Brukerveiledning nytt prøveprogram for fuglehundprøver i DogWeb-Arra prøve.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukerveiledning nytt prøveprogram for fuglehundprøver i DogWeb-Arra prøve."

Transkript

1 Brukerveiledning nytt prøveprogram for fuglehundprøver i DogWeb-Arra prøve. Dette er en enkel brukerveiledning for det nye prøveprogrammet - DWA. Det vil ikke bli gitt en detaljert beskrivelse av de enkelte skjermbilder og felt, da det meste er selvforklarende og med gode ledetekster. Rutinen blir nå den at ingen deltakere lenger sender inn påmeldingsskjema. Deltakeren betaler sin påmelding over nettbank, bankgiro, telegiro etc. og må på betalingen oppgi hundens registreringsnummer, klasse og ønsket startdag. Dersom fører er en annen enn eier, må en også oppgi fører. Etter prøven skal resultatene registreres inn i programmet, premielistene samt resten av prøvepapirene sendes NKK. Kritikkskjema skal ikke lenger sendes til NKK, men sendes til de respektive raseklubber som før. Programmet vil bli videreutviklet løpende, og vi vil da sørge for å oppdatere veiledningen på nettet. En prøvearrangør har behov for: 1 PC (bærbar) 1 laserskriver (nåleskrivere er ikke lenger aktuelle),(med forholdsvis rett papirbane) Nye prøveskjemaer (bestilles som vanlig hos FKF). ADSL kommunikasjon. Klubbens IDnr og Klubbens passord tilgjengelig samt prøvens tildelte ref nr (eks: ) fra NKK. For å kunne kjøre prøveprogrammet må du logge inn via sidene til NKK Gå til loginntjenester lukkede tjenester, klubbsystemer. Bruk klubbens ID og passord for å komme inn, gå deretter til vedlikehold av årets prøver og klikk på den aktuelle prøven. Nederst i vinduet på prøven er det et felt for passord. Lag ditt eget passord for denne prøven. Gå deretter tilbake loginntjenester lukkede tjenester, klubbsystemer og gå til DogWeb-Arra. Du bruker prøvens ref.nummer (tilsendt fra NKK) sammen passordet du nettopp lagde for å komme inn i programmet. Se skjermbilde på neste side. Oppstår det problemer eller uklarheter kan arbeidsgruppen kontaktes i nevnte rekkefølge: NKK tlf.: (mandag-fredag kl 08: ) Ellen Bakke Dobloug tlf.: / Odd Harald Sørbøen tlf.: / Terje Tvedt tlf.: Lykke til! 1

2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 STARTE PROGRAMMET... 3 Påloggingsbilde... 3 Hovedmenyen Administrere programmet, priser, klasser mm... 5 FØR ARRANGEMENTET... 6 Legge inn påmeldinger manuelt... 7 Vedlikehold av påmeldinger Arbeide med dommere Arbeide med partier Registrering av premier under prøven Katalog og utskrifter Lage svarbrev Utskrift av partlister Utskrift av kritikkskjema Utskrift av resultater VK-semifinale og finale ETTER ARRANGEMENTET Registrering av resultater OVERFØRE PROGRAMMET TIL LOKAL PC

3 STARTE PROGRAMMET. For å kunne kjøre prøveprogrammet må du logge inn via sidene til NKK Gå til loginntjenester lukkede tjenester, klubbsystemer. Bruk klubbens ID og klubbens passord for å komme inn, gå deretter til vedlikehold av årets prøver og klikk på den aktuelle prøven. Nederst i vinduet på prøven er det et felt for passord. Lag ditt eget passord for denne prøven. Gå deretter tilbake loginntjenester lukkede tjenester, klubbsystemer gå til DogWeb-Arra prøve. Du bruker prøvens ref.nummer (tilsendt fra NKK) sammen passordet du nettopp lagde for å komme inn i programmet. Se skjermbilde under. Påloggingsbilde. Tips Les alltid innhold i det hvite feltet oppe til høyre. Det inneholder ofte veiledning til de enkelte bilder og felt. Du er nå inne under administrasjon av prøve, og første gang må du redigere/velge signatur, dvs legge inn signaturer til de som skal jobbe med programmet i forbindelse med prøven. Flere kan jobbe samtidig på samme prøve, men ikke med redigering av partier. 3

4 Hovedmenyen. Når du har logget på den prøven du vil arbeide med og valgt signatur, får du opp dette bildet. Dette er HOVEDMENYEN for prøveprogrammet. 1. ADMINISTRERE PROGRAMMET, PRISER, KLASSER mm. 2. FØR ARRANGEMENTET. 3. ETTER ARRANGEMENTET. OVERFØRE DOGWEB ARRA TIL LOKAL PC Start med pkt. 1. 4

5 Administrere programmet, priser, klasser mm. Følg ledeteksten i bildet. Det som er viktig å vite er at her bestemmer du hvor mange dager prøven skal gå over, samt hvilke klasser det er mulig å delta i. Ved å sette hake i UK1/AK1 og UK2/AK2 definerer du en to-dagers prøve. Sett kryss i boksen En hund skal kunne meldes på i flere klasser. (Det gir en hund anledning til å starte både i VK og AK) Dommersatser brukes foreløpig ikke. 5

6 FØR ARRANGEMENTET. Under menyen Før arrangementet finner du det meste av det du kommer til å jobbe med. 1. Legge inn påmeldinger manuelt 2. Vedlikehold av påmeldinger 3. Arbeid med dommere og partier 4. Katalog og utskrifter 6

7 Start med pkt. 1 Legge inn påmeldinger manuelt Når du har registrert hundens registreringsnummer og hvilke klasse / dager hunden skal starte, vil du umiddelbart få en tilbakemelding med NAVN og RASE på hunden. Programmet henter opplysninger fra NKKs hundedatabase, både norske og utenlandske reg.nr. forutsatt at hunden er omregistrert til Norge. Ved å velge OK knappen får man opp side 2 (se bilde neste side) som inneholder flere opplysninger om hunden, her du må legge inn fører dersom den ikke er samme som eier. Hvis hunden ikke er registrert i NKKs register eller du arbeider lokalt, må alle opplysninger legges inn manuelt. Da vil hele side 2 være blank.. TIPS Sjekk hundenavn og eieradresse mot påmeldingsopplysningene. Det lønner seg å notere løpenummeret på påmeldings-blanketten for å finne tilbake dersom dette blir nødvendig. 7

8 Bildet viser side2. ved registrering av ny deltaker. 8

9 Vedlikehold av påmeldinger. Ved å velge pkt. 2 Vedlikehold av påmeldinger fra menyen Før arrangementet, får man opp dette bildet. Her har arrangør flere muligheter til å få frem opplysninger om en hund, enten direkte eller via eier. Legg merke til rubrikken Vis eiers påmeldinger nede til venstre i bildet over. Ved å krysse av her vil det komme opp en oversikt som viser alle hundene en eier har meldt på, og da samlet under eier. Her er resultatet av et valg der hundene fremkommer alfabetisk. Ved å klikke på reg.nr. kan man få opp detaljer om en enkelt hund. 9

10 Her er valgt Eiers påmeldinger, og disse kommer da samlet under eier. Du får samtidig status på klasse, parti og betaling Bruk denne for å kontrollere at registreringene stemmer med påmeldingen (dag, klasse, betaling osv. Her vises en del av de opplysningene som oppdateres pr. hund. Dette er en del av side 2 og viser bl.a. hvor feltet for Fører kan endres og hvor man kan utvide deltakelsen for en hund, se Klasse. Eller ajourføre betalingsstatus 10

11 Arbeide med dommere Når du i menyen Før arrangementet velger Arbeide med dommere, er det dette bildet som kommer opp. Ved å klikke på Legg til ny dommer, vil du få direkte adgang til en tabell over alle dommere som er registrert hos NKK. Du kan så plukke dommere fra denne. Nederst i tabellen er det mulig å legge inn dommere som ikke er registrert hos NKK, eks. utenlandske dommere, dommerelever, eller settedommere. 11

12 Arbeide med partier Dette bildet viser hvor mange hunder som ikke er tildelt parti de enkelte dager. Før partitildeling finner sted vises altså totalt antall hunder påmeldt i de enkelte klasser. Når du skal fordele hunder på partier, må du gjøre dette pr. dag. I eksempelet her skal UK og AK settes opp for dag 1, og det settes opp et rent UK parti, et rent AK parti og et blandingsparti. VK settes opp for seg selv. Viktig! Du må alltid sette hake foran de klasser du ønsker å fordele. Hvis det er flere hunder til fordeling enn det du har plass til på partiet, vil noen ligge igjen under Ikke tildelte hunder. Det er mulig å opprette et tomt parti, se oppe til venstre i vinduet, for deretter å legge hunder inn på dette partiet. Hvis du ønsker å opprette egne partier for hunder som skal på venteliste, lar du første bokstav i partinummer = X. Parti som starter med X blir oppfattet av systemet som venteliste, noe som vises igjen i teksten i svarbrevet. 12

13 Når du har satt opp partiene, og går inn via Partier, får du opp dette bildet. Det er tre symboler til høyre i bildet, tilknyttet hvert parti. Ved å sette markøren på disse symbolene får du frem en hjelpetekst som viser hva som skjer når du trykker på symbolet. Det første gir deg mulighet til å slette et parti. (deltagerne havner da blant ikke tildelte hunder ) Det andre gir deg mulighet til å endre opplysningene om partiet, som NR og DOMMERE. Det tredje gir deg en oversikt over deltakerne på partiet, se neste bilde. 13

14 Når du har klikket på symbolet som gir deg en oversikt over deltakerne på et parti, fremkommer dette bildet. Øverste delen inneholder opplysninger om partiet, nederste delen viser en oversikt over deltakere som ikke er fordelt på partier. Øverst til venstre ser du hvilket parti du har valgt. Øverst til høyre finner du teksten Omrokering. Ved å trykke på den trekker du ny startrekkefølge for partiet. Det er mulig å flytte hunder fra Partiet og ned Ikke tildelte hunder. Det er mulig å flytte hunder fra Ikke tildelte hunder og opp på Partiet. Det er mulig å bytte hunder mellom Ikke tildelte hunder og Partiet. 14

15 Du flytter hunder ved å merke en hund, og deretter bruker et av symbolene du finner i høyre-margen. Merker du en hund på Partiet, og trykker den røde pilen, flyttes hunden ned til Ikke tildelte hunder. Merker du en hund i Ikke tildelte hunder, og trykker den grønne pilen, flyttes hunden opp på Partiet. Merker du en hund både på Partiet og i Ikke tildelte hunder, og trykker dette symbolet, bytter hundene plass. Det er også mulig å merke to hunder på Partiet, og la disse bytte plass internt. Hvis du sletter en hund på Partiet, og deretter merker en hund i Ikke tildelte hunder for så å flytte denne opp på Partiet, da vil den alltid legge seg inn på den første ledige plassen på Partiet. Dette er gjort for at du skal kunne erstatte hunder på et parti uten å trekke ny startrekkefølge. De fleste har vel erfart at hunder trekkes fra deltakelse etter at lister er skrevet ut og lagt i dommerbøkene. Da er det greit å kunne erstatte en hund slik at de andre beholder den plassen de har fått tildelt. 15

16 I stedet for Ikke tildelte hunder er det mulig å velge et Parti. På denne måten får du opp to parti i bildet, og du kan bytte hunder mellom partiene, eller flytte opp eller ned hvis det er ledige plasser. All funksjonalitet som er mulig mellom Partiet og Ikke tildelte hunder, er også mulig mellom to partier. Registrering av premier under prøven. Etter at dagens prøving er avsluttet, henter du opp samme bildet for å registrere premiene som er utdelt i løpet av dagen. I tillegg til selve premiegraden er det mulig å legge til for eksempel CACIT, CK etc. i feltet til høyre for premiegrad. Når dagens premier er registrert kan du skrive ut premieliste. 16

17 Katalog og utskrifter Lage svarbrev Katalog og utskrifter ptk 4. Her finner du 4 felt der teksten skal skrives inn. Det er et begrenset antall tegn i hvert felt så du må kontrollere at teksten blir korrekt, og kanskje justere noe. Svarbrevet vises i PDF før det skrives ut. Utskrift av partlister Når du velger utskrift av Partier, får du opp dette bildet. Du merker de partiene du ønsker å skrive ut, registrerer antall plasser du vil ha på partilisten, og skriver ut. (se eksempel på neste side) 17

18 Eksempel på partiliste som kan skrives ut. Utskrift av kritikkskjema Tilsvarende rutine benyttes ved utskrift av kritikkskjema. Du må merke av det eller de parti du ønsker utskrift av. Når du velger Skriv ut valgte partier, legges det ut en PDF-fil som du enten kan skrive direkte ut eller gjøre endringer til før utskrift. Kryss i skriv ut blankt skjema skriver ut skjema til bruk for etteranmeldte som du ikke har får registrert. Det er fornuftig å skrive ut noen slike på forhånd. 18

19 Utskrift av resultater Gå til Før arrangementet 4. Katalog og utskrifter 7 premieliste utskrift. Her kan du velge hva du vil skrive ut, Klasse pr dag, alle, runde 1 runde 2 osv. VK-semifinale og finale Hvis du har VK som går over flere dager, må du definere partier i runde 2 og evt. runde 3. Du går da inn i dette bildet og velger Legg til et tomt parti. I bildet under ser du hva du får anledning til å registrere. Du må velge Runde = 2 hvis det er andre dag av en VK, og Runde = 3 hvis det er tredje dag av en VK. NB! Det er tilstrekkelig å registrere en semifinale med f.eks teksten SEM i Partinr. selv om du skal sette opp flere semifinaler (se neste side). I Type kan du velge mellom Kvalifisering, Semifinale og Finale 19

20 Nå skal du sette opp semifinaler. Du har allerede definert et parti du har kaldt Sem i Partinr, og du har lagt inn runde 2. Du velger dette partiet, og du vil få et bilde som vist over. Dette vil i utgangspunktet ikke ha noen deltakere. I nedre del av bildet velger du nå etter tur de VK-kval partiene du skal plukke hunder fra. Du merker de hundene som skal gå videre til semifinale. Dette gjør du ved å holde nede CTRL-tasten og samtidig klikke med venstre museknapp på de enkelte hunder. Når alle er merket, trykker du på den grønne pilen og hundene flyttes opp til partiet Sem. Dette gjør du for samtlige VK-kval parti. 20

21 Når du skal kjøre Semifinale vil du nå ha mer enn 20 hunder samlet i partiet Sem. Du lar nå maskinen sette opp samtlige semifinaler ved å registrere det antall hunder du ønsker i de enkelte semifinale parti. Du får frem en melding på skjermen når du trykker OK. Rutinene er de samme for finale, men da slipper du å splitte partiet. ETTER ARRANGEMENTET Registrering av resultater. Når prøven er ferdig må du registrere resultatene. I hovedmenyen, etter arrangementet velges registrering av resultater. Du velger hvilket parti du ønsker å registrere ved å merke dette i Resultat registrering. 21

22 Hundene fremkommer i den rekkefølge de var satt opp på partiet, og du registrerer rett fra det kritikkskjema som ligger i dommerboken. Husk at det kan være rokkering av kritikkskjema i forhold til den opprinnelige oppsettet (hunder som ikke har møtt, eller har byttet parti på trappa og der det er kommet etteranmeldte inn) I slike tilfelle må ALLTID registreringsnummeret føres på partilisten. Kontroller nøye at registreringsnummer på kritikkskjema stemmer overens med tilsvarende i resultat registrering. For skogsfuglprøver skal det IKKE registreres egne stand, heller ikke verdi i rubrikk for selvstendighet. Huk av i boksen Resultater for partiet ferdig registrert når inntasting er kontrollert og korrekt. DERSOM PRØVENS HOVEDKVARTER IKKE HAR INTERNETTFORBINDELSE (minimum ADSL) må du overføre prøven til din PC før arrangementet starter! 22

23 OVERFØRE PROGRAMMET TIL LOKAL PC I hovedmenyen finnes et menypunkt Overføre DogWeb Arra til lokal PC, benyttes dersom det skal arbeides med programmet utenfor internettforbindelse. Når du velger det menypunktet får du opp et vindu som vil fortelle deg hva du skal gjøre. 23

HÅNDBOK FOR JAKTPRØVEKOMITEER

HÅNDBOK FOR JAKTPRØVEKOMITEER HÅNDBOK FOR JAKTPRØVEKOMITEER Innhold: 0 Forord... 3 1 Informasjon fra Aktivitetsavdelingen i NKK... 4 1.1 Kontaktperson... 4 2 Søknad... 5 2.1 Beslutning på klubbplan, budsjett... 5 2.2 Generelt/frister...

Detaljer

HÅNDBOK FOR PRØVELEDERE

HÅNDBOK FOR PRØVELEDERE HÅNDBOK FOR PRØVELEDERE Innhold: 0 Forord... 3 1 Informasjon fra Aktivitetsavdelingen i NKK... 4 1.1 Kontaktpersoner... 4 2 Søknad... 5 2.1 Beslutning på klubbplan, budsjett... 5 2.2 Generelt/frister...

Detaljer

Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører

Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører Nettmelding Brukerveiledning Generell 0.5.doc Side 1 av (26) Innledning Dette er den generelle brukerveiledningen til Elsmart Nettmelding. Denne veiledningen

Detaljer

SportsAdmin Brukerveiledning. Registrering av kurs, NSF

SportsAdmin Brukerveiledning. Registrering av kurs, NSF SportsAdmin Brukerveiledning Registrering av kurs, NSF NSF har laget en brukerveiledning for registrering av kurs, som vi håper vil være til god hjelp. Er det noe som er uforståelig er det fint om vi får

Detaljer

Velkommen til «Startkurs» i Mysoft!

Velkommen til «Startkurs» i Mysoft! Velkommen til «Startkurs» i Mysoft! Innhold: 1. Innlogging 2-3 2. Oppdatering av egen profil 3-5 3. Startsiden, oppbygning og grunnfunksjonalitet 6-8 4. Oppdatering av lagsinformasjon 9 5. Opprette anlegg

Detaljer

Bruker- dokumentasjon. for. Norsk Kompetanseregister

Bruker- dokumentasjon. for. Norsk Kompetanseregister Bruker- dokumentasjon for Norsk Kompetanseregister Kortinnehaver Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse Innledning...3 Kortinnehaver..4 Innlogging... 4 Innlogging med kompetansebevis... 4 Innlogging fra Internett...

Detaljer

PUBLISERING AV ANNONSE... 24

PUBLISERING AV ANNONSE... 24 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 4 AJOURHOLD / NY STILLING... 5 Opprettelse av ny stilling... 5 Ansvarlig / Medansvarlig... 7 Søknadsfrist... 8 En side / fire arkfaner... 8 Godkjent for flere språk...

Detaljer

Innføring og bruk av CupAssist Tilpasset badminton Versjon 7 2010

Innføring og bruk av CupAssist Tilpasset badminton Versjon 7 2010 Innføring og bruk av CupAssist Tilpasset badminton Versjon 7 2010 Denne veiledningen vil deg et nødvendig innblikk i CupAssist-løsningen. For detaljer henvises til hjelpeknapp som finnes i alle vinduer.

Detaljer

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish.

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish. Brukermanual - Joomla Bonefish brukermanual - Joomla Gratulerer med ny nettside fra Bonefish. Du er nå blitt eier og administrator for din egen nettside, noe som gir deg visse forpliktelser ovenfor din

Detaljer

Alge Timing Norge AS

Alge Timing Norge AS Alge Timing Norge AS Brukerdokumentasjon for A L G E - A l p i n Versjon 2006 Resultatservicesystem for norske alpine renn Alge Timing Norge as Postboks 371 5702 VOSS Tlf. : 56 52 98 20 Fax. : 56 52 98

Detaljer

Røde Kors. Ressurssystemet. Øvelser i bruk av ressurssystemet

Røde Kors. Ressurssystemet. Øvelser i bruk av ressurssystemet Røde Kors Ressurssystemet Øvelser i bruk av ressurssystemet Innhold 1. Ta Ressurssystemet i bruk Instruks for å opprette en bruker... 4 2. Har du glemt ditt passord?... 7 3. Hva finner du under menyene?...

Detaljer

JechSoft Victoria for oppmannen. Installering

JechSoft Victoria for oppmannen. Installering 1 JechSoft Victoria for oppmannen JechSoft Victoria er et windowsbasert program til bruk for arrangering av svømmestevner. Programmet har også en integrert del for påmelding til stevner man ikke arrangerer

Detaljer

Brukerveiledning for SparTi

Brukerveiledning for SparTi Norsk Bridgeforbund SparTi Brukerveiledning for SparTi Klubbens Hjemmeside 10.10.05 1 Innhold 1) Første gangs bruk av hjemmeside. Oppsett og passord... 3 2) Oppdatering av hjemmeside... 11 3) Forklaring

Detaljer

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 1 Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 2 Innholdsfortegnelse 1 Brevfabrikken innledning 4 2 Komme i gang /Registrer 5 2.01 Registrer 5 2.02 Last ned program 5 3 Min side: 6 3.01 Kontodetaljer

Detaljer

NO 982 111 986 MVA Bankplassen 1a 0151 Oslo. Kontingent.no Oppsett, funksjonaliteter og FAQ

NO 982 111 986 MVA Bankplassen 1a 0151 Oslo. Kontingent.no Oppsett, funksjonaliteter og FAQ Kontingent.no Oppsett, funksjonaliteter og FAQ Innhold Introduksjon...3 Administrator grensesnittet...3 Registrere medlemskategorier...5 Informasjonsfelter...6 Registrere et Kontingent...6 Kontingent:...7

Detaljer

Brukerveiledning. for publiseringsløsningen. Dashboard CMS. Utarbeidet av

Brukerveiledning. for publiseringsløsningen. Dashboard CMS. Utarbeidet av Brukerveiledning for publiseringsløsningen Dashboard CMS Utarbeidet av Sist revidert: 24.05.2013 Forord Denne brukerveiledningen er laget som et hjelpemiddel for raskt å komme i gang med redigering av

Detaljer

Enkel veiledning: Under «tilbud» vil man få opp tilbud som ditt eget lag har gjort avtale med, eller DFS sentralt har en avtale med.

Enkel veiledning: Under «tilbud» vil man få opp tilbud som ditt eget lag har gjort avtale med, eller DFS sentralt har en avtale med. Noen få utvalgte lag er nå valgt ut til å teste siste versjon. Dere som er valgt ut vil få mer informasjon og tettere oppfølgning. Vi håper dere kan ta jobben med å få flest mulig i eget lag til å installere

Detaljer

HELIOS 4. Quick Guide. 3210 Sandefjord Mail: info@notaplan.no Tlf.: 33 80 42 50 Faks: 33 47 88 28

HELIOS 4. Quick Guide. 3210 Sandefjord Mail: info@notaplan.no Tlf.: 33 80 42 50 Faks: 33 47 88 28 HELIOS 4 Quick Guide Velkommen til Helios 4 veiledning. Veiledningen er en introduksjon til Helios 4 menynavigasjon, bruk av snarveier og linker, vedlikehold av kartoteker, normal bruk av ordrebildet og

Detaljer

Introduksjon til. datax. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet.

Introduksjon til. datax. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet. Introduksjon til datax Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet. Produsent og distributør: Mamut ASA Boks 5205, Majorstuen 0302 Oslo Tlf.: 23 20 35 00, Faks: 23 20 35 01 Internett: www.mamut.no

Detaljer

Tidtaking i HMBIK-bedrifts-o-løp

Tidtaking i HMBIK-bedrifts-o-løp Tidtaking i HMBIK-bedrifts-o-løp (Lars S. Skeide, september 2006/Vidar Haugsvær 2009/Øistein Stemme 2015) Utstyr Datamaskiner MTR4-klokke Skriver Skjerm Koble utstyret sammen Oppstart av utstyret Programvaren

Detaljer

Brukerveiledning. Sist oppdatert: August 2013

Brukerveiledning. Sist oppdatert: August 2013 Brukerveiledning Sist oppdatert: August 2013 Innhold Om VOKAL Oppdatert august 2013 1 Roller og rettigheter i systemet 3 Hvordan endre passord 5 Support 7 Lærer registrering og visning Kartlegging 9 Hvordan

Detaljer

Hvordan bruke Ixmal Control

Hvordan bruke Ixmal Control Hvordan bruke Ixmal Control Side 1 av 26 Innhold: LESE INN DATA OPPSTART...3 INNSTILLINGER...3 FORHÅNDSVALG...4 ADMINISTRATORS VALG...5 DAGSEDDEL...6 FINNE OG VELGE MEDARBEIDER...6 REGISTRERE TIMER OG

Detaljer

Søke om pensjon trinn for trinn. KLP.no. Pålogging

Søke om pensjon trinn for trinn. KLP.no. Pålogging Søke om pensjon trinn for trinn Som arbeidsgiver er man ansvarlig for å sende inn pensjonssøknad på aktive arbeidstakere, dette gjelder alle pensjonsytelser. For å gjøre denne jobbe enklere og mer oversiktlig

Detaljer

Enkel brukerveiledning myweblog

Enkel brukerveiledning myweblog Enkel brukerveiledning myweblog Sist oppdatert 14.11.2013 (betalingsrutiner). Introduksjon myweblog er et web-basert system som skal brukes i forbindelse med booking av fly, registrering av flyturen etterpå

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO Noen av illustrasjonene i denne brukerveiledningen er hentet fra kommunens tilsvarende system. Virkemåten er imidlertid den samme. 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Brukermanual. Versjon 1.3.5. Copyright 2002 Devinco AS

Brukermanual. Versjon 1.3.5. Copyright 2002 Devinco AS Brukermanual Versjon 1.3.5 Copyright 2002 Devinco AS Manual SpeedyCraft Client 1. utgave, mai 2003 (V 1.3.5) Devinco AS Dersom du har kommentarer, ønsker eller synspunkter ang. denne manualen, vennligst

Detaljer

Systems AS. Brukerhåndbok. Master

Systems AS. Brukerhåndbok. Master Brukerhåndbok Master Maritech Systems AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Det tas forbehold om feil i brukerhåndboken. Maritech Systems AS påtar seg ikke ansvar for følger av feil i denne håndboken.

Detaljer

Mysoft Idrett Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart

Mysoft Idrett Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart Mysoft Idrett Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart SJEKKLISTE VED OPPSTART OPPDATERT EGEN PROFIL (kap 2) OPPDATERT INFORMASJON OM LAGET (kap 3) TILDELT RETTIGHETER TIL STYRET (kap

Detaljer

Brukerveiledning til korpsdrift

Brukerveiledning til korpsdrift Brukerveiledning til korpsdrift Innledning Etter en lang utviklingsperiode har NMF nå lansert nye tjenester for korpsdrift på nett. Dette dokumentet vil utvikles etter hvert som mer funksjonalitet legges

Detaljer

1. AGRESSO BROWSER... 1. 1.1.1 Browserens skillekort... 3. 1.1.2 Verktøymenyen i Browser... 3. 1.1.3 Velg kolonner til browseren...

1. AGRESSO BROWSER... 1. 1.1.1 Browserens skillekort... 3. 1.1.2 Verktøymenyen i Browser... 3. 1.1.3 Velg kolonner til browseren... Innholdsfortegnelse 1. AGRESSO BROWSER... 1 1.1 START AV BROWSER... 2 1.1.1 Browserens skillekort... 3 1.1.2 Verktøymenyen i Browser... 3 1.1.3 Velg kolonner til browseren... 5 1.1.4 Legg til felt... 5

Detaljer