Hensikt, program og forventninger

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hensikt, program og forventninger"

Transkript

1 Hensikt, program og forventninger Første samling, juni 2008 Garder kurs- og konferansesenter Børre Berglund

2 Børre Berglund (48) Børre Berglund Reiselivsrådgivning (BBR) 2006/07 COO/Styremedlem i GO Now AS (SAS og Reitan gruppen) 2004 Divisjonsdirektør branding, Innovasjon Norge, Oslo 2000 Viseadm. Direktør, Norges Turistråd, Oslo 1994 Regiondirektør Sentral-Europa, Norges Turistråd, Hamburg 1990 Salgsdirektør Top of Europe Norway AS, Tromsø 1987 Bedriftsrådgiver NHO, Tromsø 1992 Eksportkandidatstudiet 1982 Høgskole/Universitet i Tromsø Børre Berglund Side 2

3 Erfaring fra omdømme/merkevarearbeid Nasjonal merkevarestrategi for Norge som reisemål (2001) Merkevarestrategi for reisemålet Finnmark (2002) Merkevarestrategi for Nord- og Sør Trøndelag som reisemål (2003) Merkevarestrategi for Innovasjon Norge (2004) Omdømmestrategi for Hovden (2005) Omdømmestrategi for Kautokeino som reisemål (2005) Norges omdømme (2005) Omdømmebygging i utviklingskommuner, Innovasjon Norge (2006) Omdømmearbeid for Ål kommune (2006) Omdømmearbeid for Hasvik kommune (2008) Børre Berglund Side 3

4 Bakgrunn for Omdømmeskolen Styrke kompetansen på omdømmearbeid i bygder, kommuner og regioner Pilotprosjekt våren/høsten 2008 som grunnlag for et eventuelt permanent tilbud Målgruppe er ressurspersoner i småsamfunn, kommuner og regioner som har motivasjon for å arbeide med et bevisst styrt omdømme Børre Berglund Side 4

5 Tre samlinger og to hjemmeoppgaver Hjemmeoppgave Børre Berglund Side 5

6 Nettsidene Børre Berglund Side 6

7 Program for andre samling, Selbu Tirsdag 2. september 1100 Informasjon fra KRD 1130 Gjennomgang av hjemme arbeid v/ Børre Berglund 1230 Lunch 1315 Gjennomgang av hjemme arbeid forts v/ Børre Berglund 1430 Pause 1500 Verdibasert posisjonering v/ Børre Berglund 1600 Fra strategi til kommunikasjon v/ Pål Trælvik, Bates 1730 Avslutning Onsdag 3. september 0830 Krav til posisjonering v/ Børre Berglund 1000 Praktisk case, TBA 1130 Lunch 1230 Den nasjonale omdømmestrategien v/ TBA 1315 Gjennomgang av hjemmeoppgaver v/ Børre Berglund 1400 Avslutning Børre Berglund Side 7

8 Program for tredje samling, Bodø Tirsdag 14. oktober 1100 Informasjon fra KRD 1130 Gjennomgang av hjemme arbeid v/ Børre Berglund 1230 Lunch 1315 Gjennomgang av hjemme arbeid forts v/ Børre Berglund 1430 Pause 1500 Organisering av omdømmearbeidet v/ Børre Berglund 1600 Omdømmebygging gjennom presseaktiviteter v/ Lars Sætre, JKL 1730 Avslutning Onsdag 15. oktober 0830 Identitetsbygging og aktiviteter for å styrke omdømmet v/ Børre Berglund 1000 Omdømmebygging i Bodø v/ Linda Dokmo Prosjektkleder Team Bodø 1130 Lunch 1230 Måling og evaluering av omdømmearbeid v/ Innovasjon Norge 1300 Veien videre v/ KRD 1400 Avslutning Børre Berglund Side 8

9 Kompendiet og evalueringsskjema Evalueringsskjema første samling Omdømmeskolen Erfaring fra omdømmearbeid (kryss av): Ingen erfaring Litt erfaring Stor erfaring 1. Hvilket utbytte har du av den første av tre samlinger på Omdømmeskolen? Faglig O vet ikke O 1 O 2 O 3 O 4 O 5 Inspirasjon og motivasjon O vet ikke O 1 O 2 O 3 O 4 O 5 Diskusjonene på samlingen O vet ikke O 1 O 2 O 3 O 4 O 5 Nettverk og det sosiale O vet ikke O 1 O 2 O 3 O 4 O 5 2. Hva synes du om? Informasjonen du fikk før samlingen O vet ikke O 1 O 2 O 3 O 4 O 5 Praktisk gjennomføring av samlingen O vet ikke O 1 O 2 O 3 O 4 O 5 Kursstedet, utstyr og konferanserom O vet ikke O 1 O 2 O 3 O 4 O 5 Programmet O vet ikke O 1 O 2 O 3 O 4 O 5 3. Vurdering av innhold Åpning ved KRD O vet ikke O 1 O 2 O 3 O 4 O 5 Hensikt og introduksjon, Børre Berglund O vet ikke O 1 O 2 O 3 O 4 O 5 Omdømme som konkurransefortrinn, Børre Berglund O vet ikke O 1 O 2 O 3 O 4 O 5 Norske omdømmesuksesser, Pål Trælvik O vet ikke O 1 O 2 O 3 O 4 O 5 Hva kan en kommune eller region oppnå gjennom omdømmestyring, Lars Sætre O vet ikke O 1 O 2 O 3 O 4 O 5 Rauma kommune og omdømmebygging, Arnt Ø. Siem O vet ikke O 1 O 2 O 3 O 4 O 5 Omdømme i kommune og bedrifter og mål for omdømmearbeidet, Børre Berglund O vet ikke O 1 O 2 O 3 O 4 O 5 Definisjoner og begrepsavklaringer, Børre Berglund O vet ikke O 1 O 2 O 3 O 4 O 5 Fem forutsetninger, Børre Berglund O vet ikke O 1 O 2 O 3 O 4 O 5 Gjennomgang av hjemmeoppgaver, Børre Berglund O vet ikke O 1 O 2 O 3 O 4 O 5 4. Forslag til forbedringer 1=Svært dårlig 2=Dårlig 3=Bra 4=Meget bra 5=Svært bra Børre Berglund Side 9

10 Omdømme som konkurransefortrinn Omdømmeskolen, juni 2008 Garder kurs- og konferansesenter Børre Berglund

11 Hvorfor arbeide med omdømme? Alle har et omdømme, både stater, bedrifter, organisasjoner, kommuner/regioner og enkeltpersoner Et omdømme representerer ikke nødvendigvis hva vi mener eller hevder å være, men er summen av hvordan omverdenen oppfatter oss Med andre ord er et omdømme mer avhengig av hva vi faktisk er og gjør enn hva vi gjennom slagord og symboler ønsker å være Børre Berglund Side 11

12 Hva skal vi med et sterkt omdømme? 1. Styrke konkurransekraften 2. Styrke identiteten Børre Berglund Side 12

13 Mange har gode tilbud, men glemmer omdømmet Børre Berglund Side 13

14 Forventninger fra mange Børre Berglund Side 14

15 Slagord hjelper det omdømmet? Trøgstad kommune: «Trivelige Trøgstad» Rakkestad kommune: «Den trivelige kommunen» Rømskog kommune: «Østfolds perle» Ås Kommune: «Mulighetenes kommune der livskvalitet i hverdagen skal stå i sentrum.» Gjerdrum kommune: «Nærmere enn du tror» Aurskog-Høland: «Den romslige kommunen» Dyrøy kommune: «Den lærende kommune» Salangen kommune: «Sprenger grenser» Storfjord kommune: «Mangfold styrker» Sirdal kommune: «Sirdal - meir enn ryper» Kvinesdal kommune: «Vakker, vennlig og vågal» Tvedestrand: «Tiden på din side» Averøy kommune: «En god forbindelse» Sande kommune: «Utanfor allfarveg - heldigvis» Frei kommune: «I medvind uansett vær i et hav av muligheter» Berlevåg kommune: «Heftig og begeistret» Måsøy kommune: «Kystens perle» Båtsfjord kommune: «Fiskerihovedstaden» Børre Berglund Side 15

16 Et godt omdømme er mer enn slagord og logo Et produkt, tjeneste, bedrift eller et sted/kommune med sterke tilleggsverdier Som gjør det enklere å foretrekke Er lettere å identifisere seg med Er lett å snakke pent om Børre Berglund Side 16

17 Hvorfor arbeide med omdømme? For å 1. Styrke kommunen/regionen som bostedskommune, spesielt for unge 2. Styrke tiltrekningsevnen for attraktiv arbeidskraft 3. Styrke markedsadgangen for produkter og tjenester som produseres i kommunen 4. Øke kommunens attraktivitet som reisemål 5. Øke kommunens attraktivitet som område å investere i 6. Oppnå bedre forståelse og gjennomslagskraft for kommunens standpunkt i regional og nasjonal politikk Børre Berglund Side 17

18 Attraktivt omdømme = vekst og trivsel Flere innbyggere Innsikt, forståelse og strategi Identitetsbygging Kommunikasjon Mer attraktivt omdømme Tilg. arbeidskraft Sterkere identitet Vekst og trivsel Bedret tjenestetilb. Børre Berglund Side 18

19 Oppsummert Børre Berglund Side 19

20 Avgjørende spørsmål Omdømmebygging handler om å styre folks forventninger og skape positiv interesse Kan så en kommune/region sitt omdømme styres? Muligens ikke, men alternativet er et omdømme som driver på åpent hav uten kompass, ror og fremdrift Børre Berglund Side 20

21 Ditt omdømme formes og utvikles med eller uten din bevisste styring Vi ønsker ikke passivt å overlate til andre å danne seg et inntrykk, et bilde av vår kommune/region kanskje til og med på et sviktende eller feilaktig grunnlag. Vi vil aktivt bidra til et positivt omdømme gjennom å bygge en bevisst valgt posisjon Børre Berglund Side 21

22 Erfaring En kommune kan ikke vedta eller beslutte hvilket omdømme den skal ha En er det en er, skal en framstå som noe annet kan det ikke vedtas, men kan kun endres gjennom endret atferd og kommunikasjon over tid Det må brukes ressurser på kommunikasjon og tiltak mot utvalgte målgrupper og intern identitetsbygging blant innbyggere og kommunalt ansatte Børre Berglund Side 22

23 Omdømme som konkurransekraft For kommunen er et godt omdømme en forutsetninger for tillit og legitimitet i befolkningen Et godt omdømme bidrar til: Fornøyde innbyggere Stolte og lojale medarbeidere God markedsføring Virker tiltrekkende på arbeidskraft Gjør det enklere å få aksept fra omgivelsene Gir litt å gå på i en krisesituasjon

24 Oppsummering første dag Omdømmeskolen, juni 2008 Garder kurs- og konferansesenter Børre Berglund

25 Progresjon Børre Berglund Side 25

26 Tre samlinger og to hjemmeoppgaver Hjemmeoppgave Børre Berglund Side 26

27 Refleksjoner Innledningen fra statsråden Børre Omdømme som konkurransefortrinn Pål Norske omdømmesuksesser Lars Hva kan en kommune eller region oppnå gjennom omdømmestyring? Arnt Øyvind Rauma kommune og omdømmebygging Børre Berglund Side 27

28 Diskusjon 1. Når er det riktig å starte en omdømmeprosess for kommunen og når bør omdømmet bygges rundt regionen? 2. Omdømmebygging av kommunen, gjelder det bare de ansatte i kommunen eller hele kommunen? 3. Hva er de viktigste ulikhetene mellom å bygge omdømme for en kommune/region og å merkevarebygge et produkt/tjeneste? Børre Berglund Side 28

29 Omdømme i kommuner og bedrifter, mål for omdømmearbeid Omdømmeskolen, juni 2008 Garder kurs- og konferansesenter Børre Berglund

30 Omdømmearbeid i kommunen Børre Berglund Side 30

31 Identiteten danner grunnlaget HANDLINGER Hva du gjør KOMMUNIKASJON Hva du sier Omdømme IDENTITET Hvem du er Børre Berglund Side 31

32 Bygder, kommuner og regioner gir omdømmebyggere spesielle utfordringer I noen sammenhenger benytter omdømmebyggere i kommuner og regioner metoder og modeller for utvikling av strategier som om det var et produkt eller en kontrollerbar tjeneste det handlet om Dette kan medføre at strategier og valg ikke blir relevante for bygda, kommunen eller regionen Børre Berglund Side 32

33 Bygging av merkevarer/omdømme, forskjell mellom produkt og region Produkt Kommune - region Fokus Produktet Regionen Ledelse Bedriftsleder Kommunal / regional ledelse Målgrupper Kunder og forbrukere Innbyggere, næringsliv, politikere, organisasjoner, eksterne interessenter som arbeidskraft, besøkende og investorer Levert av Markedsavdelinga Bredt sammensatt prosjekt Aktiviteter Kommunikasjon Identitetsbygging og kommunikasjon Tid Kortere tidshorisont Lang tidshorisont Børre Berglund Side 33

34 Kartlegging 1. Hvem er våre målgrupper/interessegrupper? 2. Hvordan snakker de om oss? 3. Hva er viktig for dem? 4. Hva er vår relasjon med målgruppene? 5. Hvordan øke vår relevans hos de? 6. Hvordan oppnå mer støtte fra dem? Børre Berglund Side 34

35 Mål og ambisjoner for omdømmearbeid i en kommune/region Omdømmestrategien skal: 1. Være visjonær og gjelde for alle 2. Gi kjøreregler som gjelder både interne og eksterne relasjoner 3. Spisses mot utvalgte målgrupper Børre Berglund Side 35

36 Aktivitetsmål og effektmål Aktivitetsmålene benyttes gjerne i en innledende fase: Effektmålene er resultatene av arbeidet og nås gjerne over tid: Antall positive medieoppslag Antall gjennomførte informasjonstiltak mot ulike målgrupper Implementert omdømmestrategien i kommunes planverk Antall gjennomførte identitetstiltak/kulturbyggende tiltak Har vi rekruttert flere kompetente medarbeidere til kommunen eller regionen? Har vi økt tjenestebrukernes fornøydhet med de kommunale tjenester? Har vi fått flere eksterne investorer til prosjekter i regionen? Har vi oppnådd økt omsetning relatert til besøkende og turister i kommunen eller regionen? Børre Berglund Side 36

37 Definisjoner og begrepsavklaringer Omdømmeskolen, juni 2008 Garder kurs- og konferansesenter Børre Berglund

38 Definisjon omdømme Summen av forventninger omgivelsene har til et selskaps produkter, service og aktiviteter i forhold til forretningsmessige, sosiale og finansielle prestasjoner Omdømme oppstår i skjæringspunktet mellom forventninger og opplevelser, som skapes av det aktuelle selskapets eller organisasjonens løfte og levering Det er ikke bare hva som leveres (opplevelsen) som avgjør omdømmet, men hva som leveres i forhold til hva som ble lovet (forventningene) Forventningsstyring er følgelig sentralt i omdømmearbeid Børre Berglund Side 38

39 Ulikt omdømme i ulike grupper Omdømme er summen av oppfatninger som ulike grupper har av oss, de egenskaper de tillegger oss, de dommer de feller over oss kort sagt summen av alle de historier som fortelles om oss Vi kan ha ulikt omdømme blant ulike grupper, f. eks innbyggerne, brukerne, kunder, pårørende, arbeidssøkere, media, næringsliv, frivillige organisasjoner, andre offentlige instanser Børre Berglund Side 39

40 Hvordan formes et omdømme? Vårt omdømme formes gjennom Erfaringer og direkte dialog Medieomtale Informasjon/kommunikasjon Hva andre sier Rykter Børre Berglund Side 40

41 Begreper Image : Det vi tror andre oppfatter oss som Omdømme : Slik de andre virkelig oppfatter oss eller summen av oppfatninger som ulike interessentgrupper har av virksomheten eller personen Merkevarer : Et bilde i forbrukerens hode. Coca-Cola er ikke en merkevare, kun et produkt. Merkevaren er de positive assosiasjonen vi får når vi ser en Coca- Cola logo, en flaske eller lignende Børre Berglund Side 41

42 Omdømme og merkevare Børre Berglund Side 42

43 Hva er omdømme? Slik de andre virkelig oppfatter oss! Ikke hva vi tror de oppfatter oss som, men hvordan de faktisk oppfatter oss. Børre Berglund Side 43

44 En merkevare er kun i våre hoder 1.Kjent 2.Ensartet oppfatning 3.Positive minner Børre Berglund Side 44

45 Mens omdømmebygging handler om identitet og bevisst styring Hva kommunen blir oppfattet som Omdømme Hva kommunen ønsker å bli oppfattet som Valgt posisjon Hva kommunen egentlig er Identitet Børre Berglund Side 45

46 Hvordan utvikler vi et sterkt omdømme? Børre Berglund Side 46

47 Hvordan utvikler vi et sterkt omdømme? Børre Berglund Side 47

48 Omdømmet påvirkes av flere faktorer Børre Berglund Side 48

49 Fem forutsetninger Omdømmeskolen, juni 2008 Garder kurs- og konferansesenter Børre Berglund

50 5 forutsetninger for å styrke kommunen sitt omdømme 1. Kommunen må erkjenne at et godt omdømme er et aktivum som gir motiverte medarbeidere, lavere sykefravær, kvalifiserte jobbsøkere, betalingsvillige innbyggere og gode rammebetingelser fra storsamfunnet 2. Omdømmearbeidet må forankres i kommunens toppledelse. I de fleste kommuner vil det si at rådmannen og ordfører synlig og tydelig må ta det overordnete ansvaret Børre Berglund Side 50

51 Forts. 5 forutsetninger 3. Omdømmearbeid er et identitetsprosjekt. Kommunen må «finne seg sjøl» før den går ut og forteller hvem den er. Det er når kjerneverdiene gjenspeiles i handlingene til alle ansatte, at omdømmet virkelig forbedres 4. Kommunene må ha realistiske forventninger til hvor godt omdømme de kan få. Selve ordet «kommune» er en tung ryggsekk å bære. 5. Kommunene må smi en sterkere lenke i innbyggernes bevissthet mellom de gode tjenestene som produserer og kommunenavnet Børre Berglund Side 51

52 Politikerne har en viktig rolle I omdømmebygging stiller kommunene med et handikap sammenlignet med private virksomheter. Kommunene har et (kommune-) styre som ligger i evig og profesjonell strid med seg selv En vesentlig del av politikken er å framheve det negative, og det gir kommunale omdømmebyggere en noe spesiell utfordring Min erfaring er også at politikerne i stridens hete ofte glemmer sin rolle som arbeidsgivere, demoraliserer organisasjonen og gjør innbyggerne oppgitt Børre Berglund Side 52

53 Fellestrekk for omdømmeprosjekter i kommuner/regioner De omdømmeprosjekter i norske kommuner og regioner som i forprosjektet har brukt tid og egne krefter til å beslutte hva en vil oppnå med prosjektet og hvordan en ut fra lokale forhold vil jobbe med prosjektet, har gode forutsetninger for å lykkes. Et annet viktig element er at prosjektet ledes av politisk/administrativ leder i kommunen eller regionen og at alle som prosjektet berører er involvert helt fra begynnelsen Andre elementer som skiller gode omdømmeprosjekter fra de som ikke lykkes er at en evner å arbeide langsiktig med å styrke omdømmet. Langsiktighet kreves ut fra at et oppnådd omdømme alltid vil speile en identitet. Ønsker en å gjøre noe med omdømme må en kjenne identiteten og gjerne forsterke de positive sidene ved identiteten. Dette arbeidet tar tid Koordinering og implementering av omdømmearbeidet i kommunens planer (næringsplan etc) gir innholdet i omdømmearbeidet en reell verdi for berørte, og ser ut til å være et vesentlig element for å lykkes Børre Berglund Side 53

54 Suksesskriterier Synlighet. Uten oppmerksomhet, intet omdømme Særpreg. Er en tydelig og forskjellig fra de andre, opptar en plass hos interessentene Autentisitet. I det lange løp kan en ikke jukse. Ekthet er en forutsetning for emosjonell tilknytning, som igjen er en forutsetning for omdømmebygging Innsyn. Bedrifter, organisasjoner og kommuner som fremstår som åpne/transparente har lettere for å oppnå et godt omdømme Konsistens. Alle interessentene skal gjenkjenne den samme type ord og handling fra alle hold i kommunen/regionen Børre Berglund Side 54

55 Grunnregler En må holde det en lover. Det er avgjørende å aldri skape forventninger en ikke kan innfri Det nytter ikke å kjøpe seg et omdømme. Den lates strategi er annonsekampanjer. Den smarte vet at det gjelder å bygge en organisasjon innenfra En må være den en er. Hvis en ikke vet hvem en er, må en finne det ut. Dette betyr mindre fokus på image og mer fokus på innhold. Børre Berglund Side 55

56 Gjennomgang av hjemmeoppgave Omdømmeskolen, juni 2008 Garder kurs- og konferansesenter Børre Berglund

57 Omdømmearbeid i kommunen Børre Berglund Side 57

58 Hjemmeoppgave 1. Beskriv hvorfor din bygd, kommune eller region bør styrke omdømmet 2. Hvilke målgrupper er de viktigste for omdømmearbeidet? Beskriv hvordan du tror disse oppfatter bygda, kommunen eller regionen i dag 3. Hvilke forutsetninger må være oppfylt for at din bygd, kommune eller region skal kunne styrke sitt omdømme? Prioriter forutsetningene Frist for innsending av besvarelser er mandag 25. august Besvarelser sendes Børre Berglund Børre Berglund Side 58

59 Hvorfor arbeide med omdømme? For å 1. Styrke kommunen/regionen som bostedskommune, spesielt for unge 2. Styrke tiltrekningsevnen for attraktiv arbeidskraft 3. Styrke markedsadgangen for produkter og tjenester som produseres i kommunen 4. Øke kommunens attraktivitet som reisemål 5. Øke kommunens attraktivitet som område å investere i 6. Oppnå bedre forståelse og gjennomslagskraft for kommunens standpunkt i regional og nasjonal politikk Børre Berglund Side 59

60 Målgrupper Børre Berglund Side 60

Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune

Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune 1 Innledning Byen vår er mye mer enn frisk luft det er bare dèt at vi ikke liker å fortelle det til noen. Vi sier det

Detaljer

Bildet på netthinnen har det noen betydning?

Bildet på netthinnen har det noen betydning? Omdømmebygging for kommuner/lokalsamfunn: Harald Espeland Daglig leder og senior rådgiver i TIBE PR Bildet på netthinnen har det noen betydning? Omdømmebygging er et verktøy for å nå kommunens mål. Gjennom

Detaljer

Håndbok i omdømmeog merkevarebygging

Håndbok i omdømmeog merkevarebygging Håndbok i omdømmeog merkevarebygging 2 Håndbok i omdømme- og merkevarebygging Side 4 Side 6 Side 10 Side 14 Side 16 Side 24 Side 35 Innledning 1. Hva betyr omdømme- og merkevarebygging for din bedrift?

Detaljer

Vil fortsatt ansette

Vil fortsatt ansette perspektiver på arbeidsmarkedet nr. 3 212 2 Forsiktig framover Optimismen holder stand i Norge, men internasjonalt er det fortsatt mange tegn på nedkjøling av økonomien, og usikre tider for dem som søker

Detaljer

Uten tvivel er man inte klok

Uten tvivel er man inte klok Plattform for ledelse i staten Uten tvivel er man inte klok - Hasse og Tage Utgitt av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 2009. Heftet: Oppgaver og dilemmaer ISBN 978-82-7483-112-4 (trykt bokmål)

Detaljer

Resultat og dialog. Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor

Resultat og dialog. Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor Resultat og dialog Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor Innhold Forord Innledning 7 del I: Balansert målstyring i kommunal sektor 9 kapittel 1: Hva er balansert målstyring? 11 Helhet 11 Fokus 13

Detaljer

Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte

Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte VEILEDERHEFTE Gjør noe med det! -Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte SE MULIGHETENE! Ungt Entreprenørskap Forlag 2011 1 Gjør

Detaljer

Forretningsplan. Innledning

Forretningsplan. Innledning Forretningsplan Innholdsfortegnelse Innledning... 1 Forretningsplanens innhold... 2 Sammendrag... 2 Innholdsfortegnelse... 2 Innledning med bakgrunn for prosjektet og personen(e) bak... 3 Forretningsidé...

Detaljer

AKTIVE LOKALLAG Rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer

AKTIVE LOKALLAG Rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer AKTIVE LOKALLAG Rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer Studieheftet er basert på boka «MEDLEMSMODELLEN» Utgitt av LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Trykkeri: Gamlebyen Grafiske AS Utgitt:

Detaljer

Veien til et jubileum. Forprosjekt Byjubileet 2016

Veien til et jubileum. Forprosjekt Byjubileet 2016 Veien til et jubileum Forprosjekt Byjubileet 2016 Grafiske elementer Sarpsborg kommune Farge: PMS 201 Font: The Sans/The Sans Bold Sarpsborg kommune Servicetorget Akvareller av Svein M.Jakobsen SAMMENDRAG

Detaljer

Forretningsplan. Innledning. Forretningsplanarbeidet skal hjelpe deg å ta en riktig beslutning om den planlagte etableringen.

Forretningsplan. Innledning. Forretningsplanarbeidet skal hjelpe deg å ta en riktig beslutning om den planlagte etableringen. Forretningsplan Innholdsfortegnelse Innledning... 1 Sammendrag... 2 Innholdsfortegnelse... 2 Innledning med bakgrunn for prosjektet og personen(e) bak... 2 Forretningsidé... 2 Produkt/tjeneste og produksjon...

Detaljer

Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker RAPPORT

Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker RAPPORT RAPPORT Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker Hva skal til for å bygge opp og synliggjøre uføretrygdede og personer med nedsatt funksjonsevne sin kompetanse og arbeidskraft på en måte

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

GLOBAL EMPLOYEE and leadership index

GLOBAL EMPLOYEE and leadership index GLOBAL EMPLOYEE and leadership index NORGE 16. ÅRGANG Den globale benchmarkundersøkelsen Innhold Årets resultater 4 Et godt omdømme er gull verdt 8 Forandringer heller for mange enn for få 10 Verden rundt

Detaljer

Hvordan lage en kommunikasjonsstrategi?

Hvordan lage en kommunikasjonsstrategi? KS Omdømmeprosjekt Attraktiv arbeidsgiver Hvordan lage en kommunikasjonsstrategi? Utviklet av Borghild Eldøen, Eldøen kommunikasjon DEFINISJONER Kommunikasjon - informasjon I norsk språkbruk brukes ofte

Detaljer

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Prosjektrapport nr. 5/2007 Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Arbeid for økt likestilling i utvalgte kommuner på Agder May-Linda Magnussen Tittel Forfatter Likestilling: Prosesser og tiltak. Arbeid

Detaljer

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere 1 Forord ITU gjennomførte høsten 2008 en serie inspirasjonsseminarer

Detaljer

Arbeid med etikk. Melhus kommune

Arbeid med etikk. Melhus kommune Arbeid med etikk Melhus kommune Januar 2008 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Melhus kommunes kontrollutvalg i perioden oktober 2007 - januar 2008. Undersøkelsen er utført

Detaljer

Verktøy til gode trivselsprosesser

Verktøy til gode trivselsprosesser Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan jobbe med trivsel og psykososialt arbeidsmiljø En praktisk veiledning fra Idébanken.org Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan utvikle drømmearbeidsplassen

Detaljer

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tor Atle Hjeltnes 07.01.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IINI2010 1. Resymé: I denne leksjonen starter vi med litt generell informasjon

Detaljer

Hvitebok for bedre reisemålsutvikling. Hvis man ikke vet hvor man skal, betyr det ikke så mye hvor man går.

Hvitebok for bedre reisemålsutvikling. Hvis man ikke vet hvor man skal, betyr det ikke så mye hvor man går. Hvitebok for bedre reisemålsutvikling Hvis man ikke vet hvor man skal, betyr det ikke så mye hvor man går. Statens nærings- og distriktsutviklingefond 2003 Tittel: Hvitebok for bedre reisemålsutvikling

Detaljer

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål?

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Masteroppgave i Endringsledelse Samfunnsvitenskapelig fakultet Universitetet i Stavanger Høsten 2014 Gunn Laila Dahlseng Hope 1 UNIVERSITETET I STAVANGER MASTERGRADSSTUDIUM

Detaljer

SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET

SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET Til Husbanken Dokumenttype Sluttrapport Dato Desember 2011 HUSBANKEN REGION MIDT-NORGE SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET HUSBANKEN REGION MIDT-NORGE SAMHANDLING SOM KILDE TIL

Detaljer

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Vi har alle en formening om hva vi ønsker oss i livet, enten det er jobb, frihet, helse, anerkjennelse eller andre

Detaljer

Først så må jeg selvsagt takke for invitasjonen hit til Voss og konferansen Vestlandsk Vidsyn.

Først så må jeg selvsagt takke for invitasjonen hit til Voss og konferansen Vestlandsk Vidsyn. Først så må jeg selvsagt takke for invitasjonen hit til Voss og konferansen Vestlandsk Vidsyn. Mitt navn er Gunhild Thunem Jeg er utdannet sykepleier og har en mastergrad i samfunnsplanlegging og ledelse

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Elevbedrift. Et program fra Ungt Entreprenørskap

Elevbedrift. Et program fra Ungt Entreprenørskap Elevbedrift Et program fra Ungt Entreprenørskap Innhold ELEVBEDRIFT 2 Innledning 3 Entreprenørskap i LK-06 4 Gjennomføringen av Elevbedrift 4 Den erfaringsbaserte læringssyklusen 4 Partnerskapsavtaler:

Detaljer

LEAN BUSINESS - PLANDUGNAD I

LEAN BUSINESS - PLANDUGNAD I LEAN BUSINESS - PLANDUGNAD I Figur 1 Velkommen til kurset Dette kommer til å bli en veldig intens dugnad Kurset går over 5 samlinger og sluttproduktet skal bli en forretningsplan Figur 2 Det dreier seg

Detaljer

FORSKJELLER. som gjør en forskjell ET INSPIRASJONSHEFTE OM ARBEIDET MED ØKT ETNISK MANGFOLD PÅ STATLIGE ARBEIDSPLASSER

FORSKJELLER. som gjør en forskjell ET INSPIRASJONSHEFTE OM ARBEIDET MED ØKT ETNISK MANGFOLD PÅ STATLIGE ARBEIDSPLASSER 1 FORSKJELLER som gjør en forskjell ET INSPIRASJONSHEFTE OM ARBEIDET MED ØKT ETNISK MANGFOLD PÅ STATLIGE ARBEIDSPLASSER 2 3 I N N L E D N I N G VI ER OVERBEVIST OM AT MANGFOLD LØNNER SEG OG ER HELT NØDVENDIG

Detaljer

Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014. Godtfolk, kjære alle sammen

Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014. Godtfolk, kjære alle sammen Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014 Godtfolk, kjære alle sammen Først vil jeg si tusen takk for at jeg har fått denne anledningen til å dele

Detaljer