Kartlegging av seksuell trakassering i den kreative byråbransjen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kartlegging av seksuell trakassering i den kreative byråbransjen"

Transkript

1 Kartlegging av seksuell trakassering i den kreative byråbransjen 1.0 Om undersøkelsen Kreativt Forum har med denne undersøkelsen ønsket å kartlegge omfanget av seksuell trakassering og overgrep i den kreative byråbransjen i Norge. Undersøkelsen er gjennomført i perioden og gått ut til drøyt respondenter, primært medlemmer av Kreativt Forum og abonnenter av KFs nyhetsbrev. Undersøkelsen er basert på samme mal som Mediebedriftenes Landsforbund, Fagpressen, Norsk journalistlag og Redaktørforeningen m.fl. har gjennomført blant sine medlemmer. 2.0 Respondenter 685 personer har besvart undersøkelsen, herav 377 kvinner (55%) og 308 menn (45%). I tillegg til en høy kvinneandel, er de yngste aldersgruppene noe overrepresentert i forhold til aldersfordelingen blant Kreativt Forums medlemmer. Alle aldersgrupper og roller er imidlertid representert i undersøkelsen. 92,3% av respondentene er fast ansatt i bedriften de jobber i og majoriteten har jobbet flere år i bransjen. Midlertidig ansatte og freelancere utgjør begge 3,5%. 54,8% av respondentene oppgir å være medlem av Kreativt Forum, mens 34,5% ikke er medlem. Rundt 11% vet ikke. En mer detaljert oversikt over aldersfordeling, roller og tid i bransjen ligger vedlagt etter resultatene. 1

2 3.0 Nøkkelfunn 8,5% av kvinnene og 2,6% av mennene oppgir at de har vært utsatt for seksuell trakassering i jobbsammenheng i løpet av de siste 6 månedene. Kvinner i aldersgruppen år er mest utsatt. Verdt å merke seg er også at andelen som svarer vet ikke på spørsmålet om de har blitt seksuelt trakassert, er påfallende mye høyere blant de yngste kvinnene (18-25 år) enn i noen av de andre grupperingene. Det er langt færre menn som rapporterer å ha blitt utsatt for seksuell trakassering, men også her det de yngste målgruppene som er mest utsatt. Mens spørsmålet om man har vært utsatt for seksuell trakassering er lagt opp som et åpent spørsmål uten nærmere definisjoner, er respondentene i tillegg bedt om å svare på om man har vært utsatt for et sett med konkrete uønskede seksuelle hendelser. Ikke uventet er det de som har svart bekreftende på at de har vært utsatt for seksuell trakassering som også rapporterer om de hyppigste og groveste tilfellene. Men også blant respondenter som svarer nei på spørsmålet om de har blitt seksuelt trakassert, er det flere som rapporterer om hyppige uønskede seksuelle hendelser, dog ikke av de mest grove tilfellene. Over halvparten av uønsket seksuell adferd skjer i sosiale sammenhenger, mens 28,4% skjer på arbeidsplassen. Arbeidskollegaer står bak de fleste tilfellene (33,9%), men også leder (26,7%) og samarbeidspartnere (kunde, samarbeidspartner, leverandør, 23,1%) kommer høyt opp på listen. Nær 30% av de som er blitt utsatt for seksuell trakassering eller uønsket seksuell adferd melder om personlige helsemessige konsekvenser. 3 av 4 varsler ikke om hendelsen. Den vanligste årsaken som blir oppgitt for manglende varsling, er at de som er blitt utsatt mener det ikke er noe å varsle om (59,5%). Redsel for konsekvensene (14%), at man ikke visste hvor man kunne varsle (12,4%) og skamfølelse (10,2%) er andre vesentlige årsaker til manglende varsling. Av den fjerdedelen av tilfeller som ble varslet, opplevde kun 30,4% av disse at saken ble fulgt opp av bedriften. Flere kommenterer at hendelsen ikke ble tatt på alvor og/eller ledd bort og avfeid som humor/sjargong. 46% rapporterer at de er misfornøyd/svært misfornøyd med bedriftens oppfølging, mens bare 30% er fornøyd/svært fornøyd. Over 80% av alle respondentene oppgir at byrået de jobber i ikke har varslingsrutiner eller at de ikke vet om byrået har varslingsrutiner. I åpent kommentarfelt med råd til bedriftsleder, er innspill som går igjen at dette er et tema som må tas på alvor. Mange kommenterer behovet for å ta et oppgjør med internhumor/sjargong i byrået. En tydelig bedriftspolicy med klare varslingsrutiner for både å melde fra og håndtere saker må på plass og det bør finnes en mulighet til å varsle til andre enn leder. 18.des 2017: Basert på resultatet av denne kartleggingen og innspillene som er kommet inn, er Kreativt Forum i ferd med å utarbeide en mal for handlingsplan til hjelp for byråene til å implementere tydelige rutiner. Denne forventes å være ferdig i løpet av neste uke. 2

3 4.0 Resultater fra undersøkelsen 4.1 Forekomst av seksuell trakassering siste 6 måneder I dette spørsmålet er det brukt en åpen spørsmålsform, der det med hensikt ikke er gjort noe forsøk på å definere hva som menes med seksuell trakassering Merk ellers at størrelsen på utvalgene og nedbrytningene i noen tilfeller blir små og resultatene er dermed ikke alltid statistisk representative Har du, i løpet av de siste 6 månedene, blitt utsatt for seksuell trakassering eller overgrep på jobb eller i andre sammenhenger der kolleger har vært samlet (fester, kurs e.l.)? Alle respondenter. Besvart: Samme spørsmål som Brutt ned på kjønn Mann 2,60%% Kvinne 8,50%% 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 Ja Nei Vet%ikke 3

4 4.1.3 Samme spørsmål som Utvalg: Siste%6%mnd Kvinner år Ja% 14,1%% 10,7%% 15,6%% Nei 80,3%% 78,6%% 83,3%% Vet%ikke 1,1%% 5,6%% 10,7%% 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 Kvinner%31%H 35%år Kvinner%26H 30%år Kvinner%18H 25%år Samme spørsmål som Utvalg: Menn år Ja" 0"% 5,7"% 4,5"% 5,3"% Nei 100"% 92,5"% 90,9"% 94,7"% Vet" ikke 0"% 1,9"% 4,5"% 0"% 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 Mann"36+ Mann"31"9 35"år Mann"269 30"år Mann"189 25"år 4.2 Forekomst av uønskede seksuelle handlinger siste 6 måneder Her er respondentene bedt om å svare på om man har vært utsatt for et sett med konkrete uønskede seksuelle hendelser- en eller flere ganger i løpet av de siste 6 månedene. Om respondenten svarer bekreftende på noen av disse, betyr det ikke nødvendigvis at vedkommende er seksuelt trakassert, men hyppigheten og utbredelsen av de ulike hendelsene forteller oss noe om omfanget av uønsket seksuell adferd. 4

5 Ikke uventet er det de som har svart bekreftende på at de har vært utsatt for seksuell trakassering som også rapporterer om de hyppigste og groveste tilfellene. Men også blant respondenter som svarer nei på spørsmålet om de har blitt seksuelt trakassert, er det flere som rapporterer om hyppige uønskede seksuelle hendelser, dog ikke av de mest grove tilfellene Hvor mange ganger i løpet av de siste 6 månedene har du blitt utsatt for følgende på jobb eller i andre sammenhenger hvor kolleger har vært samlet: (Besvart: 565 Hoppet over: 120) 5

6 4.2.2 Utvalg: Kvinner som har svart JA på at de har vært utsatt for seksuell trakassering siste 6 måneder Kvinner%=%svart%JA%på%at%de%har%vært%utsatt%for%seksuell%trakassering%siste%6%mnd En#gang 2'5#ganger Mer#enn#5# ganger Sum Uønskede#kommentarer#angående#din#kropp,#din#klesdrakt#eller#din#livsstil 16,1#% 29,0#% 22,6#% 67,70%% Andre#uønskede#verbale#kommentarer#med#seksuelt#innhold,#f.eks#vitser#eller# kjønnsdiskriminerende#uttalelser 9,7#% 19,4#% 45,2#% 74,30%% Bilder#eller#objekter#av#seksuell#art#som#var#uønsket#fra#din#side#eller#opplevdes#ubehagelig#for#deg 9,7#% 1,4#% 0,5#% 11,65%% At#det#er#spredt#seksuelle#rykter#om#deg 22,6#% 6,5#% 0,0#% 29,10%% Seksuelt#ladet#stirring#eller#andre#ubehagelige#blikk 16,1#% 25,8#% 16,1#% 58,00%% Uønskede#telefonoppringninger#eller#brev#med#seksuelt#innhold 3,2#% 12,9#% 6,5#% 22,60%% Uønsket#fysisk#kontakt#med#seksuelle#undertoner,#som#f.eks.#klapping,#klyping#eller#omfavnelse 19,4#% 29,0#% 16,1#% 64,50%% Uønskede#seksuelle#tilnærmelser#som#du#opplevde#som#ubehagelig,#men#som#ikke#inneholdt# lovnad#om#belønninger#eller#trusler#om#straff#eller#sanksjoner 12,9#% 22,6#% 6,5#% 42,00%% Uønskede#forespørsler/krav#om#seksuelle#tjenester#med#lovnad#om#belønning 3,2#% 0,0#% 0,0#% 3,20%% Uønskede#forespørsler/krav#om#seksuelle#tjenester#med#trusler#om#straff#eller#sanksjoner#ved# avvisning 3,2#% 0,0#% 0,0#% 3,20%% Seksuelt#overgrep,#forsøk#på#voldtekt#eller#faktisk#voldtekt 6,5#% 0,0#% 0,0#% 6,50%% (Besvart: 31) Utvalg: Kvinner som har svart NEI på at de har vært utsatt for seksuell trakassering siste 6 måneder. Kvinner'('svart'NEI'på'at'de'har'vært'utsatt'for'seksuell'trakassering'siste'6'mnd En#gang 2'5#ganger Mer#enn#5# ganger Totalt Uønskede#kommentarer#angående#din#kropp,#din#klesdrakt#eller#din#livsstil 9,80#% 7,40#% 2,10#% 19,30&% Andre#uønskede#verbale#kommentarer#med#seksuelt#innhold,#f.eks#vitser#eller# kjønnsdiskriminerende#uttalelser 9,20#% 10,40#% 4,80#% 24,40&% Bilder#eller#objekter#av#seksuell#art#som#var#uønsket#fra#din#side#eller#opplevdes#ubehagelig#for#deg 3,30#% 0,90#% 0,30#% 4,50&% At#det#er#spredt#seksuelle#rykter#om#deg 1,80#% 0,30#% 0,00#% 2,10&% Seksuelt#ladet#stirring#eller#andre#ubehagelige#blikk 3,30#% 4,50#% 1,20#% 9,00&% Uønskede#telefonoppringninger#eller#brev#med#seksuelt#innhold 1,20#% 0,30#% 0,00#% 1,50&% Uønsket#fysisk#kontakt#med#seksuelle#undertoner,#som#f.eks.#klapping,#klyping#eller#omfavnelse 5,40#% 1,50#% 0,00#% 6,90&% Uønskede#seksuelle#tilnærmelser#som#du#opplevde#som#ubehagelig,#men#som#ikke#inneholdt# lovnad#om#belønninger#eller#trusler#om#straff#eller#sanksjoner 1,50#% 0,90#% 0,00#% 2,40&% Uønskede#forespørsler/krav#om#seksuelle#tjenester#med#lovnad#om#belønning 0,30#% 0,00#% 0,00#% 0,30&% Uønskede#forespørsler/krav#om#seksuelle#tjenester#med#trusler#om#straff#eller#sanksjoner#ved# avvisning 0,00#% 0,00#% 0,00#% 0,00&% Seksuelt#overgrep,#forsøk#på#voldtekt#eller#faktisk#voldtekt 0,00#% 0,00#% 0,00#% 0,00&% (Besvart: 336) Utvalg: Menn som har svart JA på at de har vært utsatt for seksuell trakassering siste 6 måneder. Menn$%svart%JA%på%at%de%har%vært%utsatt%for%seksuell%trakassering%siste%6%mnd En#gang 2'5#ganger Mer#enn#5# ganger Totalt Uønskede#kommentarer#angående#din#kropp,#din#klesdrakt#eller#din#livsstil 0,00#% 37,50#% 0,00#% 37,50&% Andre#uønskede#verbale#kommentarer#med#seksuelt#innhold,#f.eks#vitser#eller# kjønnsdiskriminerende#uttalelser 0,00#% 12,50#% 0,00#% 12,50&% Bilder#eller#objekter#av#seksuell#art#som#var#uønsket#fra#din#side#eller#opplevdes#ubehagelig#for#deg 0,00#% 0,00#% 0,00#% 0,00&% At#det#er#spredt#seksuelle#rykter#om#deg 0,00#% 0,00#% 0,00#% 0,00&% Seksuelt#ladet#stirring#eller#andre#ubehagelige#blikk 0,00#% 25,00#% 1,77#% 26,77&% Uønskede#telefonoppringninger#eller#brev#med#seksuelt#innhold 12,50#% 0,00#% 0,00#% 12,50&% Uønsket#fysisk#kontakt#med#seksuelle#undertoner,#som#f.eks.#klapping,#klyping#eller#omfavnelse 12,50#% 0,00#% 12,50#% 25,00&% Uønskede#seksuelle#tilnærmelser#som#du#opplevde#som#ubehagelig,#men#som#ikke#inneholdt# lovnad#om#belønninger#eller#trusler#om#straff#eller#sanksjoner 0,00#% 12,50#% 0,00#% 12,50&% Uønskede#forespørsler/krav#om#seksuelle#tjenester#med#lovnad#om#belønning 0,00#% 0,00#% 0,00#% 0,00&% Uønskede#forespørsler/krav#om#seksuelle#tjenester#med#trusler#om#straff#eller#sanksjoner#ved# avvisning 0,00#% 0,00#% 0,00#% 0,00&% Seksuelt#overgrep,#forsøk#på#voldtekt#eller#faktisk#voldtekt 0,00#% 0,00#% 0,00#% 0,00&% (Besvart: 8) 6

7 4.2.5 Utvalg: Menn som har svart NEI på at de har vært utsatt for seksuell trakassering siste 6 måneder. Menn$%svart%NEI%på%at%de%har%vært%utsatt%for%seksuell%trakassering%siste%6%mnd En#gang 2'5#ganger Mer#enn#5# ganger Totalt Uønskede#kommentarer#angående#din#kropp,#din#klesdrakt#eller#din#livsstil 3,40#% 4,70#% 0,70#% 8,80$% Andre#uønskede#verbale#kommentarer#med#seksuelt#innhold,#f.eks#vitser#eller# kjønnsdiskriminerende#uttalelser 2,40#% 2,70#% 0,30#% 5,40$% Bilder#eller#objekter#av#seksuell#art#som#var#uønsket#fra#din#side#eller#opplevdes#ubehagelig#for#deg 1,70#% 0,30#% 0,00#% 2,00$% At#det#er#spredt#seksuelle#rykter#om#deg 1,70#% 0,30#% 0,30#% 2,30$% Seksuelt#ladet#stirring#eller#andre#ubehagelige#blikk 0,30#% 1,40#% 0,30#% 2,00$% Uønskede#telefonoppringninger#eller#brev#med#seksuelt#innhold 0,00#% 0,30#% 0,00#% 0,30$% Uønsket#fysisk#kontakt#med#seksuelle#undertoner,#som#f.eks.#klapping,#klyping#eller#omfavnelse 0,70#% 0,70#% 0,00#% 1,40$% Uønskede#seksuelle#tilnærmelser#som#du#opplevde#som#ubehagelig,#men#som#ikke#inneholdt# lovnad#om#belønninger#eller#trusler#om#straff#eller#sanksjoner 0,70#% 0,30#% 0,00#% 1,00$% Uønskede#forespørsler/krav#om#seksuelle#tjenester#med#lovnad#om#belønning 0,70#% 0,00#% 0,00#% 0,70$% Uønskede#forespørsler/krav#om#seksuelle#tjenester#med#trusler#om#straff#eller#sanksjoner#ved# avvisning 0,00#% 0,00#% 0,00#% 0,00$% Seksuelt#overgrep,#forsøk#på#voldtekt#eller#faktisk#voldtekt 0,00#% 0,00#% 0,00#% 0,00$% (Besvart: 295) 4.3 Forekomst av uønskede seksuelle hendelser lenger tilbake i tid Tenk på hendelsene som ble listet opp i forrige spørsmål. Har du, i din tid i den kreative bransjen i Norge, blitt utsatt for noe av dette i jobbsammenheng lenger tilbake i tid enn de siste 6 månedene? Alle respondenter. Flere svar mulig Samme spørsmål som 4.3.1, men brutt ned på utvalg. (NB! Denne grafen viser hvor mange prosent av det respektive utvalget som har svart bekreftende på spørsmål om de har vært utsatt for uønskede seksuelle hendelser tilbake i tid) 7

8 Ja,$for$mer$enn$10$år$siden 6,5$% 14,6$% 5,4$% Ja,$for$5310$år$siden 35,5$% 15,2$% 5,1$% Ja,$for$334$år$siden 41,9$% 12,5$% 2,0$% Ja,$for$132$år$siden 48,4$% 10,4$% 2,0$% Ja,$for$7312$mnd$siden 48,4$% 5,4$% 12,5$% 1,4$% 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 Kvinner$3 svart$ja$på$at$de$har$vært$utsatt$for$seksuell$trakassering$siste$6$mnd Kvinner$3 svart$nei$på$at$de$har$vært$utsatt$for$seksuell$trakassering$siste$6$mnd Menn3 svart$ja$på$at$de$har$vært$utsatt$for$seksuell$trakassering$siste$6$mnd Menn3 svart$nei$på$at$de$har$vært$utsatt$for$seksuell$trakassering$siste$6$mnd 4.4 Spørsmål om hendelsen Spørsmålene nedenfor er stilt til de som har svart bekreftende på at de har vært utsatt for seksuelt uønsket adferd, overgrep eller trakassering. Alle spørsmålene henviser til siste episode Dersom du har blitt utsatt for trakassering eller overgrep. Hvem sto bak hendelsen du ble utsatt for siste gang? Besvart: 251 8

9 4.4.2 Tenk på den siste gangen du ble utsatt for trakassering eller overgrep. Hvor ble du utsatt for hendelsen? 4.5 Varsling Følgende spørsmål er stilt til samme respondentgruppe som ovenfor, dvs de som har rapportert at de har vært utsatt for seksuelt uønsket adferd eller trakassering. Alle spørsmålene henviser til siste episode Ble egen bedrift varslet om hendelsen? (Flere svar mulig) 9

10 Hvis nei -Hva var årsaken til at du ikke varslet om hendelsen? Besvart: Hvis ja- Hvem var det som ble varslet om denne hendelsen? Flere svar mulig Besvart: 47 10

11 4.5.4 Ble saken fulgt opp av bedriften? Besvart: På hvilken måte ble den fulgt opp? (Åpent kommentarfelt. Kun et lite utvalg av svarene vises her) Min sjef den gang mente det ikke var noe å bry seg om siden det ikke ble gjennomført et samleie. Jeg var ung og dødrukken og personen som antastet meg ble avbrutt av andre arbeidskollegaer Den ble ledd vekk / avfeiet. Leder ga ansvar til en kollega (uten leder-eller personalansvar) å følge det opp. De sa de skulle ta det videre, men hørte aldri noe mer. Ble ikke fulgt opp Hun (sjefen min) lo det bort, typisk at sånne ting skjedde meg for jeg var "altfor snill, pen og høflig". Det var ikke en skremmende opplevelse sådan, men en kunde som trodde vi hadde en ekstra god tone og ringte meg midt på natten for å treffes og generelt kom med tilslørte seksuelt ladde kommentarer i møter og telefonen. Jeg var 22 og syntes det var vanskelig å sette tydelige grenser som nyansatt. Ble innkalt til styreleder og advokat. Da det ikke dreide seg om voldtekt antydet de at dette ikke var så alvorlig - selv om vedkommende prøvde å stikke fingrene opp i min vagina. Daglig leder og kreativ leder tok det opp med kunden og vi så han ikke igjen. Vi hadde håpet å beholde kunden, men han forsvant og vi hadde ikke et kundeforhold til bedriften etter dette. Vi diskuterte i fellesskap hvordan dette skulle følges opp, og mine ønsker for håndtering ble prioritert. 11

12 Det ble tatt opp med flere som hadde blitt utsatt. Men ikke på høyere nivå og ingen samtale med den ansvarlige Det ble tatt grep ved at vedkommende først byttet stilling, deretter ble bedt om å si opp. Avfeid som humor og en "sjargong" i bedriften av leder. At de bare var gode og snille, men at de ikke alltid tenkte seg så nøye om. Jeg skulle bare overse det. I de fleste av tilfellene der leder var tilstede eller fikk med seg upassende hendelser som skjedde, ble det kun kommentert fra leder som upassende med en humoristisk undertone, men aldri fulgt opp på en profesjonell måte som et større problem. Jeg følte jeg var den som måtte ta meg sammen og tåle det. De støttet meg, og var klar til å ta affære hvis jeg opplevde flere ubehageligheter. Forslagene som kom var såpass åpne at de var umulige å "ta", men de var tydelige på at jeg skulle slippe å spise middag alene med kunden etc Tok det opp i medarbeidersamtale, skjedde ingenting. De involverte fikk tilsnakk. Jeg fikk en kjapp verbal unnskyldning. Vedkommende ble nektet adgang til deler av lokalet. Advarsel og oppsigelse Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med bedriftens oppfølging av saken din? Misfornøyd%eller%svært%misfornøyd 45,65%% Fornøyd%eller%Svært%fornøyd 30,44%% Hverken% eller 21,74%% Vet%ikke% 2,17%% Besvart: ,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 0,45 0,5 12

13 4.6 Rutiner for varsling i byråene Har din bedrift kjente rutiner for varsling og håndtering av tilfeller av trakassering og overgrep? Alle respondenter 4.7 Kjennskap til seksuell trakassering Kjenner du til andre i din omgangskrets som har vært utsatt for seksuell trakassering eller overgrep i den kreative bransjen i Norge de siste 6 månedene? 13

14 4.8 Innspill til håndtering Åpent kommentarfelt der respondentene kan gi innspill og råd til ledere og arbeidsgivere om hvordan de bør håndtere denne type saker. Et lite utvalg vises nedenfor. Ta det på alvor, for når man har valgt å si ifra - er det liten tvil om at det har påvirket deg i negativ forstand Folk må vite hvor de kan gå, og det må være lav terskel for å si ifra. Gjør det tydelig for arbeidstakere hvordan de skal gå frem dersom de opplever seksuell trakassering på arbeidsplassen! Lag en måte å melde fra på og ikke le det bort, men vis at dere tar dette på alvor og tar grep. Tørre å korrigere uønska oppførsel tidlig, før det blir for grovt Ta det på alvor, og ha en varslingsrutine som ikke nødvendigvis involverer å måtte prate med sjefen. Les: verneombud Ta alle saker på alvor. Før protokoll Ta ansvar og ikke aksepter denne type oppførsel. La det få konsekvenser. Ikke le det bort. Uttalelser om at dette ikke skjer hos oss - må avskaffes. Dette skjer. Og ledere må forholde seg til dette som at det skjer. Det er viktig at det er et klima for og en aksept for at disse tingene kan tas opp. Det må også være en trygghet for at det tas alvorlig og at den som blir rammet unngår kontakt med den som trakasserer. Det er også viktig at den som varsler ikke blir sett på som vanskelig. Det er fort gjort å be noen overse trakasserende atferd for å bevare et kundeforhold. Sørg for at man får frem tydelige rutiner på hvordan slikt skal håndteres, og hvem man skal snakke med. Man må føle seg 100% trygg på at dette ikke blir vitset bort eller bagatellisert. Tør å sette folk på plass. Gi advarsler. Ikke forskjellsbehandle pga. stilling/rolle. Og ta et oppgjør med humoren i firmaet! 14

15 Vedlegg - Respondentprofil Kjønn Alder 15

16 Rolle Antall år i bransjen 16

Informasjon om undersøkelsen

Informasjon om undersøkelsen Informasjon om undersøkelsen Feltperiode: 21.11 01.12 2017 Antall intervju: 5741 Målgruppe: Alle ansatte i mediebransjen Metode: Utsendelse av spørreskjema på link til medlemsregistre - MBL: 332 medlemsbedrifter

Detaljer

Jobbfast Status og utfordringer etter 4 a rs drift. Yrkesmedisinsk avdeling

Jobbfast Status og utfordringer etter 4 a rs drift. Yrkesmedisinsk avdeling Jobbfast Status og utfordringer etter 4 a rs drift Tillegg Varslere ved Jobbfast Yrkesmedisinsk avdeling Haukeland universitetssykehus Forord - tillegg Jobbfast, poliklinikk for psykososiale belastninger

Detaljer

Seksuell trakassering i hotell og restaurant - alvorlig og omfattende - hvem har ansvaret? Claus Jervell

Seksuell trakassering i hotell og restaurant - alvorlig og omfattende - hvem har ansvaret? Claus Jervell Seksuell trakassering i hotell og restaurant - alvorlig og omfattende - hvem har ansvaret? Claus Jervell Tema Hva er seksuell trakassering? Hvor omfattende? Hvor alvorlig? Hvem har ansvaret? Det er lett

Detaljer

Stopp seksuell trakassering. En informasjonsbrosjyre fra EL og IT Forbundet

Stopp seksuell trakassering. En informasjonsbrosjyre fra EL og IT Forbundet Stopp seksuell trakassering En informasjonsbrosjyre fra EL og IT Forbundet 1 Stopp seksuell trakassering EL og IT Forbundets medlemmer arbeider på byggeplasser og oljeplattformer, på kontorer, i grøfter,

Detaljer

Retningslinje i høgskolens kvalitetssystem

Retningslinje i høgskolens kvalitetssystem Retningslinje i høgskolens kvalitetssystem < For studenter: Håndtering av mobbing og trakassering> Hva prosessen omfatter Mål Håndtering av saker som omhandler mobbing og trakassering, herunder seksuell

Detaljer

Undersøkelse om taxi-opplevelser. gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat

Undersøkelse om taxi-opplevelser. gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat Undersøkelse om taxi-opplevelser gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat Utvalg og metode Bakgrunn og formål Kartlegge opplevelser knyttet til å benytte taxi. Målgruppe Landsrepresentativt utvalg (internettbefolkning)

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSE 2013 LIVSKRISEHJELPEN BERGEN LEGEVAKT

BRUKERUNDERSØKELSE 2013 LIVSKRISEHJELPEN BERGEN LEGEVAKT BRUKERUNDERSØKELSE 2013 LIVSKRISEHJELPEN BERGEN LEGEVAKT 1 Innholdsfortegnelse 1.0 INTRODUKSJON OG METODE... 3 2.0 RESULTATER... 4 2.01 Demografiske data på utvalget i undersøkelsen... 4 2.02 Henvendelsesårsaker...

Detaljer

Forekomsten av mobbing i Den norske kirke. Asbjørn Grimsmo

Forekomsten av mobbing i Den norske kirke. Asbjørn Grimsmo Forekomsten av mobbing i Den norske kirke av Asbjørn Grimsmo 2013 Forekomsten av mobbing i Den norske kirke Denne rapporten er kommet i stand ut fra en henvendelse fra direktør Marit Halvorsen Hougsnæs

Detaljer

Kartlegging av forebyggende arbeid og seksuelle krenkelser og overgrep i Den norske kirke for 2010 og 2011

Kartlegging av forebyggende arbeid og seksuelle krenkelser og overgrep i Den norske kirke for 2010 og 2011 RAPPORT: Kartlegging av forebyggende arbeid og seksuelle krenkelser og overgrep i Den norske kirke for 2010 og 2011 Kartleggingen ble gjennomført som en Questback-undersøkelse som ble sendt til alle kirkelige

Detaljer

Seksuell trakassering

Seksuell trakassering Seksuell trakassering 1. mars 2016 v/ Anette Moldrem Brannvesenet mitt inntrykk Sterkt samhold Mannsdominert arbeidsplass Vanskelig å være annerledes? «Macho» kultur hva er akseptert sjargong? Mye tid

Detaljer

RAPPORT 2011 SPØRREUNDERSØKELSE VEDRØRENDE RØYKEFORBUDET

RAPPORT 2011 SPØRREUNDERSØKELSE VEDRØRENDE RØYKEFORBUDET RAPPORT 2011 SPØRREUNDERSØKELSE VEDRØRENDE RØYKEFORBUDET Edvard Velsvik Bele og Ingvild Syversten Innhold INNLEDNING... 1 DELTAKELSE... 2 INFORMASJON... 2 PRAKTISERING... 3 LEDERHÅNDTERING... 4 HELSEFREMMENDE

Detaljer

Konfliktundersøkelsen 2016

Konfliktundersøkelsen 2016 Konfliktundersøkelsen 2016 Profil - undersøkelse Oktober 2016 630 Respondenter Alder 50/50 31-50 år og over 50 år 96 % Privat sektor Størrelse virksomheten 86 % av besvarelsene kommer fra virksomheter

Detaljer

Uønsket seksuell oppmerksomhet/ trakassering. Informasjon tiltak retningslinjer

Uønsket seksuell oppmerksomhet/ trakassering. Informasjon tiltak retningslinjer Uønsket seksuell oppmerksomhet/ trakassering Vedtatt av styret 13.06.2014 Oppdatert 09.01.2017 1 1. Innledning Uønsket seksuell oppmerksomhet/trakassering 1.1. Bakgrunn Norges musikkhøgskole har nulltoleranse

Detaljer

Med rett til å varsle...men hjelper det, og er det lurt?

Med rett til å varsle...men hjelper det, og er det lurt? Med rett til å varsle...men hjelper det, og er det lurt? Fafo Sissel C. Trygstad 3. februar 2011 2 Problemstillinger som besvares i dag Hvor godt kjent er AMLs varslerbestemmelser i norsk arbeidsliv? Omfanget

Detaljer

Vold, mobbing og trakassering - slik norske yrkesaktive opplever det. STAMI 04.05.2010 Cecilie Aagestad

Vold, mobbing og trakassering - slik norske yrkesaktive opplever det. STAMI 04.05.2010 Cecilie Aagestad Vold, mobbing og trakassering - slik norske yrkesaktive opplever det STAMI 04.05.2010 Cecilie Aagestad Disposisjon Mobbing Vold og trusler om vold - Forekomst og utbredelse i Norge - Forekomst og utbredelse

Detaljer

VEILEDNING FOR VARSLERE OG VARSLINGSMOTTAKERE

VEILEDNING FOR VARSLERE OG VARSLINGSMOTTAKERE 1 VEILEDNING FOR VARSLERE OG VARSLINGSMOTTAKERE Innledning Formålet med denne veilederen: Formålet med denne veilederen er å veilede ansatte som ønsker å varsle om kritikkverdige forhold og å veilede dem

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Vinje kommune Opinion AS Februar 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Vinje kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Skuespillere og seksuell. trakassering. Resultater av en surveyundersøkelse fra 2010 BÅRD KLEPPE

Skuespillere og seksuell. trakassering. Resultater av en surveyundersøkelse fra 2010 BÅRD KLEPPE Skuespillere og seksuell trakassering Resultater av en surveyundersøkelse fra 2010 BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 20/2010 TF-notat Tittel: Skuespillere og seksuell trakassering - Resultater av en surveyundersøkelse

Detaljer

Mannfolk mot vold. Hvitt Bånd Norge

Mannfolk mot vold. Hvitt Bånd Norge Mannfolk mot vold Hvitt Bånd Norge Ekte mannfolk sier nei til vold mot kvinner! Hvitt Bånd Norge er menn i alle aldre som har én ting til felles: Vi engasjerer oss mot menns vold mot kvinner. Vi ønsker

Detaljer

Hvorfor er dette viktig?

Hvorfor er dette viktig? Sammendrag Denne rapporten handler om ytringsfrihet og varsling i norske kommuner og fylkeskommuner. Rapporten består av ti kapittel, der prosjektets problemstillinger besvares ved hjelp av ulike datakilder.

Detaljer

Seksualitetsundervisning i skolen En kartlegging blant elever i 10. klassetrinn og 1 VGS

Seksualitetsundervisning i skolen En kartlegging blant elever i 10. klassetrinn og 1 VGS Seksualitetsundervisning i skolen En kartlegging blant elever i 10. klassetrinn og 1 VGS Dato:19.06.2017 Prosjekt: 17100931 Innhold 1 Metode og gjennomføring Side 3 2 Konklusjoner og hovedfunn Side 6 3

Detaljer

Seksualisert mobbing på nett

Seksualisert mobbing på nett Seksualisert mobbing på nett Likestillingens døtre Rosa framtid Best på skolen Kvinneflertall i høyere utdanning Unge kvinner er mer fornøyd med sexlivet sitt enn unge menn Kvinners seksualitet er moderne

Detaljer

Spørreundersøkelser rettet mot VGS skoleåret 11/12

Spørreundersøkelser rettet mot VGS skoleåret 11/12 Rapport fra undersøkelser rettet mot lærere og elever på videregående skole skoleåret 11/12 Bakgrunn. Som en del av vårt kvalitetssikrings- og forbedringsarbeid gjennomfører Nordnes Verksteder årlige undersøkelser

Detaljer

Likestilte arbeidsplasser er triveligere og mer effektive

Likestilte arbeidsplasser er triveligere og mer effektive Pressenotat fra Manpower 7. mars 2011 Likestilte arbeidsplasser er triveligere og mer effektive Når arbeidsgiveren aktivt forsøker å skape likestilte muligheter for kvinner og menn på arbeidsplassen, ser

Detaljer

Generelle kommentarer til bedriften/etaten når det gjelder hva som er positivt med arbeidsplassen. De ansatte opplyser:

Generelle kommentarer til bedriften/etaten når det gjelder hva som er positivt med arbeidsplassen. De ansatte opplyser: mdal BHT HMS -tjenester der du er, når du trenger det! Rapport fra kartlegging utført av Namdal bedriftshelsetjeneste Periode: Vinter 2012 Medarbeider NBHT: Anne Karin Livik Dato: 13.02.2013 58 ansatte

Detaljer

Innbyggerundersøkelse i Hjuksebø

Innbyggerundersøkelse i Hjuksebø Innbyggerundersøkelse i Hjuksebø Knyttet til spørsmålet om grensejustering ved endring i kommunestrukturen i området BENT A. BRANDTZÆG OG AUDUN THORSTENSEN TF-notat nr. 43/2017 Tittel: Innbyggerundersøkelse

Detaljer

Varsling og ytringsfrihet i norsk arbeidsliv Fafo 2016

Varsling og ytringsfrihet i norsk arbeidsliv Fafo 2016 Varsling og ytringsfrihet i norsk arbeidsliv Fafo 2016 Presentasjon 1 Hva og hvordan «Breddeundersøkelsen»: TNS Gallup har gjennomført en undersøkelse blant 3155 norske arbeidstakere 2. kvartal 2016 Undersøkelsen

Detaljer

Handlingsplan mot seksuell trakassering (for elever og ansatte)

Handlingsplan mot seksuell trakassering (for elever og ansatte) SBTLD-S Handlingsplan mot seksuell trakassering Utgave: 2.00 Skrevet av: Bente G.Svenning Gjelder fra: 07.02.2015 Godkjent av: Snorre Bråthen Kvaløya videregående skole Nedre Storvollen 75 9104 Kvaløya

Detaljer

Studentundersøkelsen 2014

Studentundersøkelsen 2014 Studiesenteret.no Formål med undersøkelsen Denne undersøkelsen har som formål å evaluere studenters mening om Studiesenteret.no. Metode og utvalg Spørreskjemaet er sendt ut til 6 ved Studiesenteret.no

Detaljer

Handlingskompetanse ved bekymring for eller kjennskap til at barn utsettes for vold og seksuelle overgrep

Handlingskompetanse ved bekymring for eller kjennskap til at barn utsettes for vold og seksuelle overgrep Handlingskompetanse ved bekymring for eller kjennskap til at barn utsettes for vold og seksuelle overgrep Nasjonal nettverkssamling for psykologer i kommunene 26. 27. november 2014 Siri Leraand Barndommen

Detaljer

Skuespillere og seksuell trakassering

Skuespillere og seksuell trakassering Skuespillere og seksuell trakassering Survey resultater NTLFs høstseminar, 16. november 2010 telemarksforsking.no 1 Disposisjon Presentasjon av undersøkelsen 5 hypoteser om hvorfor Veien videre telemarksforsking.no

Detaljer

Undersøkelse om voldtekt. Laget for. Amnesty International Norge. Laget av Ipsos MMI v/ Tonje B. Nordlie og Marius Michelsen 19.

Undersøkelse om voldtekt. Laget for. Amnesty International Norge. Laget av Ipsos MMI v/ Tonje B. Nordlie og Marius Michelsen 19. Undersøkelse om voldtekt Laget for Amnesty International Norge Laget av v/ Tonje B. Nordlie og Marius Michelsen 19. februar 2013 as Chr. Krohgsgt 1, 0133 Oslo 22 95 47 00 Innhold 1. Sammendrag... 3 2.

Detaljer

Befolkningsundersøkelse om betaling ved kjøp på internett

Befolkningsundersøkelse om betaling ved kjøp på internett Befolkningsundersøkelse om betaling ved kjøp på internett Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet / Forbruker Europa av Norstat november 2015 Utvalg og metode Bakgrunn og formål Kartlegge

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Våler kommune, Hedmark Opinion AS Juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Våler kommune i Hedmark Kontaktperson

Detaljer

Marnardal kommune 2016: Innbyggerundersøkelse om Nye Lindesnes

Marnardal kommune 2016: Innbyggerundersøkelse om Nye Lindesnes Marnardal kommune 216: Innbyggerundersøkelse om Nye Lindesnes Mai 216 Eva Kvelland Ordkraft Bakgrunn og metode Undersøkelsen er gjennomført av Ordkraft AS og Respons Analyse på oppdrag fra Marnardal kommune.

Detaljer

«Gevinsten ligger i åpenheten» Seniorrådgiver Ine Weum, 04.3.16 ine@akan.no

«Gevinsten ligger i åpenheten» Seniorrådgiver Ine Weum, 04.3.16 ine@akan.no «Gevinsten ligger i åpenheten» Seniorrådgiver Ine Weum, 04.3.16 ine@akan.no 1 Hva er Akan? Akan kompetansesenter Partenes verktøy for forebyggende arbeid i praksis Akan-modellen En modell for å forebygge

Detaljer

Målgruppeundersøkelsen. Målgruppeundersøkelsen. -svar fra elevene

Målgruppeundersøkelsen. Målgruppeundersøkelsen. -svar fra elevene Målgruppeundersøkelsen -svar fra elevene Tyrili FoU Skrevet av Tone H. Bergly August 2016 Innholdsfortegnelse 1. Formålet med undersøkelsen... 3 2. Elevene i Tyrili... 3 2.1 Kjønn, alder og enhet 3 2.2

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Rakkestad kommune 18. 25. mai 2016 Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Rakkestad kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Vår ref. Deres ref. Dato: 07/1474-13-KIM 13.03.2008

Vår ref. Deres ref. Dato: 07/1474-13-KIM 13.03.2008 Til rette vedkommende Vår ref. Deres ref. Dato: 07/1474-13-KIM 13.03.2008 Anonymisert uttalelse Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage fra A som møtte opp på ombudets kontor 12. september

Detaljer

Rutiner for varsling om kritikkverdige forhold i Sjømannskirken

Rutiner for varsling om kritikkverdige forhold i Sjømannskirken Rutiner for varsling om kritikkverdige forhold i Sjømannskirken Vedtatt i Arbeidsmiljøutvalet 07.12.2010 Bakgrunn Fra 1. januar 2007 ble det innført nye regler for varsling av kritikkverdige forhold, jf

Detaljer

Lønnsstatistikk

Lønnsstatistikk Lønnsstatistikk 2016 1 Lønnsstatistikk 2016 Norsk Redaktørforening 1. Innledning I desember 2016 gjennomførte InFact en undersøkelse av lønn og andre arbeidsforhold blant norske redaktører på oppdrag fra

Detaljer

REGIONAL KARTLEGGING AV INDUSTRIEN PÅ HELGELAND

REGIONAL KARTLEGGING AV INDUSTRIEN PÅ HELGELAND REGIONAL KARTLEGGING AV INDUSTRIEN PÅ HELGELAND Sammendrag Kartlegging av industrien på Helgeland med fokus på industriens kjønnsbalanse. Målet med undersøkelsen er å kartlegge kjønnsbalansen for så å

Detaljer

LDO og NHO reiseliv. Sammen mot utelivsdiskriminering

LDO og NHO reiseliv. Sammen mot utelivsdiskriminering LDO og NHO reiseliv Sammen mot utelivsdiskriminering Forord Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) og NHO Reiseliv har satt fokus på utelivsdiskriminering. LDO og NHO Reiseliv har stor tillit til

Detaljer

Retten til et godt psykososialt miljø Udir Når inntrer handlingsplikten?

Retten til et godt psykososialt miljø Udir Når inntrer handlingsplikten? Retten til et godt psykososialt miljø Udir-2-2010 4.2 Når inntrer handlingsplikten? Den ansattes handlingsplikt inntrer når hun/han får kunnskap eller mistanke om at en elev blir utsatt for krenkende ord

Detaljer

HVEM BRYR SEG? En rapport om menns holdninger til vold mot kvinner

HVEM BRYR SEG? En rapport om menns holdninger til vold mot kvinner HVEM BRYR SEG? En rapport om menns holdninger til vold mot kvinner Amnesty International Norge REFORM ressurssenter for menn 1 Innholdsfortegnelse Forord: Menn kan stoppe vold mot kvinner... 4 1. Sammendrag

Detaljer

NTEs etiske plattform Revidert august 2016

NTEs etiske plattform Revidert august 2016 NTEs etiske plattform Revidert august 2016 1 Innhold Introduksjon... 3 Slik forholder vi oss til omverdenen... 3 Vi følger lover og regler... 3 Vi tar vare på miljø og omgivelser... 3 Vi kommuniserer tydelig

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

EVALUERINGSSKJEMA «Æ E MÆ» 7.KLASSE. Skoleåret

EVALUERINGSSKJEMA «Æ E MÆ» 7.KLASSE. Skoleåret EVALUERINGSSKJEMA «Æ E MÆ» 7.KLASSE. Skoleåret 2014-15. Gutt 56 Jente 61 1. Ett av målene med «Æ E MÆ» er at elevene skal bli tryggere på egen kropp og egen seksualitet, samt lettere sette grenser for

Detaljer

HANDLINGSPLAN: FOREBYGGING OG TILTAK MOT SEKSUELL TRAKASSERING. Eidskog Montessoriskole 2010

HANDLINGSPLAN: FOREBYGGING OG TILTAK MOT SEKSUELL TRAKASSERING. Eidskog Montessoriskole 2010 HANDLINGSPLAN: FOREBYGGING OG TILTAK MOT SEKSUELL TRAKASSERING Eidskog Montessoriskole 2010 Vedtatt av styret 15.04.2010 1 1 Innledning Gjennom denne planen ønsker skolen å komme med forebyggende og problemløsende

Detaljer

HK informerer Mobbing og trakassering i arbeidslivet

HK informerer Mobbing og trakassering i arbeidslivet HK informerer Mobbing og trakassering i arbeidslivet 1 Hva er mobbing og trakassering? Trakassering: Med trakassering menes handlinger, unnlatelser eller ytringer som virker eller har til formål å virke

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Agdenes kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Agdenes kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

NITO - Lederundersøkelse

NITO - Lederundersøkelse NITO - Lederundersøkelse Kort om undersøkelsen NITO Lederundersøkelse Juli 2016 Bakgrunn for undersøkelsen NITO ønsker en undersøkelse rettet mot arbeidsgivere/ledere. Den første delen av undersøkelsen

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 1.12.2006-5.1.2007 Sendt til 2 456 personer (2 379 i 2005) Mottatt

Detaljer

Alkohol og arbeidsliv

Alkohol og arbeidsliv Alkohol og arbeidsliv En undersøkelse blant norske arbeidstakere Rapport publisert juni 2016 Forfattere: Inger Synnøve Moan og Torleif Halkjelsvik Folkehelseinstituttet (FHI) Kartlegge: Hovedformål med

Detaljer

Geoblokkering, abonnementsfeller og pengespill på internett

Geoblokkering, abonnementsfeller og pengespill på internett Geoblokkering, abonnementsfeller og pengespill på internett Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet / Forbruker Europa av Norstat, mai 2016 Utvalg og metode Bakgrunn og formål Formålet med

Detaljer

TESTGRUPPE Dine erfaringer som kursdeltaker hos oss etter 6 mnd.

TESTGRUPPE Dine erfaringer som kursdeltaker hos oss etter 6 mnd. TESTGRUPPE Dine erfaringer som kursdeltaker hos oss etter 6 mnd. Kjønn (4) 100 % Kvinne (0) 0 % Mann Alder 42-63 Måned & år skjema fylt ut april. 2015 Deltaker 1. Kvinne 45 år, sosionom i 100 % jobb. Hyppig

Detaljer

Vernepliktundersøkelsen 2014. Knut Egil Veien/ Forsvarets mediesenter

Vernepliktundersøkelsen 2014. Knut Egil Veien/ Forsvarets mediesenter Vernepliktundersøkelsen 2014 Knut Egil Veien/ Forsvarets mediesenter Beskrivelse: Utvalg og metode Vernepliktundersøkelsen gjennomføres på vernepliktig personell i førstegangstjenesten. Soldatene skal

Detaljer

https://www.youtube.com/watch?v=lklcrsshyb4

https://www.youtube.com/watch?v=lklcrsshyb4 https://www.youtube.com/watch?v=lklcrsshyb4 12.09.2016 1 Det skal ikke så mye til 12.09.2016 2 Vilkårlig erting og fleiping mellom arbeidskamerater er ikke mobbing. Enkeltstående konfliktepisoder eller

Detaljer

Hva er mobbing? Lite respektfull behandling

Hva er mobbing? Lite respektfull behandling Hva er mobbing? Lite respektfull behandling Negative handlinger over tid over min grense for hva jeg kan tåle. Mobbing er når du ikke klarer å ta igjen,og du ikke klarer å gå. Tre typer trakassering: Kameratovergrep

Detaljer

10. Vold og kriminalitet

10. Vold og kriminalitet 10. og menn er ikke i samme grad utsatt for kriminalitet. Blant dem som blir utsatt for vold, er det forskjeller mellom kjønnene når det gjelder hvor voldshandlingen finner sted og offerets relasjon til

Detaljer

Kunnskapsesenterets. nye PPT-mal

Kunnskapsesenterets. nye PPT-mal EMIS-funn i Norge Kunnskapsesenterets Rigmor C Berg nye PPT-mal Presentasjon på Aksepts fagkonferanse 12 juni 2012 BAKGRUNN Samarbeids -prosjekt emis-project.eu Nettverk Spørreskjema på 25 språk June 18,

Detaljer

Intech AS. Bredbåndstelefoni 2007 TNS Gallup Mars 2007 Caspar Aa Wildhagen

Intech AS. Bredbåndstelefoni 2007 TNS Gallup Mars 2007 Caspar Aa Wildhagen Intech AS Bredbåndstelefoni TNS Gallup Mars Caspar Aa Wildhagen Fakta om undersøkelsen Denne undersøkelsen er gjennomført på oppdrag fra Intech AS på vegne av Post- og teletilsynet. Undersøkelsen er rettet

Detaljer

Elevenes psykososiale skolemiljø. Til deg som er forelder

Elevenes psykososiale skolemiljø. Til deg som er forelder Elevenes psykososiale skolemiljø Til deg som er forelder Brosjyren gir en oversikt over de reglene som gjelder for elevenes psykososiale skolemiljø. Vi gir deg hjelp til hvordan du bør ta kontakt med skolen,

Detaljer

Varslingsveileder for Norsk Gjenvinning-konsernet

Varslingsveileder for Norsk Gjenvinning-konsernet Varslingsveileder for Norsk Gjenvinning-konsernet Varslingsveileder I enhver virksomhet kan det forekomme kritikkverdige forhold. Ansatte i virksomheten er ofte de nærmeste til å oppdage dette. Formålet

Detaljer

Frivillighetsbarometeret Frivillighet Norge. Frivillighetsbarometeret 2014 TNS

Frivillighetsbarometeret Frivillighet Norge. Frivillighetsbarometeret 2014 TNS Frivillighet Norge Innhold 1 Om Frivillighetsbarometeret 3 2 Overordnet oppsummering 6 3 Hvem investerer tid i frivillig arbeid? 10 4 Hvilke organisasjoner gjør man frivillig arbeid for? 16 5 Om frivillig

Detaljer

Jobbfast forskningspoliklinikk for traumer og psykososiale belastninger i arbeidslivet. Denne presentasjonen. Mobbing definisjon 15.11.

Jobbfast forskningspoliklinikk for traumer og psykososiale belastninger i arbeidslivet. Denne presentasjonen. Mobbing definisjon 15.11. Jobbfast forskningspoliklinikk for traumer og psykososiale belastninger i arbeidslivet ARV 15/11-2012 Nils Magerøy Prosjektleder Jobbfast Yrkesmedisinsk avdeling Haukeland universitetssjukehus Denne presentasjonen

Detaljer

Skolelederes ytringsfrihet

Skolelederes ytringsfrihet Skolelederes ytringsfrihet Undersøkelse blant skoledere i grunnskole og 2. - 10. september 2008 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING Prosjektinformasjon Kartlegge skolelederes

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Sørreisa kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Sørreisa kommune Kontaktpersoner Formål Metode

Detaljer

Omdømmeundersøkelse - Gjenvinningsindustrien. Undersøkelse blant befolkning, lokalpolitikere og lokale og regionale myndigheter

Omdømmeundersøkelse - Gjenvinningsindustrien. Undersøkelse blant befolkning, lokalpolitikere og lokale og regionale myndigheter Omdømmeundersøkelse - Gjenvinningsindustrien Undersøkelse blant befolkning, lokalpolitikere og lokale og regionale myndigheter 15. februar 3. mars 2017 1 Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring:

Detaljer

DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT

DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT Befolkningsundersøkelse holdninger til og erfaringer med skriftlig informasjon fra offentlige myndigheter TNS Gallup januar 009 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig

Detaljer

Hva er en krenkelse/ et overgrep?

Hva er en krenkelse/ et overgrep? Samtaler og forbønn Hva er en krenkelse/ et overgrep? Definisjon: Enhver handling eller atferd mellom personer i et asymmetrisk maktforhold, hvor den som har større makt utnytter maktubalansen, seksualiserer

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Oppegård kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Oppegård kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Medlemsundersøkelse 15. - 21. september 2010 Oppdragsgiver: Utedanningsforbundet

Detaljer

- LIKE MULIGHETER FOR FORSKJELLIGE FOLK HVA ER LIKESTILLING?

- LIKE MULIGHETER FOR FORSKJELLIGE FOLK HVA ER LIKESTILLING? LIKESTILLING - LIKE MULIGHETER FOR FORSKJELLIGE FOLK HVA ER LIKESTILLING? Likestilling = å plassere likt Likestilling er utjevning av sosiale forskjeller. Det betyr ikke at en gruppe skal ha/få mer enn

Detaljer

Nordmenns byttevaner finansielle tjenester

Nordmenns byttevaner finansielle tjenester Nordmenns byttevaner finansielle tjenester Byttefrekvenser og bruk av offentlige digitale sammenligningstjenester Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet av TNS Gallup februar 2015 Utvalg

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Meløy kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Meløy kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR KONFLIKTLØSNING VED VEST-AGDER-MUSEET

RETNINGSLINJER FOR KONFLIKTLØSNING VED VEST-AGDER-MUSEET 09.05.11 RETNINGSLINJER FOR KONFLIKTLØSNING VED VEST-AGDER-MUSEET Retningslinjene er forankret i Arbeidsmiljøloven. Retningslinjene godkjennes av AMU. Retningslinjene evalueres etter at de har vært i bruk

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

Jobbskifteundersøkelsen 2013 For ManpowerGroup

Jobbskifteundersøkelsen 2013 For ManpowerGroup Jobbskifteundersøkelsen 2013 For ManpowerGroup Opinion Perduco juni 2013 Forventet tid i nåværende stilling Forventet tid i nåværende stilling (prosent) Under 1 år 1-2 år 3-4 år 5-9 år 10 år eller lengre

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR NEDRE EIKER KOMMUNE

ETISKE RETNINGSLINJER FOR NEDRE EIKER KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER FOR NEDRE EIKER KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 15. juni 2016 1 Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i Nedre Eiker kommune. Etiske normer uttrykker hva som er rett og

Detaljer

Norsk Redaktørforening. Lønnsstatistikk 2012

Norsk Redaktørforening. Lønnsstatistikk 2012 Norsk Redaktørforening Lønnsstatistikk 2012 1 Lønnsstatistikk 2012 Norsk Redaktørforening 1. Innledning Høsten 2012 gjennomførte NR-sekretariatet en undersøkelse av lønn og enkelte andre arbeidsvilkår

Detaljer

Noen foreløpige resultater fra Ung i Norge 2002 :

Noen foreløpige resultater fra Ung i Norge 2002 : Noen foreløpige resultater fra Ung i Norge 2002 : Ingeborg Rossow, NOVA 24. oktober 2002 Ung i Norge 2002 er en spørreskjemaundersøkelse som ble gjennomført i februar 2002 blant et nasjonalt representativt

Detaljer

Fra bekymring til handling

Fra bekymring til handling Fra bekymring til handling Den avdekkende samtalen Reidun Dybsland 1 Å innta et barneperspektiv Barn har rett til å uttale seg og er viktige informanter når vi søker å beskrive og forstå den virkeligheten

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE - TJØME OG HVASSER SOGN.

DEN NORSKE KIRKE - TJØME OG HVASSER SOGN. DEN NORSKE KIRKE - TJØME OG HVASSER SOGN. Beredskapsplan ved mistanke om seksuelle overgrep i Tjøme og Hvasser sogn. Innledning Målsettingen med en beredskapsplan for Tjøme og Hvasser sogn er å bidra til

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Sauherad kommune Opinion AS Mars-april 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Sauherad kommune Kontaktperson Hans Erik

Detaljer

Bruker- og pårørendeundersøkelse Hjemmebaserte tjenester

Bruker- og pårørendeundersøkelse Hjemmebaserte tjenester Bruker- og pårørendeundersøkelse Hjemmebaserte tjenester Offentlig utgave Fagenhet for strategisk planlegging og utvikling Bruker- og pårørendeundersøkelse - Hjemmebaserte tjenester Innhold. Innledning....

Detaljer

Resultater fra brukerundersøkelse. Byggesaksbehandling 2005

Resultater fra brukerundersøkelse. Byggesaksbehandling 2005 Resultater fra brukerundersøkelse - Byggesaksbehandling 25 Tjenesteområde Areal og miljø Fagenhet for strategisk planlegging og utvikling Innhold. Innledning... 3 2. Hvordan lese resultatene?... 3 2. Statistisk

Detaljer

NARVIK VAR KF. Bård Pedersen

NARVIK VAR KF. Bård Pedersen NARVIK VAR KF Bård Pedersen Undersøkelsen av 10 utvalgte kommuner i Nordland Hvem var med? Små kommuner med ca 2.500 innbyggere Bykommuner med ca 45.000 innbyggere Gir et representativt snitt for vårt

Detaljer

EVALUERINGSSKJEMA «Æ E MÆ» 7.KLASSE. Skoleåret

EVALUERINGSSKJEMA «Æ E MÆ» 7.KLASSE. Skoleåret EVALUERINGSSKJEMA «Æ E MÆ» 7.KLASSE. Skoleåret 2012-13. Høsten 2012: Sortland barneskole: 7A: 25 stk, 7B: 25 stk Lamarka skole: 7A: 19 stk, 7B: 20 stk Sigerfjord skole: 16 stk Våren 2013: Holand skole:

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Vestnes kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Vestnes kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

LIKESTILLINGSRAPPORT 2013 MED HANDLINGSPLAN 2014

LIKESTILLINGSRAPPORT 2013 MED HANDLINGSPLAN 2014 LIKESTILLINGSRAPPORT 2013 MED HANDLINGSPLAN 2014 INNHOLD INNLEDNING... 1 KJØNNSFORDELING... 1 KJØNN OG DELTID... 3 KJØNN OG LØNN... 5 SENIORTILTAK... 5 MOBBING, INKLUDERING, VARSLING... 5 HANDLINGSPLAN

Detaljer

Avtalt arbeidstid og arbeidstidsordninger. 1. Arbeidstidsordninger - definisjoner

Avtalt arbeidstid og arbeidstidsordninger. 1. Arbeidstidsordninger - definisjoner ton, 23. oktober 2007 Notat Avtalt arbeidstid og arbeidstidsordninger Formålet med denne analysen er å se på hvordan de ansatte fordeler seg på ukentlig arbeidstid etter ulike arbeidstidsordninger. Det

Detaljer

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Spørreskjemaet 3 3 Resultater fra

Detaljer

MOBBING OG TRAKASSERING PÅ ARBEIDSPLASSEN PERSONALSAKARBEID

MOBBING OG TRAKASSERING PÅ ARBEIDSPLASSEN PERSONALSAKARBEID MOBBING OG TRAKASSERING PÅ ARBEIDSPLASSEN PERSONALSAKARBEID Manifest mot mobbing Skal bidra til å sette mobbing på den nasjonale agendaen Det viktigste arbeidet skjer lokalt, og arbeidet mot mobbing må

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Moskenes kommune Opinion AS Februar-mars 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Moskenes kommune Kontaktperson Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Øvre Eiker kommune. Opinion AS Juni 2016

Innbyggerundersøkelse Øvre Eiker kommune. Opinion AS Juni 2016 Innbyggerundersøkelse Øvre Eiker kommune Opinion AS Juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers Vekting Øvre Eiker kommune Trude Andresen, rådmann Innbyggerundersøkelse

Detaljer

NAFO Casepresentasjon en mulig måte å anvende funksjonelle analyser

NAFO Casepresentasjon en mulig måte å anvende funksjonelle analyser NAFO Casepresentasjon en mulig måte å anvende funksjonelle analyser Hedda Lervold Sykehuset- innlandet, Habiliteringstjenesten avdeling Oppland Hedda.Lervold@sykehuset-innlandet.no Henvisning Alvorlig

Detaljer

Retningslinjer for konflikthåndtering

Retningslinjer for konflikthåndtering Retningslinjer for konflikthåndtering Søgne kommune Vedtatt ADM.UTV.16.04.2013 PS 22/13 Innhold 1. Formål... 3 2. Lov- og avtaleverk og retningslinjer... 3 2. Omfang... 3 3. Definisjoner... 3 4. Roller

Detaljer