Alge Timing Norge AS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Alge Timing Norge AS"

Transkript

1 Alge Timing Norge AS

2

3 Brukerdokumentasjon for A L G E - F i s A l p i n Versjon Resultatservicesystem for internasjonale alpine renn Alge Timing Norge as Regimentsvegen VOSS Tlf. : Web Epost : :

4 Innhold FORORD INSTALLASJON AV Før installasjon Installasjon av programvaren i nettverk 1 KORTFATTELIG BRUKERVEILEDNING 1.1 Bruk av Windows-program 1.2 Oppsett ved installasjon Systemparameter Skrifttype på printer Skjermfarge 1.3 Hvordan avvikle et renn Velg renn Renndata Faktorer for beregning av FIS-punkter Deltaker oppretting Trekking Utskrift deltakerliste Utskrift startliste Gjennomføring av rennet 1. omgang Gjennomføring av rennet 2. omgang Eventuelle korrigeringer Utskrift resultatlister Backup av renndata 2 VELG RENN 3 DELTAKERE 3.1 Opprett 3.2 Hvordan registrere 3.3 FIS punkt oppslag 3.4 Endre tider, status (f.eks. disk) 3.5 Oppdatere FIS-punkter for alle deltakere 3.6 Import av deltakere ALGE-standard paamelding.no SportsAdmin 4 RENNDATA 4.1 Renn-hoveddata 4.2 Omgangsdata

5 5 UTSKRIFTER 5.1 Heading / bunntekst 5.2 Deltakerliste 5.3 Startliste 5.4 Treningstider-liste 5.5 Mellomtid- og strekkanalyse 5.6 Resultatliste 5.7 Klubb-liste 6 GRUNNDATA 6.1 Klubb 7 SYSTEMFUNKSJONER 7.1 Systemparameter 7.2 Automatisk trekking 7.3 Printer fonter 7.4 Skjerm farge 7.5 Nullstill deltakerdata (tider etc.) 7.6 Nullstill kartotek 7.7 Backup (sikkerhetskopi) 7.8 Indexering av kartotek. 7.9 FIS-faktorer pr. disiplin 7.10 FIS Min/Max verdier 8 TIDTAKING 8.1 Registrering Tidtaking MED klokke tilkoblet Tidtaking UTEN klokke tilkoblet Deltaker-status Tidtaking med program 3 på Timer S Tidtaking med TdC8000/TdC Speaker-tjeneste Speakertjeneste sammen med tidtaking 8.3 Tid-logg 8.4 Spesielt for Alge Timer S4 9 VEDLEGG 9.1 FIS-punktefil Henting av FIS-punktefil fra Internett Bruk av filer til registrering av deltakere 9.2 Sende resultat til FIS

6 Forord er et Windows basert resultatservice-system for internasjonale alpine konkurranser Deltakerne kan registreres med startnummer, lisensnummer, navn, land og FIS-punkt. I tillegg kan klubb/krets og et diverse-felt registereres. Dette er viktig og nødvendig i renn som er både FIS- og nasjonalt renn (NM). Har man FISpunktene som en datafile, benyttes denne slik at kun lisensnummer tastes. Navn, land og FIS-punkt hentes fram automatisk. For å forenkle registrering av klubbnavn på deltaker, kan de mest brukte klubbnavn legges inn i eget kartotek sammen med et klubbnummer. Dette nummeret kan da tastes istedenfor klubb, og riktig navn hentes inn. Søkemulighetene på deltaker-kartoteket er svært mange. I tillegg til den mest vanlige på navn, kan søk på skjerm omfatte alle andre opplysninger eller kombinasjoner av disse, for å hente fram deltaker eller utvalg av deltakere. Automatiske trekking ; første pulje tildeles statnummer ved manuell trekking, Rersten får startnummer i FISpunk-rekkefølge. Tidtaking og speaker-tjenesten. Normalt vil kjøres på en PC der tidtakerklokken er koblet til, men det er selvfølgelig også mulighet for manuell inntasting av tider. Tidtakerprogrammet tar mot tiden fra klokken. Avhengig av klokketype, blir startnummer tastet på klokken eller tastes av PC-operatøren. Deltakeren oppdateres, og informasjonen overføres til speaker-programmet som oppdateres automatisk. Klokker som kan benyttes : Alle klokker fra ALGE, Longines TL5005, HEGO 7000 og Regnly RTR2. Dersom det er ønskelig at speaker har egen skjerm, er laget for nettverk og således kan mange PC'er kobles sammen. En enklere måte er at en ekstra skjerm kobles til datamaskinen, slik at samme informasjon vises på begge skjermene. Alle typer av nødvendige utskrifter er tilgjendelig: Deltakerliste Startliste Treningstid-liste Mellomtid- og strekkanalyse Resultatliste Lykke til!

7 INSTALLASJON AV Dette kapittelet beskriver hvordan en skal installere programvaren på en datamaskin ved hjelp av programmet SETUP.EXE. Installasjons-programmet veileder en igjennom denne prosessen. Programmet er som standard oppsett som en-bruker, dvs. kan kjøres på en frittstående PC. Ønsker en nettverksløsning, se eget punkt nedenfor. FØR INSTALLASJON Kontroller at datamaskinen tilfredsstiller noen minimumskrav. 1. En 80486SX 25 MHz prosessor eller bedre og VGA skjemkort 2. 4Mb RAM (anbefalt 8 Mb) 3. Microsoft Windows, fra versjon 3.1 til XP 4. 4 Mb ledig plass på harddisken. INSTALLASJON AV PROGRAMVAREN Installasjonen skal foretas fra Windows. Før installasjonen blir foretatt, vær sikker på at ikke andre Windows-applikasjoner (andre enn Program manager) er aktive. 1. Sett disketten-1 med i drive A eller B på datamaskinen. 2. I Windows Programbehandling, velg Kjør fra file-menyen. 3. Skriv A:setup (eller B:setup) på kommandolinjen, og kvitter med OK. 4. Følg videre veiledning på skjermen. Når installasjonen er ferdig, vil du se at det har blitt opprettet en ny programgruppe "ALGE-" i Windows med "" og " TIDTAKING"som programobjekt. Programgruppen er unødvendig stor på skjermen, og kan forminskes ved å stille markøren på kantene på gruppen og trykke ned, og holde nede, venstre musetast. Skyv gruppens kanter til du har fått den ønskede størrelse, og slipp musetasten.

8 ALGE-FISALPIN I NETTVERK er oppsatt som èn-bruker, dvs. kan kjøres på en frittstående PC. Dette vil være den normale bruksformen for de aller fleste som kjører. Skal en kjøre nettverk, dvs. flere PC'er koblet sammen, må noen korrigeringer utføres av en person som har kjennskap til nettverk og Windows. Ta kontakt med Alge Timing Norge AS for mer informasjon dersom en ønsker nettverksinstallasjon.

9 1. KORTFATTELIG BRUKERVEILEDNING Dette er ment som en huskeliste ved igangsetting av systemet, og senere ved gjennomføring av et renn. Derfor er oppsettet mer en stikkordliste, og en må bruke de senere kapittelene i brukerveiledningen for mer detajerte opplysninger. Ved intallasjon blir det opprettet en programgruppe "ALGE " i Windows. Denne inneholder 2 program (icon) : TIDTAKING program for alt vedlikehold og utskrift av data program for selve tidtakingen under rennet 1.1 BRUK AV WINDOWS-PROGRAM For generell informasjon og opplæring i bruk av Windows og Windows-program, hevises til brukerhåndboken for Microsoft Windows. Husk! For å flytte seg fra et felt til neste felt (objekt) benyttes TAB-tasten (ikke ENTER som i eldre typer system) 1.2 OPPSETT VED INSTALLASJON Disse data bør settes når en tar ibruk systemet, men kan selvfølgelig endres senere også Systemparameter Ajourfør systemparameter via SYSTEMFUNKSJONER/SYSTEMPARAMETER. Spesielt viktig er; * Valg av tidtakerklokke * Navne layout Skriftstyper på printer I menypunktet SYSTEMFUNKSJONER/PRINTERFONTER settes skriftstyper og størrelser. Husk at printeren må være oppkoblet når dette gjøres Skjermfarge Velg ønsket skjermfarge via SYSTEMFUNKSJONER/SKJERMFARGE. På svart/hvitt-skjermer passerer det best med hvit bakgrunn.

10 1.3 HVORDAN AVVIKLE ET RENN Velg renn Først må en gå inn på VELG RENN. Her velger en Nytt renn for å opprette et renn med tomme kartotek. Dersom en ønsker å ta utgangspunkt i et allerede eksisterende renn, benyttes Nytt renn som... Delar av de dataene en da for med seg fra det gamle rennet, kan deretter nullstilles i SYSTEMFUNKSJONER/NULLSTILL KARTOTEK og SYSTEMFUNKSJONER/NULLSTILL- DELTAKERDATA Renn-data Registrer opplysninger om renn via RENNDATA/RENNHOVEDDATA og RENNDATA/OMGANGSDATA Faktorer for beregning av FIS-punkter Kontroller at nødvendige og riktige verdier er lagt inn via SYSTEMFUNKSJONER/FIS FAKTORER PR. DISIPLIN. Kontroller at nødvendige og riktige verdier er lagt inn via SYSTEMFUNKSJONER/FIS KATEGORI`TILLEGG Deltaker oppretting Deltakerene opprettes via DELTAKERE/OPPRETT-ENDRE-SPØRRE. Sett programmet i Opprettingmodus (nederst på kommandolinjen). Har man FIS punkte-file, innstilles oppslag for dette. Ved registrering gis da kun lisensnummer, og resten av dataene hentes fra denne filen. Normalt skal deltakerene opprettes uten startnummer, som tildeles ved senere trekking. Korrigering og forespørsel foretas i samme menypunktet vha. de andre modusene. For å forenkle registrering : husk muligheter som Hvordan registrere, og bruk av klubb-navn Trekking Trekking kan være manuell. Da kan/må startnummer legges inn på deltakerene via DELTAKERE/OPPRETT- ENDRE-SPØRRE. I SYSTEMFUNKSJONER/AUTOMATISK TREKKING tildeler startnummer automatisk i FIS-punkt rekkefølge. Her kan også startnummer legges inn manult for de 15 første som skal trekkes (og løperer som må trekkes pga. like punkter.).

11 1.3.6 Utskrift deltakerliste Deltaker-utskrifter skrives ut via UTSKRIFTER/DELTAKERLISTE. Husk mulighetene for bruk av fortrykte ark med tekst øverst/nederst. Dette gjelder alle utskrifter Utskrift startliste Utskrift av startlister via UTSKRIFTER/STARTLISTE Gjennomføring av rennet 1. omgang Tidtakingen foregår via eget icon i Windows, " TIDTAKING". Husk å angi riktig omgang når en blir spurt om dette. Pass på at klokken er slått på før en går inn på tidtaking Gjennomføring av rennet 2. omgang Skriv ut resultatliste 1. omgang via UTSKRIFTER/RESULTATLISTE. Må en gjøre endringer, utføres dette via DELTAKERE/OPPRETT-ENDRE-SPØRRE. Utskrift av startlister 2. omgang via UTSKRIFTER/STARTLISTE. Før 2. omgang starter må en gå ut av tidtakingen. Deretter startes programmet på nytt, og en angir da 2. på spørsmål om omgang Eventuelle korrigeringer Må en gjøre endringer, utføres dette via DELTAKERE/ENDRE TIDER-STATUS Utskrift resultatlister Skriv ut resultatlister via UTSKRIFTER/RESULTATLISTER. Husk mulighetene for bruk av fortrykte ark med tekst øverst/nederst. Dette gjelder alle utskrifter. For å få beregnet punkter og dannet file som skal sendes til FIS, må dette angis her i utskrift av resultatliste. Filen C:\NORxxxx.ttt opprettes da samtidig med utskrift til printer Send resultatet til FIS Send resultatet-file NORxxxx.ttt til FIS som vedlegg til Backup av renndata Ta backup (sikkerhetskopi) av data via SYSTEMFUNKSJONER/BACKUP.

12 2. VELG RENN Før systemet kan benyttes, må en bestemme hvilke renn en skal operere på. Eksisterende renn Listboksen inneholder de eksisterende rennene. Marker med musen hvilke renn som en skal operere på. Velg Ved å klikke på denne kommandoen, betyr at en ønsker å operere på det rennet som er markert i listboksen. Nytt renn Gir anledning til å opprette et nytt renn. En blir spurt etter et rennavn (max 8 tegn). Nytt renn som... Oppretter et renn, der kartotekene inneholder dataene fra det rennet som er markert i listboksen. En blir spurt etter nytt rennavn (max 8 tegn). Med andre ord, er dette kopiering av renn.

13 Deretter blir en spurt om det skal benyttes utvelgelses-kriterier, slik at kun de deltakerne som tilfredstiller kravene blir tatt med. Nytt renn FRA... Denne funksjonen er lik Nytt renn som, bortsett fra at rennet som skal kopieres kan være lagret på annet sted enn i (eller f.eks. på en diskett). Det stilles derfor spørsmål om lokalisering av renn-dataene. Slett Slett det rennet som er markert i listboksen. Avbryt Avbryt, og gå tilbake til menyen.

14 3. DELTAKERE 3.1 OPPRETTE/ENDRE/SPØRRE All behandling av deltakerdata foretas i dette menypunktet. Det er viktig å være klar over de forenklinger som er mulig i registreringsfasen, både mhp. hva man ønsker å registrere, og om verdier skal overføres til neste deltaker som skal registreres. Se kommandoen "Hvordan registrere".

15 Programmet har 3 "modus" : Oppretting Tastes for å gjøre klart for innregistrering av nye deltakere. De sist registrerte deltakerne vises. Endring Gir mulighet for endre eksisterende deltakere, søke etter og ev. slette deltakere. Forespørring Forespørring gir fin oversikt over alle deltakere presentert som en tabell, se nedenfor. Startnr Startnummer på deltaker. Dette angis vanligvis ikke i registreringsfasen, men trekkes senere. Lisensnr Startlisensnummer til deltaker. Etter-/fornavn Etternavn og fornavn angis i hvert sitt felt. Rekkefølgen av disse, samt formatering mhp. store og små bokstaver, er bestemt av hva som er gitt inn som system-parameter, se menypunkt SYSTEMDATA/SYSTEMPARAMETER. Fødselsår Fødselsår til deltaker. Klubb Klubbens navn som deltaker hører til (benyttes vanligvis bare i renn som er både FIS- og nasjonalt). Dersom en har gjort seg nytte av muligheten med fast innlagte klubber (se GRUNNDATA/KLUBB), kan en taste et klubbnummer for å få hentet fram klubbnavn. + (kommando-tast sammen med klubb) Denne leser inn klubb-kartoteket på nytt (og laster alle klubbnavn inn i rullegardinen). Nyttig når man samtidig med registrering av deltakerer har oppe bildet for registrering av klubb. Krets Krets for deltakerens klubb (benyttes vanligvis bare i renn som er både FIS- og nasjonalt). Blir på samme måte som klubbnavn hentet fram dersom man benytter fast innlagte klubber. Land Landkode (3 bokstaver) som deltakeren tilhører. Diverse Hjelpefelt for å notere diverse opplysninger. Kan f.eks. benyttes i FIS-renn, som også inkluderer Junior-NM, for å markere hvilke deltakere som dette gjelder. FIS-liste oppslag Her vises hvilke FIS-punkt file som det evt. gjøres oppslag imot. Oppslaget kan endres, og dette er beskrevet som eget menypunkt nedenfor Når FIS-liste oppslag benyttes, tastes kun lisensnummer. De andre opplysningene som navn, land og FISpunkt hentes fra filen.

16 De sist registrerte Denne rammen viser de 4 sist registrerte deltakerne når en sitter å registrerer. Ved å klikke på knappen til venstre for en linje, vil den deltakeren bli hentet fram. Endringer kan utføres, og deretter oppdateres. Oppdater Legger inn ny deltakere i databasen ved Oppretting-modus eller oppdaterer eksisterende deltakere ved Endring-modus. Slett Sletter deltaker som står på skjermen fra databasen. Søkebegrep Ved tast av søkebegrep, vil deltakeren på skjermen bli blanket ut og operatør kan ved hjelp av musen stille seg i det (de) felt(-ene) han ønsket og taste inn søkekriterier i. Søk Søk-kommandoen starter søk etter deltakere som er innfrir kravene en har gitt i Søkebegrep. I Endring-modus vises første forekomst som på skjermen. Dersom feltene på skjermen forblir blanke, finnes det ikke deltakere med oppgitt søkebegrep. Søk, uten først å gi søkebegrep, viser første deltaker i databasen. > Henter og viser neste deltaker i databasen. < Henter og viser forrige deltaker i databasen. Sortering Velg sortering for søk i denne rullegardinen. Søk på navn Dersom en ikke kjenner lisensnummeret til en deltaker, kan denne kommandoen benyttes for å søke dette fram ved hjelp av etternavn. Tast hele eller deler av etternavn, og alle som tilfredsstiller dette, vises. Velg deltaker ved å dobbelklikke på denne (eller ved å klikke på den aktuelle, med påfølgende Velg-kommando). Lisensnummeret blir tatt med tilbake til bildet for deltakerregistrering (tast deretter TAB for fullstendig FIS-liste oppslag).

17 Hvordan registrere Denne kommandoen gir tilgang til oppsettet på hva som skal tastes pr. deltaker, og hvilke verdier som skal overføres til neste deltaker som registreres. Se detaljert forklaring i eget menypunkt DELTAKERE/HVORDAN REGISTRERE. I Forespørsel-modus, vises deltakerne i tabell-form : Ved å dobbeltklikke på en deltaker i tabellen, vil denne komme opp i Endring-modus

18 3.2 HVORDAN REGISTRERE For å forenkle registrering av deltakere, kan en her bestemme hvilke felt det skal registreres data i, og om verdier skal overføres fra en deltaker til neste som registreres. Alle feltene fra deltaker-oppretting kan velges på/av ved å klikke på dem Se DELTAKERE/OPPRETT- ENDRE-SPØRRE for nærmere forklaring av hvert felt. Oppdater Oppdaterer endringer som er gjort.

19 3.3. FIS-PUNKT OPPSLAG Det kan velges at en FIS-punkt file skal benyttes for å hente deltakernes navn, nasjonalitet og FIS-punkt. Da tastes kun lisensnummer, og resten av opplysningene hentes automatisk. Kartotek Bruk velg fra listboksene slik at dette feltet viser den FIS-filen som skal benyttes. Oppdater Oppdaterer endringer som er gjort. Nullstill Nullstiller data i bildet. (Merk! Nullstilling av data må etterfølges av Oppdater for at kartoteket med systemopplysninger skal bli oppdatert med nullstillte verdier.)

20 3.4. ENDRE TIDER, STATUS (f.eks. disk) Benyttes etter omgang/renn for å korrigere tider og status på deltakerne. Startnr Tast startnummer på deltaker som skal korrigeres. Opplysninger som navn land etc. vises, men kan ikke endre her. For hver omgang følgende endres : Anvendt tid 1. mellomtid Anvendt tid 2. mellomtid Anvendt tid 3. mellomtid Anvendt tid mål Status (OK, Forfall, Ikke på start, Brutt, Disk) Uoffesiell disk (for bruk i speakertjenesten under selve rennet) Klokketid kan fremkomme ved bruk av enkelte typer tidtakerklokker, og er opplysninger som ikke kan endres. Oppdater Oppdaterer de opplysningene som er endret i skjermbildet.

21 Beregn tider Dette er et hjelpebilde for å beregne anvendt tid ut fra start- og mål-tid. Angi FRA-tid (start) og TIL-tid (mål), og beregn anvendt tid ved Beregn-kommandoen. Blank-kommandoen nullstiller bildet for ny inntasting OPPDATERE FIS-PUNKTER FOR ALLE DELTAKERENE Lesere gjennom alle deltakerene for å oppdater Fis-punktene. Benyttes oftest for å når det er skifte av Fis-liste midt i en serie av renn. Deltakerene blir påmeldt med punkter fra èn liste, men samme påmelding skal gjelde for et renn som skal benytte neste Fis-liste. Benyttes også etter import av deltakere! FIS-liste oppslag Her vises hvilke FIS-punkt file som det evt. gjøres oppslag imot. Oppslaget kan endres, og dette er beskrevet som eget menypunkt nedenfor Opplysninger om deltakene som oppdateres vises som opplysning : Lisensnr, Etter- og fornavn, Land, Klubb og krets Fis-punkter for hver disiplin Start Start oppdatering av Fis-punkter.

22 3.5. IMPORT AV DELTAKER Dersom deltakere registreres inn i rekneark, file etc., kan deltakere importeres inn i et renn vha. dette programmet. File-type Velg filtype det skal importeres data fra. Filtypen må inneholde de kolonnene som er angitt. Dataelement som er merket med en stjerne (*) må være utfyllt. Skal det være skilletegn for angitt filtype, må selfølgelig kolonnene være skilt med dette. Område for import file Velg lokalisering og file som skal importeres DOS til ANSI konvertering Er filen som skal importeres f.eks redigert vha. en MS-DOS editor, må denne konverteringen velges for å få riktig tensett mhp. ÆØÅ. Start Start import av data ALGE standard Import av data på vårt eget standard format (se skjermbildet for oversikt av kolonner). Formatet på importfilen er semikolon-separert.

23 3.4.2 Paamelding.no Import av data fra det web-baserte påmeldingssystemet paamelding.no. (se skjermbildet for oversikt av kolonner). Formatet på importfilen er semikolon-separert. En export-fil med påmeldinger fra paamelding.no vil ha riktig format, og kan importeres uten modifisering SportsAdmin Import av data fra det web-baserte påmeldingssystemet på SportsAdmin. Formatet på importfilen er XML. En export-fil med påmeldinger fra SportsAdmin vil ha riktig format, og skal importeres uten modifisering.

24 4. RENNDATA 4.1 RENN-HOVEDDATA Rennhoveddata er informasjon som skal framkomme på start- og resultatlister. Navn på rennet Tast inn renn-navnet, eller en forklarende tekst på rennet dersom det ikke har noe navn. Arrangør Klubbnavn(ene) til arrangøren. Sted Geografisk sted hvor rennet arrangeres, f.eks. Voss. Dato Renndato på formatet dd-mm-åååå.

25 Disiplin Velg disiplin ved å klikke på rullegardin-listeboksen. Antall omganger Tast inn antall omganger. Skal være 1 eller omgang; Max antall kvalifisert I enkelte renn får bare et begrenset antall løpere starte i 2. omgang, f.eks. de 30 beste. Gi inn et antall dersom denne funksjonen skal benyttes. 2.omgang; Antall løpere i omvendt rekkefølge I 2. omgang skal et bestemt antall løpere (vanligvis 30 eller 15) starte i omvendt rekkefølge av resultatet fra førte omgang. Angi dette antallet her. Klasse Marker om det er dame- eller herrerenn Jury Tast inn navnene på jury-medlemmene: - NSF-TD (teknisk delegert) - Dommer - Dommerassistent (kun fartsdisipliner) - Rennleder Vær Kort beskrivelse av værforholdene. Snø Kort beskrivelse av snø-tilstand. Temperatur Start / Mål Temperatur i Celsius-grader. Landkode Arrangørlandets landkode, i Norge alltid NOR Kodex Rennets kodex-nummer legger inn. Dersom det er Superkombinasjon, skal det angis 2 codexnummer TD-nr Teknisk deligert har et nummer. Dette legges inn her. FIS-punkt liste nummer Tast inn nummeret på fis-listen som er benyttet for dette rennet. Ètt siffer. F.eks. for ALARL208.DBF skal 2 angis. Kategori Velg i rullegardinen hvilke kategori rennet hører til (vanligvis FIS-renn)

26 Oppdater Oppdaterer de endringer som er gjort på skjermbildet. Nullstill Nullstiller dataene i bildet. (Merk! Nullstilling av dataene må etterfølges av Oppdater for at kartoteket med rennopplysninger skal bli oppdatert med blanke verdier.) Omgangs data Denne kommandoen gir vedlikehold av data som er spesielle for hver omgang (løypesetter, prøvekjørere etc.). Se punkt RENNDATA/OMGANGSDATA for nærmere forklaring, der disse dataene også kan ajourføres via eget menypunkt. 4.2 OMGANGSDATA Dette er informasjon om rennet som er spesielle for hver omgang. Dersom rennet har kun èn omgang, er dataene for 2. omgang ikke tilgjengelig. For hver omgang skal følgende data legges inn: Antall porter Antall porter i omgangen. Antall svinger Antall sving-porter i omgangen.

27 Starttid Klokkeslett for start i omgangen (f.eks ) Løypesetter Navnet og landkode til løypesetteren. Prøvekjører A - E Navnet og landkode til prøvekjørerene. FIS-homolog.nr. Dette internasjonale nummeret er strengt tatt ikke nødvendig for nasjonale renn. Bakkenavn Bakkens navn, f.eks. Bavallen. Høyde Start/Mål/Forskjell Angi høyde for start og mål i meter over havet. Høydeforskjell blir beregnet ut fra start og mål, men kan også angis manuelt. Lenge Løypens lengde i meter. Oppdater Oppdaterer de endringer som er gjort på skjermbildet. Nullstill Nullstiller dataene i bildet. (Merk! Nullstilling av dataene må etterfølges av Oppdater for at kartoteket med omgangsdataene skal bli oppdatert med blanke verdier.)

28 5. UTSKRIFTER 5.1. HEADING / BUNNTEKST Her settes verdier som bestemmer hvordan utskriftene skal se ut mhp. reklame/sporsordata. Blankt felt øverst Dersom en bruker fortrykte ark med reklame/logo øverst, kan en her stille inn slik at selve utskriften starter en angitt avstand fra toppen. Standard heading Velg om standard heading, dvs. ramme med rennavn, dato og sted, skal skrives som overskrift i heading. Blankt felt nederst Dersom en bruker fortrykte ark med reklame/logo nederst, kan en her stille inn slik at selve utskriften avslutter en angitt avstand fra bunnen. Rammer Marker denne avkryssingsboks dersom utskriftene skal ha ramme, dvs. vertikale kantlinjer.

29 Bunntekst : Data processing by Legg inn navn/beskrivelse av den som kjører databehandlingen under rennet (kommer som bunntekst på alle utskrifter. Bunntekst : Official timing by Legg inn navn/beskrivelse av den som kjører tidtakingen under rennet (kommer som bunntekst på alle utskrifter. Oppdater Oppdaterer de endringer som er gjort på skjermbildet. Nullstill Nullstiller dataene i bildet. (Merk! Nullstilling av data må etterfølges av Oppdater for at kartoteket med opplysningene skal bli oppdatert med nullstilte verdier.) 5.2. DELTAKERLISTE Deltakerliste er en utskrift som er tenkt brukt i forbindelse med registrering av deltakere. Denne utskriften er altså ikke noen startliste. Utskriften er delt i 3 deler : Utskrift av deltakerne sorter i FIS-punktrekkefølge i rennets disiplin. Utskrift av deltakerne sortert pr. land, og der FIS-punkt for alle disipliner er skrevet. Deltakerliste (uten FIS-punkter) der en kan velge mellom flere sorteringer. Marker i avskyssingsboksene for listen(e) en ønsker

30 Skriv fødselsår Marker i avkryssingsboks dersom løpernes fødselsår skal skrives på listen. Start utskrift Starter valgt utskrift på printer. Før selve utskriften starter, blir en spurt etter hvilken printer som ønskes brukt. Som utgangsverdi i hovedprinter i Windows, og normalt velges denne. 5.3 STARTLISTE Startlisten er en utskrift på printer, og viser startrekkefølgen. Listevalg Startlisten kan velges for 1. omgang, og 2. omgang dersom rennet har to omganger. Skriv fødselsår Marker i avkryssingsboks dersom løpernes fødselsår skal skrives på listen. Antall i omvent rekkefølge I renn med 2 omganger er resultatlisten fra første omgang utgangspunkt for startliste i 2.omgang, men slik at de X første (der X vanligvis er 15) starter i omvendt rekkefølge. Hvis det er flere løpere på 15. plass, starter løperen med lavest startnummer først. Antall i omvendt rekkefølge er bare vist her, og må evt. endres i RENNDATA/RENNHOVEDDATA. Start utskrift Starter valgt utskrift på printer. Før selve utskriften starter, blir en spurt etter hvilken printer som ønskes brukt. Som utgangsverdi i hovedprinter i Windows, og normalt velges denne.

31 5.4 TRENINGSTIDER-LISTE Treningstider-listen er en utskrift på printer, og viser treningstider i f.eks. utfor. Overskrift opplysninger Hver treningsomgang må kjøres som et "renn". Her kan man velge hva som skal skriver som overskrift på utskriften, altså om "rennet" er etter 3. treningsomgang. Skriv fødselsår Marker i avkryssingsboks dersom løpernes fødselsår skal skrives på listen. Start utskrift Starter valgt utskrift på printer. Før selve utskriften starter, blir en spurt etter hvilken printer som ønskes brukt. Som utgangsverdi i hovedprinter i Windows, og normalt velges denne.

32 5.5. MELLOMTID- OG STREKKANALYSE Denne utskriften benyttes kun når en har tidtaking med mellomtid(er). Utskriften gir en "resultat-liste" der også tid og plassering på mellom-tid og på strekkene mellom start/mellomtid/mål blir skrevet. Heading Her skrives inn den headingen en ønsker listen skal ha. Listevalg Resultatlisten kan velges for 1. omgang og 2. omgang, dersom rennet har to omganger. Sortering Velg om utskriften skal sorteres på startnummer eller anvendt tid. Antall mellomtider Marker hvor mange mellomtider som er benytte, og som skal skrives ut. Start utskrift Starter valgt utskrift på printer. Før selve utskriften starter, blir en spurt etter hvilken printer som ønskes brukt. Som utgangsverdi i hovedprinter i Windows, og normalt velges denne.

33 5.6 RESULTATLISTE Utskrift av resultatliste til printer. Listevalg Resultatlisten kan velges for 1. omgang, og 2. omgang dersom rennet har to omganger. Skriv fødselsår Marker i avkryssingsboks dersom løpernes fødselsår skal skrives på listen. Max antall løper kvalifisert for 2. omgang (kun 1. omgang i renn med 2 omganger) I enkelte renntyper begrenses antall løpere som får starte 2. omgang. Dette vises her, men må evt. korrigeres i RENNDATA/RENNHOVEDDATA. Skriv punkteberegning i tillegg Marker i avkryssingsboks dersom punkteberegningen skal skrives ut i tillegg til resultatlisten Opprett samtidig file NNNxxxx.ttt som skal sendes til FIS Marker i avkryssingsboks dersom resultatfile til FIS skal dannes. Denne filen får automatisk navnet c:\nnnxxxx.ttt, der NNN, XXXX og TTT er verdier som hentes fra RENNDATA/RENNHOVEDDATA. Vær derfor nøye med at disse verdiene er lagt riktig inn. Se forøvrig punkt 9.2 Send resultat til FIS. Skriv OGSÅ til utskrifts-fil (*.prt) (til avis etc.) Marker i avkryssingsboks dersom det i tillegg skal dannes en utskriftsfile. Når utskriften startes, blir det spurt etter fil-navn (det er fast PRT etter punktum). Utskriftsfilen som dannes (nnnnnnnn.prt) legges i katalogen for dette rennet, normalt C:\FISALPIN\rennnavn. Skriv OGSÅ til HTML-fil (*.prt) (for internet) Marker i avkryssingsboks dersom det i tillegg skal dannes en HTML-fil. Når utskriften startes, blir det spurt etter fil-navn (det er fast HTM etter punktum). Utskriftsfilen som dannes (nnnnnnnn.htm) legges i katalogen for dette rennet, normalt C:\FISALPIN\rennnavn. Denne filen har et format som gjør det enkelt å legge den ut som informasjon på internet.

34 Start utskrift Starter valgt utskrift på printer. Før selve utskriften starter, blir en spurt etter hvilken printer som ønskes brukt. Som utgangsverdi i hovedprinter i Windows, og normalt velges denne KLUBB-LISTE Skriver ut de klubber som er registrert (se punkt GRUNNDATA/KLUBB). Sortering Velg sortering på rapporten i rullegardin-listboksen. Start utskrift Starter valgt utskrift på printer. Før selve utskriften starter, blir en spurt etter hvilken printer som ønskes brukt. Som utgangsverdi i hovedprinter i Windows, og normalt velges denne.

35 6. GRUNNDATA 6.1 KLUBB For å forenkle og sikre rett registrering av klubbnavn ved oppretting av deltakere, kan de mest aktuelle klubbnavn med fordel registreres på forhånd. Sammen med klubbens navn angis et nummer. Dette nummer benyttes i klubbnavn-feltet ved deltakerregistrering, og klubbnavn hentes fram. Programmet har 3 "modus" : Oppretting Tastes for å gjøre klart for innregistrering av nye klubber. Endring Gir mulighet for endre i eksisterende klubber, søke etter og ev. slette klubber. Forespørring Forespørring gir fin oversikt over alle klubber presentert som en tabell, se nedenfor. Klubbnr Nummer som skal tastes ved deltakerregistrering for å hente fram klubbnavn. Klubbnavn Klubbens navn Krets

36 Skikrets som klubben hører til. Sortering Ulike sorteringer kan velges for forespørsel. Oppdater Legger inn ny klubber i databasen ved Oppretting-modus eller oppdaterer eksisterende klubber ved Endringmodus. Slett Sletter klubb som står på skjermen fra databasen. Søkebegrep Ved tast av søkebegrep, vil klubben på skjermen bli blanket ut, og en kan ved hjelp av musen stille seg i det (de) felt(-ene) han ønsket og taste inn søkekriterier i. Søk Søk-kommandoen starter søk etter klubber som er innfrir kravene operatør har gitt i Søkebegrep. I Endring-modus vises første forekomst som på skjermen. Dersom feltene på skjermen forblir blanke, finnes det ikke klubber med oppgitt søkebegrep. Søk, uten først å gi søkebegrep, viser første klubb i databasen. > Henter og viser neste klubb i databasen. < Henter og viser forrige klubb i databasen. I Forespørsel-modus, vises klubbene i tabell-form : Ved å dobbeltklikke på en klubb i tabellen, vil denne komme opp i Endring-modus

37 7. SYSTEMFUNKSJONER 7.1. SYSTEMPARAMETER Dette er parametere som er med på å bestemme virkemåten til viktige funksjoner i systemet. Klubb Navnet på klubben som eier resultatservice-systemet. Dette navnet er lagt inn ved kjøp av systemet, og kan ikke endres.

38 Tidtakerklokke ALGE-Alpin er laget for å ta inn tider fra en rekke tidtakerklokker. Velg din klokke i rullegardin-listeboksen. Klokken kobles på en av datamaskinens seriellporter. Velg denne i rullegardin-listeboksen. Systemet kan også kjøres uten oppkobling mot klokke. Velg da "manuell inntasting". Valg av seriellport har da ingen betydning. Visning på TV/tavler Under tidtakingen m/speakertjeneste er det mulighet for å sende ut resultatene for visning på TV eller ALGE tavler (ranking-board som viser f.eks. de 3 beste). Dataene sendes ut via seriell-utgang. TV Dataene sendes ut fra seriell-utgang, og må konverteres til tv-signal gjennom en omformer. Ta kontakt med Alge Timing Norge AS for å få nærmere informasjon om denne. De 9 beste vises, i tillegg til den som kommer i mål. (Dersom en markerer for bruk av denne funksjonen, vil spørsmål om tegnstørrelse på TV komme fram. Det beste er å bruke dobbel tegnstørrelse. Denne funksjonen er ypperlig for visning i f.eks. kafè eller til speaker. Tavler Dette er for store arrangement, der f.eks. de tre beste med plassering, startnummer og tid skal vises på Alge stortavler. (Det kreves 6 tavler for å vise de 3 beste) FIS-homolog.nr. Denne verdien er tenkt som en utgangsverdi for oppretting av nye renn (Nullstill i RENNDATA/RENNHOVEDDATA). Dersom dette feltet er blankt, må FIS-homolog.nr. legges inn på nytt hver gang når RENNDATA/RENNHOVEDDATA nullstilles. Bakkenavn På samme måte som foregående felt, er dette utgangverdi for bakkenavn i RENNDATA/RENNHOVEDDATA. Opprette deltakere ifm. tidtaking Marker denne avkryssingsboksen dersom du ønsker at det skal være mulig å opprette deltagere (startnummer) i tidtakingsprogrammet. Dersom et startnummer ikke eksisterer, blir man spurt om dette skal opprettes. NB! Kun startnummer og tid blir registrert, slik at en må gå inn i deltaker-ajourhold (DELTAKERE/OPPRETT- ENDRE-SPØRRE) for å legge inn øvrige opplysninger senere (etter at omgangen er ferdig) Navne-layout En kan selv bestemme rekkefølge av for- og etternavn. Velg ønsket rekkefølge ved valg av alternativknapp. Det er mulighet for redigering av for- og etternavn ved registrering/endring av deltakere. Velg mellom "ingen redigering", "store bokstaver" og "stor første og små resten" vha. alternativknappene.

39 Oppdater Oppdaterer de endringer som er gjort på skjermbildet. Nullstill Nullstiller data i bildet. (Merk! Nullstilling av data må etterfølges av Oppdater for at kartoteket med systemopplysninger skal bli oppdatert med nullstillte verdier.) 7.2. AUTOMATISK TREKKING Trekking av startnummer er en funksjon som sparer deg for mye arbeid i rennforberedelsene. Ved manuell trekking brukes følgende prosedyre Dobbelt-klikk på deltakeren som skal tildeles startnummer Dennes opplysninger blir vist i nederste del av bildet. Gi inn startnummer, og Oppdater De deltakerne som har fått tildelt startnummer blir vist på toppen visningsvinduet. De øvrige vises fortsatt i FISpunkt-rekkefølge.

40 Ved automatisk trekking menyttes kommandoene : Trekk 1. pulje Første pulje (normalt 15 løpere) tildeles startnummer i tilfeldig rekkefølge. Tildel resten automatisk i FISpkt-rekkefølge Denne kommandoen benyttes når en er ferdig med å trekke 1.pulje, og resten av deltakerene skal få tildelt startnummer i punkte-rekkefølge. Skulle det være deltakere med like FIS-punkt, vil programmet, dersom man ønsker dette, stoppe slik at trekking kan foretas manuelt og gis inn pa samme måte som ved manuell trekking. Den automatiske tildelingen settes så igang igjen. Oppdater Oppdaterer deltakerinformasjon (startnummer). Søkebegrep Ved tast av søkebegrep, vil dataene på skjermen bli blanket ut, og en kan ved hjelp av musen stille seg i det (de) felt(-ene) han ønsket og taste inn søkekriterier i. Søk Søk-kommandoen starter søk etter klubber som er innfrir kravene operatør har gitt i Søkebegrep. Første forekomst vises på skjermen. Dersom feltene på skjermen forblir blanke, finnes det ikke deltakere med oppgitt søkebegrep. > Henter og viser neste deltaker i databasen. < Henter og viser forrige deltaker i databasen. Trekk 1. pulje Denne kommanoen er beskrevet ovenfor. Tildel resten automatisk i FISpkt-rekkefølge Denne kommanoen er beskrevet ovenfor.

41 7.3. PRINTER FONTER Det er lagt opp til 3 størrelser av skriftstyper(fonter) for utskrifter til printer. En kan selv velge hvilke skriftstyper en vil bruke, men valget vil jo være avhengig av den printeren en har. Det er viktig at en velger fornuftige skriftstyper for den printeren en disponerer. En må egentlig prøve seg fram med utskrift av f.eks. resultatliste for å finne de 3 skrifttypene som passer best. Systemet er levert med et oppsett av utskrifttyper som vil passe for de fleste printere. For hver skriftstørrelse benytter en følgende rutine for å endre :

42 Endre Klikk på denne kommandoen, og det vil komme fram en dialogbox for valg av skrifttype. Velg skrifttype og størrelse og klikk på OK. Dersom en ønsker å avbryte, klikk Cancel. Den valgte skrifttypen vil framkomme i form av : Font navn Font størrelse Uthevet Skråstill (italic) Disse kan endres manuelt, men det anbefales å bruke endring vha. kommandoen Endre. Oppdater Oppdaterer de endringer som er gjort på skjermbildet. Nullstill Nullstiller data i bildet. Nullstill vil her bety av alle 3 skrifttypene stiller seg tilbake til printerens utgangs-skrifttype. (Merk! Nullstilling av data må etterfølges av Oppdater for at kartoteket med opplysninger om skriftstyper skal bli oppdater med de nullstillte verdiene). Utskrift Prøveutskrift av skrifttypene

43 7.4. SKJERM FARGE En kan selv velge farge på skjermbildene i ALGE-Alpin. Det er benyttet et standard-program til dette, og derfor er ledetekstene engelske. Klikk på den basis fargen en ønsker. Denne blir det da en ramme rundt, og fargen vises også i den mellomstore ruten. OK Valg av farge blir lagret, og programmet avsluttes. Avbryt Avbryt fargevalg.

44 7.5. NULLSTILLE DELTAGERDATA (TIDER ETC.) Dette programmet gir mulighet for å nullstille enkelte av dataene på deltaker-kartoteket Startnummer Angi i avkryssingsboksen dersom startnummer skal nullstilles på alle deltakerne. 1. omgangs tider og statuser Angi i avkryssingsboksen dersom 1. omgangs tider og statuser skal nullstilles på alle deltakerne. 2. omgangs tider og statuser Angi i avkryssingsboksen dersom 2. omgangs tider og statuser skal nullstilles på alle deltakerne. Start Starter nullstillingen av data som er valgt.

45 7.6. NULLSTILLE KARTOTEK Programmet nullstiller kartotek (nullstiller alle data) Hvert kartotek har sin avkryssingsboks, som i utgangspunktet er satt på. Dersom en ønsker å beholde data i noen av kartotekene, må avkryssingsboksen slås av for disse ved å klikke på de. Start Starter og utfører nullstilling av data som er valgt BACKUP (SIKKERHETSKOPI) Systemet benytter Windows's eget backup-system, som startes opp her. Forøvrig vises det til Windows brukerdokumentasjon dersom du ønsker veiledning.. NB! Ulike Windowsversjoner benytter forskjellige backup-program. Detfor er der ikke sikkert at backupprogrammer vil starte. Kjør da backup direkte fra windows. Programmet ligger vanligvis i mappen C:\FISALPIN og data pr. renn i C:\FISALPIN\rennavn.ÅÅ (der ÅÅ er år)

46 7.8 INDEXERING AV KARTOTEK Dette er en funksjon som kun skal benyttes dersom en har problem med å få fram innlagte data i systemet. Start Starter og utfører indexering av kartotek.

47 7.9 FIS FAKTORER PR. DISIPLIN NB! NB! Alle faktorene for den disiplin som skal kjøres i rennet MÅ legges inn. Korreksjonsfaktor Z forandres med ny FIS punkte-liste. Oppdater Oppdaterer de endringer som er gjort på skjermbildet. Nullstill Nullstiller data i bildet. (Merk! Nullstilling av data må etterfølges av Oppdater for at kartoteket med systemopplysninger skal bli oppdatert med nullstilte verdier.)

48 7.10 FIS Min/Max verdier Min/Max verdier for resultat av punkteberegningen legges inn på renntyper (nivå). Er normalt fast for hele sesongen. Oppdater Oppdaterer de endringer som er gjort på skjermbildet. Nullstill Nullstiller data i bildet. (Merk! Nullstilling av data må etterfølges av Oppdater for at kartoteket med systemopplysninger skal bli oppdatert med nullstillte verdier.)

Alge Timing Norge AS

Alge Timing Norge AS Alge Timing Norge AS Brukerdokumentasjon for A L G E - A l p i n Versjon 2006 Resultatservicesystem for norske alpine renn Alge Timing Norge as Postboks 371 5702 VOSS Tlf. : 56 52 98 20 Fax. : 56 52 98

Detaljer

ALGE TIMING ALGE-Langrenn

ALGE TIMING ALGE-Langrenn 2007 Brukerdokumentasjon for A L G E - L a n g r e n n Versjon 2007 Resultatservicesystem for langrenn (og gateløp, trimløp, sykkel etc.) Alge Timing Norge as Regimentsvegen 225 5700 VOSS Tlf.: 56 52

Detaljer

Hvordan bruke tidtaker utstyret til Inndal IL

Hvordan bruke tidtaker utstyret til Inndal IL Hvordan bruke tidtaker utstyret til Inndal IL Dette er en enkel beskrivelse på hvordan man bruker tidtaker utstyret som er anskaffet. Det er samme bruksmåte, enten man skal arrangere langrenn, terrengløp

Detaljer

Versjon 2.1-05.06.14 Side : 1

Versjon 2.1-05.06.14 Side : 1 Versjon 2.1-05.06.14 Side : 1 Versjon 2.1-05.06.14 Side : 2 Innhold 1 Oppkobling 1.1 Med WTN i alle enheter 2. Innstillinger av utstyr 2.1 Innstilling av Timy 2.2 Innstilling av fotoceller PR1aW 2.3 Innstilling

Detaljer

Innhold. DogWeb-Arra Mentalbeskrivelse Hund(MH)

Innhold. DogWeb-Arra Mentalbeskrivelse Hund(MH) Brukerveiledning DogWeb-Arra Mentalbeskrivelse Hund (MH) 20.09.2012 Innhold Forberedelser i klubbsystemet.... 3 Bruke DogWeb-Arra for MH.... 6 DWA hovedmeny... 8 Legg inn påmeldinger manuelt.... 11 Vedlikehold

Detaljer

Oppretting av renn med VOLA timing. Hente løpere fra Sportsadmin

Oppretting av renn med VOLA timing. Hente løpere fra Sportsadmin Oppretting av renn med VOLA timing Dette er en prosedyre for oppretting av renn med bakgrunn i alders bestemte klasser med påmelding via Sportsadmin. For opplysninger om enkelt funksjoner utover det jeg

Detaljer

Emit as 2007. etiming. Speaker support. Emit as 2007

Emit as 2007. etiming. Speaker support. Emit as 2007 etiming Speaker support Emit as 2007 p1 p2 Table of Contents Introduksjon 4 Målscroll 5 Vanlig speakerskjerm 7 Hurtigtaster 9 Feil 10 Beste mann /kvinne 11 Sammenlagt resultat 12 På start 13 Følg løper

Detaljer

Agility Brukerveiledning

Agility Brukerveiledning 1 Agility Brukerveiledning Introduksjon... 3 Registrering av Stevne Informasjon... 4 Registrering av Klasser... 6 Knappene på venstre side... 6 Registrering av Ekvipasjer... 7 Navigering... 7 Opprykk...

Detaljer

Etiming på nærløp. Dersom du får opp vinduet under er filene fra forrige løp flyttet, og du må oppgi hvor systemfilen ligger.

Etiming på nærløp. Dersom du får opp vinduet under er filene fra forrige løp flyttet, og du må oppgi hvor systemfilen ligger. Etiming på nærløp. Generelt På nærløp gjør vi det så enkelt som mulig, men etter løpet skal tidene ut fra tidttakerboksen (MTR) og de løperene som har byttet løype, brikke eller ikke husket å melde seg

Detaljer

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Versjon 1.0 Rakkestad, 26.03.2014 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 2. Installasjon og oppgradering... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Oppdatering av operativsystem

Detaljer

Versjon 2.1-25.08.14 Side : 1

Versjon 2.1-25.08.14 Side : 1 Versjon 2.1-25.08.14 Side : 1 Versjon 2.1-25.08.14 Side : 2 Innhold 1 Oppkobling 1.1 Med WTN i alle enheter 2. Innstillinger av utstyr 2.1 Innstilling av Timy 2.2 Innstilling av fotoceller PR1aW 2.3 Innstilling

Detaljer

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Versjon 1.1 Rakkestad, 03.09.2014 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 2. Installasjon og oppgradering... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Oppdatering av operativsystem

Detaljer

Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows!

Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows! Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows! Det kan være at du har mottatt en Installasjons-CD eller CD/minnepinne/hentet fra internett med programmet. Dette dokumentet følger med Installasjons-CD fra

Detaljer

Rutinebeskrivelse tidtaking tirsdagsløp

Rutinebeskrivelse tidtaking tirsdagsløp B&OI-orientering Rutinebeskrivelse tidtaking tirsdagsløp Versjon 1: 28.mai 2014 utarbeidet av Marit Johnsen Rolle Trinn Rutine Når 1. Opprette nærløp i Eventor Idrettsutvalget gjelder Saltensprint og Saltenkarusell)

Detaljer

Brukerveiledning nytt prøveprogram for fuglehundprøver i DogWeb-Arra prøve.

Brukerveiledning nytt prøveprogram for fuglehundprøver i DogWeb-Arra prøve. Brukerveiledning nytt prøveprogram for fuglehundprøver i DogWeb-Arra prøve. Dette er en enkel brukerveiledning for det nye prøveprogrammet - DWA. Det vil ikke bli gitt en detaljert beskrivelse av de enkelte

Detaljer

N o r T r i m. Hurtighjelp / Hvordan gjør jeg... Heftet er revidert: 12. August 2004

N o r T r i m. Hurtighjelp / Hvordan gjør jeg... Heftet er revidert: 12. August 2004 N o r T r i m Hurtighjelp / Hvordan gjør jeg... Heftet er revidert: 12. August 2004 Innholdsfortegnelse Hva gjør jeg ved mottakelsen av programmet?... 2 Hvordan registrerer jeg kundedata?... 3 Hvordan

Detaljer

Kurs i tidtakingsystemet etiming

Kurs i tidtakingsystemet etiming Kurs i tidtakingsystemet etiming Side 1 av 10 1 Lag ny database...1 2 Påmelding...3 3 Poster og løyper...5 4 Generere startliste...6 5 Tidtaking på løpet...8 6 Startkontroll...9 7 Etterarbeid...9 8 Resultatlister...10

Detaljer

Opprette firma. Innhold

Opprette firma. Innhold Innhold Opprette firma... 2 Opprette første firma... 2 Sett tilgang til firma... 5 Opprette nytt firma som kopi... 5 Sett tilgang til firma... 6 Opprette nytt firma... 6 Sett tilgang til firma... 7 Eksport

Detaljer

8 - Rapporter i M-STAS

8 - Rapporter i M-STAS 8 - Rapporter i M-STAS Innledning Denne brukerveiledningen tar sikte på å gi deg en generell innføring i hvordan du henter ut rapporter fra M-STAS. Selv om rapportene er forskjellige med hensyn til innhold

Detaljer

Brukerveiledning. DogWeb-Arra Harehundprøver versjon 2

Brukerveiledning. DogWeb-Arra Harehundprøver versjon 2 Norsk Kennel Klub Brukerveiledning DogWeb-Arra Harehundprøver versjon 2 27.08.2009 Innhold Om versjon 2 av DW-arra harehundprøver... 2 Forberedelser i klubbsystemet.... 2 Bruke DogWeb-Arra for Harehundprøve....

Detaljer

Versjon 1.0-06.02.14 Side : 1

Versjon 1.0-06.02.14 Side : 1 Versjon 1.0-06.02.14 Side : 1 Versjon 1.0-06.02.14 Side : 2 Innhold 1 Oppkobling 1.1 Koblingsskisse, timeout med WTN+trykknapp 1.2 2. Innstillinger av utstyr 3. Bruk av systemet 1-Stage 4. Bruk av systemet

Detaljer

BLISSTAVLE for Rolltalk Designer. Veiledning

BLISSTAVLE for Rolltalk Designer. Veiledning BLISSTAVLE for Rolltalk Designer Veiledning Innhold Installasjon av Blisstavla... 3 Blisstavla forside... 3 Teste programmet... 3 Lage en snarvei til programmet fra skrivebordet... 4 Blisstavla med ordforslag...

Detaljer

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup 1 Systemkrav ADSL eller minimum ISDN via router. Ved automatisk backup: Min. Windows XP / 2000 / 2003 (pga. Service) Ved manuellt system: Min. Windows 98 SE NotaPlan Backup bør installeres på den/de maskiner

Detaljer

Visma Contracting Oppgradering til versjon 5.20

Visma Contracting Oppgradering til versjon 5.20 Visma Contracting Oppgradering til versjon 5.20 Oslo, oktober 2013 Før installasjon: SuperOffice De som kjører SuperOffice må få oppgradert denne samtidig. Henvendelse til leverandøren firma KeyForce.

Detaljer

Maestro Klientadministrasjon

Maestro Klientadministrasjon Maestro Klientadministrasjon 17.11.2011 12:41 Side 1 av 32 Innhold Installasjon av Maestro Klientadministrasjon Kravspesifikasjon Systemoversikt og installasjon i korte trekk Installasjon punktvis 1 Nedlasting

Detaljer

Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal

Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal Av Ole Petter Vik, Asker Versjon 2.3 20.03.2012 Beskrivelsene for hvert enkelt skritt er over hvert skjermbilde. Via Hageselskapets

Detaljer

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0 Laget av Innhold: Introduksjon 2 Næringsregner på PC n 2 Næringstabell 2 Statistikk 2 Hvem passer programmet for? 2 Bruk av programmet 3 Innlogging av forskjellige brukere 3 Hovedprogramet har 3 felt 4

Detaljer

ALGE - Cup. A L G E - C u p

ALGE - Cup. A L G E - C u p A L G E - C u p Versjon 2002 Administrasjon- og resultatservicesystem for turneringer i fotball, håndball, basketball,etc.. Alge Timing Norge as Postboks 371 5701 VOSS Tlf.: 56 52 98 20 Fax.: 56 52 98

Detaljer

Windows XP. Skrivebord

Windows XP. Skrivebord Windows XP En datamaskin må ha et operativsystem for å kunne virke. Det er operativsystemet som sørger for at de forskjellige enhetene, som enheter som sentralenhet, skjerm, tastatur, mus og skriver arbeider

Detaljer

Bytte til PowerPoint 2010

Bytte til PowerPoint 2010 I denne veiledningen Microsoft PowerPoint 2010 ser helt annerledes ut enn PowerPoint 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre

Detaljer

Trialprogrammet. Innholdsfortegnelse:

Trialprogrammet. Innholdsfortegnelse: Trialprogrammet Innholdsfortegnelse: Før installasjon:... 2 Installasjon:... 2 Backup... 2 Løp... 3 Registrer og velg løp... 3 Løp... 4 Funksjoner... 4 Minuttstart... 5 NL Cup DCB... 5 Cup status... 5

Detaljer

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 1 Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 2 Innholdsfortegnelse 1 Brevfabrikken innledning 4 2 Komme i gang /Registrer 5 2.01 Registrer 5 2.02 Last ned program 5 3 Min side: 6 3.01 Kontodetaljer

Detaljer

Biorun v. 2.0 Bruksanvisning Programvare

Biorun v. 2.0 Bruksanvisning Programvare Innhold Biorun v. 2.0 Bruksanvisning Programvare Bruksanvisning programvare...2 Hovedmeny:...2 Innstillinger:...3 Velg testpersoner:...4 Enkel sprinttest:...5 Hurtigtaster:...5 Agilitytest:...6 Repetert

Detaljer

Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan

Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan OPPDATERT 04.11.2013 LARS PETTER SVARTE MOB.94 80 40 38 INNHOLD 1 PÅLOGGING... 3 1.1 HVORDAN FÅR JEG

Detaljer

Bruksanvisning Emit Start Display ESD2

Bruksanvisning Emit Start Display ESD2 Bruksanvisning Emit Start Display ESD2 (c) Emit as, 18.12..2009, rev 1b EMIT STARTDISPLAY ESD2 ESD2 er et digitalt startdisplay velegnet for orientering, langrenn, skiskyting, sykling og andre idretter

Detaljer

Brukerveiledning K-Link for Windows 9.00

Brukerveiledning K-Link for Windows 9.00 K-Link for Windows 9.00 Dersom du har spørsmål, ring Brukerstøtte Bedrift på telefon 6002, valg 3 Fra utlandet:+47 915 06002. Overførsel Utland +47 22 48 64 70 INNHOLD PÅLOGGING TIL K-LINK FOR WINDOWS...

Detaljer

Nytt i GK96 ved oppdatering til versjon. 2.0

Nytt i GK96 ved oppdatering til versjon. 2.0 Nytt i GK96 ved oppdatering til versjon. 2.0 En del nye funksjoner er lagt inn i denne oppdateringen av GK96 samt rettet kjente feil som er rapportert sesongen 2003-2004. Følgende moduler har fått ny funksjonalitet.

Detaljer

Primus Brukerveiledning for masseimport av bilder. Primus 5.6.5

Primus Brukerveiledning for masseimport av bilder. Primus 5.6.5 Primus Brukerveiledning for masseimport av bilder Primus 5.6.5 Primus Brukerveiledning for masseimport av bilder 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Brukerveiledning for masseimport av bilder

Detaljer

Nytt prøveprogram for elghundprøver - DogWeb-Arra prøve!

Nytt prøveprogram for elghundprøver - DogWeb-Arra prøve! Nytt prøveprogram for elghundprøver - DogWeb-Arra prøve! En prøvearrangør har behov for: 1 PC (bærbar) 1 laserskriver Internett oppkobling med ADSL kommunikasjon. Klubbens IDnr og Klubbens passord tilgjengelig

Detaljer

Brukerveiledning for Vesuv

Brukerveiledning for Vesuv Brukerveiledning for Vesuv Innhold Pålogging... 3 Registrering av ny bruker... 3 Glemt passord... 4 Startsiden... 5 Nytt utbrudd... 6 Nedtrekksmenyer... 6 Obligatoriske felt... 7 Spørsmål vises og fjernes...

Detaljer

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering...

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering... INNHOLD Mamut for Altinn INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 1.1 Om Altinn... 2 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Registrering... 5 2.3 Opprett en bruker... 7

Detaljer

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA Sist oppdatert 18.02.2010 INNHOLD INNHOLD... 1 HVA ER CABINWEB... 2 HVA KAN DU BRUKE CABINWEB TIL?... 3 HVA ER NYTT I CABINWEB VERSJON 2.0...

Detaljer

Brukerveiledning. DogWeb-Arra Drevprøver for Dachshunder 11.06.2009

Brukerveiledning. DogWeb-Arra Drevprøver for Dachshunder 11.06.2009 Norsk Kennel Klub Brukerveiledning DogWeb-Arra Drevprøver for Dachshunder 11.06.2009 Innhold Forberedelser i klubbsystemet.... 2 Bruke DogWeb-Arra for Drevprøve Dachshunder.... 4 DWA hovedmeny... 5 Legg

Detaljer

Manusnett - brukerveiledning for forfatter

Manusnett - brukerveiledning for forfatter Manusnett - brukerveiledning for forfatter Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...1 Innledning...2 Innlogging...3 Sende inn et nytt manus...5 Behandle vurderte manus...11 Rettelser i Word...15 Endring

Detaljer

BRUKERVEILEDNING AMESTO DOCARC DATO: 26.03.14

BRUKERVEILEDNING AMESTO DOCARC DATO: 26.03.14 BRUKERVEILEDNING AMESTO DOCARC DATO: 26.03.14 Innhold 1. Generelt... 3 2. DocArc Admin... 5 2.1 Rettigheter... 5 2.2 Definer ny strukturmal... 5 2.2.1 Opprett struktur... 5 2.2.2 Legg til mapper og undermapper...

Detaljer

GAB INNSYN... 1 INNSTILLINGER... 1 Database... 1 Søk... 4 GENERELT... 5 Søkeutvalg... 5 GAB menyen... 6 VIS MENYEN... 6 Generelt...

GAB INNSYN... 1 INNSTILLINGER... 1 Database... 1 Søk... 4 GENERELT... 5 Søkeutvalg... 5 GAB menyen... 6 VIS MENYEN... 6 Generelt... GAB INNSYN... 1 INNSTILLINGER... 1 Database... 1 Søk... 4 GENERELT... 5 Søkeutvalg... 5 GAB menyen... 6 VIS MENYEN... 6 Generelt... 6 Vis eiendom i GAB... 8 Vis bygning... 12 Vis Adresse... 15 SØK MENYEN...

Detaljer

Innhold. Side 2. 1. Generell informasjon 1.1 Batterier og lading. 2. Tastaturet. 3. Displayet. 4. Enkel bruk

Innhold. Side 2. 1. Generell informasjon 1.1 Batterier og lading. 2. Tastaturet. 3. Displayet. 4. Enkel bruk Side 1 Side 2 Innhold 1. Generell informasjon 1.1 Batterier og lading 2. Tastaturet 3. Displayet 4. Enkel bruk 5. Sekundering 5.1 Registrere en passering 5.2 Resultatliste 5.3 Historisk passering 5.4 Løpende

Detaljer

Installasjonsveiledning. DDS-CAD ByggMester

Installasjonsveiledning. DDS-CAD ByggMester Installasjonsveiledning DDS-CAD ByggMester Installasjonsveiledning versjon 7 Vær oppmerksom på: USB-dongler ikke skal plugges i maskinen før programmet er installert. Før installasjonen: Dette hefte beskriver

Detaljer

Installasjonsveiledning. Mamut. Oppdatering til versjon 12.1

Installasjonsveiledning. Mamut. Oppdatering til versjon 12.1 Mamut Installasjonsveiledning Oppdatering til versjon 12.1 Detaljert steg-for-steg veiledning i hvordan installere/oppdatere ditt datax-program fra Mamut 2 FØr installasjon serverinstallasjon EttEr installasjon

Detaljer

Bytte til Excel 2010

Bytte til Excel 2010 I denne veiledningen Microsoft Excel 2010 ser helt annerledes ut enn Excel 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre for å lære

Detaljer

Velkomment til å installere BAS21

Velkomment til å installere BAS21 Velkomment til å installere BAS21 Du har nå kommet til siden hvor du kan installere programpakken BAS21, en komplett programpakke for bedrifter. Å komme igang med BAS21 er enklest ved å følge disse 4 punktene:

Detaljer

Resultathåndtering: Guide om håndtering av resultater for klubber (Eksport og Import)

Resultathåndtering: Guide om håndtering av resultater for klubber (Eksport og Import) ! Resultathåndtering: Guide om håndtering av resultater for klubber (Eksport og Import) Her kan du lese en enkel guide >l hvordan du håndterer resultater.! 1 Innhold Innhold 2 1. Resultatoversikt... 12

Detaljer

Opus Systemer AS 2013

Opus Systemer AS 2013 2013 2 Opus Dental 7.0 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 SMS - funksjonen 3 1.1... 3 Innstillinger for SMS i firmakortet 1.2... 4 Opus SMS Service Manager 1.3... 6 Personaliakortet til pasienten 1.4 7 SMS...

Detaljer

Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2

Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 April 2011 Innhold Innledning... 1 Administrator... 1 Sikkerhetskopi... 1 Testfirmaet... 1 Før du starter installasjonen/oppgraderingen... 2 Nedlasting...

Detaljer

Til arrangører av drillkonkurranser i NMF

Til arrangører av drillkonkurranser i NMF Til arrangører av drillkonkurranser i NMF - Veiledning til utfylling av dommerpapirer før konkurransen Denne veiledningen består av tre deler: 1. Oversikt over hvilke skjemaer som trengs og hvor mange

Detaljer

Bruk av Eventor ved arrangering av NTG-cup

Bruk av Eventor ved arrangering av NTG-cup Bruk av Eventor ved arrangering av NTG-cup Denne veiledningen er en steg-for-steg beskrivelse av hvordan man legger inn og setter opp et NTG-cup-løp i Eventor. Den er ment som en hjelp for arrangører og

Detaljer

Lablink 2.x brukerveiledning

Lablink 2.x brukerveiledning Lablink 2.x brukerveiledning Innledning Lablink er et program for å motta bestillinger som dine kunder gjør via Netlifes bestillings tjenester. Når en bestilling er gjort av en kunde, vil ordren være tilgjengelig

Detaljer

Installasjonsveiledning. DDS-CAD Arkitekt & Konstruksjon 7

Installasjonsveiledning. DDS-CAD Arkitekt & Konstruksjon 7 Installasjonsveiledning DDS-CAD Arkitekt & Konstruksjon 7 - Installasjonsveiledning versjon 7 Vær oppmerksom på: USB-dongler ikke skal plugges i maskinen før programmet er installert. Før installasjonen:

Detaljer

Presentasjon. Datakortets modul 6 avgrenser ferdigheter i praktisk bruk av presentasjonsverktøy. Stadig flere ser mulighetene som ligger i

Presentasjon. Datakortets modul 6 avgrenser ferdigheter i praktisk bruk av presentasjonsverktøy. Stadig flere ser mulighetene som ligger i 92 Datakortets modul 6 avgrenser ferdigheter i praktisk bruk av presentasjonsverktøy. Stadig flere ser mulighetene som ligger i Presentasjon presentasjonsverktøyet PowerPoint når det gjelder presentasjon

Detaljer

PC-AXIS-2006. Brukerveiledning for tabelluttak og bearbeiding av data

PC-AXIS-2006. Brukerveiledning for tabelluttak og bearbeiding av data PC-AXIS-2006 Brukerveiledning for tabelluttak og bearbeiding av data 04.01.2007 Innledning Nyheter i PC-Axis 2006 Nyhet i PC-Axis 2006 - En funksjon for innspilling av aktiviteter gjordt i PC-Axis som

Detaljer

Visma Oppvekst Skole. Temahefte. VO Timeplan

Visma Oppvekst Skole. Temahefte. VO Timeplan Visma Oppvekst Skole Temahefte VO Timeplan INNHOLD: Visma Oppvekst Skole... 1 Temahefte... 1 VO Timeplan... 1 INNHOLD:... 2 Import i VO Timeplan... 3 Å manøvrere i VO Timeplan... 5 Arbeidsvinduer... 6

Detaljer

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows Side 1 av 9 Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra ProMed for Windows Kundeoppfølging og Administrasjon Versjon 1.7 23.10.2009 Litt om sending

Detaljer

Bruksanvisning for PC-Sentralbord. Ez Attendant

Bruksanvisning for PC-Sentralbord. Ez Attendant Bruksanvisning for PC-Sentralbord Ez Attendant Logg på Etter oppstart av programmet må PC bordet Logges på telefonsystemet. Trykk på knapp for dette. Pålogging tar ca. 45 sekunder. Av eller På logging

Detaljer

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Innhold KOMME I GANG 3 Logge på 3 I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Lukk 7 Ny 7 Flytt opp/ Flytt ned 7 Klipp 8 Kopier 8 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

Bruk av etiming før løp i AAOK karusellen

Bruk av etiming før løp i AAOK karusellen Bruk av etiming før løp i AAOK karusellen Sist oppdatert: 4. april 2015. Her er en oppskrift på det du vanligvis må gjøre for å klargjøre etiming for et løp i AAOK-karusellen. Denne oppskriften er laget

Detaljer

GruNot '95. Notatsystem for gruppeterapi. Versjon 1.8. http://www.med.uio.no/us/dn/grunot/grunot.pdf

GruNot '95. Notatsystem for gruppeterapi. Versjon 1.8. http://www.med.uio.no/us/dn/grunot/grunot.pdf GruNot '95 Notatsystem for gruppeterapi Versjon 1.8 http://www.med.uio.no/us/dn/grunot/grunot.pdf Geir Pedersen Klinikk for Psykiatri Ullevål sykehus 19 99 Generelt Systemets funksjoner GruNot'95 er et

Detaljer

Installasjonsdokument

Installasjonsdokument Installasjonsdokument EuroMek Versjon 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OM DOKUMENTET 2. BESKRIVELSE AV SYSTEMET 3. INSTALLASJON AV EUROMEK 4. INSTALLASJON AV KLIENTPROGRAMVARE 1. Om dokumentet 1.1. Formål Dokumentets

Detaljer

BACKUP HD SERIES BRUKERMANUAL

BACKUP HD SERIES BRUKERMANUAL BACKUP HD SERIES BRUKERMANUAL TUSEN TAKK for at du har kjøpt ClickFree Backup-enheten. Disse instruksjonene har blitt satt sammen for å hjelpe deg med å bruke produktet, men generelt håper vi at det er

Detaljer

Timer. Før du starter å bruke programmet må du gjøre følgende.

Timer. Før du starter å bruke programmet må du gjøre følgende. Hjelp til Frisør2000 Vi starter med enkle ting: Oppstart av programmet første gang: Oppgi tallet..> 1 for ansatt nummer Tast Enter Oppgi slik:> Fratid 10:00 Tiltid : 14:00 Timer oppgir du her med >> 6

Detaljer

Installasjonsmanual. Versjon 1.2. Copyright 2002 Devinco AS

Installasjonsmanual. Versjon 1.2. Copyright 2002 Devinco AS Installasjonsmanual Versjon 1.2 Copyright 2002 Devinco AS Installasjonsmanual SpeedyCraft 1. utgave 8. juli 2002 Devinco AS NB! Dette er en midlertidig versjon av denne manualen. Enkelte ting kan være

Detaljer

Grunnleggende. Excel

Grunnleggende. Excel Grunnleggende Excel Grunnleggende begreper Regneark: Basert på gamle bokføringsbilag, men med mange automatiske funksjoner som gjør utregninger enklere å utføre og oppdatere Rad: horisontal (overskrift

Detaljer

LabOra Gudstjeneste.

LabOra Gudstjeneste. LabOra Gudstjeneste. Hvordan komme i gang? Når programmet er installert, må det legges inn lokale opplysninger. Det viktigste er å registrere opplysninger om prestegjeldet med sokn kirker ( gudstjenestesteder)

Detaljer

Brukerveiledning for SparTi

Brukerveiledning for SparTi Norsk Bridgeforbund SparTi Brukerveiledning for SparTi Turneringsadministrasjon 10.10.05 1 Innhold 1) Planlegg ny klubbturnering... 3 1a) Turnering med 1 pulje... 4 1b) Turnering med flere puljer... 7

Detaljer

Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok

Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok se for deg mulighetene Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Med enerett. Denne håndboken er utarbeidet utelukkende til informasjonsformål. Informasjonen

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett.

Detaljer

WWW.POLARPRODUKSJON.NO

WWW.POLARPRODUKSJON.NO GUIDE RSHL.NO Av Fredrik Mediå Oppgraderingen av nettstedet RSHL.NO har ført til at det kan oppstå en del spørsmål og forvirringer rundt hvordan forskjellige elementer fungerer. Denne guiden skal fungere

Detaljer

Kurs i tidtaking i o-løp

Kurs i tidtaking i o-løp Kurs i tidtaking i o-løp laget av Ommund Bakkevold Side 2 Innhold 1 Om utstyret som skal brukes... 3 2 Lag ny database... 3 3 Knapperader og snarveier... 6 4 Registrere poster i løyper... 7 5 Påmelding...

Detaljer

19.03.14 1. HBF Drammen 2014 Tips og triks 1. Innhold... Side. Tips og triks 1... 3

19.03.14 1. HBF Drammen 2014 Tips og triks 1. Innhold... Side. Tips og triks 1... 3 19.03.14 1 HBF Drammen 2014 Tips og triks 1 Innhold... Side Tips og triks 1... 3 Meny Fil i hovedknapperad... 3 Sikkerhetslagring... 3 Presentasjonsegenskap... 4 Detaljoppsett... 4 Lagoppsett... 5 Pennoppsett...

Detaljer

10 - Automatisk eksamensplanlegging

10 - Automatisk eksamensplanlegging 10 - Automatisk eksamensplanlegging Planmodulen Planmodulen er laget for å kunne legge eksamensplan på det tidspunkt man vet hvilke studenter som ønsker å ta hvilke eksamener. Målsetting med bruk av automatisk

Detaljer

Kjenner du alle funksjonene på tastaturet?

Kjenner du alle funksjonene på tastaturet? Kjenner du alle funksjonene på tastaturet? Guide: Tastaturet Av Bjørn André Hagen 30. Januar 2008 17:45 Kilde: Tastatur layout Et tastatur har mange knapper man ikke bruker hver dag, vi skal prøve å forklare

Detaljer

BRUK AV TiSferaDesign I RINGETABLÅER MED ELEKTRONISK NAVNELISTE:

BRUK AV TiSferaDesign I RINGETABLÅER MED ELEKTRONISK NAVNELISTE: BRUK AV TiSferaDesign I RINGETABLÅER MED ELEKTRONISK NAVNELISTE: (benyttes til å opprette og redigere navneliste, samt laste denne til tablået via USB kabel) TiSferaDesign Kan lastes ned herfra: http://www.homesystems-legrandgroup.com/bthomesystems/productdetail.action?productid=019

Detaljer

Installasjonsveiledning DDS-CAD 7.3

Installasjonsveiledning DDS-CAD 7.3 Installasjonsveiledning DDS-CAD 7.3 - Installasjonsveiledning versjon 7.3 Vær oppmerksom på: USB-dongler ikke skal plugges i maskinen før programmet er installert. Før installasjonen: Dette hefte beskriver

Detaljer

BDA Proff på prosjekt!

BDA Proff på prosjekt! Brukerveiledning for Brødrene Dahls Assistent BDA Proff på prosjekt! www.dahl.no Sept 08 BDA brukerdokumentasjon Brukerveiledning for Honeywell Dolphin 7600 Innholdsfortegnelse 1 Skjermbilder Side 1 1.1

Detaljer

Veiledning i administrering av egne loge-/leirsider i portalen www.oddfellow.no

Veiledning i administrering av egne loge-/leirsider i portalen www.oddfellow.no Veiledning i administrering av egne loge-/leirsider i portalen www.oddfellow.no Innhold: Skjermbilde 3: Skjermbilde 4-8: Skjermbilde 9-13: Skjermbilde 14-17: Skjermbilde 18-20: Skjermbilde 21-24: Skjermbilde

Detaljer

Trinnvis veiledning for oppdatering til Windows 8.1

Trinnvis veiledning for oppdatering til Windows 8.1 Trinnvis veiledning for oppdatering til Windows 8.1 Installere og oppdatere Windows 8.1 Oppdater BIOS, programmere, drivere og kjør Windows Update Velg installeringstype Installer Windows 8.1 Gå til støttesiden

Detaljer

Veiledning til rapportering til NPR

Veiledning til rapportering til NPR Veiledning til rapportering til NPR [Oppdatert 2.5.2012 av Daniel Gjestvang] Rehabiliteringssentrene rapporterer aktivitet til Norsk Pasient Register (NPR). Extensor 05 har funksjonalitet for å gjøre rapporteringen.

Detaljer

Grunnkurs i. Windows Utforsker. Nordre Land kommune IKT-avdelingen

Grunnkurs i. Windows Utforsker. Nordre Land kommune IKT-avdelingen Grunnkurs i Windows Utforsker Nordre Land kommune IKT-avdelingen - 2 - Fil- og mappehåndtering med Windows Utforsker Innholdsfortegnelse Introduksjon...- 3 - Generelt om filbehandling...- 3 - Filbehandling...-

Detaljer

Verktøy for boligkartlegging

Verktøy for boligkartlegging Verktøy for boligkartlegging Rapporter Versjon 3.0 Opprettet 15.05.2005 av Pål Guddal Sist endret 23.01.2007 av André Teig Bli kjent med Bokart- Rapporter Side 2 Hva er filter, og hva brukes de til? Filter

Detaljer

Verktøy for boligkartlegging

Verktøy for boligkartlegging Verktøy for boligkartlegging Rapporter. Versjon 2 Helse og Velferd - Norge Stasjonsgata 37, NO-1820 Spydeberg - Tlf: + 47 90 12 45 50, Faks: + 47 69 83 87 10 - www.tietoenator.com Bli kjent med Bokart-

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 April 2011 Innhold Innledning... 1 Administrator... 1 Sikkerhetskopi... 1 Testfirmaet... 1 Før du starter installasjonen/oppgraderingen... 2 Nedlasting...

Detaljer

Kom i gang med emedia

Kom i gang med emedia Kom i gang med emedia Rev. 1 IG Solutions, www.ig-solutions.com 1 Innholdsfortegnelse: Fremside 1 Innholdsfortegnelse 2 Hvordan lage plastkort 3 Legg til bakgrunnsbilde 4 Legg til foto 4 Legg til tekst

Detaljer

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0.

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware er stolte av å kunne introdusere versjon 2.0 av Trekker Breeze talende GPS. Denne oppgraderingen er gratis for alle Trekker Breeze brukere. Programmet

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn endringer

Huldt & Lillevik Lønn endringer Innholdsfortegnelse Huldt & Lillevik Lønn endringer... 2 Arbeidsområdet... 2 Endre størrelse på arbeidsområdet... 3 Verktøylinjen... 3 Bruke søkebilder... 3 Endring i skjermbilder... 5 Navigering i skjermbilder...

Detaljer

Innhold. Side 2. 1. Generell informasjon 1.1 Batterier og ladning. 2. Tastaturet. 3. Displayet. 4. Enkel bruk

Innhold. Side 2. 1. Generell informasjon 1.1 Batterier og ladning. 2. Tastaturet. 3. Displayet. 4. Enkel bruk Side 1 Side 2 Innhold 1. Generell informasjon 1.1 Batterier og ladning 2. Tastaturet 3. Displayet 4. Enkel bruk 5. Sekundering 5.1 Registrere en passering 5.2 Resultatliste 5.3 Historisk passering 5.4

Detaljer

BlindShell bruksanvisning

BlindShell bruksanvisning Dato: 1.6.2015 BlindShell bruksanvisning BlindShell er en smarttelefon for blinde og svaksynte brukere. Enheten betjenes med enkle bevegelseskommandoer, talemeldinger leses opp ved hjelp av kunstig tale

Detaljer

Dokumentstyring og Maler

Dokumentstyring og Maler Arbeide med : Dokumentstyring og Maler i Fenistra Eiendom Dokument kontroll Versjon 1.0 Release dato 28.10.2003 Sist Endret dato 28.10.2003 Innhold 1. Forutsetninger... 3 2. Hensikt... 3 3. MS Word Maler

Detaljer

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Innhold KOMME I GANG 2 Logge på 2 I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Lukk 6 Ny 6 Flytt opp/ Flytt ned 6 Klipp 7 Kopier 7 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

Brukerveiledning WordPress. Innlogging:

Brukerveiledning WordPress. Innlogging: Brukerveiledning WordPress Her er en liten guide for hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging Lage en side Lage et innlegg Innlogging: For å logge

Detaljer

LIGHTNING ET PROGRAM FOR SKJERMFORSTØRRING BRUKERVEILEDNING. Bojo as Akersbakken 12, N-0172 Oslo Utgave 1206 Bojo as 2006

LIGHTNING ET PROGRAM FOR SKJERMFORSTØRRING BRUKERVEILEDNING. Bojo as Akersbakken 12, N-0172 Oslo Utgave 1206 Bojo as 2006 LIGHTNING ET PROGRAM FOR SKJERMFORSTØRRING BRUKERVEILEDNING Bojo as Akersbakken 12, N-0172 Oslo Utgave 1206 Bojo as 2006 23 32 75 00 23 32 75 01 post@bojo.no http://www.bojo.no Innhold Innhold...2 1. Om

Detaljer

Installasjonsveiledning Oppgradering av tidligere versjon

Installasjonsveiledning Oppgradering av tidligere versjon Installasjonsveiledning Oppgradering av tidligere versjon For installasjon på Lokal PC. Denne installasjonsveiledningen gjelder dersom du har lastet ned Duettoppdateringen fra www.duett.info. 1 Innhold

Detaljer