TILPASSET DIN BRANSJE:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TILPASSET DIN BRANSJE:"

Transkript

1 Scenario Professional Bransjeløsninger basert på et standardsystem TILPASSET DIN BRANSJE: Butikk og faghandel Entreprenør og håndverker Regnskapskontor Engros og handel Tjenesteytende virksomheter Trelast Funksjonalitet Regnskap Ordre, Lager, Faktura, Innkjøp Kasse Timeregistrering Prosjektstyring Anbud Rapporter Hovedkontorløsning Kundeoppfølging Lønn Kvalitetssikring Håndholdte løsninger Elektronisk dokumentbehandling

2

3 Scenario Professional Bransjeløsninger basert på et standardsystem Scenario Professional er et meget oversiktlig og brukervennlig økonomisystem. Systemet gir deg kontinuerlig og enkel tilgang til den økonomiske informasjonen du trenger for å ta riktige beslutninger. Scenario Professional består av løsninger spesielt tilpasset ulike bransjer, basert på kunnskap og erfaring fra de ulike fagmiljøene. Bransjeløsningene inneholder standardfunksjonalitet tilpasset for virksomheter innen bl.a. VVS, elektro, faghandel, entreprenørvirksomhet, trelast, engroshandel, tjenesteytende virksomhet og regnskapsbyråer. Det brukervennlige grensesnittet gjør det lett å finne frem blant de ulike funksjonene. Gjennom hele systemet er det lagt opp til praktiske hurtigtaster, i tillegg til den vanlige Windows funksjonaliteten. Med integrasjon direkte til et lønnsog kundeoppfølgingssystem unngår du å dobbeltregistrere informasjon. Scenario Professional inneholder alle standardfunksjoner, uten begrensning på antall bilag, fakturaer, avdelinger, klienter, osv. Funksjonene omfatter blant annet OCR, valuta og KID-håndtering.

4 Scenario Professional funksjonalitet REGNSKAP I regnskap fører du dagbok og hovedbok, med inntil fem dimensjoner i kontostrengen: hovedbokskonto, avdeling, prosjekt, aktivitet og objekt. Budsjettering kan knyttes til hver av disse nevnte dimensjonene. Gjennom reskontro og hovedbok kan du enkelt spore transaksjoner helt ned på fakturanivå. Funksjonen omfatter remittering av leverandører og OCR-innbetalinger fra kunder. Dette gjelder også purring og renteberegning. Funksjoner: Bilagsregistrering, hovedbok, budsjett, reskontro, purring, rente, remittering, OCR, innbetaling, faste rapporter, overføringer, klientversjon. OLFI Funksjonen gir deg full kontroll over ordre, lager, faktura og innkjøp. Det er enkelt å overvåke, følge opp og styre vareflyten i bedriften på en sikker måte. Bestilling og mottak, samt restordre ligger tilgjengelig til enhver tid. I tillegg kan du enkelt hente opplysninger fra kassebildet. OLFI er fullt integrert med regnskapsfunksjonen i systemet. Med fem forskjellige ordretyper som standard dekker funksjonen de fleste behov. Det er lagt vekt på oversikt og likhet i grensesnittet slik at brukere kan benytte alle ordretyper uten å måtte sette deg inn i nye funksjoner. Standardpakken inneholder også rutiner som rabattmatriser, betalingsplan, og faste ordre. Funksjoner: Vareregister, serienummer, vareopptelling, prisavtalesystem, rabattavtale, kunde/vare/ salg/kjøp, flerlager, prisendringsrutine, kunder, leverandører, bestilling, ordre, faktura, overføringer, statistikker, masseendringsrutine. KASSELØSNING Kassefunksjonen er rask og enkel å bruke. Du kan alltid hente de opplysninger du trenger, som innog utpris, varelager etc. Kassefunksjonen er integrert med ordre og faktura, service og intern-ordre. Du kan også bygge ditt eget kunderegister. Funksjoner: Kontantsalg, flere kasser, overføring til regnskap og faktura, flere samtidige salg (parkering), håndtering av serienummer/individnummer, service ordre, støtte for kasseskuff, strekkodeleser og display, integrert bankterminal, kassestatistikker. HOVEDKONTORLØSNING Hovedkontorløsningen er ypperlig for deg med mer enn én butikk. Funksjonen lar deg hente ut tall fra alle avdelinger til enhver tid. Tallene kan du samkjøre og føre direkte over i regnskapet. Du kan kjøre både regnskap og lønn sentralt. Hovedkontorløsningen gir deg mulighet for felles rapporter, automatisk synkronisering og oppdatering av kundeog vareregister, samt overføring av regnskapstall til sentralt hovedkontor. Funksjoner: Synkronisering av vareog kunderegister mellom hovedkontor og butikk, overføring av ordre, overføring av regnskapstall, statistikker.

5 ANBUD Anbudsfunksjonen gjør det lettere å lage anbudskalkyler. Anbudet knytter du opp mot kunder, prosjekter og aktiviteter, og kalkulerer deretter med akkorder. Du kan sammenligne prisen på en vare fra fem forskjellige grossister. Løsningen håndterer etterkalkyle for å kontrollere hva du virkelig tjente på anbudet. Etterkalkylen kan også brukes underveis i jobben for å se hvordan du ligger an. Funksjoner: Kalkulering, etterkalkulering, overføring til ordre/ faktura/bestilling, akkordberegning, reprising av poster og varer, grossistforespørsel, anbudsdokumentering. PROSJEKTSTYRING Prosjektstyring er en tilleggsfunksjon som utvider prosjektregnskapets funksjonalitet. Funksjonen er et verktøy for prosjektorienterte bedrifter der behovet for å sette prosjektstatus er et sentralt begrep i virksomheten. Funksjonen er nært knyttet til timeregistreringsfunksjonen, og gir mulighet for oversikt over påløpt timeforbruk, og om ønskelig, per ansatt og avdeling. Du får også tilgang til underliggende tall med enkel sporing helt ned til regnskapsbilaget som er registrert på prosjektet. Funksjoner: Hovedprosjekt/underprosjekt, kontraktsum, estimert dekning, mulighet for indirekte kostnad i kalkylene, avsetning av innestående del av kontraktsum, fire nivåer (avdeling, prosjekt, aktivitet, objekt). TIMEREGISTRERING I funksjonen for timeregistrering registrerer du timer som er utført både i timefunksjonen og direkte i ordrebildet. Dersom du ønsker detaljerte rapporter i ettertid kan timene knyttes opp mot prosjekter og objekter. Integrasjonen med lønnssystemet lar deg sette opp lønnsarter og satser i timemodulen slik at timene kan overføres direkte til lønnsutbetaling. Funksjoner: Overføring til prosjekt og lønn, støtte for håndterminal. RAPPORTER Rapportfunksjonen inkluderer et godt utvalg standardrapporter. Her finner du alle utskrifter for regnskap, faktura og logistikk ferdig definert. Du kan også få spesiallagde rapporter etter egne ønsker og behov. For bedrifter med et større behov for regnskapsrapportering tilbyr vi en egen rapportgenerator som tilleggsfunksjon, xlreport. Ved bruk av xlreport kan du sette sammen egne balanse- og resultatrapporter, også spesifisert på avdeling, prosjekt, objekt og aktivitet. Funksjoner: Stort utvalg i standardrapporter, eksport til bla Microsoft Excel og acrobatformat (pdf), mulighet for å lagre rapportoppsett og direkte uthenting av data til Microsoft Excel (xlreport). ELEKTRONISK DOKUMENTBEHANDLING Elektronisk dokumentbehandling er ressursbesparende og oversiktlig. Løsningen gir deg et moderne, enkelt verktøy for elektronisk administrasjon av dokumenter. Alle bilag og dokumenter lagres elektronisk og er tilgjengelig i et samlet forretningssystem. Du har full oversikt over dokumentflyten og tiden som brukes på administrasjon av dokumenter reduseres betraktelig. Funksjoner: Effektiv dokumentflyt, forenklet arkivering og gjenfinning, enklere saksbehandling, forbedret oversikt og kontroll, kostnadsbesparende.

6 Scenario Professional bransjeløsninger SCENARIO ENTREPRENØR Scenario Entreprenør er utviklet i tett samarbeid med fagfolk i bransjen og svarer meget godt til bransjens behov. Systemet inneholder all funksjonalitet du forventer av et komplett økonomisystem, med bl.a. regnskap, OLFI, kasseløsning og integrasjon med lønns- og kundeoppfølgingssystem. Løsningen dekker alle typiske utfordringer en entreprenør står overfor, og omfatter anbud, prosjektoppfølging, timeregistrering og håndtering av vare- og prislister fra en rekke grossister. Bærbare og trådløse terminaler gjør det mulig for brukere å registrere timer, ordre og gjøre vareoppslag ute i felten. De får gjort jobben der de befinner seg, uten forsinkelse eller fare for dobbeltregistreringer. SCENARIO FAGHANDEL Scenario Faghandel er utviklet med tanke på faghandelens krav til butikksystem. Dette gjelder bl.a. funksjoner som serviceordre, bildemottak og håndtering av serienummer/- individnummer. Med Hovedkontorløsningen kan du styre flere avdelinger/butikker med funksjoner som felles rapporter, utveksling av kunde/vareregister samt overføring av regnskapstall til sentralt hovedkontor. I tillegg leveres komplette kassepunkt med bl.a. strekkode-skanner og integrert bankterminal. Trådløse håndterminaler benyttes for varetelling og for å generere bestillinger.

7 SCENARIO REGNSKAPSBYRÅ Scenario Regnskapsbyrå er et komplett økonomistyringssystem, utviklet for regnskapskontorer. Systemet forenkler, effektiviserer og kvalitetssikrer arbeidet med oppfølging og oversikt over klientene. Scenario Regnskapsbyrå gir brukere tilgang til både regnskap og reskontro når de ønsker. Disse opplysningene kan brukes som et verktøy i det daglige arbeidet. Løsningen gir deg full kontroll på tidsforbruket og dokumenterer arbeidet i henhold til kravene i regnskapsloven. Et eget kvalitetssikringssystem, samt funksjoner for timeregistrering, kundeoppfølging og fakturering bidrar til å effektivisere driften av regnskapsbyrået. Med elektronisk bilagshåndtering kan du tilby dine klienter komplett håndtering av regnskapsbilag: alt fra postmottak, attestering, bokføring og betaling via remitteringssystemet i økonomisystemet. Alt lagres elektronisk og kan gjenfinnes med få tastetrykk. Systemet tilbyr også elektronisk attesteringsløsning. SCENARIO TRELAST Scenario Trelast er et fleksibelt og kraftig IT- basert verktøy som ivaretar trelastbransjens behov for økonomistyring. Løsningen er spesielt utviklet for alle som produserer eller selger trelast og håndterer ulike mengde begreper som løpemeter, stykk og kubikkmeter. Scenario Trelast er utviklet i tett samarbeid med kunder og bransjens organer for å dekke trelastbransjens behov og krav. Løsningen er bygd opp som et enhetlig økonomisystem med integrerte moduler for pakkelagerstyring, ordrebehandling, faktura, salgsstatistikk, regnskap og reskontro. I tillegg til en rekke standardrapporter med ulike sorterings og valgmuligheter, er Scenario Trelast fleksibel i tilpasning av egenproduserte rapporter. Vareregisteret bygger på NTIvarekode eller NOBB-nummer. Scenario Trelast har flerlagerfunksjonalitet med detaljlager og pakkelager som behandler både byggevarer og trelast. Pakker leses elektronisk inn fra høvellinje til pakkelageret i økonomisystemet. Lengdefordelingsmatrisen gir informasjon om antall lengder innenfor hver tiende centimeter, gjennomsnittslengde pr. pakke samt antall kubikkmeter (aktuelle og nominelle) i pakken.

8 Visma Software Norge AS Biskop Gunnerusgt. 6 PB 774, Sentrum 0106 Oslo Norge Tel: Fax: Visma Software ASA tar forbehold om eventuelle feil eller mangler i denne brosjyren, og påberoper seg retten til å endre oppgitte spesifikasjoner uten varsel. Det henvises forøvrig til systemdokumentasjon, samt lisens- og vedlikeholdsavtale som medfølger det enkelte systemet.

Visma ERP POS. Utvid økonomisystemet med en brukervennlig kasseløsning

Visma ERP POS. Utvid økonomisystemet med en brukervennlig kasseløsning Visma ERP POS Utvid økonomisystemet med en brukervennlig kasseløsning En moderne og funksjonell kasseløsning kasseløsning Det lønner seg å utvide økonomisystemet med integrert kassefunksjonalitet. I alle

Detaljer

Økonomiprogram for småbedrifter

Økonomiprogram for småbedrifter Økonomiprogram for småbedrifter Visma Avendo Produktkatalog 2010 Økonomiprogram fra kun kr. 990,- Visma Avendo Økonomiprogram som er enkle å bruke Visma Avendo Programvare for småbedrifter Visma Avendo-programmene

Detaljer

Økonomiprogram for småbedrifter

Økonomiprogram for småbedrifter Økonomiprogram for småbedrifter Produktkatalog 2005/2006 Nyhet! Fakturering med tilbudsfunksjon Se side 10 Ny versjon! Økonomi 40 Se side 12 Nyhet! Nettbutikk Se side 17 Produktkatalog 2005/2006 Innhold

Detaljer

Intelle har siden starten i i 1999. leverandør av av programvare for data- og og systemintegrasjon.

Intelle har siden starten i i 1999. leverandør av av programvare for data- og og systemintegrasjon. Intelle har siden starten i i 1999 vokst til til å å bli bli en en viktig leverandør av av programvare for for data- og og systemintegrasjon. 2 Intelle CRM Rapportering er en integrert rapporteringsløsning

Detaljer

9 RIMELIGE REGNSKAPS- PROGRAMMER

9 RIMELIGE REGNSKAPS- PROGRAMMER 9 RIMELIGE REGNSKAPS- PROGRAMMER Regnskap er slett ikke så vanskelig som mange tror, og det finnes et godt utvalg av rimelige og brukervennlige programmer som kan hjelpe små virksomheter med å holde oversikten

Detaljer

Vi følger opp endringen fra i

Vi følger opp endringen fra i Stortest: 9 regnskapsprogrammer Moderne regnskap for aksjeselskaper Vi har testet ni regnskapsprogrammer for aksjeselskaper med tre brukere og krav til moderne funksjoner. Av ERIK ANDERSEN og THORE G.

Detaljer

KOM I GANG MED EGEN VIRKSOMHET MAMUT NYSTART HJELPER DEG Å LYKKES

KOM I GANG MED EGEN VIRKSOMHET MAMUT NYSTART HJELPER DEG Å LYKKES KOM I GANG MED EGEN VIRKSOMHET MAMUT NYSTART HJELPER DEG Å LYKKES SIDE 4 6 7 9 10 11 12 14 16 1 INNHOLD INSTALLASJON OG OPPSTART FUNKSJONALITETSOVERSIKT ETABLERERPORTAL FORRETNINGSPLAN KONTAKTOPPFØLGING

Detaljer

Mamut Produktguide Komplette og brukervennlige forretningsløsninger til markedets beste priser. Reach Your Goals!

Mamut Produktguide Komplette og brukervennlige forretningsløsninger til markedets beste priser. Reach Your Goals! Mamut Produktguide Komplette og brukervennlige forretningsløsninger til markedets beste priser Reach Your Goals! Velg den løsningen som passer dine behov Komplette løsninger Mamut One Den neste generasjonen

Detaljer

Visma Scenario. Installasjon

Visma Scenario. Installasjon Visma Scenario Installasjon Oslo, september 2009 5. Opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale i

Detaljer

Regnskap&Lønn. i nettskyen. Norges første leverandør av. Et temabilag fra. Les hva NetLedger kan tilby deg i nettskyen! Satse på ny teknologi

Regnskap&Lønn. i nettskyen. Norges første leverandør av. Et temabilag fra. Les hva NetLedger kan tilby deg i nettskyen! Satse på ny teknologi Regnskap&Lønn i nettskyen Et temabilag fra NARF anbefaler medlemmene å Satse på ny teknologi Les mer på side 3 H.C. Andersen Revisjon: Enorme muligheter i nettskyen Les mer på side 7 NetLedger Norges første

Detaljer

Kom i gang med Mamut Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet

Kom i gang med Mamut Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet Kom i gang med Mamut Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet Komplette økonomi- og informasjonssystemer for virksomheter med - 0 ansatte Side 6-7 8-9 0-6 7 8 9 Innhold Velkommen til en

Detaljer

IT-fundamentet du kan bygge din forretning på

IT-fundamentet du kan bygge din forretning på IT-fundamentet du kan bygge din forretning på IT-løsninger som er spesialutviklet for dine behov, gir økt produktivitet og bedre bunnlinje EG Bygg & Installasjon www.egnorge.no/bygg Styrk bunnlinjen Potensialet

Detaljer

Slik eliminerer du syv tidstyver

Slik eliminerer du syv tidstyver Slik eliminerer du syv tidstyver 1 Innhold Innledning 3 La de ansatte slippe å bruke tid på reiseregninger 4 Fakturer elektronisk og spar 90 % på inngående faktura 4 Oppbevar og håndter dokumenter digitalt

Detaljer

vårtilbud til Mamut- kunder Øk salget Reduser kostnadene Få inn pengene Tilbud på ekstra brukerlisens

vårtilbud til Mamut- kunder Øk salget Reduser kostnadene Få inn pengene Tilbud på ekstra brukerlisens Mamut One din nye løsning! Les mer side 6 vårtilbud til Mamut- kunder Øk salget Reduser kostnadene Få inn pengene Bli mer effektiv med Mamut Kjøp kurs og spar 40%. Les mer side 4 40% Nye funksjoner gir

Detaljer

Kassesystem for frisør og tjenesteytende bransjer

Kassesystem for frisør og tjenesteytende bransjer Kassesystem for frisør og tjenesteytende bransjer Easyupdate Kassesystem Hvorfor velge EasyUpdate I 2003 begynte EasyUpdate AS med utvikling og salg av egne programvareløsninger for bedriftsmarkedet. Vårt

Detaljer

9regnskaps- løsninger. Slik har vi testet STORTEST:

9regnskaps- løsninger. Slik har vi testet STORTEST: PC World REGNSKAP Computerworld 29 Økonomisystemer for deg som driver alene Et enkeltpersonforetak er en del av privatøkonomien til eieren, og det er viktig at du selv har kontroll så du ikke setter hus

Detaljer

BD nett. BD mobil. Filoverføring. Papirløs faktura. en enklere hverdag

BD nett. BD mobil. Filoverføring. Papirløs faktura. en enklere hverdag BD nett BD mobil Bda Filoverføring Papirløs faktura en enklere hverdag Hvorfor ekanaler? 01 02 Løsninger for alle! Riktig verktøy er mer enn halve jobben også når det gjelder IT! Brødrene Dahl har som

Detaljer

Kassesystem for restaurant, bar og catering

Kassesystem for restaurant, bar og catering Kassesystem for restaurant, bar og catering Easyupdate Kassesystem Hvorfor velge EasyUpdate I 2003 begynte EasyUpdate AS med utvikling og salg av egne programvareløsninger for bedriftsmarkedet. Vårt mål

Detaljer

Mobilt ordresystem. Elektronisk kjørebok

Mobilt ordresystem. Elektronisk kjørebok Mobilt ordresystem Arbeids- og serviceordre med timer, materiell, bilder, sjekklister og annen dokumentasjon Lagerstyring og bestilling Ressursplanlegger med kalender og kart Elektronisk kjørebok Dekker

Detaljer

Mamut Client Manager. Tilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser. Mamut Business Software. Versjon 14.5 MBS.EXT.MCM.NO.2011.2

Mamut Client Manager. Tilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser. Mamut Business Software. Versjon 14.5 MBS.EXT.MCM.NO.2011.2 0BTilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser Mamut Business Software Tilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser Mamut Client Manager Versjon 14.5 MBS.EXT.MCM.NO.2011.2 I Innhold Tilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser...

Detaljer

Vil du ha fornøyde gjester, trygge ansatte og full fleksibilitet?

Vil du ha fornøyde gjester, trygge ansatte og full fleksibilitet? Vil du ha fornøyde gjester, trygge ansatte og full fleksibilitet? Og samtidig spare tid og penger? OPENSOLUTION NORDIC AB. VERKSAMHET: Sverige, Norge, Danmark. DOTTERBOLAG: OpenSolution Norway AS, Nordiska

Detaljer

Hold orden på kundene i skyen

Hold orden på kundene i skyen -systemer Hold orden på kundene i skyen Test av fem webbaserte -systemer Et -system på nettet gir deg oversikt over kunder og avtaler fra hvor som helst. Du kan bruke smarttelefn, nettbrettet eller pc-en.

Detaljer

Quick Brukerkonferansen 2005. 2005... Quick Systems as

Quick Brukerkonferansen 2005. 2005... Quick Systems as Quick Brukerkonferansen 2005 Innhold I Innholdsfortegnelse Del I Velkommen 6 1 Mål med kurset... 6 2 Agenda... 7 Mandag Tirsdag Onsdag... 7... 7... 8 3 Deltakerliste... 9 Del II Grunnkurs 12 1 Oppstart...

Detaljer

Releasenotes. Visma Business Regnskapsbyrå

Releasenotes. Visma Business Regnskapsbyrå Releasenotes Visma Business Regnskapsbyrå Versjon 5.21.2 Visma Software Norge AS Innholdsfortegnelse GENERELT... 1 HVOR FINNER DU AKTUELL BYRÅDOKUMENTASJON?... 1 INFOLINE FOR DISTRIBUSJON AV VIKTIGE DOKUMENTER...

Detaljer

Det smarte mobilvalget

Det smarte mobilvalget Norges STØRSTE datablad Kriminelt enkelt Nr 3-2011 - Kr 99,- pcworld.no Så lett knekkes passord Dell Streak Nettbrett eller mobil? Fartsrekord i elnettet Ny standard baner vei Kamera med projektor Nikon:

Detaljer

Outsourcing. Outsourcing av økonomi og lønn i kraftig vekst. Norske bedrifter velger leverandører etablert i Norge. Danske kommuner outsourcer lønn

Outsourcing. Outsourcing av økonomi og lønn i kraftig vekst. Norske bedrifter velger leverandører etablert i Norge. Danske kommuner outsourcer lønn L Ø N N O G Ø K O N O M I P R O S E S S E R Outsourcing M A G A S I N E T 1 NR. 7 2/09 Outsourcing av økonomi og lønn i kraftig vekst Norske bedrifter velger leverandører etablert i Norge Danske kommuner

Detaljer

En kort brukermanual for regnskapsprogrammet Mamut Office

En kort brukermanual for regnskapsprogrammet Mamut Office En kort brukermanual for regnskapsprogrammet Mamut Office Artikkelen er skrevet for Studentliv av Anders Bruvik Denne artikkelen tar utgangspunkt i de tema som gjennomgås i Studentlivs Regnskapskurs for

Detaljer

Økonomi og Regnskap i NorTrim Xakt

Økonomi og Regnskap i NorTrim Xakt i Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Behov for egen reskontro i... 3 Definisjoner... 3 Journaltyper... 4 Datoer på regnskapstransaksjoner... 4 Hovedbok... 5 Funksjonalitet... 5 Eksport av regnskapsinformasjon

Detaljer

FÅ MER TID TIL DINE PASIENTER

FÅ MER TID TIL DINE PASIENTER FÅ MER TID TIL DINE PASIENTER La oss følge opp egenandeler og faktura GJØR ARBEIDS- DAGEN DIN ENKLERE Mer tid til flere pasienter og bedre oppfølging Som tannlege har du mye du må forholde deg til i hverdagen.

Detaljer

Brukermanual. Norbits AS

Brukermanual. Norbits AS Brukermanual Norbits AS I Corrado hjelp Table of Contents Foreword Part I Bruke hjelp 0 5 1 Slik søker... du etter et emne i hjelp 5 2 Slik får du... hjelp i en dialogboks 5 3 Slik kopierer... du informasjon

Detaljer