ALGE TIMING ALGE-Langrenn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ALGE TIMING ALGE-Langrenn"

Transkript

1 2007

2

3 Brukerdokumentasjon for A L G E - L a n g r e n n Versjon 2007 Resultatservicesystem for langrenn (og gateløp, trimløp, sykkel etc.) Alge Timing Norge as Regimentsvegen VOSS Tlf.: Fax.: E-post:

4 Innhold FORORD INSTALLASJON AV Før installasjon Installasjon av programvaren i nettverk Windows NT, Windows2000 eller Windows XP 1 KORTFATTELIG BRUKERVEILEDNING 1.1 Bruk av Windows-program 1.2 Oppsett ved installasjon Systemparameter Skrifttype på printer Skjermfarge 1.3 Hvordan avvikle et renn Velg renn Renndata Klasser Deltaker oppretting Trekking Utskrift deltakerliste Utskrift startliste Gjennomføring av rennet Eventuelle korrigeringer Utskrift resultatlister Backup av renndata 2 VELG RENN 3 DELTAKERE 3.1 Opprett 3.2 FIS data FIS-punkter FIS-liste oppslag 3.3 Hvordan registrere 3.4 Endre tider, status 3.5 Import av deltakere 3.6 Oppdater FIS-punkt for alle deltakere 3.7 Print-langrenn - heat 4 RENNDATA 4.1 Renn-hoveddata 1) SKISKYTING 4.2 Omgangsdata 4.3 Klasser 2) SKISKYTING

5 5 UTSKRIFTER 5.1 Heading / bunntekst 5.2 Deltakerliste 5.3 Deltakerliste m/ FIS-punkter 5.4 Startliste 5.5 Resultatliste 5.6 Sprint-langrenn Heat start-/resultatliste 5.7 Sprint-langrenn Resultatliste 5.8 Mellomtid- og strekkanalyse 5.9 Klubb-liste 5.10 Startkontingent 5.11 Adresse-etiketter 5.12 Resultatliste på tvers av klasser 6 GRUNNDATA 6.1 Klubb 6.2 Klassemaler 6.3 Postnummer 6.4 Land 7 SYSTEMFUNKSJONER 7.1 Systemparameter 7.2 Gravterminal 3) SKISKYTING 7.3 Automatisk trekking Samle trekking FIS sprint-prolog Sett puljenr. mhp FIS-punkter Endre pulje-nummer 7.4 Printer fonter 7.5 Skjerm farge 7.6 Nullstill deltakerdata (tider etc.) 7.7 Nullstill kartotek 7.8 Sette/endre starttid for deltakerne 7.9 "Jakt-start" 7.10 Backup (sikkerhetskopi) 7.11 Indexering av kartotek Spesial funksjoner 8 TIDTAKING 8.1 Registrering 4) SKISKYTING Tidtaking MED klokke tilkoblet Tidtaking UTEN klokke tilkoblet Deltaker-status Tidtaking med program 3 på Timer S Tidtaking med TdC Speaker-tjeneste Tell ned deltaker Speakertjeneste sammen med tidtaking 8.3 Tid-logg 9 STAFETT 9.1 Hvordan angi at rennet er stafett 5) SKISKYTING 9.2 Rennklasser 6) SKISKYTING

6 9.3 Registrering av lag 9.4 Andre skjermbilder 9.5 Tidtaking 10 SPEAKER I NETTVERK 11 VEDLEGG 11.1 FIS-punktefil Henting av FIS-punktefil fra Internett Utpakking av filer Bruk av filer til registrering av deltakere *) SKISKYTING = Punkt som er merket med dette, er viktige og nødvendig å sette opp riktig for å få skiskyting til å fungere i systemet 1) Velg disiplin Skiskyting m/ strafferunder eller Skiskyting m/ tidstillegg 2) Angi skytetillegg (i SEK) pr. klasse. 3) Dersom ALGE-Comet gravterminal skal benyttes, stilles dette inn under dette punktet 4) Registrering av skyteresultat 5) Stafett 6) Antall skytinger pr. etappe på stafett

7 Forord er et Windows basert resultatservice-system for langrenn-konkurranser/skiskyting med klasseinndelinger, og passer spesielt godt til norske renn. Programmet kan også brukes til andre type løp som gateløp, trimløp, sykkel etc. Det kan defineres et ubegrenset antall klasser. Klasseoppsettene kan lagres som klassemaler, og hentes opp for bruk i andre renn. Pr. klasse legges inn premiering, f.eks. 1/2, 1/3 Deltakerne kan registreres med startnummer, idrettsnummer, navn, klubb, kjønn og klasse. En bestemmer selv hvilke informasjon som skal registreres, slik at programmet kun stopper for inntasting av disse. På samme måte bestemmer en hvilke informasjon som skal beholdes som utgangsverdi for neste deltaker som registreres. For å forenkle registrering av klubbnavn på deltaker, kan de mest brukte klubbnavn legges inn i eget kartotek sammen med et klubbnummer. Dette nummeret kan da tastes istedenfor klubb, og riktig navn hentes inn. Søkemulighetene på deltaker-kartoteket er svært mange. I tillegg til den mest vanlige på navn, kan søk på skjerm omfatte alle andre opplysninger eller kombinasjoner av disse, for å hente fram deltaker eller utvalg av deltakere. Automatiske trekking av startnummer kan utføres pr. klasse. Det kan angis første startnummer og antall ledige nummer først eller sist i klassen. Flere klasser kan trekkes sammen, dvs. blandet startklasse. Blandings-klassen kommer på startlisten istedenfor enkeltklassene, mens resultatlisten vil ha den ordinære klasseinndelingen. Tidtaking og speaker-tjenesten. Normalt vil kjøres på en PC der tidtakerklokken er koblet til, men det er selvfølgelig også mulighet for manuell inntasting av tider. Tidtakerprogrammet tar mot tiden fra klokken. Avhengig av klokketype, blir startnummer tastet på klokken eller tastes av PC-operatøren. Deltakeren oppdateres, og informasjonen overføres til speaker-programmet som oppdateres automatisk. Klokker som kan benyttes : Alle klokker fra ALGE og Regnly RTR2. Dersom det er ønskelig at speaker har egen skjerm, er laget for nettverk og således kan mange PC'er kobles sammen. En enklere måte er at en ekstra skjerm kobles til datamaskinen, slik at samme informasjon vises på begge skjermene. Speakertjenesten har meget gode søkemuligheter mhp. utvalg og sorteringer ; klasse, på tvers av klasse, omgang, kjønn, sortering på tid, navn, startnummer osv. Deltakerliste: Alle eller en bestemt klasse, med mulighet for sortering på all informasjon som er lagt inn på deltakerne. Startliste : For alle eller et utvalg av klasse. Resultatliste : : For alle eller et utvalg av klasse, med mulighet for sorteringer på tid, startnummer og etternavn. Programmet vil være under kontinuerlig videreutvikling. Derfor hører vi gjerne fra deg om hva du mener om programmet og eventuelt om hvilke forandringer du mener bør gjøres.

8 Lykke til! Alge Timing Norge as Regimentsvegen VOSS Tlf. : Fax. : Det ulovlig å kopiere programvaren samt innholdet i denne bruker-dokumentasjonen uten skriftlig samtykke med Alge Timing Norge as. Å låne ut programvaren til andre klubber er å oppfatte som ulovlig kopiering. Den som er arrangør skal også være eier av programvaren.

9 INSTALLASJON AV Dette kapittelet beskriver hvordan en skal installere programvaren på en datamaskin ved hjelp av programmet SETUP.EXE. Installasjons-programmet veileder en igjennom denne prosessen. Programmet er som standard oppsett som en-bruker, dvs. kan kjøres på en frittstående PC. Ønsker en nettverksløsning, se eget punkt nedenfor. FØR INSTALLASJON Kontroller at datamaskinen tilfredsstiller noen minimumskrav. 1. En 80486SX 25 MHz prosessor eller bedre og VGA skjermkort 2. 4Mb RAM (anbefalt 8 Mb) 3. Microsoft Windows, versjon 3.1 (eller senere) 4. 4 Mb ledig plass på harddisken. INSTALLASJON AV PROGRAMVAREN Installasjonen skal foretas fra Windows. Før installasjonen blir foretatt, vær sikker på at ikke andre Windows-applikasjoner (andre enn Program manager) er aktive. Installasjon fra CD : 1. Sett CD en i riktig drive på datamaskinen. 2. I Windows Programbehandling, velg Kjør fra file-menyen. 3. Skriv <drive>:setup (drive er vanligvis D eller E ) på kommandolinjen, og kvitter med OK. Alternativt benyttes Bla gjennom -kommandoen for å finne SETUP.EXE Evt. installasjon fra disketter : 1. Sett disketten-1 i drive A eller B på datamaskinen. 2. I Windows Programbehandling, velg Kjør fra file-menyen. 3. Skriv A:setup (eller B:setup) på kommandolinjen, og kvitter med OK. 4. Følg videre veiledning på skjermen. 1. Sett disketten-1 med ALGE-Alpin i drive A eller B på datamaskinen. Når installasjonen er ferdig, vil du se at det har blitt opprettet en ny programgruppe "ALGE-" i Windows med "" og " TIDTAKING" som programobjekt. I tillegg er det med SPEAKER, som kan brukes av speaker i nettverk-installasjoner. Programgruppen er unødvendig stor på skjermen, og kan forminskes ved å stille markøren på kantene på gruppen og trykke ned, og holde nede, venstre musetast. Skyv gruppens kanter til du har fått den ønskede størrelse, og slipp musetasten.

10 ALGE-LANGRENN I NETTVERK er oppsatt som èn-bruker, dvs. kan kjøres på en frittstående PC. Dette vil være den normale bruksformen for de aller fleste som kjører. Skal en kjøre nettverk, dvs. flere PC'er koblet sammen, må følgende framgangsmåte benyttes: A. Installer på serveren. B. Installer på alle aktuelle bruker-pc ene C. På hver bruker-pc må programmet LNETSET.EXE (ligger i katalogen for ) kjøres

11 1. KORTFATTELIG BRUKERVEILEDNING Dette er ment som en huskeliste ved igangsetting av systemet, og senere ved gjennomføring av et renn. Derfor er oppsettet mer en stikkordliste, og en må bruke de senere kapittelene i brukerveiledningen for mer detaljerte opplysninger. Ved installasjon blir det opprettet en programgruppe "ALGE " i Windows. Denne inneholder 3 program (icon) : program for alt vedlikehold og utskrift av data TIDTAKING program for selve tidtakingen under rennet SPEAKER program for speaker (i nettverk) 1.1 BRUK AV WINDOWS-PROGRAM For generell informasjon og opplæring i bruk av Windows og Windows-program, henvises til brukerhåndboken for Microsoft Windows. Husk! For å flytte seg fra et felt til neste felt (objekt) benyttes Tab-tasten (ikke ENTER som i eldre typer system) 1.2 OPPSETT VED INSTALLASJON Disse data bør settes når en tar i bruk systemet, men kan selvfølgelig endres senere også Systemparameter Ajourfør systemparameter via SYSTEMFUNKSJONER/SYSTEMPARAMETER. Spesielt viktig er; * Valg av tidtakerklokke * Navne layout Skriftstyper på printer I menypunktet SYSTEMFUNKSJONER/PRINTERFONTER settes skriftstyper og størrelser. Husk at printeren må være oppkoblet når dette gjøres Skjermfarge Velg ønsket skjermfarge via SYSTEMFUNKSJONER/SKJERMFARGE. På svart/hvitt-skjermer passerer det best med hvit bakgrunn.

12 1.3 HVORDAN AVVIKLE ET RENN Velg renn Først må en gå inn på VELG RENN. Her velger en Nytt renn for å opprette et renn med tomme kartotek. Dersom en ønsker å ta utgangspunkt i et allerede eksisterende renn, benyttes Nytt renn som... Deler av de dataene en da for med seg fra det gamle rennet, kan deretter nullstilles i SYSTEMFUNKSJONER/NULLSTILL KARTOTEK og SYSTEMFUNKSJONER/NULLSTILL- DELTAKERDATA Renn-data Registrer opplysninger om renn via RENNDATA/RENNHOVEDDATA Klasser Opprett rennklassene i RENNDATA/KLASSER. Husk muligheten for bruk av klassemaler Deltaker oppretting Deltakerene opprettes via DELTAKERE/OPPRETT-ENDRE-SPØRRE. Sett programmet i Opprettingmodus (nederst på kommandolinjen). Normalt skal deltakerene opprettes uten startnummer, som tildeles ved senere trekking. Korrigering og forespørsel foretas i samme menypunktet vha. de andre modusene. For å forenkle registrering : husk muligheter som Hvordan registrere, og bruk av klubb-navn Trekking Trekking kan være manuell. Da må startnummer legges inn på deltakerene via DELTAKERE/OPPRETT- ENDRE-SPØRRE. SYSTEMFUNKSJONER/AUTOMATISK TREKKING tildeler startnummer automatisk, og vil forenkle arbeidet med trekking Utskrift deltakerliste Alle typer av deltaker-utskrifter, unntatt start- og resultatlister, skrives ut via UTSKRIFTER/DELTAKERLISTE. Husk mulighetene med sponsortekst nederst på sidene, og også bruk av fortrykte ark med tekst øverst/nederst. Dette gjelder alle utskrifter Utskrift startliste Utskrift av startlister via UTSKRIFTER/STARTLISTE.

13 1.3.8 Gjennomføring av rennet Tidtakingen foregår via eget icon i Windows, " TIDTAKING". Husk å angi riktig omgang når en blir spurt om dette. Pass på at klokken er slått på før en går inn på tidtaking Eventuelle korrigeringer Må en gjøre endringer, utføres dette via DELTAKERE/ENDRE TIDER,STATUS Utskrift resultatlister Skriv ut resultatlister via UTSKRIFTER/RESULTATLISTER. Husk mulighetene med sponsortekst nederst på sidene, og også bruk av fortrykte ark med tekst øverst/nederst. Dette gjelder alle utskrifter Backup av renndata Ta backup (sikkerhetskopi) av data via SYSTEMFUNKSJONER/BACKUP.

14 2. VELG RENN Før systemet kan benyttes, må en bestemme hvilke renn en skal operere på. Eksisterende renn Listboksen inneholder de eksisterende rennene. Marker med musen hvilke renn som en skal operere på. Velg Ved å klikke på denne kommandoen, betyr at en ønsker å operere på det rennet som er markert i listboksen. Nytt renn Gir anledning til å opprette et nytt renn. En blir spurt etter et rennavn (max 8 tegn). Nytt renn som... Oppretter et renn, der kartotekene inneholder dataene fra det rennet som er markert i listboksen. En blir spurt etter nytt rennavn (max 8 tegn). Med andre ord, er dette kopiering av renn. Før kopieringen starter, blir en spurt om det skal angis utvelgelses-kriterier, slik at kun de deltakerne som tilfredsstiller kravene blir tatt med.

15 Nytt renn FRA... Denne funksjonen er lik Nytt renn som, bortsett fra at rennet som skal kopieres kan være lagret på annet sted enn i (eller f.eks. på en diskett). Det stilles derfor spørsmål om lokalisering av renn-dataene. Slett Slett det rennet som er markert i listboksen. Avbryt Avbryt, og gå tilbake til menyen.

16 3. DELTAKERE 3.1 OPPRETTE/ENDRE/SPØRRE All behandling av deltakerdata foretas i dette menypunktet. Det er viktig å være klar over de forenklinger som er mulig i registreringsfasen, både mht. hva man ønsker å registrere, og om verdier skal overføres til neste deltaker som skal registreres. Se kommandoen "Hvordan registrere". Programmet har 3 "modus" : Oppretting Tastes for å gjøre klart for registrering av nye deltakere. I denne modus vises de sist registrerte deltakerne. Endring

17 Gir mulighet for endre eksisterende deltakere, søke etter og ev. slette deltakere. Forespørring Forespørring gir fin oversikt over alle deltakere presentert som en tabell, se nedenfor. Startnr Startnummer på deltaker. Dette angis vanligvis ikke i registreringsfasen, men trekkes senere. Er det påmelding ved start, uten trekking, kan startnummer angis. Idrettsnr. Idrettsnummer (startlisensnummer) til deltaker. Etter-/fornavn Etternavn og fornavn angis i hvert sitt felt. Rekkefølgen av disse, samt formatering mht. store og små bokstaver, er bestemt av hva som er gitt inn som system-parameter, se menypunkt SYSTEMDATA/SYSTEMPARAMETER. Klubb Klubbens navn som deltaker hører til. Dersom en har gjort seg nytte av muligheten med fast innlagte klubber (se GRUNNDATA/KLUBB), kan en taste et klubbnummer for å få hentet fram klubbnavn. + (kommando-tast sammen med klubb) Denne leser inn klubb-kartoteket på nytt (og laster alle klubbnavn inn i rullegardinen). Nyttig når man samtidig med registrering av deltakerer har oppe bildet for registrering av klubb. Krets Krets for deltakerens klubb. Blir på samme måte som klubbnavn hentet fram dersom man benytter fast innlagte klubber. Klasse Klassebegrep. Ved å klikke på feltet, får en fram de gyldige klassene for dette rennet (se Renndata/Rennklasser), og kan velge mellom disse. Pulje Puljeinndeling brukes kun i større renn Angi hvile pulje deltakeren skal være i. Kan deretter benyttes som sorteringsbegrep i forespørsel og rapporter. Diverse Hjelpefelt for å notere diverse opplysninger. Start-tid Starttid for deltaker (tt mm ss). Dette angis normalt ikke her, men blir automatisk satt i forbindelse med trekking SYSTEMFUNKSJONER/AUTOMATISK TREKKING. Er det påmelding ved start, uten trekking, kan starttid angis. Fødselsår Fødselsår er opplysningsfelt, og har ingen behandling knyttet til seg. Antall ganger Antall ganger gått. Opplysningsfelt brukt i store massemønstringsrenn. Kjønn Kvinne/mann (jente/gutt). Klikk på riktig angivelse.

18 Kan deretter benyttes som sorteringsbegrep i forespørsel og rapporter. Etteranmeldt Her vises X dersom deltakeren er etteranmeldt (opprettet vha. menypunktet DELTAKERE/ETTERANMELDT). Kan endres ved klikk. De sist registrerte Denne rammen viser de 4 sist registrerte deltakerne når en sitter å registrerer. Ved å klikke på knappen til venstre for en linje, vil den deltakeren bli hentet fram. Endringer kan utføres, og deretter oppdateres. Adresse I enkelte type konkurranser er det behov for å kunne registrere adresse-opplysninger for deltakerene. Dette er kun mulig dersom det krysses av for det i menyvalget DELTAKERE/HVORDAN REGISTRERE. Sortering Ulike sorteringer kan velges for forespørsel. Oppdater Legger inn ny deltakere i databasen ved Oppretting-modus eller oppdaterer eksisterende deltakere ved Endringmodus. Slett Sletter deltaker som står på skjermen fra databasen. Søkebegrep Ved tast av søkebegrep, vil deltakeren på skjermen bli blanket ut og operatør kan ved hjelp av musen stille seg i det (de) felt(-ene) han ønsket og taste inn søkekriterier i. Søk Søk-kommandoen starter søk etter deltakere som er innfrir kravene en har gitt i Søkebegrep. I Endring-modus vises første forekomst som på skjermen. Dersom feltene på skjermen forblir blanke, finnes det ikke deltakere med oppgitt søkebegrep. Søk, uten først å gi søkebegrep, viser første deltaker i databasen.

19 I Forespørsel-modus, vises deltakerne i tabellform : Ved å dobbeltklikke på en deltaker i tabellen, vil denne komme opp i Endring-modus > Henter og viser neste deltaker i databasen. < Henter og viser forrige deltaker i databasen. Hvordan registrere Denne kommandoen gir tilgang til oppsettet på hva som skal tastes pr. deltaker, og hvilke verdier som skal overføres til neste deltaker som registreres. Se detaljert forklaring i eget menypunkt DELTAKERE/HVORDAN REGISTRERE.

20 3.2. FIS-DATA I FIS-konkurranse må FIS-punkter registreres. Dette er mulig dersom det krysses av for det i menyvalget DELTAKERE/HVORDAN REGISTRERE. Bildet nedenfor blir da tilgjengelig i DELTAKERE/OPPRETT- ENDRE-FORESPØRR FIS-liste oppslag Det kan velges at FIS-punkt file skal benyttes for å hente deltakernes navn, nasjonalitet og FIS-punkt. Da tastes kun lisensnummer, og resten av opplysningene hentes automatisk. Kartotek Bruk velg fra listboksene slik at dette feltet viser den FIS-filen som skal benyttes. Oppdater Oppdaterer endringer som er gjort. Nullstill Nullstiller data i bildet. (Merk! Nullstilling av data må etterfølges av Oppdater for at kartoteket med systemopplysninger skal bli oppdatert med nullstillte verdier.)

21 3.2.2 Søk på navn Dersom en ikke kjenner lisensnummeret til en deltaker, kan denne kommandoen benyttes for å søke dette fram ved hjelp av etternavn. Tast hele eller deler av etternavn, og alle som tilfredstiller dette, vises. Velg deltaker ved å dobbelklikke på denne (eller ved å klikke på den aktuelle, med påfølgende Velg-kommando). Lisensnummeret blir tatt med tilbake til bildet for deltakerregistrering (tast deretter TAB for fullstendig FIS-liste oppslag).

22 3.3 HVORDAN REGISTRERE For å forenkle registrering av deltakere, kan en her bestemme hvilke felt det skal registreres data i, og om verdier skal overføres fra en deltaker til neste som registreres. Alle feltene fra deltaker-oppretting kan velges på/av ved å klikke på dem Se DELTAKERE/OPPRETT- ENDRE-SPØRRE for nærmere forklaring av hvert felt. Adresse-data Markeres dersom deltakeren skal registeres med adresse-data. Dette vil da være mulig i DELTAKERE/OPPRETT-ENDRE-SPØRRE istedenfor en ramme som viser de sist registrerte. FIS-punkter Markeres dersom deltakeren skal registeres med FIS-punkter. Dette vil da være mulig i DELTAKERE/OPPRETT-ENDRE-SPØRRE istedenfor en ramme som viser de sist registrerte. Oppdater Oppdaterer endringer som er gjort.

23 3.4. ENDRE TIDER, STATUS (f.eks. disk) Benyttes etter omgang/renn for å korrigere tider og status på deltakerne. Startnr Tast startnummer på deltaker som skal korrigeres. Opplysninger som navn, klubb etc. vises, men kan ikke endre her. For hver omgang følgende endres : Anvendt tid 1. mellomtid Anvendt tid 2. mellomtid Anvendt tid 3. mellomtid Anvendt tid mål Status (OK, Forfall, Ikke på start, Brutt, Disk) Klokketid kan fremkomme ved bruk av enkelte typer tidtakerklokker, og er opplysninger som ikke kan endres. Er rennet for eksempel skiskyting (se RENNDATA/RENN-HOVEDDATA) vil også skyteresultat komme fram i skjermbildet. Ved jaktstartrenn er også data for rennet, som er grunnlag for rennet, med på skjermbildet. Oppdater Oppdaterer de opplysningene som er endret i skjermbildet.

24 3.5. IMPORT AV DELTAKERE Dersom deltakere registreres inn i rekneark, file etc., kan deltakere importeres inn i et renn vha. dette programmet. File-type Velg filtype det skal importeres data fra. Filtypen må inneholde de kolonnene som er angitt. Dataelement som er merket med en stjerne (*) må være utfyllt. Skal det være skilletegn for angitt filtype, må selfølgelig kolonnene være skilt med dette. Område for import file Velg lokalisering og file som skal importeres DOS til ANSI konvertering Er filen som skal importeres f.eks redigert vha. en MS-DOS editor, må denne konverteringen velges for å få riktig tensett mhp. ÆØÅ. Start Start import av data

25 3.6. OPPDATERE FIS-PUNKTER FOR ALLE DELTAKERENE Lesere gjennom alle deltakerene for å oppdater Fis-punktene. Benyttes oftest for å når det er skifte av Fis-liste midt i en serie av renn. Deltakerene blir påmeldt med punkter fra èn liste, men samme påmelding skal gjelde for et renn som skal benytte neste Fis-liste. FIS-liste oppslag Her vises hvilke FIS-punkt file som det evt. gjøres oppslag imot. Oppslaget kan endres, og dette er beskrevet som eget menypunkt nedenfor Opplysninger om deltakene som oppdateres vises som opplysning : Lisensnr, Etter- og fornavn, Land, Klubb og krets Fis-punkter for hver disiplin Start Start oppdatering av Fis-punkter.

26 3.7. SPRINT-LANGRENN - HEAT Etter prologen i sprintrenn, er det fornuftig å opprette en kopi av dette, som en forsetter med som renn for heatene (benytt Nytt renn som funksjonen ) Programmet har 3 "modus" : Oppretting Tastes for å gjøre klart for registrering av nye klubber. Endring Gir mulighet for endre i eksisterende klubber, søke etter og ev. slette klubber. Forespørring Forespørring gir fin oversikt over alle klubber presentert som en tabell, se nedenfor. Heat nummer Opprett heat som et nummer (alfanumeriske tegn kan også benyttes) Tekst Forklarende tekst til heatet. Finale Marker for hvilke nivå dette heatet er på i finaleomgangen. Programmet benyttes både til oppretting av heat, og til å rapportere inn resultat. Merk TAST-funksjonen : Vha. denne kan en styre hvor cursor skal stopp, dette for å forenkle tastingen ved de forskjellige funksjonene til programmet.

27 Oppretting av heat Det kan legges inn opp til 8 deltakere i et heat. Tast inn startnummer (og kvitter med TAB), og de andre opplysningene for deltakeren hentes. Plassering og kvalifisert legges normalt ikke inn nå. Resultat for heat Når heat avvikles senere, tas dataene fram igjen, og Plassering og Kvalifisert legges inn Sortering Ulike sorteringer kan velges for forespørsel. Oppdater Legger inn ny klubber i databasen ved Oppretting-modus eller oppdaterer eksisterende klubber ved Endringmodus. Slett Sletter klubb som står på skjermen fra databasen. Søkebegrep Ved tast av søkebegrep, vil klubben på skjermen bli blanket ut, og en kan ved hjelp av musen stille seg i det (de) felt(-ene) han ønsket og taste inn søkekriterier i. Søk Søk-kommandoen starter søk etter klubber som er innfrir kravene operatør har gitt i Søkebegrep. I Endring-modus vises første forekomst som på skjermen. Dersom feltene på skjermen forblir blanke, finnes det ikke klubber med oppgitt søkebegrep. Søk, uten først å gi søkebegrep, viser første klubb i databasen. > Henter og viser neste klubb i databasen. < Henter og viser forrige klubb i databasen. Start liste Skriver startliste for det heatet en har på skjermen Resultat liste Skriver resultatliste for det heatet en har på skjermen I Forespørsel-modus, vises heatene i tabell-form : Ved å dobbeltklikke på et heat i tabellen, vil denne komme opp i endring-modus

28 4. RENNDATA 4.1 RENN-HOVEDDATA Rennhoveddata er informasjon som skal fremkomme på start- og resultatlister. Navn på rennet Tast inn renn-navnet, eller en forklarende tekst på rennet dersom det ikke har noe navn. Arrangør Klubbnavn(ene) til arrangøren. Sted Geografisk sted hvor rennet arrangeres, f.eks. Voss. Dato Renndato.

29 Klokkeslett for start Start klokken Disiplin Velg disiplin ved å klikke på rullegardin-listeboksen. Startform Velg startform ved å klikke på rullegardin-listeboksen. Jury Tast inn navnene på jury-medlemmene: - NSF-TD (teknisk delegert) - Dommer - Dommerassistent - Rennleder FIS-homolog.nr. Dette internasjonale nummeret er strengt tatt ikke nødvendig for nasjonale renn. Løype-navn Løype navn. Høyder/høydeforskjeller Flere høyder og høydeforskjeller kan leges inn (m). Vær Kort beskrivelse av værforholdene. Snø Kort beskrivelse av snø-tilstand. Temperatur luft/snø Temperatur i Celsius-grader. Oppdater Oppdaterer de endringer som er gjort på skjermbildet. Nullstill Nullstiller dataene i bildet. (Merk! Nullstilling av dataene må etterfølges av Oppdater for at kartoteket med rennopplysninger skal bli oppdatert med blanke verdier.)

30 4.2. KLASSER Når en skal definere rennklassene er det viktig å huske på at klassene skal legges inn i den rekkefølgen de skal kjøres under selve rennet. Det er mulig å ligge inne med såkalte klassemaler (se GRUNNDATA/KLASSER), som kan hentes inn som utgangspunkt for rennklassene. Klasse Klassebegrep (f.eks. H12) på maksimalt 5 tegn. Klassetekst Beskrivende tekst på klassen, f.eks. "Gutter år". Premier 1/n Angir hvor stor andel av deltakerne som starter som skal ha premie. Ved å angi 3 i verdi, betyr dette 1/3 premiering. Kontingenter : Normal og Ekstra Angi normal startkontingent i kroner. Ekstra kontingent kan benyttes som tillegskontingent for deltakere som er etteranmeldt (se DELTAKERE/OPPRETT-ENDRE-SPØRRE) Denne informasjonen benyttes i rapporten RAPPORTER/STARTKONTINGENT, som lister det som skal betales i startkontingent pr. klubb. Tillegg i sekunder (kun SKISKYTING) I skiskyting m/tidstillegg (se RENNDATA/RENN-HOVEDDATA) vil det også være en kolonne for å taste tidstillegg i sekunder. Les inn mal Leser inn det klassemal-navn en har valgt. Klassene i denne malen legger seg inn i tillegg til de klassene en eventuelt allerede har på skjermen. Derfor er viktig at markøren plasseres riktig før innlesingen foretas, da klassene plasseres foran linjen med markøren.

31 Ny klasse For å få lagt inn en ny klasse, må man først angi dette ved å klikke på denne kommandoen. Den nye klassen blir opprettet foran den linjen markøren står på. Slett Sletter den klassen som markøren står på. Slett alle Sletter alle klassene som en har oppe på skjermen. Oppdater og avslutt Oppdater renn-klassene og avslutt. Flytt UT klasse / Sett INN igjen Benyttes til å flytte en klasse i rekkefølgen. Klassen som er markert med pil, fjennes met Flytt UT klass., Flytt så merkeringen til den linjen der en vil sette klassen inn igen, og benytt så kommandoen Sett INN igjen.

32 5. UTSKRIFTER 5.1. HEADING / BUNNTEKST Her settes verdier som bestemmer hvordan utskriftene skal se ut ht. reklame/sporsordata. Blankt felt øverst Dersom en bruker fortrykte ark med reklame/logo øverst, kan en her stille inn slik at selve utskriften starter en angitt avstand fra toppen.

33 Standard heading Velg om standard heading, dvs. ramme med rennavn, dato og sted, skal skrives som overskrift i heading. Bunntekst (sponsordata) Det er mulighet fort å ha reklametekst nederst på utskriftene. Reklameteksten legges inn som 3 tekstlinjer med stor skrifttype. Blankt felt nederst Dersom en bruker fortrykte ark med reklame/logo nederst, kan en her stille inn slik at selve utskriften avslutter en angitt avstand fra bunnen. Rammer Marker denne avkryssingsboks dersom utskriftene skal ha ramme, dvs. vertikale kantlinjer. Oppdater Oppdaterer de endringer som er gjort på skjermbildet. Nullstill Nullstiller dataene i bildet. (Merk! Nullstilling av data må etterfølges av Oppdater for at kartoteket med opplysningene skal bli oppdatert med nullstilte verdier.) 5.2. DELTAKERLISTE Deltakerliste er en utskrift som er tenkt brukt i forbindelse med registrering av deltakere. Denne utskriften er altså ikke noen startliste. På grunn av fleksible utvelgelse- og sorteringsmuligheter, er et stort antall lister mulig v.h.a. dette menyvalget.

34 Eksempel: Deltakerliste pr. klubb, som skal leveres ut sammen med startnummer pr. klubb. Velg klasse = Alle klasser samlet 1. Sortering = Klubb 2. Sortering = Startnummer (alt. navn) X = Sideskift pr. klubb Velg klasse I rullegardin-listeboksen kan en velge de klasser en ønsker vha. museklikk. Merk også kommandoene : Velg alle for å velge alle klasser Slett valg for å slette alle valg av klasser som er gjort. 1. Sortering Første sorteringsbegrep i rapporten. En kan velge mellom følgende verdier: 2. Sortering Andre sorteringsbegrep i rapporten. En kan velge mellom de samme verdiene som for 1.sortering. 3. Sortering Tredje sorteringsbegrep i rapporten. En kan velge mellom de samme verdiene som for 1.sortering. Utvidet utskrift Utvidet utskrift gir flere opplysninger på utskriften Sideskift (pr. klasse/klubb) Dette valget er kun tilgjengelig dersom 1.sortering er klasse eller klubb. Skriv også ledige startnummer Ved trekking kan det bli opprettet ledige startnummer. Marker denne avkryssingsboksen dersom disse skal også skal skrives ut på listen. Start utskrift Starter valgt utskrift på printer. Før selve utskriften starter, blir en spurt etter hvilken printer som ønskes brukt. Som utgangsverdi i hovedprinter i Windows, og normalt velges denne.

35 5.3 DELTAKERLISTE M/ FIS-PUNKTER Dette er en deltakerliste som er benyttet ved FIS-renn. Selve utskriften inneholder Fis-punkter, og det er mulighet for sortering på disse dataene. Velg klasse I rullegardin-listeboksen kan en velge de klasser en ønsker vha. museklikk. Merk også kommandoene : Velg alle for å velge alle klasser Slett valg for å slette alle valg av klasser som er gjort. 1. Sortering Første sorteringsbegrep er alltid Klasse. 2. Sortering Andre sorteringsbegrep i rapporten. En kan velge mellom følgende verdier: 3. Sortering Tredje sorteringsbegrep i rapporten. En kan velge mellom de samme verdiene som for 2.sortering. Utvidet utskrift Utvidet utskrift gir flere opplysninger på utskriften Sideskift (pr. klasse) Det er alltid sideskift pr. klasse Start utskrift Starter valgt utskrift på printer. Før selve utskriften starter, blir en spurt etter hvilken printer som ønskes brukt. Som utgangsverdi i hovedprinter i Windows, og normalt velges denne.

36 5.4 STARTLISTE Startlisten er en utskrift på printer, og viser startrekkefølgen for klassene og deltakerne innen hver klasse. Velg klasse I rullegardin-listeboksen kan en velge de klasser en ønsker vha. museklikk. Merk også kommandoene : Velg alle for å velge alle klasser Slett valg for å slette alle valg av klasser som er gjort. Forside Med forside menes renndata, slik som rennavn, jury-medlemmene osv. En kan velge om disse data skal være med på første side, og om de skal være med pr. klasse. Velg ønsket alternativknapp. Sideskift pr. klasse Dersom alle klassene skal være med på utskriften, kan en velge om hver klasse skal ut på egne sider (sideskift ved ny klasse). Marker avkryssingsboksen dersom dette er ønskelig. Sortering Velg ønsket sortering i rullegardinen. Nornal sortering er Klasse + Startnr.

37 Skriv også ledige startnummer Ved trekking kan det bli opprettet ledige startnummer. Marker denne avkryssingsboksen dersom disse skal også skal skrives ut på listen. Skriv antall ganger fullført Marker denne avkryssingsboksen dersom antall ganger fullført skal skrives ut på listen. Antall start-porter (kun JAKTSTART) Angi hvor mange start-porter som skal benyttes ved jaktstart. Utskriften vil fordele de startende med en kolonne pr. startport. Dersom 0 (null) startporter angis, blir det er ordinær startliste med starttidspunkt. Utskrifts-media Utskriften, kan i tillegg til printer, eksporteres til forskjellige filer : Printer Utskrift til printer på vanlig måte. Eksport utskriftsfil (*.prt) (til avis etc.) Marker i avkryssingsboks dersom det i tillegg skal dannes en utskriftsfil. Når utskriften startes, blir det spurt etter fil-navn (det er fast PRT etter punktum). Utskriftsfilen som dannes (nnnnnnnn.prt) legges i katalogen for dette rennet, normalt C:\ALGELANG\rennnavn. Dataene skrives i kolonner. Ved å markere avkryssingsboksen Semikon-separert, skrives dataene pakket, med semikolon mellom dataelementene. Eksport HTML-fil (*.htm) (for Internett) Marker i avkryssingsboks dersom det i tillegg skal dannes en HTML-fil. Når utskriften startes, blir det spurt etter fil-navn (det er fast HTM etter punktum). Utskriftsfilen som dannes (nnnnnnnn.htm) legges i katalogen for dette rennet, normalt C:\ALGELANG\rennnavn. Denne filen har et format som gjør det enkelt å legge den ut som informasjon på Internett. Eksport XML-fil (*.xml) (for Klubben Online) Marker i avkryssingsboks dersom det i tillegg skal dannes en XML-fil. Når utskriften startes, blir det spurt etter fil-navn (det er fast XML etter punktum). Utskriftsfilen som dannes (nnnnnnnn.xml) legges i katalogen for dette rennet, normalt C:\ALGELANG\rennnavn. Denne filen har et format som lar seg importere inn i påmeldingsystemet på Klubben Online. Start utskrift Starter valgt utskrift på printer. Før selve utskriften starter, blir en spurt etter hvilken printer som ønskes brukt. Som utgangsverdi i hovedprinter i Windows, og normalt velges denne.

38 5.5 RESULTATLISTE Utskrift av resultatliste til printer. Velg klasse I rullegardin-listeboksen kan en velge de klasser en ønsker vha. museklikk. Merk også kommandoene : Velg alle for å velge alle klasser Slett valg for å slette alle valg av klasser som er gjort. Forside Med forside menes renndata, slik som rennavn, jury-medlemmene osv. En kan velge om disse data skal være med på første side, og om det skal være med pr. klasse. Velg ønsket alternativknapp. Sideskift pr. klasse Dersom alle klassene skal være med på utskriften, kan en velge om hver klasse skal ut på egne sider (sideskift ved ny klasse). Marker avkryssingsboksen dersom dette er ønskelig.

39 Skriv antall ganger fullført Marker denne avkryssingsboksen dersom antall ganger fullført skal skrives ut på listen. Offisiell liste Marker denne avkryssingsboksen dersom utskriften skal være offisiell liste. Dette skrives da i overskriften på utskriften. Hvis ikke, blir det skrevet uoffisiell. Antall premier på listen Marker denne avkryssingsboksen dersom utskriften skal ha informasjon om hvor mange premier som skal deles ut pr klasse. Ekstratekster pr. klasse Det er mulig å skrive en tekst / kommentar etter resultatene pr. klasse. Marker denne avkryssingsboksen dersom denne funksjonen skal benyttes. For hver klasse som skrives ut kan tekster angis. Med FIS-data (startnr,lisensnr,land..) På FIS-renn skal denne informasjonen skrives. Marker denne avkryssingsboksen dersom denne funksjonen skal benyttes. Sortering Det normale er at resultatlisten sorteres på anvendt tid. Imidlertid er også andre sorteringer tilgjengelig i rullegardin-listeboksen. Utskrift uten tider Dersom det velges sortering forskjellig fra anvendt tid, kan selve tidene utelates fra rapporten ved å markere i denne avkryssingsboksen. Listetype (kun JAKTSTART) Dersom det er jaktstart, velges det om utskriften skal være en totalliste eller kun for det 2. rennet i jaktstarten. Utskrifts-media Utskriften, kan i tillegg til printer, eksporteres til forskjellige filer : Printer Utskrift til printer på vanlig måte. Eksport utskriftsfil (*.prt) (til avis etc.) Marker i avkryssingsboks dersom det i tillegg skal dannes en utskriftsfil. Når utskriften startes, blir det spurt etter fil-navn (det er fast PRT etter punktum). Utskriftsfilen som dannes (nnnnnnnn.prt) legges i katalogen for dette rennet, normalt C:\ALGELANG\rennnavn. Dataene skrives i kolonner. Ved å markere avkryssingsboksen Semikon-separert, skrives dataene pakket, med semikolon mellom dataelementene. Eksport HTML-fil (*.htm) (for Internett) Marker i avkryssingsboks dersom det i tillegg skal dannes en HTML-fil. Når utskriften startes, blir det spurt etter fil-navn (det er fast HTM etter punktum). Utskriftsfilen som dannes (nnnnnnnn.htm) legges i katalogen for dette rennet, normalt C:\ALGELANG\rennnavn. Denne filen har et format som gjør det enkelt å legge den ut som informasjon på Internett. Eksport XML-fil (*.xml) (for Klubben Online) Marker i avkryssingsboks dersom det i tillegg skal dannes en XML-fil. Når utskriften startes, blir det spurt etter fil-navn (det er fast XML etter punktum). Utskriftsfilen som dannes (nnnnnnnn.xml) legges i katalogen for dette rennet, normalt C:\ALGELANG\rennnavn. Denne filen har et format som lar seg importere inn i påmeldingsystemet på Klubben Online. Start utskrift Starter valgt utskrift på printer. Før selve utskriften starter, blir en spurt etter hvilken printer som ønskes brukt. Som utgangsverdi i hovedprinter i Windows, og normalt velges denne.

40 5.6 SPRINT-LANGRENN HEAT START-/RESULTATLISTE Utskrift av start- og resultatliste for heat ene i sprint-langrenn. Liste Marker om det skal skrives startliste eller resultatliste Forside Med forside menes renndata, slik som rennavn, jury-medlemmene osv. En kan velge om disse data skal være med på første sidevelg ønsket alternativknapp. Final Marker avkryssingsboksene for de finaletypene som skal med på utskriften. Utskrifts-media Utskriften, kan i forløpig kun skrives til printer. Printer Utskrift til printer på vanlig måte. Start utskrift Starter valgt utskrift på printer. Før selve utskriften starter, blir en spurt etter hvilken printer som ønskes brukt. Som utgangsverdi i hovedprinter i Windows, og normalt velges denne.

41 5.7 SPRINT-LANGRENN RESULTATLISTE Utskrift av resultatliste i sprint-langrenn. Velg klasse I rullegardin-listeboksen kan en velge de klasser en ønsker vha. museklikk. Merk også kommandoene : Velg alle for å velge alle klasser Slett valg for å slette alle valg av klasser som er gjort. Forside Med forside menes renndata, slik som rennavn, jury-medlemmene osv. En kan velge om disse data skal være med på første side, og om det skal være med pr. klasse. Velg ønsket alternativknapp. Sideskift pr. klasse Dersom alle klassene skal være med på utskriften, kan en velge om hver klasse skal ut på egne sider (sideskift ved ny klasse). Marker avkryssingsboksen dersom dette er ønskelig.

42 Offisiell liste Marker denne avkryssingsboksen dersom utskriften skal være offisiell liste. Dette skrives da i overskriften på utskriften. Hvis ikke, blir det skrevet uoffisiell. Antall premier på listen Marker denne avkryssingsboksen dersom utskriften skal ha informasjon om hvor mange premier som skal deles ut pr klasse. Ekstratekster pr. klasse Det er mulig å skrive en tekst / kommentar etter resultatene pr. klasse. Marker denne avkryssingsboksen dersom denne funksjonen skal benyttes. For hver klasse som skrives ut kan tekster angis. Med FIS-data (startnr,lisensnr,land..) På FIS-renn skal denne informasjonen skrives. Marker denne avkryssingsboksen dersom denne funksjonen skal benyttes. Utskrifts-media Utskriften, kan i tillegg til printer, eksporteres til forskjellige filer : Printer Utskrift til printer på vanlig måte. Eksport utskriftsfil (*.prt) (til avis etc.) Marker i avkryssingsboks dersom det i tillegg skal dannes en utskriftsfil. Når utskriften startes, blir det spurt etter fil-navn (det er fast PRT etter punktum). Utskriftsfilen som dannes (nnnnnnnn.prt) legges i katalogen for dette rennet, normalt C:\ALGELANG\rennnavn. Dataene skrives i kolonner. Ved å markere avkryssingsboksen Semikon-separert, skrives dataene pakket, med semikolon mellom dataelementene. Eksport HTML-fil (*.htm) (for Internett) Marker i avkryssingsboks dersom det i tillegg skal dannes en HTML-fil. Når utskriften startes, blir det spurt etter fil-navn (det er fast HTM etter punktum). Utskriftsfilen som dannes (nnnnnnnn.htm) legges i katalogen for dette rennet, normalt C:\ALGELANG\rennnavn. Denne filen har et format som gjør det enkelt å legge den ut som informasjon på Internett. Eksport XML-fil (*.xml) (for Klubben Online) Marker i avkryssingsboks dersom det i tillegg skal dannes en XML-fil. Når utskriften startes, blir det spurt etter fil-navn (det er fast XML etter punktum). Utskriftsfilen som dannes (nnnnnnnn.xml) legges i katalogen for dette rennet, normalt C:\ALGELANG\rennnavn. Denne filen har et format som lar seg importere inn i påmeldingsystemet på Klubben Online. Start utskrift Starter valgt utskrift på printer. Før selve utskriften starter, blir en spurt etter hvilken printer som ønskes brukt. Som utgangsverdi i hovedprinter i Windows, og normalt velges denne.

43 5.8 MELLOMTID- OG STREKKANALYSE Denne utskriften benyttes kun når en har tidtaking med mellomtid(er). Kan også benyttes til utskrift av stafetter. Utskriften gir en "resultat-liste" der også tid og plassering på mellom-tid og på strekkene mellom start/mellomtid/mål blir skrevet. Heading Her skrives inn den headingen en ønsker listen skal ha. Listevalg Resultatlisten kan velges for 1. omgang og 2. omgang, dersom rennet har to omganger. Sortering Velg om utskriften skal sorteres på startnummer eller anvendt tid. Antall mellomtider Marker hvor mange mellomtider som er benytte, og som skal skrives ut. Start utskrift Starter valgt utskrift på printer. Før selve utskriften starter, blir en spurt etter hvilken printer som ønskes brukt. Som utgangsverdi i hovedprinter i Windows, og normalt velges denne.

44 5.9 KLUBB-LISTE Skriver ut de klubber som er registrert (se punkt GRUNNDATA/KLUBB). Sortering Velg sortering på rapporten i rullegardin-listboksen. Start utskrift Starter valgt utskrift på printer. Før selve utskriften starter, blir en spurt etter hvilken printer som ønskes brukt. Som utgangsverdi i hovedprinter i Windows, og normalt velges denne STARTKONTINGENT Summerer og skriver ut summert startkontingent pr. klubb Start utskrift Starter valgt utskrift på printer. Før selve utskriften starter, blir en spurt etter hvilken printer som ønskes brukt. Som utgangsverdi i hovedprinter i Windows, og normalt velges denne.

45 5.11. ADRESSE-ETIKETTER I en del konkurranse-typer er det ønskelig å skrive ut adresse-/navne etiketter. Velg klasse I rullegardin-listeboksen kan en velge de klasser en ønsker vha. museklikk. Merk også kommandoene : Velg alle for å velge alle klasser Slett valg for å slette alle valg av klasser som er gjort. Kun de med gavepremie I konkurranser der det deles/trekkes ut gavepremier, kan det velges utskrift kun av disse. Det forutsettes selfølgelig at dette er lagt inn på deltakerene (se DELTAKERE/OPPRETT-ENDRE-SPØRRE). Marker avkryssingsboksen dersom dette er ønskelig. 1. Sortering Første sorteringsbegrep i rapporten. En kan velge mellom følgende verdier: For de sorteringsbegrepene det er naturlig for, er det mulighet for sideskift pr. sorteringsbegrep. Marker avkryssingsboksen dersom dette er ønskelig. 2. Sortering Andre sorteringsbegrep i rapporten. En kan velge mellom de samme verdiene som for 1.sortering.

46 Blankettparameter Legg inn parameter som antall etiketter horisontalt, antall etiketter vertikalt, etiketthøgde (mm), topp- og venstremarg (mm). Marker også i avkryssingsbokser om startnummer/klass, klubb og gavepremienummer skal skrives på etikettene. Disse paramerene blir lagret for bruk i neste utskrift. Start utskrift Starter valgt utskrift på printer. Før selve utskriften starter, blir en spurt etter hvilken printer som ønskes brukt. Som utgangsverdi i hovedprinter i Windows, og normalt velges denne. Prøve utskrift Starter 1 side prøveutskrift på printer, for å prøve om valgte blankettparameter stemmer overens med blankett RESULTATLISTE - PÅ TVERS AV KLASSER Utskrift av resultatliste til printer.

47 Velg klasse I rullegardin-listeboksen kan en velge de klasser en ønsker vha. museklikk. Merk også kommandoene : Velg alle for å velge alle klasser Slett valg for å slette alle valg av klasser som er gjort. Forside Med forside menes renndata, slik som rennavn, jury-medlemmene osv. En kan velge om disse data skal være med på første side. Velg ønsket alternativknapp. Skriv antall ganger fullført Marker denne avkryssingsboksen dersom antall ganger fullført skal skrives ut på listen. Offisiell liste Marker denne avkryssingsboksen dersom utskriften skal være offisiell liste. Dette skrives da i overskriften på utskriften. Hvis ikke, blir det skrevet uoffisiell. Antall premier på listen Marker denne avkryssingsboksen dersom utskriften skal ha informasjon om hvor mange premier som skal deles ut pr klasse. Med FIS-data (startnr,lisensnr,land..) På FIS-renn skal denne informasjonen skrives. Marker denne avkryssingsboksen dersom denne funksjonen skal benyttes. Sortering Det normale er at resultatlisten sorteres på anvendt tid. Imidlertid er også andre sorteringer tilgjengelig i rullegardin-listeboksen. Utskrift uten tider Dersom det velges sortering forskjellig fra anvendt tid, kan selve tidene utelates fra rapporten ved å markere i denne avkryssingsboksen. Utskrifts-media Utskriften kan foreløpig kun skrives til printer. Printer Utskrift til printer på vanlig måte. Start utskrift Starter valgt utskrift på printer. Før selve utskriften starter, blir en spurt etter hvilken printer som ønskes brukt. Som utgangsverdi i hovedprinter i Windows, og normalt velges denne.

48 6. GRUNNDATA 6.1 KLUBB For å forenkle og sikre rett registrering av klubbnavn ved oppretting av deltakere, kan de mest aktuelle klubbnavn med fordel registreres på forhånd. Sammen med klubbens navn angis et nummer. Dette nummer benyttes i klubbnavn-feltet ved deltakerregistrering, og klubbnavn hentes fram. Programmet har 3 "modus" : Oppretting Tastes for å gjøre klart for registrering av nye klubber. Endring Gir mulighet for endre i eksisterende klubber, søke etter og ev. slette klubber. Forespørring Forespørring gir fin oversikt over alle klubber presentert som en tabell, se nedenfor. Klubbnr Nummer som skal tastes ved deltakerregistrering for å hente fram klubbnavn. Klubbnavn Klubbens navn. Krets Skikrets som klubben hører til. Sortering Ulike sorteringer kan velges for forespørsel.

49 Oppdater Legger inn ny klubber i databasen ved Oppretting-modus eller oppdaterer eksisterende klubber ved Endringmodus. Slett Sletter klubb som står på skjermen fra databasen. Søkebegrep Ved tast av søkebegrep, vil klubben på skjermen bli blanket ut, og en kan ved hjelp av musen stille seg i det (de) felt(-ene) han ønsket og taste inn søkekriterier i. Søk Søk-kommandoen starter søk etter klubber som er innfrir kravene operatør har gitt i Søkebegrep. I Endring-modus vises første forekomst som på skjermen. Dersom feltene på skjermen forblir blanke, finnes det ikke klubber med oppgitt søkebegrep. Søk, uten først å gi søkebegrep, viser første klubb i databasen. > Henter og viser neste klubb i databasen. < Henter og viser forrige klubb i databasen. I Forespørsel-modus, vises klubbene i tabell-form : Ved å dobbeltklikke på en klubb i tabellen, vil denne komme opp i endring-modus 6.2 KLASSE-MALER En kan definere faste klasseoppsett, såkalte klassemaler, som ligger permanent i systemet. En klassemal vil altså inneholde de klassene som skal benyttes i en type renn. Klassemalene kan så benyttes når en skal definere klassene for et renn (se pkt. om renn-klasser) Det kan defineres ubegrenset antall klassemaler, og hver mal lagres med et mal-navn. Merk at klassene må legges inn i samme rekkefølge som de skal kjøres under et renn.

50 Klasse Klassebegrep (f.eks. H12) på maksimalt 5 tegn. Klassetekst Beskrivende forklaring på klassen, f.eks. "Gutter år". Premier 1/n Angir hvor stor andel av deltakerne som starter som skal ha premie. Ved å angi 3 i verdi, betyr dette 1/3 premiering. Kontingenter : Normal og Ekstra Angi normal startkontingent i kroner. Ekstra kontingent kan benyttes som tillegskontingent for deltakere som er etteranmeldt (se DELTAKERE/OPPRETT-ENDRE-SPØRRE) Denne informasjonen benyttes i rapporten RAPPORTER/STARTKONTINGENT, som lister det som skal betales i startkontingent pr. klubb. Tillegg i sekunder (kun SKISKYTING) I skiskyting m/tidstillegg (se RENNDATA/RENN-HOVEDDATA) vil det også være en kolonne for å taste tidstillegg i sekunder. Les inn mal Leser inn det klassemalnavn en har valgt. Klassene i denne malen legger seg inn i tillegg til de klassene en eventuelt allerede har på skjermen. Derfor er viktig at markøren plasseres riktig før innlesingen foretas, da klassene plasseres foran linjen med markøren. Lagre mal Når en har satt sammen et klasseoppsett på skjermen som en ønsker å lagre, benyttes denne funksjonen. Tast inn et malnavn, deretter klikker en på Lagre(som). Merk! Dersom en tidligere i arbeidet med malen har lest inn en mal, vil dette malnavnet også stå som forslag til malnavn ved lagring.

51 Ny klasse For å få lagt inn en ny klasse, må man først angi dette ved å klikke på denne kommandoen. Den nye klassen blir opprettet foran den markøren står på. Pass på at markøren står på riktig linje før man klikker på Ny klasse. Slett Sletter den klassen som markøren står på. Slett alle Sletter alle klassene som en har oppe på skjermen. 6.3 POSTNUMMER For å forenkle og sikre rett registrering av postnummer ved oppretting av deltakere, kan de mest aktuelle postnummer med fordel registreres på forhånd. Funksjonen benyttes kun dersom en ønsker å registrere adresseopplysninger på deltekerene. Programmet har 3 "modus" : Oppretting Tastes for å gjøre klart for registrering av nye poststeder. Endring Gir mulighet for endre i eksisterende poststeder, søke etter og ev. slette poststeder. Forespørring Forespørring gir fin oversikt over alle poststeder presentert som en tabell, se nedenfor. Post nr Postnummer. Poststed Poststed Sortering Ulike sorteringer kan velges for forespørsel.

52 Oppdater Legger inn ny postnummer i databasen ved Oppretting-modus eller oppdaterer eksisterende postnummer ved Endring-modus. Slett Sletter poststedet som står på skjermen fra databasen. Søkebegrep Ved tast av søkebegrep, vil postnummer/sted på skjermen bli blanket ut, og en kan ved hjelp av musen stille seg i det (de) felt(-ene) han ønsket og taste inn søkekriterier i. Søk Søk-kommandoen starter søk etter poststed som er innfrir kravene operatør har gitt i Søkebegrep. I Endring-modus vises første forekomst som på skjermen. Dersom feltene på skjermen forblir blanke, finnes det ikke poststeder med oppgitt søkebegrep. Søk, uten først å gi søkebegrep, viser første poststed i databasen. > Henter og viser neste poststed i databasen. < Henter og viser forrige poststed i databasen. I Forespørsel-modus, vises poststedene i tabell-form : Ved å dobbeltklikke på poststed i tabellen, vil denne komme opp i endring-modus 6.3 LAND For å forenkle og sikre rett registrering av land ved oppretting av deltakere, kan de mest aktuelle landene med fordel registreres på forhånd. Sammen med landenes navn angis et nummer. Dette nummer benyttes i land-feltet ved deltakerregistrering, og land hentes fram. Funksjonen benyttes kun dersom en ønsker å registrere adresseopplysninger på deltekerene.

Alge Timing Norge AS

Alge Timing Norge AS Alge Timing Norge AS Brukerdokumentasjon for A L G E - A l p i n Versjon 2006 Resultatservicesystem for norske alpine renn Alge Timing Norge as Postboks 371 5702 VOSS Tlf. : 56 52 98 20 Fax. : 56 52 98

Detaljer

Alge Timing Norge AS

Alge Timing Norge AS Alge Timing Norge AS Brukerdokumentasjon for A L G E - F i s A l p i n Versjon - 2011 Resultatservicesystem for internasjonale alpine renn Alge Timing Norge as Regimentsvegen 225 5700 VOSS Tlf. : 41 85

Detaljer

Alge Timing Norge AS

Alge Timing Norge AS Alge Timing Norge AS Brukerdokumentasjon for A L G E - A l p i n Versjon 2010 Resultatservicesystem for norske alpine renn Alge Timing Norge as Regimentsvegen 225 5700 VOSS Web : www.alge-timing.no E-post

Detaljer

8 - Rapporter i M-STAS

8 - Rapporter i M-STAS 8 - Rapporter i M-STAS Innledning Denne brukerveiledningen tar sikte på å gi deg en generell innføring i hvordan du henter ut rapporter fra M-STAS. Selv om rapportene er forskjellige med hensyn til innhold

Detaljer

Innhold. Arrangementskalender/påmelding: Resultater: Ti på topp for hele landet: Brukerveiledning; Versjon 5.0, oppdatert: 05.02.2015.

Innhold. Arrangementskalender/påmelding: Resultater: Ti på topp for hele landet: Brukerveiledning; Versjon 5.0, oppdatert: 05.02.2015. Brukerveiledning; Versjon 5.0, oppdatert: 05.02.2015. Innhold 1. Registrere stevne... 2 Koordinater for skyte-anlegg.... 4 2. Sette opp påmelding på stevne.... 6 Opprette påmelding på 200m.... 10 Sette

Detaljer

Dette er føreløpig en betaversjon for de som ønsker å teste programmet. På eget ansvar! Brukermanual. K-Jump. Magne Kleven

Dette er føreløpig en betaversjon for de som ønsker å teste programmet. På eget ansvar! Brukermanual. K-Jump. Magne Kleven Dette er føreløpig en betaversjon for de som ønsker å teste programmet. På eget ansvar! Brukermanual K-Jump Magne Kleven 02.03.2017 Brukerveiledning for K-Jump hoppresultat system. Innhold K-Jump hoppresultatsystem...

Detaljer

GAB INNSYN... 1 INNSTILLINGER... 1 Database... 1 Søk... 4 GENERELT... 5 Søkeutvalg... 5 GAB menyen... 6 VIS MENYEN... 6 Generelt...

GAB INNSYN... 1 INNSTILLINGER... 1 Database... 1 Søk... 4 GENERELT... 5 Søkeutvalg... 5 GAB menyen... 6 VIS MENYEN... 6 Generelt... GAB INNSYN... 1 INNSTILLINGER... 1 Database... 1 Søk... 4 GENERELT... 5 Søkeutvalg... 5 GAB menyen... 6 VIS MENYEN... 6 Generelt... 6 Vis eiendom i GAB... 8 Vis bygning... 12 Vis Adresse... 15 SØK MENYEN...

Detaljer

GruNot '95. Notatsystem for gruppeterapi. Versjon 1.8. http://www.med.uio.no/us/dn/grunot/grunot.pdf

GruNot '95. Notatsystem for gruppeterapi. Versjon 1.8. http://www.med.uio.no/us/dn/grunot/grunot.pdf GruNot '95 Notatsystem for gruppeterapi Versjon 1.8 http://www.med.uio.no/us/dn/grunot/grunot.pdf Geir Pedersen Klinikk for Psykiatri Ullevål sykehus 19 99 Generelt Systemets funksjoner GruNot'95 er et

Detaljer

Opprette firma. Innhold

Opprette firma. Innhold Innhold Opprette firma... 2 Opprette første firma... 2 Sett tilgang til firma... 5 Opprette nytt firma som kopi... 5 Sett tilgang til firma... 6 Opprette nytt firma... 6 Sett tilgang til firma... 7 Eksport

Detaljer

Installasjonsveiledning. Mamut. Oppdatering til versjon 12.1

Installasjonsveiledning. Mamut. Oppdatering til versjon 12.1 Mamut Installasjonsveiledning Oppdatering til versjon 12.1 Detaljert steg-for-steg veiledning i hvordan installere/oppdatere ditt datax-program fra Mamut 2 FØr installasjon serverinstallasjon EttEr installasjon

Detaljer

Versjon 2.1-25.08.14 Side : 1

Versjon 2.1-25.08.14 Side : 1 Versjon 2.1-25.08.14 Side : 1 Versjon 2.1-25.08.14 Side : 2 Innhold 1 Oppkobling 1.1 Med WTN i alle enheter 2. Innstillinger av utstyr 2.1 Innstilling av Timy 2.2 Innstilling av fotoceller PR1aW 2.3 Innstilling

Detaljer

Kort oversikt over. eksport-/import-programmet for. WinMed

Kort oversikt over. eksport-/import-programmet for. WinMed Kort oversikt over eksport-/import-programmet for WinMed BEGRENSINGER... 2 BRUK AV PROGRAMMET:... 2 EKSPORT... 2 UTVELGING AV PASIENTER TIL EKSPORT... 3 VELGE PASIENTER... 3 Søke på navn og fødelsnummer:...

Detaljer

Behandling av dokumenter i Microsoft Word. En rask innføring

Behandling av dokumenter i Microsoft Word. En rask innføring Behandling av dokumenter i Microsoft Word En rask innføring Forord Denne guiden er utformet av Orakeltjenesten ved Dragvoll som en enkel innføring i grunnleggende funksjoner i Word for å hjelpe studenter

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn endringer

Huldt & Lillevik Lønn endringer Innholdsfortegnelse Huldt & Lillevik Lønn endringer... 2 Arbeidsområdet... 2 Endre størrelse på arbeidsområdet... 3 Verktøylinjen... 3 Bruke søkebilder... 3 Endring i skjermbilder... 5 Navigering i skjermbilder...

Detaljer

Nytt i GK96 ved oppdatering til versjon. 2.0

Nytt i GK96 ved oppdatering til versjon. 2.0 Nytt i GK96 ved oppdatering til versjon. 2.0 En del nye funksjoner er lagt inn i denne oppdateringen av GK96 samt rettet kjente feil som er rapportert sesongen 2003-2004. Følgende moduler har fått ny funksjonalitet.

Detaljer

I skjermbildet for Innstillinger er det 4 parametere som skal registreres. Disse parameterne er:

I skjermbildet for Innstillinger er det 4 parametere som skal registreres. Disse parameterne er: JechSoft Speaker 1 JechSoft Speaker JechSoft Speaker er et program som kan benyttes av speakeren på svømmestevner for hurtig å ha tilgang til oppdaterte opplysninger. For at programmet skal fungere må

Detaljer

Humanware Companion.

Humanware Companion. Humanware Companion. Humanware Companion er et Windows basert program. Dette brukes sammen med Victor Reader Stream eller ClassMate avspilleren for å organisere dine bøker, musikk, Podcast, innspille lydnotater

Detaljer

Trialprogrammet. Innholdsfortegnelse:

Trialprogrammet. Innholdsfortegnelse: Trialprogrammet Innholdsfortegnelse: Før installasjon:... 2 Installasjon:... 2 Backup... 2 Løp... 3 Registrer og velg løp... 3 Løp... 4 Funksjoner... 4 Minuttstart... 5 NL Cup DCB... 5 Cup status... 5

Detaljer

Mamut. Installasjonsveiledning. Oppdatering til versjon 12.1. Detaljert steg-for-steg veiledning i hvordan oppdatere ditt datax-program fra Mamut

Mamut. Installasjonsveiledning. Oppdatering til versjon 12.1. Detaljert steg-for-steg veiledning i hvordan oppdatere ditt datax-program fra Mamut Mamut Installasjonsveiledning Oppdatering til versjon 12.1 Detaljert steg-for-steg veiledning i hvordan oppdatere ditt datax-program fra Mamut 2 sjekkliste OPPDAteRiNG AV Ditt system Sjekkliste før du

Detaljer

Veileder i bruk av GoodReader

Veileder i bruk av GoodReader RISØR KOMMUNE Veileder i bruk av GoodReader Innhold 1. Laste ned dokument fra kommunens hjemmeside til GoodReader... 2 2. Bruke GoodReader... 7 3. Redigere filnavn... 8 4. Opprette kataloger / mapper...

Detaljer

Installasjonsveiledning DDS-CAD 7.3

Installasjonsveiledning DDS-CAD 7.3 Installasjonsveiledning DDS-CAD 7.3 - Installasjonsveiledning versjon 7.3 Vær oppmerksom på: USB-dongler ikke skal plugges i maskinen før programmet er installert. Før installasjonen: Dette hefte beskriver

Detaljer

Hvordan bruke tidtaker utstyret til Inndal IL

Hvordan bruke tidtaker utstyret til Inndal IL Hvordan bruke tidtaker utstyret til Inndal IL Dette er en enkel beskrivelse på hvordan man bruker tidtaker utstyret som er anskaffet. Det er samme bruksmåte, enten man skal arrangere langrenn, terrengløp

Detaljer

Innhold. DogWeb-Arra Mentalbeskrivelse Hund(MH)

Innhold. DogWeb-Arra Mentalbeskrivelse Hund(MH) Brukerveiledning DogWeb-Arra Mentalbeskrivelse Hund (MH) 20.09.2012 Innhold Forberedelser i klubbsystemet.... 3 Bruke DogWeb-Arra for MH.... 6 DWA hovedmeny... 8 Legg inn påmeldinger manuelt.... 11 Vedlikehold

Detaljer

BLISSTAVLE for Rolltalk Designer. Veiledning

BLISSTAVLE for Rolltalk Designer. Veiledning BLISSTAVLE for Rolltalk Designer Veiledning Innhold Installasjon av Blisstavla... 3 Blisstavla forside... 3 Teste programmet... 3 Lage en snarvei til programmet fra skrivebordet... 4 Blisstavla med ordforslag...

Detaljer

Visma Oppvekst Skole. Temahefte. VO Timeplan

Visma Oppvekst Skole. Temahefte. VO Timeplan Visma Oppvekst Skole Temahefte VO Timeplan INNHOLD: Visma Oppvekst Skole... 1 Temahefte... 1 VO Timeplan... 1 INNHOLD:... 2 Import i VO Timeplan... 3 Å manøvrere i VO Timeplan... 5 Arbeidsvinduer... 6

Detaljer

Versjon 2.1-05.06.14 Side : 1

Versjon 2.1-05.06.14 Side : 1 Versjon 2.1-05.06.14 Side : 1 Versjon 2.1-05.06.14 Side : 2 Innhold 1 Oppkobling 1.1 Med WTN i alle enheter 2. Innstillinger av utstyr 2.1 Innstilling av Timy 2.2 Innstilling av fotoceller PR1aW 2.3 Innstilling

Detaljer

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012 LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk Per Lindholt 10/04/2012 Forklaring på detaljer Indikatorlampene: Den venstre lyser rødt når tilkoplet PC Den midtre blinker gult når trådløst LAN

Detaljer

Emit as 2007. etiming. Speaker support. Emit as 2007

Emit as 2007. etiming. Speaker support. Emit as 2007 etiming Speaker support Emit as 2007 p1 p2 Table of Contents Introduksjon 4 Målscroll 5 Vanlig speakerskjerm 7 Hurtigtaster 9 Feil 10 Beste mann /kvinne 11 Sammenlagt resultat 12 På start 13 Følg løper

Detaljer

Brukerveiledning Windows Movie Maker

Brukerveiledning Windows Movie Maker Brukerveiledning Windows Movie Maker Dette er en enkel veiledning i hvordan man kan bruke Windows Movie Maker.Det er et program som følger med Windows XP, og som er veldig enkelt å bruke. Det egner seg

Detaljer

Agility Brukerveiledning

Agility Brukerveiledning 1 Agility Brukerveiledning Introduksjon... 3 Registrering av Stevne Informasjon... 4 Registrering av Klasser... 6 Knappene på venstre side... 6 Registrering av Ekvipasjer... 7 Navigering... 7 Opprykk...

Detaljer

Brukerveiledning for student skoleeksamen HIST Oppdatert 27. oktober 2014

Brukerveiledning for student skoleeksamen HIST Oppdatert 27. oktober 2014 Brukerveiledning for student skoleeksamen HIST Oppdatert 27. oktober 2014 1 Innhold Innledning Pålogging Din oversikt over prøver og eksamener Valg av språk og skriftstørrelse m.m Besvare eksamen med sikker

Detaljer

Lablink 2.x brukerveiledning

Lablink 2.x brukerveiledning Lablink 2.x brukerveiledning Innledning Lablink er et program for å motta bestillinger som dine kunder gjør via Netlifes bestillings tjenester. Når en bestilling er gjort av en kunde, vil ordren være tilgjengelig

Detaljer

Brukerveiledning for enorm

Brukerveiledning for enorm Brukerveiledning for enorm Forord NORM - Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober er et landsdekkende system for å samle inn og bearbeide resistensinformasjon blant norske mikrober.

Detaljer

Etiming på nærløp. Dersom du får opp vinduet under er filene fra forrige løp flyttet, og du må oppgi hvor systemfilen ligger.

Etiming på nærløp. Dersom du får opp vinduet under er filene fra forrige løp flyttet, og du må oppgi hvor systemfilen ligger. Etiming på nærløp. Generelt På nærløp gjør vi det så enkelt som mulig, men etter løpet skal tidene ut fra tidttakerboksen (MTR) og de løperene som har byttet løype, brikke eller ikke husket å melde seg

Detaljer

Brukerveiledning K-Link for Windows 9.00

Brukerveiledning K-Link for Windows 9.00 K-Link for Windows 9.00 Dersom du har spørsmål, ring Brukerstøtte Bedrift på telefon 6002, valg 3 Fra utlandet:+47 915 06002. Overførsel Utland +47 22 48 64 70 INNHOLD PÅLOGGING TIL K-LINK FOR WINDOWS...

Detaljer

Maestro Klientadministrasjon

Maestro Klientadministrasjon Maestro Klientadministrasjon 17.11.2011 12:41 Side 1 av 32 Innhold Installasjon av Maestro Klientadministrasjon Kravspesifikasjon Systemoversikt og installasjon i korte trekk Installasjon punktvis 1 Nedlasting

Detaljer

Inspiration-Norge. Brukermanual Kidspiration. Se mer på www.inspiration-norge.no 2

Inspiration-Norge. Brukermanual Kidspiration. Se mer på www.inspiration-norge.no 2 NORSK VERSJON Innhold Innhold... 2 Kapittel 1: Aller først... 3 Installasjon og maskinkrav... 3 Oppgradering og kopiering av gamle filer... 3 Registrering av programmet... 3 Flere manualer...3 Kapittel

Detaljer

Medlemsoppfølging. NorNet as Postboks 510, 2057 Jessheim : 22 67 04 70 Epost: post@nor-net.no

Medlemsoppfølging. NorNet as Postboks 510, 2057 Jessheim : 22 67 04 70 Epost: post@nor-net.no Medlemsoppfølging NorNet as Postboks 510, 2057 Jessheim : 22 67 04 70 Epost: post@nor-net.no Internettsider på www.nor-net.no E-Post: post@nor-net.no 1996-2006 NorNet Rev: Mars 2006 Medlemsoppfølging 1

Detaljer

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Versjon 1.0 Rakkestad, 26.03.2014 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 2. Installasjon og oppgradering... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Oppdatering av operativsystem

Detaljer

Oppretting av renn med VOLA timing. Hente løpere fra Sportsadmin

Oppretting av renn med VOLA timing. Hente løpere fra Sportsadmin Oppretting av renn med VOLA timing Dette er en prosedyre for oppretting av renn med bakgrunn i alders bestemte klasser med påmelding via Sportsadmin. For opplysninger om enkelt funksjoner utover det jeg

Detaljer

Logg inn og introduksjon # 1. Endre passord # 2. Medlemsliste # 3. Registrere et nytt medlem/ny medarbeider # 4. Registrering av tidligere medlem # 5

Logg inn og introduksjon # 1. Endre passord # 2. Medlemsliste # 3. Registrere et nytt medlem/ny medarbeider # 4. Registrering av tidligere medlem # 5 FOCUSNET Brukerveiledning - Hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE Oppdatert oktober 2013 Logg inn og introduksjon # 1 Endre passord # 2 Medlemsliste # 3 Registrere et nytt medlem/ny medarbeider # 4 Registrering

Detaljer

Crosswords and More. Av LäraMera Program AB og Leripa AB. Kristina Grundström, illustratør Richard Hultgren, programmerer

Crosswords and More. Av LäraMera Program AB og Leripa AB. Kristina Grundström, illustratør Richard Hultgren, programmerer Crosswords and More Av LäraMera Program AB og Leripa AB Pedagogikk og manus Grafikk Programmering Engelsk stemme Musikk Norsk Versjon Ann Truedsson, spesialpedagog Kristina Grundström, illustratør Richard

Detaljer

Opprydding og Vedlikehold av Windows

Opprydding og Vedlikehold av Windows Opprydding og Vedlikehold av Windows Innledning Hvis du synes at PC en går tregt kan det være på sin plass med en diskopprydding. Windows selv og de fleste programmer som arbeider under Windows benytter

Detaljer

RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING

RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING Prosjekt 18 Jørgen Mobekk Sørensen Morten Evje Tor Andreas Baakind Anders Gabrielsen Side 1 1 FORORD Dette dokumentet er brukerveiledningen, og skal være en veiledning

Detaljer

Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows!

Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows! Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows! Det kan være at du har mottatt en Installasjons-CD eller CD/minnepinne/hentet fra internett med programmet. Dette dokumentet følger med Installasjons-CD fra

Detaljer

Brødrene Dahls Assistent BDA

Brødrene Dahls Assistent BDA Brukerveiledning for Brødrene Dahls Assistent BDA -Helt sjef på lager! www.dahl.no Okt 07 BDA brukerdokumentasjon Brukerveiledning for Hand Held Dolphin 7600 Innholdsfortegnelse 1 Skjermbilder Side 1 1.1

Detaljer

Vareimport (OF50) Innlesning av varefiler fra leverandør, bearbeiding og oppdatering til vareregisteret

Vareimport (OF50) Innlesning av varefiler fra leverandør, bearbeiding og oppdatering til vareregisteret Vareimport (OF50) Innlesning av varefiler fra leverandør, bearbeiding og oppdatering til vareregisteret Page 2 of 17 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Import av varer

Detaljer

En kort innføring i Lotte-Typehushold

En kort innføring i Lotte-Typehushold En kort innføring i Lotte-Typehushold Det forutsettes at du har kjennskap til ordinær Lotte dvs. Lotte-Trygd og Lotte-Skatt. Dvs. du må vite hva en skatteregel er og en skatterutine er og hvor du kan finne

Detaljer

Visma Enterprise. Versjon 18.12.13. Fakturering Brukerveiledning - enkel utgave

Visma Enterprise. Versjon 18.12.13. Fakturering Brukerveiledning - enkel utgave Visma Enterprise Versjon 18.12.13 Fakturering Brukerveiledning - enkel utgave Før du går i gang Dette er en forenklet utgave av brukerveiledningen i Fakturering beregnet for deg som skal skrive utgående

Detaljer

Rutinebeskrivelse. 1. Fremgangsmåte for registrering av søknader Som hovedregel registreres søknader om stillinger av post/arkiv

Rutinebeskrivelse. 1. Fremgangsmåte for registrering av søknader Som hovedregel registreres søknader om stillinger av post/arkiv Rutinebeskrivelse Registrere søknader Beskrivelsen inneholder: 1. Fremgangsmåte for registrering av søknader 2. Når en person søker på to eller flere stillinger i ett søknadsbrev 3. Registrering av CV/søkerliste

Detaljer

Kom i gang med Stata for Windows på UiO - hurtigstart for begynnere

Kom i gang med Stata for Windows på UiO - hurtigstart for begynnere Kom i gang med Stata for Windows på UiO - hurtigstart for begynnere Hensikten med denne introduksjonen er å lære hvordan man kommer raskt i gang med grunnleggende funksjoner i Stata. Teksten er tilpasset

Detaljer

Innhold. Side 2. 1. Generell informasjon 1.1 Batterier og ladning. 2. Tastaturet. 3. Displayet. 4. Enkel bruk

Innhold. Side 2. 1. Generell informasjon 1.1 Batterier og ladning. 2. Tastaturet. 3. Displayet. 4. Enkel bruk Side 1 Side 2 Innhold 1. Generell informasjon 1.1 Batterier og ladning 2. Tastaturet 3. Displayet 4. Enkel bruk 5. Sekundering 5.1 Registrere en passering 5.2 Resultatliste 5.3 Historisk passering 5.4

Detaljer

Manusnett - brukerveiledning for forfatter

Manusnett - brukerveiledning for forfatter Manusnett - brukerveiledning for forfatter Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...1 Innledning...2 Innlogging...3 Sende inn et nytt manus...5 Behandle vurderte manus...11 Rettelser i Word...15 Endring

Detaljer

Start med DesignaKnit Skrevet av Camilla Angelsen

Start med DesignaKnit Skrevet av Camilla Angelsen Start med DesignaKnit Skrevet av Camilla Angelsen Start med DesignaKnit er laget for å hjelpe deg i gang med å lage mønster, snitt og å strikke interaktivt. Her finner du en enkel og logisk fremgangsmåte.

Detaljer

ALGE - Cup. A L G E - C u p

ALGE - Cup. A L G E - C u p A L G E - C u p Versjon 2002 Administrasjon- og resultatservicesystem for turneringer i fotball, håndball, basketball,etc.. Alge Timing Norge as Postboks 371 5701 VOSS Tlf.: 56 52 98 20 Fax.: 56 52 98

Detaljer

Brukerveiledning for SparTi

Brukerveiledning for SparTi Norsk Bridgeforbund SparTi Brukerveiledning for SparTi Menyer 12.10.05 1 Innhold 1) Litt informasjon om SparTi... 3 2) Hovedmeny... 4 3) Velkommen... 5 4) Klubbturneringer... 6 5) Medlemmer... 7 6) Klubber...

Detaljer

1. E KSEMPLARREGISTRERING...

1. E KSEMPLARREGISTRERING... 1. EKSEMPLARREGISTRERING... 2 1.1. GJENFINNING...3 1.1.1. Direkte søk... 3 1.1.2. Oversikt i katalogisering...3 1.1.3. Fra utlånsmodulen...3 1.1.4. Søk i søkemodulen...4 2. OPPRETTE OG REDIGERE EKSEMPLARER...4

Detaljer

Resultathåndtering: Guide om håndtering av resultater for klubber (Eksport og Import)

Resultathåndtering: Guide om håndtering av resultater for klubber (Eksport og Import) ! Resultathåndtering: Guide om håndtering av resultater for klubber (Eksport og Import) Her kan du lese en enkel guide >l hvordan du håndterer resultater.! 1 Innhold Innhold 2 1. Resultatoversikt... 12

Detaljer

Installasjonsveiledning. DDS-CAD ByggMester

Installasjonsveiledning. DDS-CAD ByggMester Installasjonsveiledning DDS-CAD ByggMester Installasjonsveiledning versjon 7 Vær oppmerksom på: USB-dongler ikke skal plugges i maskinen før programmet er installert. Før installasjonen: Dette hefte beskriver

Detaljer

TASTAVEDEN SKOLE Bruk av PC i skolen

TASTAVEDEN SKOLE Bruk av PC i skolen Finn læringsgleden, velg Tastaveden! TASTAVEDEN SKOLE Bruk av PC i skolen 2. utkast: 2009 1 Innhold Bruk av PC i skolesammenheng...3 Struktur og orden...3 Mapper...3 Lagre arbeidet i Word...4 Oversiktlig

Detaljer

Brukerhåndbok. Programområde

Brukerhåndbok. Programområde Brukerhåndbok Programområde INNHOLD Slik leser du denne håndboken... 2 Symboler som brukes i håndbøkene...2 Ansvarsfraskrivelse... 3 Merknader... 3 Dette kan du gjøre på programområdet... 4 Før du åpner

Detaljer

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup 1 Systemkrav ADSL eller minimum ISDN via router. Ved automatisk backup: Min. Windows XP / 2000 / 2003 (pga. Service) Ved manuellt system: Min. Windows 98 SE NotaPlan Backup bør installeres på den/de maskiner

Detaljer

Primus Brukerveiledning for masseimport av bilder. Primus 5.6.5

Primus Brukerveiledning for masseimport av bilder. Primus 5.6.5 Primus Brukerveiledning for masseimport av bilder Primus 5.6.5 Primus Brukerveiledning for masseimport av bilder 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Brukerveiledning for masseimport av bilder

Detaljer

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0 Laget av Innhold: Introduksjon 2 Næringsregner på PC n 2 Næringstabell 2 Statistikk 2 Hvem passer programmet for? 2 Bruk av programmet 3 Innlogging av forskjellige brukere 3 Hovedprogramet har 3 felt 4

Detaljer

inrx for nybegynnere

inrx for nybegynnere inrx Copyright (C) Skaar Production. Alle rettigheter reservert. http://inrx.org inrx for nybegynnere Del 2: Praktisk bruk Dette er en bruksanvisning for de som vil komme i gang med inrx for å registrere

Detaljer

Honeywell 6100 håndterminal Docking og com-kabel Oppsett og brukermanual

Honeywell 6100 håndterminal Docking og com-kabel Oppsett og brukermanual Honeywell 6100 håndterminal Docking og com-kabel Oppsett og brukermanual Tilkobling... 2 Innstillinger i Cordel... 2 Manual Honeywell - utfyllende... 3 Hovedmeny... 3 Oppsett... 4 Registrere... 4 Send...

Detaljer

For mer informasjon om SQL Server 2014 Express, se Microsoft sine nettsider: https://msdn.microsoft.com/en-us/sqlserver2014express.

For mer informasjon om SQL Server 2014 Express, se Microsoft sine nettsider: https://msdn.microsoft.com/en-us/sqlserver2014express. 1 Innholdsfortegnelse Microsoft SQL Server 2014 Express... 3 Nedlastning av installasjonsfil for SQL Server 2014 Express... 3 Installasjon av SQL Server 2014 Express... 4 Installasjon av Huldt & Lillevik

Detaljer

Enbruker-installasjon

Enbruker-installasjon Veiledning Enbruker-installasjon Mars 2016 Din verktøykasse for anbud og prosjekt 2016 Powel AS Side 1 av 28 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 3 2 DATABASEINSTALLASJON 3 2.1 SIKKERHETSKOPI 3 2.2 INSTALLASJON

Detaljer

BDA Proff på prosjekt!

BDA Proff på prosjekt! Brukerveiledning for Brødrene Dahls Assistent BDA Proff på prosjekt! www.dahl.no Sept 08 BDA brukerdokumentasjon Brukerveiledning for Honeywell Dolphin 7600 Innholdsfortegnelse 1 Skjermbilder Side 1 1.1

Detaljer

Excel. Kursopplegg for SKUP-konferansen 2015. Laget av trond.sundnes@dn.no

Excel. Kursopplegg for SKUP-konferansen 2015. Laget av trond.sundnes@dn.no Excel Kursopplegg for SKUP-konferansen 2015 Laget av trond.sundnes@dn.no 1 Konseptet bak Excel er referansepunkter bestående av ett tall og en bokstav. Et regneark består av loddrette kolonner (bokstav)

Detaljer

Tips til hurtigtaster og hurtigmenyer i infoeasy

Tips til hurtigtaster og hurtigmenyer i infoeasy Tips til hurtigtaster og hurtigmenyer i infoeasy Bruke taster og hurtigmenyer Generelt anbefaler vi å bruke taster i så stor utstrekning som mulig og minimere bruk av musen. Dette for at hindre feil arbeidsbelastning

Detaljer

Ved pålogging til KursAdmin Om du har roller i KursAdmin for flere kursarrangører må du velge organisasjonsledd når du logger på. Versjon 26.11.

Ved pålogging til KursAdmin Om du har roller i KursAdmin for flere kursarrangører må du velge organisasjonsledd når du logger på. Versjon 26.11. Versjon 26.11.13 1 Veiledning for kursarrangører om søknad/opprettelse av kurs 1. Innlogging a. Logg deg inn i Kursadmin, velg «Kurs» og klikk: 2. Nytt kurs Følgende opplysninger må legges inn a. Velg

Detaljer

KLUBBER. Administrere konkurranser. Steg 3: Arrangere en konkurranse. Her kan du lese en enkel guide ;l hvordan du som arrangør bruker NMF SAS

KLUBBER. Administrere konkurranser. Steg 3: Arrangere en konkurranse. Her kan du lese en enkel guide ;l hvordan du som arrangør bruker NMF SAS KLUBBER Administrere konkurranser Steg 3: Arrangere en konkurranse Her kan du lese en enkel guide ;l hvordan du som arrangør bruker NMF SAS! 1 Innhold Innhold 2 1. Innen konkurransen starter... 3 1.1.

Detaljer

Opprette firma. Innhold

Opprette firma. Innhold Innhold Opprette firma... 2 Opprette første firma... 2 Sett tilgang til firma... 5 Opprette nytt firma som kopi... 5 Sett tilgang til firma... 6 Opprette nytt firma... 6 Sett tilgang til firma... 7 Eksport

Detaljer

N o r T r i m. Hurtighjelp / Hvordan gjør jeg... Heftet er revidert: 12. August 2004

N o r T r i m. Hurtighjelp / Hvordan gjør jeg... Heftet er revidert: 12. August 2004 N o r T r i m Hurtighjelp / Hvordan gjør jeg... Heftet er revidert: 12. August 2004 Innholdsfortegnelse Hva gjør jeg ved mottakelsen av programmet?... 2 Hvordan registrerer jeg kundedata?... 3 Hvordan

Detaljer

I denne Knarrhultguiden skal vi se nærmere på hvordan man lager en varslingsfil for sortering av søyer før lamming. Det er laget fire forskjellige

I denne Knarrhultguiden skal vi se nærmere på hvordan man lager en varslingsfil for sortering av søyer før lamming. Det er laget fire forskjellige I denne Knarrhultguiden skal vi se nærmere på hvordan man lager en varslingsfil for sortering av søyer før lamming. Det er laget fire forskjellige sorteringsmuligheter slik at man kan lage en som passer

Detaljer

Aktiver SymWriter lisensen din over Internett

Aktiver SymWriter lisensen din over Internett Aktiver SymWriter lisensen din over Internett Denne veiledningen tar deg gjennom stegene for aktivering av SymWriter. Du må oppgi lisensnummeret ditt eller et prøvelisensnummer før du kan kjøre SymWriter.

Detaljer

TI -programvare for grafiske enheter og informasjon om lokalisering

TI -programvare for grafiske enheter og informasjon om lokalisering TI -programvare for grafiske enheter og informasjon om lokalisering TI-programvare for grafiske enheter Installasjonsanvisninger for TI-programvare for grafiske enheter Lokaliseringsanvisninger TI-83 Plus

Detaljer

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Versjon 1.1 Rakkestad, 03.09.2014 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 2. Installasjon og oppgradering... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Oppdatering av operativsystem

Detaljer

Versjon 1.0-06.02.14 Side : 1

Versjon 1.0-06.02.14 Side : 1 Versjon 1.0-06.02.14 Side : 1 Versjon 1.0-06.02.14 Side : 2 Innhold 1 Oppkobling 1.1 Koblingsskisse, timeout med WTN+trykknapp 1.2 2. Innstillinger av utstyr 3. Bruk av systemet 1-Stage 4. Bruk av systemet

Detaljer

CCWin. Ett PC-program for klatrekonkurranser på led

CCWin. Ett PC-program for klatrekonkurranser på led CCWin Ett PC-program for klatrekonkurranser på led Innledning CCWin er et PC-program for klatrekonkurranser på led. Det er laget for Windows operativsystem. Funksjoner: Registrering av klatrekonkurranser

Detaljer

Brukerveiledning. DogWeb-Arra Harehundprøver versjon 2

Brukerveiledning. DogWeb-Arra Harehundprøver versjon 2 Norsk Kennel Klub Brukerveiledning DogWeb-Arra Harehundprøver versjon 2 27.08.2009 Innhold Om versjon 2 av DW-arra harehundprøver... 2 Forberedelser i klubbsystemet.... 2 Bruke DogWeb-Arra for Harehundprøve....

Detaljer

Endringslogg. Fleire måtar å importere løparar på, direkte import frå Excel fil. Endring på seedingtrekning.

Endringslogg. Fleire måtar å importere løparar på, direkte import frå Excel fil. Endring på seedingtrekning. GlitreTid Innhald Endringslogg... 2 Meny... 3 Registrering av løparar... 4 Ny løpar... 4 Importer.gtp... 5 Importer.xls(x)... 6 Format på Excel fil... 6 Arkfaner:... 7 Løparnummer... 7 Klassar... 7 Distanse...

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING FOR DATAX REISEREGNING BEDRIFT

INSTALLASJONSVEILEDNING FOR DATAX REISEREGNING BEDRIFT Mamut datax Software INSTALLASJONSVEILEDNING FOR INSTALLASJONSVEILEDNING FOR DATAX REISEREGNING BEDRIFT VERSJON 4.0.1200 DETALJERT STEG-FOR-STEG VEILEDNING FOR HVORDAN INSTALLERE/OPPDATERE DIN VERSJON

Detaljer

VITEC. Veiledning nytt år. EmProf årsavslutning LAST EDITED: 2015-12-08

VITEC. Veiledning nytt år. EmProf årsavslutning LAST EDITED: 2015-12-08 VITEC Veiledning nytt år EmProf årsavslutning LAST EDITED: 2015-12-08 EmProf årsavslutning start av nytt år Dette er en beskrivelse for hva som må gjøres i forbindelse med opprettelse av nytt år i EmProf

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING

INSTALLASJONSVEILEDNING Mamut Installasjonsveiledning INSTALLASJONSVEILEDNING OPPDATERING TIL VERSJON 6.1 DETALJERT STEG-FOR-STEG VEILEDNING I HVORDAN INSTALLERE/OPPDATERE DITT MAMUT-PROGRAM Mamut Kunnskapsserie, nr. 6-2006 2

Detaljer

Uansett hvilken håndbok du benytter vil fremgangsmåten være den samme. I denne veiledningen benytter vi personalhåndboken som eksempel.

Uansett hvilken håndbok du benytter vil fremgangsmåten være den samme. I denne veiledningen benytter vi personalhåndboken som eksempel. Velkommen som bruker av nettbaserte håndbøker fra Hovedorganisasjonen Virke. Våre nettbaserte håndbøker kan tilpasses din virksomhet. De er redigerbare, samtidig blir de automatisk oppdatert med nye lover

Detaljer

Excel. Kursopplegg for SKUP-skolen 2010

Excel. Kursopplegg for SKUP-skolen 2010 Excel Kursopplegg for SKUP-skolen 2010 1 Excel: Basisfunksjoner Konseptet bak Excel er referansepunkter bestående av ett tall og en bokstav. Et regneark består av loddrette kolonner (bokstav) og vannrette

Detaljer

Installasjonsveiledning. DDS-CAD Arkitekt & Konstruksjon 7

Installasjonsveiledning. DDS-CAD Arkitekt & Konstruksjon 7 Installasjonsveiledning DDS-CAD Arkitekt & Konstruksjon 7 - Installasjonsveiledning versjon 7 Vær oppmerksom på: USB-dongler ikke skal plugges i maskinen før programmet er installert. Før installasjonen:

Detaljer

NY PÅ NETT. Enkel tekstbehandling

NY PÅ NETT. Enkel tekstbehandling NY PÅ NETT Enkel tekstbehandling Innholdsfortegnelse Tekstbehandling... 3 Noen tips for tekstbehandling...3 Hvordan starte WordPad?... 4 Wordpad...4 Wordpad...5 Forflytte deg i dokumentet... 7 Skrive og

Detaljer

Forstå alternativene for service og kundestøtte

Forstå alternativene for service og kundestøtte Forstå alternativene for service og kundestøtte QuickRestore Compaq gir deg muligheten til å gjenopprette systemet når som helst ved hjelp av QuickRestore. QuickRestore har fem forskjellige gjenopprettingsalternativer,

Detaljer

Manual MicroBuild.no Engineering 24082012

Manual MicroBuild.no Engineering 24082012 24082012 Innholdsfortegnelse: 1. Registrering som bruker 2. Opprette prosjekt og åpne prosjekt 3. Legge til brukere i et prosjekt 4. Brukerinnstillinger 5. Designe skjermbilde - Fjerne og legge til strukturer

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING OPPDATERING TIL VERSJON Mamut datax Software DETALJERT STEG-FOR-STEG VEILEDNING FOR HVORDAN

INSTALLASJONSVEILEDNING OPPDATERING TIL VERSJON Mamut datax Software DETALJERT STEG-FOR-STEG VEILEDNING FOR HVORDAN Mamut datax Software INSTALLASJONSVEILEDNING OPPDATERING TIL VERSJON 4.1.1300 DETALJERT STEG-FOR-STEG VEILEDNING FOR HVORDAN OPPDATERE DIN VERSJON AV MAMUT DATAX SOFTWARE Mamut Kunnskapsserie, nr. 2-2004

Detaljer

Brukerveiledning http://www.hovikif.no/ Bruk av siden. Når du går inn på siden får du opp følgende bilde:

Brukerveiledning http://www.hovikif.no/ Bruk av siden. Når du går inn på siden får du opp følgende bilde: Brukerveiledning http://www.hovikif.no/ Bruk av siden Når du går inn på siden får du opp følgende bilde: Øverst i høyre hjørne kan du endre størrelsen på teksten og søke etter lagrede artikler. De enkelte

Detaljer

Verdens korteste grunnkurs i Excel (2007-versjonen)

Verdens korteste grunnkurs i Excel (2007-versjonen) Verdens korteste grunnkurs i Excel (2007-versjonen) NB! Vær oppmerksom på at Excel kan se annerledes ut hos dere enn det gjør på bildene under. Her er det tatt utgangspunkt i programvaren fra 2007, mens

Detaljer

Brukerveiledning for Digifob Pro

Brukerveiledning for Digifob Pro Brukerveiledning for Digifob Pro Instek AS Adresse: Mårveien 6 2211 Kongsvinger Telefon: 62816833 Epost: instek@instek.no Overblikk over DigifobPro Denne guiden vil ta for seg generel bruk av digifob.

Detaljer

Rutinebeskrivelse tidtaking tirsdagsløp

Rutinebeskrivelse tidtaking tirsdagsløp B&OI-orientering Rutinebeskrivelse tidtaking tirsdagsløp Versjon 1: 28.mai 2014 utarbeidet av Marit Johnsen Rolle Trinn Rutine Når 1. Opprette nærløp i Eventor Idrettsutvalget gjelder Saltensprint og Saltenkarusell)

Detaljer

BRUKERMANUAL. easyweather pc software

BRUKERMANUAL. easyweather pc software BRUKERMANUAL easyweather pc software 1.0 generell informasjon BRUKERMANUAL FOR EASYWEATHER PC-PROGRAMVARE 4.0 grunnleggende innstillinger for easyweather-programvare Når EASYWEATHER.EXE-programmet er startet,

Detaljer

Mamut. Installasjonsveiledning. Oppdatering til versjon Detaljert steg-for-steg veiledning i hvordan oppdatere ditt datax-program fra Mamut

Mamut. Installasjonsveiledning. Oppdatering til versjon Detaljert steg-for-steg veiledning i hvordan oppdatere ditt datax-program fra Mamut Mamut Installasjonsveiledning Oppdatering til versjon 13.1 Detaljert steg-for-steg veiledning i hvordan oppdatere ditt datax-program fra Mamut 2 sjekkliste Sjekkliste før du starter oppdateringen av ditt

Detaljer

Bruksanvisning. for Roundcube webmail. Utseende: Larry. Versjon

Bruksanvisning. for Roundcube webmail. Utseende: Larry. Versjon Bruksanvisning for Roundcube webmail Utseende: Larry Versjon 05 11.09.2017 Start en nettleser 3 Pålogging til epost-systemet 3 Innstilling av utseende og norsk språk 3 Skifte av passord 4 Verktøy-linja

Detaljer