Administratorhåndbok. Versjon ElektroPost Stockholm AB Finlandsgatan 38 SE KISTA SWEDEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Administratorhåndbok. Versjon 4.20. ElektroPost Stockholm AB Finlandsgatan 38 SE-164 74 KISTA SWEDEN www.ep.se www.episerver.com"

Transkript

1 Administratorhåndbok Versjon 4.20 ElektroPost Stockholm AB Finlandsgatan 38 SE KISTA SWEDEN

2 Administratorhåndbok for EPiServer 4.20 Rev A Opprettet den Sist lagret den 8 October 2003

3 Innholdsfortegnelse 3 Innholdsfortegnelse INSTALLERE EPISERVER 5 SYSTEMKRAV INSTALLERE BESØKE WEBOMRÅDET FØRSTE GANG FILSTRUKTUR 11 INNHOLD I KATALOGENE Kataloger som tilpasses KATALOGEN UPLOAD Sidens katalog Global katalog LOGG PÅ 13 VINDUET SYSTEMADMINISTRASJON 14 SYSTEMINNSTILLINGER Generelt Redigering Koblingsverktøy Database LDAP LISENS BYGG OM KOBLINGER ROBOTSØK PRODUKTOPPDATERINGER TØM OPPLASTINGSKATALOGEN REDIGER FANER REDIGER RAMMER REDIGER KATEGORIER REDIGERE SPRÅK EKSTERNE WEBOMRÅDER SIKKERHETSKOPI PLANLAGTE JOBBER 23 ABONNEMENT AUTOMATISK TØMMING AV PAPIRKURVEN ARKIVFUNKSJON RETTIGHETER 25 BRUKERGRUPPER I EPISERVER RETTIGHET TIL REDIGERINGS- OG ADMINISTRATORMODUS Endre rettigheter i web.config ANGI RETTIGHETER TILGANGSKONTROLL TIL FUNKSJONER Legg til / endre tilgang til en funksjon for en gruppe/bruker Fjerne tilgang til en funksjon for en gruppe/bruker ADMINISTRERE GRUPPEDATA I EPISERVER Grupper i EPiServer Slette grupper Grupper fra Windows Grupper fra LDAP INNSTILLINGER FOR EKSTRANETTBRUKERE SØK ETTER BRUKER/GRUPPE Redigere brukere

4 4 Administratorhåndbok EPiServer 4.20 Slette brukere OPPRETT BRUKERE ANGI RETTIGHETER FOR FORSKJELLIGE REDAKTØRER I TRESTRUKTUREN VERKTØY 39 EKSPORTERE DATA IMPORTERE DATA ARBEIDSFLYTEN Opprett arbeidsflyt Generelt Beskrivelse av flyten Automatisk aktivering Aktiverte flyter REDIGERE ARBEIDSFLYTER SLETTE ARBEIDSFLYTER SIDETYPER 45 Sidemaler kontra sidetyper OPPRETTE NY SIDETYPE REDIGERE SIDETYPE Informasjon Standardverdi Tilgjengelige sidetyper KOPIERE SIDETYPE REDIGER EGENSKAP SPRÅK I EPISERVER 51 SPRÅK I REDIGERINGS- OG ADMINISTRATORMODUS ENDRE SPRÅKENE I EPISERVER LEGG TIL ET NYTT SPRÅK I EPISERVER DESIGN 53 HJELPEFILER 54 SAKREGISTER 55

5 Installere EPiServer 5 Installere EPiServer Du installerer EPiServer ved å bruke et installasjonsprogram som du laster ned fra Internett. Programmet henter automatisk aktuelle filer fra Internett når du starter installasjonen. Begynn med å laste ned installasjonsfilen til serveren du skal installere EPiServer på. Serveren må være installert med nødvendig programvare før du installerer EPiServer. Systemkrav Windows 2000 Server eller Windows 2003 Server med IIS 5.0. Microsoft.Net Framework 1.0 eller Microsoft.Net Framework 1.1. Microsoft SQL 2000 eller SQL 7.0, eller Oracle 9i release 2. Microsoft IE 6.0 eller senere versjon for redaktører og administratorer Installere Start filen EPiServerInstaller.exe. Installasjonsprogrammet startes, og dialogboksen for installasjonen vises. Du må nå angi ulike innstillinger for installasjonen din på en del sider. Fyll inn informasjonen og velg Next. Begynn med å angi hvilken type installasjon du vil ha. Angi om du vil installere et nytt webområde eller oppgradere fra en tidligere EPiServer 4-versjon eller EPiServer Velg installasjonstype ved å velge ønsket alternativ. 2. Velg Next.

6 6 Administratorhåndbok EPiServer 4.20 På denne siden skal du laste opp den lisensfilen som du har fått fra leverandøren din. 3. Velg Browse og finn filen på maskinen. 4. Velg Next. Angi hvilken versjon av EPiServer du skal installere.

7 Installere EPiServer 7 5. Velg hvilken versjon du vil installere, i feltet Install version. Den seneste versjonen vises øverst i listen. Angi hvordan du vil sette opp webområdet i Internet Information Server, på neste side. 6. Velg om webområdet skal installeres på et webområde som alt eksisterer i Internet Information Server, i feltet Select IIS instance, eller velg om det skal opprettes et nytt under installasjonen. Hvis du velger å opprette et nytt, vises følgende dialogboks 7. Skriv inn navnet på webområdet i feltet Site name. Det er dette navnet som senere vises i navnelisten i web-leseren. Verdien kan senere endres i administratormodus. 8. Angi adressen du vil bruke til webområdet, i feltet URL. 9. Velg katalogen der du vil installere webområdet, i feltet Directory. 10. Velg Create for å opprette webområdet i Internet Information Server. 11. Velg om du vil koble webområdet til en virtuell katalog i IIS, i feltet Virtual directory. Hvis du skal installere webområdet i roten på webområdet, lar du feltet stå tomt. Dette anbefales. 12. Velg Next.

8 8 Administratorhåndbok EPiServer 4.20 Angi hvilken database du vil koble til webområdet, på neste side. Databasen må være installert og konfigurert før du begynner å installere EPiServer. Kontroller at brukeren du angir nedenfor, har eierrettigheter til databasen. I filen med viktig informasjon som følger med installasjonsprogrammet, kan du lese om hvordan du installerer databasen. 13. Angi søkebanen til maskinen der databasen du skal bruke, er installert, i feltet Server. Hvis databasen finnes lokalt på samme maskin der du skal installere EpiServer, skriver du (local). 14. Angi navnet på databasen du skal bruke, i feltet Database. 15. Angi brukernavnet som har eierrettigheter til databasen du har angitt ovenfor, i feltet Username. 16. Angi passordet som gjelder for brukeren ovenfor, i feltet Password. 17. Velg Next.

9 Installere EPiServer 9 Angi en administratorkonto du senere kan bruke til å logge deg på webområdet for første gang, på neste side. Det er enkelt å slette denne kontoen senere hvis du ønsker det. 18. Angi brukernavnet du vil bruke til å logge deg på webområdet for første gang, i feltet Username. 19. Angi passordet du vil bruke for brukeren ovenfor, i feltet Password. 20. Angi passordet enda en gang i feltet Confirm password. 21. Velg Next.

10 10 Administratorhåndbok EPiServer Kontroller at du har oppgitt riktig informasjon. Hvis du ikke har det, velger du Back for å gå tilbake og endre den. 23. Start installasjonen ved å velge Finish. Installasjonen starter nå, og begynner med å laste ned alle programfiler fra Internett. Dette kan ta litt tid. Når installasjonen er fullført, får du en melding om det. Kontakt leverandøren hvis du vil installere et webområde som ikke har kontakt med Internett. Når installasjonen er fullført, har det blitt opprettet en katalog i installasjonskatalogen. Den inneholder filer som ble lastet ned for å kunne gjennomføre installasjonen. Her finnes også en tekstfil der selve installasjonsforløpet beskrives. Denne filen kan sendes til kundestøtte hvis det har oppstått en feil under installasjonen som du trenger hjelp med. Hvis installasjonen er fullført uten problemer, bør du slette filen fra datamaskinen siden den inneholder sensitiv informasjon som ikke bør vises til uvedkommende. TIPS! Les alltid filen med viktig informasjon (Readme) som følger med installasjonsfilene. Her finner du informasjon om flere momenter som eventuelt må gjøres for at installasjonen skal bli komplett. Besøke webområdet første gang Den første gangen du besøker webområdet må du logge deg på og stille inn standardspråk samt velge innholdet som skal finnes på webområdet. Du logger deg på med de brukernavnene og passordene som du angav under installasjonen. Som standard leveres EPiServer med fem ulike systemspråk: svensk, engelsk, norsk, dansk og finsk. Innhold i form av eksempelmaler og tips om hvordan de kan brukes, finnes på to språk, svensk eller engelsk. Første gang du besøker webområdet, må du velge hva som skal gjelde for ditt webområde. Systemspråket er enkelt å endre i etterkant. Du kan også bruke EPiServers importfunksjon til å importere andre maler og annet innhold ved en senere anledning.

11 Filstruktur 11 Filstruktur Ved installasjonen av EPiServer opprettes det som standard en katalog på web-serveren med navnet EPiServerNET. I denne katalogen ligger alle filer som har med EPiServer å gjøre. Ved å vite hva som finnes i de ulike katalogene, kan du tilpasse webområdet slik at arbeidet til dine redaktører forenkles. Redaktørene har fremfor alt tilgang til katalogen Upload via redaktørgrensesnittet. Ved å opprette en nyttig struktur her kan du forenkle arbeidet med filer og bilder for redaktørene. Det er nyttig å tenke igjennom hvordan strukturen skal se ut, slik at det blir lett å finne bilder og filer som er lastet opp tidligere. Innhold i katalogene Navn på katalog Admin Aspnet_client Bin Edit Help Images Lang Styles Templates Upload Util WebServices Innhold Filer som aktiverer administratormodus Støttefiler som inngår i.net-rammeverket Kompilert kodebibliotek for EPiServer-kjernen og webområdet Filer som aktiverer redigeringsmodus Kundetilpassede hjelpefiler som du selv kan lage i HTML Bilder som i de fleste tilfeller hører til hoveddesignen på webområdet Filer som kontrollerer språket i administrator- og redigeringsmodus Filer som kontrollerer utseendet på webområdet Filer som skaper de ulike sidetypene og funksjonene på webområdet Katalogen er angitt som standardkatalogen redaktørene bruker ved nedlasting av filer og bilder. Her kan du lage din egen struktur som passer til din organisasjon Systemfiler som brukes av EPiServer Ulike Web-tjenester som brukes for å kontakte EPiServer Kataloger som tilpasses Når en leverandør tilpasser EPiServer til kundens behov, er det noen filer i kataloger som først og fremst endres av utviklere. Katalogene som tilhører EPiServer-systemet, endres ikke. Dette gjør at systemet kan oppgraderes senere, og dermed gi ny funksjonalitet for redaktører og administratorer. Katalogene som kan tilpasses, er Help, Images, Styles, Templates, Upload og WebServices. Også katalogen Lang kan av og til endres. Hvis dette skjer, er det viktig å ha kontroll på dette siden disse filene overskrives ved en eventuell oppgradering. Les mer om dette under Språk i EPiServer. Katalogen Upload Når en redaktør laster bilder og dokumenter til webserveren, lagres disse som standard i katalogen Upload. I Systeminnstillinger kan du velge hvilken katalog filene skal lastes til, hvis du ikke vil bruke upload. Alle filer som vises for besøkende på webområdet, lagres i den strukturen man velger å laste opp til. For at det skal være enkelt å arbeide med kataloger og filer for redaktørene, er det viktig at

12 12 Administratorhåndbok EPiServer 4.20 man helt fra begynnelsen har en definert fremgangsmåte. Ved opplasting av filer har man som redaktør to alternativer. De to alternativene er å laste opp til Sidens katalog eller til Global katalog, og det er fordeler og ulemper med begge. Hvilken fremgangsmåte som skal gjelde for ditt webområde, avhenger av hvordan redaktørene dine er vant til å arbeide og hvor datakyndige de er. Dette er noe som bør diskuteres fra tilfelle til tilfelle. Under Tilgang til funksjoner stiller du inn de rettighetene som skal gjelde på ditt webområde. Sidens katalog Når en redaktør laster opp en fil til Sidens katalog, opprettes det alltid en ny katalog som er koblet til siden. Katalogen får et navn som består av sifre. Hvis man har mange sider med filer på alle sider, innebærer det at man får mange kataloger i strukturen. En fordel med å bruke Sidens katalog er at man som redaktør ikke behøver å holde rede på hvor man skal gjøre av bilder. En annen er at man fra administratormodus kan tømme opplastingskatalogen. Dette innebærer sletting av alle kataloger som er koblet til sider som ikke finnes på webområdet mer. Det betyr at redaktørene slipper å fjerne gamle bilder selv. Det er bare sifferkatalogene som fjernes når man bruker Tøm opplastingskatalogen. Det er en ulempe å bruke Sidens katalog hvis mange bruker de samme filene på mange forskjellige sider. Da må man laste dem opp til en ny katalog hver gang man skal bruke filen. Global katalog Når en redaktør laster en fil til global katalog, skal redaktøren plassere seg i den katalogen som redaktøren ønsker at bildene skal lagres i, før opplastingen finner sted. Før arbeidet begynner, kan det være praktisk å ha bygd opp en filstruktur som redaktøren kjenner igjen og forstår. Man kan også gi redaktøren rettigheter til å opprette egne kataloger og annen filhåndtering. En fordel med å bruke den globale katalogen er at man som redaktør enkelt kan finne igjen bilder som allerede er lastet opp på web-serveren, ettersom alt blir lagret i en katalogstruktur man kjenner igjen. En ulempe med å bruke den globale katalogen er at det er vanskelig å holde styr på hvilke filer som brukes og hvilke som ikke gjør det. Det finnes ingen automatisert tømming av katalogene. Hver redaktør eller administrator må tømme katalogen helt på egen hånd, og det oppstår en fare for at det slettes filer som er i bruk.

13 Logg på 13 Logg på EPiServer er et web-publiseringssystem som ikke krever noe særlig redaktørarbeid eller spesielt mye maskin- og programvare på datamaskiner. Redaktøren må ha kunnskap om enkel tekstbehandling, og datamaskinen må ha en web-leser. For å administrere et webområde behøves det heller ikke så mye mer kunnskap. Det meste av administreringen gjøres via enkle skjemaer. Kunnskap om hvordan Internett fungerer og hvordan web-sider opprettes og behandles av ulike systemer, er riktignok en stor fordel. Kunnskap om Windows Server og IIS er også nødvendig for at arbeidet skal flyte smidig. Hvis du vil gå til administratormodus, åpner du web-leseren og skriver inn adressen til webområdet du skal administrere. I tillegg skriver du inn /admin, for eksempel Da vises det et påloggingsvindu, og du logger på med brukernavn og passord. Når du skal administrere det grafiske utseendet (CSS-maler) samt språk i form av for eksempel hjelpetekster i redigerings- og administratormodus, gjøres dette direkte via endringer i spesielle filer som finnes på web-serveren. Se avsnittet om Design for informasjon om grafisk utseende og avsnittet Språk for språkinformasjon. Vinduet Redigeringsmodus Visningsmodus Hjelp Startside med informasjon om webområdet

14 14 Administratorhåndbok EPiServer 4.20 Systemadministrasjon Systeminnstillinger I systeminnstillinger angir du innstillinger som gjelder for hele EPiServer. Du kan endre språk, baner til ulike deler på web-serveren med mer. Vanligvis angis disse innstillingene ved installasjon, og de endres sjelden. Generelt Navn på webområdet Navnet som vises i navnelisten øverst i web-leservinduet. Adresse til webområdet Web-adressen til webområdet brukes ved flere tilfeller i EPiServer, for eksempel i abonnementer. I dette feltet angir du web-adressen for webområdet, slik at riktig informasjon sendes til brukerne. Standardspråk Redigerings- og administratormodus kan vises på forskjellige språk. Her kan du velge hvilket språk som skal gjelde for din EpiServer. Merk at informasjonen som lagres i databasen, ikke endres selv om du bytter språk her. Les mer om å bytte språk under Språk i EPiServer. Hvis redaktøren selv har valgt et språk under Mine innstillinger, er det dette språket som gjelder for denne redaktøren, uansett standardspråk. Krypter filen web.config I filen web.config finnes en del opplysninger om systemet som ikke bør havne i urette hender. En av dem er informasjon til og fra databasen. For at ingen skal kunne se den informasjonen gjennom å lese filen, krypterer man den. Merk av for alternativet og lagre systeminnstillingene. Da krypteres i første omgang informasjonen om koblingen til databasen. Feilhåndtering i EPiServer Hvis det oppstår tekniske feil i EPiServer, vises det en feilmelding som ikke sier en redaktør så mye. En utvikler derimot kan ha god nytte av den informasjonen som vises, for å kunne løse problemet. Ved å aktivere denne funksjonen får redaktøren et skjema som skal fylles ut hvis det oppstår tekniske problemer. Informasjonen sendes til den e-postadressen du har angitt i feltet E-postadresse som det skal sendes feilrapporter til. E-postadresse som det skal sendes feilrapporter til Den e-postadressen som skal ta imot feilrapporter fra brukere av webområdet.

15 Systemadministrasjon 15 Redigering Valg av redigeringsprogram Fra og med versjon 4.20 av EPiServer lanseres det også et nytt redigeringsprogram. Det er et DHTML-basert redigeringsprogram med utvidet funksjonalitet i forhold til tidligere. Det eldre redigeringsprogrammet, som er en Active X-komponent, kan fortsatt brukes. Hvilken versjon som brukes, angir man i filen web.config, som lagres i roten på webområdet. Strengen <add key="epfhtmleditor" value="true" /> angir at DHTML-redigeringsprogrammet brukes. Strengen <add key="epfhtmleditor" value="false" /> angir at Active X-komponenten brukes. Nedenfor følger en beskrivelse av en del innstillinger i redigeringsprogrammene. De gjelder i første rekke Active X-redigeringsprogrammet. Bruk DIV i redigeringsprogrammet i stedet for P I HTML finnes det forskjellige måter å angi at man vil ha et linjeskift på. Hvis du bruker merket <P>, blir det alltid en avstand mellom radene for å vise at det er et nytt stykke. Hvis du ikke vil at den ekstra avstanden skal vises når du trykker ENTER, kan du bruke merket <DIV> i stedet for. Hvis du merker av i ruten, brukes merket <DIV> i stedet for <P>. Merk at endringen bare gjelder for sidene som lages etter at endringen er angitt. Høyde på redigeringsprogram (piksler) Høyden på redigeringsprogrammet angitt i piksler. Denne verdien gjelder for alle redigeringsfelt uansett sidetype. Bredde på redigeringsprogram (piksler) Bredden på redigeringsprogrammet angitt i piksler. Hvis verdien er null, endres bredden på redigeringsprogrammet proporsjonalt med vinduet. Maks antall gamle versjoner av side I dette feltet angir du hvor mange gamle versjoner av hver side som redaktøren kan lagre. Hvis verdien er null (0), kan redaktøren lagre et ubegrenset antall gamle versjoner. Hvis du angir en verdi her, for eksempel 3, lagres tre gamle versjoner og den publiserte versjonen, altså fire versjoner totalt. Når den femte versjonen opprettes, forsvinner den første lagrede versjonen av siden. Søkebane til CSS-fil for redigeringsprogram Søkebanen til CSS-filen som styrer utseendet i redigeringsprogrammet. Denne bør være den samme filen som styrer utseendet på webområdet, slik at det blir enkelt for redaktørene.

16 16 Administratorhåndbok EPiServer 4.20 Gjeldende versjon av redigeringsprogram I dette feltet kan du angi hvilken versjon av Active X-redigeringsprogrammet du vil at redaktørene skal bruke. Hvis du angir en senere versjon enn den som er installert på redaktørens datamaskin, lastes den nye versjonen ned neste gang redaktøren redigerer en side. Koblingsverktøy Opplastingskatalog Standardkatalogen som skal åpnes når redaktøren åpner koblingsverktøyet for å laste opp filer til web-serveren. Database Databasekobling Informasjonen som brukes til å koble til databasen. Denne behøver bare endres hvis du flytter EPiServer eller databasen til en annen server eller en katalog på en eksisterende server. Sikkerhetskopieringsenhet for database

17 Systemadministrasjon 17 Dette alternativet brukes i hovedsak hvis du bruker Microsoft Database Engine (MSDE) som database. Ved å angi søkebanen til enheten der du sikkerhetskopierer databasen, kan du bruke EPiServer til sikkerhetskopiering av databaser. Hvis du bruker SQL Server, finnes det enklere sikkerhetskopieringsrutiner du kan bruke, som er innebygd i programmet. Rotside for webområdet Angir hvilken side som er rotside for webområdet. Siden som er helt øverst i trestrukturen, kalles som oftest rotobjekt. Angis vanligvis ved installasjon, og endres ikke etterpå. Startside for webområdet Angir hvilken side som er startside for webområdet. Angis vanligvis ved installasjon, og endres ikke etterpå. Side for papirkurven Angir hvilken side som brukes for papirkurven. Angis vanligvis ved installasjon, og endres ikke etterpå. Startsted for kategorier Angir startsted for kategorier. LDAP LDAP står for Lightweight Directory Access Protocol og er en protokoll som brukes til å kommunisere med en katalogtjeneste. I EPiServer brukes den bl.a. sammen med Active Directory til å holde orden på brukere og grupper i ulike nettverkstyper. LDAP-server I dette feltet angir du adressen til LDAP-serveren Brukernavn for å lese informasjon fra LDAP-server I dette feltet angir du brukernavn for en Windows-konto som har rettigheter til å lese data fra LDAP-serveren. Passord til brukernavn I dette feltet angir du passord for brukeren ovenfor. Tøm LDAP-hurtigbuffer Hvis du velger Tøm, tømmer du den hurtigbufferen som lagrer informasjon fra LDAP-serveren. Den er til for å gjøre systemet raskere, men det kan være behov for å tømme den iblant hvis man har gjort omfattende endringer.

18 18 Administratorhåndbok EPiServer 4.20 Lisens Lisensinformasjonen for webområdet til din EPiServer er lagret i en kryptert fil på web-serveren. Ved å lese lisensinformasjonen finner du ut hvem lisensen tilhører, hvilken type lisens det er og hvilke eventuelle begrensninger som gjelder for lisensen. Om du av en eller annen grunn trenger å bytte lisens fordi du for eksempel bytter IP-adresse, bytter lisenstype eller lignende, kan du laste opp og installere den nye lisensfilen i fanen Installere en ny lisens. Bygg om koblinger Du må bygge om koblinger hvis rotkatalogen er endret, eller hvis du har flyttet en malside til en annen katalog. Hvis du ikke gjør dette, kan alle interne koblinger peke feil. Angi den gamle rotkatalogen, og velg OK. Robotsøk Denne innstillingen gjør det mulig å bruke vanlige koblinger som gjør at søkemotorer på Internett, for eksempel Google, kan indeksere innholdet på webområdet ditt. Produktoppdateringer EPiServer kommer med nye versjoner av og til. Enkelte nye versjoner inneholder mange nye funksjoner, andre inneholder færre forandringer og kanskje mest feilreparasjoner. Hvis webområdet er koblet til Internett, kan du oppdatere til nye versjoner via administrasjonsgrensesnittet uten at du må deaktivere webområdet. For at dette skal virke, må originalversjonen din av EPiServer være versjon 4 eller senere. Hvis webområdet ikke har noen tilkobling til Internett, eller hvis det ikke støtter nedlasting fra Internett, må du oppdatere din versjon ved å kjøre installasjonsprogrammet, som du får på CD- ROM fra leverandøren. Hvilken versjon av EPiServer du bruker, kan du alltid se i navnelisten i web-leseren når du er pålogget som redaktør eller administrator.

19 Systemadministrasjon Velg Produktoppdateringer, og bekreft at du vil laste ned filer fra Internett. 2. I vinduet vises en liste med versjonen du har installert, og om det finnes nye versjoner å laste ned. 3. Velg Oppgrader hvis du vil laste ned de nye filene. 4. Når filene har blitt lastet ned til datamaskinen, velger du Installer for å installere den nye versjonen. 5. Når installasjonen er ferdig, får du en melding. Lukk web-leseren, åpne den på nytt, og logg deg på. Du har nå tilgang til en ny versjon av EPiServer. Tøm opplastingskatalogen Når redaktøren laster opp filer til web-serveren, kan serveren velge å laste opp til Sidens katalog. Da opprettes det en katalog som er koblet til den siden som redaktøren arbeider med. Katalogen som opprettes, får et eget navn som består av sifre. Filen som redaktøren laster opp, lagres i den nye katalogen. Når redaktøren fjerner siden fra webområdet, ligger det fortsatt bilder og dokumenter som er koblet til siden, på web-serveren. Det kan være nyttig å tømme web-serveren for bilder og dokumenter som ikke brukes mer. Les mer om dette under Katalogen Upload. Når du velger Tøm opplastingskatalogen, tømmer du opplastingskatalogen for filer og kataloger som ikke brukes mer. For at filene skal fjernes fra web-serveren, må siden være fjernet og papirkurven tømt. Etter at papirkurven er tømt, tar det ytterligere 30 dager før du kan tømme opplastingskatalogen for filer. Merk at den bare tømmer kataloger som er opprettet av systemet, og som har sifre i navnet. Rediger faner Faner er de ulike alternativene som vises i malene i redigeringsmodus. Her kan du legge til flere faner, endre de eksisterende fanene eller fjerne faner. Du kan også angi hvilken tilgang som kreves for at fanen skal vises. Sorteringsindeksen avgjør i hvilken rekkefølge fanene skal vises. Fanen med lavest sorteringsindeks kommer først.

20 20 Administratorhåndbok EPiServer 4.20 Rediger rammer Her defineres navnet på de eventuelle rammene som brukes av systemet. Disse benevnelsene er tilgjengelige i redigeringsmodus når redaktøren skal angi en målramme for sine koblinger. Rediger kategorier Her definerer du kategoriene som redaktøren kan bruke til å kategorisere informasjonen han/hun angir. Her kan du angi hvilke kategorier som skal vises, og som redaktøren kan velge. Hvis kategorien ikke kan velges, vises den bare som en tittel.

21 Systemadministrasjon 21 Velg knappen Legg til hvis du vil legge til nye hovedkategorier. Velg knappen Endre hvis du vil redigere informasjon om en kategori. Velg knappen Slett hvis du vil fjerne en kategori fra listen. Legg til kategori under valgt kategori. Merk at ingenting endres før du velger Lagre etter denne kategorien. Flytte opp kategorien i listen. Flytte ned kategorien i listen. Fjern kategorien fra listen. Redigere språk EPiServer har støtte for å håndtere alle typer språk. Som standard finnes det fem ulike språk: Svensk, engelsk, norsk, dansk og finsk. Hvis organisasjonen din har behov for andre språk, er det mulig å supplere med dem. Les mer om hvordan dette gjøres, under Språk i EPiServer. Ved å legge til nye språk under Rediger språk kan du gi ekstra støtte for språkkoding av én enkelt side. Hvis en side språkkodes, får alle standardtekster på siden de språkene som er valgt, forutsatt at språket er oversatt. Hvis man også vil at de lokale innstillingene som tidsformat, valuta m.m. skal vises på det aktuelle språket, må språket være lagt til under Rediger språk.

22 22 Administratorhåndbok EPiServer 4.20 Eksterne webområder Funksjonen Eksterne webområder er beregnet på å bygge belastningsfordelte webområder og å kunne hente data fra ett EPiServer-basert webområde til et annet. Belastningsfordelte webområder er vanlige i store organisasjoner der man har store krav til tilgjengelighet og mange samtidige brukere. Å kunne hente informasjon fra ett webområde til et annet er en funksjon som ofte ønskes av kunder som har flere webområder på EPiServer på flere ulike maskiner, for eksempel et offentlig webområde og et intranett. Da trenger redaktørene bare å fremstille informasjon ett sted, men den vises på flere steder. Som administrator kan du i standardutgaven ikke stille inn dette på egen hånd, for det kreves utvikling og tilpasning av webområdet ditt. Mer informasjon om dette finner du på Sikkerhetskopi Med alternativet Sikkerhetskopi kan du sikkerhetskopiere databasen og vise en logg over kopiene som er tatt tidligere. For at dette skal virke, må du ha angitt en enhet for sikkerhetskopiering under Systeminnstillinger - Database. Hvis du bruker SQL Server som database, finnes det bedre sikkerhetskopieringsverktøy der. Merk at denne sikkerhetskopieringen bare lager en kopi av databasen og lagrer den på samme harddisk som originaldatabasen. For å kunne gjenopprette den kopierte databasen ved eventuell diskkrasj bør du derfor alltid kopiere kopien til en "sikker" plass.

23 Planlagte jobber 23 Planlagte jobber I EPiServer finnes det en del funksjoner om utfører jobber med et visst tidsintervall. Et eksempel på dette er abonnementsfunksjonen som sender ut e-postmeldinger til alle som har registrert seg som abonnenter. I denne delen kan du stille inn hvor ofte du vil at de planlagte funksjonene skal utføres. Abonnement Med alternativet Abonnement angir du hvor ofte systemet skal sende ut e-postmeldinger til alle besøkende som registrerer seg som abonnenter, og aktiverer denne funksjonen. Hver besøkende bestemmer selv hvor ofte han eller hun vil ha e-postmeldinger fra abonnementsfunksjonen. Her bestemmer du hvor ofte systemet skal kontrollere om det finnes noen nye og oppdaterte sider å sende ut. Automatisk tømming av papirkurven Ved hjelp av alternativet Automatiskt tømming av papirkurven har du muligheten til å angi hvor ofte papirkurven skal tømmes. Hensikten med denne funksjonen er at gammel informasjon ikke skal ligge for lenge i papirkurven. Ved automatisk tømming tømmes papirkurven for informasjon som er eldre enn 30 dager. Hvis du deaktiverer den automatiske tømmingen, må tømmingen foregå manuelt ved å velge Tøm papirkurv i verktøyfeltet i redigeringsmodus, eller ved å fjerne enkeltsider i papirkurven. Når du tømmer papirkurven manuelt, tømmes den for all informasjon.

24 24 Administratorhåndbok EPiServer 4.20 Arkivfunksjon Med alternativet Arkivfunksjon aktiverer du og angir hvor ofte systemet skal arkivere informasjon der publiseringstiden har utgått. Merk at det kan bli en forsinkelse mellom tidspunktet da informasjonen slutter å publiseres, og når den dukker opp i arkivet. Dette skyldes at arkivfunksjonen kanskje kjøres en gang per døgn. Da kan det gå inntil 23 timer og 59 minutter til informasjonen dukker opp i arkivet.

25 Rettigheter 25 Rettigheter I EPiServer finnes det mange muligheter til å arbeide med rettigheter for å gi besøkende tilgang til forskjellige sider med informasjon. Med rettigheter kan du også kontrollere hvilke redaktører som får gjøre hva på webområdet. EPiServer er bygd opp slik at en bruker som ikke har rett til å vise en meny eller et objekt, ikke ser at objektet finnes. Brukerne ser bare objektene de har rett til å se. EPiServer bruker samme tilgangssystem som Windows, og dette betyr at brukergruppene fra selskapets Windows-system og Active Directory også kan brukes i EPiServer. Det er en stor fordel å planlegge web-strukturen før du begynner å angi rettigheter for innholdet i EPiServer. Brukergrupper i EPiServer EPiServer arbeider som standard med to hovedgrupper. Du som administrator bestemmer hva de forskjellige gruppene kalles. Som standard kalles gruppene for WebEditors og WebAdmins i EPiServer. Gruppene Administrators og Everyone kan også nevnes som standardgrupper. Disse fire gruppene har forskjellige roller og arbeidsoppgaver på webområdet. Gruppe Everyone WebEditors WebAdmins Administrators Funksjon Anonym besøker på webområdet. På et offentlig webområde er stort sett alle besøkere anonyme besøkere. Dette betyr at systemet ikke kan identifisere besøkeren. På et intranett kan man koble intranettet til pålogging i Windows og dermed identifisere besøkeren. Da er stort sett ingen besøker anonym. Redaktører for webområdet. De får tilgang til redigeringsmodus ved å skrive /edit etter adressen og etterpå logge seg på EPiServer. De har som standard ikke tilgang til administratormodus. Administratorer for webområdet. De får tilgang til administratormodus ved å skrive /admin etter adressen og etterpå logge seg på EPiServer. De har som standard også tilgang til redigeringsmodus. Superadministratorer for webområdet. For å kunne endre systeminnstillinger i EPiServer kreves det at man er medlem i denne gruppen. Rettighet til redigerings- og administratormodus Hvilke brukergrupper som skal ha tilgang til redigerings- og administratormodus, angis ved installasjon. Som standard har Administrators og WebAdmins rettigheter til administratormodus. Administrators, WebAdmins og WebEditors har rettigheter til redigeringsmodus. Hvis du vil endre disse standardinnstillingene, gjør du det i filen web.config, som du finner i roten på webområdet. Hvis du vil ha mange forskjellige typer redaktører med forskjellige rettigheter i strukturen, er det vanlig at disse er medlemmer av to grupper, delvis WebEditors og delvis en annen spesifikk gruppe for den spesielle trestrukturen. Gruppen WebEditors brukes da til å få tilgang til redigeringsmodus og skal dermed ikke ha noen rettigheter i trestrukturen. Den andre gruppen som personen er medlem av, har rettigheter på aktuelle plasser i trestrukturen. Les mer om hvordan dette gjøres, under Angi rettigheter for forskjellige redaktører i trestrukturen.

26 26 Administratorhåndbok EPiServer 4.20 Endre rettigheter i web.config Hvis du ikke vil bruke standardgruppene som finnes i EPiServer til å gå til redigerings- og administratormodus, kan du endre dette i filen web.config, som du finner i roten på webområdet. 1. Åpne filen i Notisblokk eller et lignende program. 2. Finn raden der innstillingene for redigerings- og administratormodus angis. For redigeringsmodus er det < location path= admin >. For redigeringsmodus er det <location path= edit >. Under alternativet <location path= admin/settings.aspx > angir du hvem som skal ha rettighet til å endre systeminnstillinger. 3. Endre gruppenes navn under <allow roles>. Skill gruppene med komma. 4. Lagre filen. Angi rettigheter Med alternativet Angi rettigheter kan du angi/endre rettigheter for samtlige sider i trestrukturen. Når du skal angi rettigheter, begynner du med å markere siden i trestrukturen der du vil angi rettigheter. Merk siden i ruten under gruppene. Når siden er merket, er sidens navn formatert med fet skrift. Gruppene og personene som har rettigheter på den merkede siden, vises med de seneste lagrede rettighetene. Hvis du vil at andre grupper eller personer også skal ha rettigheter, velger du Legg til gruppe eller Legg til bruker og velger rettighetene du ønsker. Når du har lagt til en gruppe eller bruker, har ingen innstillinger blitt lagret. Du viser bare informasjonen i vinduet. Etterpå angir du rettighetene ved å velge hvilket rettighetsnivå den respektive gruppen eller personen skal ha. Når du skal lagre de nye rettighetene, velger du riktig lagringsknapp, avhengig av hvordan du vil at rettighetene skal tre i kraft i systemet.

27 Rettigheter 27 Angi rettigheter i administratormodus kan brukes til å "låse opp" sider der noen utilsiktet har slettet administratorrettigheter fra sin tilgangsinnstilling, i redigeringsmodus. I EPiServer finnes det seks forskjellige nivåer for hva en gruppe eller bruker kan gjøre på webområdet. Hver gruppe eller bruker kan ha forskjellige rettigheter på hver side. Det finnes intet som helst hierarki mellom de forskjellige nivåene. Dette innebærer at en gruppe kan ha rettigheter til bare å lese og publisere, uten å ha rettigheter til å opprette, endre og slette. Lese innebærer at gruppen/brukeren har rettigheter til å lese den aktuelle siden. Opprette innebærer at gruppen/brukeren har rettigheter til å opprette sider under den aktuelle siden. Endre innebærer at gruppen/brukeren har rettigheter til å endre den aktuelle siden. Slett innebærer at gruppen/brukeren har rettigheter til å slette den aktuelle siden. Publiser innebærer at gruppen/brukeren har rettigheter til å publisere den aktuelle siden. Administrere innebærer at gruppen/brukeren har rettigheter til å angi rettigheter og lagre dynamiske egenskaper på den aktuelle siden. Når du har valgt hvilke rettigheter de forskjellige gruppene/brukerne skal ha for en bestemt side, må du lagre dataene med riktig knapp for at rettighetene skal tre i kraft slik du har angitt i strukturen. De tre forskjellige knappene med rekursiv/gjentagende finnes for at du skal kunne lagre rettigheter på hele eller deler av strukturen. Hvis du ikke bruker dette, må du gå inn på hver enkelt side og lagre rettigheter. Lagre Rekursiv Hvis du velger Lagre, lagres rettighetene som vises på skjermen, på siden som er merket. Alle rettigheter som er lagret tidligere, overskrives. Hvis du velger Rekursiv, lagres rettighetene som vises på skjermen, for merket side og dennes undersider. Du lagrer med andre ord rettighetene på flere sider samtidig. Alle rettigheter som er lagret tidligere, overskrives.

28 28 Administratorhåndbok EPiServer 4.20 Legg til gjentagende Slett gjentagende Hvis du velger Legg til gjentagende, legger du til rettighetene som vises på skjermen, for den merkede siden og dennes undersider uten å endre rettighetene som gjelder for andre grupper/brukere. Hvis du fjerner gruppene som ikke skal endres, fra vinduet, blir disse gruppene ikke påvirket. Når du klikker alternativet for å tømme, betyr dette at du bare fjerner gruppen fra alternativet. Du fjerner med andre ord ikke gruppen fra systemet. Legg til gjentagende er svært nyttig å bruke hvis du har mange forskjellige rettigheter i en struktur, og hvis du vil legge til eller endre på en eller flere grupper. Hvis du velger Slett gjentagende, slettes alle rettighetene som vises på skjermen, for merket side og dennes undersider. Brukes fremfor alt hvis du vil slette alle rettigheter for en enkelt gruppe/bruker. Eksempel: Vi skal slette gruppen Visitors, slik at de ikke mer har rettigheter til å lese fra siden Price List og dennes undersider. 1. Velg Angi rettigheter i administratormodus. 2. Merk siden Price List. 3. Gruppene som for øyeblikket har rettigheter, vises. Gruppen Visitors er en av dem. 4. For å unngå å påvirke noen av de andre gruppene sletter vi dem ved å klikke knappen for å tømme etter hver gruppe. Vi har ennå ikke lagret noe, så hvis vi angrer, kan arbeidet enkelt avbrytes her. Når vi klikker knappen for å tømme, sletter vi ikke gruppen fra systemet. Den slettes bare fra alternativet. 5. Nå er det på tide å lagre våre nye innstillinger ved å bruke noen av de fire knappene. For å slette gruppen Visitors klikker vi nå på Slett gjentagende siden dette alternativet sletter gruppen(e) som vises i vinduet, fra aktiv side og alle undersidene til denne. Vi lar samtidig alle andre grupper på siden forbli uendret. Hvis vi i denne modusen hadde valgt å lagre ved å velge Rekursiv i stedet, ville gruppen Visitors fått rettighet til å lese på siden Price List og alle undersidene til denne. Alle andre grupper ville ikke hatt noen rettigheter. Dette er fordi Rekursiv lagrer det som vises, og skriver over tidligere innstillinger.

29 Rettigheter 29 Tilgangskontroll til funksjoner I EPiServers redigeringsmodus finnes det en del funksjoner du kan begrense tilgangen til, for ulike personer eller grupper. De fleste funksjonene er koblet til koblingsverktøyet der redaktørene kan laste opp bilder og dokumenter. Funksjonene nedenfor kan du tilgangsbeskytte. Opprette katalog i koblingsverktøyet Gir en eller flere grupper/personer rettigheter til å opprette kataloger i koblingsverktøyet Slette fil i koblingsverktøyet Gir en eller flere grupper/personer rettigheter til å fjerne filer i koblingsverktøyet Slette katalog i koblingsverktøyet Gir en eller flere grupper/personer rettigheter til å fjerne kataloger i koblingsverktøyet Endre navn på fil/katalog i koblingsverktøyet Gir en eller flere grupper/personer rettigheter til å endre navn på filer og kataloger i koblingsverktøyet Laste opp til sidens katalog i koblingsverktøyet Gir en eller flere grupper/personer rettigheter til å laste opp filer til sidens katalog i koblingsverktøyet. Da opprettes en katalog som er koblet til den aktuelle siden der alle filer lagres. Katalogens navn består av sifre. Laste opp til felles katalog i koblingsverktøyet Gir en eller flere grupper/personer rettigheter til å laste opp filer til felleskatalogene som måtte finnes i koblingsverktøyet. Alle funksjoner tilgjengelige i redigeringsprogrammet Gir en eller flere grupper/personer tilgang til alle knapper/funksjoner i redigeringsprogrammet. Det er vanlig at man vil skjule visse knapper i visse maler. Med denne kommandoen kan du tildele alle knapper til visse personer/ grupper. De får da alle knapper mens de øvrige får knappene du har angitt i den respektive malen. Detaljerte feilmeldinger for feilsøking Gir en eller flere grupper/personer tilgang til detaljerte feilmeldinger. Under Systeminnstillinger er det mulig å aktivere en funksjon som gir den besøkende et skjema som skal fylles ut ved eventuelle tekniske feil på webområdet. Ved å endre rettigheter her kan du angi hvem som skal få et slikt skjema. Legg til / endre tilgang til en funksjon for en gruppe/bruker 1. Velg Endre etter funksjonen du vil endre. 2. Eksisterende grupper/bruker med tilgang vises i en liste 3. Velg Legg till gruppe hvis du vil legge til en hel gruppe som skal få tilgang til denne funksjonen. Velg Legg til bruker hvis du vil legge til en person som skal få tilgang til denne funksjonen. 4. I vinduet som åpnes, vises gruppene eller personene som finnes i systemet. Dobbeltklikk på navnet for å legge til gruppen/brukeren. 5. Velg OK. 6. Gruppen/brukeren vises i listen med avmerkingsboksen avmerket. Dette innebærer at gruppen/brukeren har tilgang til funksjonen. 7. Velg Lagre.

30 30 Administratorhåndbok EPiServer 4.20 Fjerne tilgang til en funksjon for en gruppe/bruker 1. Velg Endre etter funksjonen du vil endre. 2. Eksisterende grupper/bruker med tilgang vises i en liste. 3. Klikk i avmerkingsboksen etter gruppen/brukeren du vil fjerne tilgangen for. Da fjernes merket fra avmerkingsboksen. 4. Velg Lagre. Administrere gruppedata i EPiServer EPiServer arbeider med samme tilgangssystem som Windows. Dette innebærer at eksisterende grupper i Windows også kan brukes i EPiServer. Rent administrativt kan du spare mye arbeid på dette. Du kan også opprette egne grupper i EPiServer. Du har også et tredje alternativ, nemlig å laste inn brukere via LDAP. Dette er en protokoll som brukes til å kommunisere med en katalogtjeneste. I EPiServer brukes det bl.a. sammen med Active Directory til å kunne laste inn brukere og grupper fra ulike nettverkstyper. Grupper i EPiServer Når du skal opprette grupper i EpiServer, velger du knappen for ny gruppe. To felt for gruppens navn og beskrivelse vises. Skriv gruppens navn og en beskrivelse av gruppen, og velg deretter Legg til gruppe. Når du skal angi tilganger for denne gruppen, velger du Angi rettigheter. Når du oppretter brukere, må du kontrollere at redaktørene er medlemmer av riktig gruppe. Merk at gruppene du oppretter i EpiServer, bare finnes her. Du kan ikke opprette grupper i EPiServer slik at de også opprettes i Windows.

31 Rettigheter 31 Slette grupper Hvis du har opprettet grupper som du ikke trenger mer, kan du fjerne gruppene. Det finnes flere forskjellige måter å fjerne grupper på. Med alternativet Administrer gruppedata kan du slette en gruppe ved å velge knappen Slett lengst til høyre etter gruppen. Du kan også fjerne en gruppe på samme måte som du fjerner en bruker. 1. Velg Søk etter bruker/gruppe. 2. Velg hvilken gruppe du vil fjerne, ved å klikke på gruppenavnet. 3. Velg Slett lengst nede på siden. 4. Bekreft at du virkelig vil slette gruppen i dialogboksen som åpnes. Grupper fra Windows Når du skal laste inn gruppene som alt eksisterer i Windows, velger du Synkroniser. En liste over alle brukergrupper i Windows vises. Merk gruppene du vil ha, og velg Lagre når du skal legge til dine Windows-grupper i EPiServer. Brukerne som er lagret i Windows-gruppene, følger automatisk med til EPiServer. Du kan likevel ikke søke etter Windows-brukere før de har blitt logget inn på webområdet. Senere angir du tilgangen under Angi rettigheter. Grupper fra LDAP For å laste inn gruppene allerede finnes på LDAP-serveren din, velger du Importer fra LDAP-server. Ved å angi gruppens navn eller begynnelsen av gruppenavnet kan du begrense listen. En liste over alle brukergrupper på LDAP-serveren vises, og ved å merke av for ønskede grupper og velge Lagre legger du til LDAP-gruppene dine i EPiServer. Senere angir du tilgangen under Angi rettigheter. Husk på at hvis du ikke har angitt en LDAP-server under Systeminnstillinger, får du ikke mulighet til å importere grupper fra LDAP.

32 32 Administratorhåndbok EPiServer 4.20 Innstillinger for ekstranettbrukere Du kan la besøkende registrere seg på webområdet, slik at de kan logge seg inn etterpå og dermed få økt funksjonalitet på webområdet. Du kan velge om du vil godkjenne registreringen før den aktiveres, eller om alt skal skje automatisk. Hvis du vil aktivere tjenesten, merker du av for Tillat selvregistrering, og deretter fyller du ut de resterende egenskapene etter ønsket funksjon.

33 Rettigheter Velg hvilken gruppe brukerne skal være medlem av, i feltet Angi standardgruppe for registrering. Du oppretter eller synkroniserer gruppen under Administrer gruppedata. Angi rettigheter i trestrukturen for hvilke sider de registrerte brukerne skal få tilgang til. 2. I feltet Minste tillatte lengde på passord angir du hvor mange tegn besøkende minst må fylle ut for at passordet skal godkjennes. 3. Merk av for alternativet Krev at passordet inneholder bokstaver for å kreve at den besøkende angir et passord som inneholder bokstaver. 4. Merk av for alternativet Krev at passordet inneholder tall for å kreve at den besøkende angir et passord som inneholder sifre. 5. Merk av for alternativet Krev at passordet inneholder symboler for å kreve at den besøkende angir et passord som inneholder symboler. 6. I feltet Maks antall mislykkede påloggingsforsøk før kontoen låses angir du hvor mange ganger en besøkende skal få forsøke å logge seg på før kontoen låses. 7. Merk av for Autoaktiver brukeren ved registrering hvis du vil at registreringen skal skje automatisk. Da kan brukerne logge seg på direkte etter registrering, og det kreves ingen administrasjon for nyregistreringen. 8. Hvis du vil kunne kontrollere hvilke brukere som registrerer seg på webområdet, lar du være å autoaktivere registreringen. Fyll i stedet ut e-postadressen til personen som skal behandle registreringen, i feltet E-postadresse som håndterer nye registreringer. 9. I feltet Avsenderadresse på utgående e-postmelding skriver du en e-postadresse som skal være på e-postmeldingene som sendes fra webområdet til brukerne. 10. Fyll ut emne og hovedtekst for meldingen som skal sendes til brukeren når registreringen er utført.

34 34 Administratorhåndbok EPiServer Fyll ut emne og hovedtekst for meldingen som skal sendes til brukeren når registreringen er godkjent. Når du har lagret innstillingene, er selvregistreringen aktivert på webområdet. En besøkende kan da registrere seg på en side du har opprettet på malen Registrer bruker. Når registreringen er opprettet, sendes en e-postmelding til e-postadressen som er angitt for behandlingen. Det finnes en kobling til brukerens konto i EPiServer. Klikk koblingen, og aktiver brukeren ved å merke av for Aktivert på siden. Du kan nå bestemme om du vil sende en e-postmelding til brukeren eller ikke. Hvis du gjør dette, sendes innholdet som du har skrevet i de to nederste feltene under Innstillinger for ekstranettbrukere. Søk etter bruker/gruppe Med alternativet Søk etter bruker/gruppe kan du søke etter brukerne og gruppene som finnes i EpiServer, og endre innstillingene for hver bruker eller gruppe. Angi hvilken type (gruppe eller brukere) du vil søke etter, angi søkekriterier i ett eller flere av de øvrige feltene, og velg Søk. Hvis du vil vise alle grupper og brukere, lar du alle felt stå tomme. Velg Alle og velg Søk. Søkeresultatet vises, og hvis du klikker en gruppe eller bruker, kan du endre informasjonen som vises for gruppen/brukeren.

35 Rettigheter 35 Redigere brukere Alle personer som på noen måte er/har vært pålogget webområdet, finnes lagret i EPiServer. En del av dem er opprettet i EPiServer, mens andre er opprettet i Windows. Når man oppretter brukeren, eller denne gjør det selv gjennom selvregistrering, fylles det ut opplysninger om brukeren. Hvis man i ettertid vil redigere disse opplysningene, gjør man det ved først å søke etter brukeren under Søk etter bruker/gruppe og deretter redigere brukeren. Alle personer som har tilgang til redigeringsmodus, kan på egen hånd endre en del av sine opplysninger under Mine innstillinger. I administratormodus kan du endre mer informasjon, for eksempel brukernavn, passord, når kontoen skal være aktivert, hvilken gruppe brukeren er medlem av, osv. Disse egenskapene kan bare endre på brukerne som er opprettet gjennom selvregistrering eller via Opprett brukere. Disse brukerne er merket med et grønt symbol i søkeresultatet. Hvis du vil endre denne typen informasjon om en Windows-bruker, må du gjøre det i Windows. I administratormodus kan du for en Windows-bruker endre de samme opplysningene som brukeren selv kan i redigeringsmodus. 1. Velg Søk etter bruker/gruppe. 2. Velg hvilken bruker du vil redigere, ved å klikke på brukernavnet. 3. Foreta endringer på skjemaet. 4. Velg Lagre. Slette brukere Hvis brukere av EPiServer ikke behøver tilgang til webområdet mer gjennom pålogging, er det praktisk å slette brukeren. 1. Velg Søk etter bruker/gruppe. 2. Velg hvilken bruker du vil fjerne, ved å klikke på brukernavnet. 3. Velg Slett lengst nede på siden. 4. Bekreft at du virkelig vil slette brukeren i dialogboksen som åpnes.

36 36 Administratorhåndbok EPiServer 4.20 Opprett brukere Med alternativet Opprett brukere kan du legge opp brukere i EPiServer som ikke eksisterer i Windows. Det brukes vanligvis når du bygger et ekstranett og vil angi tilganger for personer som vanligvis ikke finnes i Windows. Fyll ut opplysninger om brukeren, velg gruppe(r) denne skal tilhøre, og velg deretter Legg til bruker. Hvis du stiller krav til sikkerhet for ekstranettbrukerne dine, kan du angi en bestemt IP-adresse og subnettmaske som de kan surfe fra når de logger seg på webområdet. Hvis man forsøker fra et annet sted, kommer kan ikke inn. Angi rettigheter for forskjellige redaktører i trestrukturen I en stor organisasjon er det vanlig å styre slik at redaktørene bare skal kunne opprette, endre, slette og publisere på bestemte deler av trestrukturen. Det er også ganske vanlig å gi ulike kunder på et ekstranett tilgang til å lese forskjellige sider. Hvis du vil gjøre dette, må du begynne med å opprette flere grupper enn WebEditors. Du må ha en gruppe for hver del av treet som skal kunne skilles fra andre redaktører. Vi kan ta et eksempel: Et webområde har tre hovedgrener: Om selskapet, Produkter og Kundestøtte. Hver del har to eller flere redaktører som skal hjelpes med å oppdatere informasjonen på webområdet. Redaktørene skal bare kunne opprette og endre sider innen sin egen gren i treet. Vi begynner med å opprette tre grupper, enten i Windows eller i EPiServer, avhengig av hvordan vi jobber. Gruppene får i dette tilfellet navnene Editor_Company, Editor_Products og Editor_Support. Hvis brukerne ikke alt er opprettet, må dette gjøres. Senere kontrollerer vi at de ulike redaktørene er medlemmer i gruppene der de skal kunne endre. Alle som skal være redaktører, må være

37 Rettigheter 37 medlemmer av WebEditors, ellers kan de ikke gå til redigeringsmodus. Dette betyr at alle redaktører må være medlem av minst to grupper, delvis WebEditors og delvis gruppen som angir hva de får redigere.

38 38 Administratorhåndbok EPiServer 4.20 Når gruppene og brukerne er klare, må du angi rettigheter på rett plass i strukturen. 1. Velg Angi rettigheter i administratormodus. 2. Start med å fjerne alle rettigheter for WebEditors fra startsiden og nedover i strukturen. Denne gruppen brukes bare til å komme til redigeringsmodus. Begynn med å merke startsiden. Slett alle grupper bortsett fra WebEditors. Velg Slett gjentagende. 3. Søk deretter etter siden i strukturen der du skal angi rettigheter. I dette tilfellet blir det About the company. 4. Nå ser vi at ingen redaktører har rettigheter på denne siden, så vi må begynne med å legge til gruppen Editor_Company. Velg Legg til gruppe, og legg deretter til gruppen. 5. Gi gruppen rettighetene den skal ha på siden, ved å merke av i avkrysningsboksene ved gruppen. Hvis du dobbeltklikker i en avkrysningsboks, merkes det av i alle bokser til venstre. 6. For å unngå å endre andre grupper sletter vi dem ved å velge knappen for å tømme bak den respektive gruppen. 7. For å lagre rettighetene for den aktuelle gruppen på den merkede siden og alle dennes undersider uten å påvirke tidligere grupper, velger vi nå Legg til gjentagende. 8. Rettighetene er lagret. Neste gang en redaktør i gruppen Editor_Company logger seg på, kan han/hun bare endre på siden About the company og dennes undersider. På samme vis kan du opprette forskjellige grupper for å gi forskjellige besøkere tilgang til forskjellige sider. På et offentlig webområde må du kontrollere at Everyone ikke har leserettigheter på sidene du ikke vil vise til allmennheten. Ved å la ekstrabrukere logge seg på kommer de til forskjellige sider avhengig av hvordan du har angitt leserettighetene. Hvis en besøkende ikke har leserettigheter til en side, vises heller ikke denne siden i menyer. Den besøkende vet ganske enkelt ikke at det finnes mer informasjon. Du kan la dine besøkende registrere seg på webområdet ved å aktivere selvregistrering under alternativet Innstillinger for ekstranettbrukere.

39 Verktøy 39 Verktøy EPiServer er et åpent produkt som mange utviklere arbeider med og lager spesifikke løsninger tilpasset for kundenes krav. Mange utvikler etterspurte tilpasninger som de senere pakker inn i en modul som kan selges sammen med EPiServer. Hvis du har moduler koblet til EPiServer, vises i de fleste tilfeller administratordelen av denne modulen under Verktøy. I standardinstallasjonen av EPiServer finnes Eksportere data, Importere data og Arbeidsflyt under Verktøy. Eksportere data Verktøyet Eksportere data brukes for å kunne eksportere data fra databasen og/eller filer til en fil som siden skal kunne importeres til et annet webområde. Funksjonen kan brukes til å flytte informasjon fra et webområde for en EPiServer til et annet. Følgende skal eksporteres: Sider med (hvis du vil) tilhørende sidetyper Sidetyper Rammer Dynamiske egenskapsdefinisjoner Faner Kategorier Filer Når du velger å eksportere for eksempel sidetyper, vises en liste med alle tilgjengelige sidetyper, og du kan velge hvilke av dem du vil eksportere. Når du har valgt det du vil eksportere, velger du Eksporter og angir hvor filen skal lagres. Importere data Med funksjonen Importere data kan du innhente den informasjonen som tidligere er blitt eksportert fra et annet webområde for EPiServer. Du begynner med å angi hvilken fil du vil importere. Filnavnet må slutte med.epi4 for at importeringen skal virke. Filen leses inn og kontrolleres, du får se en liste med informasjon om hva den inneholder, og du kan kontrollere at det er de riktige delene som

40 40 Administratorhåndbok EPiServer 4.20 importeres. Du skal også angi eventuelle innstillinger for dine nye sider osv. Avslutt med Begynn importeringen. Arbeidsflyten EPiServer har støtte for alle typer arbeidsflyt det kan være aktuelt å bygge opp. Som standard følger det med en arbeidsflyt for godkjenning i flere trinn. Det innebærer at to eller flere personer må godkjenne/underkjenne en sides innhold før den publiseres. Rammeverket for arbeidsflyten er bygd opp slik at en utvikler kan tilpasse og bygge videre på eksisterende flyttyper for å lage nye flyter og tilpasse dem fullstendig etter kundens behov. Her beskriver vi hvordan du kan lage flere ulike arbeidsflyter av typen flertrinnsgodkjenning. Formålet med å bruke arbeidsflyter er at systemet skal dele ut oppgaver til personer som man på forhånd har utpekt som ansvarlige. Naturligvis kan man gjøre dette uten å sette opp selve flyten i EPiServer, men da må man ha fordelt oppgaven på andre måter, for eksempel ved å sende e-post, snakke om den eller lignende. Da er det praktisk at man bruker samme verktøy til å utføre oppgaven som til å fordele den. Et scenario kan være at en person lager en side i EPiServer som er en nyhet som skal ut på det offentlige webområdet. Ettersom nyhetene er viktige og ikke må være feilaktige, må to personer godkjenne sidens innhold før den publiseres. Den første redaktøren lager siden, legger inn innhold og leverer den til publisering. På dette stadiet sendes en oppgave til personen som skal granske siden først. Denne får en oppgave på fanen Aktiviteter i EPiServer, samtidig med at vedkommende får en e-postmelding om at det finnes en oppgave å løse. Hun/han logger seg inn på webområdet og avgjør om siden er godkjent eller ikke, og kan til og med kommentere siden om det er ønskelig. Når oppgaven er fullført, sendes en oppgave til person nummer tre i kjeden. Også her vises oppgaven på fanen Aktiviteter og en e-postmelding sendes. Denne har ikke bare til oppgave å godkjenne eller underkjenne, men også å publisere siden hvis den er i orden. Hele denne prosessen med at oppgaver sendes og utføres, håndteres rent teknisk av systemet og fungerer på samme måte som man valgte da flyten ble utarbeidet.

41 Verktøy 41 Opprett arbeidsflyt Når du skal opprette en ny arbeidsflyt, velger du Arbeidsflyt på menyen til venstre i administratormodus. Eksisterende arbeidsflyter på webområdet vises da til høyre på siden. Ved å velge Opprett ny arbeidsflyt kan du opprette en ny. Skjemaet for innstillinger for arbeidsflyten vises nå på fire faner. Foreta innstillinger på de respektive fanene, og avslutt med å velge Lagre lengst oppe, over fanene. Generelt På fanen Generelt angir du generell informasjon om flyten. Navn Angi navn på flyten. Hvis flyten skal kunne startes manuelt, er det praktisk om dette navnet er så beskrivende som mulig for at redaktørene skal se forskjell på ulike flyter. Eier av flyt Hvem som skal være eier av flyten. Du kan velge at en bestemt person eller gruppe skal være eier av flyten. Denne personen kommer til å få e-postmeldinger når oppgavene i flyten er gjennomført, og når en oppgave er i ferd med å forfalle. Det er mulig å bestemme at personen som er pålogget og aktiverer flyten, også skal være eier av flyten. Da velger du Pålogget bruker som eier. Tillat manuell start Det er mulig å sette inn en automatisk aktivering av flyten på et bestemt sted i trestrukturen. I bestemte tilfeller kan det også være praktisk å la redaktørene aktivere flyten på egen hånd, slik at også en side som er plassert på et annet sted i trestrukturen, kan passere flyten. Hvis du vil tillate manuell start, merker du av for det alternativet. Tiltak ved konflikt mellom flyt og sidepublisering Når en side inngår i en arbeidsflyt med flertrinnsgodkjenning, er det vanlig at personene som inngår i flyten, ikke har rett til å publisere siden. I bestemte tilfeller kan de eller noen andre ha rett til å publisere, selv om man helst vil at siden skal godkjennes av en eller flere personer innen publisering. Det kan innebære at en person går inn i systemet og publiserer en side som ligger i flyten og venter på godkjenning fra en annen bruker. Du har med dette alternativet mulighet til å velge hva som skal gjelde ved en slik konflikt.

42 42 Administratorhåndbok EPiServer 4.20 Ingen tiltak innebærer at siden publiseres, at flyten fortsetter og at oppgavene fordeles som bestemt. Tillat ikke publisering innebærer at siden ikke publiseres, at flyten fortsetter og at oppgavene fordeles som bestemt. Avbryt flyten innebærer at siden publiseres, flyten avbrytes og ingen flere oppgaver fordeles. Beskrivelse En kort beskrivelse av flyten. Denne teksten er synlig for redaktøren når denne skal aktivere en flyt manuelt. Beskrivelse av flyten På fanen Beskrivelse av flyten skal du angi hvilke personer som skal gjøre hva i flyten. Du kan bestemme om de skal granske eller publisere siden og innen hvilket tidspunkt de skal gjøre det. Du kan også bestemme hva som skal skje om de ikke utfører oppgaven sin. Navn Når du skal legge til en ny person/gruppe i flyten, velger du hvem / hvilken gruppe du vil legge til, fra rullegardinlisten og velger Legg til nytt trinn. Personens/gruppens navn presenteres i listen, og du kan angi hva denne personens/gruppens oppgave er. Type I feltet Type velger du hva oppgaven innebærer. Om personen skal Granske eller Publisere en side. Tidsbegrenset oppgave Hvis du vil at oppgaven skal utføres innen et bestemt tidspunkt, kan du angi det i feltet Tidsbegrenset oppgave. Du kan velge å angi et heltall og deretter enheten minutt, time eller dag. Hvis en oppgave er i ferd med å forfalle, blir det sendt en e-postmelding til den som er tildelt oppgaven, samt til den som eier flyten. Tiltak ved sløyfet oppgave Hvis personen/gruppen sløyfer oppgaven, kan du bestemme om oppgaven skal gå videre i flyten eller om flyten skal avsluttes.

43 Verktøy 43 Plassering i flyten Ved hjelp av knappene lengst til høyre etter hver person/gruppe kan du flytte personen/gruppen i flyten. Opp-pilen flytter personen/gruppen ett trinn opp, nedpilen ett trinn ned. Et kryss fjerner en person/gruppe fra flyten. Automatisk aktivering På fanen Automatisk aktivering kan du angi hva som skal starte den automatiske aktiveringen og på hvilke plasser i trestrukturen dette skal skje. Når en redaktør lagrer og forhåndsviser en side, finnes det to alternativer for publisering. Hvilke alternativer som vises, bestemmes av hvilke rettigheter redaktøren har. Hvis denne har rett til å publisere informasjon, vises begge knappene, Publiser og Klar til publisering. Hvis denne ikke har rett til å publisere, vises bare Klar til publisering. Her kan du velge hvilken eller om begge disse knappene skal gjelde for automatisk aktivering av arbeidsflyten. Plasser i trestrukturen der automatisk aktivering gjelder Du kan peke ut en eller flere plasser i trestrukturen der den automatiske aktiveringen skal gjelde. Hvis det gjelder hele webområdet, peker du ut startsiden. Du velger den siden som ligger øverst i strukturen der du vil at den skal gjelde. Dette slår igjennom også på alle undersider. Velg Legg til nytt aktiveringspunkt: Da åpnes dialogboksen Kobling til side og du kan peke ut hvilken side i trestrukturen som du vil at flyten skal aktivere automatisk.

44 44 Administratorhåndbok EPiServer 4.20 Aktiverte flyter Hvis du som administrator vil se hvilke flyter som i øyeblikket bruker arbeidsflyten, kan du se en liste over alle aktiverte flyter på fanen Aktiverte flyter. Her kan du se hvem som er tildelt en oppgave, men som ennå ikke har utført den. Du kan også se hvilke oppgaver som er utført, og hvilke kommentarer redaktøren har gitt i forbindelse med oppgaven. Herfra kan du også fjerne flyten. Du fjerner da den aktive flyten, ikke hele arbeidsflyten. Redigere arbeidsflyter Hvis en person slutter og noen andre skal ta dennes plass i en flyt, kan du redigere de eksisterende flytene. Velg Arbeidsflyt på menyen til venstre i administratormodus. Eksisterende arbeidsflyter på webområdet vises da til høyre på siden. Ved å klikke på navnet på flyten i listen kan du redigere arbeidsflyten. Foreta endringer på de respektive fanene, og avslutt med å velge Lagre lengst oppe, over fanene. Slette arbeidsflyter Hvis du av en eller annen grunn vil fjerne en hel arbeidsflyt, kan du gjøre det fra administratormodus. Velg Arbeidsflyt på menyen til venstre i administratormodus. Eksisterende arbeidsflyter på webområdet vises da til høyre på siden. Ved å klikke på navnet på flyten i listen kan du slette arbeidsflyten. Avslutt med å velge Slett lengst oppe, over fanene. Husk på at alle aktiverte flyter i denne arbeidsflyten avsluttes hvis du sletter den.

45 Sidetyper 45 Sidetyper Under tittelen Sidetyper finnes alle sidemalene som systemet bruker til å opprette ulike web-sider med sine ulike funksjoner. Utviklerne hos din leverandør oppretter sidetypene og sidemaler med ulike egenskaper for den aktuelle siden, alt etter hvilken funksjonalitet det blir spurt etter. Hvis du velger å redigere en sidetype, vises hovedinformasjonen når du velger Innstillinger. Til høyre vises de ulike egenskapene som finnes for akkurat denne sidetypen. Sidemaler kontra sidetyper I EPiServer finnes det både sidemaler og sidetyper. Sidemaler er de ASPX-sidene som er synlige for de besøkende, og som inneholder den funksjonaliteten som ønskes for en viss funksjon. Sidetyper derimot er det skjemaet som redaktøren fyller med informasjon i EPiServer. Rent definisjonsmessig berører arbeidet inne i EPiServers redaktør- og administratormodus i første rekke sidetyper. I redaktørhåndboken og i dagligtalen omtales ofte sidetyper som sidemaler. Her bruker vi imidlertid den riktige betegnelsen, sidetyper. Opprette ny sidetype Som administrator er det ganske uvanlig at du oppretter nye sidetyper, for det er som regel en utviklers oppgave. Hver sidetype er koblet til en ASPX-side (sidemal) der all funksjonalitet på siden programmeres. Hvis du ikke har kunnskaper om hvordan du programmerer i ASP.NET, bør du ikke lage nye sidetyper. Det som gjøres i administratormodus er at man oppretter de skjemafeltene som redaktørene skal fylle ut. Hvis du vil skape en ny sidetype, velger du Opprett ny sidetype til venstre på menyen i administratormodus. Fyll ut feltene som vises på de tre fanene Informasjon, Standardverdi og Tilgjengelige sidetyper. Mer om dette under Redigere sidetype. Redigere sidetype Når du skal redigere en sidetype, klikker du sidetypens navn i venstre kant. Sidetypens ulike egenskaper vises til høyre. Ved å velge Innstillinger kan du endre hovedinformasjonen om sidetypen etter behov. Innstillingene for hver sidetype finnes på tre faner, Informasjon, Standardverdi og Tilgjengelige sidetyper.

46 46 Administratorhåndbok EPiServer 4.20 Informasjon Navn Her angis navnet på sidetypen. Beskrivelse Her angis teksten som beskriver sidetypen. Navn og beskrivelse er informasjonen som vises når en redaktør velger å opprette en ny side. Filnavn Her angis banen og filnavnet til sidemalen som skal opprette selve web-siden for besøkeren. Dette navnet bør ikke endres siden hver sidetype er knyttet til en bestemt sidemal, slik at den skal få rett design og alle data kommer med. Tilgjengelig i redigeringsmodus Hvis du merker av for Tilgjengelig i redigeringsmodus, kan redaktørene opprette sider basert på denne sidetypen. I visse moduser kan det være hensiktsmessig å skjule enkelte sidetyper for redaktørene. Et eksempel kan være sidetypen Diskusjonsforum. Det er ganske vanlig at man bare vil ha ett diskusjonsforum på webområdet, og ikke flere på ulike steder. Da oppretter du det ene forumet og skjuler deretter sidetypen. Da får redaktørene ikke tilgang til malen, og de kan dermed ikke opprette flere. Sorteringsindeks Sorteringsindeksen avgjør hvordan de ulike sidetypene skal sorteres i listen, når redaktøren velger å opprette en ny side. Sidetypen med lavest sorteringsindeks kommer først.

47 Sidetyper 47 Standardverdi Hvis du vil hjelpe og understøtte redaktørene, kan det være nyttig å bruke standardverdier. Du som administrator kan da tilpasse en bestemt sidetype slik at redaktøren ikke trenger endre så mye på siden. Et eksempel kan være å la publiseringstidspunktet fylles ut automatisk. Da kan du bestemme hvor lang tid det skal gå før siden skal publiseres etter at den er opprettet. De standardverdiene som angis i malen, kan alltid endres av redaktøren hvis han ønsker det.

48 48 Administratorhåndbok EPiServer 4.20 Tilgjengelige sidetyper Her kan du velge hvilke sidetyper som skal være tilgjengelige for redaktøren når vedkommende oppretter en underside til sidetypen du redigerer nå. Velg alle sidetyper eller velg ut noen bestemte. Dette kan være ganske praktisk, spesielt under kalender eller nyhetsliste. Undersider til sidetypen kalender bør være av sidetypen kalenderhendelse. Ved å gi redaktøren tilgang bare til denne sidetypen behøver det aldri oppstå feil. Kopiere sidetype For å lette fremstillingen av en ny sidetype, er det vanlig å kopiere en sidetype i stedet for å begynne på nytt hver gang. Når man kopierer en sidetype, følger alle egenskaper med slik at man ikke behøver å opprette dem på nytt igjen. Deretter kan man bare redigere sidetypens informasjon og egenskaper. Rediger egenskap Hver sidetype inneholder et antall forskjellige egenskaper. Det er disse egenskapene som skaper feltene i den aktuelle sidetypen. Som administrator kan det være nyttig å vite hvordan disse funksjonene er bygd opp og virker. Dette på grunn av at du kan endre visse innstillinger for å gjøre det enklere for redaktørene å bruke sidetypene. Nedenfor har vi kikket på sidetypen Vanlig web-

49 Sidetyper 49 side og dennes ulike egenskaper. Den har åtte forskjellige egenskaper som vises til høyre når du klikker på sidens navn i menyen til venstre. De fleste egenskapene virker på samme måte. Hvis du har lært en variant, er det enkelt å forstå hvordan de øvrige virker. Vi skal nå se nærmere på egenskapen MainBody, som er en av de vanligste egenskapene, og som finnes i de fleste sidetyper. MainBody er redigeringsprogrammet der redaktøren lager innhold, legger inn bilder m.m. på siden. Navn Her angis navnet på egenskapen. Dette navnet må ikke endres fordi ASPX-siden som lager siden for besøkeren, refererer til navnet på de ulike egenskapene. Hvis du endrer navnet, vises ikke de riktige elementene på siden. Redigeringstittel Redigeringstittel er teksten som vises ved feltet når sidetypen brukes. Du kan endre denne slik at den passer til redaktørene, slik at de på en enkel måte vet hva de skal fylle ut i feltet. Hjelpetekst Hjelpetekst er teksten som vises hvis redaktøren peker på redigeringstittelen med musen. Her kan du gi dem litt ekstra hjelp om hva som skal fylles ut i det bestemte feltet. Type Alternativet for type angir hvilken felttype som brukes for denne egenskapen. Alle sidetyper er bygd opp som skjemaer, og de bygger på ulike egenskaper som er ulike typer av skjemafelt. Her kan du velge om du vil ha heltall, streng, side, dato m.m. Når du velger alternativet for lang streng, kan du alltid bruke HTML-redigeringsprogrammet. Plasser under tittel I de fleste sidemaler finnes et antall titler (faner) som redaktøren veksler mellom for å fylle ut informasjon. Hver kan du velge under hvilken fane denne egenskapen skal vises for redaktøren. I

50 50 Administratorhåndbok EPiServer 4.20 visse tilfeller kan det være nyttig å opprette en fane som bare administratorer har tilgang til, og å plassere visse egenskaper under denne fanen. Alt dette for å gjøre det enklere for redaktøren. Ingen standardverdi Alternativet Ingen standardverdi angir at du ikke vil at det skal finnes noe informasjon i feltet når redaktøren bruker sidetypen. Du må angi enten ingen standardverdi, gammel verdi eller standardverdi. Gammel verdi Alternativet for gammel verdi angir at verdien fra siden som finnes ovenfor denne i strukturen, skal vises i feltet. Redaktøren kan likevel endre denne verdien. Standardverdi I feltet Standardverdi kan du skrive inn en tekst du vil skal være standard for egenskapen, når redaktøren bruker sidetypen. Verdien må angis I feltet for at verdien må angis, kan du styre redaktøren til alltid å fylle ut dette feltet. Hvis redaktøren lar det stå tomt og deretter lagrer, vises en feilmelding om at data mangler. Søkbar egenskap Du kan bruke alternativet for søkbar egenskap til å avgjøre om dataene som fylles inn i denne egenskapen, skal være søkbare eller ikke. Som standard er alle egenskaper søkbare, men det kan av og til være nyttig å deaktivere dette. Egenskaper for HTML-redigeringsprogrammet I feltet for egenskaper for HTML-redigeringsprogrammet kan du angi hvilke knapper som skal være tilgjengelige for redaktøren i redigeringsprogrammet. Ved å velge ulike alternativ kan du kontrollere hva redaktørene skal kunne gjøre i redigeringsprogrammet. Hvis du merker av for alle alternativene, blir egenskapen et vanlig innmatingsfelt av typen tekstområde.

51 Språk i EPiServer 51 Språk i EPiServer Språk i redigerings- og administratormodus EPiServer er klargjort for å kunne håndtere flere ulike språk. Standardspråkene er svensk, norsk, dansk, finsk og engelsk, men flere språk kan implementeres. Språket i EPiServer styres av XML-filer, en fil for hvert språk. Filene finner du under Inetpub\episerver4NET\lang\. Ved å velge språk i administratormodus under Systeminnstillinger kan du enkelt bytte språk i redigerings- og administratormodus. Endre språkene i EPiServer Språket i redigerings- og administratormodus kontrolleres av filene languagexx.xml, som inneholder alle tekster som finnes på alle språk. Det finnes en languagexx.xml for hvert av språkene. Ved å kopiere en language.xml og oversette språket i den til et nytt språk kan du enkelt øke mulighetene for flere redaktører i organisasjonen ved at de får redigerings- og administratormodus på sitt eget språk. Hvis det finnes tekster i redigerings- og administratormodus som ikke stemmer overens med ønskemålene fra din organisasjon, kan du endre deler av tekstene. Endringene du gjør, skal du gjøre i en ny XML-fil som du lagrer i katalogen Inetpub\episerver4NET\lang\. Systemet leser inn alle XMLfiler i bokstavrekkefølge. XML-filen som er sist i rekkefølgen, er egenskapene som systemet leser inn. Eksempel: I mange av malene våre finnes feltet Skribent, der redaktøren skal angi sitt navn som ansvarlig for innholdet på siden. Organisasjonen vår vil nå at vi skal bytte ut ordet skribent med redaktør og også endre hjelpeteksten som vises for dette feltet. 1. Vi begynner med å åpne filen languageno.xml i Notisblokk eller et lignende tekstbehandlingsprogram. 2. Kopier hovedinformasjonen om språket til en ny fil. 3. Kopier egenskapene du vil endre. I dette tilfellet blir det følgende: <property name="writername"> <caption>skribent</caption> <help>navn på personen som er ansvarlig for innholdet</help> </property> 4. Bytt tekstene du vil endre, og lagre filen med et navn som i bokstavrekkefølge sorteres etter languageno.xml. 5. Resultatet kan for eksempel se ut som det nedenfor. Kontroller at du ikke endrer i languageno.xml, siden denne filen skrives over ved en eventuell oppgradering.

52 52 Administratorhåndbok EPiServer 4.20 Legg til et nytt språk i EPiServer 1. Kopier filen languageno.xml, og kall den nye filen languagexx.xml. XX skal være en forkortelse for det nye språket. 2. Åpne den kopierte filen i et redigeringsprogram, for eksempel Notisblokk. 3. Endre navn og ID til språket du har tenkt å legge til. Navnet bør være språkets navn på det valgte språket. IDen bør være en forkortelse for språket på to bokstaver. 4. Oversett alle tekststrenger, og lagre filen. Kontroller at du ikke oversetter kodene i XML-filen. Med andre ord dataene mellom <XX> og </XX>.

53 Design 53 Design Designen på webområdet kontrolleres i hovedsak av en såkalt CSS-mal. CSS står for Cascading Style Sheets. I CSS-malen defineres det hvilket utseende ulike merker i HTML-koden skal ha. Du kan gi ferdige HTML-merker, for eksempel tabeller, koblinger m.m., et bestemt utseende. Du kan også opprette egne klasser der du angir hvordan en bestemt klasse skal se ut. I HTML-koden anropes senere den bestemte klassen for å få det ønskede utseendet. I standardversjonen av EPiServer styres utseendet av filen episerver.css, som lagres i katalogen Styles. Hvis du redigerer i denne filen, kan du endre tegnstørrelse, farger m.m. Alle web-lesere støtter ikke CSS, noe som i noen tilfeller medfører at også formatering lagres i ASPX-filen, der selve web-siden opprettes. Dette gjør at det ikke alltid er nok å endre CSS-malen, du må kanskje av og til også endre ASPX-filen. Ved å legge til teksten EditMenuName og et navn blir også dette formatet med i listen over ulike formateringer som redaktøren kan velge i redigeringsprogrammet.

54 54 Administratorhåndbok EPiServer 4.20 Hjelpefiler Hjelpefilene som finnes i EPiServer, er HTML-sider og er lagret i \episervernet\util\help\. En side er koblet til en respektiv side i EPiServer via filnavnet. Alle funksjoner i EPiServer har sin egen ASPXside. Når du oppretter en HTML-side med samme navn og lagrer den i hjelpekatalogen, vises et spørsmålstegn på siden. Dette betyr at redaktøren kan klikke spørsmålstegnet og få støtte til arbeidet. Hvis din organisasjon har behov for å bytte eller endre hjelpefilene som finnes som standard, kan du ta en kopi av den aktuelle filen fra \episervernet\util\help\ og lagre den i katalogen \episervernet\help, og etterpå kan du redigere siden. Du kan også finne ut hvilket navn en bestemt funksjon i EPiServer har, ved å høyreklikke siden og velge Egenskaper. Opprett deretter en HTML-side i katalogen \episervernet\help med samme navn, men med filendelsen.htm. I eksemplet nedenfor er en HTML-side med navnet settings.htm lagret i hjelpekatalogen. Kontroller at du ikke erstatter sidene i \episervernet\util\help\, siden de kommer til å bli overskrevet ved en eventuell oppgradering.

Administratorhåndbok Online

Administratorhåndbok Online Administratorhåndbok Online Bruke Administratorhåndboken Online EPiServer innholder en komplett dokumentasjon og beskrivelse av EPiServer i et pdf-basert hjelpesystem. Administratorhåndboken Online innholder

Detaljer

Administratorhåndbok. Versjon 4.60. ElektroPost Stockholm www.episerver.com

Administratorhåndbok. Versjon 4.60. ElektroPost Stockholm www.episerver.com Administratorhåndbok Versjon 4.60 ElektroPost Stockholm www.episerver.com Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold er ikke tillatt

Detaljer

Installasjonsveiledning PowerOffice SQL

Installasjonsveiledning PowerOffice SQL Installasjonsveiledning PowerOffice SQL INSTALLASJON For å ta i bruk PowerOffice SQL må du ha Microsoft SQL Server installert. MS-SQL leveres i to versjoner - fullversjon eller SQL Express. MS-SQL Express

Detaljer

Digitale eller trykte utgaver av håndboken kan i sin helhet distribueres fritt til alle brukere av EPiServer CMS.

Digitale eller trykte utgaver av håndboken kan i sin helhet distribueres fritt til alle brukere av EPiServer CMS. Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold er ikke tillatt uten tillatelse fra opphavsrettsinnehaveren.. Digitale eller trykte utgaver

Detaljer

Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2

Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 April 2011 Innhold Innledning... 1 Administrator... 1 Sikkerhetskopi... 1 Testfirmaet... 1 Før du starter installasjonen/oppgraderingen... 2 Nedlasting...

Detaljer

Scan Secure GTS 5.1 + PAS

Scan Secure GTS 5.1 + PAS Scan Secure GTS 5.1 + PAS Installasjonsmanual For versjon 5.1.7 og nyere Denne installasjonsmanualen er konfidensiell Den er kun ment til bruk for system administrator Den skal ikke benyttes av brukere

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 April 2011 Innhold Innledning... 1 Administrator... 1 Sikkerhetskopi... 1 Testfirmaet... 1 Før du starter installasjonen/oppgraderingen... 2 Nedlasting...

Detaljer

Enbruker-installasjon

Enbruker-installasjon Veiledning Enbruker-installasjon Mars 2016 Din verktøykasse for anbud og prosjekt 2016 Powel AS Side 1 av 28 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 3 2 DATABASEINSTALLASJON 3 2.1 SIKKERHETSKOPI 3 2.2 INSTALLASJON

Detaljer

Bytte til OneNote 2010

Bytte til OneNote 2010 I denne veiledningen Microsoft OneNote 2010 ser helt annerledes ut enn OneNote 2007, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre for å

Detaljer

Redaktørhåndbok Versjon 4.20

Redaktørhåndbok Versjon 4.20 Redaktørhåndbok Versjon 4.20 ElektroPost Postbox 26 1326 Lysaker www.elektropost.no www.episerver.com Redaktørhåndbok for EPiServer 4.20 Rev A Opprettet 25.08.03 Sist lagret den 30 October 2003 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 April 2011 Innhold Innledning... 1 Administrator... 1 Sikkerhetskopi... 1 Testfirmaet... 1 Før du starter installasjonen/oppgraderingen... 2 Installasjon/oppgradering...

Detaljer

CustomPublish.com. Brukere. Introduksjon til brukerhåndtering i CustomPublish

CustomPublish.com. Brukere. Introduksjon til brukerhåndtering i CustomPublish CustomPublish.com Brukere Introduksjon til brukerhåndtering i CustomPublish Innhold 1. Innledning 2. Ny brukergruppe 3. Ny bruker 4. Forfattere 5. Bruk 1. Innledning Når du klikker på «brukere» i administrasjonen,

Detaljer

ThinkPage CMS 2.0. Hurtigveiledning. Av ThinkPage AS

ThinkPage CMS 2.0. Hurtigveiledning. Av ThinkPage AS ThinkPage CMS 2.0 Hurtigveiledning Av ThinkPage AS ThinkPage CMS 2 Forord Dette er en midlertidig brukerveiledning tar for seg de viktigste basisfunksjonene i ThinkPage CMS og gir brukeren nødvendig innføring

Detaljer

Digitale eller trykte utgaver av håndboken kan i sin helhet distribueres fritt til alle brukere av EPiServer CMS.

Digitale eller trykte utgaver av håndboken kan i sin helhet distribueres fritt til alle brukere av EPiServer CMS. Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold er ikke tillatt uten tillatelse fra opphavsrettsinnehaveren. Digitale eller trykte utgaver

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 4.2 Oktober 2008 Innledning Denne installasjonsveiledningen gjelder for programmene Visma Avendo Økonomi 40, Visma Avendo Økonomi 60 og Visma Avendo Fakturering.

Detaljer

Digitale eller trykte utgaver av håndboken kan i sin helhet distribueres fritt til alle brukere av EPiServer CMS.

Digitale eller trykte utgaver av håndboken kan i sin helhet distribueres fritt til alle brukere av EPiServer CMS. Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold er ikke tillatt uten tillatelse fra opphavsrettsinnehaveren.. Digitale eller trykte utgaver

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Visma Avendo Fakturering, versjon 4.0 Oktober 2007 Innledning Denne installasjonsveiledningen gjelder for både første gangs installasjon og oppgradering til ny versjon. Du kan også

Detaljer

Demoversjon. Installasjon Uni Økonomi V3. - økonomisystemer fra start til børs

Demoversjon. Installasjon Uni Økonomi V3. - økonomisystemer fra start til børs Demoversjon Installasjon Uni Økonomi V3 - økonomisystemer fra start til børs Velkommen til installasjon av Uni Økonomi V3 demoversjon. Her vil vi gi deg en steg for steg veiviser for hvordan du laster

Detaljer

datax Kjørebok Admin Innhold

datax Kjørebok Admin Innhold datax Kjørebok Admin Innhold datax Kjørebok Admin er en modul for deg som har administrasjonsrettigheter i datax Kjørebok Bedrift. Her redigeres alt som har med brukernavn og passord å gjøre, slik at du

Detaljer

Redaktørhåndbok. Versjon 4.50. ElektroPost Stockholm Finlandsgatan 38 164 74 KISTA www.ep.se www.episerver.com

Redaktørhåndbok. Versjon 4.50. ElektroPost Stockholm Finlandsgatan 38 164 74 KISTA www.ep.se www.episerver.com Redaktørhåndbok Versjon 4.50 ElektroPost Stockholm Finlandsgatan 38 164 74 KISTA www.ep.se www.episerver.com Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis

Detaljer

Slik lager du et web-område bestående av flere sammenhengende websider i. Frontpage 2003. Laget av Magnus Nohr Høgskolen i Østfold

Slik lager du et web-område bestående av flere sammenhengende websider i. Frontpage 2003. Laget av Magnus Nohr Høgskolen i Østfold Slik lager du et web-område bestående av flere sammenhengende websider i Frontpage 2003 Laget av Magnus Nohr Høgskolen i Østfold Innholdsfortegnelse 1 Opprett Web-område 3 2 Opprett en navigasjonsstruktur

Detaljer

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering...

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering... INNHOLD Mamut for Altinn INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 1.1 Om Altinn... 2 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Registrering... 5 2.3 Opprett en bruker... 7

Detaljer

Før du starter, del 2

Før du starter, del 2 1 Før du starter I Windows må du sørge for at tekst og andre elementer er satt til å vises normalt 100%. Visma Global støtter ikke zooming, da vil noen elementer forsvinne fra programmet og ikke fungere.

Detaljer

Brukerveiledning for Vesuv

Brukerveiledning for Vesuv Brukerveiledning for Vesuv Innhold Pålogging... 3 Registrering av ny bruker... 3 Glemt passord... 4 Startsiden... 5 Nytt utbrudd... 6 Nedtrekksmenyer... 6 Obligatoriske felt... 7 Spørsmål vises og fjernes...

Detaljer

Brukerveiledning - secure.nhh.no og secure.privnett.nhh.no

Brukerveiledning - secure.nhh.no og secure.privnett.nhh.no Brukerveiledning - secure.nhh.no og secure.privnett.nhh.no NHH tilbyr ansatte og studenter ekstern tilgang til NHH-interne ressurser slik som M-området, felles filområder, bibliotektjenester m.m. Tjenesten

Detaljer

Publisering av statiske og dynamiske websider til klasserom.net fra Dreamweaver og MySQL

Publisering av statiske og dynamiske websider til klasserom.net fra Dreamweaver og MySQL Publisering av statiske og dynamiske websider til klasserom.net fra Dreamweaver og MySQL 1. Om klassersom.net: Klasserom.net er en webhotell-løsning for skoler, hvor formålet er å gi elevene hvert sitt

Detaljer

Visma Contracting Oppgradering til versjon 5.20

Visma Contracting Oppgradering til versjon 5.20 Visma Contracting Oppgradering til versjon 5.20 Oslo, oktober 2013 Før installasjon: SuperOffice De som kjører SuperOffice må få oppgradert denne samtidig. Henvendelse til leverandøren firma KeyForce.

Detaljer

Redaktørhåndbok. Version 4.30. ElektroPost Stockholm AB Finlandsgatan 38 164 74 KISTA www.ep.se www.episerver.com

Redaktørhåndbok. Version 4.30. ElektroPost Stockholm AB Finlandsgatan 38 164 74 KISTA www.ep.se www.episerver.com Redaktørhåndbok Version 4.30 ElektroPost Stockholm AB Finlandsgatan 38 164 74 KISTA www.ep.se www.episerver.com Redaktørshåndbok for EPiServer 4.30 Rev A Opprettet den 14. september 2004 Sist lagret den

Detaljer

Din verktøykasse for anbud og prosjekt

Din verktøykasse for anbud og prosjekt Veiledning Serverinstallasjon 14.03.2013 Din verktøykasse for anbud og prosjekt 2013 CITEC AS v/sverre Andresen Side 1 av 27 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 3 2 DATABASEINSTALLASJON (SQL SERVER 2008)

Detaljer

Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011

Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011 Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011 Innhold 1. Innledning... 1 2. Nedlasting... 2 3. Installasjon / oppgradering... 5 3.1 Installasjon av nødvendige tilleggskomponenter...

Detaljer

Brukerveiledning nettsted Stjørdal kajakklubb. Tilgang til siden. Opprette bruker? Tilgang til siden... 1 Opprette bruker?... 1

Brukerveiledning nettsted Stjørdal kajakklubb. Tilgang til siden. Opprette bruker? Tilgang til siden... 1 Opprette bruker?... 1 Brukerveiledning nettsted Stjørdal kajakklubb Tilgang til siden... 1 Opprette bruker?... 1 Nyheter / artikler... 3 Lage artikkel... 3 Redigerer artikkel... 11 Slette artikkel... 12 Tilgang til siden Opprette

Detaljer

Google Cloud Print-guide

Google Cloud Print-guide Google Cloud Print-guide Versjon 0 NOR Merknadsdefinisjoner Vi bruker følgende merknadsstil gjennom hele denne brukermanualen: Merknadene forteller deg hvordan du reagerer på situasjoner som kan oppstå,

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Installere systemet

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Installere systemet Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Installere systemet Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Installere Lønn 5.0... 3 Krav til maskin og operativsystem... 3 Forberede installasjonen... 3 Installere database...

Detaljer

Side 1. Sniggabo CMS brukermanual rev. 2

Side 1. Sniggabo CMS brukermanual rev. 2 Side 1 Sniggabo CMS brukermanual rev. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Logg inn... 3 Menylinje... 3 Artikkelliste... 4 Ny artikkel... 5 Aktiviteter... 8 Rediger aktivitet... 9 Dokumenter... 9 Nytt dokument... 10

Detaljer

Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1

Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1 Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1 NYHETER OG FORBEDRINGER Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 2 Oslo, juni 2011 1. Sirkulasjon All informasjon i dette dokumentet kan endres uten varsel og innebærer

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Oppdatere til ny versjon

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Oppdatere til ny versjon Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Oppdatere til ny versjon Oppdatere Lønn 5.0 Denne veiledningen omhandler oppdatering av Huldt & Lillevik Lønn 5.0 versjon 5.10.2 eller nyere. Forberede oppdateringen Forutsetninger

Detaljer

Redaktørhåndbok. Versjon 4.60. EPiServer AB www.episerver.com

Redaktørhåndbok. Versjon 4.60. EPiServer AB www.episerver.com Redaktørhåndbok Versjon 4.60 www.episerver.com Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold er ikke tillatt uten tillatelse fra opphavsrettsinnehaveren.

Detaljer

Redaktørhåndbok. Versjon 4.40. ElektroPost Stockholm ABFinlandsgatan 38 164 74 KISTA www.ep.se www.episerver.com

Redaktørhåndbok. Versjon 4.40. ElektroPost Stockholm ABFinlandsgatan 38 164 74 KISTA www.ep.se www.episerver.com Redaktørhåndbok Versjon 4.40 ElektroPost Stockholm ABFinlandsgatan 38 164 74 KISTA www.ep.se www.episerver.com Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis

Detaljer

Installasjonsveiledning. Mamut. Oppdatering til versjon 12.1

Installasjonsveiledning. Mamut. Oppdatering til versjon 12.1 Mamut Installasjonsveiledning Oppdatering til versjon 12.1 Detaljert steg-for-steg veiledning i hvordan installere/oppdatere ditt datax-program fra Mamut 2 FØr installasjon serverinstallasjon EttEr installasjon

Detaljer

Installasjon av FEBDOK versjon 5.1 konsern

Installasjon av FEBDOK versjon 5.1 konsern Installasjon av FEBDOK versjon 5.1 konsern Dette er en veiledning av FEBDOK 5.1 konsern. Denne veiledningen har skjermbilder fra Windows 7. Har du ikke Windows 7 kan skjermbildene avvike noe, men prinsippet

Detaljer

Brukermanual for nettpublisering. frivilligsentral.no

Brukermanual for nettpublisering. frivilligsentral.no Brukermanual for nettpublisering frivilligsentral.no Innholdsfortegnelse Introduksjon 3 1 - Innlogging 4 1.1 - Logge inn 4 1.1 - Logge ut 4 2 - Grensesnitt 5 2.1 - Menyfelt 5 2.2-3 - Opprette, lagre og

Detaljer

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang VMware Horizon View Client Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang Introduksjon Fjerntilgang er blitt oppgradert til en bedre og mer moderne løsning. Programmet er identisk

Detaljer

Gå til Nedlastninger på menylinjen for Visma Skolelisens og velg Visma Lønn versjon 9.5.

Gå til Nedlastninger på menylinjen for Visma Skolelisens og velg Visma Lønn versjon 9.5. 1 Før du starter I Windows må du sørge for at tekst og andre elementer er satt til å vises normalt 100%. Visma Lønn støtter ikke zooming, da vil noen elementer forsvinne fra programmet og ikke fungere.

Detaljer

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup 1 Systemkrav ADSL eller minimum ISDN via router. Ved automatisk backup: Min. Windows XP / 2000 / 2003 (pga. Service) Ved manuellt system: Min. Windows 98 SE NotaPlan Backup bør installeres på den/de maskiner

Detaljer

Hvordan å lage og publisere ditt personlige visittkort

Hvordan å lage og publisere ditt personlige visittkort Hvordan å lage og publisere ditt personlige visittkort Av Asle Skauge Dette skal være en bruksanvisning som alle kan følge for å få lagt ut sitt personlige visittkort på internett. Hensikten med et slikt

Detaljer

Publiseringsløsning for internettsider

Publiseringsløsning for internettsider Publiseringsløsning for internettsider Hva er Edit? Edit er et verktøy for publisering og vedlikehold av nettsider. Tidligere har det å vedlikeholde en nettside vært en tungvinn prosess, men nå kan alle

Detaljer

For mer informasjon om SQL Server 2014 Express, se Microsoft sine nettsider: https://msdn.microsoft.com/en-us/sqlserver2014express.

For mer informasjon om SQL Server 2014 Express, se Microsoft sine nettsider: https://msdn.microsoft.com/en-us/sqlserver2014express. 1 Innholdsfortegnelse Microsoft SQL Server 2014 Express... 3 Nedlastning av installasjonsfil for SQL Server 2014 Express... 3 Installasjon av SQL Server 2014 Express... 4 Installasjon av Huldt & Lillevik

Detaljer

Brukerveiledning for Intelligent Converters MySQL Migration Toolkit IKA Trøndelag IKS 2012

Brukerveiledning for Intelligent Converters MySQL Migration Toolkit IKA Trøndelag IKS 2012 Om verktøyet Formålet med dette verktøyet er å migrere informasjon fra en databasevariant til en annen, i denne veiledningen fra Oracle til MySQL. Dette gjøres som første ledd i en avleveringsprosess.

Detaljer

Uni Micro Solutionpartner. Demoversjon Installasjon

Uni Micro Solutionpartner. Demoversjon Installasjon Uni Micro Solutionpartner Demoversjon Installasjon Velkommen til installasjon av Uni Økonomi V3 demoversjon. Her vil vi gi deg en steg for steg veiviser for hvordan du laster ned, installerer og tar i

Detaljer

// Mamut Business Software Installasjonsveiledning

// Mamut Business Software Installasjonsveiledning // Mamut Business Software Installasjonsveiledning Innhold Før installasjon 2 Om programmet 2 Om installasjon 3 Om flerbrukerinstallasjon 3 Under installasjon 7 Betingelser for installasjon 7 Slik installerer

Detaljer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer HR analysen Ny versjon 2009 Brukermal Administratorer 1) Som administrator Det første bildet en kommer inn på når en har logget seg inn er: A) Legg merke til den hvite boksen på høyre side der det står

Detaljer

ServiceFirst Programvaremanual, versjon 2.0. 2010 Assessio International AB. All rights reserved

ServiceFirst Programvaremanual, versjon 2.0. 2010 Assessio International AB. All rights reserved ServiceFirst Programvaremanual, versjon 2.0 2010 Assessio International AB. All rights reserved 1 1. Logg inn Koble deg opp til Internet Åpne nettleseren din og gå til ServiceFirst på: www.servicef.com.

Detaljer

BlackBerry Internet Service. Versjon: 4.5.1. Brukerhåndbok

BlackBerry Internet Service. Versjon: 4.5.1. Brukerhåndbok BlackBerry Internet Service Versjon: 4.5.1 Brukerhåndbok Publisert: 2014-01-09 SWD-20140109135826144 Innhold 1 Komme i gang... 7 Om ulike typer meldingsabonnementer for BlackBerry Internet Service...7

Detaljer

Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows!

Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows! Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows! Det kan være at du har mottatt en Installasjons-CD eller CD/minnepinne/hentet fra internett med programmet. Dette dokumentet følger med Installasjons-CD fra

Detaljer

Mamut Open Services. Mamut Kunnskapsserie. Kom i gang med Mamut Online Survey

Mamut Open Services. Mamut Kunnskapsserie. Kom i gang med Mamut Online Survey Mamut Open Services Mamut Kunnskapsserie Kom i gang med Mamut Online Survey Kom i gang med Mamut Online Survey Innhold MAMUT ONLINE SURVEY... 1 KOM I GANG MED MAMUT ONLINE SURVEY... 3 MAMUT-BRUKERE: OPPRETT

Detaljer

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Product Search Kelkoo

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Product Search Kelkoo Mamut Business Software Introduksjon Mamut Enterprise Product Search Kelkoo Dokumentasjon for utvidelser av Mamut Enterprise System Mamut Enterprise Product Search Kelkoo Versjon: 11.1 i Innhold MAMUT

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal. Installere systemet

Huldt & Lillevik Ansattportal. Installere systemet Huldt & Lillevik Ansattportal Installere systemet Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Installere Ansattportal... 3 Tekniske krav (Windows og web)... 3 Servere og nettverk... 3.NET Rammeverk 3.5 må

Detaljer

Her er en enkel bruksanvisning på administrasjonspanelet til hjemmesiden din på QTSystems.

Her er en enkel bruksanvisning på administrasjonspanelet til hjemmesiden din på QTSystems. Her er en enkel bruksanvisning på administrasjonspanelet til hjemmesiden din på QTSystems. Redigert 10.februar 2010. For at det skal bli lettere å lese denne manualen kan du justere størrelsen på dette

Detaljer

// Mamut Business Software Oppdateringsveiledning

// Mamut Business Software Oppdateringsveiledning // Mamut Business Software Oppdateringsveiledning Innhold Om oppdatering til ny versjon 3 Utføre sikkerhetskopiering 5 Oppdatering til nyeste versjon 7 Flytte programmet til en annen datamaskin/server

Detaljer

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Innhold KOMME I GANG 2 Logge på 2 I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Lukk 6 Ny 6 Flytt opp/ Flytt ned 6 Klipp 7 Kopier 7 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

Copyright EPiServer AB

Copyright EPiServer AB Innholdsfortegnelse 3 Innhold OM DETTE DOKUMENTET 6 HVORDAN FÅ TILGANG TIL EPISERVER-HJELPESYSTEM 6 KRAV TIL KUNNSKAP 6 REFERANSER 6 NETTSAMFUNN PÅ EPISERVER WORLD 6 COPYRIGHT-ERKLÆRING 6 INTRODUKSJON

Detaljer

Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører

Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører Nettmelding Brukerveiledning Generell 0.5.doc Side 1 av (26) Innledning Dette er den generelle brukerveiledningen til Elsmart Nettmelding. Denne veiledningen

Detaljer

Installasjon enbruker

Installasjon enbruker Veiledning Installasjon enbruker 04.06.2012 Din verktøykasse for anbud og prosjekt 2012 CITEC AS v/sverre Andresen Side 1 av 25 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 3 2 DATABASEINSTALLASJON 3 2.1 START INSTALLASJON

Detaljer

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0 Laget av Innhold: Introduksjon 2 Næringsregner på PC n 2 Næringstabell 2 Statistikk 2 Hvem passer programmet for? 2 Bruk av programmet 3 Innlogging av forskjellige brukere 3 Hovedprogramet har 3 felt 4

Detaljer

1 Guide til flerbrukerinstallasjon av e-lector

1 Guide til flerbrukerinstallasjon av e-lector LES LETTERE, LES RASKERE, FÅ LESELYST! Innhold 1 Guide til flerbrukerinstallasjon av e-lector... 1 1.1 Innledning... 1 1.2 Installasjon på nettverk... 1 1.3 Bruk av SQL Server... 2 1.4 Administrasjon...

Detaljer

Redaktørhåndbok Online

Redaktørhåndbok Online Redaktørhåndbok Online Bruke Redaktørhåndboken Online EPiServer innholder en komplett dokumentasjon og beskrivelse av EPiServer i et pdf-basert hjelpesystem. Redaktørhåndboken Online innholder informasjon

Detaljer

Versjon 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internett-tjenester

Versjon 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internett-tjenester Versjon 1.0 09/10 Xerox 2010 Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Upubliserte rettigheter er forbeholdt i henhold til lover om opphavsrett i USA. Innholdet i dette dokumentet kan ikke gjengis

Detaljer

Manual for innlegging av standard sideinnhold og nyheter via «backend»

Manual for innlegging av standard sideinnhold og nyheter via «backend» Manual for innlegging av standard sideinnhold og nyheter via «backend» 23.3.2006 Utarbeidet av: 2 Innlogging og beskrivelse av hovedelement i «backend» For å få tilgang til redigeringsmodul velges følgende

Detaljer

Intentor Helpdesk - Installasjon Step #3: Microsoft Reporting Services

Intentor Helpdesk - Installasjon Step #3: Microsoft Reporting Services Intentor Helpdesk - Installasjon Step #3: Microsoft Reporting Services Dokumentasjon levert av: Prosjekt: Norsk Data Senter AS Installasjon av Intentor Helpdesk Norsk Data Senter AS e-post info@nds.no

Detaljer

Hvordan deaktivere lisens, installere og oppgradere Handyman på mobil enhet

Hvordan deaktivere lisens, installere og oppgradere Handyman på mobil enhet Hvordan deaktivere lisens, installere og oppgradere Handyman på mobil enhet Innhold 1.Deaktivere lisens til bruker med mobil enhet... 1 Office... 1 Administrator... 2 2.Installere Handyman på mobil enhet

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING FOR DATAX REISEREGNING BEDRIFT

INSTALLASJONSVEILEDNING FOR DATAX REISEREGNING BEDRIFT Mamut datax Software INSTALLASJONSVEILEDNING FOR INSTALLASJONSVEILEDNING FOR DATAX REISEREGNING BEDRIFT VERSJON 4.0.1200 DETALJERT STEG-FOR-STEG VEILEDNING FOR HVORDAN INSTALLERE/OPPDATERE DIN VERSJON

Detaljer

Installasjonsveiledning for Ordnett Pluss

Installasjonsveiledning for Ordnett Pluss Installasjonsveiledning for Ordnett Pluss Systemkrav Alle systemer Windows Linux Nedlasting/distribusjon Installasjon Windows Programtillegg Chrome Silent install/msiexec Datafiler Ubuntu Terminal/Kilent

Detaljer

installasjonsveiledning 2012

installasjonsveiledning 2012 installasjonsveiledning 2012 2 Installasjon av Total Installasjonen av Total for Windows er mye lik rutinen for andre Windows-programmer. Installasjonsprogrammet er enkelt og til stor grad selvforklarende.

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Installere systemet

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Installere systemet Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Installere systemet Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Installere Lønn 5.0... 3 Krav til maskin og operativsystem... 3 Forberede installasjonen... 3 Installere database...

Detaljer

Installasjonsmanual. Versjon 1.2. Copyright 2002 Devinco AS

Installasjonsmanual. Versjon 1.2. Copyright 2002 Devinco AS Installasjonsmanual Versjon 1.2 Copyright 2002 Devinco AS Installasjonsmanual SpeedyCraft 1. utgave 8. juli 2002 Devinco AS NB! Dette er en midlertidig versjon av denne manualen. Enkelte ting kan være

Detaljer

TAIME DATABASE INSTALLASJONSVEILEDNING

TAIME DATABASE INSTALLASJONSVEILEDNING TAIME DATABASE INSTALLASJONSVEILEDNING ojf-produkt Innhold 1 Database og databasekobling... 3 1.1 TAIME Treningsplanlegger... 3 1.2 Databasekobling... 3 1.2.1 SQL SERVER EXPRESS... 4 1.2.2 Lage database

Detaljer

SuperUser Manual. Manualen beskriver bruken av SecureAware versjon 3 Dokumentet oppdatert: November 2010

SuperUser Manual. Manualen beskriver bruken av SecureAware versjon 3 Dokumentet oppdatert: November 2010 SuperUser Manual Manualen beskriver bruken av SecureAware versjon 3 Dokumentet oppdatert: November 2010 Om dette dokumentet Dette dokumentet beskriver de funksjonene i SecureAware som en superbruker vanligvis

Detaljer

InSite Prepress Portal

InSite Prepress Portal InSite Prepress Portal System Versjon 5.0 Hurtigstarthåndbok for kunder Norsk Innhold Hva er InSite Prepress Portal?...1 Hva er nytt i versjon 5.0...1 Logge på Prepress Portal...1 Få hjelp...2 Kontrollere

Detaljer

Mamut Business Software

Mamut Business Software Mamut Business Software Installasjonsveiledning Innhold Før installasjon 2 Om programmet 2 Om installasjon 2 Om flerbrukerinstallasjon 3 Under installasjon 6 Betingelser for installasjon 6 Slik installerer

Detaljer

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 1 Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 2 Innholdsfortegnelse 1 Brevfabrikken innledning 4 2 Komme i gang /Registrer 5 2.01 Registrer 5 2.02 Last ned program 5 3 Min side: 6 3.01 Kontodetaljer

Detaljer

Import av klientfiler er kun mulig fra Akelius Årsavslutning, Akelius Skatt og Akelius Revisjon.

Import av klientfiler er kun mulig fra Akelius Årsavslutning, Akelius Skatt og Akelius Revisjon. Filimport til Akelius Byrå Det er viktig at du følger anvisningene nøye for at overføringen av filer til Akelius Byrå skal bli riktig. Beregn godt med tid da importen kan være tidkrevende. Normal regnes

Detaljer

Inspeksjon Brukermanual

Inspeksjon Brukermanual 2013 INNHOLD Inspeksjon Brukermanual Denne applikasjonen lar deg enkelt inspisere utstyr som er plassert i Utstyrsportalen. Inspeksjon Onix AS 10/4/2013 0 Side INNHOLD INNHOLDSFORTEGNELSE Page # INTRODUKSJON...

Detaljer

KPS kontaktdatase Driftsveiledning

KPS kontaktdatase Driftsveiledning KPS kontaktdatase Driftsveiledning Dettte dokumentet er beregnet for IT/driftsansvarlige, og inneholder ikke brukerveiledning for KPS kontaktdatabase. Brukerveiledning finnes på denne adressen http://www.eilert.no/kps/bruksanvisning.html

Detaljer

Flytte Lønn 5.0 fra SQL 2000 til SQL 2005 / 2008

Flytte Lønn 5.0 fra SQL 2000 til SQL 2005 / 2008 Flytte Lønn 5.0 fra SQL 2000 til SQL 2005 / 2008 Før du flytter databasene til Lønn 5.0 fra SQL Server 2000 til SQL Server 2005 / 2008 må du ta backup av databasene. Hvis SQL Server 2005 /2008 ikke allerede

Detaljer

Installasjon og oppgradering av Advisor

Installasjon og oppgradering av Advisor Installasjon og oppgradering av Advisor Innhold: Innhold 1 Forutsetninger... 1 1.1 Historikk... 1 1.2 Generelt... 1 1.3 Versjoner av Advisor... 2 2 Nyinstallasjon... 2 2.1 Server installasjon... 2 2.2

Detaljer

Innhold RDP... 2 Oppkobling Kirkedata... 2 Flere brukerpålogginger til Kirkedata... 8

Innhold RDP... 2 Oppkobling Kirkedata... 2 Flere brukerpålogginger til Kirkedata... 8 Innhold RDP... 2 Oppkobling Kirkedata... 2 Flere brukerpålogginger til Kirkedata... 8 Endre passord på Kirkedata... 11 Dropbox på Kirkedata... 14 Apple Mac RDP... 20 Outlook og e-post... 30 Outlook Web

Detaljer

Brukermanual for LimeSurvey på HiOA

Brukermanual for LimeSurvey på HiOA Brukermanual for LimeSurvey på HiOA Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Pålogging... 2 Endre passord... 2 Personlige innstillinger... 2 Opplæringsvideoer... 2 Spørreundersøkelsens hovedelementer... 3 Verktøylinjer...

Detaljer

BRUKERMANUAL. Telsys Online Backup

BRUKERMANUAL. Telsys Online Backup BRUKERMANUAL Telsys Online Backup TELSYS AS - 06.08.2009 Innhold Generelt... 3 Kom i gang... 4 Installasjon av Telsys Online Backup Proff/Standard... 4 Start opp klienten for første gang!... 10 Logg inn...

Detaljer

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Innhold KOMME I GANG 3 Logge på 3 I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Lukk 7 Ny 7 Flytt opp/ Flytt ned 7 Klipp 8 Kopier 8 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

SecureAware BCP Manual

SecureAware BCP Manual SecureAware BCP Manual Manualen beskriver bruken av SecureAware versjon 3 Dokumentet oppdatert: November 2010 Om dette dokumentet Denne manualen beskriver hvordan man oppretter og vedlikeholder en plan

Detaljer

Mamut for Altinn. Mamut for Altinn - forenkler og effektiviserer. Elektronisk innlevering til det offentlige

Mamut for Altinn. Mamut for Altinn - forenkler og effektiviserer. Elektronisk innlevering til det offentlige Mamut for Altinn Mamut for Altinn - forenkler og effektiviserer Elektronisk innlevering til det offentlige Mamut for Altinn Innhold MAMUT FOR ALTINN... 3 OM MAMUT FOR ALTINN... 3 INNSTILLINGER... 3 INSTALLASJON

Detaljer

DOKUMENTASJON E-post oppsett

DOKUMENTASJON E-post oppsett DOKUMENTASJON E-post oppsett Oppsett av e-post konto Veiledningen viser innstillinger for Microsoft Outlook 2013, og oppkobling mot server kan gjøres med POP3 (lagre e-post lokalt på maskin) eller IMAP

Detaljer

Innstallasjon og oppsett av Wordpress

Innstallasjon og oppsett av Wordpress Del 1 - Installasjon og oppsett Innstallasjon og oppsett av Wordpress Wordpress har blitt en veldig populær publiseringsplattform for websider. Uten særlige tekniske ferdigheter kan man sette opp profesjonelle

Detaljer

Datamann Informasjonssystemer

Datamann Informasjonssystemer 1 Datamann Informasjonssystemer Brukerveiledning 2013 Datamann AS 2 3 DATAMANN INFORMASJONSSYSTEMER SYSTEMKRAV PC med Pentium eller høyere. Internettilgang med 1 Mbit/s eller høyere Internett Explorer

Detaljer

Mac OS X versjon 10.5 Leopard Installering og klargjøring

Mac OS X versjon 10.5 Leopard Installering og klargjøring Mac OS X versjon 10.5 Leopard Installering og klargjøring Hvis du allerede har Mac OS X versjon 10.3 eller nyere installert på maskinen: Alt du trenger å gjøre, er å oppgradere til Leopard. Les «Oppgradere

Detaljer

I denne veiledningen skal vi gå igjennom de forskjellige funksjonene som. For å gå til abonnementet ditt klikker du på den blå fanen "Abonnement":

I denne veiledningen skal vi gå igjennom de forskjellige funksjonene som. For å gå til abonnementet ditt klikker du på den blå fanen Abonnement: Administrere abonnementet I denne veiledningen skal vi gå igjennom de forskjellige funksjonene som er tilgjengelige for administrator av et abonnement på web. 1 Gå til abonnementet ditt For å gå til abonnementet

Detaljer

Nettside24 Brukerveiledning Nettside24 Brukerveiledning

Nettside24 Brukerveiledning Nettside24 Brukerveiledning Nettside24 Brukerveiledning Nettside24 Brukerveiledning 1 av 14 Oversikt over brukerveiledningen. 2. Oversikt. 3. Logge inn på nettsiden. 4. Redigere innholdet på undersidene. 5. Redigere innholdet i blokkene.

Detaljer

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og klargjøringshåndbok

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og klargjøringshåndbok Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og klargjøringshåndbok Les dette dokumentet før du installerer Mac OS X. Det inneholder viktig informasjon om installeringen av Mac OS X. Systemkrav Hvis du skal

Detaljer

BLISSTAVLE for Rolltalk Designer. Veiledning

BLISSTAVLE for Rolltalk Designer. Veiledning BLISSTAVLE for Rolltalk Designer Veiledning Innhold Installasjon av Blisstavla... 3 Blisstavla forside... 3 Teste programmet... 3 Lage en snarvei til programmet fra skrivebordet... 4 Blisstavla med ordforslag...

Detaljer

Huldt & Lillevik Reise. Oppgradering. Aditro HRM AS

Huldt & Lillevik Reise. Oppgradering. Aditro HRM AS Huldt & Lillevik Reise Oppgradering Aditro HRM AS Oppdatert pr. 29. mai 2009 Innholdsfortegnelse Om denne veiledningen...2 Installere serverfiler... 2 Oppgradere arbeidsstasjoner ved automatisk oppgradering...

Detaljer