN Att, Regionalavdelingen Deres ref Vår ref 2012/11018-JULSK Dato 02.10.2012 Søknad om tilskudd til etablering av pilotanlegg på

Detaljer

Tradisjonelt og Integrert Havbruk

Tradisjonelt og Integrert Havbruk BELLONA RAPPORT 2013 Tradisjonelt og Integrert Havbruk Dagens miljøutfordringer og morgendagens løsninger Sammendrag Havbruksnæringen har økt kraftig i Norge siden 1970-tallet, og er per i dag verdens

Detaljer

Markedsadgang til Kina... 32 MILJØ... 33 Klimaspor for sjømat... 33 EUs arbeid med utvikling av regelverk for måling av miljøspor og for

Markedsadgang til Kina... 32 MILJØ... 33 Klimaspor for sjømat... 33 EUs arbeid med utvikling av regelverk for måling av miljøspor og for ÅRSMELDING 2014 INNHOLD INNLEDNING... 5 INDUSTRI... 7 Sjømatindustriutvalget... 7 Garantiordning for økt kredittid... 7 Innføring av ny fiskesalgslagslov... 7 Pelagic Fish Forum 2014... 8 Ny landings-

Detaljer

Årsberetning 2008. Norske Sjømatbedrifters Landsforening og Servicekontor NSL

Årsberetning 2008. Norske Sjømatbedrifters Landsforening og Servicekontor NSL Årsberetning 2008 Norske Sjømatbedrifters Landsforening og Servicekontor NSL Innholdsfortegnelse 1. REGNSKAP 3 1.1 RESULTATREGNSKAP 3 1.2 BALANSE 4 note 1 - REGNSKAPSPRINSIPPER 5 note 2 - LØNNSKOSTNADER,

Detaljer