Årsaken til den norske bankkrisen på tallet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsaken til den norske bankkrisen på 1920- tallet"

Transkript

1 Årsaken til den norske bankkrisen på tallet Første verdenskrig dro med seg mye uro og satt virkelig preg på finansen. Svært mange banker gikk konkurs, Norge hadde store realøkonomiske problemer og arbeidsledigheten økte. Bankkrisen på tallet er regnet som den verste i Norges historie. Jeg skal ta for meg grunner til krisen og hvilke konsekvenser det fikk for landet. Fra og med 1915 skulle det vise seg at aksjemarkedet ble et sentrum for investering med meget hyppig aktivitet og engasjement. Som en følge av dette ble det opprettet over 1300 nye meglerhus for å kunne håndtere pågangen. For å finansiere disse investeringene ble det tatt opp store lån i banker og finansinstitusjoner. Å skaffe seg et lån var enkelt fordi bankene ikke hadde de samme restriksjonene som vi har i dag. I tillegg til den voldsomme veksten på utlån, vokste antallet utlånsbanker fra 116 til 193 fra starten av første verdenskrig og frem til Det var først etter krigen finansen fikk kjenne på virkeligheten. På grunn av mangelen på varer under krigen ble det nå uhåndterlig høy etterspørsel etter nettopp dette. Restriksjonene for innenlands- og utenlandshandel ble opphevet, og importen av forbruksvarer, som var finansiert av bankenes utlån skøyt til himmels.

2 Denne etterkrigsboomen startet en tikkende finansboble som kunne sprekke med katastrofale følger. Den høye etterspørselen førte til kraftig inflasjon i de to årene etter krigen og bankene hadde stor gjeld som måtte betales. I de to neste årene hadde etterspørselen dalt og man opplevde en real deflasjon der prisnivået sank opp mot 50%. Dette var starten på en krise. Et punkt mange mener må ta en del av skylda for krisen var paripolitikken som ble vedtatt i Pengeverdien skulle tilbake til førkrigsparitet der den viktigste hensikten var å få stabile valutakurser. Dette gjaldt også Norge som ønsket å gullfeste kronen. Men selv om paripolitikken ble innført i 1920 uteble resultatene. Dette var tegn på at den kontraktive pengepolitikken ikke ble gjennomført like godt i praksis som det planen var. Valutakommisjonen mente det ville vært skadelig for bedrifter og institusjoner å bedrive aggressiv pengepolitikk. De mente det kunne skade sysselsettingen og produksjonen. Av den grunn tok det lang tid før kronen var på riktig kurs Det var først i 1924 paripolitikken virkelig fikk satt preg på økonomien. Grunnmuren for den norske bankkrisen på tallet kan vi si ble bygget av den økonomiske politikken som ble ført under første verdenskrig. Bankene hadde enorme utlån, inflasjonen i landet var høy og boomen da freden inntraff blir også sett på som utslagsgivende.

3 På grunn av bankenes minimale restriksjoner gjorde at risikoen de påtok seg under etterkrigsboomen ved utlån ikke kunne gå annet enn galt. Finansieringen ble drevet av langsiktige utlån basert på kortsiktige innskudd fra kunder. Dette, i tillegg til paritetspolitikken sørger for at svært mange banker gikk konkurs, måtte avvikles eller omstilles. Kilder: Ecklund, G. J. og S. Knutsen Vern mot kriser?: norsk finanstilsyn gjennom 100 år.

4 Årsakene til den aktuelle amerikanske og internasjonale finanskrisen Høsten 2008 gikk verdensøkonomien for alvor inn en nedgangskonjunktur som rammet som sies å være den verste siden de hadre 30- årene. Finanskrise kalte vi det. For å finne utløseren må vi til USA. Fra dette landet var det særlig tre årsaker som var avgjrørende. - investeringsbanker fikk reguleringer og tilsyn opphevet - privatpersoner og institusjoner fikk adgang til å ta mye større risiko enn tidligere. - Adgang til å omsette i mange ledd med svak sikring og uten direkte pant. Det siste punktet er kritisk. Dette kalles også subprime- lån og sies å være den utløsende faktoren for finanskrisen. Alle hadde klokkeklar tro på at verdistigning i boligmarkedet og lånte ut penger til alle som var interesserte i å skaffe seg sin egen bolig. Dermed kunne de utsette renteinnbetalinger og avdrag til boligene hadde steget i verdi. Problemet var at de lånte ut penger til folk som hadde dårlig betalingsevne. Disse lånene ble strukturert i forskjellige obligasjonspakker og videresolgt til amerikanske og internasjonale investorer. Dette systemet fungerte lenge, men da boligprisene i 2007 stagnerte og deretter falt, begynte uroen. Hedgefonds ble lagt ned en etter en fordi obligasjonspakkene ble nedgradert, som igjen førte til store tap for banker fordi de administrerte hedgefondene.

5 Boligprisene var stadig i fritt fall og ingen visste hvem som satt på de dårlige sikkerhetene. Dette utløste en bombe for den amerikanske finansen. Kursfallene hadde dominoeffekt, verdipapirene ble slengt ut på markedet med stadig fallende priser, og det var lite ønskelig å kjøpe disse. Investorene mistet all tillit til bankene og bankene mistet tillit til hverandre, og hadde store problemer med å skaffe kapital. Flere av de største bankene som Bear Stearns, Fannie Mae og Freddie Mac ble reddet i siste øyeblikk da den amerikanske sentralbanken kom inn i bildet. Bear Stearns ble kjøpt opp, mens de to andre ble tatt over av myndighetene. Men noen gikk det veldig galt for. Da den enorme investeringsbanken Lehman Brothers gikk konkurs 15. September 2008 og amerikanske myndigheter ikke grep inn, ble pengemarkeder over hele verden rammet hardt. Banker gikk til hverandre med håp om å få lånt, men ingen var villige til å ta den risikoen. De var enda mindre villige til å penger til debitorer som gjorde det enda vanskeligere for privatpersoner å ta opp lån, samt at renta steg kraftig. Aksjemarkedene verden over falt bortimot loddrett og den største påkjenningen fikk S&P 500- indeksen, som falt 17% bare i oktober. Fordi ingen banker ville låne bort penger kollapset store deler av det internasjonale finansmarkedet fullstendig sammen. Her i Norge har vi ikke fått kjenne på denne krisen på samme måte som enkelte andre land. På grunn av ommfattende sikringskrav og bankreguleringer, gikk ingen norske banker konkurs.

6 Kilder: Ecklund, G. J. og S. Knutsen Vern mot kriser?: norsk finanstilsyn gjennom 100 år.

7 Sammenlign årsakene til den norske bankkrisen med krisene i spørsmål 1 og 2. Er det noen felles trekk? I mer enn 60 år hadde finansverdenen klart å holde seg unna de store krisene, men i 1987 sa det stopp. Etter en noe stram periode var det ren oppgang frem til bobla sprakk i En kraftig kredittekspansjon fra 1983 til 1986 kan bli sett på som hovedårsakene til bankkrisen. Den rammet aksjemarkedene over hele verden høsten Fra og med oppgangen i 1983 økte eksporten og det var store investeringer i oljesektoren. I Norge ble oljeinntektene ble pumpet inn i økonomien og var en sterk bidragsyter til den økonomiske veksten. Sparing og investering i verdipapirer og aksjespekulasjoner tok av internasjonalt på starten av tallet, da omsetningen hadde tjuedoblet seg i 1984 i forhold til Bare i ekspansjonsfasen 1983 til 1986 hadde verdiøkning på børsen femdoblet seg. Sammenligner vi disse ekspansjonsfasene opp krisene, ser vi tydelig hvor mange likheter det er mellom dem. Vi kan også legge merke til at staten har forsøkt å deregulere finans- og banksystemet for å holde aktiviteten i markedet gående, eller øke den. Dette førte til en periode med sterk utlånsvekst, men på grunn av dårlige restriksjoner ved utlån, fikk veldig mange

8 husholdninger og foretak problemer med å innfri lånene. Dermed fikk bankene problemer med egenkapitalen. Kraftig utlånsvekst fører videre til økte investeringer og en aktivitet som fungerer en stund. Det kommer til et visst punkt der aktiviteten og forbruket i markedet blir så høyt at renten må opp. For investorer er dette krise fordi renteøkning ødelegger for investeringsmuligheter. Rentekostnadene på lån blir for store i forhold til avkasningen de kan få. Dermed avtar aktiviteten i markedet. Dette er også kjente trekk fra alle de tre krisene. I Norge fikk økonomien et kraftig slag i baugen da oljeprisen falt i perioden 1985 til Renten ble skrudd opp mye på grunn av den fallende oljeprisen, men også på grunn av redusert inflasjon. Finanspolitikken ble kontraktiv. Dette førte følgelig til færre investeringer, økende arbeidsledighet, gjeldsproblemer og videre konkurser. I 1987 sprakk aksjebobla på Wall Street og rammet resten av verden. Dow Jones falt med 31% og var det største fallet siden krisen på tallet. Banker kollapset, også i Norge. Hele det norske banksystemet slet frem til 1993 og måtte se at 76 milliarder kroner forsvant på grunn av dette. En kort oppsummering av fellestrekk blant krisene finner vi at alle starter med optimisme, voldsom vekst og stor etterspørsel etter lån til usikere prosjekter og folk uten betalingsevne. Ofte lånes det ut for mye enn hva bankene klarer å håndtere. Når trenden snur, og

9 prisene faller ender det med knall og fall for bankene. Gjelden som ble tatt opp i oppturen blir uhåndterlig både for bankene, panikk i økonomien og dermed krakk. Kilder: Ecklund, G. J. og S. Knutsen Vern mot kriser?: norsk finanstilsyn gjennom 100 år.

HVA VAR ÅRSAKEN TIL DEN NORSKE BANKKRISEN I 1920-ÅRENE

HVA VAR ÅRSAKEN TIL DEN NORSKE BANKKRISEN I 1920-ÅRENE HVA VAR ÅRSAKEN TIL DEN NORSKE BANKKRISEN I 1920-ÅRENE INNLEDNING I mellom første og andre verdenskrig ble Norge rammet av en finansiell krise, som først og fremst rammet bankene og forsikringsselskapene.

Detaljer

Navn: Diana Byberg Email: dianabyberg@hotmail.com. Publisering 3 Uke 15. Innleveringsdato: 12. 04. 2010. Finansiell Endring.

Navn: Diana Byberg Email: dianabyberg@hotmail.com. Publisering 3 Uke 15. Innleveringsdato: 12. 04. 2010. Finansiell Endring. Navn: Diana Byberg Email: dianabyberg@hotmail.com Publisering 3 Uke 15 Innleveringsdato: 12. 04. 2010 Finansiell Endring Side 0 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...1 1. Hva var årsakene til den norske

Detaljer

Hva var årsakene til den norske bankkrisen i 1920-årene (maks 5 s, 1,5 linjeavstand)

Hva var årsakene til den norske bankkrisen i 1920-årene (maks 5 s, 1,5 linjeavstand) Denne oppgaven har tre delspørsmål hvor vi blir bedt om årsaker til krisene i 1920, 1987 og den siste internasjonale krisen, jeg begrenser denne oppgaven til å diskutere årsaker før og under opptakten

Detaljer

Oppgave uke 53 Økonomisk historie. Innledning

Oppgave uke 53 Økonomisk historie. Innledning Ronny Johansen, student id.:0892264 rojo@lundbeck.com Oppgave uke 53 Økonomisk historie Innledning De siste årene har vi opplevd en finansiell krise over hele verden som vi ikke har sett siden 1930-tallet.

Detaljer

Sammendrag kapittel 8

Sammendrag kapittel 8 Oppgave 1) Sammendrag kapittel 8 Det finansielle system er komplekst i både struktur og funksjon over hele verden og inkluderer mange ulike typer institusjoner. Her har man alt fra banker, forsikringsselskaper,

Detaljer

Finansiell Endring Publisering 3 Marius Knudssøn m_knudsson@yahoo.no

Finansiell Endring Publisering 3 Marius Knudssøn m_knudsson@yahoo.no Finansiell Endring Publisering 3 Marius Knudssøn m_knudsson@yahoo.no Oppgave 1 - Årsaker til den Norske bankkrisen i 1920-årene. Før jeg går inn på årsakene til den norske bankkrisen i 1920-årene er det

Detaljer

Er det finansielle systemet stabilt?

Er det finansielle systemet stabilt? Er det finansielle systemet stabilt? Foredrag av sentralbanksjef Svein Gjedrem på Sparebankforeningens årsmøte 18. oktober 2001 i Haugesund Innledning Finansnæringens rolle i økonomien har økt de siste

Detaljer

BOLIGKRISEN Norges plass i det globale boligkrakket

BOLIGKRISEN Norges plass i det globale boligkrakket BOLIGKRISEN Norges plass i det globale boligkrakket Boligpriser i fritt fall? Et av de mest markante trekkene ved den internasjonale finanskrisen, som vi så konturene av allerede i 2007, og som for alvor

Detaljer

Finansiell endring Publisering 3

Finansiell endring Publisering 3 Page1 FINANSIELL ENDRING: PUBLISERING 3 Spørsmål 1: Hva var årsakene til den norske bankkrisen i 1920-årene? You never know who's swimming naked until the tide goes out. Warren Buffet, Investor Innledning

Detaljer

Finanskrisen hvordan kunne det skje?

Finanskrisen hvordan kunne det skje? Steinar Holden Finanskrisen hvordan kunne det skje? Finanskrisen skyldes et samspill av flere faktorer. Finansmarkedene har vært preget av kraftig vekst, rask innovasjon og et sterkt ønske om profitt.

Detaljer

Oppgave 1 Hva var årsakene til den norske bankkrisen i 1920-årene?

Oppgave 1 Hva var årsakene til den norske bankkrisen i 1920-årene? Oppgave 1 Hva var årsakene til den norske bankkrisen i 1920-årene? For å kunne besvare oppgaven, velger jeg å ta utgangspunkt i Hyman Minsky og Charles Kindelberger s modell (Minsky-Kindelberger modellen)

Detaljer

Working Paper Series 6/08

Working Paper Series 6/08 Working Paper Series 6/08 OM FINANSKRISEN I USA Arne Jon Isachsen CME/BI Oktober 2008 Centre for Monetary Economics BI Norwegian School of Management OM FINANSKRISEN I USA Hensikten med dette Arbeidsnotatet

Detaljer

Finansiell Endring Publisering 2 Marius Knudssøn m_knudsson@yahoo.no

Finansiell Endring Publisering 2 Marius Knudssøn m_knudsson@yahoo.no Finansiell Endring Publisering 2 Marius Knudssøn m_knudsson@yahoo.no Oppgave 1 - Sammendrag av kapittel 8 i Mishkin En kritisk suksessfaktor for en sunn og frisk økonomi er et effektivt finansvesen som

Detaljer

Tilstanden i finansmarkedet 2008

Tilstanden i finansmarkedet 2008 Tilstanden i finansmarkedet 28 Rapporten gir en framstilling av situasjonen i finansinstitusjonene sett i lys av utviklingen i økonomi og markeder. Det gis vurderinger av utviklingstrekk som kan skape

Detaljer

Gjeldskrisen bremser renteoppgang i Norge

Gjeldskrisen bremser renteoppgang i Norge Gjeldskrisen bremser renteoppgang i Norge Gjeldskrisen kan det utvikle seg til en bankkrise? De store statsgjeldsproblemene i USA og Europa og lite styringsdyktig politisk ledelse skaper mistillit og usikkerhet

Detaljer

PENGEPOLITIKK, GLOBALISERING OG LIBERALISERING

PENGEPOLITIKK, GLOBALISERING OG LIBERALISERING NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, våren 2009 PENGEPOLITIKK, GLOBALISERING OG LIBERALISERING -ÅRSAKER BAK FINANSKRISEN Mariam Kharbouch-Yedri Veileder: Jan Tore Klovland Masterutredning i Finansiell økonomi

Detaljer

Økonomiske perspektiver. Tale av sentralbanksjef Øystein Olsen til Norges Banks representantskap og inviterte gjester, torsdag 14.

Økonomiske perspektiver. Tale av sentralbanksjef Øystein Olsen til Norges Banks representantskap og inviterte gjester, torsdag 14. Økonomiske perspektiver Tale av sentralbanksjef Øystein Olsen til Norges Banks representantskap og inviterte gjester, torsdag. februar Analyser og figurer er basert på informasjon fram til og med. februar

Detaljer

Finansmarkedet 1. Innhold. Forelesningsnotat 11, mars 2015

Finansmarkedet 1. Innhold. Forelesningsnotat 11, mars 2015 Forelesningsnotat 11, mars 2015 Finansmarkedet 1 Innhold Finansmarkedet...1 Bedrifters finansiering...5 Lån og sparing i husholdningene...7 Direkte og indirekte finansiering - finansielle mellomledd...

Detaljer

Asymmetrisk informasjon og rasjonering av kreditt

Asymmetrisk informasjon og rasjonering av kreditt NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, våren 2009 Asymmetrisk informasjon og rasjonering av kreditt En teoretisk analyse av Øyvind Heiberg Solli Veileder: Eirik Gaard Kristiansen Selvstendig arbeid innen masterstudiet

Detaljer

oppgangskonjunktur bygget finanskrisen seg opp fra sommeren

oppgangskonjunktur bygget finanskrisen seg opp fra sommeren Åpen høring i finanskomiteen tirsdag den 18. mai 2010 kl. 11 Møteleder: To r g e i r M i c a e l s e n (A) (komiteens leder) Sak: Finansmarknadsmeldinga 2009 (Meld. St. 12 (2009 2010)) Møtelederen: På

Detaljer

Internasjonal økonomi

Internasjonal økonomi Konjunkturtendensene Økonomiske analyser /7 Internasjonal økonomi Det er fortsatt høy vekst i verdensøkonomien. Veksten er særlig sterk i Kina og India, men også i en del andre asiatiske land, Latin-Amerika

Detaljer

Uro i kredittmarkedene boligfinansiering ute og hjemme

Uro i kredittmarkedene boligfinansiering ute og hjemme Uro i kredittmarkedene boligfinansiering ute og hjemme Foredrag av sentralbanksjef Svein Gjedrem på Sparebankforeningens årsmøte 11. oktober 7 1 De siste årene er finansmarkedene i ulike land blitt vevet

Detaljer

Bankkriser i Norge. Av Trond Gram

Bankkriser i Norge. Av Trond Gram Bankkriser i Norge Av Trond Gram Norges Banks rolle i krisehåndtering har endret seg drastisk gjennom i løpet av bankens historie. Etter Kristianiakrakket ble sentralbanken mer sentral i å løse norske

Detaljer

STATEN OG FINANSKRISEN

STATEN OG FINANSKRISEN STATEN OG FINANSKRISEN Dette er slutten på laissez-faire, påpeker Frankrikes president Nicolas Sarkozy, og får støtte av den tyske finansministeren Peer Steinbrück, som mener at laissez-faire -tilhengernes

Detaljer

Finanskrisen: Konsekvenser for norsk næringslivs finansieringsmuligheter og bedrifters respons

Finanskrisen: Konsekvenser for norsk næringslivs finansieringsmuligheter og bedrifters respons Norges Handelshøyskole Bergen vår 2009 Selvstendig arbeid innen masterstudiet i økonomi og administrasjon, hovedprofil: Finansiell Økonomi (FIE) og Økonomisk Analyse (ECO) Veileder: Tommy Stamland Finanskrisen:

Detaljer

- Anvendt Makroøkonomi og Finansiell Endring -

- Anvendt Makroøkonomi og Finansiell Endring - Studentnummer: 0839055 Fagoppgave ved Handelshøyskolen BI - Anvendt Makroøkonomi og Finansiell Endring - Eksamenskode og navn: SØK 2500 Anvendt makroøkonomi og finansiell endring Innleveringsdato: 20.05.2010

Detaljer

Finanskrisen etter Lehman Brothers: Fra vondt til verre! Kan vi unngå krise i Norge? Direktør Bjørn Skogstad Aamo, Kredittilsynet Universitet i Oslo,

Finanskrisen etter Lehman Brothers: Fra vondt til verre! Kan vi unngå krise i Norge? Direktør Bjørn Skogstad Aamo, Kredittilsynet Universitet i Oslo, Finanskrisen etter Lehman Brothers: Fra vondt til verre! Kan vi unngå krise i Norge? Direktør Bjørn Skogstad Aamo, Kredittilsynet Universitet i Oslo, 12. november 2008 Hovedpunkter Forverring av finanskrisen

Detaljer

Den internasjonale finanskrisens årsaker og virkninger

Den internasjonale finanskrisens årsaker og virkninger Den internasjonale finanskrisens årsaker og virkninger Direktør Bjørn Skogstad Aamo, Kredittilsynet Mandal Industriforening, Sjøsanden Næringshage 5. mars 2009 Hovedpunkter i foredraget INTERNASJONALT:

Detaljer

Penger og inflasjon 1. Innhold. Forelesningsnotat 8, februar 2015

Penger og inflasjon 1. Innhold. Forelesningsnotat 8, februar 2015 Forelesningsnotat 8, februar 2015 Penger og inflasjon 1 Innhold Penger og inflasjon...1 Penger og finansielle aktiva...2 Penger og økonomisk aktivitet...4 Ulike typer penger...6 Sentralbankpenger (basispengemengden,

Detaljer