Administratorhåndbok. Versjon ElektroPost Stockholm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Administratorhåndbok. Versjon 4.60. ElektroPost Stockholm www.episerver.com"

Transkript

1 Administratorhåndbok Versjon 4.60 ElektroPost Stockholm

2 Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold er ikke tillatt uten tillatelse fra opphavsrettsinnehaveren. Digitale eller trykte utgaver av håndboken kan i sin helhet distribueres fritt til alle brukere av EPiServer. Administratorhåndbok for EPiServer 4.60 Rev A Opprettet Sist lagret den 19 april 2006

3 Innholdsfortegnelse 3 Innholdsfortegnelse INTRODUKSJON TIL ADMINISTRERINGSMODUS 7 LOGGE PÅ VINDUET ARBEIDE MED RETTIGHETER 9 GRUNNLAG I STRUKTUREN BRUKERGRUPPER I EN STANDARDINSTALLASJON RETTIGHET TIL ULIKE ALTERNATIVER Alle redaktører bør være medlemmer av WebEditors Angi hvem som skal ha rettigheter til ulike moduser i web.config OPPRETTE OG SYNKRONISERE GRUPPER Grupper opprettet i EPiServer Fjerne en gruppe Grupper fra Windows Grupper fra andre systemer via LDAP OPPRETTE BRUKERE I EPISERVER Visningsalternativer for brukere ANGI RETTIGHETER I TRESTRUKTUREN Lagre rettigheter med riktig knapp Angi rettigheter for forskjellige redaktører i trestrukturen SØK ETTER BRUKER/GRUPPE Redigere brukere Fjerne brukere TILGANG TIL Å PUBLISERE FRA MICROSOFT OFFICE ARBEIDSFLYTEN 22 OPPRETTE ARBEIDSFLYT Generelt Beskrivelse av flyten Automatisk aktivering Aktiverte flyter REDIGERE ARBEIDSFLYT FJERN ARBEIDSFLYT FILHÅNDTERING I EPISERVER 27 ETT ELLER FLERE STARTPUNKTER I FILHÅNDTEREREN GLOBAL KATALOG SAMMENLIGNET MED SIDENS KATALOG Sidens katalog Global katalog TILGANG TIL AVANSER T OPPLASTING AV FILER ANGI TILGANG TIL KATALOGER FJERNE UBRUKTE FILER TILGANG TIL FUNKSJONER I KOBLINGSVERKTØYET TILPASSE REDIGERINGSMODUS 32 SIDEMALER SAMMENLIGNET MED SIDETYPER LISTEN OVER SIDETYPER I REDIGERINGSMODUS Sidetypenes sortering i listen Tilgjengelige sidetyper under en bestemt sidetype Sidetypen tilgjengelig i redigeringsmodus STANDARDVERDI FOR FELT Standardverdier for standardfelt KNAPPER I REDIGERINGSPROGRAMMET Noen redaktører behøver alle knappene i redigeringsprogrammet Egenskaper for redigeringsprogrammet TVINGENDE FELT

4 4 Administratorhåndbok for EPiServer 4.60 FELTENES SØKBARHET I EPISERVERS SØKEMOTOR FELTENES REKKEFØLGE I SIDETYPEN OG FANEPLASSERINGEN REDIGER FANER OPPRETTE NY SIDETYPE Kopiere sidetype OPPRETTE EGENSKAP KATEGORIER I REDIGERINGSMODUS SPRÅK I REDIGERINGS- OG ADMINISTRERINGSMODUS Forandre tekster i redigeringsmodus HJELPEFILER GLOBALISERING I EPISERVER 45 AKTIVERE GLOBALISERING LEGGE TIL ET NYTT SPRÅK HÅNDTERE WEBOMRÅDETS SPRÅK Legge til nytt språk for flerspråklige webområder Redigere språk for flerspråklige webområder Fjerne språk for flerspråklige webområder Hvilket språk vises for besøkende? FELT SOM VARIERER PER SPRÅK SPRÅKINNSTILLINGER KAN VARIERE I ULIKE DELER AV TRESTRUKTUREN PLANLAGTE JOBBER 51 ARKIVFUNKSJON AKTIVERING AV SPEILINGER AUTOMATISK TØMMING AV PAPIRKURVEN ABONNEMENT PUBLISERING AV TIDSSTYRTE VERSJONER FILER TIL EPISERVER 54 INNHOLD I KATALOGENE Kataloger som tilpasses EPISERVERS SIDEMALER ARBEIDE MED UTFORMINGEN AV WEBOMRÅDET Redigeringsprogrammets formatmalliste Fargevelgeren i dialogboksene i EPiServer EKSPORT OG IMPORT AV DATA 57 EKSPORTERE DATA IMPORTERE DATA KONFIGURASJON AV EPISERVER 59 SYSTEMINNSTILLINGER Generelt Redigering Koblingsverktøy LDAP LISENSINFORMASJON BYGG WEBADRESSER PÅ NYTT HÅNDTER WEBADRESSER REDIGER RAMMER EKSTERNE WEBOMRÅDER SIKKERHETSKOPI FEILHÅNDTERING I EPISERVER Tilgang til detaljerte feilmeldinger for feilsøking INNSTILLINGER FOR EKSTRANETTBRUKERE MODULHÅNDTERING WSRP-KILDER

5 Innholdsfortegnelse 5 SPEILINGSINNSTILLINGER KONVERTERE SKJEMAER INSTALLERE EPISERVER 73 Besøke webområdet for første gang OPPGRADERE EPISERVER REFERANSEDOKUMENTASJON 74 Webområder for EPiServer STIKKORDREGISTER 75

6 6 Administratorhåndbok for EPiServer 4.60

7 Introduksjon til administreringsmodus 7 Introduksjon til administreringsmodus EPiServer er en informasjonsplattform som ikke krever noe særlig redaktørarbeid eller spesielt mye maskin- og programvare på datamaskiner. Redaktøren må ha kunnskap om enkel tekstbehandling, og datamaskinen må ha en webleser. Administrasjonen av webområdet kan også gjøres relativt enkel. Hoveddelen av administrasjonen gjøres ved hjelp av skjemaer i webleseren. Avhengig av hvilken rolle du har og hvordan din organisasjon er strukturert kan du ha behov for kunnskap av mer teknisk karakter. Kunnskap om hvordan Internett fungerer og hvordan websider opprettes og behandles av ulike systemer er en stor fordel. Kunnskap om Windows Server og IIS er også nødvendig for at arbeidet skal flyte smidig. I tillegg er kunnskap om html, css og.net til stor hjelp hvis du vil gå dypere i håndteringen av EPiServer. I denne boken beskrives først og fremst funksjonene som finnes i administreringsmodus i EPiServer. Noen av funksjonene i administreringsmodus krever installasjon av bestemte programvarer eller spesielle innstillinger av forskjellige slag og endringer i filer på serveren der EPiServer er installert. I teksten henviser vi med jevne mellomrom til ulike dokumenter som beskriver disse delene mer detaljert. En sammenfatning av alle disse dokumentene finner du i avsnittet Referansedokumentasjon på side 74. Logge på EPiServers administreringsmodus får du tilgang til gjennom webleseren. Webleseren må være Internet Explorer 6.0 eller senere. Hvis du vil gå til administreringsmodus, åpner du webleseren og skriver inn adressen til webområdet du skal administrere, pluss tillegget /admin, for eksempel Da vises det et påloggingsvindu, og du logger på med brukernavn og passord. Hvis du blir automatisk logget på webområdet eller logget på som besøkende eller redaktør, kan du komme til administreringsmodus både fra visningsmodus og redigeringsmodus. Du kan bytte mellom forskjellige moduser på en enkel måte ved hjelp av høyre museknapp. På menyen som vises når du høyreklikker siden, vises administreringsmodus som et alternativ hvis du har tilgang til administreringsmodus. Hvis du befinner deg i redigeringsmodus, kan du også gå til administreringsmodus ved å velge knappen administreringsmodus på verktøylinjen. Det er mulig å angi en annen adresse enn /admin for å komme til administreringsmodus. Det kan hende at din organisasjon har valgt en annen. Undersøk hos leverandøren eller den som har installert og konfigurert EPiServer for å få informasjon om det er valgt en annen adresse. Hvis du vil bytte adressen til administreringsmodus, finner du mer informasjon i dokumentet Securing Edit and Admin. Når du skal administrere det grafiske utseendet, endre språk i redigerings- og administreringsmodus og enkelte andre innstillinger, gjør du dette direkte via endringer i spesielle filer som finnes på webserveren. Du finner mer informasjon om dette i avsnittet Filer til EPiServer på side 54.

8 8 Administratorhåndbok for EPiServer 4.60 Vinduet Når du har logget deg på i administreringsmodus, kommer du til den første siden i administreringsmodus. Den inneholder kortfattet informasjon om webområdet. Du kan se hvor mange sider som finnes på webområdet, antall abonnenter osv. Til venstre vises tre faner med ulike funksjoner som er organisert etter hvordan man bruker funksjonene i arbeidet. Avhengig av hvilken rolle man har bruker man de ulike fanene på ulike måter. Fanen Admin har funksjoner som ofte angår det daglige arbeidet med administrasjonen av et EPiServer-webområde. Fanen Konfig inneholder funksjoner som man ofte setter opp ved installasjonen, og disse innstillingene endres sjelden. Fanen Sidetyper inneholder alle sidetypene som redaktørene oppretter sider på. Det er som regel de som arbeider med utviklingen av nye maler som arbeider mye med sidetypene. Ovenfor fanene finnes en verktøylinje med fire knapper som først og fremst tar deg til andre moduser i EPiServer. Redigeringsmodus Visningsmodus Hjelp Logg av Startside med informasjon om webområdet

9 Arbeide med rettigheter 9 Arbeide med rettigheter I EPiServer finnes det muligheter til å arbeide med rettigheter for å gi besøkende tilgang til forskjellige sider med informasjon. EPiServer er bygd opp slik at en besøkende som ikke har rett til å vise en meny eller et objekt på en meny, ikke ser at objektet finnes. Brukerne ser bare sidene de har rett til å se. Med tilgangssystemet kan du også kontrollere hvilke redaktører som får gjøre hva på webområdet. I EPiServer kan du arbeide med EPiServers database som grunnlag for alle brukere og deres rettigheter. Du kan også synkronisere brukergruppene som finnes i Windows, og angi rettigheter for de eksisterende gruppene og brukerne som finnes i Windows. EPiServer har også støtte for å arbeide med brukere lagret i Active Directory eller andre katalogtjenester, via en LDAP-kobling. Grunnlag i strukturen Rettigheter i EPiServer har to dimensjoner. En bruker/gruppe har rettigheter til ulike moduser i EPiServer, og man kan ha rettigheter til å foreta ulike handlinger i strukturen på webområdet. Generelt går man ut fra innholdsstrukturen når man angir rettigheter for hvem som skal få gjøre hva. Du bør planlegge strukturen før du begynner arbeidet med å angi rettigheter for innholdet i EPiServer. Det er vanlig å bygge rettighetene ut fra ulike grupper og ikke ut fra brukere. Det er gruppen som har en spesifikk rettighet. Brukerne er bare medlemmer av ulike grupper. Man oppretter en gruppe for hver bestemte plass (side) i strukturen der rettighetene skal skille seg ut sammenlignet med andre sider. Hvis man også vil ha ulike roller for redaktører i en bestemt struktur, blir det også ulike grupper for dette. Det er teknisk mulig å gi spesifikke rettigheter til enkeltbrukere, men det er i praksis mer komplisert å administrere. Brukergrupper i en standardinstallasjon EPiServer arbeider som standard med to hovedgrupper, og disse gruppene kalles som standard for WebEditors og WebAdmins. I Windows finnes to grupper som også har innvirkning i EPiServer. Disse gruppene er Administrators og Everyone. Disse fire gruppene har som standard forskjellige roller og arbeidsoppgaver på webområdet. Hensikten med gruppene er først og fremst å gi tilgang til ulike moduser i EPiServer. Hensikten er ikke å gi rettigheter i strukturen, fordi dette er et arbeid som må gjøres på hvert enkelt webområde. Gruppe Everyone WebEditors WebAdmins Administrators Funksjon Anonym besøker på webområdet. På et offentlig webområde er stort sett alle besøkende anonyme. Dette betyr at systemet ikke kan identifisere de besøkende. På et intranett kan man koble intranettet til pålogging i Windows og dermed identifisere besøkeren. Da er stort sett ingen besøker anonym. Redaktører for webområdet. De får tilgang til redigeringsmodus ved å angi adressen som du har valgt for redigeringsmodusen, og deretter logge på med brukernavn og passord. De har som standard ikke tilgang til administreringsmodus. Administratorer for webområdet. De får tilgang til administreringsmodus ved å angi adressen som du har valgt for administreringsmodusen, og deretter logge på med brukernavn og passord. De har som standard også tilgang til redigeringsmodus. Superadministratorer for webområdet. For å kunne endre systeminnstillinger i EPiServer kreves det at man er medlem i denne gruppen. Som standard har denne gruppen tilgang til både redigerings- og administreringsmodus.

10 10 Administratorhåndbok for EPiServer 4.60 Rettighet til ulike alternativer Når man arbeider med tilgang i EPiServer, ser man det i to dimensjoner. Hver bruker/gruppe kan ha tilgang til å redigere innhold på en eller flere sider. Dette kan gjøres fra to ulike visninger i EPiServer, visningsmodus og redigeringsmodus. Når en gruppe eller bruker skal ha tilgang til redigeringsmodusen, kreves spesielle innstillinger. Normalt har alle besøkende tilgang til visningsmodus (gruppen Everyone). Hvis man gir denne gruppen rettigheter til å opprette informasjon i strukturen, kan hvem som helst opprette sider på dette stedet, og dette brukes blant annet i et felles diskusjonsforum. I filen web.config angir man hvilke grupper som har tilgang til de ulike modusene i EPiServer. Filen finner du i roten på webområdet. Som standard har gruppen Administrators og WebAdmins rettigheter til administreringsmodus. Administrators, WebAdmins og WebEditors har rettigheter til redigeringsmodus. Alle grupper har normalt tilgang til visningsmodus. Alle redaktører bør være medlemmer av WebEditors Filen web.config inneholder mange innstillinger for webområdet. Hvis man foretar en feilaktig endring i denne filen, kan det få konsekvenser for hele webområdet. På grunn av dette er det ikke hensiktsmessig å gi mange brukere tilgang til å foreta endringer i filen. Mange ser det som nødvendig å kunne endre filen hvis det finnes mange redaktørgrupper. Alle redaktørgrupper skal ha tilgang til redigeringsmodus, og dette angir man i web.config. For å unngå for mange endringer i web.config kan man i stedet la alle redaktører være medlemmer av to grupper. Én gruppe som gir dem tilgang til redigeringsmodus, og en annen gruppe for stedet i trestrukturen der de skal ha tilgang til å redigere. Vanligvis brukes gruppen WebEditors til å få tilgang til redigeringsmodus, og den skal dermed ikke ha noen rettigheter i trestrukturen. Når man foretar en standardinstallasjon, har WebEditors rettigheter i trestrukturen. Derfor bør denne gruppen fjernes fra strukturen allerede fra begynnelsen.

11 Arbeide med rettigheter 11 Angi hvem som skal ha rettigheter til ulike moduser i web.config Hvis du ikke vil bruke standardgruppene som finnes i EPiServer til å gå til redigerings- og administreringsmodus, kan du endre dette i filen web.config, som du finner i roten på webområdet. 1. Åpne filen i Notisblokk eller et lignende program. (Det må være et program som har støtte for UTF-8. Hvis ikke, kan programmet skade filen.) 2. Finn raden der innstillingene for redigerings- og administreringsmodus angis. For administreringsmodus er det <location path="admin">. For redigeringsmodus er det <location path= edit >. Under alternativet <location path="admin/settings.aspx"> angir du hvem som skal ha rettigheter til å endre systeminnstillinger. 3. Endre gruppenes navn under <allow roles= >. Gruppenes navn skal skrives mellom. Skill gruppene med komma. 4. Lagre filen. Opprette og synkronisere grupper Eksisterende grupper i Windows kan også brukes i EPiServer. Rent administrativt kan du spare mye arbeid på dette. Du kan også opprette egne grupper i EPiServer. Du har også et tredje alternativ, nemlig å laste inn brukere via LDAP. Dette er en protokoll som brukes til å kommunisere med en katalogtjeneste. I EPiServer brukes dette blant annet sammen med Active Directory. Grupper opprettet i EPiServer Det er vanlig å bruke EPiServers egen håndtering av grupper og brukere hvis en del av ditt webområde er et ekstranett. Da kan du legge til grupper og gi dem spesifikke leserettigheter for deler av webområdet. Det er også vanlig at man bruker EPiServers håndtering hvis webområdet driftes hos en driftsleverandør. Da har man ikke tilgang til serverne på samme måte, noe som innebærer at man har behov for en enkel håndtering via webleseren. Slik oppretter du grupper i EPiServer: 1. Velg Administrer grupper på fanen Admin. 2. Velg Ny gruppe. 3. Skriv inn navnet på gruppen og en beskrivelse for gruppen.

12 12 Administratorhåndbok for EPiServer Velg Legg til gruppe. Legg merke til at gruppene du oppretter i EPiServer, bare finnes her. Du kan ikke opprette grupper i EPiServer slik at de også opprettes i Windows. Fjerne en gruppe Hvis du har opprettet grupper som du ikke trenger mer, kan du fjerne gruppene. Det finnes flere måter å slette grupper på. Med alternativet Administrer grupper kan du slette en gruppe ved å velge knappen Fjern lengst til høyre etter gruppen. Du kan også fjerne en gruppe på samme måte som du fjerner en bruker. 1. Velg Søk etter bruker/gruppe. 2. Velg hvilken gruppe du vil fjerne, ved å klikke på gruppenavnet. 3. Velg Fjern øverst på siden. 4. Bekreft at du virkelig vil slette gruppen i dialogboksen som åpnes. Det er ikke mulig å bytte navn på en eksisterende gruppe. Slett den eksisterende gruppen, og opprett i stedet en ny. Grupper fra Windows Det er vanlig å bruke grupper og brukere fra Windows når EPiServer brukes i intranett. Da finnes ofte alle ansatte allerede i nettverket med et unikt brukernavn, og de har også gruppetilgang som man kan bruke. Det er vanlig at alle som surfer til intranettet, automatisk identifiseres ved hjelp av påloggingen som er foretatt på datamaskinen og i nettverket. Slik synkroniserer du grupper fra Windows til EPiServer: 1. Velg Administrer grupper på fanen Admin. 2. Velg Synkroniser. En liste over alle brukergrupper i Windows vises. 3. Merk gruppene du vil synkronisere. 4. Velg Lagre. Gruppene er nå synkronisert i EPiServer, og dette medfører at du kan bestemme hvilke rettigheter som skal gjelde for hver gruppe. Hver gang en bruker forsøker å logge seg på webområdet kontrolleres tilgangen mot Windows. Det innebærer at du ikke behøver å

13 Arbeide med rettigheter 13 synkronisere før du legger til nye grupper. All administrasjon av brukere gjøres i Windows, for eksempel av brukernavn, passord og gruppetilgang. Når en bruker med Windows-konto logger seg på webområdet første gang, finnes vedkommende som en bruker i EPiServers database. På denne måten kan personlig informasjon om brukeren lagres. Grupper fra andre systemer via LDAP Utenom Windows er det mulig å synkronisere med en annen katalogtjeneste, for eksempel Novelle eller AD. Nå man skal synkronisere med grupper og brukere fra en annen katalogtjeneste, bruker man en LDAP-server som er en protokoll for å kommunisere med en katalogtjeneste. Under fanen Konfig og Systeminnstillinger angir du hvilken LDAP-server som skal brukes. Du finner mer informasjon om hvordan du setter opp en LDAP-server med EPiServer i dokumentet Using LDAP for User Authentication. Slik synkroniserer du grupper via LDAP til EPiServer: 1. Velg Administrer grupper på fanen Admin. 2. Velg Importer fra LDAP-server, eller skriv inn et brukernavn/gruppe og klikk knappen. 3. Merk gruppene du vil synkronisere. 4. Velg Lagre.

14 14 Administratorhåndbok for EPiServer 4.60 Opprette brukere i EPiServer Hvis du har valgt å arbeide med brukere og grupper i EPiServer, må du opprette hver enkelt bruker. Det er også mulig å la de besøkende opprette brukerkontoer selv. Du finner mer informasjon om dette i Innstillinger for ekstranettbrukere på side 66. Med alternativet Opprett brukere kan du legge til brukere i EPiServer som ikke finnes i Windows. Det brukes vanligvis når du bygger et ekstranett og vil angi tilganger for personer som vanligvis ikke finnes i Windows. Slik oppretter du brukere: 1. Velg Opprett brukere på fanen Admin. 2. For at kontoen skal fungere og brukeren skal kunne logge seg på må du angi et brukernavn og passord og angi at kontoen skal være aktiv. Hvis du vil, kan du fylle ut informasjon om brukeren, for eksempel navn, e-postadresse osv. Brukeren kan eventuelt selv fylle ut disse opplysningene under Mine innstillinger i redigeringsmodus. 3. Velg hvilken gruppe eller hvilke grupper brukeren skal tilhøre. 4. På fanen Visningsalternativer angir du hvilke knapper og ikoner som skal være tilgjengelige for redaktørene i redigeringsmodus. 5. Velg Legg til bruker øverst på siden. Hvis du stiller krav til sikkerhet for brukeren, kan du angi en bestemt IP-adresse og subnettmaske som brukeren kan surfe fra når brukeren logger seg på webområdet. Hvis man forsøker fra et annet sted, kommer kan ikke inn. Visningsalternativer for brukere Fanen Visningsalternativer finnes for at hver redaktør selv skal kunne bestemme hva som skal vises i strukturen i redigeringsmodus. Det finnes to ulike innstillinger som kan angis. For det første kan man velge å ha et utvidet eller begrenset verktøyfelt. I det begrensede verktøyfeltet vises knappene på en rad. Dette kan være praktisk når man har en liten skjerm. Det utvidede verktøyfeltet vises på to rader, og inneholder noen ekstra funksjoner.

15 Arbeide med rettigheter 15 Det er også mulig å bestemme hvilke symboler som skal vises i trestrukturen. Iblant blir det veldig mange symboler på enkelte sider, og disse kan deaktiveres for redaktører som ikke ønsker symbolene. Redaktørene kan selv endre disse innstillingene i Mine innstillinger. Det er også mulig å angi disse innstillingene når kontoen opprettes. Som standard får alle redaktører det utvidede verktøyfeltet og alle symboler i trestrukturen. Hva som er en standardverdi, er en innstilling som kan endres i web.config. Angi rettigheter i trestrukturen Når du har opprettet gruppen, eventuelt synkronisert gruppen fra en annen katalogtjeneste, angir du hvor i trestrukturen gruppen skal ha tilgang. Da bestemmer du også hvilke rettigheter en bestemt gruppe skal ha i denne delen av strukturen. I EPiServer finnes det seks forskjellige nivåer for hva en gruppe eller bruker kan gjøre på en bestemt side. Hver gruppe eller bruker kan ha forskjellige rettigheter på hver side. Det finnes intet som helst hierarki mellom de forskjellige nivåene. Dette innebærer at en gruppe kan ha rettigheter til bare å lese og publisere, uten å ha rettigheter til å opprette, endre og slette. Lese innebærer at gruppen/brukeren har rettigheter til å lese den aktuelle siden. Opprette innebærer at gruppen/brukeren har rettigheter til å opprette sider under den aktuelle siden. Endre innebærer at gruppen/brukeren har rettigheter til å endre den aktuelle siden. Slett innebærer at gruppen/brukeren har rettigheter til å slette den aktuelle siden. Publiser innebærer at gruppen/brukeren har rettigheter til å publisere den aktuelle siden. Administrere innebærer at gruppen/brukeren har rett til å endre dynamiske egenskaper, angi rettigheter og angi språkegenskaper for den aktuelle siden. Dette nivået har ingen ting å gjøre med administreringsmodus. Det innebærer bare administrasjon av en eller flere sider i redigeringsmodus. Slik angir du rettigheter på en eller flere sider: 1. Velg Angi rettigheter på fanen Admin. Trestrukturen vises i den nedre delen av vinduet. 2. Merk siden i trestrukturen som du vil angi rettigheter for. Når siden er merket, er navnet på siden formatert med fet skrift. 3. Gruppene og brukerne som har rettigheter på den merkede siden, vises med de sist lagrede rettighetene ovenfor strukturen. Hvis du vil at andre grupper eller personer også skal ha rettigheter, velger du Legg til gruppe eller Legg til bruker og velger rettighetene du

16 16 Administratorhåndbok for EPiServer 4.60 ønsker. Når du har lagt til en gruppe eller bruker, har ingen innstillinger blitt lagret. Du viser bare informasjonen i vinduet. 4. Angi hvilket nivå av rettigheter hver gruppe eller bruker skal ha. 5. Lagre de nye rettighetene ved å velge riktig knapp ovenfor gruppene. De fire ulike knappene har alle ulike funksjoner og brukes i ulike tilfeller. Rettighetene som du lagret, gjelder for de eksisterende sidene i strukturen der du lagret dem. Nye sider arver alltid automatisk de samme rettighetene som hovedsiden har.

17 Arbeide med rettigheter 17 Lagre rettigheter med riktig knapp Når du har valgt hvilke rettigheter de forskjellige gruppene/brukerne skal ha for en bestemt side, må du lagre dataene med riktig knapp for at rettighetene skal tre i kraft slik du har angitt i strukturen. De tre forskjellige knappene med rekursiv/gjentagende finnes for at du skal kunne lagre rettigheter på hele eller deler av strukturen. Hvis du ikke bruker dette, må du gå inn på hver enkelt side og lagre rettigheter. Lagre Rekursiv Legg til gjentagende Slett gjentagende Hvis du velger Lagre, lagres rettighetene som vises på skjermen, på siden som er merket. Alle rettigheter som er lagret tidligere, overskrives. Lagre brukes hvis du vil lagre rettigheter på en side. Brukes ofte når det ikke finnes noen undersider. Hvis du velger Rekursiv, lagres rettighetene som vises på skjermen, for merket side og dennes undersider. Du lagrer med andre ord rettighetene for flere sider samtidig. Alle rettigheter som er lagret tidligere, overskrives. Rekursiv er den minst brukte knappen, ettersom den lagrer det man ser på siden der man står, på alle undersider. Med andre ord skriver den over eventuelle andre rettigheter lenger nede. Den kan brukes til å tømme tidligere innstillinger og skrive over med nye. Hvis man har begynt å tømme ulike grupper, er denne knappen nesten forbudt. Hvis du velger Legg til gjentagende, legger du til rettighetene som vises på skjermen, for den merkede siden med undersider uten å endre rettighetene som gjelder for øvrige grupper/brukere. Hvis du fjerner gruppene som ikke skal endres, fra vinduet, blir disse gruppene ikke påvirket. Når du klikker alternativet for å tømme, betyr dette at du bare skjuler gruppen fra alternativet. Du fjerner med andre ord ikke gruppen fra systemet. Legg til gjentagende er den mest brukte knappen. Hvis du hele tiden tømmer gruppene som ikke skal påvirkes og deretter lagrer ved hjelp av Legg til gjentagende, påvirker du bare gruppene som vises. Legg til gjentagende er svært nyttig hvis du har mange forskjellige rettigheter i en struktur og vil legge til eller endre en eller flere grupper. Hvis du velger Slett gjentagende, slettes gruppen/brukeren som vises på skjermen, for merket side og dennes undersider. Ved å tømme gruppene som du ikke vil slette, sletter du bare den som vises, og alle andre forblir uendrede. Slett gjentagende brukes når du vil slette en gruppe fra en hel struktur. Det er vanlig at man for eksempel sletter WebEditors fra startsiden og nedover. Det er imidlertid viktig å huske å tømme gruppene som man ikke vil slette. Angi rettigheter for forskjellige redaktører i trestrukturen I en stor organisasjon er det vanlig å styre slik at redaktørene bare skal kunne opprette, endre, slette og publisere på bestemte deler av trestrukturen. Det er også ganske vanlig å gi ulike kunder på et ekstranett tilgang til å lese forskjellige sider. Hvis du vil gjøre dette, må du begynne med å opprette flere grupper enn WebEditors. Du må ha en gruppe for hver del av treet som skal kunne skilles fra andre redaktører. Vi kan ta et eksempel: Et webområde har tre hovedgrener: Om selskapet, Produkter og Kundestøtte. Hver del har to eller flere redaktører som skal hjelpes med å oppdatere informasjonen på webområdet. Redaktørene skal bare kunne opprette og endre sider innen sin egen gren i treet. Vi begynner med å opprette tre grupper, enten i Windows eller i EPiServer,

18 18 Administratorhåndbok for EPiServer 4.60 avhengig av hvordan vi jobber. Gruppene får i dette tilfellet navnet Editors_Company, Editors_Products og Editors_Support. Hvis brukerne ikke alt er opprettet, må dette gjøres. Senere kontrollerer vi at de ulike redaktørene er medlemmer i gruppene der de skal kunne endre. Alle som skal være redaktører, må være medlemmer av WebEditors for å få tilgang til redigeringsmodus. Dette betyr at alle redaktører må være medlem av minst to grupper, delvis WebEditors og delvis gruppen som angir hva de får redigere. Når gruppene og brukerne er klare, må du angi rettigheter på rett plass i strukturen. 1. Velg Angi rettigheter på fanen Admin. 2. Merk deretter siden i strukturen der du skal angi rettigheter. I dette tilfellet er det siden Products. 3. Nå ser du at ingen redaktører har rettigheter på denne siden, så du må begynne med å legge til gruppen Editors_Products. Velg Legg til gruppe, og legg deretter til gruppen. 4. Gi gruppene rettighetene de skal ha på siden, ved å merke av i boksene ved gruppene. Hvis du dobbeltklikker i en avkrysningsboks, merkes det av i alle bokser til venstre. 5. For å unngå å endre andre grupper sletter vi dem ved å velge knappen for å tømme bak den respektive gruppen. 6. For å lagre rettighetene for den aktuelle gruppen på den merkede siden og alle dennes undersider velger vi nå Legg til gjentagende. Da legges gruppen til på siden og alle undersider. På grunn av at de øvrige gruppene er tømt forblir disse uforandret. 7. Rettighetene er lagret. 8. Ettersom brukeren er medlem av WebEditors for å komme inn i redigeringsmodus kan denne gruppen ikke ha noen rettigheter i strukturen. Vi må derfor slette alle disse gruppene fra startsiden og nedover i strukturen. Denne gruppen brukes bare til å komme til redigeringsmodus. Begynn med å merke startsiden. Slett alle grupper bortsett fra WebEditors. Velg Slett gjentagende. 9. Neste gang en redaktør i gruppen Editors_Products logger seg på, kan vedkommende bare gjøre endringer på siden Products og undersidene til denne. På samme vis kan du opprette forskjellige grupper for å gi forskjellige besøkere tilgang til forskjellige sider. På et offentlig webområde må du kontrollere at Everyone ikke har leserettigheter på sidene du ikke vil vise til allmennheten. Ved å la ekstranettbrukere logge seg på kommer de til forskjellige sider avhengig av hvordan du har angitt leserettighetene. Hvis en besøkende ikke har leserettigheter til en side, vises ikke denne siden i menyer. Den besøkende

19 Arbeide med rettigheter 19 vet ganske enkelt ikke at det finnes mer informasjon. Du kan la dine besøkende registrere seg på webområdet ved å aktivere selvregistrering under alternativet Innstillinger for ekstranettbrukere på side 66. Søk etter bruker/gruppe Hvis du vil kontrollere hvilke grupper en bestemt bruker er medlem av, endre innstillinger eller kanskje gi en bruker et nytt passord, må du ha informasjon om brukerens konto. Det kan du gjøre ved hjelp av alternativet Søk etter bruker/gruppe. Angi hvilken type (gruppe eller brukere) du vil søke etter, angi søkekriterier i ett eller flere av de øvrige feltene og velg Søk. Hvis du vil vise alle grupper og brukere, lar du alle felt stå tomme og velger Alle og deretter Søk. Søkeresultatet vises, og ved å klikke navnet på gruppen eller brukeren kan du endre informasjonen om gruppen/brukeren. I feltet Antall treff per side angir du hvor mange brukere som skal vises per side. Hvis søkeresultatet blir på flere sider, blar du mellom sidene i det nedre venstre hjørnet. I søkeresultatet vises ulike ikoner avhengig av kontotypen for brukergruppen. Brukere fra Windows eller andre katalogtjenester kan ikke finnes i EPiServers database før de selv har logget seg på én gang. Da lagres bare brukernavnet i EPiServer fra begynnelsen. Senere kan brukeren selv fylle ut personlige data hvis webområdet er utformet for dette.

20 20 Administratorhåndbok for EPiServer 4.60 Gruppe opprettet i EPiServer eller synkronisert fra Windows Gruppe synkronisert via LDAP Brukere opprettet i EPiServer Brukere opprettet i Windows Brukere opprettet i katalogtjeneste og synkronisert via LDAP Redigere brukere Alle personer som på noen måte er/har vært logget på webområdet, er lagret i EPiServer. En del av dem er opprettet i EPiServer, mens andre er opprettet i Windows eller en annen katalogtjeneste. Når man oppretter brukeren, eller denne gjør det selv gjennom selvregistrering, fylles det ut opplysninger om brukeren. Hvis man i ettertid vil redigere disse opplysningene, gjør man det ved først å søke etter brukeren under Søk etter bruker/gruppe og deretter redigere brukeren. Alle personer som har tilgang til redigeringsmodus, kan selv endre en del av sine opplysninger under Mine innstillinger. I administreringsmodus kan du endre mer informasjon, for eksempel når kontoen skal være aktivert, hvilken gruppe brukeren er medlem av osv. Disse egenskapene kan bare endres på brukerne som er opprettet gjennom selvregistrering eller via Opprett brukere. Hvis du vil endre typen informasjon når brukeren er opprettet i en annen katalogtjeneste, må dette gjøres fra dette verktøyet. I administreringsmodus kan du endre de samme opplysningene for en ekstern bruker som brukeren selv kan gjøre i redigeringsmodus. 1. Velg Søk etter bruker/gruppe. 2. Velg hvilken bruker du vil redigere, ved å klikke på brukernavnet. 3. Foreta endringer på skjemaet. 4. Velg Lagre. Fjerne brukere Hvis en bruker av EPiServer ikke lenger trenger tilgang til webområdet gjennom pålogging, er det praktisk å fjerne brukeren. 1. Velg Søk etter bruker/gruppe. 2. Velg hvilken bruker du vil fjerne, ved å klikke på brukernavnet. 3. Velg Fjern øverst på siden. 4. Bekreft at du virkelig vil slette brukeren i dialogboksen som åpnes.

21 Arbeide med rettigheter 21 Tilgang til å publisere fra Microsoft Office I EPiServer finnes en funksjon som gjør at en redaktør kan opprette informasjon i EPiServer ved å publisere dokumenter fra Microsoft Office. Denne funksjonen krever en installasjon som skal foretas på hver maskin som skal publisere direkte fra Office. Dette kan hver redaktør gjøre selv i redigeringsmodus. Hver redaktør må også gå inn og aktivere webområdet som de skal arbeide mot. Du finner mer om dette i Redaktørhåndboken. Når redaktører skal aktivere et webområde for å kunne publisere fra Office, må de ha tilgang til å gjøre det. Slik gir du en gruppe/bruker tilgang til å publisere fra Office: 1. Velg Tilgangskontroll for funksjoner på fanen Konfig. 2. Velg Endre etter Vise og publisere sider fra Microsoft Office-tillegg. 3. Gruppene/brukerne som har tilgang til å publisere fra Office, vises i listen. 4. Legg til eller fjern gruppene og brukerne slik at bare de som skal ha tilgang til å publisere fra Office, vises. 5. Velg Lagre nederst på siden.

22 22 Administratorhåndbok for EPiServer 4.60 Arbeidsflyten EPiServer har støtte for alle typer arbeidsflyt det kan være aktuelt å bygge opp. Som standard følger det med en arbeidsflyt for godkjenning i flere trinn. Dette innebærer at to eller flere personer må godkjenne/underkjenne en sides innhold før den publiseres. Rammeverket for arbeidsflyter er bygd opp slik at en utvikler kan tilpasse og bygge videre på eksisterende flyttyper for å lage nye flyter og tilpasse dem etter kundens behov. Her beskriver vi hvordan du kan lage flere ulike arbeidsflyter av typen flertrinnsgodkjenning. Formålet med å bruke arbeidsflyter er at systemet skal fordele oppgaver til personer som du på forhånd har utpekt som ansvarlige. Du kan selvsagt gjøre dette uten å definere selve flyten i EPiServer, men da må oppgaven fordeles på annen måte, for eksempel gjennom e-post, muntlig meddelelse eller lignende. Da er det praktisk at man bruker samme verktøy til å utføre oppgaven som til å fordele den. Ett scenario kan være at en person lager en nyhetsside i EPiServer som skal publiseres på det offentlige webområdet. Ettersom nyhetene er viktige og ikke må være feilaktige, må to personer godkjenne sidens innhold før den publiseres. Den første redaktøren lager siden, legger inn innhold og leverer den til publisering. På dette stadiet sendes en oppgave til personen som skal granske siden først. Denne får en oppgave på fanen Aktiviteter i EPiServer, samtidig med at vedkommende får en e-postmelding om at det finnes en oppgave å utføre. Hun/han logger seg inn på webområdet og avgjør om siden er godkjent eller ikke, og kan til og med kommentere siden om det er ønskelig. Når oppgaven er fullført, sendes en oppgave til person nummer tre i kjeden. Også her vises oppgaven på fanen Aktiviteter, og en e-postmelding sendes. Denne har ikke bare til oppgave å godkjenne eller underkjenne, men også å publisere siden hvis den er i orden. Hele denne prosessen med at oppgaver sendes og utføres, håndteres rent teknisk av systemet og fungerer på samme måte som man valgte da flyten ble utarbeidet. Opprette arbeidsflyt Når du skal opprette en ny arbeidsflyt, velger du Arbeidsflyt på menyen til venstre i administreringsmodus. Eksisterende arbeidsflyter på webområdet vises da til høyre på siden. Ved å velge Opprett arbeidsflyt kan du opprette en ny. Skjemaet for innstillinger for arbeidsflyten vises nå på fire faner. Angi innstillinger på de respektive fanene, og avslutt med å velge Lagre øverst, over fanene.

23 Arbeidsflyten 23 Generelt På fanen Generelt angir du generell informasjon om flyten. Navn Angi navn på flyten. Hvis flyten skal kunne startes manuelt, er det praktisk om dette navnet er så beskrivende som mulig for at redaktørene skal se forskjell på ulike flyter. Eier av flyten Hvem som skal være eier av flyten. Du kan velge ut en bestemt person eller gruppe som skal være eier av flyten. Denne personen kommer til å få e-postmeldinger når oppgavene i flyten er gjennomført, og når en oppgave er i ferd med å forfalle. Det er mulig å bestemme at personen som er pålogget og aktiverer flyten, også skal være eier av flyten. Da velger du Pålogget bruker som eier. E-post sendes bare hvis redaktøren har fylt ut sin e-postadresse under Mine innstillinger. Tillat manuell aktivering Det er mulig å sette inn en automatisk aktivering av flyten på et bestemt sted i trestrukturen. I noen tilfeller kan det også være nyttig å la redaktører aktivere flyten manuelt. Dette for at også sider som finnes på andre steder i trestrukturen, kan gå gjennom flyten hvis dette er ønskelig. Hvis du vil tillate manuell aktivering, merker du av for det alternativet. Tiltak hvis konflikt mellom flyt og sidepublisering Når en side inngår i en arbeidsflyt med flertrinnsgodkjenning, er det vanlig at personene som inngår i flyten, ikke har rett til å publisere siden. I bestemte tilfeller kan de eller noen andre ha rett til å publisere, selv om man helst vil at siden skal godkjennes av en eller flere personer innen publisering. Dette kan innebære at en person går inn i systemet og publiserer en side som ligger i flyten og venter på godkjenning fra en annen bruker. Du har med dette alternativet mulighet til å velge hva som skal gjelde ved en slik konflikt. Ingen tiltak innebærer at siden publiseres, at flyten fortsetter og at oppgavene fordeles i henhold til flyten. Ikke tillat publisering innebærer at siden ikke publiseres, men at flyten fortsetter og at oppgavene fordeles i henhold til flyten. Avbryt flyten innebærer at siden publiseres, flyten avbrytes og ingen flere oppgaver fordeles. Beskrivelse En kort beskrivelse av flyten. Denne teksten er synlig for redaktøren når denne skal aktivere en flyt manuelt.

24 24 Administratorhåndbok for EPiServer 4.60 Beskrivelse av flyten På fanen Flytbeskrivelse av flyten skal du angi hvilke personer som skal gjøre hva i flyten. Du kan bestemme om de skal granske eller publisere siden, og innen hvilket tidspunkt dette skal gjøres. Du kan også bestemme hva som skal skje om de ikke utfører oppgaven sin. Navn Når du skal legge til en ny person/gruppe i flyten, velger du hvem / hvilken gruppe du vil legge til, fra rullegardinlisten og velger Legg til nytt trinn. Personens/gruppens navn presenteres i listen, og du kan angi hva denne personens/gruppens oppgave er. Type I feltet Type velger du hva oppgaven innebærer. Om personen skal Granske eller Publisere en side. Tidsbegrenset oppgave Hvis du vil at oppgaven skal utføres innen et bestemt tidspunkt, kan du angi det i feltet Tidsbegrenset oppgave. Du kan velge å angi et heltall og deretter enheten minutt, time eller dag. Hvis en oppgave er i ferd med å forfalle, blir det sendt en e-postmelding til den som er tildelt oppgaven, samt til den som eier flyten. Tiltak ved avslått oppgave Hvis personen/gruppen sløyfer oppgaven, kan du bestemme om oppgaven skal gå videre i flyten eller om flyten skal avsluttes. Plassering i flyten Ved hjelp av knappene lengst til høyre etter hver person/gruppe kan du flytte personen/ gruppen i flyten. Opp-pilen flytter personen/gruppen ett trinn opp, ned-pilen ett trinn ned. Et kryss fjerner en person/gruppe fra flyten.

25 Arbeidsflyten 25 Automatisk aktivering På fanen Automatisk aktivering kan du angi hva som skal aktivere flyten og på hvilke steder i trestrukturen dette skal skje. Du kan starte flyten med to forskjellige knapper, Publiser eller Klar for publisering. Det mest logiske er å aktivere flyten når noen velger Klar for publisering. Hvis du velger å aktivere ved Publisering kommer siden til å bli publisert samtidig som den går til godkjenning hos en person. Steder i trestrukturen der automatisk aktivering gjelder Du kan peke ut en eller flere plasser i trestrukturen der den automatiske aktiveringen skal gjelde. Hvis det gjelder hele webområdet, peker du ut startsiden. Du velger den siden som ligger øverst i strukturen der du vil at aktiveringen skal gjelde. Da vil den også gjelde for alle undersider. Velg Legg til nytt aktiveringspunkt. Da åpnes dialogboksen Kobling til side, og du kan peke ut hvilken side i trestrukturen flyten skal aktivere automatisk.

26 26 Administratorhåndbok for EPiServer 4.60 Aktiverte flyter Hvis du som administrator vil se hvilke flyter som i øyeblikket bruker arbeidsflyten, kan du se en liste over alle aktiverte flyter på fanen Aktiverte flyter. Her kan du se hvem som er tildelt en oppgave, men som ennå ikke har utført den. Du kan også se utførte oppgaver og kommentarer som redaktøren har lagt til, og du kan slette flyten. Du sletter da den aktive flyten, ikke hele arbeidsflyten. Redigere arbeidsflyt Hvis en person slutter og noen andre skal ta dennes plass i en flyt, kan du redigere de eksisterende flytene. Velg Arbeidsflyt på fanen Admin i administreringsmodus. Eksisterende arbeidsflyter på webområdet vises da til høyre. Ved å klikke på navnet på flyten i listen kan du redigere arbeidsflyten. Foreta endringer på de respektive fanene, og avslutt med å velge Lagre lengst oppe, over fanene. Fjern arbeidsflyt Hvis du av en eller annen grunn vil fjerne en hel arbeidsflyt, kan du gjøre det fra administreringsmodus. Velg Arbeidsflyt på fanen Admin i administreringsmodus. Eksisterende arbeidsflyter på webområdet vises da til høyre. Ved å klikke på navnet på flyten i listen kan du slette arbeidsflyten. Velg Fjern øverst, over fanene. Husk at alle aktiverte flyter i denne arbeidsflyten avsluttes hvis du sletter den.

27 Filhåndtering i EPiServer 27 Filhåndtering i EPiServer Filhåndteringen i EPiServer er en del av det hverdagslige arbeidet for redaktører. De oppretter sider i EPiServer som lagres i databasen. Sidene har bilder og dokumenter koblet til seg som lagres i en filstruktur som tilpasses for hvert webområde. EPiServer har full støtte for filhåndtering på serveren via webleseren. Fra EPiServers filhåndterer kan redaktører opprette kataloger, laste opp filer og håndtere filene ved å kopiere, flytte, fjerne osv. For at det skal være enkelt å arbeide med kataloger og filer for redaktørene er det viktig at man allerede fra begynnelsen har en fremgangsmåte for hvordan man skal bruke dem. Man kan også tilordne tilgangen til ulike kataloger slik at det på den måten blir enkelt. EPiServer har også støtte for versjonshåndtering av filene som lastes opp på serveren. Det er mulig å følge alle forandringer av en fil og se hvem som har gjort hva med den. Det er også mulig for redaktører å merke ut en fil slik at ingen andre kan endre filen før den er merket inn igjen. I Redaktørhåndboken finner du mer informasjon om hvordan filhåndteringen fungerer i det daglige arbeidet som redaktør. Filhåndteringen i administreringsmodus har samme funksjonalitet som i redigeringsmodus. Forskjellen er at du har høyere tilgangsrettigheter i administreringsmodus. Når du har valgt å bruke filhåndtereren fullt ut, begynner du å arbeide i administreringsmodus slik at du der bestemmer hvilke grupper som skal få gjøre hva i ulike kataloger. For at sikkerhetsfunksjonen for å angi rettigheter på kataloger og filer skal fungere, må filhåndtering konfigureres i web.config. For at dokumenthåndteringen skal fungere i en katalog, må dette også konfigureres. I en standardinstallasjon er katalogen Documents klargjort med dokumenthåndtering og rettighetshåndtering. Les mer om hvordan dette konfigureres i dokumentet Unified File System. Ett eller flere startpunkter i filhåndtereren Når man konfigurerer EPiServer, velger man hvilken katalog som skal åpnes i koblingsverktøyet når redaktørene velger å lime inn bilder eller dokumenter. Som standard åpnes katalogen upload og får navnet Global katalog når koblingsverktøyet åpnes. Du kan endre hvilken katalog som skal åpnes. Les mer om dette under Koblingsverktøy på side 61. Det er vanlig at man velger den mest brukte katalogen som standardkatalog i koblingsverktøyet. Dette er altså katalogen som du vil at redaktørene først skal laste dokumentet til. I koblingsverktøyet er det mulig å ha flere ulike startpunkter tilgjengelig. Rent fysisk kan disse katalogene finnes på andre maskiner enn de øvrige filene på webområdet. Man kan bruke det til mange ulike formål, men et vanlig scenario er at man vil ha tilgang til flere ulike filservere fra webområdet. Bildet til høyre har to startpunkter i tillegg til sidens katalog. Katalogen som har navnet Global katalog, er den som åpnes når koblingsverktøyet åpnes. Global katalog sammenlignet med sidens katalog I EPiServer er det mulig å arbeide med to ulike metoder når det gjelder opplasting av filer. De vanligste er at begge brukes parallelt og at redaktører selv velger hvilken metode som passer best avhengig av siden som skal opprettes.

28 28 Administratorhåndbok for EPiServer 4.60 Sidens katalog Når en redaktør laster opp en fil til sidens katalog, opprettes det alltid en ny katalog som er koblet til siden. Katalogen får et navn som består av sifre. Hvis man har mange sider med filer på alle sider, innebærer det at man får mange kataloger i strukturen. En fordel med å bruke Sidens katalog er at man som redaktør ikke behøver å holde rede på hvor man skal gjøre av sine bilder. En annen er at man fra administreringsmodus kan bruke funksjonen Fjern ubrukte filer. Det innebærer at alle kataloger som er koblet til sider som ikke lenger finnes på webområdet, fjernes. Hvis sidens katalog brukes, overføres også rettighetene for en side til katalogstrukturen. Dette forutsetter imidlertid at konfigurering av filhåndtering er utført korrekt. Du finner mer informasjon i dokumentet Unified File System. Fordelen med å laste opp filer til sidens katalog er at redaktørene ikke selv må fjerne gamle bilder. En ulempe inntreffer hvis man bruker de samme filene på mange ulike sider. Da må man laste dem opp til en ny katalog hver gang man skal bruke filen. Global katalog Når en redaktør laster en fil til global katalog, skal redaktøren plassere seg i den katalogen som redaktøren ønsker at bildene skal lagres i, før opplastingen finner sted. Før arbeidet begynner, kan det være praktisk å ha bygd opp en filstruktur som redaktøren kjenner igjen og forstår. Du kan også gi redaktøren rettigheter til å opprette egne kataloger og annen filhåndtering. En fordel med å bruke den globale katalogen er at man som redaktør enkelt kan finne igjen bilder som allerede er lastet opp på webserveren, ettersom alt blir lagret i en katalogstruktur man kjenner igjen. En ulempe med å bruke den globale katalogen er at det er vanskelig å holde styr på hvilke filer som brukes og hvilke som ikke gjør det. Det finnes ingen automatisert tømming av katalogene. Hver redaktør eller administrator må tømme katalogen selv, noe som kan føre til fare for å slette filer som er i bruk. Hvis du bruker EPiServers filhåndterer når du skal flytte eller fjerne sider, får du alltid et varsel hvis filen brukes av en side i systemet. Tilgang til avansert opplasting av filer Når redaktøren skal laste opp filer til webserveren, gjøres det ved hjelp av EPiServers koblingsverktøy eller filhåndterer. Det er mulig å tillate en gruppe eller bruker å bruke avansert opplasting. Det innebærer for eksempel at en redaktør kan laste opp flere filer samtidig ved å dra og slippe filer fra filhåndtereren i Windows til filhåndtereren i EPiServer. Slik gir du bestemte grupper/brukere tilgang til avansert opplasting: 1. Velg Tilgangkontroll til funksjoner på fanen Konfig. 2. Velg Endre etter Tillat avansert opplasting av filer, for eksempel ved hjelp av dra-og-slipp. 3. Gruppene/brukerne som har tilgang til avansert opplasting, vises i listen. 4. Legg til eller fjern gruppene og brukerne slik at bare de som skal ha tilgang til avansert opplasting, vises. 5. Velg Lagre nederst på siden.

29 Filhåndtering i EPiServer 29 Angi tilgang til kataloger Når du har konfigurert filhåndtereren med startpunktene som du vil ha og opprettet kataloger for ulike redaktørgrupper, gir du rettigheter til de ulike katalogene. Her forutsetter vi at du allerede har kunnskap om rettigheter og ulike brukergrupper i EPiServer. Hvis ikke, finner du informasjon i kapitlet Arbeide med rettigheter på side 9. Det er vanlig at Everyone har leserettigheter i all kataloger. Dette er for at alle oftest mulig skal kunne se bilder og lese dokumenter på siden. Hvis man oppretter en katalog for å laste opp filer til et ekstranett, er det imidlertid ikke like sikkert at Everyone skal ha rettigheter til den katalogen. Redaktører kan ha fem ulike nivåer av rettigheter i en katalog. Følgende nivåer finnes: Les innebærer at gruppen/brukeren har rettigheter til å lese i katalogen. Dermed også rettighet til å koble til informasjon i katalogen. Opprett innebærer at gruppen/brukeren har rettigheter til å opprette kataloger og laste opp filer til katalogen. Endre innebærer at gruppen/brukeren har rettigheter til å endre navn, flytte og kopiere innhold i katalogen. Slett innebærer at gruppen/brukeren har rettigheter til å slette informasjon fra katalogen. Administrer innebærer at gruppen/brukeren har rett til å angi rettigheter til kataloger fra redigeringsmodus. Dette har ingen ting å gjøre med administreringsmodus. Slik angir du rettigheter til kataloger: 1. Velg Filhåndtering på fanen Admin i administreringsmodus. 2. Åpne katalogen som du vil angi rettigheter til, ved å dobbeltklikke katalogen. 3. Velg verktøyet Endre tilgangsrettigheter. (Du kan også velge dette verktøyet ved å høyreklikke katalogen direkte, trinn 2 og 3 i ett.) 4. Gruppene som har rettigheter til katalogen i øyeblikket, vises. Ofte er det merket av for alternativet Arv tillatelser fra overordnet mappe. Deaktiver dette alternativet ved å klikke haken i ruten. 5. Når du skal legge til flere grupper eller brukere, velger du Legg til gruppe eller Legg til bruker. 6. Angi hvilket nivå av rettigheter hver gruppe eller bruker skal ha. 7. Velg Lagre ovenfor gruppene. Alle underliggende kataloger arver automatisk de samme rettighetene som en overordnet hvis dette ikke endres manuelt. Hvis redaktøren oppretter nye kataloger, kommer de også til å arve de samme rettighetene.

30 30 Administratorhåndbok for EPiServer 4.60 Hvis knappen for endring av rettigheter ikke er aktiv, betyr det i de fleste tilfeller at filhåndtereren ikke er konfigurert riktig. Du finner mer informasjon i dokumentet Unified File System. Det kan også skyldes at du ikke har tilgangen som kreves for å endre rettigheter til kataloger. Fjerne ubrukte filer Når redaktørene laster opp filer til webserveren, kan de velge å laste opp til sidens katalog. Da opprettes det en katalog som er koblet til den aktuelle siden som redaktøren arbeider med. Katalogen som opprettes, får et eget navn som består av sifre. Filen som redaktøren laster opp, lagres i den nye katalogen. Når redaktøren fjerner siden fra webområdet, ligger det fortsatt bilder og dokumenter som er koblet til siden, på webserveren. Ved å velge alternativet Fjern ubrukte filer fjerner du alle katalogene der redaktørene har brukt sidens katalog. For at filene skal slettes fra webserveren, må siden være fjernet og papirkurven tømt. Etter at papirkurven er tømt, tar det ytterligere 30 dager før du kan fjerne ubrukte filer. Tilgang til funksjoner i koblingsverktøyet Fra og med versjon 4.50 av EPiServer ble et nytt koblingsverktøy introdusert. Koblingsverktøyet er verktøyet som åpnes når en redaktør skal laste opp et bilde eller et dokument. Hva en redaktør skal få gjøre og ikke gjøre i det nye verktøyet angis i filhåndtereren ved hjelp av rettigheter i kataloger. Hvilket koblingsverktøy som skal brukes, er et konfigureringsspørsmål. Du finner mer informasjon i dokumentet web.config Settings. Dette innebærer at man kan bruke EPiServer 4.50 eller 4.60 uten å bruke det nye verktøyet. I det eldre koblingsverktøyet er det mulig å begrense tilgangen til ulike funksjoner som i det nye styres med rettigheter i kataloger. I det eldre verktøyet finnes knapper for eksempel for å opprette kataloger, bytte navn og fjerne kataloger og filer. Det er mulig å fjerne disse funksjonene for grupper eller brukere hvis man vil. Funksjonene nedenfor kan du tilgangsbeskytte: Opprette katalog i koblingsverktøyet Gir en eller flere grupper/personer rettigheter til å opprette kataloger i koblingsverktøyet Slette fil i koblingsverktøyet Gir en eller flere grupper/personer rettigheter til å fjerne filer i koblingsverktøyet Slette katalog i koblingsverktøyet Gir en eller flere grupper/personer rettigheter til å slette kataloger i koblingsverktøyet Endre navn på fil/katalog i koblingsverktøyet Gir en eller flere grupper/personer rettigheter til å endre navn på filer og kataloger i koblingsverktøyet Laste opp til sidens katalog i koblingsverktøyet Gir en eller flere grupper/personer rettigheter til å laste opp filer til sidens katalog i koblingsverktøyet. Da opprettes en katalog som er koblet til den aktuelle siden der alle filer lagres. Katalogens navn består av sifre.

31 Filhåndtering i EPiServer 31 Laste opp til felles katalog i koblingsverktøyet Gir en eller flere grupper/personer rettigheter til å laste opp filer til felleskataloger i koblingsverktøyet. Slik legger du til/endrer tilgang til en funksjon for en gruppe/bruker: 1. Velg Tilgangskontroll for funksjoner på fanen Konfig. 2. Velg Endre etter funksjonen du vil endre. Eksisterende grupper/brukere med tilgang vises i en liste. 3. Velg Legg till gruppe hvis du vil legge til en hel gruppe som skal få tilgang til denne funksjonen. Velg Legg til bruker hvis du vil legge til en person som skal få tilgang til denne funksjonen. 4. I vinduet som åpnes, vises gruppene eller personene som finnes i systemet. Dobbeltklikk på navnet for å legge til gruppen/brukeren. 5. Velg OK. 6. Gruppen/brukeren vises i listen med avmerkingsboksen avmerket. Dette innebærer at gruppen/brukeren har tilgang til funksjonen. 7. Velg Lagre. Slik fjerner du tilgang til en funksjon for en gruppe/bruker: 1. Velg Tilgangskontroll for funksjoner på fanen Konfig. 2. Velg Endre etter funksjonen du vil endre. 3. Eksisterende grupper/bruker med tilgang vises i en liste. 4. Fjern merket i boksen etter gruppen/brukeren du vil fjerne tilgangen for. Da fjernes merket fra avmerkingsboksen. 5. Velg Lagre.

32 32 Administratorhåndbok for EPiServer 4.60 Tilpasse redigeringsmodus I EPiServer har du store muligheter for å tilpasse redigeringsmodusen slik at den passer best mulig til din organisasjon og dine redaktører. Det er dermed mulig å utnytte redaktørenes tidligere kunnskaper og tilpasse redigeringsmodusen slik at den fungerer ulikt for ulike brukere. Tanken med EPiServer er at det skal være enkelt å bruke. Hva som menes med enkelt er imidlertid ulikt for ulike brukere, og derfor kan det være behov for tilpasninger for at det skal være enkelt for alle. Vi kan dele opp tilpasningen i mange forskjellige deler. Det kan gjøres ved å tilpasse hvilke sidetyper som skal brukes, hvilke felt som skal finnes i en bestemt sidetype, hvilken fane som feltene skal finnes på, og hvem som skal få se hvilken fane. Vi kan også arbeide med forskjellige knapper i redigeringsprogrammet og angi hvilke som skal brukes og ikke brukes. Vi kan også hjelpe redaktørene med standardverdier på ulike felt. Deretter kan vi også arbeide en del med språket på ulike deler, slik at alle enkelt forstår hva ulike felt innebærer. Mye av dette arbeidet gjøres av leverandøren av løsningen. Det finnes i de fleste tilfeller forslag om hvordan man skal oppdatere webområdet på en god måte, og det finnes også idéer om hvordan besøkende skal oppføre seg på webområdet. Selv om dette arbeidet allerede er gjort er det praktisk å ha kunnskap om hvordan du foretar endringer hvis det er behov. De fleste av disse innstillingene gjøres på fanen Sidetype i administreringsmodus. Det finnes også en del funksjoner for å opprette nye, kopiere sidetyper, redigere egenskapstyper osv. Denne delen beskrives bare litt i denne boken, ettersom det i første rekke angår utviklingsarbeidet. Sidemaler sammenlignet med sidetyper I EPiServer finnes det både sidemaler og sidetyper. Sidemaler er de ASPX-sidene som vises for besøkende, og som inneholder funksjonaliteten som ønskes for en bestemt funksjon. Sidetyper er skjemaet som redaktøren fyller ut med informasjon i EPiServer. Rent definisjonsmessig handler arbeidet i EPiServers redaktør- og administreringsmodus først og fremst om sidetyper. I redaktørhåndboken og i dagligtale kalles sidetyper oftest sidemaler. Her bruker vi imidlertid den riktige benevnelsen, sidetyper. Du finner mer informasjon om sidemaler i EPiServers sidemaler på side 55. Listen over sidetyper i redigeringsmodus Når en redaktør oppretter en ny side, vises en liste over sidetypene som redaktøren kan velge mellom. Listen kan tilpasses slik at det blir så enkelt som mulig å opprette nye sider og velge riktig mal. I redigeringsmodus er det sidetypens sorteringsindeks som styrer listen. I administreringsmodus kan du velge om du vil sortere listen etter sorteringsindeks eller i alfabetisk rekkefølge ved å klikke på knappene til venstre på menyen. Sidetypenes sortering i listen Sorteringen av sidene i redigeringsmodus opprettes basert på sorteringsindeksen for hver sidetype. Sidetypen med lavest indekstall kommer først. Alle nye sidetyper får som standard tallet 100. Slik endrer du sorteringsindeksen for sidetypen: 1. Velg sidetypen som du vil endre sorteringsindeks for, på fanen Sidetype. 2. Velg Innstillinger.

33 Tilpasse redigeringsmodus Velg fanen Informasjon. 4. Angi et tall som er høyere eller lavere enn andre sidetyper, i feltet Sorteringsrekkefølge. 5. Velg Lagre. Tilgjengelige sidetyper under en bestemt sidetype Det er mulig å velge hvilken type sider som skal være tilgjengelige for redaktøren når vedkommende oppretter en underside til en bestemt sidetype. Denne funksjonen brukes for eksempel for en kalender eller nyhetsliste. Undersider til sidetypen kalender må være av sidetypen kalenderhendelse. Ved å gi redaktøren tilgang bare til denne sidetypen unngår du at det oppstår feil. De får ganske enkelt ingen annen sidetype å velge mellom. Det er også praktisk å skjule sidetyper som ikke skal brukes med denne funksjonen. Jo færre sidetyper en redaktør behøver å velge mellom, jo enklere blir det. Når du har opprettet siden du trenger, for eksempel for søkemotoren, trenger du jo ikke lenger å ha den tilgjengelig, med mindre du planlegger å ha flere søkesider. EPiServer holder også kontroll hvis en redaktør forsøker å flytte en sidetype som ikke er tillatt, til et sted der du har angitt at den ikke skal opprettes. Slik velger du hvilke sidetyper som skal være tilgjengelig under en annen sidetype: 1. Velg sidetypen som du vil angi underliggende sidetyper til, på fanen Sidetype. 2. Velg Innstillinger. 3. Velg fanen Tilgjengelige sidetyper. 4. Det er ofte merket av for alternativet Alle sidetyper er tilgjengelige. For å kunne velge enkeltsidetyper må du merke av for dette alternativet. 5. Angi sidetypen(e) du vil ha tilgjengelig under sidetypen som du nå redigerer, ved å merke av i rutene foran navnet på sidetypene. 6. Velg Lagre. Sidetypen tilgjengelig i redigeringsmodus Det er mulig å skjule en sidetype i redigeringsmodus fullt ut. Det er ikke koblet til en bestemt sidetype. Et scenario kan være med sidetypen Søk. Det er ganske vanlig at man bare vil ha én søkeside på webområdet, og ikke flere på ulike steder. Da oppretter du denne søkesiden, og

34 34 Administratorhåndbok for EPiServer 4.60 deretter skjuler du sidetypen. Da får redaktørene ikke tilgang til malen, og de kan dermed ikke opprette flere. Slik skjuler du en sidetype i redigeringsmodus: 1. Velg sidetypen som du vil skjule fra redigeringsmodus, på fanen Sidetype. 2. Velg Innstillinger. 3. Velg fanen Informasjon. 4. Merk av for alternativet Tilgjengelig i redigeringsmodus. 5. Velg Lagre. Standardverdi for felt Alle felt som en redaktør har som oppgave å skrive innhold i, kalles en egenskap. Alle sidetyper inneholder ulike egenskaper og har ulike funksjoner. I EPiServer finnes det bestemte egenskaper som er standardfelt på alle maler, altså felt som ikke kan velges bort. Hver sidetype inneholder også et antall egenskaper som gjør at siden kan opprettes i henhold til malens funksjonalitet. Noen ganger er det hensiktsmessig å hjelpe redaktørene ved å gi standardverdier for felt. Det er mulig å angi standardverdier både for de egne feltene og standardfeltene. Et scenario kan være at vi bruker feltet Skribent der hver redaktør skal skrive sitt navn når vedkommende oppretter en side. Vanligvis er en redaktør ansvarlig for en del i treet og oppretter dermed nesten alltid undersider til en hovedside der de har rettigheter. Da kan vi angi at denne egenskapen skal arve verdien fra hovedsiden som standardverdi. Da får feltet Skribent alltid navnet som står i hovedsiden, som standard. Det er alltid mulig for en redaktør å endre en standardverdi. Slik velger du standardverdi for en enkelt egenskap: 1. Velg sidetypen der egenskapen finnes, på fanen Sidetype. 2. Klikk navnet på egenskapen du vil endre. 3. I delen Standardverdi kan du velge å ikke angi en standardverdi, at den skal arve en verdi eller angi en egen verdi. 4. Velg Lagre.

35 Tilpasse redigeringsmodus 35 Standardverdier for standardfelt På alle maler i EPiServer finnes et antall egenskaper (felt) som ikke kan velges bort. Det er imidlertid mulig å angi standardverdier for disse egenskapene for å hjelpe redaktørene i sitt arbeid. Et scenario kan brukes på malen Nyhetsside. Vi har en fremgangsmåte for nyheter på webområdet som sier at en nyhet er en nyhet i 30 dager, og etter dette skal den flyttes over til Nyhetsarkivet. For å forenkle opprettelsen av nyheter angir vi derfor disse to egenskapene som standard på malen Nyhetsside. Slik endrer du standardverdi for EPiServers egenskaper: 1. Velg sidetypen som du vil angi underliggende sidetyper til, på fanen Sidetype. 2. Velg Innstillinger. 3. Velg fanen Standardverdi. 4. Angi standardverdier for feltene som du vil ha verdier for. 5. Velg Lagre.

36 36 Administratorhåndbok for EPiServer 4.60 Knapper i redigeringsprogrammet Hvis du redigerer/oppretter en egenskap som har flere enn 255 tegn, åpnes et redigeringsprogram som standard. Da kan du alltid velge hvilke knapper som skal være tilgjengelige for de enkelte redigeringsprogrammene. I alternativet Egenskaper for HTMLredigeringsprogrammet kan du angi hvilke knapper som skal være tilgjengelige. Hvis du merker av for alle alternativene, blir egenskapen et vanlig innmatingsfelt av typen tekstområde. Noen redaktører behøver alle knappene i redigeringsprogrammet I de fleste tilfeller er det bra å skjule knappene som en redaktør ikke har så stor nytte av, eller som kanskje kan forstyrre mer enn de hjelper. Det er vanlig at man for eksempel tar bort knappen Tegn og Vise/skjule HTML-kode. Noen redaktører og administratorer synes de har behov for alle knapper for å kunne rette eventuelle feil som kan ha oppstått. Det er da mulig å gi én eller flere grupper og/eller enkeltpersoner tilgang til alle knappene. Slik gir du enkelte grupper/brukere tilgang til alle knapper i redigeringsprogrammet: 1. Velg Tilgangskontroll for funksjoner på fanen Konfig. 2. Velg Endre etter Alle funksjoner tilgjengelige i redigeringsprogrammet. 3. Gruppene/brukerne som har alle knappene tilgjengelige, vises i listen. 4. Legg til eller fjern gruppene og brukerne slik at bare de som skal ha tilgang til alle knapper, vises. 5. Velg Lagre.

37 Tilpasse redigeringsmodus 37 Egenskaper for redigeringsprogrammet I EPiServer er det mulig å definere enkelte innstillinger for redigeringsprogrammet. Det er mulig å bestemme hvilket av to redigeringsprogrammer som skal velges, hvor stort det skal være og hvordan trykking av ENTER skal tolkes. Du finner mer informasjon om hvordan du gjør det under Redigering på side 60. Det er også mulig å utvide listen med ulike formatmaler som kan velges i redigeringsprogrammet. Du finner mer informasjon om dette i Redigeringsprogrammets formatmalliste på side 56. Tvingende felt I EPiServer er det mulig å tvinge redaktørene til å fylle ut bestemte felt. Denne innstillingen angis for den respektive egenskap for hver sidetype. 1. Velg sidetypen der egenskapen som du vil ha tvingende befinner seg, på fanen Sidetype. 2. Klikk navnet på egenskapen du vil endre. 3. Merk av for alternativet Verdi må angis. 4. Velg Lagre nederst på siden. Feltenes søkbarhet i EPiServers søkemotor I EPiServer finnes en funksjon før søk etter innhold på webområdet. Dette søket behøver ikke å skje i alle felt. Det kan være hensiktsmessig å fjerne bestemte felt fra søket for at søkemotoren ikke skal gi treff på emner som kanskje ikke angår innholdet på siden, for eksempel feltet Skribent. Slik angir du at et bestemt felt skal være søkbart: 1. Velg sidetypen der egenskapen som skal være søkbar befinner seg, på fanen Sidetype. 2. Klikk navnet på egenskapen du vil endre. 3. Merk av for alternativet Søkbar egenskap. 4. Velg Lagre nederst på siden. Feltenes rekkefølge i sidetypen og faneplasseringen Alle felt som redaktøren kan fylle med informasjon, har en bestemt rekkefølge. Den angis for sidetypen i administreringsmodus. Alle egenskaper kan plasseres på ulike faner, og hver fane kan ha ulike rettigheter. Ved hjelp av disse funksjonene kan vi opprette skjema som er så enkelt som mulig for redaktørene. De som har minst behov for avanserte deler, har bare tilgang til den eller de fanene som de vanligste feltene er plassert på. Slik endrer du rekkefølgen for feltene: 1. Velg sidetypen som du vil endre feltenes rekkefølge for, på fanen Sidetype. 2. Alle egenskaper (felt) listes opp på siden i den nåværende rekkefølgen. 3. Flytt en egenskap ved å klikke pil opp eller ned avhengig av hvilken rekkefølge du vil ha.

38 38 Administratorhåndbok for EPiServer 4.60 Slik velger du hvilken fane en bestemt egenskap skal plasseres på: 1. Velg sidetypen der egenskapen som du vil plassere på en bestemt fane, på fanen Sidetype. 2. Klikk navnet på egenskapen du vil endre. 3. I rullegardinlisten Plasser under tittel velger du hvilken fane den aktuelle egenskapen skal plasseres på. 4. Velg Lagre. Rediger faner Hvis du vil dele opp egenskapene på flere faner, er det mulig ved å velge funksjonen Redigere faner. Her kan du også bestemme hvilken rekkefølge faner skal være i og hvilke rettigheter som skal være på en bestemt fane. Slik oppretter/redigerer du faner: 1. Velg Rediger faner på fanen Sidetype. 2. Velg Legg til for å opprette en ny fane. Klikk navnet på fanen for å redigere en fane. 3. Angi navnet på fanen i feltet Kategori. 4. Angi hvilket indekstall fanen skal ha i feltet Sorteringsindeks. Jo lavere verdi, jo lengre til venstre plasseres fanen. 5. I feltet Krever tilgangsnivå velger du hvilket tilgangsnivå som skal gjelde for at en redaktør skal se fanen. Det er knyttet til tilgangen som redaktøren har til siden. Du finner mer informasjon i Angi rettigheter i trestrukturen på side Velg Lagre til høyre.

39 Tilpasse redigeringsmodus 39 Opprette ny sidetype En administrator oppretter vanligvis ikke nye sidetyper. Dette er som regel en utviklers oppgave. Hver sidetype er koblet til en ASPX-side (sidemal) der all funksjonalitet på siden programmeres. Hvis du ikke har kunnskaper om hvordan du programmerer i ASP.NET, bør du ikke lage nye sidetyper. Det som gjøres i administreringsmodus er at man oppretter de skjemafeltene som redaktørene skal fylle ut. Slik oppretter du en ny sidetype: 1. Velg Opprett ny sidetype på fanen Sidetype. 2. Angi et navn på sidetyper i feltet Navn. Denne teksten styres ofte av språkfilene. 3. Angi en tekst som beskriver sidetypen. Beskrivelse er informasjonen som vises når en redaktør velger å opprette en ny side. 4. Angi banen og filnavnet til sidemalen som skal brukes til å opprette selve websiden for den besøkende. 5. Angi om sidetypen skal kunne velges i redigeringsmodus ved å merke av for Tilgjengelig i redigeringsmodus. Du finner mer informasjon i Sidetypen tilgjengelig i redigeringsmodus på side Angi hvilket indekstall siden skal ha i feltet Sorteringsrekkefølge. Du finner mer informasjon i Sidetypenes sortering i listen på side Velg Lagre.

40 40 Administratorhåndbok for EPiServer 4.60 Kopiere sidetype For å lette fremstillingen av en ny sidetype, er det vanlig å kopiere en sidetype i stedet for å begynne på nytt hver gang. Når man kopierer en sidetype, følger alle egenskaper med slik at man ikke behøver å opprette dem på nytt igjen. Deretter kan man bare redigere sidetypens informasjon og egenskaper. Opprette egenskap Hver sidetype inneholder et antall forskjellige egenskaper. Det er disse egenskapene som skaper feltene for sidetypen. Det er ganske uvanlig at man oppretter nye egenskaper, ettersom disse alltid må knyttes til ASPX-siden som viser selve innholdet på siden. Slik oppretter du en egenskap: 1. Velg sidetypen der egenskapen skal opprettes, på fanen Sidetype. 2. Velg Legg til egenskap. 3. Angi et navn på egenskapen i feltet Navn. Dette navnet brukes i programmeringen og ved språkinnstillinger. 4. Angi en tittel for egenskapen i feltet Redigeringstittel. Denne teksten vises for redaktøren når redaktøren bruker sidetypen, hvis ikke feltet er språkkodet. 5. Angi en hjelpetekst i feltet Hjelpetekst. Denne teksten vises for redaktøren når redaktøren bruker sidetypen, hvis ikke feltet er språkkodet. 6. Velg hvilken type felt som skal være i feltet Type. I EPiServer finnes det et antall ulike egenskapstyper å velge mellom. Du kan velge om du vil ha heltall, streng, side, dato osv. Når du velger alternativet for lang streng, kan du alltid bruke HTMLredigeringsprogrammet. Det er også mulig å opprette egne egenskapstyper. 7. Velg hvilken fane egenskapen skal vises under, i feltet Plassere under fane. Du finner mer informasjon om dette i Feltenes rekkefølge i sidetypen og faneplasseringen på side Velg om det skal finnes en standardverdi for fanen. Du finner mer informasjon om dette i Standardverdi for felt på side Angi om feltet er tvingende eller ikke i feltet Verdien må angis. Du finner mer informasjon om dette i Tvingende felt på side Angi om egenskapen skal være søkbar eller ikke i feltet Søkbar egenskap. Du finner mer informasjon om dette i Feltenes søkbarhet i EPiServers søkemotor på side 37.

41 Tilpasse redigeringsmodus 41 Kategorier i redigeringsmodus Kategorier i EPiServer kan brukes på mange ulike måter. Det er vanlig at man kategoriserer all informasjon for at man skal kunne få en avansert søkefunksjon eller for at man skal kunne få en tilpasset liste med sidene som er mest interessante for den besøkende. Langt fra alle webområder bruker kategorier, men for dem som gjør det, defineres kategoriene som redaktøren kan bruke, med funksjonen Redigere kategorier. Her kan du angi hvilke kategorier som skal vises, og som redaktøren kan velge. Hvis kategorien ikke kan velges, vises den bare som en tittel. Slik legger du til en ny kategori: 1. Velg Rediger kategorier på fanen Admin. 2. Velg Legg til for å legge til nye hovedkategorier. 3. Angi et navn i feltet Navn. Dette navnet brukes i programmeringen. 4. Angi en beskrivelse i feltet Beskrivelse. Dette navnet vises for redaktørene når de skal velge kategori. Disse feltene kan også språkkodes. 5. Velg Lagre.

42 42 Administratorhåndbok for EPiServer 4.60 Velg knappen Endre hvis du vil redigere informasjon om en kategori. Legg til kategori under valgt kategori. Merk at ingenting endres før du velger Lagre etter denne kategorien. Flytte opp kategorien i listen. Flytte ned kategorien i listen. Fjerne en kategori fra listen. Språk i redigerings- og administreringsmodus EPiServer finnes på flere ulike språk. Som standard finnes åtte språk: svensk, norsk, dansk, finsk, tysk, fransk, spansk og engelsk. Flere språk kan også implementeres om det er ønskelig. Hver redaktør kan selv velge ønsket språk ved pålogging til redigerings- og administreringsmodus. Innstillingen angis i redaktørens konto. Redaktørene kan selv endre språk under Mine innstillinger. Hvis redaktøren ikke har valgt språk, brukes språket som er angitt som systemspråk. Slik endrer du systemspråk: 1. Velg Systeminnstillinger på fanen Konfig. 2. Velg fanen Generelt. 3. Velg hvilket språk som skal være systemspråk, under alternativet Systemspråk. 4. Velg Lagre. Forandre tekster i redigeringsmodus For å gjøre EPiServer så enkelt som mulig å bruke kan du tilpasse språket i redigeringsmodus, slik at det passer til språket som redaktørene er vant med. Alle tekster som finnes i redigeringsog administreringsmodus, er språkkodede. Språket styres av filene languagexx.xml og templateslanguagexx.xml. Det finnes to filer for hvert språk. LanguagXX.xml inneholder tekster som hører til redigerings- og administreringsadministreringsmodusmodus, og templateslanguagexx.xml inneholder tekster som tilhører de medfølgende og tilpassede sidetypene og sidemalene. Endringene du gjør, skal du gjøre i en ny XML-fil som du lagrer i katalogen \root\lang\ på serveren. EPiServer leser inn alle XML-filer i bokstavrekkefølge. XML-filen som er sist i rekkefølgen, er egenskapene som systemet leser inn. Slik endrer du eksisterende tekster: I mange av standardmalene finnes feltet Skribent, der redaktøren skal angi sitt navn som ansvarlig for innholdet på siden. Organisasjonen vår vil nå at vi bytter ut ordet skribent med Redaktør og endrer hjelpeteksten for dette feltet. 1. Du begynner med å åpne filen templateslanguagesv.xml i Notisblokk eller et lignende redigeringsprogram. (Det må være et redigeringsprogram med støtte for UTF-8) 2. Kopier hovedinformasjonen om språket til en ny fil. Det pleier å være de fem første og siste radene i filen.

43 Tilpasse redigeringsmodus Kopier egenskapene du vil endre. I dette tilfellet blir det følgende: 4. Bytt tekstene du vil endre, og lagre filen med et navn som i alfabetisk rekkefølge sorteres etter templateslanguagesv.xml. 5. Resultatet kan for eksempel se ut som det nedenfor. Lag alltid en kopi av filen, og foreta endringer i kopien for å unngå problemer ved en eventuell oppgradering av EPiServer. Det er ikke alltid enkelt å vite hva som er hva i språkfilene. Alle egenskaper (felt) er imidlertid alltid enkle å gjenkjenne. De begynner alltid med <property name= >. Innenfor vinkelparentesene står alltid navnet på egenskapen slik den er angitt i administreringsmodus. Du finner mer informasjon i Opprette egenskap på side 40. Hvis du likevel synes det er vanskelig å finne frem, kan du bruke søkefunksjonen i programmet for å søke etter tekst og erstatte den med en annen.

44 44 Administratorhåndbok for EPiServer 4.60 Hjelpefiler Hjelpefilene som finnes i EPiServer, er HTML-sider, og de er lagret i \MyEPiServer\util\help\. En side er koblet til en respektiv side i EPiServer via filnavnet. Alle funksjoner i EPiServer har sin egen ASPX-side. Når du oppretter en HTML-side med samme navn og lagrer den i hjelpekatalogen, vises et spørsmålstegn på siden. Dette betyr at redaktøren kan klikke spørsmålstegnet og få støtte til arbeidet. Hvis organisasjonen har behov for å bytte eller endre hjelpefilene som finnes som standard, kan du ta kopi av den aktuelle filen fra \MyEPiServer\util\help\ og lagre den i katalogen \MyEPiServer\help. Deretter kan du redigere siden. Du kan også finne ut hvilket navn en bestemt funksjon i EPiServer har, ved å høyreklikke siden og velge Egenskaper. Opprett deretter en HTML-side i katalogen \MyEPiServer\help med samme navn men med filendelsen.htm. I eksemplet nedenfor er en HTML-side med navnet settings.htm lagret i help-katalogen. Pass på at du ikke erstatter sidene i \MyEPiServer\util\help\, ettersom de vil bli overskrevet ved en eventuell oppgradering.

45 Globalisering i EPiServer 45 Globalisering i EPiServer EPiServer har støtte for å arbeide med flere språk / varianter av sider samtidig. Dette innebærer at en trestruktur kan bestå av flere parallelle trær, ett for hvert språk. Denne funksjonen kan ikke bare brukes på webområder som har flere språk. Globaliseringen kan også brukes hvis man eksempelvis vil ha en lettlest del av webområdet. Det er en annen variant av en side selv om den er skrevet på samme språk. I Redaktørhåndboken er det beskrevet hvordan man arbeider med globaliseringsstøtten i det daglige. Hvis globaliseringen skal fungere, er det viktig at man konfigurerer støtten fra begynnelsen av. Det meste av dette arbeidet gjøres i administreringsmodus. Det er viktig å aktivere globalisering og velge hvilke språk som skal være tilgjengelige. Du må også avgjøre hvilke egenskaper i de respektive malene som skal oversettes. Hvis du har oppgradert EPiServer fra en tidligere versjon av språkstøtten til versjon 4.60, må det foretas en manuell konvertering av alle sider for at språkstøtten skal kunne brukes som beskrevet nedenfor. Ta kontakt med leverandøren for å få mer informasjon om dette. Aktivere globalisering Hvis webområdet skal ha flere språk / varianter av samme side, må globaliseringen aktiveres. Slik aktiverer du globalisering: 1. Velg Systeminnstillinger kategorier på fanen Konfig. 2. Velg fanen Generelt. 3. Merk av for alternativet Aktiver globalisering. 4. Velg Lagre. Legge til et nytt språk EPiServer har støtte for håndtering av alle typer språk. Som standard finnes åtte ulike språk: svensk, engelsk, norsk, dansk, finsk, tysk, fransk og spansk. Hvis organisasjonen har behov for andre språk, kan disse legges til. Ved å legge til nye språk under Redigere språkkoder får du ekstra støtte for språkkoding av en enkelt side. Hvis en side språkkodes, får all standardtekst på siden det valgte språket, forutsatt at språket er oversatt. Hvis du også vil at lokale innstillinger,

46 46 Administratorhåndbok for EPiServer 4.60 som tidsformat, valuta osv., skal vises på det aktuelle språket, må språket være lagt til under Redigere språkkoder. Hvert språk har to XML-filer der språket er definert. Når du legger til et nytt språk, er det viktig at det finnes to XML-filer der språket er oversatt. Filene lagres i katalogen lang på webområdet. Den ene heter languagexx.xml. Denne styrer systemspråket i EPiServer, med andre ord alle tekster i redigerings- og administreringsmodus. Den andre filen heter templatelanguagexx.xml. Denne styrer språket i malene, både det som vises for redaktører og besøkende. I eksemplet nedenfor legger vi til New Zealand som nytt språk. De snakker engelsk der, så det kan virke unødvendig. Samtidig skriver de datoer annerledes enn andre engelsktalende land. Derfor vil vi kunne velge å ha New Zealand-standard på webområdet. Slik legger du til et nytt språk: 1. Velg Rediger språkkoder på fanen Konfig. 2. Velg Legg til. 3. Angi en bokstavforkortelse for navnet. Denne brukes også senere i XML-filene. 4. Angi et navn for språket. 5. Angi hvilken regionalitet språket skal ha. Det er dette som styrer hvordan datoer, klokkeslett osv. vises. 6. Velg Legg til. Når du har lagt til språket i administreringsmodus, må det finnes to XML-filer der språket er definert. Slik legger du til nye XML-filer: 1. Åpne katalogen lang på webområdet. 1. Kopier de to XML-filene fra et annet språk. Dette er filene languagexx.xml og templatelanguagexx.xml. Gi de nye filene navnene languagenz.xml og templatelanguagenz.xml. XX er språknøkkelen som er angitt i administreringsmodus. 2. Åpne den kopierte filen i et redigeringsprogram, for eksempel Notisblokk. (Programmet må ha støtte for UTF-8) 3. Endre navn og ID til språket du har tenkt å legge til. Navnet bør være språkets navn på det valgte språket. ID-en for språket skal være den samme som du har angitt som språknøkkel i administreringsmodus.

47 Globalisering i EPiServer Oversett alle tekststrenger, og lagre filen. Kontroller at du ikke oversetter kodene i XMLfilen. Med andre ord dataene mellom <XXX> og </XXX>. Ved å kopiere begge tekstfilene og oversette språket i dem til et nytt språk kan du enkelt øke mulighetene for flere redaktører i organisasjonen ved at de får redigerings- og administreringsmodus på sitt eget språk. Håndtere webområdets språk Hvis du vil at redaktørene skal kunne skrive innhold på et språk, må språket være lagt inn og aktivert for bruk. Dette gjøres under alternativet Håndter språk for webområde. Her avgjør du også hvilket språk som skal være standardspråk på webområdet. Standardspråket er språket som skal vises i utgangspunktet når en besøkende kommer til webområdet. Normalt angir du språket som du tror at størsteparten av målgruppen vil lese på. Hvis den besøkende vil ha et annet språk, kreves en aktiv handling fra vedkommende. Du finner mer informasjon om dette i Hvilket språk vises for besøkende? på side 49. Når du åpner Håndter språk for webområde, vises alle innlagte språk i en lang liste. Du ser umiddelbart hvilke språk som finnes, og om de er aktive eller ikke. Hvis du vil endre innstillinger på et språk, kliker du på språkets navn. Rekkefølgen på de ulike språkene kan du styre med pilene til venstre for språket.

48 48 Administratorhåndbok for EPiServer 4.60 Legge til nytt språk for flerspråklige webområder Hvis en redaktør skal kunne opprette innhold på mange ulike språk, må språket være lagt inn under Håndter språk for webområde og være aktivt. Slik legger du til et nytt språk som skal være tilgjengelig for innholdshåndtering: 1. Velg Håndter språk for webområde på fanen Konfig. 2. Velg Legg til språk. 3. I feltet Navn angir du et navn på språket. Det er dette navnet som vises for redaktørene. 4. Merk av for Aktivt hvis du vil at språket skal være aktivt for redigering. 5. I feltet Språkkode angir du hvilken språkkode som skal gjelde for språket. Du må ha lagt inn språket under Redigere språk for at det skal vises i listen. 6. I feltet Ikon kan du angi banen til et ikon som skal symbolisere språket for redaktørene. Et visst antall flagg er lagret i katalogen \MyEPiServer\Util\images\Flags. Disse kan du bruke fritt. Hvis du vil lage egne ikoner, må disse være i formatet 15 x 15 piksler for å passe bra inn i redigeringsmodus. 7. I feltet Prefiks for webadresse kan du angi et spesifikt prefiks for enkelt å kunne vise innhold på det aktuelle språket. Hvis du ikke angir et prefiks, brukes språkets språkkode som prefiks, eksempelvis Du finner mer informasjon om dette i Hvilket språk vises for besøkende? på side I feltet Sorteringsindex kan du angi et tall for språkets plassering i listen. Dette kan du også styre ved hjelp av piler når du har lagret språket. 9. Velg Lagre.

49 Globalisering i EPiServer 49 Redigere språk for flerspråklige webområder Slik redigerer du et eksisterende språk som skal være tilgjengelig for innholdshåndtering: 1. Velg Håndter språk for webområde på fanen Konfig. 2. Klikk på språkets navn. 3. Gjør endringene. 4. Velg Lagre. Fjerne språk for flerspråklige webområder Slik fjerner du et eksisterende språk som ikke skal være tilgjengelig for innholdshåndtering: 1. Velg Håndter språk for webområde på fanen Konfig. 2. Klikk på språkets navn. 3. Velg Fjern. Hvilket språk vises for besøkende? Språket for besøkende kan velges og håndteres på ulike måter i EPiServer. Det finnes fremfor alt tre grunnleggende faktorer som styrer hvilket språk som vises, standardspråket, gjennom adressen eller webleserens språk. I utgangspunktet vises alltid språket som er valgt som standardspråk under Håndter språk for webområde. Du finner mer informasjon om dette i Håndtere webområdets språk på side 47. Når du håndterer språkene, kan du angi hvilket prefiks et språk skal ha. Dette innebærer at du legger prefikset til adressen for å kunne se det aktuelle språket. Hvis du ikke angir et prefiks, fungerer språknøkkelen som prefiks. Hvis du eksempelvis vil se en engelsk side av et webområde som normalt er svensk, kan du skrive adressen Da vises den engelske startsiden, forutsatt at den finnes på engelsk. Det er mulig å vise språk basert på innstillingene i den besøkendes webleser. Denne funksjonen må aktiveres for at dette skal fungere. Slik aktiverer du detektering via webleserens språk: 1. Velg Systeminnstillinger på fanen Konfig.

50 50 Administratorhåndbok for EPiServer Velg fanen Generelt. 3. Merk av for alternativet Hent språk fra webleserens språkinnstillinger. 4. Velg Lagre. Med denne funksjonen vises i utgangspunktet språkene som er valgt som standardspråk i den besøkendes webleser. Dette er en innstilling som hver enkelt besøkende kan håndtere selv. Det finnes også ulike programmatiske egenskaper som kan styre hvilket språk som vises, for eksempel en informasjonskapsel. Det er vanlig at malene inneholder funksjonalitet der den besøkende kan velge språk. Det er vanlig å lagre dette valget som en informasjonskapsel slik at den besøkende ikke skal behøve å velge språk ved neste besøk. Felt som varierer per språk Når man jobber med globalisering, bestemmer man i hver mal hvilke felt som skal variere avhengig av språk. Det er vanlig at ikke alle felt varierer. Verdiene for feltene som ikke skal variere, angis alltid på språket som er originalspråk på siden. Hvilke felt som skal variere, angis i hver mal og egenskap. Slik språkvarierer du en egenskap / et felt: 1. Velg sidetypen der egenskapen som skal være søkbar befinner seg, på fanen Sidetype. 2. Klikk navnet på egenskapen du vil endre. 3. Merk av for alternativet Unik verdi per språk. 4. Velg Lagre nederst på siden. Språkinnstillinger kan variere i ulike deler av trestrukturen Hvilke språk som skal være tilgjengelige, kan variere på ulike steder i trestrukturen. Det er mulig å språkkode en liten del av webområdet, i stedet for å gjøre det på hele strukturen på én gang. Det er også mulig å ha såkalte erstatningsspråk. Dette innebærer at man i forveien kan definere hva som skal gjelde hvis en side ikke finnes på alle språk, og hvilket språk som i så fall skal vises for den besøkende. Disse innstillingene angis i redigeringsmodus, og er derfor beskrevet i Redaktørhåndboken.

51 Planlagte jobber 51 Planlagte jobber I EPiServer finnes det noen funksjoner som utføres ved angitte tidsintervaller. Ett eksempel er abonnementsfunksjonen, som sender e-postmelding til alle personer som har registrert seg for abonnement. Du kan selv bestemme når de planlagte funksjonene skal kjøres, og hvor ofte. I en standardinstallasjon finnes fem ulike planlagte jobber. Det er imidlertid mulig å utvikle tilpassede planlagte jobber, og disse finnes under samme tittel i administreringsmodus. Arkivfunksjon Med alternativet Arkivfunksjon aktiverer du og angir hvor ofte systemet skal arkivere informasjon der publiseringstiden har utgått. Vær oppmerksom på at det kan oppstå en forsinkelse mellom tidspunktet da informasjonen slutter å publiseres, og når den vises i arkivet. Dette kan skyldes at arkivfunksjonen kjøres en gang per døgn. Da kan det gå inntil 23 timer og 59 minutter til informasjonen dukker opp i arkivet, avhengig av når siden sluttet å bli publisert. Aktivering av speilinger Med alternativet Speiltjeneste kan du stille inn hvor ofte systemet skal aktivere speilinger av innhold til andre webområder. Hvis deres webområde er satt opp for å speile innholde fra ett webområdet til en annet, kan dette gjøres manuelt av en bestemt redaktør eller med systemets automatikk. Hvis dere har valgt å la systemet speile informasjonen, stiller du inn hvor ofte det skal skje og når, med funksjonen Speiltjeneste. Les mer om dette under Speilingsinnstillinger på side 70.

52 52 Administratorhåndbok for EPiServer 4.60 Automatisk tømming av papirkurven Med alternativet Automatisk tømming av papirkurven kan du angi hvor ofte papirkurven skal tømmes. Hensikten med denne funksjonen er at gammel informasjon ikke skal ligge for lenge i papirkurven. Ved automatisk tømming tømmes papirkurven for informasjon som er eldre enn 30 dager. Hvis du deaktiverer den automatiske tømmingen, må tømmingen foregå manuelt ved å velge Tøm papirkurv i verktøyfeltet i redigeringsmodus, eller ved å fjerne enkeltsider i papirkurven. Når du tømmer papirkurven manuelt, tømmes den for all informasjon. Abonnement Med alternativet Abonnement angir du hvor ofte systemet skal sende e-postmelding til alle besøkende som har registrert seg for abonnement. De besøkende bestemmer selv hvor ofte de vil ha e-postmelding fra abonnementsfunksjonen. Du angir her hvor ofte systemet skal kontrollere om det finnes nye og oppdaterte sider som skal sendes. Publisering av tidsstyrte versjoner Med alternativet Publisering av tidsstyrte versjoner kan du aktivere og angi hvor ofte systemet skal kontrollere om det finnes versjoner av en side som skal publiseres på et bestemt tidspunkt.

53 Planlagte jobber 53 Tidspublisering av en hel side styres ikke av dette alternativet uten at en redaktør har valgt å starte publiseringen av en enkelt versjon av en side.

54 54 Administratorhåndbok for EPiServer 4.60 Filer til EPiServer Ved installasjonen av EPiServer opprettes det som standard en katalog på webserveren med navnet MyEPiServer. I denne katalogen ligger alle filer som har med EPiServer å gjøre. Ved å vite hva som finnes i de ulike katalogene kan du tilpasse webområdet for å forenkle arbeidet for redaktørene. Versjon 4.60 av EPiServer kan brukes på to ulike tekniske plattformer. Disse er Microsoft ASP.NET 1.1 eller Microsoft ASP.NET 2.0. Filstrukturen ser forskjellig ut avhengig av hvilken plattform man har valgt. Her beskriver vi hvordan det ser ut når man bruker ASP.NET 1.1. Redaktørene har fremfor alt tilgang til katalogen Upload via redaktørgrensesnittet. Ved å opprette en nyttig struktur her kan du forenkle arbeidet med filer og bilder for redaktørene. Les mer om dette i kapittelet Filhåndtering i EPiServer på side 27 Innhold i katalogene Navn på katalog Admin Aspnet_client Bin Edit Help Images Lang Styles Templates Upload Util WebServices Innhold Filer som aktiverer administreringsmodus Støttefiler som inngår i.net-rammeverket Kompilert kodebibliotek for EPiServer-kjernen og webområdet Filer som aktiverer redigeringsmodus Kundetilpassede hjelpefiler som du selv kan lage i HTML Bilder som i de fleste tilfeller hører til hoveddesignen på webområdet Filer som kontrollerer språket i administrator- og redigeringsmodus Filer som kontrollerer utseendet på webområdet Filer som skaper de ulike sidetypene og funksjonene på webområdet Katalogen er angitt som standardkatalogen redaktørene bruker ved nedlasting av filer og bilder. Her kan du lage din egen struktur som passer til din organisasjon Systemfiler som brukes av EPiServer Ulike webtjenester som brukes for å kontakte EPiServer Kataloger som tilpasses Når en leverandør tilpasser EPiServer for kunden, er det noen filer i kataloger som først og fremst endres av utviklere. Katalogene som tilhører EPiServer-systemet, endres ikke. Dette gjør at systemet kan oppgraderes senere for å gi redaktører og administratorer ny funksjonalitet. Katalogene som kan tilpasses, er Help, Images, Styles, Templates og Upload. Også katalogen Lang kan av og til endres. Det er viktig å ha kontroll på dette ettersom enkelte av disse filene overskrives ved en eventuell oppgradering. Les mer om dette under Språk i redigerings- og administreringsmodus på side 42.

55 Filer til EPiServer 55 EPiServers sidemaler Alle webområder som er basert på EPiServer, er tilpasset slik at den passer til de forskjellige organisasjonene. En stor del av tilpasningen er den utformingen som skal finnes på webområdet. En annen del er den funksjonaliteten som man vil at besøkende skal få. I EPiServers eksempelwebområde finnes et tjuetalls ferdige funksjoner som kan brukes som de er. Det vanligste er imidlertid å tilpasse dem, både utformingsmessig og teknisk. Enkelte funksjoner bygger man helt fra starten. Alle sidetyper er koblet til en ASPX-fil, hvor koden til den forespurte funksjonen finnes. Det er imidlertid ikke slik at det er opplagt hvilken mal du finner en funksjon i. Grunnen til dette, er at hele maloppsettet er basert på en arbeidsmetoden som kalles for innholdsrammeverk. I bunn og grunn handler det om hele tiden å kunne gjenbruke funksjonalitet som man en gang har uviklet. Hele utviklingsarbeidet innebærer at man bygger små byggeklosser (såkalte brukerkontroller, Units) som man til slutt plasserer i et rammeverk (såkalt Framework) som sidemalen senere bruker. Du kan lese mer om dette i dokumentet Building Web Sites Using EPiServer Content Framework. Arbeide med utformingen av webområdet Utformingen av webområdet styres hovedsakelig av flere såkalte CSS-maler. CSS står for Cascading Style Sheets. I CSS-malen defineres hvilket utseende forskjellige tagger i HTMLkoden skal ha. Du kan gi ferdige HTML-tagger, for eksempel tabeller, koblinger m.m., et bestemt utseende. Du kan også opprette egne klasser der du angir hvordan en bestemt klasse skal se ut. I HTML-koden anropes senere den bestemte klassen for å få det ønskede utseendet. I standardversjonen av EPiServer styres utseendet av filene Structur.css, Units.css og Editor.css, som lagres i katalogen Styles. I disse filene kan du endre tegnstørrelse, farger m.m. Ikke alle weblesere støtter CSS, noe som i noen tilfeller medfører at formatering også lagres i ASPXfilen, som genererer selve websiden. Dette gjør at det ikke alltid er nok å endre CSS-malen. Du må kanskje endre ASPX-filen også.

56 56 Administratorhåndbok for EPiServer 4.60 Redigeringsprogrammets formatmalliste I redigeringsprogrammet kan redaktører velge å formatere teksten med forskjellige formater fra en forhåndsdefinert liste. Denne listen lagres i den CSS-filen som styrer utseendet i redigeringsprogrammet. Hvilken CSS fil det er på ditt webområdet, finner du under Systeminnstillinger og fanen Redigering. I denne CSS-filen er det mulig både å legge inn flere formater og endre de som allerede er der. Ved å legge til teksten EditMenuName og et navn blir også dette formatet med i listen over ulike formateringer som redaktøren kan velge i redigeringsprogrammet. Fargevelgeren i dialogboksene i EPiServer I flere av dialogboksene i EPiServer kan redaktører velge farge. Dette er blant annet mulig i dialogboksene for tegn, tabell- og celleegenskaper. Som standard vises 16 standardfarger i rullegardinlisten i fargevelgeren. Det er mulig å bytte ut disse fargene med egne farger. Dette gjøres ved å legge inn en streng med de forskjellige fargene i filen web.config. Innenfor kodene <appsettings> legger du til strengen for <add key= EPsEditorColorList value= >. For alle ønskede farger angir du et navn og skriver inn fargens heksadesimaltall. Fargene atskilles med komma.

57 Eksport og import av data 57 Eksport og import av data Det er mulig å eksportere og importere data fra en EPiServer til en annen. Det er en funksjon som brukes mye av utviklere som bygger opp ny funksjonalitet i et test-/utviklingsmiljø. Når arbeidet er ferdig og informasjonen skal settes i drift i produksjonsmiljøet, er det nyttig å kunne eksportere fra utviklingsmiljøet og importere i produksjonsmiljøet. Eksportere data Verktøyet Eksportere data brukes til å eksportere data fra databasen og/eller filer til en fil som deretter skal kunne importeres til et annet webområde. Funksjonen kan brukes til å flytte informasjon fra ett EPiServer-basert webområde til et annet. Følgende kan eksporteres: Sider med (hvis du vil) tilhørende sidetyper Sidetyper Rammer Dynamiske egenskapsdefinisjoner Faner Kategorier Filer Hvis du for eksempel velger å eksportere sidetyper, vises en liste med alle tilgjengelige sidetyper, og du kan velge hvilke du vil eksportere. Når du har valgt det du vil eksportere, velger du Eksporter og peker ut hvor filen skal lagres.

58 58 Administratorhåndbok for EPiServer 4.60 Importere data Med funksjonen Importere data kan du hente informasjon som du tidligere har eksportert fra et annet EPiServer-basert webområde. Du begynner med å peke ut hvilken fil som skal importeres. Filnavnet må slutte med.epi4 for at filen skal kunne importeres. Filen leses og kontrolleres. Informasjon om hva den inneholder vises i en liste, og du kan kontrollere at det er riktig del å importere. Du kan også angi eventuelle innstillinger for nye sider osv. Velg til slutt Begynn importeringen.

59 Konfigurasjon av EPiServer 59 Konfigurasjon av EPiServer Når man installerer EPiServer i et driftsmiljø, er det mange innstillinger som angis én gang, og som sjelden endres senere. Disse kan være mange typer innstillinger for besøkende, redaktører og rent tekniske løsninger. De fleste av disse innstillingene angis på fanen Konfig i administreringsmodus. Noen innstillinger angis også i EPiServer Manager. Enkelte innstillinger angir man i filer på serveren. Systeminnstillinger I systeminnstillinger angir du innstillinger som gjelder for hele EPiServer-installasjonen. Du kan endre språk, baner til ulike deler på webserveren m.m. Vanligvis angis disse innstillingene ved installasjon, og de endres sjelden. Generelt Navn på webområdet Navnet som vises i navnelisten øverst i webleservinduet. URL til webområdet Webadressen til webområdet brukes ved flere tilfeller i EPiServer, for eksempel i abonnementer. I dette feltet angir du webadressen for webområdet, slik at riktig informasjon sendes til brukerne. Systemspråk Redigerings- og administreringsmodus kan vises på forskjellige språk. Her kan du velge hvilket språk som skal gjelde for din EPiServer. Merk at informasjonen som lagres i databasen, ikke endres selv om du bytter språk her. Du finner mer informasjon om hvordan du bytter språk i Språk i redigerings- og administreringsmodus på side 42. Hvis redaktøren selv har valgt et språk under Mine innstillinger, er det dette språket som gjelder for denne redaktøren, uansett standardspråk. Krypter filen web.config I filen web.config finnes en del opplysninger om systemet som ikke bør havne i urette hender. En av dem er informasjon til og fra databasen. For at ingen skal kunne se den informasjonen gjennom å lese filen, krypterer man den. Merk av for alternativet, og lagre systeminnstillingene. Da krypteres i første omgang informasjonen om koblingen til databasen.

60 60 Administratorhåndbok for EPiServer 4.60 Håndtering av abonnementsutsendelse I EPiServer finnes en abonnementsfunksjon som gjør at besøkende på webområdet skal kunne få informasjon om nye og oppdaterte sider. Avhengig av om man har et webområde med EPiServers støtte for flere språk eller ikke kan man her velge hvordan abonnementsutsendelsen skal håndteres. I denne listen kan det også finnes egenutviklede løsninger for abonnementsfunksjonen. Aktivere globalisering EPiServer har støtte for å håndtere innhold på flere språk / varianter av samme side. Arbeidsmetoden for innholdshåndteringen endres da i redigeringsmodus. Globaliseringen må aktiveres før du kan få tilgang til denne støtten. Dette gjøres ved å merke av for alternativet Aktiver globalisering. Hent språk fra webleserens språkinnstillinger Det er mulig å vise språk basert på innstillingene i den besøkendes webleser. Denne funksjonen må aktiveres for at dette skal fungere. Dette gjøres ved å merke av for alternativet Hent språk fra webleserens språkinnstillinger. Da vises språket som den enkelte besøkende har valgt som standardspråk i sin egen webleser. Redigering Valg av redigeringsprogram Fra og med versjon 4.20 av EPiServer lanseres også et nytt redigeringsprogram. Dette er et DHTML-basert redigeringsprogram med økt funksjonalitet sammenlignet med forrige versjon. Det gamle redigeringsprogrammet, som er en ActiveX-komponent, kan fortsatt brukes. Hvilken versjon som brukes, angis i filen web.config, som er lagret i roten på webområdet. Strengen <add key="epfhtmleditor" value="true"/> angir at DHTML-redigeringsprogrammet brukes. Strengen <add key="epfhtmleditor" value="false"/> angir at ActiveXkomponenten brukes. Bruk DIV i stedet for P I HTML finnes det forskjellige måter å angi at man vil ha et linjeskift på. Hvis du bruker merket <P>, blir det en avstand mellom radene for å vise at det er et nytt stykke. Hvis du ikke vil at den ekstra avstanden skal vises når du trykker ENTER, kan du bruke merket <DIV> i stedet for. Hvis du merker av i ruten, brukes merket <DIV> i stedet for <P>. Merk at endringen bare gjelder for sidene som lages etter at endringen er angitt. Høyde på redigeringsprogram

61 Konfigurasjon av EPiServer 61 Høyden på redigeringsprogrammet angitt i piksler. Denne verdien gjelder for alle redigeringsfelt, uansett sidetype. Bredde på redigeringsprogram Bredden på redigeringsprogrammet angitt i piksler. Hvis verdien er null, endres bredden på redigeringsprogrammet proporsjonalt med vinduet. Maks antall gamle versjoner av side I dette feltet angir du hvor mange gamle versjoner av hver side som redaktøren kan lagre. Hvis verdien er null (0), kan redaktøren lagre et ubegrenset antall gamle versjoner. Hvis du angir en verdi her, for eksempel 3, lagres tre gamle versjoner og den publiserte versjonen, altså fire versjoner totalt. Når den femte versjonen opprettes, forsvinner den første lagrede versjonen av siden. Søkebane til CSS-fil for redigeringsprogram Søkebanen til CSS-filen som styrer utseendet i redigeringsprogrammet. Denne bør være den samme filen som styrer utseendet på webområdet, slik at det blir enkelt for redaktørene. Det er mulig å angi ulike CSS-filer for ulike redigeringsprogrammer på webområdet. Ta kontakt med EPiServer-leverandøren for å få mer informasjon. Aktuell versjon av ActiveX-redigeringsprogrammet I dette feltet kan du angi hvilken versjon av ActiveX-redigeringsprogrammet redaktørene skal bruke. Hvis du angir en senere versjon enn den som er installert på redaktørens datamaskin, lastes den nye versjonen ned neste gang redaktøren redigerer en side. Koblingsverktøy Opplastingskatalog Fra og med versjon 4.50 av EPiServer finnes et nytt koblingsverktøy for redaktører som kan brukes når de limer inn bilder og dokumenter i EPiServer. De nye verktøyene har samme funksjonalitet som filhåndtereren i EPiServer. Når webområdet oppgraderes til 4.50 eller 4.50, er det mulig å velge om man vil fortsette å bruke det gamle verktøyet eller om man vil bruke det nye. Det er en innstilling som man angir i web.config, og den gjelder for hele webområdet og alle redaktører. Du finner mer informasjon i dokumentet web.config Settings. I begge koblingsverktøyene er det mulig å angi hvilken katalog som skal åpnes som standard når redaktøren åpner koblingsverktøyet for å laste opp filer til webserveren. Denne innstillingen angis ved hjelp av alternativet Opplastingskatalog. Flere rotkataloger kan angis via filhåndtereren i EPiServer, men for alle redaktører vises samme katalog når de åpner filhåndtereren. Denne kalles alltid for Global katalog, uansett hva som er det riktige fysiske navnet på katalogen.

62 62 Administratorhåndbok for EPiServer 4.60 LDAP LDAP står for Lightweight Directory Access Protocol og er en protokoll som brukes til å kommunisere med en katalogtjeneste. I EPiServer brukes den blant annet sammen med Active Directory til å holde orden på brukere og grupper i ulike nettverkstyper. Du finner mer informasjon om hvordan du konfigurerer LDAP-serveren med EPiServer i dokumentet Using LDAP for User Authentication. LDAP-server I dette feltet angir du adressen til LDAP-serveren Brukernavn for å lese informasjon fra LDAP-server I dette feltet angir du brukernavn for en Windows-konto som har rettigheter til å lesa data fra LDAP-serveren. Passord til brukernavn I dette feltet angir du passord for brukeren ovenfor. Tømme LDAP-buffer Ved å velge Tøm tømmer du hurtigbufferen der informasjon fra LDAP-serveren lagres. Hurtigbufferen finnes for å gjøre systemet raskere, men må i blant tømmes hvis det er utført omfattende endringer.

63 Konfigurasjon av EPiServer 63 Lisensinformasjon Lisensen til din EPiServer er koblet til en IP-adresse eller mac-adresse på maskinen der den er installert. Lisensinformasjonen for ditt EPiServer-baserte webområde er lagret i en kryptert fil på webserveren. Informasjonen viser hvem som eier lisensen, hva slags lisens det er og hvilke begrensninger som eventuelt gjelder for lisensen. Hvis du må bytte lisens ved eventuelt bytte av IP-adresse, bytte av lisenstype e.l., kan du på fanen Installere en ny lisens laste opp og installere den nye lisensfilen. Bygg webadresser på nytt Funksjonen Bygg webadresser på nytt brukes ikke så ofte, men du kan ha behov for å bygge om koblinger hvis rotkatalogen er endret, eller hvis du har byttet sidemalen som er koblet til en bestemt sidetype. Alternativet Oppdater webadresser for alle sider brukes svært sjelden, ettersom annen funksjonalitet i EPiServer løser dette problemet. Det kan imidlertid hende at feil oppstår som kan løses med denne funksjonen. Et scenario kan være at du har en sidetype, for eksempel Vanlig webside, og den er koblet til sidemalen Page.aspx. Du bytter, slik at sidetypen i stedet er koblet til Page2.aspx. Normalt løser EPiServer omdirigeringen av alle eksisterende sider opprettet på denne sidetypen, slik at den vises med den nye sidemalen. Det kan oppstå feil slik at sidene fortsatt vises med Page.aspx. Da må du bygge om koblinger med funksjonen Oppdater adresser for samtlige sider. Funksjonen Angi gammel verdi på rotkatalog som skal erstattes bruker du hvis du har flyttet rotkatalogen på serveren. Hvis du ikke bygger om koblingene, kommer interne koblinger på hele webområdet til å peke feil. Når du skal bygge om koblinger, angir du den gamle rotkatalogen, og deretter velger du OK.

64 64 Administratorhåndbok for EPiServer 4.60 Håndter webadresser Adressen til webområdet kan vises i adressefeltet på tre ulike måter med EPiServer. Den kan være helt dynamisk og gjengi den unike sidens id-nummer. Den dynamiske adressen kan også tilpasses slik at søkemotorer kan indeksere webområdet. Det er også mulig å vise adressen utfra strukturen på webområdet. Dette kan styres gjennom at redaktøren legger inn navn for hver side, eller at det styres av navnet på siden. De fleste søkemotorer på Internett søker på webområder etter informasjon og lagrer informasjonen i sine databaser. Man kaller dette å indeksere webområder. De fleste søkemotorer klarer ikke å indeksere webområder der adressen inneholder spørsmålstegn (?). Som standard inneholder alle adresser til sider i EPiServer et spørsmålstegn og et unikt nummer like ved. For at søkemotorer skal kunne indeksere webområdet automatisk er det derfor viktig at vi endrer adressene slik at søkemotorene kan indeksere siden. Hvis du vil at søkemotorer på Internett skal kunne indeksere ditt webområde, merker du av for alternativet Bruk webadresser som gjør det mulig for søkemotorer å indeksere webområdet, og velg deretter Lagre. Hvis du kikker på adressen til en bestemt side, har EPiServer gjort om adressen fra templates/page.aspx?id=1234 till aspx. På denne måten kan søkemotorene indeksere siden. Hvis du vil at adressen skal vises utfra strukturen, aktiverer du dette ved å merke av for alternativet Bruk webadresser som gjenspeiler innholdsstrukturen for dette webområdet, og velger deretter Lagre. Hvis du har oppgradert en tidligere versjon av EPiServer til 4.60, er dette alternativet ikke aktivt. Hvis du vil aktivere det, må du endre en innstilling i web.config. Du finner mer informasjon i dokumentet web.config settings.

65 Konfigurasjon av EPiServer 65 Rediger rammer Hvis du har valgt å bygge et webområde med rammer (frames), kan det finnes tilfeller der en redaktør skal kunne velge å åpne en kobling i en bestemt del av rammeverket. Her defineres navnet på de eventuelle rammene som brukes av systemet. Disse benevnelsene er tilgjengelige i redigeringsmodus når redaktøren skal angi en målramme for sine koblinger. Eksterne webområder Funksjonen Eksterne webområder er utviklet for å kunne hente informasjon mellom ulike webområder i EPiServer. Den brukes blant annet ved lastbalanserte webområder og ved speiling av innhold. Å kunne hente informasjon fra et webområde til et annet er en funksjon som ofte ønskes av kunder som har flere webområder på EPiServer på flere ulike maskiner, for eksempel et offentlig webområde og et intranett. Da trenger redaktørene bare å fremstille informasjon ett sted, men den kan vises flere steder. Med funksjonen Eksterne webområder oppretter du koblinger til webområdene som skal kunne sende og ta imot informasjon. I administreringsmodus er det ikke mulig å angi funksjonen fullt ut. Det kreves også en del endringer i web.config. Hvilke endringer som trengs, avhenger av hvilken funksjon du skal bruke det for. Du finner mer om dette i dokumentene Load Balancing and Clustering in EPiServer og Content Mirrioring Configuration. Sikkerhetskopi Med alternativet Sikkerhetskopi kan du sikkerhetskopiere databasen og vise en logg over kopiene som er tatt tidligere. Merk at denne sikkerhetskopieringen bare lager en kopi av databasen og lagrer den på samme harddisk som originaldatabasen. For å kunne gjenopprette den kopierte databasen ved eventuell diskkrasj bør du derfor alltid kopiere kopien til en "sikker" plass. Feilhåndtering i EPiServer EPiServer har funksjoner for å vise feilmeldinger til besøkende og redaktører når feil oppstår på webområdet. Det kan være alle typer feil. Det kan være enkle varianter som en feil kobling eller at det er programmeringsmessig er feil i koden. Hvis det oppstår tekniske feil i EPiServer, vises normalt en feilmelding fra.net-miljøet. Meldingen kan ha en avskrekkende effekt, og den

66 66 Administratorhåndbok for EPiServer 4.60 hjelper ikke en besøkende eller redaktør stort. Derimot kan en utvikler ha god nytte av denne informasjonen for å løse problemet. Med funksjonen Feilhåndtering i EPiServer er det mulig å velge hvilke grupper som skal få brukervennlige feilmeldinger og hvem som skal få se dem med alle koder. Slik aktiverer du feilhåndteringen i EPiServer: 1. Velg Systeminnstillinger på fanen Konfig. 2. I feltet Feilhåndtering i EPiServer velger du et av tre alternativer. Hvis feilhåndtering er Stengt, får alle.net-miljøets feilmeldinger. Hvis den er Aktivert for besøkende utenfra, får alle som ikke er logget på webområdet, brukervennlige feilmeldinger. De øvrige får feilmeldinger med tilhørende hjelp fra.net-miljøet. Hvis feilhåndtering er Aktivert for alle, får alle personer uansett rolle brukervennlige feilmeldinger. 3. Angi en e-postadresse i feltet E-postadresse som det skal sendes feilrapporter til. Da kommer den besøkende/redaktøren til å få et skjema som skal fylles ut, hvis tekniske problemer oppstår. 4. Velg Lagre. Tilgang til detaljerte feilmeldinger for feilsøking Hvis du vil at de fleste personer skal få brukervennlige feilmeldinger fra EPiServer, velger du å aktivere dem for alle. Det kan imidlertid være nyttig at utviklere og administratorer får se detaljerte feilmeldinger. Ved å endre tilgangen til denne funksjonen kan du angi hvem som skal få detaljerte feilmeldinger ved eventuelle tekniske feil. Slik gir du bestemte grupper/brukere tilgang til detaljerte feilmeldinger: 1. Velg Tilgangskontroll for funksjoner på fanen Konfig. 2. Velg Endre etter Detaljerte feilmeldinger for feilsøking. 3. Gruppene/brukerne som har tilgang til detaljerte feilmeldinger, vises. 4. Legg til eller fjern gruppene og brukerne slik at bare de som skal ha detaljerte feilmeldinger, vises. 5. Velg Lagre nederst på siden. Innstillinger for ekstranettbrukere Det er vanlig at en del av strukturen skjules for alle besøkende på et offentlig webområde. Du kan opprette en del for en bestemt gruppe besøkende et såkalt ekstranett. Problemet med et ekstranett er at man skal håndtere brukerkontoene til alle personene som skal kunne logge seg på og få tilgang til mer informasjon. Med EPiServers funksjon Innstillinger for ekstranettbrukere sammen med malen Registrer bruker kan du la den besøkende registrere seg selv på webområdet. Når kontoen er aktivert, kan de logge seg på og dermed få utvidet informasjon. Du kan velge om du vil godkjenne registreringen før den aktiveres, eller om alt skal skje automatisk. Funksjonen brukes av mange i for eksempel offentlige diskusjonsforum. Alle besøkende får lese i forumet, men for å legge igjen egne innlegg kreves det at man først registrerer en konto. Denne funksjonen er utmerket for å bruke til dette. Slik lar du besøkende registrere sine egne brukerkonti: 1. I redigeringsmodus oppretter du en ny side på malen Registrer bruker. Fyll ut feltene på malen i henhold til beskrivelsene i boken Arbeide med EPiServers maler.

67 Konfigurasjon av EPiServer Logg deg på i administreringsmodus, og velg Innstillinger for ekstranettbrukere på fanen Konfig. 3. Aktiver tjenesten ved å merke av for Tillat selvregistrering. 4. I feltet Standardgruppe for automatisk registrering velger du hvilken gruppe brukerne skal bli medlem i. Du oppretter eller synkroniserer gruppen i Administrere gruppedata. Angi rettigheter i trestrukturen for sidene de registrerte brukerne skal ha tilgang til. 5. I feltet Minste tillatte lengde på passord angir du hvor mange tegn besøkende minst må fylle ut for at passordet skal godkjennes. 6. Merk av for alternativet Krav om at passordet inneholder bokstaver for å kreve at den besøkende angir et passord som inneholder bokstaver. 7. Merk av for alternativet Krav om at passordet inneholder siffer for å kreve at den besøkende angir et passord som inneholder sifre. 8. Merk av for alternativet Krav om at passordet inneholder symboler for å kreve at den besøkende angir et passord som inneholder symboler. 9. I feltet Maks antall mislykkede påloggingsforsøk før kontoen låses angir du hvor mange ganger en besøkende skal få forsøke å logge seg på før kontoen låses. 10. Merk av for Autoaktiver brukeren ved registrering hvis du vil at registreringen skal skje automatisk. Da kan brukerne logge seg på direkte etter registrering, og det kreves ingen administrasjon for nyregistreringen. 11. Hvis du vil kunne kontrollere hvilke brukere som registrerer seg på webområdet, lar du være å autoaktivere registreringen. Fyll i stedet ut e-postadressen til personen som skal behandle registreringen, i feltet E-postadresse som håndterer nye registreringer. 12. I feltet Avsenderadresse på utgående e-postmelding skriver du e-postadressen som skal være på e-postmeldingene som sendes fra webområdet til brukerne. 13. Fyll ut emne og hovedtekst for meldingen som skal sendes til brukeren når registreringen er utført. 14. Fyll ut emne og hovedtekst for meldingen som skal sendes til brukeren når registreringen er godkjent. 15. Velg Lagre øverst på siden.

68 68 Administratorhåndbok for EPiServer 4.60 Når du har lagret innstillingene, er selvregistreringen aktivert på webområdet. En besøkende kan da registrere seg på en side som du har opprettet. Når registreringen er opprettet, sendes en e-postmelding til e-postadressen som er angitt for behandlingen. Det finnes en kobling til brukerens konto i EPiServer. Klikk koblingen, og aktiver brukeren ved å merke av for Aktivert på siden. Du kan nå bestemme om du vil sende en e-postmelding til brukeren eller ikke. Hvis du gjør dette, sendes innholdet som du har skrevet inn i de to nederste feltene under Innstillinger for ekstranettbrukere.

69 Konfigurasjon av EPiServer 69 Modulhåndtering Mange av funksjonene i EPiServer er opprettet som moduler. Disse kan håndteres fra modulhåndtereren. Du kan aktivere eller deaktivere utvalgte deler. Hvis organisasjonen har anskaffet tilleggsmoduler, finnes disse også i modulhåndtereren. Når du har valgt en bestemt modul, kan du på fanen Oversikt velge hvilke deler i modulen som skal være tilgjengelige. WSRP-kilder WSRP (Web Service for Remot Portlets) er en teknikk og standard som gjør det mulig å bruke og produsere informasjon og tjenester som senere kan benyttes av andre uten noe egentlig krav til teknisk plattform. I grunnen består teknikken av at man bygger såkalte Portlets som produserer forskjellige typer informasjon eller tjenester. Applikasjoner/tjenester (kalt produsent) kan ha flere portlets som produserer innhold og tjenester fra den egne applikasjonen. Det er produsenten som i utgangspunktet bestemmer hva som skal kunne brukes av andre. EPiServer har støtte for å være både produsent og forbruker. Det innebærer at du kan la andre ta del i informasjon fra ditt webområde gjennom portlets som er opprettet i EPiServer. I en standardinstallasjon av EPiServer finnes det eksempler på å produsere sideinnhold, nyheter m.m. Ved hjelp av EPiServer Portal Framework er det også mulig å bruke informasjon fra andre WSRP-kilder. Les mer om portaler og WSRP i dokumentet EPiServer Portals. Man må ha EPiServer Portal Framework for å kunne bruke portlets i EPiServer. I en standardinstallasjon inngår den som et demoeksempel. Ta kontakt med leverandøren hvis dere ønsker å ta i bruk EPiServer Portal Framework. For å kunne bruke portlets i EPiServer, må du også legge til de forsjellige kildene som skal være tilgjengelige i administreringsmodus. Slik legger du til en WSRP-kilde: 1. Velg WSRP-kilder på fanen Konfig. 2. Velg Registrer ny. Hvis du skal endre på en eksisterende kilde, klikker du på navnet. 3. Angi et navn på kilden i feltet Navn. Dette er et vilkårlig navn som vil være synlig for brukerne av portalen. 4. Du kan velge å angi kilden via WSDL eller webtjenester. Hvis du velger Registrer WSDL, angir du kilden i ett felt. Hvis du velger Registrer webtjenester, angir du adresser til kilden i fire felt. Disse opplysningene får du fra produsenten av WSRP-tjenesten. 5. Velg Lagre.

70 70 Administratorhåndbok for EPiServer 4.60 Klikk på knappen Test for å prøve kilden. Speilingsinnstillinger Speilinger er en funksjon som innebærer at du kan speile innhold fra et webområde til et annet. Med EPiServer kan du velge å speile valgte deler av et webområde eller hele webområdet. Du kan la speilingen gjøres automatisk, eller du kan starte den manuelt. Du kan også speile fra én EPiServer til en annen EPiServer. Dette er blant annet til stor nytte hvis man vil opprette store deler i et testmiljø og deretter publisere all informasjon på en gang i den offentlige delen. En annen nyttig funksjonalitet er at du kan opprette et HTML-bygd webområde av din dynamiske EPiServer, og det kan være svært anvendelig blant annet til arkivering. En speiling fra et webområde til et annet bygges opp gjennom kanaler på webområdet som skal sende informasjon. Det er mulig å ha flere ulike kanaler definert. Hver kanal består av et antall innstillinger for sidene som skal speiles, og sidetypene som skal tas med. En av de viktigste egenskapene i en kanal er hvilken type kanal det er: Tre - denne funksjonen finner alle forandringer som er foretatt i treet. Den finner sider som er flyttet, slettet, oppdatert eller opprettet. Funksjonen finner alle forandringer fra rotsiden og nedover i hele strukturen. Denne funksjonen brukes først og fremst når man

71 Konfigurasjon av EPiServer 71 vil speile en eksakt likedan trestruktur. For eksempel hvis en slettet side på det ene webområdet også skal slettes på det neste. Liste - denne funksjonen fungerer på samme måte som trefunksjonen, bortsett fra at den ikke tar med endringer nedover i strukturen etter første nivå. Søking - denne funksjonen finner endrede og nye sider. Denne funksjonen er nyttig når du vil speile nyheter fra et webområde til et annet. Hvis du vil konfigurere speiling fra et webområde til et annet, opprettes kanaler i administreringsmodus. Du må angi noen innstillinger i web.config for at speilingen skal fungere fullt ut samt konfigurere det mottakende webområdet i Eksterne webområder. Du finner mer informasjon i dokumentet Content Mirroring Configuration. Slik oppretter du en kanal i administreringsmodus: 1. Velg Speiladministrasjon på fanen Konfig. 2. Velg Opprett. 3. Angi et navn på kanalen i feltet Navn. 4. Velg hvor i trestrukturen speilingen skal skje fra i feltet Startside. 5. Velg hvilken type speiling det skal være i feltet Speiltype. Tre, Liste eller Søking. 6. Hvis du har et webområde der globalisering er aktivert, må du avgjøre hvordan du vil at de ulike språkversjonene skal speiles. Velg å speile alle språk eller enkelte språk i listen Globaliseringsstøtte. 7. Hvis du vil at endringene skal godkjennes automatisk, merker du av for alternativet Godkjenn endringer automatisk. 8. Merk av for Inkluder startsiden hvis endringene som utføres trolig også påvirker startsiden. 9. Velg om informasjonen skal flyttes av en anonym bruker eller det skal angis brukernavn, passord og domene. 10. Velg Lagre. Når du har lagret innstillingene for kanalen, skal du opprette målet, som er webområdet som skal ta i mot dataene som sendes. 11. Velg Opprett mål. 12. Velg formatet for målet: EPiServer, HTML eller XML.

72 72 Administratorhåndbok for EPiServer Fyll ut informasjon om hvilket webområde og sted i strukturen informasjonen skal lagres på. 14. Velg Lagre. Speilingen gjennomføres med et bestemt tidsintervall. Hvor ofte og når speilingen skal skje, angir du under Planlagte jobber og Speiltjeneste på fanen Admin. Konvertere skjemaer Til versjon 4.50 ble en ny skjemamotor utviklet. Det viktigste formålet med ombyggingen fra det gamle skjemaredigeringsprogrammet er å gi større tekniske muligheter. Skjemaer som opprettes med det nye skjemaredigeringsprogrammet, får et format som heter XForms. Dette gir store tekniske muligheter til å tilpasse skjemaene på en bedre måte enn tidligere. Hvis man har oppgradert en eksisterende EPiServer til versjon 4.50 eller senere, finnes det med stor sannsynlighet en del gamle skjemaer på webområdet. Med funksjonen Konverter skjema kan du konvertere de gamle skjemaene til den nye teknikken XForms. Bakgrunnen for å konvertere dem kan være at man vil vedlikeholde de gamle skjemaene med det nye skjemaredigeringsprogrammet. Det gir blant annet muligheter til å bruke samme skjema på mange forskjellige sider. Slik konverterer du et skjema: 1. Velg Konverter skjema på fanen Konfig. 2. En liste over alle skjemaer med den gamle teknikken vises i ruten Velg et skjema som skal konverteres. 3. Merk ett eller flere skjemaer som du vil konvertere. 4. Velg Konverter.

Administratorhåndbok. Versjon 4.20. ElektroPost Stockholm AB Finlandsgatan 38 SE-164 74 KISTA SWEDEN www.ep.se www.episerver.com

Administratorhåndbok. Versjon 4.20. ElektroPost Stockholm AB Finlandsgatan 38 SE-164 74 KISTA SWEDEN www.ep.se www.episerver.com Administratorhåndbok Versjon 4.20 ElektroPost Stockholm AB Finlandsgatan 38 SE-164 74 KISTA SWEDEN www.ep.se www.episerver.com Administratorhåndbok for EPiServer 4.20 Rev A Opprettet den 31.08.03 Sist

Detaljer

Administratorhåndbok Online

Administratorhåndbok Online Administratorhåndbok Online Bruke Administratorhåndboken Online EPiServer innholder en komplett dokumentasjon og beskrivelse av EPiServer i et pdf-basert hjelpesystem. Administratorhåndboken Online innholder

Detaljer

Digitale eller trykte utgaver av håndboken kan i sin helhet distribueres fritt til alle brukere av EPiServer CMS.

Digitale eller trykte utgaver av håndboken kan i sin helhet distribueres fritt til alle brukere av EPiServer CMS. Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold er ikke tillatt uten tillatelse fra opphavsrettsinnehaveren.. Digitale eller trykte utgaver

Detaljer

Digitale eller trykte utgaver av håndboken kan i sin helhet distribueres fritt til alle brukere av EPiServer CMS.

Digitale eller trykte utgaver av håndboken kan i sin helhet distribueres fritt til alle brukere av EPiServer CMS. Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold er ikke tillatt uten tillatelse fra opphavsrettsinnehaveren.. Digitale eller trykte utgaver

Detaljer

Copyright EPiServer AB

Copyright EPiServer AB Innholdsfortegnelse 3 Innhold OM DETTE DOKUMENTET 6 HVORDAN FÅ TILGANG TIL EPISERVER-HJELPESYSTEM 6 KRAV TIL KUNNSKAP 6 REFERANSER 6 NETTSAMFUNN PÅ EPISERVER WORLD 6 COPYRIGHT-ERKLÆRING 6 INTRODUKSJON

Detaljer

Redaktørhåndbok. Versjon 4.60. EPiServer AB www.episerver.com

Redaktørhåndbok. Versjon 4.60. EPiServer AB www.episerver.com Redaktørhåndbok Versjon 4.60 www.episerver.com Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold er ikke tillatt uten tillatelse fra opphavsrettsinnehaveren.

Detaljer

Redaktørhåndbok. Versjon 4.50. ElektroPost Stockholm Finlandsgatan 38 164 74 KISTA www.ep.se www.episerver.com

Redaktørhåndbok. Versjon 4.50. ElektroPost Stockholm Finlandsgatan 38 164 74 KISTA www.ep.se www.episerver.com Redaktørhåndbok Versjon 4.50 ElektroPost Stockholm Finlandsgatan 38 164 74 KISTA www.ep.se www.episerver.com Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis

Detaljer

Redaktørhåndbok. Version 4.30. ElektroPost Stockholm AB Finlandsgatan 38 164 74 KISTA www.ep.se www.episerver.com

Redaktørhåndbok. Version 4.30. ElektroPost Stockholm AB Finlandsgatan 38 164 74 KISTA www.ep.se www.episerver.com Redaktørhåndbok Version 4.30 ElektroPost Stockholm AB Finlandsgatan 38 164 74 KISTA www.ep.se www.episerver.com Redaktørshåndbok for EPiServer 4.30 Rev A Opprettet den 14. september 2004 Sist lagret den

Detaljer

Redaktørhåndbok Versjon 4.20

Redaktørhåndbok Versjon 4.20 Redaktørhåndbok Versjon 4.20 ElektroPost Postbox 26 1326 Lysaker www.elektropost.no www.episerver.com Redaktørhåndbok for EPiServer 4.20 Rev A Opprettet 25.08.03 Sist lagret den 30 October 2003 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1

Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1 Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1 NYHETER OG FORBEDRINGER Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 2 Oslo, juni 2011 1. Sirkulasjon All informasjon i dette dokumentet kan endres uten varsel og innebærer

Detaljer

Bytte til OneNote 2010

Bytte til OneNote 2010 I denne veiledningen Microsoft OneNote 2010 ser helt annerledes ut enn OneNote 2007, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre for å

Detaljer

Digitale eller trykte utgaver av håndboken kan i sin helhet distribueres fritt til alle brukere av EPiServer CMS.

Digitale eller trykte utgaver av håndboken kan i sin helhet distribueres fritt til alle brukere av EPiServer CMS. Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold er ikke tillatt uten tillatelse fra opphavsrettsinnehaveren. Digitale eller trykte utgaver

Detaljer

Redaktørhåndbok. Versjon 4.40. ElektroPost Stockholm ABFinlandsgatan 38 164 74 KISTA www.ep.se www.episerver.com

Redaktørhåndbok. Versjon 4.40. ElektroPost Stockholm ABFinlandsgatan 38 164 74 KISTA www.ep.se www.episerver.com Redaktørhåndbok Versjon 4.40 ElektroPost Stockholm ABFinlandsgatan 38 164 74 KISTA www.ep.se www.episerver.com Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis

Detaljer

Brukerveiledning for Vesuv

Brukerveiledning for Vesuv Brukerveiledning for Vesuv Innhold Pålogging... 3 Registrering av ny bruker... 3 Glemt passord... 4 Startsiden... 5 Nytt utbrudd... 6 Nedtrekksmenyer... 6 Obligatoriske felt... 7 Spørsmål vises og fjernes...

Detaljer

Brukermanual for nettpublisering. frivilligsentral.no

Brukermanual for nettpublisering. frivilligsentral.no Brukermanual for nettpublisering frivilligsentral.no Innholdsfortegnelse Introduksjon 3 1 - Innlogging 4 1.1 - Logge inn 4 1.1 - Logge ut 4 2 - Grensesnitt 5 2.1 - Menyfelt 5 2.2-3 - Opprette, lagre og

Detaljer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer HR analysen Ny versjon 2009 Brukermal Administratorer 1) Som administrator Det første bildet en kommer inn på når en har logget seg inn er: A) Legg merke til den hvite boksen på høyre side der det står

Detaljer

Slik lager du et web-område bestående av flere sammenhengende websider i. Frontpage 2003. Laget av Magnus Nohr Høgskolen i Østfold

Slik lager du et web-område bestående av flere sammenhengende websider i. Frontpage 2003. Laget av Magnus Nohr Høgskolen i Østfold Slik lager du et web-område bestående av flere sammenhengende websider i Frontpage 2003 Laget av Magnus Nohr Høgskolen i Østfold Innholdsfortegnelse 1 Opprett Web-område 3 2 Opprett en navigasjonsstruktur

Detaljer

Redaktørhåndbok Online

Redaktørhåndbok Online Redaktørhåndbok Online Bruke Redaktørhåndboken Online EPiServer innholder en komplett dokumentasjon og beskrivelse av EPiServer i et pdf-basert hjelpesystem. Redaktørhåndboken Online innholder informasjon

Detaljer

ThinkPage CMS 2.0. Hurtigveiledning. Av ThinkPage AS

ThinkPage CMS 2.0. Hurtigveiledning. Av ThinkPage AS ThinkPage CMS 2.0 Hurtigveiledning Av ThinkPage AS ThinkPage CMS 2 Forord Dette er en midlertidig brukerveiledning tar for seg de viktigste basisfunksjonene i ThinkPage CMS og gir brukeren nødvendig innføring

Detaljer

Memoz brukerveiledning

Memoz brukerveiledning Memoz brukerveiledning http://memoz.hib.no Pålogging...1 Oversikt...2 Profilside...2 Inne i en memoz...3 Legg til ting...3 Tekstboks...3 Rediger og flytte på en boks...4 Bildeboks...5 Videoboks...7 HTML-boks...7

Detaljer

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Innhold KOMME I GANG 2 Logge på 2 I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Lukk 6 Ny 6 Flytt opp/ Flytt ned 6 Klipp 7 Kopier 7 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

Brukerveiledning e-postsystem

Brukerveiledning e-postsystem 1 Brukerveiledning e-postsystem Innholdsfortegnelse Pålogging:....... 2 Opprette e-post:..... 4 Vedlegg:.... 4 Kalender:... 7 Visning: 7 Ny avtale:.... 7 Invitere deltakere:.... 9 Bytte passord på konto

Detaljer

Hvordan å lage og publisere ditt personlige visittkort

Hvordan å lage og publisere ditt personlige visittkort Hvordan å lage og publisere ditt personlige visittkort Av Asle Skauge Dette skal være en bruksanvisning som alle kan følge for å få lagt ut sitt personlige visittkort på internett. Hensikten med et slikt

Detaljer

BlackBerry Internet Service. Versjon: 4.5.1. Brukerhåndbok

BlackBerry Internet Service. Versjon: 4.5.1. Brukerhåndbok BlackBerry Internet Service Versjon: 4.5.1 Brukerhåndbok Publisert: 2014-01-09 SWD-20140109135826144 Innhold 1 Komme i gang... 7 Om ulike typer meldingsabonnementer for BlackBerry Internet Service...7

Detaljer

CustomPublish.com. Brukere. Introduksjon til brukerhåndtering i CustomPublish

CustomPublish.com. Brukere. Introduksjon til brukerhåndtering i CustomPublish CustomPublish.com Brukere Introduksjon til brukerhåndtering i CustomPublish Innhold 1. Innledning 2. Ny brukergruppe 3. Ny bruker 4. Forfattere 5. Bruk 1. Innledning Når du klikker på «brukere» i administrasjonen,

Detaljer

Brukerdokumentasjon Prosjektrom

Brukerdokumentasjon Prosjektrom Brukerdokumentasjon Prosjektrom eksterne brukere Microsoft SharePoint 2010 Veidekke Side 1 Innhold Komme i gang... 3 Hvordan orientere seg i prosjektrommet?... 4 Laste opp dokumenter til prosjektrommet...

Detaljer

Hurtigstartveiledning

Hurtigstartveiledning Hurtigstartveiledning Microsoft OneNote 2013 ser annerledes ut enn tidligere versjoner, så vi har laget denne veiledningen for å hjelpe deg med å redusere læringskurven. Veksle mellom berøring og mus Hvis

Detaljer

Administrasjon av kataloger - Oversikt over innstillinger på kataloger

Administrasjon av kataloger - Oversikt over innstillinger på kataloger Administrasjon av kataloger - Oversikt over innstillinger på kataloger COPYRIGHT Syzweb AS 2010 Alle Rettigheter Reservert Side 1 av 10 Innledning... 3 Hva er en katalog?... 4 Katalogtreet... 4 Opprette

Detaljer

Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2

Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 April 2011 Innhold Innledning... 1 Administrator... 1 Sikkerhetskopi... 1 Testfirmaet... 1 Før du starter installasjonen/oppgraderingen... 2 Nedlasting...

Detaljer

Uansett hvilken håndbok du benytter vil fremgangsmåten være den samme. I denne veiledningen benytter vi personalhåndboken som eksempel.

Uansett hvilken håndbok du benytter vil fremgangsmåten være den samme. I denne veiledningen benytter vi personalhåndboken som eksempel. Velkommen som bruker av nettbaserte håndbøker fra Hovedorganisasjonen Virke. Våre nettbaserte håndbøker kan tilpasses din virksomhet. De er redigerbare, samtidig blir de automatisk oppdatert med nye lover

Detaljer

Hurtigstart guide. Searchdaimon ES (Enterprise Server)

Hurtigstart guide. Searchdaimon ES (Enterprise Server) Hurtigstart guide Searchdaimon ES (Enterprise Server) Innholdsfortegnelse Informasjon før oppsett... 2 Koble til strøm og nettverk... 3 Oppsett av system... 3 Konfigurasjonsveiviser... 4 Sette fast IP

Detaljer

Brukerveiledning - secure.nhh.no og secure.privnett.nhh.no

Brukerveiledning - secure.nhh.no og secure.privnett.nhh.no Brukerveiledning - secure.nhh.no og secure.privnett.nhh.no NHH tilbyr ansatte og studenter ekstern tilgang til NHH-interne ressurser slik som M-området, felles filområder, bibliotektjenester m.m. Tjenesten

Detaljer

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Innhold KOMME I GANG 3 Logge på 3 I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Lukk 7 Ny 7 Flytt opp/ Flytt ned 7 Klipp 8 Kopier 8 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

Installasjonsmanual. Versjon 1.2. Copyright 2002 Devinco AS

Installasjonsmanual. Versjon 1.2. Copyright 2002 Devinco AS Installasjonsmanual Versjon 1.2 Copyright 2002 Devinco AS Installasjonsmanual SpeedyCraft 1. utgave 8. juli 2002 Devinco AS NB! Dette er en midlertidig versjon av denne manualen. Enkelte ting kan være

Detaljer

Brukerveiledning Mobilsider Portal (SSP.MobileView)

Brukerveiledning Mobilsider Portal (SSP.MobileView) Brukerveiledning Mobilsider Portal (SSP.MobileView) Sem & Stenersen Prokom AS Versjon 1.0 Dokumentkontroll Oversikt Forfatter: Stian Haga / Eivind Olsen Dato opprettet: 25.01.2012 Siste endring: Versjon:

Detaljer

SuperUser Manual. Manualen beskriver bruken av SecureAware versjon 3 Dokumentet oppdatert: November 2010

SuperUser Manual. Manualen beskriver bruken av SecureAware versjon 3 Dokumentet oppdatert: November 2010 SuperUser Manual Manualen beskriver bruken av SecureAware versjon 3 Dokumentet oppdatert: November 2010 Om dette dokumentet Dette dokumentet beskriver de funksjonene i SecureAware som en superbruker vanligvis

Detaljer

Kort brukerveiledning- publisering på nett EpiServer CMS6... 1

Kort brukerveiledning- publisering på nett EpiServer CMS6... 1 Kort brukerveiledning- publisering på nett EpiServer CMS6 Innhold Kort brukerveiledning- publisering på nett EpiServer CMS6... 1 Innlogging... 2 Opplysninger som importeres fra FANE2... 4 Lagre og forhåndsvis

Detaljer

Tema: Nytt skoleår Fronter 92

Tema: Nytt skoleår Fronter 92 Tema: Nytt skoleår Fronter 92 Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Tema: Nytt skoleår... 1 Innledning...

Detaljer

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9 Innholdfortegnelse Introduksjon...................................5 Systemkrav...................................7 For Windows...................................9 Installere programvare for bildeutskrift

Detaljer

BRUKERMANUAL FOR NETTINTRO CMS Dette dokumentet er skrevet for Nettintro CMS versjon 1.9.0, og kan derfor avvike noe fra nåværende versjon.

BRUKERMANUAL FOR NETTINTRO CMS Dette dokumentet er skrevet for Nettintro CMS versjon 1.9.0, og kan derfor avvike noe fra nåværende versjon. BRUKERMANUAL FOR NETTINTRO CMS Dette dokumentet er skrevet for Nettintro CMS versjon 1.9.0, og kan derfor avvike noe fra nåværende versjon. Denne brukermanualen vil gi deg en innføring i hvordan man bruker

Detaljer

Systemadministrasjon i KF Infoserie en brukerveiledning for lokale administratorer

Systemadministrasjon i KF Infoserie en brukerveiledning for lokale administratorer Systemadministrasjon i KF Infoserie en brukerveiledning for lokale administratorer Dette er en brukerveiledning til systemadministrasjon i KF Infoserie. Her gjennomgår vi de forskjellige funksjonene som

Detaljer

Brukerdokumentasjon for LabOra portal - forfattere

Brukerdokumentasjon for LabOra portal - forfattere Brukerdokumentasjon for LabOra portal - forfattere Skin: Dnnbest-Grey-Skin1024 Skin: Metro7 Custom LabOra web-portal er et web-basert publiseringsprogram for publisering av informasjon på hjemmesider.

Detaljer

Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter

Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter Skal du sette opp din PC mot en Linksys trådløsruter, kan du følge dette dokumentet for hjelp. Figur 1 Linksys trådløsruter Dette dokumentet forutsetter: Norsk versjon

Detaljer

Bytte til PowerPoint 2010

Bytte til PowerPoint 2010 I denne veiledningen Microsoft PowerPoint 2010 ser helt annerledes ut enn PowerPoint 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 April 2011 Innhold Innledning... 1 Administrator... 1 Sikkerhetskopi... 1 Testfirmaet... 1 Før du starter installasjonen/oppgraderingen... 2 Installasjon/oppgradering...

Detaljer

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd erklærer under vårt eneansvar at produktene DTN-10 og DTN-11 er i samsvar med bestemmelsene

Detaljer

DOKUMENTASJON E-post oppsett

DOKUMENTASJON E-post oppsett DOKUMENTASJON E-post oppsett Oppsett av e-post konto Veiledningen viser innstillinger for Microsoft Outlook 2013, og oppkobling mot server kan gjøres med POP3 (lagre e-post lokalt på maskin) eller IMAP

Detaljer

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 1 Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 2 Innholdsfortegnelse 1 Brevfabrikken innledning 4 2 Komme i gang /Registrer 5 2.01 Registrer 5 2.02 Last ned program 5 3 Min side: 6 3.01 Kontodetaljer

Detaljer

Resultathåndtering: Guide om håndtering av resultater for klubber (Eksport og Import)

Resultathåndtering: Guide om håndtering av resultater for klubber (Eksport og Import) ! Resultathåndtering: Guide om håndtering av resultater for klubber (Eksport og Import) Her kan du lese en enkel guide >l hvordan du håndterer resultater.! 1 Innhold Innhold 2 1. Resultatoversikt... 12

Detaljer

Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok

Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok se for deg mulighetene Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Med enerett. Denne håndboken er utarbeidet utelukkende til informasjonsformål. Informasjonen

Detaljer

Generell brukerveiledning for Elevportalen

Generell brukerveiledning for Elevportalen Generell brukerveiledning for Elevportalen Denne elevportalen er best egnet i nettleseren Internett Explorer. Dersom du opplever kompatibilitets-problemer kan det skyldes at du bruker en annen nettleser.

Detaljer

KF Lokal personalhåndbok - brukerveiledning for redaktør

KF Lokal personalhåndbok - brukerveiledning for redaktør KF Lokal personalhåndbok - brukerveiledning for redaktør Innhold 1. KF Lokal personalhåndbok og KF Infoserie... 2 2 Din rolle - Redaktør... 4 3 Skriv lokal tekst... 4 4 Lag lenker i lokal tekst... 6 5.

Detaljer

Bytte til Outlook 2010

Bytte til Outlook 2010 I denne veiledningen Microsoft Microsoft Outlook 2010 ser helt annerledes ut enn Outlook 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre

Detaljer

Her er en enkel bruksanvisning på administrasjonspanelet til hjemmesiden din på QTSystems.

Her er en enkel bruksanvisning på administrasjonspanelet til hjemmesiden din på QTSystems. Her er en enkel bruksanvisning på administrasjonspanelet til hjemmesiden din på QTSystems. Redigert 10.februar 2010. For at det skal bli lettere å lese denne manualen kan du justere størrelsen på dette

Detaljer

Installasjons veiledning for QuickNG SuperService integrasjon

Installasjons veiledning for QuickNG SuperService integrasjon Installasjons veiledning for QuickNG SuperService integrasjon OKTOBER 2012 REV 0.3 Oppsett av SuperService Log på SuperService online: https://login.ifmsystems.com/default.aspx Du må ha en bruker fra SuperService

Detaljer

Bruksanvisning for publisering med ez publish 3.7.5

Bruksanvisning for publisering med ez publish 3.7.5 Bruksanvisning for publisering med ez publish 3.7.5 Bakgrunn for oppgraderingen Norsk Fysioterapeutforbund har oppgradert nettstedet www.fysio.no. Det er gått over tre år siden NFF lagde det nåværende

Detaljer

Pipfrog AS www.pipfrog.com. Flere nettbutikker og språk

Pipfrog AS www.pipfrog.com. Flere nettbutikker og språk Flere nettbutikker og språk Flere nettbutikker og språk For å nå en bredere kundebase og gi en bedre tjeneste ønsker du kanskje å tillate kundene å velge et språk de foretrekker når de handler. Pipfrog

Detaljer

Google Cloud Print-guide

Google Cloud Print-guide Google Cloud Print-guide Versjon 0 NOR Merknadsdefinisjoner Vi bruker følgende merknadsstil gjennom hele denne brukermanualen: Merknadene forteller deg hvordan du reagerer på situasjoner som kan oppstå,

Detaljer

Innhold RDP... 2 Oppkobling Kirkedata... 2 Flere brukerpålogginger til Kirkedata... 8

Innhold RDP... 2 Oppkobling Kirkedata... 2 Flere brukerpålogginger til Kirkedata... 8 Innhold RDP... 2 Oppkobling Kirkedata... 2 Flere brukerpålogginger til Kirkedata... 8 Endre passord på Kirkedata... 11 Dropbox på Kirkedata... 14 Apple Mac RDP... 20 Outlook og e-post... 30 Outlook Web

Detaljer

AirDog Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo 2009

AirDog Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo 2009 2 1 Forord AirDog er en applikasjon for visning av hundeklubbers hunder ved hjelp av data levert av NKK. Applikasjonen lar deg søke etter hunder på navn og id, se informasjon om hunden, og se rapporter

Detaljer

Installasjon av FEBDOK versjon 5.1 konsern

Installasjon av FEBDOK versjon 5.1 konsern Installasjon av FEBDOK versjon 5.1 konsern Dette er en veiledning av FEBDOK 5.1 konsern. Denne veiledningen har skjermbilder fra Windows 7. Har du ikke Windows 7 kan skjermbildene avvike noe, men prinsippet

Detaljer

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows Side 1 av 9 Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra ProMed for Windows Kundeoppfølging og Administrasjon Versjon 1.7 23.10.2009 Litt om sending

Detaljer

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette avsnittet lærer du å bygge din egen hjemmeside legge til tekst og bilder lage din egen design legge en bakgrunn på hjemmesiden I neste nummer får du hjelp til å bygge en større hjemmeside til en

Detaljer

2. Hvordan administrere filer / legge ved dokumentasjon til kurs?..3. 4. Hvordan melde av en som er påmeldt endre opplysninger?..5

2. Hvordan administrere filer / legge ved dokumentasjon til kurs?..3. 4. Hvordan melde av en som er påmeldt endre opplysninger?..5 Kursportalen Veiledning for administratorer: Innhold: 1. Hvordan publisere kurs? 1 2. Hvordan administrere filer / legge ved dokumentasjon til kurs?..3 3. Hvordan endre opplysninger om kurset?.4 4. Hvordan

Detaljer

Hurtigguide. Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint.

Hurtigguide. Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint. Hurtigguide Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint.no Org. nr. 983443117 NO INNHOLD 1 Hvorfor er det ulik farge og utseende

Detaljer

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging:

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging: Brukerveiledning WordPress Sist oppdatert: 26.02.2014 Kjære kunde Her er en liten guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging - s.1 Kontrollpanel

Detaljer

Windows XP. Skrivebord

Windows XP. Skrivebord Windows XP En datamaskin må ha et operativsystem for å kunne virke. Det er operativsystemet som sørger for at de forskjellige enhetene, som enheter som sentralenhet, skjerm, tastatur, mus og skriver arbeider

Detaljer

VS Communicator 4. Kommei gang

VS Communicator 4. Kommei gang VS Communicator 4 Kommei gang VELKOMMEN TIL VS COMMUNICATOR 4 VS Communicator 4 gjør det mulig for personer med fysiske eller kommunikative funksjonshemninger å bruke datamaskin eller kommunikasjonsutstyr.

Detaljer

Inspeksjon Brukermanual

Inspeksjon Brukermanual 2013 INNHOLD Inspeksjon Brukermanual Denne applikasjonen lar deg enkelt inspisere utstyr som er plassert i Utstyrsportalen. Inspeksjon Onix AS 10/4/2013 0 Side INNHOLD INNHOLDSFORTEGNELSE Page # INTRODUKSJON...

Detaljer

BRUKERVEILEDNING AMESTO DOCARC DATO: 26.03.14

BRUKERVEILEDNING AMESTO DOCARC DATO: 26.03.14 BRUKERVEILEDNING AMESTO DOCARC DATO: 26.03.14 Innhold 1. Generelt... 3 2. DocArc Admin... 5 2.1 Rettigheter... 5 2.2 Definer ny strukturmal... 5 2.2.1 Opprett struktur... 5 2.2.2 Legg til mapper og undermapper...

Detaljer

For nesten alle tjenestene bruker du hjelpesenteret øverst på høyre side i skjermbildet.

For nesten alle tjenestene bruker du hjelpesenteret øverst på høyre side i skjermbildet. Generell hjelp Sist oppdatert: 04.11.14 Brukerdokumentasjon Pålogging Første pålogging Glemt passord Utløpt passord Driftsmeldinger Endre passord Hvor lenge kan en pålogget bruker være inaktiv Avlogging

Detaljer

Arbeide med maler Versjon 4.50

Arbeide med maler Versjon 4.50 Arbeide med maler Versjon 4.50 ElektroPost Stockholm Finlandsgatan 38 164 74 KISTA www.ep.se www.episerver.com Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis

Detaljer

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L KOM ME I GANG MED F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L BRUKER VE IL EDNING VER SJO N 1.60 INNHOLD Innledning... 3 Forberedelse til nytt skoleår... 3 Første møte med e-portalen... 4 Administrere

Detaljer

Grunnkurs i. Windows Utforsker. Nordre Land kommune IKT-avdelingen

Grunnkurs i. Windows Utforsker. Nordre Land kommune IKT-avdelingen Grunnkurs i Windows Utforsker Nordre Land kommune IKT-avdelingen - 2 - Fil- og mappehåndtering med Windows Utforsker Innholdsfortegnelse Introduksjon...- 3 - Generelt om filbehandling...- 3 - Filbehandling...-

Detaljer

Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan

Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan OPPDATERT 04.11.2013 LARS PETTER SVARTE MOB.94 80 40 38 INNHOLD 1 PÅLOGGING... 3 1.1 HVORDAN FÅR JEG

Detaljer

Kom i gang med emedia

Kom i gang med emedia Kom i gang med emedia Rev. 1 IG Solutions, www.ig-solutions.com 1 Innholdsfortegnelse: Fremside 1 Innholdsfortegnelse 2 Hvordan lage plastkort 3 Legg til bakgrunnsbilde 4 Legg til foto 4 Legg til tekst

Detaljer

datax Kjørebok Admin Innhold

datax Kjørebok Admin Innhold datax Kjørebok Admin Innhold datax Kjørebok Admin er en modul for deg som har administrasjonsrettigheter i datax Kjørebok Bedrift. Her redigeres alt som har med brukernavn og passord å gjøre, slik at du

Detaljer

9.4.0 W i n T i. Nyheter versjon 9.4.0

9.4.0 W i n T i. Nyheter versjon 9.4.0 9.4.0 W i n T i d Nyheter versjon 9.4.0 Innholdsfortegnelse 1. OM DOKUMENTET... 3 1.1 DOKUMENTETS MÅLSETNING... 3 1.2 HVEM ER DOKUMENTET SKREVET FOR?... 3 1.3 OPPBYGNING OG OPPBEVARING... 3 1.4 ANSVARLIG

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 4.2 Oktober 2008 Innledning Denne installasjonsveiledningen gjelder for programmene Visma Avendo Økonomi 40, Visma Avendo Økonomi 60 og Visma Avendo Fakturering.

Detaljer

Retningslinjer for etwinning-verktøy

Retningslinjer for etwinning-verktøy Retningslinjer for etwinning-verktøy Registrer deg til etwinning Første trinn: opplysninger om registrator Andre trinn: samarbeidspreferanser Tredje trinn: opplysninger om skolen Fjerde trinn: skolens

Detaljer

Bytte til Excel 2010

Bytte til Excel 2010 I denne veiledningen Microsoft Excel 2010 ser helt annerledes ut enn Excel 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre for å lære

Detaljer

Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører

Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører Nettmelding Brukerveiledning Generell 0.5.doc Side 1 av (26) Innledning Dette er den generelle brukerveiledningen til Elsmart Nettmelding. Denne veiledningen

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 April 2011 Innhold Innledning... 1 Administrator... 1 Sikkerhetskopi... 1 Testfirmaet... 1 Før du starter installasjonen/oppgraderingen... 2 Nedlasting...

Detaljer

Administrasjons manual

Administrasjons manual Koble til siden Koble til siden ved å taste http://localhost/ eller http://217.14.6.128/ i webleseren. (Disse adressene med IPadresse gjelder kun for der serveren står nå) Logge inn som administrator For

Detaljer

Brukermanual for lr.no

Brukermanual for lr.no Brukermanual for lr.no mars 2009 - revidert november 2011 Innhold 1 Introduksjon... 2 2 Pålogging... 3 3 Medlem... 4 3.1 Legge til kommentarer... 4 4 Ansatt...... 5 4.1 Legge til nyhet... 5 4.2 Legge til

Detaljer

Arbeide med maler Versjon 4.60

Arbeide med maler Versjon 4.60 Arbeide med maler Versjon 4.60 EPiServer AB Finlandsgatan 38 164 74 KISTA www.episerver.com Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold

Detaljer

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering...

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering... INNHOLD Mamut for Altinn INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 1.1 Om Altinn... 2 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Registrering... 5 2.3 Opprett en bruker... 7

Detaljer

Intentor Helpdesk - Installasjon Step #3: Microsoft Reporting Services

Intentor Helpdesk - Installasjon Step #3: Microsoft Reporting Services Intentor Helpdesk - Installasjon Step #3: Microsoft Reporting Services Dokumentasjon levert av: Prosjekt: Norsk Data Senter AS Installasjon av Intentor Helpdesk Norsk Data Senter AS e-post info@nds.no

Detaljer

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0 Laget av Innhold: Introduksjon 2 Næringsregner på PC n 2 Næringstabell 2 Statistikk 2 Hvem passer programmet for? 2 Bruk av programmet 3 Innlogging av forskjellige brukere 3 Hovedprogramet har 3 felt 4

Detaljer

SiteGen CMS. Innføringsmanual

SiteGen CMS. Innføringsmanual SiteGen CMS Innføringsmanual Copyright Barlind Solutions AS 2008 Hva er SiteGen CMS? SiteGen CMS er et såkalt content-management-system; eller med litt andre ord et publiseringssystem. Det kan brukes til

Detaljer

VERSJON 5.1/5.2 HURTIGREFERANSE FOR WINDOWS 32-BITS

VERSJON 5.1/5.2 HURTIGREFERANSE FOR WINDOWS 32-BITS VERSJON 5.1/5.2 HURTIGREFERANSE FOR WINDOWS 32-BITS TM GROUPWISE 5.2 HURTIGREFERANSE GroupWise er programvaren som dekker alle dine behov når det gjelder meldinger, planlegging, kalenderfunksjoner og dokumentbehandling.

Detaljer

Administrasjon av saker. - Redigere saker med standard mal

Administrasjon av saker. - Redigere saker med standard mal Administrasjon av saker - Redigere saker med standard mal Admin V3 September 2015 INNLEDNING... 3 HVA ER EN ARTIKKEL?... 4 FANE: INNHOLD... 4 Felter i en standard artikkel... 5 LAGE EN NY ARTIKKEL... 6

Detaljer

Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global

Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global Versjon 2.1 (gjelder versjon 7.50 eller nyere av Visma Global) 16.09.2011 Innholdsfortegnelse Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global... 3 Hvordan sette

Detaljer

Brukerveiledning for SMS fra Outlook

Brukerveiledning for SMS fra Outlook Brukerveiledning for SMS fra Outlook Grunnleggende funksjonalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS og MMS fra Outlook. Programmet er integrert med din personlige Outlookkontaktliste og

Detaljer

Hvordan slette midlertidige filer i Java kontrollpanel

Hvordan slette midlertidige filer i Java kontrollpanel Hvordan slette midlertidige filer i Java kontrollpanel For Windows XP 1. Lukk Internet Explorer eller andre nettlesere 2. Klikk på Start Innstillinger Kontrollpanel: 3. Et nytt vindu vises, finn Java/Java

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR UNIVERSITETET I OSLO. (Versjon 23.4.2012)

BRUKERHÅNDBOK FOR UNIVERSITETET I OSLO. (Versjon 23.4.2012) BRUKERHÅNDBOK FOR UNIVERSITETET I OSLO (Versjon 23.4.2012) Innholdsfortegnelse Kort om håndboken... 3 Om Ephorus... 4 1. Logge inn... 4 2. Mine dokumenter... 5 3. Laste opp... 8 4. Rapporter... 9 5. Innstillinger...

Detaljer

Lønn 5.0. Veiledning for ASP leverandører

Lønn 5.0. Veiledning for ASP leverandører Lønn 5.0 Veiledning for ASP leverandører Om denne veiledningen Innhold Om denne veiledningen... 2 Installere første database og programmet... 2 Installere flere databaser på samme server... 2 Sette opp

Detaljer

ASKER FOTBALL KVINNERS NETTSIDE

ASKER FOTBALL KVINNERS NETTSIDE ASKER FOTBALL KVINNERS NETTSIDE BRUKERVEILEDNING FOR REDIGERINGSPROGRAM Link til redigeringsprogrammet: http://www.askerfk.no/admin/default.asp Skriv inn ditt brukernavn og passord. Brukernavn og passord

Detaljer

Brukerveiledning for SI Norge. Publiseringsverktøy for klubbenes hjemmesider

Brukerveiledning for SI Norge. Publiseringsverktøy for klubbenes hjemmesider Brukerveiledning for SI Norge Publiseringsverktøy for klubbenes hjemmesider Innhold Hva finner du hvor?...s. 2 Ordliste..s. 3 Innlogging til Umbraco...s. 4 Opprette ny artikkel.s. 5 - Skrive tekst og laste

Detaljer

Hvordan deaktivere lisens, installere og oppgradere Handyman på mobil enhet

Hvordan deaktivere lisens, installere og oppgradere Handyman på mobil enhet Hvordan deaktivere lisens, installere og oppgradere Handyman på mobil enhet Innhold 1.Deaktivere lisens til bruker med mobil enhet... 1 Office... 1 Administrator... 2 2.Installere Handyman på mobil enhet

Detaljer