Kurskatalog H Sist oppdatert: 05. oktober 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kurskatalog H2 2012. Sist oppdatert: 05. oktober 2012"

Transkript

1 Kurskatalog H Sist oppdatert: 05. oktober 2012

2 sfortegnelse 1 Om dette dokumentet Kursoversikt Kurspåmelding Kursbeskrivelse Standardkurs Introduksjon til XLEDGER.NET Regnskap Implementering av Xledger Regnskap Lønn Prosjekt Prosjekt Logistikk Logistikk Effektiv Byrådrift Superbruker Årsoppgjør lønn Kurs på forespørsel Ansatt Prosjektleder Ledelse Revisor /11

3 1 Om dette dokumentet Dette dokumentet gir en beskrivelse av standard Xledger-kurs. Alle kursene er beskrevet i henhold til følgende tabell: Kursnavn Kort beskrivesle av kurset Hvem kurset er beregnet på av forkunnskaper som kreves for kurset Kursets innhold (agenda) kurs Kursets varighet for kurset 2 Kursoversikt Xledger arrangerer kurs innenfor alle sentrale funksjonsområder i Xledger. Kursene fokuserer på funksjonalitet og arbeidsmåte, og er ikke en teoretisk gjennomgang av fagområdet. Det forutsettes defor at kursdeltakerne har grunnleggende fagkompetanse innenfor det aktuelle fagområdet. Xledger tilbyr også spesialkurs på forespørsel. Standardkurs Introduksjon til XLEDGER.NET Implementering av Xledger Regnskap 1 Regnskap 2 Lønn Prosjekt 1 Prosjekt 2 Logistikk 1 Logistikk 2 Effektiv Byrådrift Superbruker Årsoppgjør Spesialkurs på forespørsel Ansatt Prosjektleder (avdelingsleder) Ledelse Revisor 3 Kurspåmelding Påmelding gjøres via våre hjemmesider Påmeldingsfrist er en uke før kurset avholdes. En eventuell avmelding må skje senest to dager før kurset avholdes, hvis ikke vil kursavgiften bli fakturert. Kursene avholdes i Xledger sine lokaler i Oslo. 3/11

4 4 Kursbeskrivelse 4.1 Standardkurs Introduksjon til Xledger Introduksjon til Xledger Kurset gir en innføring i Xledger som selskap og system Personer som skal bruke Xledger Kursdeltaker bør ha grunnleggende forståelse og erfaring med internett Introduksjon til selskapet Xledger Introduksjon til systemet Xledger Grunnleggende bruk av emet Xledger Elæring Ca. 30 minutter Gratis Regnskap 1 Regnskap 1 Kurset gir en innføring i grunnleggende regnskapsfunksjonalitet i Xledger, med utgangspunkt i rollen Regnskapsfører. Kursdeltaker skal kunne gjøre et enkelt oppsett av nytt selskap og utføre de viktigste oppgavene knyttet til inngående og utgående bilag. Kurset er basert på rollen Regnskapsleder. Personer som skal føre regnskap i Xledger. Kursdeltaker bør ha vært gjennom introduksjonsvideoen Grunnleggende bruk av Xledger samt ha generell regnskapsforståelse og erfaring med regnskapsføring. Skanning Bilagsføring Reskontro Bankoppsett og bankavstemming Rapportering og spørring Fakturering Oppsett og vedlikehold 4/11

5 4.1.3 Implementering av Xledger Implementering av Xledger Kurset gir en innføring i Xledgers implementeringsmetodikk (XIM) samt gjennomgang av grunnleggende selskapsoppsett i Xledger. Kurset inneholder også praktiske oppgaver basert på case med grunnleggende oppsett. Hensikten med kurset er å lære deltakeren en strukturert og effektivt implementering av Xledger basert på beste praksis. Kurset er basert på rollen Regnskapsleder. Personer som skal sette opp selskaper i Xledger. Kursdeltaker må ha gjennomført kurset Regnskap 1. Generell forståelse og erfaring fra bruk av internett er en fordel. Gjennomgang av XIM Grunnleggende oppsett steg for steg Oppsett av selskap basert på case Regnskap 2 Regnskap 2 Kurset er et påbygningskurs til Regnskap 1 og gir en videre innføring i Xledger for regnskapsførere. Kursdeltaker skal kunne bruke avansert regnskapsfunksjonalitet; mer avansert bilagsoppfølging, avstemming, periodeavslutning og budsjettering i Xledger. Kurset er basert på rollen Regnskapsleder. Personer som skal føre regnskap i Xledger. Kursdeltaker må ha gjennomført kurset Regnskap 1, ha generell kompetanse og erfaring med regnskapsføring og være noe erfaren med regnskapsføring i Xledger. Bilagsoppfølging Bank Periode- og terminslutt Rapportering og spørring Fakturering, purring og inkasso Selskapsoppsett Eventuelt 5/11

6 4.1.5 Lønn Lønn Kurset gir en innføring i lønnsmodulen med fokus på oppsett av ansatte, kjøring av lønn og terminoppgaver, struktur og oppbygging av lønnssystemet, lønnarter og beregningsregler for lønnsavregning og bokføring i regnskap. Kursdeltaker skal kunne sette opp lønnssystemet, kjøre lønn og gjennomføre terminavslutning. Kurset er basert på rollen Lønnsleder. Personer som skal administrere og kjøre lønn i Xledger. Kursdeltaker må ha generell fagkompetanse og erfaring med lønn og lønnskjøring. Det er en fordel om kursdeltaker har gjennomført kurset Regnskap 1. Selskapsoppsett Ansattoppsett Lønnskjøring Spørring/rapportering Terminavslutning Reiseregning Lønnarter Rate- og satsoppsett Feriepenger Sluttoppgjør Timeføring og lønn Prosjekt 1 Prosjekt 1 Kurset gir en innføring i struktur og oppbygging av prosjekt i Xledger, og gjennomgår hvordan man oppretter en basis prosjektstruktur, fører timer og fakturerer timer på prosjekt. Kursdeltaker skal kunne gjøre et enkelt oppsett i prosjektmodulen. Kurset er basert på rollen Prosjektadministrator. Personer som skal opprette og administrere prosjekter i Xledger. Kursdeltaker må ha sett introduksjonsvideoen Grunnleggende bruk av Xledger. Det er også en fordel om kursdeltaker har gjennomført kursene Regnskap 1 og Implementering av Xledger. Struktur og oppbygging av prosjekter Oppsett fakturering Timeføring og attestasjon av timer Fakturering av timer Spørring og rapportering Presentasjon av andre muligheter 5 timer 6/11

7 4.1.7 Prosjekt 2 Prosjekt 2 Kurset er et påbygningskurs til Prosjekt 1 og gir en innføring i avansert prosjektoppsett; struktur og oppbygging av prosjekt i Xledger. Kurset omhandler bl.a. oppsett av kalkulert inntekts- og kostnadsberegning og ressursplanlegging. Kursdeltaker skal kunne gjøre et avansert oppsett og prosjektmodulen og kjenne til funksjonalitetsmulighetene i Xledger. Kurset er basert på rollen Prosjektadministrator. Personer som skal opprette og administrere prosjekter i Xledger. Det er en fordel å ha gjennomført kursene Regnskap 1 og Implementering av Xledger. Kursdeltaker må ha gjennomført kurset Prosjekt 1. Avansert oppsett Fastprisprosjekter Utleggsfilter Bokføring av timekost Inntektsbokføring Egendefinert fakturalayout (XRW SO) Oppdrag Ressursplanlegging 5 timer Logistikk 1 Logistikk 1 Kurset gir en innføring i Innkjøps- og lagermodulen i Xledger. Kurset tar utgangspunkt i rollen Store Manager. Kursdeltaker skal bl.a. kunne bestille varer, foreta varemottak, enkel varetelling, ordre og fakturering. Personer som skal kjøpe og/eller selge varer, samt personer som skal føre regnskap for logistikkbedrifter. Kursdeltaker må ha gjennomført kursene Generell intro til Xledger, samt ha generell ITforståelse. Inngående og utgående logistikk med enkelt vedlikehold av produktregister. 5 timer 7/11

8 4.1.9 Logistikk 2 Logistikk 2 Kurset et påbygningskurs til Logistikk 1. Kurset tar utgangspunkt i rollen Regnskapsleder. Kursdeltaker skal bl.a. kunne koble regnskap mot logistikk Personer som skal føre regnskap for logistikkbedrifter. Kursdeltaker må ha gjennomført kursene Regnskap 1, Implementering av Xledger, Logistikk 1, samt ha generell IT-forståelse. Lærer hvordan man får oversikt over hva som er bestilt, mottatt osv fra logistikkunden man fører for. Ser hvilke innkjøp som skal kobles mot hvilke inngående fakturaer. Tips og råd om hvordan man enklest jobber med logistikkbedrifter regnskapsmessig og hvilke krav man må stille til disse kundene for at regnskapsføreren skal ha best mulig kontroll. 2 timer Inngår i kursavgift for Logistikk Effektiv Byrådrift Effektiv Byrådrift Kurset tar for seg en del problemstillinger som dukker opp som ny og etablert Xledgerpartner. Xledger er forskjellig fra andre, tradisjonelle ERP- og økonomisystemer. For mange nye partnere betyr det nye fokusområder: Salg, systemimplementering, systemleveranse og ikke minst: Nytt system og de endringer det innebærer for egen og kunders organisasjon. Personer som skal vbære forhandler av Xledger Kursdeltaker må ha vært gjennom introduksjonskurset Grunnleggende bruk av Xledger (video). Det er en fordel å ha gjennomført kursene Regnskap 1 og Implementering av Xledger. Salg av Xledger Oppstart av ny kunde Case Implementering og driftssetting av Xledger Arbeidsrutiner Endringsledelse Suksessfaktorer Forlesning og case 8/11

9 Superbruker Superbruker Kurset fokuserer på avansert bruk av Xledger herunder opprette egendefinerte rapporter i XRW og import av data i Xledger. Kursdeltaker skal bl.a. kunne gjennomføre dataimport, opprette egne objekter samt gjennomføre avanserte spørringer, søk og feilsøk. Kurset er basert på ulike roller. Personer som er superbrukere hos Xledger Partner Kursdeltaker må ha gjennomført kursene Regnskap 1, Regnskap 2 og Implementering av Xledger. Bruk av objekter Filimport Eksport til Excel XGL XRW XCUBE Feilsøking FAQ Årsoppgjør lønn Årsoppgjør lønn Kurset gir en innføring i årsoppgjørsrutinene i lønnsmodulen. Kursdeltaker skal kunne gjennomføre årsoppgjør med myndighetsrapportering av lønn. Kurset er basert på rollen Lønnsleder. Personer som skal administrere og kjøre lønn i Xledger. Kursdeltaker må ha gjennomført kurset Lønn. Kursdeltaker må ha fagkompetanse og erfaring med lønn og håndtering av skatt, arbeidsgiveravgift, etc. Innføring i årsoppgjørsrutiner i lønnssystemet Avstemming lønn/regnskap Lønns- og trekkoppgaver Feriepengegenerering Avansert spørring og rapportering Forlesning/demo i klasserom 3 timer Nok 2 000,- 9/11

10 4.2 Kurs på forespørsel Ansatt Ansatt Kurset gir en innføring i timeføring, reisereging og lønnsslipp. Kurset er basert på rollen Ansatt. Personer som er ansatt i selskaper som bruker Xledger til timeføring, reiseregning og/eller lønn. Kursdeltaker bør ha grunnleggende forståelse og erfaring med internett. Det er en fordel å ha vært gjennom Grunnleggende bruk av Xledger. Grunnleggende bruk av Xledger Hjemsiden (ansatt) Timeføring Reiseregning Lønnsslipp Forlesning i klasse-/møterom med oppgaveløsning på PC 2 timer per time (konsulentbruk) + reiseutlegg Prosjektleder Prosjektleder Kurset gir en innføring i planlegging, styring og oppfølging av prosjekter i Xledger. Kurset er basert på rollen Prosjektleder. Personer som er prosjektledere eller avdelingsleder i selskaper som bruker Xledger. Kursdeltaker må ha gjennomført kurset Ansatt samt ha forståelse og erfaring med prosjektstyring. Det er en fordel å ha vært gjennom Grunnleggende bruk av Xledger. Generelt om prosjekt i Xledger Ressursplanlegging og budsjettering Godkjenning Fakturering Status og oppfølging Spørring og rapportering Forlesning i klasse-/møterom med oppgaveløsning på PC 3 timer per time (konsulentbruk) + reiseutlegg 10/11

11 4.2.3 Ledelse Ledelse Kurset gir en innføring i funksjonalitet som er relevant for selskapsledelse og hvordan man kan benytte Xledger i selskapets beslutnings- og styringsprosesser. Kurset er basert på rollen Finansleder. Personer som sitter i ledelsen eller styret i selskaper som bruker Xledger. Kursdeltaker bør ha deltatt på kurset Ansatt samt ha forståelse og erfaring med selskapsledelse. Det er en fordel å ha vært gjennom Grunnleggende bruk av Xledger. Grunnleggende bruk av Xledger Hjemsiden (selskap) Kunde- og leverandørreskontro Godkjenning Utbetalinger Fakturering Budsjett Spørring og rapportering Forlesning i klasse-/møterom med oppgaveløsning på PC 3 timer per time (konsulentbruk) + reiseutlegg Revisor Revisor Kurset gir en innføring i funksjonalitet som er tilgjengelig for revisorrollen i Xledger. Kurset er basert på rollen Revisor. Personer som reviderer selskaper som bruker Xledger. Kursdeltaker bør ha grunnleggende forståelse og erfaring med internett. Grunnleggende bruk av Xledger Hjemsiden (selskap) Økonomiske spørringer og rapporter Kunde- og leverandørreskontro Lønn Anlegg Bank Budsjetter Termin- og årsoppgaver MVA Termin- og årsoppgaver lønn Tilgangskontrol Arbeidsflyt Forlesning i klasse-/møterom med oppgaveløsning på PC 3 timer per time (konsulentbruk) + reiseutlegg 11/11

Økonomiprogram for småbedrifter

Økonomiprogram for småbedrifter Økonomiprogram for småbedrifter Produktkatalog 2005/2006 Nyhet! Fakturering med tilbudsfunksjon Se side 10 Ny versjon! Økonomi 40 Se side 12 Nyhet! Nettbutikk Se side 17 Produktkatalog 2005/2006 Innhold

Detaljer

Økonomiprogram for småbedrifter

Økonomiprogram for småbedrifter Økonomiprogram for småbedrifter Visma Avendo Produktkatalog 2010 Økonomiprogram fra kun kr. 990,- Visma Avendo Økonomiprogram som er enkle å bruke Visma Avendo Programvare for småbedrifter Visma Avendo-programmene

Detaljer

KOM I GANG MED EGEN VIRKSOMHET MAMUT NYSTART HJELPER DEG Å LYKKES

KOM I GANG MED EGEN VIRKSOMHET MAMUT NYSTART HJELPER DEG Å LYKKES KOM I GANG MED EGEN VIRKSOMHET MAMUT NYSTART HJELPER DEG Å LYKKES SIDE 4 6 7 9 10 11 12 14 16 1 INNHOLD INSTALLASJON OG OPPSTART FUNKSJONALITETSOVERSIKT ETABLERERPORTAL FORRETNINGSPLAN KONTAKTOPPFØLGING

Detaljer

Regnskap&Lønn. i nettskyen. Norges første leverandør av. Et temabilag fra. Les hva NetLedger kan tilby deg i nettskyen! Satse på ny teknologi

Regnskap&Lønn. i nettskyen. Norges første leverandør av. Et temabilag fra. Les hva NetLedger kan tilby deg i nettskyen! Satse på ny teknologi Regnskap&Lønn i nettskyen Et temabilag fra NARF anbefaler medlemmene å Satse på ny teknologi Les mer på side 3 H.C. Andersen Revisjon: Enorme muligheter i nettskyen Les mer på side 7 NetLedger Norges første

Detaljer

Kom i gang med Mamut Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet

Kom i gang med Mamut Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet Kom i gang med Mamut Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet Komplette økonomi- og informasjonssystemer for virksomheter med - 0 ansatte Side 6-7 8-9 0-6 7 8 9 Innhold Velkommen til en

Detaljer

Lånekassegodkjente utdanninger

Lånekassegodkjente utdanninger Lånekassegodkjente utdanninger Reiseliv Kontor og administrasjon IT Økonomi og personal Markedsføring og ledelse www.treider.no Utdanningstilbud kontor og administrasjon - Advokatsekretær 6 - Juridisk

Detaljer

Mamut Kunnskapsserie. Regnskap/Lager Kostnadsføring av lagerførte produkter i Mamut Enterprise E5

Mamut Kunnskapsserie. Regnskap/Lager Kostnadsføring av lagerførte produkter i Mamut Enterprise E5 Mamut Kunnskapsserie Regnskap/Lager Kostnadsføring av lagerførte produkter i Mamut Enterprise E5 1 Kostnadsføring av lagerførte produkter i Mamut Enterprise E5 Innhold Om kostnadskontering og regnskapsmessig

Detaljer

Mamut Produktguide Komplette og brukervennlige forretningsløsninger til markedets beste priser. Reach Your Goals!

Mamut Produktguide Komplette og brukervennlige forretningsløsninger til markedets beste priser. Reach Your Goals! Mamut Produktguide Komplette og brukervennlige forretningsløsninger til markedets beste priser Reach Your Goals! Velg den løsningen som passer dine behov Komplette løsninger Mamut One Den neste generasjonen

Detaljer

Kurskatalogen 2009 når kunnskap, nettverk og inspirasjon teller!

Kurskatalogen 2009 når kunnskap, nettverk og inspirasjon teller! Kurskatalogen 2009 når kunnskap, nettverk og inspirasjon teller! Verdt å vite - side 5 Fagdager i Norge - side 15 Fagdager i utlandet - side 37 Enkeltstående kurs - side 45 Emnebeskrivelser - side 69 www.narf.no

Detaljer

9 RIMELIGE REGNSKAPS- PROGRAMMER

9 RIMELIGE REGNSKAPS- PROGRAMMER 9 RIMELIGE REGNSKAPS- PROGRAMMER Regnskap er slett ikke så vanskelig som mange tror, og det finnes et godt utvalg av rimelige og brukervennlige programmer som kan hjelpe små virksomheter med å holde oversikten

Detaljer

LÆREPLAN FOR GRAFISKE FAG

LÆREPLAN FOR GRAFISKE FAG LÆREPLAN FOR GRAFISKE FAG Bokbinder Boktrykker Litograf Reprodusør Grafiker Grafisk trykker Vedtatt av Mesterbrevnemnda i 2001 Sist oppdatert 17. juni 2015 INNHOLD GENERELL INFORMASJON... 3 Innledning...

Detaljer

1. Introduksjon til faget

1. Introduksjon til faget Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tove Hepsø og Tor Atle Hjeltnes 16.01.2013 Lærestoffet er utviklet for faget LO066D/IINI1006 Økonomisk styring og regnskap 1. Resymé: I den

Detaljer

Invitasjon til. Capitech Kundeseminar i Stjørdal 18. og 19. mars

Invitasjon til. Capitech Kundeseminar i Stjørdal 18. og 19. mars Invitasjon til Capitech Kundeseminar i Stjørdal 18. og 19. mars Kjære Capitech-bruker Vi i Capitech ser nok en gang fram til å kunne invitere dere til vårt årlige kundeseminar. Vi har i år valgt å legge

Detaljer

LÆREPLAN FOR VERKSTEDHÅNDVERKSFAG

LÆREPLAN FOR VERKSTEDHÅNDVERKSFAG LÆREPLAN FOR VERKSTEDHÅNDVERKSFAG Gullsmed Sølvsmed Filigransarbeider Gravør Urmaker Instrumentmaker Tanntekniker Låsesmed Smed Hjul- og karosserimaker Børsemaker Steinfaget (finsteinhogger) Gipsmaker

Detaljer

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Utgitt av Fordelingsutvalget Desember 2006 FORDELINGSUTVALGET ØKONOMIHÅNDBOK FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONER Innhold Innledning... 3 1. Gode interne rutiner...

Detaljer

LÆREPLAN FOR ESTETISKE FAG

LÆREPLAN FOR ESTETISKE FAG LÆREPLAN FOR ESTETISKE FAG Tekstilrenholder Kjemisk renser Kjole og drakt Skredder Seilmaker Buntmaker Skomaker Damefrisør Herrefrisør Maskør og parykkmaker Blomsterdekoratør Fotograf Strikker Bunadtilvirker

Detaljer

Regnskap i Korpsdrift

Regnskap i Korpsdrift Regnskap i Korpsdrift Oppdatert pr. 14.3.2014 side 1 Innhold Regnskap i Korpsdrift... 1 Generelt om Regnskap i Korpsdrift... 3 Priser... 4 Forkunnskaper... 4 Før du går i gang... 4 Kontogrupper... 5 Kontoplan...

Detaljer

Regnskap&Lønn. baner vei. i nettskyen. Et temabilag fra. Hvilke fordeler gir dette kundene våre? systemleverandør. Les mer side 10.

Regnskap&Lønn. baner vei. i nettskyen. Et temabilag fra. Hvilke fordeler gir dette kundene våre? systemleverandør. Les mer side 10. Regnskap&Lønn Bedriftsrådgiver Bo-Hjort Christensen Saas vil være standarden i SMB markedet i nettskyen Et temabilag fra Les mer på side 5 StormGeo med 14 kontorer i 11 land NetLedger er systemleverandør

Detaljer

Høst/vinter 2014 2015 KURSKATALOG. Økonomisk styring og kontroll. Punktum.

Høst/vinter 2014 2015 KURSKATALOG. Økonomisk styring og kontroll. Punktum. Høst/vinter 2014 2015 KURSKATALOG Økonomisk styring og kontroll. Punktum. INTRODUKSJON 2014/15 Finale Systemer as går inn i vår 27 sesong, og ønsker nye og gamle brukere velkommen på kurs. Det er mange

Detaljer

et magasin fra UNiT4 Agresso N o 1 2013 ELEKTRONISK SAMHANDLING STORT HR-PROSJEKT SNART I MÅL EN PROGRAMVARE BRUKERNE LIKER

et magasin fra UNiT4 Agresso N o 1 2013 ELEKTRONISK SAMHANDLING STORT HR-PROSJEKT SNART I MÅL EN PROGRAMVARE BRUKERNE LIKER et magasin fra UNiT4 Agresso N o 1 2013 ELEKTRONISK SAMHANDLING STORT HR-PROSJEKT SNART I MÅL EN PROGRAMVARE BRUKERNE LIKER Vi har her de beste forutsetninger og en sterk ambisjon om å «spille våre kunder

Detaljer

Korte utdanninger med gode jobbmuligheter. Dagtid eller kveldstid Oppstart vår og høst

Korte utdanninger med gode jobbmuligheter. Dagtid eller kveldstid Oppstart vår og høst Korte utdanninger med gode jobbmuligheter Dagtid eller kveldstid Oppstart vår og høst Utdanningstilbud Utdanning er en investering i din fremtid. Kanskje den viktigste. Markedsføring og ledelse...4 Markedskonsulent...6

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II. Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II. Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE FEBRUAR 2015 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget

Detaljer

SKOLEKATALOG. -skolen. Skolekatalog. Investér i dine medarbeidere. Maskinentreprenørenes Forbund. Administrasjonsskole.

SKOLEKATALOG. -skolen. Skolekatalog. Investér i dine medarbeidere. Maskinentreprenørenes Forbund. Administrasjonsskole. -skolen Maskinentreprenørenes Forbund SKOLEKATALOG Investér i dine medarbeidere Skolekatalog Administrasjonsskole Mellomlederskole Prosjekt- og bedriftslederskole Teknisk fagskole anlegg Investér i dine

Detaljer

Økonomisk styring og kontroll. Punktum.

Økonomisk styring og kontroll. Punktum. Høst/vinter 2013 2014 KURSKATALOG Økonomisk styring og kontroll. Punktum. INTRODUKSJON 2013/14 INNHOLD 2013/14 Vi går inn i vår 26. sesong og ønsker nye og gamle brukere velkommen på kurs. Finale Systemer

Detaljer

Releasenotes. Visma Business Regnskapsbyrå

Releasenotes. Visma Business Regnskapsbyrå Releasenotes Visma Business Regnskapsbyrå Versjon 5.21.2 Visma Software Norge AS Innholdsfortegnelse GENERELT... 1 HVOR FINNER DU AKTUELL BYRÅDOKUMENTASJON?... 1 INFOLINE FOR DISTRIBUSJON AV VIKTIGE DOKUMENTER...

Detaljer

Innstillinger Innstillinger består av 16 undermenyer som vises i venstre marg. (fig 1)

Innstillinger Innstillinger består av 16 undermenyer som vises i venstre marg. (fig 1) Innstillinger Innstillinger består av 16 undermenyer som vises i venstre marg. (fig 1) Systemkontoer Systemkonoer består av alle de kontoene, satser,beløp og lønnsarter som skal til for at programmet skal

Detaljer

Kontorarbeid og regnskapsføring - tips og råd

Kontorarbeid og regnskapsføring - tips og råd Kontorarbeid og regnskapsføring - tips og råd Innhold Ordliste 2 Hvorfor kontorarbeid og regnskapsføring er viktig 3 Trenger du regnskapsfører? Test deg selv 3 Selv om du har regnskapsfører, må du gjøre

Detaljer

Outsourcing. Outsourcing av økonomi og lønn i kraftig vekst. Norske bedrifter velger leverandører etablert i Norge. Danske kommuner outsourcer lønn

Outsourcing. Outsourcing av økonomi og lønn i kraftig vekst. Norske bedrifter velger leverandører etablert i Norge. Danske kommuner outsourcer lønn L Ø N N O G Ø K O N O M I P R O S E S S E R Outsourcing M A G A S I N E T 1 NR. 7 2/09 Outsourcing av økonomi og lønn i kraftig vekst Norske bedrifter velger leverandører etablert i Norge Danske kommuner

Detaljer

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2.

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2. k u r s Regnskapskurs for store foreninger Innføring i regnskap del 1 av 2. Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Regnskapskurset for store foreninger gir en grundig innføring i regnskaps- og

Detaljer

Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger

Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Regnskapskurset for store foreninger gir en grundig innføring i regnskaps- og budsjettarbeid for økonomiansvarlige i studentforeninger med stor økonomi.

Detaljer