Stiftelsen Rønvik menighetsbarnehage - forlengelse av festetid for feste av tomt til barnehage

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Stiftelsen Rønvik menighetsbarnehage - forlengelse av festetid for feste av tomt til barnehage"

Transkript

1 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / / Saksnummer Utvalg Møtedato 10/84 Formannskapet Stiftelsen Rønvik menighetsbarnehage - forlengelse av festetid for feste av tomt til barnehage Sammendrag Det tilrås at Stiftelsen Rønvik menighetsbarnehage får forlenge festeforholdet for tomt til barnehage i Einmoveien, gnr. 31/946 og 31/1460, for 27 nye år gjeldende fra Saksopplysninger Stiftelsen Rønvik Menighetsbarnehage fester av Bodø kommune eiendommene gnr. 31/946 og 31/1460 til bruk som tomt til barnehage. Tomta ligger ved siden av Bodø Frikirkes bygning i Einmoveien (tidl. Rønvik menighetshus), og har en størrelse på ca. 850 m². Festeforholdet ble inngått i 1988, og var i utgangspunktet gitt en varighet på 16 år. I henhold til vedtak i F.sak 96/98, er festeforholdet senere forlenget med 14 år, dvs. fram til Tomta bortfestes vederlagsfritt, men i forbindelse med nevnte forlengelse ble det samtidig tatt med en klausul om at kommunen kan kreve leie etter utløp av opprinnelig festetid som var 16 år. Barnehagens bygningsmasse er nå i så dårlig forfatning at det vurderes å rive denne, for deretter å bygge nytt på samme plass. Det søkes derfor om en forlengelse av festeforholdet tilsvarende 30 års avdragstid på et eventuelt lån i Husbanken. Søkeren har i ettertid muntlig opplyst at Husbanken krever at et festeforholds varighet skal være 5 år lengre enn avtalt avdragstid på et lån. Det vil derfor være behov for 35 års forlengelse av festeforholdet fra i dag. I og med at eksisterende festeforhold utløper , innebærer det en forlengelse på 27 år fra Festeforholdets totale varighet blir i så fall 57 år. Kommunen bortfester tomter til 16 barnehager. De fleste av disse har forlenget festeforholdet til 30 år med bakgrunn i ovennevnte vedtak. Utover det er festeforholdet for tomt til Lillevollen barnehage forlenget til 40 år, jfr. vedtak i F.sak 02/175, samt at Grønnåsen Barnehage AS er gitt tilbud om forlengelse av festeforholdet til 50 år, alternativt overdragelse av tomta, jfr. F.sak 10/45. Vurderinger Det anses som positivt at Stiftelsen Rønvik Menighetsbarnehage vurderer å erstatte eksisterende bygningsmasse som er i dårlig forfatning med nybygg. Kommunen bør derfor imøtekomme søknaden om forlengelse av festetiden tilsvarende 30 års avdragstid på et lån i Husbanken med tillegg av de 5 ekstra årene Husbanken krever, slik at barnehageeier kan få realisert sine planer. Side 189

2 I forbindelse med tidligere forlengelse av festekontrakten er det tatt med en klausul om at tomten kun skal benyttes til barnehageformål. Kommunen er dermed sikret at tomta fortsatt benyttes som forutsatt ved tildelingen. Konklusjon og anbefaling Under henvisning til delegasjonsreglementets pkt. 2.5 underpunkt 1, tilrås det at Stiftelsen Rønvik Menighetsbarnehage får forlenge festeforholdet for eiendommene gnr. 31/946 og 31/1460 for 27 nye år gjeldende fra og med Forslag til vedtak 1. Festeforholdet for eiendommene gnr. 31/946 og 31/1460 forlenges for 27 nye år gjeldende fra og med Festeforholdet forlenges på samme vilkår som tidligere. Saksbehandler: Rolf Arne Åsheim Svein Blix Rådmann Thor Arne Tobiassen Eiendomssjef Trykte vedlegg: 1 Søknad om forlengelse av festekontrakt for gnr 31/946, samt ny festekontrakt for gnr 31/1460 Utrykte vedlegg: Ingen Side 190

3 40/goas - Stiftelsen Rønvik menighetsbarnehage Einmoveien Bodø Bodø kommune Postboks Bodø Bodø, Att: Rolv Åsheim Søknad om forlengelse av festekontrakt for gnr 31, bnr 946 samt ny festekontrakt for gnr 31, bnr 1460 (se vedlagt kart) Festekontraktene må ha min 30 års avtaletid da husbanken krever dette. Vi finner kun en festekontrakt på de 2 tomtene som er leid av Bodø kommune til barnehageformål. Hvis det kun er den ene som er etablert, så må begge tomtene inngå i en evnt. ny festeavtale. Rønvik menighetsbarnehage driver i dag barnehage med tilsammen ca 24 plasser. Bygget er i så dårlig forfatning at det vurderes å rive eksisterende bygg for dernest å sette opp ny barnehage på samme plass. Barnehagekontoret v/liv Bjørnstad er orientert om våre planer. Håper at ny festeavtale kan være oss i hende i løpet av juni måned, da vi planlegger oppstart av nybygget rett etter ferien (aug 2010) Har dere spørsmål i denne saken er det bare å kontakte Miljøbarnehagen AS v/ Geir Ludviksen på tlf eller e-post Med hilsen Stiftelsen Rønvik menighetsbarnehage Renvik Menighetsbamehage Einvai3fi 41,8009 Bodj ï Vedlegg: Kopi av eksisterende festeavtale samt kart av tomten. Kopi: Miljøbarnehagen AS v/geir H. Ludviksen Side 191

4 Jnr.: o:hvavt.lei DA(130!<FØRT r ) 16 5ORENS' KPIVEREN1 I. /13;1Dø ' Ti-?? LEIEAVTALE 294>å? Tomt til privat barnehage. Eier: Bodø kommune. Leier: Stiftelsen Rønvik menichetsbarnehage 1. Tamten leies ut for 16 år vederlagsfritt fra leieavtalens underskriftsdato, eller fra dato for utbetaling av husbanklån, dersom J.ikt lån innvilges. 2. Gjensidig appsipelsestid 1 Ar. 3. Tildeling av barnehagetomt betinges av at bygging er idanosatt innen et år etter at tomta er tildelt. 4. Dersom barnehagedrifta opphører faller tomta tilbake til kommunen. S. Tuta kan kreves rvdoet ved.leietidens opphør av leier eller på leiers bekostning, så fremt Bodø kommune ikke - etter nermere avtale overtar påstående bygg. 6. Kostnader vedr. tilknytnind til kommunaltekniske anleclo påhviler byggherren. 7. Evt. bruksendring er betinget av Husbankens samtykke, så lende det pahviler eiendommen husbanklån. 8. Denne leleavtale kan tinolyses på gnr. 1 bnr. Bodø, den \ : 1987 %, for Stiftelsen Rønvik menftbietsbarnehage ".- )E) - Per Pet ordfør ('-41011%) 1 Side 192

5 DAri'30:f.FØRT 00::18 SORNSKPIVR:Ni1 I Påtegning på festekontrakt gnr. 31/ 946 i Bodo. 1. Festetiden forlenges frem tilog med Tomten skal kun nyttes for drift av barnehage. 3. Etter dato for utløp av opprinnelig festetid, , kan Bodo kommune kreve leie for tomten. Bodes, den../7e 4" : c/. Bodø, den t: Carl 'ffireth eie Ifig. fu1lmakti' /,1 =1 for e hage len 41, 8009 Bodø TIL Side 193

6 t,j1 / 1A1NE, eoinnsyn - n_ariutsicrirc icie I av 31/945 _.91/15PC",,- 31/1, / /15k 31/ /152 31, t159, / m!1 9 01i '5513 ', )13, 0 ri , /1 31/1401 S1( / t»6 Grunnkart Målestokk: 1:500 Deto t43. 3 m rbehold m il i kmtgrum 31/ Side 194

Søknad om forlengelse av håndgivelse av tomt på Burøya - Maskinering AS/Ysland Eiendom As

Søknad om forlengelse av håndgivelse av tomt på Burøya - Maskinering AS/Ysland Eiendom As Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 28.11.2014 76636/2014 2011/9399 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/251 Formannskapet 17.12.2014 Søknad om forlengelse av håndgivelse av tomt på

Detaljer

Søknad om sletting av servitutt på eiendommen til MaxMat Eiendom Rønvikleira AS

Søknad om sletting av servitutt på eiendommen til MaxMat Eiendom Rønvikleira AS Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.11.2012 64632/2012 2010/2240 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/179 Formannskapet 21.11.2012 Søknad om sletting av servitutt på eiendommen

Detaljer

Søknad om kjøp av tilleggsareal til bolig - Joveien 45

Søknad om kjøp av tilleggsareal til bolig - Joveien 45 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.06.2013 38859/2013 2012/4783 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/117 Formannskapet 26.06.2013 Søknad om kjøp av tilleggsareal til bolig - Joveien

Detaljer

Avhending, eiendom brannstasjon. Samarbeid med Tine SA.

Avhending, eiendom brannstasjon. Samarbeid med Tine SA. Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 30.05.2014 35722/2014 2013/4084 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/132 Formannskapet 25.06.2014 Avhending, eiendom brannstasjon. Samarbeid med

Detaljer

Ny barnehage i Rønvik - driftsform og plassering

Ny barnehage i Rønvik - driftsform og plassering Barnehagekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 29.09.2013 66143/2013 2011/7059 614 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/34 Komitè for levekår 17.10.2013 13/146 Bystyret 31.10.2013 Ny barnehage i

Detaljer

SØKNAD OM UTVIDET GARANTI FOR LÅN - STRUTS`EN ET PEDAGOGISK BARNESENTER A/S

SØKNAD OM UTVIDET GARANTI FOR LÅN - STRUTS`EN ET PEDAGOGISK BARNESENTER A/S SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200802736 : E: 614 A10 &18 : Torunn S. Nilsen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 03.06.2008 65/08 Bystyret 17.06.2008 SØKNAD

Detaljer

Saltvern skole, parkeringsløsning

Saltvern skole, parkeringsløsning Avdeling for oppvekst og kultur Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.11.2010 63228/2010 2010/8243 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/6 Formannskapet 26.01.2011 Saltvern skole, parkeringsløsning

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Klæbu kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 12.03.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Ragnar Schjølbergsvei 5 - avklaring av hvordan kommunen ønsker å bruke eiendommen

Ragnar Schjølbergsvei 5 - avklaring av hvordan kommunen ønsker å bruke eiendommen Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.09.2014 60662/2014 2013/764 613 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/179 Formannskapet 15.10.2014 Ragnar Schjølbergsvei 5 - avklaring av hvordan

Detaljer

Saker til behandling. 7/12 11/04057 2 Stiftelsen Vennebu Søknad om ettergivelse av lån 2

Saker til behandling. 7/12 11/04057 2 Stiftelsen Vennebu Søknad om ettergivelse av lån 2 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Plan og økonomiutvalget Dato: 08.02.2012 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 12/00015 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no

Detaljer

Bodø håndballklubb - søknad om forlengelse av rente- og avdragsfrihet på lån

Bodø håndballklubb - søknad om forlengelse av rente- og avdragsfrihet på lån Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkiv saksnr Arkiv 24.02.2014 12624/2014 2011/10676 252 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/42 Formannskapet 05.03.2014 14/30 Bystyret 27.03.2014 Bodø håndballklubb -

Detaljer

Saksnummer Utvalg Møtedato 08/162 Formannskapet 19.11.2008 08/166 Bystyret 11.12.2008

Saksnummer Utvalg Møtedato 08/162 Formannskapet 19.11.2008 08/166 Bystyret 11.12.2008 BODØ KOMMUNE Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 29.10.2008 61146/2008 2008/2884 145 Saksnummer Utvalg Møtedato 08/162 Formannskapet 19.11.2008 08/166 Bystyret 11.12.2008 Bodø kulturhus KF. Budsjett

Detaljer

Skjerstad bygningsstiftelse - søknad om kommunal garanti

Skjerstad bygningsstiftelse - søknad om kommunal garanti Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 24.01.2013 5819/2013 2013/610 Saksnummer Utvalg Møtedato Bystyret 14.02.2013 13/23 Formannskapet 30.01.2013 Skjerstad bygningsstiftelse - søknad

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE 0051/05 05/00100 ELLEN LAVOLD: KJØP OG OVERTAKELSE AV GRØNNLISKARET

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE 0051/05 05/00100 ELLEN LAVOLD: KJØP OG OVERTAKELSE AV GRØNNLISKARET Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 09.02.2005 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen for Storholmen hyttefelt - nytt feste på eksisterende hytte - 1721/234/1/67 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Hilde Røstad hmr@innherred-samkommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet som det faste planutvalg Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.04.05 Tid: Etter formannskapets møte

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet som det faste planutvalg Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.04.05 Tid: Etter formannskapets møte MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet som det faste planutvalg Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.04.05 Tid: Etter formannskapets møte Eventuelt forfall meldes til telefon 62 57 36 80 Varamedlemmer

Detaljer

Veipakke Salten AS - Søknad om omgjøring av garantier

Veipakke Salten AS - Søknad om omgjøring av garantier Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 24.09.2012 56188/2012 2010/4046 256 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/162 Formannskapet 10.10.2012 12/178 Bystyret 24.10.2012 Veipakke Salten AS -

Detaljer

Søknad om økonomisk støtte - Bodø Håndballklubb

Søknad om økonomisk støtte - Bodø Håndballklubb Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 04.11.2009 61939/2009 2003/9245 223 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/145 Formannskapet 23.11.2009 09/169 Bystyret 10.12.2009 Søknad om økonomisk støtte

Detaljer

Utvikling næringsareal på Langstranda - etablering utbyggingsselskap/aksjonæravtale.

Utvikling næringsareal på Langstranda - etablering utbyggingsselskap/aksjonæravtale. Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.09.2014 60632/2014 2013/5617 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/200 Formannskapet 15.10.2014 Utvikling næringsareal på Langstranda - etablering

Detaljer

Finansiering av rehabiliteringer på Aspmyra stadion og kunstgress på Saltstraumen

Finansiering av rehabiliteringer på Aspmyra stadion og kunstgress på Saltstraumen Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.01.2013 81882/2013 2013/6330 D11 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/2 Formannskapet 29.1.2014 14/8 Bystyret 13.2.2014 Finansiering av rehabiliteringer

Detaljer

Rentefritt og ansvarlig lån fra Bodø kommune til IK Grand

Rentefritt og ansvarlig lån fra Bodø kommune til IK Grand Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 08.06.2015 42046/2015 2013/333 233 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/102 Formannskapet 24.06.2015 Rentefritt og ansvarlig lån fra Bodø kommune til

Detaljer

Havneutsikten AS - søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene til reguleringsplan for Nerbyen m.m.

Havneutsikten AS - søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene til reguleringsplan for Nerbyen m.m. Teknisk avdeling Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 31.05.2011 33097/2011 2011/5043 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/25 Planutvalget 30.08.2011 11/121 Formannskapet 24.08.2011 Bystyret 08.09.2011

Detaljer

Offentlig sakliste. Innkalling til møte i Formannskapet 04.10.2012 kl. 13.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Offentlig sakliste. Innkalling til møte i Formannskapet 04.10.2012 kl. 13.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Offentlig sakliste Innkalling til møte i Formannskapet 04.10.2012 kl. 13.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Tema: Kommuneplanarbeidet samfunnsplanen TIL BEHANDLING: 28/12: MELDINGER - FORMANNSKAPET

Detaljer

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 11/1338-10 Arkivnr.: GNR 84/59 Saksbehandler: Byggesaksbehandler,

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.09.2009 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Eventuell interkommunal selskapsdannelse innen olje-gass

Eventuell interkommunal selskapsdannelse innen olje-gass Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.08.2013 55065/2013 2013/5200 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/145 Formannskapet 28.08.2013 Bystyret 12.09.2013 Eventuell interkommunal selskapsdannelse

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 13/1811-4 Tittel: SAKSPROTOKOLL: KOMMUNALE RÅTOMTEPRISER VED INNLØSING AV FESTETOMTER

Saksprotokoll. Arkivsak: 13/1811-4 Tittel: SAKSPROTOKOLL: KOMMUNALE RÅTOMTEPRISER VED INNLØSING AV FESTETOMTER Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.11.2013 Sak: 81/13 Arkivkode: 105 L83 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 13/1811-4 Tittel: SAKSPROTOKOLL: KOMMUNALE RÅTOMTEPRISER VED INNLØSING AV

Detaljer

Etablering av parkeringsselskap

Etablering av parkeringsselskap Teknisk avdeling Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.05.2014 34484/2014 2014/3329 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/106 Formannskapet 03.06.2014 14/83 Bystyret 19.06.2014 Etablering av parkeringsselskap

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for godkjenning av hybelleilighet på GB 18/106 - Dr. Rohdes vei 9

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for godkjenning av hybelleilighet på GB 18/106 - Dr. Rohdes vei 9 Søgne kommune Arkiv: 18/106 Saksmappe: 2013/425-18578/2013 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 30.05.2013 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for godkjenning av hybelleilighet på GB 18/106 - Dr.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 30.04.2013 Tid: 11:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer