Administratorhåndbok Online

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Administratorhåndbok Online"

Transkript

1 Administratorhåndbok Online Bruke Administratorhåndboken Online EPiServer innholder en komplett dokumentasjon og beskrivelse av EPiServer i et pdf-basert hjelpesystem. Administratorhåndboken Online innholder informasjon om alle funksjonene i administreringsmodus i EPiServer. Hvis du vil åpne Administratorhåndboken Online fra EPiServer, klikker du på spørsmålstegnet i verktøymenyen øverst i venstre hjørne. Fra vinduet som da åpnes, kan du velge å åpne Redaktøreller Administratorhåndboken. Denne pdf-filen er opprettet for å gjøre det enklere å navigere i dokumentet. Du kan også skrive ut denne filen og bruke den som brukerhåndbok. Hvis du vil ha raskere hjelp med en bestemt funksjon i EPiServer, kan du klikke på hjelpesymbolet på den aktuelle siden. EPiServers Administratorhåndbok Online åpnes i et eget vindu med fanen Bokmerke åpen til venstre i vinduet. Hvis den ikke er åpen, kan du åpne den ved å velge Vindu - Bokmerke fra menylinjen eller trykke F5 på tastaturet. Du kan navigere i Administratorhåndboken Online ved å bruke bokmerker, innholdsfortegnelsen, stikkordregisteret eller ved å søke etter ord i dokumentet. Nedenfor kan du lese mer om hvordan du bruker de ulike navigasjonsmetodene. Bruke bokmerker Innholdet i Administratorhåndboken Online vises som bokmerker lengst til venstre i vinduet. Når du vil vise undermenyer, klikker du på plusstegnet til venstre for navnet. Innholdet under denne hovedmenyen vises da nedenfor navnet. Hvert bokmerke er koblet til riktig avsnitt i dokumentet. Klikk på bokmerket for å se innholdet. Når du har valgt et bokmerke, kan du lese innholdet til høyre i vinduet. Bokmerket er da markert med fet skrift i venstre kant, slik at du kan vite hvor du er i dokumentet. Bruke innholdsfortegnelsen 1. Velg Innholdsfortegnelse øverst på denne siden eller blant bokmerkene til venstre. 2. Velg avsnittet du vil lese ved å klikke på dette emnet når innholdsfortegnelsen vises. 3. Hvis du vil se andre avsnitt, kan du bruke Tilbake-knappen på Verktøy-menyen og velge et nytt område i innholdsfortegnelsen. Bruke stikkordsregisteret 1. Velg Stikkordregister øverst på denne siden eller blant bokmerkene til venstre. 2. Innholdet i boken vises i alfabetisk rekkefølge. Når du har funnet avsnittet du er interessert i, klikker du på sidenummeret til høyre, og det aktuelle området vises. 3. Hvis du vil se andre områder, kan du bruke Tilbake-knappen på verktøymenyen og velge et nytt avsnitt i stikkordregisteret. Bruke Søk 1. Velg Rediger - Søk på menylinjen. 2. Skriv inn et ord eller en frase i vinduet som åpnes, og velg OK. Innholdsfortegnelse Saksregister 3. Acrobat Reader søker gjennom dokumentet etter det valgte ordet/frasen med start fra den siden som vises. 4. Velg Rediger - Søk på nytt for å finne neste treff på samme ord/frase.

2 2 Administratorhåndbok Online EPiServer 4.40

3 Innholdsfortegnelse 3 Innholdsfortegnelse BRUKE ADMINISTRATORHÅNDBOKEN ONLINE 1 BRUKE BOKMERKER BRUKE INNHOLDSFORTEGNELSEN BRUKE STIKKORDSREGISTERET BRUKE SØK INSTALLERE EPISERVER 5 SYSTEMKRAV EPISERVER INSTALLERE BESØKE WEBOMRÅDET FOR FØRSTE GANG FILSTRUKTUR 11 INNHOLD I KATALOGENE Kataloger som tilpasses KATALOGEN UPLOAD Sidens katalog Global katalog LOGGE PÅ 13 VINDUET SYSTEMADMINISTRASJON 14 SYSTEMINNSTILLINGER Generelt Redigering Koblingsverktøy Database LDAP LISENSINFORMASJON BYGG OM KOBLINGER ROBOTSØK TØM OPPLASTINGSKATALOGEN REDIGER FANER REDIGER RAMMER REDIGER KATEGORIER REDIGERE SPRÅK EKSTERNE WEBOMRÅDER SIKKERHETSKOPI PLANLAGTE JOBBER 22 ABONNEMENT AUTOMATISK TØMMING AV PAPIRKURVEN ARKIVFUNKSJON PUBLISERING AV TIDSSTYRTE VERSJONER RETTIGHETER 24 BRUKERGRUPPER I EPISERVER RETTIGHET TIL REDIGERINGS- OG ADMINISTRATORMODUS Endre rettigheter i web.config ANGI RETTIGHETER TILGANGSKONTROLL FOR FUNKSJONER Legg til / endre tilgang til en funksjon for en gruppe/bruker Fjerne tilgang til en funksjon for en gruppe/bruker ADMINISTRERE GRUPPEDATA I EPISERVER Grupper i EPiServer

4 4 Administratorhåndbok Online EPiServer 4.40 Slette grupper Grupper fra Windows Grupper fra LDAP INNSTILLINGER FOR EKSTRANETTBRUKERE SØK ETTER BRUKER/GRUPPE Redigere brukere Slette brukere OPPRETT BRUKERE ANGI RETTIGHETER FOR FORSKJELLIGE REDAKTØRER I TRESTRUKTUREN VERKTØY 38 MODULHÅNDTEREREN EKSPORTERE DATA IMPORTERE DATA FILHÅNDTERING ARBEIDSFLYTER OPPRETT ARBEIDSFLYT Generelt Flytbeskrivelse Automatisk aktivering Aktiverte flyter REDIGERE ARBEIDSFLYTER SLETTE ARBEIDSFLYTER SIDETYPER 44 Sidemaler sammenlignet med sidetyper OPPRETTE NY SIDETYPE REDIGERE SIDETYPE Informasjon Standardverdi Tilgjengelige sidetyper KOPIERE SIDETYPE REDIGER EGENSKAP SPRÅK I EPISERVER 49 SPRÅK I REDIGERINGS- OG ADMINISTRATORMODUS ENDRE SPRÅKENE I EPISERVER LEGG TIL ET NYTT SPRÅK I EPISERVER DESIGN 51 HJELPEFILER 52 SAKSREGISTER 53

5 Installere EPiServer 5 Installere EPiServer Du installerer EPiServer ved hjelp av et installasjonsprogram som du laster ned fra Internett. Programmet henter automatisk aktuelle filer fra Internett når du starter installasjonen. Begynn med å laste ned installasjonsfilen til serveren du skal installere EPiServer på. Serveren må være installert med nødvendig programvare før du installerer EPiServer. Systemkrav EPiServer 4.40 Windows 2000 Server eller Windows 2003 Server med IIS 5.0 Microsoft.Net Framework 1.0 eller Microsoft.Net Framework 1.1 Microsoft SQL 2000 eller SQL 7.0 eller Oracle 9i versjon 2 Microsoft IE 6.0 eller senere for redaktører og administratorer For publisering via Microsoft Office kreves Office XP eller Office Installere Start filen EPiServerInstaller.exe. Installasjonsprogrammet starter, og dialogboksen for installasjon vises. Du må nå angi ulike innstillinger for installasjonen din på en del sider. Fyll ut informasjonen og velg Neste. Start med å angi installasjonstype Hvis du skal installere et nytt webområde eller oppgradere fra en tidligere EPiServer 4-versjon eller EPiServer Velg ønsket installasjonstype. 2. Velg Next.

6 6 Administratorhåndbok EPiServer 4.40 I dette tilfellet skal du laste opp lisensfilen du har fått av din leverandør. 3. Velg Browse og søk etter filen på maskinen. 4. Velg Next.

7 Installere EPiServer 7 Angi hvilken versjon av EPiServer som skal installeres. 5. Velg hvilken versjon du vil installere, i feltet Install version. Den seneste versjonen vises øverst i listen. På den neste siden angir du hvordan webområdet skal settes opp i Internet Information Server. 6. I feltet Select IIS instance velger du om webområdet skal installeres på et webområde som alt eksisterer i Internet Information Server, eller om det skal opprettes et nytt under installasjonen. Hvis du velger å opprette et nytt webområde, vises følgende dialogboks: 7. Skriv inn navnet på webområdet i feltet Site name. Det er dette navnet som senere vises i navnelisten i webleseren. Verdien kan senere endres i administratormodus. 8. Angi adressen du vil bruke til webområdet, i feltet URL. 9. I feltet Directory velger du katalogen der webområdet skal installeres. 10. Velg Create for å opprette webområdet i Internet Information Server. 11. Velg om du vil koble webområdet til en virtuell katalog i IIS, i feltet Virtual directory. Hvis webområdet skal installeres i roten på webområdet, lar du dette feltet stå tomt. Denne innstillingen anbefales. 12. Velg Next.

8 8 Administratorhåndbok EPiServer 4.40 På den neste siden angir du hvilken database webområdet skal kobles til. Databasen må være installert og konfigurert før du begynner å installere EPiServer. Kontroller at brukeren du angir nedenfor, har eierrettigheter til databasen. I filen med viktig informasjon som følger med installasjonsprogrammet, kan du lese om hvordan du installerer databasen. 13. I feltet Server angir du søkebanen til maskinen der databasen som skal brukes, er installert. Hvis databasen finnes lokalt på samme maskin der du skal installere EpiServer, skriver du (local). 14. I feltet Database angir du navnet på databasen som skal brukes. 15. I feltet Username angir du brukernavnet som har eierrettigheter til databasen du har angitt ovenfor. 16. I feltet Password angir du passordet for brukeren ovenfor. 17. Velg Next.

9 Installere EPiServer 9 På den neste siden angir du en administratorkonto som du senere kan bruke for å logge deg på webområdet for første gang. Det er enkelt å slette denne kontoen senere hvis du ønsker det. 18. I feltet Username angir du brukernavnet du vil bruke for å logge deg på webområdet for første gang. 19. Angi passordet du vil bruke for brukeren ovenfor, i feltet Password. 20. I feltet Confirm password angir du passordet en gang til. 21. Velg Next.

10 10 Administratorhåndbok EPiServer Kontroller at du har angitt riktig informasjon. Hvis du vil endre noe, velger du Back for å gå tilbake og endre informasjonen. 23. Start installasjonen ved å velge Finish. Installasjonen starter og begynner med å laste ned programfilene fra Internett. Dette kan ta noe tid. Når installasjonen er fullført, får du en melding om dette. Hvis du vil installere et webområde som ikke er koblet til Internett, tar du kontakt med din leverandør. Når installasjonen er fullført, har det blitt opprettet en katalog i installasjonskatalogen. Den inneholder filer som ble lastet ned for å kunne installere. Her finnes også en tekstfil der selve installasjonsforløpet beskrives. Denne filen kan sendes til kundestøtte hvis det har oppstått en feil under installasjonen som du trenger hjelp med. Hvis installasjonen er fullført uten problemer, bør du slette filen fra datamaskinen siden den inneholder sensitiv informasjon som ikke bør vises til uvedkommende. TIPS! Les alltid filen med viktig informasjon (Readme) som følger med installasjonsfilene. Her finner du informasjon om andre ting du eventuelt må gjøre for å få en komplett installasjon. Besøke webområdet for første gang Første gang du besøker webområdet, må du logge på, angi standardspråk og velge innholdet som skal vises på webområdet. Du logger på med brukernavnet og passordet du oppgav ved installasjonen. Som standard leveres EPiServer med fem systemspråk: svensk, engelsk, norsk, dansk og finsk. Innhold i form av eksempelmaler og tips om hvordan disse kan brukes, finnes på to språk: svensk og engelsk. Første gang du besøker webområdet, må du velge hva som skal gjelde for ditt webområde. Systemspråket kan lett endres på et senere tidspunkt. Via EPiServers importfunksjon kan du også importere andre maler og annet innhold senere.

11 Filstruktur 11 Filstruktur Ved installasjonen av EPiServer opprettes det som standard en katalog på webserveren med navnet EPiServerNET. I denne katalogen ligger alle filer som har med EPiServer å gjøre. Ved å vite hva som finnes i de ulike katalogene kan du tilpasse webområdet for å forenkle arbeidet for redaktørene. Redaktørene har fremfor alt tilgang til katalogen Upload via redaktørgrensesnittet. Ved å opprette en nyttig struktur her kan du forenkle arbeidet med filer og bilder for redaktørene. Det er nyttig å tenke igjennom hvordan strukturen skal se ut, slik at det blir lett å finne bilder og filer som er lastet opp tidligere. Innhold i katalogene Navn på katalog Admin Aspnet_client Bin Edit Help Images Lang Styles Templates Upload Util WebSer vices Innhold Filer som aktiverer administratormodus Støttefiler som inngår i.net-rammeverket Kompilert kodebibliotek for EPiServer-kjernen og webområdet Filer som aktiverer redigeringsmodus Kundetilpassede hjelpefiler som du selv kan lage i HTML Bilder som i de fleste tilfeller hører til hoveddesignen på webområdet Filer som kontrollerer språket i administrator- og redigeringsmodus Filer som kontrollerer utseendet på webområdet Filer som skaper de ulike sidetypene og funksjonene på webområdet Katalogen er angitt som standardkatalogen redaktørene bruker ved nedlasting av filer og bilder. Her kan du lage din egen struktur som passer til din organisasjon Systemfiler som brukes av EPiServer Ulike webtjenester som brukes for å kontakte EPiServer Kataloger som tilpasses Når en leverandør tilpasser EPiServer for kunden, er det noen filer i kataloger som først og fremst endres av utviklere. Katalogene som tilhører EPiServer-systemet, endres ikke. Dette gjør at systemet kan oppgraderes senere for å gi redaktører og administratorer ny funksjonalitet. Katalogene som kan tilpasses, er Help, Images, Styles, Templates, Upload og WebServices. Også katalogen Lang kan av og til endres. Det er viktig å ha kontroll på dette ettersom disse filene overskrives ved en eventuell oppgradering. Les mer om dette under Språk i EPiServer.

12 12 Administratorhåndbok EPiServer 4.40 Katalogen Upload Når en redaktør laster opp bilder og dokumenter til webserveren, lagres disse som standard i katalogen Upload. I EPiServers innebygde filhåndterer er det mulig å koble til flere ulike datakilder som filer kan lastes opp til. Alle filer som vises for besøkende på webområdet, lagres i den strukturen man velger å laste opp til. For å gjøre det enkelt for redaktørene å arbeide med kataloger og filer, er det viktig å ha en definert fremgangsmåte helt fra begynnelsen. Opplasting av filer kan skje på steder i EPiServer, enten med Sett inn bilde/dokument eller ved hjelp av filhåndtereren. Ved opplasting av filer må redaktørene velge hvor filene skal lagres. De kan primært velge å laste opp til Sidens katalog eller Global katalog. Hvilken fremgangsmåte som skal gjelde for webområdet, avhenger av hvordan redaktørene er vant til å arbeide og hvor datakyndige de er. Dette er noe som bør diskuteres fra tilfelle til tilfelle. Sidens katalog Når en redaktør laster opp en fil til sidens katalog, opprettes det alltid en ny katalog som er koblet til siden. Katalogen får et navn som består av sifre. Hvis man har mange sider med filer på alle sider, innebærer det at man får mange kataloger i strukturen. En fordel med å bruke Sidens katalog er at man som redaktør ikke behøver å holde rede på hvor man skal gjøre av sine bilder. En annen er at man fra administratormodus kan tømme opplastingskatalogen. Dette innebærer sletting av alle kataloger som er koblet til sider som ikke finnes på webområdet mer. Redaktørene slipper dermed å slette gamle bilder selv. Det er bare sifferkatalogene som fjernes når man bruker Tøm opplastingskatalogen. Hvis sidens katalog brukes, overføres også rettighetene for en side til katalogstrukturen. En ulempe med å bruke Sidens katalog er det hvis mange bruker de samme filene på mange forskjellige sider. Da må man laste dem opp til en ny katalog hver gang man skal bruke filen. Global katalog Når en redaktør laster en fil til global katalog, skal redaktøren plassere seg i den katalogen som redaktøren ønsker at bildene skal lagres i, før opplastingen finner sted. Før arbeidet begynner, kan det være praktisk å ha bygd opp en filstruktur som redaktøren kjenner igjen og forstår. Du kan også gi redaktøren rettigheter til å opprette egne kataloger og annen filhåndtering. En fordel med å bruke den globale katalogen er at man som redaktør enkelt kan finne igjen bilder som allerede er lastet opp på webserveren, ettersom alt blir lagret i en katalogstruktur man kjenner igjen. En ulempe med å bruke den globale katalogen er at det er vanskelig å holde styr på hvilke filer som brukes og hvilke som ikke gjør det. Det finnes ingen automatisert tømming av katalogene. Hver redaktør eller administrator må tømme katalogen selv, noe som kan føre til fare for å slette filer som er i bruk.

13 Logge på 13 Logge på EPiServer er et webpubliseringssystem som ikke krever noe særlig redaktørarbeid eller spesielt mye maskin- og programvare på datamaskiner. Redaktøren må ha kunnskap om enkel tekstbehandling, og datamaskinen må ha en webleser. For å administrere et webområde behøves det heller ikke så mye mer kunnskap. Det meste av administreringen gjøres via enkle skjemaer. Kunnskap om hvordan Internett fungerer og hvordan websider opprettes og behandles av ulike systemer, er riktignok en stor fordel. Kunnskap om Windows Server og IIS er også nødvendig for at arbeidet skal flyte smidig. Hvis du vil gå til administratormodus, åpner du webleseren og skriver inn adressen til webområdet du skal administrere. I tillegg skriver du inn /admin, for eksempel Da vises det et påloggingsvindu, og du logger på med brukernavn og passord. Når du skal administrere det grafiske utseendet (CSS-maler) og språk i form av for eksempel hjelpetekster i redigerings- eller administratormodus, gjøres dette direkte via endringer i spesielle filer på webserveren. Se avsnittet Design for informasjon om grafisk utseende, og avsnittet Språk for språkinformasjon. Vinduet Redigeringsmodus Visningsmodus Hjelp Startside med informasjon om webområdet

14 14 Administratorhåndbok EPiServer 4.40 Systemadministrasjon Systeminnstillinger I systeminnstillinger angir du innstillinger som gjelder for hele EPiServer. Du kan endre språk, baner til ulike deler på webserveren m.m. Vanligvis angis disse innstillingene ved installasjon, og de endres sjelden. Generelt Navn på webområdet Navnet som vises i navnelisten øverst i webleservinduet. Adresse til webområdet Webadressen til webområdet brukes ved flere tilfeller i EPiServer, for eksempel i abonnementer. I dette feltet angir du webadressen for webområdet, slik at riktig informasjon sendes til brukerne. Standardspråk Redigerings- og administratormodus kan vises på forskjellige språk. Her kan du velge hvilket språk som skal gjelde for din EpiServer. Merk at informasjonen som lagres i databasen, ikke endres selv om du bytter språk her. Les mer om å bytte språk under Språk i EPiServer. Hvis redaktøren selv har valgt et språk under Mine innstillinger, er det dette språket som gjelder for denne redaktøren, uansett standardspråk. Krypter filen web.config I filen web.config finnes en del opplysninger om systemet som ikke bør havne i urette hender. En av dem er informasjon til og fra databasen. For at ingen skal kunne se den informasjonen gjennom å lese filen, krypterer man den. Merk av for alternativet, og lagre systeminnstillingene. Da krypteres i første omgang informasjonen om koblingen til databasen. Feilhåndtering i EPiServer Hvis det oppstår en teknisk feil i EPiServer, vises en feilmelding som ikke sier en redaktør så mye. Derimot kan en utvikler ha god nytte av denne informasjonen for å løse problemet. Ved å aktivere denne funksjonen får redaktøren et skjema som skal fylles ut hvis det oppstår tekniske problemer. Informasjonen sendes til e-postadressen du har angitt i feltet E-postadresse som det skal sendes feilrapporter til. E-postadresse som det skal sendes feilrapporter til E-postadressen som brukere av webområdet skal sende feilrapporter til.

15 Systemadministrasjon 15 Håndtering av abonnementsutsendelse I EPiServer finnes det en abonnementsfunksjon som gir mulighet for besøkende på nettstedet å få tilsendt informasjon om nye og oppdaterte sider. Avhengig av om nettstedet er satt opp med flerspråksstøtte kan man her velge hvordan abonnementsutsendelsen skal håndteres. I denne listen kan det også finnes andre egenutviklede eller tilpassede løsninger for abonnementsutsendelse. Redigering Valg av redigeringsprogram Fra og med versjon 4.20 av EPiServer lanseres også et nytt redigeringsprogram. Dette er et DHTML-basert redigeringsprogram med økt funksjonalitet sammenlignet med forrige versjon. Det gamle redigeringsprogrammet, som er en Active-X-komponent, kan fortsatt brukes. Hvilken versjon som brukes, angis i filen web.config, som er lagret i roten på webområdet. Strengen <add key="epfhtmleditor" value="true"/> angir at DHTML-redigeringsprogrammet brukes. Strengen <add key="epfhtmleditor" value="false"/> angir at Active-X-komponenten brukes. Bruk DIV i stedet for P I HTML finnes det forskjellige måter å angi at man vil ha et linjeskift på. Hvis du bruker merket <P>, blir det alltid en avstand mellom radene for å vise at det er et nytt stykke. Hvis du ikke vil at den ekstra avstanden skal vises når du trykker ENTER, kan du bruke merket <DIV> i stedet for. Hvis du merker av i ruten, brukes merket <DIV> i stedet for <P>. Merk at endringen bare gjelder for sidene som lages etter at endringen er angitt. Høyde på redigeringsprogram (piksler) Høyden på redigeringsprogrammet angitt i piksler. Denne verdien gjelder for alle redigeringsfelt uansett sidetype. Bredde på redigeringsprogram (piksler) Bredden på redigeringsprogrammet angitt i piksler. Hvis verdien er null, endres bredden på redigeringsprogrammet proporsjonalt med vinduet. Maks antall gamle versjoner av side I dette feltet angir du hvor mange gamle versjoner av hver side som redaktøren kan lagre. Hvis verdien er null (0), kan redaktøren lagre et ubegrenset antall gamle versjoner. Hvis du angir en verdi her, for eksempel 3, lagres tre gamle versjoner og den publiserte versjonen, altså fire versjoner totalt. Når den femte versjonen opprettes, forsvinner den første lagrede versjonen av siden.

16 16 Administratorhåndbok EPiServer 4.40 Søkebane til CSS-fil for redigeringsprogram Søkebanen til CSS-filen som styrer utseendet i redigeringsprogrammet. Denne bør være den samme filen som styrer utseendet på webområdet, slik at det blir enkelt for redaktørene. Gjeldende versjon av redigeringsprogram I dette feltet kan du angi hvilken versjon av ActiveX-redigeringsprogrammet redaktørene skal bruke. Hvis du angir en senere versjon enn den som er installert på redaktørens datamaskin, lastes den nye versjonen ned neste gang redaktøren redigerer en side. Koblingsverktøy Opplastingskatalog Standardkatalogen som skal åpnes når redaktøren åpner lenkesverktøyet for å laste opp filer til webserveren. Database Databasekobling Informasjonen som brukes til å koble til databasen. Denne behøver bare endres hvis du flytter EPi- Server eller databasen til en annen server eller en katalog på en eksisterende server.

17 Systemadministrasjon 17 Sikkerhetskopieringsenhet for database Dette alternativet brukes i hovedsak hvis du bruker MSDE (Microsoft Database Engine) som database. Ved å angi søkebanen til enheten der du sikkerhetskopierer databasen, kan du bruke EPiServer til sikkerhetskopiering av databaser. Hvis du bruker SQL Server, finnes det enklere sikkerhetskopieringsrutiner du kan bruke, som er innebygd i programmet. Rotside for webområdet Angir hvilken side som er rotside for webområdet. Siden helt øverst i trestrukturen kalles vanligvis rotobjekt. Angis vanligvis ved installasjon, og endres ikke etterpå. Startside for webområdet Angir hvilken side som er startside for webområdet. Angis vanligvis ved installasjon, og endres ikke etterpå. Side for papirkurven Angir hvilken side som brukes for papirkurven. Angis vanligvis ved installasjon, og endres ikke etterpå. Startsted for kategorier Angir startsted for kategorier. LDAP LDAP står for Lightweight Directory Access Protocol og er en protokoll som brukes til å kommunisere med en katalogtjeneste. I EPiServer brukes det bl.a. sammen med Active Directory til å holde orden på brukere og grupper i ulike nettverkstyper. LDAP-server I dette feltet angir du adressen til LDAP-serveren Brukernavn for å lese informasjon fra LDAP-server I dette feltet angir du brukernavn for en Windows-konto som har rettigheter til å lesa data fra LDAP-serveren. Passord til brukernavn I dette feltet angir du passord for brukeren ovenfor.

18 18 Administratorhåndbok EPiServer 4.40 Tøm LDAP-buffer Ved å velge Tøm tømmer du hurtigbufferen der informasjon fra LDAP-serveren lagres. Hurtigbufferen finnes for å gjøre systemet raskere, men må i blant tømmes hvis det er utført omfattende endringer. Lisensinformasjon Lisensinformasjonen for ditt EPiServer-baserte webområde er lagret i en kryptert fil på webserveren. Informasjonen viser hvem som eier lisensen, hva slags lisens det er og hvilke begrensninger som eventuelt gjelder for lisensen. Hvis du må bytte lisens ved eventuelt bytte av IP-adresse, bytte av lisenstype e.l., kan du på fanen Installere en ny lisens laste opp og installere den nye lisensfilen. Bygg om koblinger Du må bygge om koblinger hvis rotkatalogen er endret, eller hvis du har flyttet en malside til en annen katalog. Hvis du ikke gjør dette, kan alle interne koblinger peke feil. Angi den gamle rotkatalogen, og velg OK. Robotsøk Med denne innstillingen er det mulig å bruke vanlige koblinger som gjør at søkemotorer på Internett, for eksempel Google, kan indeksere innholdet på webområdet. Tøm opplastingskatalogen Når redaktørene laster opp filer til webserveren, kan de velge å laste opp til sidens katalog. Da opprettes det en katalog som er koblet til den aktuelle siden som redaktøren arbeider med. Katalogen som opprettes, får et eget navn som består av sifre. Filen som redaktøren laster opp, lagres i den nye katalogen. Når redaktøren fjerner siden fra webområdet, ligger det fortsatt bilder og dokumenter som er koblet til siden, på webserveren. Det kan være nyttig å tømme webserveren for bilder og dokumenter som ikke brukes mer. Les mer om dette under Katalogen Upload. Når du velger Tøm opplastingskatalogen, tømmer du opplastingskatalogen for filer og kataloger som ikke brukes mer. For at filene skal slettes fra webserveren, må siden være fjernet og papirkurven tømt. Etter at papirkurven er tømt, tar det ytterligere 30 dager før du kan tømme opplastingskatalogen for filer. Merk at den bare tømmer kataloger som er opprettet av systemet, og som har sifre i navnet.

19 Systemadministrasjon 19 Rediger faner Faner er de ulike alternativene som vises i malene i redigeringsmodus. Her kan du legge til flere faner, endre de eksisterende eller fjerne faner. Du kan også angi hvilken tilgang som kreves for at fanen skal vises. Sorteringsindeksen avgjør i hvilken ordning fanene skal vises. Fanen med lavest sorteringsindeks kommer først. Rediger rammer Her defineres navnet på de eventuelle rammene som brukes av systemet. Disse benevnelsene er tilgjengelige i redigeringsmodus når redaktøren skal angi en målramme for sine koblinger.

20 20 Administratorhåndbok EPiServer 4.40 Rediger kategorier Her definerer du kategoriene som redaktørene skal kunne bruke til å kategorisere informasjon de legger inn. Her kan du angi hvilke kategorier som skal vises, og som redaktøren kan velge. Hvis kategorien ikke kan velges, vises den bare som en tittel. Velg knappen Legg til hvis du vil legge til nye hovedkategorier. Velg knappen Endre hvis du vil redigere informasjon om en kategori. Legg til kategori under valgt kategori. Merk at ingenting endres før du velger Lagre etter denne kategorien. Flytte opp kategorien i listen. Flytte ned kategorien i listen. Fjerne en kategori fra listen.

21 Systemadministrasjon 21 Redigere språk EPiServer har støtte for håndtering av alle typer språk. Som standard finnes fem språk: svensk, engelsk, norsk, dansk og finsk. Hvis organisasjonen har behov for andre språk, kan disse legges til. Les mer om dette under Språk i EPiServer. Ved å legge til nye språk under Redigere språk får du ekstra støtte for språkkoding av en enkelt side. Hvis en side språkkodes, får all standardtekst på siden det valgte språket, forutsatt at språket er oversatt. Hvis du også vil at lokale innstillinger, som tidsformat, valuta osv., skal vises på det aktuelle språket, må språket være lagt til under Redigere språk. Eksterne webområder Funksjonen Eksterne webområder er beregnet på å bygge belastningsfordelte webområder og å kunne hente data fra et EPiServer-basert webområde til et annet. Belastningsfordelte webområder er vanlige i store organisasjoner der man har store krav til tilgjengelighet og mange samtidige brukere. Å kunne hente informasjon fra et webområde til et annet er en funksjon som ofte ønskes av kunder som har flere webområder på EPiServer på flere ulike maskiner, for eksempel et offentlig webområde og et intranett. Da trenger redaktørene bare å fremstille informasjon ett sted, man la den vises flere steder. Som administrator kan du i standardutgaven ikke stille inn dette på egen hånd, for det kreves utvikling og tilpasning av webområdet ditt. Mer informasjon om dette finner du på Sikkerhetskopi Med alternativet Sikkerhetskopi kan du sikkerhetskopiere databasen og vise en logg over kopiene som er tatt tidligere. Merk at denne sikkerhetskopieringen bare lager en kopi av databasen og lagrer den på samme harddisk som originaldatabasen. For å kunne gjenopprette den kopierte databasen ved eventuell diskkrasj bør du derfor alltid kopiere kopien til en "sikker" plass.

22 22 Administratorhåndbok EPiServer 4.40 Planlagte jobber I EPiServer finnes det noen funksjoner som utføres ved angitte tidsintervaller. Ett eksempel er abonnementsfunksjonen, som sender e-postmelding til alle personer som har registrert seg for abonnement. I denne delen kan du angi hvor ofte du vil at disse planlagte jobbene skal utføres. Abonnement Med alternativet Abonnement angir du hvor ofte systemet skal sende e-postmelding til alle besøkende som har registrert seg for abonnement. De besøkende bestemmer selv hvor ofte de vil ha e-postmelding fra abonnementsfunksjonen. Du angir her hvor ofte systemet skal kontrollere om det finnes nye og oppdaterte sider som skal sendes. Automatisk tømming av papirkurven Med alternativet Automatisk tømming av papirkurven kan du angi hvor ofte papirkurven skal tømmes. Hensikten med denne funksjonen er at gammel informasjon ikke skal ligge for lenge i papirkurven. Ved automatisk tømming tømmes papirkurven for informasjon som er eldre enn 30 dager. Hvis du deaktiverer den automatiske tømmingen, må tømmingen foregå manuelt ved å velge Tøm papirkurv i verktøyfeltet i redigeringsmodus, eller ved å fjerne enkeltsider i papirkurven. Når du tømmer papirkurven manuelt, tømmes den for all informasjon.

23 Planlagte jobber 23 Arkivfunksjon Med alternativet Arkivfunksjon aktiverer du og angir hvor ofte systemet skal arkivere informasjon der publiseringstiden har utgått. Vær oppmerksom på at det kan oppstå en forsinkelse mellom tidspunktet da informasjonen slutter å publiseres, og når den vises i arkivet. Dette skyldes at arkivfunksjonen kanskje kjøres en gang per døgn. Da kan det gå inntil 23 timer og 59 minutter til informasjonen dukker opp i arkivet. Publisering av tidsstyrte versjoner Med alternativet Publisering av tidsstyrte versjoner kan du aktivere og angi hvor ofte systemet skal kontrollere om det finnes versjoner som skal publiseres i løpet av en periode. Tidspublisering av en hel side styres ikke av dette alternativet uten at en redaktør har valgt å starte publiseringen av en enkelt versjon av en side.

24 24 Administratorhåndbok EPiServer 4.40 Rettigheter I EPiServer finnes det mange muligheter til å arbeide med rettigheter for å gi besøkende tilgang til forskjellige sider med informasjon. Med rettigheter kan du også kontrollere hvilke redaktører som får gjøre hva på webområdet. EPiServer er bygd opp slik at en bruker som ikke har rett til å vise en meny eller et objekt, ikke ser at objektet finnes. Brukerne ser bare objektene de har rett til å se. EPi- Server bruker samme tilgangssystem som Windows, som betyr at brukergruppene fra selskapets Windows-system og Active Directory også kan brukes i EPiServer. Du bør planlegge webstrukturen før du begynner å angi rettigheter for innholdet i EPiServer. Brukergrupper i EPiServer EPiServer arbeider som standard med to hovedgrupper. Du som administrator bestemmer hva de forskjellige gruppene kalles. Som standard kalles gruppene for WebEditors og WebAdmins i EPiServer. Gruppene Administrators og Everyone kan også nevnes som standardgrupper. Disse fire gruppene har forskjellige roller og arbeidsoppgaver på webområdet. Gruppe Everyone WebEditors WebAdmins Administrators Funksjon Anonym besøker på webområdet. På et offentlig webområde er stort sett alle besøkende anonyme. Dette betyr at systemet ikke kan identifisere de besøkende. På et intranett kan man koble intranettet til pålogging i Windows og dermed identifisere besøkeren. Da er stort sett ingen besøker anonym. Redaktører for webområdet. De får tilgang til redigeringsmodus ved å skrive /edit etter adressen og etterpå logge seg på EPiServer. De har som standard ikke tilgang til administratormodus. Administratorer for webområdet. De får tilgang til administratormodus ved å skrive /admin etter adressen og etterpå logge seg på EPiServer. De har som standard også tilgang til redigeringsmodus. Superadministratorer for webområdet. For å kunne endre systeminnstillinger i EPiServer kreves det at man er medlem i denne gruppen. Rettighet til redigerings- og administratormodus Hvilke brukergrupper som skal ha tilgang til redigerings- og administratormodus, angis i filen web.config. Som standard har Administrators og WebAdmins rettigheter til administratormodus. Administrators, WebAdmins og WebEditors har rettigheter til redigeringsmodus. Hvis du vil endre disse standardinnstillingene, gjør du det i filen web.config, som du finner i roten på webområdet. Hvis du vil ha mange forskjellige typer redaktører med forskjellige rettigheter i strukturen, er det vanlig at disse er medlemmer av to grupper, delvis WebEditors og delvis en annen spesifikk gruppe for den spesielle trestrukturen. Gruppen WebEditors brukes da til å få tilgang til redigeringsmodus og skal dermed ikke ha noen rettigheter i trestrukturen. Den andre gruppen som personen er medlem av, har rettigheter på aktuelle plasser i trestrukturen. Les mer om dette under Angi rettigheter for forskjellige redaktører i trestrukturen.

25 Rettigheter 25 Endre rettigheter i web.config Hvis du ikke vil bruke standardgruppene som finnes i EPiServer til å gå til redigerings- og administratormodus, kan du endre dette i filen web.config, som du finner i roten på webområdet. 1. Åpne filen i Notisblokk eller et lignende program. 2. Finn raden der innstillingene for redigerings- og administratormodus angis. For administratormodus er det <location path="admin">. For redigeringsmodus er det <location path= edit >. Under alternativet <location path="admin/settings.aspx"> angir du hvem som skal ha rettigheter til å endre systeminnstillinger. 3. Endre gruppenes navn under <allow roles>. Skill gruppene med komma. 4. Lagre filen.

26 26 Administratorhåndbok EPiServer 4.40 Angi rettigheter Med alternativet Angi rettigheter kan du angi/endre rettigheter for samtlige sider i trestrukturen. Når du skal angi rettigheter, begynner du med å markere siden i trestrukturen der du vil angi rettigheter. Merk siden i ruten under gruppene. Når siden er merket, er sidens navn formatert med fet skrift. Gruppene og personene som har rettigheter på den merkede siden, vises med de seneste lagrede rettighetene. Hvis du vil at andre grupper eller personer også skal ha rettigheter, velger du Legg til gruppe eller Legg til bruker og velger rettighetene du ønsker. Når du har lagt til en gruppe eller bruker, har ingen innstillinger blitt lagret. Du viser bare informasjonen i vinduet. Etterpå angir du rettighetene ved å velge hvilket rettighetsnivå den respektive gruppen eller personen skal ha. Når du skal lagre de nye rettighetene, velger du riktig lagringsknapp, avhengig av hvordan du vil at rettighetene skal tre i kraft i systemet. Angi rettigheter i administratormodus kan brukes til å "låse opp" sider der noen utilsiktet har slettet administratorrettigheter fra sin tilgangsinnstilling, i redigeringsmodus. I EPiServer finnes det seks forskjellige nivåer for hva en gruppe eller bruker kan gjøre på webområdet. Hver gruppe eller bruker kan ha forskjellige rettigheter på hver side. Det finnes intet som helst hierarki mellom de forskjellige nivåene. Dette innebærer at en gruppe kan ha rettigheter til bare å lese og publisere, uten å ha rettigheter til å opprette, endre og slette. Lese innebærer at gruppen/brukeren har rettigheter til å lese den aktuelle siden. Opprette innebærer at gruppen/brukeren har rettigheter til å opprette sider under den aktuelle siden. Endre innebærer at gruppen/brukeren har rettigheter til å endre den aktuelle siden. Slett innebærer at gruppen/brukeren har rettigheter til å slette den aktuelle siden. Publiser innebærer at gruppen/brukeren har rettigheter til å publisere den aktuelle siden. Administrere innebærer at gruppen/brukeren har rettigheter til å angi rettigheter og lagre dynamiske egenskaper på den aktuelle siden. Når du har valgt hvilke rettigheter de forskjellige gruppene/brukerne skal ha for en bestemt side, må du lagre dataene med riktig knapp for at rettighetene skal tre i kraft slik du har angitt i strukturen.

27 Rettigheter 27 De tre forskjellige knappene med rekursiv/gjentagende finnes for at du skal kunne lagre rettigheter på hele eller deler av strukturen. Hvis du ikke bruker dette, må du gå inn på hver enkelt side og lagre rettigheter. Lagre Rekursiv Legg til gjentagende Slett gjentagende Hvis du velger Lagre, lagres rettighetene som vises på skjermen, på siden som er merket. Alle rettigheter som er lagret tidligere, overskrives. Hvis du velger Rekursiv, lagres rettighetene som vises på skjermen, for merket side og dennes undersider. Du lagrer med andre ord rettighetene for flere sider samtidig. Alle rettigheter som er lagret tidligere, overskrives. Hvis du velger Legg til gjentagende, legger du til rettighetene som vises på skjermen, for den merkede siden med undersider uten å endre rettighetene som gjelder for andre grupper/brukere. Hvis du fjerner gruppene som ikke skal endres, fra vinduet, blir disse gruppene ikke påvirket. Når du klikker alternativet for å tømme, betyr dette at du bare fjerner gruppen fra alternativet. Du fjerner med andre ord ikke gruppen fra systemet. Legg til gjentagende er svært nyttig hvis du har mange forskjellige rettigheter i en struktur og vil legge til eller endre en eller flere grupper. Hvis du velger Slett gjentagende, slettes alle rettighetene som vises på skjermen, for merket side og dennes undersider. Brukes primært ved sletting av alle rettigheter for en enkelt gruppe/bruker. Eksempel: Vi skal slette gruppen Visitors, slik at de ikke mer har rettigheter til å lese fra siden Price List og dennes undersider. 1. Velg Angi rettigheter i administratormodus. 2. Merk siden Price List. 3. Gruppene som for øyeblikket har rettigheter, vises. Gruppen Visitors er en av dem. 4. For å unngå å påvirke noen av de andre gruppene sletter vi dem ved å klikke knappen for å tømme etter hver gruppe. Vi har ennå ikke lagret noe, så hvis vi angrer, kan arbeidet enkelt avbrytes her. Når vi klikker knappen for å tømme, sletter vi ikke gruppen fra systemet. Den slettes bare fra alternativet. 5. Nå er det på tide å lagre de nye innstillingene våre ved å bruke noen av de fire knappene. For å slette gruppen Visitors klikker vi nå på Slett gjentagende siden dette alternativet sletter gruppen(e) som vises i vinduet, fra aktiv side og alle undersidene til denne. Vi lar samtidig alle andre grupper på siden forbli uendret.

28 28 Administratorhåndbok EPiServer 4.40 Hvis vi i denne modusen hadde valgt å lagre ved å velge Rekursiv i stedet, ville gruppen Visitors fått rettighet til å lese på siden Price List og alle undersidene til denne. Alle andre grupper ville ikke hatt noen rettigheter. Dette er fordi Rekursiv lagrer det som vises, og skriver over tidligere innstillinger. Tilgangskontroll for funksjoner I EPiServers redigeringsmodus finnes det en del funksjoner som du kan begrense tilgang til for ulike personer eller grupper. De fleste funksjonene er koblet til lenkesverktøyet der redaktørene kan laste opp bilder og dokumenter. Funksjonene nedenfor kan du tilgangsbeskytte. Opprette katalog i lenkeverktøyet Gir en eller flere grupper/personer rettigheter til å opprette kataloger i lenkesverktøyet Slette fil i lenkeverktøyet Gir en eller flere grupper/personer rettigheter til å fjerne filer i lenkesverktøyet Slette katalog i lenkeverktøyet Gir en eller flere grupper/personer rettigheter til å slette kataloger i lenkesverktøyet Endre navn på fil/katalog i lenkeverktøyet Gir en eller flere grupper/personer rettigheter til å endre navn på filer og kataloger i lenkesverktøyet Laste opp til sidens katalog i lenkesverktøyet Gir en eller flere grupper/personer rettigheter til å laste opp filer til sidens katalog i lenkesverktøyet. Da opprettes en katalog som er koblet til den aktuelle siden der alle filer lagres. Katalogens navn består av sifre. Laste opp til felles katalog i lenkesverktøyet Gir en eller flere grupper/personer rettigheter til å laste opp filer til felleskataloger i lenkesverktøyet. Alle funksjoner tilgjengelige i redigeringsprogrammet Gir en eller flere grupper/personer tilgang til alle knapper/funksjoner i redigeringsprogrammet. Det er vanlig at man vil skjule visse knapper i visse maler. Med denne kommandoen kan du tildele alle knapper til visse personer/grupper. De får da alle knapper mens de øvrige får knappene du har angitt i den respektive malen. Detaljerte feilmeldinger for feilsøking Gir en eller flere grupper/personer tilgang til detaljerte feilmeldinger. Under Systeminnstillinger kan du aktivere en funksjon som gir besøkende et skjema som skal fylles ut hvis det oppstår en teknisk feil på webområdet. Ved å endre rettigheter her kan du spesifisere hvem som skal få et slikt skjema.

29 Rettigheter 29 Vise og publisere sider fra Microsoft Office tillegg gir en eller flere grupper/personer rett til å publisere sider fra Microsoft Office. For at de skal kunne gjøre dette må det installeres et tilleggsprogram på den datamaskinen de skal jobbe fra. Du kan lese mer om dette i Redaktørhåndboken. Legg til / endre tilgang til en funksjon for en gruppe/bruker 1. Velg Endre etter funksjonen du vil endre. 2. Eksisterende grupper/brukere med tilgang vises i en liste 3. Velg Legg till gruppe hvis du vil legge til en hel gruppe som skal få tilgang til denne funksjonen. Velg Legg til bruker hvis du vil legge til en person som skal få tilgang til denne funksjonen. 4. I vinduet som åpnes, vises gruppene eller personene som finnes i systemet. Dobbeltklikk på navnet for å legge til gruppen/brukeren. 5. Velg OK. 6. Gruppen/brukeren vises i listen med avmerkingsboksen avmerket. Dette innebærer at gruppen/brukeren har tilgang til funksjonen. 7. Velg Lagre. Fjerne tilgang til en funksjon for en gruppe/bruker 1. Velg Endre etter funksjonen du vil endre. 2. Eksisterende grupper/bruker med tilgang vises i en liste. 3. Klikk i avmerkingsboksen etter gruppen/brukeren du vil fjerne tilgangen for. Da fjernes merket fra avmerkingsboksen. 4. Velg Lagre.

30 30 Administratorhåndbok EPiServer 4.40 Administrere gruppedata i EPiServer EPiServer arbeider med samme tilgangssystem som Windows. Dette innebærer at eksisterende grupper i Windows også kan brukes i EPiServer. Rent administrativt kan du spare mye arbeid på dette. Du kan også opprette egne grupper i EPiServer. Du har også et tredje alternativ, nemlig å laste inn brukere via LDAP. Dettte er en protokoll som brukes til å kommunisere med en katalogtjeneste. I EPiServer brukes det bl.a. sammen med Active Directory til å kunne laste inn brukere og grupper fra ulike nettverkstyper. Grupper i EPiServer Når du skal opprette grupper i EpiServer, velger du knappen for ny gruppe. To felt for gruppens navn og beskrivelse vises. Skriv gruppens navn og en beskrivelse av gruppen, og velg deretter Legg til gruppe. Når du skal angi tilganger for denne gruppen, velger du Angi rettigheter. Når du oppretter brukere, må du kontrollere at redaktørene er medlemmer av riktig gruppe. Merk at gruppene du oppretter i EpiServer, bare finnes her. Du kan ikke opprette grupper i EPiServer slik at de også opprettes i Windows. Slette grupper Hvis du har opprettet grupper som du ikke trenger mer, kan du fjerne gruppene. Det finnes flere måter å slette grupper på. Med alternativet Administrer gruppedata kan du slette en gruppe ved å velge knappen Slett lengst til høyre etter gruppen. Du kan også fjerne en gruppe på samme måte som du fjerner en bruker. 1. Velg Søk etter bruker/gruppe. 2. Velg hvilken gruppe du vil fjerne, ved å klikke på gruppenavnet. 3. Velg Slett lengst nede på siden. 4. Bekreft at du virkelig vil slette gruppen i dialogboksen som åpnes.

31 Rettigheter 31 Grupper fra Windows Når du skal laste inn gruppene som alt eksisterer i Windows, velger du Synkroniser. En liste over alle brukergrupper i Windows vises. Merk gruppene du vil ha, og velg Lagre når du skal legge til dine Windows-grupper i EPiServer. Brukerne som er lagret i Windows-gruppene, følger automatisk med til EPiServer. Du kan likevel ikke søke etter Windows-brukere før de har blitt logget inn på webområdet. Senere angir du tilgangen under Angi rettigheter. Grupper fra LDAP For å laste inn gruppene allerede finnes på LDAP-serveren din, velger du Importer fra LDAP-server. Ved å angi gruppens navn eller begynnelsen av gruppenavnet kan du begrense listen. En liste over alle brukergrupper på LDAP-serveren vises, og ved å merke av for ønskede grupper og velge Lagre legger du til LDAP-gruppene dine i EPiServer. Senere angir du tilgangen under Angi rettigheter. Husk på at hvis du ikke har angitt en LDAP-server under Systeminnstillinger, får du ikke mulighet til å importere grupper fra LDAP.

32 32 Administratorhåndbok EPiServer 4.40 Innstillinger for ekstranettbrukere Du kan la besøkende registrere seg på webområdet, slik at de kan logge seg inn etterpå og dermed få økt funksjonalitet på webområdet. Du kan velge om du vil godkjenne registreringen før den aktiveres, eller om alt skal skje automatisk. Hvis du vil aktivere tjenesten, merker du av for Tillat selvregistrering og fyller ut de resterende egenskapene etter ønsket funksjon. 1. Velg hvilken gruppe brukerne skal være medlem av, i feltet Angi standardgruppe for registrering. Du oppretter eller synkroniserer gruppen under Administrer gruppedata. Angi rettigheter i trestrukturen for de sidene registrerte brukerne skal ha tilgang til. 2. I feltet Minste tillatte lengde på passord angir du hvor mange tegn besøkende minst må fylle ut for at passordet skal godkjennes. 3. Merk av for alternativet Krev at passordet inneholder bokstaver for å kreve at den besøkende angir et passord som inneholder bokstaver. 4. Merk av for alternativet Krev at passordet inneholder talll for å kreve at den besøkende angir et passord som inneholder sifre. 5. Merk av for alternativet Krev at passordet inneholder symboler for å kreve at den besøkende angir et passord som inneholder symboler. 6. I feltet Maks antall mislykkede påloggingsforsøk før kontoen låses angir du hvor mange ganger en besøkende skal få forsøke å logge seg på før kontoen låses. 7. Merk av for Autoaktiver brukeren ved registrering hvis du vil at registreringen skal skje automatisk. Da kan brukerne logge seg på direkte etter registrering, og det kreves ingen administrasjon for nyregistreringen.

Administratorhåndbok. Versjon 4.20. ElektroPost Stockholm AB Finlandsgatan 38 SE-164 74 KISTA SWEDEN www.ep.se www.episerver.com

Administratorhåndbok. Versjon 4.20. ElektroPost Stockholm AB Finlandsgatan 38 SE-164 74 KISTA SWEDEN www.ep.se www.episerver.com Administratorhåndbok Versjon 4.20 ElektroPost Stockholm AB Finlandsgatan 38 SE-164 74 KISTA SWEDEN www.ep.se www.episerver.com Administratorhåndbok for EPiServer 4.20 Rev A Opprettet den 31.08.03 Sist

Detaljer

Administratorhåndbok. Versjon 4.60. ElektroPost Stockholm www.episerver.com

Administratorhåndbok. Versjon 4.60. ElektroPost Stockholm www.episerver.com Administratorhåndbok Versjon 4.60 ElektroPost Stockholm www.episerver.com Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold er ikke tillatt

Detaljer

Administratorhåndbok. Version ElektroPost Stockholm AB Finlandsgatan KISTA

Administratorhåndbok. Version ElektroPost Stockholm AB Finlandsgatan KISTA Administratorhåndbok Version 4.40 ElektroPost Stockholm AB Finlandsgatan 38 164 74 KISTA www.ep.se www.episerver.com Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller

Detaljer

Redaktørhåndbok Online

Redaktørhåndbok Online Redaktørhåndbok Online Bruke Redaktørhåndboken Online EPiServer innholder en komplett dokumentasjon og beskrivelse av EPiServer i et pdf-basert hjelpesystem. Redaktørhåndboken Online innholder informasjon

Detaljer

Digitale eller trykte utgaver av håndboken kan i sin helhet distribueres fritt til alle brukere av EPiServer CMS.

Digitale eller trykte utgaver av håndboken kan i sin helhet distribueres fritt til alle brukere av EPiServer CMS. Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold er ikke tillatt uten tillatelse fra opphavsrettsinnehaveren.. Digitale eller trykte utgaver

Detaljer

Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2

Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 April 2011 Innhold Innledning... 1 Administrator... 1 Sikkerhetskopi... 1 Testfirmaet... 1 Før du starter installasjonen/oppgraderingen... 2 Nedlasting...

Detaljer

Bytte til OneNote 2010

Bytte til OneNote 2010 I denne veiledningen Microsoft OneNote 2010 ser helt annerledes ut enn OneNote 2007, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre for å

Detaljer

Redaktørhåndbok. Versjon 4.50. ElektroPost Stockholm Finlandsgatan 38 164 74 KISTA www.ep.se www.episerver.com

Redaktørhåndbok. Versjon 4.50. ElektroPost Stockholm Finlandsgatan 38 164 74 KISTA www.ep.se www.episerver.com Redaktørhåndbok Versjon 4.50 ElektroPost Stockholm Finlandsgatan 38 164 74 KISTA www.ep.se www.episerver.com Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis

Detaljer

Installasjonsveiledning PowerOffice SQL

Installasjonsveiledning PowerOffice SQL Installasjonsveiledning PowerOffice SQL INSTALLASJON For å ta i bruk PowerOffice SQL må du ha Microsoft SQL Server installert. MS-SQL leveres i to versjoner - fullversjon eller SQL Express. MS-SQL Express

Detaljer

Bruk av kildeavskrifter som er merket med grønn kule

Bruk av kildeavskrifter som er merket med grønn kule www.slektshistorielaget.no Bruk av kildeavskrifter som er merket med grønn kule Hvorfor er dette nyttig? De aller fleste av avskriftene som er markert med grønn kule er lagret i databaser på lagets hjemmeside

Detaljer

Slik lager du et web-område bestående av flere sammenhengende websider i. Frontpage 2003. Laget av Magnus Nohr Høgskolen i Østfold

Slik lager du et web-område bestående av flere sammenhengende websider i. Frontpage 2003. Laget av Magnus Nohr Høgskolen i Østfold Slik lager du et web-område bestående av flere sammenhengende websider i Frontpage 2003 Laget av Magnus Nohr Høgskolen i Østfold Innholdsfortegnelse 1 Opprett Web-område 3 2 Opprett en navigasjonsstruktur

Detaljer

Redaktørhåndbok Versjon 4.20

Redaktørhåndbok Versjon 4.20 Redaktørhåndbok Versjon 4.20 ElektroPost Postbox 26 1326 Lysaker www.elektropost.no www.episerver.com Redaktørhåndbok for EPiServer 4.20 Rev A Opprettet 25.08.03 Sist lagret den 30 October 2003 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 April 2011 Innhold Innledning... 1 Administrator... 1 Sikkerhetskopi... 1 Testfirmaet... 1 Før du starter installasjonen/oppgraderingen... 2 Nedlasting...

Detaljer

Scan Secure GTS 5.1 + PAS

Scan Secure GTS 5.1 + PAS Scan Secure GTS 5.1 + PAS Installasjonsmanual For versjon 5.1.7 og nyere Denne installasjonsmanualen er konfidensiell Den er kun ment til bruk for system administrator Den skal ikke benyttes av brukere

Detaljer

Publiseringsløsning for internettsider

Publiseringsløsning for internettsider Publiseringsløsning for internettsider Hva er Edit? Edit er et verktøy for publisering og vedlikehold av nettsider. Tidligere har det å vedlikeholde en nettside vært en tungvinn prosess, men nå kan alle

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 April 2011 Innhold Innledning... 1 Administrator... 1 Sikkerhetskopi... 1 Testfirmaet... 1 Før du starter installasjonen/oppgraderingen... 2 Installasjon/oppgradering...

Detaljer

Redaktørhåndbok. Versjon 4.60. EPiServer AB www.episerver.com

Redaktørhåndbok. Versjon 4.60. EPiServer AB www.episerver.com Redaktørhåndbok Versjon 4.60 www.episerver.com Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold er ikke tillatt uten tillatelse fra opphavsrettsinnehaveren.

Detaljer

CustomPublish.com. Brukere. Introduksjon til brukerhåndtering i CustomPublish

CustomPublish.com. Brukere. Introduksjon til brukerhåndtering i CustomPublish CustomPublish.com Brukere Introduksjon til brukerhåndtering i CustomPublish Innhold 1. Innledning 2. Ny brukergruppe 3. Ny bruker 4. Forfattere 5. Bruk 1. Innledning Når du klikker på «brukere» i administrasjonen,

Detaljer

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang VMware Horizon View Client Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang Introduksjon Fjerntilgang er blitt oppgradert til en bedre og mer moderne løsning. Programmet er identisk

Detaljer

Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011

Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011 Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011 Innhold 1. Innledning... 1 2. Nedlasting... 2 3. Installasjon / oppgradering... 5 3.1 Installasjon av nødvendige tilleggskomponenter...

Detaljer

Brukerveiledning for Vesuv

Brukerveiledning for Vesuv Brukerveiledning for Vesuv Innhold Pålogging... 3 Registrering av ny bruker... 3 Glemt passord... 4 Startsiden... 5 Nytt utbrudd... 6 Nedtrekksmenyer... 6 Obligatoriske felt... 7 Spørsmål vises og fjernes...

Detaljer

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering...

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering... INNHOLD Mamut for Altinn INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 1.1 Om Altinn... 2 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Registrering... 5 2.3 Opprett en bruker... 7

Detaljer

Redaktørhåndbok. Version 4.30. ElektroPost Stockholm AB Finlandsgatan 38 164 74 KISTA www.ep.se www.episerver.com

Redaktørhåndbok. Version 4.30. ElektroPost Stockholm AB Finlandsgatan 38 164 74 KISTA www.ep.se www.episerver.com Redaktørhåndbok Version 4.30 ElektroPost Stockholm AB Finlandsgatan 38 164 74 KISTA www.ep.se www.episerver.com Redaktørshåndbok for EPiServer 4.30 Rev A Opprettet den 14. september 2004 Sist lagret den

Detaljer

Digitale eller trykte utgaver av håndboken kan i sin helhet distribueres fritt til alle brukere av EPiServer CMS.

Digitale eller trykte utgaver av håndboken kan i sin helhet distribueres fritt til alle brukere av EPiServer CMS. Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold er ikke tillatt uten tillatelse fra opphavsrettsinnehaveren.. Digitale eller trykte utgaver

Detaljer

Din verktøykasse for anbud og prosjekt

Din verktøykasse for anbud og prosjekt Veiledning Serverinstallasjon 14.03.2013 Din verktøykasse for anbud og prosjekt 2013 CITEC AS v/sverre Andresen Side 1 av 27 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 3 2 DATABASEINSTALLASJON (SQL SERVER 2008)

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 4.2 Oktober 2008 Innledning Denne installasjonsveiledningen gjelder for programmene Visma Avendo Økonomi 40, Visma Avendo Økonomi 60 og Visma Avendo Fakturering.

Detaljer

Brukerveiledning nettsted Stjørdal kajakklubb. Tilgang til siden. Opprette bruker? Tilgang til siden... 1 Opprette bruker?... 1

Brukerveiledning nettsted Stjørdal kajakklubb. Tilgang til siden. Opprette bruker? Tilgang til siden... 1 Opprette bruker?... 1 Brukerveiledning nettsted Stjørdal kajakklubb Tilgang til siden... 1 Opprette bruker?... 1 Nyheter / artikler... 3 Lage artikkel... 3 Redigerer artikkel... 11 Slette artikkel... 12 Tilgang til siden Opprette

Detaljer

Demoversjon. Installasjon Uni Økonomi V3. - økonomisystemer fra start til børs

Demoversjon. Installasjon Uni Økonomi V3. - økonomisystemer fra start til børs Demoversjon Installasjon Uni Økonomi V3 - økonomisystemer fra start til børs Velkommen til installasjon av Uni Økonomi V3 demoversjon. Her vil vi gi deg en steg for steg veiviser for hvordan du laster

Detaljer

Før du starter, del 2

Før du starter, del 2 1 Før du starter I Windows må du sørge for at tekst og andre elementer er satt til å vises normalt 100%. Visma Global støtter ikke zooming, da vil noen elementer forsvinne fra programmet og ikke fungere.

Detaljer

Digitale eller trykte utgaver av håndboken kan i sin helhet distribueres fritt til alle brukere av EPiServer CMS.

Digitale eller trykte utgaver av håndboken kan i sin helhet distribueres fritt til alle brukere av EPiServer CMS. Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold er ikke tillatt uten tillatelse fra opphavsrettsinnehaveren. Digitale eller trykte utgaver

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Visma Avendo Fakturering, versjon 4.0 Oktober 2007 Innledning Denne installasjonsveiledningen gjelder for både første gangs installasjon og oppgradering til ny versjon. Du kan også

Detaljer

installasjonsveiledning 2012

installasjonsveiledning 2012 installasjonsveiledning 2012 2 Installasjon av Total Installasjonen av Total for Windows er mye lik rutinen for andre Windows-programmer. Installasjonsprogrammet er enkelt og til stor grad selvforklarende.

Detaljer

Publisering av statiske og dynamiske websider til klasserom.net fra Dreamweaver og MySQL

Publisering av statiske og dynamiske websider til klasserom.net fra Dreamweaver og MySQL Publisering av statiske og dynamiske websider til klasserom.net fra Dreamweaver og MySQL 1. Om klassersom.net: Klasserom.net er en webhotell-løsning for skoler, hvor formålet er å gi elevene hvert sitt

Detaljer

Mamut Open Services. Mamut Kunnskapsserie. Kom i gang med Mamut Online Survey

Mamut Open Services. Mamut Kunnskapsserie. Kom i gang med Mamut Online Survey Mamut Open Services Mamut Kunnskapsserie Kom i gang med Mamut Online Survey Kom i gang med Mamut Online Survey Innhold MAMUT ONLINE SURVEY... 1 KOM I GANG MED MAMUT ONLINE SURVEY... 3 MAMUT-BRUKERE: OPPRETT

Detaljer

Her er en enkel bruksanvisning på administrasjonspanelet til hjemmesiden din på QTSystems.

Her er en enkel bruksanvisning på administrasjonspanelet til hjemmesiden din på QTSystems. Her er en enkel bruksanvisning på administrasjonspanelet til hjemmesiden din på QTSystems. Redigert 10.februar 2010. For at det skal bli lettere å lese denne manualen kan du justere størrelsen på dette

Detaljer

Brukermanual for nettpublisering. frivilligsentral.no

Brukermanual for nettpublisering. frivilligsentral.no Brukermanual for nettpublisering frivilligsentral.no Innholdsfortegnelse Introduksjon 3 1 - Innlogging 4 1.1 - Logge inn 4 1.1 - Logge ut 4 2 - Grensesnitt 5 2.1 - Menyfelt 5 2.2-3 - Opprette, lagre og

Detaljer

Redaktørhåndbok. Versjon 4.40. ElektroPost Stockholm ABFinlandsgatan 38 164 74 KISTA www.ep.se www.episerver.com

Redaktørhåndbok. Versjon 4.40. ElektroPost Stockholm ABFinlandsgatan 38 164 74 KISTA www.ep.se www.episerver.com Redaktørhåndbok Versjon 4.40 ElektroPost Stockholm ABFinlandsgatan 38 164 74 KISTA www.ep.se www.episerver.com Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis

Detaljer

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress Sist oppdatert 05.06.2015 Innholdsfortegnelse 1. Hva er Wordpress?... 3 2. Hvordan logger jeg inn i kontrollpanelet?...

Detaljer

Gå til Nedlastninger på menylinjen for Visma Skolelisens og velg Visma Lønn versjon 9.5.

Gå til Nedlastninger på menylinjen for Visma Skolelisens og velg Visma Lønn versjon 9.5. 1 Før du starter I Windows må du sørge for at tekst og andre elementer er satt til å vises normalt 100%. Visma Lønn støtter ikke zooming, da vil noen elementer forsvinne fra programmet og ikke fungere.

Detaljer

Brukerveiledning Privatisering av datamaskinen For avgangselever våren 2017

Brukerveiledning Privatisering av datamaskinen For avgangselever våren 2017 Brukerveiledning Privatisering av datamaskinen For avgangselever våren 2017 Trinn 1 av 2 Du har nettopp fått maskinen din installert på nytt slik at du kan benytte den privat. Første gangen du skrur den

Detaljer

Brukerveiledning - secure.nhh.no og secure.privnett.nhh.no

Brukerveiledning - secure.nhh.no og secure.privnett.nhh.no Brukerveiledning - secure.nhh.no og secure.privnett.nhh.no NHH tilbyr ansatte og studenter ekstern tilgang til NHH-interne ressurser slik som M-området, felles filområder, bibliotektjenester m.m. Tjenesten

Detaljer

Enbruker-installasjon

Enbruker-installasjon Veiledning Enbruker-installasjon Mars 2016 Din verktøykasse for anbud og prosjekt 2016 Powel AS Side 1 av 28 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 3 2 DATABASEINSTALLASJON 3 2.1 SIKKERHETSKOPI 3 2.2 INSTALLASJON

Detaljer

Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows!

Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows! Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows! Det kan være at du har mottatt en Installasjons-CD eller CD/minnepinne/hentet fra internett med programmet. Dette dokumentet følger med Installasjons-CD fra

Detaljer

WWW.POLARPRODUKSJON.NO

WWW.POLARPRODUKSJON.NO GUIDE RSHL.NO Av Fredrik Mediå Oppgraderingen av nettstedet RSHL.NO har ført til at det kan oppstå en del spørsmål og forvirringer rundt hvordan forskjellige elementer fungerer. Denne guiden skal fungere

Detaljer

BRUKERVEILEDNING TIL MAGNORMOEN INDUSTRIOMRÅDE OG GAUSTADVEGEN INDUSTRIOMRÅDES HJEMMESIDER:

BRUKERVEILEDNING TIL MAGNORMOEN INDUSTRIOMRÅDE OG GAUSTADVEGEN INDUSTRIOMRÅDES HJEMMESIDER: BRUKERVEILEDNING TIL MAGNORMOEN INDUSTRIOMRÅDE OG GAUSTADVEGEN INDUSTRIOMRÅDES HJEMMESIDER: http://www.magnormoen.no/ og http://www.gaustadvegen.no/ Utarbeidet av Solveig Hem Sørli og Arne Sørli Side 1

Detaljer

Innstallasjon og oppsett av Wordpress

Innstallasjon og oppsett av Wordpress Del 1 - Installasjon og oppsett Innstallasjon og oppsett av Wordpress Wordpress har blitt en veldig populær publiseringsplattform for websider. Uten særlige tekniske ferdigheter kan man sette opp profesjonelle

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Installere systemet

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Installere systemet Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Installere systemet Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Installere Lønn 5.0... 3 Krav til maskin og operativsystem... 3 Forberede installasjonen... 3 Installere database...

Detaljer

Integrasjon mot Active Directory i EK 2.37

Integrasjon mot Active Directory i EK 2.37 Notat EK har funksjonalitet for å synkronisere brukertabellen sin mot Active Directory eller en annen katalogtjeneste som kan aksesseres via LDAP protokollen. Funksjonaliteten kan brukes til å: - Oppdatere

Detaljer

Installasjonsveiledning av Faktura Z

Installasjonsveiledning av Faktura Z Installasjonsveiledning av Faktura Z Innholdsfortegnelse INSTALLASJONSVEILEDNING AV FAKTURA Z 1 Innholdsfortegnelse 1 Oppstart av CD 1 Installasjon av Faktura Z 2 Installasjon av database 5 Programinfo

Detaljer

Mac OS X versjon 10.5 Leopard Installering og klargjøring

Mac OS X versjon 10.5 Leopard Installering og klargjøring Mac OS X versjon 10.5 Leopard Installering og klargjøring Hvis du allerede har Mac OS X versjon 10.3 eller nyere installert på maskinen: Alt du trenger å gjøre, er å oppgradere til Leopard. Les «Oppgradere

Detaljer

Hvordan å lage og publisere ditt personlige visittkort

Hvordan å lage og publisere ditt personlige visittkort Hvordan å lage og publisere ditt personlige visittkort Av Asle Skauge Dette skal være en bruksanvisning som alle kan følge for å få lagt ut sitt personlige visittkort på internett. Hensikten med et slikt

Detaljer

Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1

Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1 Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1 NYHETER OG FORBEDRINGER Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 2 Oslo, juni 2011 1. Sirkulasjon All informasjon i dette dokumentet kan endres uten varsel og innebærer

Detaljer

Intentor Helpdesk - Installasjon Step #3: Microsoft Reporting Services

Intentor Helpdesk - Installasjon Step #3: Microsoft Reporting Services Intentor Helpdesk - Installasjon Step #3: Microsoft Reporting Services Dokumentasjon levert av: Prosjekt: Norsk Data Senter AS Installasjon av Intentor Helpdesk Norsk Data Senter AS e-post info@nds.no

Detaljer

BRUKERMANUAL. Telsys Online Backup

BRUKERMANUAL. Telsys Online Backup BRUKERMANUAL Telsys Online Backup TELSYS AS - 06.08.2009 Innhold Generelt... 3 Kom i gang... 4 Installasjon av Telsys Online Backup Proff/Standard... 4 Start opp klienten for første gang!... 10 Logg inn...

Detaljer

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup 1 Systemkrav ADSL eller minimum ISDN via router. Ved automatisk backup: Min. Windows XP / 2000 / 2003 (pga. Service) Ved manuellt system: Min. Windows 98 SE NotaPlan Backup bør installeres på den/de maskiner

Detaljer

Kom i gang med E-Site - Med E-Site er det enkelt og trygt å redigere dine websider

Kom i gang med E-Site - Med E-Site er det enkelt og trygt å redigere dine websider Kom i gang med E-Site - Med E-Site er det enkelt og trygt å redigere dine websider Innhold Side 1 Introduksjon...2 2 Logge inn i administrasjonsområdet...3 2.1 Fyll inn brukernavn og passord...3 2.2 Glemt

Detaljer

Installasjonsveiledning. Mamut. Oppdatering til versjon 12.1

Installasjonsveiledning. Mamut. Oppdatering til versjon 12.1 Mamut Installasjonsveiledning Oppdatering til versjon 12.1 Detaljert steg-for-steg veiledning i hvordan installere/oppdatere ditt datax-program fra Mamut 2 FØr installasjon serverinstallasjon EttEr installasjon

Detaljer

KPS kontaktdatase Driftsveiledning

KPS kontaktdatase Driftsveiledning KPS kontaktdatase Driftsveiledning Dettte dokumentet er beregnet for IT/driftsansvarlige, og inneholder ikke brukerveiledning for KPS kontaktdatabase. Brukerveiledning finnes på denne adressen http://www.eilert.no/kps/bruksanvisning.html

Detaljer

Datamann Informasjonssystemer

Datamann Informasjonssystemer 1 Datamann Informasjonssystemer Brukerveiledning 2013 Datamann AS 2 3 DATAMANN INFORMASJONSSYSTEMER SYSTEMKRAV PC med Pentium eller høyere. Internettilgang med 1 Mbit/s eller høyere Internett Explorer

Detaljer

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0 Laget av Innhold: Introduksjon 2 Næringsregner på PC n 2 Næringstabell 2 Statistikk 2 Hvem passer programmet for? 2 Bruk av programmet 3 Innlogging av forskjellige brukere 3 Hovedprogramet har 3 felt 4

Detaljer

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og klargjøringshåndbok

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og klargjøringshåndbok Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og klargjøringshåndbok Les dette dokumentet før du installerer Mac OS X. Det inneholder viktig informasjon om installeringen av Mac OS X. Systemkrav Hvis du skal

Detaljer

Brukermanual. Support: Skytterkontoret Tlf: 02419, tast 2 support@dfs.no http://www.dfs.no/support. Velkommen til EPI-Server 7.

Brukermanual. Support: Skytterkontoret Tlf: 02419, tast 2 support@dfs.no http://www.dfs.no/support. Velkommen til EPI-Server 7. Velkommen til EPI-Server 7.5 (CMS) Levert av Skytterkontoret. EPI-Server 7.5 (CMS 7.5) er et publiseringssystem som gjør det enkelt for deg å oppdatere innholdet på dine Internettsider. I denne brukerdokumentasjonen

Detaljer

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish.

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish. Brukermanual - Joomla Bonefish brukermanual - Joomla Gratulerer med ny nettside fra Bonefish. Du er nå blitt eier og administrator for din egen nettside, noe som gir deg visse forpliktelser ovenfor din

Detaljer

datax Kjørebok Admin Innhold

datax Kjørebok Admin Innhold datax Kjørebok Admin Innhold datax Kjørebok Admin er en modul for deg som har administrasjonsrettigheter i datax Kjørebok Bedrift. Her redigeres alt som har med brukernavn og passord å gjøre, slik at du

Detaljer

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9 Innholdfortegnelse Introduksjon...................................5 Systemkrav...................................7 For Windows...................................9 Installere programvare for bildeutskrift

Detaljer

ff Brukermanual ebladadmin Pro

ff Brukermanual ebladadmin Pro ebladadmin ebladadmin er en nettbasert publiseringsløsning for publisering av eblad (digitale magasiner, publikasjoner, DM, årsrapporter, tilbudsaviser, kataloger, produktpermer, bruksanvisninger, mm)

Detaljer

Google Cloud Print-guide

Google Cloud Print-guide Google Cloud Print-guide Versjon 0 NOR Merknadsdefinisjoner Vi bruker følgende merknadsstil gjennom hele denne brukermanualen: Merknadene forteller deg hvordan du reagerer på situasjoner som kan oppstå,

Detaljer

Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører

Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører Nettmelding Brukerveiledning Generell 0.5.doc Side 1 av (26) Innledning Dette er den generelle brukerveiledningen til Elsmart Nettmelding. Denne veiledningen

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Oppdatere til ny versjon

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Oppdatere til ny versjon Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Oppdatere til ny versjon Oppdatere Lønn 5.0 Denne veiledningen omhandler oppdatering av Huldt & Lillevik Lønn 5.0 versjon 5.10.2 eller nyere. Forberede oppdateringen Forutsetninger

Detaljer

ThinkPage CMS 2.0. Hurtigveiledning. Av ThinkPage AS

ThinkPage CMS 2.0. Hurtigveiledning. Av ThinkPage AS ThinkPage CMS 2.0 Hurtigveiledning Av ThinkPage AS ThinkPage CMS 2 Forord Dette er en midlertidig brukerveiledning tar for seg de viktigste basisfunksjonene i ThinkPage CMS og gir brukeren nødvendig innføring

Detaljer

Hvordan deaktivere lisens, installere og oppgradere Handyman på mobil enhet

Hvordan deaktivere lisens, installere og oppgradere Handyman på mobil enhet Hvordan deaktivere lisens, installere og oppgradere Handyman på mobil enhet Innhold 1.Deaktivere lisens til bruker med mobil enhet... 1 Office... 1 Administrator... 2 2.Installere Handyman på mobil enhet

Detaljer

Brukerdokumentasjon for LabOra portal - forfattere

Brukerdokumentasjon for LabOra portal - forfattere Brukerdokumentasjon for LabOra portal - forfattere Skin: Dnnbest-Grey-Skin1024 Skin: Metro7 Custom LabOra web-portal er et web-basert publiseringsprogram for publisering av informasjon på hjemmesider.

Detaljer

Installasjon av FEBDOK versjon 5.1 konsern

Installasjon av FEBDOK versjon 5.1 konsern Installasjon av FEBDOK versjon 5.1 konsern Dette er en veiledning av FEBDOK 5.1 konsern. Denne veiledningen har skjermbilder fra Windows 7. Har du ikke Windows 7 kan skjermbildene avvike noe, men prinsippet

Detaljer

TAIME DATABASE INSTALLASJONSVEILEDNING

TAIME DATABASE INSTALLASJONSVEILEDNING TAIME DATABASE INSTALLASJONSVEILEDNING ojf-produkt Innhold 1 Database og databasekobling... 3 1.1 TAIME Treningsplanlegger... 3 1.2 Databasekobling... 3 1.2.1 SQL SERVER EXPRESS... 4 1.2.2 Lage database

Detaljer

Uansett hvilken håndbok du benytter vil fremgangsmåten være den samme. I denne veiledningen benytter vi personalhåndboken som eksempel.

Uansett hvilken håndbok du benytter vil fremgangsmåten være den samme. I denne veiledningen benytter vi personalhåndboken som eksempel. Velkommen som bruker av nettbaserte håndbøker fra Hovedorganisasjonen Virke. Våre nettbaserte håndbøker kan tilpasses din virksomhet. De er redigerbare, samtidig blir de automatisk oppdatert med nye lover

Detaljer

Brukerdokumentasjon Prosjektrom

Brukerdokumentasjon Prosjektrom Brukerdokumentasjon Prosjektrom eksterne brukere Microsoft SharePoint 2010 Veidekke Side 1 Innhold Komme i gang... 3 Hvordan orientere seg i prosjektrommet?... 4 Laste opp dokumenter til prosjektrommet...

Detaljer

Copyright EPiServer AB

Copyright EPiServer AB Innholdsfortegnelse 3 Innhold OM DETTE DOKUMENTET 6 HVORDAN FÅ TILGANG TIL EPISERVER-HJELPESYSTEM 6 KRAV TIL KUNNSKAP 6 REFERANSER 6 NETTSAMFUNN PÅ EPISERVER WORLD 6 COPYRIGHT-ERKLÆRING 6 INTRODUKSJON

Detaljer

Bruk av Domenia Norges AS Webmail

Bruk av Domenia Norges AS Webmail Bruk av Domenia Norges AS Webmail Domenia Norges webmail finner du på adressen http://webmail.domenia.no Hva trenger jeg? Du trenger en e-postkonto, samt brukernavn og passord til denne kontoen. Dersom

Detaljer

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Product Search Kelkoo

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Product Search Kelkoo Mamut Business Software Introduksjon Mamut Enterprise Product Search Kelkoo Dokumentasjon for utvidelser av Mamut Enterprise System Mamut Enterprise Product Search Kelkoo Versjon: 11.1 i Innhold MAMUT

Detaljer

// Mamut Business Software Installasjonsveiledning

// Mamut Business Software Installasjonsveiledning // Mamut Business Software Installasjonsveiledning Innhold Før installasjon 2 Om programmet 2 Om installasjon 3 Om flerbrukerinstallasjon 3 Under installasjon 7 Betingelser for installasjon 7 Slik installerer

Detaljer

Uni Micro Solutionpartner. Demoversjon Installasjon

Uni Micro Solutionpartner. Demoversjon Installasjon Uni Micro Solutionpartner Demoversjon Installasjon Velkommen til installasjon av Uni Økonomi V3 demoversjon. Her vil vi gi deg en steg for steg veiviser for hvordan du laster ned, installerer og tar i

Detaljer

Side 1. Sniggabo CMS brukermanual rev. 2

Side 1. Sniggabo CMS brukermanual rev. 2 Side 1 Sniggabo CMS brukermanual rev. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Logg inn... 3 Menylinje... 3 Artikkelliste... 4 Ny artikkel... 5 Aktiviteter... 8 Rediger aktivitet... 9 Dokumenter... 9 Nytt dokument... 10

Detaljer

Kom i gang med E-Site

Kom i gang med E-Site Kom i gang med E-Site - Med E-Site er det enkelt og trygt å redigere dine websider Innhold Side 1 Introduksjon...2 2 Logge inn i adminsider...3 2.1 Fyll inn brukernavn og passord...3 2.2 Glemt passord...3

Detaljer

Programvare som installeres Følgende tre programmer benyttes til oppgraderingen og kan lastes ned fra www.cicerone.no.

Programvare som installeres Følgende tre programmer benyttes til oppgraderingen og kan lastes ned fra www.cicerone.no. INNHOLD INNLEDNING... 2 Bruk sertifisert konsulent på oppgradering av Visma CRM... 2 FØR OPPGRADERING AV SERVER... 2 Programvare som installeres... 2 Logg ut av CAT... 2 Stopp rso_rsv.exe... 2 TA BACKUP...

Detaljer

Komme i gang med QuarkXPress 10.0.1

Komme i gang med QuarkXPress 10.0.1 Komme i gang med QuarkXPress 10.0.1 INNHOLD Innhold Relaterte dokumenter...3 Krav til systemet...4 Krav til systemet: Mac OS X...4 Krav til systemet: Windows...4 Installere: Mac OS...5 Legge til filer

Detaljer

Import av klientfiler er kun mulig fra Akelius Årsavslutning, Akelius Skatt og Akelius Revisjon.

Import av klientfiler er kun mulig fra Akelius Årsavslutning, Akelius Skatt og Akelius Revisjon. Filimport til Akelius Byrå Det er viktig at du følger anvisningene nøye for at overføringen av filer til Akelius Byrå skal bli riktig. Beregn godt med tid da importen kan være tidkrevende. Normal regnes

Detaljer

Learning Online. DataPower. Registrering. for administratorer. Versjon 2.x

Learning Online. DataPower. Registrering. for administratorer. Versjon 2.x DataPower Learning Online Registrering for administratorer Versjon 2.x OKOK 1 Registrering Registrering Etter bestilling av ett eller flere kurs, registrerer DataPower Learning den nye bedriften i DataPower

Detaljer

// Mamut Business Software Oppdateringsveiledning

// Mamut Business Software Oppdateringsveiledning // Mamut Business Software Oppdateringsveiledning Innhold Om oppdatering til ny versjon 3 Utføre sikkerhetskopiering 5 Oppdatering til nyeste versjon 7 Flytte programmet til en annen datamaskin/server

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR UNIVERSITETET I OSLO. (Versjon 23.4.2012)

BRUKERHÅNDBOK FOR UNIVERSITETET I OSLO. (Versjon 23.4.2012) BRUKERHÅNDBOK FOR UNIVERSITETET I OSLO (Versjon 23.4.2012) Innholdsfortegnelse Kort om håndboken... 3 Om Ephorus... 4 1. Logge inn... 4 2. Mine dokumenter... 5 3. Laste opp... 8 4. Rapporter... 9 5. Innstillinger...

Detaljer

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Innhold KOMME I GANG 2 Logge på 2 I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Lukk 6 Ny 6 Flytt opp/ Flytt ned 6 Klipp 7 Kopier 7 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

Innhold RDP... 2 Oppkobling Kirkedata... 2 Flere brukerpålogginger til Kirkedata... 8

Innhold RDP... 2 Oppkobling Kirkedata... 2 Flere brukerpålogginger til Kirkedata... 8 Innhold RDP... 2 Oppkobling Kirkedata... 2 Flere brukerpålogginger til Kirkedata... 8 Endre passord på Kirkedata... 11 Dropbox på Kirkedata... 14 Apple Mac RDP... 20 Outlook og e-post... 30 Outlook Web

Detaljer

Installere JBuilder Foundation i Windows XP

Installere JBuilder Foundation i Windows XP Installere JBuilder Foundation i Windows XP Installasjon av JBuilder Foundation på Windows (dekker her spesifikt fremgangen ved bruk av Microsoft Windows XP Professional, men det vil mest trolig ikke være

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING

INSTALLASJONSVEILEDNING INSTALLASJONSVEILEDNING Oppdatering av ditt Mamut-system DETALJERT STEG-FOR-STEG VEILEDNING I HVORDAN OPPDATERE DIN VERSJON AV MAMUT BUSINESS SOFTWARE FRA VERSJON 9.0 ELLER NYERE Mamut Kunnskapsserie,

Detaljer

Installasjonsveiledning for Ordnett Pluss

Installasjonsveiledning for Ordnett Pluss Installasjonsveiledning for Ordnett Pluss Systemkrav Alle systemer Windows Linux Nedlasting/distribusjon Installasjon Windows Programtillegg Chrome Silent install/msiexec Datafiler Ubuntu Terminal/Kilent

Detaljer

Installasjon enbruker

Installasjon enbruker Veiledning Installasjon enbruker 04.06.2012 Din verktøykasse for anbud og prosjekt 2012 CITEC AS v/sverre Andresen Side 1 av 25 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 3 2 DATABASEINSTALLASJON 3 2.1 START INSTALLASJON

Detaljer

Hurtigguide. Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint.

Hurtigguide. Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint. Hurtigguide Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint.no Org. nr. 983443117 NO INNHOLD 1 Hvorfor er det ulik farge og utseende

Detaljer

Brukerveiledning. Madison Møbler Administrasjonsside

Brukerveiledning. Madison Møbler Administrasjonsside Brukerveiledning Madison Møbler Administrasjonsside 1 1. Forord 1.1 Produktet Produktet blir konstruert som et nytt produkt da kunde/bruker ikke har noe eksisterende løsning, derfor er dette den nåværende

Detaljer

Brukerveiledning. For administrering av nettressursen BRUKERVEILEDNING ADMINISTRATOR

Brukerveiledning. For administrering av nettressursen BRUKERVEILEDNING ADMINISTRATOR Brukerveiledning For administrering av nettressursen 1 Som administrator kan du legge til, redigere, fjerne, og gruppere brukere for din barnehage eller skole. Du finner denne funksjonen «innstillinger»

Detaljer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer HR analysen Ny versjon 2009 Brukermal Administratorer 1) Som administrator Det første bildet en kommer inn på når en har logget seg inn er: A) Legg merke til den hvite boksen på høyre side der det står

Detaljer

ASKER FOTBALL KVINNERS NETTSIDE

ASKER FOTBALL KVINNERS NETTSIDE ASKER FOTBALL KVINNERS NETTSIDE BRUKERVEILEDNING FOR REDIGERINGSPROGRAM Link til redigeringsprogrammet: http://www.askerfk.no/admin/default.asp Skriv inn ditt brukernavn og passord. Brukernavn og passord

Detaljer