ALGE - Cup. A L G E - C u p

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ALGE - Cup. A L G E - C u p"

Transkript

1 A L G E - C u p Versjon 2002 Administrasjon- og resultatservicesystem for turneringer i fotball, håndball, basketball,etc.. Alge Timing Norge as Postboks VOSS Tlf.: Fax.: Mobtlf:

2 Innhold FORORD 1 INSTALLASJON AV ALGE-CUP 1.1 Før installasjon 1.2 Installasjon av programvaren 1.3 ALGE-Cup i nettverk 2 KORTFATTELIG BRUKERVEILEDNING 2.1 BRUK AV WINDOWS-PROGRAM 2.2 OPPSETT VED INSTALLASJON Systemparameter Skriftstyper på printer Skjermfarge 2.3 HVORDAN AVVIKLE EN TURNERING Ny turnering Systemparameter Klasser Lag Fakturering Personell Grupper Baner Kamptidspunkt Generer internt kampoppsett Ajorhold internt kampoppsett Utskrift internt kampoppsett Plasser kampene Ajourhold/forespørsel kampoppsett Utskrift kampoppsett Dommere Dommerkort Innmelding av resultat Forespørsel på resultat Utskrift av resultat Kontroll av ferdigspilte grupper. 3. VEDLIKEHOLD 3.1 Klasser 3.2 Grupper Generere grupper pr. klasse 3.3 Lag

3 3.4 Kategori 3.5 Personer 4. KAMPOPPSETT 4.1 Baner 4.2 Generere kamptidspunkt 4.3 Generere internt kampoppsett 4.4 Ajourhold internt kampoppsett 4.5 Plassere kampene 4.6 Ajourhold kampoppsettet 4.7 Plassér dommer til kamp 5. UTSKRIFTER 5.1 Lag 5.2 Faktura 5.3 Betalingsstatus 5.4 Utskrift lagsetiketter 5.5 Kortbestilling 5.6 Utskrift av internt kampoppsett 5.7 Utskrift av kampoppsett 5.8 Utskrift av resultat 5.9 Utskrift av dommere/personer 5.10 Utskrift av adresselapper - personer 5.11 Utskrift av dommeretikett/-liste 6. SYSTEMFUNKSJONER 6.1. Systemparameter 6.2 Printer fonter 6.3 Skjerm farge 6.4 Backup (Sikkerhetskopi) 6.5 Indexering av kartotek 6.6 Nullstill data (ny turnering) 6.7 Nullstille plasserte kamper i kampoppsettet 7. RESULTATSERVICE 7.1 Registrer resultat 7.2 Forespørsel på resultat 7.3 Kontroll av ferdigspilte grupper 7.4 Statistikkdata fra turneringen

4 Forord ALGE-Cup er et administrasjons-system for turneringer i fotball, o.l. arrangementer. Systemet er tenkt å dekke behovet mange arrangører har for å administrere/planlegge en turnering og selve gjennomføringen av denne. ALGE-Cup har vist seg i praksis og være et svært godt hjelpemiddel for sekretæriatet under selve arrangementet. ALGE-Cup vil bli kontinuerlig vedlikeholdt i samarbeid med brukerne for at systemet skal bli best mulig og dekke de krav og behov som en forventer et slikt system skal dekke. I den forbindelse er Alge Timing Norge AS interessert i kommentarer og endrings-ønsker slik at vi sammen kan bringe ALGE-Cup videre. Versjon -02 Installer versjonen som beskrevet i kap. 1. Følg forøvrig veiledningen i kap. 2. Lykke til! Alge Timing Norge as Postboks VOSS Tlf. : Fax. : Mobtlf : Det ulovlig å kopiere programvaren samt innholdet i denne bruker-dokumentasjonen uten skriftlig samtykke med Alge Timing Norge as.

5 1. INSTALLASJON AV ALGE-Cup Dette kapittelet beskriver hvordan en skal installere ALGE -Cup programvaren på en datamaskin ved hjelp av programmet SETUP.EXE. Installasjons-programmet veileder en igjennom denne prosessen. Programmet er som standard oppsatt som en-bruker, dvs. kan kjøres på en frittstående PC. Ønsker en nettverksløsning, se eget punkt nedenfor. 1.1 FØR INSTALLASJON Kontoller at datamaskinen tilfredstiller noen minimumskrav. 1. En 80486SX 25 MHz prosessor eller bedre og VGA skjemkort 2. 4Mb RAM 3. Microsoft Windows, versjon 3.1 (eller senere) 4. 3 Mb ledig plass på harddisken. 1.2 INSTALLASJON AV PROGRAMVAREN Installasjon skal foretas fra Windows. Før installasjonen blir foretatt, vær sikker på at ikke andre Windows-applikasjoner (andre enn Program manager) er aktive. 1. Sett inn disketten merket diskett-1 i drive A eller B på datamaskinen. 2. I Windows Programbehandling, velg Kjør fra file-menyen. 3. Skriv A:setup (eller B:setup) på kommandolinjen, og kvitter med OK. 4. Følg videre veiledning på skjermen. Når installasjonen er ferdig, vil du se at det har blitt opprettet en ny programgruppe i Windows med ALGE-Cup som programobjekt. Programgruppen er unødvendig stor på skjermen, og kan forminskes ved å stille markøren på kantene på gruppen, trykke ned, og holde nede, venstre musetast. Skyv gruppens kanter til du har fått ønsket størrelse, og slipp musetasten.

6 1.3 ALGE-CUP I NETTVERK ALGE-Cup er oppsatt som èn-bruker, dvs. kan kjøres på en frittstående PC. Dette vil være den normale bruksformen for de aller fleste som kjører ALGE-Cup. Skal en kjøre nettverk, dvs. flere PC'er koblet sammen, må noen korrigeringer utføres av en person som har kjennskap til nettverk og Windows. Ta kontakt med Alge Timing Norge AS for mer informasjon dersom en ønsker nettverksinstallasjon.

7 2. KORTFATTELIG BRUKERVEILEDNING Dette er ment som en huskeliste ved igangsetting av systemet, og senere ved gjennomføring av en turnering/cup. Derfor er oppsettet mer en stikkordliste, og en må bruke de senere kapittelene i brukerveiledningen for mer detaljerte opplysninger. 2.1 BRUK AV WINDOWS-PROGRAM For generell informasjon og opplæring i bruk av Windows og Windows-program, henvises til brukerhåndboken for Microsoft Windows. Husk! For å flytte fra et felt til neste felt (objekt) benyttes TAB-tasten (ikke ENTER som i eldre typer system). 2.2 OPPSETT VED INSTALLASJON Disse data bør settes når en tar ibruk systemet, men kan selvfølgelig endres senere også Systemparameter Ajourfør systemparameter via SYSTEMFUNKSJONER/SYSTEMPARAMETER Skriftstyper på printer I menypunktet SYSTEMFUNKSJONER/PRINTERFONTER settes skriftstyper og størrelser. Husk at printeren må være oppkoblet når dette gjøres Skjermfarge Velg ønsket skjermfarge via SYSTEMFUNKSJONER/SKJERMFARGE. På svart/hvitt-skjermer passer det best med hvit bakgrunn.

8 2.3 HVORDAN AVVIKLE EN TURNERING Ny turnering En nullstiller vanligvis data fra foregående turnering. Benytt menypunktet SYSTEMFUNKSJONER/NY TURNERING Systemparameter Ajourfør systemparameter via SYSTEMFUNKSJONER/SYSTEMPARAMETER Klasser Opprett klassene i VEDLIKEHOLD/KLASSER. Husk å angi riktig turneringstype. Mest vanlig er ; o Forenklet serie o Serie + cup Tilfeldige kamper uten sluttspill og tabell. Benyttes oftest i miniputt-spill. Seriespill i grupper, der en eller flere fra hver gruppe går videre til cup (sluttspill) i klassen Lag Opprett lagene som skal delta i VEDLIKEHOLD/LAG. Utskrift av påmeldte lag foretas via UTSKRIFTER/LAG Utskrift av etiketter for påmeldte lag foretas via UTSKRIFTER/LAGETIKETTER Fakturering Systemet inneholder en enkel faktureringsfunksjon. Faktura for påmeldingsavgift / A/B-kort skrives ut via UTSKRIFTER/FAKTURA. Når innbetalingene kommer, ajourføres disse i VEDLIKEHOLD/LAG. Betalingsstatus skrives ut via UTSKRIFTER/BETALINGS-STATUS.

9 2.3.6 Personell Systemet gir mulighet for å ajourføre det personell som skal delta i avviklingen av turneringen. Personellet deles inn i kategorier, som legges inn via AJOURHOLD/KATEGORI. Personer legges deretter inn i ønsket kategori via AJOURHOLD/PERSONER. Personell-lister skrives ut via UTSKRIFTER/PERSONER-DOMMERE. Det kan også skrives ut adresselapper for f.eks. bruk til postutsendelse. Benytt UTSKRIFTER/ADRESSELAPPER PERSONER til dette Grupper Når lagene er registrert, skal klassene deles opp i grupper. Definer disse gruppene i VEDLIKEHOLD/GRUPPER. For klasser med sluttspill, skal det angis hvor mange lag som går videre. Deretter må gruppeinndelingen gis inn på lagene via VEDLIKEHOLD/LAG Baner Første steg i å få laget til kampoppsettet, er å definere de banene som skal brukes. Bruk KAMPOPPSETT/BANER Kamptidspunkt Kamptidspunkt genereres automatisk via KAMPOPPSETT/KAMPTIDSPUNKT. Sett programmet i generer-modus, og velg baner, første og siste starttidspunkt og intervall (tid mellom hver kampstart). Kamptidspunktene skrives ut via UTSKRIFTER/KAMPOPPSETT Generer internt kampoppsett Kampene som skal spilles i serie, genereres automatisk via KAMPOPPSETT/GENERER INTERNT KAMPOPPSETT.

10 Hver kamp tildeles et kampnummer, uten kamptidspunkt og banenummer Ajourhold internt kampoppsett Det interne kampoppsettet kan endres via KAMPOPPSETT/AJOURHOLD INTERNT KAMPOPPSETT. Sluttspillkampene skal også opprettes her. Angi riktig kamptype (sluttspill) og sluttspilldata. For første kamp i sluttspillet etter innledende serie, angis gruppenr som "G+gruppenr" (f.eks "G2" er gruppe 2). De neste kampene i sluttspillet angis som kampnr. Husk også å gi inn plass (1=vinner, 2=andreplass...) Sluttspillnivå velges, dette er informasjon som fremkommer på utskriftene Utskrift internt kampoppsett Alle kamper som nå er definert skrives ut via UTSKRIFTER/INTERNT KAMPOPPSETT Plasser kampene Det interne kampoppsettet skal nå legges ut i tid, dvs. plassere kampene på bane og tid som tidligere er generert (pkt 2.3.9). Benytt KAMPOPPSETT/PLASSER KAMPENE. Velg og søk i klassene en ønsker å jobbe med i internt kampoppsett. Velg og søk i de banene som skal benyttes for disse kampene. Velg kamp ved å dobbeltklikke på kampen som skal plasseres (øverste rammen). Dobbeltklikk så på kamptidspunktet (nederste ramme) det skal spilles (bane og tid). Kampdata blir nå flyttet over. Plasseringen av en kamp kan reverseres ved å dobbeltklikke på kampoppsettet (nederste ramme). Når alle kampene er flyttet over, er kampoppsettet ferdig Ajourhold/forespørsel kampoppsett Om nødvendig kan kampoppsettet ajourføres via KAMPOPPSETT/AJOURHOLD KAMPOPPSETT. I samme menypunkt er det mange forespørselsmuligheter, f.eks Lag's kamper

11 Utskrift kampoppsett Kampoppsettet skrives ut via UTSKRIFTER/KAMPOPPSETT Dommere Dommere legges inn i systemet som personell i en egen dommer-kategori (se tidligere punkt). Legg inn et ID-nr når dommerne opprettes. Dette skal senere legges inn på kampoppsettet som en referanse tilbake til personen. Id-nr (dommernummer) legges inn på kampene via KAMPOPPSETT/PLASSER DOMMER TIL KAMP eller KAMPOPPSETT/AJOURHOLD KAMPOPPSETT. Utskrift av kamplister for dommerne via UTSKRIFTER/DOMMERKORT-LISTER Dommerkort Etiketter for dommerkort kan skrives ut for alle eller et utvalg av kamper via UTSKRIFTER/DOMMERKORT-LISTER Innmelding av resultat Resultat meldes inn via RESULTATSERVICE/REGISTRERE RESULTAT. For sluttspillkamper som ender uavgjort, må en vinner bestemmes ved å klikke på H/B og avgjørelse angis. Tekst-felt kan også brukes til kommentarer. Registrering av sluttspillkamper oppdaterer lagsnr og -navn på neste nivå i sluttspillet Forespørsel på resultat Forespørsel på resultat gjøres via RESULTATSERVICE/FORESPØRSEL. Ved forespørsel på en bestemt gruppe i en klasse, vil også tabell vises Utskrift av resultat Utskrift av resultat foretas via UTSKRIFT/KAMP-RESULTAT.

12 Kontroll av ferdigspilte grupper. For å få med seg navnet på lagene som går videre fra innledende til sluttspillet, kjøres RESULTATSERVICE/KONTROLL AV FERDIGE GRUPPER. Denne funksjonen tas først i bruk på det tidspunkt i turneringen da grupper begynner å bli ferdigspillt. Grupper som er ferdigspillt og ikke tidligere kontrollert, kommer fram med kampresultat og tabell med forslag til de lagene som skal gå videre. "Videre"-lag kan korrigeres. Kvitter med OK, og lagsnr og-navn overføres til første sluttspillkamper. Sluttspillkampene kan da skrives ut med riktig lagsnavn via UTSKRIFTER/KAMPOPPSETT.

13 3. VEDLIKEHOLD 3.1 KLASSER Alle klasser som skal være med i cup-arrangementet, registreres inn her. Klassene må være innlagt før lagene blir registrerte.

14 Vedlikeholdsprogrammene har en lik meny-linje nederst på bildet som viser funksjonene som kan utføres i programmene, som kommando-bokser (Oppretting, endring og forespørring). Ved inngang til bildet er det Endring som blir foreslått og som vises med stor skrift i kommando-boksen. Tastes for å gjøre klart for innregistrering av nye klasser. Gir mulighet for endre i eksisterende klasse, søke etter og ev. slette klassen. Forespørring gir fin oversikt over alle klasser presentert som en tabell, se nedenfor. Klasse Klasse legges inn som ett tegn. Vanligvis legges det inn A, B, C...osv. Klassenavn Klassens navn. Kamplengde Legg inn kampens lengde i minutter for henholdsvis innledende serie og for sluttspillet. Effektiv spilletid. Kamptid Er tiden det tar fra kampen startes til neste kamp kan startes på samme bane. Påmeldings-avgift Påmeldingsavgift for lag som deltar i denne klassen. Kjønn Angir hvilket kjønn denne klassen skal ha. Er bl.a. default ved registrering av lagsdata. Turnerings-type Turneringstype som klassen skal følge i dette arrangementet.

15 Eksempel på skjermbilde ved Forespørring : Legger inn ny klasse i databasen ved Oppretting-modus eller oppdaterer eksisterende klasse ved Endring-modus. Sletter klassen som står på skjermen fra databasen. Ved tast av søkebegrep, vil klassen på skjermen bli blanket ut og operatør kan ved hjelp av musen stille seg i det (de) felt(-ene) han ønsker og taste inn søkekriterier. Søk-kommandoen starter søk etter klasser som er innfrir kravene operatør har gitt i Søkebegrep og viser første forekomst som klasse på skjermen. Dersom feltene på skjermen forblir blanke, finnes det ikke klasser med oppgitt søkebegrep. Søk uten først å gi søkebegrep, viser første klasse i databasen. Henter og viser neste klasse i databasen. Henter og viser forrige klasse i databasen.

16 3.2 GRUPPER Alle grupper som skal være med i cup-arrangementet, registreres inn her. Gruppene må være innlagt før lagene blir registrerte. Tastes for å gjøre klart for innregistrering av nye grupper. Gir mulighet for endre i eksisterende gruppe, søke etter og ev. slette gruppen. Forespørring gir fin oversikt over alle grupper presentert som en tabell, se nedenfor. Klasse Klasse velges utfra innlagte klasser i databasen ved å muse-klikke på en av klassene i listen eller ved å taste klasse-begrepet direkte, f.eks. A. Sammen med gruppenr er klasse nøkkel for oppslag i databasen. Klassenavn Klassens navn vises. Gruppenr Angi gruppenummer for denne klassen.

17 Antall lag videre til sluttspill Antall lag som går videre fra innledende serie til sluttspillet. Eksempel på skjermbilde ved Forespørring : Legger inn ny gruppe i databasen ved Oppretting-modus eller oppdaterer eksisterende gruppe ved Endring-modus. Sletter gruppen som står på skjermen fra databasen. Ved tast av søkebegrep, vil gruppen på skjermen bli blanket ut og operatør kan ved hjelp av musen stille seg i det (de) felt(-ene) han ønsker og taste inn søkekriterier. Søk-kommandoen starter søk etter grupper som er innfrir kravene operatør har gitt i Søkebegrep og viser første forekomst som gruppe på skjermen. Dersom feltene på skjermen forblir blanke, finnes det ikke grupper med oppgitt søkebegrep. Søk uten først å gi søkebegrep, viser første gruppe i databasen. Henter og viser neste gruppe i databasen. Henter og viser forrige gruppe i databasen.

18 3.2.1 Generere grupper pr. klasse Grupper kan automatisk genereres pr. klasse. Ved valg av klasse vises antall lag i klassen og det bestemmes hvor mange lag det skal være i hver gruppe. Det blir da vist hvor mange grupper som opprettes og i Gruppefordeling: vises antall lag som blir lagt i de enkelte gruppene. Her er det mulig å endre, men antallet må alltid stemme med Antall lag til fordeling. Fordeling i de forskjellige gruppene kan skje etter vilkårlig trekking eller på tvers av geografisk gruppeindikator (kan legges inn på hvert lag). 3.3 LAG Alle lag som skal være med i turneringen, må registreres med all den informasjonen som er tilgjengelig. Før registrering kan påbegynnes må klasser og grupper være lagt inn. Lagsregistreringsprogrammet har i tillegg til dette bildet et bilde som viser betalingstatus for laget og som kommer fram når det trykkes på Betalingstatus.

19 Tastes for å gjøre klart for innregistrering av nye lag. Gir mulighet for endre i eksisterende lag, søke etter og ev. slette laget. Forespørring gir fin oversikt over alle lag presentert som en tabell, se nedenfor. Lagsnavn Lagets navn Lagnr Lagnr er et fortløpende nummer som blir tildelt automatisk av systemet. Det er ikke anledning for operatør å endre dette feltet. Kontaktperson Lagets kontaktperson, ofte er dette oppmann for laget. Adresse Her legges inn adressen til kontaktpersonens el. lagets adresse. 2 adressefelt, postnr og poststed.

20 Tlf.nr privat, jobb og ev. telefax Telefonnumre til kontaktperson eller lag. Klasse Velg hvilken klasse laget skal tilhøre. Klassen må være definert på forhånd i vedlikehold av klasse. Klasser det kan velges mellom vises ved å museklikke på pilen til høyre på feltet. Velg en av klassene. Gruppenr Gruppenummer til gruppen dette laget skal spille i. Dette nummer må være ett gyldig gruppenummer for den valgte klassen. Geografisk gruppeindikator Geografisk gruppeindikator for å kunne gruppere hvor laget kommer fra, f.eks. sted, bydel o.l. Denne kan brukes til fordele lagene slik at en prøver å unngå å plassere lag fra samme geografiske sted i samme gruppe. Når grupper genereres kan det tas hensyn til dette eller bruke en vilkårlig trekking. Kjønn Her blir det foreslått kjønnet for den valgte klassen, men feltet kan overstyres. Dato påmeldt Dato for når laget ble påmeldt. Kort Korttypene som kan registreres er A-, B- og C-kort. A-kort dekker normalt overnatting og ev. adgangskort til forskjellige arrangement.o.l i forbindelse med turneringen. B-kort dekker gjerne kun adgangskort. Her er det opp til den enkelte arrangør å bestemme om en ønsker å bruke disse kortene og hva en ønsker å legge i dem. Eventuelle tilleggskort kan registreres. Bosted Bosted for laget ved eventuell overnatting, f.eks. skole, hotell o.l. Boønske Et merke for om bostedet som er lagt inn, er et ønske fra laget. Bosteds tlf. Bostedets telefon hvor laget kan nås. Dato for ankomst. Dato laget ankommer turneringstedet. Klokkeslett for ankomst Klokkeslettet laget ankommer turneringstedet. Ankommet Et merke for om laget er ankommet.

21 Tidligeste startdato. Dato for når dette laget kan ha sin første kamp. Tidligeste startklokkeslett. Tidligeste startklokkeslett for første kamp. Transportbehov Informasjon som kan legges inn dersom laget har behov for transport ved ankomst. Merknadsfelt Felt for å legge inn en linje med fri informasjon. Eksempel på betalingsstatus-bilde: Bildet består av 2 kolonner hvor den ene inneholder Utregnet beløp som blir beregnet av systemet og den andre Betalt beløp som registreres av operatør når betaling kommer inn. Påmeldingsavgift Viser påmeldingsavgift som laget skal betale, utfra påmeldingsavgift knyttet til klassen. Viser også om det er kommet innbetaling. Betaling ordinære A-kort Utregnet beløp = antall A-kort * A-kortavgiften fra system parametre. Innbetalt beløp som er registrert. Betaling ekstra A-kort Utregnet beløp = antall ekstra A-kort * A-kortavgiften fra system parametre. Innbetalt beløp som er registrert.

22 Betaling ordinære B-kort Utregnet beløp = antall B-kort * B-kortavgiften fra system parametre. Innbetalt beløp som er registrert. Betaling ekstra B-kort Utregnet beløp = antall ekstra B-kort * B-kortavgiften fra system parametre. Innbetalt beløp som er registrert. Betaling ordinære C-kort Utregnet beløp = antall C-kort * C-kortavgiften fra system parametre. Innbetalt beløp som er registrert. Betaling ekstra C-kort Utregnet beløp = antall ekstra C-kort * C-kortavgiften fra system parametre. Innbetalt beløp som er registrert. S U M Viser totalsum utregnet - og innbetalt beløp. Eksempel på skjermbilde ved Forespørring : Eksempelet viser de første feltene av lagsinformasjonen. Dersom de forskjellige kolonnene ikke viser hele innholdet i feltet, kan dette gjøres ved å føre muse-markøren opp til overskriften for det aktuelle feltet og stille seg i grensestreken til neste overskrift. Markøren viser. Ved å holde venstre museknapp ned og dra muse-markøren mot høyre for så og slippe museknappen, vises mere av innholdet. Felt som ikke vises på skjermen, kan finnes ved å bruke "scrolle-linjen" nederst på bildet. Flytt muse-markøren til pilen mot høyre og trykk på denne.

23 Legger inn nytt lag i databasen ved Oppretting-modus eller oppdater eksisterende lag ved Endring-modus. Sletter lag som står på skjermen fra databasen. Ved tast av søkebegrep, vil laget på skjermen bli blanket ut og operatør kan ved hjelp av musen stille seg i det (de) felt(-ene) han ønsket og taste inn søkekriterier. Søk-kommandoen starter søk etter lag som er innfrir kravene operatør har gitt i Søkebegrep og viser første forekomst som lag på skjermen. Dersom feltene på skjermen forblir blanke, finnes det ikke lag med oppgitt søkebegrep. Søk uten først å gi søkebegrep, viser første lag i databasen. Henter og viser neste lag i databasen. Henter og viser forrige lag i databasen. 3.4 KATEGORI Kategori brukes til å gruppere funksjonerstaben for turneringen. Bildet nedenfor viser opprettingsprogrammet for kategoritypene. Kategori Kategori-begrepet på inntil 5 tegn legges inn. Eksempel kan være DOM, for dommere og SEKR for sekreteriats-funksjonerer. Kategori-tekst Forklarende tekst til kategori.

24 Oppdater, legger informasjonen om kategori inn i databasen. Dersom kategori finnes fra før, gis det melding om dette. Bildet viser forspørsel- og endringsbildet for kategori. Forespørselbildet kan sorteres på katagori eller kategoritekst. Det gis ikke tilgang til kategorifeltet. Oppdater legger inn endringer som er utført i allerede eksisterende kategori. NB! Nye kategorier kan ikke legges inn her, men legges inn i Opprettings-bildet. Sletter den kategori-linjen som markøren peker på. Ved tast av søkebegrep, vil kategori-tabellen på skjermen bli blanket ut og operatør kan ved hjelp av musen stille seg i kategoritekst på hvilken som helst linje og taste inn søkekriterier. Søk-kommandoen starter søk etter kategori-tekst som innfrir kravene operatør har gitt i Søkebegrep og viser alle forekomster av kategorier på skjermen. Dersom feltene på skjermen

25 forblir blanke, finnes det ikke kategori-tekst med oppgitt søkebegrep. Ved full tabell kan operatør museklikke på for å lese flere kategorier. 3.5 PERSONER Personer som deltar på arrangement-siden, dommere, sekretariatsmedarbeidere o.l., legges inn ved hjelp av programmet for PERSONER. Før person legges inn må kategori være lagt inn i kategorioppretting, se punkt 3.4. Tastes for å gjøre klart for innregistrering av nye personer. Gir mulighet for endre i eksisterende person, søke etter og ev. slette personen. Forespørring gir fin oversikt over alle personer presentert som en tabell, se nedenfor. Kategori Kategori personen skal tilhøre. Ved å museklikke på i kategori, kan en se hvilke kategorier en kan velge mellom.

26 Kategori-tekst Viser kategoritekst for valgt kategori. Navn Navn til person Adresse Adresse til person. ID-nr Id-nummer til dommere for bl.a. å koble sammen dommer og kamp. Telefon privat/jobb Personens private telefonnr. og telefonnr. til jobb. Eksempel på skjermbilde ved Forespørring : Legger inn ny person i databasen ved Oppretting-modus eller oppdaterer eksisterende person ved Endring-modus. Sletter person som står på skjermen fra databasen. Ved tast av søkebegrep, vil personen på skjermen bli blanket ut og operatør kan ved hjelp av musen stille seg i det (de) felt(-ene) han ønsket og taste inn søkekriterier.

27 Søk-kommandoen starter søk etter person som er innfrir kravene operatør har gitt i Søkebegrep og viser første forekomst av person på skjermen. Dersom feltene på skjermen forblir blanke, finnes det ikke person med oppgitt søkebegrep. Søk uten først å gi søkebegrep, viser første person i databasen. Henter og viser neste person i databasen. Henter og viser forrige person i databasen.

28 4. KAMPOPPSETT 4.1 BANER Baner som skal brukes under turneringen gis et nummer og et navn. Tastes for å gjøre klart for innregistrering av nye baner. Gir mulighet for endre i eksisterende bane, søke etter og ev. slette banen. Forespørring gir fin oversikt over alle baner presentert som en tabell, se nedenfor. Banenr Banenummer for hver enkelt bane legges inn.

29 Bane-navn Bane-navn. Eksempel på bilde for forespørring: Legger inn ny bane i databasen ved Oppretting-modus eller oppdaterer eksisterende bane ved Endring-modus. Sletter banen som står på skjermen fra databasen. Ved tast av søkebegrep, vil banen på skjermen bli blanket ut og operatør kan ved hjelp av musen stille seg i det (de) felt(-ene) han ønsket og taste inn søkekriterier. Søk-kommandoen starter søk etter baner som er innfrir kravene operatør har gitt i Søkebegrep og viser første forekomst som bane på skjermen. Dersom feltene på skjermen forblir blanke, finnes det ikke baner med oppgitt søkebegrep. Søk uten først å gi søkebegrep, viser første bane i databasen. Henter og viser neste bane i databasen. Henter og viser forrige bane i databasen.

30 4.2 GENERERE KAMPTIDSPUNKT Kamptidspunkt for hver enkelt bane legges ut ved automatisk generering av kamptidspunkt. Nedenfor vises bildet for generering. Bildet er 3-delt med valg av baner, data for generering av kamptidspunkt og vis av kamptidspunkt. Dersom alle baner skal ha samme første kampstart, kampintervall og seneste kampstart, velges alle baner ved Velg alle. Ved museklikk på Generer kamptider gis det adgang til data for kamptidspunkt. Dato Generering av kamptidspunkt gjøres dag for dag. Første kampstart kl. Klokkeslett for første kamp denne dato. Seneste kampstart kl. Klokkeslett for start av siste kamp denne dato. Kamp-intervall 1 (min.) Tid i minutter mellom hver kampstart. Alle kamper får samme intervall, dersom kampintervall 2 og - 3 ikke er utfullt.

31 Kamp-intervall 2 (min.) Tid i minutter fra kampslutt for kamp-intervall 1 til neste kampstart. Annehver kamp får henholdsvis kamp-intervall 1 og kamp-intervall 2, dersom - 3 ikke er utfullt. Kamp-intervall 3 (min.) Tid i minutter fra kampslutt for kamp-intervall 2 til neste kampstart.tredjehver kamp får henholdsvis kamp-intervall 1, kamp-intervall 2 og kamp-intervall 3. Starter generering av kamptidspunkt for valgte baner og med data fra kamptidspunkt. Vis kamptidspunkt Viser genererte kamptidspunkt i tabell med kolonner for bane, dato og starttidspunkt. Mulighet for å legge inn et nytt kamptidspunkt. Sletter et enkelt kamptidspunkt. Sletter alle kamptidspunkt for ev. ny generering. Søk gir opplisting av genererte kamptidspunkt. Sortering Det er mulig å sortere på henholdsvis banenr.+ tid og tid+banenr. 4.3 GENERERE INTERNT KAMPOPPSETT Programmet leser igjennom alle klasser/grupper og setter opp alle kampene som skal spilles. Alle lag innenfor gruppene blir sett opp mot hverandre slik at alle lag spiller mot de andre lagene i gruppen. Dersom det allerede finnes genererte kamper, kommer det spørsmål om du likevel vil generere kampene som da skriver over eksisterende internt kampoppsett, Bildet nedenfor viser programmet for å starte genereringen.

32 4.3.1 GENERERE INTERNT KAMPOPPSETT PR. KLASSE/GRUPPE Denne funksjonen er et alternativ til å kjøre en total generering av internt kampoppsett for alle klasser/grupper under ett. I bildet vises alle klasser som ikke har kamper allerede plassert i det interne kampoppsettet. Angi antall kamper: Angi antall kamper som lagene i gruppen skal spille. Angis det ikke verdi i dette feltet genereres innbyrdes kamper for alle lag i gruppen. Dersom antall kamper som angis er større enn antall innbyrdes kamper blir først innbyrdes kamper generert og de resterende kampene blir sammensatt vilkårlig.

33 4.4 AJOURHOLD INTERNT KAMPOPPSETT Tastes for å gjøre klart for innregistrering av ny kamp.. Gir mulighet for endre i eksisterende kamp, søke etter og ev. slette kampen. Forespørring gir fin oversikt over kampene presentert som en tabell, se nedenfor. Kampnr. Kampnr. i turneringen som er automatisk generert eller lagt inn i ajourhold av internt kampoppsett. Ved inntasting av eksisterende kampnr. blir kampdata vist. Klasse Klassen disse 2 lagene tilhører. Klassenavn Klassens navn. Gruppe Angir hvilken gruppe lagene tilhører. Dette gjelder kun for de innledende runder, dvs. seriespillet.

34 Kamptype Hvilken kamptype denne kampen tilhører. Dersom kamptype Sluttspill velges, gis det mulighet for å legge inn hvilket sluttspillnivå denne kampen tilhører. F.eks. 16 for seksendelsfinale, 8 for åttendedelsfinale osv. Flyttet til virkelig kampoppsett Feltet er merket når kampen er tildelt bane og tid. Tekst Fritt tekstfelt på inntil 30 tegn. 2 rubrikker for henholdsvis heime-lag og borte-lag. Lagnr. Lagets nummer i turneringen. Lagsnavn Laget's navn. G+gruppe/int.kamp Feltet gjelder kun for sluttspill. Legg inn en stor G + nummer for hvilket lag som skal spille denne kampen. F.eks. G1 for gruppenr. 1, G2 for gruppenr.2 osv. Internt kampnummer kan ev. legges inn. Plass (1=vinner) Angi hvilken plassering innenfor G+gruppe/int.kamp laget som skal legges inn her skal ha. Eksempel på skjermbilde ved Forespørring :

35 Legger inn ny kamp i databasen ved Oppretting-modus eller oppdater eksisterende kamp ved Endring-modus. Sletter kamp som står på skjermen fra databasen. Ved tast av søkebegrep, vil kampen på skjermen bli blanket ut og operatør kan ved hjelp av musen stille seg i det (de) felt(-ene) han ønsket og taste inn søkekriterier. Søk-kommandoen starter søk etter kamp som er innfrir kravene operatør har gitt i Søkebegrep og viser første forekomst som kamp på skjermen. Dersom feltene på skjermen forblir blanke, finnes det ikke kamp med oppgitt søkebegrep. Søk uten først å gi søkebegrep, viser første kamp i databasen. Henter og viser neste kamp i databasen. Henter og viser forrige kamp i databasen. 4.5 PLASSERE KAMPENE Bildet for å plassere kampene som skal spilles ut på bane/tid, er to-delt med det interne kampoppsettet i øvre del av bildet og bane/kamptidspunkt i nedre del.. Bruk pilene i høyre - og nedre bilderamme for å rulle bilde henholdsvis vertikalt for å se flere kamper eller bane/tidspunkt, og horisontalt for å se all informasjonen som er lagt ut på hver linje.

36 For å sammenkoble kampene som skal spilles med bane/tid, stilles musemarkøren på aktuell kamp i øverste bildet og en foretar en dobbel-klikk på musen. Deretter finner en riktig bane og tid som denne kampen skal spilles på i nedre bilde med å museklikke på denne, og kampen er plassert. Dersom det er nødvendig og det vil det sikkert bli, kan kampen reverseres tilbake til internt kampoppsettet, ved å dobbelklikke med musemarkøren på aktuelle linje i nedre bilde. Det vil nå komme fram en melding om en ønsker å reversere kampen. Etterhvert som kampene er ferdig plasserte, blir det skrevet BRUKT i tredje kolonne i INTkampoppsettet og kampen er lagt inn i det ordinære kampoppsettet. Tabell-kolonner: Kamp Kampnummer som er generert eller lagt inn manuelt i INTERNT Kampoppsett. Bane Banenummer som kampen skal gå på. Dato Dato kampen skal spilles på denne banen. Tid Tidspunkt for kampen.

Alge Timing Norge AS

Alge Timing Norge AS Alge Timing Norge AS Brukerdokumentasjon for A L G E - A l p i n Versjon 2006 Resultatservicesystem for norske alpine renn Alge Timing Norge as Postboks 371 5702 VOSS Tlf. : 56 52 98 20 Fax. : 56 52 98

Detaljer

Alge Timing Norge AS

Alge Timing Norge AS Alge Timing Norge AS Brukerdokumentasjon for A L G E - F i s A l p i n Versjon - 2011 Resultatservicesystem for internasjonale alpine renn Alge Timing Norge as Regimentsvegen 225 5700 VOSS Tlf. : 41 85

Detaljer

27. 04. 2011. Brukerveiledning for 123cup.no for Turneringsansvarlig

27. 04. 2011. Brukerveiledning for 123cup.no for Turneringsansvarlig 27. 04. 2011 Brukerveiledning for 123cup.no for Turneringsansvarlig Innhold Turnering på 1 2 3... 5 Steg 1- Opprett turnering og lag klasser... 5 Gi rollen Turneringsansvarlig til rette personer i turneringskomiteen...

Detaljer

DENTAL2000 - Dokumentasjon 2008 SPINE AS

DENTAL2000 - Dokumentasjon 2008 SPINE AS DENTAL2000 - Dokumentasjon Innholdsfortegnelse 3 Innholdsfortegnelse Kap. I Innledning 6 Kap. II Installasjon 8 Kap. III Programbeskrivelse 10 1 Ordre/fakturering... 11 2 Kvalitetssikring... 12 Kap. IV

Detaljer

TEAMNET CUP. Brukerveiledning

TEAMNET CUP. Brukerveiledning TEAMNET CUP Brukerveiledning Mars 2008 LOCATIONBLOCKS.COM ALL RIGHTS RESERVED REVISION HISTORY FOR DOCUMENT: Version Revised Date 1 First edition January 2008 Table 1: Revision history Innholdsfortegnelse

Detaljer

Brukerveiledning nytt prøveprogram for fuglehundprøver i DogWeb-Arra prøve.

Brukerveiledning nytt prøveprogram for fuglehundprøver i DogWeb-Arra prøve. Brukerveiledning nytt prøveprogram for fuglehundprøver i DogWeb-Arra prøve. Dette er en enkel brukerveiledning for det nye prøveprogrammet - DWA. Det vil ikke bli gitt en detaljert beskrivelse av de enkelte

Detaljer

Systems AS. Brukerhåndbok. Master

Systems AS. Brukerhåndbok. Master Brukerhåndbok Master Maritech Systems AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Det tas forbehold om feil i brukerhåndboken. Maritech Systems AS påtar seg ikke ansvar for følger av feil i denne håndboken.

Detaljer

Hvordan bruke Ixmal Control

Hvordan bruke Ixmal Control Hvordan bruke Ixmal Control Side 1 av 26 Innhold: LESE INN DATA OPPSTART...3 INNSTILLINGER...3 FORHÅNDSVALG...4 ADMINISTRATORS VALG...5 DAGSEDDEL...6 FINNE OG VELGE MEDARBEIDER...6 REGISTRERE TIMER OG

Detaljer

DXKultur. Innholdsfortegnelse 1 GENERELT...4. 1.1 Organisering av data. Sentrale begreper, hva som legges i disse...5. 1.2 Maskin/systemkrav...

DXKultur. Innholdsfortegnelse 1 GENERELT...4. 1.1 Organisering av data. Sentrale begreper, hva som legges i disse...5. 1.2 Maskin/systemkrav... Innholdsfortegnelse 1 GENERELT...4 1.1 Organisering av data. Sentrale begreper, hva som legges i disse...5 1.2 Maskin/systemkrav...5 1.3 Sikkerhetskopiering...5 2 ARBEIDSFLYT...6 2.1.1 Statistikker...6

Detaljer

Systems AS. Brukerhåndbok. Prosjekt

Systems AS. Brukerhåndbok. Prosjekt Brukerhåndbok Prosjekt Maritech AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Ettertrykk, lagring i noen form, videreformidling eller annen bruk utover lisensavtalen er forbudt. Produsert og utgitt av Maritech

Detaljer

Brukerveiledning for Feiemodul

Brukerveiledning for Feiemodul Brukerveiledning for Feiemodul Litt om oppbygningen av feiemodulen Brukerveiledning for feiemodulen v.3 1-2 2013 Datamann AS Brukerveiledning for feiemodulen v.3 Litt om oppbygningen av feiemodulen Innhold

Detaljer

Introduksjon til. datax. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet.

Introduksjon til. datax. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet. Introduksjon til datax Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet. Produsent og distributør: Mamut ASA Boks 5205, Majorstuen 0302 Oslo Tlf.: 23 20 35 00, Faks: 23 20 35 01 Internett: www.mamut.no

Detaljer

Eulogica brukermanual. Norsk versjon 5.6

Eulogica brukermanual. Norsk versjon 5.6 Eulogica brukermanual Norsk versjon 5.6 Copyright 2009 Intelligent Software AS, S.Mytting Ingen del av dette dokumentet kan reproduseres på noen måte uten tillatelse fra utgiveren. For all informasjon,

Detaljer

Brukerveiledning for Led - Faktura Windows

Brukerveiledning for Led - Faktura Windows Brukerveiledning for Led - Faktura Windows Lindholt Data 2380 Brumunddal/2324 Vang Tlf:62345005 Fax 62343070 E-post: Lindholtdata@online.no Internet www.lindholtdata.no 2 Innhold 1. DIVERSE OPPLYSNINGER...

Detaljer

» Søk i Medlemsnett. Fritekst søk. Avansert søk

» Søk i Medlemsnett. Fritekst søk. Avansert søk Side 1» Søk i Medlemsnett Søk i Medlemsnett Alle databaser og medlemsregister har søk på forskjellige måter. Dette har også Medlemsnett. Det finnes enkle raske fritekst søk, og det finnes et avansert søk

Detaljer

Innføring og bruk av CupAssist Tilpasset badminton Versjon 7 2010

Innføring og bruk av CupAssist Tilpasset badminton Versjon 7 2010 Innføring og bruk av CupAssist Tilpasset badminton Versjon 7 2010 Denne veiledningen vil deg et nødvendig innblikk i CupAssist-løsningen. For detaljer henvises til hjelpeknapp som finnes i alle vinduer.

Detaljer

Brukerveiledning Maestro Solo Programvare for profesjonelle brukere. Brukerveiledning Maestro Solo. Hvordan komme i gang?

Brukerveiledning Maestro Solo Programvare for profesjonelle brukere. Brukerveiledning Maestro Solo. Hvordan komme i gang? Programvare for profesjonelle brukere Brukerveiledning Maestro Solo Hvordan komme i gang? 1 INSTALLASJON AV PROGRAMMET Vi forutsetter at du har fått installert programmet første gang. HVORDAN HENTE INN

Detaljer

HELIOS 4. Quick Guide. 3210 Sandefjord Mail: info@notaplan.no Tlf.: 33 80 42 50 Faks: 33 47 88 28

HELIOS 4. Quick Guide. 3210 Sandefjord Mail: info@notaplan.no Tlf.: 33 80 42 50 Faks: 33 47 88 28 HELIOS 4 Quick Guide Velkommen til Helios 4 veiledning. Veiledningen er en introduksjon til Helios 4 menynavigasjon, bruk av snarveier og linker, vedlikehold av kartoteker, normal bruk av ordrebildet og

Detaljer

» Søk i Medlemsnett. Fritekst søk. Avansert søk

» Søk i Medlemsnett. Fritekst søk. Avansert søk Side 1» Søk i Medlemsnett Søk i Medlemsnett Alle databaser og medlemsregister har søk på forskjellige måter. Dette har også Medlemsnett. Det finnes enkle raske fritekst søk, og det finnes et avansert søk

Detaljer

1. AGRESSO BROWSER... 1. 1.1.1 Browserens skillekort... 3. 1.1.2 Verktøymenyen i Browser... 3. 1.1.3 Velg kolonner til browseren...

1. AGRESSO BROWSER... 1. 1.1.1 Browserens skillekort... 3. 1.1.2 Verktøymenyen i Browser... 3. 1.1.3 Velg kolonner til browseren... Innholdsfortegnelse 1. AGRESSO BROWSER... 1 1.1 START AV BROWSER... 2 1.1.1 Browserens skillekort... 3 1.1.2 Verktøymenyen i Browser... 3 1.1.3 Velg kolonner til browseren... 5 1.1.4 Legg til felt... 5

Detaljer

9 - Økonomiadministrasjon

9 - Økonomiadministrasjon 9 - Økonomiadministrasjon Introduksjon ErgoEnet økonomimodul ErgoEnet sin økonomimodul er en integrert modul av henholdsvis M-STAS Studieadministrasjon og BAS Boligsystem. ErgoEnet økonomimodul har følgende

Detaljer

Brukerhåndbok. for. MekoEasy Verksted. Utgave: Versjon desember 2013 / MekoEasy versjon 2.14. Side 1 av 136

Brukerhåndbok. for. MekoEasy Verksted. Utgave: Versjon desember 2013 / MekoEasy versjon 2.14. Side 1 av 136 Brukerhåndbok for MekoEasy Verksted Utgave: Versjon desember 2013 / MekoEasy versjon 2.14 Side 1 av 136 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 5 1.1. Generelt om bruk av MekoEasy... 5 1.3 Bruke taster og

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK PASIENTTRANSPORT REKVISISJON VERSJON 4.1.1 2011 LOCUS AS

BRUKERHÅNDBOK PASIENTTRANSPORT REKVISISJON VERSJON 4.1.1 2011 LOCUS AS BRUKERHÅNDBOK PASIENTTRANSPORT REKVISISJON VERSJON 4.1.1 2011 LOCUS AS INNHOLD: 1 Introduksjon... 4 1.1 Brukerveiledningens oppbygging... 4 2 Skjermbildet... 5 2.1 Toppmeny... 5 2.2 Navigasjonslinje...

Detaljer

Maritech Systems AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver.

Maritech Systems AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Brukerhåndbok Lønn Maritech Systems AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Det tas forbehold om feil i brukerhåndboken. Maritech Systems AS påtar seg ikke ansvar for følger av feil i denne håndboken.

Detaljer

Brukermanual for Advocate Desktop med salærskjema

Brukermanual for Advocate Desktop med salærskjema Brukermanual for Advocate Desktop med salærskjema Side 2 Sist oppdatert 07.07.2015 Innholdsfortegnelse 1. LITT OM ADVOCATE DESKTOP (AD)... 7 1.1. Lisenser... 7 1.2. Brukerstøtte... 7 1.3. Fjernhjelp...

Detaljer

Maritech Sluttseddel. Versjon 9.10 BRUKERHÅNDBOK

Maritech Sluttseddel. Versjon 9.10 BRUKERHÅNDBOK Versjon 9.10 BRUKERHÅNDBOK 2. utgave April, 2005 Maritech AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Ettertrykk, lagring i noen form, videreformidling eller annen bruk utover lisensavtalen er forbudt. Produsert

Detaljer

Brukerdokumentasjon - Medarbeideren

Brukerdokumentasjon - Medarbeideren Brukerdokumentasjon - Medarbeideren Medarbeideren er et program for arbeidsplanlegging og oversikt over ressursdisponeringen for medarbeiderne i menigheten / kirkelig fellesråd. Medarbeideren er også integrert

Detaljer

SUPEROFFICE AS. SuperOffice Customer Service. Brukerkurs. Sist endret: 12.04.12. Semantix AS.

SUPEROFFICE AS. SuperOffice Customer Service. Brukerkurs. Sist endret: 12.04.12. Semantix AS. SUPEROFFICE AS SuperOffice Customer Service Brukerkurs Sist endret: 12.04.12. Semantix AS. Denne dokumentasjonen er skrevet, redigert og formatert i Microsoft Office Word 2007 fra Microsoft Corporation.

Detaljer

Takk for at du har valgt LabOra Gudstjeneste som ditt planleggingsverktøy

Takk for at du har valgt LabOra Gudstjeneste som ditt planleggingsverktøy Takk for at du har valgt LabOra Gudstjeneste som ditt planleggingsverktøy Vi er glade for å ha deg som bruker av programmet og vet at du har fått et verktøy som blir til nytte i ditt daglige arbeid i kirken.

Detaljer

Mamut Academy. //Grunnkurs Regnskap

Mamut Academy. //Grunnkurs Regnskap Mamut Academy //Grunnkurs Regnskap Produsent og distributør: Mamut AS - et selskap i Visma-gruppen Karenslyst Allé 56 0277 OSLO Tlf.: 23 20 35 00, Faks: 23 20 35 01 Internett: www.mamut.no E-post: mail@mamut.no

Detaljer