KURSKATALOG BLUEGARDEN KURSSENTER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KURSKATALOG BLUEGARDEN KURSSENTER"

Transkript

1 KURSKATALOG BLUEGARDEN KURSSENTER

2 2 3 I denne katalogen finner du et bredt tilbud av kurs i Bluegardens systemløsninger. Våre kursholdere har lang erfaring innen fagområdet og bruk av systemene. I utgangspunktet tilbys alle kurs som åpne kurs, men vi arrangerer også bedriftsinterne kurs hvis det er ønskelig. Totalkostnaden vil ofte være lavere enn å sende fl ere ansatte på samme kurs. Les mer under «Praktiske opplysninger». SKREDDERSØM Det er kanskje også slik at våre standardkurs ikke dekker de opplæringsbehov dere har? Ta kontakt vi skreddersyr gjerne et kurs for dere! KONSULENTTJENESTER Har du spørsmål av faglig art eller ønsker å diskutere et opplæringsopplegg, ta kontakt med oss! Vi hjelper deg med å bli dyktigere innen ditt fagfelt. Velkommen til kurs! Vennlig hilsen Bluegarden Kurssenter NYHET! Bluegarden kurssenter innfører GJENNOMFØRINGSGARANTI på alle systemkurs. Dette betyr at kurs alltid gjennomføres såfremt det er påmeldt deltakere på kurset! PRAKTISKE OPPLYSNINGER KURSSTED Kursene arrangeres i Bluegardens lokaler i Oslo dersom ikke annet er spesifi sert. KURSKALENDER Klikk deg inn på Der fi nner du kalender for gjennomføring av det enkelte kurs. Hvis dato ikke er fastsatt, ta kontakt på tlf eller e-post: PÅMELDING Påmelding til alle kurs kan skje via eller direkte på mail til: PRISER OG BETINGELSER Alle priser er eks. mva. og inkluderer lunsj og kursmateriell. Påmelding til kurs er bindende. Dersom en deltaker likevel ikke kan møte til kurs, må dette varsles Bluegarden Kurssenter per e-post: eller faks: , senest 14 dager før kursstart. Ved avmelding senere enn 14 dager før kursstart eller for personer som ikke møter eller blir syke under kurset, belastes påløpte kostnader. BEDRIFTSINTERNE KURS: Kurs kan holdes i egne lokaler hos kunden eller i våre lokaler i Oslo. PRISER: I kundens lokaler: 1 dag kr , I Bluegardens lokaler: 1 dag kr , (maks 10 personer) FØLGENDE SYSTEMKURS SETTES OPP ETTER BEHOV OG ER IKKE NEVNT I KATALOGEN: Paga 2.0 NV-PAS

3 4 PAGA PAGA 1.5 Grunnkurs Paga 1.5 Lønn Paga 1.5 Refusjon Paga 1.5 Deltagerne skal etter endt kurs ha fått grunnleggende kunnskap om systemet og lært å benytte de viktigste grunnleggende funksjonene for å kunne fortsette på kurs i de ulike fagområdene. Deltagerne skal etter endt kurs ha fått grunnleggende kunnskap om lønnsfunksjonalitet og bruke rutinene for lønn i systemet. Deltagerne skal etter endt kurs ha fått grunnleggende kunnskaper om refusjon og behandling av disse i systemet og ha lært å benytte rutinene og skjermbilder i forbindelse med refusjon. Medarbeidere som skal ta i bruk systemet som hjelpemiddel i lønns og personalarbeidet. Konseptet Innkurv Arkiv Skjermbilder for persondata Oppgavelisten Saksfl yt Registrering av nyansatt Gjennomgang av rapportuttak Gjennomgang av systemadministrasjon Kjennskap til Windows-funksjoner og brukergrensesnitt, samt basiskunnskaper i lønns- og personalfaglige spørsmål. Målgruppe Alle som skal ta i bruk systemet i lønnsarbeidet. Oppbygging/sammenheng mellom registre Globale registre: Fagforeningsregister Trekkmyndighetsregister Regulativ Lønnsartplan Gjennomgang av skjermbilder for lønn Masseregistrering av lønnstransaksjoner Gjennomgang av rutiner for lønn Grunnkurs. Kjennskap til Windows funksjonalitet og brukergrensesnitt. Kunnskap om lønn og lønnsfaglige spørsmål. Medarbeidere som skal behandle refusjonssaker i systemet. KURS Gjennomgang av skjermbilder for refusjon Registrere refusjonsberettigede fravær Behandle refusjonsberettigede fravær Utfylling av inntekt og skatteopplysningsskjema Kreve refusjon Avstemme krevd og mottatt refusjon Grunnkurs. Kjennskap til Windows funksjonalitet og brukergrensesnitt, samt kunnskaper i regelverket rundt fravær og refusjon.

4 6 JOBB SMART MED BLUEGARDENS LØSNINGER! PAGA Fravær og Ferie Paga 1.5 Deltagerne skal etter endt kurs ha fått grunnleggende kunnskaper om behandling av ferie og fravær, ha lært å benytte rutinene i forbindelse med ferie og fravær og ha oversikt over og kunne ta ut rapporter for fravær og ferie. Medarbeidere som skal behandle ferie og fravær i systemet. KURS Skjermbilder for fravær Registrering, endring og sletting av fravær Regelmotor, behandling av fravær etter brudd på terskelverdier Kvoteoversikt Registrering, endring, sletting av ferie Behandle ulike typer permisjoner Rutine for oppfølging av langtidssykemeldte Grunnkurs. Kjennskap til Windows-funksjoner og brukergrensesnitt, samt kunnskaper i regelverket rundt fravær og ferie. JOBB SMART MED PAGA 1.5! Deltagerne skal etter endt kurs kunne jobbe selvstendig i Paga 1.5 og vite hvordan de best kan utnytte systemet. Lønns- og personalmedarbeidere Effektive rutiner/ arbeidsprosesser Rapporter/styringsinformasjon Søkefunksjoner GJENNOMFØRING: Klikk deg inn på no/kurs for nærmere informasjon om sted og dato! Der kan du også melde deg på kurs.

5 8 FORMULA 9 FORMULA LØNN OG PERSONAL Kurs for nyansatte Formula Kompetansemodul - Formula Etter endt kurs skal deltakerne ha kunnskap om registrering i ulike skjermbilder/moduler. Det vil også bli gitt en overordnet informasjon om modulene og systemet generelt. Nyansatte saksbehandlere i virksomheten. Registrering av personalia Lønnskjøringsrutiner Registrering av fravær og registrering av søkerlister. Det vil ikke bli gitt opplæring i opprettelse av grunndata/kodeverk. Vi er fl eksible i forhold til innhold i kurset, og tilpasser i henhold til hvilke moduler som er aktuelle og i bruk i virksomheten. Det er en fordel med Word- og Excel-kunnskaper. Pris: Kr 5 900, Varighet: 2 dager Deltakerne skal lære å bruke Kompetansemodulen som verktøy for strategisk og operativ kompetansekartlegging. Hvordan registrere kurs, utdanning og praksis Hva er krav for at arbeidsoppgaver kan utføres Hvordan søke etter ansatte med ønsket kompetanse Hvordan kartlegge avvik mellom ønsket og faktisk kompetanse Personal- og linjeansvarlige og saksbehandlere i personalfunksjonen, samt andre ledere i organisasjonen som vil spørre på kompetanse. Gjennomgang av kompetansemodulen: Ansatt opplysninger Faktisk utdanning Gjennomførte kurs Praksishistorikk i og utenfor organisasjonen Annen relevant kompetanse Organisasjonens krav til arbeidsutførelse på ulike nivåer Søke- og analysefunksjoner Kompetanseprofi ler GAP-analyser Kursbehov og opplæringsplaner Kodeverk for modulen Kurs i Persondata, offentlig eller privat sektor, evt. kurs for nytilsatte. Kjennskap til systemet mht. registrering av ansatte, samt kjennskap til organisasjonen og dets bemanningsbehov. Kjennskap til Windows-funksjoner.

6 10 JOBB SMART MED BLUEGARDENS LØSNINGER! FORMULA 11 Rekruttering Formula Lønnskjøring Formula Persondata Privat sektor Formula Persondata lønn Formula Kursdeltagerne skal etter endt kurs kunne bruke rekrutteringsmodulen som et verktøy for å forenkle og effektivisere rekrutteringsrutinene i virksomheten. Rekrutteringsmodulen er et verktøy for oppsett av søkerlister og utsending av standardbrev, samt de oppgavene som gjøres i forbindelse med rekrutteringsprosessen. Samtidig gir modulen store muligheter for spørring på den enkelte rekruttering, og på den enkelte søker. Som f. eks: Hvor langt i prosessen har rekrutteringen kommet? Hvor mange søknader er mottatt? Er tilbud sendt ut? Har søkeren fl ere søknader inne? For at du skal kunne få best mulig utbytte av kurset i rekrutteringsmodulen forventes det at du har kjennskap til FORMULA mht registrering av ansatte. Videre bør du ha kjennskap til virksomheten og dens rekrutteringsrutiner og regelverk på området. Du bør også være kjent med Windowsfunksjoner. I dette kurset skal du lære alle rutiner vedrørende månedlig beregning av lønn. I hovedtrekk vil dette omfatte følgende aktiviteter : Fortløpende ajourhold av persondata Registrering av variable lønnsmeldinger Lønnskjøring og kontroll Oppretting av feil med etterfølgende kansellering og ny beregning Overføring til bank Utkjøring av rapporter Godkjenning av lønnsberegningen Overføring til økonomisystem Denne beskrivelsen vil følge et standard oppsett for hvordan månedlig lønnsavregning foregår i Formula. Med sin funksjonalitet og mange muligheter for å kunne påvirke systemet via parametersetting, vil det endelige kjøremønster for din bedrift kunne avvike noe fra beskrivelsen i dette kurset. Interne rutiner og andre lokale forhold vil kunne føre til at det endelige oppsettet blir utvidet. Kurset passer for saksbehandlere i lønnsfunksjonen, og det er en fordel å ha gjennomført kurs i persondata, offentlig eller privat og lønnsdatakurs. Kursdeltakerne skal etter endt kurs ha tilegnet seg kunnskap om hvordan skjermbildene er oppbygd og hvordan de kommuniserer med hverandre og få en forståelse for hvilke muligheter systemet gir ihht. brukerens daglige arbeidsoppgaver. Registrere, ajourholde og fjerne persondata i Formula Spørrefunksjoner i Formula Kurset forutsetter at deltakerne har kjennskap til arbeid i en lønnsog/eller personalfunksjon. Dessuten bør man ha kjennskap til Windowsfunksjoner og brukergrensesnitt.. På dette kurset skal du arbeide i skjermbildene i funksjonen Persondata Lønn for å ajourholde og spørre på generelle data. Vi går igjennom alle åtte mappekortene i Persondata Lønn. I tillegg går vi igjennom de andre oppgavene som må gjøres for at en person skal få utbetalt lønn. Deltakerne skal etter endt kurs ha tilegnet seg de nødvendige kunnskaper for å registrere, ajourholde og fjerne persondata i Formula, samt å lage rapporter i personalsammenheng. Kurset passer best for saksbehandlere i personal- og lønnsfunksjoner og andre som skal spørre/ vedlikeholde informasjon om de ansatte. Dessuten bør man ha kjennskap til Windows-funksjoner og brukergrensesnitt. Pris: Kr 5 900, Varighet: 2 dager

7 12 JOBB SMART MED BLUEGARDENS LØSNINGER! FORMULA 13 Kreditormodul Formula Adgang og sikkerhet Formula Kreditormodulen er en egen modul innenfor Formula. Modulen representerer en enkel måte å få registrert forskjellige trekk på for en ansatt. I utgangspunktet er modulen beregnet for trekk som bedriften skal betale videre til et utenforstående foretak som f.eks inkassobyrå og innkrevingssentraler, men den kan også benyttes til bedriftsinterne trekk som skal til en konto som ikke benyttes. Hvordan kreditormodulen skal bygges opp. Hvilke lønnsarter som kan benyttes. Hvordan man kan overstyre et kreditortrekk i en lønnsperiode. Betaling til kreditor og trekk i lønn. Rapportering i forbindelse med kreditormodulen. For at du skal få best mulig utbytte av kreditormodulen forventes det at du har gjennomført lønnsdatakurs og lønnsartkurs, samt har god kjennskap til virksomhetens lønnsfunksjon. Du bør også være kjent med Windows-funksjoner. DELTAKERNE SKAL ETTER ENDT KURS: Kunne opprette nye brukere og gi adgang til ulike foretak Kunne sette opp tilgang til bilder og mappekort Kunne sette adgang til kategorier, verdier og infoark Kunne begrense brukernes adgang til personer og til transaksjoner Kunne opprette nye skrivebord og gi tilgang til skrivebord Håndtere om passordadministrasjon i systemet Systemansvarlig og superbrukere. Kurset tar for seg oppretting av nye brukere og gjennomgår prinsippene for tilgang til funksjoner (bilder, mappekort, rapporter og andre bakgrunnsjobber) og for adgang til personer og til transaksjoner. Grunnkurs i personal, offentlig eller privat sektor. Innsikt i hvilke opplysninger som registreres i systemet, hvor og hvem som har ansvar for registreringen.

8 14 JOBB SMART MED BLUEGARDENS LØSNINGER! FORMULA 15 Lønnsartoppbygging Formula Helse, Miljø og Sikkerhet Formula Generell spørring og rapportering Formula Kursdeltakerne skal etter endt kurs kunne bygge opp lønns- og trekkarter i systemets lønnsmodul Superbrukere av systemets lønnsmodul. Gjennomgang av hvordan man bygger opp lønns- og trekkarter lønnsmodulen. Kjennskap til bruk av Lønn og Personal, samt god kjennskap til lønnsfaget. Deltakerne skal etter endt kurs kunne registrere yrkesskademelding på ansatt, ha oversikt over skader/ hendelser/ ulykker i virksomheten. Saksbehandlere i lønns- og personalfunksjonen og linjeledere. KURS Registrere hendelser, skader og ulykker på avdelinger og ansatte samt søke i funksjonen Registrere/sende inntekts- og skatteopplysninger til RTV. Gjennomført kurs i persondata, offentlig eller privat sektor. Pris: Kr 2 100, Varighet: ½ dag Tider: Dette kurset er laget med tanke på saksbehandlere innen lønn- og personalområdet, samt linjeledere og personer som arbeider med personalstatistikk og ledelsesinformasjon. Det vil alltid være varierende behov for å ta ut data, alt fra oppslag på enkeltopplysninger på skjerm, til utskrift av store rapporter med fast oppsett. I dette kurset vil vi gå gjennom de muligheter som ligger i standard Formula lønn og personal. Kurset vil gi en oversikt over de mest aktuelle spørrebilder og de vanligste standardrapporter, samt gå gjennom tilpassinger som kan være aktuelle. Rapporter i forbindelse med lønnskjøring gjennomgås ikke. Vi vil ikke ta for oss utvikling av egne rapporter. Vi vil heller ikke komme inn på mulighetene for å hente ut data ved hjelp av andre verktøy. Her fi n- nes det fl ere alternative verktøy med varierende muligheter. DELTAKERNE SKAL ETTER ENDT KURS: Ha oversikt over de ulike mulighetene for å hente ut informasjon fra Formula. Ha oversikt over de viktigste spørrebildene og kunne bruke disse bildene for ad-hoc spørringer. Kunne skrive ut standard rapporter som er ferdig tilpasset og satt opp Ved hjelp at referansehåndboka eventuelt telefonsupport å kunne foreta endringer i standardrapporter og lage nye varianter av standardrapporter hvor slik tilpassing er mulig. Kurset forutsetter at deltakerne på forhånd har god kjennskap til Formula Lønn og Personal. Det er en klar fordel å ha jobbet en stund med Formula. Jo bedre oversikt deltakerne har over systemet, jo lettere vil det være å få en forståelse av hvilke data som er registrert og dermed kan hentes ut av systemet og hvordan dette enklest kan gjøres.

9 16 JOBB SMART MED BLUEGARDENS LØSNINGER! FORMULA 17 Årsavslutning Formula Versjonsgjennomgang Formula Integrasjon mot MS Offi ce Formula (Brevfl etting) Kursdeltakerne skal etter endt kurs ha tilegnet seg nok kunnskap til å kunne kjøre ut lønns- og trekkoppgaver fra Formula Lønn. Saksbehandlere i lønnsfunksjonen. Problemstillinger rundt arbeid med lønns- og trekkoppgaver i Formula Lønn. Brukere av Formula Lønn. Deltakerne skal etter endt kurs være oppdatert på siste endringer, rettinger og nye funksjoner i systemets Lønn & Personalmodul. Brukere av systemets lønnsmodul.. Full gjennomgang av siste versjon. Kunnskaper om systemets Lønn & Personalmodul. Tider: Bedriftsinternt kurs: Ta kontakt for tilbud! Flere av modulene i Formula kan integreres mot Word og Excel og Outlook. Integrasjonen er noe ulik for de forskjellige moduler. Hensikten med dette kurset er å gi en oversikt over de mulighetene for integrasjon mot Microsoft Offi ce produktene som fi nnes i Formula, samt enkel bruk av løsningene. Kurset er primært rettet mot saksbehandlere innen personaladministrasjon. Kurset vil gi en oversikt over mulighetene for å hente ut data fra Formula for bruk av de samme data i Word og Excel. DELTAKERNE SKAL ETTER ENDT KURS: Ha oversikt over mulighetene for integrasjon mot Word Kunne benytte fl etting mot Word fra fravær, kursadministrasjon, rekruttering, generelt søkebilde og statlig personal. Ha oversikt over integrasjonsmulighetene mot Excel. Ha oversikt over mulighetene for å sende E-post direkte fra Formula. Deltakerne må ha kjennskap til Formula, samt kjennskap til fl etting i Word. Pris: Kr 2 100, Varighet: ½ dag Tider:

10 18 JOBB SMART MED BLUEGARDENS LØSNINGER! FORMULA 19 Enkel bruk av Excel (i Formula-sammenheng) Deltagerne skal etter endt kurs kunne foreta enkle uttrekk av data fra systemet og bearbeide dette i Excel regneark til en utskriftsvennlig layout. Jobb smart med Formula! Deltakerne skal etter endt kurs finne enklere måter å bruke Formula på, samt fått innspill ifht. tilrettelegging for gode arbeidsrutiner. Lønns- og personalmedarbeidere med arbeidsoppgaver ifht. å hente data fra systemet for presentasjon til andre i virksomheten. Kort gjennomgang av spørremuligheter i systemet. Kobling mellom systemet og Excel. Enkel behandling og bearbeiding av data i et regneark. Praktiske øvelser i å lage rapporter fra systemet i Excel. Vi gjør oppmerksom på at det er Excel - ikke selve systemet - som er hovedtema for kurset. Noe kjennskap til hvordan foreta spørringer i systemet, samt grunnleggende Windows kunnskaper. Det kreves ingen forkunnskaper i Excel! Alle brukere av Formula Snarveier Spørringer Import- og eksport av data fra lønn, eventuelt Personal. FORKUNNKAPER Det forventes at deltakeren har benyttet Formula en tid. GJENNOMFØRING: Klikk deg inn på no/kurs for nærmere informasjon om sted og dato! Der kan du også melde deg på kurs.

11 20 KINDIS 21 BLUEGARDEN TIDREGISTRERING (KINDIS) Nye vakter i Bluegarden Tidregistrering (KINDIS) Årsavslutning i KINDIS Jobb smart med KINDIS! Deltaker skal etter endt kurs være i stand til å foreta konvertering til nye vakter. Superbrukere i Bluegarden Tidregistrering (Kindis). Avdelingsledere/Superbrukere i Bluegarden Tidregistrering - Kindis. Superbrukere i Bluegarden Tidregistrering (KINDIS). Gjennomgang av fordeler m/nye vakter - forberedelse til konvertering. Superbruker. Periodeavslutning, nullstilling av saldoer, rapporter. Superbruker. GJENNOMFØRING Forelesning/diskusjon. Gjennomgang av muligheter og effektiv utnyttelse av systemet. Avdelingsleder/Superbruker. GJENNOMFØRING: Klikk deg inn på for nærmere informasjon om sted og dato! Der kan du også melde deg på kurs.

12 22 BLUEGARDEN WEBWORLD Jobb smart med Bluegarden Webworld! (Rettet mot hhv. Paga 1.5, Paga 2.0 og DigitalHR) Etter endt kurs skal deltakerne kunne jobbe selvstendig i WebWorld og vite hvordan de best kan utnytte systemet. Rutiner etc. gjennomgås ifht. Paga 1.5, Paga 2.0 og DigitalHR. Effektive rutiner/arbeidsprosesser Rapporter/styringsinformasjon Søkefunksjoner Gjennomgang av sentrale skjema Ledere, stedfortredere og lønns-/ personalmedarbeidere. GJENNOMFØRING Klikk deg inn på no/kurs for nærmere informasjon om sted og dato! Der kan du også melde deg på kurs.

13 BLUEGARDEN KURSSENTER Bluegarden AS Postboks 476, Sentrum O105 Oslo Tlf

Kursplan 2005. Velkommen til kurs i Uni Økonomi V3

Kursplan 2005. Velkommen til kurs i Uni Økonomi V3 Kursplan 2005 Velkommen til kurs i Uni Økonomi V3 Vi i Uni Micro AS har gleden av å presentere vår kursplan for høsten 2005. Kursplanen finner du også på våre internettsider www.unimicro.no. Her finner

Detaljer

KF Infoserie. Implementeringsveileder - Hvordan sikre god bruk av KF Infoserie

KF Infoserie. Implementeringsveileder - Hvordan sikre god bruk av KF Infoserie KF Infoserie Implementeringsveileder - Hvordan sikre god bruk av KF Infoserie Innholdsfortegnelse Innledning s. 1 Hvordan sikre god bruk s. 3 Brukerroller s. 5 Tildele brukernavn og passord s. 7 Tilgjengelighet

Detaljer

Visma Enterprise HRM. Versjon 2012.1. Fra Ansatt til Visma Enterprise HRM Nyheter og endringer web

Visma Enterprise HRM. Versjon 2012.1. Fra Ansatt til Visma Enterprise HRM Nyheter og endringer web Visma Enterprise HRM Versjon 2012.1 Fra Ansatt til Visma Enterprise HRM Nyheter og endringer web 24.09.2012 Enterprise HRM Web generell Side 2 av 75 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse... 3 1. Generelt

Detaljer

Visma Enterprise - ehandel. Versjon 2014. Webmodul

Visma Enterprise - ehandel. Versjon 2014. Webmodul Visma Enterprise - ehandel Versjon 2014 Webmodul Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk og grundig systemopplæring som du kan videreføre

Detaljer

Fra Ansatt til Visma Enteprise HRM Nyheter og endringer windows

Fra Ansatt til Visma Enteprise HRM Nyheter og endringer windows Visma Enterprise HRM Versjon 2012.1 Fra Ansatt til Visma Enteprise HRM Nyheter og endringer windows Redigert 12.7.12 Enterprise HRM - Nyheter og endringer i windows Side 2 av 57 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE...

Detaljer

Mamut Kunnskapsserie. Regnskap Kom i gang med regnskapet i Mamut Business Software

Mamut Kunnskapsserie. Regnskap Kom i gang med regnskapet i Mamut Business Software Mamut Kunnskapsserie Regnskap Kom i gang med regnskapet i Mamut Business Software 1 Kom i gang med regnskapet i Mamut Business Software Innhold Velkommen... 3 Viktige verktøy i skjermbildene... 4 Kom i

Detaljer

Huldt & Lillevik Reise. Praktisk bruk

Huldt & Lillevik Reise. Praktisk bruk Huldt & Lillevik Reise Praktisk bruk Huldt & Lillevik er trygghet Trygghet er å vite at løsningen du bruker virker, hver eneste dag, enkelt og intuitivt. Trygghet er å vite at du klarer å gjøre jobben

Detaljer

Invitasjon til. Capitech Kundeseminar i Stjørdal 18. og 19. mars

Invitasjon til. Capitech Kundeseminar i Stjørdal 18. og 19. mars Invitasjon til Capitech Kundeseminar i Stjørdal 18. og 19. mars Kjære Capitech-bruker Vi i Capitech ser nok en gang fram til å kunne invitere dere til vårt årlige kundeseminar. Vi har i år valgt å legge

Detaljer

24SevenOffice funksjoner og produkter

24SevenOffice funksjoner og produkter Nyhetsbrev fra 24SevenOffice 24SevenOffice funksjoner og produkter I dette skrivet vil du informasjon om noen av våre funksjoner og produkter som vil hjelpe deg å utnytte 24SevenOffice mer optimalt, og

Detaljer

Visma Enterprise ehandel. Versjon 2010.1. Webmodul

Visma Enterprise ehandel. Versjon 2010.1. Webmodul Visma Enterprise ehandel Versjon 2010.1 Webmodul II Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk og grundig systemopplæring som du kan

Detaljer

Visma Enterprise - ebudsjett. Versjon 2010.1

Visma Enterprise - ebudsjett. Versjon 2010.1 Visma Enterprise - ebudsjett Versjon 2010.1 II Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk og grundig systemopplæring som du kan videreføre

Detaljer

Maritech Systems AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver.

Maritech Systems AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Brukerhåndbok Lønn Maritech Systems AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Det tas forbehold om feil i brukerhåndboken. Maritech Systems AS påtar seg ikke ansvar for følger av feil i denne håndboken.

Detaljer

Visma Enterprise - ehandel. Versjon 2012. Driftsrutiner

Visma Enterprise - ehandel. Versjon 2012. Driftsrutiner Visma Enterprise - ehandel Versjon 2012 Driftsrutiner Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk og grundig systemopplæring som du kan

Detaljer

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene HiST-AITeL, NTNU-IDI og TISIP Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene Tor Atle Hjeltnes, Monica Storvik, Knut Arne Strand, Geir Maribu, Thorleif Hjeltnes og Arvid Staupe 21.02.2011 Dokumentasjonen er utarbeidet

Detaljer

Mamut Academy. //Mamut datax Software Regnskap

Mamut Academy. //Mamut datax Software Regnskap Mamut Academy //Mamut datax Software Regnskap Produsent og distributør: Mamut AS - et selskap i Visma-gruppen Karenslyst Allé 56 0277 OSLO Tlf.: 23 20 35 00, Faks: 23 20 35 01 Internett: www.mamut.no E-post:

Detaljer

Mamut Enterprise Status/Analyse

Mamut Enterprise Status/Analyse Mamut Business Software Tilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser Mamut Enterprise Status/Analyse Versjon 14.5 MBS.EXT.BIT.NO.2011.2 I Innhold Tilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser... 3 Mamut Enterprise

Detaljer

SUPEROFFICE AS. SuperOffice Customer Service. Brukerkurs. Sist endret: 12.04.12. Semantix AS.

SUPEROFFICE AS. SuperOffice Customer Service. Brukerkurs. Sist endret: 12.04.12. Semantix AS. SUPEROFFICE AS SuperOffice Customer Service Brukerkurs Sist endret: 12.04.12. Semantix AS. Denne dokumentasjonen er skrevet, redigert og formatert i Microsoft Office Word 2007 fra Microsoft Corporation.

Detaljer

Grunndata og innkjøpsparametere

Grunndata og innkjøpsparametere Visma Enterprise ehandel Versjon 2013 Grunndata og innkjøpsparametere Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk og grundig systemopplæring

Detaljer

Lånekassegodkjente utdanninger

Lånekassegodkjente utdanninger Lånekassegodkjente utdanninger Reiseliv Kontor og administrasjon IT Økonomi og personal Markedsføring og ledelse www.treider.no Utdanningstilbud kontor og administrasjon - Advokatsekretær 6 - Juridisk

Detaljer

9 RIMELIGE REGNSKAPS- PROGRAMMER

9 RIMELIGE REGNSKAPS- PROGRAMMER 9 RIMELIGE REGNSKAPS- PROGRAMMER Regnskap er slett ikke så vanskelig som mange tror, og det finnes et godt utvalg av rimelige og brukervennlige programmer som kan hjelpe små virksomheter med å holde oversikten

Detaljer

Visma Enterprise. Økonomi/Fakturering

Visma Enterprise. Økonomi/Fakturering Visma Enterprise Økonomi/Fakturering Nyheter og endringer ved overgang fra E3X til Enterprise 2012 II Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn og Personal System 4. Praktisk bruk

Huldt & Lillevik Lønn og Personal System 4. Praktisk bruk Huldt & Lillevik Lønn og Personal System 4 Praktisk bruk Huldt & Lillevik er trygghet Trygghet er å vite at løsningen du bruker virker, hver eneste dag, enkelt og intuitivt. Trygghet er å vite at du klarer

Detaljer

Vaxtra Kontoret på nett system med integrert regnskap, fakturering, lønn, nettbutikk og Web-publisering for små og mellomstore bedrifter (SMB).

Vaxtra Kontoret på nett system med integrert regnskap, fakturering, lønn, nettbutikk og Web-publisering for små og mellomstore bedrifter (SMB). Vafftech LTD Storgata 20, 0184 OSLO Telefon 2205 6100 Fax 2205 6101 sales@vafftech.no www.vaxtra.no Økonomi: Fakturering Repeterende faktura automatikk Dagsoppgjør (Kassedagbok) Ordrebehandling Kunde/leverandør

Detaljer

NYHET! Sticos E-kurs. Sticos Kurs VÅREN 2014. regnskap lønn & personal skatt & avgift rettslære e-kurs internkurs

NYHET! Sticos E-kurs. Sticos Kurs VÅREN 2014. regnskap lønn & personal skatt & avgift rettslære e-kurs internkurs NYHET! Sticos E-kurs Sticos Kurs VÅREN 2014 regnskap lønn & personal skatt & avgift rettslære e-kurs internkurs Slik får du prioritert kompetanseutvikling i år! 2 Kjersti Schjelvaag Lian Produktsjef Sticos

Detaljer

Fakturabehandling på web

Fakturabehandling på web Visma Enterprise Fakturabehandling Versjon 2014 Fakturabehandling på web II Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk og grundig systemopplæring

Detaljer

Mamut Enterprise Abonnementsfakturering

Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Mamut Business Software Enterprise-utvidelser Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Versjon 14.5 MBS.EXT.SSI.NO.2011.2 Innhold Tilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser... 3 Abonnementsfakturering...

Detaljer

Opplæring og klasseromskurs

Opplæring og klasseromskurs Opplæring og klasseromskurs Software Innovation Side 1 Innholdsfortegnelse Overordnet kursoversikt 3 Beskrivelse av alle standardkurs Software Innovation tilbyr 4 360 Grunnkurs Sluttbrukere 4 360 Videregående

Detaljer

Elektro Kurskatalog 2014

Elektro Kurskatalog 2014 Elektro Kurskatalog 2014 Vi i Ahlsell utvikler og gjennomfører en rekke kurs for våre kunder innen... Forskrifter Salg Prosjekt Installasjon Ledelse Sikkerhet HMS Administrasjon Fagrettede kurs innen elektro

Detaljer

Økonomiprogram for småbedrifter

Økonomiprogram for småbedrifter Økonomiprogram for småbedrifter Produktkatalog 2005/2006 Nyhet! Fakturering med tilbudsfunksjon Se side 10 Ny versjon! Økonomi 40 Se side 12 Nyhet! Nettbutikk Se side 17 Produktkatalog 2005/2006 Innhold

Detaljer

Bruksanvisning for iexcel Fakturabok GRATIS 2013

Bruksanvisning for iexcel Fakturabok GRATIS 2013 Bruksanvisning for iexcel Fakturabok GRATIS 2013 Laget for alle som ønsker å evaluere Gratis-/Prøveversjon av iexcel Fakturabok 2013 Versjon 1.2.1 av 3. januar 2013 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Informasjon...

Detaljer