Alge Timing Norge AS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Alge Timing Norge AS"

Transkript

1 Alge Timing Norge AS

2

3 Brukerdokumentasjon for A L G E - A l p i n Versjon 2006 Resultatservicesystem for norske alpine renn Alge Timing Norge as Postboks VOSS Tlf. : Fax. : E-post :

4 Innhold FORORD INSTALLASJON AV Før installasjon Installasjon av programvaren i nettverk 1 KORTFATTELIG BRUKERVEILEDNING 1.1 Bruk av Windows-program 1.2 Oppsett ved installasjon Systemparameter Skrifttype på printer Skjermfarge 1.3 Hvordan avvikle et renn Velg renn Renndata Klasser Deltaker oppretting Trekking Etteranmelding Utskrift deltakerliste Utskrift startliste Gjennomføring av rennet 1. omgang Gjennomføring av rennet 2. omgang Eventuelle korrigeringer Utskrift resultatlister Backup av renndata 2 VELG RENN 3 DELTAKERE 3.1 Opprett 3.2 Hvordan registrere 3.3 Endre tider, startus 4 RENNDATA 4.1 Renn-hoveddata 4.2 Omgangsdata 4.3 Klasser

5 5 UTSKRIFTER 5.1 Heading / bunntekst 5.2 Deltakerliste 5.3 Startliste 5.4 Resultatliste 5.5 Mellomtid- og strekkanalyse 5.6 Klubb-liste 6 GRUNNDATA 6.1 Klubb 6.2 Klassemaler 7 SYSTEMFUNKSJONER 7.1 Systemparameter 7.2 Spesialfunksjoner 7.3 Automatisk trekking Samle trekking 7.4 Trekking til hovedlandsrenn (etc.) 7.5 Printer fonter 7.6 Skjerm farge 7.7 Nullstill deltakerdata (tider etc.) 7.8 Nullstill kartotek 7.9 Backup (sikkerhetskopi) 7.10 Indexering av kartotek. 8 TIDTAKING 8.1 Registrering Tidtaking MED klokke tilkoblet Tidtaking UTEN klokke tilkoblet Deltaker-status Tidtaking med program 3 på Timer S Oppkobling av Timer S Oppkobling ved bruk av Teledata TED Tidtaking med TdC Speaker-tjeneste Speakertjeneste sammen med tidtaking 8.3 Tid-logg 8.4 Spesielt for Alge Timer S4

6 Forord er et Windows basert resultatservice-system for alpine konkurranser med klasseinndelinger, og passer spesielt godt til norske renn. Det kan defineres et ubegrenset antall klasser. Klasseoppsettene kan lagres som klassemaler, og hentes opp for bruk i andre renn. Pr. klasse legges inn premiering, f.eks. 1/2, 1/3. På klasse kan det også angis at deltakere som ikke fullfører/diskes i 1.omgang, skal komme på startliste for 2. omgang. Deltakerne kan registreres med startnummer, idrettsnummer, navn, klubb, kjønn og klasse. Pulje kan også angis. Benyttes i hovedlandsrenn, etc. En bestemmer selv hvilke informasjon som skal registreres, slik at programmet kun stopper for inntasting av disse. På samme måte bestemmer en hvilke informasjon som skal beholdes som utgangsverdi for neste deltaker som registreres. For å forenkle registrering av klubbnavn på deltaker, kan de mest brukte klubbnavn legges inn i eget kartotek sammen med et klubbnummer. Dette nummeret kan da tastes istedenfor klubb, og riktig navn hentes inn. Etteranmelding av deltakere utføres ved å angi egen kode for dette.disse deltakerne vil på startlisten komme sist pr. klasse, både i 1.- og 2.omgang. Søkemulighetene på deltaker-kartoteket er svært mange. I tillegg til den mest vanlige på navn, kan søk på skjerm omfatte alle andre opplysninger eller kombinasjoner av disse, for å hente fram deltaker eller utvalg av deltakere. Automatiske trekking av startnummer kan utføres pr. klasse. Det kan angis første startnummer og antall ledige nummer først eller sist i klassen. Flere klasser kan trekkes sammen, dvs. blandet startklasse. Blandings-klassen kommer på startlisten istedenfor enkeltklassene, mens resultatlisten vil ha den ordinære klasseinndelingen. Tidtaking og speaker-tjenesten. Normalt vil kjøres på en PC der tidtakerklokken er koblet til, men det er selvfølgelig også mulighet for manuell inntasting av tider. Tidtakerprogrammet tar mot tiden fra klokken. Avhengig av klokketype, blir startnummer tastet på klokken eller tastes av PC-operatøren. Deltakeren oppdateres, og informasjonen overføres til speaker-programmet som oppdateres automatisk. Klokker som kan benyttes : Alle klokker fra ALGE, Longines TL5005, HEGO 7000 og Regnly RTR2. Dersom det er ønskelig at speaker har egen skjerm, er laget for nettverk og således kan mange PC'er kobles sammen. En enklere måte er at en ekstra skjerm kobles til datamaskinen, slik at samme informasjon vises på begge skjermene. Speakertjenesten har meget gode søkemuligheter mhp. utvalg og sorteringer ; klasse, på tvers av klasse, omgang, kjønn, sortering på tid, navn, startnummer osv. Deltakerliste: Alle eller en bestemt klasse, med mulighet for sortering på all informasjon som er lagt inn på deltakerne.

7 Startliste : 1.- eller 2.omgang, alle eller en bestemt klasse. Dekker også kravene til startlister i hovedlandsrenn, Coca-Cola finale og finale i AB-Cup. Resultatliste : 1.- eller 2.omgang, alle eller en bestemt klasse, med mulighet for sorteringer på tid, startnummer og etternavn. Programmet vil være under kontinuerlig videreutvikling. Derfor hører vi gjerne fra deg om hva du mener om programmet og eventuelt om hvilke forandringer du mener bør gjøres. Lykke til! Alge Timing Norge as Postboks VOSS Tlf. : Fax. : Det ulovlig å kopiere programvaren samt innholdet i denne bruker-dokumentasjonen uten skriftlig samtykke med Alge Timing Norge as. Å låne ut programvaren til andre klubber er å oppfatte som ulovlig kopiering. Den som er arrangør skal også være eier av programvaren.

8 INSTALLASJON AV Dette kapittelet beskriver hvordan en skal installere ALGE -Alpin programvaren på en datamaskin ved hjelp av programmet SETUP.EXE. Installasjons-programmet veileder en igjennom denne prosessen. Programmet er som standard oppsett som en-bruker, dvs. kan kjøres på en frittstående PC. Ønsker en nettverksløsning, se eget punkt nedenfor. FØR INSTALLASJON Kontroller at datamaskinen tilfredsstiller noen minimumskrav. 1. En 80486SX 25 MHz prosessor eller bedre og VGA skjemkort 2. 4Mb RAM (anbefalt 8 Mb) 3. Microsoft Windows, versjon 3.1 (eller senere) 4. 4 Mb ledig plass på harddisken. INSTALLASJON AV PROGRAMVAREN Installasjonen skal foretas fra Windows. Før installasjonen blir foretatt, vær sikker på at ikke andre Windows-applikasjoner (andre enn Program manager) er aktive. Installasjon fra CD : 1. Sett CD en i riktig drive på datamaskinen. 2. I Windows Programbehandling, velg Kjør fra file-menyen. 3. Skriv <drive>:setup (drive er vanligvis D eller E ) på kommandolinjen, og kvitter med OK. Alternativt benyttes Bla gjennom -kommandoen for å finne SETUP.EXE Evt. installasjon fra disketter : 1. Sett disketten-1 i drive A eller B på datamaskinen. 2. I Windows Programbehandling, velg Kjør fra file-menyen. 3. Skriv A:setup (eller B:setup) på kommandolinjen, og kvitter med OK. 4. Følg videre veiledning på skjermen. 1. Sett disketten-1 med i drive A eller B på datamaskinen. Når installasjonen er ferdig, vil du se at det har blitt opprettet en ny programgruppe "ALGE-" i Windows med "" og " TIDTAKING"som programobjekt. Programgruppen er unødvendig stor på skjermen, og kan forminskes ved å stille markøren på kantene på gruppen og trykke ned, og holde nede, venstre musetast. Skyv gruppens kanter til du har fått den ønskede størrelse, og slipp musetasten.

9 ALGE-ALPIN I NETTVERK er oppsatt som èn-bruker, dvs. kan kjøres på en frittstående PC. Dette vil være den normale bruksformen for de aller fleste som kjører. Skal en kjøre nettverk, dvs. flere PC'er koblet sammen, må noen korrigeringer utføres av en person som har kjennskap til nettverk og Windows. Ta kontakt med Alge Timing Norge AS for mer informasjon dersom en ønsker nettverksinstallasjon.

10 1. KORTFATTELIG BRUKERVEILEDNING Dette er ment som en huskeliste ved igangsetting av systemet, og senere ved gjennomføring av et renn. Derfor er oppsettet mer en stikkordliste, og en må bruke de senere kapittelene i brukerveiledningen for mer detajerte opplysninger. Ved intallasjon blir det opprettet en programgruppe "ALGE " i Windows. Denne inneholder 2 program (icon) : program for alt vedlikehold og utskrift av data TIDTAKING program for selve tidtakingen under rennet 1.1 BRUK AV WINDOWS-PROGRAM For generell informasjon og opplæring i bruk av Windows og Windows-program, hevises til brukerhåndboken for Microsoft Windows. Husk! For å flytte seg fra et felt til neste felt (objekt) benyttes TAB-tasten (ikke ENTER som i eldre typer system) 1.2 OPPSETT VED INSTALLASJON Disse data bør settes når en tar ibruk systemet, men kan selvfølgelig endres senere også Systemparameter Ajourfør systemparameter via SYSTEMFUNKSJONER/SYSTEMPARAMETER. Spesielt viktig er; * Valg av tidtakerklokke * Navne layout Skriftstyper på printer I menypunktet SYSTEMFUNKSJONER/PRINTERFONTER settes skriftstyper og størrelser. Husk at printeren må være oppkoblet når dette gjøres Skjermfarge Velg ønsket skjermfarge via SYSTEMFUNKSJONER/SKJERMFARGE. På svart/hvitt-skjermer passerer det best med hvit bakgrunn.

11 1.3 HVORDAN AVVIKLE ET RENN Velg renn Først må en gå inn på VELG RENN. Her velger en Nytt renn for å opprette et renn med tomme kartotek. Dersom en ønsker å ta utgangspunkt i et allerede eksisterende renn, benyttes Nytt renn som... Deler av de dataene en da for med seg fra det gamle rennet, kan deretter nullstilles i SYTEMFUNKSJONER/NULLSTILL KARTOTEK og SYSTEMFUNKSJONER/NULLSTILL-DELTAKERDATA Renn-data Registrer opplysninger om renn via RENNDATA/RENNHOVEDDATA Klasser Opprett rennklassene i RENNDATA/KLASSER. Husk muligheten for bruk av klassemaler Deltaker oppretting Deltakerene opprettes via DELTAKERE/OPPRETT-ENDRE-SPØRRE. Sett programmet i Opprettingmodus (nederst på kommandolinjen). Normalt skal deltakerene opprettes uten startnummer, som tildeles ved senere trekking. Korrigering og forespørsel foretas i samme menypunktet vha. de andre modusene. For å forenkle registrering : husk muligheter som Hvordan registrere, og bruk av klubb-navn Trekking Trekking kan være manuell. Da må startnummer legges inn på deltakerene via DELTAKERE/OPPRETT- ENDRE-SPØRRE. SYSTEMFUNKSJONER/AUTOMATISK TREKKING tildeler startnummer automatisk, og vil forenkle arbeidet med trekking Etteranmelding Etteranmeldte deltakere skal opprettes på vanlig måte, der etteranmeldings angis i avkryssingsboksen. Startnummer legges nå normalt inn med det samme. Disse skal starte sist i første (og også i andre) omganger.

12 1.3.7 Utskrift deltakerliste Alle typer av deltaker-utskrifter, untatt start- og resultatlister, skrives ut via UTSKRIFTER/DELTAKERLISTE. Husk mulighetene med sponsortekst nederst på sidene, og også bruk av fortrykte ark med tekst øverst/nederst. Dette gjelder alle utskrifter Utskrift startliste Utskrift av startlister via UTSKRIFTER/STARTLISTE Gjennomføring av rennet 1. omgang Tidtakingen foregår via eget icon i Windows, " TIDTAKING". Husk å angi riktig omgang når en blir spurt om dette. Pass på at klokken er slått på før en går inn på tidtaking Gjennomføring av rennet 2. omgang Skriv ut resultatliste 1. omgang via UTSKRIFTER/RESULTATLISTE. Må en gjøre endringer, utføres dette via DELTAKERE/ENDRE TIDER,STATUS Utskrift av startlister 2. omgang via UTSKRIFTER/STARTLISTE. Før 2. omgang starter må en gå ut av tidtakingen. Deretter startes programmet på nytt, og en angir da 2. på spørsmål om omgang Eventuelle korrigeringer Må en gjøre endringer, utføres dette via DELTAKERE/ENDRE TIDER,STATUS Utskrift resultatlister Skriv ut resultatlister via UTSKRIFTER/RESULTATLISTER. Husk mulighetene med sponsortekst nederst på sidene, og også bruk av fortrykte ark med tekst øverst/nederst. Dette gjelder alle utskrifter Backup av renndata Ta backup (sikkerhetskopi) av data via SYSTEMFUNKSJONER/BACKUP.

13 2. VELG RENN Før systemet kan benyttes, må en bestemme hvilke renn en skal operere på. Eksisterende renn Listboksen inneholder de eksisterende rennene. Marker med musen hvilke renn som en skal operere på. Velg Ved å klikke på denne kommandoen, betyr at en ønsker å operere på det rennet som er markert i listboksen. Nytt renn Gir anledning til å opprette et nytt renn. En blir spurt etter et rennavn (max 8 tegn). Nytt renn som... Oppretter et renn, der kartotekene inneholder dataene fra det rennet som er markert i listboksen. En blir spurt etter nytt rennavn (max 8 tegn). Med andre ord, er dette kopiering av renn.

14 Før kopieringen starter, blir en spurt om det skal angis utvelgelseskriterier, slik at kun de deltakerne som tilfredstiller kraveneblir tatt med. Nytt renn FRA... Denne funksjonen er lik Nytt renn som, bortsett fra at rennet som skal kopieres kan være lagret på annet sted enn i (eller f.eks. på en diskett). Det stilles derfor spørsmål om lokalisering av renn-dataene. Denne funksjonen benyttes når man skal lage nasjonal resultatliste (NM) ut fra et FIS-renn i ALGE-FisAlpnin. Slett Slett det rennet som er markert i listboksen. Avbryt Avbryt, og gå tilbake til menyen.

15 3. DELTAKER 3.1 OPPRETTE/ENDRE/SPØRRE All behandling av deltakerdata foretas i dette menypunktet. Det er viktig å være klar over de forenklinger som er mulig i registreringsfasen, både mhp. hva man ønsker å registrere, og om verdier skal overføres til neste deltaker som skal registreres. Se kommandoen "Hvordan registrere".

16 Programmet har 3 "modus" : Oppretting Tastes for å gjøre klart for innregistrering av nye deltakere. I denne modus vises de sist registrerte deltakerne. Endring Gir mulighet for endre eksisterende deltakere, søke etter og ev. slette deltakere. Forespørring Forespørring gir fin oversikt over alle deltakere presentert som en tabell, se nedenfor. Startnr Startnummer på deltaker. Dette angis vanligvis ikke i registreringsfasen, men trekkes senere. Idrettsnr Idrettsnummer (startlisensnummer) til deltaker. Etter-/fornavn Etternavn og fornavn angis i hvert sitt felt. Rekkefølgen av disse, samt formatering mhp. store og små bokstaver, er bestemt av hva som er gitt inn som system-parameter, se menypunkt SYSTEMDATA/SYSTEMPARAMETER. Klubb Klubbens navn som deltaker hører til. Dersom en har gjort seg nytte av muligheten med fast innlagte klubber (se GRUNNDATA/KLUBB), kan en taste et klubbnummer for å få hentet fram klubbnavn. + (kommando-tast sammen med klubb) Denne leser inn klubb-kartoteket på nytt (og laster alle klubbnavn inn i rullegardinen). Nyttig når man samtidig med registrering av deltakerer har oppe bildet for registrering av klubb. Krets Krets for deltakerens klubb. Blir på samme måte som klubbnavn hentet fram dersom man benytter fast innlagte klubber. Fødselsår Fødselsår (ÅÅÅÅ) til deltakeren. Brukes kun i de renn der det er ønske om å få dette fram på rapporter (hovedlandsrenn etc.). Klasse Klassebegrep. Ved å klikke på feltet, får en fram de gyldige klassene for dette rennet (se Renndata/Rennklasser), og kan velge mellom disse. Pulje Puljeinndeling brukes kun i hovedlandsrenn, Coca-Cola finale og finale i AB-Cup. Angi hvile pulje deltakeren skal være i. Kan deretter benyttes som sorteringsbegrep i forespørsel og rapporter. Kjønn Kvinne/mann (jente/gutt). Klikk på riktig angivelse. Kan deretter benyttes som sorteringsbegrep i forespørsel og rapporter.

17 Diverse Hjelpefelt for å notere diverse opplysninger. Etteranmeldt Her vises X dersom deltakeren er etteranmeldt (opprettet vha. menypunktet DELTAKERE/ETTERANMELDT). Kan endres ved klikk. De sist registrerte Denne rammen viser de 4 sist registrerte deltakerne når en sitter å registrerer. Ved å klikke på knappen til venstre for en linje, vil den deltakeren bli hentet fram. Endringer kan utføres, og deretter oppdateres. Sortering Ulike sorteringer kan velges for forespørsel. Oppdater Legger inn ny deltakere i databasen ved Oppretting-modus eller oppdaterer eksisterende deltakere ved Endring-modus. Slett Sletter deltaker som står på skjermen fra databasen. Søkebegrep Ved tast av søkebegrep, vil deltakeren på skjermen bli blanket ut og operatør kan ved hjelp av musen stille seg i det (de) felt(-ene) han ønsket og taste inn søkekriterier i. Søk Søk-kommandoen starter søk etter deltakere som er innfrir kravene en har gitt i Søkebegrep. I Endring-modus vises første forekomst som på skjermen. Dersom feltene på skjermen forblir blanke, finnes det ikke deltakere med oppgitt søkebegrep. Søk, uten først å gi søkebegrep, viser første deltaker i databasen.

18 I Forespørsel-modus, vises deltakerne i tabell-form : Ved å dobbeltklikke på en deltaker i tabellen, vil denne komme opp i Endring-modus > Henter og viser neste deltaker i databasen. < Henter og viser forrige deltaker i databasen. Hvordan registrere Denne kommandoen gir tilgang til oppsettet på hva som skal tastes pr. deltaker, og hvilke verdier som skal overføres til neste deltaker som registreres. Se detaljert forklaring i eget menypunkt DELTAKERE/HVORDAN REGISTRERE.

19 3.2 HVORDAN REGISTRERE For å forenkle registrering av deltakere, kan en her bestemme hvilke felt det skal registreres data i, og om verdier skal overføres fra en deltaker til neste som registreres. Alle feltene fra deltaker-oppretting kan velges på/av ved å klikke på dem Se DELTAKERE/OPPRETT- ENDRE-SPØRRE for nærmere forklaring av hvert felt. Oppdater Oppdaterer endringer som er gjort.

20 3.3. ENDRE TIDER, STATUS (f.eks. disk) Benyttes etter omgang/renn for å korrigere tider og status på deltakerne. Startnr Tast startnummer på deltaker som skal korrigeres. Opplysninger som navn land etc. vises, men kan ikke endre her. For hver omgang følgende endres : Anvendt tid 1. mellomtid Anvendt tid 2. mellomtid Anvendt tid 3. mellomtid Anvendt tid mål Status (OK, Forfall, Ikke på start, Brutt, Disk) Uoffesiell disk (for bruk i speakertjenesten under selve rennet) Klokketid kan fremkomme ved bruk av enkelte typer tidtakerklokker, og er opplysninger som ikke kan endres. Oppdater Oppdaterer de opplysningene som er endret i skjermbildet. Beregn tider Dette er et hjelpebilde for å beregne anvendt tid ut fra start- og mål-tid. Angi FRA-tid (start) og TIL-tid (mål), og beregn anvendt tid ved Beregn-kommandoen. Blank-kommandoen nullstiller bildet for ny inntasting.

21 3.4. IMPORT AV DELTAKER Dersom deltakere registreres inn i rekneark, file etc., kan deltakere importeres inn i et renn vha. dette programmet. File-type Velg filtype det skal importeres data fra. Filtypen må inneholde de kolonnene som er angitt. Dataelement som er merket med en stjerne (*) må være utfyllt. Skal det være skilletegn for angitt filtype, må selfølgelig kolonnene være skilt med dette. Område for import file Velg lokalisering og file som skal importeres DOS til ANSI konvertering Er filen som skal importeres f.eks redigert vha. en MS-DOS editor, må denne konverteringen velges for å få riktig tensett mhp. ÆØÅ. Start Start import av data

22 4. RENNDATA 4.1 RENN-HOVEDDATA Rennhoveddata er informasjon som skal framkomme på start- og resultatlister. Navn på rennet Tast inn renn-navnet, eller en forklarende tekst på rennet dersom det ikke har noe navn. Arrangør Klubbnavn(ene) til arrangøren. Sted Geografisk sted hvor rennet arrangeres, f.eks. Voss. Dato Renndato.

23 Disiplin Velg disiplin ved å klikke på rullegardin-listeboksen. Antall omganger Tast inn antall omganger. Skal være 1 eller 2. Spesialrenn Spesialrenn er i denne sammenhengen hovedlandsrenn, Coca-Cola finale og finale i AB-Cup. For disse rennene settes X i avkryssingsboksen. For denne typen renn, og som har 2 omganger, må en angi hvor mange som skal kjøre i omvent rekkefølge Jury Tast inn navnene på jury-medlemmene: - NSF-TD (teknisk delegert) - Dommer - Dommerassistent - Rennleder - Bakkesjef Vær Kort beskrivelse av værforholdene. Snø Kort beskrivelse av snø-tilstand. Temperatur Start / Mål Temperatur i Celsius-grader. Oppdater Oppdaterer de endringer som er gjort på skjermbildet. Nullstill Nullstiller dataene i bildet. (Merk! Nullstilling av dataene må etterfølges av Oppdater for at kartoteket med rennopplysninger skal bli oppdatert med blanke verdier.) Omgangs data Denne kommandoen gir vedlikehold av data som er spesielle for hver omgang (løypesetter, prøvekjørere etc.). Se punkt RENNDATA/OMGANGSDATA for nærmere forklaring, der disse dataene også kan ajourføres via eget menypunkt.

24 4.2 OMGANGSDATA Dette er informasjon om rennet som er spesielle for hver omgang. Dersom rennet har kun èn omgang, er dataene for 2. omgang ikke tilgjengelig. For hver omgang skal følgende data legges inn: Antall porter Antall porter i omgangen. Antall svinger Antall svinger (svingporter) i omgangen. Starttid Klokkeslett for start i omgangen (f.eks ) Løypesetter Navnet til løypesetteren. Prøvekjører A - E Navnet til prøvekjørerene. FIS-homolog.nr. Dette internasjonale nummeret er strengt tatt ikke nødvendig for nasjonale renn. Bakkenavn Bakkens navn, f.eks. Bavallen

25 Høyde Start/Mål/Forskjell Angi høyde for start og mål i meter over havet. Høydeforskjell blir beregnet ut fra start og mål, men kan også angis manuelt. Lenge Løypens lengde i meter. Oppdater Oppdaterer de endringer som er gjort på skjermbildet. Nullstill Nullstiller dataene i bildet. (Merk! Nullstilling av dataene må etterfølges av Oppdater for at kartoteket med omgangsdataene skal bli oppdatert med blanke verdier.) 4.3. KLASSER Når en skal definere rennklassene er det viktig å huske på at klassene skal legges inn i den rekkefølgen de skal kjøres under selve rennet. Det er mulig å ligge inne med såkalte klassemaler (se GRUNNDATA/KLASSER), som kan hentes inn som utgangspunkt for rennklassene. Klasse Klassebegrep (f.eks. H12) på maksimalt 5 tegn. Klassetekst Beskrivende tekst på klassen, f.eks. "Gutter år".

26 Premier 1/n Angir hvor stor andel av deltakerne som starter som skal ha premie. Ved å angi 3 i verdi, betyr dette 1/3 premiering. Tillatt disk I årsklasser opp til og med 11 år er det anbefalt at løperne kan starte i 2. omgang selv om de er disket eller har brutt i 1. omgang. Klikk på avkryssingsboksen for å få fram X. Det vil bety at løpere som er disket/har brutt kommer på startliste for 2. omgang. Les inn mal Leser inn det klassemalnavn en har valgt. Klassene i denne malen legger seg inn i tillegg til de klassene en eventuelt allerede har på skjermen. Derfor er viktig at markøren plasseres riktig før innlesingen foretas, da klassene plasseres foran linjen med markøren. Ny klasse For å få lagt inn en ny klasse, må man først angi dette ved å klikke på denne kommandoen. Den nye klassen blir opprettet foran den linjen markøren står på. Slett Sletter den klassen som markøren står på. Slett alle Sletter alle klassene som en har oppe på skjermen. Oppdater og avslutt Oppdater renn-klassene og avslutt. Flytt UT klasse / Sett INN igjen Benyttes til å flytte en klasse i rekkefølgen. Klassen som er markert med pil, fjennes met Flytt UT klass., Flytt så merkeringen til den linjen der en vil sette klassen inn igen, og benytt så kommandoen Sett INN igjen.

27 5. UTSKRIFTE 5.1. HEADING / BUNNTEKST Her settes verdier som bestemmer hvordan utskriftene skal se ut mhp. reklame/sporsordata. Blankt felt øverst Dersom en bruker fortrykte ark med reklame/logo øverst, kan en her stille inn slik at selve utskriften starter en angitt avstand fra toppen. Standard heading Velg om standard heading, dvs. ramme med rennavn, dato og sted, skal skrives som overskrift i heading. Bunntekst (sponsordata) Det er mulighet fort å ha reklametekst nederst på utskriftene. Reklameteksten legges inn som 3 tekstlinjer med stor skriftstype.

28 Blankt felt nederst Dersom en bruker fortrykte ark med reklame/logo nederst, kan en her stille inn slik at selve utskriften avslutter en angitt avstand fra bunnen. Rammer Marker denne avkryssingsboks dersom utskriftene skal ha ramme, dvs. vertikale kantlinjer. Oppdater Oppdaterer de endringer som er gjort på skjermbildet. Nullstill Nullstiller dataene i bildet. (Merk! Nullstilling av data må etterfølges av Oppdater for at kartoteket med opplysningene skal bli oppdatert med nullstilte verdier.) 5.2. DELTAKERLISTE Deltakerliste er en utskrift som er tenkt brukt i forbindelse med registrering av deltakere. Denne utskriften er altså ikke noen startliste. På grunn av fleksible utvelgelse- og sorteringsmuligheter, er et stort antall lister mulig vha. dette menyvalget. Eksempel: Deltakerliste pr. klubb, som skal leveres ut sammen med startnummer pr. klubb. Velg klasse = Alle klasser samlet 1. Sortering = Klubb 2. Sortering = Startnummer (alt. navn) X = Sideskift pr. klubb

29 Velg klasse I rullegardin-listeboksen kan en velge de klasser en ønsker vha. museklikk. Merk også kommandoene : Velg alle for å velge alle klasser Slett valg for å slette alle valg av klasser som er gjort. 1. Sortering Første sorteringsbegrep i rapporten. En kan velge mellom følgende verdier: 2. Sortering Andre sorteringsbegrep i rapporten. En kan velge mellom de samme verdiene som for 1.sortering. 3. Sortering Tredje sorteringsbegrep i rapporten. En kan velge mellom de samme verdiene som for 1.sortering. Sideskift (pr. klasse/klubb) Dette valget er kun tilgjengelig dersom 1.sortering er klasse eller klubb. Skriv fødselsår Marker denne avkryssingsboksen dersom en ønsker å skrive fødselsår (sammen med klubb) til deltakerene på rapporten (se også DELTAKERE/OPPRETTE-ENDRE-SPØRRE). Stor linjeavstand Marker denne avkryssingsboksen dersom en ønsker stor linjeavstand mellom deltakerne på utskriften. Dette kan f.eks. benyttes når utskriften skal klippes opp til trekkningslapper. Start utskrift Starter valgt utskrift på printer. Før selve utskriften starter, blir en spurt etter hvilken printer som ønskes brukt. Som utgangsverdi i hovedprinter i Windows, og normalt velges denne.

30 5.3 STARTLISTE Startlisten er en utskrift på printer, og viser startrekkefølgen for klassene og deltakerne innen hver klasse. Listevalg Startlisten kan velges for 1. omgang og 2. omgang dersom rennet har to omganger. 1. omgang Klassene kommer ut i den rekkefølgen som de er definert i rennklasser, se RENNDATA/RENNKLASSER. Innen hver klasse er deltakerne sortert på startnummer. 2. omgang Rekkefølgen av klassene er den samme som i 1.omgang, mens startrekkefølgen for deltakerne innen hver klasse er snudd. (dvs. at den med høyest startnummer kjører først.) Merk! Etteranmeldte kommer sist i sin klasse, også i andre omgang. I spesialrenn (se RENNDATA/RENNHOVEDDATA) er resultatlisten fra første omgang utgangspunkt for startliste i 2.omgang, men slik at de 15 første(valgfritt antall) starter i omvendt rekkefølge. Hvis det er flere løpere på 15. plass, starter løperen med lavest startnummer først. Velg klasse I rullegardin-listeboksen kan en velge de klasser en ønsker vha. museklikk. Merk også kommandoene : Velg alle for å velge alle klasser Slett valg for å slette alle valg av klasser som er gjort. Forside Med forside menes renndata, slik som rennavn, jury-medlemmene osv. En kan velge om disse data skal være med på første side, og om de skal være med pr. klasse. Velg ønsket alternativknapp. Sideskift pr. klasse Dersom alle klassene skal være med på utskriften, kan en velge om hver klasse skal ut på egne sider (sideskift ved ny klasse). Marker avkryssingsboksen dersom dette er ønskelig.

31 Skriv fødselsår Marker denne avkryssingsboksen dersom en ønsker å skrive fødselsår (sammen med klubb) til deltakerene på rapporten (se også DELTAKERE/OPPRETTE-ENDRE-SPØRRE). Omvendt startrekkefølge Ved å markere denne avkryssingsboksen, vil deltakerne bli skrevet i motsatt startrekkefølge i forhold til det normale. Dette kan f.eks. benyttes i 2-dagersrenn der det benyttes samme startnummer begge dager. Start utskrift Starter valgt utskrift på printer. Før selve utskriften starter, blir en spurt etter hvilken printer som ønskes brukt. Som utgangsverdi i hovedprinter i Windows, og normalt velges denne. 5.4 RESULTATLISTE Utskrift av resultatliste til printer. Listevalg Resultatlisten kan velges for 1. omgang og 2. omgang, dersom rennet har to omganger. Velg klasse I rullegardin-listeboksen kan en velge de klasser en ønsker vha. museklikk. Merk også kommandoene : Velg alle for å velge alle klasser Slett valg for å slette alle valg av klasser som er gjort.

32 Sortering Det normale er at resultatlisten sorteres på anvendt tid. Imidlertid er også andre sorteringer tilgjengelig i rullegardin-listeboksen. Forside Med forside menes renndata, slik som rennavn, jury-medlemmene osv. En kan velge om disse data skal være med på første side, og om det skal være med pr. klasse. Velg ønsket alternativknapp. Offisiell liste Marker denne avkryssingsboksen dersom utskriften skal være offisiell liste. Dette skrives da i overskriften på utskriften. Hvis ikke, blir det skrevet uoffisiell. Sideskift pr. klasse Dersom flere klasser skal være med på utskriften, kan en velge om hver klasse skal ut på egne sider (sideskift ved ny klasse). Marker avkryssingsboksen dersom dette er ønskelig. Skriv KUN klasser som har deltakere Ved å marker avkryssingsboksen vil kun de klasser som har deltakere komme på utskriften (benyttes for å på en enkel måte ta bort klasser uten deltakere (vanligviv veteranklassene )) Skriv fødselsår Marker denne avkryssingsboksen dersom en ønsker å skrive fødselsår (sammen med klubb) til deltakerene på rapporten (se også DELTAKERE/OPPRETTE-ENDRE-SPØRRE). Skriv klubb eller krets Velg i rullegardin-lisboksen om krets skal skrives på rapporten istedenfor klubb. Omganger I renn med 2 omganger, kan det være klasser som likevel kjører bare 1 omgang (f.eks den yngste klassen). I disse tilfeller settes denne til 1 omgang, og liste skrives ut for disse klassene. Skriv OGSÅ til utskrifts-fil (*.prt) (til avis etc.) Marker i avkryssingsboks dersom det i tillegg skal dannes en utskriftsfile. Når utskriften startes, blir det spurt etter fil-navn (det er fast PRT etter punktum). Utskriftsfilen som dannes (nnnnnnnn.prt) legges i katalogen for dette rennet, normalt C:\ALPIN\rennnavn. Skriv OGSÅ til HTML-fil (*.prt) (for internet) Marker i avkryssingsboks dersom det i tillegg skal dannes en HTML-fil. Når utskriften startes, blir det spurt etter fil-navn (det er fast HTM etter punktum). Utskriftsfilen som dannes (nnnnnnnn.htm) legges i katalogen for dette rennet, normalt C:\ALPIN\rennnavn. Denne filen har et format som gjør det enkelt å legge den ut som informasjon på internet. Skriv OGSÅ navnefile (*.dip) (for senere diplomutskrift) Marker i avkryssingsboks dersom det i tillegg skal dannes en navnefile for diplomutskrift. Når utskriften startes, blir det spurt etter fil-navn (det er fast DIP etter punktum). Utskriftsfilen som dannes (nnnnnnnn.dip) legges i katalogen for dette rennet, normalt C:\ALPIN\rennnavn. Filen som dannes kan benyttes til å skrive ut diplomer, se UTSKRIFTER/DIPLOMER. Når det er valgt å danne navnefile for diplom, må det også angi hvem som skal få diplomer. Ønskes antall eller prosenvis andel, må dette gis inn.

ALGE TIMING ALGE-Langrenn

ALGE TIMING ALGE-Langrenn 2007 Brukerdokumentasjon for A L G E - L a n g r e n n Versjon 2007 Resultatservicesystem for langrenn (og gateløp, trimløp, sykkel etc.) Alge Timing Norge as Regimentsvegen 225 5700 VOSS Tlf.: 56 52

Detaljer

Alge Timing Norge AS

Alge Timing Norge AS Alge Timing Norge AS Brukerdokumentasjon for A L G E - F i s A l p i n Versjon - 2011 Resultatservicesystem for internasjonale alpine renn Alge Timing Norge as Regimentsvegen 225 5700 VOSS Tlf. : 41 85

Detaljer

Alge Timing Norge AS

Alge Timing Norge AS Alge Timing Norge AS Brukerdokumentasjon for A L G E - A l p i n Versjon 2010 Resultatservicesystem for norske alpine renn Alge Timing Norge as Regimentsvegen 225 5700 VOSS Web : www.alge-timing.no E-post

Detaljer

Hvordan bruke tidtaker utstyret til Inndal IL

Hvordan bruke tidtaker utstyret til Inndal IL Hvordan bruke tidtaker utstyret til Inndal IL Dette er en enkel beskrivelse på hvordan man bruker tidtaker utstyret som er anskaffet. Det er samme bruksmåte, enten man skal arrangere langrenn, terrengløp

Detaljer

Versjon 2.1-05.06.14 Side : 1

Versjon 2.1-05.06.14 Side : 1 Versjon 2.1-05.06.14 Side : 1 Versjon 2.1-05.06.14 Side : 2 Innhold 1 Oppkobling 1.1 Med WTN i alle enheter 2. Innstillinger av utstyr 2.1 Innstilling av Timy 2.2 Innstilling av fotoceller PR1aW 2.3 Innstilling

Detaljer

Innhold. DogWeb-Arra Mentalbeskrivelse Hund(MH)

Innhold. DogWeb-Arra Mentalbeskrivelse Hund(MH) Brukerveiledning DogWeb-Arra Mentalbeskrivelse Hund (MH) 20.09.2012 Innhold Forberedelser i klubbsystemet.... 3 Bruke DogWeb-Arra for MH.... 6 DWA hovedmeny... 8 Legg inn påmeldinger manuelt.... 11 Vedlikehold

Detaljer

Versjon 2.1-25.08.14 Side : 1

Versjon 2.1-25.08.14 Side : 1 Versjon 2.1-25.08.14 Side : 1 Versjon 2.1-25.08.14 Side : 2 Innhold 1 Oppkobling 1.1 Med WTN i alle enheter 2. Innstillinger av utstyr 2.1 Innstilling av Timy 2.2 Innstilling av fotoceller PR1aW 2.3 Innstilling

Detaljer

Agility Brukerveiledning

Agility Brukerveiledning 1 Agility Brukerveiledning Introduksjon... 3 Registrering av Stevne Informasjon... 4 Registrering av Klasser... 6 Knappene på venstre side... 6 Registrering av Ekvipasjer... 7 Navigering... 7 Opprykk...

Detaljer

Dette er føreløpig en betaversjon for de som ønsker å teste programmet. På eget ansvar! Brukermanual. K-Jump. Magne Kleven

Dette er føreløpig en betaversjon for de som ønsker å teste programmet. På eget ansvar! Brukermanual. K-Jump. Magne Kleven Dette er føreløpig en betaversjon for de som ønsker å teste programmet. På eget ansvar! Brukermanual K-Jump Magne Kleven 02.03.2017 Brukerveiledning for K-Jump hoppresultat system. Innhold K-Jump hoppresultatsystem...

Detaljer

Emit as 2007. etiming. Speaker support. Emit as 2007

Emit as 2007. etiming. Speaker support. Emit as 2007 etiming Speaker support Emit as 2007 p1 p2 Table of Contents Introduksjon 4 Målscroll 5 Vanlig speakerskjerm 7 Hurtigtaster 9 Feil 10 Beste mann /kvinne 11 Sammenlagt resultat 12 På start 13 Følg løper

Detaljer

8 - Rapporter i M-STAS

8 - Rapporter i M-STAS 8 - Rapporter i M-STAS Innledning Denne brukerveiledningen tar sikte på å gi deg en generell innføring i hvordan du henter ut rapporter fra M-STAS. Selv om rapportene er forskjellige med hensyn til innhold

Detaljer

Oppretting av renn med VOLA timing. Hente løpere fra Sportsadmin

Oppretting av renn med VOLA timing. Hente løpere fra Sportsadmin Oppretting av renn med VOLA timing Dette er en prosedyre for oppretting av renn med bakgrunn i alders bestemte klasser med påmelding via Sportsadmin. For opplysninger om enkelt funksjoner utover det jeg

Detaljer

BLISSTAVLE for Rolltalk Designer. Veiledning

BLISSTAVLE for Rolltalk Designer. Veiledning BLISSTAVLE for Rolltalk Designer Veiledning Innhold Installasjon av Blisstavla... 3 Blisstavla forside... 3 Teste programmet... 3 Lage en snarvei til programmet fra skrivebordet... 4 Blisstavla med ordforslag...

Detaljer

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Versjon 1.0 Rakkestad, 26.03.2014 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 2. Installasjon og oppgradering... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Oppdatering av operativsystem

Detaljer

Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows!

Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows! Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows! Det kan være at du har mottatt en Installasjons-CD eller CD/minnepinne/hentet fra internett med programmet. Dette dokumentet følger med Installasjons-CD fra

Detaljer

NY PÅ NETT. Enkel tekstbehandling

NY PÅ NETT. Enkel tekstbehandling NY PÅ NETT Enkel tekstbehandling Innholdsfortegnelse Tekstbehandling... 3 Noen tips for tekstbehandling...3 Hvordan starte WordPad?... 4 Wordpad...4 Wordpad...5 Forflytte deg i dokumentet... 7 Skrive og

Detaljer

Etiming på nærløp. Dersom du får opp vinduet under er filene fra forrige løp flyttet, og du må oppgi hvor systemfilen ligger.

Etiming på nærløp. Dersom du får opp vinduet under er filene fra forrige løp flyttet, og du må oppgi hvor systemfilen ligger. Etiming på nærløp. Generelt På nærløp gjør vi det så enkelt som mulig, men etter løpet skal tidene ut fra tidttakerboksen (MTR) og de løperene som har byttet løype, brikke eller ikke husket å melde seg

Detaljer

Opprette firma. Innhold

Opprette firma. Innhold Innhold Opprette firma... 2 Opprette første firma... 2 Sett tilgang til firma... 5 Opprette nytt firma som kopi... 5 Sett tilgang til firma... 6 Opprette nytt firma... 6 Sett tilgang til firma... 7 Eksport

Detaljer

Brukerveiledning nytt prøveprogram for fuglehundprøver i DogWeb-Arra prøve.

Brukerveiledning nytt prøveprogram for fuglehundprøver i DogWeb-Arra prøve. Brukerveiledning nytt prøveprogram for fuglehundprøver i DogWeb-Arra prøve. Dette er en enkel brukerveiledning for det nye prøveprogrammet - DWA. Det vil ikke bli gitt en detaljert beskrivelse av de enkelte

Detaljer

Versjon 1.0-06.02.14 Side : 1

Versjon 1.0-06.02.14 Side : 1 Versjon 1.0-06.02.14 Side : 1 Versjon 1.0-06.02.14 Side : 2 Innhold 1 Oppkobling 1.1 Koblingsskisse, timeout med WTN+trykknapp 1.2 2. Innstillinger av utstyr 3. Bruk av systemet 1-Stage 4. Bruk av systemet

Detaljer

Communicate SymWriter: R1 Lage en tavle

Communicate SymWriter: R1 Lage en tavle Communicate SymWriter: R1 Lage en tavle I denne delen beskrives egenskaper som kan brukes for å lage en tavle til å skrive med. Stort sett vil du bare ha bruk for en del av dette når du lager skrivemiljøer.

Detaljer

inrx for nybegynnere

inrx for nybegynnere inrx Copyright (C) Skaar Production. Alle rettigheter reservert. http://inrx.org inrx for nybegynnere Del 2: Praktisk bruk Dette er en bruksanvisning for de som vil komme i gang med inrx for å registrere

Detaljer

Primus Brukerveiledning for masseimport av bilder. Primus 5.6.5

Primus Brukerveiledning for masseimport av bilder. Primus 5.6.5 Primus Brukerveiledning for masseimport av bilder Primus 5.6.5 Primus Brukerveiledning for masseimport av bilder 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Brukerveiledning for masseimport av bilder

Detaljer

N o r T r i m. Hurtighjelp / Hvordan gjør jeg... Heftet er revidert: 12. August 2004

N o r T r i m. Hurtighjelp / Hvordan gjør jeg... Heftet er revidert: 12. August 2004 N o r T r i m Hurtighjelp / Hvordan gjør jeg... Heftet er revidert: 12. August 2004 Innholdsfortegnelse Hva gjør jeg ved mottakelsen av programmet?... 2 Hvordan registrerer jeg kundedata?... 3 Hvordan

Detaljer

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0 Laget av Innhold: Introduksjon 2 Næringsregner på PC n 2 Næringstabell 2 Statistikk 2 Hvem passer programmet for? 2 Bruk av programmet 3 Innlogging av forskjellige brukere 3 Hovedprogramet har 3 felt 4

Detaljer

Bruksanvisning. for Roundcube webmail. Utseende: Larry. Versjon

Bruksanvisning. for Roundcube webmail. Utseende: Larry. Versjon Bruksanvisning for Roundcube webmail Utseende: Larry Versjon 05 11.09.2017 Start en nettleser 3 Pålogging til epost-systemet 3 Innstilling av utseende og norsk språk 3 Skifte av passord 4 Verktøy-linja

Detaljer

ALGE - Cup. A L G E - C u p

ALGE - Cup. A L G E - C u p A L G E - C u p Versjon 2002 Administrasjon- og resultatservicesystem for turneringer i fotball, håndball, basketball,etc.. Alge Timing Norge as Postboks 371 5701 VOSS Tlf.: 56 52 98 20 Fax.: 56 52 98

Detaljer

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Versjon 1.1 Rakkestad, 03.09.2014 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 2. Installasjon og oppgradering... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Oppdatering av operativsystem

Detaljer

Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan

Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan OPPDATERT 04.11.2013 LARS PETTER SVARTE MOB.94 80 40 38 INNHOLD 1 PÅLOGGING... 3 1.1 HVORDAN FÅR JEG

Detaljer

BRUKERVEILEDNING AMESTO DOCARC DATO: 26.03.14

BRUKERVEILEDNING AMESTO DOCARC DATO: 26.03.14 BRUKERVEILEDNING AMESTO DOCARC DATO: 26.03.14 Innhold 1. Generelt... 3 2. DocArc Admin... 5 2.1 Rettigheter... 5 2.2 Definer ny strukturmal... 5 2.2.1 Opprett struktur... 5 2.2.2 Legg til mapper og undermapper...

Detaljer

Verdens korteste grunnkurs i Excel (2007-versjonen)

Verdens korteste grunnkurs i Excel (2007-versjonen) Verdens korteste grunnkurs i Excel (2007-versjonen) NB! Vær oppmerksom på at Excel kan se annerledes ut hos dere enn det gjør på bildene under. Her er det tatt utgangspunkt i programvaren fra 2007, mens

Detaljer

Bruksanvisning. for Roundcube webmail. Utseende: Larry

Bruksanvisning. for Roundcube webmail. Utseende: Larry Bruksanvisning for Roundcube webmail Utseende: Larry Start en nettleser 3 Pålogging til epost-systemet 3 Innstilling av utseende og norsk språk 3 Skifte av passord 4 Verktøy-linja 5 Mappene 6 Lage en mappe

Detaljer

Rutinebeskrivelse tidtaking tirsdagsløp

Rutinebeskrivelse tidtaking tirsdagsløp B&OI-orientering Rutinebeskrivelse tidtaking tirsdagsløp Versjon 1: 28.mai 2014 utarbeidet av Marit Johnsen Rolle Trinn Rutine Når 1. Opprette nærløp i Eventor Idrettsutvalget gjelder Saltensprint og Saltenkarusell)

Detaljer

Opus Systemer AS 2013

Opus Systemer AS 2013 2013 2 Opus Dental 7.0 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 SMS - funksjonen 3 1.1... 3 Innstillinger for SMS i firmakortet 1.2... 4 Opus SMS Service Manager 1.3... 6 Personaliakortet til pasienten 1.4 7 SMS...

Detaljer

Velkomment til å installere BAS21

Velkomment til å installere BAS21 Velkomment til å installere BAS21 Du har nå kommet til siden hvor du kan installere programpakken BAS21, en komplett programpakke for bedrifter. Å komme igang med BAS21 er enklest ved å følge disse 4 punktene:

Detaljer

Kurs i tidtakingsystemet etiming

Kurs i tidtakingsystemet etiming Kurs i tidtakingsystemet etiming Side 1 av 10 1 Lag ny database...1 2 Påmelding...3 3 Poster og løyper...5 4 Generere startliste...6 5 Tidtaking på løpet...8 6 Startkontroll...9 7 Etterarbeid...9 8 Resultatlister...10

Detaljer

Nedlasting av SCRIBUS og installasjon av programmet

Nedlasting av SCRIBUS og installasjon av programmet Nedlasting av SCRIBUS og installasjon av programmet Laget for BODØ FRIMERKEKLUBB av Sten Isaksen Versjon 06.01.2018 1 Før du laster ned Scribus: Du må vite hvilken versjon av Windows du har, sannsynligvis

Detaljer

PC-AXIS-2006. Brukerveiledning for tabelluttak og bearbeiding av data

PC-AXIS-2006. Brukerveiledning for tabelluttak og bearbeiding av data PC-AXIS-2006 Brukerveiledning for tabelluttak og bearbeiding av data 04.01.2007 Innledning Nyheter i PC-Axis 2006 Nyhet i PC-Axis 2006 - En funksjon for innspilling av aktiviteter gjordt i PC-Axis som

Detaljer

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Innhold KOMME I GANG 3 Logge på 3 I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Lukk 7 Ny 7 Flytt opp/ Flytt ned 7 Klipp 8 Kopier 8 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

10 - Automatisk eksamensplanlegging

10 - Automatisk eksamensplanlegging 10 - Automatisk eksamensplanlegging Planmodulen Planmodulen er laget for å kunne legge eksamensplan på det tidspunkt man vet hvilke studenter som ønsker å ta hvilke eksamener. Målsetting med bruk av automatisk

Detaljer

Timer. Før du starter å bruke programmet må du gjøre følgende.

Timer. Før du starter å bruke programmet må du gjøre følgende. Hjelp til Frisør2000 Vi starter med enkle ting: Oppstart av programmet første gang: Oppgi tallet..> 1 for ansatt nummer Tast Enter Oppgi slik:> Fratid 10:00 Tiltid : 14:00 Timer oppgir du her med >> 6

Detaljer

Innhold. Side 2. 1. Generell informasjon 1.1 Batterier og lading. 2. Tastaturet. 3. Displayet. 4. Enkel bruk

Innhold. Side 2. 1. Generell informasjon 1.1 Batterier og lading. 2. Tastaturet. 3. Displayet. 4. Enkel bruk Side 1 Side 2 Innhold 1. Generell informasjon 1.1 Batterier og lading 2. Tastaturet 3. Displayet 4. Enkel bruk 5. Sekundering 5.1 Registrere en passering 5.2 Resultatliste 5.3 Historisk passering 5.4 Løpende

Detaljer

Brukerveiledning. DogWeb-Arra Harehundprøver versjon 2

Brukerveiledning. DogWeb-Arra Harehundprøver versjon 2 Norsk Kennel Klub Brukerveiledning DogWeb-Arra Harehundprøver versjon 2 27.08.2009 Innhold Om versjon 2 av DW-arra harehundprøver... 2 Forberedelser i klubbsystemet.... 2 Bruke DogWeb-Arra for Harehundprøve....

Detaljer

Resultathåndtering: Guide om håndtering av resultater for klubber (Eksport og Import)

Resultathåndtering: Guide om håndtering av resultater for klubber (Eksport og Import) ! Resultathåndtering: Guide om håndtering av resultater for klubber (Eksport og Import) Her kan du lese en enkel guide >l hvordan du håndterer resultater.! 1 Innhold Innhold 2 1. Resultatoversikt... 12

Detaljer

inrx for nybegynnere

inrx for nybegynnere inrx Copyright (C) Skaar Production. Alle rettigheter reservert. http://inrx.org inrx for nybegynnere Del 2: Praktisk bruk Dette er en bruksanvisning for de som vil komme i gang med inrx for å registrere

Detaljer

Installasjonsveiledning av Faktura Z

Installasjonsveiledning av Faktura Z Installasjonsveiledning av Faktura Z Innholdsfortegnelse INSTALLASJONSVEILEDNING AV FAKTURA Z 1 Innholdsfortegnelse 1 Oppstart av CD 1 Installasjon av Faktura Z 2 Installasjon av database 5 Programinfo

Detaljer

CCWin. Ett PC-program for klatrekonkurranser på led

CCWin. Ett PC-program for klatrekonkurranser på led CCWin Ett PC-program for klatrekonkurranser på led Innledning CCWin er et PC-program for klatrekonkurranser på led. Det er laget for Windows operativsystem. Funksjoner: Registrering av klatrekonkurranser

Detaljer

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0.

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware er stolte av å kunne introdusere versjon 2.0 av Trekker Breeze talende GPS. Denne oppgraderingen er gratis for alle Trekker Breeze brukere. Programmet

Detaljer

BlindShell bruksanvisning

BlindShell bruksanvisning Dato: 1.6.2015 BlindShell bruksanvisning BlindShell er en smarttelefon for blinde og svaksynte brukere. Enheten betjenes med enkle bevegelseskommandoer, talemeldinger leses opp ved hjelp av kunstig tale

Detaljer

I denne Knarrhultguiden skal vi se nærmere på hvordan man lager en varslingsfil for sortering av søyer før lamming. Det er laget fire forskjellige

I denne Knarrhultguiden skal vi se nærmere på hvordan man lager en varslingsfil for sortering av søyer før lamming. Det er laget fire forskjellige I denne Knarrhultguiden skal vi se nærmere på hvordan man lager en varslingsfil for sortering av søyer før lamming. Det er laget fire forskjellige sorteringsmuligheter slik at man kan lage en som passer

Detaljer

Brukerveiledning for SparTi

Brukerveiledning for SparTi Norsk Bridgeforbund SparTi Brukerveiledning for SparTi Turneringsadministrasjon 10.10.05 1 Innhold 1) Planlegg ny klubbturnering... 3 1a) Turnering med 1 pulje... 4 1b) Turnering med flere puljer... 7

Detaljer

Brukerveiledning WordPress. Innlogging:

Brukerveiledning WordPress. Innlogging: Brukerveiledning WordPress Her er en liten guide for hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging Lage en side Lage et innlegg Innlogging: For å logge

Detaljer

Biorun v. 2.0 Bruksanvisning Programvare

Biorun v. 2.0 Bruksanvisning Programvare Innhold Biorun v. 2.0 Bruksanvisning Programvare Bruksanvisning programvare...2 Hovedmeny:...2 Innstillinger:...3 Velg testpersoner:...4 Enkel sprinttest:...5 Hurtigtaster:...5 Agilitytest:...6 Repetert

Detaljer

Visma Contracting Oppgradering til versjon 5.20

Visma Contracting Oppgradering til versjon 5.20 Visma Contracting Oppgradering til versjon 5.20 Oslo, oktober 2013 Før installasjon: SuperOffice De som kjører SuperOffice må få oppgradert denne samtidig. Henvendelse til leverandøren firma KeyForce.

Detaljer

Grunnkurs i. Windows Utforsker. Nordre Land kommune IKT-avdelingen

Grunnkurs i. Windows Utforsker. Nordre Land kommune IKT-avdelingen Grunnkurs i Windows Utforsker Nordre Land kommune IKT-avdelingen - 2 - Fil- og mappehåndtering med Windows Utforsker Innholdsfortegnelse Introduksjon...- 3 - Generelt om filbehandling...- 3 - Filbehandling...-

Detaljer

Excel. Kursopplegg for SKUP-konferansen 2015. Laget av trond.sundnes@dn.no

Excel. Kursopplegg for SKUP-konferansen 2015. Laget av trond.sundnes@dn.no Excel Kursopplegg for SKUP-konferansen 2015 Laget av trond.sundnes@dn.no 1 Konseptet bak Excel er referansepunkter bestående av ett tall og en bokstav. Et regneark består av loddrette kolonner (bokstav)

Detaljer

LIGHTNING ET PROGRAM FOR SKJERMFORSTØRRING BRUKERVEILEDNING. Bojo as Akersbakken 12, N-0172 Oslo Utgave 1206 Bojo as 2006

LIGHTNING ET PROGRAM FOR SKJERMFORSTØRRING BRUKERVEILEDNING. Bojo as Akersbakken 12, N-0172 Oslo Utgave 1206 Bojo as 2006 LIGHTNING ET PROGRAM FOR SKJERMFORSTØRRING BRUKERVEILEDNING Bojo as Akersbakken 12, N-0172 Oslo Utgave 1206 Bojo as 2006 23 32 75 00 23 32 75 01 post@bojo.no http://www.bojo.no Innhold Innhold...2 1. Om

Detaljer

Behandling av dokumenter i Microsoft Word. En rask innføring

Behandling av dokumenter i Microsoft Word. En rask innføring Behandling av dokumenter i Microsoft Word En rask innføring Forord Denne guiden er utformet av Orakeltjenesten ved Dragvoll som en enkel innføring i grunnleggende funksjoner i Word for å hjelpe studenter

Detaljer

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA Sist oppdatert 18.02.2010 INNHOLD INNHOLD... 1 HVA ER CABINWEB... 2 HVA KAN DU BRUKE CABINWEB TIL?... 3 HVA ER NYTT I CABINWEB VERSJON 2.0...

Detaljer

Brukerveiledning Privatisering av datamaskinen For avgangselever våren 2017

Brukerveiledning Privatisering av datamaskinen For avgangselever våren 2017 Brukerveiledning Privatisering av datamaskinen For avgangselever våren 2017 Trinn 1 av 2 Du har nettopp fått maskinen din installert på nytt slik at du kan benytte den privat. Første gangen du skrur den

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett.

Detaljer

Manusnett - brukerveiledning for forfatter

Manusnett - brukerveiledning for forfatter Manusnett - brukerveiledning for forfatter Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...1 Innledning...2 Innlogging...3 Sende inn et nytt manus...5 Behandle vurderte manus...11 Rettelser i Word...15 Endring

Detaljer

Trialprogrammet. Innholdsfortegnelse:

Trialprogrammet. Innholdsfortegnelse: Trialprogrammet Innholdsfortegnelse: Før installasjon:... 2 Installasjon:... 2 Backup... 2 Løp... 3 Registrer og velg løp... 3 Løp... 4 Funksjoner... 4 Minuttstart... 5 NL Cup DCB... 5 Cup status... 5

Detaljer

Bruk av OpenOffice.org 3 Writer

Bruk av OpenOffice.org 3 Writer Bruk av OpenOffice.org 3 Writer OpenOffice.org 3 er et gratis og bra alternativ til Microsoft Office (Word, Excel, Power Point osv.). 1 Oppstart av OpenOffice.org Trykk på Start etterfulgt av Programmer

Detaljer

Hvordan komme i gang med MUSITs applikasjoner

Hvordan komme i gang med MUSITs applikasjoner Hvordan komme i gang med MUSITs applikasjoner Versjon av 21.1.2010 Innledning Før man kan få tilgang til MUSITs samlingsdatabaser, må man få tildelt et brukernavn og passord. Dette får man ved å henvende

Detaljer

BDA Proff på prosjekt!

BDA Proff på prosjekt! Brukerveiledning for Brødrene Dahls Assistent BDA Proff på prosjekt! www.dahl.no Sept 08 BDA brukerdokumentasjon Brukerveiledning for Honeywell Dolphin 7600 Innholdsfortegnelse 1 Skjermbilder Side 1 1.1

Detaljer

Crosswords and More. Av LäraMera Program AB og Leripa AB. Kristina Grundström, illustratør Richard Hultgren, programmerer

Crosswords and More. Av LäraMera Program AB og Leripa AB. Kristina Grundström, illustratør Richard Hultgren, programmerer Crosswords and More Av LäraMera Program AB og Leripa AB Pedagogikk og manus Grafikk Programmering Engelsk stemme Musikk Norsk Versjon Ann Truedsson, spesialpedagog Kristina Grundström, illustratør Richard

Detaljer

Nytt i GK96 ved oppdatering til versjon. 2.0

Nytt i GK96 ved oppdatering til versjon. 2.0 Nytt i GK96 ved oppdatering til versjon. 2.0 En del nye funksjoner er lagt inn i denne oppdateringen av GK96 samt rettet kjente feil som er rapportert sesongen 2003-2004. Følgende moduler har fått ny funksjonalitet.

Detaljer

BRUK AV TiSferaDesign I RINGETABLÅER MED ELEKTRONISK NAVNELISTE:

BRUK AV TiSferaDesign I RINGETABLÅER MED ELEKTRONISK NAVNELISTE: BRUK AV TiSferaDesign I RINGETABLÅER MED ELEKTRONISK NAVNELISTE: (benyttes til å opprette og redigere navneliste, samt laste denne til tablået via USB kabel) TiSferaDesign Kan lastes ned herfra: http://www.homesystems-legrandgroup.com/bthomesystems/productdetail.action?productid=019

Detaljer

Fletting en rask manual. Velg masseutsendelse i topmenyen/båndet. Klikk på velg veiviseren i bunnen

Fletting en rask manual. Velg masseutsendelse i topmenyen/båndet. Klikk på velg veiviseren i bunnen Fletting en rask manual Velg masseutsendelse i topmenyen/båndet Klikk på velg veiviseren i bunnen På høyre side har du nå denne menyen Velg øverst hva slags dokument, trykk deretter på neste nederst- I

Detaljer

Brukerveiledning Agresso - planlegger Innlegging av opprinnelig budsjett, budsjettjusteringer og lokalbudsjett

Brukerveiledning Agresso - planlegger Innlegging av opprinnelig budsjett, budsjettjusteringer og lokalbudsjett Brukerveiledning Agresso - planlegger Innlegging av opprinnelig budsjett, budsjettjusteringer og lokalbudsjett 07.05.2012 Troms fylkeskommune Innhold 1. Innlegging av opprinnelig budsjett ved import fra

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING FOR DATAX REISEREGNING BEDRIFT

INSTALLASJONSVEILEDNING FOR DATAX REISEREGNING BEDRIFT Mamut datax Software INSTALLASJONSVEILEDNING FOR INSTALLASJONSVEILEDNING FOR DATAX REISEREGNING BEDRIFT VERSJON 4.0.1200 DETALJERT STEG-FOR-STEG VEILEDNING FOR HVORDAN INSTALLERE/OPPDATERE DIN VERSJON

Detaljer

PHOTO STORY 3 BRUKERVEILEDNING TILRETTELAGT AV JAN HALLSTENSEN LGA SKOLENES IT-SENTER

PHOTO STORY 3 BRUKERVEILEDNING TILRETTELAGT AV JAN HALLSTENSEN LGA SKOLENES IT-SENTER PHOTO STORY 3 BRUKERVEILEDNING TILRETTELAGT AV JAN HALLSTENSEN LGA SKOLENES IT-SENTER TROMSØ TROMSØ KOMMUNE - 2006 LGA SKOLENES IT-SENTER 2 1. Starte programmet Start Photo Story 3 1. Klikk og velg 2.

Detaljer

Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal

Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal Av Ole Petter Vik, Asker Versjon 2.3 20.03.2012 Beskrivelsene for hvert enkelt skritt er over hvert skjermbilde. Via Hageselskapets

Detaljer

Av LäraMera Program AB og Leripa AB. Kristina Grundström

Av LäraMera Program AB og Leripa AB. Kristina Grundström Av LäraMera Program AB og Leripa AB Grafikk Musikk Pedagogikk Programmering Kristina Grundström Erik Truedsson Ann Truedsson Richard Hultgren Norsk versjon: NorMedia, Pb. 24, 1451 Nesoddtangen. Tlf. 66915440,

Detaljer

Brukerveiledning for Vesuv

Brukerveiledning for Vesuv Brukerveiledning for Vesuv Innhold Pålogging... 3 Registrering av ny bruker... 3 Glemt passord... 4 Startsiden... 5 Nytt utbrudd... 6 Nedtrekksmenyer... 6 Obligatoriske felt... 7 Spørsmål vises og fjernes...

Detaljer

Excel. Kursopplegg for SKUP-skolen 2010

Excel. Kursopplegg for SKUP-skolen 2010 Excel Kursopplegg for SKUP-skolen 2010 1 Excel: Basisfunksjoner Konseptet bak Excel er referansepunkter bestående av ett tall og en bokstav. Et regneark består av loddrette kolonner (bokstav) og vannrette

Detaljer

Kjenner du alle funksjonene på tastaturet?

Kjenner du alle funksjonene på tastaturet? Kjenner du alle funksjonene på tastaturet? Guide: Tastaturet Av Bjørn André Hagen 30. Januar 2008 17:45 Kilde: Tastatur layout Et tastatur har mange knapper man ikke bruker hver dag, vi skal prøve å forklare

Detaljer

Humanware Companion.

Humanware Companion. Humanware Companion. Humanware Companion er et Windows basert program. Dette brukes sammen med Victor Reader Stream eller ClassMate avspilleren for å organisere dine bøker, musikk, Podcast, innspille lydnotater

Detaljer

Hockey Scores. Brukermanual. Morgendagens resultattavle. brukervennlig og innovativ. Version Dokument #1001-N

Hockey Scores. Brukermanual. Morgendagens resultattavle. brukervennlig og innovativ. Version Dokument #1001-N Hockey Scores Morgendagens resultattavle brukervennlig og innovativ Brukermanual Version. 1.5.0.0 Dokument #1001-N Innholdsfortegnelse 1 Introduksjon...3 2 Innstillinger...4 3 Forberedelser før kamp...5

Detaljer

19.03.14 1. HBF Drammen 2014 Tips og triks 1. Innhold... Side. Tips og triks 1... 3

19.03.14 1. HBF Drammen 2014 Tips og triks 1. Innhold... Side. Tips og triks 1... 3 19.03.14 1 HBF Drammen 2014 Tips og triks 1 Innhold... Side Tips og triks 1... 3 Meny Fil i hovedknapperad... 3 Sikkerhetslagring... 3 Presentasjonsegenskap... 4 Detaljoppsett... 4 Lagoppsett... 5 Pennoppsett...

Detaljer

Universell Utforming-App Bruksanvisning. Innhold. Versjon 1.5,

Universell Utforming-App Bruksanvisning. Innhold. Versjon 1.5, Universell Utforming-App Bruksanvisning Innhold 1 Utstyr/ forslag til utstyr... 2 2 Før man begynner... 2 3 Viktig å huske under feltarbeid... 2 4 Start APPen... 2 5 Skjermen og hovedmenyen... 3 5.1 Funksjon

Detaljer

Brukermanual for Biomest-programmet Versjon 1.77 mai 2008

Brukermanual for Biomest-programmet Versjon 1.77 mai 2008 Brukermanual for Biomest-programmet Versjon 1.77 mai 2008 Vaki Aquaculture Systems Ltd. Akralind 4 IS-201 Kopavogur Island Tlf. + 354-595 3000 Faks. + 354-595 3001 e-post: vaki@vaki.is Internett:www.vaki.is

Detaljer

Maestro Klientadministrasjon

Maestro Klientadministrasjon Maestro Klientadministrasjon 17.11.2011 12:41 Side 1 av 32 Innhold Installasjon av Maestro Klientadministrasjon Kravspesifikasjon Systemoversikt og installasjon i korte trekk Installasjon punktvis 1 Nedlasting

Detaljer

Innføring i bruk av Klikker 4

Innføring i bruk av Klikker 4 www.normedia.no Postboks 24 1451 Nesoddtangen. Tlf 66915440 Fax 66912045 e-post: kontakt@normedia.no www.cricksoft.com Innføring i bruk av Klikker 4 Det vil bare ta deg noen få minutter å lese denne lille

Detaljer

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup 1 Systemkrav ADSL eller minimum ISDN via router. Ved automatisk backup: Min. Windows XP / 2000 / 2003 (pga. Service) Ved manuellt system: Min. Windows 98 SE NotaPlan Backup bør installeres på den/de maskiner

Detaljer

Opprydding og Vedlikehold av Windows

Opprydding og Vedlikehold av Windows Opprydding og Vedlikehold av Windows Innledning Hvis du synes at PC en går tregt kan det være på sin plass med en diskopprydding. Windows selv og de fleste programmer som arbeider under Windows benytter

Detaljer

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 1 Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 2 Innholdsfortegnelse 1 Brevfabrikken innledning 4 2 Komme i gang /Registrer 5 2.01 Registrer 5 2.02 Last ned program 5 3 Min side: 6 3.01 Kontodetaljer

Detaljer

Windows XP. Skrivebord

Windows XP. Skrivebord Windows XP En datamaskin må ha et operativsystem for å kunne virke. Det er operativsystemet som sørger for at de forskjellige enhetene, som enheter som sentralenhet, skjerm, tastatur, mus og skriver arbeider

Detaljer

Brukerveiledning. DogWeb-Arra Drevprøver for Dachshunder 11.06.2009

Brukerveiledning. DogWeb-Arra Drevprøver for Dachshunder 11.06.2009 Norsk Kennel Klub Brukerveiledning DogWeb-Arra Drevprøver for Dachshunder 11.06.2009 Innhold Forberedelser i klubbsystemet.... 2 Bruke DogWeb-Arra for Drevprøve Dachshunder.... 4 DWA hovedmeny... 5 Legg

Detaljer

BRUKERMANUAL. easyweather pc software

BRUKERMANUAL. easyweather pc software BRUKERMANUAL easyweather pc software 1.0 generell informasjon BRUKERMANUAL FOR EASYWEATHER PC-PROGRAMVARE 4.0 grunnleggende innstillinger for easyweather-programvare Når EASYWEATHER.EXE-programmet er startet,

Detaljer

Bruk av Eventor ved arrangering av NTG-cup

Bruk av Eventor ved arrangering av NTG-cup Bruk av Eventor ved arrangering av NTG-cup Denne veiledningen er en steg-for-steg beskrivelse av hvordan man legger inn og setter opp et NTG-cup-løp i Eventor. Den er ment som en hjelp for arrangører og

Detaljer

Verktøy for boligkartlegging

Verktøy for boligkartlegging Verktøy for boligkartlegging Rapporter Versjon 3.0 Opprettet 15.05.2005 av Pål Guddal Sist endret 23.01.2007 av André Teig Bli kjent med Bokart- Rapporter Side 2 Hva er filter, og hva brukes de til? Filter

Detaljer

LabOra Gudstjeneste.

LabOra Gudstjeneste. LabOra Gudstjeneste. Hvordan komme i gang? Når programmet er installert, må det legges inn lokale opplysninger. Det viktigste er å registrere opplysninger om prestegjeldet med sokn kirker ( gudstjenestesteder)

Detaljer

Bruksanvisning Emit Start Display ESD2

Bruksanvisning Emit Start Display ESD2 Bruksanvisning Emit Start Display ESD2 (c) Emit as, 18.12..2009, rev 1b EMIT STARTDISPLAY ESD2 ESD2 er et digitalt startdisplay velegnet for orientering, langrenn, skiskyting, sykling og andre idretter

Detaljer

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering...

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering... INNHOLD Mamut for Altinn INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 1.1 Om Altinn... 2 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Registrering... 5 2.3 Opprett en bruker... 7

Detaljer

Bytte til PowerPoint 2010

Bytte til PowerPoint 2010 I denne veiledningen Microsoft PowerPoint 2010 ser helt annerledes ut enn PowerPoint 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre

Detaljer

Dokumentstyring og Maler

Dokumentstyring og Maler Arbeide med : Dokumentstyring og Maler i Fenistra Eiendom Dokument kontroll Versjon 1.0 Release dato 28.10.2003 Sist Endret dato 28.10.2003 Innhold 1. Forutsetninger... 3 2. Hensikt... 3 3. MS Word Maler

Detaljer

Verktøy for boligkartlegging

Verktøy for boligkartlegging Verktøy for boligkartlegging Rapporter. Versjon 2 Helse og Velferd - Norge Stasjonsgata 37, NO-1820 Spydeberg - Tlf: + 47 90 12 45 50, Faks: + 47 69 83 87 10 - www.tietoenator.com Bli kjent med Bokart-

Detaljer

Veiledning for aktivering av. Mobil Bredbåndstelefoni

Veiledning for aktivering av. Mobil Bredbåndstelefoni Veiledning for aktivering av Mobil Bredbåndstelefoni Veiledning for aktivering av Mobil Bredbåndstelefoni For at Telio Mobil Bredbåndstelefoni skal fungere på din mobiltelefon må en klient (@irtelio) lastes

Detaljer