Hensikt, program og forventninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hensikt, program og forventninger"

Transkript

1 Hensikt, program og forventninger Første samling, juni 2008 Garder kurs- og konferansesenter Børre Berglund

2 Børre Berglund (48) Børre Berglund Reiselivsrådgivning (BBR) 2006/07 COO/Styremedlem i GO Now AS (SAS og Reitan gruppen) 2004 Divisjonsdirektør branding, Innovasjon Norge, Oslo 2000 Viseadm. Direktør, Norges Turistråd, Oslo 1994 Regiondirektør Sentral-Europa, Norges Turistråd, Hamburg 1990 Salgsdirektør Top of Europe Norway AS, Tromsø 1987 Bedriftsrådgiver NHO, Tromsø 1992 Eksportkandidatstudiet 1982 Høgskole/Universitet i Tromsø Børre Berglund Side 2

3 Erfaring fra omdømme/merkevarearbeid Nasjonal merkevarestrategi for Norge som reisemål (2001) Merkevarestrategi for reisemålet Finnmark (2002) Merkevarestrategi for Nord- og Sør Trøndelag som reisemål (2003) Merkevarestrategi for Innovasjon Norge (2004) Omdømmestrategi for Hovden (2005) Omdømmestrategi for Kautokeino som reisemål (2005) Norges omdømme (2005) Omdømmebygging i utviklingskommuner, Innovasjon Norge (2006) Omdømmearbeid for Ål kommune (2006) Omdømmearbeid for Hasvik kommune (2008) Børre Berglund Side 3

4 Bakgrunn for Omdømmeskolen Styrke kompetansen på omdømmearbeid i bygder, kommuner og regioner Pilotprosjekt våren/høsten 2008 som grunnlag for et eventuelt permanent tilbud Målgruppe er ressurspersoner i småsamfunn, kommuner og regioner som har motivasjon for å arbeide med et bevisst styrt omdømme Børre Berglund Side 4

5 Tre samlinger og to hjemmeoppgaver Hjemmeoppgave Børre Berglund Side 5

6 Nettsidene Børre Berglund Side 6

7 Program for andre samling, Selbu Tirsdag 2. september 1100 Informasjon fra KRD 1130 Gjennomgang av hjemme arbeid v/ Børre Berglund 1230 Lunch 1315 Gjennomgang av hjemme arbeid forts v/ Børre Berglund 1430 Pause 1500 Verdibasert posisjonering v/ Børre Berglund 1600 Fra strategi til kommunikasjon v/ Pål Trælvik, Bates 1730 Avslutning Onsdag 3. september 0830 Krav til posisjonering v/ Børre Berglund 1000 Praktisk case, TBA 1130 Lunch 1230 Den nasjonale omdømmestrategien v/ TBA 1315 Gjennomgang av hjemmeoppgaver v/ Børre Berglund 1400 Avslutning Børre Berglund Side 7

8 Program for tredje samling, Bodø Tirsdag 14. oktober 1100 Informasjon fra KRD 1130 Gjennomgang av hjemme arbeid v/ Børre Berglund 1230 Lunch 1315 Gjennomgang av hjemme arbeid forts v/ Børre Berglund 1430 Pause 1500 Organisering av omdømmearbeidet v/ Børre Berglund 1600 Omdømmebygging gjennom presseaktiviteter v/ Lars Sætre, JKL 1730 Avslutning Onsdag 15. oktober 0830 Identitetsbygging og aktiviteter for å styrke omdømmet v/ Børre Berglund 1000 Omdømmebygging i Bodø v/ Linda Dokmo Prosjektkleder Team Bodø 1130 Lunch 1230 Måling og evaluering av omdømmearbeid v/ Innovasjon Norge 1300 Veien videre v/ KRD 1400 Avslutning Børre Berglund Side 8

9 Kompendiet og evalueringsskjema Evalueringsskjema første samling Omdømmeskolen Erfaring fra omdømmearbeid (kryss av): Ingen erfaring Litt erfaring Stor erfaring 1. Hvilket utbytte har du av den første av tre samlinger på Omdømmeskolen? Faglig O vet ikke O 1 O 2 O 3 O 4 O 5 Inspirasjon og motivasjon O vet ikke O 1 O 2 O 3 O 4 O 5 Diskusjonene på samlingen O vet ikke O 1 O 2 O 3 O 4 O 5 Nettverk og det sosiale O vet ikke O 1 O 2 O 3 O 4 O 5 2. Hva synes du om? Informasjonen du fikk før samlingen O vet ikke O 1 O 2 O 3 O 4 O 5 Praktisk gjennomføring av samlingen O vet ikke O 1 O 2 O 3 O 4 O 5 Kursstedet, utstyr og konferanserom O vet ikke O 1 O 2 O 3 O 4 O 5 Programmet O vet ikke O 1 O 2 O 3 O 4 O 5 3. Vurdering av innhold Åpning ved KRD O vet ikke O 1 O 2 O 3 O 4 O 5 Hensikt og introduksjon, Børre Berglund O vet ikke O 1 O 2 O 3 O 4 O 5 Omdømme som konkurransefortrinn, Børre Berglund O vet ikke O 1 O 2 O 3 O 4 O 5 Norske omdømmesuksesser, Pål Trælvik O vet ikke O 1 O 2 O 3 O 4 O 5 Hva kan en kommune eller region oppnå gjennom omdømmestyring, Lars Sætre O vet ikke O 1 O 2 O 3 O 4 O 5 Rauma kommune og omdømmebygging, Arnt Ø. Siem O vet ikke O 1 O 2 O 3 O 4 O 5 Omdømme i kommune og bedrifter og mål for omdømmearbeidet, Børre Berglund O vet ikke O 1 O 2 O 3 O 4 O 5 Definisjoner og begrepsavklaringer, Børre Berglund O vet ikke O 1 O 2 O 3 O 4 O 5 Fem forutsetninger, Børre Berglund O vet ikke O 1 O 2 O 3 O 4 O 5 Gjennomgang av hjemmeoppgaver, Børre Berglund O vet ikke O 1 O 2 O 3 O 4 O 5 4. Forslag til forbedringer 1=Svært dårlig 2=Dårlig 3=Bra 4=Meget bra 5=Svært bra Børre Berglund Side 9

10 Omdømme som konkurransefortrinn Omdømmeskolen, juni 2008 Garder kurs- og konferansesenter Børre Berglund

11 Hvorfor arbeide med omdømme? Alle har et omdømme, både stater, bedrifter, organisasjoner, kommuner/regioner og enkeltpersoner Et omdømme representerer ikke nødvendigvis hva vi mener eller hevder å være, men er summen av hvordan omverdenen oppfatter oss Med andre ord er et omdømme mer avhengig av hva vi faktisk er og gjør enn hva vi gjennom slagord og symboler ønsker å være Børre Berglund Side 11

12 Hva skal vi med et sterkt omdømme? 1. Styrke konkurransekraften 2. Styrke identiteten Børre Berglund Side 12

13 Mange har gode tilbud, men glemmer omdømmet Børre Berglund Side 13

14 Forventninger fra mange Børre Berglund Side 14

15 Slagord hjelper det omdømmet? Trøgstad kommune: «Trivelige Trøgstad» Rakkestad kommune: «Den trivelige kommunen» Rømskog kommune: «Østfolds perle» Ås Kommune: «Mulighetenes kommune der livskvalitet i hverdagen skal stå i sentrum.» Gjerdrum kommune: «Nærmere enn du tror» Aurskog-Høland: «Den romslige kommunen» Dyrøy kommune: «Den lærende kommune» Salangen kommune: «Sprenger grenser» Storfjord kommune: «Mangfold styrker» Sirdal kommune: «Sirdal - meir enn ryper» Kvinesdal kommune: «Vakker, vennlig og vågal» Tvedestrand: «Tiden på din side» Averøy kommune: «En god forbindelse» Sande kommune: «Utanfor allfarveg - heldigvis» Frei kommune: «I medvind uansett vær i et hav av muligheter» Berlevåg kommune: «Heftig og begeistret» Måsøy kommune: «Kystens perle» Båtsfjord kommune: «Fiskerihovedstaden» Børre Berglund Side 15

16 Et godt omdømme er mer enn slagord og logo Et produkt, tjeneste, bedrift eller et sted/kommune med sterke tilleggsverdier Som gjør det enklere å foretrekke Er lettere å identifisere seg med Er lett å snakke pent om Børre Berglund Side 16

17 Hvorfor arbeide med omdømme? For å 1. Styrke kommunen/regionen som bostedskommune, spesielt for unge 2. Styrke tiltrekningsevnen for attraktiv arbeidskraft 3. Styrke markedsadgangen for produkter og tjenester som produseres i kommunen 4. Øke kommunens attraktivitet som reisemål 5. Øke kommunens attraktivitet som område å investere i 6. Oppnå bedre forståelse og gjennomslagskraft for kommunens standpunkt i regional og nasjonal politikk Børre Berglund Side 17

18 Attraktivt omdømme = vekst og trivsel Flere innbyggere Innsikt, forståelse og strategi Identitetsbygging Kommunikasjon Mer attraktivt omdømme Tilg. arbeidskraft Sterkere identitet Vekst og trivsel Bedret tjenestetilb. Børre Berglund Side 18

19 Oppsummert Børre Berglund Side 19

20 Avgjørende spørsmål Omdømmebygging handler om å styre folks forventninger og skape positiv interesse Kan så en kommune/region sitt omdømme styres? Muligens ikke, men alternativet er et omdømme som driver på åpent hav uten kompass, ror og fremdrift Børre Berglund Side 20

21 Ditt omdømme formes og utvikles med eller uten din bevisste styring Vi ønsker ikke passivt å overlate til andre å danne seg et inntrykk, et bilde av vår kommune/region kanskje til og med på et sviktende eller feilaktig grunnlag. Vi vil aktivt bidra til et positivt omdømme gjennom å bygge en bevisst valgt posisjon Børre Berglund Side 21

22 Erfaring En kommune kan ikke vedta eller beslutte hvilket omdømme den skal ha En er det en er, skal en framstå som noe annet kan det ikke vedtas, men kan kun endres gjennom endret atferd og kommunikasjon over tid Det må brukes ressurser på kommunikasjon og tiltak mot utvalgte målgrupper og intern identitetsbygging blant innbyggere og kommunalt ansatte Børre Berglund Side 22

23 Omdømme som konkurransekraft For kommunen er et godt omdømme en forutsetninger for tillit og legitimitet i befolkningen Et godt omdømme bidrar til: Fornøyde innbyggere Stolte og lojale medarbeidere God markedsføring Virker tiltrekkende på arbeidskraft Gjør det enklere å få aksept fra omgivelsene Gir litt å gå på i en krisesituasjon

24 Oppsummering første dag Omdømmeskolen, juni 2008 Garder kurs- og konferansesenter Børre Berglund

25 Progresjon Børre Berglund Side 25

26 Tre samlinger og to hjemmeoppgaver Hjemmeoppgave Børre Berglund Side 26

27 Refleksjoner Innledningen fra statsråden Børre Omdømme som konkurransefortrinn Pål Norske omdømmesuksesser Lars Hva kan en kommune eller region oppnå gjennom omdømmestyring? Arnt Øyvind Rauma kommune og omdømmebygging Børre Berglund Side 27

28 Diskusjon 1. Når er det riktig å starte en omdømmeprosess for kommunen og når bør omdømmet bygges rundt regionen? 2. Omdømmebygging av kommunen, gjelder det bare de ansatte i kommunen eller hele kommunen? 3. Hva er de viktigste ulikhetene mellom å bygge omdømme for en kommune/region og å merkevarebygge et produkt/tjeneste? Børre Berglund Side 28

29 Omdømme i kommuner og bedrifter, mål for omdømmearbeid Omdømmeskolen, juni 2008 Garder kurs- og konferansesenter Børre Berglund

30 Omdømmearbeid i kommunen Børre Berglund Side 30

31 Identiteten danner grunnlaget HANDLINGER Hva du gjør KOMMUNIKASJON Hva du sier Omdømme IDENTITET Hvem du er Børre Berglund Side 31

32 Bygder, kommuner og regioner gir omdømmebyggere spesielle utfordringer I noen sammenhenger benytter omdømmebyggere i kommuner og regioner metoder og modeller for utvikling av strategier som om det var et produkt eller en kontrollerbar tjeneste det handlet om Dette kan medføre at strategier og valg ikke blir relevante for bygda, kommunen eller regionen Børre Berglund Side 32

33 Bygging av merkevarer/omdømme, forskjell mellom produkt og region Produkt Kommune - region Fokus Produktet Regionen Ledelse Bedriftsleder Kommunal / regional ledelse Målgrupper Kunder og forbrukere Innbyggere, næringsliv, politikere, organisasjoner, eksterne interessenter som arbeidskraft, besøkende og investorer Levert av Markedsavdelinga Bredt sammensatt prosjekt Aktiviteter Kommunikasjon Identitetsbygging og kommunikasjon Tid Kortere tidshorisont Lang tidshorisont Børre Berglund Side 33

34 Kartlegging 1. Hvem er våre målgrupper/interessegrupper? 2. Hvordan snakker de om oss? 3. Hva er viktig for dem? 4. Hva er vår relasjon med målgruppene? 5. Hvordan øke vår relevans hos de? 6. Hvordan oppnå mer støtte fra dem? Børre Berglund Side 34

35 Mål og ambisjoner for omdømmearbeid i en kommune/region Omdømmestrategien skal: 1. Være visjonær og gjelde for alle 2. Gi kjøreregler som gjelder både interne og eksterne relasjoner 3. Spisses mot utvalgte målgrupper Børre Berglund Side 35

36 Aktivitetsmål og effektmål Aktivitetsmålene benyttes gjerne i en innledende fase: Effektmålene er resultatene av arbeidet og nås gjerne over tid: Antall positive medieoppslag Antall gjennomførte informasjonstiltak mot ulike målgrupper Implementert omdømmestrategien i kommunes planverk Antall gjennomførte identitetstiltak/kulturbyggende tiltak Har vi rekruttert flere kompetente medarbeidere til kommunen eller regionen? Har vi økt tjenestebrukernes fornøydhet med de kommunale tjenester? Har vi fått flere eksterne investorer til prosjekter i regionen? Har vi oppnådd økt omsetning relatert til besøkende og turister i kommunen eller regionen? Børre Berglund Side 36

37 Definisjoner og begrepsavklaringer Omdømmeskolen, juni 2008 Garder kurs- og konferansesenter Børre Berglund

38 Definisjon omdømme Summen av forventninger omgivelsene har til et selskaps produkter, service og aktiviteter i forhold til forretningsmessige, sosiale og finansielle prestasjoner Omdømme oppstår i skjæringspunktet mellom forventninger og opplevelser, som skapes av det aktuelle selskapets eller organisasjonens løfte og levering Det er ikke bare hva som leveres (opplevelsen) som avgjør omdømmet, men hva som leveres i forhold til hva som ble lovet (forventningene) Forventningsstyring er følgelig sentralt i omdømmearbeid Børre Berglund Side 38

39 Ulikt omdømme i ulike grupper Omdømme er summen av oppfatninger som ulike grupper har av oss, de egenskaper de tillegger oss, de dommer de feller over oss kort sagt summen av alle de historier som fortelles om oss Vi kan ha ulikt omdømme blant ulike grupper, f. eks innbyggerne, brukerne, kunder, pårørende, arbeidssøkere, media, næringsliv, frivillige organisasjoner, andre offentlige instanser Børre Berglund Side 39

40 Hvordan formes et omdømme? Vårt omdømme formes gjennom Erfaringer og direkte dialog Medieomtale Informasjon/kommunikasjon Hva andre sier Rykter Børre Berglund Side 40

41 Begreper Image : Det vi tror andre oppfatter oss som Omdømme : Slik de andre virkelig oppfatter oss eller summen av oppfatninger som ulike interessentgrupper har av virksomheten eller personen Merkevarer : Et bilde i forbrukerens hode. Coca-Cola er ikke en merkevare, kun et produkt. Merkevaren er de positive assosiasjonen vi får når vi ser en Coca- Cola logo, en flaske eller lignende Børre Berglund Side 41

42 Omdømme og merkevare Børre Berglund Side 42

43 Hva er omdømme? Slik de andre virkelig oppfatter oss! Ikke hva vi tror de oppfatter oss som, men hvordan de faktisk oppfatter oss. Børre Berglund Side 43

44 En merkevare er kun i våre hoder 1.Kjent 2.Ensartet oppfatning 3.Positive minner Børre Berglund Side 44

45 Mens omdømmebygging handler om identitet og bevisst styring Hva kommunen blir oppfattet som Omdømme Hva kommunen ønsker å bli oppfattet som Valgt posisjon Hva kommunen egentlig er Identitet Børre Berglund Side 45

46 Hvordan utvikler vi et sterkt omdømme? Børre Berglund Side 46

47 Hvordan utvikler vi et sterkt omdømme? Børre Berglund Side 47

48 Omdømmet påvirkes av flere faktorer Børre Berglund Side 48

49 Fem forutsetninger Omdømmeskolen, juni 2008 Garder kurs- og konferansesenter Børre Berglund

50 5 forutsetninger for å styrke kommunen sitt omdømme 1. Kommunen må erkjenne at et godt omdømme er et aktivum som gir motiverte medarbeidere, lavere sykefravær, kvalifiserte jobbsøkere, betalingsvillige innbyggere og gode rammebetingelser fra storsamfunnet 2. Omdømmearbeidet må forankres i kommunens toppledelse. I de fleste kommuner vil det si at rådmannen og ordfører synlig og tydelig må ta det overordnete ansvaret Børre Berglund Side 50

51 Forts. 5 forutsetninger 3. Omdømmearbeid er et identitetsprosjekt. Kommunen må «finne seg sjøl» før den går ut og forteller hvem den er. Det er når kjerneverdiene gjenspeiles i handlingene til alle ansatte, at omdømmet virkelig forbedres 4. Kommunene må ha realistiske forventninger til hvor godt omdømme de kan få. Selve ordet «kommune» er en tung ryggsekk å bære. 5. Kommunene må smi en sterkere lenke i innbyggernes bevissthet mellom de gode tjenestene som produserer og kommunenavnet Børre Berglund Side 51

52 Politikerne har en viktig rolle I omdømmebygging stiller kommunene med et handikap sammenlignet med private virksomheter. Kommunene har et (kommune-) styre som ligger i evig og profesjonell strid med seg selv En vesentlig del av politikken er å framheve det negative, og det gir kommunale omdømmebyggere en noe spesiell utfordring Min erfaring er også at politikerne i stridens hete ofte glemmer sin rolle som arbeidsgivere, demoraliserer organisasjonen og gjør innbyggerne oppgitt Børre Berglund Side 52

53 Fellestrekk for omdømmeprosjekter i kommuner/regioner De omdømmeprosjekter i norske kommuner og regioner som i forprosjektet har brukt tid og egne krefter til å beslutte hva en vil oppnå med prosjektet og hvordan en ut fra lokale forhold vil jobbe med prosjektet, har gode forutsetninger for å lykkes. Et annet viktig element er at prosjektet ledes av politisk/administrativ leder i kommunen eller regionen og at alle som prosjektet berører er involvert helt fra begynnelsen Andre elementer som skiller gode omdømmeprosjekter fra de som ikke lykkes er at en evner å arbeide langsiktig med å styrke omdømmet. Langsiktighet kreves ut fra at et oppnådd omdømme alltid vil speile en identitet. Ønsker en å gjøre noe med omdømme må en kjenne identiteten og gjerne forsterke de positive sidene ved identiteten. Dette arbeidet tar tid Koordinering og implementering av omdømmearbeidet i kommunens planer (næringsplan etc) gir innholdet i omdømmearbeidet en reell verdi for berørte, og ser ut til å være et vesentlig element for å lykkes Børre Berglund Side 53

54 Suksesskriterier Synlighet. Uten oppmerksomhet, intet omdømme Særpreg. Er en tydelig og forskjellig fra de andre, opptar en plass hos interessentene Autentisitet. I det lange løp kan en ikke jukse. Ekthet er en forutsetning for emosjonell tilknytning, som igjen er en forutsetning for omdømmebygging Innsyn. Bedrifter, organisasjoner og kommuner som fremstår som åpne/transparente har lettere for å oppnå et godt omdømme Konsistens. Alle interessentene skal gjenkjenne den samme type ord og handling fra alle hold i kommunen/regionen Børre Berglund Side 54

55 Grunnregler En må holde det en lover. Det er avgjørende å aldri skape forventninger en ikke kan innfri Det nytter ikke å kjøpe seg et omdømme. Den lates strategi er annonsekampanjer. Den smarte vet at det gjelder å bygge en organisasjon innenfra En må være den en er. Hvis en ikke vet hvem en er, må en finne det ut. Dette betyr mindre fokus på image og mer fokus på innhold. Børre Berglund Side 55

56 Gjennomgang av hjemmeoppgave Omdømmeskolen, juni 2008 Garder kurs- og konferansesenter Børre Berglund

57 Omdømmearbeid i kommunen Børre Berglund Side 57

58 Hjemmeoppgave 1. Beskriv hvorfor din bygd, kommune eller region bør styrke omdømmet 2. Hvilke målgrupper er de viktigste for omdømmearbeidet? Beskriv hvordan du tror disse oppfatter bygda, kommunen eller regionen i dag 3. Hvilke forutsetninger må være oppfylt for at din bygd, kommune eller region skal kunne styrke sitt omdømme? Prioriter forutsetningene Frist for innsending av besvarelser er mandag 25. august Besvarelser sendes Børre Berglund Børre Berglund Side 58

59 Hvorfor arbeide med omdømme? For å 1. Styrke kommunen/regionen som bostedskommune, spesielt for unge 2. Styrke tiltrekningsevnen for attraktiv arbeidskraft 3. Styrke markedsadgangen for produkter og tjenester som produseres i kommunen 4. Øke kommunens attraktivitet som reisemål 5. Øke kommunens attraktivitet som område å investere i 6. Oppnå bedre forståelse og gjennomslagskraft for kommunens standpunkt i regional og nasjonal politikk Børre Berglund Side 59

60 Målgrupper Børre Berglund Side 60

Er det optimale omdømmet for virksomheter i offentlig sektor et nøytralt omdømme?

Er det optimale omdømmet for virksomheter i offentlig sektor et nøytralt omdømme? Er det optimale omdømmet for virksomheter i offentlig sektor et nøytralt omdømme? Børre Berglund, BBR AS Oslo 11.4.13 Fra slagord Trøgstad kommune: «Trivelige Trøgstad» Rakkestad kommune: «Den trivelige

Detaljer

Omdømme og omdømmebygging

Omdømme og omdømmebygging Omdømme og omdømmebygging Hva er omdømme? Hvorfor jobbe med omdømme? Hvordan bygges omdømme? Omdømme Omdømme = Summen av oppfatninger Hva er omdømme? Folks erfaring Kommunikasjon Oppfatning Omdømme Medieomtale

Detaljer

Ål 52 hvordan bygge et godt omdømme? Bedriftsrådgiver Børre Berglund Ål 7.12.06

Ål 52 hvordan bygge et godt omdømme? Bedriftsrådgiver Børre Berglund Ål 7.12.06 Ål 52 hvordan bygge et godt omdømme? Bedriftsrådgiver Børre Berglund Ål 7.12.06 Kan en kommunes omdømme styres? Omdømmebygging handler om å styre folks forventninger og skape positiv interesse Kan så en

Detaljer

Velkommen til tredje samling Omdømmeskolen. Saltstraumen Hotell oktober 2008

Velkommen til tredje samling Omdømmeskolen. Saltstraumen Hotell oktober 2008 Velkommen til tredje samling Omdømmeskolen Saltstraumen Hotell 21.-22. oktober 2008 Hensikt, program og implementering av omdømmestrategien Børre Berglund Hjemmeoppgave Tre samlinger og to hjemmeoppgaver

Detaljer

Salg og markedsføring på internett. Børre Berglund 8.12.2009

Salg og markedsføring på internett. Børre Berglund 8.12.2009 Salg og markedsføring på internett Børre Berglund 8.12.2009 Det er mange gode tilbud, ikke alle når markedet Side 2 Børre Berglund 2005 Børre Berglund Reiselivsrådgivning (BBR) 2004 Divisjonsdirektør branding,

Detaljer

OMDØMME; forventning og opplevelse

OMDØMME; forventning og opplevelse OMDØMME; forventning og opplevelse 24. Mars -09 Kjersti Morset Lillehammer kommune Hva er omdømme? Summen av oppfatningene som ulike grupper har til virksomheten. Omdømmet oppstår i skjæringspunktet mellom

Detaljer

Lederens bevissthet om kommunens omdømme

Lederens bevissthet om kommunens omdømme Lederens bevissthet om kommunens omdømme Johnny Pedersen kommunalsjef Fet kommune Det har skjedd en eksplosjon i omdømmebevissthet 1 Et godt omdømme gir kommunen konkurransekraft Norske kommuner har dårligere

Detaljer

Omdømmebygging i utviklingskommuner/regioner

Omdømmebygging i utviklingskommuner/regioner Rapport Omdømmebygging i utviklingskommuner/regioner Innovasjon Norge, regional omstilling Oslo, juni 2006 1 Innhold 1 INNHOLD... 2 2 BAKGRUNN... 3 2.1. BEHOV FOR STYRKET OMDØMME I OMSTILLINGSKOMMUNER...

Detaljer

«Hvordan samle byens styrker i felles løft og omdømme?» Innspill fra Line Vikrem-Rosmæl til Møljelag 10.12.13

«Hvordan samle byens styrker i felles løft og omdømme?» Innspill fra Line Vikrem-Rosmæl til Møljelag 10.12.13 «Hvordan samle byens styrker i felles løft og omdømme?» Innspill fra Line Vikrem-Rosmæl til Møljelag 10.12.13 Forretningsidé Visit Trondheim Visit Trondheim er destinasjonsselskapet for organisasjoner,

Detaljer

Omdømme og kommunikasjon

Omdømme og kommunikasjon Omdømme og kommunikasjon HiST 13. oktober 2011 Fra Kommunikasjonsstrategi for Høgskolen i Sør - Trøndelag 2009-2012 Kommunikasjonsmål: 1. HiST skal øke sin generelle synlighet og forbedre omdømmet gjennom

Detaljer

Sentrum som attraksjon og merkevare. Eva Kvelland 18. oktober 2017

Sentrum som attraksjon og merkevare. Eva Kvelland 18. oktober 2017 Sentrum som attraksjon og merkevare Eva Kvelland 18. oktober 2017 Vi fyller sentrum med parkeringsplasser, gågater, kjedebutikker og aktiviteter, men setter oss ned og venter på attraktiviteten. En merkevare

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

Omdømmebygging. Elin Kragset Vold. Læringsmiljøprosjektet. laeringsmiljosenteret.no

Omdømmebygging. Elin Kragset Vold. Læringsmiljøprosjektet. laeringsmiljosenteret.no Omdømmebygging Elin Kragset Vold Læringsmiljøprosjektet 09.05.2014 laeringsmiljosenteret.no Hvorfor temaet omdømme i Læringsmiljøprosjektet? Skoler med vedvarende høye mobbetall kan ha utviklet dårlig

Detaljer

Veier til synlighet Bygge et godt omdømme. Jon G. Olsen, daglig leder Akershus musikkråd utdrag fra foredrag av Gunnar Husan Frivillighet Norge

Veier til synlighet Bygge et godt omdømme. Jon G. Olsen, daglig leder Akershus musikkråd utdrag fra foredrag av Gunnar Husan Frivillighet Norge Veier til synlighet Bygge et godt omdømme Jon G. Olsen, daglig leder Akershus musikkråd utdrag fra foredrag av Gunnar Husan Frivillighet Norge Definisjon omdømme Kortversjon: Inntrykket omverden har av

Detaljer

HVORDAN SKAL NES-SAMFUNNET UTVIKLE SEG?

HVORDAN SKAL NES-SAMFUNNET UTVIKLE SEG? NES KOMMUNE Samfunnsutvikling og kultur HVORDAN SKAL NES-SAMFUNNET UTVIKLE SEG? INFORMASJON OM ÅPENT DIALOGMØTE Mandag 4. februar kl. 19.00-22.00 på rådhuset I forbindelse med revisjon av kommuneplanens

Detaljer

Slik jobber vi med kommunikasjon. Per Tøien Kommunikasjonssjef

Slik jobber vi med kommunikasjon. Per Tøien Kommunikasjonssjef Slik jobber vi med kommunikasjon Per Tøien Kommunikasjonssjef Jeg har tenkt å si noe om premissene for vår jobbing med kommunikasjon Premissene for det daglige arbeidet ligger i hva vi har bestemt oss

Detaljer

Samling info-medarbeider Oslo 2012

Samling info-medarbeider Oslo 2012 Godt omdømme er lyden av trivsel Samling info-medarbeider Oslo 2012 Trond G. Skillingstad Informasjonssjef, Helse Nord-Trøndelag Thomas Brøndbo Artist Omdømme - Hva er det? - Hvorfor er det viktig? - Hvordan

Detaljer

Norges Diabetesforbund

Norges Diabetesforbund Norges Diabetesforbund Lederforum / Drammen Arne Eggen 080509 Profil /Omdømmeprosjekt 2009 Norges Diabetesforbund har satt ned en gruppe for å se på hvordan forbundet kan forsterke sin posisjon / sitt

Detaljer

LOKALDEMOKRATIUNDERSØKELSEN 2014

LOKALDEMOKRATIUNDERSØKELSEN 2014 LOKALDEMOKRATIUNDERSØKELSEN 2014 - forholdet mellom kommunen og innbyggerne - omdømme og tillit Aina Simonsen, KS Frogn kommune, 25. august 2014 Svar der forskjellen mellom innbyggerne og de folkevalgte

Detaljer

Nettverk - omdømme. Velkommen

Nettverk - omdømme. Velkommen Nettverk - omdømme Samling 18. og 19. mars 2013 Velkommen Kommunal- og regionaldepartementet Saman om ein betre kommune Et samarbeids, ramme - og utviklingsprogram Gardermoen 18. og 19. mars 2013 Kommunal-

Detaljer

Nettverk - omdømme. Velkommen

Nettverk - omdømme. Velkommen Nettverk - omdømme Samling 11. og 12. mars 2013 Velkommen Kommunal- og regionaldepartementet Saman om ein betre kommune Et samarbeids, ramme - og utviklingsprogram Gardermoen 11. og 12. mars 2013 Kommunal-

Detaljer

1.4 Markedsorientering

1.4 Markedsorientering 1.4 Markedsorientering Målsetting med modulen: Merkevaremodellen 1. Opprinnelse En markedsorientert bedrift er opptatt av å produsere det den kan selge (og mindre opptatt av å selge det den kan produsere)

Detaljer

vi forteller din historie

vi forteller din historie vi forteller din historie gode kollega Vest-Agder-museet har lange og stolte tradisjoner helt tilbake til begynnelsen av 1900-tallet. Hver dag besøkes vi fortsatt av forventningsfulle gjester, og stadig

Detaljer

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune 2012 Utarbeidet av Tove-Merethe Birkelund Dato Godkjent av Dato 2 Forord Notodden kommune hadde et nærvær på 88,9 % i 2009, det vil si en fraværsprosent på

Detaljer

Korleis samarbeide om å utvikle eit betre omdøme?

Korleis samarbeide om å utvikle eit betre omdøme? Korleis samarbeide om å utvikle eit betre omdøme? Arbeidsmiljøkonferansen 2007 Åsbjørn Vetti, rådgiver, KS-Konsulent AS Vi har lite å lære av Nike! Men 431 kommuner 19 fylkeskommuner med over 400 000 medarbeidere/ledere/

Detaljer

Merkevare- og kommunikasjonsstrategi

Merkevare- og kommunikasjonsstrategi Merkevare- og kommunikasjonsstrategi 2016-2019 Administrativt dokument Vedtatt i rådmannens ledergruppe 11.01.16 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Sørum kommune som identitet... 3 2.1 Innledning...

Detaljer

Høring Forslag til profileringsstrategi for Osloregionen (Brand Management Strategy)

Høring Forslag til profileringsstrategi for Osloregionen (Brand Management Strategy) SAK 22/15 Til: Fra: Follorådet Rådmannskollegiet/sekretariatet SAKSFREMLEGG Høring Forslag til profileringsstrategi for Osloregionen (Brand Management Strategy) Forslag til innstilling: 1. Follorådet er

Detaljer

Serviceledelse i praksis. getleadingedge.no

Serviceledelse i praksis. getleadingedge.no Serviceledelse i praksis getleadingedge.no Henning Friberg Henning Friberg har bred erfaring fra servicebransjen og har blant annet ledet servicebedrifter i inn og utland. Å sikre at serviceleveransen

Detaljer

Kommunikasjon i Gran kommune

Kommunikasjon i Gran kommune Kommunikasjon i Gran kommune 1. FORORD Gran kommune har arbeidet systematisk med informasjon og kommunikasjon de siste ti årene. I 2003 åpnet kommunetorget, og et par år etter startet arbeidet med å utvikle

Detaljer

Nettverk - omdømme. Velkommen

Nettverk - omdømme. Velkommen Nettverk - omdømme Samling 24. og 25. september 2012 Velkommen Kommunal- og regionaldepartementet Seniorrådgiver Asbjørn L. Stavem KS Arbeidsgiverpolitikk Kommunal- og regionaldepartementet Program for

Detaljer

Markedsstrategi. Referanse til kapittel 4

Markedsstrategi. Referanse til kapittel 4 Markedsstrategi Referanse til kapittel 4 Hensikten med dette verktøyet er å gi støtte i virksomhetens markedsstrategiske arbeid, slik at planlagte markedsstrategier blir så gode som mulig, og dermed skaper

Detaljer

Sammendrag av innhold i seminar om omdømmebygging og mediebruk med Kjersti Bruheim. Bergmannskroa 20. sept 2010.

Sammendrag av innhold i seminar om omdømmebygging og mediebruk med Kjersti Bruheim. Bergmannskroa 20. sept 2010. Sammendrag av innhold i seminar om omdømmebygging og mediebruk med Kjersti Bruheim. Bergmannskroa 20. sept 2010. Kommunikasjon betyr forbindelse på latin og i overført betydning kan vi si at det handler

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk. fra ord til handling

Arbeidsgiverpolitikk. fra ord til handling Arbeidsgiverpolitikk fra ord til handling Vedtatt i Bamble kommunestyre 21. juni 2012 Arbeidsgiverpolitikk Arbeidsgiverpolitikk er de verdier, holdninger og den praksis som arbeidsgiver står for og praktiserer

Detaljer

- kommunikasjonsstrategi for barnevernet 2008 2011

- kommunikasjonsstrategi for barnevernet 2008 2011 Et åpent barnevern - kommunikasjonsstrategi for barnevernet 2008 2011 Innhold 1. Innledning 1 2. Nå-situasjon 2 3. Mål for kommunikasjon om barnevernet 3 4. Ambisjoner, utfordringer og løsninger 3 1. Alle

Detaljer

Opplæringsprogram for ledere i Re Næringsforening

Opplæringsprogram for ledere i Re Næringsforening Opplæringsprogram for ledere i Re Næringsforening Lederprogrammet del 1 Formålet med våre butikker: Vi ønsker å drive spennende, attraktive og lønnsomme butikker som blir foretrukket av kundene Hva driver

Detaljer

Tromsø kommune. Sammen for et varmt og livskraftig Tromsø

Tromsø kommune. Sammen for et varmt og livskraftig Tromsø Tromsø kommune Arbeidsgiverstrategi Sammen skaper vi resultater Tromsø er en by i vekst, noe som igjen betyr et samfunn i endring. Tromsø kommune skal derfor være fremtidsrettet, utviklingsorientert og

Detaljer

Økt salg gjennom å gjøre attraktive produktpakker i Østfold tilgjengelig

Økt salg gjennom å gjøre attraktive produktpakker i Østfold tilgjengelig Økt salg gjennom å gjøre attraktive produktpakker i Østfold tilgjengelig Børre Berglund, BBR Opplevelseskonferansen i Østfold Fredrikstad 13.11.2008 Hovedpunkter 1. Hva er attraktivt i Østfold? 2. Produktpakker

Detaljer

Ansvarlige innkjøp i. Oppland. omdømmehensyn, miljø og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser

Ansvarlige innkjøp i. Oppland. omdømmehensyn, miljø og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Ansvarlige innkjøp i Oppland omdømmehensyn, miljø og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Knutepunkt Oppland er et prosjekt som er forankret i regjeringens handlingsplan for miljø- og samfunnsansvar

Detaljer

Strategisk design Kvinnovasjon, Østfold mars 2010 Designrådgiver Victoria Utheim

Strategisk design Kvinnovasjon, Østfold mars 2010 Designrådgiver Victoria Utheim Strategisk design Kvinnovasjon, Østfold mars 2010 Designrådgiver Victoria Utheim Markedsorientering Handler om å legge en plan for hvordan være attraktiv for kundene og annerledes enn konkurrentene. Målgrupper

Detaljer

Ledere og sykefravær Kvalitetskommuneprogrammet. Gudrun Haabeth Grindaker

Ledere og sykefravær Kvalitetskommuneprogrammet. Gudrun Haabeth Grindaker Ledere og sykefravær Kvalitetskommuneprogrammet Gudrun Haabeth Grindaker 100908 To hovedutfordringer Kommunenes tilgang på og forvaltning av egen arbeidskraft Kommunenes evne til utvikling og nyskaping

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi revidering våren 2015

Kommunikasjonsstrategi revidering våren 2015 Kommunikasjonsstrategi revidering våren 2015 «Kommuner og fylkeskommuner skal drive aktiv informasjon om sin virksomhet. Forholdene skal legges best mulig til rette for offentlig innsyn i den kommunale

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst.

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. 1. Hva er navnet på prosjektet? 2. I hvilken fase er prosjektet? (sett x) Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. a) Forprosjekt b) Hovedprosjekt - X

Detaljer

HVORDAN SKAPE STØRRE VERDIER GJENNOM MERKEVAREBYGGING I SJØMATNÆRINGA? Professor Magne Supphellen

HVORDAN SKAPE STØRRE VERDIER GJENNOM MERKEVAREBYGGING I SJØMATNÆRINGA? Professor Magne Supphellen HVORDAN SKAPE STØRRE VERDIER GJENNOM MERKEVAREBYGGING I SJØMATNÆRINGA? Professor Magne Supphellen Tsar Nikolai (Balik) Norsk røykelaks med russisk image solgt av sveitsere,- med ekstrem fortjeneste 2 Pris

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk mot 2020

Arbeidsgiverpolitikk mot 2020 Arbeidsgiverpolitikk mot 2020 Vedtatt 12.12.2016. Saksnr.: 2016/809 - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Innholdsfortegnelse 1 Innledning...2 2 Overordnet mål...2 3 Formål...2 4 Verdigrunnlag...3

Detaljer

Presentasjon Bedriftsnettverk Sogn og Fjordane

Presentasjon Bedriftsnettverk Sogn og Fjordane Presentasjon Bedriftsnettverk Sogn og Fjordane Børre Berglund, BBR Kristiansund 16.11.11 Fire bedriftsnettverk Bratt Moro, Sogndal Gulen Dykkesenter, Gulen Briksdal Adventure, Nordfjord Jostedalen Breførarlag,

Detaljer

Velkommen til andre samling Omdømmeskolen. Jægtvolden Fjordhotell september 2007

Velkommen til andre samling Omdømmeskolen. Jægtvolden Fjordhotell september 2007 Velkommen til andre samling Omdømmeskolen Jægtvolden Fjordhotell 2.-3. september 2007 Hensikt, program og gjennomgang av hjemmeoppgave Børre Berglund Bakgrunn for Omdømmeskolen Styrke kompetansen på omdømmearbeid

Detaljer

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Målrettet utvikling Et godt ordtak sier at veien blir til mens du går. I mange sammenhenger kan dette være rett. Men, ofte er det vel slik at

Detaljer

Unik og ettertraktet. Workshop Unik og ettertraktet 1. oktober 2004. Jørn Hakon Riise jorn@humankapitalgruppen.no

Unik og ettertraktet. Workshop Unik og ettertraktet 1. oktober 2004. Jørn Hakon Riise jorn@humankapitalgruppen.no Unik og ettertraktet Workshop Unik og ettertraktet 1. oktober 2004 Jørn Hakon Riise jorn@humankapitalgruppen.no Agenda Mytenes makt Hva er organisasjonsidentitet? Hvordan måle identitetsstyrke? Hvilke

Detaljer

Omdømmearbeid i småsamfunn. Hvilke ressurser kan man bruke og hva kan man oppnå?

Omdømmearbeid i småsamfunn. Hvilke ressurser kan man bruke og hva kan man oppnå? Omdømmearbeid i småsamfunn. Hvilke ressurser kan man bruke og hva kan man oppnå? Elizabeth Hartmann, Siste Skrik Kommunikasjon Småsamfunnskonferanse - Steinkjer 5. mai 2009 Er det behov for profilering

Detaljer

Om omdømme og omdømmebygging Evig eies kun et dårlig rykte

Om omdømme og omdømmebygging Evig eies kun et dårlig rykte Om omdømme og omdømmebygging Evig eies kun et dårlig rykte Fagseminar Norsk Havneforening 23.4-25.4.2012, Daglig leder Kristin S. Storli Definisjon omdømme Hvordan måles omdømme Viktigheten av å ha et

Detaljer

Kunnskapsdeling for et bedre samfunn. Renhold er også FDV. Bergen 19. september 2012. Harald Andersen rådgiver

Kunnskapsdeling for et bedre samfunn. Renhold er også FDV. Bergen 19. september 2012. Harald Andersen rådgiver Kunnskapsdeling for et bedre samfunn Renhold er også FDV Bergen 19. september 2012 Harald Andersen rådgiver 1 Noen betraktninger Renhold er/har vært i fokus konkurranseutsetting Eiendomsforvaltning er

Detaljer

Omdømme foredrag 13. juni 2017 for

Omdømme foredrag 13. juni 2017 for Omdømme foredrag 13. juni 2017 for Næringsforeningen i Trondheimsregionen med Trond Stiklestad NTNU Handelshøyskolen Trond.stiklestad@ntnu.no Trond Stiklestad Siviløkonom og organisasjonssosiolog Førstelektor

Detaljer

ARBEIDSHEFTE. Veien til ditt unike brand starter her!

ARBEIDSHEFTE. Veien til ditt unike brand starter her! ARBEIDSHEFTE Veien til ditt unike brand starter her! Hva er det som gjør at kundene velger akkurat din bedrift og ikke «naboens» selv om dere selger samme produkt? Hva får oss til å legge mer penger i

Detaljer

Denne informasjonen vises kun i forhåndsvisningen

Denne informasjonen vises kun i forhåndsvisningen Det kommunale * Jeg som fyller ut dette skjemaet er Rådmann/adm.sjef Informasjonsansvarlig/kommunikasjonsdirektør e.l. Ordfører Annet 2 * Hvilken administrativ struktur har kommunen? Resultatenhetsmodell/tonivåmodell

Detaljer

INNLEDNING. Jaren, 4. august 2011. Arne Skogsbakken Rådmann

INNLEDNING. Jaren, 4. august 2011. Arne Skogsbakken Rådmann INNLEDNING Vi i Gran prosessen har hatt sitt utgangspunkt i behovet for å utarbeide en ny arbeidsgiverpolitikk i Gran kommune. Ambisjonene har imidlertid vært større enn bare å utvikle en arbeidsgiverpolitikk.

Detaljer

Personalpolitiske retningslinjer

Personalpolitiske retningslinjer Personalpolitiske retningslinjer Vedtatt av fylkestinget juni 2004 Personalpolitiske retningslinjer. Nord-Trøndelag fylkeskommunes verdigrunnlag: Nord-Trøndelag fylkeskommune er styrt av en folkevalgt

Detaljer

Oppsummering av Edison Wolframs seminar om digital strategi 20. og 21/1-2016

Oppsummering av Edison Wolframs seminar om digital strategi 20. og 21/1-2016 Oppsummering av Edison Wolframs seminar om digital strategi 20. og 21/1-2016 POST-modellen står sentralt når vi jobber med utvikling av digitale og sosiale strategier, men det er viktig å ha en god kommunikasjonsplattform

Detaljer

KommITs lederkurs i gevinstrealisering

KommITs lederkurs i gevinstrealisering KommITs lederkurs i gevinstrealisering Økonomiforum i Skien 4. juni 2015 Grete Kvernland-Berg, PA Consulting Group Liza Nienova, PA Consulting Group Plan for dagen 13:30 Introduksjon 13:50 14:20 14:30

Detaljer

LEDER- OG PERSONALUTVIKLING

LEDER- OG PERSONALUTVIKLING LEDER- OG PERSONALUTVIKLING TEAMUTVIKLING, LEDELSE OG KOMMUNIKASJON BAKGRUNN, OPPLEGG OG GJENNOMFØRING INNLEDNING Lederrollen er en av de mest krevende og komplekse oppgaver i bedriften. Etter hvert som

Detaljer

forord mange faglige diskusjoner som ikke nødvendigvis har endt i enighet om noe annet enn det å være uenige.

forord mange faglige diskusjoner som ikke nødvendigvis har endt i enighet om noe annet enn det å være uenige. Forord Våren 2005 svirret ordet omdømme så å si konstant i lufta. Samtidig måtte vi konstatere at vi ikke kunne gi verken våre studenter, næringslivet eller andre virksomheter gode tips om bøker som behandler

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI. for KARMØY KOMMUNE 2008 2011

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI. for KARMØY KOMMUNE 2008 2011 KOMMUNIKASJONSSTRATEGI for KARMØY KOMMUNE 2008 2011 0. Bakgrunn og innledning Kommuneloven 4 fastslår at: "Kommuner og fylkeskommuner skal drive aktiv informasjon om sin virksomhet. Forholdene skal legges

Detaljer

Strategiske føringer Det norske hageselskap 2015-2018

Strategiske føringer Det norske hageselskap 2015-2018 Strategiske føringer Det norske hageselskap 2015-2018 0 Innhold 1. Situasjonsbeskrivelse... 2 1.1 Overordnede føringer... 2 1.2 De viktigste utfordringene... 2 2 Visjon... 2 3 Formål... 3 4 Verdier...

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi mot 2020

Arbeidsgiverstrategi mot 2020 Arbeidsgiverstrategi mot 2020 Utfordringane: Evna til utvikling og nyskaping Tilgang til og forvaltning av eiga arbeidskraft Arbeidsgiverstrategi mot 2020 Innsatsområde for AGS 2020 Identitet og omdømme

Detaljer

I fellesskap til beste for våre innbyggere! Hvor skal vi? Hvorfor det? Hvordan ser det ut?

I fellesskap til beste for våre innbyggere! Hvor skal vi? Hvorfor det? Hvordan ser det ut? I fellesskap til beste for våre innbyggere! Hvor skal vi? Hvorfor det? Hvordan ser det ut? Ingen organisasjon kan styres utelukkende etter økonomiske størrelser! Det blir som å kjøre bil ved kun og se

Detaljer

BEDRE HR ET UTVIKLINGS- PROGRAM FOR HR ANSVARLIGE

BEDRE HR ET UTVIKLINGS- PROGRAM FOR HR ANSVARLIGE BEDRE HR ET UTVIKLINGS- PROGRAM FOR HR ANSVARLIGE Læringsarena for forretnings- og utviklingsorientert HR Foto: Heidi Widerøe sfortegnelse: 1 Hvorfor velge dette programmet? 2 Organisering av programmet

Detaljer

Gode resultat er målet for alt arbeid i fylkeskommunen.

Gode resultat er målet for alt arbeid i fylkeskommunen. Fylkesrådmannen sin velkomsttale 17. nov. 2010 AGP-konferansen i Ålesund Velkommen til den andre arbeidsgiverpolitikk - konferansen for alle ledere og mellomledere, tillitsvalgte og verneombud i Møre og

Detaljer

Presentasjon av Barbro Thorvaldsen

Presentasjon av Barbro Thorvaldsen Presentasjon av Barbro Thorvaldsen Agenda for foredraget og praksis mål og vei resultater og innhold homogene og heterogene grupper Nyttige adresser: Lozanov-metoden på norsk suggestopedi.no Norsk Suggestopediforening

Detaljer

Informasjon og kommunikasjonsstrategi 7-10. Sør-Trøndelag fylkeskommune

Informasjon og kommunikasjonsstrategi 7-10. Sør-Trøndelag fylkeskommune Informasjon og kommunikasjonsstrategi 7-10 Sør-Trøndelag fylkeskommune Kommunikasjonsmål Sør-Trøndelag fylkeskommune har en god kultur for informasjonsdeling som gjør fylkeskommunens ambisjon, mål, vedtak

Detaljer

Kommunikasjonsplattform for Trondheimsregionen

Kommunikasjonsplattform for Trondheimsregionen Kommunikasjonsplattform for Trondheimsregionen Utfordringer og mulige løsninger Regionrådet 9. desember 2011 Skal TR være usynlig eller omstridt? Dårlig omdømme Omstridt Usynlig Godt omdømme Merkevaren

Detaljer

Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi

Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi 30. mars 2017 Laget av Maskinen i samarbeid med NFFA Innhold Side O m d ø m m e s t r a t e g i Innledning 2 Visjon 3 Misjon 3 Verdier 3 Personlighet

Detaljer

Lederavtale. inngått mellom: (navn) (navn) Dato. Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås.

Lederavtale. inngått mellom: (navn) (navn) Dato. Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås. Lederavtale inngått mellom: (navn) (navn) Dato Enhetsleder (enhetsnavn) Overordnet leder Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås. LEDERE SOM LYKKES HAR EVNE TIL: å

Detaljer

Markedsanalyse Haldenkanalen Regionalpark

Markedsanalyse Haldenkanalen Regionalpark Markedsanalyse Haldenkanalen Regionalpark Børre Berglund, BBR AS 19.11.14 Hva selger 3 Noe som er verdt å stoppe for 2 Noe som er verdt å ta en omvei for 1 Noe som er verdt å komme for Side 2 Oppdraget

Detaljer

Kurs i kommunikasjon: profil, markedsføring, pressearbeid, sosiale medier og omdømme DAG 1

Kurs i kommunikasjon: profil, markedsføring, pressearbeid, sosiale medier og omdømme DAG 1 Kurs i kommunikasjon: profil, markedsføring, pressearbeid, sosiale medier og omdømme DAG 1 Program Dag 1: Profil og omdømme Dag 2: Markedsføring, sosiale medier og pressearbeid Studentliv - Kurs i Kommunikasjon

Detaljer

Fakta om Nesset kommune

Fakta om Nesset kommune Fakta om Nesset kommune Innbyggere: 3076 Antall ansatte: 353 Årsverk: 250 Nesset er kjent for: Naturen, Mardalsfossen og Eikesdal mm Bjørnstjerne Bjørnson Kurt Asle Arvesen og Fred Kavli Hva er det med

Detaljer

Tema for seminaret: Profilering av bygg- og anleggsbransjen som faglig attraktiv arbeidsplass

Tema for seminaret: Profilering av bygg- og anleggsbransjen som faglig attraktiv arbeidsplass Tema for seminaret: Profilering av bygg- og anleggsbransjen som faglig attraktiv arbeidsplass HOW TO DO IT -THE PRACTICAL WORK Onsdag 21. mars 2007 TIBE T reklamebyrå Hei! Hvem er jeg? Cathrine Tronstad

Detaljer

DE 4 TRINN I PROSESSEN. Analyse Hvordan ønsker vi å fremstå? Visjonen Hva vil vi fortelle og hvorfor? Planlegging Hva skal gjøres og hvordan?

DE 4 TRINN I PROSESSEN. Analyse Hvordan ønsker vi å fremstå? Visjonen Hva vil vi fortelle og hvorfor? Planlegging Hva skal gjøres og hvordan? Vi profilerer vårt lokalsamfunn når vi forteller andre at vi har et godt bosted. Det kan resultere i at vi kan tiltrekke oss nye innbyggere, eller gjøre flere oppmerksomme på f.eks. områdets fine natur

Detaljer

TANA KOMMUNES ARBEIDSGIVERPOLITIKK

TANA KOMMUNES ARBEIDSGIVERPOLITIKK Deanu gielda - Tana kommune TANA KOMMUNES ARBEIDSGIVERPOLITIKK Et solidarisk fellesskap av frie, selvstendige mennesker der rettferdighet, trygghet og likeverd er bærende prinsipper. ARBEIDSGIVERPOLITISK

Detaljer

Sørum Kommune Merkevare- og kommunikasjonsstrategi. med tiltaksplan 2014

Sørum Kommune Merkevare- og kommunikasjonsstrategi. med tiltaksplan 2014 Sørum Kommune Merkevare- og kommunikasjonsstrategi med tiltaksplan 2014 Januar 2014 Avdeling for kommunikasjon- og IKT Side 2 av 12 INNLEDNING MERKEVARESTRATEGI FORMÅL VÅRT UTGANGSPUNKT I 2012 ØNSKET POSISJON

Detaljer

Arbeidsmiljø og omdømme i Rissa kommune?

Arbeidsmiljø og omdømme i Rissa kommune? Arbeidsmiljø og omdømme i Rissa kommune? Samling for nytt kommunestyre Råkvåg, 1. oktober 2015 Kine Kimo Larsen, kultursjef Ola Andreas Stavne, personalsjef Hva er arbeidsmiljø? Fysisk og psykisk Trivsel

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi for Meløy kommune 2013-2016 VEDTATT I KOMMUNESTYRET SAK 55/13-20. JUNI 2013 INNHOLD 1. Forord s. 2 2. Visjon og mål s. 3 3. Prinsipper for kommunikasjon s. 4 4. Ansvar og organisering

Detaljer

Strategi for Sørholtet andelslag SA - Sørholtet barnehage, 2012-2016

Strategi for Sørholtet andelslag SA - Sørholtet barnehage, 2012-2016 Strategi for Sørholtet andelslag SA - Sørholtet barnehage, 2012-2016 Formål Sørholtet andelslag SA skal drive Sørholtet barnehage med et ideelt formål, og gi andelshaverne et kvalitetsmessig godt barnehagetilbud

Detaljer

Hva er hemmeligheten bak fornøyde kunder og et godt omdømme? Energi Norge 21. september 2011 eva.fosby.livgard@tns-gallup.no

Hva er hemmeligheten bak fornøyde kunder og et godt omdømme? Energi Norge 21. september 2011 eva.fosby.livgard@tns-gallup.no Hva er hemmeligheten bak fornøyde kunder og et godt omdømme? Energi Norge 21. september 2011 eva.fosby.livgard@tns-gallup.no Hva er kundetilfredshet? "En følelse av glede eller skuffelse over hvordan man

Detaljer

Vegvesenboka. Ledelse, styring og organisering.

Vegvesenboka. Ledelse, styring og organisering. <Navn> <Avdeling, sted> Vegvesenboka Ledelse, styring og organisering Vegvesenboka Nasjonal transportplan: Nasjonale mål for transportpolitikken Tilby et effektivt, tilgjengelig, sikkert og miljøvennlig

Detaljer

Om målformuleringer. Kommunene har ulike mål er modellen relevant for alle?

Om målformuleringer. Kommunene har ulike mål er modellen relevant for alle? Om målformuleringer Kommunene har ulike mål er modellen relevant for alle? Forslag til avklaring om prosjektets terminologi Mål Noe som er et mål i seg selv Strategimål Et mål for strategien Strategi en

Detaljer

Rådet for nasjonalparkkommuner Strategidokument og handlingsplan vedtatt februar 2013

Rådet for nasjonalparkkommuner Strategidokument og handlingsplan vedtatt februar 2013 Rådet for nasjonalparkkommuner Strategidokument og handlingsplan vedtatt februar 2013 UTGANGSPUNKT:! Nasjonalparkkommunene forholder seg til dagens lovverk som er gitt av MD og DN.! Strategi og handlingsplan

Detaljer

BEST PÅ SERVICE BLANT NORSKE KOMMUNER. Slik arbeider de beste

BEST PÅ SERVICE BLANT NORSKE KOMMUNER. Slik arbeider de beste BEST PÅ SERVICE BLANT NORSKE KOMMUNER Slik arbeider de beste Innholdsfortegnelse BEST PÅ SERVICE BLANT NORSKE KOMMUNER SLIK ARBEIDER DE BESTE... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Kommunene... 3 1.3 Spørsmålene...

Detaljer

Vi har en tydelig visjon og ved å si «best», har vi fokus på fokus på kvalitet. «Lions skal være Norges beste humanitære serviceorganisasjon.

Vi har en tydelig visjon og ved å si «best», har vi fokus på fokus på kvalitet. «Lions skal være Norges beste humanitære serviceorganisasjon. 1 Forsiden Kjære Lions og venner av Lions Jeg heter Vibeke Aasland og noen av dere kjenner meg nok som redaktør av Lionsbladet. Nå skal jeg presentere LIONS NORGE RUNDT, et prosjekt som skal sette fokus

Detaljer

Norsk vannbransjes utfordringer og ambisjoner; hva kan og bør myndighetene gjøre? - og hva er igangsatt

Norsk vannbransjes utfordringer og ambisjoner; hva kan og bør myndighetene gjøre? - og hva er igangsatt Norsk vannbransjes utfordringer og ambisjoner; hva kan og bør myndighetene gjøre? - og hva er igangsatt Fagdirektør Magnar Sekse Bergen kommune IWA nasjonalkomiteen Innovasjonskonferanse 12.03.14 ms 1

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN 2014 2015

LØNNSPOLITISK PLAN 2014 2015 LØNNSPOLITISK PLAN 2014 2015 1 LØNNSPOLITISK PLAN Innledning Lønnspolitikken skal bidra til å rekruttere, utvikle og beholde kvalifiserte medarbeidere og ønsket kompetanse i konkurranse med andre. Lønnspolitikken

Detaljer

MØTEINNKALLING. Helse- og omsorgsutvalget SAKSLISTE 1/16 15/1969 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I HELSE- OG OMSORGSUTVALGET DEN

MØTEINNKALLING. Helse- og omsorgsutvalget SAKSLISTE 1/16 15/1969 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I HELSE- OG OMSORGSUTVALGET DEN MØTEINNKALLING Helse- og omsorgsutvalget Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 27.01.2016 Tid: 18:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/16 15/1969 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I HELSE-

Detaljer

Gjerdrums identitet. Kommunestyret 19. april 2017

Gjerdrums identitet. Kommunestyret 19. april 2017 Gjerdrums identitet Hvordan kan vi bruke vår kunnskap og forståelse av hva som er Gjerdrums mest attraktive særpreg til å styrke kvaliteten i kommuneplanens strategiske samfunnsdel? Kommunestyret 19. april

Detaljer

Nordland. - opplev verdens vakreste kyst - 1/ Bakgrunn for prosjektet

Nordland. - opplev verdens vakreste kyst - 1/ Bakgrunn for prosjektet Nordland - opplev verdens vakreste kyst - 1/12-2005 Bakgrunn for prosjektet Konkurrerer med begrensede ressurser innenfor verdens største næring Oslo Amsterdam; NOK 590,- Utvikle tydelige og relevante

Detaljer

Noen markedsmessige utfordringer for næringslivet i Finnmark

Noen markedsmessige utfordringer for næringslivet i Finnmark Noen markedsmessige utfordringer for næringslivet i Finnmark Finnmarkskonferansen 2007, Alta 5. september. Finnmarkskonferansen 2007. 1 Bedriftenes markedsmessige utfordringer er knyttet til dens evne

Detaljer

Hvordan lykkes med arbeidsmiljøundersøkelser? og unngå å mislykkes.

Hvordan lykkes med arbeidsmiljøundersøkelser? og unngå å mislykkes. Hvordan lykkes med arbeidsmiljøundersøkelser? og unngå å mislykkes. Presentasjon for Abelia 3. feb. 2011 Lasse Lund, IFE Pål Eriksen, Nofima Ingeborg Lund, SINTEF Hva kan arbeidsmiljøundersøkelser gi for

Detaljer

Deanu gielda-tana kommune

Deanu gielda-tana kommune Deanu gielda-tana kommune ARBEIDSGIVERPOLITIKK KST 15/6-17 2 Visjon: Visjonen i kommuneplanens samfunnsdel utgjør grunnlaget for kommunens arbeidsgiverpolitikk: Et samfunn hvor alle kan leve det «gode

Detaljer

Det store heltidsvalget en veileder for lokalt arbeid med heltidskultur. Foto: Magnar Solbakk/ Brønnøy kommune

Det store heltidsvalget en veileder for lokalt arbeid med heltidskultur. Foto: Magnar Solbakk/ Brønnøy kommune Det store heltidsvalget en veileder for lokalt arbeid med heltidskultur Foto: Magnar Solbakk/ Brønnøy kommune 1 Forord I februar 2013 inngikk KS, Fagforbundet, Delta og Norsk Sykepleierforbund (NSF) en

Detaljer

TNS Gallups Syndikerte omdømmemåling. Omdømmeindekser 2014

TNS Gallups Syndikerte omdømmemåling. Omdømmeindekser 2014 TNS Gallups Syndikerte omdømmemåling Omdømmeindekser 201 Bakgrunn og formål med undersøkelsen TNS Gallups årlige syndikerte omdømmeundersøkelse gjennomføres blant et utvalg av Norges største og mest kjente

Detaljer

Forslag til tiltak basert på lærdommer fra prosjektet

Forslag til tiltak basert på lærdommer fra prosjektet Forslag til tiltak basert på lærdommer fra prosjektet 1 Utvikle en merkevare for klinikken og bruk tid på å gjøre den kjent 6 Forklar hvorfor de ulike aktivitetene er viktige 2 Bygg en kommunikasjonsstrategi

Detaljer

Innledning. Vi har startet på en spennende reise full av nye muligheter når vi nå beveger oss fra en. Peter A. Ruzicka, konsernsjef

Innledning. Vi har startet på en spennende reise full av nye muligheter når vi nå beveger oss fra en. Peter A. Ruzicka, konsernsjef Orklakompasset Innledning Orkla det ledende merkevareselskapet i Norden og Baltikum. For å nå dit har vi tatt en rekke strukturelle steg. Jeg vet at dette har vært utfordrende og krevende for våre selskaper,

Detaljer