Forelesning 4: Analyse og virkemidler for auka velferd

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forelesning 4: Analyse og virkemidler for auka velferd"

Transkript

1 Forelesning 4: Analyse og virkemidler for auka velferd Formål rammeverk for analyse av virkemidler virkemidler (reguleringer) for å bedre velferden (samfunnsnytten) analysere valg av virkemiddel ("prosjektanalyse") Eirik Romstad Handelshøgskolen ved UMB Universitetet for miljø- og biovitenskap Disposisjon (1) Rammeverk for analyse av virkemidler prinsipal-agent modeller Virkemidler formål: internalisere eksterne effekter vilkår for å kunne bruke virkemidler krav til virkemidler typer av virkemidler Analyse av virkemiddelvalg E. Romstad: ECN 170 Forelesning 4 1-2

2 Prinsipal-agent modeller (1) Agenter (privatpersoner/foretak): har privat informasjon som regulatøren (prinsipalen) ikke har direkte tilgang til to typer privat informasjon: advers seleksjon (ukjent type) moralsk hasard (handling som er vanskelig/kostbar å observere for regulatøren) Prinsipalen (regulatøren): søker å få agentene til å endre atferd (= oppføre seg på en meir samfunnsgagnlig måte) skape insentiver for endring av atferd (insentivkompatiblitet)... prinsipal-agent modeller (2) Klassisk bruksområde: forsikring forsikringsselskapet (prinsipalen) utformer et sett av kontrakter som gjør at forsikringstakerne (agentene) gjennom valg av kontrakt avslører sin type (advers seleksjon) velger nivå av innsats (moralsk hasard) I miljøøkonomi prinsipalen (styresmaktene = MDep / KLIF (tidl. SFT),...) utformer regler som skal få agentene (foretak / personer) til å opptre må en samfunnsmessig meir ønska måte E. Romstad: ECN 170 Forelesning 4 3-4

3 Formål med virkemidler (1) Auke velferden (samfunnsnytten) i samfunnet e gevinsten ved å bruke virkemidlet (f.eks. reduksjon i miljøskade) > kostnadene ved å bruke virkemidlet alternativt: nå miljømål til lågest mulige kostnader: (kostnadseffektivitet = fravær av arbitrasje) Føringer: ikke korrigere for eksterneffekter viss det koster meir enn det smaker (Paretoirrellevante eksterne effekter) søk de billigste løysningene e fleire Paretorelevante effekter (NV korrigere > NV ikke korrigere )... formål med virkemidler (2) Internalisere eksterneffektene eks.: industriutslipp til fjord og oppdrettsanlegg i den samme fjorden t red.kostn. for industri v/ utslipp z* marg.skade for oppretter (MD) aukende forurensning (z) t s Måter å få til optimalitet på: Det ene foretaket kjøper det andre og slipper ut/tillater z* ("Røkkemetoden") Skatt på forurensing (t) / betaling for rensing (s) E. Romstad: ECN 170 Forelesning 4 5-6

4 Krav til virkemidler (1) Overordna mål: maksimere velferden i samfunnet (efficiency) Insentivkompatibilitet: agentene velger ønska tilpasning fordi dette er det som svarer seg mest for dem Styringseffektivitet trad: nå (politisk vedtatt) miljømål Fordeling (nå ønska velferdsfordeling i samf.) Fleksibilitet (tilpasse til endringer i samf. / eksterne sjokk) Overholdelse (må kunne handheves)... krav til virkemidler (2)... men man trenger like mange virkemidler som man har mål (Tinbergen) for å kunne nå måla mange mål e mange virkemiddel e større sannsynlighet for målkonflikt Krav for å bruke virkemidler i miljøpolitikken: prinsipalen trenger en basis for å kunne iverksette ulike virkemidler innafor et land (jurisdiksjon): lover mellom land: avtaler som gir overnasjonale organ slik myndighet (men land er skeptiske til å oppgi styring e "klimakaoset") E. Romstad: ECN 170 Forelesning 4 7-8

5 ... krav til virkemidler (3) Økonomer flest foretrekker insentivbaserte virkemidler Viss rett utforma: løyser problema med asymmetrisk informasjon (jfr. prinsipal-agent rammeverket) gir minste kostnader ved å nå et mål (kostnadseffektivitet)... og dermed også en kandidat til maks. SØ velferd Typer av virkemidler (1) Økonomiske insentiver for endra atferd skatt på uønska atferd betaling ("subsidie") for ønska atferd merknad: skatter er en "negativ pris" Kr t* MEC(-z) z* utslipp (z) Utslippskatt / rensesubsidie: optimal tilpasning: MEC(-z) = t* når alle aktører møter den samme utslippsskatten /renssubsidien: marginale rensekostnader like for alle aktører = kostnadseffektivitet E. Romstad: ECN 170 Forelesning

6 ... typer av virkemidler (2) Økonomiske insentiver (som skatter og subs.) insentivkompatible (OK) fleksible (OK) ønska fordeling (ikke OK) styringseffektiv (ikke OK : vanskelig å forene med fleksibilitet / SØ optim.) utsl. (z) Merknad: styringseffektivitet = nå fastlagt mål for utslipp (her: må justere utslippskatten til t2 for å nå utslippsmålet z*, men dette er kun samf.øk. optimalt viss marginal skade er vertikal i z* ) Kr t2 t1 MAC1(-z) MAC2(-z) z* z1... typer av virkemidler (3) Faste mål for utslipp (direkte styring, nat.vit. perspektiv) styringseffektiv (OK : når mål z* viss kopla med kontroll og straff.) fleksible (ikke OK) ønska fordeling (ikke OK) fleksibel (ikke OK) Merknad: styringseffektivitet i nat.vit. forstand i konflikt med SØ optimalitet untatt når skadefunksjonen, MEC(z), er vertikal Kr MAC1(-z) MAC2(-z) z* utsl. (z) E. Romstad: ECN 170 Forelesning

7 ... typer av virkemidler (4) Styresmaktene produserer rensing / koll.gode sjøl styringseffektiv (OK : når mål z* viss kopla med kontroll og straff.) fleksible (ikke OK) ønska fordeling (ikke OK) insentivkomaptibelt (ikke OK): "bukken og havresekken" Analyse av virkemiddelvalg (1) Konsekvensutredning (forløper til nytte-kost) Nytte-kostnadsvurdering av alle relevante alternativ estimere fordeler (Bi,t) og kostnader (Ci,t) for hvert alternativ fører ofte til at man må gjøre nåverdiutrekninger: NB: husk også null-alternativet (ikke korrigere for eksterneffekten) Velg det prosjektalternativet (i) med størst NV E. Romstad: ECN 170 Forelesning

8 ... analyse av virkemiddelvalg (2) Viss verdien av nyttesida ikke er kjent velg det alternativet som når politisk vedtatte målsettinger, zs, til minst mulig kostnader (kostnadseffektivitet) dette alternativet vil falle sammen med det virkemiddelalternativet som gir størst nåverdi: Oppsummering Prinsipal-agent rammeverket (går lenger enn læreboka, men representerer en ryddig måte å tenke regulering på) Virkemiddel økonomer: fokus på insentivkompatibilitet vær obs. på målkonflikter tiltak 1: ett virkemiddel pr mål (jfr. Tinbergen) tiltak 2: redusere antall målsettinger (fjerne de måla som klart er i konflikt med høgere prioriterte mål Analyse av virkemiddelvalg: nytte-kost / nåverdi ved ukjent nytte, velg kost.eff. E. Romstad: ECN 170 Forelesning

Forelesning 10: Virkemidler i klimapolitikken

Forelesning 10: Virkemidler i klimapolitikken Forelesning 10: Virkemidler i klimapolitikken Formål - forstå at klima som den (til nå) største eksterneffekten omfattende tiltak er nødvendige for å unngå kritisk oppvarming "billig er bra" i klimapolitikken

Detaljer

Finanskrisa og (ressurs)fordeling - et samfunnsøkonomisk perspektiv. Eirik Romstad Handelshøgskolen ved UMB http://www.umb.no/handelshogskolen/

Finanskrisa og (ressurs)fordeling - et samfunnsøkonomisk perspektiv. Eirik Romstad Handelshøgskolen ved UMB http://www.umb.no/handelshogskolen/ Finanskrisa og (ressurs)fordeling - et samfunnsøkonomisk perspektiv Eirik Romstad Handelshøgskolen ved UMB http:///handelshogskolen/ Finanskrisa strukturelle forhold? 2 Finanskrisa (saue)flokkmentalitet?

Detaljer

ECN 122 Introduksjon til makroøkonomi II Fredag 24. mai 2013, kl. 14:00 17:30 (3,5 timer). B1: utdelt kalkulator, ingen andre hjelpemidler

ECN 122 Introduksjon til makroøkonomi II Fredag 24. mai 2013, kl. 14:00 17:30 (3,5 timer). B1: utdelt kalkulator, ingen andre hjelpemidler 1 ECN 122: Kandidatnummer: UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP Handelshøgskolen - UMB Eksamen i: Verktøy: ECN 122 Introduksjon til makroøkonomi II Fredag 24. mai 2013, kl. 14:00 17:30 (3,5 timer).

Detaljer

Forelesning 11: Nasjonal stabiliseringspolitikk (2)

Forelesning 11: Nasjonal stabiliseringspolitikk (2) Forelesning 11: Nasjonal stabiliseringspolitikk (2) Formål: stabiliseringspolitikk :: rask og kraftig nok respons nasjonal stabiliseringspolitikk :: samsvar mellom virkemidler på kort og lang sikt Eirik

Detaljer

ECN 122 eksamen 22. mai 2015 Side 1 av 8. ECN 122 Introduksjon til makroøkonomi II Fredag 22. mai 2015, kl 14-17 (3 timer).

ECN 122 eksamen 22. mai 2015 Side 1 av 8. ECN 122 Introduksjon til makroøkonomi II Fredag 22. mai 2015, kl 14-17 (3 timer). ECN 122 eksamen 22. mai 2015 Side 1 av 8 Norges miljø og biovitenskapelige universitet Handelshøgskolen Eksamen i: Verktøy: ECN 122 Introduksjon til makroøkonomi II Fredag 22. mai 2015, kl 14-17 (3 timer).

Detaljer

Kollektive goder har to sentrale karakteristika:

Kollektive goder har to sentrale karakteristika: Økonomisk Institutt, november 004 Robert G. Hansen, rom 108 Oppsummering av forelesningene 7.10 og 03.11.04 Hovedtemaer: (1) Kollektive goder (S & W kapittel 11) () Eksterne virkninger (S & W kapittel

Detaljer

KOSTNADSDEKNING OG PRISING AV VANNTJENESTER. Forprosjekt i forbindelse med EU s rammedirektiv for vann

KOSTNADSDEKNING OG PRISING AV VANNTJENESTER. Forprosjekt i forbindelse med EU s rammedirektiv for vann KM MILJØUTREDNING Rapport 2003-02 KOSTNADSDEKNING OG PRISING AV VANNTJENESTER Forprosjekt i forbindelse med EU s rammedirektiv for vann KM MILJØUTREDNING Kristin Magnussen, KM Miljøutredning David N. Barton,

Detaljer

Rapport 2004-123. Evaluering av miljøavgifter

Rapport 2004-123. Evaluering av miljøavgifter Rapport 2004-123 Evaluering av miljøavgifter ECON-rapport nr. 2008-123, Prosjekt nr. 43330 ISSN: 0803-5113, ISBN 82-7645-750-9 hje, hli/cjo, jms, 4. september 2008 Offentlig Evaluering av miljøavgifter

Detaljer

Økonomisk vekst McDowell m.fl. (20), Frank & Bernanke (7-8)

Økonomisk vekst McDowell m.fl. (20), Frank & Bernanke (7-8) Forelesning 4: Økonomisk vekst - vekstmodeller og virkemidler for vekst Formål oversikt moderne veksteori og -modeller: endogen vekst, humankapital virkemidler for vekst Eirik Romstad Handelshøgskolen

Detaljer

Mari Aasgaard Walle. Overholder bedriftene i Norge miljøreguleringene? 2003/6 Rapporter Reports

Mari Aasgaard Walle. Overholder bedriftene i Norge miljøreguleringene? 2003/6 Rapporter Reports 2003/6 Rapporter Reports Mari Aasgaard Walle Overholder bedriftene i Norge miljøreguleringene? Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter Reports I denne serien publiseres statistiske

Detaljer

Eksamen i: ECN 120 Innføring i makroøkonomi 1 Mandag 26. januar 2015, 09:00-12:00 (3 timer) B1: utdelt kalkulator, ingen andre hjelpemidler

Eksamen i: ECN 120 Innføring i makroøkonomi 1 Mandag 26. januar 2015, 09:00-12:00 (3 timer) B1: utdelt kalkulator, ingen andre hjelpemidler 1 ECN 120: Innføring i makroøkonomi I Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Handelshøgskolen Eksamen i: ECN 120 Innføring i makroøkonomi 1 Mandag 26. januar 2015, 09:00-12:00 (3 timer) Verktøy:

Detaljer

70 KONKURRANSETILSYNET

70 KONKURRANSETILSYNET 70 KONKURRANSETILSYNET INTERNASJONALE TRENDER I FORHOLDET MELLOM REGULERING OG KONKURRANSE 71 Handlingsrom III Spenningsflaten mellom konkurranse og regulering 72 KONKURRANSETILSYNET Skjæringsfeltet mellom

Detaljer

Velferd og økonomisk politikk Hva markedet ikke ordner

Velferd og økonomisk politikk Hva markedet ikke ordner Velferd og økonomisk politikk Hva markedet ikke ordner Elisabeth T. Isaksen Kurs: ECON1220 Forelesning: #3 Pensum: Stiglitz kap. 4 Dato: 4. september 2014 1 / 44 Innledning Fra forrige gang: Under ideelle

Detaljer

Eksamen i: ECN 120 Makroøkonomi 1 Mandag 27. januar 2014, 09:00-12:00 (3 timer) B1: utdelt kalkulator, ingen andre hjelpemidler

Eksamen i: ECN 120 Makroøkonomi 1 Mandag 27. januar 2014, 09:00-12:00 (3 timer) B1: utdelt kalkulator, ingen andre hjelpemidler 1 ECN 120: Kandidatnummer: Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Handelshøgskolen Eksamen i: ECN 120 Makroøkonomi 1 Mandag 27. januar 2014, 09:00-12:00 (3 timer) Verktøy: B1: utdelt kalkulator,

Detaljer

Seminaroppgavesett 3

Seminaroppgavesett 3 Seminaroppgavesett 3 ECON1210 Høsten 2010 A. Produsentens tilpasning 1. Forklar hva som menes med gjennomsnittsproduktivitet og marginalproduktivitet. 2. Forklar hva som menes med gjennomsnittskostnad

Detaljer

Repetisjonsoppgaver m/stikkord til løsning OBS: Oppgavene dekker ikke hele pensum og løsningsforslagene er ikke fullstendige!

Repetisjonsoppgaver m/stikkord til løsning OBS: Oppgavene dekker ikke hele pensum og løsningsforslagene er ikke fullstendige! Repetisjonsoppgaver m/stikkord til løsning OBS: Oppgavene dekker ikke hele pensum og løsningsforslagene er ikke fullstendige! 1. Forklar kort følgende begreper: (i) Nåverdi (ii)tilbudskurve (iii) Alternativkostnad

Detaljer

RAPPORT. Grunnlag for en nærmere utredning av en naturavgift 2015/20. Henrik Lindhjem og Kristin Magnussen

RAPPORT. Grunnlag for en nærmere utredning av en naturavgift 2015/20. Henrik Lindhjem og Kristin Magnussen RAPPORT 2015/20 Grunnlag for en nærmere utredning av en naturavgift Henrik Lindhjem og Kristin Magnussen Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapport nummer 2015/20 Rapporttittel Grunnlag for en nærmere utredning

Detaljer

Kontraktsstyring i Statens vegvesen Region nord

Kontraktsstyring i Statens vegvesen Region nord HANDELSHØGSKOLEN I TROMSØ Kontraktsstyring i Statens vegvesen Region nord Hvilke utfordringer skaper oppfølging av driftskontrakter med funksjonsansvar for Statens vegvesen Region nord? Inger-Ann Lahm

Detaljer

Mange motiver i klimapolitikken12

Mange motiver i klimapolitikken12 A K T U E L L A N A LY S E ANNEGRETE BRUVOLL Vista Analyse AS HANNE MARIT DALEN Statistisk Sentralbyrå Mange motiver i klimapolitikken12 Økonomer har relativt enhetlige synspunkter på hva som bør gjøres

Detaljer

VERTIKALE RELASJONER: FINNES DET ENKLE KONKURRANSEPOLITISKE REGLER? Lars Sørgard

VERTIKALE RELASJONER: FINNES DET ENKLE KONKURRANSEPOLITISKE REGLER? Lars Sørgard SNF-rapport 10/98: VERTIKALE RELASJONER: FINNES DET ENKLE KONKURRANSEPOLITISKE REGLER? av Lars Sørgard Institutt for Samfunnsøkonomi Norges Handelshøyskole INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning 2 2. Teori

Detaljer

Bankers rolle i en økonomi og behovet for offentlige inngrep.

Bankers rolle i en økonomi og behovet for offentlige inngrep. Bankers rolle i en økonomi og behovet for offentlige inngrep. av Endre Molland Masteroppgave Masteroppgaven er levert for å fullføre graden Master i samfunnsøkonomi Universitetet i Bergen, Institutt for

Detaljer

Markedsreguleringens formål og påvirkning på norsk landbruksøkonomi. Eivind Aastvedt

Markedsreguleringens formål og påvirkning på norsk landbruksøkonomi. Eivind Aastvedt Markedsreguleringens formål og påvirkning på norsk landbruksøkonomi Eivind Aastvedt Masteroppgave i økonomi og administrasjon Det samfunnsvitenskapelige fakultet Handelshøgskolen ved UiS Juni 2013 DET

Detaljer

Erling Barth og Pål Schøne Nyere emner i arbeidsmarkedsøkonomien

Erling Barth og Pål Schøne Nyere emner i arbeidsmarkedsøkonomien Erling Barth og Pål Schøne Nyere emner i arbeidsmarkedsøkonomien Institutt for samfunnsforskning Oslo 2006 ISF 2006 Rapport 2006:11 Institutt for samfunnsforskning Munthes gate 31 Postboks 3233 Elisenberg

Detaljer

Markedsorienterte styringsmetoder i miljøpolitikken

Markedsorienterte styringsmetoder i miljøpolitikken concept Kåre P. Hagen Markedsorienterte styringsmetoder i miljøpolitikken Concept rapport Nr 24 concept Concept-programmet 2010 Concept rapport nr. 24 Markedsorienterte styringsmetoder i miljøpolitikken

Detaljer

Veileder. Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser

Veileder. Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser Veileder Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser 2 SSØ 10/2010, 1. opplag 1500 eks. Forord Det er viktig at statlige tiltak er velbegrunnede og gjennomtenkte. Samfunnsøkonomisk analyse er en metode for

Detaljer

Asymmetrisk informasjon og rasjonering av kreditt

Asymmetrisk informasjon og rasjonering av kreditt NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, våren 2009 Asymmetrisk informasjon og rasjonering av kreditt En teoretisk analyse av Øyvind Heiberg Solli Veileder: Eirik Gaard Kristiansen Selvstendig arbeid innen masterstudiet

Detaljer

Rapport. Rapport nr: 3/2004 Bruk av insentiver (belønninger) i bedrifter. Gjennomgang av noen teorier og prinsippene bak

Rapport. Rapport nr: 3/2004 Bruk av insentiver (belønninger) i bedrifter. Gjennomgang av noen teorier og prinsippene bak Rapport Rapport nr: 3/2004 Bruk av insentiver (belønninger) i bedrifter. Gjennomgang av noen teorier og prinsippene bak Oppdragsgiver: Forfatter: Dato 29.04.2004 vegen 160 2611 Lillehammer Telf: 61 25

Detaljer

ECN 122 Introduksjon til makroøkonomi II Fredag 23. mai 2014, kl 14-17 (3 timer). B1: utdelt kalkulator, ingen andre hjelpemidler

ECN 122 Introduksjon til makroøkonomi II Fredag 23. mai 2014, kl 14-17 (3 timer). B1: utdelt kalkulator, ingen andre hjelpemidler 1 Norges miljø og biovitenskapelige universitet Handelshøgskolen Eksamen i: Verktøy: ECN 122 Introduksjon til makroøkonomi II Fredag 23. mai 2014, kl 14-17 (3 timer). B1: utdelt kalkulator, ingen andre

Detaljer

RAPPORT 2012/12. Hvite sertifikater og elsertifikater. Karin Ibenholt, Christian Grorud, Lars Thomas Dyrhaug. Utarbeidet for Energi Norge

RAPPORT 2012/12. Hvite sertifikater og elsertifikater. Karin Ibenholt, Christian Grorud, Lars Thomas Dyrhaug. Utarbeidet for Energi Norge RAPPORT 2012/12 Hvite sertifikater og elsertifikater Karin Ibenholt, Christian Grorud, Lars Thomas Dyrhaug Utarbeidet for Energi Norge Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapporttittel ISBN Forfatter Dato

Detaljer

Finans- og realøkonomi McDowell m.fl. (21), Frank & Bernanke (8-9)

Finans- og realøkonomi McDowell m.fl. (21), Frank & Bernanke (8-9) Forelesning 5: Sparing, kapital, finansmarkeder og finanskrise / penger og priser Formål: å gi ei innføring i koplingene mellom finanssida i økonomien og investeringer (og dermed vekst) ei innføring i

Detaljer