Profitbase AS. Kursoversikt 1H

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Profitbase AS. Kursoversikt 1H - 2012"

Transkript

1 Profitbase AS Kursoversikt 1H

2 1 Om Profitbase Virksomhetsstyring Kursbeskrivelse... 5 Profitbase Studio - sertifisering... 5 Profitbase WebPlan... 6 Profitbase SIM... 7 Profitbase InFront... 8 Kurs i Microsoft Excel for brukere av Profitbase Oppsummering Kurs Roller Pris Dokumentasjon Kalender Praktiske detaljer Side 2 av 12

3 1 Om Profitbase 1.1 Virksomhetsstyring Profitbase jobber med datavarehus, rapportering, olapkuber, pivotering, budsjett, prognose og simulering. Scorecard, KPI er, drilldown og rådgiving. Studio, InFront, WebPlan, Sim og Dia. Som et samlebegrep for det vi driver med kan vi bruke ordet Virksomhetsstyring eller Business Performance Management (BPM). Performance Management er styringsmodeller for å sikre oppfølging av strategiske målsetninger, finansiell kapasitet og daglig drift. Effektiv Performance Management krever riktig styringsinformasjon, integrerte styringsprosesser, effektive IT-løsninger og en tydelig prestasjonskultur. Profitbase jobber for at den enkelte bedrift eller virksomhet skal ha best mulig verktøy for sin virksomhetsstyring. Det er dette vi arbeider med hver dag, og det er dette som ligger til grunn for all utvikling av våre produkter, moduler og prosesser. Det hele fanget opp av vår visjon: Better Information Faster Gjennom vårt seminar- og kurs-program presenteres Profitbase som et virksomhetsstyringssystem i sin helhet eller de ulike moduler som analyse, planlegging eller simulering. Våre produkter, seminarer og kurs har et mål for øyet: Bedre informasjon, - raskere. Profitbase sin forretningsidé: Profitbase skal utvikle, markedsføre og innføre skalerbare løsninger for virksomhetsstyring (Business Performance Management) direkte eller gjennom partnere Side 3 av 12

4 Side 4 av 12

5 2 Kursbeskrivelse Profitbase Studio - sertifisering Kurset vil gi brukerne innsikt og forståelse av hvordan Profitbase Studio kan effektivisere utviklingsprosessen av datavarehus. Undervisningen består av ett teori-avsnitt som avsluttes med praktiske oppgaver. Innhold: Introduksjon Lage en finanskube ved å bruke en ferdig mal Koble seg mot en ny datakilde Lage en ny kobling for en ny datakilde Lage Dimensjoner Lage OLAP kube Bruke OLAP kuben ved hjelp av Microsoft Excel Pivottabell Praktisk oppgave Målgruppe: Profitbase brukere som utvikler datavarehus eller rapporter, eller personer som er ansvarlig for kvalitetskontroll og produksjonssetting av Profitbase løsninger. Forkunnskaper: Basis kunnskap om ERP, datavarehus, OLAP og rapportering. Antall dager: 2 Side 5 av 12

6 Profitbase WebPlan Profitbase WebPlan er et web-basert budsjett- og prognoseverktøy som sikrer en enhetlig prosess der budsjettansvarlige gir informasjon i enkle skjema samtidig som informasjonen sammenstilles i resultatform en versjon av sannheten Kurset vil gi brukerne innsikt og forståelse av hvordan Profitbase WebPlan kan effektivisere plan, budsjett og prognose (PBF) prosessen. Undervisningen består av teori-avsnitt som avsluttes med praktiske oppgaver. Innhold: Kurset starter med en teori del som illustrerer hele planleggingssløyfen til Profitbase. Denne delen er ment å gi deltakerne en helhetlig forståelse av hvordan de ulike elementene i Profitbase sin programportefølje henger sammen. Neste steg i opplæringen er i hovedsak delt opp i tre hovedområder (Administrasjon, innstillinger/ WebPlan oppsett og brukeropplæring ) Administrasjon o Brukere og tilganger o Oppdateringer o Oppsett av nye runder (Bruk av templates) o Kobling mot Sim/datavarehus Innstillinger / WebPlan oppsett o Administrasjon av Datavarehusmoduler til WebPlan o Generelle innstillinger i WebPlan (Avgifter, Sim-integrasjon, dagfordelinger, og lignende) o Innstillinger på inputskjemaer o Oppsett og justeringer av inputskjemaer o Publisering/ aktivisering av runder o Overføring av input til Sim og Datavarehus Brukeropplæring o Gjennomgang av funksjonalitet på Web Etter endt opplæring skal deltakerne være i stand til å gjennomføre en hel WebPlan runde fra oppsett basert på templates, til overføring til Sim og Datavarehus. I tillegg skal deltakerne kunne justere utseende av inputbildene og oppdatere dimensjoner og historiske tall i hjelpekolonnene. Målgruppe: Profitbase brukere som jobber med plan, budsjett og prognose prosesser på et administrativt nivå. Forkunnskaper: Basis kunnskap om ERP og datavarehus og gjerne også PB Studio, men ikke noe krav. Antall dager: 1 Side 6 av 12

7 Profitbase SIM Kurset vil gi brukerne innsikt og forståelse av hvordan Profitbase SIM kan effektivisere plan, budsjett og prognose (PBF) prosessen. Undervisningen består av teori-avsnitt som avsluttes med praktiske oppgaver. Innhold: Kurset starter med en teori del som illustrerer hele planleggingssløyfen til Profitbase. Denne delen er ment å gi deltakerne en helhetlig forståelse av hvordan de ulike elementene i Profitbase sin programportefølje henger sammen. Neste steg i opplæringen er i hovedsak delt opp i tre hovedområder (Administrasjon, innstillinger, og input og simuleringer) Administrasjon o Brukere o Oppsett av sett og versjoner o Koblinger til datavarehuset o Lisens oppsett, og lignende o Dimensjonsstyring Innstillinger o Hovedinnstillinger (Kontoer, avgifter, terminer, balanse, forbruk, IB forfall) o Tabellinnstillinger (Fordelingsnøkler, faktor ved endring, betalingsbetingelser, valuta) o Simuleringsgrupper o Innstillinger for salg og forbruk o Innstillinger for varekjøp o Innstillinger for lønn og driftskostnadder o Innstillinger for finans og IB forfall Input styring og simulering o Teoretisk og praktisk gjennomgang av sammenhengen mellom innstillingsnivåene og budsjettinput o Oppsett av simuleringssenarioer o Bruk av rapporter Etter endt opplæring skal kursdeltakerne være i stand til å gjennomføre en fullstendig budsjettrunde, fra oppsett av en ny budsjettversjon til ferdige budsjettrapporter. De skal også være i stand til å utføre egendefinerte simuleringer og justere de mest brukte innstillingsnivåene. Målgruppe: Profitbase brukere som jobber med plan, budsjett og prognose prosesser på et administrativt nivå. Forkunnskaper: God økonomisk forståelse, samt kunnskap om dimensjonshåndtering. Antall dager: 1 Side 7 av 12

8 Profitbase InFront Profitbase InFront er et lettlært, intuitivt, web basert rapportverktøy for beslutningstagere som trenger øyeblikksbilder av nøkkelinformasjon. Verktøyet er laget slik at enhver beslutningstager skal kunne få rask og enkel tilgang til nøkkelinformasjon uavhengig av tid og sted, og uten store opplæringskostnader. Kurset vil gi brukerne innsikt og forståelse av hvordan Profitbase InFront kan gi utvidet informasjon til brukerne. I dette ligger det både innholdsdefinisjon og hvordan dette settes opp for bruk i organisasjonen. Undervisningen består av kombinasjon med teori og praktiske øvelser. Innhold: Introduksjon Gjennomføre installasjon og parametersetting Opprette og vedlikeholde rapporter Utvidet bruk av rapporter inkludert subrapporter og actions. Definisjon av roller og knytning mot rapporter / menyer; samt MS Windows grupper. Publisering og revisjonshåndtering. Målgruppe: Profitbase brukere som utvikler rapporter, eller personer med god innsikt i økonomiske analyser og kvalitetskontroll. Forkunnskaper: Basis kunnskap om ERP, datavarehus, OLAP og rapportering. Antall dager: 2 Side 8 av 12

9 Kurs i Microsoft Excel for brukere av Profitbase Dette er et praktisk rettet kurs for økonomer og kontrollere som ønsker å benytte Excel i rapporteringen. Kurset er tilpasset brukere av Profitbase Finans, men også andre vil ha nytte av kurset. Det er mange dyktige brukere av Excel, likevel ser vi at det er nytt for mange når de skal benytte en OLAP kube og automatisere rapporteringen. Kurset tar sikte på å gi deltakerne en grunnleggende forståelse av hvordan man kan bruke pivotering i det daglige til å sette opp gode rapporter og automatisere rapportfunksjonen. Innhold: Forstå grunnprinsippene for en god Profitbase-kube; generell gjennomgang av en typisk Olap-kube dimensjoner og måltall. Oppkopling mot kube Oppsett av Pivot tabell Filtrering Analyse Profesjonell formatering av rapporter Oppsett av standard rapporter som resultat og balanse o Hittil i år mot budsjett o Budsjett avvik Grafisk presentasjon Drill til transaksjonsdata Definering av egne måltall Automatisk oppdatering av rapporter Praktisk trening vil bli gjort mot en standard kube. Det forutsettes at deltakerne bringer med seg egen Laptop, fortrinnsvis med Excel 2010 installert, men Excel 2007 kan også brukes. Kursmateriell Foreleser bruker Powerpoint i opplæringen. Deltakerne vil få med seg presentasjonen, demo kuber og eksempelrapporter etter kurset. Målgruppe: Godt kjent med Excel fra før Passer godt for CFO, Kontrollere og avdelings-/linjeledere Praktiske opplysninger: Kurset kan settes opp som bedriftsinternt kurs Fortrinnsvis Excel 2010 Antall dager: 1 Side 9 av 12

10 3 Oppsummering Profitbase kurs foregår i klasserom med en kombinasjon av forelesning, praktiske oppgaver og testing. Kursene holdes hos Profitbase på Sandnes eller på Fornebu. Se kart praktiske detaljer. Profitbase bedriftsintern opplæring kan gjennomføres både hos kunden og i Profitbase sine kurslokaler. De blir gjennomført med en kombinasjon av forelesning, praktiske oppgaver og testing i henhold til avtalt omfang. Kurs Type Beskrivelse Forkunnskaper PB Studio PB WebPlan PB SIM PB InFront MS Excel Kurset vil gi brukerne innsikt og forståelse av hvordan PB Studio kan effektivisere utviklingsprosessen av datavarehus. Kurset vil gi brukerne innsikt og forståelse av hvordan man kan benytte PB WebPlan for å effektivisere plan, budsjett og prognose (PBF) prosessen i et distribuert. Kurset vil gi brukerne innsikt og forståelse av hvordan PB SIM kan sentralt effektivisere plan, budsjett og prognose (PBF) prosessen. Kurset gir en opplæring i simulering av resultat, balanse og likviditet, samt utarbeiding av alternative budsjetter. Kurset vil gi brukerne innsikt og forståelse av hvordan Profitbase InFront Analysis Tool kan gi utvidet informasjon til brukerne. I dette ligger det både innholdsdefinisjon og hvordan dette settes opp for bruk i organisasjonen. Undervisningen består av kombinasjon med teori og praktiske øvelser. Dette er et praktisk rettet kurs for deg som bruker Profitbase sine løsninger og som ønsker å koble Excel opp mot Profitbasekubene. Basis kunnskap om ERP, datavarehus, OLAP og rapportering. Basis kunnskap om ERP og datavarehus og gjerne også PB Studio, men ikke noe krav. God økonomisk forståelse, samt kunnskap om dimensjonshåndtering. Basis kunnskap om ERP, datavarehus, OLAP og rapportering. Godt kjent med Excel fra før Side 10 av 12

11 Roller Type roller PB Studio Web Plan PB SIM PB InFront Excel Controller/Øk.sjef X X X X Driftsleder X X X X X Forvaltningsleder X X Systemeier X X Prosjektkoordinator/leder X X Prosjektdeltager X X Pris Type PB Studio PB WebPlan PB SIM PB InFront MS Excel Pris NOK dager inkl lunch NOK dag inkl lunch NOK dag inkl lunch NOK dager inkl lunch NOK dag (9-15) inkl lunch Dokumentasjon Kursdokumentasjon gjøres tilgjengelig elektronisk for kursdeltagerne etter gjennomført og godkjent kursdeltagelse. Kursdokumentasjonen er tilgjengelig i 1 år etter gjennomført kurs. Side 11 av 12

12 Kalender 1H Type kurs Januar Februar Mars April Mai Juni PB Studio Jan (S) Mar (S) Mai (S) Feb (F) Apr (F) Jun (F) PB WebPlan 7.Feb (F) 14. Mar (S) 2. Mai (S) 4. April (F) PB SIM 1. Feb (S) 5. April (F) PB InFront Feb (S) 5-6. April (F) MS Excel 11. Jan (S) 23. Mars (S) 25. Mai (S) 23. Feb (F) 13. April (F) 22. Juni (F) (S) Sandnes Stokkamyrveien 13, 4313 Sandnes (F) Fornebu Martin Linges vei 25, 1364 Fornebu 4 Praktiske detaljer Påmelding skjer til xx Henvis til kursnavn og dato. Avbestilling til samme adresse senest 14 dager før kursets start. Hver kurs deltager må stille med bærbar pc. Dersom deltageren ikke kan stille med bærbar pc kan denne leies av Profitbase. Det er opptil den enkelte deltager å sjekke at krav til det aktuelle kurset er oppfylt. Ved godkjent kursgjennomføring utsteder Profitbase et sertifikat. Kursene avholdes fortrinnsvis som åpne kurs; det kan også arrangeres bedriftsinterne kurs. Side 12 av 12

Kursplan 2005. Velkommen til kurs i Uni Økonomi V3

Kursplan 2005. Velkommen til kurs i Uni Økonomi V3 Kursplan 2005 Velkommen til kurs i Uni Økonomi V3 Vi i Uni Micro AS har gleden av å presentere vår kursplan for høsten 2005. Kursplanen finner du også på våre internettsider www.unimicro.no. Her finner

Detaljer

Priser første halvår 2015. Kurs levert av Qualisoft første halvår 2015

Priser første halvår 2015. Kurs levert av Qualisoft første halvår 2015 Kurs levert av Qualisoft første halvår 205 Priser første halvår 205 Påmelding: Mail: kurs@qualisoft.no Tlf: +47 5 87 00 00 Merk følgende: Ved for få antall påmeldte kan kurs avlyses inntil en uke før kursdato.

Detaljer

Oversikt over kurs, beskrivelser og priser Høst 2015. Bedriftsinterne kurs. kurs@qualisoft.no +47 518 70000. Kursnavn Forkunnskaper Dato/Sted

Oversikt over kurs, beskrivelser og priser Høst 2015. Bedriftsinterne kurs. kurs@qualisoft.no +47 518 70000. Kursnavn Forkunnskaper Dato/Sted Oversikt over kurs, beskrivelser og priser Høst 2015 Bedriftsinterne kurs Kursnavn Forkunnskaper Dato/Sted Basiskurs i QualiWare Introduksjon til (BPM) Business Process Management Professional Certificate

Detaljer

TEAMNET CUP. Brukerveiledning

TEAMNET CUP. Brukerveiledning TEAMNET CUP Brukerveiledning Mars 2008 LOCATIONBLOCKS.COM ALL RIGHTS RESERVED REVISION HISTORY FOR DOCUMENT: Version Revised Date 1 First edition January 2008 Table 1: Revision history Innholdsfortegnelse

Detaljer

// Kom i gang med. Mamut One. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet

// Kom i gang med. Mamut One. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet // Kom i gang med Mamut One Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet Velkommen til Mamut One Mamut One er en serie forretningsløsninger som hjelper deg å håndtere arbeidsoppgavene i din

Detaljer

Integrasjon & Rapportering

Integrasjon & Rapportering Integrasjon & Rapportering Integrasjon. Etterspørselen etter integrasjonsløsninger er større enn noen gang. Behov for at ulike datasystemer fungerer sammen er satt i fokus. Keyforce leverer integrasjonsløsninger

Detaljer

Mamut Enterprise Status/Analyse

Mamut Enterprise Status/Analyse Mamut Business Software Tilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser Mamut Enterprise Status/Analyse Versjon 14.5 MBS.EXT.BIT.NO.2011.2 I Innhold Tilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser... 3 Mamut Enterprise

Detaljer

SPSS Statistics-kurs 2014

SPSS Statistics-kurs 2014 SPSS Statistics-kurs 2014 Kurskalender 2014-1. halvår Dager Pris Jan Feb Mars April Mai Juni 6.-7. 5.-6. 3.-4. 6.-7. 5.-6. 22.-23. 27.-28. 19.-20. 22.-23. 26.-27. Anvendt statistikk 2 8 300 16.-17. 13.-14.

Detaljer

AFFECTO ACADEMY KURSGUIDE

AFFECTO ACADEMY KURSGUIDE AFFECTO ACADEMY KURSGUIDE 2 AFFECTO ACADEMY - HVORDAN OPPNÅ ROI PÅ INVESTERINGEN? Mange svarer og sier at de har et bra verktøy som fungerer men utnyttes det virkelig? Utnyttes verktøyene på den måten

Detaljer

Velkommen til kurs! Høst/vinter 2009/10

Velkommen til kurs! Høst/vinter 2009/10 Velkommen til kurs! Høst/vinter 2009/10 Introduksjon 2009/10 Siden starten har vi arrangert fagkurs for våre kunder. Ikke bare er dette en flott mulighet til å oppdatere seg på endringer i programvare

Detaljer

Våre workshops og kurs en kort introduksjon

Våre workshops og kurs en kort introduksjon Våre workshops og kurs en kort introduksjon Lean Lab Norge i samarbeid med Sintef Raufoss Manufacturing Lean workshop 1 dag i Norges eneste fullskala treningssimulator for Lean. Passer for: Alle typer

Detaljer

holte KURSKATALOGEN 2015 holte

holte KURSKATALOGEN 2015 holte KURS holte KURSKATALOGEN 2015 holte Innhold: 03 uk.no for kontrollører 04 Uavhengig kontroll 05 Byggesak komplett 07 Byggesak for rørleggere 08 JobOffice Basis 09 JobOffice påbygg 10 JobOffice VVS-kalkulasjon

Detaljer

Tjenester TJENESTER. Din komplette webpartner

Tjenester TJENESTER. Din komplette webpartner TJENESTER Din komplette webpartner Våre tjenester TJENESTER Din webpartner CoreTrek har siden 2000 bygget opp unike webløsninger for våre kunder. Med vårt egenutviklede publiseringssystem CorePublish og

Detaljer

Økonomiprogram for småbedrifter

Økonomiprogram for småbedrifter Økonomiprogram for småbedrifter Visma Avendo Produktkatalog 2010 Økonomiprogram fra kun kr. 990,- Visma Avendo Økonomiprogram som er enkle å bruke Visma Avendo Programvare for småbedrifter Visma Avendo-programmene

Detaljer

Våre workshops og kurs en kort introduksjon

Våre workshops og kurs en kort introduksjon Våre workshops og kurs en kort introduksjon Lean Lab Norge i samarbeid med Sintef Raufoss Manufacturing Lean workshop 1 dag i Norges eneste fullskala treningssimulator for Lean. Passer for: Alle typer

Detaljer

Intelle har siden starten i i 1999. leverandør av av programvare for data- og og systemintegrasjon.

Intelle har siden starten i i 1999. leverandør av av programvare for data- og og systemintegrasjon. Intelle har siden starten i i 1999 vokst til til å å bli bli en en viktig leverandør av av programvare for for data- og og systemintegrasjon. 2 Intelle CRM Rapportering er en integrert rapporteringsløsning

Detaljer

Samarbeidsløsning for FHS, Teknisk info

Samarbeidsløsning for FHS, Teknisk info Samarbeidsløsning for FHS, Teknisk info 1. Kontorstøtte Samarbeidsløsningen som FHS-kontorene har etterspurt må forholde seg til kontorstøttesystemer, e-post, kalender og kontakter. Dette har egentlig

Detaljer

Fra ord til handling Når resultatene teller!

Fra ord til handling Når resultatene teller! Fra ord til handling Når resultatene teller! Av Sigurd Lae, Considium Consulting Group AS Utvikling av gode ledelsesprosesser i et foretak har alltid til hensikt å sikre en resultatoppnåelse som er i samsvar

Detaljer

Systemanalyse. Lopex AS. Benedikte Holm Siv Hansen Ingeborg Endresen bho063@student.uib.no siv.hansen@student.uib.no ien087@student.uib.

Systemanalyse. Lopex AS. Benedikte Holm Siv Hansen Ingeborg Endresen bho063@student.uib.no siv.hansen@student.uib.no ien087@student.uib. Systemanalyse Lopex AS Benedikte Holm Siv Hansen Ingeborg Endresen bho063@student.uib.no siv.hansen@student.uib.no ien087@student.uib.no Innholdsfortegnelse: DEL I FORPROSJEKT, MULIGHETSSTUDIE OG PROSJEKTPLANLEGGING...5

Detaljer

Veiledning: Innføring i kunde-/utøveroppfølging

Veiledning: Innføring i kunde-/utøveroppfølging Veiledning: Innføring i kunde-/utøveroppfølging Generelt Kvalitetssikring av trenerjobben er helt avgjørende for resultatene hos kunden/utøveren. På Progresjon er det tilrettelagt egne verktøy og funksjoner

Detaljer

PPS Praktisk ProsjektStyring

PPS Praktisk ProsjektStyring Gi prosjektvirksomheten din et ekstra løft PPS Praktisk ProsjektStyring Opplæring PPS Verktøy Tjenester 1 Innhold Bli medlem i PPS-familien 3 Komplett støtte for moderne organisasjoner 4 PPS-modellen 6

Detaljer

Vil du nå nye høyder sammen med oss?

Vil du nå nye høyder sammen med oss? Vil du nå nye høyder sammen med oss? VI ER BEARINGPOINT BearingPoint Norge er et energisk og lite konsulenthus. Vi har et spennende og offensivt miljø, hvor muligheten til å påvirke og forme arbeidsplassen

Detaljer

En bedre måte å håndtere prosjekt, team, oppgaver og innhold

En bedre måte å håndtere prosjekt, team, oppgaver og innhold En bedre måte å håndtere prosjekt, team, oppgaver og innhold Bedre prosjekthå ndtering med metådåtå M-Files går langt utover bare enkel dokumenthåndtering. Den unike arkitekturen drevet av metadata lar

Detaljer

Visma Enterprise - ebudsjett. Versjon 2010.1

Visma Enterprise - ebudsjett. Versjon 2010.1 Visma Enterprise - ebudsjett Versjon 2010.1 II Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk og grundig systemopplæring som du kan videreføre

Detaljer

KOM I GANG MED EGEN VIRKSOMHET MAMUT NYSTART HJELPER DEG Å LYKKES

KOM I GANG MED EGEN VIRKSOMHET MAMUT NYSTART HJELPER DEG Å LYKKES KOM I GANG MED EGEN VIRKSOMHET MAMUT NYSTART HJELPER DEG Å LYKKES SIDE 4 6 7 9 10 11 12 14 16 1 INNHOLD INSTALLASJON OG OPPSTART FUNKSJONALITETSOVERSIKT ETABLERERPORTAL FORRETNINGSPLAN KONTAKTOPPFØLGING

Detaljer

Nyheter. Viktig! Ny og bedre brukeropplevelse. Brukertips Tips og ideer til hvordan utnytte ditt program fra Mamut enda bedre.

Nyheter. Viktig! Ny og bedre brukeropplevelse. Brukertips Tips og ideer til hvordan utnytte ditt program fra Mamut enda bedre. Nyheter VIKTIGE NYHETER I DITT PROGRAM FRA Nyheter De viktigste nyheter og forbedringer i ditt program fra Mamut. Side 2 Ny og bedre brukeropplevelse Mamut for Altinn En nettbasert løsning for automatisk

Detaljer

Kurskatalogen presenterer kursene LNU har planlagt fram til mars 2010. For påmelding og mer informasjon, se www.lnu.no/kurs

Kurskatalogen presenterer kursene LNU har planlagt fram til mars 2010. For påmelding og mer informasjon, se www.lnu.no/kurs Kurs 2009/2010 2 KURSKATALOG 2009-2010 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) er et samarbeidsorgan for over 75 frivillige organisasjoner i Norge. Medlemsorganisasjonene er demokratiske,

Detaljer

FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU

FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU Innhold Hva er Frifond for nybegynnere? 3 Hvorfor har vi laget dette heftet? 3 Litt om retningslinjene for Frifond organisasjon 3 Hva

Detaljer

Velkommen til kurs! Høst/vinter 2008/09

Velkommen til kurs! Høst/vinter 2008/09 Velkommen til kurs! Høst/vinter 2008/09 introduksjon Finale Systemer as feirer i 2008 20-årsjubileum. Vi gleder oss over fortsatt å være Norges ledende årsoppgjørsleverandør! Siden starten har vi arrangert

Detaljer

Mamut Kunnskapsserie. Regnskap Kom i gang med regnskapet i Mamut Business Software

Mamut Kunnskapsserie. Regnskap Kom i gang med regnskapet i Mamut Business Software Mamut Kunnskapsserie Regnskap Kom i gang med regnskapet i Mamut Business Software 1 Kom i gang med regnskapet i Mamut Business Software Innhold Velkommen... 3 Viktige verktøy i skjermbildene... 4 Kom i

Detaljer