Forelesning 7: Internasjonale kriser og stabiliseringspolitikk (1)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forelesning 7: Internasjonale kriser og stabiliseringspolitikk (1)"

Transkript

1 Forelesning 7: Internasjonale kriser og stabiliseringspolitikk (1) Formål: å gi ei innføring i mulige årsaker til kriser i økonomien innsikt i "finanskrisa" med føringer for den situasjonen som preger internasjonal økonomi (forelesning 9: om modeller for løsning) Eirik Romstad Handelshøgskolen Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1:26 Internasjonale økonomiske kriser Fra ECN 120: finanskrisa : for stor risikoeksponering i internasjonal økonomi sammensatte finansielle produkt redusert oversikt og transparens (gjennomsiktighet) koplinger kriser og pengepolitikk Disposisjon finanskrisa sparing og risiko (som grunnlag for investering) Eurosonekrisa ?: regionale forskjeller er Norge vaksinert mot krise? 2:26 E. Romstad: ECN 122 Forelesning 7 1-2

2 ... internasjonale kriser (2) McDowell m.fl. (22), Frank & Bernanke (10-11) Kriser - kort oppsummert manglende samsvar mellom folks forståelse av tilstanden i økonomien og de faktiske forholda fortsetter på "tidligere" kurs for lenge korrigerende tiltak for lite for seint og/eller "feil medisin" "upopulære" + lei tendens til å ramme de fattigste Hovedutfordring (når ting har gått for lenge): skape samsvar/overgang mellom kortsiktige krisetiltak og langsiktige økonomisk politikk 3:26 Finanskrisa (1) Først merkbar i USA (= folk flest oppfatter noe er galt) aukende andel boliglån med (det vi etterkant ser var) for stor risiko til gunstig rente (subprime lån) pre 2000: 8% av låna til for låg rente : 20 % amerikansk konkurslovgivning : overlate kapitalobjektet til låneinstitusjonen hefter ikke for gjeld på kapitalobjektet (Fannie Mae & Freddie Mac)... men boligsektoren var det man først så grunnleggende problem: ubalanse i økonomien 4:26 E. Romstad: ECN 122 Forelesning 7 3-4

3 ... finanskrisa (2) USA: Grunnleggende problem: mangeårig ubalanse i økonomien : det spares for lite privat sektor: sparing som (man trudde) skjedde gjennom bolig var ikke reell (boligboble) offentlig sektor: S off = T - g < 0 sterk auke i budsjettunderskuddet (9-11, Irak, Afghanistan deler av ei forklaring, men ikke alt) Forsterka av svikt i innenlandsk produksjon importen nye finansielle produkt (som tillot at risikoen i låneporteføljen ble for stor)... finanskrisa (3) USA :26 6:26 E. Romstad: ECN 122 Forelesning 7 5-6

4 ... finanskrisa (4) Sparing i off.sektor: S off = T - g < 0 sterk auke i budsjettunderskuddet aukende grad av gjeld Sparing = negativ gjeld: D off = -S off = -(T - g) = g - T Gjeldsutviklinga (over tid) T t : skatter i periode t g t : off. forbruk i periode t D t-1 : gjeld fra forr. periode (t - 1) gjeld i periode t : D t = (1+ r ) D t-1 + g t - T t tidligere års gjeld må også betjenes større (rente)belastning på budsjettet: r D t-1 7:26... finanskrisa (5) 8:26 E. Romstad: ECN 122 Forelesning 7 7-8

5 ... finanskrisa (6) USA ved inngangen til finanskrisa svikt i innenlandsk produksjon privat sektor: sparing som (man trudde) skjedde gjennom bolig var ikke reell (boligboble) offentlig sektor: S off = T - g < 0 off.gjeld : D t = (1+r ) D t-1 + g t - T t tidligere års gjeld belaster også budsjettet :: rentekostnader ved "gammel gjeld": r D t-1 Burde ikke off.gjeldsauke ført til auka privat sparing? 9:26... finanskrisa (7) (Fra ECN 120 forel. 6): Rikardiansk ekvivalens (Ricardian equivalence): S off = T - g (budsjettoverskudd) E(p) : Barro-Richardo teoremet: forbrukerne innarbeider effekten av budsjettunderskuddet, og forventer framtidig skatteauke (eks. USA og budsjettkrisa) Rikardiansk ekvivalens sentralt i kritikken mot finanspolitikk (:: S off = T - g), men kontroversielt det krever "super-rasjonelle" forbrukere (som ikke finnes) inntil nylig - lite empirisk belegg... men nylig? 10:26 E. Romstad: ECN 122 Forelesning

6 ... finanskrisa (8) Burde ikke off.gjeldsauke ført til auka privat sparing ut fra Rikardiansk ekvivalens? Nødvendigvis ikke, viss virkelighetsoppfatninga ikke stemmer med faktiske forhold folk trudde de sparte trygt gjennom bolig nye finansielle instrument "skjulte" risiko "arven fra Reagan": man sier en ting, men gjør noe anna og slipper unna med det (så lenge det er dette folk vil høre) 11:26... finanskrisa (9) Situasjonen i USA bidro til den internasjonale finanskrisa (som kom kort etterpå)... men deler av Europa verre stilt USA: svak oppgang (som trues av budsjettstupet) deler av Europa: få (ingen?) tegn til oppgang Noe repitisjon (nasjonal sparing) fra ECN 120 (før vi ser på Eurokrisa) internasjonale forhold = sum av nasjonale forhold komplikasjon: resesjon hos handelspartnere sviktende eksportmarkeder 12:26 E. Romstad: ECN 122 Forelesning

7 Sparing på nasjonalt nivå (1) Grunnleggende sammenheng: verdiskapning = forbruk + sparing sparing = verdiskapning - forbruk Utgangspunkt y = c + i + g + nx (nettoeksport: nx = e - m) forenkle modellen (nx = 0) uten å tape innsikt til y = c + i + g i = y - c - g... men ikke et mål på sparing, S, med mindre S = i S = y - c - g... sparing på nasjonalt nivå (2)... gir grunnlaget for IS-LM rammeverket Litt om måling (og tolkning) - husk: S = y - c - g den enkle delen: c den vanskelige delen: g (f.eks. hvor mye av skole er forbruk og hvor mye er "investering"?) Hvordan "knekke" sparedelen i g? Innføre skatter ( T) og off.overføringer I samfunnsøkonomien: samfunnet (vi) er like rike (har like mye) uavhengig av om hvilke interne transaksjoner (overføringer) vi gjør 13:26 14:26 E. Romstad: ECN 122 Forelesning

8 ... sparing på nasjonalt nivå (3) Netto skatt ( T ) = totale skatter - overføringer - off. betaling av rente Privat sparing: S priv = y - T - c Offentlig sparing: S off = T - g Total sparing : S = S priv + S off = (y - T - c) + (T - g) = y - c - g 15:26... sparing på nasjonalt nivå (4) Total sparing : S = S priv + S off... og overføringene "forsvinner" (spiller ingen rolle om det spares privat eller offentlig) for total sparing...men fordelinga kan påvirke hvordan det spares... og dermed risikoprofilen i formuen Husk: Privat sparing: S priv = y - T - c (hushold. + selskap) Offentlig sparing: S off = T - g (budsjettoverskudd) 16:26 E. Romstad: ECN 122 Forelesning

9 Eurokrisa (1) Eurokrisa - et sammensatt bilde Hellas stor/ineffektiv (dysfunksjonell) off. sektor = høg g liten vekst i eksporten ( ingen valutakorreksjon) T svak skatte- og trygdemoral S off = T - g < 0 off.gjeld : D t = (1+r ) D t-1 + g t - T t "EU-hjelpepakkene" nødvendig for at den greske staten skal være solvent (= i stand til å innfri forpliktelsene sine) 17:26... eurokrisa (2) Hellas (2) - hvordan komme ut av krisa EUs hjelpepakker + innstramminger i off. forbruk off. budsjettunderskudd S off har blitt redusert... men fortsatt stort underskudd Merknad: stadig fleire økonomer (se f.eks. Daniel Gros, DN : "Eksportkrise") langsiktig veg ut av uføret = eksportvekst (fordi vanskelig at innelandsk etterspørsel vokser m/ forhistorie "overforbruk" + stor arbeidsløyse krever: omstrukturering av gresk økonomi 18:26 E. Romstad: ECN 122 Forelesning

10 ... eurokrisa (3) Italia mange likhetstrekk m/hellas, men to regioner nord: en av Europas rike og produktive regioner sør: strukturelt likt Hellas + utstrakt korrupsjon samla effekt mindre enn i Hellas pga. nord-italia teorikopling :: S off = T - g < 0: svak skatte- og trygdemoral T + uansvarlig off. politikk (Berlusconi) g hvordan komme ut av krisa? skjerpa off. kontroll (skatteundragelser ) + off. forbruk 19:26... eurokrisa (4) Spania og Portugal privat overinvestering i ferierelatert aktivitet (hotell, leiligheter), hard ramma av finanskrisa (stipulert etterspørsel borte "ferieboble" bankkrise + arb.løyse i bygningssektoren (som spredte seg) teorikopling: S = i S = y - c - g (fra: y = c + i + g) hvordan komme ut av krisa? tiltak 1: bankkonkurs + gjeldsanering problem: manglende tillit til finanssektoren tiltak 2: auke privat sparing ved kombinert reduksjon i skatter og off.forbruk budsjettbalansen "uendra" 20:26 E. Romstad: ECN 122 Forelesning

11 ... eurokrisa (5) Kypros stor finanssektor (parallell til Island) "skatteparadis" = låge skatter tilførsel av kapital når ting går galt, ikke mulighet til å sikre innskudd kapitalflukt og skatteinngangen synker ytterligere teorikopling: S off = T - g < 0 off.gjeld mye av gjelda i Kypros kopla til finanssektoren gjeldssanering meir spisbart på Kypros enn i Spania/Portugal (og har blitt gjennomført) 21:26... eurokrisa (6) Frankrike (i faresonen) stor og ineffektiv off. sektor, høgt og voksende off. forbruk :: g låg pensjonsalder låg arbeidsdeltakelse liten vekst i BNP skatteinngangen vokser lite ( T = 0) svak skatte- og trygdemoral S off = T - g < 0 off.gjeld : D t = (1+r ) D t-1 + g t - T t ikke på "gresk nivå", men bekymringsfullt om ikke arbeidsdeltakelsa vokser (auka pensjonsalder) og off. utgifter reduseres :: vanskelig å løyse sterke og aggressive fagforeninger skeiv fordeling (T under Hollande kapitalflukt) 22:26 E. Romstad: ECN 122 Forelesning

12 ... eurokrisa (7) Sammensatt bilde, men med fellestrekk fellesnevner: forbruk (c + g) > y - i stor arbeidsløyse innenlands privat etterspørsel faller (+ kutt i g forsterker fall i samla etterspørsel) stor total gjeld stor andel evt. overskott til å betjene gammel gjeld (r D t-1 ) få muligheter i finanspolitikken ( S off = T - g < 0 for å skape vekst) Den europeiske "krisemedisinen" høg off. gjeld i sør: D t = (1+r ) D t-1 + g t - T t regninga betales i nord liten vilje til høg g kutt i g : forsterker manglende etterspørsel 23:26 Er Norge vaksinert? Låg privat sparing (med unnatak av bolig)... men vi har sett hvordan det kan gå - jfr. USA Høgt kostnads- og lønnsnivå - eksportindustrien men "frontfagsmodellen" har tjent oss bra + "oljefondet" (ikke meint for kortvarige kriser ) Stor off. sektor som vi ønsker og som er bra på mange felt (jfr. utdanning og humankapital/endogen vekstteori)... men bekymring for overføringene (600 tusen i arb.før alder på NAV) 24:26 E. Romstad: ECN 122 Forelesning

13 Oppsummering Fellestrekk for de "nye krisene" levd over evne negativ sparing forgjelding... gir begrensa muligheter i finanspolitikken (med mindre kreditorer aksepterer auka usikra gjeld) Alternativet: stramme inn (sparinga ) vanskelig: en del av problemet er fallende etterspørsel (og aukende arbeidsløyse) Quo vadis? fra kortsiktig til strukturelt problem? hva kan gjøres? 25:26 Oppfølgingsspørsmål Påstand i denne forelesninga: levd over evne negativ sparing forgjelding og langsiktig ubalanse Hva ville vært nødvendige (føre-var) tiltak for at krisene kunne vært ungått? Hvorfor ble disse tiltaka ikke iverksatt? 26:26 E. Romstad: ECN 122 Forelesning

Internasjonale økonomiske kriser Fra tidligere forrige forelesning: Eurosonekrisa 2011-1?: ECN 120: penge- og finanspolitikk

Internasjonale økonomiske kriser Fra tidligere forrige forelesning: Eurosonekrisa 2011-1?: ECN 120: penge- og finanspolitikk Forelesning 9: Internasjonale kriser og stabiliseringspolitikk (2) Formål: stabiliseringspolitikk oversikt gjeld, formue og inntekt i EU-sona mulighetene for å bruke finans- og pengepolitikk i EU-sona

Detaljer

ECN 122 Introduksjon til makroøkonomi II Fredag 24. mai 2013, kl. 14:00 17:30 (3,5 timer). B1: utdelt kalkulator, ingen andre hjelpemidler

ECN 122 Introduksjon til makroøkonomi II Fredag 24. mai 2013, kl. 14:00 17:30 (3,5 timer). B1: utdelt kalkulator, ingen andre hjelpemidler 1 ECN 122: Kandidatnummer: UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP Handelshøgskolen - UMB Eksamen i: Verktøy: ECN 122 Introduksjon til makroøkonomi II Fredag 24. mai 2013, kl. 14:00 17:30 (3,5 timer).

Detaljer

Tema. 13,4% Italia 23% 21% FØR KRISEN LÆRDOMMER VÆR BEREDT! BOLIGBOBLER DEMONSTRASJONER MOT REFORMER RENTER HØY ARBEIDSLEDIGHET GJELD

Tema. 13,4% Italia 23% 21% FØR KRISEN LÆRDOMMER VÆR BEREDT! BOLIGBOBLER DEMONSTRASJONER MOT REFORMER RENTER HØY ARBEIDSLEDIGHET GJELD Tema lærdommer fra finanskrisen Den økonomiske krisen i Europa FØR KRISEN Gode tider optimisme og undervurdering av risiko gjorde det lett å finansiere oppbygging av gjeld i Europa 500 LÆRDOMMER Lærdom

Detaljer

Eurokrisen et drama fra virkelighetens verden

Eurokrisen et drama fra virkelighetens verden LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 11/11 Eurokrisen et drama fra virkelighetens verden 1. Sosial tragedie 2. Dramatiske tiltak 3. De verst utsatte 4. Forsøk på løsning

Detaljer

Gjeldskrisen bremser renteoppgang i Norge

Gjeldskrisen bremser renteoppgang i Norge Gjeldskrisen bremser renteoppgang i Norge Gjeldskrisen kan det utvikle seg til en bankkrise? De store statsgjeldsproblemene i USA og Europa og lite styringsdyktig politisk ledelse skaper mistillit og usikkerhet

Detaljer

Finanspolitikk og finanskrise hvilken effekt har egentlig finanspolitikken?

Finanspolitikk og finanskrise hvilken effekt har egentlig finanspolitikken? Finanspolitikk og finanskrise hvilken effekt har egentlig finanspolitikken? Nina Larsson Midthjell, doktorgradsstipendiat ved Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo 1 Artikkelen drøfter i hvilken utstrekning

Detaljer

EUROEN I KRISE? 2013

EUROEN I KRISE? 2013 EUROEN I KRISE? EUROEN I KRISE? 2013 Europabevegelsen: Temaheftet er økonomisk støttet av Utenriksdepartementet 1. utgave, april 2013 Redaksjon: Irene Johansen, Tor Steig, Kristian Steinnes, Eva Cecilie

Detaljer

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE ETTER FINANSKRISEN

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE ETTER FINANSKRISEN Seminar for Elektroforeningen, torsdag 3. desember 2009 Arne Jon Isachsen, Handelshøyskolen BI DE ØKONOMISKE UTSIKTENE ETTER FINANSKRISEN 1. Finanskrisen 2. Globale ubalanser 3. Vil det likevel gå bra

Detaljer

Finansmarkedet 1. Innhold. Forelesningsnotat 11, mars 2015

Finansmarkedet 1. Innhold. Forelesningsnotat 11, mars 2015 Forelesningsnotat 11, mars 2015 Finansmarkedet 1 Innhold Finansmarkedet...1 Bedrifters finansiering...5 Lån og sparing i husholdningene...7 Direkte og indirekte finansiering - finansielle mellomledd...

Detaljer

Copyright 2013 Pöyry Management Consulting (Norway) AS

Copyright 2013 Pöyry Management Consulting (Norway) AS Norsk økonomi Vol. 2, nr. 1 2013 Konjunktursituasjonen internasjonalt og i Norge Prognoser for norsk økonomi Prognoser for boligmarkedet, nasjonalt og regionalt Analyse av petroleumssektoren og kraftmarkedet

Detaljer

Penger og inflasjon 1. Innhold. Forelesningsnotat 8, februar 2015

Penger og inflasjon 1. Innhold. Forelesningsnotat 8, februar 2015 Forelesningsnotat 8, februar 2015 Penger og inflasjon 1 Innhold Penger og inflasjon...1 Penger og finansielle aktiva...2 Penger og økonomisk aktivitet...4 Ulike typer penger...6 Sentralbankpenger (basispengemengden,

Detaljer

Markedssyn Allegro Finans ASA. september 2012

Markedssyn Allegro Finans ASA. september 2012 Markedssyn: oktober 2012 Markedssyn Allegro Finans ASA september 2012 1. Oppsummering 2. Makro: 3. Aksjemarkedet 4. Konklusjon Innhold i presentasjonen forrige periode USA EUROPA ASIA NORGE allokering

Detaljer

En kontrafaktisk analyse av Spanias finanspolitikk, 2001-2014. Hanna Klette Bøhler

En kontrafaktisk analyse av Spanias finanspolitikk, 2001-2014. Hanna Klette Bøhler En kontrafaktisk analyse av Spanias finanspolitikk, 2001-2014 Hanna Klette Bøhler MASTEROPPGAVE I GRADEN MASTER IN ECONOMICS Økonomisk institutt Universitetet i Oslo Mai 2013 I En kontrafaktisk analyse

Detaljer

EUROPA I KRiSE. www.umeu.no

EUROPA I KRiSE. www.umeu.no EUROPA I KRiSE www.umeu.no INNLEDNING Europa er inne i en økonomisk, politisk og sosial krise. Problemet er størst i eurolandene, spesielt de søreuropeiske. I skrivende stund har fem land mottatt kriselån

Detaljer

Finansco Dynamisk Aktivaallokering

Finansco Dynamisk Aktivaallokering Finansco Dynamisk Aktivaallokering Statusoppsummering ved lansering juli 2012 Kort om fondet Finansco Dynamisk Aktivaallokering (FDA) FDAs investeringsmandat er utformet slik at fondet skal være egnet

Detaljer

Redusert petroleumsaktivitet: En utfordring for norsk økonomi?

Redusert petroleumsaktivitet: En utfordring for norsk økonomi? Redusert petroleumsaktivitet: En utfordring for norsk økonomi? Økonomiske analyser 2/20 Redusert petroleumsaktivitet: En utfordring for norsk økonomi? Ådne Cappelen, Torbjørn Eika og Joakim Prestmo* Nedbyggingen

Detaljer

Meld. St. 2 (2014 2015)

Meld. St. 2 (2014 2015) Offentlige institusjoner: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 4 Privat sektor: Internett: www.fagbokforlaget.no/offpub

Detaljer

SOSIALISME PÅ SPAREBLUSS - USAs feilslåtte boligpolitikk

SOSIALISME PÅ SPAREBLUSS - USAs feilslåtte boligpolitikk SOSIALISME PÅ SPAREBLUSS - USAs feilslåtte boligpolitikk En viktig bakgrunn for den ustabile utviklingen i det amerikanske boligmarkedet, som ledet til subprime-krisen og dagens finanskrise, har vært forsøk

Detaljer

Økonomiske perspektiver

Økonomiske perspektiver Tale av sentralbanksjef Øystein Olsen til s representantskap og inviterte gjester Torsdag 1. februar 15 Analyser og figurer er basert på informasjon fram til og med 11. februar 15 1. februar 15 En oljedrevet

Detaljer

Husholdningenes økonomiske situasjon 2009 Betalingsproblemer ved finanskrisens begynnelse

Husholdningenes økonomiske situasjon 2009 Betalingsproblemer ved finanskrisens begynnelse Prosjektnotat nr. 6-2009 Per Arne Tufte Husholdningenes økonomiske situasjon 2009 Betalingsproblemer ved finanskrisens begynnelse SIFO 2009 Prosjektnotat nr. 6-2009 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING

Detaljer

1. Internasjonal økonomi

1. Internasjonal økonomi Konjunkturtendensene Økonomiske analyser 3/1 1. Internasjonal økonomi Økt fare for at Hellas vil forlate eurosamarbeidet har forsterket uroen i verdens finansmarkeder den siste tiden. Aksjekursene har

Detaljer

MARKEDSRAPPORT PÅ VEI TIL SLAKTEBENKEN OKTOBER 2011

MARKEDSRAPPORT PÅ VEI TIL SLAKTEBENKEN OKTOBER 2011 PÅ VEI TIL SLAKTEBENKEN I januar skrev vi déjà vu og hadde kriseåret 2007 i tankene. Denne observasjonen er nå sterkere enn noen gang fordi vi på nytt ser at banker og land er på vei til slaktebenken.

Detaljer

Store utfordringer for velferdsstaten

Store utfordringer for velferdsstaten Store utfordringer for velferdsstaten Velferdsutfordringen noen hovedpunkter: Hvis den historiske utviklingen fortsetter, står velferdsstaten de kommende tiårene overfor store utfordringer - både finansielt

Detaljer

Risiko, finansiering og valutasvingninger ved finanskriser forklart i Dornbuschs modell for valutakursendringer og prisrigiditet

Risiko, finansiering og valutasvingninger ved finanskriser forklart i Dornbuschs modell for valutakursendringer og prisrigiditet Risiko, finansiering og valutasvingninger ved finanskriser forklart i Dornbuschs modell for valutakursendringer og prisrigiditet Ole Joar Bruset Masteroppgave i Finansiell Økonomi Institutt for samfunnsøkonomi

Detaljer

Økonomisk overblikk 2/2014

Økonomisk overblikk 2/2014 Økonomisk overblikk 2/2014 Utsikter for 2014-2015 Økonomisk overblikk 2/2014 Utsikter for 2014 og 2015 Næringslivets Hovedorganisasjon Juni 2014 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250

Detaljer

Meld. St. 12. (2012 2013) Melding til Stortinget. Perspektivmeldingen 2013

Meld. St. 12. (2012 2013) Melding til Stortinget. Perspektivmeldingen 2013 Meld. St. 12 (212 213) Melding til Stortinget Perspektivmeldingen 213 Innhold 1 Utfordringer og valgmuligheter for norsk økonomi... 5 1.1 Mål og utfordringer... 5 1.2 Høy velstand i en omskiftelig verden...

Detaljer

Årsaken til boligprisstagnasjonen i Oslo sentrum høsten 2013

Årsaken til boligprisstagnasjonen i Oslo sentrum høsten 2013 Årsaken til boligprisstagnasjonen i Oslo sentrum høsten 2013 Mads Åke Sjøberg (Kandidat 319) Martin Seland Simensen (Kandidat 382) Veileder Joachim Thøgersen Bacheloroppgaven er gjennomført som ledd i

Detaljer

Lærdommer fra finanskrisen

Lærdommer fra finanskrisen Lærdommer fra finanskrisen I kjølvannet av finanskrisen nedsatte Finansdepartementet et utvalg for å drøfte finanskrisens årsaker, vurdere virkningen av de krisetiltak som ble iverksatt, samt se på hvilke

Detaljer

Økonomisk overblikk 1/2014

Økonomisk overblikk 1/2014 Økonomisk overblikk 1/2014 Utsikter for 2014-2015 Økonomisk overblikk 1/2014 Utsikter for 2014 og 2015 Næringslivets Hovedorganisasjon Mars 2014 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250 Majorstuen

Detaljer

På den andre siden av finanskrisen

På den andre siden av finanskrisen 1 På den andre siden av finanskrisen Norge som kreditor En rapport fra Attac Norge skrevet av Ingrid Hjertaker Utgitt av Attac Norge 2013 Forfatter Ingrid Hjertaker Referansegruppe Idar Helle, Emilie Ekeberg,

Detaljer