Treningsprogram for entreprenørskap Tower AVKLARINGSSAMTALE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Treningsprogram for entreprenørskap 50 + -Tower AVKLARINGSSAMTALE"

Transkript

1 Treningsprogram for entreprenørskap Tower AVKLARINGSSAMTALE Formålet med avklaringssamtalen er å samle inn opplysninger om deltakeren, hjelpe dem med å sette et mål og definere de viktigste styrkene, svakhetene, mulighetene og truslene. Men det er også en samtale for motivering og for å avdekke hindringer. Det er viktig i denne samtalen å lytte aktivt og bruke åpne spørsmål. GROW modellen er et godt verktøy for dette. GROW er et akronym og står for Goal (mål)- Current reality (nåværende situasjon) Options (Muligheter) Will (vilje). Modellen er en enkel og sterk ramme for strukturering av avklaringssamtalen. Etter avklaringssamtalen gjennomføres en modul om Ide: Ide Idéskaping er en viktig del av forretningsprosesser, noe som er nødvendig ikke bare for å starte virksomheten, men også for forvaltningen av sine prosesser. Likevel er det ikke alle mennesker som tror de er i stand til å komme med innovative ideer. Dette kan spesielt sies om personer over 50 år. Selv om om det er sant at ikke alle mennesker er født som ide skapere er kreativ tenkning en ferdighet som en person kan utvikle seg. Dessuten er vår evne til å tenke kreativt ikke avhengig av alder, studierviser at hjernen er i stand til å endre og utvikle nye veier under hele livet vårt. For gruppen 50 + er evnen til å generere nye ideer og å være kreativ redusert ettersom de i mange tilfellerhar mistet behovet for nye eller innovative løsninger. De baserer sine beslutninger på erfaring og beste tenkelige scenarier i livet deres. Voksne har også blitt mer komfortabel med en viss rutine. Likevel har folk over 50 allerede fått mye erfaring med ulike situasjoner og har utviklet ulike ferdigheter som kan være svært nyttig når du starter en ny bedrift. Av erfaring og ulike kunnskap om livet kan de få ideer eller forutsi hvordan ulike situasjoner kan slå ut. Dette er ting som yngre gründere ikke har. Eldre arbeidstakere er ikke alltid klar over at slike ting kan brukes til forretningsformål. Derfor vil denne modulen vise deltakerne at kreativ tenkning er ikke bare er ment for unge mennesker eller er komplisert. I løpet av denne modulen vil deltakerne bli undervist i hvordan se muligheter rundt dem og få ideer fra deres praktiske erfaring eller daglige miljø. Denne modulen vil også hjelpe deltakerne til å lære mer om seg selv ved å gi sjølinnsikt og tilby praktiske øvelser i hvordan de kan forbedre sin kreativitet.

2 Forretningsplan Etter denne modulen skal kursdeltakerne kunne utvikle en godt gjennomtenkt og robust forretningsplan, som identifiserer viktige karakteristika og risikoer i markedet, det være seg teknologiske, ressurser, strategiske og økonomiske. Som "kan gjøres "," kan selges "," er verdt "," kan bli finansiert, "Jeg / vi kan håndtere det", "kan være strategisk gjennomførbart" fra en kommende entreprenørs synspunkt. Emnets innfallsvinkel har en konkret, praktisk vinkling, der kursdeltaker går gjennom og utformer en forretningsplan, støttet av en veileder eller en mentor. Modulen kan inneholde følgende elementer: Verdigrunnlag og / eller visjon slik at du kan beskrive det du skal skape Beskrivelse av din bedrift og produkt eller tjeneste; Beskrivelse av hvordan produktet eller tjenesten skiller seg ut Markedsanalyse som drøfter markedet du prøver å gå inn, konkurrenter, hvor du passer inn, og hva slags deler av markedet du tror at du kan få feste i. Beskrivelse av din ledergruppe, og får oppleve sentrale gruppemedlemmer og tidligere suksesser; Hvordan du har tenkt å markedsføre produktet eller tjenesten; Analyse av bedriftens styrker, svakheter, muligheter og trusler, som vil vise at du er realistisk og har vurdert muligheter og utfordringer; Utvikle en kontantstrøm slik at du forstår hva dine behov er nå og vil være i fremtiden (en kontantstrøm uttalelse også kan hjelpe deg å vurdere hvordan kontantstrømmen kunne påvirke vekst); Inntekter og anslag Oppsummering / konklusjon (dette også kan være et sammendrag i begynnelsen av planen). Selvtillitt og selvbilde Beskrivelse av modulen Mangel på selvtillit og selvsikkerhet kan være et stort hinder for gründere. Målet med denne modulen er å styrke selvtillit og selvsikkerhet blant deltakerne. Begge deler er viktige kvaliteter i planlegging, presentasjon og ved salg av forretningsideen. Nøkkelområdene som dekkes i denne modulen er: 1. Selvsikkerhet og hvordan det skiller seg fra aggressivitet og ikke-selvsikkerhet 2. Bruke metoder fra kognitiv atferdsterapi for å oppnå positiv og sunn tankegang når du møter utfordringer 3. Kommunikasjonsferdigheter 4. Presentasjonsteknikk Nettverk og partnerskap

3 Beskrivelse av modulen Lær om nettverk og partnerskap, hva er det, hvorfor har det og hvordan man kan utvikle og styrke det. De trener bør etter korte teoretiske innledninger, arbeide gjennom dialog og øvelser om temaet. Bruk tidligere tilpasset coaching ferdigheter til å definere og utvikle eget nettverk / partnerskap. Dette er relatert til hver økt. Trenerne bør informeres om modulen og trainee bør forberede seg / seg selv å bruke en coaching time om personlige nettverk og partnerskap. Mål og målsetninger Bevissthet om hva et nettverk er og hvilken rolle den har i entreprenørskapsprosessen Hvordan definere egne nettverk, styrker og svakheter Bevissthet om hva et partnerskap er Hvordan definere egne behov og arbeide i partnerskap Hvordan bygge nettverk og partnerskap og hvordan man kan styrke og holde dem Ferdigheter til å tilegne Kunnskap og forståelse om hva nettverk og partnerskap er generelt Å kunne definere eget nettverk, nettverk behov, behov for samarbeid Å kunne ta vare på, styrke og arbeide i nettverk, partnerskap Etter denne modulen gjennomføres en coachingtime. Del 2 av kurset, dersom det er ønskelig å fortsette: Del 2 starter også med individuell coaching. Økonomistyring Beskrivelse av modulen Målet med økonomistyring er å planlegge inntekter og utgifter av virksomheten din og bruke informasjonen til å ta de riktige avgjørelsene for din bedrift. Dette er en avgjørende faktor for å øke mulighetene for at et nytt selskap skal overleve. Nøkkelområder under økonomistyring er: 1. Planlegging og budsjettering 2. Regnskap 3. Analyse av økonomiske forhold 4. Beslutningsprosesser 5. Gjennomføring av planlagte økonomiske aktivitet Under økonomistyring spiller budsjettering en stor rolle. Denne modulen vil omfatte undervisning i å lage et eget budsjett, oppstart, driftsbudsjett og en kontantstrøm budsjett. Det vil bli illustrert

4 hvorfor / når det er nødvendig å gjøre disse budsjettene og hvordan du bruker dem. Det private budsjettet viser behov for finansiering for å dekke dine daglige utgifter Oppstart budsjettet viser hvor mye finansiering du trenger for å etablere bedriften din Driftsbudsjettet viser estimerte inntekter og utgifter i din bedrift Kontantstrøm budsjettet viser hver måned 's kontantstrøm og om du vil være i stand til å betale fakturaene i tide. Innholdet i Financial Statement vil presentere og forklare hvordan det generelle bildet av den finansielle situasjonen til enbedrift er. Inntekts ark Balanse Kontantstrøm De ulike finansieringsmuligheter for nye bedrifter vil bli presentert for deltakerne. Etter at hele forretningsplan er ferdig skal deltakeren kunne anslå behovet for oppstartsfinansiering. Alternativene er forskjellige for hver gang, men mulighetene som finnes vil bli presentert, for eksempel, forretingsvinkling, bank lån, investorer og eksisterende tilskudd / lån for nye gründere. Denne modulen vil gi innføring av et enkelt regnskap som skal benyttes i små bedrifter. De grunnleggende moduler i en konto systemet vil bli presentert for deltakeren for å forberede dem på å kjøre dette i sine egnebedrifter. Det vil bli tatt hensyn til de ulike behov hos deltakeren. Derfor bør det deles kontaktinformasjon for noen regnskapsførere som har lang erfaring med å jobbe med nye og små bedrifter. Mål: Å gi deltakeren nødvendige kunnskap og verktøy i økonomistyring for å kjøre hans / hennes egen virksomhet på en vellykket måte Introdusere de grunnleggende problemstillinger innenfor økonomistyring Gi undervisning og verktøy i hvordan å lage budsjetter Å kunne bruke budsjettene i de fleste ressurssterke måte Gi viktige forståelse på Financial Statement og hvordan å analysere den Få grunnleggende forståelse av enkle regnskapssystemer for småbedrifter Salg og Markedsføring Beskrivelse av modul: I denne modulen skal deltakeren få kjennskap til salgs og markedsføringsplan - etter kurset skal deltakerne være i stand til å lage en salgs-og markedsføringsplan, denne setter søkelyset på hvilke fokusområder som er viktige for dette spesielle produktet eller tjenesten. Avhengig av produktet / tjenesten må planen inneholde følgende aktiviteter: Direktereklame - avhengig av B2C eller B2B Internett, nettside, facebook, Linkedin, Twitter, Instagram etc. Kundebesøk Telemarketing Reklame

5 Publikasjoner Skilting Presentasjonsmateriale PR - velg de relevante medier, aviser, radio, tv, osv. Ferdigheter i kommunikasjon og presentasjon gjennomgåes også som et tema i del 2. Lover og regler En rekke administrative og juridiske spørsmål er forbundet med å starte en virksomhet. De fleste virksomheter er regulert og det er en hel del å ta hensyn til. Denne modulen gir deg ei kort innføring i hvordan du finner de lover og regler som gjelder deg og din virksomhet. Ledelse og lederskap Beskrivelse av modulen Når du arbeider som en entreprenør med sikte på å starte din egen virksomhet, er det viktig å studere både ledelse og lederskap. Ledelse og lederskap må gå hånd i hånd, er nødvendigvis knyttet, men er ikke det samme. Mens sjefen eksisterer for å planlegge, organisere og koordinere, søker en leder å inspirere og motivere. Denne modulen fokuserer på forskjellene mellom ledelse og lederskap, men samtidig fokuserer på koblingen mellom disse to faktorene. Deltakerne vil studere de ulike ideologier og vil gjøre personlige øvelser som dekker temaene, mens de vil se på sine egne styrker og svakheter innenfor begge områdene Mål og målsetninger forstå forskjellen mellom ledelse og lederskap forstå sammenhengen mellom ledelse og lederskap forstå sammenhengen mellom disse to og entreprenørskap Å lære om ideologier av ledelse og lederskap Å identifisere seg styrker og svakheter i forhold til lederskap og ledelse Kurset avsluttes med individuell coaching

6

Miniguide til prosjektledelse

Miniguide til prosjektledelse Miniguide til prosjektledelse LNU - Norges barne- og ungdomsorganisasjoner september 2012 1 Innledning 3 Innledning Kurs og kompetanse Oppsummering av hele teksten - sjekkliste Hva er et prosjekt? Hva

Detaljer

Å bygge opp en bedrift

Å bygge opp en bedrift Å bygge opp en bedrift Du vurderer å starte eget foretak. Gratulerer! Å starte og drive egen bedrift er en stor utfordring. Hvis du gjør de rette tingene i rett rekkefølge er det stor sannsynlighet for

Detaljer

Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte

Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte VEILEDERHEFTE Gjør noe med det! -Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte SE MULIGHETENE! Ungt Entreprenørskap Forlag 2011 1 Gjør

Detaljer

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Fleksibel og målrettet bruk av etterutdanningsmateriellet for fag- og yrkesopplæringen Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Kan du, vil du, bør du starte bedrift?

Kan du, vil du, bør du starte bedrift? Kan du, vil du, bør du starte bedrift? Innhold i denne guiden: Innledning... 1 Avklaringer... 2 Planlegging... 5 Forretningsplanen... 5 Organisasjonsform... 7 Tillatelser... 7 Avklaringer og tips... 7

Detaljer

SMART inspirerer til entreprenørskap! SMARTere VÆR for alle elevene på 4-7 trinn i Nordland.

SMART inspirerer til entreprenørskap! SMARTere VÆR for alle elevene på 4-7 trinn i Nordland. SMART inspirerer til entreprenørskap! Kunnskap om lokalsamfunnet og bruk av egen kreativitet utvikler evnen til å bidra til positive forandringer for seg selv og andre! Alle snakker om været, men? Med

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

i antidiskrimineringsarbeid for frivillige organisasjoner Del I Kursmodul

i antidiskrimineringsarbeid for frivillige organisasjoner Del I Kursmodul i antidiskrimineringsarbeid for frivillige organisasjoner Del I Kursmodul Et initiativ støttet av EUs program for sysselsetting og sosial solidaritet PROGRESS (2007-2013) Antirasistisk Senter og JURK -

Detaljer

En guide til kundeorientering i kollektivtrafikken. Ruters kundestrategi

En guide til kundeorientering i kollektivtrafikken. Ruters kundestrategi En guide til kundeorientering i rafikken Ruters kundestrategi 1 Om denne guiden Denne guiden gir deg en introduksjon til hvordan vi jobber med kundeorientering i Ruter. Den kan brukes som en veiviser og

Detaljer

BEHOVSDREVET INNOVASJON

BEHOVSDREVET INNOVASJON BEHOVSDREVET INNOVASJON 10 steg til innovasjon i helsesektoren Innhold 3 Introduksjon... 4 Hvem er dette ment for? 6 Hvorfor behovsdrevet innovasjon? 7 Dimensjoner innen behovsdrevet innovasjon 8 Ulike

Detaljer

Industriell utdanning i en postindustriell tid. - Kristin Svendsen -

Industriell utdanning i en postindustriell tid. - Kristin Svendsen - Industriell utdanning i en postindustriell tid - Kristin Svendsen - Prosjektoppgave ved Handelshøyskolen BI Nyskaping og kommersialisering 2011/12 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... I SAMMENDRAG...

Detaljer

Håndbok i omdømmeog merkevarebygging

Håndbok i omdømmeog merkevarebygging Håndbok i omdømmeog merkevarebygging 2 Håndbok i omdømme- og merkevarebygging Side 4 Side 6 Side 10 Side 14 Side 16 Side 24 Side 35 Innledning 1. Hva betyr omdømme- og merkevarebygging for din bedrift?

Detaljer

Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring

Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring 2 EKSEMPLER PÅ BRUK AV LÆRINGSMAPPE I POSTEN OG BRING EKSEMPLER PÅ BRUK AV LÆRINGSMAPPE I POSTEN OG BRING 3 Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten

Detaljer

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål?

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Masteroppgave i Endringsledelse Samfunnsvitenskapelig fakultet Universitetet i Stavanger Høsten 2014 Gunn Laila Dahlseng Hope 1 UNIVERSITETET I STAVANGER MASTERGRADSSTUDIUM

Detaljer

Veileder. Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser

Veileder. Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser Veileder Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser 2 SSØ 10/2010, 1. opplag 1500 eks. Forord Det er viktig at statlige tiltak er velbegrunnede og gjennomtenkte. Samfunnsøkonomisk analyse er en metode for

Detaljer

To stjerner og et ønske

To stjerner og et ønske To stjerner og et ønske Hvordan bruke vurdering for læring i skolen i praksis Hilde Dalen Bacheloroppgave APA-dokument ved avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Bildet på netthinnen har det noen betydning?

Bildet på netthinnen har det noen betydning? Omdømmebygging for kommuner/lokalsamfunn: Harald Espeland Daglig leder og senior rådgiver i TIBE PR Bildet på netthinnen har det noen betydning? Omdømmebygging er et verktøy for å nå kommunens mål. Gjennom

Detaljer

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater Håndbok i e-postmarkedsføring oppdatert med e-post for sosiale medier og mobile enheter Nøklene til fremgang 7 1. Nøklene til fremgang

Detaljer

Hvordan bidrar NAV til at flere personer med ADHD kommer i arbeid?

Hvordan bidrar NAV til at flere personer med ADHD kommer i arbeid? ØNSKER FLERE I ARBEID: Jon Fiske i NAV Arbeidsrådgiving skriver at det er ønskelig at flest mulig med ADHD kommer ut i jobb. Han mener det er viktig ikke å behandle personer ut fra diagnose, men ut fra

Detaljer

Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte.

Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte. Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte. Master i skoleledelse NTNU 2014 Hilde Iren Meringdal i Forord Denne masteroppgaven skriver jeg som avsluttende oppgave i et fireårig

Detaljer

Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte

Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte Forord Denne veiledningen er laget av et partssammensatt utvalg bestående av representanter fra LO Stat, YS-Spekter, SAN og Arbeidsgiverforeningen Spekter. Utvalget

Detaljer

FORSKJELLER. som gjør en forskjell ET INSPIRASJONSHEFTE OM ARBEIDET MED ØKT ETNISK MANGFOLD PÅ STATLIGE ARBEIDSPLASSER

FORSKJELLER. som gjør en forskjell ET INSPIRASJONSHEFTE OM ARBEIDET MED ØKT ETNISK MANGFOLD PÅ STATLIGE ARBEIDSPLASSER 1 FORSKJELLER som gjør en forskjell ET INSPIRASJONSHEFTE OM ARBEIDET MED ØKT ETNISK MANGFOLD PÅ STATLIGE ARBEIDSPLASSER 2 3 I N N L E D N I N G VI ER OVERBEVIST OM AT MANGFOLD LØNNER SEG OG ER HELT NØDVENDIG

Detaljer

Organisasjonskultur i TINE SA

Organisasjonskultur i TINE SA Bacheloroppgave 2011 Organisasjonskultur i TINE SA av 20196, 11812 Denne bachelor oppgaven er gjennomført som en del av utdannelsen ved Markedshøyskolen. Markedshøyskolen er ikke ansvarlig for oppgavens

Detaljer

Veileder Resultatmåling

Veileder Resultatmåling Veileder Resultatmåling Mål- og resultatstyring i staten SSØ 12/2010, 2. opplag 3000 eks. Forord God informasjon om egne resultater er en forutsetning for at statlige virksomheter skal kunne tilpasse seg

Detaljer

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Yngve Lindvig Jarl Inge Wærness Rannveig Andresen 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 HISTORIEN

Detaljer

Sammendrag. I denne forskningsrapporten har vi tatt for oss hvilke forventninger deltakerne på

Sammendrag. I denne forskningsrapporten har vi tatt for oss hvilke forventninger deltakerne på Sammendrag I denne forskningsrapporten har vi tatt for oss hvilke forventninger deltakerne på prosesslederkurset Playmaker har til utviklingen av arbeidsprosesser etter endt kurs. Vi gjennomførte semistrukturerte

Detaljer

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE Av Elsa Westergård & Hildegunn Fandrem Om Respekt Dette heftet er produsert som en del av arbeidet under Respekt programmet, som består av kurs, veiledning og eget arbeid

Detaljer

Veileder Gevinstrealisering

Veileder Gevinstrealisering Veileder Gevinstrealisering planlegging for å hente ut gevinster av offentlige prosjekter Forord I de fleste offentlige prosjekter vil det være forventninger om gevinster som skal realiseres etter at prosjektet

Detaljer