Finanskrisa og (ressurs)fordeling - et samfunnsøkonomisk perspektiv. Eirik Romstad Handelshøgskolen ved UMB

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Finanskrisa og (ressurs)fordeling - et samfunnsøkonomisk perspektiv. Eirik Romstad Handelshøgskolen ved UMB http://www.umb.no/handelshogskolen/"

Transkript

1 Finanskrisa og (ressurs)fordeling - et samfunnsøkonomisk perspektiv Eirik Romstad Handelshøgskolen ved UMB

2 Finanskrisa strukturelle forhold? 2

3 Finanskrisa (saue)flokkmentalitet? 3

4 Finanskrisa grådighet? 4

5 Finanskrisa for mye finansiell innovasjon? Lån med ulik risikoprofil kjøpes opp, klippes i mindre biter og settes sammen i pakker som selges videre som obligasjoner, f.eks. til norske kommuner 5

6 Disposisjon Kort om finanskrisa Utløysende årsaker Virkninger på kort sikt Litt om markeder deres forbannelser og velsignelser Hva er markdedene egna for... og hva er de mindre egna for Virkninger av finanskrisa på fordeling Føringer for økonomisk politikk for å redusere skadevirkningene (uønska fordelingseffekter) av korreksjon 6

7 Finanskrisa utløysende årsaker (1) Finansmarkedene i USA Subprime lån (risikofylte lån med liten/ufullstendig sikkerhet)... men råtne lån i USA kun 3-4 % av tot. utlån 7 25 % fall i finansverdiene globalt lån vurderes som mer risikoutsatte e krav til rentemarginer m Sjølforsterkende effekt fra auka risikovurdering

8 ... finanskrisa utløysende årsaker i USA (2) 8 Med en så låg (3-4%) andel råtne lån, hvordan kunne fallet i boligmarkedet i USA få så store følger? I USA: stort lånefinansiert forbruk Privat: rentefradrag for lån Offentlig: store underskudd på statsbudsjettet sida 2001 (Afghanistan, Irak, Bush sine skattelettelser) Finansmarkedene i USA... andre forhold Risikosammensetninga i låneporteføljene m s nye finansielle instrument Vanlige banker i USA: utstrakt lobbyvirksomhet (> 1 mrd kr) for å få samme regler om sikkerhet som investeringsbankene Manglende likevekt forbruk-produksjon i ei årrekke

9 ... finanskrisa utløysende årsaker (3) Finansmarkedene i verden ellers... er internasjonale (kapital en global og mobil vare)... Europa: tidvis større risiko enn i USA i utlåns porteføljen (bl.a. lån til overgangsøkonomiene i tidl. kommunistland i Øst-Europa) Overforbruk (= forbruk > produksjon) i deler av verden Manglende korreksjon i viktige valutaer Dollar i omløp utafor USA: > 60 tusen mrd kr (i USAs egeninteresse = rentefritt lån til USA på et norsk BNP pr. år) 9 Kina: ikke justert valutakurs etter hvert som handelsoverskuddet m e manglende korreksjon på import/ eksport e forsterker handelsubalansen

10 ... finanskrisa utløysende årsaker (4) 10 Hvordan kunne dette skje?... tross advarsler fra økonomer og finanseksperter alle (de fleste) hadde fordeler av økonomiske veksten = tjenlig å skuffe ubehagelige nyheter under teppet de nye finansielle instrumentene svekka prissignalene i markedene Må ikke glømme de positive velferdsvirkningene av den sterke (men kunstige) økonomiske veksten sida men problematiske fordelingseffekter ved krisa sterk forventa negativ vekst i BNP ( %) i noen land, f.eks. Kina og Estland/Latvia (land som høsta betydlige gevinster)

11 Finanskrisa - oppsummering 11 Finanskrisa skyldes ikke for mye marked, men for lite manglende markedskorreksjon i viktige valutaer (dollar, kineskiske yuan)... som forsterka ubalansen Markedene har ikke fungert som de skal (= mindre gjennomsiktighet) pga. nye finansielle instrument (styrt av interessene til enkelte aktører) Løysinga på krisa krever derfor bedre forståelse... av hva markeder kan og ikke kan gjøre... forutsetninger som skal til for at markedene skal fungere

12 Finanskrisa en nødvendig korreksjon (1) Lang tids ubalanse mellom forbruk og produksjon med manglende markedsjustering av valutakurser (spes. Kina og USA) Brå og (dels) uventa justeringer er kostbart 12

13 ... en nødvendig korreksjon (2) Hvordan kan korreksjonen skje til mindre kostnader for verdenssamfunnet? for enkeltvise land? Noen generelle føringer Tørke i de private kredittmarkedene har store skadevirkninger Foretak som ellers går godt må ha ei bankforbindelse som gjør at lønn og betaling for innsatsfaktorer kan skje som normalt Tom. i Norge kollaps i intrabankmarkedet med utlånsrenter på 50+ % (varighet: noen få dager) 13

14 ... en nødvendig korreksjon (3) 14

15 ... en nødvendig korreksjon (4) Finansmarkedene Tilføre kapital slik at intrabankmarkedene fungerer meir normalt Norsk politikk på området (tilføre lån til låg rente til bankene) et målretta tiltak i så måte I land der problema i finansmarkedene er større (= bankene er insolvente) Tilføre bankene egenkapital gjennom aksjeutvidelser Viss private investorer ikke er villige til å gjøre dette, overta bankene (jfr. Norge på 90-tallet) 15 Fordel: de økonomiske tapene dekkes av investorene, ikke folk flest... men pensjonsfondene er for folk flest

16 ... en nødvendig korreksjon (5) Grunnleggende problem i realøkonomien Samla etterspørsel < samla tilbud e fallende priser e hvorfor kjøpe i dag når prisen er lågere i morgen? Klassisk likviditetsfelle (a la Keynes) Det hjelper ikke å stimulere tilbudssida: vil bare forsterke prispresset Opprettholde/korrigere for samla forbruk gjennom auka bruk av offentlige midler Skattelette ulempe: ingen garanti for at midlene brukes til forbruk 16 Auka off. forbruk: kan målrettes mot sektorer der problema er størst (bygg og anlegg) + løyse infrastrukturproblem Funker i rike land, men ikke i fattige land (mangler off. midler som kan brukes = dyrt å være fattig)

17 Om markedet som institusjon (1) 17 Priser gjenspeiler aktørene si verdisetting produksjonskapital prises etter forventa inntjening hvordan føre til at forventningene blir mindre pessimistiske? = gjenskape tillit i økonomien... er vanskelig (og kanskje ikke ønskelig på kort sikt), jfr at korreksjonen er nødvendig (Pris)forventninger en funksjon av de institusjonelle forholda regler i markedene (innsidehandel, eiendomsretter osv.) eks. Afrika: politiske forhold fører til relativ overinvestering i mobil kapital i forhold til ikke flyttbar kapital

18 ... markedet som institusjon (2) 18 Et fritt marked finnes ikke Estland/Latvia Oslo børs Hvordan regulere markeder Skape sikre og stabile rammevilkår (Kydland & Prescott, JPE 1977) Vektlegge signaleffekten i priser gjennomsiktighet er det største argumentet for markeder Digresjon: matvarekrisa Prissvigningene synliggjorde at noe grunnleggende var feil med en politisk gjennomslagskraft som modeller/teoretiske økonomer ikke har Alternativet? (uten prissignal får man et informasjonsproblem)

19 ... markedet som institusjon (3) Markeder bra på verdiskapning av private goder Funker ikke på kollektive goder (ikke-rivaliserende og ikke-ekskluderende i forbruk) Mindre egna til å skape ønska fordeling Hvordan utforme fordelingspolitikk som ikke gir feil insentiv i forhold til å delta i økonomien Nasjonalt: Norge (trygdeproblematikken) 19 Internasjonalt: i fattige land sikre at fattige innelandske forbrukere ikke blir skadelidende på kort sikt av eksport Handel mellom frie aktører Internasjonale forhold: kanskje ikke all handel er frivillig / skjer på like vilkår WTO viktig: positivt med ulanda si sterkere rolle

20 Oppsummering 20 Finanskrisa for lite gjennomsiktighet i markeder Noen enkeltaktører har bevisst søkt å skjule informasjon (en annen type innsidehandel) Strukturforhold: etterspørsel > produksjon, kan ikke foregå i det lange løp Finanskrisa skyldes ikke for mye marked, men for lite marked med forutsigbare rammer Markeder Bra på verdiskapning av private goder Ikke egna (uten spes. tiltak) for produksjon av kollektive goder Fordelingspolitikken må løyses separat Fordeling og kollektive goder: økonomisk politikk

ECN 122 eksamen 22. mai 2015 Side 1 av 8. ECN 122 Introduksjon til makroøkonomi II Fredag 22. mai 2015, kl 14-17 (3 timer).

ECN 122 eksamen 22. mai 2015 Side 1 av 8. ECN 122 Introduksjon til makroøkonomi II Fredag 22. mai 2015, kl 14-17 (3 timer). ECN 122 eksamen 22. mai 2015 Side 1 av 8 Norges miljø og biovitenskapelige universitet Handelshøgskolen Eksamen i: Verktøy: ECN 122 Introduksjon til makroøkonomi II Fredag 22. mai 2015, kl 14-17 (3 timer).

Detaljer

ECN 122 Introduksjon til makroøkonomi II Fredag 24. mai 2013, kl. 14:00 17:30 (3,5 timer). B1: utdelt kalkulator, ingen andre hjelpemidler

ECN 122 Introduksjon til makroøkonomi II Fredag 24. mai 2013, kl. 14:00 17:30 (3,5 timer). B1: utdelt kalkulator, ingen andre hjelpemidler 1 ECN 122: Kandidatnummer: UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP Handelshøgskolen - UMB Eksamen i: Verktøy: ECN 122 Introduksjon til makroøkonomi II Fredag 24. mai 2013, kl. 14:00 17:30 (3,5 timer).

Detaljer

Internasjonale økonomiske kriser Fra tidligere forrige forelesning: Eurosonekrisa 2011-1?: ECN 120: penge- og finanspolitikk

Internasjonale økonomiske kriser Fra tidligere forrige forelesning: Eurosonekrisa 2011-1?: ECN 120: penge- og finanspolitikk Forelesning 9: Internasjonale kriser og stabiliseringspolitikk (2) Formål: stabiliseringspolitikk oversikt gjeld, formue og inntekt i EU-sona mulighetene for å bruke finans- og pengepolitikk i EU-sona

Detaljer

ECN 122 Introduksjon til makroøkonomi II Fredag 23. mai 2014, kl 14-17 (3 timer). B1: utdelt kalkulator, ingen andre hjelpemidler

ECN 122 Introduksjon til makroøkonomi II Fredag 23. mai 2014, kl 14-17 (3 timer). B1: utdelt kalkulator, ingen andre hjelpemidler 1 Norges miljø og biovitenskapelige universitet Handelshøgskolen Eksamen i: Verktøy: ECN 122 Introduksjon til makroøkonomi II Fredag 23. mai 2014, kl 14-17 (3 timer). B1: utdelt kalkulator, ingen andre

Detaljer

Eksamen i: ECN 120 Innføring i makroøkonomi 1 Mandag 26. januar 2015, 09:00-12:00 (3 timer) B1: utdelt kalkulator, ingen andre hjelpemidler

Eksamen i: ECN 120 Innføring i makroøkonomi 1 Mandag 26. januar 2015, 09:00-12:00 (3 timer) B1: utdelt kalkulator, ingen andre hjelpemidler 1 ECN 120: Innføring i makroøkonomi I Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Handelshøgskolen Eksamen i: ECN 120 Innføring i makroøkonomi 1 Mandag 26. januar 2015, 09:00-12:00 (3 timer) Verktøy:

Detaljer

Forelesning 7: Internasjonale kriser og stabiliseringspolitikk (1)

Forelesning 7: Internasjonale kriser og stabiliseringspolitikk (1) Forelesning 7: Internasjonale kriser og stabiliseringspolitikk (1) Formål: å gi ei innføring i mulige årsaker til kriser i økonomien innsikt i "finanskrisa" 2008-9 med føringer for den situasjonen som

Detaljer

Eksamen i: ECN 120 Makroøkonomi 1 Mandag 27. januar 2014, 09:00-12:00 (3 timer) B1: utdelt kalkulator, ingen andre hjelpemidler

Eksamen i: ECN 120 Makroøkonomi 1 Mandag 27. januar 2014, 09:00-12:00 (3 timer) B1: utdelt kalkulator, ingen andre hjelpemidler 1 ECN 120: Kandidatnummer: Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Handelshøgskolen Eksamen i: ECN 120 Makroøkonomi 1 Mandag 27. januar 2014, 09:00-12:00 (3 timer) Verktøy: B1: utdelt kalkulator,

Detaljer

Forklar følgende begrep/utsagn: 1) Fast/flytende valutakurs. Fast valutakurs

Forklar følgende begrep/utsagn: 1) Fast/flytende valutakurs. Fast valutakurs Forklar følgende begrep/utsagn: 1) Fast/flytende valutakurs. Fast valutakurs Ved fast valutakurs griper sentralbanken aktivt inn i valutamarkedet med kjøp og salg for å holde den offisielle valutakursen.

Detaljer

Kina er tjent med Ugreit med den valuta- Euroland politikken landet fdffdsfsf ff nå har

Kina er tjent med Ugreit med den valuta- Euroland politikken landet fdffdsfsf ff nå har Kina er tjent med Ugreit med den valuta- Euroland politikken landet fdffdsfsf ff nå har Arne Jon Isachsen Centre for Monetary Economics (CME) Månedsbrev 07/2014 Kina trenger en gradvis liberalisering av

Detaljer

Penger og kapitalmarkeder

Penger og kapitalmarkeder Forelesningsnotat nr 12, Steinar Holden, revidert januar 2012 Penger og kapitalmarkeder Penger... 1 Pengemengde og rente... 2 Penger og inflasjon... 3 Pengemengden... 4 Pengepolitikk gjennom styring av

Detaljer

Finans- og realøkonomi McDowell m.fl. (21), Frank & Bernanke (8-9)

Finans- og realøkonomi McDowell m.fl. (21), Frank & Bernanke (8-9) Forelesning 5: Sparing, kapital, finansmarkeder og finanskrise / penger og priser Formål: å gi ei innføring i koplingene mellom finanssida i økonomien og investeringer (og dermed vekst) ei innføring i

Detaljer

Oppgave uke 53 Økonomisk historie. Innledning

Oppgave uke 53 Økonomisk historie. Innledning Ronny Johansen, student id.:0892264 rojo@lundbeck.com Oppgave uke 53 Økonomisk historie Innledning De siste årene har vi opplevd en finansiell krise over hele verden som vi ikke har sett siden 1930-tallet.

Detaljer

- Anvendt Makroøkonomi og Finansiell Endring -

- Anvendt Makroøkonomi og Finansiell Endring - Studentnummer: 0839055 Fagoppgave ved Handelshøyskolen BI - Anvendt Makroøkonomi og Finansiell Endring - Eksamenskode og navn: SØK 2500 Anvendt makroøkonomi og finansiell endring Innleveringsdato: 20.05.2010

Detaljer

Forelesning 11: Nasjonal stabiliseringspolitikk (2)

Forelesning 11: Nasjonal stabiliseringspolitikk (2) Forelesning 11: Nasjonal stabiliseringspolitikk (2) Formål: stabiliseringspolitikk :: rask og kraftig nok respons nasjonal stabiliseringspolitikk :: samsvar mellom virkemidler på kort og lang sikt Eirik

Detaljer

Gjeldskrisen bremser renteoppgang i Norge

Gjeldskrisen bremser renteoppgang i Norge Gjeldskrisen bremser renteoppgang i Norge Gjeldskrisen kan det utvikle seg til en bankkrise? De store statsgjeldsproblemene i USA og Europa og lite styringsdyktig politisk ledelse skaper mistillit og usikkerhet

Detaljer

Finansmarkedet 1. Innhold. Forelesningsnotat 11, mars 2015

Finansmarkedet 1. Innhold. Forelesningsnotat 11, mars 2015 Forelesningsnotat 11, mars 2015 Finansmarkedet 1 Innhold Finansmarkedet...1 Bedrifters finansiering...5 Lån og sparing i husholdningene...7 Direkte og indirekte finansiering - finansielle mellomledd...

Detaljer

Kursstruktur = makro.struktur

Kursstruktur = makro.struktur Forelesning 12: Oppsummering Formål: knytte delene sammen / gi oversikt redusere angsten for eksamen = hjelpe dere til å yte bedre Eirik Romstad Handelshøgskolen Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Detaljer

Carl Andreas Claussen, rådgiver i Pengepolitisk avdeling og Kåre Hagelund, spesialrådgiver i Internasjonal avdeling 1

Carl Andreas Claussen, rådgiver i Pengepolitisk avdeling og Kåre Hagelund, spesialrådgiver i Internasjonal avdeling 1 Deflasjon? Carl Andreas Claussen, rådgiver i Pengepolitisk avdeling og Kåre Hagelund, spesialrådgiver i Internasjonal avdeling 1 Prisstigningen er svært lav i mange land. I enkelte land er det deflasjon

Detaljer

oppgangskonjunktur bygget finanskrisen seg opp fra sommeren

oppgangskonjunktur bygget finanskrisen seg opp fra sommeren Åpen høring i finanskomiteen tirsdag den 18. mai 2010 kl. 11 Møteleder: To r g e i r M i c a e l s e n (A) (komiteens leder) Sak: Finansmarknadsmeldinga 2009 (Meld. St. 12 (2009 2010)) Møtelederen: På

Detaljer

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE ETTER FINANSKRISEN

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE ETTER FINANSKRISEN Seminar for Elektroforeningen, torsdag 3. desember 2009 Arne Jon Isachsen, Handelshøyskolen BI DE ØKONOMISKE UTSIKTENE ETTER FINANSKRISEN 1. Finanskrisen 2. Globale ubalanser 3. Vil det likevel gå bra

Detaljer

Faktor. Eksamen vår 2002 SV SØ 002: Innføring i utviklingsøkonomi Besvarelse nr 1: -en eksamensavis utgitt av Pareto

Faktor. Eksamen vår 2002 SV SØ 002: Innføring i utviklingsøkonomi Besvarelse nr 1: -en eksamensavis utgitt av Pareto Faktor -en eksamensavis utgitt av Pareto Eksamen vår 2002 SV SØ 002: Innføring i utviklingsøkonomi Besvarelse nr 1: OBS!! Dette er en eksamensbevarelse, og ikke en fasit. Besvarelsene er uten endringer

Detaljer

RENTEKUTT UTSATT TIL JUNI

RENTEKUTT UTSATT TIL JUNI RENTEKUTT UTSATT TIL JUNI 11. mai 2015 Norges Bank valgte å holde renten uendret på møtet i mai, men signaliserte at om utviklingen i norsk økonomi går som forventet så vil de kutte renten i juni. Frykt

Detaljer

Forelesning 3: Inflasjon og prisnivå Arbeidsmarkedet

Forelesning 3: Inflasjon og prisnivå Arbeidsmarkedet Forelesning 3: Inflasjon og prisnivå Arbeidsmarkedet Formål - forstå hvordan inflasjon virker på velferden i samfunnet tilbudet og etterspørselen (av ulike grupper arbeidskraft) påvirker lønninger, tarifflønn

Detaljer

Tilstanden i finansmarkedet 2008

Tilstanden i finansmarkedet 2008 Tilstanden i finansmarkedet 28 Rapporten gir en framstilling av situasjonen i finansinstitusjonene sett i lys av utviklingen i økonomi og markeder. Det gis vurderinger av utviklingstrekk som kan skape

Detaljer

INTERNASJONAL HANDEL: Nødvendig, men rettferdig?

INTERNASJONAL HANDEL: Nødvendig, men rettferdig? INTERNASJONAL HANDEL: Nødvendig, men rettferdig? Den internasjonale handelen ble i 1998 beregnet til 6 750 milliarder kroner. Dette er hundre ganger mer enn den totale utviklingsbistanden. Det er klart

Detaljer

FINANSKRISEN: Hvorfor finansnæringen er viktig og finanspakkene riktig

FINANSKRISEN: Hvorfor finansnæringen er viktig og finanspakkene riktig FINANSKRISEN: Hvorfor finansnæringen er viktig og finanspakkene riktig Finansnæringen har en viktig og sentral funksjon som kapitalformidler, risikoavlaster og kapitalforvalter i samfunnet. Den ivaretar

Detaljer

Rente og pengepolitikk 1. Innhold. Forelesningsnotat 9, februar 2015

Rente og pengepolitikk 1. Innhold. Forelesningsnotat 9, februar 2015 Forelesningsnotat 9, februar 2015 Rente og pengepolitikk 1 Innhold Rente og pengepolitikk...1 Hvordan virker Norges Banks styringsrente?...3 Pengemarkedet...3 Etterspørselskanalen...4 Valutakurskanalen...4

Detaljer

Sammendrag kapittel 8

Sammendrag kapittel 8 Oppgave 1) Sammendrag kapittel 8 Det finansielle system er komplekst i både struktur og funksjon over hele verden og inkluderer mange ulike typer institusjoner. Her har man alt fra banker, forsikringsselskaper,

Detaljer

Finanskrisen hvordan kunne det skje?

Finanskrisen hvordan kunne det skje? Steinar Holden Finanskrisen hvordan kunne det skje? Finanskrisen skyldes et samspill av flere faktorer. Finansmarkedene har vært preget av kraftig vekst, rask innovasjon og et sterkt ønske om profitt.

Detaljer

Finanskrisen internasjonalt og i Norge. Lærdommer for framtidig boligfinansiering.

Finanskrisen internasjonalt og i Norge. Lærdommer for framtidig boligfinansiering. Finanskrisen internasjonalt og i Norge. Lærdommer for framtidig boligfinansiering. Direktør Bjørn Skogstad Aamo, Kredittilsynet. Foredrag i representantskapet i OBOS 7. november 2009 HOVEDPUNKTER I FOREDRAGET

Detaljer