Finans- og realøkonomi McDowell m.fl. (21), Frank & Bernanke (8-9)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Finans- og realøkonomi McDowell m.fl. (21), Frank & Bernanke (8-9)"

Transkript

1 Forelesning 5: Sparing, kapital, finansmarkeder og finanskrise / penger og priser Formål: å gi ei innføring i koplingene mellom finanssida i økonomien og investeringer (og dermed vekst) ei innføring i pengepolitikken en innsikt i "finanskrisa" , og overføre dette til dagens situasjon Eirik Romstad Handelshøgskolen Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1:24 Finans- og realøkonomi McDowell m.fl. (21), Frank & Bernanke (8-9) Koplingene mellom finanssida (sparing, kapital og finansmarkedene) og vekstpotensialet i en økonomi USA: husholdningene sparer i pensjon (individual retirement accounts - IRAs) Norge: husholdningene sparer gjennom bolig Forskjellen s skattesystemet Føringer for en langsiktig økonomisk poltikk 2:24 E. Romstad: ECN 120 Forelesning 5 1-2

2 Sentrale begrep i finansøkonomi Sparing: nåværende inntekt - nåværende forbruk Spareraten: sparing/inntekt Formue (wealth): verdien av tilgodehavende - verdien av gjeld tilgodehavende: hva noen skylder meg gjeld: hva jeg skylder noen Sparing på nasjonalt nivå (1) Grunnleggende sammenheng: verdiskapning = forbruk + sparing e sparing = verdiskapning - forbruk Utgangspunkt y = c + i + g + nx (nettoeksport: nx = x - m) forenkle modellen (nx = 0) uten å tape innsikt til y = c + i + g e i = y - c - g... men ikke et mål på sparing, s, med mindre S = i e S = y - c - g 3:24 4:24 E. Romstad: ECN 120 Forelesning 5 3-4

3 ... sparing på nasjonalt nivå (2)... gir grunnlaget for IS-LM rammeverket Litt om måling (og tolkning) - husk: S = y - c - g den enkle delen: c den vanskelige delen: g (f.eks. hvor mye av skole er forbruk og hvor mye er "investering"?) Hvordan "knekke" sparedelen i g? Innføre skatter ( T) og off.overføringer I samfunnsøkonomien: samfunnet (vi) like rike (har like mye) uavhengig av hvilke interne transaksjoner (overføringer) vi gjør 5:24... sparing på nasjonalt nivå (3) Netto skatt ( T ) = totale skatter - overføringer - off. betaling av rente Privat sparing: S priv = y - T - c Offentlig sparing: S off = T - g Total sparing : S = S priv + S off = (y - T - c) + (T - g) = y - c - g 6:24 E. Romstad: ECN 120 Forelesning 5 5-6

4 ... sparing på nasjonalt nivå (4) Total sparing : S = S priv + S off... og overføringene "forsvinner" (spiller ingen rolle om det spares privat eller offentlig) for total sparing...men fordelinga kan påvirke hvordan det spares... og dermed risikoprofilen i formuen Husk: Privat sparing: S priv = y - T - c (hushold. + selskap) Offentlig sparing: S off = T - g (budsjettoverskudd) 7:24 Sparing og formue (1) Forhold som påvirker viljen til å spare forutsigbarhet i økonomien forventa avkastning på sparing alternativkostnaden med å spare (= kostnad ved oppofrelse av forbruk i dag) høg alternativkostnad = høg rente låg alternativkostnad = låg rente Forhold som påvirker hvor(dan) det spares forventa avkastning og forventa risiko behovet for å være likvid risikopreferanser 8:24 E. Romstad: ECN 120 Forelesning 5 7-8

5 ... sparing og formue (2) Begge land: selskapenes (næringslivets) sparing... men selskapa eies av folk e selskapenes sparing en del av sparinga til husholdningene Merknad om sparing og risikoprofil: USA: mye (privat) pensjon (= pensjonsfond), noe bolig, stor andel av bedriftene eid av private bekymringsfaktor: spareraten o Norge: mye bolig, større andel av pensjon foretas av det offentlige, mindre (men aukende over tid) andel bedriftene eid av private bekymringsfaktorer: boligboboble, offentlige pensjonsforpliktelser 9:24 Finansmarkedene (1) Sparing = tilbudet av kapital Investeringer = etterspørsel etter (risiko)kapital En "kriseforsmak" pessimisme i næringslivet e investering o Realrenta (%) Sparing ( S ) Investering (i ) Sparing og investering 10:24 E. Romstad: ECN 120 Forelesning

6 ... finansmarkedene (2) Ny teknologi tas i bruk viss den er lønnsom Hva skjer arbeidsproduktivitet m e avkastning på arbeid m e investeringer m e etterspørsel etter kapital m Realrenta (%) Sparing ( S ) Investering (i ) Sparing og investering... finansmarkedene (3) Off. budsjettunderskudd m e offentlig sparing ( S off = T - g ) o total sparing ( S = S priv + S off ) o Realrenta (%) Sparing ( S ) Investering (i ) Sparing og investering 11:24 12:24 E. Romstad: ECN 120 Forelesning

7 Oppsummering - sparing Total sparing : S = S priv + S off = (y - T - c) + (T - g) = y - c - g Sparing: tilbudssida i kapitalmarkedet Investering: etterspørselssida i kapitalmarkedet drives av forventa lønnsomhet... investeringsetterspørsel låg når det er ledig kapasitet / stort lager Likevekt i kapitalmarkedet: r* : S = i 13:24 Penger, priser og finanssystemet McDowell m.fl. (21), Frank & Bernanke (9) Fleire typer kapitalmarkeder med ulik risikoprofil forskjeller i rentekrav mellom ulike typer kapitalmarkeder :: informasjonsverdi gjennom risikoprising Penger hendig byttemiddel... men hvor sikker er pengeverdien? Sentralbankens rolle Pengelikninga: mv = py og pengepolitikk 14:24 E. Romstad: ECN 120 Forelesning

8 Sparing og risiko Risikopreferanse: vilje til å ta risiko Nivået på sparing, risikoprofilen v/investering + risikopreferanse: bestemmer tilbudet av kapital innafor ulike segment av kapitalmarkedene banksparing: kapital til "sikre" prosjekt bolig aksjer: regnskapskrav, meldeplikt, osv. gråmarkedet: lågere regnskapskrav 15:24... sparing og risiko (2) Risikoen auker e investor må kompenseres gjennom høgere forventa avkastning (jfr. lotterieksperiment i klassa forelesning 3) Risikoprofiler (fra sikreste til spekulativ) statsobligasjoner: låg risiko og avkastning (faste låge renter over lang tid) bankinnskudd: kortere bindingstid enn statsobligasjoner e noe høgere rente, garanterte innskudd bolig børsnoterte aksjer (ingen "innskuddsgaranti") aksjer i "gråmarkedet" 16:24 E. Romstad: ECN 120 Forelesning

9 ... sparing og risiko (3) Forskjeller i rentekrav for investorer i markeder / finansobjekt med ulik risiko: prising av risiko Vilkår for at dette skal fungere transparente finansmarkeder risikoen i ulike finansmarkeder er kjent Nye typer finansielle instrument mulighet for meir eksakt prising av risiko fare for at risikoen er gjømt e forskjell i rentekrav får redusert informasjonsverdi 17:24... sparing og risiko (4) "Avstikker" til finanskrisa sammensatte spareprodukt... refinansiering (kjøp og salg av lån)... reduserer gjennomsiktigheten i finansmarkedene og dermed informasjonsverdien av forskjeller i rentekrav "Onde tunger" de "nye" finansielle instrumentene (f.eks. sammensatte spareprodukt, jfr Terra-saken) hadde kanskje ikke som formål å øke informasjonsverdien... men å gjømme denne... 18:24 E. Romstad: ECN 120 Forelesning

10 Penger og likviditet Penger: byttemiddel for å redusere transaksjonskostnadene / eliminere behovet for byttehandel M1: mest likvide penger kontanter (og reisesjekker) brukskonto (innskudd uten bindingstid) aksjer M2: minst likvide penger sparekonto (innskudd med bindingstid) fond i pengemarkedet Merknad: skillet M1 og M2 svakere nå enn før 19:24... penger og likviditet (2) Reservekrav: sentralbankens regler om hvor likvide bankene skal være = kan bankene på kort tid gi kundene de pengene de trenger reservekrav = bankens reserver / bankinnskudd Bankenes likviditet: kan banken forsyne folk med de pengene de trenger "bankkrise" under finanskrisa : manglende likviditet hos bankene "bankrush": manglende tillitt til at bankene er likvide e folk hamstrer kontanter 20:24 E. Romstad: ECN 120 Forelesning

11 ... penger og likviditet (3) Fordelinga mellom M1 og M2 påvirker omløpshastigheten på penger (men mindre enn før) Pengemengden = kontanter + bankinnskudd = kontanter + bankens reserver/reservekrav Eks. julehandelen og likviditet høg bruk av kontanter + debetkort (Visa) e M1 o tillit til at bankene er likvide e "bankrush" unngås merknad: bruk av "sanne" kreditkort (Diners, MasterCard, AMEX) påvirker ikke M1 21:24 Pengepolitikk (1) Motivasjon for stor inflasjon er uheldig (utilsikta omfordeling, redusert informasjonsverdi i prisene) Ved å kontrollere pengemengda M1 (f.eks. v/ å øke reservekravet) kan sentralbanken kontrollere prisnivået (inflasjonen) og påvirke BNP over tid Omløpshastighet = nominelt BNP/pengemengde (v = p*y*/m ) p*: prisvektor y*: mengdevektor (av varer og tjenester) M: pengemengde 22:24 E. Romstad: ECN 120 Forelesning

12 ... pengepolitikk (2) Pengemengdelikninga: Mv = p*y* (forenkla: Mv = py ) anta v konstant på kort sikt (ny betalingsteknologi blir ikke umiddelbart tilgjengelig) anta y konstant på veldig kort sikt konstant y = y', konstant v = v' e M v' = p y' e M = p ( y'/v') = p (konstant) e M i p (prisnivået er proposjonalt med pengemengda) Pengepolitikk mindre effektivt i dag?... større del av handelen foregår via M2 (på kredit) Oppsummering - pengepolitikk Fleire typer kapitalmarkeder høgere risiko e høgere avkastningskrav (høgere rentekrav) forskjell i rentekrav mellom ulike kapitalmarkeder = prising av risiko Likvide (M1) og ikke så likvide (M2) penger Pengemengda og reservekravet :: grunnlaget for pengepolitikken :: Mv = py (ved å styre pengemengda kan sentralbanken kontrollere prisnivået - og dermed inflasjonen) 23:24 24:24 E. Romstad: ECN 120 Forelesning

Forelesning 7: Internasjonale kriser og stabiliseringspolitikk (1)

Forelesning 7: Internasjonale kriser og stabiliseringspolitikk (1) Forelesning 7: Internasjonale kriser og stabiliseringspolitikk (1) Formål: å gi ei innføring i mulige årsaker til kriser i økonomien innsikt i "finanskrisa" 2008-9 med føringer for den situasjonen som

Detaljer

Internasjonale økonomiske kriser Fra tidligere forrige forelesning: Eurosonekrisa 2011-1?: ECN 120: penge- og finanspolitikk

Internasjonale økonomiske kriser Fra tidligere forrige forelesning: Eurosonekrisa 2011-1?: ECN 120: penge- og finanspolitikk Forelesning 9: Internasjonale kriser og stabiliseringspolitikk (2) Formål: stabiliseringspolitikk oversikt gjeld, formue og inntekt i EU-sona mulighetene for å bruke finans- og pengepolitikk i EU-sona

Detaljer

ECN 122 Introduksjon til makroøkonomi II Fredag 24. mai 2013, kl. 14:00 17:30 (3,5 timer). B1: utdelt kalkulator, ingen andre hjelpemidler

ECN 122 Introduksjon til makroøkonomi II Fredag 24. mai 2013, kl. 14:00 17:30 (3,5 timer). B1: utdelt kalkulator, ingen andre hjelpemidler 1 ECN 122: Kandidatnummer: UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP Handelshøgskolen - UMB Eksamen i: Verktøy: ECN 122 Introduksjon til makroøkonomi II Fredag 24. mai 2013, kl. 14:00 17:30 (3,5 timer).

Detaljer

Penger og kapitalmarkeder

Penger og kapitalmarkeder Forelesningsnotat nr 12, Steinar Holden, revidert januar 2012 Penger og kapitalmarkeder Penger... 1 Pengemengde og rente... 2 Penger og inflasjon... 3 Pengemengden... 4 Pengepolitikk gjennom styring av

Detaljer

Penger og inflasjon 1. Innhold. Forelesningsnotat 8, februar 2015

Penger og inflasjon 1. Innhold. Forelesningsnotat 8, februar 2015 Forelesningsnotat 8, februar 2015 Penger og inflasjon 1 Innhold Penger og inflasjon...1 Penger og finansielle aktiva...2 Penger og økonomisk aktivitet...4 Ulike typer penger...6 Sentralbankpenger (basispengemengden,

Detaljer

Etterspørsel, investering og konsum 2. forelesning ECON 1310 Del 2 28. januar 2015

Etterspørsel, investering og konsum 2. forelesning ECON 1310 Del 2 28. januar 2015 Etterspørsel, investering og konsum 2. forelesning ECON 1310 Del 2 28. januar 2015 1 BNP fra etterspørselssiden Generalbudsjettligningen for en lukket økonomi er gitt ved BNP = privat konsum + private

Detaljer

Rente og pengepolitikk 1. Innhold. Forelesningsnotat 9, februar 2015

Rente og pengepolitikk 1. Innhold. Forelesningsnotat 9, februar 2015 Forelesningsnotat 9, februar 2015 Rente og pengepolitikk 1 Innhold Rente og pengepolitikk...1 Hvordan virker Norges Banks styringsrente?...3 Pengemarkedet...3 Etterspørselskanalen...4 Valutakurskanalen...4

Detaljer

Finansmarkedet. Forelesning ECON 1310. 8. april 2015

Finansmarkedet. Forelesning ECON 1310. 8. april 2015 Finansmarkedet Forelesning ECON 1310 8. april 2015 1 Aktørene i markedet Sparere/långivere utsetter bruk av inntekt/formue o tilbyr kapital, dvs. stiller sine penger til disposisjon, Låntaker/prosjekter

Detaljer

Finansmarkedet 1. Innhold. Forelesningsnotat 11, mars 2015

Finansmarkedet 1. Innhold. Forelesningsnotat 11, mars 2015 Forelesningsnotat 11, mars 2015 Finansmarkedet 1 Innhold Finansmarkedet...1 Bedrifters finansiering...5 Lån og sparing i husholdningene...7 Direkte og indirekte finansiering - finansielle mellomledd...

Detaljer

Enkel Keynes-modell for en lukket økonomi uten offentlig sektor

Enkel Keynes-modell for en lukket økonomi uten offentlig sektor Forelesningsnotat nr 3, januar 2009, Steinar Holden Enkel Keynes-modell for en lukket økonomi uten offentlig sektor Notatet er ment som supplement til forelesninger med sikte på å gi en enkel innføring

Detaljer

HVILKE SPAREFORMER ER MEST BRUKT AV HUSHOLDNINGER I NORGE OG HVORFOR VELGER VI DE?

HVILKE SPAREFORMER ER MEST BRUKT AV HUSHOLDNINGER I NORGE OG HVORFOR VELGER VI DE? NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, våren 2006 Utredning i fordypningsområdet: Finansiering og finansiell økonomi Veileder: Knut Heen HVILKE SPAREFORMER ER MEST BRUKT AV HUSHOLDNINGER I NORGE OG HVORFOR VELGER

Detaljer

Norske husholdningers sparing

Norske husholdningers sparing Økonomiske analyser 3/211 Elin Halvorsen Husholdningenes sparing er i offisiell statistikk representert av hele husholdningssektorens samlede sparing. Bak dette ene tallet skjuler det seg forskjeller mellom

Detaljer

Sammendrag kapittel 8

Sammendrag kapittel 8 Oppgave 1) Sammendrag kapittel 8 Det finansielle system er komplekst i både struktur og funksjon over hele verden og inkluderer mange ulike typer institusjoner. Her har man alt fra banker, forsikringsselskaper,

Detaljer

IRB-metoden og risikovekter

IRB-metoden og risikovekter NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, høsten 2011 IRB-metoden og risikovekter Holder norske banker nok regulatorisk kapital bak sine boliglån? Kasandra Larsen og Martine Nyhus Veileder: Førsteamanuensis Trond

Detaljer

Årsaken til boligprisstagnasjonen i Oslo sentrum høsten 2013

Årsaken til boligprisstagnasjonen i Oslo sentrum høsten 2013 Årsaken til boligprisstagnasjonen i Oslo sentrum høsten 2013 Mads Åke Sjøberg (Kandidat 319) Martin Seland Simensen (Kandidat 382) Veileder Joachim Thøgersen Bacheloroppgaven er gjennomført som ledd i

Detaljer

PUNK er tilbake. Norcaps investeringsråd. Utvikling sist måned & 2012. Les mer om hva NORCAP mener i forhold til investeringsråd

PUNK er tilbake. Norcaps investeringsråd. Utvikling sist måned & 2012. Les mer om hva NORCAP mener i forhold til investeringsråd PUNK er tilbake Norcaps investeringsråd Les mer om hva NORCAP mener i forhold til investeringsråd Klikk her for å lese mer Foto: Jan Ove Brekke Utvikling sist måned & 2012 Klikk her for å lese mer Året

Detaljer

IS-RR - modellen: IS-LM med rente som virkemiddel i pengepolitikken 1

IS-RR - modellen: IS-LM med rente som virkemiddel i pengepolitikken 1 IS-RR - modellen: IS-LM med rente som virkemiddel i pengepolitikken Steinar Holden, 9. september 004 Kommentarer er velkomne steinar.holden@econ.uio.no IS-RR - modellen: IS-LM med rente som virkemiddel

Detaljer

Fastrentelån med mulighet for innløsning til pari kurs

Fastrentelån med mulighet for innløsning til pari kurs NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, vår 2012 Fastrentelån med mulighet for innløsning til pari kurs Karoline Opstad Strand Veileder: Førsteamanuensis Trond Døskeland Masteroppgave i fordypningsområdet: Finansiell

Detaljer

Rapport 2005-029. Rentebinding på boliglån i Norge

Rapport 2005-029. Rentebinding på boliglån i Norge Rapport 2005-029 Rentebinding på boliglån i Norge ECON-rapport nr. 2005-029, Prosjekt nr. 44450 ISSN: 0803-5113, ISBN 82-7645-771-1 AUG/tma, ODN, 25. mai 2005 Offentlig Rentebinding på boliglån i Norge

Detaljer

Klæbu Sparebank Side 2

Klæbu Sparebank Side 2 ÅRSRAPPORT 2012 INNHOLD Side STYRETS BERETNING Om målgruppen for årsberetningen 4 Rettvisende bilde 4 Om virksomheten 5 Rammevilkår 6 Økonomiske rammevilkår 6 Strategisk samarbeid og leverandørstrategi

Detaljer

Informasjon om egenskaper og risiko knyttet til finansielle instrumenter

Informasjon om egenskaper og risiko knyttet til finansielle instrumenter Informasjon om risiko 1 Informasjon om egenskaper og risiko knyttet til finansielle instrumenter Generelt om risiko Finansielle instrumenter gir normalt avkastning i form av utbytte (aksjer og fondsandeler)

Detaljer

Påvirker den generelle samfunnsøkonomien dine boutgifter? Hva skjer når man søker om lån? Pant, tinglysingsgebyr og dokumentavgift

Påvirker den generelle samfunnsøkonomien dine boutgifter? Hva skjer når man søker om lån? Pant, tinglysingsgebyr og dokumentavgift Boligøkonomen Boligøkonomen Det å kjøpe bolig er en stor avgjørelse, og sikkert noe du vil gjøre flere ganger i løpet av livet. De fleste av oss rekker å ha flere hjem; alt fra barndomshjemmet, studenthybelen,

Detaljer

Aksjer for alle. en kort innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet

Aksjer for alle. en kort innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet Aksjer for alle en kort innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet Forord Verdipapirmarkedet har flere viktige samfunnsøkonomiske oppgaver å ivareta. I første rekke skal det tilføre kapital til

Detaljer

Fast eller flytende boliglånsrente?

Fast eller flytende boliglånsrente? NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, våren 2012 Fast eller flytende boliglånsrente? En økonometrisk analyse Eva Marie Bakke & Dženana Ramić Veileder: Professor Fred Schroyen Masterutredning i hovedprofilene:

Detaljer

Innhenting etter resesjoner Betydningen av resesjonens dybde og banksystemets størrelse

Innhenting etter resesjoner Betydningen av resesjonens dybde og banksystemets størrelse 02/14 ARBEIDSNOTAT WORKING PAPER Innhenting etter resesjoner Betydningen av resesjonens dybde og banksystemets størrelse Espen Bolghaug Samfunns- og næringslivsforskning AS Centre for Applied Research

Detaljer

Årsrapport2014. 178.foretningsår

Årsrapport2014. 178.foretningsår Årsrapport2014 178.foretningsår INNHOLD: STYRETS BERETNING...side 1 RESULTATREGNSKAP.. side 11 BALANSE... side 13 KONTANTSTRØMOPPSTILLING... side 15 NOTER TIL REGNSKAPET...side 16 SAMFUNNSANSVAR... side

Detaljer

Gjeldskrisen bremser renteoppgang i Norge

Gjeldskrisen bremser renteoppgang i Norge Gjeldskrisen bremser renteoppgang i Norge Gjeldskrisen kan det utvikle seg til en bankkrise? De store statsgjeldsproblemene i USA og Europa og lite styringsdyktig politisk ledelse skaper mistillit og usikkerhet

Detaljer

Høringsnotat Endring i Forskrift om bankers adgang til lån og innskudd i Norges Bank mv

Høringsnotat Endring i Forskrift om bankers adgang til lån og innskudd i Norges Bank mv NORGES BANK PENGEPOLITIKK 6. oktober 2010 Høringsnotat Endring i Forskrift om bankers adgang til lån og innskudd i Norges Bank mv 1. Bakgrunn Under finanskrisen i 2008-09 var tilførsel av reserver (likviditet)

Detaljer

Bankers rolle i en økonomi og behovet for offentlige inngrep.

Bankers rolle i en økonomi og behovet for offentlige inngrep. Bankers rolle i en økonomi og behovet for offentlige inngrep. av Endre Molland Masteroppgave Masteroppgaven er levert for å fullføre graden Master i samfunnsøkonomi Universitetet i Bergen, Institutt for

Detaljer

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE ETTER FINANSKRISEN

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE ETTER FINANSKRISEN Seminar for Elektroforeningen, torsdag 3. desember 2009 Arne Jon Isachsen, Handelshøyskolen BI DE ØKONOMISKE UTSIKTENE ETTER FINANSKRISEN 1. Finanskrisen 2. Globale ubalanser 3. Vil det likevel gå bra

Detaljer