Arbeide med : Faktura i Fenistra Eiendom

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arbeide med : Faktura i Fenistra Eiendom"

Transkript

1 Arbeide med : Faktura i Fenistra Eiendom Dokument kontroll Versjon 1.0 Release dato Sist Endret dato

2 Innhold 1. Forutsetninger Hensikt Faktura Beskrivelse av fakturadialogen Beskrivelse av de enkelte deler i fakturadialogen: Høyre museknapp i fakturadialogen Egenskaper Grupperingsoppsett Fakturaoppsett Regnskapsoppsett Fakturere i Fenistra Eiendom Utvelgelse av fakturaer for fakturering - Fliken Hente Flagg Ferdigstille fakturagrunnlaget - Fliken Ordne Rapporter før fakturakjøring Endre fakturahode og fakturalinje Kjøre fakturering - Fliken Gjøre Manuell faktura Kreditnota Overføring til regnskap Side 2 av 28

3 1. Forutsetninger Forutsetningene for at det kan faktureres i Fenistra Eiendom er: Det må være registrert Firma, Selskap, Eiendom, Eiendomobjekt, kontrakt og kontraktsobjekt. Transaksjonstyper må være registrert på alle nivå og kontering må være satt opp. Behandlingsmetode må være registrert for alle transaksjonstyper. 2. Hensikt Hensikten med faktura modulen, er å foreta korrekt fakturering av alle kontrakter fra de begynner å løpe til de avsluttes. Videre utstedes fakturaer fra avregning omsetningsleie, avregning felleskostnader, etterfakturering samt manuelle fakturaer og kreditnotaer i modulen, samtidig som overføring til regnskap finner sted. 3. Faktura 3.1 Beskrivelse av fakturadialogen Fakturering i Fenistra Eiendom foregår i faktura applikasjonen. Snarvei til denne ligger på knapperaden i de andre applikasjonene eller på klient menyen under Faktura. Ved å klikke Faktura i klient menyen, kommer følgende dialog opp. Side 3 av 28

4 Dialogen er delt opp i fem deler 1 ) 4 ikoner helt til venstre i dialogen 2) Valg av perioder for fakturering 3) Vindu som viser alle tilbydere av fakturaer i systemet 4) Vindu som viser fakturahodet 5) Vindu som viser de enkelte fakturalinjer Beskrivelse av de enkelte deler i fakturadialogen: Del 1: Fire ikoner Hvert ikon gir bruker forskjellige valg som det kan arbeides med i dialogen. Nedenfor er hvert enkelt ikon beskrevet: Faktura: Dette ikonet er aktivert når applikasjonen startes. Alt som ligger klart til fakturering finnes her. Side 4 av 28

5 Reskontro: Dette ikonet viser reskontroen, samt at innbetalinger på de enkelte fakturaer kan registreres. Arkiv: Ikonet viser alle fakturaer som er fakturert og kreditert. Til overføring: Ikonet viser alle poster som ligger klare til overføring til regnskap Del 2: Periode Når faktura applikasjonen starter, vil den måneden der den første fakturaen ligger klar for fakturering, være merket i øverste rekke av måneder. Samtidig vil året vises i det hvite feltet til høyre i dialogen. Merking består i at det vil være en liten innsunket firkant rundt mnd navnet. På samme måte vil perioden for den siste fakturaen være merket i nederste rekke av måneder og år. Perioden som det ønskes fakturert for, kan velges ved å klikke i de to måneds radene. Den øverste raden definerer fra og nederste raden viser til. År kan velges ved å klikke på pilene til høyre for års feltet Del 3: Tilbydere I denne delen legges alt opp som ligger klart til fakturering. Som det fremkommer av dialogen, er det flere ikoner som kommer frem i bildet. Hvert ikon representer en tilbyder. En tilbyder representerer en del av systemet som genererer en faktura. De enkelte tilbyderne er skilt ut under egne ikoner, slik at det skal bli lettere for bruker å arbeide med dem. Det kan variere hvor mange tilbydere som finnes i vinduet. Nedenfor er omtalt de forskjellige tilbyderne og hvilke typer fakturaer som vil finnes under den enkelte. Faktura manuelle fakturaer Kontraktsobjekt fakturaer som er generert på basis av et kontraktsobjekt Felleskost fakturaer generert som følge av avregning av felleskostnader Etterfakturer regulering fakturaer som er generert som følge av at reguleringsindeksen ikke var kjent på fakturatidspunktet. Omsetningsavregning fakturaer som er generert som følge av avregning av omsetningsbasert leie. Side 5 av 28

6 Del 4: Fakturahodet Når det er valgt hva som ønskes fakturert på et selskap eller eiendom, vil de enkelte fakturaene dukke opp i denne delen. Se under. Vinduet er som normalt i Fenistra, der kolonner kan velges på vanlig måte for å velge ut hvilken informasjon man vil se vedrørende den enkelte faktura Del 5: Fakturalinjene I dette vinduet dukker de enkelte linjene på hver faktura opp. Dvs fakturaenes enkelte poster. Også dette er et vindu der kolonner kan velges for den informasjon man vil ha om den enkelte linje Høyre museknapp i fakturadialogen Ved å stå i fakturadialogen og klikke høyre museknapp, vil det dukke opp en minidialog. Denne vil være forskjellig avhengig av hvilket ikon i del 1 i dialogen som er aktivert. Dersom faktura ikonet er aktivt, vil følgende minidialog komme opp: Side 6 av 28

7 De enkelte menyvalgene er beskrevet under: Ny Vis fakturaposter Vis betalinger Vis Bilagseksporter Egenskaper Rapporter Fra denne menyen kan det utstedes manuelle fakturaer. Er ikke aktiv her. Blir aktiv i reskontro, arkiv og til overføring, forutsatt at det ligger utfakturerte poster under ikonet. Her kan man få en visning av hvilke poster som er knyttet til de enkelte fakturaene. Er ikke aktiv her. Blir aktiv i reskontro, arkiv og til overføring, forutsatt at det ligger utfakturerte poster under ikonet. I linjedelen av dialogen vises innbetalinger som er registrert på den enkelte faktura. Er ikke aktiv her. Blir aktiv i reskontro, arkiv og til overføring, forutsatt at det ligger utfakturerte poster under ikonet. Her vil fremkomme hvordan den enkelte faktura blir kontert i regnskapet i linjedelen av dialogen. Denne blir nærmere beskrevet under. Kan ta ut prøvefakturaer, konteringslister og reguleringsbrev Når arkiv ikonet er aktivt gjelder følgende på høyre museknapp: De enkelte menyvalgene er beskrevet under: Vis fakturaposter Vis Betalinger Vis Bilagseksporter Gjenskap overføringsdata Registrer betaling Veksler mellom å vise fakturaposter og betalinger. I linjedelen av dialogen vises fakturaposter som er registrert på den enkelte faktura. Veksler mellom å vise fakturaposter og betalinger. I linjedelen av dialogen vises innbetalinger som er registrert på den enkelte faktura. Her vises hvordan den enkelte faktura blir kontert i regnskapet i linjedelen av dialogen. Denne tilbakestiller tidligere overføringer slik at de kan overføres på nytt. Her kan man registrere betalinger manuelt på den enkelte faktura. Side 7 av 28

8 Når reskontro ikonet er aktivt gjelder følgende på høyre museknapp: De enkelte menyvalgene er beskrevet under: Vis fakturaposter Veksler mellom å vise fakturaposter og betalinger. I linjedelen av dialogen vises fakturaposter som er registrert på den enkelte faktura. Vis Betalinger Veksler mellom å vise fakturaposter og betalinger. I linjedelen av dialogen vises innbetalinger som er registrert på den enkelte faktura. Vis Bilagseksporter Her vises hvordan den enkelte faktura blir kontert i regnskapet i linjedelen av dialogen. GoTo Snarvei til Firmakortet for den aktuelle kunde. Egenskaper Denne blir nærmere beskrevet under. Rapporter Kan ta ut prøvefakturaer, konteringslister og reguleringsbrev. 3.2 Egenskaper Grupperingsoppsett Hvordan fakturaene skal grupperes Vis knappetekst Legger til navnet under knappene Knapperad Tar bort eller henter fram knapperaden øverst i skjermbildet. Vis heading Tar bort eller henter fram hode i skjermbildet. Fakturaoppsett Valg av bl.a. fakturablanketter og fakturatekst Regnskapsoppsett Valg av regnskap. Side 8 av 28

9 3.2.1 Grupperingsoppsett Under menyen egenskaper finnes valget Grupperingsoppsett. Med dette skal forstås hvordan de enkelte poster som skal faktureres skal grupperes Ved å klikke på valget grupperingsoppsett, kommer følgende dialog opp: For å velge hvilke felt som fakturaene skal grupperes på, markeres valgene i venstre del av dialogen og legges over til høyre del. Marker felt og klikk Legg til. De enkelt felt som kan velges, forklares under: Selskaps ID Fra Firmaid Fakturadresse id Intern post Terminer Forfallsdato Forskuddsleie Kan ikke overstyres. Hver faktura vil kun inneholde ett fakturerende selskap. Kan overstyres. Når dette feltet er valgt vil fakturaposter som har ulik fradato bli gruppert opp på ulike faktura. Kan ikke overstyres. Hver faktura vil kun inneholde en fakturamottager. Kan ikke overstyres. Hver faktura vil kun inneholde en fakturamottager. Kan overstyres. Brukes ved internpostering. Settes opp i samråd med Fenistra. Kan overstyres. Hver faktura vil kun inneholde en termin. Kan overstyres. Hver faktura vil kun inneholde fakturalinjer med samme forfallsdato. Kan overstyres. Hver faktura vil enten inneholde Forskuddsleie eller Etterskuddsleie. Side 9 av 28

10 3.2.2 Fakturaoppsett Ved å klikke fakturaoppsett under egenskaper, kommer følgende dialog opp: I venstre del av dialogen kommer alle selskap opp. Fakturaoppsettet foretas pr selskap. Det selskap innstillingen skal gjøres for, markeres. I høyre del av vinduet finnes tre fliker. FakturaRapprtOppsett FakturaOppsett Faktura tilbydere FakturaOppsett fliken Når dialogen åpnes kommer man inn i fakturaoppsett delen. I denne delen settes opp hvilken tekst fakturaen skal inneholde, Om OCR Kid skal brukes mv. De enkelte valgene er forklart i det følgende: Fakturaintervall Varsel før fakturering (antall dager) Minste forfallsdager Øre avrunding Bruk OCR Kid OCR Modulus Bruk periodisering Skriv fakturaens topptekst Står default med 12, dette betyr at systemet legger opp månedsfakturering. Endres denne eksempelvis til 3 vil systemet foreslå kvartalsfakturering. Antall dager før fakturering som fakturaene legges opp klar til fakturering i fakturadialogen. Her defineres antall dager til forfall fra fakturadato. Settes denne til 15, vil følgende eksempel illustrere effekten. Dersom forfall er 1. i måneden og det faktureres 15 dager før månedskiftet, blir den 1. i måneden forfallsdag. Faktureres den 20. i måneden, blir forfall den 5. i måneden etter. (Avhengig av antall dager i måneden avvikende forfall satt på kontraktsobjektet og bankdatoer. Se eget punkt under.) Velg nivå på øreavrunding ved å klikke på ikonet med tre prikker til høyre for feltet. Kryss av dersom dette skal brukes for dette selskap. Modulus må velges ihht til avtale med BBS. Kryss av dersom dette skal brukes for dette selskapet. Krysses av dersom det ikke benyttes ferdige trykte blanketter. Side 10 av 28

11 Skriv fakturaens mottaker Sett bilagsdato lik periodestart Krysses ikke av ved fortrykte giroer. Dvs at posteringsdato i regnskapet blir satt lik periodens start på fakturaen. ( Dvs posterings perioden vil ikke bli basert på fakturadato.) Avvikende forfall Minste antall dager til forfall (som settes opp i fakturaoppsettet) kan ikke overstyres. Avvikende forfall kan tre i kraft, så lenge denne regelen overholdes. (Gjelder forskuddsvis leie) Feltet for avvikende forfall settes inn som antall dager. Dette gjøres fra Fenistra (BRA) Explorer, tabeller, konto og kontoinfo. (Kan også gå i fra tabeller, transaksjonstyper) Bla ut Transaksjon Typerktr og marker det aktuelle kontraktsobjeketet. Avvik Forfall kommer opp som et felt på høyre side. Her registreres avviket. Avvikende forfall avviker fra den 1. i mnd (periodestart for fakturering). Default verdi er 0 som ikke gir noen avvik. -1 gir forfall 30./31. (kommer ann på antall dager i en mnd.) -2 gir forfall 29./30. (kommer ann på antall dager i en mnd.) 1 gir forfall 02 2 gir forfall 03 Regelen om at minste antall dager til forfall ikke må overstyres, vises med eksempler her: Fakturadato Minste antall Avvik Forfall Forfallsdato forfallsdager Side 11 av 28

12 Faktura dato er Minste dager til forfall er 10. Forfall på fakturaen blir da Siden det her er satt opp avvik på 1 (ønsker forfall ), overstyres ikke minste antall dager. (Det er mer enn 10 dager til forfall) Avvikende forfall får lov til å gjelde, så i dett tilfelle blir forfallet Faktura dato er Minste dager til forfall er 10. Forfall på fakturaen blir da Siden det her er satt opp avvik på 1 (ønsker forfall ), overstyres ikke minste antall dager. (Det er mer enn 10 dager til forfall) Avvikende forfall får lov til å gjelde, så i dett tilfelle blir forfallet Faktura dato er Minste dager til forfall er 10. Forfall på fakturaen blir da Det er også her satt opp avvik på 1 (ønsker forfall ). Avvik forfall vil ikke bli brukt, da minste dager til forfall vil bli mindre enn 10. Minste antall dager til forfall overstyrer og resultatet blir derfor Ikke bankdatoer Systemet kan holde rede på hvilke dager forfallsdatoen ikke skal komme på såkalte ikke bank datoer. Eksempler på ikke bank datoer i Norge er , 25.12, Er det registrert ikke bank datoer i systemet, og forfallsdato havner på en slik dato, vil forfall flytte seg frem til første gyldige dato. Gå inn i Fenistra (BRA) Explorer, tabeller, konto og kontoinfo. Marker bank dato (feil tekst dao) og klikk på kalender knappen for å registrere ikke bank datoer. Brukeren kommer nå inn i en veiviser som registrerer og sletter datoer Fakturarapportoppsett fliken Under denne fliken ligger alle fakturablanketter. Her velges hvilke rapporter som skal komme frem på høyre museknapp i fakturadialogen. Disse valg settes opp av Fenistra konsulenter og må ikke endres uten konsultasjon med Fenistra. Side 12 av 28

13 Fakturatilbydere fliken Viser aller aktuelle tilbydere i systemet. Se dialog under. Det er kun tilbyderen Kontraktsobjekt som kan endres av den enkelte bruker. Marker denne og klikk oppsett og følgende valg kommer opp: Fakturatekst oppsett Autokontering Ved å klikke fakturatekst oppsett kommer følgende dialog opp: Dialogen viser tilgjengelige felter fra systemet som kan benyttes på fakturalinjene på fakturaen. Felt som skal komme med på fakturaen, velges fra venstre og over til høyre. Marker og klikk Legg til. Rekkefølgen på utskriften bestemmes av rekkefølgen fra øverst og nedover i Valgte felter. Side 13 av 28

14 I eksemplet over vil følgende tekst komme ut på de enkelte linjer på fakturaen. Kontraktnummer, Kontraktobjekt navn, og eiendom. Ved å klikke autokontering, kommer dialogen opp som vist under: Alle dimensjoner som er lagt opp i tabell for dimensjoner i Fenistra Eiendoms global tabeller kommer frem her på venstre side. På høyre side fremkommer felter som kan kobles mot den enkelte dimensjon. Mest vanlig er å koble avdeling mot eiendomsobjektnr. Koblinger settes opp pr. selskap og i samråd med konsulenter fra Fenistra. Den enkelte bruker skal ikke sette disse valg på egen hånd Regnskapsoppsett Dette oppsettet blir satt første gang i samråd med Fenistra. Hvis endringer ta kontakt med Fenistra. Side 14 av 28

15 4. Fakturere i Fenistra Eiendom For å fakturere må ikonet faktura i venstre del av dialogen være aktivert. (Som nevnt er denne default aktivert når man går inn i dialogen) 4.1 Utvelgelse av fakturaer for fakturering - Fliken Hente Det første valget som skal foretas er å velge hvilken periode som det skal faktureres for. Dette gjøres ved å markere måned fra og til og årstall. Fra i øverste rekke og til i nederste rekke. Når man går inn i dialogen vil den perioden være markert som det ligger fakturaer klare for. Dernest velges hvilke (n) tilbyder som skal faktureres. Den vanligste tilbyder er kontraktsobjekt. Det kan gjøres utvalg på det (de) selskap og eiendommer som man ønsker å fakturere på. For å få frem de enkelte selskap og eiendommer markeres en tilbyder og det kommer frem en + på venstresiden som viser at det finnes fakturaer klare på ett eller flere selskap. Klikk på + og alle selskap som har noe til fakturering kommer frem. Klikk på + til venstre for selskap og alle eiendommer som har noe til fakturering vil komme frem. Klikk på eiendom og man får opp alle eiendomsobjekter. Det kan velges forskjellige nivåer som det skal faktureres på. Ved å merke av i firkant for aktuelt nivå kommer alle kontrakter opp i fakturahodet. Velg et av følgende nivå. Eiendomsobjekt Eiendom Selskap Eller totalt for alle kontrakter, (marker i ikonet for selve kontraktsobjektet) Etter at det er krysset av på valgt nivå, vil alle kontraktsobjekter som ligger klare til fakturering dukke opp i fakturahodet på høyresiden under fliken Hente. I eksempelet under er det krysset av på eiendomsnivå. ( Askerveien 3, Mølleveien 2 og Sandakerveien 93) Ved å markere en kontrakt i fakturahodet, vil alle kontraktsobjekter (linjer) vises i dialogens nederste del (del 5 fakturalinjer) med den informasjonen som hører til hvert enkelt kontraktsobjektet Flagg Fakturaene kan enten være nye, løpende, utgåtte eller fakturaer som skal reguleres. Side 15 av 28

16 Ved å sette opp kolonnen Flagg i fakturahodedelen vil det dukke opp et flagg ved enkelte kontrakter. Dette er kontrakter som det er knyttet noe spesielt til. Det kan være: Første gang det faktureres på denne kontrakten Siste gang Eller at kontrakten skal reguleres. Flagget ser ut som vist i dialogen under: I fakturalinje delen er det et ikon foran linjen som gir nærmere informasjon om hvilken hendelse som gjelder for kontraktslinjen. Blå pil som peker diagonalt oppover Dersom det er en blå pil som peker diagonalt oppover, skal kontraktsobjektet reguleres. Blå pil som peker vannrett Dersom det er en blå pil som peker vannrett, er det første gang kontraktsobjektet faktureres basert på startdato på kontraktsobjektet. Side 16 av 28

17 Rød pil som peker vannrett Dersom der er en rød pil som peker vannrett, er det siste gang dette kontraktsobjektet skal faktureres basert på sluttdato på kontraktsobjektet. Avkryssing av fakturaer for fakturering For at en kontrakt skal bli fakturert, må den krysses av i boksen til venstre for kontrakten i fakturahodet. Ofte vil det være mange fakturaer som ønskes fakturert på en gang. Da kan det være tungvint å krysse av for alle fakturaene. Hurtigtaster kan da med fordel benyttes. Markert den øverste kontrakten i fakturahodet. Ved å klikke Ctrl+A vil alle kontraktene bli markert blå. Ved å klikke på Space knappen (mellomromtasten) vil alle kontraktene få en hake ved siden av seg og være klare til fakturering. Dersom det er noen kontrakter som ikke skal faktureres fjernes disse ved å klikke i den lille boksen. Haken blir borte. 4.2 Ferdigstille fakturagrunnlaget - Fliken Ordne Etter denne markering vil det dukke opp en fane ved siden av Hente fanen som heter Ordne. Ved å klikke på denne vil alle markerte objekter legge seg opp i ett fakturagrunnlag. Under fliken Ordne vises fakturagrunnlaget med faktisk antall fakturaer for perioden. I eksempelet under ser vi at kunden Kaffe og Krem AS ligger med 6 fakturaer fra 1.7 til (Under foregående flik, Hente, vises kun den første av disse seks fakturaene.) Under fliken Ordne kan det gjøres endringer i fakturahode og på fakturalinje, se pkt Side 17 av 28

18 4.2.1 Rapporter før fakturakjøring Ved å markere en faktura, høyre klikke og klikke rapporter, gis det mulighet til å se en prøvefaktura, konteringsliste eller reguleringsbrev Endre fakturahode og fakturalinje Det er også muligheter til å gjøre endringer på fakturahodet og fakturalinje. For å endre i fakturahodet, markeres aktuell faktura i fakturahodet og klikk F2 eller høyre klikk. Da kommer dialogen opp som vist under. Side 18 av 28

19 For å endre i feltene i venstre del av dialogen klikkes ikonet til høyre for feltet. Som det fremkommer av dialogen over kan følgende endres: Fakturerende selskap Faktura mottaker Faktura adresse Ikonene til venstre i bildet: Diskett ved lagring av endringer Tryllestav ved opprettelse av ny fakturalinje Rød X ved sletting av fakturalinje Endringer i felt til høyre i dialogen gjøres ved å skrive rett i feltet. Når alle endringer er foretatt klikkes disketten til venstre for feltet fakt. Selskap Endring i fakturalinje gjøres ved å markere den aktuelle fakturalinje og klikk F2 eller høyre museknapp. Dialogen som vist under kommer da frem: I dialogen kan følgende endres: Fakturatekst Transaksjonstype Konto Beløp Avdeling Dimensjoner Fra og til Terminer NB! Ingen av disse endringer får innflytelse på kontraktsobjektet, men kun for den aktuelle fakturaen. Side 19 av 28

20 Når endringene er foretatt, klikkes diskett øverst til venstre for fakturatekst i dialogen som vist over. Det finnes også en mulighet til å endre fakturateksten permanent. Høyre klikk i dialogen og velg Egenskaper og Fakturaoppsett Da kommer man inn i dialogen faktura oppsett og kan gå videre for å endre tekst på fakturaen permanent. Se avsnitt Fakturaoppsett. 4.3 Kjøre fakturering - Fliken Gjøre Er alt kontrollert og sjekket kan det faktureres. Trykk på fanen Gjøre, se under, og man får nå et siste spørsmål om man virkelig vil fakturere. Svarer man ja, så får man opp en statusboks som viser hvordan de enkelte status i faktureringsprosessen. Når man kommer til pkt. Skriver fakturaer, se dialog over; vil fakturaene komme opp på skjermen i PDF format. Her kan man se hvor mange fakturaer det er totalt og Side 20 av 28

21 man kan enkelt gå ned på den enkelte faktura ved å navigere i trestrukturen på venstre side av dialogen. Se bildet under: Dersom man ønsker å skrive ut alle fakturaene, klikkes print og fakturaene blir skrevet ut på den skriver som er satt opp i systemet. Det bør alltid være en fast dedikert skriver til fakturaene da utskrift på bankgiroer har lett for å endre seg litt fra skriver til skriver. Det er også mulig å vente med å skrive ut fakturaene. Da legger de seg i arkiv og må skrives ut herifra senere. Når alle fakturaene er skrevet ut lukkes bildet med X øverst i høyre hjørne. Da vil en liste kalt konteringsliste komme fram og man skriver også ut denne hvis ønskelig. Etter utskrift lukkes også det bildet med X i høyre hjørne. Dersom kjøringen hadde inneholdt kontraktsobjekter som skulle reguleres, vil et reguleringsbrev dukke opp til slutt. Klikk på OK på fakturastatus dialogen når alle rapportene er skrevet ut, og faktureringen er ferdig. Side 21 av 28

22 4.4 Manuell faktura Faktura ikonet i venstre del må være aktivert. Ved utarbeidelse av manuelle fakturaer velges først den perioden fakturaen skal gjelde for. Velg mnd. fra og til og årstall fra og til Marker tilbyderen Faktura og klikk høyre museknapp og Ny ( eller hurtigtast CTRL+N) Da kommer registreringsbildet som vist under opp: Velg fakturerende selskap, faktura mottaker og faktura adresse ved å klikke ikonet til høyre for de respektive felter. Fyll inn feltene for terminer og datoer. Et diskett ikon vil komme til syne når alle feltene til venstre er fylt ut (legger seg foran feltet for fakturerende selskap). Når alt er registrert klikkes dette ikon for å gå videre. Da kommer dialogen som vist nedenfor opp. Side 22 av 28

23 Her er lagt opp fakturahodet med informasjon om dette. I tillegg kommer opp fakturalinje dialogen nederst i dialogen. Se dialog under: Her legges inn det antall linjer som ønskes fakturert, med de nødvendige detaljer. Trykk tasten F2 og skriv inn den fakturateksten som ønskes, velg transaksjonstype, sett inn korrekt beløp mv. Dersom det mangler noen kolonner som f.eks. avdeling og prosjekt kan disse legges opp via kolonneoppsettet. Dette gjøres ved å klikke ikonet nederst til venstre på høyre side av feltene. Når all informasjon er registrert klikkes på disketten ( lagre) og den manuelle fakturaen legger seg klar til fakturering. Resten av fakturaprosessen gjennomføres på samme måte som normal fakturering. NB! Det er viktig å huske at en manuelle faktura forsvinner hvis man lukker ned faktura applikasjonen eller velger en ny periode. De manuelle fakturaene har ingen relasjon videre i systemet og programmet klarer da heller ikke å lagre noen relasjoner. En god huskeregel er derfor at en manuell faktura som utstedes, bør faktureres med en gang. Side 23 av 28

24 4.5 Kreditnota Når en kreditnota skal utferdiges aktiveres arkiv eller reskontro ikonet, se under. Deretter velges den periode som det skal krediteres for. Fra og til, måned og år. Alle selskap legger seg nå opp, og man kan bla ut de enkelte selskap for å finne den leietakeren som skal krediteres. Se under. Det finnes følgende muligheter for krediteringer: Kreditere hele fakturaen Krediter enkeltlinjer på fakturaen ( Kan under fliken ordne plukke opp linjer) Kreditere del av enkeltlinjer ( Under ordne, markere en fakturalinje, klikker F2 og kommer inn på egen dialog. Her kan beløp justeres.) Velg den leietaker som skal krediteres, og marker (huk den av) den faktura som skal krediteres. Ved å klikke på fanen Ordne vil fakturaen komme opp på nytt, men beløpene på de enkelte linjer vil fremkomme med snudd fortegn. Dersom kun enkelte linjer skal krediteres, fjernes haken i den hvite boksen for de linjer som ikke skal krediteres. Dersom kun del av en linje skal krediteres markeres linjen og det klikkes F2. Man kommer da inn på en dialog i linjedelen som vist under: Side 24 av 28

25 I denne dialogen kan man foreta endringer i beløp eller andre felt. Klikk diskett når endringer er ferdig. Når valgene er foretatt, kan brukeren se en prøve av kreditnotaen ved å høyre klikke, velge rapport og prøvefaktura. Er kreditnota ok, kjøres den ut som ved vanlig fakturering (velge gjøre). Kreditnotaen kommer opp på skjermen. Når den skrives ut, følger en konteringsliste deretter. Krediteringen er nå fullført. Side 25 av 28

26 5. Overføring til regnskap Velg ikonet Til overføring i venstre del. Alle selskap som har noe til overføring vil da legge seg opp i midterste del se dialog under: Klikk høyre museknapp i bildet, Send til og Export vegviser. Dialogen Overføring til regnskap kommer da opp og viser hvilke selskap som har fakturaer klar til overføring. Se under. Huk av hvilke selskap som skal overføres og klikk på neste. Side 26 av 28

27 Dialogen under kommer da frem. I denne dialogen velges hvilke år og perioder som man ønsker å overføre. Ved å fylle ut disse feltene, kan man trykke fullfør og overføringen er gjennomført. Nærmere beskrivelse av feltene i dialogen. Fra hvilket år Til hvilket år Fra Periode Bil. Dato (tidl./sen.) Her kommer opp den tidligste datoen som det er noe å overføre for. Ligger det for eksempel noe igjen fra året før så vil programmet foreslå å overføre det. Det foreslåtte valget kan overstyres. Årstall kan skrives rett inn i feltet eller man kan klikke i de tre prikkene til høyre for feltet. I nedtrekksmenyen som da fremkommer får man opp alle de år som det ligger fakturaer i klar til overføring. Her kommer den seneste datoen som det er noe å overføre fra. Endringer foregår som beskrevet over. Her kommer den tidligste perioden frem som det ligger fakturaer klare for i det aktuelle året. Dette kan også overstyres ved å bruke nedtrekksmenyen. Til Periode: Her kommer den seneste perioden som det ligger fakturaer klare for i det aktuelle året. Endringer som over. Disse datoene styrer i hvilken periode(r) posteringer vil bli foretatt i regnskapet. Bil.dato tidligst: vil være den datoen man tidligst vil ha postert overføringene i regnskapet. Det er naturlig å endre Bil.dato tidligst, dersom det kommer opp fakturaer til overføring fra perioder som nå er stengt i regnskapet. Da kan tidligst dato endres til den første perioden som er åpen og fakturaene vil bli bokført i denne måneden. Bil.dato senest: vil være den datoen man senest vil ha postert overføringene i regnskapet. Bil.dato senest bør i utgangspunktet aldri endres. Dersom denne viser perioder langt frem i tid, betyr det at det er fakturert fakturaer med bilagsdato langt frem i tid. Normalt vil man ha disse fakturaer postert i den perioden som samsvarer med bilagsdatoen. Dette vil skje automatisk dersom Bil.dato senest blir stående som foreslått av systemet. Dersom denne datoen endres frem i Side 27 av 28

28 tid, vil bilagene tvangstyres inn i en tidligere periode. Dette får konsekvenser for resultatregnskapet og kan også innvirke på MVA som skal betales dersom perioden tilhørere en annen termin. Det skal derfor være gode og gjennomtenkte grunner før Bil.dato senest endres. Det er viktig å forstå hvilke konsekvenser det vil ha for bokføringen i regnskapet hvis man endrer på de foreslåtte bilags datoene. Dersom overføring til regnskap er basert på filoverføring vil filene ha lagt seg på det området hvor man har bestemt at de skal hentes inn i regnskapsprogrammet. Stien kan man finne i regnskapsoppsettet. Dette settes opp i samarbeid med konsulenter fra Fenistra. Alle endringer som vedrører dette må avstemmes med disse. Side 28 av 28

Arbeide med : Avtalegiro I FENISTRA EIENDOM. Dokument kontroll

Arbeide med : Avtalegiro I FENISTRA EIENDOM. Dokument kontroll Arbeide med : Avtalegiro I FENISTRA EIENDOM Dokument kontroll Versjon 1.0 Release dato 15.06.2003 Sist Endret dato 15.06.2003 Innhold Forutsetninger... 3 Hensikt... 3 FENISTRA AVTALEGIRO... 3 Applikasjonsvindu...

Detaljer

Avregning av Omsetningsbasert leie

Avregning av Omsetningsbasert leie Fenistra as Sandakervn. 138 N-0485 Oslo P.b. 4609 N-0405 Oslo Phone 22 02 08 30 Fax 22 02 08 31 Org.nr 967 82 2760 Arbeide med : Avregning av Omsetningsbasert leie I FENISTRA EIENDOM Dokument kontroll

Detaljer

Kom i gang hefte Visma Avendo Fakturering

Kom i gang hefte Visma Avendo Fakturering Kom i gang hefte Visma Avendo Fakturering Velkommen som bruker av Visma Avendo Fakturering. Dette heftet er til hjelp for deg slik at du skal komme i gang med programmet ditt etter at du har installert

Detaljer

Fenistra as Brynsveien Oslo Telefon Org. nr AVTALEGIRO. Fenistra Eiendom. Dokumentkontroll

Fenistra as Brynsveien Oslo Telefon Org. nr AVTALEGIRO. Fenistra Eiendom. Dokumentkontroll Fenistra as Brynsveien 13 0667 Oslo Telefon 22 02 08 30 Org. nr. 967 82 2760 AVTALEGIRO Fenistra Eiendom Dokumentkontroll Fenistra versjon 9 Utgivelsesdato 10.03.2016 Sist endret dato 04.11.2016 Innhold

Detaljer

Dialoger og Generell Funksjonalitet

Dialoger og Generell Funksjonalitet Arbeide med : Dialoger og Generell Funksjonalitet i Fenistra Eiendom Dokument kontroll Versjon 1.0 Release dato 28.10.2003 Sist Endret dato 28.10.2003 Innhold 1. Forutsetninger... 3 2. Hensikt... 3 3.

Detaljer

Oppsett og parametere i Budsjettmodulen I FENISTRA EIENDOM

Oppsett og parametere i Budsjettmodulen I FENISTRA EIENDOM Fenistra as Sandakervn. 138 N-0485 Oslo P.b. 4609 N-0405 Oslo Phone 22 02 08 30 Fax 22 02 08 31 Org.nr 967 82 2760 Arbeide med : Oppsett og parametere i Budsjettmodulen I FENISTRA EIENDOM Dokument kontroll

Detaljer

Registrere hendelser på fakturerbart prosjekt, generere fakturautkast, samt godkjenne og frigi dette.

Registrere hendelser på fakturerbart prosjekt, generere fakturautkast, samt godkjenne og frigi dette. FAKTURERING I PA Ansvarsområde: Naviger: Skjermbilde: Utføres av: Nøkkelhendelse: PA Prosjekt > Hjemmeside Prosjekt > Hjemmeside Registrere hendelser på fakturerbart prosjekt, generere fakturautkast, samt

Detaljer

Administrasjon og vedlikehold av. Omsetningsdatabasen i Fenistra Eiendom

Administrasjon og vedlikehold av. Omsetningsdatabasen i Fenistra Eiendom Fenistra as Sandakervn. 138 N-0485 Oslo P.b. 4609 N-0405 Oslo Phone 22 02 08 30 Fax 22 02 08 31 Org.nr 967 82 2760 www.fenistra.no Arbeide med Administrasjon og vedlikehold av Omsetningsdatabasen i Fenistra

Detaljer

Det første det må taes stilling til er hvilken økonomiintegrasjon som skal benyttes. Det kan velges mellom Visma Global, SendRegning og Norkred.

Det første det må taes stilling til er hvilken økonomiintegrasjon som skal benyttes. Det kan velges mellom Visma Global, SendRegning og Norkred. Økonomimodul Økonomi integrasjon Det første det må taes stilling til er hvilken økonomiintegrasjon som skal benyttes. Det kan velges mellom Visma Global, SendRegning og Norkred. Ta kontakt med oss dersom

Detaljer

Arbeide med : Markeds regulering. i Fenistra Eiendom. Dokument kontroll

Arbeide med : Markeds regulering. i Fenistra Eiendom. Dokument kontroll Arbeide med : Markeds regulering i Fenistra Eiendom Dokument kontroll Versjon 1.0 Release dato 28.10.2003 Sist Endret dato 28.10.2003 Innhold 1. Forutsetninger.... 3 2. Hensikt... 3 3. Markedsregulering...

Detaljer

Dokumentstyring og Maler

Dokumentstyring og Maler Arbeide med : Dokumentstyring og Maler i Fenistra Eiendom Dokument kontroll Versjon 1.0 Release dato 28.10.2003 Sist Endret dato 28.10.2003 Innhold 1. Forutsetninger... 3 2. Hensikt... 3 3. MS Word Maler

Detaljer

Arbeide med : Ligningsoppgaver. i Fenistra Eiendom. Dokument kontroll

Arbeide med : Ligningsoppgaver. i Fenistra Eiendom. Dokument kontroll Arbeide med : Ligningsoppgaver i Fenistra Eiendom Dokument kontroll Versjon 1.0 Release dato 28.10.2003 Sist Endret dato 28.10.2003 Innhold 1. Hensikt... 3 2. Forutsetninger... 3 3. Starte Fenistra Ligning...

Detaljer

Arbeide med : Services. i Fenistra Eiendom. Dokument kontroll

Arbeide med : Services. i Fenistra Eiendom. Dokument kontroll Arbeide med : Services i Fenistra Eiendom Dokument kontroll Versjon 1.0 Release dato 28.10.2003 Sist Endret dato 28.10.2003 Innhold 1. Hensikt... 3 2. Forutsetning... 3 3. Finne aktuelle services... 3

Detaljer

ABC FAKTURERING 2004/08

ABC FAKTURERING 2004/08 ABC FAKTURERING 2004/08 Sjekk ordre Gjør om nødvendig en sjekk av ordrene før du starter fakturautskrift. Gå til Annonsemodulen og søk frem aktuelle ordre fra Finn-menyen. Mest aktuelle søk vil være søk

Detaljer

Komme i gang med Visma Avendo eaccounting

Komme i gang med Visma Avendo eaccounting 1 Komme i gang med Visma Avendo eaccounting For å begynne å bruke Visma Avendo eaccounting, må du logge inn på http://vismaonline.no Klikk på linken Til tjenesten under Visma Avendo eaccounting for å åpne

Detaljer

VIKTIG FØR OPPGRADERING TIL NY VERSJON

VIKTIG FØR OPPGRADERING TIL NY VERSJON Versjonsbrev Visma Avendo Økonomi 40 versjon 5.0 November 2009 Innhold INNLEDNING 2 VIKTIG FØR OPPGRADERING TIL NY VERSJON 2 SIKKERHETSKOPIERING 2 INNLOGGING TIL VISMAONLINE (KREDITTOPPLYSNING) 2 TESTFIRMAET

Detaljer

6 ØKONOMISYSTEMET VISMA

6 ØKONOMISYSTEMET VISMA 6 ØKONOMISYSTEMET VISMA Modum kommune bruker dataprogrammet Visma Enterprise til regnskap, budsjett, lønn og fakturering. Fra økonomisystemet kan vi hente ut opplysninger på skjerm eller som papirrapporter.

Detaljer

Visma Enterprise. Versjon 18.12.13. Fakturering Brukerveiledning - enkel utgave

Visma Enterprise. Versjon 18.12.13. Fakturering Brukerveiledning - enkel utgave Visma Enterprise Versjon 18.12.13 Fakturering Brukerveiledning - enkel utgave Før du går i gang Dette er en forenklet utgave av brukerveiledningen i Fakturering beregnet for deg som skal skrive utgående

Detaljer

Veiledning økonomimodul

Veiledning økonomimodul Veiledning økonomimodul Økonomi integrasjon Det første det må taes stilling til er hvilken økonomiintegrasjon som skal benyttes. Det kan velges mellom Visma Global, SendRegning og Norkred. Ta kontakt med

Detaljer

Tips og triks. Ved Hilde Mona Hilsen

Tips og triks. Ved Hilde Mona Hilsen Tips og triks Ved Hilde Mona Hilsen 1 Innholdsregister Side Hurtigtaster 3 Dagbok 4 Post mot post føring i dagbok 5 Periodisering 6 Periodisering med avdeling 9 Kontoplan 11 Dimensjoner 13 Mengde 15 Spørring

Detaljer

Rutiner for purring og innfordring i Xakt

Rutiner for purring og innfordring i Xakt Rutiner for purring og innfordring i Xakt Purring og innfordring i Xakt Innhold Blankettekster (For de som ikke benytter inkassobyrå)... 3 Innstillinger for innfordring... 4 Inkassoprofiler... 6 Forarbeider

Detaljer

hypernet Fravær Brukermanual - Foresatt Sist endret: Side 1

hypernet Fravær Brukermanual - Foresatt Sist endret: Side 1 hypernet Fravær Brukermanual - Foresatt Sist endret: 04.10.2012.2012 Side 1 Innhold hypernet Fravær... 3 Innlogging... 4 Ny bruker (søke om tilgang)... 4 Registrert bruker... 6 Registrert bruker (søke

Detaljer

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere Webfaktura slik bruker du det for sluttbrukere 24.06.2013 Innhold: Beskrivelse av Webfaktura... 3 Generelt... 3 Pålogging... 3 Første gangs pålogging... 3 Mitt firma... 3 Min bruker... 4 Vedlikehold av

Detaljer

Omsetningsdatabasen i Fenistra Eiendom

Omsetningsdatabasen i Fenistra Eiendom Fenistra as Sandakervn. 138 N-0485 Oslo P.b. 4609 N-0405 Oslo Phone 22 02 08 30 Fax 22 02 08 31 Org.nr 967 82 2760 www.fenistra.no Arbeide med Omsetningsdatabasen i Fenistra Eiendom Dokumentkontroll Versjon:

Detaljer

Arbeide med: Budsjettering I FENISTRA EIENDOM. Dokument kontroll. Versjon 1.2 Release dato 23.08.05 Sist Endret dato

Arbeide med: Budsjettering I FENISTRA EIENDOM. Dokument kontroll. Versjon 1.2 Release dato 23.08.05 Sist Endret dato Fenistra as Sandakervn. 138 N-0485 Oslo P.b. 4609 N-0405 Oslo Phone 22 02 08 30 Fax 22 02 08 31 Org.nr 967 82 2760 Arbeide med: Budsjettering I FENISTRA EIENDOM Dokument kontroll Versjon 1.2 Release dato

Detaljer

Ta i bruk Agro Faktura web

Ta i bruk Agro Faktura web Ta i bruk Agro Faktura web Lage ordre, fakturere og sende Pålogging via agro24.no gir tilgang til 3 ulike moduler: Lønn, Time og Faktura. Vi velger nå Faktura med undervalg Ordrer. Bruk knappen +Ny oppe

Detaljer

Brukermanual for Mamut Tromsøstudentenes Idrettslag. Hjelpedokument for kasserere i undergruppene. Redigert av Marte Collin 28.01.

Brukermanual for Mamut Tromsøstudentenes Idrettslag. Hjelpedokument for kasserere i undergruppene. Redigert av Marte Collin 28.01. Brukermanual for Mamut Tromsøstudentenes Idrettslag Hjelpedokument for kasserere i undergruppene Redigert av Marte Collin 28.01.2010 Opprettet av Marte Collin 02.02.2009 2 1.0 INNLEDNING 3 2.0 HUSKELISTE

Detaljer

1. Opprett betalinger uten bruk av mappe 2. Opprett betalinger med bruk av mappe

1. Opprett betalinger uten bruk av mappe 2. Opprett betalinger med bruk av mappe Slik betaler du Du får her en kort beskrivelse av hvordan du oppretter og godkjenner en betaling i Business Online. En betaling kan opprettes på 2 måter. 1. Opprett betalinger uten bruk av mappe 2. Opprett

Detaljer

Man kan også kopiere eller «Spre» kontrakter mellom kundene dersom flere kunder har tilnærmet like kontrakter.

Man kan også kopiere eller «Spre» kontrakter mellom kundene dersom flere kunder har tilnærmet like kontrakter. Kontraktsmodulen [Oppdatert 09.05.2017 av Daniel Gjestvang] Kontraktsmodulen er en del av bedriftsjournalen i Extensor. Denne modulen gir BHT-en mulighet til selv å legge inn de ulike bestanddelene av

Detaljer

IS Documentation Site > IS Customer brukerdokumentasjon > Referansemanual Registrer innbetaling - Side 1 / 5

IS Documentation Site > IS Customer brukerdokumentasjon > Referansemanual Registrer innbetaling - Side 1 / 5 IS Documentation Site > IS Customer brukerdokumentasjon > Referansemanual Registrer innbetaling - Side 1 / 5 SLView.IncomingPaymentsInvoice Registrer innbetaling sist revidert: År: 2005. Måned: 04. Dag:

Detaljer

- Time webversjon - slik kommer du i gang

- Time webversjon - slik kommer du i gang Agro Økonomi - Time webversjon - slik kommer du i gang Agro Time er nå et skybasert timeregistreringsprogram, hvor data lagres på en webserver som Agrodata har ansvar for. Programmet er likevel, inntil

Detaljer

Arbeide med: Kontrakter. i Fenistra Eiendom. Dokument kontroll. Versjon 1.2

Arbeide med: Kontrakter. i Fenistra Eiendom. Dokument kontroll. Versjon 1.2 Arbeide med: Kontrakter i Fenistra Eiendom Dokument kontroll Versjon 1.2 Sist Endret dato 25 august 2005 1 Innhold 1 INNLEDNING... 6 1.1 FORUTSETNINGER... 6 1.2 HENSIKT... 6 2 OVERORDNET OPPBYGNING AV

Detaljer

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Abonnementsfakturering

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Mamut Business Software Introduksjon Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Dokumentasjon for utvidelser av Mamut Enterprise System Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Versjon: 11.1 i MAMUT ENTERPRISE

Detaljer

DI-Blankett. Minihefte

DI-Blankett. Minihefte DI-Blankett Minihefte Innhold Skriveroppsett i DI-Business... 2 Utskrift via Windows og DI-Blankettgenerator... 2 Generelt... 2 Felles for standardutskrifter... 3 Blanketter i DI-Business... 4 Valg av

Detaljer

Agresso for budsjettansvarlige Intern veiledning

Agresso for budsjettansvarlige Intern veiledning 2015 Agresso for budsjettansvarlige Intern veiledning Dokumentet gir en kort innføring i hvordan få frem regnskapsrapporter og bruk av enkel spørring. Oppdatert 04.03.2015. Jørn Johannessen Seksjon for

Detaljer

Avtalegiro. Retningslinjer for å opprette AvtaleGiro- trekk i Extensor 05.

Avtalegiro. Retningslinjer for å opprette AvtaleGiro- trekk i Extensor 05. Avtalegiro Retningslinjer for å opprette AvtaleGiro- trekk i Extensor 05. Noen nøkkelord/begreper: Virksomhet = bedrift, treningssenter etc som ønsker at deres kunder skal betale ved hjelp av avtalegiro.

Detaljer

Tips & Triks. Visma Business Regnskap. Brukerforum 9.11.15

Tips & Triks. Visma Business Regnskap. Brukerforum 9.11.15 Tips & Triks Visma Business Regnskap Brukerforum 9.11.15 Eva Lindgaard Rådgiver ERP Regnskap og lønn Side 1 av 19 INNHOLDSFORTEGNELSE Periodisering dokumentsenter... 3 Regnskapsbehandling (BO)... 4 Deling

Detaljer

Arbeide med : Standard rapporter. i Fenistra Eiendom. Dokument kontroll

Arbeide med : Standard rapporter. i Fenistra Eiendom. Dokument kontroll Arbeide med : Standard rapporter i Fenistra Eiendom Dokument kontroll Versjon 1.0 Release dato 28.10.2003 Sist Endret dato 28.10.2003 Innhold 1. Hensikt... 4 2. Forutsetninger... 4 3. Hvordan skrive ut

Detaljer

IST Skole Vurdering - Foresatt

IST Skole Vurdering - Foresatt IST Skole Vurdering - Foresatt Velkommen til en ny skole! IST tar nå steget fra kun å levere programvare til å forenkle og utvikle alle skolens funksjoner. Våre løsninger tar hånd om prosessene fra den

Detaljer

6 ØKONOMISYSTEMET VISMA

6 ØKONOMISYSTEMET VISMA 6 ØKONOMISYSTEMET VISMA Modum kommune bruker dataprogrammet Visma Enterprise til regnskap, budsjett, lønn og fakturering. Fra økonomisystemet kan vi hente ut opplysninger på skjerm eller som papirrapporter.

Detaljer

Tips om fakturering for golfklubber. Nedenfor finner dere info om de viktigste tingene mht fakturering via Golfbox og eller

Tips om fakturering for golfklubber. Nedenfor finner dere info om de viktigste tingene mht fakturering via Golfbox og eller Tips om fakturering for golfklubber Nedenfor finner dere info om de viktigste tingene mht fakturering via Golfbox og eller www.nyfaktura.no. Sjekkliste før fakturering!! - om du skal legge på et fakturagebyr

Detaljer

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap 1 Innledning DnB har utviklet et tilbud til deg som er nettkunde og som ønsker en enkel regnskapsløsning for din personlige økonomi. Første gang du benytter "Mitt regnskap" kommer du til en oversikt som

Detaljer

Extens Opplæringsmateriell Fakturering Skole Brukerhåndbok

Extens Opplæringsmateriell Fakturering Skole Brukerhåndbok Extens Opplæringsmateriell Fakturering Skole Brukerhåndbok 06.06.2003 ELEVFAKTURERING ARBEIDSGANG... 3 Lisenser Rettigheter...3 Faktureringsperiode...3 Registrering av faktureringsperiode...3 Betalingskoder...3

Detaljer

Kort veiledning om e faktura for transportkjøper

Kort veiledning om e faktura for transportkjøper Kort veiledning om e-faktura for transportkjøper Side 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Veiledning for bruk av elektronisk faktura i TakeCargo for Transportkjøpere Oppgaver som gjøres daglig Sjekk

Detaljer

Brukerveiledning. For administrering av nettressursen BRUKERVEILEDNING ADMINISTRATOR

Brukerveiledning. For administrering av nettressursen BRUKERVEILEDNING ADMINISTRATOR Brukerveiledning For administrering av nettressursen 1 Som administrator kan du legge til, redigere, fjerne, og gruppere brukere for din barnehage eller skole. Du finner denne funksjonen «innstillinger»

Detaljer

Brukermanual opprette konkurranser MySoft

Brukermanual opprette konkurranser MySoft Brukermanual opprette konkurranser MySoft - Arrangør setter opp konkurranser, og kan velge egne opsjoner som lunsjpakker, bankett e.l., som deltagerne kan melde seg på. - Konkurranseklassene er definert

Detaljer

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Compello

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Compello Mamut Business Software Introduksjon Mamut Enterprise Compello Dokumentasjon for utvidelser av Mamut Enterprise System Mamut Enterprise Compello Versjon: 12 Innhold OM INTEGRASJON MED COMPELLO... 1 OM

Detaljer

Brukermanual til Medlemsservice 2.0

Brukermanual til Medlemsservice 2.0 Brukermanual til Medlemsservice 2.0 Faktureringsrutinene i Medlemsservice bruker medlemsregisteret som bakgrunn for hva som sendes til deres medlemmer. I Medlemsservice 2.0 har vi satt som krav at alle

Detaljer

Kom i gang med Visma AutoInvoice

Kom i gang med Visma AutoInvoice Kom i gang med Visma AutoInvoice Denne beskrivelsen er for de som har Visma Global (VG) og Visma Document Center (VDC) og ønsker å komme i gang med Visma AutoInvoice (AI) Versjonskrav: Visma Global minst

Detaljer

Generelt om Rapporter

Generelt om Rapporter Generelt om Rapporter Sist oppdatert: 26.03.12 Rapportoversikten Valg av rapport Avslutt rapport Tilbake til rapportoversikten Bestillingsbildet Periode Utvalg Valg av personer Slik får du frem rapporten

Detaljer

Brukerveiledning for fakturering i AR

Brukerveiledning for fakturering i AR Brukerveiledning for fakturering i AR 1. Lag faktura i AR, laste opp vedlegg og slette vedlegg. 2. Utsending 3. Arkivering 4. Fakturakopi fra K-31 Kundereskontro Oppdatert pr 11.02.2014 KAH Side 1 av 13

Detaljer

Årsoppgjør. Avslutte regnskapsår:

Årsoppgjør. Avslutte regnskapsår: Årsoppgjør Dette er en beskrivelse av hvordan du foretar årsavslutning i Visma Avendo Økonomi. Avdelinger følger firmaets regnskapsår og avsluttes samtidig som du foretar årsavslutning i regnskapet. Du

Detaljer

Innhold. Brukerveiledning Databutikken OCR bilagshåndtering. 26.01.2012 Aksel Wåg

Innhold. Brukerveiledning Databutikken OCR bilagshåndtering. 26.01.2012 Aksel Wåg Brukerveiledning Databutikken OCR bilagshåndtering 26.01.2012 Aksel Wåg Innhold Vedlikehold av grunndata... 2 Leverandører, kunder, prosjekter og kontoplan... 2 Leverandører i Mamut... 2 Prosjekter og

Detaljer

19.03.14 1. HBF Drammen 2014 Tips og triks 1. Innhold... Side. Tips og triks 1... 3

19.03.14 1. HBF Drammen 2014 Tips og triks 1. Innhold... Side. Tips og triks 1... 3 19.03.14 1 HBF Drammen 2014 Tips og triks 1 Innhold... Side Tips og triks 1... 3 Meny Fil i hovedknapperad... 3 Sikkerhetslagring... 3 Presentasjonsegenskap... 4 Detaljoppsett... 4 Lagoppsett... 5 Pennoppsett...

Detaljer

Slik tar du i bruk nettbanken

Slik tar du i bruk nettbanken NETTBANK Slik tar du i bruk nettbanken Trenger du hjelp? Se sb1telemark.no eller ring 02610 1 Med nettbank får du banken inn i din egen stue Nettbanken gir deg tilgang til de fleste tjenestene vi kan tilby.

Detaljer

HELIOS 3.64 - Årsavslutning

HELIOS 3.64 - Årsavslutning 1 Du som har Helios FINANS slik årsavslutter du: 1. Ta en sikkerhetskopi av Helios-data. se http://www.notaplan.no/produkt_backup.html hvis du ikke har automatisk backup Er du på ASP, blir det automatisk

Detaljer

Slik tar du i bruk nettbanken

Slik tar du i bruk nettbanken NETTBANK Slik tar du i bruk nettbanken For nybegynnere 1 Enklere hverdag med nettbank I nettbanken kan du selv utføre en rekke banktjenester når som helst i døgnet. Fordeler med nettbank Full oversikt

Detaljer

Contempus Invoice (CI) Brukerveiledning

Contempus Invoice (CI) Brukerveiledning R:\1\11\110\Web siidu_sa_rutiidnat\økonomiforvaltning_2010 Innhold Contempus Invoice (CI) INNHOLD... 2 1. PÅLOGGING... 3 2. BRUKERGRENSESNITT... 6 2.1 FAKTURAHODE... 6 2.1.1 Parkert... 7 2.2 FAKTURABILDE...

Detaljer

WebFaktura slik bruker du det. For sluttbrukere

WebFaktura slik bruker du det. For sluttbrukere WebFaktura slik bruker du det For sluttbrukere 23.09.2015 Innhold: Beskrivelse av Webfaktura...3 Generelt...3 Pålogging...3 Første gangs pålogging...3 Mitt firma...3 Min bruker...5 Vedlikehold av data...5

Detaljer

Registrere inn/utbetalinger og kreditering i Xakt

Registrere inn/utbetalinger og kreditering i Xakt Registrere inn/utbetalinger og kreditering i Xakt Innholdsfortegnelse Innstillinger for manuell betaling.... 3 Engangsinnstilling:... 3 Hente og lese inn innbetalinger fra Nets/BBS (OCR og Avtalegiro)...

Detaljer

WWW.POLARPRODUKSJON.NO

WWW.POLARPRODUKSJON.NO GUIDE RSHL.NO Av Fredrik Mediå Oppgraderingen av nettstedet RSHL.NO har ført til at det kan oppstå en del spørsmål og forvirringer rundt hvordan forskjellige elementer fungerer. Denne guiden skal fungere

Detaljer

Agresso for budsjettansvarlige

Agresso for budsjettansvarlige 2017 Agresso for budsjettansvarlige Intern veiledning Dokumentet gir en kort innføring i hvordan få frem regnskapsrapporter og bruk av enkel spørring. Oppdatert 08.08.2017. Seksjon for økonomi og infrastruktur

Detaljer

Økonomi og Regnskap i NorTrim Xakt

Økonomi og Regnskap i NorTrim Xakt i Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Behov for egen reskontro i... 3 Definisjoner... 3 Journaltyper... 4 Datoer på regnskapstransaksjoner... 4 Hovedbok... 5 Funksjonalitet... 5 Eksport av regnskapsinformasjon

Detaljer

FØR OPPGRADERING... 1 NYHETER... 2 ØVRIGE FORBEDRINGER/OPPDATERINGER... 10

FØR OPPGRADERING... 1 NYHETER... 2 ØVRIGE FORBEDRINGER/OPPDATERINGER... 10 Versjonsbrev Visma Avendo Økonomi 60 Oktober 2007 I dette versjonsbrevet beskriver vi de nyheter, forbedringer og oppdateringer som har skjedd i versjon 4.0 av Visma Avendo Økonomi 60. Ettersom vi har

Detaljer

Merk! Du kan benytte alle løsningene på samme firma/klient. Det gjør det mulig å sette enkeltkunder til alternativ løsning hvis dette er ønskelig.

Merk! Du kan benytte alle løsningene på samme firma/klient. Det gjør det mulig å sette enkeltkunder til alternativ løsning hvis dette er ønskelig. Visma AutoInvoice Innledning Avtale / Priser / Lisenser Hvordan inngå avtale? Oppstart Egenskaper Firmaopplysninger Kontrollere kunder mot Visma AutoInvoice (fakturamottakere) Kunder (fakturamottakere)

Detaljer

IST Skole Vurdering - Elev

IST Skole Vurdering - Elev IST Skole Vurdering - Elev Velkommen til en ny skole! IST tar nå steget fra kun å levere programvare til å forenkle og utvikle alle skolens funksjoner. Våre løsninger tar hånd om prosessene fra den dagen

Detaljer

KONTROLL INSIDE MSOLUTION

KONTROLL INSIDE MSOLUTION KONTROLL INSIDE MSOLUTION Forandre renholdsteam eller renholdsdager på oppdrag I denne brukerveiledningen skal vi bruke bytte renholdsdager. Det skjer jo at vi bytter renholdsdager eller team på kunder.

Detaljer

Registrere ny kunde (reskontrokonto)

Registrere ny kunde (reskontrokonto) Informasjon om installasjon av Agro Økonomi og «Første gangs oppstart» med registrering av kontoopplysninger og kontoplan finner du i heftet Installasjon, oppstart og sikkerhetskopiering. En forutsetning

Detaljer

Agresso for budsjettansvarlige Intern veiledning v 3.0

Agresso for budsjettansvarlige Intern veiledning v 3.0 2013 Agresso for budsjettansvarlige Intern veiledning v 3.0 Dokumentet gir en kort innføring i hvordan få frem regnskapsrapporter og bruk av enkel spørring Jørn Johannessen Seksjon for plan og økonomi

Detaljer

IST Skole Fravær - Foresatt

IST Skole Fravær - Foresatt IST Skole Fravær - Foresatt Velkommen til en ny skole! IST tar nå steget fra kun å levere programvare til å forenkle og utvikle alle skolens funksjoner. Våre løsninger tar hånd om prosessene fra den dagen

Detaljer

Tips til hurtigtaster og hurtigmenyer i infoeasy

Tips til hurtigtaster og hurtigmenyer i infoeasy Tips til hurtigtaster og hurtigmenyer i infoeasy Bruke taster og hurtigmenyer Generelt anbefaler vi å bruke taster i så stor utstrekning som mulig og minimere bruk av musen. Dette for at hindre feil arbeidsbelastning

Detaljer

Godkjenning av faktura AGRESSO WEBPORTAL. Brukerdokumentasjon for attestanter og anvisere

Godkjenning av faktura AGRESSO WEBPORTAL. Brukerdokumentasjon for attestanter og anvisere Godkjenning av faktura AGRESSO WEBPORTAL Brukerdokumentasjon for attestanter og anvisere INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning...3 2. Logge på AGRESSO Web Portal...4 3. Kontroll og behandling av leverandørfaktura

Detaljer

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU. 2 Nytt saksfremlegg Versjon/dato for revisjon:

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU. 2 Nytt saksfremlegg Versjon/dato for revisjon: BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU 2 Nytt saksfremlegg Versjon/dato for revisjon: 17.10.2017 P360-klient: Outlook og web Utarbeidet av: Monica Blomli Dato: 09.11.2015 Ansvarlig: Dokumentsenteret Formålet

Detaljer

BB Transport Kom i gang brukerveiledning

BB Transport Kom i gang brukerveiledning BB Transport Kom i gang brukerveiledning Convo AS TLF: 22 90 70 80 PB 1346 Vika Internett: www.convo.no 0113 Oslo, Norway E-post: post@convo.no 1 Innhold 2 Innledning... 3 3 Begreper/Definisjoner... 3

Detaljer

En kort brukermanual for regnskapsprogrammet Mamut Office

En kort brukermanual for regnskapsprogrammet Mamut Office En kort brukermanual for regnskapsprogrammet Mamut Office Artikkelen er skrevet for Studentliv av Anders Bruvik Denne artikkelen tar utgangspunkt i de tema som gjennomgås i Studentlivs Regnskapskurs for

Detaljer

IST Skole Vurdering - Foresatt

IST Skole Vurdering - Foresatt IST Skole Vurdering - Foresatt Velkommen til en ny skole! IST tar nå steget fra kun å levere programvare til å forenkle og utvikle alle skolens funksjoner. Våre løsninger tar hånd om prosessene fra den

Detaljer

Innføring av nye MVA-satser fra 1. januar 2005

Innføring av nye MVA-satser fra 1. januar 2005 Innføring av nye MVA-satser fra 1. januar 2005 Ditt Mamut-program støtter selvsagt de nye MVA-satsene. Dette heftet beskriver hvordan du installerer CD en med de nye MVA-satsene og hvordan du skriver ut

Detaljer

Årsoppgjør. Avslutte regnskapsår:

Årsoppgjør. Avslutte regnskapsår: Årsoppgjør Dette er en beskrivelse av hvordan du foretar årsavslutning i Visma Avendo Økonomi. Avdelinger følger firmaets regnskapsår og avsluttes samtidig som du foretar årsavslutning i regnskapet. Du

Detaljer

Brukerveiledning Agresso WEB

Brukerveiledning Agresso WEB Brukerveiledning Agresso WEB Elektronisk fakturabehandling Agresso 5.5... 2 Generelt... 2 Fakturaattestering... 2 Godkjenning av leverandørfaktura... 5 Enkel Modus... 5 Videresend... 6 Parker... 6 Avvise...

Detaljer

Frysing og avslutting av kontrakter i Xakt

Frysing og avslutting av kontrakter i Xakt Frysing og avslutting av kontrakter i Innhold Brukerstyrt frys (Årlig frys)... 3 Klargjøre funksjonen Årlig frys.... 3 Frysing av kontrakter (uten frysegebyr)... 4 Frysing av løpende kontrakt.... 4 Frys

Detaljer

Agio Forvaltning AS - Portal. Enkelt, effektivt og tidsbesparende!

Agio Forvaltning AS - Portal. Enkelt, effektivt og tidsbesparende! Agio Forvaltning AS - Portal Enkelt, effektivt og tidsbesparende! Innhold Innlogging... 3 Første gangs innlogging... 4 Åpningsside beboere... 6 Dokumenter... 7 Mitt borettslag/sameie... 10 E-post... 12

Detaljer

Personec Lønn Oppfølging

Personec Lønn Oppfølging Innhold Personec Lønn Oppfølging... 2 Første gangs kjøring... 2 Fraværsoppfølging definisjon... 3 Hjelpetekster... 5 Fraværsarter... 5 Varsling... 7 Ansatte med fravær i dag... 8 Generere fraværsoppfølging

Detaljer

Alphareg Hurtigstart Guide - Overgang til nytt år

Alphareg Hurtigstart Guide - Overgang til nytt år Alphareg Hurtigstart Guide - Overgang til nytt år Veiledning i forbindelse med avslutning av regnskapsår og overgang til nytt. I alphareg kan du ha inntil 2 regnskapsår åpne for posteringer samtidig. Du

Detaljer

Brukerdokumentasjon FrP-medlemsregister

Brukerdokumentasjon FrP-medlemsregister Brukerdokumentasjon FrP-medlemsregister INNHOLDSFORTEGNELSE BRUKERDOKUMENTASJON 1. Innlogging 2 1.1. Adresse og bruker 2 2. Administratorside 3 2.1. Medlemshåndtering 4 2.1.1. Søk medlem 5 2.1.2. Vis medlem

Detaljer

Brukerveiledning for Vesuv

Brukerveiledning for Vesuv Brukerveiledning for Vesuv Innhold Pålogging... 3 Registrering av ny bruker... 3 Glemt passord... 4 Startsiden... 5 Nytt utbrudd... 6 Nedtrekksmenyer... 6 Obligatoriske felt... 7 Spørsmål vises og fjernes...

Detaljer

Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal

Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal Av Ole Petter Vik, Asker Versjon 2.3 20.03.2012 Beskrivelsene for hvert enkelt skritt er over hvert skjermbilde. Via Hageselskapets

Detaljer

Refusjon fra NAV automatisk utligning

Refusjon fra NAV automatisk utligning Visma Enterprise HRM Refusjon fra NAV automatisk utligning En helhetlig løsning for integrerte og effektive arbeidsprosesser 08.05.12 INNHOLD Innhold... 2 Innledning... 1 Forutsetninger... 1 Arbeidsprosess...

Detaljer

KONTOR påloggingsguide / Oppsett av Outlook 2010

KONTOR påloggingsguide / Oppsett av Outlook 2010 KONTOR påloggingsguide / Oppsett av Outlook 2010 Pålogging 1. Start nettleseren (Internet Explorer) 2. Skriv kontor i URL feltet (alternativt kontor.smikt.local ) for å starte Citrix påloggingen. 3. Hvis

Detaljer

Kort veiledning for mottakere

Kort veiledning for mottakere Kort veiledning for mottakere Side 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Kort veiledning for mottakere Daglige Oppgaver Mottak Legge inn merknader på en transport Se om et oppdrag har merknad Se alle

Detaljer

I bildet knyttes et globalt oppdrag til prosjektregnskapet ved å taste oppdragsnummeret eller hente det fra

I bildet knyttes et globalt oppdrag til prosjektregnskapet ved å taste oppdragsnummeret eller hente det fra Skjema Prosjekt Fane - Prosjekt I bildet knyttes et globalt oppdrag til prosjektregnskapet ved å taste oppdragsnummeret eller hente det fra Tabell Oppdrag ved knappen Oppdrag nr Prosjektleder til dette

Detaljer

Rutine for inngående fakturaer.

Rutine for inngående fakturaer. Rutine for inngående fakturaer. Bestilling skal være i henhold til Retningslinjer for innkjøp i Modum Kommune Revidert juni 2011. (Se ansatteportal /Økonomiavdeling / Økonomihåndbok kap. 8.) Følgende opplysninger

Detaljer

Registrere innbetalinger i NorTrim Xakt

Registrere innbetalinger i NorTrim Xakt i Innholdsfortegnelse Innstillinger for manuell betaling.... 3 Engangsinnstilling:... 3 Hente og lese inn innbetalinger fra Nets/BBS (OCR og Avtalegiro)... 4 Manuell registrering av betalinger.... 5 For

Detaljer

Kjenner du alle funksjonene på tastaturet?

Kjenner du alle funksjonene på tastaturet? Kjenner du alle funksjonene på tastaturet? Guide: Tastaturet Av Bjørn André Hagen 30. Januar 2008 17:45 Kilde: Tastatur layout Et tastatur har mange knapper man ikke bruker hver dag, vi skal prøve å forklare

Detaljer

Forenklet brukerveiledning for Milestone XProtect Smart klient 3.0e

Forenklet brukerveiledning for Milestone XProtect Smart klient 3.0e Forenklet brukerveiledning for Milestone XProtect Smart klient 3.0e NB! Noen funksjoner gjelder ikke XProtect Basis + Forenklet brukerveiledning SmartKlient30e.doc Side 1 av 8 INNLOGGING Innlogging i XProtect

Detaljer

Budsjettmodul Agresso Planlegger

Budsjettmodul Agresso Planlegger Budsjettmodul Agresso Planlegger Brukerveiledning Gjelder fra: 09.03.11 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 2 2 BUDSJETTPROSESSEN I AGRESSO... 3 3 GENERELT... 4 3.1 FUNKSJONSKNAPPER... 4 4 DETALJERING

Detaljer

N o r T r i m. Hurtighjelp / Hvordan gjør jeg... Heftet er revidert: 12. August 2004

N o r T r i m. Hurtighjelp / Hvordan gjør jeg... Heftet er revidert: 12. August 2004 N o r T r i m Hurtighjelp / Hvordan gjør jeg... Heftet er revidert: 12. August 2004 Innholdsfortegnelse Hva gjør jeg ved mottakelsen av programmet?... 2 Hvordan registrerer jeg kundedata?... 3 Hvordan

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR INTERNE SAKKYNDIGE. INNHOLDSFORTEGNELSE

BRUKERVEILEDNING FOR INTERNE SAKKYNDIGE. INNHOLDSFORTEGNELSE BRUKERVEILEDNING FOR INTERNE SAKKYNDIGE. INNHOLDSFORTEGNELSE Support... 2 Logge ut av Isak, sikker sone og ditt skrivebord.... 3 Brukerveiledning for interne sakkyndige... 4 Start-sidens utseende... 4

Detaljer

Hvordan slette midlertidige filer i Java kontrollpanel

Hvordan slette midlertidige filer i Java kontrollpanel Hvordan slette midlertidige filer i Java kontrollpanel For Windows XP 1. Lukk Internet Explorer eller andre nettlesere 2. Klikk på Start Innstillinger Kontrollpanel: 3. Et nytt vindu vises, finn Java/Java

Detaljer

Utplukk og sortering. Innhold

Utplukk og sortering. Innhold Innhold Utplukk og sortering... 2 Definering av utplukk... 2 Velge felter for utplukket... 2 Filtrering og søk på tilgjengelige databasefelter... 3 Endre databasekobling etter at felt er valgt... 7 Valg

Detaljer

NYHETER OG FORBEDRINGER VERSJON 5.01

NYHETER OG FORBEDRINGER VERSJON 5.01 VISMA Contracting NYHETER OG FORBEDRINGER VERSJON 5.01 Oslo, desember 2011. Velkommen til versjonsbrevet til Visma Contracting. Denne versjonen inneholder hovedsakelig nødvendige endringer for lønns- og

Detaljer