Alge Timing Norge AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Alge Timing Norge AS"

Transkript

1 Alge Timing Norge AS

2

3 Brukerdokumentasjon for A L G E - F i s A l p i n Versjon Resultatservicesystem for internasjonale alpine renn Alge Timing Norge as Regimentsvegen VOSS Tlf. : Web Epost : :

4 Innhold FORORD INSTALLASJON AV Før installasjon Installasjon av programvaren i nettverk 1 KORTFATTELIG BRUKERVEILEDNING 1.1 Bruk av Windows-program 1.2 Oppsett ved installasjon Systemparameter Skrifttype på printer Skjermfarge 1.3 Hvordan avvikle et renn Velg renn Renndata Faktorer for beregning av FIS-punkter Deltaker oppretting Trekking Utskrift deltakerliste Utskrift startliste Gjennomføring av rennet 1. omgang Gjennomføring av rennet 2. omgang Eventuelle korrigeringer Utskrift resultatlister Backup av renndata 2 VELG RENN 3 DELTAKERE 3.1 Opprett 3.2 Hvordan registrere 3.3 FIS punkt oppslag 3.4 Endre tider, status (f.eks. disk) 3.5 Oppdatere FIS-punkter for alle deltakere 3.6 Import av deltakere ALGE-standard paamelding.no SportsAdmin 4 RENNDATA 4.1 Renn-hoveddata 4.2 Omgangsdata

5 5 UTSKRIFTER 5.1 Heading / bunntekst 5.2 Deltakerliste 5.3 Startliste 5.4 Treningstider-liste 5.5 Mellomtid- og strekkanalyse 5.6 Resultatliste 5.7 Klubb-liste 6 GRUNNDATA 6.1 Klubb 7 SYSTEMFUNKSJONER 7.1 Systemparameter 7.2 Automatisk trekking 7.3 Printer fonter 7.4 Skjerm farge 7.5 Nullstill deltakerdata (tider etc.) 7.6 Nullstill kartotek 7.7 Backup (sikkerhetskopi) 7.8 Indexering av kartotek. 7.9 FIS-faktorer pr. disiplin 7.10 FIS Min/Max verdier 8 TIDTAKING 8.1 Registrering Tidtaking MED klokke tilkoblet Tidtaking UTEN klokke tilkoblet Deltaker-status Tidtaking med program 3 på Timer S Tidtaking med TdC8000/TdC Speaker-tjeneste Speakertjeneste sammen med tidtaking 8.3 Tid-logg 8.4 Spesielt for Alge Timer S4 9 VEDLEGG 9.1 FIS-punktefil Henting av FIS-punktefil fra Internett Bruk av filer til registrering av deltakere 9.2 Sende resultat til FIS

6 Forord er et Windows basert resultatservice-system for internasjonale alpine konkurranser Deltakerne kan registreres med startnummer, lisensnummer, navn, land og FIS-punkt. I tillegg kan klubb/krets og et diverse-felt registereres. Dette er viktig og nødvendig i renn som er både FIS- og nasjonalt renn (NM). Har man FISpunktene som en datafile, benyttes denne slik at kun lisensnummer tastes. Navn, land og FIS-punkt hentes fram automatisk. For å forenkle registrering av klubbnavn på deltaker, kan de mest brukte klubbnavn legges inn i eget kartotek sammen med et klubbnummer. Dette nummeret kan da tastes istedenfor klubb, og riktig navn hentes inn. Søkemulighetene på deltaker-kartoteket er svært mange. I tillegg til den mest vanlige på navn, kan søk på skjerm omfatte alle andre opplysninger eller kombinasjoner av disse, for å hente fram deltaker eller utvalg av deltakere. Automatiske trekking ; første pulje tildeles statnummer ved manuell trekking, Rersten får startnummer i FISpunk-rekkefølge. Tidtaking og speaker-tjenesten. Normalt vil kjøres på en PC der tidtakerklokken er koblet til, men det er selvfølgelig også mulighet for manuell inntasting av tider. Tidtakerprogrammet tar mot tiden fra klokken. Avhengig av klokketype, blir startnummer tastet på klokken eller tastes av PC-operatøren. Deltakeren oppdateres, og informasjonen overføres til speaker-programmet som oppdateres automatisk. Klokker som kan benyttes : Alle klokker fra ALGE, Longines TL5005, HEGO 7000 og Regnly RTR2. Dersom det er ønskelig at speaker har egen skjerm, er laget for nettverk og således kan mange PC'er kobles sammen. En enklere måte er at en ekstra skjerm kobles til datamaskinen, slik at samme informasjon vises på begge skjermene. Alle typer av nødvendige utskrifter er tilgjendelig: Deltakerliste Startliste Treningstid-liste Mellomtid- og strekkanalyse Resultatliste Lykke til!

7 INSTALLASJON AV Dette kapittelet beskriver hvordan en skal installere programvaren på en datamaskin ved hjelp av programmet SETUP.EXE. Installasjons-programmet veileder en igjennom denne prosessen. Programmet er som standard oppsett som en-bruker, dvs. kan kjøres på en frittstående PC. Ønsker en nettverksløsning, se eget punkt nedenfor. FØR INSTALLASJON Kontroller at datamaskinen tilfredsstiller noen minimumskrav. 1. En 80486SX 25 MHz prosessor eller bedre og VGA skjemkort 2. 4Mb RAM (anbefalt 8 Mb) 3. Microsoft Windows, fra versjon 3.1 til XP 4. 4 Mb ledig plass på harddisken. INSTALLASJON AV PROGRAMVAREN Installasjonen skal foretas fra Windows. Før installasjonen blir foretatt, vær sikker på at ikke andre Windows-applikasjoner (andre enn Program manager) er aktive. 1. Sett disketten-1 med i drive A eller B på datamaskinen. 2. I Windows Programbehandling, velg Kjør fra file-menyen. 3. Skriv A:setup (eller B:setup) på kommandolinjen, og kvitter med OK. 4. Følg videre veiledning på skjermen. Når installasjonen er ferdig, vil du se at det har blitt opprettet en ny programgruppe "ALGE-" i Windows med "" og " TIDTAKING"som programobjekt. Programgruppen er unødvendig stor på skjermen, og kan forminskes ved å stille markøren på kantene på gruppen og trykke ned, og holde nede, venstre musetast. Skyv gruppens kanter til du har fått den ønskede størrelse, og slipp musetasten.

8 ALGE-FISALPIN I NETTVERK er oppsatt som èn-bruker, dvs. kan kjøres på en frittstående PC. Dette vil være den normale bruksformen for de aller fleste som kjører. Skal en kjøre nettverk, dvs. flere PC'er koblet sammen, må noen korrigeringer utføres av en person som har kjennskap til nettverk og Windows. Ta kontakt med Alge Timing Norge AS for mer informasjon dersom en ønsker nettverksinstallasjon.

9 1. KORTFATTELIG BRUKERVEILEDNING Dette er ment som en huskeliste ved igangsetting av systemet, og senere ved gjennomføring av et renn. Derfor er oppsettet mer en stikkordliste, og en må bruke de senere kapittelene i brukerveiledningen for mer detajerte opplysninger. Ved intallasjon blir det opprettet en programgruppe "ALGE " i Windows. Denne inneholder 2 program (icon) : TIDTAKING program for alt vedlikehold og utskrift av data program for selve tidtakingen under rennet 1.1 BRUK AV WINDOWS-PROGRAM For generell informasjon og opplæring i bruk av Windows og Windows-program, hevises til brukerhåndboken for Microsoft Windows. Husk! For å flytte seg fra et felt til neste felt (objekt) benyttes TAB-tasten (ikke ENTER som i eldre typer system) 1.2 OPPSETT VED INSTALLASJON Disse data bør settes når en tar ibruk systemet, men kan selvfølgelig endres senere også Systemparameter Ajourfør systemparameter via SYSTEMFUNKSJONER/SYSTEMPARAMETER. Spesielt viktig er; * Valg av tidtakerklokke * Navne layout Skriftstyper på printer I menypunktet SYSTEMFUNKSJONER/PRINTERFONTER settes skriftstyper og størrelser. Husk at printeren må være oppkoblet når dette gjøres Skjermfarge Velg ønsket skjermfarge via SYSTEMFUNKSJONER/SKJERMFARGE. På svart/hvitt-skjermer passerer det best med hvit bakgrunn.

10 1.3 HVORDAN AVVIKLE ET RENN Velg renn Først må en gå inn på VELG RENN. Her velger en Nytt renn for å opprette et renn med tomme kartotek. Dersom en ønsker å ta utgangspunkt i et allerede eksisterende renn, benyttes Nytt renn som... Delar av de dataene en da for med seg fra det gamle rennet, kan deretter nullstilles i SYSTEMFUNKSJONER/NULLSTILL KARTOTEK og SYSTEMFUNKSJONER/NULLSTILL- DELTAKERDATA Renn-data Registrer opplysninger om renn via RENNDATA/RENNHOVEDDATA og RENNDATA/OMGANGSDATA Faktorer for beregning av FIS-punkter Kontroller at nødvendige og riktige verdier er lagt inn via SYSTEMFUNKSJONER/FIS FAKTORER PR. DISIPLIN. Kontroller at nødvendige og riktige verdier er lagt inn via SYSTEMFUNKSJONER/FIS KATEGORI`TILLEGG Deltaker oppretting Deltakerene opprettes via DELTAKERE/OPPRETT-ENDRE-SPØRRE. Sett programmet i Opprettingmodus (nederst på kommandolinjen). Har man FIS punkte-file, innstilles oppslag for dette. Ved registrering gis da kun lisensnummer, og resten av dataene hentes fra denne filen. Normalt skal deltakerene opprettes uten startnummer, som tildeles ved senere trekking. Korrigering og forespørsel foretas i samme menypunktet vha. de andre modusene. For å forenkle registrering : husk muligheter som Hvordan registrere, og bruk av klubb-navn Trekking Trekking kan være manuell. Da kan/må startnummer legges inn på deltakerene via DELTAKERE/OPPRETT- ENDRE-SPØRRE. I SYSTEMFUNKSJONER/AUTOMATISK TREKKING tildeler startnummer automatisk i FIS-punkt rekkefølge. Her kan også startnummer legges inn manult for de 15 første som skal trekkes (og løperer som må trekkes pga. like punkter.).

11 1.3.6 Utskrift deltakerliste Deltaker-utskrifter skrives ut via UTSKRIFTER/DELTAKERLISTE. Husk mulighetene for bruk av fortrykte ark med tekst øverst/nederst. Dette gjelder alle utskrifter Utskrift startliste Utskrift av startlister via UTSKRIFTER/STARTLISTE Gjennomføring av rennet 1. omgang Tidtakingen foregår via eget icon i Windows, " TIDTAKING". Husk å angi riktig omgang når en blir spurt om dette. Pass på at klokken er slått på før en går inn på tidtaking Gjennomføring av rennet 2. omgang Skriv ut resultatliste 1. omgang via UTSKRIFTER/RESULTATLISTE. Må en gjøre endringer, utføres dette via DELTAKERE/OPPRETT-ENDRE-SPØRRE. Utskrift av startlister 2. omgang via UTSKRIFTER/STARTLISTE. Før 2. omgang starter må en gå ut av tidtakingen. Deretter startes programmet på nytt, og en angir da 2. på spørsmål om omgang Eventuelle korrigeringer Må en gjøre endringer, utføres dette via DELTAKERE/ENDRE TIDER-STATUS Utskrift resultatlister Skriv ut resultatlister via UTSKRIFTER/RESULTATLISTER. Husk mulighetene for bruk av fortrykte ark med tekst øverst/nederst. Dette gjelder alle utskrifter. For å få beregnet punkter og dannet file som skal sendes til FIS, må dette angis her i utskrift av resultatliste. Filen C:\NORxxxx.ttt opprettes da samtidig med utskrift til printer Send resultatet til FIS Send resultatet-file NORxxxx.ttt til FIS som vedlegg til Backup av renndata Ta backup (sikkerhetskopi) av data via SYSTEMFUNKSJONER/BACKUP.

12 2. VELG RENN Før systemet kan benyttes, må en bestemme hvilke renn en skal operere på. Eksisterende renn Listboksen inneholder de eksisterende rennene. Marker med musen hvilke renn som en skal operere på. Velg Ved å klikke på denne kommandoen, betyr at en ønsker å operere på det rennet som er markert i listboksen. Nytt renn Gir anledning til å opprette et nytt renn. En blir spurt etter et rennavn (max 8 tegn). Nytt renn som... Oppretter et renn, der kartotekene inneholder dataene fra det rennet som er markert i listboksen. En blir spurt etter nytt rennavn (max 8 tegn). Med andre ord, er dette kopiering av renn.

13 Deretter blir en spurt om det skal benyttes utvelgelses-kriterier, slik at kun de deltakerne som tilfredstiller kravene blir tatt med. Nytt renn FRA... Denne funksjonen er lik Nytt renn som, bortsett fra at rennet som skal kopieres kan være lagret på annet sted enn i (eller f.eks. på en diskett). Det stilles derfor spørsmål om lokalisering av renn-dataene. Slett Slett det rennet som er markert i listboksen. Avbryt Avbryt, og gå tilbake til menyen.

14 3. DELTAKERE 3.1 OPPRETTE/ENDRE/SPØRRE All behandling av deltakerdata foretas i dette menypunktet. Det er viktig å være klar over de forenklinger som er mulig i registreringsfasen, både mhp. hva man ønsker å registrere, og om verdier skal overføres til neste deltaker som skal registreres. Se kommandoen "Hvordan registrere".

15 Programmet har 3 "modus" : Oppretting Tastes for å gjøre klart for innregistrering av nye deltakere. De sist registrerte deltakerne vises. Endring Gir mulighet for endre eksisterende deltakere, søke etter og ev. slette deltakere. Forespørring Forespørring gir fin oversikt over alle deltakere presentert som en tabell, se nedenfor. Startnr Startnummer på deltaker. Dette angis vanligvis ikke i registreringsfasen, men trekkes senere. Lisensnr Startlisensnummer til deltaker. Etter-/fornavn Etternavn og fornavn angis i hvert sitt felt. Rekkefølgen av disse, samt formatering mhp. store og små bokstaver, er bestemt av hva som er gitt inn som system-parameter, se menypunkt SYSTEMDATA/SYSTEMPARAMETER. Fødselsår Fødselsår til deltaker. Klubb Klubbens navn som deltaker hører til (benyttes vanligvis bare i renn som er både FIS- og nasjonalt). Dersom en har gjort seg nytte av muligheten med fast innlagte klubber (se GRUNNDATA/KLUBB), kan en taste et klubbnummer for å få hentet fram klubbnavn. + (kommando-tast sammen med klubb) Denne leser inn klubb-kartoteket på nytt (og laster alle klubbnavn inn i rullegardinen). Nyttig når man samtidig med registrering av deltakerer har oppe bildet for registrering av klubb. Krets Krets for deltakerens klubb (benyttes vanligvis bare i renn som er både FIS- og nasjonalt). Blir på samme måte som klubbnavn hentet fram dersom man benytter fast innlagte klubber. Land Landkode (3 bokstaver) som deltakeren tilhører. Diverse Hjelpefelt for å notere diverse opplysninger. Kan f.eks. benyttes i FIS-renn, som også inkluderer Junior-NM, for å markere hvilke deltakere som dette gjelder. FIS-liste oppslag Her vises hvilke FIS-punkt file som det evt. gjøres oppslag imot. Oppslaget kan endres, og dette er beskrevet som eget menypunkt nedenfor Når FIS-liste oppslag benyttes, tastes kun lisensnummer. De andre opplysningene som navn, land og FISpunkt hentes fra filen.

16 De sist registrerte Denne rammen viser de 4 sist registrerte deltakerne når en sitter å registrerer. Ved å klikke på knappen til venstre for en linje, vil den deltakeren bli hentet fram. Endringer kan utføres, og deretter oppdateres. Oppdater Legger inn ny deltakere i databasen ved Oppretting-modus eller oppdaterer eksisterende deltakere ved Endring-modus. Slett Sletter deltaker som står på skjermen fra databasen. Søkebegrep Ved tast av søkebegrep, vil deltakeren på skjermen bli blanket ut og operatør kan ved hjelp av musen stille seg i det (de) felt(-ene) han ønsket og taste inn søkekriterier i. Søk Søk-kommandoen starter søk etter deltakere som er innfrir kravene en har gitt i Søkebegrep. I Endring-modus vises første forekomst som på skjermen. Dersom feltene på skjermen forblir blanke, finnes det ikke deltakere med oppgitt søkebegrep. Søk, uten først å gi søkebegrep, viser første deltaker i databasen. > Henter og viser neste deltaker i databasen. < Henter og viser forrige deltaker i databasen. Sortering Velg sortering for søk i denne rullegardinen. Søk på navn Dersom en ikke kjenner lisensnummeret til en deltaker, kan denne kommandoen benyttes for å søke dette fram ved hjelp av etternavn. Tast hele eller deler av etternavn, og alle som tilfredsstiller dette, vises. Velg deltaker ved å dobbelklikke på denne (eller ved å klikke på den aktuelle, med påfølgende Velg-kommando). Lisensnummeret blir tatt med tilbake til bildet for deltakerregistrering (tast deretter TAB for fullstendig FIS-liste oppslag).

17 Hvordan registrere Denne kommandoen gir tilgang til oppsettet på hva som skal tastes pr. deltaker, og hvilke verdier som skal overføres til neste deltaker som registreres. Se detaljert forklaring i eget menypunkt DELTAKERE/HVORDAN REGISTRERE. I Forespørsel-modus, vises deltakerne i tabell-form : Ved å dobbeltklikke på en deltaker i tabellen, vil denne komme opp i Endring-modus

18 3.2 HVORDAN REGISTRERE For å forenkle registrering av deltakere, kan en her bestemme hvilke felt det skal registreres data i, og om verdier skal overføres fra en deltaker til neste som registreres. Alle feltene fra deltaker-oppretting kan velges på/av ved å klikke på dem Se DELTAKERE/OPPRETT- ENDRE-SPØRRE for nærmere forklaring av hvert felt. Oppdater Oppdaterer endringer som er gjort.

19 3.3. FIS-PUNKT OPPSLAG Det kan velges at en FIS-punkt file skal benyttes for å hente deltakernes navn, nasjonalitet og FIS-punkt. Da tastes kun lisensnummer, og resten av opplysningene hentes automatisk. Kartotek Bruk velg fra listboksene slik at dette feltet viser den FIS-filen som skal benyttes. Oppdater Oppdaterer endringer som er gjort. Nullstill Nullstiller data i bildet. (Merk! Nullstilling av data må etterfølges av Oppdater for at kartoteket med systemopplysninger skal bli oppdatert med nullstillte verdier.)

20 3.4. ENDRE TIDER, STATUS (f.eks. disk) Benyttes etter omgang/renn for å korrigere tider og status på deltakerne. Startnr Tast startnummer på deltaker som skal korrigeres. Opplysninger som navn land etc. vises, men kan ikke endre her. For hver omgang følgende endres : Anvendt tid 1. mellomtid Anvendt tid 2. mellomtid Anvendt tid 3. mellomtid Anvendt tid mål Status (OK, Forfall, Ikke på start, Brutt, Disk) Uoffesiell disk (for bruk i speakertjenesten under selve rennet) Klokketid kan fremkomme ved bruk av enkelte typer tidtakerklokker, og er opplysninger som ikke kan endres. Oppdater Oppdaterer de opplysningene som er endret i skjermbildet.

21 Beregn tider Dette er et hjelpebilde for å beregne anvendt tid ut fra start- og mål-tid. Angi FRA-tid (start) og TIL-tid (mål), og beregn anvendt tid ved Beregn-kommandoen. Blank-kommandoen nullstiller bildet for ny inntasting OPPDATERE FIS-PUNKTER FOR ALLE DELTAKERENE Lesere gjennom alle deltakerene for å oppdater Fis-punktene. Benyttes oftest for å når det er skifte av Fis-liste midt i en serie av renn. Deltakerene blir påmeldt med punkter fra èn liste, men samme påmelding skal gjelde for et renn som skal benytte neste Fis-liste. Benyttes også etter import av deltakere! FIS-liste oppslag Her vises hvilke FIS-punkt file som det evt. gjøres oppslag imot. Oppslaget kan endres, og dette er beskrevet som eget menypunkt nedenfor Opplysninger om deltakene som oppdateres vises som opplysning : Lisensnr, Etter- og fornavn, Land, Klubb og krets Fis-punkter for hver disiplin Start Start oppdatering av Fis-punkter.

22 3.5. IMPORT AV DELTAKER Dersom deltakere registreres inn i rekneark, file etc., kan deltakere importeres inn i et renn vha. dette programmet. File-type Velg filtype det skal importeres data fra. Filtypen må inneholde de kolonnene som er angitt. Dataelement som er merket med en stjerne (*) må være utfyllt. Skal det være skilletegn for angitt filtype, må selfølgelig kolonnene være skilt med dette. Område for import file Velg lokalisering og file som skal importeres DOS til ANSI konvertering Er filen som skal importeres f.eks redigert vha. en MS-DOS editor, må denne konverteringen velges for å få riktig tensett mhp. ÆØÅ. Start Start import av data ALGE standard Import av data på vårt eget standard format (se skjermbildet for oversikt av kolonner). Formatet på importfilen er semikolon-separert.

23 3.4.2 Paamelding.no Import av data fra det web-baserte påmeldingssystemet paamelding.no. (se skjermbildet for oversikt av kolonner). Formatet på importfilen er semikolon-separert. En export-fil med påmeldinger fra paamelding.no vil ha riktig format, og kan importeres uten modifisering SportsAdmin Import av data fra det web-baserte påmeldingssystemet på SportsAdmin. Formatet på importfilen er XML. En export-fil med påmeldinger fra SportsAdmin vil ha riktig format, og skal importeres uten modifisering.

24 4. RENNDATA 4.1 RENN-HOVEDDATA Rennhoveddata er informasjon som skal framkomme på start- og resultatlister. Navn på rennet Tast inn renn-navnet, eller en forklarende tekst på rennet dersom det ikke har noe navn. Arrangør Klubbnavn(ene) til arrangøren. Sted Geografisk sted hvor rennet arrangeres, f.eks. Voss. Dato Renndato på formatet dd-mm-åååå.

25 Disiplin Velg disiplin ved å klikke på rullegardin-listeboksen. Antall omganger Tast inn antall omganger. Skal være 1 eller omgang; Max antall kvalifisert I enkelte renn får bare et begrenset antall løpere starte i 2. omgang, f.eks. de 30 beste. Gi inn et antall dersom denne funksjonen skal benyttes. 2.omgang; Antall løpere i omvendt rekkefølge I 2. omgang skal et bestemt antall løpere (vanligvis 30 eller 15) starte i omvendt rekkefølge av resultatet fra førte omgang. Angi dette antallet her. Klasse Marker om det er dame- eller herrerenn Jury Tast inn navnene på jury-medlemmene: - NSF-TD (teknisk delegert) - Dommer - Dommerassistent (kun fartsdisipliner) - Rennleder Vær Kort beskrivelse av værforholdene. Snø Kort beskrivelse av snø-tilstand. Temperatur Start / Mål Temperatur i Celsius-grader. Landkode Arrangørlandets landkode, i Norge alltid NOR Kodex Rennets kodex-nummer legger inn. Dersom det er Superkombinasjon, skal det angis 2 codexnummer TD-nr Teknisk deligert har et nummer. Dette legges inn her. FIS-punkt liste nummer Tast inn nummeret på fis-listen som er benyttet for dette rennet. Ètt siffer. F.eks. for ALARL208.DBF skal 2 angis. Kategori Velg i rullegardinen hvilke kategori rennet hører til (vanligvis FIS-renn)

26 Oppdater Oppdaterer de endringer som er gjort på skjermbildet. Nullstill Nullstiller dataene i bildet. (Merk! Nullstilling av dataene må etterfølges av Oppdater for at kartoteket med rennopplysninger skal bli oppdatert med blanke verdier.) Omgangs data Denne kommandoen gir vedlikehold av data som er spesielle for hver omgang (løypesetter, prøvekjørere etc.). Se punkt RENNDATA/OMGANGSDATA for nærmere forklaring, der disse dataene også kan ajourføres via eget menypunkt. 4.2 OMGANGSDATA Dette er informasjon om rennet som er spesielle for hver omgang. Dersom rennet har kun èn omgang, er dataene for 2. omgang ikke tilgjengelig. For hver omgang skal følgende data legges inn: Antall porter Antall porter i omgangen. Antall svinger Antall sving-porter i omgangen.

27 Starttid Klokkeslett for start i omgangen (f.eks ) Løypesetter Navnet og landkode til løypesetteren. Prøvekjører A - E Navnet og landkode til prøvekjørerene. FIS-homolog.nr. Dette internasjonale nummeret er strengt tatt ikke nødvendig for nasjonale renn. Bakkenavn Bakkens navn, f.eks. Bavallen. Høyde Start/Mål/Forskjell Angi høyde for start og mål i meter over havet. Høydeforskjell blir beregnet ut fra start og mål, men kan også angis manuelt. Lenge Løypens lengde i meter. Oppdater Oppdaterer de endringer som er gjort på skjermbildet. Nullstill Nullstiller dataene i bildet. (Merk! Nullstilling av dataene må etterfølges av Oppdater for at kartoteket med omgangsdataene skal bli oppdatert med blanke verdier.)

28 5. UTSKRIFTER 5.1. HEADING / BUNNTEKST Her settes verdier som bestemmer hvordan utskriftene skal se ut mhp. reklame/sporsordata. Blankt felt øverst Dersom en bruker fortrykte ark med reklame/logo øverst, kan en her stille inn slik at selve utskriften starter en angitt avstand fra toppen. Standard heading Velg om standard heading, dvs. ramme med rennavn, dato og sted, skal skrives som overskrift i heading. Blankt felt nederst Dersom en bruker fortrykte ark med reklame/logo nederst, kan en her stille inn slik at selve utskriften avslutter en angitt avstand fra bunnen. Rammer Marker denne avkryssingsboks dersom utskriftene skal ha ramme, dvs. vertikale kantlinjer.

29 Bunntekst : Data processing by Legg inn navn/beskrivelse av den som kjører databehandlingen under rennet (kommer som bunntekst på alle utskrifter. Bunntekst : Official timing by Legg inn navn/beskrivelse av den som kjører tidtakingen under rennet (kommer som bunntekst på alle utskrifter. Oppdater Oppdaterer de endringer som er gjort på skjermbildet. Nullstill Nullstiller dataene i bildet. (Merk! Nullstilling av data må etterfølges av Oppdater for at kartoteket med opplysningene skal bli oppdatert med nullstilte verdier.) 5.2. DELTAKERLISTE Deltakerliste er en utskrift som er tenkt brukt i forbindelse med registrering av deltakere. Denne utskriften er altså ikke noen startliste. Utskriften er delt i 3 deler : Utskrift av deltakerne sorter i FIS-punktrekkefølge i rennets disiplin. Utskrift av deltakerne sortert pr. land, og der FIS-punkt for alle disipliner er skrevet. Deltakerliste (uten FIS-punkter) der en kan velge mellom flere sorteringer. Marker i avskyssingsboksene for listen(e) en ønsker

30 Skriv fødselsår Marker i avkryssingsboks dersom løpernes fødselsår skal skrives på listen. Start utskrift Starter valgt utskrift på printer. Før selve utskriften starter, blir en spurt etter hvilken printer som ønskes brukt. Som utgangsverdi i hovedprinter i Windows, og normalt velges denne. 5.3 STARTLISTE Startlisten er en utskrift på printer, og viser startrekkefølgen. Listevalg Startlisten kan velges for 1. omgang, og 2. omgang dersom rennet har to omganger. Skriv fødselsår Marker i avkryssingsboks dersom løpernes fødselsår skal skrives på listen. Antall i omvent rekkefølge I renn med 2 omganger er resultatlisten fra første omgang utgangspunkt for startliste i 2.omgang, men slik at de X første (der X vanligvis er 15) starter i omvendt rekkefølge. Hvis det er flere løpere på 15. plass, starter løperen med lavest startnummer først. Antall i omvendt rekkefølge er bare vist her, og må evt. endres i RENNDATA/RENNHOVEDDATA. Start utskrift Starter valgt utskrift på printer. Før selve utskriften starter, blir en spurt etter hvilken printer som ønskes brukt. Som utgangsverdi i hovedprinter i Windows, og normalt velges denne.

31 5.4 TRENINGSTIDER-LISTE Treningstider-listen er en utskrift på printer, og viser treningstider i f.eks. utfor. Overskrift opplysninger Hver treningsomgang må kjøres som et "renn". Her kan man velge hva som skal skriver som overskrift på utskriften, altså om "rennet" er etter 3. treningsomgang. Skriv fødselsår Marker i avkryssingsboks dersom løpernes fødselsår skal skrives på listen. Start utskrift Starter valgt utskrift på printer. Før selve utskriften starter, blir en spurt etter hvilken printer som ønskes brukt. Som utgangsverdi i hovedprinter i Windows, og normalt velges denne.

32 5.5. MELLOMTID- OG STREKKANALYSE Denne utskriften benyttes kun når en har tidtaking med mellomtid(er). Utskriften gir en "resultat-liste" der også tid og plassering på mellom-tid og på strekkene mellom start/mellomtid/mål blir skrevet. Heading Her skrives inn den headingen en ønsker listen skal ha. Listevalg Resultatlisten kan velges for 1. omgang og 2. omgang, dersom rennet har to omganger. Sortering Velg om utskriften skal sorteres på startnummer eller anvendt tid. Antall mellomtider Marker hvor mange mellomtider som er benytte, og som skal skrives ut. Start utskrift Starter valgt utskrift på printer. Før selve utskriften starter, blir en spurt etter hvilken printer som ønskes brukt. Som utgangsverdi i hovedprinter i Windows, og normalt velges denne.

33 5.6 RESULTATLISTE Utskrift av resultatliste til printer. Listevalg Resultatlisten kan velges for 1. omgang, og 2. omgang dersom rennet har to omganger. Skriv fødselsår Marker i avkryssingsboks dersom løpernes fødselsår skal skrives på listen. Max antall løper kvalifisert for 2. omgang (kun 1. omgang i renn med 2 omganger) I enkelte renntyper begrenses antall løpere som får starte 2. omgang. Dette vises her, men må evt. korrigeres i RENNDATA/RENNHOVEDDATA. Skriv punkteberegning i tillegg Marker i avkryssingsboks dersom punkteberegningen skal skrives ut i tillegg til resultatlisten Opprett samtidig file NNNxxxx.ttt som skal sendes til FIS Marker i avkryssingsboks dersom resultatfile til FIS skal dannes. Denne filen får automatisk navnet c:\nnnxxxx.ttt, der NNN, XXXX og TTT er verdier som hentes fra RENNDATA/RENNHOVEDDATA. Vær derfor nøye med at disse verdiene er lagt riktig inn. Se forøvrig punkt 9.2 Send resultat til FIS. Skriv OGSÅ til utskrifts-fil (*.prt) (til avis etc.) Marker i avkryssingsboks dersom det i tillegg skal dannes en utskriftsfile. Når utskriften startes, blir det spurt etter fil-navn (det er fast PRT etter punktum). Utskriftsfilen som dannes (nnnnnnnn.prt) legges i katalogen for dette rennet, normalt C:\FISALPIN\rennnavn. Skriv OGSÅ til HTML-fil (*.prt) (for internet) Marker i avkryssingsboks dersom det i tillegg skal dannes en HTML-fil. Når utskriften startes, blir det spurt etter fil-navn (det er fast HTM etter punktum). Utskriftsfilen som dannes (nnnnnnnn.htm) legges i katalogen for dette rennet, normalt C:\FISALPIN\rennnavn. Denne filen har et format som gjør det enkelt å legge den ut som informasjon på internet.

34 Start utskrift Starter valgt utskrift på printer. Før selve utskriften starter, blir en spurt etter hvilken printer som ønskes brukt. Som utgangsverdi i hovedprinter i Windows, og normalt velges denne KLUBB-LISTE Skriver ut de klubber som er registrert (se punkt GRUNNDATA/KLUBB). Sortering Velg sortering på rapporten i rullegardin-listboksen. Start utskrift Starter valgt utskrift på printer. Før selve utskriften starter, blir en spurt etter hvilken printer som ønskes brukt. Som utgangsverdi i hovedprinter i Windows, og normalt velges denne.

35 6. GRUNNDATA 6.1 KLUBB For å forenkle og sikre rett registrering av klubbnavn ved oppretting av deltakere, kan de mest aktuelle klubbnavn med fordel registreres på forhånd. Sammen med klubbens navn angis et nummer. Dette nummer benyttes i klubbnavn-feltet ved deltakerregistrering, og klubbnavn hentes fram. Programmet har 3 "modus" : Oppretting Tastes for å gjøre klart for innregistrering av nye klubber. Endring Gir mulighet for endre i eksisterende klubber, søke etter og ev. slette klubber. Forespørring Forespørring gir fin oversikt over alle klubber presentert som en tabell, se nedenfor. Klubbnr Nummer som skal tastes ved deltakerregistrering for å hente fram klubbnavn. Klubbnavn Klubbens navn Krets

36 Skikrets som klubben hører til. Sortering Ulike sorteringer kan velges for forespørsel. Oppdater Legger inn ny klubber i databasen ved Oppretting-modus eller oppdaterer eksisterende klubber ved Endringmodus. Slett Sletter klubb som står på skjermen fra databasen. Søkebegrep Ved tast av søkebegrep, vil klubben på skjermen bli blanket ut, og en kan ved hjelp av musen stille seg i det (de) felt(-ene) han ønsket og taste inn søkekriterier i. Søk Søk-kommandoen starter søk etter klubber som er innfrir kravene operatør har gitt i Søkebegrep. I Endring-modus vises første forekomst som på skjermen. Dersom feltene på skjermen forblir blanke, finnes det ikke klubber med oppgitt søkebegrep. Søk, uten først å gi søkebegrep, viser første klubb i databasen. > Henter og viser neste klubb i databasen. < Henter og viser forrige klubb i databasen. I Forespørsel-modus, vises klubbene i tabell-form : Ved å dobbeltklikke på en klubb i tabellen, vil denne komme opp i Endring-modus

37 7. SYSTEMFUNKSJONER 7.1. SYSTEMPARAMETER Dette er parametere som er med på å bestemme virkemåten til viktige funksjoner i systemet. Klubb Navnet på klubben som eier resultatservice-systemet. Dette navnet er lagt inn ved kjøp av systemet, og kan ikke endres.

38 Tidtakerklokke ALGE-Alpin er laget for å ta inn tider fra en rekke tidtakerklokker. Velg din klokke i rullegardin-listeboksen. Klokken kobles på en av datamaskinens seriellporter. Velg denne i rullegardin-listeboksen. Systemet kan også kjøres uten oppkobling mot klokke. Velg da "manuell inntasting". Valg av seriellport har da ingen betydning. Visning på TV/tavler Under tidtakingen m/speakertjeneste er det mulighet for å sende ut resultatene for visning på TV eller ALGE tavler (ranking-board som viser f.eks. de 3 beste). Dataene sendes ut via seriell-utgang. TV Dataene sendes ut fra seriell-utgang, og må konverteres til tv-signal gjennom en omformer. Ta kontakt med Alge Timing Norge AS for å få nærmere informasjon om denne. De 9 beste vises, i tillegg til den som kommer i mål. (Dersom en markerer for bruk av denne funksjonen, vil spørsmål om tegnstørrelse på TV komme fram. Det beste er å bruke dobbel tegnstørrelse. Denne funksjonen er ypperlig for visning i f.eks. kafè eller til speaker. Tavler Dette er for store arrangement, der f.eks. de tre beste med plassering, startnummer og tid skal vises på Alge stortavler. (Det kreves 6 tavler for å vise de 3 beste) FIS-homolog.nr. Denne verdien er tenkt som en utgangsverdi for oppretting av nye renn (Nullstill i RENNDATA/RENNHOVEDDATA). Dersom dette feltet er blankt, må FIS-homolog.nr. legges inn på nytt hver gang når RENNDATA/RENNHOVEDDATA nullstilles. Bakkenavn På samme måte som foregående felt, er dette utgangverdi for bakkenavn i RENNDATA/RENNHOVEDDATA. Opprette deltakere ifm. tidtaking Marker denne avkryssingsboksen dersom du ønsker at det skal være mulig å opprette deltagere (startnummer) i tidtakingsprogrammet. Dersom et startnummer ikke eksisterer, blir man spurt om dette skal opprettes. NB! Kun startnummer og tid blir registrert, slik at en må gå inn i deltaker-ajourhold (DELTAKERE/OPPRETT- ENDRE-SPØRRE) for å legge inn øvrige opplysninger senere (etter at omgangen er ferdig) Navne-layout En kan selv bestemme rekkefølge av for- og etternavn. Velg ønsket rekkefølge ved valg av alternativknapp. Det er mulighet for redigering av for- og etternavn ved registrering/endring av deltakere. Velg mellom "ingen redigering", "store bokstaver" og "stor første og små resten" vha. alternativknappene.

39 Oppdater Oppdaterer de endringer som er gjort på skjermbildet. Nullstill Nullstiller data i bildet. (Merk! Nullstilling av data må etterfølges av Oppdater for at kartoteket med systemopplysninger skal bli oppdatert med nullstillte verdier.) 7.2. AUTOMATISK TREKKING Trekking av startnummer er en funksjon som sparer deg for mye arbeid i rennforberedelsene. Ved manuell trekking brukes følgende prosedyre Dobbelt-klikk på deltakeren som skal tildeles startnummer Dennes opplysninger blir vist i nederste del av bildet. Gi inn startnummer, og Oppdater De deltakerne som har fått tildelt startnummer blir vist på toppen visningsvinduet. De øvrige vises fortsatt i FISpunkt-rekkefølge.

40 Ved automatisk trekking menyttes kommandoene : Trekk 1. pulje Første pulje (normalt 15 løpere) tildeles startnummer i tilfeldig rekkefølge. Tildel resten automatisk i FISpkt-rekkefølge Denne kommandoen benyttes når en er ferdig med å trekke 1.pulje, og resten av deltakerene skal få tildelt startnummer i punkte-rekkefølge. Skulle det være deltakere med like FIS-punkt, vil programmet, dersom man ønsker dette, stoppe slik at trekking kan foretas manuelt og gis inn pa samme måte som ved manuell trekking. Den automatiske tildelingen settes så igang igjen. Oppdater Oppdaterer deltakerinformasjon (startnummer). Søkebegrep Ved tast av søkebegrep, vil dataene på skjermen bli blanket ut, og en kan ved hjelp av musen stille seg i det (de) felt(-ene) han ønsket og taste inn søkekriterier i. Søk Søk-kommandoen starter søk etter klubber som er innfrir kravene operatør har gitt i Søkebegrep. Første forekomst vises på skjermen. Dersom feltene på skjermen forblir blanke, finnes det ikke deltakere med oppgitt søkebegrep. > Henter og viser neste deltaker i databasen. < Henter og viser forrige deltaker i databasen. Trekk 1. pulje Denne kommanoen er beskrevet ovenfor. Tildel resten automatisk i FISpkt-rekkefølge Denne kommanoen er beskrevet ovenfor.

41 7.3. PRINTER FONTER Det er lagt opp til 3 størrelser av skriftstyper(fonter) for utskrifter til printer. En kan selv velge hvilke skriftstyper en vil bruke, men valget vil jo være avhengig av den printeren en har. Det er viktig at en velger fornuftige skriftstyper for den printeren en disponerer. En må egentlig prøve seg fram med utskrift av f.eks. resultatliste for å finne de 3 skrifttypene som passer best. Systemet er levert med et oppsett av utskrifttyper som vil passe for de fleste printere. For hver skriftstørrelse benytter en følgende rutine for å endre :

42 Endre Klikk på denne kommandoen, og det vil komme fram en dialogbox for valg av skrifttype. Velg skrifttype og størrelse og klikk på OK. Dersom en ønsker å avbryte, klikk Cancel. Den valgte skrifttypen vil framkomme i form av : Font navn Font størrelse Uthevet Skråstill (italic) Disse kan endres manuelt, men det anbefales å bruke endring vha. kommandoen Endre. Oppdater Oppdaterer de endringer som er gjort på skjermbildet. Nullstill Nullstiller data i bildet. Nullstill vil her bety av alle 3 skrifttypene stiller seg tilbake til printerens utgangs-skrifttype. (Merk! Nullstilling av data må etterfølges av Oppdater for at kartoteket med opplysninger om skriftstyper skal bli oppdater med de nullstillte verdiene). Utskrift Prøveutskrift av skrifttypene

43 7.4. SKJERM FARGE En kan selv velge farge på skjermbildene i ALGE-Alpin. Det er benyttet et standard-program til dette, og derfor er ledetekstene engelske. Klikk på den basis fargen en ønsker. Denne blir det da en ramme rundt, og fargen vises også i den mellomstore ruten. OK Valg av farge blir lagret, og programmet avsluttes. Avbryt Avbryt fargevalg.

44 7.5. NULLSTILLE DELTAGERDATA (TIDER ETC.) Dette programmet gir mulighet for å nullstille enkelte av dataene på deltaker-kartoteket Startnummer Angi i avkryssingsboksen dersom startnummer skal nullstilles på alle deltakerne. 1. omgangs tider og statuser Angi i avkryssingsboksen dersom 1. omgangs tider og statuser skal nullstilles på alle deltakerne. 2. omgangs tider og statuser Angi i avkryssingsboksen dersom 2. omgangs tider og statuser skal nullstilles på alle deltakerne. Start Starter nullstillingen av data som er valgt.

45 7.6. NULLSTILLE KARTOTEK Programmet nullstiller kartotek (nullstiller alle data) Hvert kartotek har sin avkryssingsboks, som i utgangspunktet er satt på. Dersom en ønsker å beholde data i noen av kartotekene, må avkryssingsboksen slås av for disse ved å klikke på de. Start Starter og utfører nullstilling av data som er valgt BACKUP (SIKKERHETSKOPI) Systemet benytter Windows's eget backup-system, som startes opp her. Forøvrig vises det til Windows brukerdokumentasjon dersom du ønsker veiledning.. NB! Ulike Windowsversjoner benytter forskjellige backup-program. Detfor er der ikke sikkert at backupprogrammer vil starte. Kjør da backup direkte fra windows. Programmet ligger vanligvis i mappen C:\FISALPIN og data pr. renn i C:\FISALPIN\rennavn.ÅÅ (der ÅÅ er år)

46 7.8 INDEXERING AV KARTOTEK Dette er en funksjon som kun skal benyttes dersom en har problem med å få fram innlagte data i systemet. Start Starter og utfører indexering av kartotek.

47 7.9 FIS FAKTORER PR. DISIPLIN NB! NB! Alle faktorene for den disiplin som skal kjøres i rennet MÅ legges inn. Korreksjonsfaktor Z forandres med ny FIS punkte-liste. Oppdater Oppdaterer de endringer som er gjort på skjermbildet. Nullstill Nullstiller data i bildet. (Merk! Nullstilling av data må etterfølges av Oppdater for at kartoteket med systemopplysninger skal bli oppdatert med nullstilte verdier.)

48 7.10 FIS Min/Max verdier Min/Max verdier for resultat av punkteberegningen legges inn på renntyper (nivå). Er normalt fast for hele sesongen. Oppdater Oppdaterer de endringer som er gjort på skjermbildet. Nullstill Nullstiller data i bildet. (Merk! Nullstilling av data må etterfølges av Oppdater for at kartoteket med systemopplysninger skal bli oppdatert med nullstillte verdier.)

Tidtaking i HMBIK-bedrifts-o-løp

Tidtaking i HMBIK-bedrifts-o-løp Tidtaking i HMBIK-bedrifts-o-løp (Lars S. Skeide, september 2006/Vidar Haugsvær 2009/Øistein Stemme 2015) Utstyr Datamaskiner MTR4-klokke Skriver Skjerm Koble utstyret sammen Oppstart av utstyret Programvaren

Detaljer

Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS

Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS Textpilot og tilhørende materiell, symboler og grafikk er Include AS opphavsrett. Nuance talesynteser (Stine og Serena) er Nuance opphavsrett

Detaljer

ETiming. Brukermanual etiming V3.6. Emit as, 2010

ETiming. Brukermanual etiming V3.6. Emit as, 2010 ETiming Brukermanual etiming V3.6 Emit as, 2010 Table of Contents Velkommen 5 Installasjon 7 Installering av programmet 7 Oppgradering av programmet 8 Avinstaller programmet 8 Feilmeldinger 8 Språk 9 Vista

Detaljer

Maritech Sluttseddel. Versjon 9.10 BRUKERHÅNDBOK

Maritech Sluttseddel. Versjon 9.10 BRUKERHÅNDBOK Versjon 9.10 BRUKERHÅNDBOK 2. utgave April, 2005 Maritech AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Ettertrykk, lagring i noen form, videreformidling eller annen bruk utover lisensavtalen er forbudt. Produsert

Detaljer

K A R T L E G G E R E N

K A R T L E G G E R E N K A R T L E G G E R E N BRUKER VE IL EDNING FOR KARTLEG GEREN VERSJ O N 2, R E V. 3 INNLEDNING... 2 BRUKERSTØTTE... 2 ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON... 3 TEKNISKE SPESIFIKASJONER... 4 TILLEGGSKRAV FOR KJØRING

Detaljer

Takk for at du har valgt LabOra Gudstjeneste som ditt planleggingsverktøy

Takk for at du har valgt LabOra Gudstjeneste som ditt planleggingsverktøy Takk for at du har valgt LabOra Gudstjeneste som ditt planleggingsverktøy Vi er glade for å ha deg som bruker av programmet og vet at du har fått et verktøy som blir til nytte i ditt daglige arbeid i kirken.

Detaljer

Brukerveiledning for Led - Faktura Windows

Brukerveiledning for Led - Faktura Windows Brukerveiledning for Led - Faktura Windows Lindholt Data 2380 Brumunddal/2324 Vang Tlf:62345005 Fax 62343070 E-post: Lindholtdata@online.no Internet www.lindholtdata.no 2 Innhold 1. DIVERSE OPPLYSNINGER...

Detaljer

Eaton RF-System 2.00 - Manual

Eaton RF-System 2.00 - Manual Eaton RF-System 2.00 - Manual Oversikt Eaton RF System Oversikt: Hvordan begynne Oversikt over alt utstyr Symboler og deres betydning Konfigurasjonseksempler Hvordan fungerer routing? Hva betyr felles

Detaljer

Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark

Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark 1. Kontakt spørsmål og svar Dette er en generell veiledning for oppgaveskriving for de som bruker Microsoft Word. Veiledningen er særlig

Detaljer

EDB SAK OG ARKIV WEB EDB SAK OG ARKIV VERSJON 6.1. Brukerhåndbok Web-klient Versjon 7.0. EDB Business Partner Norge AS EN DOKUMENTASJON FRA EDB

EDB SAK OG ARKIV WEB EDB SAK OG ARKIV VERSJON 6.1. Brukerhåndbok Web-klient Versjon 7.0. EDB Business Partner Norge AS EN DOKUMENTASJON FRA EDB EDB SAK OG ARKIV WEB EN DOKUMENTASJON FRA EDB EDB SAK OG ARKIV VERSJON 6.1 EN DOKUMENTASJON FRA EDB Brukerhåndbok Web-klient Versjon 7.0 EDB Business Partner Norge AS EDB Business Partner Norge AS Postboks

Detaljer

1 1.1 POK 1.3 1.4 1.6 2 2.1 2.2 2.3 2.4 UB-

1 1.1 POK 1.3 1.4 1.6 2 2.1 2.2 2.3 2.4 UB- www.nextstage.no Forord... 3 1 Innledning... 5 1.1 POK tidregistreringsystem... 5 1.3 Bruk av denne manual kursmateriell og oppslagsbok... 7 1.4 Forkortelser... 7 1.6 Stikkordregister... 7 2 Avtaleverk...

Detaljer

Brukerhåndbok Maritech Regnskap

Brukerhåndbok Maritech Regnskap Brukerhåndbok Maritech Regnskap Maritech Systems AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Det tas forbehold om feil i brukerhåndboken. Maritech Systems AS påtar seg ikke ansvar for følger av feil i denne

Detaljer

Artikkelregister, innkjøpsavtaler og artikkelimport

Artikkelregister, innkjøpsavtaler og artikkelimport Visma Enterprise ehandel Versjon 2013 Artikkelregister, innkjøpsavtaler og artikkelimport Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk

Detaljer

FagAdmin Brukerhåndbok. Programversjon: 4.0 Håndbok, versjon: 4.0 Antall sider: 95 Dato: 22.08.2012

FagAdmin Brukerhåndbok. Programversjon: 4.0 Håndbok, versjon: 4.0 Antall sider: 95 Dato: 22.08.2012 FagAdmin Brukerhåndbok Programversjon: 4.0 Håndbok, versjon: 4.0 Antall sider: 95 Dato: 22.08.2012 Innhold 1. FORORD... 4 2. VELKOMMEN TIL FAGADMIN... 5 3. REGNSKAP / REVISJON... 6 GENERELT... 6 AVDELINGER...

Detaljer

2 ARBEIDSFLYT... 6 3 HOVEDMENYEN...

2 ARBEIDSFLYT... 6 3 HOVEDMENYEN... Innholdsfortegnelse DXKino 1 GENERELT... 3 1.1 SENTRALE BEGREPER, HVA SOM LEGGES I DISSE..... 3 1.2 BILLETTPRISER... 4 1.3 MASKIN/SYSTEMKRAV... 5 1.4 SIKKERHETSKOPIERING... 5 2 ARBEIDSFLYT... 6 3 HOVEDMENYEN...

Detaljer

Innføring i EDB. 1. Forord. 1.1 Hensikten med kurset. 1.2 Hensikten med dette kursheftet. 1.3 Hvordan bruke kursheftet. 1.4 Kursheftets utvikling

Innføring i EDB. 1. Forord. 1.1 Hensikten med kurset. 1.2 Hensikten med dette kursheftet. 1.3 Hvordan bruke kursheftet. 1.4 Kursheftets utvikling Innføring i EDB 1. Forord 1.1 Hensikten med kurset Hensikten med dette kurset er å lære de som aldri før har brukt en datamaskin å bli kjent med den og bruke den til enklere oppgaver. Som kurskatalogen

Detaljer

Brukermanual. Norbits AS

Brukermanual. Norbits AS Brukermanual Norbits AS I Corrado hjelp Table of Contents Foreword Part I Bruke hjelp 0 5 1 Slik søker... du etter et emne i hjelp 5 2 Slik får du... hjelp i en dialogboks 5 3 Slik kopierer... du informasjon

Detaljer

Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10

Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10 Huldt & Lillevik Ansattportal Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om Huldt & Lillevik Ansattportal... 3 Beslutninger før du tar i bruk systemet... 4 Hvordan skal

Detaljer

ProfVet REGNSKAP - 1 -

ProfVet REGNSKAP - 1 - ProfVet REGNSKAP 1. Om ProfVet Regnskap... 2 2. Å komme i gang... 2 2.1 Klientregisteret... 2 2.2 Innstillinger... 3 2.3 Kontoplan... 3 2.4 Åpning av regnskap startsaldoer... 4 2.4.1 Inngående balanse

Detaljer

Kom i gang. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 26

Kom i gang. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 26 Innhold Kom i gang... 2 Skjermbilder... 2 Menyer... 2 Mapper... 6 Kommandoer... 7 Lønnspanel... 8 Oppslag / søk på nøkkelfelt... 9 Oppslag på eksakt verdi... 9 Dersom du ikke får eksakt treff...10 Hurtigsøk

Detaljer

Agro Økonomi. Regnskap. - slik kommer du i gang... Kom i gang Regnskap Agro Regnskap Agrodata AS

Agro Økonomi. Regnskap. - slik kommer du i gang... Kom i gang Regnskap Agro Regnskap Agrodata AS Agro Økonomi Regnskap - slik kommer du i gang... Side 1 Agro Økonomi Regnskap Velkommen som bruker av Agro Økonomi Regnskap. For informasjon om installering av programmet, se heftet Installasjon, oppstart

Detaljer

9 - Økonomiadministrasjon

9 - Økonomiadministrasjon 9 - Økonomiadministrasjon Introduksjon ErgoEnet økonomimodul ErgoEnet sin økonomimodul er en integrert modul av henholdsvis M-STAS Studieadministrasjon og BAS Boligsystem. ErgoEnet økonomimodul har følgende

Detaljer

Releasenotes. Visma Business Regnskapsbyrå

Releasenotes. Visma Business Regnskapsbyrå Releasenotes Visma Business Regnskapsbyrå Versjon 5.21.2 Visma Software Norge AS Innholdsfortegnelse GENERELT... 1 HVOR FINNER DU AKTUELL BYRÅDOKUMENTASJON?... 1 INFOLINE FOR DISTRIBUSJON AV VIKTIGE DOKUMENTER...

Detaljer

Bruksanvisning SmartVision

Bruksanvisning SmartVision Bruksanvisning SmartVision SmartVision Bruksanvisning (Rev. 2.6) Revision 1826 1 Introduksjon Gratulerer med din nye SmartVision! SmartVision er den første android smarttelefonen som er produsert spesielt

Detaljer

KOM I GANG MED EXTENSOR 05. Treningssenter. En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 KOM I GANG MED EXTENSOR 05

KOM I GANG MED EXTENSOR 05. Treningssenter. En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 KOM I GANG MED EXTENSOR 05 KOM I GANG MED EXTENSOR 05 En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 Treningssenter Opplæringshefte med informasjon, brukerveiledning & tips Versjon 25.02.11 Page 1 of 35 Innledning Dette

Detaljer

TAXItotal dokumentasjon

TAXItotal dokumentasjon LIEN CONSULTING AS Konsulenttjenester, kurs, programmering, alt i SW og HW TAXItotal dokumentasjon i K O N S U L E N T T J E N E S T E R, K U R S, P R O G R A M M E R I N G, A L T I S W O G H W Dokumentasjon

Detaljer

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap 1 Innledning DnB har utviklet et tilbud til deg som er nettkunde og som ønsker en enkel regnskapsløsning for din personlige økonomi. Første gang du benytter "Mitt regnskap" kommer du til en oversikt som

Detaljer

Bruke elektronisk Hjelp. Om de innebygde hjelpefunksjonene Bruke Hjelp Bruke Slik-vinduet Bruke andre hjelpefunksjoner

Bruke elektronisk Hjelp. Om de innebygde hjelpefunksjonene Bruke Hjelp Bruke Slik-vinduet Bruke andre hjelpefunksjoner Bruke elektronisk Hjelp Om de innebygde hjelpefunksjonene Bruke Hjelp Bruke Slik-vinduet Bruke andre hjelpefunksjoner Om de innebygde hjelpefunksjonene Adobe Reader 6.0 inneholder mange innebygde funksjoner

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1/45. Introduksjon... 3. Jobbe med postene... 5. Vedlegg og personlig skrivebord... 9. Innstillinger for oppsett...

Innholdsfortegnelse 1/45. Introduksjon... 3. Jobbe med postene... 5. Vedlegg og personlig skrivebord... 9. Innstillinger for oppsett... Innholdsfortegnelse Introduksjon... 3 Installasjon av Standard Regnskap...3 Start programmet for første gang...3 Demofirma...3 Ny installasjon...3 Importer backup...4 Hovedkontrollen...4 Jobbe med postene...

Detaljer

OpenOffice.org Presentasjon

OpenOffice.org Presentasjon OpenOffice.org Presentasjon Bjarne Jullum Side 1 Tittel: OpenOffice.org Impress Ide Bjarne Jullum Tekst: Bjarne Jullum Illustrasjoner: Bjarne Jullum Layout: Bjarne Jullum Konsulentfirma Bjarne Jullum Postboks

Detaljer