Trialprogrammet. Innholdsfortegnelse:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Trialprogrammet. Innholdsfortegnelse:"

Transkript

1 Trialprogrammet Innholdsfortegnelse: Før installasjon:... 2 Installasjon:... 2 Backup... 2 Løp... 3 Registrer og velg løp... 3 Løp... 4 Funksjoner... 4 Minuttstart... 5 NL Cup DCB... 5 Cup status... 5 Stopp løpet... 5 Stopp løpet... 5 Legg til varighet... 5 Sjekk Alder... 6 Beregn resultater... 6 Registrer sjåfør... 7 Importer... 7 Ny fra oppslag... 7 Ny sjåfør... 7 Forøvrig... 8 Kopier... 8 NM... 8 Ny fra oppslag... 8 Kopier sjåfører... 9 Registrer prikker... 9 Seksjonssett / runder Prikk like Innsjekk Oversikt over rapportene CUP Registrer cup Legg til løp Tips`n tricks: Utskrifter som PDF dokumenter Begrensningene i programmet: Kontaktinformasjon: Dokumentasjon av programmet Trial ver. 3.0, hwe Side 1 av 16

2 Før installasjon: Programmet krever at MS Access 2000, eller nyere, er installert på maskinen. Kort dato format (dd.mm.yy) fx Dette settes i Start Innstillinger - Kontrollpanel Regionale innstillinger Dato Kort dato format. Installasjon: Lag katalogen Trial under c:\ Legg filene Trial.mdb, Basis.mdb og TrialDB.mdb i katalogen c:\trial Lag mappene Maler, Import, Xport og Påmeldinger under katalogen Trial. Legg filene Påmelding.xls og TrialImport.xls i mappen Maler. Om filene er kopiert inn fra CD, må man sjekke at ikke skrivebeskyttelsen står på. Høyreklikk på filene og velg Egenskaper. Lag en snarvei til Trial.mdb, og legg den på Skrivebordet. Backup Etter et løp, ta alltid backup av filen TrialDB.mdb, det er der alle dataene ligger. Dokumentasjon av programmet Trial ver. 3.0, hwe Side 2 av 16

3 Løp Registrer og velg løp Dette er åpningsbildet. Legg inn ønsket løp og tilhørende informasjon. OBS! Det er viktig at starttidspunktet, kjøretid og respitt ligger riktig, før man registrerer deltagere. Reg. prikk pr.: Her legger du inn om du ønsker at prikkene skal registreres pr. runde eller pr. seksjon. Dette styrer også tilhørende rapporter som da skrives ut hhv. pr. runde eller pr. seksjon. Dato og klokkeslett legges inn uten punktum og kolon. Fx: 0900 blir til 09:00. Lagre løpet. Merk løpet i venstre kolonne Velg løp og trykk Åpne løp Om du ønsker å eksportere eller importere ett helt løp, kan du gjøre dette herfra. Ett løp består av tre små tekstfiler (til sammen ca. 50 kb) som er enkle å sende som vedlegg på mail. Dette er nyttig ved fx. en cup. Filene må legges i mappen Import for importering, og havner i mappen Xport ved eksportering. Etter å ha importert ett løp må du åpne løpet å trykke på Beregn Resultater før du fx. legger løpet inn i en cup. Dokumentasjon av programmet Trial ver. 3.0, hwe Side 3 av 16

4 Løp Det er i dette skjermbildet du står i under hele stevnedagen. Her finner du en oversikt over alle rapporter og knapper til nødvendige skjermbilder. Funksjoner Denne knappen viser/skjuler knapperaden i midten. Reg. Sjåfør Under knappen Reg. Sjåfør, ligger skjermbildet du benytter for å registrere alle deltagere. Kopi. Sjåfør Her kan du kopiere alle deltagere fra valgfritt løp. Seksjonssett/Runder Her kan du legge inn i hvilket seksjonssett de forskjellige klassene skal kjøre, og hvor mange runder. Seksjonssettet styrer rapporten Dommerlister, mens antall runder styrer rapporten Manglende kort. Innsjekk Her kan du gjøre innsjekk direkte i systemet. Man kan også benytte rapportene Innsjekklister. Mail Her kan du sende en startbekreftelse til alle som har registrert sin mail adresse i Reg. Sjåfør. Dette betinger at Outlook eller Outlook Express er installert lokalt på maskinen. Ikke møtt Dette er en kjøring som kjøres etter at alle har sjekket inn. Denne vil legge alle som ikke har betalt til status Ikke møtt. Dokumentasjon av programmet Trial ver. 3.0, hwe Side 4 av 16

5 Minuttstart Denne knappen genererer minuttstart for alle klasser, unntatt rekrutt klassene. Om det er 2 seksjonssett, vil klassene E og C starte først og klassene KB og TD til slutt. Du vil her også få muligheten til å generere minuttstarten på bakgrunn av en foreløpig resultatliste i en cup. NL Cup DCB Gjelder Norgesløp. Denne knappen kontrollerer og setter cupstatus på alle D14, C15 og B16 kjørerne om de har riktig alder. Med andre ord trenger du ikke sette cupstatus på kjørerne i disse klassene ved registrering. Cup status Denne knappen setter alle kjørere til cupstatus, uavhengig av alder og klasse. Benyttes fx. ved Regionscup basert på ett kretscup løp. Stopp løpet Denne knappen åpner ett skjermbildet som holder orden på tiden når ett løp blir stoppet fx. ved skade på kjører. Stopp løpet Starter en klokke som går frem til man trykker Start løpet. Det er mulig å gjøre korreksjoner i feltet Varighet. Legg til varighet Legger til tiden Varighet i kjøretiden til alle som ikke har levert siste kort. Dokumentasjon av programmet Trial ver. 3.0, hwe Side 5 av 16

6 Sjekk Alder Denne knappen kontrollerer at kjørere holder riktig alder i forhold til klasse. Reg. Prikk Her er prikkregistreringen. Beregn resultater Dette er en kjøring som må kjøres før man skriver ut rapporten Endelige resultater. Endre Prikk Like Her kan du se om noen har nøyaktig like ant. Prikker, 0, 1.. og lik tid. I så fall kan man her fx. lage en delt 2 plass. Dokumentasjon av programmet Trial ver. 3.0, hwe Side 6 av 16

7 Registrer sjåfør NB! Startnummer er ett unikt nummer for dette løpet og må kun bestå av tall. Etter at det er gjort endringer trykk alltid Lagre. Importer Denne knappen er for å importere kjørere som er påmeldt via excelarket påmelding. Arket finner du under c:\trial\maler. Excelarket fylles ut av den enkelte, evt. av klubben, sendes via mail og lagres i c:\trial\innboks OBS. Kun en fil av gangen kan importeres og må ha navnet påmelding.xls. Alle importerte kjørere vil få en kopi av sitt excel ark under katalogen Påmeldinger, som en sikkerhetskopi. Arket vil da være merket med startnummer serien. Denne knappen er også tenkt benyttet når det blir påmelding via Klubben online. Når kjørere melder seg på elektronisk på denne måten, må man skrive ut rapporten Underskriftsliste fra skjermbildet Løp. Man vil da få en komplett liste for underskrift av fører og en linje fra foresatte der dette er nødvendig. Ny fra oppslag Du kan registrere kjørere ved å hente de inn fra en base hvor de fleste sjåfører er lagt inn med grunninformasjon. Klikk Ny fra oppslag. Du kan også oppdatere oppslaget om sjåføren ikke ligger i basen. Trykk da Lagre i oppslag, eter at du har registrert deltageren. Ny sjåfør Om kjører ikke ligger i databasen, velg da Ny sjåfør, og legg inn all informasjonen selv. Husk å trykke Lagre. Dokumentasjon av programmet Trial ver. 3.0, hwe Side 7 av 16

8 Startbekr. pr. mail Denne knappen benyttes for å sende startbekreftelse enkeltvis. OBS. Det er mulig å sende til alle med mailadresse fra skjermbildet Løp. Dette betinger at Oulook eller Outlook Express er installert lokalt på maskinen. Forøvrig Lisensnummeret og avkryssingsfeltet Cup, må legges inn om deltageren er med i en cup hvor dette løpet er en av rundene. Ved fx. ett enkeltstående klubbløp er lisensnummer ikke nødvendig Ved avbud, brutt osv. må statusfeltet oppdateres. Trykk lagre når deltageren er lagt inn OBS! Legg også inn Hjelperyttere H (minder), så kommer innbetalte kroner med på oppgjørslisten. Hjelperytter må i programmet, også ha ett unikt startnummer (fx. 301, 302 osv) Kopier NM Spesielt ved NM er at du der kan delta i to klasser, både NM og NM Junior. Om du skal gjøre dette registrer kjøreren i NM Junior. Trykk deretter på Kopier og legg inn klassen NM. Kjøreren har da fått et hjelpenummer som er 400 større enn opprinnelig startnummer. Fx. Startnummer 16 i NM Junior, blir da 416 i NM. Kortet må da merkes med startnr. 16 og 416, får å gjøre sekretæriatet oppmerksom på at kortet skal registreres 2 ganger, både på startnr. 16 og 416. OBS! Husk å sette samme starttid på begge startnummer. Ny fra oppslag Her kan du søke ved å taste inn bokstavene i etternavnet. Når du har funnet rett sjåfør, dobbeltklikker du på navnet i venstre kolonne. Husk å oppdatere klasse i skjermbildet Registrer sjåfør. Dokumentasjon av programmet Trial ver. 3.0, hwe Side 8 av 16

9 Kopier sjåfører Her kan du legge inn løpet som du ønsker å kopiere deltagere fra. Vær oppmerksom på at ved kopiering vil alle startnummer bli lagt til 500, slik at det skal være enkelt å endre til ønsket startnummerserie når deltagerlisten er (noenlunde) klar. OBS! Om det finnes startnummer høyere enn 499 fra løpet du kopierer fra, vil dette medføre problemer, mht 500 som blir lagt til. Registrer prikker Her vises registrering pr. runde. Legg inn startnummer, antall enere, toere, treere og femmere. Antall nuller sørger programmet for selv. På siste runde registreres klokkeslett for innlevert kort. Knappen manglende kort viser hvem som ikke har levert inn riktig antall kort. Her vises registrering pr. seksjon. Om det er fx. 10 seksjoner, vises 10 ruter. I eksemplet er det 12 seksjoner. Fordi curser flytter seg automatisk ved registrering av prikker, er det bare 4 tastetrykk mer om du registrerer pr. seksjon, fremfor pr. runde, ved 12 seksjoner. NM Spesielt for NM er kjører som deltar i NM Junior og NM Senior. Når man har registrert ett slikt kort på hovednummeret (Junior), kan man kopiere linjen ved å trykke på Kopier. Systemet lager da en ny identisk linje med hjelpestartnummeret. Har du registrert linjen på startnummer 16, vil kopiert linje få startnummer 416. Dokumentasjon av programmet Trial ver. 3.0, hwe Side 9 av 16

10 Seksjonssett / runder Legg inn hvilket seksjonssett og antall runder pr. klasse. Informasjonen benyttes for å skrive ut seksjonsdommerlister, og for å liste de som ikke har levert kortet sitt. Prikk like Etter at du har kjørt Beregn Resultater, kan det i enkelte tilfeller (spesielt der man ikke kjører på tid) få deltagere som har nøyaktig likt resultat. Programmet klarer ikke å lage ett delt resultat, men her kan du endre plasseringen manuelt. Fx. til delt 2. plass eller delt 16. plass for den slags skyld. Dokumentasjon av programmet Trial ver. 3.0, hwe Side 10 av 16

11 Innsjekk Her kan du gjøre innsjekk direkte i programmet. Søk opp på Etternavn (du trenger bare å legge inn de første bokstavene) og trykk Enter. Om det er flere med samme etternavn kan du bla deg videre fremover ved hjelp av Enter tasten. Det finnes også egne Innsjekklister, noe som er mer aktuelt der man har flere innsjekkpunkter og mange deltagere. Dokumentasjon av programmet Trial ver. 3.0, hwe Side 11 av 16

12 Oversikt over rapportene Påmeldte kan listes, enten som en rapport, eller som en HTML fil som kan legges rett på nett. Innsjekklister kan skrives ut sortert på klasse og navn, eller startnummer Startliste kan skrives ut sortert på klasse og tid, eller tid. Teknisk liste til maskinkontrollen kan skrives ut sortert på klasse og navn, eller startnummer. Ant. pr klasse lister antallet som er påmeldt, eller som har fått status OK. Denne skal ligge i mappen til Hoveddommer. Påmeldte uten mailadresse lister de som man må sende startbekreftelse til pr. post. Underskriftsliste lager en liste for underskrift av fører, evt. av foresatte. Benyttes for underskrift istedenfor dagens påmeldingsskjema. Dommerlister er til seksjonsdommerne. Skrives ut pr. seksjonssett. Kontingent er en utskrift som summerer opp alle startkontingenter inkl. hjelperyttere. Manglende kort viser de som ikke har levert inn kortet. Rapporten er nyttig på slutten av løpet for å se hvem som ikke har levert siste kortet. Foreløpig resultater er listene som skrives ut under løpet. Endelig resultater skrives ut etter at man har kjørt kjøringen Beregn Resultater, og Prikk Like. Liste for premiering er en enkel liste med kun relevant informasjon. Resultatlistene kan også kjøres ut som en Excel fil, eller som en ferdig HTML fil, klar til å legges rett på nett. Løpsanalyse seksjoner kan kjøres ut om prikker er registrert pr. seksjon, og etter at man har kjørt kjøringen Beregn Resulater. Dokumentasjon av programmet Trial ver. 3.0, hwe Side 12 av 16

13 CUP Registrer cup I åpningsskjermbildet finnes det en knapp som heter Reg.Cup I dette skjermbildet kan du registrere en cup ved å trykke på Ny cup, legg inn navn, antall runder og info om hvorvidt det dårligste resultatet skal strykes. Trykk Lagre. OBS! Dårligste resultat strykes kun der deltageren har deltatt i alle rundene. Legg til løp Trykk deretter på Legg til løp Velg løp (må være ett løp som eksisterer i systemet og som er kjørt) Velg også hvilken runde løpet representerer. OBS! Siste runde teller mer ved poenglikhet. Dokumentasjon av programmet Trial ver. 3.0, hwe Side 13 av 16

14 Resultater og rapporter Trykk deretter på knappen Beregn Resultater. Denne starter en kjøring. Om siste runde er kjørt, trykk deretter på knappen Poeng Like. Om deltagerne har nøyaktig lik poengsum, og man ikke ønsker at siste løpet skal telle mer, kan man her sette delt plassering (fx. delt 1. plass) Velg deretter rapporten Foreløpig resultat, eller om siste runde er kjørt Endelig resultat. Foreløpig resultat viser ingen plassering og ingen strykninger. Dokumentasjon av programmet Trial ver. 3.0, hwe Side 14 av 16

15 Tips`n tricks: Skjermoppløsningen må være minst 1024x768 for å kunne se hele skjermbildet. Det går raskere å registrere prikker på et vanlig tastatur fremfor tastaturet på en bærbar. Endrer du et startnummer, trykk alltid lagre. Det er en god vane og alltid trykke lagre etter hver gang du har lagt inn en ny, eller endrer en eksisterende kjører. Endrer du status på en kjører etter at du har kjørt Beregn resultat, må du kjøre Beregn resultat på nytt. Om du av en eller annen grunn har behov for å nulle en linje i prikk registreringen, legg da inn 999 i startnummeret og linjen vil ikke komme med på noen resultater. Om systemet legger inn feil runde i prikkregistreringen (skjer om du forsøker å punsje 1. runde på nytt, etter at du har punsjet 2. runde), kan du overstyre runden ved å gå inn i feltet og overskrive rundenummeret. Det er viktig med en rask printer. Om printeren printer 2 sider i minuttet og har 15 sider utskrift (utskrift pr. runde) går det bare 7,5 minutter, men om du skal skrive ut 31 sider (resultater pr. seksjon) og printeren bruker over ett minutt pr. side, så tar det over 40 minutter å skrive ut. Det går raskest å punsje om en leser opp ferdig utregnede kort med kontrollsum, mens en punsjer. Ved mange kjørere må man bruke flere maskiner. Utskrifter som PDF dokumenter Om du henter ned gratisprogrammet PDF995 fra nettsiden Kan du enkelt lagre alle utskriftene fra Trialprogrammet (og andre programmer) som PDF filer. Last ned Pdf995 Printer Driver og Free Converter og lagre de på maskinen. Innstaller deretter begge programmene. Du vil da få opp en ny printer som heter PDF995, velg denne og skriv inn navnet på filen og stedet du ønsker å lagre den. Enkelt og svært praktisk for distribusjon av resultater og ikke minst for å legge de ut på nett. Dokumentasjon av programmet Trial ver. 3.0, hwe Side 15 av 16

16 Begrensningene i programmet: Maks 15 seksjoner. Maks 4 runder. Maks 7 cuprunder. Håndterer ikke lag konkurranser. Kontaktinformasjon: Har du noen spørsmål, ønsker eller finner noe som ikke fungerer. Ta kontakt med: Henrik Wergeland Dokumentasjon av programmet Trial ver. 3.0, hwe Side 16 av 16

Agility Brukerveiledning

Agility Brukerveiledning 1 Agility Brukerveiledning Introduksjon... 3 Registrering av Stevne Informasjon... 4 Registrering av Klasser... 6 Knappene på venstre side... 6 Registrering av Ekvipasjer... 7 Navigering... 7 Opprykk...

Detaljer

JechSoft Victoria for oppmannen. Installering

JechSoft Victoria for oppmannen. Installering 1 JechSoft Victoria for oppmannen JechSoft Victoria er et windowsbasert program til bruk for arrangering av svømmestevner. Programmet har også en integrert del for påmelding til stevner man ikke arrangerer

Detaljer

eskiskyting Bruksanvisning eskiskyting - etiming for skiskyting

eskiskyting Bruksanvisning eskiskyting - etiming for skiskyting eskiskyting Bruksanvisning eskiskyting - etiming for skiskyting Emit as 2010 Innholdsfortegnelse Eskiskyting 4 eskiskyting - etiming for skiskyting 4 Nytt i 2011 versjonen 5 Registrering 6 Oversikt 7 Hurtigtaster

Detaljer

Powerlifting Live Brukermanual. Versjon 2.1

Powerlifting Live Brukermanual. Versjon 2.1 Powerlifting Live Brukermanual Versjon 2.1 Innholdsfortegnelse Powerlifting Live...1 Brukermanual...1 1. Innledning...3 1.1Installasjon...3 1.2 Starte/avslutte systemet...3 1.3 Nettverksoppsett...3 1.4

Detaljer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer HR analysen Ny versjon 2009 Brukermal Administratorer 1) Som administrator Det første bildet en kommer inn på når en har logget seg inn er: A) Legg merke til den hvite boksen på høyre side der det står

Detaljer

Brukerveiledning SalesOnline

Brukerveiledning SalesOnline Brukerveiledning SalesOnline Versjon 3.0 30.03.2009 Innholdsfortegnelse Innledning......3 Prospecting + kundeoppfølging = Visma SalesOnline...3 Tilgang til 890.000 firmaer......3 Innhold i SalesOnline......3

Detaljer

Brukermanual for EIK IFs webside

Brukermanual for EIK IFs webside Brukermanual for EIK IFs webside Denne brukermanualen er en skjematisk gjennomgang av basisfunksjonene for hver enkelt årgang/lag. Arild Neste. Tel: 977 42 162, ar-neste@online.no EIK, 9. november 2009

Detaljer

Hvordan bruke dem lokalt?

Hvordan bruke dem lokalt? Systemer i Dysleksi Norge Hvordan bruke dem lokalt? Anette Beichmann Dysleksi Oslo Ledermøte Dysleksi Norge Innhold Medlemsregisteret... 3 Oppdater fødselsdato... 3 Oppdater mailadresse og telefonnummer...

Detaljer

Introduksjon til. datax. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet.

Introduksjon til. datax. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet. Introduksjon til datax Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet. Produsent og distributør: Mamut ASA Boks 5205, Majorstuen 0302 Oslo Tlf.: 23 20 35 00, Faks: 23 20 35 01 Internett: www.mamut.no

Detaljer

Tidtaking i HMBIK-bedrifts-o-løp

Tidtaking i HMBIK-bedrifts-o-løp Tidtaking i HMBIK-bedrifts-o-løp (Lars S. Skeide, september 2006/Vidar Haugsvær 2009/Øistein Stemme 2015) Utstyr Datamaskiner MTR4-klokke Skriver Skjerm Koble utstyret sammen Oppstart av utstyret Programvaren

Detaljer

Brukerdokumentasjon Versjon 9.4

Brukerdokumentasjon Versjon 9.4 Brukerdokumentasjon Versjon 9.4 Programsystemet ISY Linker er utarbeidet og eiet av: Norconsult Informasjonssystemer AS Vestfjordgaten 4 1338 SANDVIKA Sentralbord: 67 57 15 00 Brukerstøtte: 67 57 15 30

Detaljer

Visma Unique. Unique Ansatt. Rapportgenerator. Rapporteringsgener ator - Visma ansatt

Visma Unique. Unique Ansatt. Rapportgenerator. Rapporteringsgener ator - Visma ansatt Rapporteringsgener ator - Visma ansatt ID STB.HR.1.6.24 Versjon 1.00 Gyldig fra 10.07.2014 Forfatter Åse Eriksen Åkerøy Verifisert Vigleik Aas Godkjent Vigleik Aas Side 1 av Visma Unique Unique Ansatt

Detaljer

esykkel Bruksanvisning og hjelp til esykkel.

esykkel Bruksanvisning og hjelp til esykkel. esykkel Bruksanvisning og hjelp til esykkel. Emit as, 2011 Innhold Oppstart 4 Velkommen 4 Generelt 4 Venstremenyen 5 Om Klassevalg 6 Om Utskrifter 9 1 Nytt arrangement 10 Lag nytt arrangement 11 Åpne et

Detaljer

Brukerhåndbok. Din verktøykasse for anbud og prosjekt. Citec AS 2014

Brukerhåndbok. Din verktøykasse for anbud og prosjekt. Citec AS 2014 Brukerhåndbok Din verktøykasse for anbud og prosjekt Skrevet ut: september 2014 3 Innholdsfortegnelse 3 Innholdsfortegnelse Kapittel IIntroduksjon til 6 1 Hva... er nytt 6 2 Systemkrav... 7 3 Kontakt...

Detaljer

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Versjon 1.1 Rakkestad, 03.09.2014 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 2. Installasjon og oppgradering... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Oppdatering av operativsystem

Detaljer

Fra. 1. juni 2012 håper vi flest mulig lag benytter seg av den nye løsningen når de skal sette opp påmelding.

Fra. 1. juni 2012 håper vi flest mulig lag benytter seg av den nye løsningen når de skal sette opp påmelding. Brukerveiledning; Versjon 1.0, oppdatert: 24.04.2012. Innhold 1. Registrere stevne... 2 2. Sette opp påmelding på stevne.... 4 Opprette påmelding på 200m.... 8 Sette opp ekstralag... 11 3. Fane 3. mer

Detaljer

Brukerhåndbok for. tilpasset. Brukerhåndbok for Vicis Medlem tilpasset Frelsesarmeens Barn og Unge (FAbU) - Lokale brukere (korpsnivå) Side 1

Brukerhåndbok for. tilpasset. Brukerhåndbok for Vicis Medlem tilpasset Frelsesarmeens Barn og Unge (FAbU) - Lokale brukere (korpsnivå) Side 1 Brukerhåndbok for tilpasset Side 1 Innhold Tilgang... 3 Innlogging... 3 Glemt passord... 3 Flere tilganger... 4 Nødvendig registrering - årsrapport... 4 1. Opprette årsrapport... 4 Opprette lokallag...

Detaljer

Bruk av Eventor ved arrangering av NTG-cup

Bruk av Eventor ved arrangering av NTG-cup Bruk av Eventor ved arrangering av NTG-cup Denne veiledningen er en steg-for-steg beskrivelse av hvordan man legger inn og setter opp et NTG-cup-løp i Eventor. Den er ment som en hjelp for arrangører og

Detaljer

Rutinebeskrivelse tidtaking tirsdagsløp

Rutinebeskrivelse tidtaking tirsdagsløp B&OI-orientering Rutinebeskrivelse tidtaking tirsdagsløp Versjon 1: 28.mai 2014 utarbeidet av Marit Johnsen Rolle Trinn Rutine Når 1. Opprette nærløp i Eventor Idrettsutvalget gjelder Saltensprint og Saltenkarusell)

Detaljer

TEAMNET CUP. Brukerveiledning

TEAMNET CUP. Brukerveiledning TEAMNET CUP Brukerveiledning Mars 2008 LOCATIONBLOCKS.COM ALL RIGHTS RESERVED REVISION HISTORY FOR DOCUMENT: Version Revised Date 1 First edition January 2008 Table 1: Revision history Innholdsfortegnelse

Detaljer

Alge Timing Norge AS

Alge Timing Norge AS Alge Timing Norge AS Brukerdokumentasjon for A L G E - F i s A l p i n Versjon - 2011 Resultatservicesystem for internasjonale alpine renn Alge Timing Norge as Regimentsvegen 225 5700 VOSS Tlf. : 41 85

Detaljer

DENTAL2000 - Dokumentasjon 2008 SPINE AS

DENTAL2000 - Dokumentasjon 2008 SPINE AS DENTAL2000 - Dokumentasjon 2 DENTAL2000 - Dokumentasjon Innholdsfortegnelse Kap. I Innledning 5 Kap. II Installasjon 7 Kap. III Programbeskrivelse 9 1 Ordre/fakturering... 10 2 Kvalitetssikring... 11 13

Detaljer

Installasjonsmanual. Versjon 1.2. Copyright 2002 Devinco AS

Installasjonsmanual. Versjon 1.2. Copyright 2002 Devinco AS Installasjonsmanual Versjon 1.2 Copyright 2002 Devinco AS Installasjonsmanual SpeedyCraft 1. utgave 8. juli 2002 Devinco AS NB! Dette er en midlertidig versjon av denne manualen. Enkelte ting kan være

Detaljer

Brukerveiledning for SMS fra Outlook

Brukerveiledning for SMS fra Outlook Brukerveiledning for SMS fra Outlook Grunnleggende funksjonalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS og MMS fra Outlook. Programmet er integrert med din personlige Outlookkontaktliste og

Detaljer

» Søk i Medlemsnett. Fritekst søk. Avansert søk

» Søk i Medlemsnett. Fritekst søk. Avansert søk Side 1» Søk i Medlemsnett Søk i Medlemsnett Alle databaser og medlemsregister har søk på forskjellige måter. Dette har også Medlemsnett. Det finnes enkle raske fritekst søk, og det finnes et avansert søk

Detaljer

ISY G-prog Linker. Brukerdokumentasjon. Versjon 9.3

ISY G-prog Linker. Brukerdokumentasjon. Versjon 9.3 Brukerdokumentasjon Versjon 9.3 Programsystemet ISY Linker er utarbeidet og eiet av: Norconsult Informasjonssystemer AS Vestfjordgaten 4 1338 SANDVIKA Sentralbord: 67571500 Brukerstøtte: 67571530 E-post:

Detaljer

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 1 Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 2 Innholdsfortegnelse 1 Brevfabrikken innledning 4 2 Komme i gang /Registrer 5 2.01 Registrer 5 2.02 Last ned program 5 3 Min side: 6 3.01 Kontodetaljer

Detaljer

Brukerveiledning - MittDFS

Brukerveiledning - MittDFS Brukerveiledning - MittDFS Versjon 11, 6/3-2015 Innhold Innlogging Mitt DFS... 3 VK Skytterlag... 4 Medlemmer:... 4 Opprett nytt medlem:... 5 Bytt skytterlag:... 6 Avslutt medlemskap:... 7 Bytt passord

Detaljer

Årsrevisjon Løsningsbeskrivelse

Årsrevisjon Løsningsbeskrivelse Årsrevisjon Løsningsbeskrivelse Fra 1.januar skal årsrevisjon utføres på en ny måte blant annet i Norge. Selve årsrevisjonen skal utføres i perioden 1.januar til og meg 31.januar. Klubben får i denne perioden

Detaljer

DENTAL2000 - Dokumentasjon 2008 SPINE AS

DENTAL2000 - Dokumentasjon 2008 SPINE AS DENTAL2000 - Dokumentasjon Innholdsfortegnelse 3 Innholdsfortegnelse Kap. I Innledning 6 Kap. II Installasjon 8 Kap. III Programbeskrivelse 10 1 Ordre/fakturering... 11 2 Kvalitetssikring... 12 Kap. IV

Detaljer