ALGE - Cup. A L G E - C u p

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ALGE - Cup. A L G E - C u p"

Transkript

1 A L G E - C u p Versjon 2002 Administrasjon- og resultatservicesystem for turneringer i fotball, håndball, basketball,etc.. Alge Timing Norge as Postboks VOSS Tlf.: Fax.: Mobtlf:

2 Innhold FORORD 1 INSTALLASJON AV ALGE-CUP 1.1 Før installasjon 1.2 Installasjon av programvaren 1.3 ALGE-Cup i nettverk 2 KORTFATTELIG BRUKERVEILEDNING 2.1 BRUK AV WINDOWS-PROGRAM 2.2 OPPSETT VED INSTALLASJON Systemparameter Skriftstyper på printer Skjermfarge 2.3 HVORDAN AVVIKLE EN TURNERING Ny turnering Systemparameter Klasser Lag Fakturering Personell Grupper Baner Kamptidspunkt Generer internt kampoppsett Ajorhold internt kampoppsett Utskrift internt kampoppsett Plasser kampene Ajourhold/forespørsel kampoppsett Utskrift kampoppsett Dommere Dommerkort Innmelding av resultat Forespørsel på resultat Utskrift av resultat Kontroll av ferdigspilte grupper. 3. VEDLIKEHOLD 3.1 Klasser 3.2 Grupper Generere grupper pr. klasse 3.3 Lag

3 3.4 Kategori 3.5 Personer 4. KAMPOPPSETT 4.1 Baner 4.2 Generere kamptidspunkt 4.3 Generere internt kampoppsett 4.4 Ajourhold internt kampoppsett 4.5 Plassere kampene 4.6 Ajourhold kampoppsettet 4.7 Plassér dommer til kamp 5. UTSKRIFTER 5.1 Lag 5.2 Faktura 5.3 Betalingsstatus 5.4 Utskrift lagsetiketter 5.5 Kortbestilling 5.6 Utskrift av internt kampoppsett 5.7 Utskrift av kampoppsett 5.8 Utskrift av resultat 5.9 Utskrift av dommere/personer 5.10 Utskrift av adresselapper - personer 5.11 Utskrift av dommeretikett/-liste 6. SYSTEMFUNKSJONER 6.1. Systemparameter 6.2 Printer fonter 6.3 Skjerm farge 6.4 Backup (Sikkerhetskopi) 6.5 Indexering av kartotek 6.6 Nullstill data (ny turnering) 6.7 Nullstille plasserte kamper i kampoppsettet 7. RESULTATSERVICE 7.1 Registrer resultat 7.2 Forespørsel på resultat 7.3 Kontroll av ferdigspilte grupper 7.4 Statistikkdata fra turneringen

4 Forord ALGE-Cup er et administrasjons-system for turneringer i fotball, o.l. arrangementer. Systemet er tenkt å dekke behovet mange arrangører har for å administrere/planlegge en turnering og selve gjennomføringen av denne. ALGE-Cup har vist seg i praksis og være et svært godt hjelpemiddel for sekretæriatet under selve arrangementet. ALGE-Cup vil bli kontinuerlig vedlikeholdt i samarbeid med brukerne for at systemet skal bli best mulig og dekke de krav og behov som en forventer et slikt system skal dekke. I den forbindelse er Alge Timing Norge AS interessert i kommentarer og endrings-ønsker slik at vi sammen kan bringe ALGE-Cup videre. Versjon -02 Installer versjonen som beskrevet i kap. 1. Følg forøvrig veiledningen i kap. 2. Lykke til! Alge Timing Norge as Postboks VOSS Tlf. : Fax. : Mobtlf : Det ulovlig å kopiere programvaren samt innholdet i denne bruker-dokumentasjonen uten skriftlig samtykke med Alge Timing Norge as.

5 1. INSTALLASJON AV ALGE-Cup Dette kapittelet beskriver hvordan en skal installere ALGE -Cup programvaren på en datamaskin ved hjelp av programmet SETUP.EXE. Installasjons-programmet veileder en igjennom denne prosessen. Programmet er som standard oppsatt som en-bruker, dvs. kan kjøres på en frittstående PC. Ønsker en nettverksløsning, se eget punkt nedenfor. 1.1 FØR INSTALLASJON Kontoller at datamaskinen tilfredstiller noen minimumskrav. 1. En 80486SX 25 MHz prosessor eller bedre og VGA skjemkort 2. 4Mb RAM 3. Microsoft Windows, versjon 3.1 (eller senere) 4. 3 Mb ledig plass på harddisken. 1.2 INSTALLASJON AV PROGRAMVAREN Installasjon skal foretas fra Windows. Før installasjonen blir foretatt, vær sikker på at ikke andre Windows-applikasjoner (andre enn Program manager) er aktive. 1. Sett inn disketten merket diskett-1 i drive A eller B på datamaskinen. 2. I Windows Programbehandling, velg Kjør fra file-menyen. 3. Skriv A:setup (eller B:setup) på kommandolinjen, og kvitter med OK. 4. Følg videre veiledning på skjermen. Når installasjonen er ferdig, vil du se at det har blitt opprettet en ny programgruppe i Windows med ALGE-Cup som programobjekt. Programgruppen er unødvendig stor på skjermen, og kan forminskes ved å stille markøren på kantene på gruppen, trykke ned, og holde nede, venstre musetast. Skyv gruppens kanter til du har fått ønsket størrelse, og slipp musetasten.

6 1.3 ALGE-CUP I NETTVERK ALGE-Cup er oppsatt som èn-bruker, dvs. kan kjøres på en frittstående PC. Dette vil være den normale bruksformen for de aller fleste som kjører ALGE-Cup. Skal en kjøre nettverk, dvs. flere PC'er koblet sammen, må noen korrigeringer utføres av en person som har kjennskap til nettverk og Windows. Ta kontakt med Alge Timing Norge AS for mer informasjon dersom en ønsker nettverksinstallasjon.

7 2. KORTFATTELIG BRUKERVEILEDNING Dette er ment som en huskeliste ved igangsetting av systemet, og senere ved gjennomføring av en turnering/cup. Derfor er oppsettet mer en stikkordliste, og en må bruke de senere kapittelene i brukerveiledningen for mer detaljerte opplysninger. 2.1 BRUK AV WINDOWS-PROGRAM For generell informasjon og opplæring i bruk av Windows og Windows-program, henvises til brukerhåndboken for Microsoft Windows. Husk! For å flytte fra et felt til neste felt (objekt) benyttes TAB-tasten (ikke ENTER som i eldre typer system). 2.2 OPPSETT VED INSTALLASJON Disse data bør settes når en tar ibruk systemet, men kan selvfølgelig endres senere også Systemparameter Ajourfør systemparameter via SYSTEMFUNKSJONER/SYSTEMPARAMETER Skriftstyper på printer I menypunktet SYSTEMFUNKSJONER/PRINTERFONTER settes skriftstyper og størrelser. Husk at printeren må være oppkoblet når dette gjøres Skjermfarge Velg ønsket skjermfarge via SYSTEMFUNKSJONER/SKJERMFARGE. På svart/hvitt-skjermer passer det best med hvit bakgrunn.

8 2.3 HVORDAN AVVIKLE EN TURNERING Ny turnering En nullstiller vanligvis data fra foregående turnering. Benytt menypunktet SYSTEMFUNKSJONER/NY TURNERING Systemparameter Ajourfør systemparameter via SYSTEMFUNKSJONER/SYSTEMPARAMETER Klasser Opprett klassene i VEDLIKEHOLD/KLASSER. Husk å angi riktig turneringstype. Mest vanlig er ; o Forenklet serie o Serie + cup Tilfeldige kamper uten sluttspill og tabell. Benyttes oftest i miniputt-spill. Seriespill i grupper, der en eller flere fra hver gruppe går videre til cup (sluttspill) i klassen Lag Opprett lagene som skal delta i VEDLIKEHOLD/LAG. Utskrift av påmeldte lag foretas via UTSKRIFTER/LAG Utskrift av etiketter for påmeldte lag foretas via UTSKRIFTER/LAGETIKETTER Fakturering Systemet inneholder en enkel faktureringsfunksjon. Faktura for påmeldingsavgift / A/B-kort skrives ut via UTSKRIFTER/FAKTURA. Når innbetalingene kommer, ajourføres disse i VEDLIKEHOLD/LAG. Betalingsstatus skrives ut via UTSKRIFTER/BETALINGS-STATUS.

9 2.3.6 Personell Systemet gir mulighet for å ajourføre det personell som skal delta i avviklingen av turneringen. Personellet deles inn i kategorier, som legges inn via AJOURHOLD/KATEGORI. Personer legges deretter inn i ønsket kategori via AJOURHOLD/PERSONER. Personell-lister skrives ut via UTSKRIFTER/PERSONER-DOMMERE. Det kan også skrives ut adresselapper for f.eks. bruk til postutsendelse. Benytt UTSKRIFTER/ADRESSELAPPER PERSONER til dette Grupper Når lagene er registrert, skal klassene deles opp i grupper. Definer disse gruppene i VEDLIKEHOLD/GRUPPER. For klasser med sluttspill, skal det angis hvor mange lag som går videre. Deretter må gruppeinndelingen gis inn på lagene via VEDLIKEHOLD/LAG Baner Første steg i å få laget til kampoppsettet, er å definere de banene som skal brukes. Bruk KAMPOPPSETT/BANER Kamptidspunkt Kamptidspunkt genereres automatisk via KAMPOPPSETT/KAMPTIDSPUNKT. Sett programmet i generer-modus, og velg baner, første og siste starttidspunkt og intervall (tid mellom hver kampstart). Kamptidspunktene skrives ut via UTSKRIFTER/KAMPOPPSETT Generer internt kampoppsett Kampene som skal spilles i serie, genereres automatisk via KAMPOPPSETT/GENERER INTERNT KAMPOPPSETT.

10 Hver kamp tildeles et kampnummer, uten kamptidspunkt og banenummer Ajourhold internt kampoppsett Det interne kampoppsettet kan endres via KAMPOPPSETT/AJOURHOLD INTERNT KAMPOPPSETT. Sluttspillkampene skal også opprettes her. Angi riktig kamptype (sluttspill) og sluttspilldata. For første kamp i sluttspillet etter innledende serie, angis gruppenr som "G+gruppenr" (f.eks "G2" er gruppe 2). De neste kampene i sluttspillet angis som kampnr. Husk også å gi inn plass (1=vinner, 2=andreplass...) Sluttspillnivå velges, dette er informasjon som fremkommer på utskriftene Utskrift internt kampoppsett Alle kamper som nå er definert skrives ut via UTSKRIFTER/INTERNT KAMPOPPSETT Plasser kampene Det interne kampoppsettet skal nå legges ut i tid, dvs. plassere kampene på bane og tid som tidligere er generert (pkt 2.3.9). Benytt KAMPOPPSETT/PLASSER KAMPENE. Velg og søk i klassene en ønsker å jobbe med i internt kampoppsett. Velg og søk i de banene som skal benyttes for disse kampene. Velg kamp ved å dobbeltklikke på kampen som skal plasseres (øverste rammen). Dobbeltklikk så på kamptidspunktet (nederste ramme) det skal spilles (bane og tid). Kampdata blir nå flyttet over. Plasseringen av en kamp kan reverseres ved å dobbeltklikke på kampoppsettet (nederste ramme). Når alle kampene er flyttet over, er kampoppsettet ferdig Ajourhold/forespørsel kampoppsett Om nødvendig kan kampoppsettet ajourføres via KAMPOPPSETT/AJOURHOLD KAMPOPPSETT. I samme menypunkt er det mange forespørselsmuligheter, f.eks Lag's kamper

11 Utskrift kampoppsett Kampoppsettet skrives ut via UTSKRIFTER/KAMPOPPSETT Dommere Dommere legges inn i systemet som personell i en egen dommer-kategori (se tidligere punkt). Legg inn et ID-nr når dommerne opprettes. Dette skal senere legges inn på kampoppsettet som en referanse tilbake til personen. Id-nr (dommernummer) legges inn på kampene via KAMPOPPSETT/PLASSER DOMMER TIL KAMP eller KAMPOPPSETT/AJOURHOLD KAMPOPPSETT. Utskrift av kamplister for dommerne via UTSKRIFTER/DOMMERKORT-LISTER Dommerkort Etiketter for dommerkort kan skrives ut for alle eller et utvalg av kamper via UTSKRIFTER/DOMMERKORT-LISTER Innmelding av resultat Resultat meldes inn via RESULTATSERVICE/REGISTRERE RESULTAT. For sluttspillkamper som ender uavgjort, må en vinner bestemmes ved å klikke på H/B og avgjørelse angis. Tekst-felt kan også brukes til kommentarer. Registrering av sluttspillkamper oppdaterer lagsnr og -navn på neste nivå i sluttspillet Forespørsel på resultat Forespørsel på resultat gjøres via RESULTATSERVICE/FORESPØRSEL. Ved forespørsel på en bestemt gruppe i en klasse, vil også tabell vises Utskrift av resultat Utskrift av resultat foretas via UTSKRIFT/KAMP-RESULTAT.

12 Kontroll av ferdigspilte grupper. For å få med seg navnet på lagene som går videre fra innledende til sluttspillet, kjøres RESULTATSERVICE/KONTROLL AV FERDIGE GRUPPER. Denne funksjonen tas først i bruk på det tidspunkt i turneringen da grupper begynner å bli ferdigspillt. Grupper som er ferdigspillt og ikke tidligere kontrollert, kommer fram med kampresultat og tabell med forslag til de lagene som skal gå videre. "Videre"-lag kan korrigeres. Kvitter med OK, og lagsnr og-navn overføres til første sluttspillkamper. Sluttspillkampene kan da skrives ut med riktig lagsnavn via UTSKRIFTER/KAMPOPPSETT.

13 3. VEDLIKEHOLD 3.1 KLASSER Alle klasser som skal være med i cup-arrangementet, registreres inn her. Klassene må være innlagt før lagene blir registrerte.

14 Vedlikeholdsprogrammene har en lik meny-linje nederst på bildet som viser funksjonene som kan utføres i programmene, som kommando-bokser (Oppretting, endring og forespørring). Ved inngang til bildet er det Endring som blir foreslått og som vises med stor skrift i kommando-boksen. Tastes for å gjøre klart for innregistrering av nye klasser. Gir mulighet for endre i eksisterende klasse, søke etter og ev. slette klassen. Forespørring gir fin oversikt over alle klasser presentert som en tabell, se nedenfor. Klasse Klasse legges inn som ett tegn. Vanligvis legges det inn A, B, C...osv. Klassenavn Klassens navn. Kamplengde Legg inn kampens lengde i minutter for henholdsvis innledende serie og for sluttspillet. Effektiv spilletid. Kamptid Er tiden det tar fra kampen startes til neste kamp kan startes på samme bane. Påmeldings-avgift Påmeldingsavgift for lag som deltar i denne klassen. Kjønn Angir hvilket kjønn denne klassen skal ha. Er bl.a. default ved registrering av lagsdata. Turnerings-type Turneringstype som klassen skal følge i dette arrangementet.

15 Eksempel på skjermbilde ved Forespørring : Legger inn ny klasse i databasen ved Oppretting-modus eller oppdaterer eksisterende klasse ved Endring-modus. Sletter klassen som står på skjermen fra databasen. Ved tast av søkebegrep, vil klassen på skjermen bli blanket ut og operatør kan ved hjelp av musen stille seg i det (de) felt(-ene) han ønsker og taste inn søkekriterier. Søk-kommandoen starter søk etter klasser som er innfrir kravene operatør har gitt i Søkebegrep og viser første forekomst som klasse på skjermen. Dersom feltene på skjermen forblir blanke, finnes det ikke klasser med oppgitt søkebegrep. Søk uten først å gi søkebegrep, viser første klasse i databasen. Henter og viser neste klasse i databasen. Henter og viser forrige klasse i databasen.

16 3.2 GRUPPER Alle grupper som skal være med i cup-arrangementet, registreres inn her. Gruppene må være innlagt før lagene blir registrerte. Tastes for å gjøre klart for innregistrering av nye grupper. Gir mulighet for endre i eksisterende gruppe, søke etter og ev. slette gruppen. Forespørring gir fin oversikt over alle grupper presentert som en tabell, se nedenfor. Klasse Klasse velges utfra innlagte klasser i databasen ved å muse-klikke på en av klassene i listen eller ved å taste klasse-begrepet direkte, f.eks. A. Sammen med gruppenr er klasse nøkkel for oppslag i databasen. Klassenavn Klassens navn vises. Gruppenr Angi gruppenummer for denne klassen.

17 Antall lag videre til sluttspill Antall lag som går videre fra innledende serie til sluttspillet. Eksempel på skjermbilde ved Forespørring : Legger inn ny gruppe i databasen ved Oppretting-modus eller oppdaterer eksisterende gruppe ved Endring-modus. Sletter gruppen som står på skjermen fra databasen. Ved tast av søkebegrep, vil gruppen på skjermen bli blanket ut og operatør kan ved hjelp av musen stille seg i det (de) felt(-ene) han ønsker og taste inn søkekriterier. Søk-kommandoen starter søk etter grupper som er innfrir kravene operatør har gitt i Søkebegrep og viser første forekomst som gruppe på skjermen. Dersom feltene på skjermen forblir blanke, finnes det ikke grupper med oppgitt søkebegrep. Søk uten først å gi søkebegrep, viser første gruppe i databasen. Henter og viser neste gruppe i databasen. Henter og viser forrige gruppe i databasen.

18 3.2.1 Generere grupper pr. klasse Grupper kan automatisk genereres pr. klasse. Ved valg av klasse vises antall lag i klassen og det bestemmes hvor mange lag det skal være i hver gruppe. Det blir da vist hvor mange grupper som opprettes og i Gruppefordeling: vises antall lag som blir lagt i de enkelte gruppene. Her er det mulig å endre, men antallet må alltid stemme med Antall lag til fordeling. Fordeling i de forskjellige gruppene kan skje etter vilkårlig trekking eller på tvers av geografisk gruppeindikator (kan legges inn på hvert lag). 3.3 LAG Alle lag som skal være med i turneringen, må registreres med all den informasjonen som er tilgjengelig. Før registrering kan påbegynnes må klasser og grupper være lagt inn. Lagsregistreringsprogrammet har i tillegg til dette bildet et bilde som viser betalingstatus for laget og som kommer fram når det trykkes på Betalingstatus.

19 Tastes for å gjøre klart for innregistrering av nye lag. Gir mulighet for endre i eksisterende lag, søke etter og ev. slette laget. Forespørring gir fin oversikt over alle lag presentert som en tabell, se nedenfor. Lagsnavn Lagets navn Lagnr Lagnr er et fortløpende nummer som blir tildelt automatisk av systemet. Det er ikke anledning for operatør å endre dette feltet. Kontaktperson Lagets kontaktperson, ofte er dette oppmann for laget. Adresse Her legges inn adressen til kontaktpersonens el. lagets adresse. 2 adressefelt, postnr og poststed.

20 Tlf.nr privat, jobb og ev. telefax Telefonnumre til kontaktperson eller lag. Klasse Velg hvilken klasse laget skal tilhøre. Klassen må være definert på forhånd i vedlikehold av klasse. Klasser det kan velges mellom vises ved å museklikke på pilen til høyre på feltet. Velg en av klassene. Gruppenr Gruppenummer til gruppen dette laget skal spille i. Dette nummer må være ett gyldig gruppenummer for den valgte klassen. Geografisk gruppeindikator Geografisk gruppeindikator for å kunne gruppere hvor laget kommer fra, f.eks. sted, bydel o.l. Denne kan brukes til fordele lagene slik at en prøver å unngå å plassere lag fra samme geografiske sted i samme gruppe. Når grupper genereres kan det tas hensyn til dette eller bruke en vilkårlig trekking. Kjønn Her blir det foreslått kjønnet for den valgte klassen, men feltet kan overstyres. Dato påmeldt Dato for når laget ble påmeldt. Kort Korttypene som kan registreres er A-, B- og C-kort. A-kort dekker normalt overnatting og ev. adgangskort til forskjellige arrangement.o.l i forbindelse med turneringen. B-kort dekker gjerne kun adgangskort. Her er det opp til den enkelte arrangør å bestemme om en ønsker å bruke disse kortene og hva en ønsker å legge i dem. Eventuelle tilleggskort kan registreres. Bosted Bosted for laget ved eventuell overnatting, f.eks. skole, hotell o.l. Boønske Et merke for om bostedet som er lagt inn, er et ønske fra laget. Bosteds tlf. Bostedets telefon hvor laget kan nås. Dato for ankomst. Dato laget ankommer turneringstedet. Klokkeslett for ankomst Klokkeslettet laget ankommer turneringstedet. Ankommet Et merke for om laget er ankommet.

21 Tidligeste startdato. Dato for når dette laget kan ha sin første kamp. Tidligeste startklokkeslett. Tidligeste startklokkeslett for første kamp. Transportbehov Informasjon som kan legges inn dersom laget har behov for transport ved ankomst. Merknadsfelt Felt for å legge inn en linje med fri informasjon. Eksempel på betalingsstatus-bilde: Bildet består av 2 kolonner hvor den ene inneholder Utregnet beløp som blir beregnet av systemet og den andre Betalt beløp som registreres av operatør når betaling kommer inn. Påmeldingsavgift Viser påmeldingsavgift som laget skal betale, utfra påmeldingsavgift knyttet til klassen. Viser også om det er kommet innbetaling. Betaling ordinære A-kort Utregnet beløp = antall A-kort * A-kortavgiften fra system parametre. Innbetalt beløp som er registrert. Betaling ekstra A-kort Utregnet beløp = antall ekstra A-kort * A-kortavgiften fra system parametre. Innbetalt beløp som er registrert.

22 Betaling ordinære B-kort Utregnet beløp = antall B-kort * B-kortavgiften fra system parametre. Innbetalt beløp som er registrert. Betaling ekstra B-kort Utregnet beløp = antall ekstra B-kort * B-kortavgiften fra system parametre. Innbetalt beløp som er registrert. Betaling ordinære C-kort Utregnet beløp = antall C-kort * C-kortavgiften fra system parametre. Innbetalt beløp som er registrert. Betaling ekstra C-kort Utregnet beløp = antall ekstra C-kort * C-kortavgiften fra system parametre. Innbetalt beløp som er registrert. S U M Viser totalsum utregnet - og innbetalt beløp. Eksempel på skjermbilde ved Forespørring : Eksempelet viser de første feltene av lagsinformasjonen. Dersom de forskjellige kolonnene ikke viser hele innholdet i feltet, kan dette gjøres ved å føre muse-markøren opp til overskriften for det aktuelle feltet og stille seg i grensestreken til neste overskrift. Markøren viser. Ved å holde venstre museknapp ned og dra muse-markøren mot høyre for så og slippe museknappen, vises mere av innholdet. Felt som ikke vises på skjermen, kan finnes ved å bruke "scrolle-linjen" nederst på bildet. Flytt muse-markøren til pilen mot høyre og trykk på denne.

23 Legger inn nytt lag i databasen ved Oppretting-modus eller oppdater eksisterende lag ved Endring-modus. Sletter lag som står på skjermen fra databasen. Ved tast av søkebegrep, vil laget på skjermen bli blanket ut og operatør kan ved hjelp av musen stille seg i det (de) felt(-ene) han ønsket og taste inn søkekriterier. Søk-kommandoen starter søk etter lag som er innfrir kravene operatør har gitt i Søkebegrep og viser første forekomst som lag på skjermen. Dersom feltene på skjermen forblir blanke, finnes det ikke lag med oppgitt søkebegrep. Søk uten først å gi søkebegrep, viser første lag i databasen. Henter og viser neste lag i databasen. Henter og viser forrige lag i databasen. 3.4 KATEGORI Kategori brukes til å gruppere funksjonerstaben for turneringen. Bildet nedenfor viser opprettingsprogrammet for kategoritypene. Kategori Kategori-begrepet på inntil 5 tegn legges inn. Eksempel kan være DOM, for dommere og SEKR for sekreteriats-funksjonerer. Kategori-tekst Forklarende tekst til kategori.

24 Oppdater, legger informasjonen om kategori inn i databasen. Dersom kategori finnes fra før, gis det melding om dette. Bildet viser forspørsel- og endringsbildet for kategori. Forespørselbildet kan sorteres på katagori eller kategoritekst. Det gis ikke tilgang til kategorifeltet. Oppdater legger inn endringer som er utført i allerede eksisterende kategori. NB! Nye kategorier kan ikke legges inn her, men legges inn i Opprettings-bildet. Sletter den kategori-linjen som markøren peker på. Ved tast av søkebegrep, vil kategori-tabellen på skjermen bli blanket ut og operatør kan ved hjelp av musen stille seg i kategoritekst på hvilken som helst linje og taste inn søkekriterier. Søk-kommandoen starter søk etter kategori-tekst som innfrir kravene operatør har gitt i Søkebegrep og viser alle forekomster av kategorier på skjermen. Dersom feltene på skjermen

25 forblir blanke, finnes det ikke kategori-tekst med oppgitt søkebegrep. Ved full tabell kan operatør museklikke på for å lese flere kategorier. 3.5 PERSONER Personer som deltar på arrangement-siden, dommere, sekretariatsmedarbeidere o.l., legges inn ved hjelp av programmet for PERSONER. Før person legges inn må kategori være lagt inn i kategorioppretting, se punkt 3.4. Tastes for å gjøre klart for innregistrering av nye personer. Gir mulighet for endre i eksisterende person, søke etter og ev. slette personen. Forespørring gir fin oversikt over alle personer presentert som en tabell, se nedenfor. Kategori Kategori personen skal tilhøre. Ved å museklikke på i kategori, kan en se hvilke kategorier en kan velge mellom.

26 Kategori-tekst Viser kategoritekst for valgt kategori. Navn Navn til person Adresse Adresse til person. ID-nr Id-nummer til dommere for bl.a. å koble sammen dommer og kamp. Telefon privat/jobb Personens private telefonnr. og telefonnr. til jobb. Eksempel på skjermbilde ved Forespørring : Legger inn ny person i databasen ved Oppretting-modus eller oppdaterer eksisterende person ved Endring-modus. Sletter person som står på skjermen fra databasen. Ved tast av søkebegrep, vil personen på skjermen bli blanket ut og operatør kan ved hjelp av musen stille seg i det (de) felt(-ene) han ønsket og taste inn søkekriterier.

27 Søk-kommandoen starter søk etter person som er innfrir kravene operatør har gitt i Søkebegrep og viser første forekomst av person på skjermen. Dersom feltene på skjermen forblir blanke, finnes det ikke person med oppgitt søkebegrep. Søk uten først å gi søkebegrep, viser første person i databasen. Henter og viser neste person i databasen. Henter og viser forrige person i databasen.

28 4. KAMPOPPSETT 4.1 BANER Baner som skal brukes under turneringen gis et nummer og et navn. Tastes for å gjøre klart for innregistrering av nye baner. Gir mulighet for endre i eksisterende bane, søke etter og ev. slette banen. Forespørring gir fin oversikt over alle baner presentert som en tabell, se nedenfor. Banenr Banenummer for hver enkelt bane legges inn.

29 Bane-navn Bane-navn. Eksempel på bilde for forespørring: Legger inn ny bane i databasen ved Oppretting-modus eller oppdaterer eksisterende bane ved Endring-modus. Sletter banen som står på skjermen fra databasen. Ved tast av søkebegrep, vil banen på skjermen bli blanket ut og operatør kan ved hjelp av musen stille seg i det (de) felt(-ene) han ønsket og taste inn søkekriterier. Søk-kommandoen starter søk etter baner som er innfrir kravene operatør har gitt i Søkebegrep og viser første forekomst som bane på skjermen. Dersom feltene på skjermen forblir blanke, finnes det ikke baner med oppgitt søkebegrep. Søk uten først å gi søkebegrep, viser første bane i databasen. Henter og viser neste bane i databasen. Henter og viser forrige bane i databasen.

30 4.2 GENERERE KAMPTIDSPUNKT Kamptidspunkt for hver enkelt bane legges ut ved automatisk generering av kamptidspunkt. Nedenfor vises bildet for generering. Bildet er 3-delt med valg av baner, data for generering av kamptidspunkt og vis av kamptidspunkt. Dersom alle baner skal ha samme første kampstart, kampintervall og seneste kampstart, velges alle baner ved Velg alle. Ved museklikk på Generer kamptider gis det adgang til data for kamptidspunkt. Dato Generering av kamptidspunkt gjøres dag for dag. Første kampstart kl. Klokkeslett for første kamp denne dato. Seneste kampstart kl. Klokkeslett for start av siste kamp denne dato. Kamp-intervall 1 (min.) Tid i minutter mellom hver kampstart. Alle kamper får samme intervall, dersom kampintervall 2 og - 3 ikke er utfullt.

31 Kamp-intervall 2 (min.) Tid i minutter fra kampslutt for kamp-intervall 1 til neste kampstart. Annehver kamp får henholdsvis kamp-intervall 1 og kamp-intervall 2, dersom - 3 ikke er utfullt. Kamp-intervall 3 (min.) Tid i minutter fra kampslutt for kamp-intervall 2 til neste kampstart.tredjehver kamp får henholdsvis kamp-intervall 1, kamp-intervall 2 og kamp-intervall 3. Starter generering av kamptidspunkt for valgte baner og med data fra kamptidspunkt. Vis kamptidspunkt Viser genererte kamptidspunkt i tabell med kolonner for bane, dato og starttidspunkt. Mulighet for å legge inn et nytt kamptidspunkt. Sletter et enkelt kamptidspunkt. Sletter alle kamptidspunkt for ev. ny generering. Søk gir opplisting av genererte kamptidspunkt. Sortering Det er mulig å sortere på henholdsvis banenr.+ tid og tid+banenr. 4.3 GENERERE INTERNT KAMPOPPSETT Programmet leser igjennom alle klasser/grupper og setter opp alle kampene som skal spilles. Alle lag innenfor gruppene blir sett opp mot hverandre slik at alle lag spiller mot de andre lagene i gruppen. Dersom det allerede finnes genererte kamper, kommer det spørsmål om du likevel vil generere kampene som da skriver over eksisterende internt kampoppsett, Bildet nedenfor viser programmet for å starte genereringen.

32 4.3.1 GENERERE INTERNT KAMPOPPSETT PR. KLASSE/GRUPPE Denne funksjonen er et alternativ til å kjøre en total generering av internt kampoppsett for alle klasser/grupper under ett. I bildet vises alle klasser som ikke har kamper allerede plassert i det interne kampoppsettet. Angi antall kamper: Angi antall kamper som lagene i gruppen skal spille. Angis det ikke verdi i dette feltet genereres innbyrdes kamper for alle lag i gruppen. Dersom antall kamper som angis er større enn antall innbyrdes kamper blir først innbyrdes kamper generert og de resterende kampene blir sammensatt vilkårlig.

33 4.4 AJOURHOLD INTERNT KAMPOPPSETT Tastes for å gjøre klart for innregistrering av ny kamp.. Gir mulighet for endre i eksisterende kamp, søke etter og ev. slette kampen. Forespørring gir fin oversikt over kampene presentert som en tabell, se nedenfor. Kampnr. Kampnr. i turneringen som er automatisk generert eller lagt inn i ajourhold av internt kampoppsett. Ved inntasting av eksisterende kampnr. blir kampdata vist. Klasse Klassen disse 2 lagene tilhører. Klassenavn Klassens navn. Gruppe Angir hvilken gruppe lagene tilhører. Dette gjelder kun for de innledende runder, dvs. seriespillet.

34 Kamptype Hvilken kamptype denne kampen tilhører. Dersom kamptype Sluttspill velges, gis det mulighet for å legge inn hvilket sluttspillnivå denne kampen tilhører. F.eks. 16 for seksendelsfinale, 8 for åttendedelsfinale osv. Flyttet til virkelig kampoppsett Feltet er merket når kampen er tildelt bane og tid. Tekst Fritt tekstfelt på inntil 30 tegn. 2 rubrikker for henholdsvis heime-lag og borte-lag. Lagnr. Lagets nummer i turneringen. Lagsnavn Laget's navn. G+gruppe/int.kamp Feltet gjelder kun for sluttspill. Legg inn en stor G + nummer for hvilket lag som skal spille denne kampen. F.eks. G1 for gruppenr. 1, G2 for gruppenr.2 osv. Internt kampnummer kan ev. legges inn. Plass (1=vinner) Angi hvilken plassering innenfor G+gruppe/int.kamp laget som skal legges inn her skal ha. Eksempel på skjermbilde ved Forespørring :

35 Legger inn ny kamp i databasen ved Oppretting-modus eller oppdater eksisterende kamp ved Endring-modus. Sletter kamp som står på skjermen fra databasen. Ved tast av søkebegrep, vil kampen på skjermen bli blanket ut og operatør kan ved hjelp av musen stille seg i det (de) felt(-ene) han ønsket og taste inn søkekriterier. Søk-kommandoen starter søk etter kamp som er innfrir kravene operatør har gitt i Søkebegrep og viser første forekomst som kamp på skjermen. Dersom feltene på skjermen forblir blanke, finnes det ikke kamp med oppgitt søkebegrep. Søk uten først å gi søkebegrep, viser første kamp i databasen. Henter og viser neste kamp i databasen. Henter og viser forrige kamp i databasen. 4.5 PLASSERE KAMPENE Bildet for å plassere kampene som skal spilles ut på bane/tid, er to-delt med det interne kampoppsettet i øvre del av bildet og bane/kamptidspunkt i nedre del.. Bruk pilene i høyre - og nedre bilderamme for å rulle bilde henholdsvis vertikalt for å se flere kamper eller bane/tidspunkt, og horisontalt for å se all informasjonen som er lagt ut på hver linje.

36 For å sammenkoble kampene som skal spilles med bane/tid, stilles musemarkøren på aktuell kamp i øverste bildet og en foretar en dobbel-klikk på musen. Deretter finner en riktig bane og tid som denne kampen skal spilles på i nedre bilde med å museklikke på denne, og kampen er plassert. Dersom det er nødvendig og det vil det sikkert bli, kan kampen reverseres tilbake til internt kampoppsettet, ved å dobbelklikke med musemarkøren på aktuelle linje i nedre bilde. Det vil nå komme fram en melding om en ønsker å reversere kampen. Etterhvert som kampene er ferdig plasserte, blir det skrevet BRUKT i tredje kolonne i INTkampoppsettet og kampen er lagt inn i det ordinære kampoppsettet. Tabell-kolonner: Kamp Kampnummer som er generert eller lagt inn manuelt i INTERNT Kampoppsett. Bane Banenummer som kampen skal gå på. Dato Dato kampen skal spilles på denne banen. Tid Tidspunkt for kampen.

ALGE - Cup. Det kan registreres et ubegrenset antall klasser og grupper innenfor klassene. Det kan også angis turneringstype

ALGE - Cup. Det kan registreres et ubegrenset antall klasser og grupper innenfor klassene. Det kan også angis turneringstype Alge Timing Norge AS har i samarbeid med en stor fotballcup-arrangør, "Voss Cup", utviklet et Windowsbasert system for administrasjon og resultatservice for lagsturneringer. Systemet er laget for alle

Detaljer

Innhold. DogWeb-Arra Mentalbeskrivelse Hund(MH)

Innhold. DogWeb-Arra Mentalbeskrivelse Hund(MH) Brukerveiledning DogWeb-Arra Mentalbeskrivelse Hund (MH) 20.09.2012 Innhold Forberedelser i klubbsystemet.... 3 Bruke DogWeb-Arra for MH.... 6 DWA hovedmeny... 8 Legg inn påmeldinger manuelt.... 11 Vedlikehold

Detaljer

ALGE TIMING ALGE-Langrenn

ALGE TIMING ALGE-Langrenn 2007 Brukerdokumentasjon for A L G E - L a n g r e n n Versjon 2007 Resultatservicesystem for langrenn (og gateløp, trimløp, sykkel etc.) Alge Timing Norge as Regimentsvegen 225 5700 VOSS Tlf.: 56 52

Detaljer

Brukerveiledning nytt prøveprogram for fuglehundprøver i DogWeb-Arra prøve.

Brukerveiledning nytt prøveprogram for fuglehundprøver i DogWeb-Arra prøve. Brukerveiledning nytt prøveprogram for fuglehundprøver i DogWeb-Arra prøve. Dette er en enkel brukerveiledning for det nye prøveprogrammet - DWA. Det vil ikke bli gitt en detaljert beskrivelse av de enkelte

Detaljer

Alge Timing Norge AS

Alge Timing Norge AS Alge Timing Norge AS Brukerdokumentasjon for A L G E - A l p i n Versjon 2006 Resultatservicesystem for norske alpine renn Alge Timing Norge as Postboks 371 5702 VOSS Tlf. : 56 52 98 20 Fax. : 56 52 98

Detaljer

Alge Timing Norge AS

Alge Timing Norge AS Alge Timing Norge AS Brukerdokumentasjon for A L G E - F i s A l p i n Versjon - 2011 Resultatservicesystem for internasjonale alpine renn Alge Timing Norge as Regimentsvegen 225 5700 VOSS Tlf. : 41 85

Detaljer

RService Versjon 7.72+ Brukerveiledning

RService Versjon 7.72+ Brukerveiledning RService Versjon 7.72+ Brukerveiledning Installasjon og bruker veiledning RService 7.72 Side 1 ResultatService 7.72+ Installasjon og bruk Innhold Innledning...2 Installasjon...3 Etablering av ny turnering...4

Detaljer

Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows!

Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows! Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows! Det kan være at du har mottatt en Installasjons-CD eller CD/minnepinne/hentet fra internett med programmet. Dette dokumentet følger med Installasjons-CD fra

Detaljer

Brukerveiledning. DogWeb-Arra Harehundprøver versjon 2

Brukerveiledning. DogWeb-Arra Harehundprøver versjon 2 Norsk Kennel Klub Brukerveiledning DogWeb-Arra Harehundprøver versjon 2 27.08.2009 Innhold Om versjon 2 av DW-arra harehundprøver... 2 Forberedelser i klubbsystemet.... 2 Bruke DogWeb-Arra for Harehundprøve....

Detaljer

Firmakort i Business Online

Firmakort i Business Online Generelt Kortmodulen i Business Online gir en oversikt over de kortavtaler og firmakort som er utstedt til ansatte i din bedrift. Oversikten inneholder blant annet opplysninger som kortnummer, kortholders

Detaljer

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0 Laget av Innhold: Introduksjon 2 Næringsregner på PC n 2 Næringstabell 2 Statistikk 2 Hvem passer programmet for? 2 Bruk av programmet 3 Innlogging av forskjellige brukere 3 Hovedprogramet har 3 felt 4

Detaljer

Elektronisk kamprapportskjemaer

Elektronisk kamprapportskjemaer Elektronisk kamprapportskjemaer Elektroniske kamprapporter Tester alle kretser i 2012 Alle avdelinger fra 2013 sesongen Utfordringer med forbundstinget 2012 Oppgaver før, under og etter kamp Tidsfrister

Detaljer

10 - Automatisk eksamensplanlegging

10 - Automatisk eksamensplanlegging 10 - Automatisk eksamensplanlegging Planmodulen Planmodulen er laget for å kunne legge eksamensplan på det tidspunkt man vet hvilke studenter som ønsker å ta hvilke eksamener. Målsetting med bruk av automatisk

Detaljer

Agility Brukerveiledning

Agility Brukerveiledning 1 Agility Brukerveiledning Introduksjon... 3 Registrering av Stevne Informasjon... 4 Registrering av Klasser... 6 Knappene på venstre side... 6 Registrering av Ekvipasjer... 7 Navigering... 7 Opprykk...

Detaljer

Åsveien 9, 3475 Sætre Telefon: +4731305656 Mobiltelefon: +4790840810 Faks: +4731305852 E-post: rontech@rontech.no www.rontech.no.

Åsveien 9, 3475 Sætre Telefon: +4731305656 Mobiltelefon: +4790840810 Faks: +4731305852 E-post: rontech@rontech.no www.rontech.no. Åsveien 9, 3475 Sætre Telefon: +4731305656 Mobiltelefon: +4790840810 Faks: +4731305852 E-post: rontech@rontech.no www.rontech.no Gekab Merkesystem - Snarvei til mer effektiv merking Systemet er beregnet

Detaljer

8 - Rapporter i M-STAS

8 - Rapporter i M-STAS 8 - Rapporter i M-STAS Innledning Denne brukerveiledningen tar sikte på å gi deg en generell innføring i hvordan du henter ut rapporter fra M-STAS. Selv om rapportene er forskjellige med hensyn til innhold

Detaljer

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA Sist oppdatert 18.02.2010 INNHOLD INNHOLD... 1 HVA ER CABINWEB... 2 HVA KAN DU BRUKE CABINWEB TIL?... 3 HVA ER NYTT I CABINWEB VERSJON 2.0...

Detaljer

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 1 Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 2 Innholdsfortegnelse 1 Brevfabrikken innledning 4 2 Komme i gang /Registrer 5 2.01 Registrer 5 2.02 Last ned program 5 3 Min side: 6 3.01 Kontodetaljer

Detaljer

Tips til hurtigtaster og hurtigmenyer i infoeasy

Tips til hurtigtaster og hurtigmenyer i infoeasy Tips til hurtigtaster og hurtigmenyer i infoeasy Bruke taster og hurtigmenyer Generelt anbefaler vi å bruke taster i så stor utstrekning som mulig og minimere bruk av musen. Dette for at hindre feil arbeidsbelastning

Detaljer

Brukerveiledning. DogWeb-Arra Drevprøver for Dachshunder 11.06.2009

Brukerveiledning. DogWeb-Arra Drevprøver for Dachshunder 11.06.2009 Norsk Kennel Klub Brukerveiledning DogWeb-Arra Drevprøver for Dachshunder 11.06.2009 Innhold Forberedelser i klubbsystemet.... 2 Bruke DogWeb-Arra for Drevprøve Dachshunder.... 4 DWA hovedmeny... 5 Legg

Detaljer

BLISSTAVLE for Rolltalk Designer. Veiledning

BLISSTAVLE for Rolltalk Designer. Veiledning BLISSTAVLE for Rolltalk Designer Veiledning Innhold Installasjon av Blisstavla... 3 Blisstavla forside... 3 Teste programmet... 3 Lage en snarvei til programmet fra skrivebordet... 4 Blisstavla med ordforslag...

Detaljer

Brukerveiledning. DogWeb-Arra Brukshundprøve(NBF)

Brukerveiledning. DogWeb-Arra Brukshundprøve(NBF) 83 Norsk Kennel Klub Brukerveiledning DogWeb-Arra Brukshundprøve(NBF) Rutinen blir nå den at ingen deltakere lenger sender inn påmeldingsskjema. Deltakeren betaler sin påmelding over nettbank, bankgiro,

Detaljer

Dokumentstyring og Maler

Dokumentstyring og Maler Arbeide med : Dokumentstyring og Maler i Fenistra Eiendom Dokument kontroll Versjon 1.0 Release dato 28.10.2003 Sist Endret dato 28.10.2003 Innhold 1. Forutsetninger... 3 2. Hensikt... 3 3. MS Word Maler

Detaljer

Brukerveiledning for Vesuv

Brukerveiledning for Vesuv Brukerveiledning for Vesuv Innhold Pålogging... 3 Registrering av ny bruker... 3 Glemt passord... 4 Startsiden... 5 Nytt utbrudd... 6 Nedtrekksmenyer... 6 Obligatoriske felt... 7 Spørsmål vises og fjernes...

Detaljer

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Versjon 1.0 Rakkestad, 26.03.2014 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 2. Installasjon og oppgradering... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Oppdatering av operativsystem

Detaljer

Opprette firma. Innhold

Opprette firma. Innhold Innhold Opprette firma... 2 Opprette første firma... 2 Sett tilgang til firma... 5 Opprette nytt firma som kopi... 5 Sett tilgang til firma... 6 Opprette nytt firma... 6 Sett tilgang til firma... 7 Eksport

Detaljer

Easy Games. Spillsamling COPYRIGHT 2004: LÄRAMERA & LERIPA

Easy Games. Spillsamling COPYRIGHT 2004: LÄRAMERA & LERIPA Easy Games Spillsamling COPYRIGHT 2004: LÄRAMERA & LERIPA Norsk versjon ved NorMedia, Pb. 24, 1451 Nesoddtangen. Tlf. 66915440, Fax 66912045. kontakt@normedia.no www.normedia.no 1 Innhold Easy Games 3

Detaljer

Extens Opplæringsmateriell Fakturering Skole Brukerhåndbok

Extens Opplæringsmateriell Fakturering Skole Brukerhåndbok Extens Opplæringsmateriell Fakturering Skole Brukerhåndbok 06.06.2003 ELEVFAKTURERING ARBEIDSGANG... 3 Lisenser Rettigheter...3 Faktureringsperiode...3 Registrering av faktureringsperiode...3 Betalingskoder...3

Detaljer

Behandling av dokumenter i Microsoft Word. En rask innføring

Behandling av dokumenter i Microsoft Word. En rask innføring Behandling av dokumenter i Microsoft Word En rask innføring Forord Denne guiden er utformet av Orakeltjenesten ved Dragvoll som en enkel innføring i grunnleggende funksjoner i Word for å hjelpe studenter

Detaljer

Brukermanual til Medlemsservice 2.0

Brukermanual til Medlemsservice 2.0 Brukermanual til Medlemsservice 2.0 Faktureringsrutinene i Medlemsservice bruker medlemsregisteret som bakgrunn for hva som sendes til deres medlemmer. I Medlemsservice 2.0 har vi satt som krav at alle

Detaljer

Arbeide med : Avtalegiro I FENISTRA EIENDOM. Dokument kontroll

Arbeide med : Avtalegiro I FENISTRA EIENDOM. Dokument kontroll Arbeide med : Avtalegiro I FENISTRA EIENDOM Dokument kontroll Versjon 1.0 Release dato 15.06.2003 Sist Endret dato 15.06.2003 Innhold Forutsetninger... 3 Hensikt... 3 FENISTRA AVTALEGIRO... 3 Applikasjonsvindu...

Detaljer

Brukerdokumentasjon FrP-medlemsregister

Brukerdokumentasjon FrP-medlemsregister Brukerdokumentasjon FrP-medlemsregister INNHOLDSFORTEGNELSE BRUKERDOKUMENTASJON 1. Innlogging 2 1.1. Adresse og bruker 2 2. Administratorside 3 2.1. Medlemshåndtering 4 2.1.1. Søk medlem 5 2.1.2. Vis medlem

Detaljer

Brukermanual for Norwex Norge AS nettbutikk

Brukermanual for Norwex Norge AS nettbutikk Brukermanual for nettbutikk Innhold 1. Innledning 2. Hvordan handler du som ekstern kunde? 3. Hvordan går du frem for å komme i gang med din nettbutikk? 4. Hva skjer når tilfeldige kunder handler tilknyttet

Detaljer

Rapport HMS. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 6

Rapport HMS. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 6 Innhold Rapport HMS... 2 HMS Fraværsstatistikk... 2 Bestilling... 2 Krav og nøkkelbegreper... 3 Oppsett art / systemparametre... 4 Fraværsart - Ekstern rapporteringskode RTV... 4 Systemparameter grense

Detaljer

Brukerveiledning lisens

Brukerveiledning lisens Brukerveiledning lisens 1. PÅLOGGING: Bruk linken www.idrett.no/idrettsregistreringen I feltet Finn klubben din, i høyre billedkant skriv: Din klubbs navn klikk Søk Under kolonnen Klubbnavn markèr ved

Detaljer

Til arrangører av drillkonkurranser i NMF

Til arrangører av drillkonkurranser i NMF Til arrangører av drillkonkurranser i NMF - Veiledning til utfylling av dommerpapirer før konkurransen Denne veiledningen består av tre deler: 1. Oversikt over hvilke skjemaer som trengs og hvor mange

Detaljer

Aktiver SymWriter lisensen din over Internett

Aktiver SymWriter lisensen din over Internett Aktiver SymWriter lisensen din over Internett Denne veiledningen tar deg gjennom stegene for aktivering av SymWriter. Du må oppgi lisensnummeret ditt eller et prøvelisensnummer før du kan kjøre SymWriter.

Detaljer

Banedagbok Klubbapp.no. 11.05.2012 Fiplingdal, Frode

Banedagbok Klubbapp.no. 11.05.2012 Fiplingdal, Frode Banedagbok Klubbapp.no 11.05.2012 Fiplingdal, Frode Innhold 1 Innledning... 3 2 Tilbakemeldinger... 3 2.1 Support... 3 2.2 Feil i informasjon... 3 2.3 Forslag til funksjonalitet... 3 2.4 Forslag til forbedringer

Detaljer

Manual for bruk av Priseditor

Manual for bruk av Priseditor Manual for bruk av Priseditor Del 1. Dette gjøres av VisBook ved oppstart, endringer/nye prismaler gjennomføres av bedriften selv eller bestilles utført av VisBook. Bygge prismaler Side 2 Del 2. Bygge

Detaljer

N o r T r i m. Hurtighjelp / Hvordan gjør jeg... Heftet er revidert: 12. August 2004

N o r T r i m. Hurtighjelp / Hvordan gjør jeg... Heftet er revidert: 12. August 2004 N o r T r i m Hurtighjelp / Hvordan gjør jeg... Heftet er revidert: 12. August 2004 Innholdsfortegnelse Hva gjør jeg ved mottakelsen av programmet?... 2 Hvordan registrerer jeg kundedata?... 3 Hvordan

Detaljer

Cup reglement Landsås Cup 5-7 juni 2015

Cup reglement Landsås Cup 5-7 juni 2015 Cup reglement Landsås Cup 5-7 juni 2015 (ORDENSREGLEMENT OG VILKÅR) Landsås Cup er ett håndballarrangement som følger reglementet som er gitt av Norges Håndballforbund region Midt sesongen 2014/2015, med

Detaljer

Nytt i GK96 ved oppdatering til versjon. 2.0

Nytt i GK96 ved oppdatering til versjon. 2.0 Nytt i GK96 ved oppdatering til versjon. 2.0 En del nye funksjoner er lagt inn i denne oppdateringen av GK96 samt rettet kjente feil som er rapportert sesongen 2003-2004. Følgende moduler har fått ny funksjonalitet.

Detaljer

Endelig!! WEB påmelding og betaling i DogWeb-Arra, utstilling!

Endelig!! WEB påmelding og betaling i DogWeb-Arra, utstilling! DogWeb Arra NKKs system for arrangører! Endelig!! WEB påmelding og betaling i DogWeb-Arra, utstilling! Innhold Hvordan begynne å bruke elektronisk påmelding!... 3 Sjekke priser, klasser i DogWeb-Arra....

Detaljer

inviterer til SHELL CUP i Kristiansund 17. 19. april 2015

inviterer til SHELL CUP i Kristiansund 17. 19. april 2015 inviterer til SHELL CUP i Kristiansund 17. 19. april 2015 Vi har et sterkt fokus på kvalitet og strekker oss langt for at nettopp ditt lag skal få en uforglemmelig opplevelse, her i byen ved havet. Turneringen

Detaljer

Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok

Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok se for deg mulighetene Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Med enerett. Denne håndboken er utarbeidet utelukkende til informasjonsformål. Informasjonen

Detaljer

INFORMASJON HØSTSESONGEN 2014 Ungdom 13-19 år

INFORMASJON HØSTSESONGEN 2014 Ungdom 13-19 år INFORMASJON HØSTSESONGEN 2014 Ungdom 13-19 år SERIESPILL OG BESTEMMELSER OM SLUTTSPILL Gutter 13 Gutter 14 Gutter 16 Gutter 19 Jenter 13 Jenter 14 Jenter 16 Jenter 19 Internett: Facebook: E-post: www.fotball.no/trondelag

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn endringer

Huldt & Lillevik Lønn endringer Innholdsfortegnelse Huldt & Lillevik Lønn endringer... 2 Arbeidsområdet... 2 Endre størrelse på arbeidsområdet... 3 Verktøylinjen... 3 Bruke søkebilder... 3 Endring i skjermbilder... 5 Navigering i skjermbilder...

Detaljer

Medlemsoppfølging. NorNet as Postboks 510, 2057 Jessheim : 22 67 04 70 Epost: post@nor-net.no

Medlemsoppfølging. NorNet as Postboks 510, 2057 Jessheim : 22 67 04 70 Epost: post@nor-net.no Medlemsoppfølging NorNet as Postboks 510, 2057 Jessheim : 22 67 04 70 Epost: post@nor-net.no Internettsider på www.nor-net.no E-Post: post@nor-net.no 1996-2006 NorNet Rev: Mars 2006 Medlemsoppfølging 1

Detaljer

TEAMNET CUP. Brukerveiledning

TEAMNET CUP. Brukerveiledning TEAMNET CUP Brukerveiledning Mars 2008 LOCATIONBLOCKS.COM ALL RIGHTS RESERVED REVISION HISTORY FOR DOCUMENT: Version Revised Date 1 First edition January 2008 Table 1: Revision history Innholdsfortegnelse

Detaljer

Veiledning til rapportering til NPR

Veiledning til rapportering til NPR Veiledning til rapportering til NPR [Oppdatert 2.5.2012 av Daniel Gjestvang] Rehabiliteringssentrene rapporterer aktivitet til Norsk Pasient Register (NPR). Extensor 05 har funksjonalitet for å gjøre rapporteringen.

Detaljer

Opus Systemer AS 2013

Opus Systemer AS 2013 2013 2 Opus Dental 7.0 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 SMS - funksjonen 3 1.1... 3 Innstillinger for SMS i firmakortet 1.2... 4 Opus SMS Service Manager 1.3... 6 Personaliakortet til pasienten 1.4 7 SMS...

Detaljer

Installasjonsveiledning. DDS-CAD ByggMester

Installasjonsveiledning. DDS-CAD ByggMester Installasjonsveiledning DDS-CAD ByggMester Installasjonsveiledning versjon 7 Vær oppmerksom på: USB-dongler ikke skal plugges i maskinen før programmet er installert. Før installasjonen: Dette hefte beskriver

Detaljer

CUP 2014 BLÅBYHALLEN SORTLAND - 22 FEBRUAR. Turneringens hovedsponsor: www.sortlandil.no. elteamcup@gmail.com. facebook.

CUP 2014 BLÅBYHALLEN SORTLAND - 22 FEBRUAR. Turneringens hovedsponsor: www.sortlandil.no. elteamcup@gmail.com. facebook. EL-TEAM CUP 2014 BLÅBYHALLEN SORTLAND - 22 FEBRUAR Velkommen til EL-TEAM CUP Sortland IL ønsker deltakere, ledere, dommere og tilskuere velkommen til Blåbyhallen og EL-TEAM CUP 2014. Dette er første året

Detaljer

GAB INNSYN... 1 INNSTILLINGER... 1 Database... 1 Søk... 4 GENERELT... 5 Søkeutvalg... 5 GAB menyen... 6 VIS MENYEN... 6 Generelt...

GAB INNSYN... 1 INNSTILLINGER... 1 Database... 1 Søk... 4 GENERELT... 5 Søkeutvalg... 5 GAB menyen... 6 VIS MENYEN... 6 Generelt... GAB INNSYN... 1 INNSTILLINGER... 1 Database... 1 Søk... 4 GENERELT... 5 Søkeutvalg... 5 GAB menyen... 6 VIS MENYEN... 6 Generelt... 6 Vis eiendom i GAB... 8 Vis bygning... 12 Vis Adresse... 15 SØK MENYEN...

Detaljer

Brukerveiledning. AdmFak. Administrasjon Fakturabehandling. Sist oppdatert 08.04.10, Ingrid Schübeler. Versjon 1.0 2010.

Brukerveiledning. AdmFak. Administrasjon Fakturabehandling. Sist oppdatert 08.04.10, Ingrid Schübeler. Versjon 1.0 2010. Brukerveiledning AdmFak Administrasjon Fakturabehandling Sist oppdatert 08.04.10, Ingrid Schübeler Versjon 1.0 2010 Side 1 / 18 1. INNLEDNING... 3 2. KOMME I GANG... 4 2.1 INNLOGGING... 4 2.2 MENY... 5

Detaljer

Slå BRUKERVEILEDNING AMESTO BUSINESS SEARCH DATO: 26.03.14

Slå BRUKERVEILEDNING AMESTO BUSINESS SEARCH DATO: 26.03.14 Slå BRUKERVEILEDNING AMESTO BUSINESS SEARCH DATO: 26.03.14 INNHOLD GENERELT... 3 SØKE ETTER FIRMA... 4 Søkekriterier... 4 Søk... 6 SE PÅ SØKERESULTAT... 7 BEHANDLE SØKERESULTAT... 10 Oppdatere en bedrift

Detaljer

Registrere hendelser på fakturerbart prosjekt, generere fakturautkast, samt godkjenne og frigi dette.

Registrere hendelser på fakturerbart prosjekt, generere fakturautkast, samt godkjenne og frigi dette. FAKTURERING I PA Ansvarsområde: Naviger: Skjermbilde: Utføres av: Nøkkelhendelse: PA Prosjekt > Hjemmeside Prosjekt > Hjemmeside Registrere hendelser på fakturerbart prosjekt, generere fakturautkast, samt

Detaljer

RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING

RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING Prosjekt 18 Jørgen Mobekk Sørensen Morten Evje Tor Andreas Baakind Anders Gabrielsen Side 1 1 FORORD Dette dokumentet er brukerveiledningen, og skal være en veiledning

Detaljer

Angi brukernavn i feltet Bruker. En bruker har samme identitet som i Windows. Brukeren vil definere påloggingens adgang til systemet.

Angi brukernavn i feltet Bruker. En bruker har samme identitet som i Windows. Brukeren vil definere påloggingens adgang til systemet. Visma Avendo Lønn Opprette firma Før du tar i bruk Visma Avendo Lønn må du opprette et firma. Du oppretter nytt firma fra menylinjen under Fil Skift firma Nytt firma. Menyvalget fører til følgende skjermbilde:

Detaljer

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Versjon 1.1 Rakkestad, 03.09.2014 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 2. Installasjon og oppgradering... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Oppdatering av operativsystem

Detaljer

Brukermanual. Versjon 1.3.5. Copyright 2002 Devinco AS

Brukermanual. Versjon 1.3.5. Copyright 2002 Devinco AS Brukermanual Versjon 1.3.5 Copyright 2002 Devinco AS Manual SpeedyCraft Client 1. utgave, mai 2003 (V 1.3.5) Devinco AS Dersom du har kommentarer, ønsker eller synspunkter ang. denne manualen, vennligst

Detaljer

Admin! Butikkdata. Forord. Innhold. Velkommen til Royal. Royal Butikkdata. i gang. Den. Lykke til! Forord... 1. Skrive ut. Side 1

Admin! Butikkdata. Forord. Innhold. Velkommen til Royal. Royal Butikkdata. i gang. Den. Lykke til! Forord... 1. Skrive ut. Side 1 Royal Butikkdata Admin Komme i gang Butikkdata Ad min Forord Velkommen til Royal Admin! Denne brukermanualen beskriver hvordan du kommer i gang med Royal Butikkdata Admin. Hensikten med manualen er å komme

Detaljer

Beskrivelse av skjermbilder og funksjoner i PayBack SingelUser.

Beskrivelse av skjermbilder og funksjoner i PayBack SingelUser. Beskrivelse av skjermbilder og funksjoner i PayBack SingelUser. 00. PayBack startes ved innlogging til Zylin's webserver. Brukernavn og passord er satt opp etter informasjonen fra webformularet. Adressen

Detaljer

Tips og triks. Ved Hilde Mona Hilsen

Tips og triks. Ved Hilde Mona Hilsen Tips og triks Ved Hilde Mona Hilsen 1 Innholdsregister Side Hurtigtaster 3 Dagbok 4 Post mot post føring i dagbok 5 Periodisering 6 Periodisering med avdeling 9 Kontoplan 11 Dimensjoner 13 Mengde 15 Spørring

Detaljer

Fletting en rask manual. Velg masseutsendelse i topmenyen/båndet. Klikk på velg veiviseren i bunnen

Fletting en rask manual. Velg masseutsendelse i topmenyen/båndet. Klikk på velg veiviseren i bunnen Fletting en rask manual Velg masseutsendelse i topmenyen/båndet Klikk på velg veiviseren i bunnen På høyre side har du nå denne menyen Velg øverst hva slags dokument, trykk deretter på neste nederst- I

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Visma Avendo Time, versjon 2.4 April 2011 Innledning Vi anbefaler deg å sluttføre, dvs. godkjenne og eksportere/overføre, påbegynte faktura- og regnskapsgrunnlag før du installerer

Detaljer

Innhold. Arrangementskalender/påmelding: Resultater: Ti på topp for hele landet: Brukerveiledning; Versjon 6.0, oppdatert: 24.07.2015.

Innhold. Arrangementskalender/påmelding: Resultater: Ti på topp for hele landet: Brukerveiledning; Versjon 6.0, oppdatert: 24.07.2015. Brukerveiledning; Versjon 6.0, oppdatert: 24.07.2015. Innhold 1. Registrere stevne... 2 Koordinater for skyte-anlegg.... 4 2. Sette opp påmelding på stevne.... 6 Opprette påmelding på 200m.... 10 Sette

Detaljer

Blindpar. Tilfeldig bordplassering. Sittepar, flyttepar og turneringsledere. Skriv ut startliste. Turneringsmeny

Blindpar. Tilfeldig bordplassering. Sittepar, flyttepar og turneringsledere. Skriv ut startliste. Turneringsmeny Dette er et dokument som flere av de øvrige dokumentene refererer til. Ved referansen beskrives eksakt hvordan du kommer til navneinnleggingen. Mange regnskapsprogrammer fokuserer på parnummer når navnene

Detaljer

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0.

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware er stolte av å kunne introdusere versjon 2.0 av Trekker Breeze talende GPS. Denne oppgraderingen er gratis for alle Trekker Breeze brukere. Programmet

Detaljer

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup 1 Systemkrav ADSL eller minimum ISDN via router. Ved automatisk backup: Min. Windows XP / 2000 / 2003 (pga. Service) Ved manuellt system: Min. Windows 98 SE NotaPlan Backup bør installeres på den/de maskiner

Detaljer

Visma Enterprise. Versjon 18.12.13. Fakturering Brukerveiledning - enkel utgave

Visma Enterprise. Versjon 18.12.13. Fakturering Brukerveiledning - enkel utgave Visma Enterprise Versjon 18.12.13 Fakturering Brukerveiledning - enkel utgave Før du går i gang Dette er en forenklet utgave av brukerveiledningen i Fakturering beregnet for deg som skal skrive utgående

Detaljer

Kort veiledning for mottakere

Kort veiledning for mottakere Kort veiledning for mottakere Side 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Kort veiledning for mottakere Daglige Oppgaver Mottak Legge inn merknader på en transport Se om et oppdrag har merknad Se alle

Detaljer

Rutiner for purring og innfordring i Xakt

Rutiner for purring og innfordring i Xakt Rutiner for purring og innfordring i Xakt Purring og innfordring i Xakt Innhold Blankettekster (For de som ikke benytter inkassobyrå)... 3 Innstillinger for innfordring... 4 Inkassoprofiler... 6 Forarbeider

Detaljer

Installasjonsveiledning av Faktura Z

Installasjonsveiledning av Faktura Z Installasjonsveiledning av Faktura Z Innholdsfortegnelse INSTALLASJONSVEILEDNING AV FAKTURA Z 1 Innholdsfortegnelse 1 Oppstart av CD 1 Installasjon av Faktura Z 2 Installasjon av database 5 Programinfo

Detaljer

VELKOMMEN TIL KRISTIANSAND OG GARANTI CUP

VELKOMMEN TIL KRISTIANSAND OG GARANTI CUP VELKOMMEN TIL KRISTIANSAND OG GARANTI CUP TIDLIGERE SEBRA CUP Det er i år 30. gang F.K. Donn arrangerer en fotballturnering for jenter og gutter opp til og med 12 år. År etter år deltar ca. 200 lag i turneringen,

Detaljer

Lønnsendring i Excel Integrert med Visma Lønn (VAF) Oppdatert 15.05.14

Lønnsendring i Excel Integrert med Visma Lønn (VAF) Oppdatert 15.05.14 Lønnsendring i Excel Integrert med Visma Lønn (VAF) Oppdatert 15.05.14 Innholdsfortegnelse Generelt om Visma Lønn Lønnsendring side 3 Forberedelser i Visma Lønn side 4 Hva oppdateres i Visma Lønn? side

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Informasjon rundt årsrapport 2014. Årsrapport skal for 2014 leveres i via Mitt DFS på www.dfs.no, for både skytterlag og samlag. Se også avsnittet om «Annet arbeid i forbindelse

Detaljer

Kom i gang med Visma AutoInvoice

Kom i gang med Visma AutoInvoice Kom i gang med Visma AutoInvoice Denne beskrivelsen er for de som har Visma Global (VG) og Visma Document Center (VDC) og ønsker å komme i gang med Visma AutoInvoice (AI) Versjonskrav: Visma Global minst

Detaljer

Datamann Informasjonssystemer

Datamann Informasjonssystemer 1 Datamann Informasjonssystemer Brukerveiledning 2013 Datamann AS 2 3 DATAMANN INFORMASJONSSYSTEMER SYSTEMKRAV PC med Pentium eller høyere. Internettilgang med 1 Mbit/s eller høyere Internett Explorer

Detaljer

Velkomment til å installere BAS21

Velkomment til å installere BAS21 Velkomment til å installere BAS21 Du har nå kommet til siden hvor du kan installere programpakken BAS21, en komplett programpakke for bedrifter. Å komme igang med BAS21 er enklest ved å følge disse 4 punktene:

Detaljer

BRUKERDOKUMENTASJON ENDURICO OFFICE

BRUKERDOKUMENTASJON ENDURICO OFFICE BRUKERDOKUMENTASJON ENDURICO OFFICE Dokumentasjonen er utarbeidet av Endurico Media AS Endurico Media AS Side 1 Innledning Brukerdokumentasjonen inneholder beskrivelse av de forskjellige modulene systemet

Detaljer

Innhold. Arrangementskalender/påmelding: Resultater: Ti på topp for hele landet: Brukerveiledning; Versjon 5.0, oppdatert: 05.02.2015.

Innhold. Arrangementskalender/påmelding: Resultater: Ti på topp for hele landet: Brukerveiledning; Versjon 5.0, oppdatert: 05.02.2015. Brukerveiledning; Versjon 5.0, oppdatert: 05.02.2015. Innhold 1. Registrere stevne... 2 Koordinater for skyte-anlegg.... 4 2. Sette opp påmelding på stevne.... 6 Opprette påmelding på 200m.... 10 Sette

Detaljer

DI-Blankett. Minihefte

DI-Blankett. Minihefte DI-Blankett Minihefte Innhold Skriveroppsett i DI-Business... 2 Utskrift via Windows og DI-Blankettgenerator... 2 Generelt... 2 Felles for standardutskrifter... 3 Blanketter i DI-Business... 4 Valg av

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Visma Avendo Fakturering, versjon 4.0 Oktober 2007 Innledning Denne installasjonsveiledningen gjelder for både første gangs installasjon og oppgradering til ny versjon. Du kan også

Detaljer

Vang Software. PC kassesystem

Vang Software. PC kassesystem Vang Software PC kassesystem Bruker og programmeringsmanual versjon 2.2 Innhold Systemkrav og installasjon Programmering Oversikt Varegrupper Menyer Artikler Selgere Nivåer (priser 1, 2, 3, 4, 5 og 6)

Detaljer

Installasjon og oppgradering av Advisor

Installasjon og oppgradering av Advisor Installasjon og oppgradering av Advisor Innhold: Innhold 1 Forutsetninger... 1 1.1 Historikk... 1 1.2 Generelt... 1 1.3 Versjoner av Advisor... 2 2 Nyinstallasjon... 2 2.1 Server installasjon... 2 2.2

Detaljer

DogWeb Klubb. NKKs klubbsystem. Registrere PRØVERESULTATER. Innhold

DogWeb Klubb. NKKs klubbsystem. Registrere PRØVERESULTATER. Innhold DogWeb Klubb NKKs klubbsystem Registrere PRØVERESULTATER Innhold Generelt om systemet... 2 Forutsetninger for publisering på DogWeb.... 2 Nye og historiske prøver.... 2 Slik bruker du systemet for registrering

Detaljer

LIGHTNING ET PROGRAM FOR SKJERMFORSTØRRING BRUKERVEILEDNING. Bojo as Akersbakken 12, N-0172 Oslo Utgave 1206 Bojo as 2006

LIGHTNING ET PROGRAM FOR SKJERMFORSTØRRING BRUKERVEILEDNING. Bojo as Akersbakken 12, N-0172 Oslo Utgave 1206 Bojo as 2006 LIGHTNING ET PROGRAM FOR SKJERMFORSTØRRING BRUKERVEILEDNING Bojo as Akersbakken 12, N-0172 Oslo Utgave 1206 Bojo as 2006 23 32 75 00 23 32 75 01 post@bojo.no http://www.bojo.no Innhold Innhold...2 1. Om

Detaljer

Installasjonsmanual. Versjon 1.2. Copyright 2002 Devinco AS

Installasjonsmanual. Versjon 1.2. Copyright 2002 Devinco AS Installasjonsmanual Versjon 1.2 Copyright 2002 Devinco AS Installasjonsmanual SpeedyCraft 1. utgave 8. juli 2002 Devinco AS NB! Dette er en midlertidig versjon av denne manualen. Enkelte ting kan være

Detaljer

INNLEDNING VEDLIKEHOLDSAVTALE INSTALLASJON KOMME IGANG BRUKERSTØTTE

INNLEDNING VEDLIKEHOLDSAVTALE INSTALLASJON KOMME IGANG BRUKERSTØTTE B u t i kk 5.3 NorNet as NorNet as - Avd. Oslo Postboks 510, 2057 Jessheim Fyrstikkalleen 11B, Oslo : 63 97 35 12 : 22 67 04 70 Kontaktperson: Hans Erik Rastad Kontaktperson: Kjerstin Rastad Epost: hanserik@nor-net.no

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING FOR DATAX REISEREGNING BEDRIFT

INSTALLASJONSVEILEDNING FOR DATAX REISEREGNING BEDRIFT Mamut datax Software INSTALLASJONSVEILEDNING FOR INSTALLASJONSVEILEDNING FOR DATAX REISEREGNING BEDRIFT VERSJON 4.0.1200 DETALJERT STEG-FOR-STEG VEILEDNING FOR HVORDAN INSTALLERE/OPPDATERE DIN VERSJON

Detaljer

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9 Innholdfortegnelse Introduksjon...................................5 Systemkrav...................................7 For Windows...................................9 Installere programvare for bildeutskrift

Detaljer

Oversikt Med ProHAB Kultur får man oversikt over alle lag og foreninger i en kommune eller organisasjon.

Oversikt Med ProHAB Kultur får man oversikt over alle lag og foreninger i en kommune eller organisasjon. ProHAB Kultur Lag og foreningsregister og tilskuddsmodul i ProHAB Administrasjonssystem eller selvstendig kulturprogram - Gir god oversikt over alle lag og organisasjoner - Er enkelt å lære - Gir forslag

Detaljer

trinn! Instruksjon For Windows 7.4 og nyere versjoner.

trinn! Instruksjon For Windows 7.4 og nyere versjoner. Lag din fotobok i 10 enkle trinn! Instruksjon For Windows 7.4 og nyere versjoner. 1 Velg ut de beste bildene dine. Velg ut bildene du vil bruke i fotoboken og legg dem i en separat mappe på PC en. (Minimum

Detaljer

Selvbetjening... 1 Personopplysninger... 1 Funksjoner for registrering... 3 Ukemal... 7

Selvbetjening... 1 Personopplysninger... 1 Funksjoner for registrering... 3 Ukemal... 7 Innhold Selvbetjening... 1 Personopplysninger... 1 Funksjoner for registrering... 3 Ukemal... 7 Selvbetjening Dette dokumentet er en beskrivelse av aktuelle funksjoner for selvbetjening i Personec Lønn

Detaljer

NYHETER OG FORBEDRINGER

NYHETER OG FORBEDRINGER NYHETER OG FORBEDRINGER Oslo, Januar 2011 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale i denne

Detaljer

En kort innføring i Lotte-Typehushold

En kort innføring i Lotte-Typehushold En kort innføring i Lotte-Typehushold Det forutsettes at du har kjennskap til ordinær Lotte dvs. Lotte-Trygd og Lotte-Skatt. Dvs. du må vite hva en skatteregel er og en skatterutine er og hvor du kan finne

Detaljer

Brukerveiledning for SparTi

Brukerveiledning for SparTi Norsk Bridgeforbund SparTi Brukerveiledning for SparTi Turneringsadministrasjon 10.10.05 1 Innhold 1) Planlegg ny klubbturnering... 3 1a) Turnering med 1 pulje... 4 1b) Turnering med flere puljer... 7

Detaljer

Vindu og dør. Kapittel 3 - Vindu og dør... 3

Vindu og dør. Kapittel 3 - Vindu og dør... 3 20.10.2009 Kapittel 3... 1 Kapittel Innhold... Side Kapittel 3 -... 3 Vinduer... 3 Gitter posisjonering... 4 Hvordan ser fasaden ut?... 5 Lukkevinduer... 6 Relativ posisjonering... 7 Se på 3D-modell...

Detaljer

Trialprogrammet. Innholdsfortegnelse:

Trialprogrammet. Innholdsfortegnelse: Trialprogrammet Innholdsfortegnelse: Før installasjon:... 2 Installasjon:... 2 Backup... 2 Løp... 3 Registrer og velg løp... 3 Løp... 4 Funksjoner... 4 Minuttstart... 5 NL Cup DCB... 5 Cup status... 5

Detaljer