Endrer innvandringen måten norsk økonomi fungerer på?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Endrer innvandringen måten norsk økonomi fungerer på?"

Transkript

1 Endrer innvandringen måten norsk økonomi fungerer på? Steinar Holden Økonomisk institutt, UiO Samfunnsøkonomenes høstkonferanse 8. oktober Tema for den neste halvtimen Arbeidsinnvandring er hovedfokus Lønnsdannelsen Prissetting Arbeidsledighet Konjunkturer og makroøkonomisk stabilitet Oppsummering

2 Nordbø() 250 BNP per innbygger 2012, kjøpekraftskorrigert Norge Island Sverige Danmark Finland Belgia Bulgaria Estland Frankrike Hellas Irland Italia Kroatia Latvia Litauen Nederland Polen Portugal Romania Slovakia Slovenia Spania Storbritannia Sveits Tsjekkia Tyrkia Tyskland Ungarn Østerrike

3 Brutto gjennomsnittslønn 2010, privat sektor, kjøpekraftskor Kilde: Eurostat 2012

4 Norge lite land i stort arbeidsmarked Norge er del av et felles europeisk arbeidsmarked med befolkning på 500 millioner Betydelig lavere lønn og høyere arbeidsledighet i mesteparten av dette området Men dyrt og lite attraktivt for innvandrere uten inntekt Må regne med at innvandringen i stor grad blir bestemt ved hvor mange som greier å få jobb her Virkning på lønnsdannelsen Mange potensielle innvandrere ønsker å komme Er villig til å jobbe til lavere lønn, men får de jobb? To muligheter: Ledige jobber eller utkonkurrere lokale arbeidstakere Norske arbeidstakere har fordel «skjermes» - av språk og andre «lokale kvalifikasjoner» Ulik grad av «skjerming» i ulike jobber Norske arbeidstakere med liten skjerming => lønn presses nedover, og lavproduktive arbeidstakere presses ut Derimot kan etterspørsel og lønn stige for skjermet og komplementær arbeidskraft

5 Nordbø() Nordbø()

6 Virkning på prissettingen Lavere lønnskostnader => lavere priser Større spredning i inntekter? Innvandrerbefolkning med lavere inntekter og større prisbevissthet? => mer elastisk etterspørsel (?) => lavere prismarginer (?) => lavere priser (?) ØA 1/KVARTS: større virkning på lønninger enn priser => lavere vekst i disponibel realinntekt Men ulik totaleffekt for ulike grupper sysselsatte Arbeidsmarked og arbeidsledighet Innvandrere kommer særlig der det er ledige jobber Yrker og regioner Er motiverte og ofte godt kvalifiserte => taler for lavere likevektsledighet Men kan utkonkurrere lavproduktiv arbeidskraft som allerede er bosatt Norsk og tidligere innvandrere => Taler for høyere likevektsledighet Ekspansiv politikk mindre effektivt virkemiddel for å oppnå lav ledighet kan få økt innvandring istedenfor

7 Konjunktursvingninger Konjunkturer uten innvandring: Økt etterspørsel => økt sysselsetting => økt lønns- og prisvekst => sentralbank hever renten => demper vekst i etterspørselen Virkning av innvandring Økt tilgang på arbeidskraft Demper økning i lønns- og prisvekst => Mindre heving av renten => Produksjonen kan øke mer => Større variasjon i produksjonen, og mindre variasjon i lønns- og prisveksten Selvforsterkende mekanismer? Arbeidsinnvandrerne har trolig lavere forbruk enn inntekt Egen sparing og kan sende penger hjem Men innvandring vil gi behov for økt realkapital Boliger Investeringer i næringslivet Offentlig infrastruktur Dette kan gi økt etterspørsel som forsterker konjunkturoppgangen

8 Et regneksempel Realkapitalen (bygninger, veier, maskiner, osv) er gjerne 3 ganger verdien av BNP Norge 2011: BNP 2700 mrd, realkapital 7500 mrd Økt befolkning og sysselsetting med 1% => ønsker økt BNP med 1% => behov for 1% økt realkapital (75 mrd) => tilsvarer 3% av BNP => I «steady-state» med innvandring kan direkte virkning på etterspørselen være større enn direkte virkning på tilbudet På kort sikt er virkningen på etterspørselen i stor grad forventningsdrevet kan bli liten eller stor Høyere investeringsrate gir større potensiale for nedgang i samlet etterspørsel => kan blir mer ustabilt Boligboble i Irland Årlig nettoinnvandring på 1 % av befolkningen fra Øk. vekst på vel 5 % per år; ledighet sank fra 10 % til 5% Boligprisvekst (reelt) på 172 % fra (Hagelund m.fl, 2011) Kraftig overinvestering med katastrofal utgang

9 Hvorfor gikk det så galt i Irland? Dårlige analyser og vurderinger hos utbyggere, banker og myndigheter Høy innvandring en del av bildet Ingen egen pengepolitikk er som kjent medlem av EMU Innvandring og stabiliseringspolitikk Uten innvandring stabilisering av produksjonen rundt en eksogen BNP-bane Mulig unntak for hysterese i arbeidsmarkedet Med endogen innvandring blir også BNP-banen endogen Selvforsterkende mekanismer kan gi betydelig ustabilitet Kan mindre forskjeller i sjokk, struktur eller politikk gi store utslag i innvandring og BNP-utvikling?

10 Innvandring og pengepolitikk Mindre utslag i lønns- og prisvekst demper stabiliseringen ved at inflasjonsmål Sentralbank med strengt inflasjonsmål vil i liten grad stabilisere utviklingen i BNP Ved fleksibelt inflasjonsmål (dvs. stabilisering av inflasjonen og BNP-gapet) er stabilisering av utviklingen i BNP avhengig av hvordan BNP-gapet beregnes og situasjonen tolkes. Hvordan vil sentralbanken reagere i en oppgangskonjunktur hvis økt innvandring gjør at samlet tilbud øker i takt med etterspørselen? Innvandring og finanspolitikken Handlingsregelen innebærer stabilisering av økonomien 4-prosentbanen gjelder strukturelt budsjettunderskudd, slik at man bruker mindre penger i gode tider Vanligvis ytterligere stabilisering ved mindre pengebruk enn 4-prosentbanen i gode tider Mindre klar stabilisering ved endogen innvandring Økt etterspørsel og produksjon => økte skatteinntekter => HVIS økningen i skatteinntektene tolkes som varig (strukturell), blir strukturelt budsjettunderskudd redusert tilsvarende => gir rom for større bruk av oljepenger => forsterker konjunkturoppgangen

11 Oppsummering Norge er et rikt land i et stort europeisk arbeidsmarked Innvandringen bestemmes av hvor mange som greier å få jobb her Dekker arbeidskraftbehov i yrker med knapphet på arbeidskraft Presser lønningene ned i yrker med liten skjerming av lokal arbeidskraft Motstridende virkninger på ledigheten Demper lønns- og prisvekst Noen destabiliserende mekanismer Gir utfordringer for stabiliseringspolitikken

12

Hvorfor er det så dyrt i Norge?

Hvorfor er det så dyrt i Norge? Tillegg til forelesningsnotat nr 9 om valuta Steinar Holden, april 2010 Hvorfor er det så dyrt i Norge? Vi vet alle at det er dyrt i Norge. Dersom vi drar til andre land, får vi kjøpt mer for pengene.

Detaljer

Den høye innvandringen til Norge: Fordeler og ulemper i et makroøkonomisk perspektiv NORDREGIO 14.10.2013

Den høye innvandringen til Norge: Fordeler og ulemper i et makroøkonomisk perspektiv NORDREGIO 14.10.2013 Den høye innvandringen til Norge: Fordeler og ulemper i et makroøkonomisk perspektiv NORDREGIO 14.10.2013 Erling Holmøy Forskningsavdelingen, Statistisk sentralbyrå Rekordhøy innvandring Etter EU-utvidelsen

Detaljer

ET ARBEIDSMARKED I ENDRING - Bedre og høyere tall for innvandrerinnslaget

ET ARBEIDSMARKED I ENDRING - Bedre og høyere tall for innvandrerinnslaget LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 05/13 ET ARBEIDSMARKED I ENDRING - Bedre og høyere tall for innvandrerinnslaget 1. Ikke så lett å telle 2. Norge et innvandringsland

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Sensorveiledning 1310, H12

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Sensorveiledning 1310, H12 UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Sensorveiledning 30, H Ved sensuren tillegges oppgave vekt /4, oppgave vekt ½, og oppgave 3 vekt /4. For å bestå eksamen, må besvarelsen i hvert fall: gi minst

Detaljer

Euro i Norge? Steinar Holden

Euro i Norge? Steinar Holden Euro i Norge? Steinar Holden, (f. 1961) professor i samfunnsøkonomi ved Universitetet i Oslo. Forsker på lønnsfastsettelse, pengeog finanspolitikk, makroøkonomi, arbeidsmarked og forhandlinger. Han har

Detaljer

Rente og pengepolitikk 1. Innhold. Forelesningsnotat 9, februar 2015

Rente og pengepolitikk 1. Innhold. Forelesningsnotat 9, februar 2015 Forelesningsnotat 9, februar 2015 Rente og pengepolitikk 1 Innhold Rente og pengepolitikk...1 Hvordan virker Norges Banks styringsrente?...3 Pengemarkedet...3 Etterspørselskanalen...4 Valutakurskanalen...4

Detaljer

Tema. 13,4% Italia 23% 21% FØR KRISEN LÆRDOMMER VÆR BEREDT! BOLIGBOBLER DEMONSTRASJONER MOT REFORMER RENTER HØY ARBEIDSLEDIGHET GJELD

Tema. 13,4% Italia 23% 21% FØR KRISEN LÆRDOMMER VÆR BEREDT! BOLIGBOBLER DEMONSTRASJONER MOT REFORMER RENTER HØY ARBEIDSLEDIGHET GJELD Tema lærdommer fra finanskrisen Den økonomiske krisen i Europa FØR KRISEN Gode tider optimisme og undervurdering av risiko gjorde det lett å finansiere oppbygging av gjeld i Europa 500 LÆRDOMMER Lærdom

Detaljer

Seminaroppgaver ECON 1310 Økonomisk aktivitet og økonomisk politikk

Seminaroppgaver ECON 1310 Økonomisk aktivitet og økonomisk politikk Seminaroppgaver ECON 1310 Økonomisk aktivitet og økonomisk politikk Høsten 2012 1) Måling av økonomiske variable. Blanchard kap 1, Holden, (i) Hva er hovedstørrelsene i nasjonalregnskapet, og hvordan er

Detaljer

Etterspørsel, investering og konsum 1

Etterspørsel, investering og konsum 1 Forelesningsnotat 4, januar 2015 Etterspørsel, investering og konsum 1 Innhold Etterspørsel, investering og konsum...1 Investering og rente...2 Nominell rente og nåverdi...2 Realrenten...4 Investeringene...5

Detaljer

Økonomiske perspektiver

Økonomiske perspektiver Sperrefrist:. februar kl. 8. Økonomiske perspektiver Foredrag av sentralbanksjef Svein Gjedrem på s Banks representantskapsmøte torsdag. februar kl 8. Innledning Verdensøkonomien er i tilbakeslag. Veksten

Detaljer

En ny type arbeidsmarked

En ny type arbeidsmarked LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 12/14 En ny type arbeidsmarked 1. Fortsatt krevende å telle, men lettere enn i andre land 2. På innvandringstoppen 3. Flest fra EU

Detaljer

Arbeidsinnvandring fra de nye EU-landene

Arbeidsinnvandring fra de nye EU-landene Arbeidsinnvandring fra de nye EU-landene En analyse av arbeidsmobilitet og virkninger på det norske arbeidsmarkedet Trine Engh Vattø Økonomisk institutt UNIVERSITETET I OSLO Aug 2008 ii iii Forord Å skrive

Detaljer

No. 25 2012. Staff Memo. Høy innvandring til Norge: Hvem kommer, og hvorfor kommer de? Av Halfdan Grangård og Einar W. Nordbø, Pengepolitikk

No. 25 2012. Staff Memo. Høy innvandring til Norge: Hvem kommer, og hvorfor kommer de? Av Halfdan Grangård og Einar W. Nordbø, Pengepolitikk No. 2 212 Staff Memo Høy innvandring til Norge: Hvem kommer, og hvorfor kommer de? Av Halfdan Grangård og Einar W. Nordbø, Pengepolitikk Staff Memos present reports and documentation written by staff members

Detaljer

Økonomiske perspektiver

Økonomiske perspektiver Tale av sentralbanksjef Øystein Olsen til s representantskap og inviterte gjester Torsdag 1. februar 15 Analyser og figurer er basert på informasjon fram til og med 11. februar 15 1. februar 15 En oljedrevet

Detaljer

Økonomiske perspektiver

Økonomiske perspektiver Økonomiske perspektiver Foredrag av sentralbanksjef Svein Gjedrem på Norges Banks representantskapsmøte torsdag 19. februar Innledning Norsk økonomi er nå i vekst. Oljeprisen er god. Kapasitetsutnyttelsen

Detaljer

IS-RR - modellen: IS-LM med rente som virkemiddel i pengepolitikken 1

IS-RR - modellen: IS-LM med rente som virkemiddel i pengepolitikken 1 IS-RR - modellen: IS-LM med rente som virkemiddel i pengepolitikken Steinar Holden, 9. september 004 Kommentarer er velkomne steinar.holden@econ.uio.no IS-RR - modellen: IS-LM med rente som virkemiddel

Detaljer

Etterspørsel, investering og konsum 2. forelesning ECON 1310 Del 2 28. januar 2015

Etterspørsel, investering og konsum 2. forelesning ECON 1310 Del 2 28. januar 2015 Etterspørsel, investering og konsum 2. forelesning ECON 1310 Del 2 28. januar 2015 1 BNP fra etterspørselssiden Generalbudsjettligningen for en lukket økonomi er gitt ved BNP = privat konsum + private

Detaljer

Økonomiske perspektiver

Økonomiske perspektiver Sperrefrist:. februar kl. 1. Økonomiske perspektiver Foredrag av sentralbanksjef Svein Gjedrem på Norges Banks representantskapsmøte torsdag. februar kl 1. Verdensøkonomien er i ulage. Den er tynget av

Detaljer

Om virkninger av bruk av oljeinntekter på næringsstrukturen 1

Om virkninger av bruk av oljeinntekter på næringsstrukturen 1 Forelesningsnotat nr 10, mars 2010, Steinar Holden Om virkninger av bruk av oljeinntekter på næringsstrukturen 1 1 Innledning... 1 2 Kort om oljen i norsk økonomi... 1 3 Virkningene på næringsstrukturen...

Detaljer

Eksamensbesvarelser i SAM3026 Samfunnsøkonomi 2

Eksamensbesvarelser i SAM3026 Samfunnsøkonomi 2 Eksamensbesvarelser i SAM3026 Samfunnsøkonomi 2 Eksamensbesvarelsene er fra eksamen våren 2014. Forberedelsen og eksamensoppgaven finner du her: Eksamensoppgaver Eksamensveiledningen med kjennetegn finner

Detaljer

NAVs bedriftsundersøkelse høsten 2011. Arbeidssøkeres tilpasning på arbeidsmarkedet. Pensjonsreformen: Effekter på sysselsettingen

NAVs bedriftsundersøkelse høsten 2011. Arbeidssøkeres tilpasning på arbeidsmarkedet. Pensjonsreformen: Effekter på sysselsettingen 4 // 2011 Arbeid og velferd Utviklingen på arbeidsmarkedet NAVs bedriftsundersøkelse høsten 2011 Arbeidssøkeres tilpasning på arbeidsmarkedet Pensjonsreformen: Effekter på sysselsettingen Pensjonsreformen:

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Skole. Næringslivet. Hvor vil vi? Hvor vil vi? Utfordring s. 14. Utfordring s. 7 Den norske skolen gir ikke like muligheter s.

Innholdsfortegnelse. Skole. Næringslivet. Hvor vil vi? Hvor vil vi? Utfordring s. 14. Utfordring s. 7 Den norske skolen gir ikke like muligheter s. S i d e 2 Innholdsfortegnelse Skole Utfordring s. 7 Den norske skolen gir ikke like muligheter s. 8 Leseferdigheter Det er for lite attraktivt å bli lærer Status - utvalgte yrker Hvor vil vi? Skolen i

Detaljer

Økonomiske perspektiver

Økonomiske perspektiver Økonomiske perspektiver Foredrag av sentralbanksjef Svein Gjedrem på Norges Banks representantskapsmøte torsdag 16. februar 2006. 4 1. Innledning På vei inn i bygningen her går vi forbi en statue av skuespilleren

Detaljer

Penger og inflasjon 1. Innhold. Forelesningsnotat 8, februar 2015

Penger og inflasjon 1. Innhold. Forelesningsnotat 8, februar 2015 Forelesningsnotat 8, februar 2015 Penger og inflasjon 1 Innhold Penger og inflasjon...1 Penger og finansielle aktiva...2 Penger og økonomisk aktivitet...4 Ulike typer penger...6 Sentralbankpenger (basispengemengden,

Detaljer

Krise i Europa og arbeidsmigrasjon til Norge

Krise i Europa og arbeidsmigrasjon til Norge Krise i Europa og arbeidsmigrasjon til Norge Utvikling, årsaker og konsekvenser Knut Thonstad, Samfunnspolitisk avdeling i LO, NOKUT 31. januar 2013 Krise i Europa og migrasjon til Norge - Europa i dyp

Detaljer

En kontrafaktisk analyse av Spanias finanspolitikk, 2001-2014. Hanna Klette Bøhler

En kontrafaktisk analyse av Spanias finanspolitikk, 2001-2014. Hanna Klette Bøhler En kontrafaktisk analyse av Spanias finanspolitikk, 2001-2014 Hanna Klette Bøhler MASTEROPPGAVE I GRADEN MASTER IN ECONOMICS Økonomisk institutt Universitetet i Oslo Mai 2013 I En kontrafaktisk analyse

Detaljer

Økonomisk overblikk 1/2015

Økonomisk overblikk 1/2015 Økonomisk overblikk 1/2015 Utsikter for 2015-2016 Økonomisk overblikk 1/2015 Utsikter for 2015-2017 Næringslivets Hovedorganisasjon Mars 2015 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250 Majorstuen

Detaljer

Eurokrisen et drama fra virkelighetens verden

Eurokrisen et drama fra virkelighetens verden LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 11/11 Eurokrisen et drama fra virkelighetens verden 1. Sosial tragedie 2. Dramatiske tiltak 3. De verst utsatte 4. Forsøk på løsning

Detaljer

Økonomisk overblikk 1/2015 Utsikter for 2015-2017

Økonomisk overblikk 1/2015 Utsikter for 2015-2017 Økonomisk overblikk 1/2015 Utsikter for 2015-2017 Næringslivets Hovedorganisasjon Mars 2015 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250 Majorstuen 0303 Oslo Telefon: 23 08 80 00 www.nho.no Kontaktpersoner

Detaljer

Meld. St. 2. (2011 2012) Melding til Stortinget. Revidert nasjonalbudsjett 2012

Meld. St. 2. (2011 2012) Melding til Stortinget. Revidert nasjonalbudsjett 2012 Meld. St. (11 1) Melding til Stortinget Revidert nasjonalbudsjett 1 Meld. St. (11 1) Melding til Stortinget Revidert nasjonalbudsjett 1 Meld. St. (11 1) Melding til Stortinget Revidert nasjonalbudsjett

Detaljer