Saksnummer Utvalg Møtedato 08/162 Formannskapet /166 Bystyret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksnummer Utvalg Møtedato 08/162 Formannskapet 19.11.2008 08/166 Bystyret 11.12.2008"

Transkript

1 BODØ KOMMUNE Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / / Saksnummer Utvalg Møtedato 08/162 Formannskapet /166 Bystyret Bodø kulturhus KF. Budsjett 2009 Sammendrag Vedlagt følger budsjett 2009 for Bodø kulturhus KF. Etter kommunelovens kapittel 11 skal bystyret vedta budsjett for kommunale foretak. Styret i foretaket har forutsatt et tilskudd fra Bodø kommune på kr Rådmannens forslag er kr Foretaket søker i tillegg om 0,5 mill kr til ny tekniker/scenograf stilling og vederlagsfrie lønns- og regnskapstjenester fra kommunen. Disse tilleggene utgjør kr pr år, jfr vedlegg. Det søkes også å kunne endre lånebetingelser for banklån med både forlenget løpetid og endring fra serielån til annuitetslån. Til sist søkes om nytt låneopptak til kjøp av lydmikser med 0,7 mill kr. Saksopplysninger I rådmannens forslag er tilskuddene til alle foretakene beregnet slik: Tilskudd 2008 er økt med 4,5 % og deretter redusert med 5 %. For kulturhuset ligger også kompensasjon med kr for overført stilling fra annet tjenestested i rådmannens forslag. Selskapet fremhever som viktig å begynne arbeidet med å rekruttere personell som skal drifte Bodø nye kulturhus. Den omsøkte stillingen som tekniker /scenograf er første ledd i en slik opptrapping. Fra foretakets side vises det også til at Bodø Sinfonietta har fått økt tilskudd i 2009 over statsbudsjettet. Lånet som det søkes om 7 års forlenget løpetid for, har en restgjeld på ca 8,5 mill kr. Av anleggsmidlene som ligger til grunn for lånet, er 3/4 gruppert under reglene for 20 års avskrivningstid ihht note i foretakets regnskap 2007, mens resten ligger med 10 år. En slik endring betyr at leieavtalen med Aspåsen må forlenges frem til 2024, opplyser kulturhuset. Vurderinger Fra rådmannens side bemerkes at prosentsatsen for pensjon til Bodø kommunale pensjonskasse (BKP) er nedjustert fra 18,85 % til 17,75 % i 2009 med lavere pensjonskostnad i 2009 som resultat. Rådmannen anbefaler at ny stilling som tekniker/scenograf avventes. Søknad om vederlagsfrie tjenester har vært fremmet tidligere og imøtekommes ikke. Rådmannen anbefaler nytt låneopptak til lydmikser. Når det gjelder forlenget løpetid for lån, anbefaler rådmannen å avvente dette inntil tidsperspektivene rundt leieavtalen med Aspåsen i forhold til nytt kulturhus er avklart. Konklusjon og anbefaling Rådmannen anbefaler overfor formannskapet følgende

2 Forslag til innstilling 1. Bystyret vedtar kommunens tilskudd 2009 til Bodø kulturhus KF til kr Bystyret godkjenner budsjett 2009 for Bodø kulturhus med en inntekts - og kostnadsramme på 25,7 mill kr. 3. Bystyret gir sin tilslutning til at foretaket tar opp lån inntil kr til lydmikser. 4. Endret løpetid på eksisterende lån, stort kr 8,5 mill kr avventes inntil leieavtale med Aspåsen er avklart. 5. Foretakets søknad om vederlagsfrie lønn - og regnskapstjenester avslås. 6. Foretakets søknad om tekniker/scenograf stilling avventes. 7. Bodø kulturhus KF rapporterer til formannskap/ bystyre om den økonomiske utvikling i foretaket i forbindelse med tertialrapportering (pr 30.4 og 31.8.) Svein Blix Formannskapets behandling i møte den : Forslag Forslag fra Gøril H. Hongset (FRP): Nytt punkt 1 Bystyret vedtar kommunens tilskudd 2009 til

3 Bodø kulturhus KF til kr ,- Nytt punkt 2 Bystyret godkjenner budsjett 2009 for Bodø kulturhus med en inntekts - og kostnadsramme på 24,2 mill.kr Votering Innstillingens pkt. 1 ble tiltrådt ved alternativ votering mot forslag fra Gøril H. Hongset (FRP) som fikk 2 stemmer (FRP) og dermed falt. Innstillingens pkt. 2 ble tiltrådt ved alternativ votering mot forslag fra Gøril H. Hongset (FRP) som fikk 2 stemmer (FRP) og dermed falt. Innstillingens pkt 3-7 enstemmig tiltrådt. Formannskapets innstilling 8. Bystyret vedtar kommunens tilskudd 2009 til Bodø kulturhus KF til kr Bystyret godkjenner budsjett 2009 for Bodø kulturhus med en inntekts - og kostnadsramme på 25,7 mill kr. 10. Bystyret gir sin tilslutning til at foretaket tar opp lån inntil kr til lydmikser. 11. Endret løpetid på eksisterende lån, stort kr 8,5 mill kr avventes inntil leieavtale med Aspåsen er avklart. 12. Foretakets søknad om vederlagsfrie lønn - og regnskapstjenester avslås. 13. Foretakets søknad om tekniker/scenograf

4 stilling avventes. 14. Bodø kulturhus KF rapporterer til formannskap/ bystyre om den økonomiske utvikling i foretaket i forbindelse med tertialrapportering (pr 30.4 og 31.8.) Saksbehandler: Edel Stemland Trykt vedlegg: Budsjett 2009 for Bodø kulturhus KF Protokoll fra styremøte rådmann Karin Bjune Sveen økonomisjef

5 rrritilhiiiiiuin1ni BODØ KULTURHUS Bodø Kommune V Ordfører 8001 Bodø Deres ref: Vår ref / -08 / FM/- Bodø, den Vedlagt følger budsjettet for Bodø Kulturhus KF Forutsetninger i budsjettet: Ekstra låneopptak tilsvarende kr til innkjøp ny lydmikser. Lånet er omgjort fra serielån med løpetid 8 år, til annuitetslån med løpetid 15 år. Dette gir reduserte finanskostnader på om lag 0,6 millioner. Tilskudd Bodø Sinfonietta er øket med 1,5 millioner over statsbudsjettet. Midlene går i hovedsak til økning av eksisterende stillinger og nye stillinger. Behov som Ønskes realisert: Bodø Kulturhus ber om at tilskudd kulturhus øker med kr til dekning av ny Tekniker/scenograf stilling til avdeling Kulturhus drift. Stillingen vil være med på å dekke behovet som er oppstått gjennom omdisponering personell for å møte administrativt merarbeid knyttet til drift musikere. Stillingen vil kunne tilføre kompetanse til andre sceniske produksjonsmiljøer slik som Nordland Musikkfestuke, Musikkteater i Bodø, osv. Det er viktig å nå begynne arbeidet med å rekruttere og utvikle personell som skal drifte Bodø Nye Kulturhus. I den forbindelse er stillingen førte ledd i opptrappingsplan. Bodø Kulturhus KF ber om å motta lønn og regnskapstjenester fra Bodø kommune vederlagsfritt. Dette fordi Bodø Kulturhus KF har overtatt større administrative oppgaver for kommunen de senere år. Dette gjelder i førte rekke 16 musikerstillinger, men også utvikling Bodø nye kulturhus og Nye Sinus. Finansiering: Ny stilling: kr ,- Vederlagsfri lønn- og regnskapstjenester: kr ,- Sum: kr ,- Med hilsen Frode Mikaelsen Bodø Kulturhus KF Vedlegg: Budsjett 2009 og revidert budsjett 2008 Bodø Kulturhus KF Postboks 774, N ode} Tel.: Fax.: Bank: e-post: Org. nr.: NO

6 BODØ KULTURHUS Bodø Kulturhus KF Budsjett Budsjett Driftsinntekter: Inntekter Leieinntekter Aspåsen skole Tilskudd stat/fylke/kommune Avskrininger motkonto Kompensasjon mva Sum driftsinntekter Driftskostnader: Kostnader egne arrangementer Lønn- og personalkostnader Strøm Renhold Vedlikehold/drift Kommunale avgifter, eiendomsavgift Avdrag Andre driftskostnader Avskrininger Kompensasjon mva Sum driftskostnader l)riftsresuttat Finansinntekter/-kostnader: Renteinntekter Andre finanskostnader Sum finansinntekter/-kostnader Resultat

7 BODØ KULTURHUS Til Bodø bystyre v Ordfører Deres ref: 2008 Vår ref. FM / Bodø, Låneopptak Bodø Kulturhus KF ber om å få øke låneopptaket på eksiterende lån i kommunalbanken med kr ,-. Midlene skal benyttes til å investere i lydmikser etter at nåværende mikser er havarert. Samtidig Ønsker vi å omgjøre lånet fra et serielån med løpetid 8 år, til annuitetslån med løpetid 15 år. Dette for å redusere kapitalutgiftene på drift fra om lag 1,6 millioner i dag, til om lag en million. For å gjøre dette må leieavtalen med Aspåsen forlenges fram til Om ytterligere dokumentasjons trenges, vennligst ta kontakt med oss. Frode Mikaelsen Marte Helnes Adr.: Postboks 774, N Bodø Tel.: Fax.: Bank : Org. Nr.: NO e-post :

8 BODO KULTURIIUS KF PROTOKOLL FRA STYREMOTE O7.2OO8 52,2008 GODKJENNING AY BIJDSJETT Stlret hax fatt forelagt forslag til budsj ett for Vedtak: Forslag til budsjett for 2009 godkjennes, og oversendes Bodo kommune for videre behandling. Bod6 Kulturhus KF den 6. november 2008 Ottar Olaussen, I '/), /s // ",t /l,la,tl( /t/1/w 'r" v"' Marte Helness Vigdis B. Zeddeman Bjorn Roald Olsen Astrid Amoy Trine Falch Bods Kulturhus KF H&logalandsgt. 25, Postboks 774, 8001 BODO tlf ted< ll - billettbestilling e-post: ore.ff

Søknad om økonomisk støtte - Bodø Håndballklubb

Søknad om økonomisk støtte - Bodø Håndballklubb Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 04.11.2009 61939/2009 2003/9245 223 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/145 Formannskapet 23.11.2009 09/169 Bystyret 10.12.2009 Søknad om økonomisk støtte

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 7 MØTE NR.: 04/19 TID: 16.11.2004 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

Søknad om sluttfinansiering til Vestvatn alpinanlegg

Søknad om sluttfinansiering til Vestvatn alpinanlegg Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.04.2015 11691/2015 2015/1009 202 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/48 Formannskapet 22.04.2015 Bystyret 07.05.2015 Søknad om sluttfinansiering til

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan 2014-2017, vedtatt i bystyremøte 18.desember 2013.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan 2014-2017, vedtatt i bystyremøte 18.desember 2013. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 07.03.2014 Dykkar dato 15.01.2014 Vår referanse 2014/909 331.1 Dykkar referanse 13/2925 Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen Kongsberg kommune Utvalg: Kongsberg kommunestyre Møtested: Betania MØTEINNKALLING Møtedato: 4.12.213 Tid: 16: (Merk tiden) SAKSLISTE Protokoll fra møtet 14.11.213 Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 116/13 13/5194

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Det innkalles til møte i formannskapet. SAKER TIL BEHANDLING: Sak 0007/08 REFERATSAKER

Detaljer

Utvikling næringsareal på Langstranda - etablering utbyggingsselskap/aksjonæravtale.

Utvikling næringsareal på Langstranda - etablering utbyggingsselskap/aksjonæravtale. Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.09.2014 60632/2014 2013/5617 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/200 Formannskapet 15.10.2014 Utvikling næringsareal på Langstranda - etablering

Detaljer

Dette resulterte i at punktet om bunnfradrag ikke ble vedtatt av formannskap og bystyre.

Dette resulterte i at punktet om bunnfradrag ikke ble vedtatt av formannskap og bystyre. Bystyrets behandling i møte den 12.02.2015: Votering Innstillingen ble enstemmig vedtatt Vedtak I medhold av eiendomsskatteloven 2, 3 og 11 utskrives eiendomsskatt med 3,9 promille av takstverdien for

Detaljer

Kommunesammenslåing / samarbeid - Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal kommune.

Kommunesammenslåing / samarbeid - Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal kommune. Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 03.02.2010 Arkiv: :FE-000 Arkivsaksnr.: 09/3097 Journalpostløpenr.: 10/3285 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Sentraladministrasjonen

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr PS 12/85 Betalingsssatser 2013 2012/2405 PS 12/86 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr PS 12/85 Betalingsssatser 2013 2012/2405 PS 12/86 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016 Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 12/85 Betalingsssatser 2013 2012/2405 PS 12/86 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016 2012/230 PS 12/87 Økonomiplan

Detaljer

"Bolig nu" - et midlertidig botilbud til bostedsløse

Bolig nu - et midlertidig botilbud til bostedsløse Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.05.2013 14131/2013 2013/766 233 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/6 Ruspolitisk råd 04.06.2013 13/18 Komitè for levekår 06.06.2013 13/69 Bystyret

Detaljer

Sluttbehandling - forslag til områderegulering for Hunstad Sør del 1

Sluttbehandling - forslag til områderegulering for Hunstad Sør del 1 Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 14.11.2013 75112/2013 2010/6923 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/74 Komite for plan, næring og miljø 28.11.2013 13/172 Bystyret 12.12.2013 Sluttbehandling

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KLAGENEMND

MØTEINNKALLING FOR KLAGENEMND Aurskog-Høland kommune TID: 24.11.2014 kl. 10:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KLAGENEMND Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no eventuelt

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Ingen : Ingen Antall

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling Formannskapet har møte den 19.08.2009 kl. 10.00 i Formannskapssalen. Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling Formannskapet har møte den 19.08.2009 kl. 10.00 i Formannskapssalen. Saksliste SAKSDOKUMENT Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr. Møteinnkalling Formannskapet har møte den 19.08.2009 kl. 10.00 Arkivsaksnr. i Formannskapssalen

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.02.2013 Tid: 15:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 01.11.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 01.11.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 01.11.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 22.11.2007, Tidspunkt: fra kl. 09:00 til kl. 11.40 Møtested: Rådhuset, Nygaardsgt. 16, møterom Formannskapssalen Fra til saksnr.: 169/07-181/07

Detaljer

Avhending, eiendom brannstasjon. Samarbeid med Tine SA.

Avhending, eiendom brannstasjon. Samarbeid med Tine SA. Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 30.05.2014 35722/2014 2013/4084 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/132 Formannskapet 25.06.2014 Avhending, eiendom brannstasjon. Samarbeid med

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 09/2207-4 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2009 Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning

Detaljer

FORMANNSKAP 05.04.11 KOMMUNESTYRE 28.04.11 INNSTILLING:

FORMANNSKAP 05.04.11 KOMMUNESTYRE 28.04.11 INNSTILLING: LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Venke Strat Thorsen Dato: SAKSFRAMLEGG Unntatt offentlighet: Referanse Offentlighetslovens Kommunelovens Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 05.04.11 KOMMUNESTYRE 28.04.11

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal 14.11.2007 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - KOMMUNAL GARANTI - FOTBALLHALL I SKUDENESHAVN

SAKSPROTOKOLL - KOMMUNAL GARANTI - FOTBALLHALL I SKUDENESHAVN SAKSPROTOKOLL - KOMMUNAL GARANTI - FOTBALLHALL I SKUDENESHAVN Formannskapet behandlet saken den 29.09.2014, saksnr. 82/14 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Karmøy kommune garanterer

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.03.2012 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN

SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN Formannskapet Møtedato: 21.01.2010 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 5/10 Formannskapet 21.01.2010 94/09 Formannskapet 17.09.2009

Detaljer

Forfall meldes snarest til servicekontoret på telefon 32 05 36 00 eller epost: postmottak@flaa.kommune.no. Møteinnkalling. Saker til behandling

Forfall meldes snarest til servicekontoret på telefon 32 05 36 00 eller epost: postmottak@flaa.kommune.no. Møteinnkalling. Saker til behandling MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 18.09.2014 kl. 9:00 Sted: Thon Hotell Bjørneparken Arkivsak: 12/00002 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest til servicekontoret på telefon 32 05 36 00 eller epost: postmottak@flaa.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no.

Detaljer

Saksframlegg. Retningslinjer for tildeling av jubileumsgaver til lag og foreninger

Saksframlegg. Retningslinjer for tildeling av jubileumsgaver til lag og foreninger Søgne kommune Arkiv: 076 Saksmappe: 2014/3327-35492/2014 Saksbehandler: Camilla Erland Aarnes Dato: 31.10.2014 Saksframlegg Retningslinjer for tildeling av jubileumsgaver til lag og foreninger Utv.saksnr

Detaljer

Trykt vedlegg: Bærekraftsanalyse 2010-2018 saksutredning (vedlegg 1) Innspill til investeringsplan 2010-2018, brev fra Helse Nord RHF av 27.1.

Trykt vedlegg: Bærekraftsanalyse 2010-2018 saksutredning (vedlegg 1) Innspill til investeringsplan 2010-2018, brev fra Helse Nord RHF av 27.1. Økonomi Styresak nr. 19/09 Investeringsplan 2010-2018 - rullering Saksbehandler: Gro Ankill Dokumenter i saken : Saksnr.: 2009/977 Dato: 20.04.2009 Trykt vedlegg: Bærekraftsanalyse 2010-2018 saksutredning

Detaljer

Før behandlingen av sakene vil det bli en orientering om følgende saker: Saker til behandling. Det Digitale Agder mobildekning og mobiltelefoniavtale.

Før behandlingen av sakene vil det bli en orientering om følgende saker: Saker til behandling. Det Digitale Agder mobildekning og mobiltelefoniavtale. VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 22.03.2012 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00009 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til

Detaljer