KURSKATALOG BLUEGARDEN KURSSENTER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KURSKATALOG BLUEGARDEN KURSSENTER"

Transkript

1 KURSKATALOG BLUEGARDEN KURSSENTER

2 2 3 I denne katalogen finner du et bredt tilbud av kurs i Bluegardens systemløsninger. Våre kursholdere har lang erfaring innen fagområdet og bruk av systemene. I utgangspunktet tilbys alle kurs som åpne kurs, men vi arrangerer også bedriftsinterne kurs hvis det er ønskelig. Totalkostnaden vil ofte være lavere enn å sende fl ere ansatte på samme kurs. Les mer under «Praktiske opplysninger». SKREDDERSØM Det er kanskje også slik at våre standardkurs ikke dekker de opplæringsbehov dere har? Ta kontakt vi skreddersyr gjerne et kurs for dere! KONSULENTTJENESTER Har du spørsmål av faglig art eller ønsker å diskutere et opplæringsopplegg, ta kontakt med oss! Vi hjelper deg med å bli dyktigere innen ditt fagfelt. Velkommen til kurs! Vennlig hilsen Bluegarden Kurssenter NYHET! Bluegarden kurssenter innfører GJENNOMFØRINGSGARANTI på alle systemkurs. Dette betyr at kurs alltid gjennomføres såfremt det er påmeldt deltakere på kurset! PRAKTISKE OPPLYSNINGER KURSSTED Kursene arrangeres i Bluegardens lokaler i Oslo dersom ikke annet er spesifi sert. KURSKALENDER Klikk deg inn på Der fi nner du kalender for gjennomføring av det enkelte kurs. Hvis dato ikke er fastsatt, ta kontakt på tlf eller e-post: PÅMELDING Påmelding til alle kurs kan skje via eller direkte på mail til: PRISER OG BETINGELSER Alle priser er eks. mva. og inkluderer lunsj og kursmateriell. Påmelding til kurs er bindende. Dersom en deltaker likevel ikke kan møte til kurs, må dette varsles Bluegarden Kurssenter per e-post: eller faks: , senest 14 dager før kursstart. Ved avmelding senere enn 14 dager før kursstart eller for personer som ikke møter eller blir syke under kurset, belastes påløpte kostnader. BEDRIFTSINTERNE KURS: Kurs kan holdes i egne lokaler hos kunden eller i våre lokaler i Oslo. PRISER: I kundens lokaler: 1 dag kr , I Bluegardens lokaler: 1 dag kr , (maks 10 personer) FØLGENDE SYSTEMKURS SETTES OPP ETTER BEHOV OG ER IKKE NEVNT I KATALOGEN: Paga 2.0 NV-PAS

3 4 PAGA PAGA 1.5 Grunnkurs Paga 1.5 Lønn Paga 1.5 Refusjon Paga 1.5 Deltagerne skal etter endt kurs ha fått grunnleggende kunnskap om systemet og lært å benytte de viktigste grunnleggende funksjonene for å kunne fortsette på kurs i de ulike fagområdene. Deltagerne skal etter endt kurs ha fått grunnleggende kunnskap om lønnsfunksjonalitet og bruke rutinene for lønn i systemet. Deltagerne skal etter endt kurs ha fått grunnleggende kunnskaper om refusjon og behandling av disse i systemet og ha lært å benytte rutinene og skjermbilder i forbindelse med refusjon. Medarbeidere som skal ta i bruk systemet som hjelpemiddel i lønns og personalarbeidet. Konseptet Innkurv Arkiv Skjermbilder for persondata Oppgavelisten Saksfl yt Registrering av nyansatt Gjennomgang av rapportuttak Gjennomgang av systemadministrasjon Kjennskap til Windows-funksjoner og brukergrensesnitt, samt basiskunnskaper i lønns- og personalfaglige spørsmål. Målgruppe Alle som skal ta i bruk systemet i lønnsarbeidet. Oppbygging/sammenheng mellom registre Globale registre: Fagforeningsregister Trekkmyndighetsregister Regulativ Lønnsartplan Gjennomgang av skjermbilder for lønn Masseregistrering av lønnstransaksjoner Gjennomgang av rutiner for lønn Grunnkurs. Kjennskap til Windows funksjonalitet og brukergrensesnitt. Kunnskap om lønn og lønnsfaglige spørsmål. Medarbeidere som skal behandle refusjonssaker i systemet. KURS Gjennomgang av skjermbilder for refusjon Registrere refusjonsberettigede fravær Behandle refusjonsberettigede fravær Utfylling av inntekt og skatteopplysningsskjema Kreve refusjon Avstemme krevd og mottatt refusjon Grunnkurs. Kjennskap til Windows funksjonalitet og brukergrensesnitt, samt kunnskaper i regelverket rundt fravær og refusjon.

4 6 JOBB SMART MED BLUEGARDENS LØSNINGER! PAGA Fravær og Ferie Paga 1.5 Deltagerne skal etter endt kurs ha fått grunnleggende kunnskaper om behandling av ferie og fravær, ha lært å benytte rutinene i forbindelse med ferie og fravær og ha oversikt over og kunne ta ut rapporter for fravær og ferie. Medarbeidere som skal behandle ferie og fravær i systemet. KURS Skjermbilder for fravær Registrering, endring og sletting av fravær Regelmotor, behandling av fravær etter brudd på terskelverdier Kvoteoversikt Registrering, endring, sletting av ferie Behandle ulike typer permisjoner Rutine for oppfølging av langtidssykemeldte Grunnkurs. Kjennskap til Windows-funksjoner og brukergrensesnitt, samt kunnskaper i regelverket rundt fravær og ferie. JOBB SMART MED PAGA 1.5! Deltagerne skal etter endt kurs kunne jobbe selvstendig i Paga 1.5 og vite hvordan de best kan utnytte systemet. Lønns- og personalmedarbeidere Effektive rutiner/ arbeidsprosesser Rapporter/styringsinformasjon Søkefunksjoner GJENNOMFØRING: Klikk deg inn på no/kurs for nærmere informasjon om sted og dato! Der kan du også melde deg på kurs.

5 8 FORMULA 9 FORMULA LØNN OG PERSONAL Kurs for nyansatte Formula Kompetansemodul - Formula Etter endt kurs skal deltakerne ha kunnskap om registrering i ulike skjermbilder/moduler. Det vil også bli gitt en overordnet informasjon om modulene og systemet generelt. Nyansatte saksbehandlere i virksomheten. Registrering av personalia Lønnskjøringsrutiner Registrering av fravær og registrering av søkerlister. Det vil ikke bli gitt opplæring i opprettelse av grunndata/kodeverk. Vi er fl eksible i forhold til innhold i kurset, og tilpasser i henhold til hvilke moduler som er aktuelle og i bruk i virksomheten. Det er en fordel med Word- og Excel-kunnskaper. Pris: Kr 5 900, Varighet: 2 dager Deltakerne skal lære å bruke Kompetansemodulen som verktøy for strategisk og operativ kompetansekartlegging. Hvordan registrere kurs, utdanning og praksis Hva er krav for at arbeidsoppgaver kan utføres Hvordan søke etter ansatte med ønsket kompetanse Hvordan kartlegge avvik mellom ønsket og faktisk kompetanse Personal- og linjeansvarlige og saksbehandlere i personalfunksjonen, samt andre ledere i organisasjonen som vil spørre på kompetanse. Gjennomgang av kompetansemodulen: Ansatt opplysninger Faktisk utdanning Gjennomførte kurs Praksishistorikk i og utenfor organisasjonen Annen relevant kompetanse Organisasjonens krav til arbeidsutførelse på ulike nivåer Søke- og analysefunksjoner Kompetanseprofi ler GAP-analyser Kursbehov og opplæringsplaner Kodeverk for modulen Kurs i Persondata, offentlig eller privat sektor, evt. kurs for nytilsatte. Kjennskap til systemet mht. registrering av ansatte, samt kjennskap til organisasjonen og dets bemanningsbehov. Kjennskap til Windows-funksjoner.

6 10 JOBB SMART MED BLUEGARDENS LØSNINGER! FORMULA 11 Rekruttering Formula Lønnskjøring Formula Persondata Privat sektor Formula Persondata lønn Formula Kursdeltagerne skal etter endt kurs kunne bruke rekrutteringsmodulen som et verktøy for å forenkle og effektivisere rekrutteringsrutinene i virksomheten. Rekrutteringsmodulen er et verktøy for oppsett av søkerlister og utsending av standardbrev, samt de oppgavene som gjøres i forbindelse med rekrutteringsprosessen. Samtidig gir modulen store muligheter for spørring på den enkelte rekruttering, og på den enkelte søker. Som f. eks: Hvor langt i prosessen har rekrutteringen kommet? Hvor mange søknader er mottatt? Er tilbud sendt ut? Har søkeren fl ere søknader inne? For at du skal kunne få best mulig utbytte av kurset i rekrutteringsmodulen forventes det at du har kjennskap til FORMULA mht registrering av ansatte. Videre bør du ha kjennskap til virksomheten og dens rekrutteringsrutiner og regelverk på området. Du bør også være kjent med Windowsfunksjoner. I dette kurset skal du lære alle rutiner vedrørende månedlig beregning av lønn. I hovedtrekk vil dette omfatte følgende aktiviteter : Fortløpende ajourhold av persondata Registrering av variable lønnsmeldinger Lønnskjøring og kontroll Oppretting av feil med etterfølgende kansellering og ny beregning Overføring til bank Utkjøring av rapporter Godkjenning av lønnsberegningen Overføring til økonomisystem Denne beskrivelsen vil følge et standard oppsett for hvordan månedlig lønnsavregning foregår i Formula. Med sin funksjonalitet og mange muligheter for å kunne påvirke systemet via parametersetting, vil det endelige kjøremønster for din bedrift kunne avvike noe fra beskrivelsen i dette kurset. Interne rutiner og andre lokale forhold vil kunne føre til at det endelige oppsettet blir utvidet. Kurset passer for saksbehandlere i lønnsfunksjonen, og det er en fordel å ha gjennomført kurs i persondata, offentlig eller privat og lønnsdatakurs. Kursdeltakerne skal etter endt kurs ha tilegnet seg kunnskap om hvordan skjermbildene er oppbygd og hvordan de kommuniserer med hverandre og få en forståelse for hvilke muligheter systemet gir ihht. brukerens daglige arbeidsoppgaver. Registrere, ajourholde og fjerne persondata i Formula Spørrefunksjoner i Formula Kurset forutsetter at deltakerne har kjennskap til arbeid i en lønnsog/eller personalfunksjon. Dessuten bør man ha kjennskap til Windowsfunksjoner og brukergrensesnitt.. På dette kurset skal du arbeide i skjermbildene i funksjonen Persondata Lønn for å ajourholde og spørre på generelle data. Vi går igjennom alle åtte mappekortene i Persondata Lønn. I tillegg går vi igjennom de andre oppgavene som må gjøres for at en person skal få utbetalt lønn. Deltakerne skal etter endt kurs ha tilegnet seg de nødvendige kunnskaper for å registrere, ajourholde og fjerne persondata i Formula, samt å lage rapporter i personalsammenheng. Kurset passer best for saksbehandlere i personal- og lønnsfunksjoner og andre som skal spørre/ vedlikeholde informasjon om de ansatte. Dessuten bør man ha kjennskap til Windows-funksjoner og brukergrensesnitt. Pris: Kr 5 900, Varighet: 2 dager

7 12 JOBB SMART MED BLUEGARDENS LØSNINGER! FORMULA 13 Kreditormodul Formula Adgang og sikkerhet Formula Kreditormodulen er en egen modul innenfor Formula. Modulen representerer en enkel måte å få registrert forskjellige trekk på for en ansatt. I utgangspunktet er modulen beregnet for trekk som bedriften skal betale videre til et utenforstående foretak som f.eks inkassobyrå og innkrevingssentraler, men den kan også benyttes til bedriftsinterne trekk som skal til en konto som ikke benyttes. Hvordan kreditormodulen skal bygges opp. Hvilke lønnsarter som kan benyttes. Hvordan man kan overstyre et kreditortrekk i en lønnsperiode. Betaling til kreditor og trekk i lønn. Rapportering i forbindelse med kreditormodulen. For at du skal få best mulig utbytte av kreditormodulen forventes det at du har gjennomført lønnsdatakurs og lønnsartkurs, samt har god kjennskap til virksomhetens lønnsfunksjon. Du bør også være kjent med Windows-funksjoner. DELTAKERNE SKAL ETTER ENDT KURS: Kunne opprette nye brukere og gi adgang til ulike foretak Kunne sette opp tilgang til bilder og mappekort Kunne sette adgang til kategorier, verdier og infoark Kunne begrense brukernes adgang til personer og til transaksjoner Kunne opprette nye skrivebord og gi tilgang til skrivebord Håndtere om passordadministrasjon i systemet Systemansvarlig og superbrukere. Kurset tar for seg oppretting av nye brukere og gjennomgår prinsippene for tilgang til funksjoner (bilder, mappekort, rapporter og andre bakgrunnsjobber) og for adgang til personer og til transaksjoner. Grunnkurs i personal, offentlig eller privat sektor. Innsikt i hvilke opplysninger som registreres i systemet, hvor og hvem som har ansvar for registreringen.

8 14 JOBB SMART MED BLUEGARDENS LØSNINGER! FORMULA 15 Lønnsartoppbygging Formula Helse, Miljø og Sikkerhet Formula Generell spørring og rapportering Formula Kursdeltakerne skal etter endt kurs kunne bygge opp lønns- og trekkarter i systemets lønnsmodul Superbrukere av systemets lønnsmodul. Gjennomgang av hvordan man bygger opp lønns- og trekkarter lønnsmodulen. Kjennskap til bruk av Lønn og Personal, samt god kjennskap til lønnsfaget. Deltakerne skal etter endt kurs kunne registrere yrkesskademelding på ansatt, ha oversikt over skader/ hendelser/ ulykker i virksomheten. Saksbehandlere i lønns- og personalfunksjonen og linjeledere. KURS Registrere hendelser, skader og ulykker på avdelinger og ansatte samt søke i funksjonen Registrere/sende inntekts- og skatteopplysninger til RTV. Gjennomført kurs i persondata, offentlig eller privat sektor. Pris: Kr 2 100, Varighet: ½ dag Tider: Dette kurset er laget med tanke på saksbehandlere innen lønn- og personalområdet, samt linjeledere og personer som arbeider med personalstatistikk og ledelsesinformasjon. Det vil alltid være varierende behov for å ta ut data, alt fra oppslag på enkeltopplysninger på skjerm, til utskrift av store rapporter med fast oppsett. I dette kurset vil vi gå gjennom de muligheter som ligger i standard Formula lønn og personal. Kurset vil gi en oversikt over de mest aktuelle spørrebilder og de vanligste standardrapporter, samt gå gjennom tilpassinger som kan være aktuelle. Rapporter i forbindelse med lønnskjøring gjennomgås ikke. Vi vil ikke ta for oss utvikling av egne rapporter. Vi vil heller ikke komme inn på mulighetene for å hente ut data ved hjelp av andre verktøy. Her fi n- nes det fl ere alternative verktøy med varierende muligheter. DELTAKERNE SKAL ETTER ENDT KURS: Ha oversikt over de ulike mulighetene for å hente ut informasjon fra Formula. Ha oversikt over de viktigste spørrebildene og kunne bruke disse bildene for ad-hoc spørringer. Kunne skrive ut standard rapporter som er ferdig tilpasset og satt opp Ved hjelp at referansehåndboka eventuelt telefonsupport å kunne foreta endringer i standardrapporter og lage nye varianter av standardrapporter hvor slik tilpassing er mulig. Kurset forutsetter at deltakerne på forhånd har god kjennskap til Formula Lønn og Personal. Det er en klar fordel å ha jobbet en stund med Formula. Jo bedre oversikt deltakerne har over systemet, jo lettere vil det være å få en forståelse av hvilke data som er registrert og dermed kan hentes ut av systemet og hvordan dette enklest kan gjøres.

9 16 JOBB SMART MED BLUEGARDENS LØSNINGER! FORMULA 17 Årsavslutning Formula Versjonsgjennomgang Formula Integrasjon mot MS Offi ce Formula (Brevfl etting) Kursdeltakerne skal etter endt kurs ha tilegnet seg nok kunnskap til å kunne kjøre ut lønns- og trekkoppgaver fra Formula Lønn. Saksbehandlere i lønnsfunksjonen. Problemstillinger rundt arbeid med lønns- og trekkoppgaver i Formula Lønn. Brukere av Formula Lønn. Deltakerne skal etter endt kurs være oppdatert på siste endringer, rettinger og nye funksjoner i systemets Lønn & Personalmodul. Brukere av systemets lønnsmodul.. Full gjennomgang av siste versjon. Kunnskaper om systemets Lønn & Personalmodul. Tider: Bedriftsinternt kurs: Ta kontakt for tilbud! Flere av modulene i Formula kan integreres mot Word og Excel og Outlook. Integrasjonen er noe ulik for de forskjellige moduler. Hensikten med dette kurset er å gi en oversikt over de mulighetene for integrasjon mot Microsoft Offi ce produktene som fi nnes i Formula, samt enkel bruk av løsningene. Kurset er primært rettet mot saksbehandlere innen personaladministrasjon. Kurset vil gi en oversikt over mulighetene for å hente ut data fra Formula for bruk av de samme data i Word og Excel. DELTAKERNE SKAL ETTER ENDT KURS: Ha oversikt over mulighetene for integrasjon mot Word Kunne benytte fl etting mot Word fra fravær, kursadministrasjon, rekruttering, generelt søkebilde og statlig personal. Ha oversikt over integrasjonsmulighetene mot Excel. Ha oversikt over mulighetene for å sende E-post direkte fra Formula. Deltakerne må ha kjennskap til Formula, samt kjennskap til fl etting i Word. Pris: Kr 2 100, Varighet: ½ dag Tider:

10 18 JOBB SMART MED BLUEGARDENS LØSNINGER! FORMULA 19 Enkel bruk av Excel (i Formula-sammenheng) Deltagerne skal etter endt kurs kunne foreta enkle uttrekk av data fra systemet og bearbeide dette i Excel regneark til en utskriftsvennlig layout. Jobb smart med Formula! Deltakerne skal etter endt kurs finne enklere måter å bruke Formula på, samt fått innspill ifht. tilrettelegging for gode arbeidsrutiner. Lønns- og personalmedarbeidere med arbeidsoppgaver ifht. å hente data fra systemet for presentasjon til andre i virksomheten. Kort gjennomgang av spørremuligheter i systemet. Kobling mellom systemet og Excel. Enkel behandling og bearbeiding av data i et regneark. Praktiske øvelser i å lage rapporter fra systemet i Excel. Vi gjør oppmerksom på at det er Excel - ikke selve systemet - som er hovedtema for kurset. Noe kjennskap til hvordan foreta spørringer i systemet, samt grunnleggende Windows kunnskaper. Det kreves ingen forkunnskaper i Excel! Alle brukere av Formula Snarveier Spørringer Import- og eksport av data fra lønn, eventuelt Personal. FORKUNNKAPER Det forventes at deltakeren har benyttet Formula en tid. GJENNOMFØRING: Klikk deg inn på no/kurs for nærmere informasjon om sted og dato! Der kan du også melde deg på kurs.

11 20 KINDIS 21 BLUEGARDEN TIDREGISTRERING (KINDIS) Nye vakter i Bluegarden Tidregistrering (KINDIS) Årsavslutning i KINDIS Jobb smart med KINDIS! Deltaker skal etter endt kurs være i stand til å foreta konvertering til nye vakter. Superbrukere i Bluegarden Tidregistrering (Kindis). Avdelingsledere/Superbrukere i Bluegarden Tidregistrering - Kindis. Superbrukere i Bluegarden Tidregistrering (KINDIS). Gjennomgang av fordeler m/nye vakter - forberedelse til konvertering. Superbruker. Periodeavslutning, nullstilling av saldoer, rapporter. Superbruker. GJENNOMFØRING Forelesning/diskusjon. Gjennomgang av muligheter og effektiv utnyttelse av systemet. Avdelingsleder/Superbruker. GJENNOMFØRING: Klikk deg inn på for nærmere informasjon om sted og dato! Der kan du også melde deg på kurs.

12 22 BLUEGARDEN WEBWORLD Jobb smart med Bluegarden Webworld! (Rettet mot hhv. Paga 1.5, Paga 2.0 og DigitalHR) Etter endt kurs skal deltakerne kunne jobbe selvstendig i WebWorld og vite hvordan de best kan utnytte systemet. Rutiner etc. gjennomgås ifht. Paga 1.5, Paga 2.0 og DigitalHR. Effektive rutiner/arbeidsprosesser Rapporter/styringsinformasjon Søkefunksjoner Gjennomgang av sentrale skjema Ledere, stedfortredere og lønns-/ personalmedarbeidere. GJENNOMFØRING Klikk deg inn på no/kurs for nærmere informasjon om sted og dato! Der kan du også melde deg på kurs.

13 BLUEGARDEN KURSSENTER Bluegarden AS Postboks 476, Sentrum O105 Oslo Tlf

Velkommen til kurs i Uni Økonomi V3

Velkommen til kurs i Uni Økonomi V3 Kursplan 2006 Velkommen til kurs i Uni Økonomi V3 Vi i Uni Micro AS har gleden av å presentere vår kursplan for våren 2006. Kursplanen finner du også på våre internettsider www.unimicro.no. Her finner

Detaljer

Kurskatalog. Bluegarden Kurssenter

Kurskatalog. Bluegarden Kurssenter Kurskatalog Bluegarden Kurssenter Om Bluegarden Praktiske opplysninger Bluegarden er en total leverandør av systemer, outsourcing, tjenester og rådgivning innen lønn og personal. Ca 20 % av Skandinavias

Detaljer

Kursplan 2005. Velkommen til kurs i Uni Økonomi V3

Kursplan 2005. Velkommen til kurs i Uni Økonomi V3 Kursplan 2005 Velkommen til kurs i Uni Økonomi V3 Vi i Uni Micro AS har gleden av å presentere vår kursplan for høsten 2005. Kursplanen finner du også på våre internettsider www.unimicro.no. Her finner

Detaljer

E xpa n d to N e w L e ve ls

E xpa n d to N e w L e ve ls WWW.EXLEVEL.NO E xpa n d to N e w L e ve ls Exlevel AS tilbyr kurs-og konsulenttjenester innen IT. Hovedfokus er kurs og konsulenttjenester for bedriftsmarkedet knytt til Microsoft Office programvare. Exlevel

Detaljer

Kurskatalog H2 2012. Sist oppdatert: 05. oktober 2012

Kurskatalog H2 2012. Sist oppdatert: 05. oktober 2012 Kurskatalog H2 2012 Sist oppdatert: 05. oktober 2012 sfortegnelse 1 Om dette dokumentet... 3 2 Kursoversikt... 3 3 Kurspåmelding... 3 4 Kursbeskrivelse... 4 4.1 Standardkurs... 4 4.1.1 Introduksjon til

Detaljer

Arbeidsoppgaver. Innhold

Arbeidsoppgaver. Innhold Innhold Arbeidsoppgaver... 2 Registrere en ny ansatt... 2 Ajourhold av ansatt... 2 Faste transaksjoner... 2 Lønnsslipp på skjerm... 3 Lønnskjøring (en periodes oppgaver)... 4 Lønnsadministrasjon... 5 Åpning

Detaljer

Invitasjon til. Capitech Kundeseminar i Stjørdal 18. og 19. mars

Invitasjon til. Capitech Kundeseminar i Stjørdal 18. og 19. mars Invitasjon til Capitech Kundeseminar i Stjørdal 18. og 19. mars Kjære Capitech-bruker Vi i Capitech ser nok en gang fram til å kunne invitere dere til vårt årlige kundeseminar. Vi har i år valgt å legge

Detaljer

BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Avdelingsleder En beskrivelse av hvordan avdelingsledere benytter. WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering

BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Avdelingsleder En beskrivelse av hvordan avdelingsledere benytter. WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Avdelingsleder En beskrivelse av hvordan avdelingsledere benytter WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering August 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE: Dokumentgodkjenning og historikk

Detaljer

BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Medarbeider En beskrivelse av hvordan medarbeidere benytter. WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering

BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Medarbeider En beskrivelse av hvordan medarbeidere benytter. WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Medarbeider En beskrivelse av hvordan medarbeidere benytter WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering August 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE: Dokumentgodkjenning og historikk for

Detaljer

Utskrifter. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 12

Utskrifter. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 12 Innhold Utskrifter... 2 Lønnsrapporter... 2 Generelt om Lønnsrapporter... 2 Perioder... 2 Danning av rapporter i lønnsberegning... 2 Lønnsrapporter i konsern... 2 Lønnsrapporter ved forskuddskjøring...

Detaljer

Angi brukernavn i feltet Bruker. En bruker har samme identitet som i Windows. Brukeren vil definere påloggingens adgang til systemet.

Angi brukernavn i feltet Bruker. En bruker har samme identitet som i Windows. Brukeren vil definere påloggingens adgang til systemet. Visma Avendo Lønn Opprette firma Før du tar i bruk Visma Avendo Lønn må du opprette et firma. Du oppretter nytt firma fra menylinjen under Fil Skift firma Nytt firma. Menyvalget fører til følgende skjermbilde:

Detaljer

Invitasjon til kurs i systemrettet tilsyn i uke 47, 2008 i Tønsberg

Invitasjon til kurs i systemrettet tilsyn i uke 47, 2008 i Tønsberg Felles opplæring Vår dato: 12.08.2008 Til Direktoratet for Arbeidstilsynet (DAT) Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) Statens forurensingstilsyn (SFT) Næringslivets sikkerhetsorganisasjon

Detaljer

Invitasjon til kurs i systemrettet tilsyn i uke 14, 2008 i Oslo

Invitasjon til kurs i systemrettet tilsyn i uke 14, 2008 i Oslo Felles opplæring Vår dato: 07.01.2008 Til Direktoratet for Arbeidstilsynet (DAT) Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) Statens forurensingstilsyn (SFT) Næringslivets sikkerhetsorganisasjon

Detaljer

Bli superbruker i Excel Sett sammen din egen kursserie Styrk din kompetanse i Office programmene Flere nivåer - velg det som passer

Bli superbruker i Excel Sett sammen din egen kursserie Styrk din kompetanse i Office programmene Flere nivåer - velg det som passer www.tekna.no/office Lær effektive hurtigtaster nå! Egen «riv ut» side til deg! Teknas IT kurs kompetanse nettverk karriere Bli superbruker i Excel Sett sammen din egen kursserie Styrk din kompetanse i

Detaljer

Opplæringsplan i DIPS for ansatte ved Sykehuset i Vestfold

Opplæringsplan i DIPS for ansatte ved Sykehuset i Vestfold Opplæringsplan i DIPS for ansatte ved Sykehuset i Vestfold FASE 1 - NYANSATT Aktivitet DIPS E-LÆRING Basis Henvisning Opr planlegging Timebok Poliklinikk Behandlingsplan NYANSATT IKT ansvarlig for kursvedlegg

Detaljer

Priser første halvår 2015. Kurs levert av Qualisoft første halvår 2015

Priser første halvår 2015. Kurs levert av Qualisoft første halvår 2015 Kurs levert av Qualisoft første halvår 205 Priser første halvår 205 Påmelding: Mail: kurs@qualisoft.no Tlf: +47 5 87 00 00 Merk følgende: Ved for få antall påmeldte kan kurs avlyses inntil en uke før kursdato.

Detaljer

Trekkeier Utbetaling. Trekkeier Utbetaling. Innhold

Trekkeier Utbetaling. Trekkeier Utbetaling. Innhold Innhold Trekkeier Utbetaling... 1 Oppsett på trekkart... 2 Bedriftskontering... 3 KID ved betaling til trekkeiere... 4 Trekkeiere... 4 Lønnsart... 5 Registrering... 5 Import transer... 5 Bankliste med

Detaljer

KURS - HØSTEN 2014. - for gründere og bedrifter på Hadeland. innføring i HMS-arbeid. Kurset gjennomføres i tråd med Arbeidstilsynets veileding.

KURS - HØSTEN 2014. - for gründere og bedrifter på Hadeland. innføring i HMS-arbeid. Kurset gjennomføres i tråd med Arbeidstilsynets veileding. KURS - HØSTEN 2014 Etablererkurs - Kursstart 27.10 - modulbasert kursserie Innovasjon Norges etablererkurs er et must for alle som vil starte egen bedrift eller som nylig har startet! HMS-kurs for ledere

Detaljer

Profitbase AS. Kursoversikt 1H - 2012

Profitbase AS. Kursoversikt 1H - 2012 Profitbase AS Kursoversikt 1H - 2012 1 Om Profitbase... 3 1.1 Virksomhetsstyring... 3 2 Kursbeskrivelse... 5 Profitbase Studio - sertifisering... 5 Profitbase WebPlan... 6 Profitbase SIM... 7 Profitbase

Detaljer

1.0 Funksjonalitet for medarbeidere i fanen Min Info... 2. 1. 1 Status... 2. 1.1.1 Sende melding om ferdig registrering... 2 1.2 CV...

1.0 Funksjonalitet for medarbeidere i fanen Min Info... 2. 1. 1 Status... 2. 1.1.1 Sende melding om ferdig registrering... 2 1.2 CV... Dossier Kompetanse Innholdsfortegnelse 1.0 Funksjonalitet for medarbeidere i fanen Min Info... 2 1. 1 Status... 2 1.1.1 Sende melding om ferdig registrering... 2 1.2 CV... 3 1.2.1 Personalia... 3 1.2.2

Detaljer

Implementering av Xledger 09:00-16:00 NOK 2500,- Regnskap 1 09:00-16:00 NOK 2500,- Regnskap 2 09:00-16:00 NOK 2500,- Lønn 09:00-16:00 NOK 2500,-

Implementering av Xledger 09:00-16:00 NOK 2500,- Regnskap 1 09:00-16:00 NOK 2500,- Regnskap 2 09:00-16:00 NOK 2500,- Lønn 09:00-16:00 NOK 2500,- Kurskatalog 1H 2014 Standardkurs Kursnavn Varighet Pris Implementering av Xledger 09:00-16:00 NOK 2500,- Regnskap 1 09:00-16:00 NOK 2500,- Regnskap 2 09:00-16:00 NOK 2500,- Lønn 09:00-16:00 NOK 2500,-

Detaljer

Visma Lønn. Lønnssystemet som tar markedsandeler. Omfattende muligheter innen. Benyttes av > 25.000 virksomheter I alle bransjer og størrelser

Visma Lønn. Lønnssystemet som tar markedsandeler. Omfattende muligheter innen. Benyttes av > 25.000 virksomheter I alle bransjer og størrelser VISMA LØNN / HR Visma Lønn Lønnssystemet som tar markedsandeler Benyttes av > 25.000 virksomheter I alle bransjer og størrelser Svært innholdsrik og moderne Forenkler og effektiviserer brukerens hverdag

Detaljer

Utnytter dere mulighetene i UNIT4 lønn og personal? Linda Brautaset Seksjonsleder HR, EVRY Marianne Hestetun Fagansvarlig lønn/hr, EVRY

Utnytter dere mulighetene i UNIT4 lønn og personal? Linda Brautaset Seksjonsleder HR, EVRY Marianne Hestetun Fagansvarlig lønn/hr, EVRY Utnytter dere mulighetene i UNIT4 lønn og personal? Linda Brautaset Seksjonsleder HR, EVRY Marianne Hestetun Fagansvarlig lønn/hr, EVRY "Litlmolla from Svolvær 2, 2010 September" by Ximonic, Simo Räsänen.

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2013-10-29. Lønn 5.0. Versjon 5.13.3

Huldt & Lillevik Lønn 2013-10-29. Lønn 5.0. Versjon 5.13.3 Lønn 5.0 Versjon 5.13.3 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.13.3... 2 3 Datostyring... 2 4 Refusjon av sykepenger... 3 5 Regnskapsbilag terminoppgjør... 4

Detaljer

Corporater akademiet 2015

Corporater akademiet 2015 Corporater akademiet 2015 1 Innholdsfortegnelse Kurskalender 2015... 3 1. Corporater EPM v4 Administrator 1 og 2... 4 2. Corporater EPM Beste praksis ved implementasjon... 4 3. Corporater Teknikk og integrasjon...

Detaljer

1 INNLEDNING... 3 2 FRAVÆRSSTATISTIKK... 4 3 PSN12... 5

1 INNLEDNING... 3 2 FRAVÆRSSTATISTIKK... 4 3 PSN12... 5 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 2 FRAVÆRSSTATISTIKK... 4 3 PSN12... 5 3.1 Oppdatering av fraværstabeller... 5 3.2 PSN12S Statistisk sentralbyrå... 7 3.3 PSN12T Statistisk sentralbyrå for IA-bedrifter

Detaljer

Visma Lønn. Langt foran på funksjonalitet og brukervennlighet

Visma Lønn. Langt foran på funksjonalitet og brukervennlighet Visma Lønn Langt foran på funksjonalitet og brukervennlighet Rett lønn til rett tid Visma Lønn er et moderne lønnssystem, like brukervennlig som det er funksjonsrikt. Systemet gir deg full oversikt, omfattende

Detaljer

Selvbetjening... 1 Personopplysninger... 1 Funksjoner for registrering... 3 Ukemal... 7

Selvbetjening... 1 Personopplysninger... 1 Funksjoner for registrering... 3 Ukemal... 7 Innhold Selvbetjening... 1 Personopplysninger... 1 Funksjoner for registrering... 3 Ukemal... 7 Selvbetjening Dette dokumentet er en beskrivelse av aktuelle funksjoner for selvbetjening i Personec Lønn

Detaljer

Ferie og feriepenger I Visma Lønn / Visma Avendo Lønn

Ferie og feriepenger I Visma Lønn / Visma Avendo Lønn Ferie og feriepenger I Visma Lønn / Visma Avendo Lønn INNHOLD Side FERIE OG FERIEPENGER... 1 INNHOLD... 2 HVORDAN BEHANDLES FERIEPENGER I VISMA LØNN?... 1 Ansatt... 1 Lønnskontosett... 2 Satser og grenser...

Detaljer

UTSIKT, INNSIKT, OVERSIKT... www.fenistra.no

UTSIKT, INNSIKT, OVERSIKT... www.fenistra.no UTSIKT, INNSIKT, OVERSIKT... FÅ INNSIKT OG FØLG MED I TIDEN Fenistra Eiendom er et brukervennlig forvaltningssystem, som forenkler og effektiviserer forvaltningen av eiendomsverdier for eiendomsselskaper

Detaljer

Etterregulering. Etterregulering. Innhold. Generelt. Etterregulere ansatt / alle ansatte. Spesielle tilfeller å være oppmerksom på

Etterregulering. Etterregulering. Innhold. Generelt. Etterregulere ansatt / alle ansatte. Spesielle tilfeller å være oppmerksom på Innhold Etterregulering... 1 Generelt... 1 Etterregulere ansatt / alle ansatte... 1 Spesielle tilfeller å være oppmerksom på... 1 Forhold som er felles for lønnsberegning og etterregulering... 2 Styreinformasjon

Detaljer

Elektronisk kommunikasjon

Elektronisk kommunikasjon Innhold Elektronisk kommunikasjon... 2 Styreinformasjon... 2 Generelle satser, grenser og lønnsarter... 2 Lønnsarter... 3 Beregning av skattefordel... 3 Refusjon privat abonnement... 5 Fordel ved privat

Detaljer

Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS

Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS 1 Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Forord NNN har utarbeidet denne veiledningsbrosjyren med retningslinjer for alle klubber, avdelinger og fylker som

Detaljer

Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS

Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS 1 Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Forord NNN har utarbeidet denne veiledningsbrosjyren med retningslinjer for alle klubber, avdelinger og fylker som

Detaljer

NYHETER Proplan Time Oppsummert nyheter i versjon 2.11, 2.12, 2.13

NYHETER Proplan Time Oppsummert nyheter i versjon 2.11, 2.12, 2.13 NYHETER Proplan Time Oppsummert nyheter i versjon 2.11, 2.12, 2.13 Forbedringer Timeregistrering Ny infoknapp i timelisten Viser brukerens timerapport og oversikt over fleksi, ferie og egenmeldt fravær.

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn endringer

Huldt & Lillevik Lønn endringer Innholdsfortegnelse Huldt & Lillevik Lønn endringer... 2 Arbeidsområdet... 2 Endre størrelse på arbeidsområdet... 3 Verktøylinjen... 3 Bruke søkebilder... 3 Endring i skjermbilder... 5 Navigering i skjermbilder...

Detaljer

Opplæring og klasseromskurs

Opplæring og klasseromskurs Opplæring og klasseromskurs Software Innovation Side 1 Innholdsfortegnelse Overordnet kursoversikt 3 Beskrivelse av alle standardkurs Software Innovation tilbyr 4 360 Grunnkurs Sluttbrukere 4 360 Videregående

Detaljer

Firmabil. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 11

Firmabil. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 11 Innhold Firmabil... 2 Styreinformasjon... 2 Generelle satser, grenser og lønnsarter... 2 Lønnsarter beregning av skattefordel... 3 A-melding... 4 Kontering... 5 Opprett ny firmabil... 5 Bil-pool... 5 Registrere

Detaljer

Invitasjon til kurs i systemrettet tilsyn i uke 22, 2007 i Bergen

Invitasjon til kurs i systemrettet tilsyn i uke 22, 2007 i Bergen Felles opplæring Vår dato: 02.01.2007 Til Direktoratet for Arbeidstilsynet (DAT) Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) Statens forurensingstilsyn (SFT) Næringslivets sikkerhetsorganisasjon

Detaljer

Dette oppnår du med Oppgavekortet

Dette oppnår du med Oppgavekortet Versjon 4.2.4 Dette oppnår du med Oppgavekortet - Effektiv administrasjon av personell og vaktlister. - Delegering av ansvar for bemanning av vakter. - Mulighet for selvbetjent innmelding (vaktønske) «Har

Detaljer

Installere konverteringsprogrammet. Innholdsfortegnelse

Installere konverteringsprogrammet. Innholdsfortegnelse Installere konverteringsprogrammet Innholdsfortegnelse Installere konverteringsprogrammet... 2 Laste ned fra våre hjemmesider... 2 Hente fra CD... 2 Forberedelser i System 4... 3 Overføre data fra System

Detaljer

Å pent Superbrukerkurs og Lederseminar KSS Nordfjord

Å pent Superbrukerkurs og Lederseminar KSS Nordfjord Å pent Superbrukerkurs og Lederseminar KSS Nordfjord Som følge av at det var mange fra regionen som ikke fikk plass på vårt åpne superbrukerkurs i Oslo arrangerer vi nå et eget kurs i Nordfjord. I tillegg

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2010-09-15. Lønn 5.0. Versjon 5.10.3

Huldt & Lillevik Lønn 2010-09-15. Lønn 5.0. Versjon 5.10.3 Lønn 5.0 Versjon 5.10.3 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 5.10.3... 2 2 Ny rutine for oppdatering av klienter... 2 3 Ny og forbedret logging i systemet... 3 4 Skattekort levert...

Detaljer

Health Check. Opplæring tilpasset deg. Åpne kurs. Opplæring på din skole. Webopplæring. Veiledning fra rådgiver

Health Check. Opplæring tilpasset deg. Åpne kurs. Opplæring på din skole. Webopplæring. Veiledning fra rådgiver Kurskatalog 1 Innhold 2 Tjenester vi tilbyr 3 Administrative kurs 4 Grunnleggende pedagogisk bruk 5 Pedagogisk superbruker 6 Planlegging og vurdering 7 Vurdering i itslearning 8 Småtrinnet 9 Skoleledelse

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2013-12-15. Lønn 5.0. Versjon 5.13.4

Huldt & Lillevik Lønn 2013-12-15. Lønn 5.0. Versjon 5.13.4 Lønn 5.0 Versjon 5.13.4 Innhold 1 Hva er nytt i denne versjonen... 2 2 Oppdatere til 5.13.4... 2 3 Datostyring... 2 4 Om årsavslutning i Lønn 5.0... 2 4.1 Begrensninger ved levering av lønns- og trekkoppgaver

Detaljer

Konvertere fra System 4. Innhold

Konvertere fra System 4. Innhold Innhold Konvertere fra System 4... 2 Installere konverteringsprogrammet... 2 Laste ned fra våre hjemmesider... 2 Installere fra CD... 2 Forberedelser i System 4... 3 Overføre data fra System 4... 4 Kontrollere

Detaljer

Publiseringsløsning for internettsider

Publiseringsløsning for internettsider Publiseringsløsning for internettsider Hva er Edit? Edit er et verktøy for publisering og vedlikehold av nettsider. Tidligere har det å vedlikeholde en nettside vært en tungvinn prosess, men nå kan alle

Detaljer

BRUKERVEILEDNING TIDBANK

BRUKERVEILEDNING TIDBANK BRUKERVEILEDNING TIDBANK Ajourført 22.12.2011 1 RETNINGSLINJER VED REGISTERING OG OPPFØLGING AV ARBEIDSTID...3 Registering av arbeidstid...3 Manglende registeringer...3 Korrigering av feilregistreringer...3

Detaljer

Sluttoppgjør. Innhold

Sluttoppgjør. Innhold Innhold Sluttoppgjør... 2 Systemparameter... 2 Vedlikehold lønn og trekkart... 3 Arbeidsbok sluttoppgjør... 3 Returner skattekort... 4 Merk ferdigbehandlet... 4 Sluttoppgjør person... 4 Saldo og feriepenger...

Detaljer

Invitasjon til kurs i systemrettet tilsyn i uke 47, 2007 i Trondheim

Invitasjon til kurs i systemrettet tilsyn i uke 47, 2007 i Trondheim Felles opplæring Vår dato: 07.08.2007 Til Direktoratet for Arbeidstilsynet (DAT) Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) Statens forurensingstilsyn (SFT) Næringslivets sikkerhetsorganisasjon

Detaljer

KF Infoserie. Implementeringsveileder - Hvordan sikre god bruk av KF Infoserie

KF Infoserie. Implementeringsveileder - Hvordan sikre god bruk av KF Infoserie KF Infoserie Implementeringsveileder - Hvordan sikre god bruk av KF Infoserie Innholdsfortegnelse Innledning s. 1 Hvordan sikre god bruk s. 3 Brukerroller s. 5 Tildele brukernavn og passord s. 7 Tilgjengelighet

Detaljer

BRUKERVEILEDNING TIDBANK

BRUKERVEILEDNING TIDBANK BRUKERVEILEDNING TIDBANK 1 RETNINGSLINJER VED REGISTERING OG OPPFØLGING AV ARBEIDSTID...3 Registering av arbeidstid...3 Manglende registeringer...3 Korrigering av feilregistreringer...3 Godkjenning av

Detaljer

Kurs i konflikthåndtering og megling. Konflikter koster tid, penger og energi - LØS DEM!

Kurs i konflikthåndtering og megling. Konflikter koster tid, penger og energi - LØS DEM! lær konfliktmegling Kurs i konflikthåndtering og megling labyrint consulting Konflikter koster tid, penger og energi - LØS DEM! Kursene vil gi deg spesialkometanse, kunnskap og de nødvendige verktøyene

Detaljer

Hurtiginnføring i maritech Lønn. Kursmateriell for hurtig innføring i oppsett og bruk av maritech Lønn

Hurtiginnføring i maritech Lønn. Kursmateriell for hurtig innføring i oppsett og bruk av maritech Lønn Hurtiginnføring i maritech Lønn Kursmateriell for hurtig innføring i oppsett og bruk av maritech Lønn Asbjørn Østby, Mars 2013 maritech Lønn Innhold i denne slideserien Oversikt: oppsett og lokalisering

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2014-09-01. Lønn 5.0. Versjon 5.14.2

Huldt & Lillevik Lønn 2014-09-01. Lønn 5.0. Versjon 5.14.2 Lønn 5.0 Versjon 5.14.2 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.14.2... 2 3 A-ordningen... 2 3.1 Hva er a-ordningen... 2 3.2 Forberedelser før 2015... 3 3.3 Endringer

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2012-10-15. Lønn 5.0. Versjon 5.12.3

Huldt & Lillevik Lønn 2012-10-15. Lønn 5.0. Versjon 5.12.3 Lønn 5.0 Versjon 5.12.3 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.12.3... 2 3 Sql server 2012... 2 4 Hente returmeldinger fra Altinn for flere klienter... 2 5 Remittering

Detaljer

Velkommen til årsavslutning i SAP 2014

Velkommen til årsavslutning i SAP 2014 Velkommen til årsavslutning i SAP 2014 Forberedelser til å avslutte år 2014 i SAP Opprydding Opprydding på poster fra år 2013 Reiser med dato før 01.01.2014 må ferdigbehandles Finnes i rapport S_AHR_61016401

Detaljer

Personec Lønn 10.0. Personec Lønn 10.0. Pr. 17.12.2009

Personec Lønn 10.0. Personec Lønn 10.0. Pr. 17.12.2009 Personec Lønn 10.0 Pr. 17.12.2009 Aditro HRM, Postboks 4370 Nydalen, N-0402 Oslo, Tlf.: 09102, Faks: 815 09102, www.aditro.no Side 1 av 6 Innhold 1 Personec Lønn 10.0... 3 1.1 Hovedfunksjonalitet i versjonen....

Detaljer

Oversikt over kurs, beskrivelser og priser Høst 2015. Bedriftsinterne kurs. kurs@qualisoft.no +47 518 70000. Kursnavn Forkunnskaper Dato/Sted

Oversikt over kurs, beskrivelser og priser Høst 2015. Bedriftsinterne kurs. kurs@qualisoft.no +47 518 70000. Kursnavn Forkunnskaper Dato/Sted Oversikt over kurs, beskrivelser og priser Høst 2015 Bedriftsinterne kurs Kursnavn Forkunnskaper Dato/Sted Basiskurs i QualiWare Introduksjon til (BPM) Business Process Management Professional Certificate

Detaljer

SportsAdmin Brukerveiledning. Registrering av kurs, NSF

SportsAdmin Brukerveiledning. Registrering av kurs, NSF SportsAdmin Brukerveiledning Registrering av kurs, NSF Det er laget en maler for opprettelse av nye kurs, til hjelp for arrangører og kurslærere. Fig 1 Trykk Søk kurs. Skriv inn prosjektnr. i feltet Prosjektnummer

Detaljer

Fravær og fraværsoppfølging. Karen Helene Eriksen

Fravær og fraværsoppfølging. Karen Helene Eriksen Community Live 2013 Fravær og fraværsoppfølging Karen Helene Eriksen Page 1 Målsetning Fravær og fraværsoppfølging Forenkle fraværshåndtering Page 2 Gi leder mulighet for oppfølging av fravær Sporing av

Detaljer

Ambulerende virksomhet

Ambulerende virksomhet Innhold Ambulerende virksomhet... 1 Ambulerende virksomhet... 1 Avvik på ansattforhold... 1 Avvik på aktivitetskode... 2 Systemoppsett... 3 Aktivitetskode ajourhold... 4 Import aktivitetskoder... 4 Registrering

Detaljer

De første skrittene med Norlønn

De første skrittene med Norlønn De første skrittene med Norlønn Norlønn er et nettbasert lønnssystem som er utviklet av Norlønn AS, og som kan betjenes direkte via internett, for eksempel gjennom Internet Explorer eller Mozilla Firefox.

Detaljer

NYHETER OG FORBEDRINGER VERSJON 5.01

NYHETER OG FORBEDRINGER VERSJON 5.01 VISMA Contracting NYHETER OG FORBEDRINGER VERSJON 5.01 Oslo, desember 2011. Velkommen til versjonsbrevet til Visma Contracting. Denne versjonen inneholder hovedsakelig nødvendige endringer for lønns- og

Detaljer

Invitasjon til Capitech Kundeseminar. Kristiansund. 20. og 21. april

Invitasjon til Capitech Kundeseminar. Kristiansund. 20. og 21. april Invitasjon til Capitech Kundeseminar Kristiansund 20. og 21. april Kjære bruker av Capitech Vi i Capitech ser nok en gang fram til å invitere deg til vårt årlige kundeseminar. Vi har i år valgt å legge

Detaljer

Fraværsoppfølging med varsling (web)

Fraværsoppfølging med varsling (web) Visma Enterprise HRM Versjon 2014.1 Fraværsoppfølging med varsling (web) Rutiner for Oppland fylkeskommune Sist oppdatert 09.01.2015 Innhold 1. Fraværsoppfølging varsler til leder... 3 1.1 Plikten til

Detaljer

Læring, fellesskap og demokrati

Læring, fellesskap og demokrati Det skal være mulig for alle som bor i Norge å bli kjent med og lære kulturuttrykk og folkelige tradisjoner i skapende og trygge fellesskap. Læring, fellesskap og demokrati 2 1-2-3 KURS! Så flott at du

Detaljer

September 2012 MYRAUNET CONSULTING KURSKATALOG. Gjelder for 2012 Myraunet Consulting

September 2012 MYRAUNET CONSULTING KURSKATALOG. Gjelder for 2012 Myraunet Consulting September 2012 MYRAUNET CONSULTING KURSKATALOG Gjelder for 2012 Myraunet Consulting Kurskatalog Denne kurskatalog inneholder kurs som tilbys fra Myraunet Consulting. Undertegnede har 30 års erfaring med

Detaljer

Nordens ledende vikarsystem.

Nordens ledende vikarsystem. Nordens ledende vikarsystem. Bra å vite om bedriften. Intelliplan utvikler, selger og forvalter forretningssystemer. Våre kunder er bedrifter og organisasjoner som har behov for et komplett verktøy som

Detaljer

Intelle har siden starten i i 1999. leverandør av av programvare for data- og og systemintegrasjon.

Intelle har siden starten i i 1999. leverandør av av programvare for data- og og systemintegrasjon. Intelle har siden starten i i 1999 vokst til til å å bli bli en en viktig leverandør av av programvare for for data- og og systemintegrasjon. 2 Intelle CRM Rapportering er en integrert rapporteringsløsning

Detaljer

Sticos oppslag. alt på ett sted

Sticos oppslag. alt på ett sted Sticos oppslag alt på ett sted Savner du en assistent? - en som alltid er på pletten Sticos oppslag er medhjelperen for deg som daglig møter utfordringer innen regnskap, lønn, skatt, mva, arbeidsrett,

Detaljer

Mandag, kl 07:00 Er allerede i gang. Materiell har jeg bestilt. Ordren kom fra kontoret i dag tidlig. Og GPS-kartet gjorde det enkelt å finne fram.

Mandag, kl 07:00 Er allerede i gang. Materiell har jeg bestilt. Ordren kom fra kontoret i dag tidlig. Og GPS-kartet gjorde det enkelt å finne fram. Mandag, kl 07:00 Er allerede i gang. Materiell har jeg bestilt. Ordren kom fra kontoret i dag tidlig. Og GPS-kartet gjorde det enkelt å finne fram. Handyman gir deg muligheten til å: Hos oss har hver bil

Detaljer

servicetorg24:7 Bli best på kundeservice

servicetorg24:7 Bli best på kundeservice servicetorg24:7 Bli best på kundeservice Servicetorg24:7 fra Sem & Stenersen Prokom De fleste kommunene har behov for en mer systematisk måte å registrere og følge opp henvendelser på. Bedre håndtering

Detaljer

Pensjonsrapportering ytelsespensjon

Pensjonsrapportering ytelsespensjon Innhold Pensjonsrapportering... 2 Oppsett... 2 Systemparameter... 2 Tekstkode... 3 Valg av pensjonsselskap... 3 Person ajourhold... 4 Rapportering... 4 Direkte rapportering... 5 Jobbkø... 8 Meldingstyper...

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 2009-03-25. Versjon 5.09.2

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 2009-03-25. Versjon 5.09.2 Versjon 5.09.2 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 9.2 og Altinn Monitor 2.6.3... 2 1.1 Oppdatere versjon via Internett...2 1.2 Oppdatere versjon via CD...2 2 Terminoppgave Svalbard...

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal 2013-10-29. Ansattportal. Versjon 2013.3

Huldt & Lillevik Ansattportal 2013-10-29. Ansattportal. Versjon 2013.3 Ansattportal Versjon 2013.3 Innhold 1 Huldt & Lillevik Kjørebok... 2 2 Kompetanse og opplasting av dokumenter... 5 3 Registrere per uke, a- og b-uker ved månedsskille... 6 4 Andre endringer... 6 4.1 Varsler

Detaljer

Samarbeidsløsning for FHS, Teknisk info

Samarbeidsløsning for FHS, Teknisk info Samarbeidsløsning for FHS, Teknisk info 1. Kontorstøtte Samarbeidsløsningen som FHS-kontorene har etterspurt må forholde seg til kontorstøttesystemer, e-post, kalender og kontakter. Dette har egentlig

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2015-01-27. Lønn 5.0. Versjon 5.14.4

Huldt & Lillevik Lønn 2015-01-27. Lønn 5.0. Versjon 5.14.4 Lønn 5.0 Versjon 5.14.4 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.14.4... 2 3 Årsoppgjør 2014... 2 3.1 Bytte av arbeidsgiveravgiftsregel i løpet av 2014... 2 3.2

Detaljer

Visma Enterprise - ehandel. Versjon 2012. Driftsrutiner

Visma Enterprise - ehandel. Versjon 2012. Driftsrutiner Visma Enterprise - ehandel Versjon 2012 Driftsrutiner Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk og grundig systemopplæring som du kan

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2014-11-01. Lønn 5.0. Versjon 5.14.3

Huldt & Lillevik Lønn 2014-11-01. Lønn 5.0. Versjon 5.14.3 Lønn 5.0 Versjon 5.14.3 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.14.3... 2 3 A-ordningen og prøveinnsending... 2 3.1 Generelt om a-ordningen... 2 3.2 Forberedelser

Detaljer

Produktnotat. System 4 versjon 2007.2

Produktnotat. System 4 versjon 2007.2 Produktnotat System 4 versjon 2007.2 System 4 versjon 2007.2... 3 1. Oppdatere til versjon 2007.2 og Altinn Monitor 2.3.1... 3 1.1. Oppdatere versjon via Internett... 3 1.2. Oppdatere versjon via CD...

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING FOR DATAX REISEREGNING BEDRIFT

INSTALLASJONSVEILEDNING FOR DATAX REISEREGNING BEDRIFT Mamut datax Software INSTALLASJONSVEILEDNING FOR INSTALLASJONSVEILEDNING FOR DATAX REISEREGNING BEDRIFT VERSJON 4.0.1200 DETALJERT STEG-FOR-STEG VEILEDNING FOR HVORDAN INSTALLERE/OPPDATERE DIN VERSJON

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2014-06-16. Lønn 5.0. Versjon 5.14.2

Huldt & Lillevik Lønn 2014-06-16. Lønn 5.0. Versjon 5.14.2 Lønn 5.0 Versjon 5.14.2 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.14.2... 2 3 A-ordningen... 2 3.1 Hva er a-ordningen... 2 3.2 Forberedelser før 2015... 3 3.3 Endringer

Detaljer

BRUKERVEILEDNING PROSTEMODUL

BRUKERVEILEDNING PROSTEMODUL 1 Velkommen Velkommen som bruker av Prostemodulen et web-basert redskap for oversikt over presters uttak av fridager, ferie, permisjon osv. Modulen skal gi hjelp til et bedre personalarbeid i prostiet

Detaljer

Janne Nås 01.04.2014. Hvordan avslutte et arbeidsforhold i ressursregisteret

Janne Nås 01.04.2014. Hvordan avslutte et arbeidsforhold i ressursregisteret Janne Nås 01.04.2014 Hvordan avslutte et arbeidsforhold i ressursregisteret Har du noen gang følt deg slik når valgmulighetene blir for mange Status på ressurs Lønnsstatus Dato til på ansettelsen Dato

Detaljer

Effektive jobbverktøy

Effektive jobbverktøy Jobb mer effektivt og spar tid! Effektive jobbverktøy Excel Formler og funksjoner som gjør jobben lettere Word Lær å jobbe effektivt med dokumenter og rapporter Outlook Få full kontroll på e-post, kalender,

Detaljer

BRUKERVEILEDNING TIDBANK

BRUKERVEILEDNING TIDBANK BRUKERVEILEDNING TIDBANK 1 BRUKERVEILEDNING TIDBANK...1 RETNINGSLINJER VED REGISTERING OG OPPFØLGING AV ARBEIDSTID...3 Registering av arbeidstid...3 Manglende registeringer...3 Korrigering av feilregistreringer...3

Detaljer

EN NY BARNEHAGEHVERDAG. Mer tid til det som er viktig

EN NY BARNEHAGEHVERDAG. Mer tid til det som er viktig EN NY BARNEHAGEHVERDAG Mer tid til det som er viktig En enklere hverdag mer tid til barna Når du henter i barnehagen ønsker du at barnet løper mot deg med et smil, og du skal være helt trygg på at barnet

Detaljer

Denne brukerhåndboken omhandler funksjoner som kan kjøres under Personec Lønn Web.

Denne brukerhåndboken omhandler funksjoner som kan kjøres under Personec Lønn Web. Web funksjoner Innhold Web funksjoner... 1 Web Menyen... 1 Pålogging og valg av språk... 1 Publiseringsmenyen... 2 Generelle funksjoner... 4 Personlig brukeroppsett... 2 Personec Lønn Web... 3 Personopplysninger...

Detaljer

LØNNS- OG PERSONALARBEID I KOMMUNAL OG FYLKESKOMMUNAL VIRKSOMHET

LØNNS- OG PERSONALARBEID I KOMMUNAL OG FYLKESKOMMUNAL VIRKSOMHET LØNNS- OG PERSONALARBEID I KOMMUNAL OG FYLKESKOMMUNAL VIRKSOMHET 30 studiepoeng Høgskolen i Harstad 2007 1 1. Innledning Denne utdanningen er tilpasset de utfordringene ansatte og ledere i kommunal- og

Detaljer

Pensjonsinnberetning til Vital

Pensjonsinnberetning til Vital Pensjonsinnberetning til Vital Sist endret 25.06.08 à jour vs Visma Lønn versjon 7.30 Nyttig dokument som tar sikte på å gi deg den informasjonen du trenger for å rapportere pensjonsgrunnlag til Vital.

Detaljer

Nasjonal plan Tilbud ut i fra behov Sertifisering Kom i gang

Nasjonal plan Tilbud ut i fra behov Sertifisering Kom i gang Opplæringsplan 2011 Nasjonal plan Pasientreiser ANS tilbyr et nasjonalt opplæringsprogram som skal bidra til å sikre lik praksis, samt effektive og gode arbeidsprosesser. Tilbudet består av e- læringskurs,

Detaljer

Brukerveiledning - Elektroniske skjema i HRM

Brukerveiledning - Elektroniske skjema i HRM Brukerveiledning - Elektroniske skjema i HRM Styrende dokumenter Organisasjonsnivå: Stabsavdelingen, HR-seksjonen Område: HR-personal Dokumentnavn: Brukerveiledning - Elektroniske skjema i HRM Dokumenteier:

Detaljer

Har du behov for å kartlegge, utvikle og dokumentere kompetansen i din bedrift?

Har du behov for å kartlegge, utvikle og dokumentere kompetansen i din bedrift? Har du behov for å kartlegge, utvikle og dokumentere kompetansen i din bedrift? www.kompetanseoversikt.no Bruksområder Få oversikt over kritisk kjernekompetanse Definer bedriftens kompetanseområder og

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2011-10-14. Lønn 5.0. Versjon 5.11.3

Huldt & Lillevik Lønn 2011-10-14. Lønn 5.0. Versjon 5.11.3 Lønn 5.0 Versjon 5.11.3 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 5.11.3... 2 2 Rapportering til Altinn II... 2 3 Feltet for Navn er utvidet, endringer på skjermbilder og rapporter...

Detaljer

Velkommen til EDB på 123! Den som er kursansvarlig, har en viktig funksjon for at kurset skal bli vellykket.

Velkommen til EDB på 123! Den som er kursansvarlig, har en viktig funksjon for at kurset skal bli vellykket. Velkommen til EDB på 123! Den som er kursansvarlig, har en viktig funksjon for at kurset skal bli vellykket. Oppgavene vil være å lage en kurssplan som gir tid til gjennomføringen å informere IKT-ansvarlig

Detaljer

ELRAPP Versjon 2013.1.0. Presentasjon av endringer og ny funksjonalitet i ELRAPP Entreprenør

ELRAPP Versjon 2013.1.0. Presentasjon av endringer og ny funksjonalitet i ELRAPP Entreprenør ELRAPP Versjon 2013.1.0 Presentasjon av endringer og ny funksjonalitet i ELRAPP Entreprenør Endring 1 Abonnering på varsling av hendelser på e-post Varsling for en bruker settes opp ved å gå på "Min side"

Detaljer

Lønnsendring i Excel Integrert med Visma Lønn (VAF) Oppdatert 15.05.14

Lønnsendring i Excel Integrert med Visma Lønn (VAF) Oppdatert 15.05.14 Lønnsendring i Excel Integrert med Visma Lønn (VAF) Oppdatert 15.05.14 Innholdsfortegnelse Generelt om Visma Lønn Lønnsendring side 3 Forberedelser i Visma Lønn side 4 Hva oppdateres i Visma Lønn? side

Detaljer

AD Travel funksjonsbeskrivelse

AD Travel funksjonsbeskrivelse AD PRODUKT AS AD Travel funksjonsbeskrivelse Mobil App Utlegg og Vedlegg 01.08.2014 Dokumentet beskriver funksjonalitet for AD Travels Mobil App for utlegg og elektroniske vedlegg Bakgrunn AD Travel har

Detaljer

Leverandørregisteret. Søk og vedlikehold. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00

Leverandørregisteret. Søk og vedlikehold. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00 Leverandørregisteret Søk og vedlikehold Page 2 of 10 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Leverandørregister 01.12.2014 HamMir 2.0 Oppdatert 05.08.2015 3.0 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer