DE 4 TRINN I PROSESSEN. Analyse Hvordan ønsker vi å fremstå? Visjonen Hva vil vi fortelle og hvorfor? Planlegging Hva skal gjøres og hvordan?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DE 4 TRINN I PROSESSEN. Analyse Hvordan ønsker vi å fremstå? Visjonen Hva vil vi fortelle og hvorfor? Planlegging Hva skal gjøres og hvordan?"

Transkript

1 Vi profilerer vårt lokalsamfunn når vi forteller andre at vi har et godt bosted. Det kan resultere i at vi kan tiltrekke oss nye innbyggere, eller gjøre flere oppmerksomme på f.eks. områdets fine natur og turstier. Denne guide er tenkt som en hjelp når grendalaget overveier å gjøre noe ekstra ut av å fortelle andre hvem en selv er. Mye kan la seg gjøre hvis man hadde et stort budsjett til å lage kampanjer og PR materiale. Denne guide fokuserer på hva som kan la seg gjøre med bruk av egne krefter og evt. litt tilskudd fra private eller offentlige aktører. DE 4 TRINN I PROSESSEN Analyse Hvordan ønsker vi å fremstå? Visjonen Hva vil vi fortelle og hvorfor? Planlegging Hva skal gjøres og hvordan? Effektmåling Hva skal vi holde øye med?. Analyse - Hvordan ønsker vi å fremstå? I samtalen naboer imellom, forteller beboere ofte begeistret om hvorfor de har valgt å bosette seg nettopp her i området og hva de gjerne gledes over daglig. I de daglige møter mellom mennesker, kommer der en rekke verdier og gode fortellinger til uttrykk i samtalen. Det er vårt grunnlag som vi kan begynne vårt profileringsarbeid med. Første del, analyseoppgaven, består i å bli klar over hvordan det selvskapte image av ens lokalområde også stemmer overens med andres f.eks. av folk utenfor lokalsamfunnet. Vi har som begeistrede innbyggere, ofte en tendens til å overvurdere de gode ting og nedtone betydningen av mindre bra forhold fordi vi er vant til at det er sånn her. F.eks. at det er farlige veier eller mangel på lokale handlemuligheter, m.v. (Hvert lokalsamfunn har sine utfordringer).

2 Forskjellen mellom de to oppfattelsene, egne og andres, kan gi stoff til ettertanke og analyse og dermed input til det planlagte profileringsarbeidet. Til en sånn analyse, medfølger også en større oppmerksomhet på hvilke forhold i lokalområdet som ikke helt lever opp til vårt positive image. Disse forholdene skal i analysearbeidet håndteres slik at de ikke forstyrrer, men bidrar til å bygge opp et realistisk image et ikke for finmalt bilde av det lokalområdet, som vi gjerne vil utbre kjennskapet til via profilering og markedsførings-aktiviteter. Oppgaven består av å samle inn inntrykk, fotografier og fortellinger mv., som kan settes sammen for å gi et nyansert bilde av hva vi gjerne vil kjenne oss selv på altså vårt image! SPØRSMÅL SOM MAN KAN STILLE TIL INNBYGGERE OG IKKE INNBYGGERE: Hvilke styrker ser vi preger vårt lokalområde? Hvilket image kan vi tegne? (Hvordan vil vi fremstå som lokalsamfunn?) Hva gjør andre lokalområder som ligner oss, for å profilere seg selv? Hvilke forhold kan vi påvirke ved å profilere oss (tilslutning til egne aktiviteter, tilflytting, reiseliv)? Bruk et spider diagram til å visualisere hvor gode vi er i forhold til forskjellige parametre som vi kan måle oss på i forhold til andre. SPIDERDIAGRAM Talgje 2020 Halsnøy Grendalag Fogn Grendalag Ombo Vekst Sjernarøy Vekst Markedsføring Folketallsutvikling Identitet, kultur og image Samferdsel 0 Infrastruktur Bustadbygging Kompetanseutvikling Næringsutvikling Ungdom Resultatet av denne prosessen sammenfattes til noen betydningsfulle enkle utsagn, noen verdier og viktige foto fra området "unique selling points" -, som kort og tydelig forteller hva vi vil kjennes ved og hvilket image vi vil fremstille oss selv med. Det utgjør vårt basismateriale til det videre arbeidet. 2

3 2. Visjonen hva ønsker vi å fortelle og til hvem? Oppgaven i visjonarbeidet er å konkretisere vårt ønskede omdømme. Hvilket omdømme ønsker vi at folk om 3 år har om vårt lokalområde, når vi har gjennomført våre profileringaktiviteter? Det første spørsmålet er hvem vi vil rette vår profileringaktivitet mot? Målgruppeavklaring: Er det nåværende innbyggere, mulige nye innbyggere, gjester/brukere av våre attraksjoner/natur; næringer, investorer eller kreative personer/kunstnere. Det neste spørsmål: Hva er hensikten, budskapet, som vi vil fortelle i forhold til de enkelte målgruppene? Er det for å fremme tilflytting, arbeidsrelatert, rekreasjon, helse, utdannelse? OMDØMMEBYGGING OMDØMME kan i denne sammenheng defineres som summen av forventninger omgivelsene har til vårt lokalsamfunn, eller sagt på en annen måte; Hva ønsker vi å bli oppfattet som! Første oppgave består av å beskrive og visualisere vårt ønskede image, slik som det vil fremstå i tankene hos den valgte målgruppe når vi har gjennomført våre profileringaktiviteter. Vi skal forestille oss hvordan vi gjennom ulike aktiviteter og informasjon, har påvirket oppfattelse og holdninger hos målgruppen slik at noe nytt har brent seg fast! Andre oppgave: Hvilke aktiviteter kan vi gjennomføre for at dette bildet blir så utbredt og tydelig som mulig? Det kan være: ny hjemmeside, bedre informasjon om turstier og tilgangsveier, skilt i området, muligheter for guidet turer m.v. VI STILLER OSS SPØRSMÅLENE: Hva kan nye innbyggere legge vekt på for å flytte til området? Hva vil brukere av turstier legge vekt på for å komme til området? Hva betyr enkelhet og lett adgang til informasjon, når målgruppen søker informasjon? Vær oppmerksom på! I en slik prosess oppstår det alltid tvil om vi overvurderer oss selv i det omdømmet som vi forsøker å beskrive. Passer det ønskede image overhodet til de realiteter som er fakta hos oss? Har vi barnehagen om 4 år? Har vi attraktive steder for bosetting osv. Disse såkalte CSF-kritiske suksessfaktorer, er det viktig å notere fortløpende i visjon arbeidet, men unngå å la diskusjonen av dem fylle for mye i visjonsarbeidet. 3

4 3. Planlegging hva skal gjøres og hvordan? Med en visjon for målet med profilering- og omdømmebyggingen, kan arbeidet med å planlegge profileringsaktiviteter gjøres konkrete og målrettede, så det er tydelig for alle medlemmene i velforening/grendalaget e.l. hvordan vi i fellesskap kan bidra til å formidle det ønskede omdømmet av lokalområdet. FØRSTE HOVEDOPPGAVE: REALITETSSJEKK PÅ DET ØNSKEDE OMDØMME/IMAGE: Det første spørsmål vi skal stille oss er: Hvordan stemmer det aktuelle, nåværende image overens med det omdømmet som vi selv ønsker å framstå som om 3 år? Svaret på det spørsmålet, vil fortelle oss hva vi skal være oppmerksomme på når vi velger og utformer våre profileringaktiviteter. Oppgaven er å undersøke og teste reaksjonen på spørsmålet: Hva sier andre om oss og hvordan reagerer andre på vårt ønskede omdømme? Denne fasen, hvor vi tester visjonarbeidets ønskede image, er viktig for å få justert og presisert vårt oppbygde image bilde. ANDRE HOVEDOPPGAVE: UTFORME LISTER MED IDÉER TIL ULIKE AKTIVITETER FOR PROFILERING OG OMDØMMEBYGGING. a. Utforming av brand og slogan (logo, tekst, ikoner). b. Medier (website, foldere, annet). c. Events og særlig aktiviteter der vi ønsker at de innebygde verdiene i vårt image, skal komme til uttrykk. (Fotokonkurranser, video om området, nye typer lokalarrangementer). Listen over idéer bearbeides og prioriteres det lages en handlingsplan som er ambisiøs, men ikke urealistisk. TREDJE HOVEDOPPGAVE: ORGANISERING AV ARBEIDET. utforming av arbeids- og styringsgruppe, herunder hvor vi finner nødvendig kompetanse til å lage flyers. Logo, fotobearbeiding, søke tilskudd mv. 4

5 4. Effektmåling - hva skal vi holde øye med? Til en hver profileringskampanje, hører en oppmerksomhet på å holde øye med om våre initiativer gir den ønskede effekt. Vi kan sørge for å synliggjøre for andre, at arbeidet gir effekt og at vi får en anledning til å samle våre erfaringer, slik at vi bygger opp et bedre inntrykk av hva som virker og ikke virker. MÅLGRUPPE EFFEKTMÅL Nåværende innbyggere Tilslutning til arrangementer Nye innbyggere Hva sier de om oss? Gjester Omfang i bruken av våre attraksjoner Næringer Antall nyetableringer, tilfredshet med Resultatene formidles løpende ved grendelagets årsmøte eller via nyhetsbrev, sammen med eksempler på gode historier som forteller om oss. 5

Bildet på netthinnen har det noen betydning?

Bildet på netthinnen har det noen betydning? Omdømmebygging for kommuner/lokalsamfunn: Harald Espeland Daglig leder og senior rådgiver i TIBE PR Bildet på netthinnen har det noen betydning? Omdømmebygging er et verktøy for å nå kommunens mål. Gjennom

Detaljer

Markedsføring av arrangement

Markedsføring av arrangement Markedsføring av arrangement Artikkelen er skrevet av Henning Handå og Beate Johansen for Studentliv Artikkelen er opprinnelig utarbeidet i til bruk for deltagere på Studentlivs kurs i PR og markedsføring.

Detaljer

Verktøy til gode trivselsprosesser

Verktøy til gode trivselsprosesser Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan jobbe med trivsel og psykososialt arbeidsmiljø En praktisk veiledning fra Idébanken.org Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan utvikle drømmearbeidsplassen

Detaljer

AKTIVE LOKALLAG Rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer

AKTIVE LOKALLAG Rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer AKTIVE LOKALLAG Rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer Studieheftet er basert på boka «MEDLEMSMODELLEN» Utgitt av LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Trykkeri: Gamlebyen Grafiske AS Utgitt:

Detaljer

BUSKERUD MEASURING MODEL beta. Manual. Petter von Krogh. Buskerud fylkesbibliotek

BUSKERUD MEASURING MODEL beta. Manual. Petter von Krogh. Buskerud fylkesbibliotek BUSKERUD MEASURING MODEL beta Manual Petter von Krogh Buskerud fylkesbibliotek BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Postboks 3563 N-3007 Drammen Telefon: 32 80 85 00 postmottak@bfk.no www.bfk.no Layout: Petter von Krogh

Detaljer

Vil fortsatt ansette

Vil fortsatt ansette perspektiver på arbeidsmarkedet nr. 3 212 2 Forsiktig framover Optimismen holder stand i Norge, men internasjonalt er det fortsatt mange tegn på nedkjøling av økonomien, og usikre tider for dem som søker

Detaljer

Hvordan lage en kommunikasjonsstrategi?

Hvordan lage en kommunikasjonsstrategi? KS Omdømmeprosjekt Attraktiv arbeidsgiver Hvordan lage en kommunikasjonsstrategi? Utviklet av Borghild Eldøen, Eldøen kommunikasjon DEFINISJONER Kommunikasjon - informasjon I norsk språkbruk brukes ofte

Detaljer

T i p s h e f t e f o r

T i p s h e f t e f o r T i p s h e f t e f o r r e k r u t t e r i n g Heftet er gitt ut av Studentliv, en avdeling i SiO (Studentsamskipnaden i Oslo). Heftet er skrevet av arbeidsgruppen for Læring og Organisasjonsutvikling

Detaljer

GAMCE CHANGERS SØKNADSGUIDE 2015

GAMCE CHANGERS SØKNADSGUIDE 2015 GAMCE CHANGERS SØKNADSGUIDE 2015 Grunnleggende kriterier: (Alle er obligatoriske å svare på) I. Løser din idé et betydelig problem barn og unge møter på i Norge? (Ja / Nei) II. Er barn og unge primærmålgruppen

Detaljer

Kommunikasjon, trygghet og tillit

Kommunikasjon, trygghet og tillit I hvilke situasjoner og med hvem synes du det er lett å kommunisere?? Hvilke egenskaper har mennesker som er flinke til å kommunisere? Hvilke ferdigheter må du ha for å kommunisere med barn fra 0 til 2

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Hva er markedsføring og pr?

Hva er markedsføring og pr? Pr og Markedsføring Kurshefte 2007 Hva er markedsføring og pr? Markedsføring og public relations Markedsføring og Public Relations er to store og omfattende fag, med røtter langt tilbake i tid. I mange

Detaljer

Uten tvivel er man inte klok

Uten tvivel er man inte klok Plattform for ledelse i staten Uten tvivel er man inte klok - Hasse og Tage Utgitt av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 2009. Heftet: Oppgaver og dilemmaer ISBN 978-82-7483-112-4 (trykt bokmål)

Detaljer

Kommunikasjon når du vil nå mål når du vil ha gjennomslag

Kommunikasjon når du vil nå mål når du vil ha gjennomslag Kommunikasjon når du vil nå mål når du vil ha gjennomslag Noen enkle betraktninger og smarte tips Bergljot Gundersen og Roy Hovdan En strategisk plan er et verktøy, uansett område, som skal bidra til å

Detaljer

Håndbok i omdømmeog merkevarebygging

Håndbok i omdømmeog merkevarebygging Håndbok i omdømmeog merkevarebygging 2 Håndbok i omdømme- og merkevarebygging Side 4 Side 6 Side 10 Side 14 Side 16 Side 24 Side 35 Innledning 1. Hva betyr omdømme- og merkevarebygging for din bedrift?

Detaljer

Jakten på det. unike. Omdømmebygging for kommuner og lokalsamfunn

Jakten på det. unike. Omdømmebygging for kommuner og lokalsamfunn Jakten på det unike Omdømmebygging for kommuner og lokalsamfunn Er full barnehagedekning, godt oppvekstmiljø og trygge lokalsamfunn nok til å bygge et attraktivt kommuneomdømme? Eller må kommunen skille

Detaljer

TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM

TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM Randi Gunnerød, Trøndelag kompetansesenter BAKGRUNN FOR METODEN 3 Innledning 3 Spesialtilpasning for enkeltelever - eller allmenngyldige

Detaljer

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK Psykososialt arbeidsmiljø HELSE / MILJØ / SIKKERHET ISBN 82-91869-07-3 Vest-Ager fylkeskommune Design og trykk: Bjorvand & Skarpodde AS FORORD Vest-Agder fylkeskommunes

Detaljer

Organisasjonshåndboka

Organisasjonshåndboka Organisasjonshåndboka Organisasjonsarbeid for unge funksjonshemmede og kronisk syke organisasjonsanalyse rekruttering aktivisering styret arbeidsfordeling arrangementer økonomi utfordringer politisk arbeid

Detaljer

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Forord Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) har bedt Difi om

Detaljer

STARTPROSESSEN. en innføring i merkevarebygging av bygdeturisme og grønt reiseliv

STARTPROSESSEN. en innføring i merkevarebygging av bygdeturisme og grønt reiseliv Det er viktig at alle beslutningstakerne er tilstede i strategiprosessen, som her på Ersgard i Trøndelag. Foto: Norsk Form. Skal du starte opp en ny bedrift, ta over driften fra dine foreldre eller kanskje

Detaljer

Instruktørguide Knep og grep i kommunikasjon

Instruktørguide Knep og grep i kommunikasjon Instruktørguide Knep og grep i kommunikasjon Tid: 2 timer (inkludert oppgaver) Du trenger: Grupperom til øvelsene Store presentasjonsark A3 eller transparent-ark Tusjer Elementer: Fokus på egen kommunikasjon

Detaljer

IBM3 Hva annet kan Watson?

IBM3 Hva annet kan Watson? IBM3 Hva annet kan Watson? Gruppe 3 Jimmy, Åsbjørn, Audun, Martin Kontaktperson: Martin Vangen 92 80 27 7 Innledning Kan IBM s watson bidra til å gi bankene bedre oversikt og muligheten til å bedre kunne

Detaljer

Gode råd er ikke dyre

Gode råd er ikke dyre Gode råd er ikke dyre Kjenn din ide. Kjenn deg selv. Kjenn ditt marked. Kjenn din økonomi. Kjenn dine støttespillere. Hvorfor utsette seg for noe så vanskelig? Å starte en virksomhet er en prosess. Ja,

Detaljer

Hvordan jobbe med Nord/Sør-informasjon? - et ressurshefte for barne- og ungdomsorganisasjoner

Hvordan jobbe med Nord/Sør-informasjon? - et ressurshefte for barne- og ungdomsorganisasjoner Hvordan jobbe med Nord/Sør-informasjon? - et ressurshefte for barne- og ungdomsorganisasjoner Informasjonsheftet er utarbeidet av LNU sin arbeidsgruppe for Nord/Sørspørsmål 2011/2012. Informasjonshefte

Detaljer

FLERKULTURELL BARNEHAGE. det starter med foreldresamarbeidet

FLERKULTURELL BARNEHAGE. det starter med foreldresamarbeidet Flerkulturell pedagogikk i barnehagen, 15stp. Fredrikstad 2008 Høgskolen i Østfold FLERKULTURELL BARNEHAGE det starter med foreldresamarbeidet Ann Kristin Amdahl Gøthberg, Rolvsøy barnehage Astrid Kristine

Detaljer

På leting i hverdagen 5 øvelser Anbefales brukt som forarbeid og i fase 1. DET KUNNE VÆRT ANNERLEDES!

På leting i hverdagen 5 øvelser Anbefales brukt som forarbeid og i fase 1. DET KUNNE VÆRT ANNERLEDES! På leting i hverdagen 5 øvelser Anbefales brukt som forarbeid og i fase 1. DET KUNNE VÆRT ANNERLEDES! MÅL Å trene elevenes evne til problemløsing At elevene skaffer seg grunnlag til å lage problemstillinger

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE Av Elsa Westergård & Hildegunn Fandrem Om Respekt Dette heftet er produsert som en del av arbeidet under Respekt programmet, som består av kurs, veiledning og eget arbeid

Detaljer

KANDIDAT: A Karakter: 2. KANDIDAT: B Karakter: 4. KANDIDAT: C Karakter: 6. Eksamensbesvarelser i SAM3006 Markedsføring og ledelse 2

KANDIDAT: A Karakter: 2. KANDIDAT: B Karakter: 4. KANDIDAT: C Karakter: 6. Eksamensbesvarelser i SAM3006 Markedsføring og ledelse 2 Eksamensbesvarelser i SAM3006 Markedsføring og ledelse 2 Eksamensbesvarelsene er fra eksamen våren 2013. Forberedelsen og eksamensoppgaven finner du her: Eksamensoppgaver Eksamensveiledningen med kjennetegn

Detaljer