Alge Timing Norge AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Alge Timing Norge AS"

Transkript

1 Alge Timing Norge AS

2

3 Brukerdokumentasjon for A L G E - A l p i n Versjon 2006 Resultatservicesystem for norske alpine renn Alge Timing Norge as Postboks VOSS Tlf. : Fax. : E-post :

4 Innhold FORORD INSTALLASJON AV Før installasjon Installasjon av programvaren i nettverk 1 KORTFATTELIG BRUKERVEILEDNING 1.1 Bruk av Windows-program 1.2 Oppsett ved installasjon Systemparameter Skrifttype på printer Skjermfarge 1.3 Hvordan avvikle et renn Velg renn Renndata Klasser Deltaker oppretting Trekking Etteranmelding Utskrift deltakerliste Utskrift startliste Gjennomføring av rennet 1. omgang Gjennomføring av rennet 2. omgang Eventuelle korrigeringer Utskrift resultatlister Backup av renndata 2 VELG RENN 3 DELTAKERE 3.1 Opprett 3.2 Hvordan registrere 3.3 Endre tider, startus 4 RENNDATA 4.1 Renn-hoveddata 4.2 Omgangsdata 4.3 Klasser

5 5 UTSKRIFTER 5.1 Heading / bunntekst 5.2 Deltakerliste 5.3 Startliste 5.4 Resultatliste 5.5 Mellomtid- og strekkanalyse 5.6 Klubb-liste 6 GRUNNDATA 6.1 Klubb 6.2 Klassemaler 7 SYSTEMFUNKSJONER 7.1 Systemparameter 7.2 Spesialfunksjoner 7.3 Automatisk trekking Samle trekking 7.4 Trekking til hovedlandsrenn (etc.) 7.5 Printer fonter 7.6 Skjerm farge 7.7 Nullstill deltakerdata (tider etc.) 7.8 Nullstill kartotek 7.9 Backup (sikkerhetskopi) 7.10 Indexering av kartotek. 8 TIDTAKING 8.1 Registrering Tidtaking MED klokke tilkoblet Tidtaking UTEN klokke tilkoblet Deltaker-status Tidtaking med program 3 på Timer S Oppkobling av Timer S Oppkobling ved bruk av Teledata TED Tidtaking med TdC Speaker-tjeneste Speakertjeneste sammen med tidtaking 8.3 Tid-logg 8.4 Spesielt for Alge Timer S4

6 Forord er et Windows basert resultatservice-system for alpine konkurranser med klasseinndelinger, og passer spesielt godt til norske renn. Det kan defineres et ubegrenset antall klasser. Klasseoppsettene kan lagres som klassemaler, og hentes opp for bruk i andre renn. Pr. klasse legges inn premiering, f.eks. 1/2, 1/3. På klasse kan det også angis at deltakere som ikke fullfører/diskes i 1.omgang, skal komme på startliste for 2. omgang. Deltakerne kan registreres med startnummer, idrettsnummer, navn, klubb, kjønn og klasse. Pulje kan også angis. Benyttes i hovedlandsrenn, etc. En bestemmer selv hvilke informasjon som skal registreres, slik at programmet kun stopper for inntasting av disse. På samme måte bestemmer en hvilke informasjon som skal beholdes som utgangsverdi for neste deltaker som registreres. For å forenkle registrering av klubbnavn på deltaker, kan de mest brukte klubbnavn legges inn i eget kartotek sammen med et klubbnummer. Dette nummeret kan da tastes istedenfor klubb, og riktig navn hentes inn. Etteranmelding av deltakere utføres ved å angi egen kode for dette.disse deltakerne vil på startlisten komme sist pr. klasse, både i 1.- og 2.omgang. Søkemulighetene på deltaker-kartoteket er svært mange. I tillegg til den mest vanlige på navn, kan søk på skjerm omfatte alle andre opplysninger eller kombinasjoner av disse, for å hente fram deltaker eller utvalg av deltakere. Automatiske trekking av startnummer kan utføres pr. klasse. Det kan angis første startnummer og antall ledige nummer først eller sist i klassen. Flere klasser kan trekkes sammen, dvs. blandet startklasse. Blandings-klassen kommer på startlisten istedenfor enkeltklassene, mens resultatlisten vil ha den ordinære klasseinndelingen. Tidtaking og speaker-tjenesten. Normalt vil kjøres på en PC der tidtakerklokken er koblet til, men det er selvfølgelig også mulighet for manuell inntasting av tider. Tidtakerprogrammet tar mot tiden fra klokken. Avhengig av klokketype, blir startnummer tastet på klokken eller tastes av PC-operatøren. Deltakeren oppdateres, og informasjonen overføres til speaker-programmet som oppdateres automatisk. Klokker som kan benyttes : Alle klokker fra ALGE, Longines TL5005, HEGO 7000 og Regnly RTR2. Dersom det er ønskelig at speaker har egen skjerm, er laget for nettverk og således kan mange PC'er kobles sammen. En enklere måte er at en ekstra skjerm kobles til datamaskinen, slik at samme informasjon vises på begge skjermene. Speakertjenesten har meget gode søkemuligheter mhp. utvalg og sorteringer ; klasse, på tvers av klasse, omgang, kjønn, sortering på tid, navn, startnummer osv. Deltakerliste: Alle eller en bestemt klasse, med mulighet for sortering på all informasjon som er lagt inn på deltakerne.

7 Startliste : 1.- eller 2.omgang, alle eller en bestemt klasse. Dekker også kravene til startlister i hovedlandsrenn, Coca-Cola finale og finale i AB-Cup. Resultatliste : 1.- eller 2.omgang, alle eller en bestemt klasse, med mulighet for sorteringer på tid, startnummer og etternavn. Programmet vil være under kontinuerlig videreutvikling. Derfor hører vi gjerne fra deg om hva du mener om programmet og eventuelt om hvilke forandringer du mener bør gjøres. Lykke til! Alge Timing Norge as Postboks VOSS Tlf. : Fax. : Det ulovlig å kopiere programvaren samt innholdet i denne bruker-dokumentasjonen uten skriftlig samtykke med Alge Timing Norge as. Å låne ut programvaren til andre klubber er å oppfatte som ulovlig kopiering. Den som er arrangør skal også være eier av programvaren.

8 INSTALLASJON AV Dette kapittelet beskriver hvordan en skal installere ALGE -Alpin programvaren på en datamaskin ved hjelp av programmet SETUP.EXE. Installasjons-programmet veileder en igjennom denne prosessen. Programmet er som standard oppsett som en-bruker, dvs. kan kjøres på en frittstående PC. Ønsker en nettverksløsning, se eget punkt nedenfor. FØR INSTALLASJON Kontroller at datamaskinen tilfredsstiller noen minimumskrav. 1. En 80486SX 25 MHz prosessor eller bedre og VGA skjemkort 2. 4Mb RAM (anbefalt 8 Mb) 3. Microsoft Windows, versjon 3.1 (eller senere) 4. 4 Mb ledig plass på harddisken. INSTALLASJON AV PROGRAMVAREN Installasjonen skal foretas fra Windows. Før installasjonen blir foretatt, vær sikker på at ikke andre Windows-applikasjoner (andre enn Program manager) er aktive. Installasjon fra CD : 1. Sett CD en i riktig drive på datamaskinen. 2. I Windows Programbehandling, velg Kjør fra file-menyen. 3. Skriv <drive>:setup (drive er vanligvis D eller E ) på kommandolinjen, og kvitter med OK. Alternativt benyttes Bla gjennom -kommandoen for å finne SETUP.EXE Evt. installasjon fra disketter : 1. Sett disketten-1 i drive A eller B på datamaskinen. 2. I Windows Programbehandling, velg Kjør fra file-menyen. 3. Skriv A:setup (eller B:setup) på kommandolinjen, og kvitter med OK. 4. Følg videre veiledning på skjermen. 1. Sett disketten-1 med i drive A eller B på datamaskinen. Når installasjonen er ferdig, vil du se at det har blitt opprettet en ny programgruppe "ALGE-" i Windows med "" og " TIDTAKING"som programobjekt. Programgruppen er unødvendig stor på skjermen, og kan forminskes ved å stille markøren på kantene på gruppen og trykke ned, og holde nede, venstre musetast. Skyv gruppens kanter til du har fått den ønskede størrelse, og slipp musetasten.

9 ALGE-ALPIN I NETTVERK er oppsatt som èn-bruker, dvs. kan kjøres på en frittstående PC. Dette vil være den normale bruksformen for de aller fleste som kjører. Skal en kjøre nettverk, dvs. flere PC'er koblet sammen, må noen korrigeringer utføres av en person som har kjennskap til nettverk og Windows. Ta kontakt med Alge Timing Norge AS for mer informasjon dersom en ønsker nettverksinstallasjon.

10 1. KORTFATTELIG BRUKERVEILEDNING Dette er ment som en huskeliste ved igangsetting av systemet, og senere ved gjennomføring av et renn. Derfor er oppsettet mer en stikkordliste, og en må bruke de senere kapittelene i brukerveiledningen for mer detajerte opplysninger. Ved intallasjon blir det opprettet en programgruppe "ALGE " i Windows. Denne inneholder 2 program (icon) : program for alt vedlikehold og utskrift av data TIDTAKING program for selve tidtakingen under rennet 1.1 BRUK AV WINDOWS-PROGRAM For generell informasjon og opplæring i bruk av Windows og Windows-program, hevises til brukerhåndboken for Microsoft Windows. Husk! For å flytte seg fra et felt til neste felt (objekt) benyttes TAB-tasten (ikke ENTER som i eldre typer system) 1.2 OPPSETT VED INSTALLASJON Disse data bør settes når en tar ibruk systemet, men kan selvfølgelig endres senere også Systemparameter Ajourfør systemparameter via SYSTEMFUNKSJONER/SYSTEMPARAMETER. Spesielt viktig er; * Valg av tidtakerklokke * Navne layout Skriftstyper på printer I menypunktet SYSTEMFUNKSJONER/PRINTERFONTER settes skriftstyper og størrelser. Husk at printeren må være oppkoblet når dette gjøres Skjermfarge Velg ønsket skjermfarge via SYSTEMFUNKSJONER/SKJERMFARGE. På svart/hvitt-skjermer passerer det best med hvit bakgrunn.

11 1.3 HVORDAN AVVIKLE ET RENN Velg renn Først må en gå inn på VELG RENN. Her velger en Nytt renn for å opprette et renn med tomme kartotek. Dersom en ønsker å ta utgangspunkt i et allerede eksisterende renn, benyttes Nytt renn som... Deler av de dataene en da for med seg fra det gamle rennet, kan deretter nullstilles i SYTEMFUNKSJONER/NULLSTILL KARTOTEK og SYSTEMFUNKSJONER/NULLSTILL-DELTAKERDATA Renn-data Registrer opplysninger om renn via RENNDATA/RENNHOVEDDATA Klasser Opprett rennklassene i RENNDATA/KLASSER. Husk muligheten for bruk av klassemaler Deltaker oppretting Deltakerene opprettes via DELTAKERE/OPPRETT-ENDRE-SPØRRE. Sett programmet i Opprettingmodus (nederst på kommandolinjen). Normalt skal deltakerene opprettes uten startnummer, som tildeles ved senere trekking. Korrigering og forespørsel foretas i samme menypunktet vha. de andre modusene. For å forenkle registrering : husk muligheter som Hvordan registrere, og bruk av klubb-navn Trekking Trekking kan være manuell. Da må startnummer legges inn på deltakerene via DELTAKERE/OPPRETT- ENDRE-SPØRRE. SYSTEMFUNKSJONER/AUTOMATISK TREKKING tildeler startnummer automatisk, og vil forenkle arbeidet med trekking Etteranmelding Etteranmeldte deltakere skal opprettes på vanlig måte, der etteranmeldings angis i avkryssingsboksen. Startnummer legges nå normalt inn med det samme. Disse skal starte sist i første (og også i andre) omganger.

12 1.3.7 Utskrift deltakerliste Alle typer av deltaker-utskrifter, untatt start- og resultatlister, skrives ut via UTSKRIFTER/DELTAKERLISTE. Husk mulighetene med sponsortekst nederst på sidene, og også bruk av fortrykte ark med tekst øverst/nederst. Dette gjelder alle utskrifter Utskrift startliste Utskrift av startlister via UTSKRIFTER/STARTLISTE Gjennomføring av rennet 1. omgang Tidtakingen foregår via eget icon i Windows, " TIDTAKING". Husk å angi riktig omgang når en blir spurt om dette. Pass på at klokken er slått på før en går inn på tidtaking Gjennomføring av rennet 2. omgang Skriv ut resultatliste 1. omgang via UTSKRIFTER/RESULTATLISTE. Må en gjøre endringer, utføres dette via DELTAKERE/ENDRE TIDER,STATUS Utskrift av startlister 2. omgang via UTSKRIFTER/STARTLISTE. Før 2. omgang starter må en gå ut av tidtakingen. Deretter startes programmet på nytt, og en angir da 2. på spørsmål om omgang Eventuelle korrigeringer Må en gjøre endringer, utføres dette via DELTAKERE/ENDRE TIDER,STATUS Utskrift resultatlister Skriv ut resultatlister via UTSKRIFTER/RESULTATLISTER. Husk mulighetene med sponsortekst nederst på sidene, og også bruk av fortrykte ark med tekst øverst/nederst. Dette gjelder alle utskrifter Backup av renndata Ta backup (sikkerhetskopi) av data via SYSTEMFUNKSJONER/BACKUP.

13 2. VELG RENN Før systemet kan benyttes, må en bestemme hvilke renn en skal operere på. Eksisterende renn Listboksen inneholder de eksisterende rennene. Marker med musen hvilke renn som en skal operere på. Velg Ved å klikke på denne kommandoen, betyr at en ønsker å operere på det rennet som er markert i listboksen. Nytt renn Gir anledning til å opprette et nytt renn. En blir spurt etter et rennavn (max 8 tegn). Nytt renn som... Oppretter et renn, der kartotekene inneholder dataene fra det rennet som er markert i listboksen. En blir spurt etter nytt rennavn (max 8 tegn). Med andre ord, er dette kopiering av renn.

14 Før kopieringen starter, blir en spurt om det skal angis utvelgelseskriterier, slik at kun de deltakerne som tilfredstiller kraveneblir tatt med. Nytt renn FRA... Denne funksjonen er lik Nytt renn som, bortsett fra at rennet som skal kopieres kan være lagret på annet sted enn i (eller f.eks. på en diskett). Det stilles derfor spørsmål om lokalisering av renn-dataene. Denne funksjonen benyttes når man skal lage nasjonal resultatliste (NM) ut fra et FIS-renn i ALGE-FisAlpnin. Slett Slett det rennet som er markert i listboksen. Avbryt Avbryt, og gå tilbake til menyen.

15 3. DELTAKER 3.1 OPPRETTE/ENDRE/SPØRRE All behandling av deltakerdata foretas i dette menypunktet. Det er viktig å være klar over de forenklinger som er mulig i registreringsfasen, både mhp. hva man ønsker å registrere, og om verdier skal overføres til neste deltaker som skal registreres. Se kommandoen "Hvordan registrere".

16 Programmet har 3 "modus" : Oppretting Tastes for å gjøre klart for innregistrering av nye deltakere. I denne modus vises de sist registrerte deltakerne. Endring Gir mulighet for endre eksisterende deltakere, søke etter og ev. slette deltakere. Forespørring Forespørring gir fin oversikt over alle deltakere presentert som en tabell, se nedenfor. Startnr Startnummer på deltaker. Dette angis vanligvis ikke i registreringsfasen, men trekkes senere. Idrettsnr Idrettsnummer (startlisensnummer) til deltaker. Etter-/fornavn Etternavn og fornavn angis i hvert sitt felt. Rekkefølgen av disse, samt formatering mhp. store og små bokstaver, er bestemt av hva som er gitt inn som system-parameter, se menypunkt SYSTEMDATA/SYSTEMPARAMETER. Klubb Klubbens navn som deltaker hører til. Dersom en har gjort seg nytte av muligheten med fast innlagte klubber (se GRUNNDATA/KLUBB), kan en taste et klubbnummer for å få hentet fram klubbnavn. + (kommando-tast sammen med klubb) Denne leser inn klubb-kartoteket på nytt (og laster alle klubbnavn inn i rullegardinen). Nyttig når man samtidig med registrering av deltakerer har oppe bildet for registrering av klubb. Krets Krets for deltakerens klubb. Blir på samme måte som klubbnavn hentet fram dersom man benytter fast innlagte klubber. Fødselsår Fødselsår (ÅÅÅÅ) til deltakeren. Brukes kun i de renn der det er ønske om å få dette fram på rapporter (hovedlandsrenn etc.). Klasse Klassebegrep. Ved å klikke på feltet, får en fram de gyldige klassene for dette rennet (se Renndata/Rennklasser), og kan velge mellom disse. Pulje Puljeinndeling brukes kun i hovedlandsrenn, Coca-Cola finale og finale i AB-Cup. Angi hvile pulje deltakeren skal være i. Kan deretter benyttes som sorteringsbegrep i forespørsel og rapporter. Kjønn Kvinne/mann (jente/gutt). Klikk på riktig angivelse. Kan deretter benyttes som sorteringsbegrep i forespørsel og rapporter.

17 Diverse Hjelpefelt for å notere diverse opplysninger. Etteranmeldt Her vises X dersom deltakeren er etteranmeldt (opprettet vha. menypunktet DELTAKERE/ETTERANMELDT). Kan endres ved klikk. De sist registrerte Denne rammen viser de 4 sist registrerte deltakerne når en sitter å registrerer. Ved å klikke på knappen til venstre for en linje, vil den deltakeren bli hentet fram. Endringer kan utføres, og deretter oppdateres. Sortering Ulike sorteringer kan velges for forespørsel. Oppdater Legger inn ny deltakere i databasen ved Oppretting-modus eller oppdaterer eksisterende deltakere ved Endring-modus. Slett Sletter deltaker som står på skjermen fra databasen. Søkebegrep Ved tast av søkebegrep, vil deltakeren på skjermen bli blanket ut og operatør kan ved hjelp av musen stille seg i det (de) felt(-ene) han ønsket og taste inn søkekriterier i. Søk Søk-kommandoen starter søk etter deltakere som er innfrir kravene en har gitt i Søkebegrep. I Endring-modus vises første forekomst som på skjermen. Dersom feltene på skjermen forblir blanke, finnes det ikke deltakere med oppgitt søkebegrep. Søk, uten først å gi søkebegrep, viser første deltaker i databasen.

18 I Forespørsel-modus, vises deltakerne i tabell-form : Ved å dobbeltklikke på en deltaker i tabellen, vil denne komme opp i Endring-modus > Henter og viser neste deltaker i databasen. < Henter og viser forrige deltaker i databasen. Hvordan registrere Denne kommandoen gir tilgang til oppsettet på hva som skal tastes pr. deltaker, og hvilke verdier som skal overføres til neste deltaker som registreres. Se detaljert forklaring i eget menypunkt DELTAKERE/HVORDAN REGISTRERE.

19 3.2 HVORDAN REGISTRERE For å forenkle registrering av deltakere, kan en her bestemme hvilke felt det skal registreres data i, og om verdier skal overføres fra en deltaker til neste som registreres. Alle feltene fra deltaker-oppretting kan velges på/av ved å klikke på dem Se DELTAKERE/OPPRETT- ENDRE-SPØRRE for nærmere forklaring av hvert felt. Oppdater Oppdaterer endringer som er gjort.

20 3.3. ENDRE TIDER, STATUS (f.eks. disk) Benyttes etter omgang/renn for å korrigere tider og status på deltakerne. Startnr Tast startnummer på deltaker som skal korrigeres. Opplysninger som navn land etc. vises, men kan ikke endre her. For hver omgang følgende endres : Anvendt tid 1. mellomtid Anvendt tid 2. mellomtid Anvendt tid 3. mellomtid Anvendt tid mål Status (OK, Forfall, Ikke på start, Brutt, Disk) Uoffesiell disk (for bruk i speakertjenesten under selve rennet) Klokketid kan fremkomme ved bruk av enkelte typer tidtakerklokker, og er opplysninger som ikke kan endres. Oppdater Oppdaterer de opplysningene som er endret i skjermbildet. Beregn tider Dette er et hjelpebilde for å beregne anvendt tid ut fra start- og mål-tid. Angi FRA-tid (start) og TIL-tid (mål), og beregn anvendt tid ved Beregn-kommandoen. Blank-kommandoen nullstiller bildet for ny inntasting.

21 3.4. IMPORT AV DELTAKER Dersom deltakere registreres inn i rekneark, file etc., kan deltakere importeres inn i et renn vha. dette programmet. File-type Velg filtype det skal importeres data fra. Filtypen må inneholde de kolonnene som er angitt. Dataelement som er merket med en stjerne (*) må være utfyllt. Skal det være skilletegn for angitt filtype, må selfølgelig kolonnene være skilt med dette. Område for import file Velg lokalisering og file som skal importeres DOS til ANSI konvertering Er filen som skal importeres f.eks redigert vha. en MS-DOS editor, må denne konverteringen velges for å få riktig tensett mhp. ÆØÅ. Start Start import av data

22 4. RENNDATA 4.1 RENN-HOVEDDATA Rennhoveddata er informasjon som skal framkomme på start- og resultatlister. Navn på rennet Tast inn renn-navnet, eller en forklarende tekst på rennet dersom det ikke har noe navn. Arrangør Klubbnavn(ene) til arrangøren. Sted Geografisk sted hvor rennet arrangeres, f.eks. Voss. Dato Renndato.

23 Disiplin Velg disiplin ved å klikke på rullegardin-listeboksen. Antall omganger Tast inn antall omganger. Skal være 1 eller 2. Spesialrenn Spesialrenn er i denne sammenhengen hovedlandsrenn, Coca-Cola finale og finale i AB-Cup. For disse rennene settes X i avkryssingsboksen. For denne typen renn, og som har 2 omganger, må en angi hvor mange som skal kjøre i omvent rekkefølge Jury Tast inn navnene på jury-medlemmene: - NSF-TD (teknisk delegert) - Dommer - Dommerassistent - Rennleder - Bakkesjef Vær Kort beskrivelse av værforholdene. Snø Kort beskrivelse av snø-tilstand. Temperatur Start / Mål Temperatur i Celsius-grader. Oppdater Oppdaterer de endringer som er gjort på skjermbildet. Nullstill Nullstiller dataene i bildet. (Merk! Nullstilling av dataene må etterfølges av Oppdater for at kartoteket med rennopplysninger skal bli oppdatert med blanke verdier.) Omgangs data Denne kommandoen gir vedlikehold av data som er spesielle for hver omgang (løypesetter, prøvekjørere etc.). Se punkt RENNDATA/OMGANGSDATA for nærmere forklaring, der disse dataene også kan ajourføres via eget menypunkt.

24 4.2 OMGANGSDATA Dette er informasjon om rennet som er spesielle for hver omgang. Dersom rennet har kun èn omgang, er dataene for 2. omgang ikke tilgjengelig. For hver omgang skal følgende data legges inn: Antall porter Antall porter i omgangen. Antall svinger Antall svinger (svingporter) i omgangen. Starttid Klokkeslett for start i omgangen (f.eks ) Løypesetter Navnet til løypesetteren. Prøvekjører A - E Navnet til prøvekjørerene. FIS-homolog.nr. Dette internasjonale nummeret er strengt tatt ikke nødvendig for nasjonale renn. Bakkenavn Bakkens navn, f.eks. Bavallen

25 Høyde Start/Mål/Forskjell Angi høyde for start og mål i meter over havet. Høydeforskjell blir beregnet ut fra start og mål, men kan også angis manuelt. Lenge Løypens lengde i meter. Oppdater Oppdaterer de endringer som er gjort på skjermbildet. Nullstill Nullstiller dataene i bildet. (Merk! Nullstilling av dataene må etterfølges av Oppdater for at kartoteket med omgangsdataene skal bli oppdatert med blanke verdier.) 4.3. KLASSER Når en skal definere rennklassene er det viktig å huske på at klassene skal legges inn i den rekkefølgen de skal kjøres under selve rennet. Det er mulig å ligge inne med såkalte klassemaler (se GRUNNDATA/KLASSER), som kan hentes inn som utgangspunkt for rennklassene. Klasse Klassebegrep (f.eks. H12) på maksimalt 5 tegn. Klassetekst Beskrivende tekst på klassen, f.eks. "Gutter år".

26 Premier 1/n Angir hvor stor andel av deltakerne som starter som skal ha premie. Ved å angi 3 i verdi, betyr dette 1/3 premiering. Tillatt disk I årsklasser opp til og med 11 år er det anbefalt at løperne kan starte i 2. omgang selv om de er disket eller har brutt i 1. omgang. Klikk på avkryssingsboksen for å få fram X. Det vil bety at løpere som er disket/har brutt kommer på startliste for 2. omgang. Les inn mal Leser inn det klassemalnavn en har valgt. Klassene i denne malen legger seg inn i tillegg til de klassene en eventuelt allerede har på skjermen. Derfor er viktig at markøren plasseres riktig før innlesingen foretas, da klassene plasseres foran linjen med markøren. Ny klasse For å få lagt inn en ny klasse, må man først angi dette ved å klikke på denne kommandoen. Den nye klassen blir opprettet foran den linjen markøren står på. Slett Sletter den klassen som markøren står på. Slett alle Sletter alle klassene som en har oppe på skjermen. Oppdater og avslutt Oppdater renn-klassene og avslutt. Flytt UT klasse / Sett INN igjen Benyttes til å flytte en klasse i rekkefølgen. Klassen som er markert med pil, fjennes met Flytt UT klass., Flytt så merkeringen til den linjen der en vil sette klassen inn igen, og benytt så kommandoen Sett INN igjen.

27 5. UTSKRIFTE 5.1. HEADING / BUNNTEKST Her settes verdier som bestemmer hvordan utskriftene skal se ut mhp. reklame/sporsordata. Blankt felt øverst Dersom en bruker fortrykte ark med reklame/logo øverst, kan en her stille inn slik at selve utskriften starter en angitt avstand fra toppen. Standard heading Velg om standard heading, dvs. ramme med rennavn, dato og sted, skal skrives som overskrift i heading. Bunntekst (sponsordata) Det er mulighet fort å ha reklametekst nederst på utskriftene. Reklameteksten legges inn som 3 tekstlinjer med stor skriftstype.

28 Blankt felt nederst Dersom en bruker fortrykte ark med reklame/logo nederst, kan en her stille inn slik at selve utskriften avslutter en angitt avstand fra bunnen. Rammer Marker denne avkryssingsboks dersom utskriftene skal ha ramme, dvs. vertikale kantlinjer. Oppdater Oppdaterer de endringer som er gjort på skjermbildet. Nullstill Nullstiller dataene i bildet. (Merk! Nullstilling av data må etterfølges av Oppdater for at kartoteket med opplysningene skal bli oppdatert med nullstilte verdier.) 5.2. DELTAKERLISTE Deltakerliste er en utskrift som er tenkt brukt i forbindelse med registrering av deltakere. Denne utskriften er altså ikke noen startliste. På grunn av fleksible utvelgelse- og sorteringsmuligheter, er et stort antall lister mulig vha. dette menyvalget. Eksempel: Deltakerliste pr. klubb, som skal leveres ut sammen med startnummer pr. klubb. Velg klasse = Alle klasser samlet 1. Sortering = Klubb 2. Sortering = Startnummer (alt. navn) X = Sideskift pr. klubb

29 Velg klasse I rullegardin-listeboksen kan en velge de klasser en ønsker vha. museklikk. Merk også kommandoene : Velg alle for å velge alle klasser Slett valg for å slette alle valg av klasser som er gjort. 1. Sortering Første sorteringsbegrep i rapporten. En kan velge mellom følgende verdier: 2. Sortering Andre sorteringsbegrep i rapporten. En kan velge mellom de samme verdiene som for 1.sortering. 3. Sortering Tredje sorteringsbegrep i rapporten. En kan velge mellom de samme verdiene som for 1.sortering. Sideskift (pr. klasse/klubb) Dette valget er kun tilgjengelig dersom 1.sortering er klasse eller klubb. Skriv fødselsår Marker denne avkryssingsboksen dersom en ønsker å skrive fødselsår (sammen med klubb) til deltakerene på rapporten (se også DELTAKERE/OPPRETTE-ENDRE-SPØRRE). Stor linjeavstand Marker denne avkryssingsboksen dersom en ønsker stor linjeavstand mellom deltakerne på utskriften. Dette kan f.eks. benyttes når utskriften skal klippes opp til trekkningslapper. Start utskrift Starter valgt utskrift på printer. Før selve utskriften starter, blir en spurt etter hvilken printer som ønskes brukt. Som utgangsverdi i hovedprinter i Windows, og normalt velges denne.

30 5.3 STARTLISTE Startlisten er en utskrift på printer, og viser startrekkefølgen for klassene og deltakerne innen hver klasse. Listevalg Startlisten kan velges for 1. omgang og 2. omgang dersom rennet har to omganger. 1. omgang Klassene kommer ut i den rekkefølgen som de er definert i rennklasser, se RENNDATA/RENNKLASSER. Innen hver klasse er deltakerne sortert på startnummer. 2. omgang Rekkefølgen av klassene er den samme som i 1.omgang, mens startrekkefølgen for deltakerne innen hver klasse er snudd. (dvs. at den med høyest startnummer kjører først.) Merk! Etteranmeldte kommer sist i sin klasse, også i andre omgang. I spesialrenn (se RENNDATA/RENNHOVEDDATA) er resultatlisten fra første omgang utgangspunkt for startliste i 2.omgang, men slik at de 15 første(valgfritt antall) starter i omvendt rekkefølge. Hvis det er flere løpere på 15. plass, starter løperen med lavest startnummer først. Velg klasse I rullegardin-listeboksen kan en velge de klasser en ønsker vha. museklikk. Merk også kommandoene : Velg alle for å velge alle klasser Slett valg for å slette alle valg av klasser som er gjort. Forside Med forside menes renndata, slik som rennavn, jury-medlemmene osv. En kan velge om disse data skal være med på første side, og om de skal være med pr. klasse. Velg ønsket alternativknapp. Sideskift pr. klasse Dersom alle klassene skal være med på utskriften, kan en velge om hver klasse skal ut på egne sider (sideskift ved ny klasse). Marker avkryssingsboksen dersom dette er ønskelig.

31 Skriv fødselsår Marker denne avkryssingsboksen dersom en ønsker å skrive fødselsår (sammen med klubb) til deltakerene på rapporten (se også DELTAKERE/OPPRETTE-ENDRE-SPØRRE). Omvendt startrekkefølge Ved å markere denne avkryssingsboksen, vil deltakerne bli skrevet i motsatt startrekkefølge i forhold til det normale. Dette kan f.eks. benyttes i 2-dagersrenn der det benyttes samme startnummer begge dager. Start utskrift Starter valgt utskrift på printer. Før selve utskriften starter, blir en spurt etter hvilken printer som ønskes brukt. Som utgangsverdi i hovedprinter i Windows, og normalt velges denne. 5.4 RESULTATLISTE Utskrift av resultatliste til printer. Listevalg Resultatlisten kan velges for 1. omgang og 2. omgang, dersom rennet har to omganger. Velg klasse I rullegardin-listeboksen kan en velge de klasser en ønsker vha. museklikk. Merk også kommandoene : Velg alle for å velge alle klasser Slett valg for å slette alle valg av klasser som er gjort.

32 Sortering Det normale er at resultatlisten sorteres på anvendt tid. Imidlertid er også andre sorteringer tilgjengelig i rullegardin-listeboksen. Forside Med forside menes renndata, slik som rennavn, jury-medlemmene osv. En kan velge om disse data skal være med på første side, og om det skal være med pr. klasse. Velg ønsket alternativknapp. Offisiell liste Marker denne avkryssingsboksen dersom utskriften skal være offisiell liste. Dette skrives da i overskriften på utskriften. Hvis ikke, blir det skrevet uoffisiell. Sideskift pr. klasse Dersom flere klasser skal være med på utskriften, kan en velge om hver klasse skal ut på egne sider (sideskift ved ny klasse). Marker avkryssingsboksen dersom dette er ønskelig. Skriv KUN klasser som har deltakere Ved å marker avkryssingsboksen vil kun de klasser som har deltakere komme på utskriften (benyttes for å på en enkel måte ta bort klasser uten deltakere (vanligviv veteranklassene )) Skriv fødselsår Marker denne avkryssingsboksen dersom en ønsker å skrive fødselsår (sammen med klubb) til deltakerene på rapporten (se også DELTAKERE/OPPRETTE-ENDRE-SPØRRE). Skriv klubb eller krets Velg i rullegardin-lisboksen om krets skal skrives på rapporten istedenfor klubb. Omganger I renn med 2 omganger, kan det være klasser som likevel kjører bare 1 omgang (f.eks den yngste klassen). I disse tilfeller settes denne til 1 omgang, og liste skrives ut for disse klassene. Skriv OGSÅ til utskrifts-fil (*.prt) (til avis etc.) Marker i avkryssingsboks dersom det i tillegg skal dannes en utskriftsfile. Når utskriften startes, blir det spurt etter fil-navn (det er fast PRT etter punktum). Utskriftsfilen som dannes (nnnnnnnn.prt) legges i katalogen for dette rennet, normalt C:\ALPIN\rennnavn. Skriv OGSÅ til HTML-fil (*.prt) (for internet) Marker i avkryssingsboks dersom det i tillegg skal dannes en HTML-fil. Når utskriften startes, blir det spurt etter fil-navn (det er fast HTM etter punktum). Utskriftsfilen som dannes (nnnnnnnn.htm) legges i katalogen for dette rennet, normalt C:\ALPIN\rennnavn. Denne filen har et format som gjør det enkelt å legge den ut som informasjon på internet. Skriv OGSÅ navnefile (*.dip) (for senere diplomutskrift) Marker i avkryssingsboks dersom det i tillegg skal dannes en navnefile for diplomutskrift. Når utskriften startes, blir det spurt etter fil-navn (det er fast DIP etter punktum). Utskriftsfilen som dannes (nnnnnnnn.dip) legges i katalogen for dette rennet, normalt C:\ALPIN\rennnavn. Filen som dannes kan benyttes til å skrive ut diplomer, se UTSKRIFTER/DIPLOMER. Når det er valgt å danne navnefile for diplom, må det også angi hvem som skal få diplomer. Ønskes antall eller prosenvis andel, må dette gis inn.

Alge Timing Norge AS

Alge Timing Norge AS Alge Timing Norge AS Brukerdokumentasjon for A L G E - F i s A l p i n Versjon - 2011 Resultatservicesystem for internasjonale alpine renn Alge Timing Norge as Regimentsvegen 225 5700 VOSS Tlf. : 41 85

Detaljer

Hvordan bruke Ixmal Control

Hvordan bruke Ixmal Control Hvordan bruke Ixmal Control Side 1 av 26 Innhold: LESE INN DATA OPPSTART...3 INNSTILLINGER...3 FORHÅNDSVALG...4 ADMINISTRATORS VALG...5 DAGSEDDEL...6 FINNE OG VELGE MEDARBEIDER...6 REGISTRERE TIMER OG

Detaljer

Tidtaking i HMBIK-bedrifts-o-løp

Tidtaking i HMBIK-bedrifts-o-løp Tidtaking i HMBIK-bedrifts-o-løp (Lars S. Skeide, september 2006/Vidar Haugsvær 2009/Øistein Stemme 2015) Utstyr Datamaskiner MTR4-klokke Skriver Skjerm Koble utstyret sammen Oppstart av utstyret Programvaren

Detaljer

Systems AS. Brukerhåndbok. Master

Systems AS. Brukerhåndbok. Master Brukerhåndbok Master Maritech Systems AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Det tas forbehold om feil i brukerhåndboken. Maritech Systems AS påtar seg ikke ansvar for følger av feil i denne håndboken.

Detaljer

Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark

Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark 1. Kontakt spørsmål og svar Dette er en generell veiledning for oppgaveskriving for de som bruker Microsoft Word. Veiledningen er særlig

Detaljer

Brukerhåndbok. for. MekoEasy Verksted. Utgave: Versjon desember 2013 / MekoEasy versjon 2.14. Side 1 av 136

Brukerhåndbok. for. MekoEasy Verksted. Utgave: Versjon desember 2013 / MekoEasy versjon 2.14. Side 1 av 136 Brukerhåndbok for MekoEasy Verksted Utgave: Versjon desember 2013 / MekoEasy versjon 2.14 Side 1 av 136 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 5 1.1. Generelt om bruk av MekoEasy... 5 1.3 Bruke taster og

Detaljer

Takk for at du har valgt LabOra Gudstjeneste som ditt planleggingsverktøy

Takk for at du har valgt LabOra Gudstjeneste som ditt planleggingsverktøy Takk for at du har valgt LabOra Gudstjeneste som ditt planleggingsverktøy Vi er glade for å ha deg som bruker av programmet og vet at du har fått et verktøy som blir til nytte i ditt daglige arbeid i kirken.

Detaljer

» Søk i Medlemsnett. Fritekst søk. Avansert søk

» Søk i Medlemsnett. Fritekst søk. Avansert søk Side 1» Søk i Medlemsnett Søk i Medlemsnett Alle databaser og medlemsregister har søk på forskjellige måter. Dette har også Medlemsnett. Det finnes enkle raske fritekst søk, og det finnes et avansert søk

Detaljer

Brukerveiledning for Led - Faktura Windows

Brukerveiledning for Led - Faktura Windows Brukerveiledning for Led - Faktura Windows Lindholt Data 2380 Brumunddal/2324 Vang Tlf:62345005 Fax 62343070 E-post: Lindholtdata@online.no Internet www.lindholtdata.no 2 Innhold 1. DIVERSE OPPLYSNINGER...

Detaljer

1 1.1 POK 1.3 1.4 1.6 2 2.1 2.2 2.3 2.4 UB-

1 1.1 POK 1.3 1.4 1.6 2 2.1 2.2 2.3 2.4 UB- www.nextstage.no Forord... 3 1 Innledning... 5 1.1 POK tidregistreringsystem... 5 1.3 Bruk av denne manual kursmateriell og oppslagsbok... 7 1.4 Forkortelser... 7 1.6 Stikkordregister... 7 2 Avtaleverk...

Detaljer

ETiming. Brukermanual etiming V3.6. Emit as, 2010

ETiming. Brukermanual etiming V3.6. Emit as, 2010 ETiming Brukermanual etiming V3.6 Emit as, 2010 Table of Contents Velkommen 5 Installasjon 7 Installering av programmet 7 Oppgradering av programmet 8 Avinstaller programmet 8 Feilmeldinger 8 Språk 9 Vista

Detaljer

VIKTIG INFORMASJON TIL NYE BRUKERE AV WINDOWS 7 VED UiB

VIKTIG INFORMASJON TIL NYE BRUKERE AV WINDOWS 7 VED UiB VIKTIG INFORMASJON TIL NYE BRUKERE AV WINDOWS 7 VED UiB Versjon 1.06.2, 21.03.2012 Innhold Innhold... 1 1. Første pålogging... 1 2. Det nye brukergrensesnittet... 2 3. Konfigurere skjermoppsettet... 8

Detaljer

EDB SAK OG ARKIV WEB EDB SAK OG ARKIV VERSJON 6.1. Brukerhåndbok Web-klient Versjon 7.0. EDB Business Partner Norge AS EN DOKUMENTASJON FRA EDB

EDB SAK OG ARKIV WEB EDB SAK OG ARKIV VERSJON 6.1. Brukerhåndbok Web-klient Versjon 7.0. EDB Business Partner Norge AS EN DOKUMENTASJON FRA EDB EDB SAK OG ARKIV WEB EN DOKUMENTASJON FRA EDB EDB SAK OG ARKIV VERSJON 6.1 EN DOKUMENTASJON FRA EDB Brukerhåndbok Web-klient Versjon 7.0 EDB Business Partner Norge AS EDB Business Partner Norge AS Postboks

Detaljer

Maritech Sluttseddel. Versjon 9.10 BRUKERHÅNDBOK

Maritech Sluttseddel. Versjon 9.10 BRUKERHÅNDBOK Versjon 9.10 BRUKERHÅNDBOK 2. utgave April, 2005 Maritech AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Ettertrykk, lagring i noen form, videreformidling eller annen bruk utover lisensavtalen er forbudt. Produsert

Detaljer

Maritech Systems AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver.

Maritech Systems AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Brukerhåndbok Lønn Maritech Systems AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Det tas forbehold om feil i brukerhåndboken. Maritech Systems AS påtar seg ikke ansvar for følger av feil i denne håndboken.

Detaljer

FagAdmin Brukerhåndbok. Programversjon: 4.0 Håndbok, versjon: 4.0 Antall sider: 95 Dato: 22.08.2012

FagAdmin Brukerhåndbok. Programversjon: 4.0 Håndbok, versjon: 4.0 Antall sider: 95 Dato: 22.08.2012 FagAdmin Brukerhåndbok Programversjon: 4.0 Håndbok, versjon: 4.0 Antall sider: 95 Dato: 22.08.2012 Innhold 1. FORORD... 4 2. VELKOMMEN TIL FAGADMIN... 5 3. REGNSKAP / REVISJON... 6 GENERELT... 6 AVDELINGER...

Detaljer

Eaton RF-System 2.00 - Manual

Eaton RF-System 2.00 - Manual Eaton RF-System 2.00 - Manual Oversikt Eaton RF System Oversikt: Hvordan begynne Oversikt over alt utstyr Symboler og deres betydning Konfigurasjonseksempler Hvordan fungerer routing? Hva betyr felles

Detaljer

Brukerdokumentasjon - Medarbeideren

Brukerdokumentasjon - Medarbeideren Brukerdokumentasjon - Medarbeideren Medarbeideren er et program for arbeidsplanlegging og oversikt over ressursdisponeringen for medarbeiderne i menigheten / kirkelig fellesråd. Medarbeideren er også integrert

Detaljer

K A R T L E G G E R E N

K A R T L E G G E R E N K A R T L E G G E R E N BRUKER VE IL EDNING FOR KARTLEG GEREN VERSJ O N 2, R E V. 3 INNLEDNING... 2 BRUKERSTØTTE... 2 ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON... 3 TEKNISKE SPESIFIKASJONER... 4 TILLEGGSKRAV FOR KJØRING

Detaljer

epocket Handyman Mobile Version 7-03

epocket Handyman Mobile Version 7-03 epocket Handyman Mobile Version 7-03 epocket Handyman Mobile Innhold 1 Hva er Handyman 4 2 Informasjonsflyt med Handyman 5 3 Før du begynner å bruke Handyman 6 4 Oversikt over menyene 7 4.1 Mine oppgaver

Detaljer

Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS

Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS Textpilot og tilhørende materiell, symboler og grafikk er Include AS opphavsrett. Nuance talesynteser (Stine og Serena) er Nuance opphavsrett

Detaljer

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5.

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5. WisWeb Navi, kurs Innhold Side 1. Bakgrunn 2 2. Bruke WisWeb 4 3. Innebygde moduler 11 4. Navi-moduler 13 5. WisWeb-moduler 17 6. Moduler for systemadmin 17 7. SSO-admin 21 8. Import 21 Kurs i WisWeb Navi,

Detaljer

Innføring i EDB. 1. Forord. 1.1 Hensikten med kurset. 1.2 Hensikten med dette kursheftet. 1.3 Hvordan bruke kursheftet. 1.4 Kursheftets utvikling

Innføring i EDB. 1. Forord. 1.1 Hensikten med kurset. 1.2 Hensikten med dette kursheftet. 1.3 Hvordan bruke kursheftet. 1.4 Kursheftets utvikling Innføring i EDB 1. Forord 1.1 Hensikten med kurset Hensikten med dette kurset er å lære de som aldri før har brukt en datamaskin å bli kjent med den og bruke den til enklere oppgaver. Som kurskatalogen

Detaljer

Brukerhåndbok. Din verktøykasse for anbud og prosjekt. Citec AS 2014

Brukerhåndbok. Din verktøykasse for anbud og prosjekt. Citec AS 2014 Brukerhåndbok Din verktøykasse for anbud og prosjekt Skrevet ut: september 2014 3 Innholdsfortegnelse 3 Innholdsfortegnelse Kapittel IIntroduksjon til 6 1 Hva... er nytt 6 2 Systemkrav... 7 3 Kontakt...

Detaljer

Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10

Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10 Huldt & Lillevik Ansattportal Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om Huldt & Lillevik Ansattportal... 3 Beslutninger før du tar i bruk systemet... 4 Hvordan skal

Detaljer

Agro Økonomi. Regnskap. - slik kommer du i gang... Kom i gang Regnskap Agro Regnskap Agrodata AS

Agro Økonomi. Regnskap. - slik kommer du i gang... Kom i gang Regnskap Agro Regnskap Agrodata AS Agro Økonomi Regnskap - slik kommer du i gang... Side 1 Agro Økonomi Regnskap Velkommen som bruker av Agro Økonomi Regnskap. For informasjon om installering av programmet, se heftet Installasjon, oppstart

Detaljer

ejournal User Manual Copyright 2008 ejournal AS

ejournal User Manual Copyright 2008 ejournal AS Copyright 2008 ejournal AS Innholdsfortegnelse 1. Saksbehandling...4 1.1. Ny sak...5 1.2. Finn dataposter...7 1.3. Siste søk...13 1.4. Siste saker...13 1.5. Egne aktive saker...13 1.6. Ufordelte saker...13

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal

Huldt & Lillevik Ansattportal Huldt & Lillevik Ansattportal Praktisk bruk Oppdatert 2012-05-04 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om Huldt & Lillevik Ansattportal... 3 Beslutninger før du tar i bruk systemet... 4 Hvordan skal

Detaljer

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5.

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5. WisWeb Navi, kurs Innhold Side 1. Bakgrunn 2 2. Bruke WisWeb 4 3. Innebygde moduler 11 4. Navi-moduler 13 5. WisWeb-moduler 17 6. Moduler for systemadmin 17 7. SSO-admin 21 8. Import 21 Kurs i WisWeb Navi,

Detaljer

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap 1 Innledning DnB har utviklet et tilbud til deg som er nettkunde og som ønsker en enkel regnskapsløsning for din personlige økonomi. Første gang du benytter "Mitt regnskap" kommer du til en oversikt som

Detaljer