Opplæring og klasseromskurs

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Opplæring og klasseromskurs"

Transkript

1 Opplæring og klasseromskurs Software Innovation Side 1

2 Innholdsfortegnelse Overordnet kursoversikt 3 Beskrivelse av alle standardkurs Software Innovation tilbyr Grunnkurs Sluttbrukere Videregående kurs (påbygging for superbrukere og sluttbrukere som vil lære mer) Arkivforvaltning halvdags påbyggingskurs Arkivforvaltning heldagskurs Dokumentkontroller Administrator SP Administrator SP6 og eldre Driftskurs Malutviklingskurs SP Malutviklingskurs SP6 og eldre Kurs for ledere Møte- og utvalgmodul (eksterne møter) Minikurs i Møte- og utvalgmodul (eksterne møter) Interne møter emeetings administrator kurs Plan- og byggesak (teknisk sak) Minikurs i Plan- og byggesak (teknisk sak) Innsynsbegjæring 14 Software Innovation Side 2

3 Overordnet kursoversikt Kurs (antall personer i parantes) Maksimum deltagere per kurs Grunnkurs Sluttbrukere 1 dag Alle 10 Videregående kurs ** 1 dag Superbrukere 10 Påbygningskurs arkivarer ** ½ dag Arkivarer i offentlig sektor 10 Grunnkurs Arkivforvaltning 1 dag Arkivarer i offtenlig sektor 10 Påbygginsgkus dokumentkontrollere ** ½ dag Dokumentkontrollere i privat sektor 10 Driftskurs ½ dag Systemansvarlig 3 Malutviklingskurs SP7 1 dag Systemansvarlig maler 10 Malutviklingskurs SP6 og eldre 1 dag Systemansvarlig maler 10 Lederkurs *** ½ dag Ledere 10 Administratorkurs SP7 og nyere 1 dag Systemansvarlig 10 Administratorkurs SP6 eller eldre ½ dag Systemansvarlig 10 Møte- og utvalgskurs eksterne utvalg ( politiske møter ) ** Minikurs Møte- og utvalgsmodulen ** 1 dag Møte- og utvalgssekretærer 10 ½ dag Møte- og utvalgssekretærer 10 Interne møter ** ½ dag Møte- og utvalgsansvarlige 10 emeetings administratorkurs ½ dag Møte- og utvalgssekretærer 10 Plan- og byggesak ** 1 dag saksbehandlere 10 Minikurs Plan- og byggesak ** ½ dag Saksbehandlere 10 Innsysnbegjæring ** 1 time Saksbehandlere og arkivarer 10 * Antall kurs der Software Innovation står for opplæringen, ** Alle påbygningskurs forutsetter at deltagerne har vært igjennom «Grunnkurs Sluttbrukere» først. *** Dersom leder også skal utføre dokumentbehandling, må de gjennomføre grunnkurset. Dette lederkurset tar kun utgangspunkt i områder som er spesielt for ledere. Software Innovation Side 3

4 Beskrivelse av alle standardkurs Software Innovation tilbyr 360 Grunnkurs Sluttbrukere Alle som skal jobbe med dokumenthåndtering og lagring av eposter og dokumenter i 360. Etter endt kurs skal deltaker ha fått en forståelse av hvordan 360 er bygd opp, samt hvordan de bruker basisfunksjonene å kunne utføre oppgaver i forbindelse med dokumenthåndtering. til 360 Søk i Sidepanel og 360 Web Lagre epostkontakt, epost i ny sak og besvare som epost i 360 Lagre epost ved å søke på eksisterende sak, besvare v hjelp av mal, send for godkjenning og ekspedere elektronisk Besvare innkommet dokument, legge til flere mottakere/kopimottakere, velge forskjellige ekspederinger og kanaler Bruk av prosjektstruktur. Opprettelse av hoved og delprosjekt og tilknytte eksisterende saker. Hvordan jobbe med bedriftsinterne dokumenter (notater) I løpet av kursdagen vil vi blant annet også sveipe innom funksjonalitet rundt skjerming av element (v bruk av tilgangsgrupper og evt tilgangskoder), bruk av saksog dokumentfraser, avskriving v. hjelp av koder, du vil bli kjent med arbeidslister i både Sidepanelet og Web klienten for 360 m.m. Ekstraoppgaver for de som eventuelt ligger foran de andre gir mulighet for fordypning og utvidet kjennskap 1 dag (6 timer) Grunnleggende web- og Windows-kunnskaper Inntil 10 deltakere 360 Videregående kurs (påbygging for superbrukere og sluttbrukere som vil lære mer) Såkalte Superbrukere - samt vanlige brukere som ønsker påfyll og mer dybdekunnskap om 360. Brukerne skal ha dybdekompetanse i vanlig bruk av 360 og kunne bistå og lære opp andre. Kort om versjoner, formater, varianter og historikk på filer. Mer om Outlook o Legge til filer fra 360 i mail Software Innovation Side 4

5 o Dra og slipp filer fra skrivebord/windows utforsker til Sidepanelet Opprette kontakter og bruke kontakttyper fra web Aktiviteter o Henvendelser o Frister Mer om søk o Ekstra søkefunksjoner o Lagre favoritter (statisk og dynamisk) Skrivebordsadministrasjon Bruk av forløpsmaler Rettigheter Grunnkurs Sluttbrukere pluss 1 dag (6 timer) Som påbygging til Grunnkurset: Gjennomført 360 Grunnkurs Sluttbrukere. Dersom dette gjennomføres 2 dagers kurs, der dag en består av grunnkurset og dag to av dette kurset, gjelder kun følgende krav: Grunnleggende web- og Windowskunnskaper Inntil 10 deltakere 360 Arkivforvaltning halvdags påbyggingskurs Arkivarer med arkivkompetanse som har vært på grunnkurset Etter endt kurs skal deltaker kjenne til basisfunksjoner for å kunne utføre oppgaver i forbindelse med arkivforvaltning. Journalføre innkomne og utgående dokumenter og e-poster Avslutning av saker fra saksbehandler. Flytte journalposter Masseoppdatere Kjøre rapporter Registrere fysiske utlån ½ dag (3 timer) Grunnkurs Sluttbrukere, grunnleggende web- og Windows-kunnskaper, samt kjennskap til NOARK-standarden. Temaet NOARK-standarden er ikke en del av kurset. Antall deltagere Inntil 10 deltagere Software Innovation Side 5

6 360 Arkivforvaltning heldagskurs Arkivarer med arkivkompetanse. Etter endt kurs skal deltaker kjenne til basisfunksjoner for å kunne utføre oppgaver i forbindelse med arkivforvaltning. Søke Opprette Kontakter Opprette Arkivsak og innkommende dokumenter Lagre epost Journalføre innkomne og utgående dokumenter og e-poster Avslutning av saker fra saksbehandler. Flytte journalposter Masseoppdatere Kjøre rapporter Registrere fysiske utlån 1 dag (6 timer) Grunnleggende web- og Windows-kunnskaper, samt kjennskap til NOARKstandarden. Temaet NOARK-standarden er ikke en del av kurset. Antall deltagere Inntil 10 deltagere 360 Dokumentkontroller Dokumentkontrollere Etter endt kurs skal deltaker kjenne til basisfunksjoner for å kunne utføre oppgaver i forbindelse med forvaltning av 360 Business. Repetisjon: Opprette kontakter og dokumenter fra web Utvidet søk og opprette favoritte Masseoppdatere Kjøre statistikker ½ dag (3 timer) Grunnkurs Sluttbrukere, grunnleggende web- og Windows-kunnskaper. Videregående kurs er også å anbefale. Antall deltagere Inntil 10 deltagere Software Innovation Side 6

7 360 Administrator SP7 De som skal administrere brukere, organisasjonsendringer, tilganger (autorisasjon), og (enkelte) kodetabeller samt klassifiseringssystemene. Etter endt kurs skal deltaker være i stand til å opprette nye brukere og profiler, sette autorisasjon på tilgangsgrupper. Deltakeren skal vite hva som må gjøres i forbindelse med eventuelle organisasjonsendringer (for eksempel bytte av avdeling, nye avdelinger etc), samt hvordan en bla legger inn saks- og dokumentfraser. Deltaker skal også være kjent med hvor man finner dokumentasjon og hvilke muligheter man har for å endre settinger i løsningen. Kursdokumentasjon til 360 administrator. Legge inn ny bruker i eksisterende organiasjonsstruktur. o Tildele roller/profiler. o Legge bruker inn i eksiterende tilgangsgrupper. Autorisasjon på tilgangsgrupper o Opprette ny tilgangsgruppe o Legge inn medlemmer av gruppe o Synlighet av gruppe for elementer o Se på hva systemgenererte grupper er. Tilordning av tilgangsgruppe. Organisasjonsendring. o Opprette nye avdelinger o Endre morselskap for eksisterende avdeling o Legge til ny profil for bruker o Bestemme hvem som skal overta ikke-ferdigstilte oppgaver o Bestemme hvilke ikke ferdigstilte oppgaver som skal fordeles Kodetabeller. o Saks- og dokumentfraser o Stikkord Arkivstrukturer. o Legge inn ny klassifikasjonskode. 1 dag (6 timer) 360 Grunnkurs Sluttbrukere, grunnleggende Web- og Windows-kunnskaper Oppgaver. Som kursmateriell brukes kun den elektroniske hjelpen i 360 admin (denne er kun på engelsk) og 360 web.. Inntil 10 deltagere, men vanligvis anbefales dette kun for 2-4 personer. 360 Administrator SP6 og eldre De som skal administrere brukere og tilgangsgupper i 360. Etter endt kurs skal deltaker være i stand til å opprette nye brukere og tilgangsgrupper i løsningen. Deltaker skal også være kjent med hvor man finner Software Innovation Side 7

8 dokumentasjon og et generelt overblikk over noen av funsjonene i 360 sine administratorverktøy. Opprette intern kontaktstruktur (virksomhet/avdelinger) Opprette interne personer Knytte AD bruker og 360 kontakt sammen Opprette flere profiler på en person Opprette tilgangsgrupper og medlemmer Settinger i administrator (demo) Kodetabeller (demo) ½ dag (3 timer) Sted Dette kurset kan kun holdes i Software Innovations lokaler på Fornebu 360 Grunnkurs Sluttbrukere, grunnleggende Web- og Windows-kunnskaper Kursdokumentasjon Oppgaver. Som kursmateriell deles det ut et lite hefte med hjelpesedler spesielt knyttet til kursets punkter. For øvrig henvises det til Administrator reference guide. Inntil 10 deltagere, men vanligvis anbefales dette kun for 2-4 personer 360 Driftskurs Driftspersonell. Å gjøre driftsavdelingen i stand til å drifte 360 på en god og forsvarlig måte. Deltagerne skal ha en overordnet forståelse av hvordan de ulike delene av installasjonen spiller sammen og de skal kunne utføre grunnleggende feilsøking, samt å drifte web-applikasjonen til 360. og sted Overordnet oversikt/historikk. Hva er installert hos kunden? Logisk systemoversikt/dokumentflyt. Administrator (brukeradministrasjon, brukerinnstillinger, elektroniske arkiv m.m). Administrasjon av DB-server, IIS, klienter. Arkitektur, feilsøking, viktige filer, patching, og generelt om Microsoft Internet Information Service og com+ i Windows server. ½ dag (3 timer) kurset holdes hos kunde på kundens miljø Deltakerne har kjennskap til MS Windows server teknologi, web server teknologi, samt Microsoft SQL server. Kursdokumentasjon Installasjonsveiledningen (på engelsk elektronisk fil), driftsdokumentasjon som er utarbeidet for kunde. 1-3 deltagere Software Innovation Side 8

9 360 Malutviklingskurs SP7 De som skal utvikle og vedlikeholde organisasjonens maler. Kurset skal gi superbrukere/teknisk personell opplæring og kompetanse i hvordan opprette maler til bruk i 360. Etter endt kurs skal deltaker kjenne til de mulighetene som finnes for å tilpassene malene til deres egen layout og felter. til kurs og dokumentmaler Sette inn simple flettefelter Registrere mal i 360 Sette egenskaper Redigere eksisterende mal o Endring av flettefelter o Redigering av layout Flettefelter med relasjoner og kriterie o Gjennomgang av metamodellen Opprettelse og vedlikehold av standardtekster Overordnet gjennomgang o Opprette flettefelt med liste o Makro 1 dag (6 timer) Grunnleggende Internett Utforsker og Windows-kunnskaper. God kunnskap spesielt i Word. Dette kurset er teknisk, og krever endel forkunnskap for at kursdeltaker skal få maks utbytte av kurset. Kursdokumentasjon Oppgaver. Kursdeltakerne får utdelt en egen brukerveiledning som følger kurset agenda. Inntil 10 deltakere. 360 Malutviklingskurs SP6 og eldre De som skal utvikle og vedlikeholde organisasjonens maler. Kurset skal gi superbrukere/teknisk personell opplæring og kompetanse i hvordan opprette maler til bruk i 360. Etter endt kurs skal deltaker kjenne til de mulighetene som finnes for å tilpassene malene til deres egen layout og felter. til kurs og dokumentmaler Sette inn simple flettefelter Registrere mal i 360 Sette egenskaper Redigere eksisterende mal o Endring av flettefelter Software Innovation Side 9

10 o Redigering av layout Flettefelter med relasjoner og kriterie o Gjennomgang av metamodellen Opprettelse og vedlikehold av standardtekster Overordnet gjennomgang o Opprette flettefelt med liste o Makro Sted 1 dag (6 timer) Dette kurset kan kun holdes i Software Innovations lokaler på Fornebu Grunnleggende Internett Utforsker og Windows-kunnskaper. God kunnskap spesielt i Word. Dette kurset er teknisk, og krever endel forkunnskap for at kursdeltaker skal få maks utbytte av kurset. Kursdokumentasjon Oppgaver. Kursdeltakerne får utdelt en egen brukerveiledning som følger kurset agenda. Inntil 10 deltakere. 360 Kurs for ledere De som skal utføre lederoppgaver. Målet for kurset er å gi lederne oversikt over de funksjonene de kan bruke for å utføre lederoppgaver i systemet, som blant annet foredeling og oppfølging av saker og dokumenter. Etter endt kurs vil leder kjenne hvilke muligheter hun/han har ift å utføre lederoppgaver i 360. Fordeling Omfordeling Godkjenning og kommentering Søk og favoritter Sette opp personlig skrivebord Rapporter og statistikker Rettigheter ½ dag (3 timer) Grunnleggende Web- og Windows-kunnskaper. Det anbefales å gjennomføre 360 Grunnkurs Sluttbrukere. Skal leder i tillegg utføre saksbehandlingsoppgaver, som for eksempel å lagre eposter og dokumenter og evt behandle dem, er dette kurset en forutsetning. Software Innovation Side 10

11 Inntil 10 deltagere. 360 Møte- og utvalgmodul (eksterne møter) Møte- og utvalgssekretærer. Dette kurset passer for de som skal administrere politiske møter og utvalg, eller andre som ønsker å lære hvordan denne modulen fungerer. Registrere politiske partier og politikere Registrere utvalg, medlemmer og møter Opprette saksframlegg og sende dem til behandling i utvalg Forberede møtet / agenda Produsere møteinnkalling Administrere oppmøte Lage protokoll og vedtak 1 dag (6 timer) Grunnkurs Sluttbrukere. Grunnleggende web- og Windows-kunnskaper. Kurset er tiltenkt utvalgssekretærer som i utgangspunktet kan faget. Inntil 10 deltakere. 360 Minikurs i Møte- og utvalgmodul (eksterne møter) Møte- og utvalgssekretærer. Forutsetninger Dette kurset krever en del kursdata, så det holdes kun mot SI sin kursbase. Dette kurset passer for de som kun ønsker en kort gjennomgang av MU modulen og hvordan denne brukes. Dersom du er MU sekretær, er dette kurset ikke utfylltende nok. Da må du ta heldagskurset. Opprette møter på et eksisterende utvalg Forberede saksliste Produsere møteinnkalling Administrere oppmøte Lage protokoll og vedtak ½ dag (3 timer) Grunnkurs Sluttbrukere. Grunnleggende web- og Windows-kunnskaper. Kurset er tiltenkt utvalgssekretærer som i utgangspunktet kan faget. Software Innovation Side 11

12 Inntil 10 deltakere. 360 Interne møter De som skal opprette og administrere interne styrer, råd og utvalg. Kurset passer for de som skal bruke modulen Interne møter. Dette er en forenklet versjon i forhold til MU modulen, og passer for de som trenger trenger verktøy for å håndtere møter som utføres i faste utvalg, fagrupper, styrer el.l. Hvordan registrere utvalget, medlemmer/vara/møteleder og møtene de skal ha. Hvordan opprette møtedokumentene og agendapunkter for møtene Hvordan sende innkalling Opprette møtereferat, registrere oppmøte, avgjørelser og ferdigstille møte. ½ dag (3 timer) Grunnkurs Sluttbrukere. Grunnleggende web- og Windows-kunnskaper. Inntil 10 deltakere. 360 emeetings administrator kurs Brukere med rollen Utvalgssekretærer - Brukere som skal administrere og publisere møter i 360 emeetings. Etter endt kurs skal deltaker ha fått en forståelse av hvordan publiseringsløsningen 360 emeetings er bygd opp, hvordan man bruker funksjonene i løsningen for å opprette utvalg og tilhørende medlemmer, samt hvordan man publiserer møter i løsningen (fra Public 360 og manuelt ved å laste opp filer). I tillegg vil deltaker få en innføring i prinsipper for etterbehandling og eventuell sletting av saker/møter/utvalg, samt tilgangskontroll. til løsning o Pålogging o URLer i bruk o Navigering i løsning Tilgangskontroll o Sikkerhet ved pålogging o Hvilke møtedeltakere ser hvilke utvalg/møter Opprette nytt utvalg Tilknytte medlemmer til utvalg Publisering av møte Software Innovation Side 12

13 o Håndtering av saker unntatt offentligheten Prinsipper for etterbehandling/ettersending av møte Sletting av saker/møter/utvalg utstyr ½ dag (3 timer) Grunnleggende kunnskap til 360 og Møte og utvalgs-modulen. Det er en fordel om bruker kjenner til SharePoint, men ikke nødvendig. PC med tilgang til emeetings sharepoint løsning for administrasjon, ipad for å illustrere og verifisere publisert møte. Inntil 10 deltakere 360 Plan- og byggesak (teknisk sak) Saksbehandlere som skal benytte eiendomsmodulen i 360 Etter endt kurs skal deltaker kjenne til funksjonene for å kunne utføre oppgaver i forbindelse med plan- og byggesaker. og sted Kort repetisjon av 360 Søke Opprette saker ogokumenter Produsere filer Hvordan supplere en sak med Gnr/Bnr, Saksparter m.m. Integrasjon mot kart Vis eiendom Hent naboliste Opprette og benytte forløpsmaler Håndtere tidsforbruk (bransjetid og saksbehandlingstid) Produsere brev med standardtekster 1 dag (6 timer). Grunnkurs Sluttbrukere, grunnleggende web- og Windows-kunnskaper. Antall deltagere Inntil 10 deltagere Software Innovation Side 13

14 360 Minikurs i Plan- og byggesak (teknisk sak) Saksbehandlere som skal følge opp byggesaker registrert i eiendomsmodulen i 360 Forutsetninger Dette kurset krever en del kursdata, så det holdes kun mot SI sin kursbase. Etter endt kurs skal deltaker kjenne til hovrdan de legger til Gnr/Bnr, slår opp mot kart, bruker forløpsmaler og bruker standartekster i forbindelse med plan- og byggesaker. Skal du kunne Teknisk sak godt, er dette kurset ikke tilstrekkelig (da må heldagskurset brukes). og sted Hvordan supplere en sak med Gnr/Bnr, Saksparter m.m. på eksisterende byggesak Integrasjon mot kart Vis eiendom Opprette og benytte forløpsmaler Håndtere tidsforbruk (bransjetid og saksbehandlingstid) Produsere brev med standardtekster Tips rundt søk på byggessaker ½ dag (3 timer). Grunnkurs Sluttbrukere, grunnleggende web- og Windows-kunnskaper. Antall deltagere Inntil 10 deltagere 360 Innsynsbegjæring Saksbehandlere som skal behandle innsynsbegjæringer. Etter endt kurs skal deltaker kjenne til hvordean innsynsbegjæringer behandles og ekspederes Hvordan kommer innsynsbegjæringer inn Hvordan gjøre vedtak Hvordan eksepdere svar 1 time. Kan godt legges som tillegg på et annet standardkurs. Grunnkurs Sluttbrukere, grunnleggende web- og Windows-kunnskaper. Antall deltagere Inntil 10 deltagere Software Innovation Side 14

15 Software Innovation Side 15

Møte- og utvalgsbehandling Public 360 UiS

Møte- og utvalgsbehandling Public 360 UiS Møte- og utvalgsbehandling Public 360 UiS UiS 2017 Innhold Generelt om utvalgsmodulen... 1 1.Opprettelse av Utvalg... 1 2. Opprette saksfremlegg melde inn saker til et møte (saksbehandler)... 2 3. Utvalgssekretærens

Detaljer

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU 1 Venstremenyen i web-klienten og menyen i Outlook Versjon/dato for revisjon: 10.09.2017 P360-klient: Web og Outlook Utarbeidet av: Monica Blomli Dato: 24.09.2014 Ansvarlig:

Detaljer

Corporater akademiet 2015

Corporater akademiet 2015 Corporater akademiet 2015 1 Innholdsfortegnelse Kurskalender 2015... 3 1. Corporater EPM v4 Administrator 1 og 2... 4 2. Corporater EPM Beste praksis ved implementasjon... 4 3. Corporater Teknikk og integrasjon...

Detaljer

Møte- og utvalgsmodulen i P360 for saksbehandlere og ledere ved HiOA SDI Seksjon for dokumentasjons- og informasjonsforvaltning

Møte- og utvalgsmodulen i P360 for saksbehandlere og ledere ved HiOA SDI Seksjon for dokumentasjons- og informasjonsforvaltning 11. AUGUST 2017 Møte- og utvalgsmodulen i P360 for saksbehandlere og ledere ved HiOA SDI Seksjon for dokumentasjons- og informasjonsforvaltning Oppmelding av saksframlegg For å melde opp et saksfremlegg

Detaljer

360 emeetings. -Papirløse møter på ipad eller iphone

360 emeetings. -Papirløse møter på ipad eller iphone 360 emeetings -Papirløse møter på ipad eller iphone 360 emeetings for Apple ios 360 emeetings - en løsning med multitouch og et levende brukergrensesnitt. 360 emeetings hjelper deg og din virksomhet med

Detaljer

Erfaringer fra bytte av sak-arkivsystem i Rana kommune fra Esa til ephorte

Erfaringer fra bytte av sak-arkivsystem i Rana kommune fra Esa til ephorte Erfaringer fra bytte av sak-arkivsystem i Rana kommune fra Esa til ephorte serviceavdelingen Mål for anskaffelsen «Rana kommune har som mål å samhandle internt og eksternt på en sikker, effektiv og miljøvennlig

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal. Installere systemet

Huldt & Lillevik Ansattportal. Installere systemet Huldt & Lillevik Ansattportal Installere systemet Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Installere Ansattportal... 3 Tekniske krav (Windows og web)... 3 Servere og nettverk... 3.NET Rammeverk 3.5 må

Detaljer

360 eworker. Appen som gjør det enda enklere å jobbe i 360 - Saksbehandling og dokumenthåndtering fra ipad

360 eworker. Appen som gjør det enda enklere å jobbe i 360 - Saksbehandling og dokumenthåndtering fra ipad 360 eworker Appen som gjør det enda enklere å jobbe i 360 - Saksbehandling og dokumenthåndtering fra ipad 360 eworker - Appen som gjør det enda enklere å jobbe i 360 Jobb med saksbehandlingsoppgaver, dokumenter

Detaljer

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU. 2 Nytt saksfremlegg Versjon/dato for revisjon:

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU. 2 Nytt saksfremlegg Versjon/dato for revisjon: BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU 2 Nytt saksfremlegg Versjon/dato for revisjon: 17.10.2017 P360-klient: Outlook og web Utarbeidet av: Monica Blomli Dato: 09.11.2015 Ansvarlig: Dokumentsenteret Formålet

Detaljer

Vedlegg 3 ephorte brukerveiledning for utvalgssekretær 1

Vedlegg 3 ephorte brukerveiledning for utvalgssekretær 1 Vedlegg 3 ephorte brukerveiledning for utvalgssekretær 1 Innhold 1. Oppstart og innlogging... 3 1. Registrere og vedlikeholde medlemmer... 3 2. Oppsett av sakskart... 4 3. Oppsett av faste saker... 4 4.

Detaljer

September 2012 MYRAUNET CONSULTING KURSKATALOG. Gjelder for 2012 Myraunet Consulting

September 2012 MYRAUNET CONSULTING KURSKATALOG. Gjelder for 2012 Myraunet Consulting September 2012 MYRAUNET CONSULTING KURSKATALOG Gjelder for 2012 Myraunet Consulting Kurskatalog Denne kurskatalog inneholder kurs som tilbys fra Myraunet Consulting. Undertegnede har 30 års erfaring med

Detaljer

Møte- og utvalgsmodulen i P360 for saksbehandlere og ledere ved HiOA SDI Seksjon for dokumentasjons- og informasjonsforvaltning

Møte- og utvalgsmodulen i P360 for saksbehandlere og ledere ved HiOA SDI Seksjon for dokumentasjons- og informasjonsforvaltning 09.01.2018 Møte- og utvalgsmodulen i P360 for saksbehandlere og ledere ved HiOA SDI Seksjon for dokumentasjons- og informasjonsforvaltning 1 Klikk på Notater nederst til høyre for å se notater til slider.

Detaljer

Public 360 KDRS 20.11.2012

Public 360 KDRS 20.11.2012 Public 360 KDRS 20.11.2012 Tema for dagen Bevaring Avlevering Agenda 1 Tema for dagen, forventninger 2 Hvem vi er 3 Hensyn som må tas, litt om Public 360 4 Bevaring 5 Avlevering 6 Oppsummering Hvem er

Detaljer

Januar 2017 MYRAUNET CONSULTING KURSKATALOG. Gjelder for 2017 Myraunet Consulting

Januar 2017 MYRAUNET CONSULTING KURSKATALOG. Gjelder for 2017 Myraunet Consulting Januar 2017 MYRAUNET CONSULTING KURSKATALOG Gjelder for 2017 Myraunet Consulting Kurskatalog Denne kurskatalog inneholder kurs som tilbys fra Myraunet Consulting. Undertegnede har over 30 års erfaring

Detaljer

Øk verdien av din DocuLive-løsning

Øk verdien av din DocuLive-løsning DocuLive Øk verdien av din DocuLive-løsning I produktet DocuLive har vi de siste årene jobbet med primærfokus å støtte nye versjoner av server operativsystemer, databaser og MS Office, implementere ny

Detaljer

Vedlegg 3 ephorte brukerveiledning for utvalgssekretær 1

Vedlegg 3 ephorte brukerveiledning for utvalgssekretær 1 Vedlegg 3 ephorte brukerveiledning for utvalgssekretær 1 Innhold 1. Oppstart og innlogging... 3 1. Registrere og vedlikeholde medlemmer... 3 2. Oppsett av sakskart... 4 3. Oppsett av faste saker... 4 4.

Detaljer

ACOS WebSak. Vedtaksbrev og oppmelding til ACOS Møte. Brukerdokumentasjon. for saksbehandlere. Mars Fra versjon

ACOS WebSak. Vedtaksbrev og oppmelding til ACOS Møte. Brukerdokumentasjon. for saksbehandlere. Mars Fra versjon ACOS WebSak Vedtaksbrev og oppmelding til ACOS Møte Brukerdokumentasjon for saksbehandlere Mars 2015 Fra versjon 4.0.13 Vilkår for bruk av dokumentet Uautorisert reproduksjon, redigering, publisering og

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal. Installere systemet

Huldt & Lillevik Ansattportal. Installere systemet Huldt & Lillevik Ansattportal Installere systemet Innholdsfortegnelse INSTALLERE ANSATTPORTAL... 3 TEKNISKE KRAV (WINDOWS OG WEB)... 3 SERVERE OG NETTVERK... 3 MICROSOFT.NET RAMMEVERK 4.0 MÅ VÆRE INSTALLERT...

Detaljer

Kravspesifikasjon Digital distribusjon av sakspapirer

Kravspesifikasjon Digital distribusjon av sakspapirer Kravspesifikasjon Digital distribusjon av sakspapirer Kravspesifikasjon 1.1. Tilbudets omfang og fylkeskommunens forventninger Aust-Agder fylkeskommune ber om tilbud på verktøy som legger til rette for

Detaljer

Publiseringsløsning for internettsider

Publiseringsløsning for internettsider Publiseringsløsning for internettsider Hva er Edit? Edit er et verktøy for publisering og vedlikehold av nettsider. Tidligere har det å vedlikeholde en nettside vært en tungvinn prosess, men nå kan alle

Detaljer

HEMIT EKSTRANETT HVORDAN GJØR JEG DET? 03 Laste opp dokumenter

HEMIT EKSTRANETT HVORDAN GJØR JEG DET? 03 Laste opp dokumenter HEMIT EKSTRANETT HVORDAN GJØR JEG DET? 03 Laste opp dokumenter Introduksjon Denne brukerveiledningen er laget for Hemit Ekstranettportal. (https:\\ekstranett.helse-midt.no\) I dette dokumentet tar vi for

Detaljer

Sikker Digital Post og Public 360. Norsk Arkivråd

Sikker Digital Post og Public 360. Norsk Arkivråd Sikker Digital Post og Public 360 Norsk Arkivråd Et ledende skandinavisk programvarehus Mer enn 29 års erfaring med programvare for dokumenthåndtering og saksbehandling 350 ansatte fordelt på kontorer

Detaljer

Rutiner dokumenthåndtering for saksbehandlere

Rutiner dokumenthåndtering for saksbehandlere ARKIV - Dokumenthåndtering Versjon: 1.0 ID: 2548 Gyldig fra: 05.09.2012 Forfatter: Hilde Simonsen Kvisle (Fagleder arkiv) Revisjonsfrist: 05.09.2013 Godkjent av: Knut Erik Lippert (Informasjonssjef) Rutiner

Detaljer

Rådmann. Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 15/ Trine Christensen

Rådmann. Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 15/ Trine Christensen Ås kommune Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat - FIKS Postboks 195 1431 ÅS Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 15/00616-28 Trine Christensen 20.07.2016 K-sak 69/15: Tilbakemelding på forvaltningsrevisjonsrapport

Detaljer

ErgoGroup AS eway Nydalsveien 28 Postboks 4364 Nydalen 0402 Oslo Tlf.: +47 23 14 50 00 Faks: +47 23 14 50 01 www.ergogroup.no www.eway.

ErgoGroup AS eway Nydalsveien 28 Postboks 4364 Nydalen 0402 Oslo Tlf.: +47 23 14 50 00 Faks: +47 23 14 50 01 www.ergogroup.no www.eway. Hva er eway? eway er en portal og plattform for samarbeid internt i en organisasjon og med organisasjonens partnere og kunder. Gjennom portalen forenkles og effektiviseres arbeidsprosesser knyttet til

Detaljer

Oppskrift for saksbehandlere i Pureservice

Oppskrift for saksbehandlere i Pureservice Oppskrift for saksbehandlere i Pureservice Logg på agentsiden Logg inn på http://selvbetjening.mrfylke.no/agent/ Logg på ved å klikke på «Logg inn med din Microsoft Windows konto» eller opprette passord

Detaljer

Moderne og brukervennlig læringsplattform (LMS) for din bedrift

Moderne og brukervennlig læringsplattform (LMS) for din bedrift Moderne og brukervennlig læringsplattform (LMS) for din bedrift www.e-learning.no Bruksområder Vi tilbyr en komplett løsning Forfatterverktøy Brukervennlig verktøy for produksjon av kurs Integrerte kunnskapstester

Detaljer

Møte- og utvalgsmodulen i P360 for saksbehandlere ved Høgskolen i Oslo og Akershus SDI Seksjon for dokumentasjons- og informasjonsforvaltning

Møte- og utvalgsmodulen i P360 for saksbehandlere ved Høgskolen i Oslo og Akershus SDI Seksjon for dokumentasjons- og informasjonsforvaltning 24.01.2018 Møte- og utvalgsmodulen i P360 for saksbehandlere ved Høgskolen i Oslo og Akershus SDI Seksjon for dokumentasjons- og informasjonsforvaltning 1 Klikk på Notater nederst til høyre for å se notater

Detaljer

Veileder for ledere i Public 360. Innhold. UiS 2017

Veileder for ledere i Public 360. Innhold. UiS 2017 Veileder for ledere i Public 360 UiS 2017 Innhold Formålet med veilederen... 2 1. Lederrollen... 2 1.1 Roller i Public 360... 2 1.2 Bytte mellom lederrolle og saksbehandlerrolle... 2 1.3 Stedfortreder...

Detaljer

I databasen ligger det over 100 tabeller. De henger sammen dels via synlige koder, dels via usynlige interne ID-er. De ser man normalt bare når det

I databasen ligger det over 100 tabeller. De henger sammen dels via synlige koder, dels via usynlige interne ID-er. De ser man normalt bare når det 1 2 3 4 I databasen ligger det over 100 tabeller. De henger sammen dels via synlige koder, dels via usynlige interne ID-er. De ser man normalt bare når det dukker opp tall i oversikter eller man får meldingen

Detaljer

..en voteringsløsning for effektiv administrasjon og gjennomføring av møter

..en voteringsløsning for effektiv administrasjon og gjennomføring av møter EVRY s voteringsløsning evote..en voteringsløsning for effektiv administrasjon og gjennomføring av møter Faglig forum for formannskapssekretærer 4. juni - Bergen Torleiv Næss / Tone Fjeller 2 Det gode

Detaljer

palmar.brunvold@ibisikt.no K 2000 esak NOARK-4 Litt om NOARK-4 funksjonalitet i forhold til K 2000 esak Basis K 2000 esak versjon 5.3 Kan kjøres som KOARK, standard, NOARK-3 eller NOARK-4 De fleste felt

Detaljer

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU. 2 UTVALGSBEHANDLING Versjon/dato for revisjon:

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU. 2 UTVALGSBEHANDLING Versjon/dato for revisjon: BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU 2 UTVALGSBEHANDLING Versjon/dato for revisjon: 09.10.2017 P360-klient: Web Utarbeidet av: Monica Blomli Dato: 13.02.2017 Ansvarlig: Dokumentsenteret Formålet til veiledningen:

Detaljer

360 Management Reporting. Jørn Ivar Fjeldstad, Affecto

360 Management Reporting. Jørn Ivar Fjeldstad, Affecto 360 Management Reporting Jørn Ivar Fjeldstad, Affecto Innhold Hvem er Affecto og hvordan samarbeider vi med SI? 360 Management Reporting - Litt historikk - Overordnet om modulen - Merverdi av modulen -

Detaljer

Rutine for møtesekretær møtebehandling

Rutine for møtesekretær møtebehandling Rutine for møtesekretær møtebehandling Sist oppdatert mars 2013 Innholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Omfang... 3 3 Rollebeskrivelser... 3 3.1 Møtesekretær... 3 3.2 Utvalgsleder... 3 4 Definisjoner... 4

Detaljer

GENERELL BRUKERVEILEDNING WEBLINE

GENERELL BRUKERVEILEDNING WEBLINE Side 1 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL MED DOKUMENTET... 3 2. TILGANG TIL PORTALEN... 4 3. TILGJENGELIGE TJENESTER/MODULER... 5 3.1 ADMIN... 5 3.2 NORDIC CONNECT/IP VPN... 5 3.3 INTERNETT INFORMASJON...

Detaljer

InfoRed Publisering. - produktbeskrivelse. TalkPool WebServices Postboks Åneby

InfoRed Publisering. - produktbeskrivelse.  TalkPool WebServices Postboks Åneby InfoRed Publisering - produktbeskrivelse www.talkpool.no TalkPool WebServices Postboks 90 1484 Åneby InfoRed Produktbeskrivelse 2 Sammendrag InfoRed Publisering er produktet for å administrere en hel informasjonstjeneste,

Detaljer

edocs DM og SharePoint med «SeeUnity»

edocs DM og SharePoint med «SeeUnity» edocs DM og SharePoint med «SeeUnity» -Sindre Rønning CTO SharePoint LETT!! (SharePoint) One size fits all..? Enkeltpersoner -Tilfeldig innhold - Løs struktur - Fritt for styring Prosjektgrupper (SharePoint)

Detaljer

Brukerdokumentasjon. Outlook2Ephorte Gecko Informasjonssystemer AS Jarle Trydal

Brukerdokumentasjon. Outlook2Ephorte Gecko Informasjonssystemer AS Jarle Trydal Outlook2Ephorte 4.3 01.03.2016 Gecko Informasjonssystemer AS Jarle Trydal INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 INNLEDNING... 3 OVERORDNET BESKRIVELSE... 3 Støttede versjoner... 3 Generelle forutsetninger...

Detaljer

Oppretting av møte: 1: Logg inn som «Utvalgssekretær».

Oppretting av møte: 1: Logg inn som «Utvalgssekretær». Oppretting av møte: 1: Logg inn som «Utvalgssekretær». 2: Gå til «Utvalgsbehandling» og «Alle utvalg» for å opprette et møte. 3: Velg utvalget du vil opprette møte i. 4: Under punktet for «Møter» kan du

Detaljer

Brukerveiledning om arkiv 1. Kort og godt om arkivtjenesten ved UiT... 3 2. Om saksbehandlings- og arkivsystemet ephorte + litt til... 3 3.

Brukerveiledning om arkiv 1. Kort og godt om arkivtjenesten ved UiT... 3 2. Om saksbehandlings- og arkivsystemet ephorte + litt til... 3 3. Brukerveiledning om arkiv 1. Kort og godt om arkivtjenesten ved UiT... 3 2. Om saksbehandlings- og arkivsystemet ephorte + litt til... 3 3. Hva skal registreres og arkiveres?... 5 4. Saks- og journalpostbegrepet...

Detaljer

MRS Medisinske Registreringssystem Helse Midt-Norge. Mats B. Pettersen, Monica Ramberg Trondheim 9. oktober 2007

MRS Medisinske Registreringssystem Helse Midt-Norge. Mats B. Pettersen, Monica Ramberg Trondheim 9. oktober 2007 MRS Medisinske Registreringssystem Helse Midt-Norge Mats B. Pettersen, Monica Ramberg Trondheim 9. oktober 2007 Overordnet MRS er et rammeverk for å utvikle registreringssystemer på web. Ett system - flere

Detaljer

Håndbok for Office 365

Håndbok for Office 365 ProCloud As P Håndbok for Office 365 Nyttige brukertips for å få mer ut av din løsning Geir Hogstad 2012 w w w. p r o c l o u d 3 6 5. n o Innholdsfortegnelse Forord... 2 Komme i gang med dokumentbiblioteker....

Detaljer

Moderne og brukervennlig læringsplattform (LMS) for din bedrift

Moderne og brukervennlig læringsplattform (LMS) for din bedrift Moderne og brukervennlig læringsplattform (LMS) for din bedrift www.e-learning.no Bruksområder Vi tilbyr en komplett løsning Forfatterverktøy Brukervennlig verktøy for produksjon av kurs Integrerte kunnskapstester

Detaljer

Installasjon av OneStop Reporting Produktene på Terminalserver

Installasjon av OneStop Reporting Produktene på Terminalserver Installasjon av OneStop Reporting Produktene på Terminalserver Innhold 1 Introduksjon 2 Planlegging 3 Installasjon 4 Eksempel 2010 OneStop Reporting http://www.onestopreporting.com support@onestopreporting.com

Detaljer

Vedlegg 3 ephorte brukerveiledning for utvalgssekretær 1

Vedlegg 3 ephorte brukerveiledning for utvalgssekretær 1 Vedlegg 3 ephorte brukerveiledning for utvalgssekretær 1 Innhold 1. Oppstart og innlogging... 3 2. Registrere og vedlikeholde medlemmer... 3 3. Oppsett av sakskart... 4 4. Oppsett av faste saker... 4 5.

Detaljer

KORTVERSJON MØTEBEHANDLING 18.02.2009

KORTVERSJON MØTEBEHANDLING 18.02.2009 Møtebehandling består av følgende oppgaver: Før møtet: gå igjennom kølisten for å se hvilke saker som er meldt opp til behandling overfører de sakene som er ferdigstilt til sakskartet tildele sakene et

Detaljer

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU. 2 Besvar eller avskriv brev/notat Versjon/dato for revisjon: 01.10.2014

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU. 2 Besvar eller avskriv brev/notat Versjon/dato for revisjon: 01.10.2014 BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU 2 Besvar eller avskriv brev/notat Versjon/dato for revisjon: 01.10.2014 P360-klient: Outlook og web Utarbeidet av: Monica Narum Dato: 01.10.2014 Ansvarlig: Arkivet/Dokumentsenteret

Detaljer

Innføring i. Grunnkurs for saksbehandlere SENTRALE BEGREP. Elektronisk arkiv og saksbehandling ved Høgskolen i Telemark. 2009-02-17 Jorunn Pedersen

Innføring i. Grunnkurs for saksbehandlere SENTRALE BEGREP. Elektronisk arkiv og saksbehandling ved Høgskolen i Telemark. 2009-02-17 Jorunn Pedersen Innføring i Grunnkurs for saksbehandlere SENTRALE BEGREP Elektronisk arkiv og saksbehandling ved Høgskolen i Telemark 2009-02-17 Jorunn Pedersen Innhold : Noark- 4... 3 Sak (saksmapper/mapper)... 3 Journalpost...

Detaljer

Releasenotes. Visma AutoPay. Versjon 3.2.10

Releasenotes. Visma AutoPay. Versjon 3.2.10 Releasenotes Visma AutoPay Versjon 3.2.10 Sist revidert: 11.11.2014 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... I VISMA AUTOPAY 3.2.10... 1 INNLEDNING... 1 NY OG OPPDATERT BRUKERDOKUMENTASJON... 1 OPPGRADERING

Detaljer

fleksibilitet når det gjelder geografisk plassering og etablerte arbeidsrutiner. Qubic cms

fleksibilitet når det gjelder geografisk plassering og etablerte arbeidsrutiner. Qubic cms Qubic cms Qubic cms publiseringsverktøy tilbyr avanserte, men lettfattelige løsninger for å publisere innhold på internett. Ved å bestå av flere forskjellige moduler, som både kan legges til og skreddersys,

Detaljer

Brukerkurs saksbehandling og ledelse

Brukerkurs saksbehandling og ledelse Versjon: 2 Dato: 28.10.16 evry.com Kursdokumentasjon Brukerkurs saksbehandling og ledelse Med bruk av Elements Saksbehandler og Elements Leder Kursnavn: Elements Saksbehandling og -Leder Side 2/35 Innhold

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING

INSTALLASJONSVEILEDNING Mamut Installasjonsveiledning INSTALLASJONSVEILEDNING OPPDATERING TIL VERSJON 6.1 DETALJERT STEG-FOR-STEG VEILEDNING I HVORDAN INSTALLERE/OPPDATERE DITT MAMUT-PROGRAM Mamut Kunnskapsserie, nr. 6-2006 2

Detaljer

ARBEIDSOPPGAVER for arkivarer ved Sentralarkivet

ARBEIDSOPPGAVER for arkivarer ved Sentralarkivet ARBEIDSOPPGAVER for arkivarer ved Sentralarkivet Prioritering Veiledning av ledere, saksbehandlere og superbrukere. Veilede saksbehandlere/ledere i bruk av ephorte. Være i dialog med/veilede superbrukerne

Detaljer

GJELDER kurs seminar fjernopplæring

GJELDER kurs seminar fjernopplæring GJELDER 2012 kurs seminar fjernopplæring FORORD Daldata er totalleverandør innen IKT-produkter og - tjenester. Det innebærer at vi også arrangerer ulike kurs, samt tilbyr opplæring via andre plattformer.

Detaljer

Friheten ved å ha Office på alle enhetene dine

Friheten ved å ha Office på alle enhetene dine Hva er Office 365? Hva er Office 365? Office er nå en abonnementstjeneste hvor bedriften vil ha enda flere muligheter til å opprettholde produktiviteten, uansett hvor du jobber fra. Med Office som abonnement,

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING FOR DATAX REISEREGNING BEDRIFT

INSTALLASJONSVEILEDNING FOR DATAX REISEREGNING BEDRIFT Mamut datax Software INSTALLASJONSVEILEDNING FOR INSTALLASJONSVEILEDNING FOR DATAX REISEREGNING BEDRIFT VERSJON 4.0.1200 DETALJERT STEG-FOR-STEG VEILEDNING FOR HVORDAN INSTALLERE/OPPDATERE DIN VERSJON

Detaljer

Stikkord: Java EE, EJB, JSF, JPA, SWT, klient/tjener, Glassfish server, Application Client.

Stikkord: Java EE, EJB, JSF, JPA, SWT, klient/tjener, Glassfish server, Application Client. Stikkord: Java EE, EJB, JSF, JPA, SWT, klient/tjener, Glassfish server, Application Client. Studenter: Magnus Skomsøy Bae, Marius Eggen, Magnus Krane Klasse: 3ING, Systemutvikling Produserer redaksjonelle

Detaljer

ephorte5 Saksbehandling og arkiv gjort enkelt ephorte hjelper deg med å bruke, styre og dele virksomhetens dokumenter gjennom hele deres levetid

ephorte5 Saksbehandling og arkiv gjort enkelt ephorte hjelper deg med å bruke, styre og dele virksomhetens dokumenter gjennom hele deres levetid Saksbehandling og arkiv gjort enkelt ephorte hjelper deg med å bruke, styre og dele virksomhetens dokumenter gjennom hele deres levetid 2 Saksbehandling og arkiv gjort enkelt Ledere og saksbehandlere som

Detaljer

Småteknisk Cantor Controller installasjon

Småteknisk Cantor Controller installasjon Cantor AS Småteknisk Cantor Controller installasjon 10.10.2012 INSTALLASJON OG OPPSETT AV CANTOR CONTROLLER 3 Nedlasting av programfiler 3 Nyinstallasjon server / enbruker 3 A. Controller instansen som

Detaljer

Priser første halvår 2015. Kurs levert av Qualisoft første halvår 2015

Priser første halvår 2015. Kurs levert av Qualisoft første halvår 2015 Kurs levert av Qualisoft første halvår 205 Priser første halvår 205 Påmelding: Mail: kurs@qualisoft.no Tlf: +47 5 87 00 00 Merk følgende: Ved for få antall påmeldte kan kurs avlyses inntil en uke før kursdato.

Detaljer

PaperLess Produktsammenligning og priser

PaperLess Produktsammenligning og priser 6. september 2013 Sammenligning av sine produkter 1. Finne korrekt -produkt For kunder som ikke ønsker å ha eget økonomisystem så er Klientaksess tilgjengelige på måndsbasis via e som bruker. Har du eget

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING

INSTALLASJONSVEILEDNING INSTALLASJONSVEILEDNING Oppdatering av ditt Mamut-system DETALJERT STEG-FOR-STEG VEILEDNING I HVORDAN OPPDATERE DIN VERSJON AV MAMUT BUSINESS SOFTWARE FRA VERSJON 9.0 ELLER NYERE Mamut Kunnskapsserie,

Detaljer

Funksjonell løsningsbeskrivelse. Business 360. 4.1 Servicepack 3

Funksjonell løsningsbeskrivelse. Business 360. 4.1 Servicepack 3 Funksjonell løsningsbeskrivelse Business 360 4.1 Servicepack 3 1 Innhold 1. INNLEDNING... 4 1.1 Formål... 4 1.2 Business 360 - innhold... 4 2. 360 I FORSKJELLIGE GRENSESNITT... 5 3. 360 ELEMENTER... 6

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal. - en tilleggsmodul til Huldt & Lillevik Lønn. Teknisk beskrivelse

Huldt & Lillevik Ansattportal. - en tilleggsmodul til Huldt & Lillevik Lønn. Teknisk beskrivelse Huldt & Lillevik Ansattportal - en tilleggsmodul til Huldt & Lillevik Lønn Teknisk beskrivelse Huldt & Lillevik er trygghet Trygghet er å vite at løsningen du bruker virker, hver eneste dag, enkelt og

Detaljer

Publiseringsveiledning for www.tromsfylke.no

Publiseringsveiledning for www.tromsfylke.no Publiseringsveiledning for www.tromsfylke.no Sist oppdatert 09.07.2013 av Khalil Dahbi Innholdsliste 1. Side:... 3 a. Lage en ny side:... 3 b. Endre innstilling til en side:... 3 c. Slette en side:...

Detaljer

Kultur for læring. SITS - Torun Stubsjøen, opplæringsansvarlig

Kultur for læring. SITS - Torun Stubsjøen, opplæringsansvarlig Kultur for læring SITS - Torun Stubsjøen, opplæringsansvarlig Agenda Skatteetaten benytter seg av mange opplæringsformer Aldri nok opplæring - hvorfor er det så vanskelig å nå frem innen arkiv- og dokumenthåndtering?

Detaljer

Huldt & Lillevik Reise. Oppgradering. Aditro HRM AS

Huldt & Lillevik Reise. Oppgradering. Aditro HRM AS Huldt & Lillevik Reise Oppgradering Aditro HRM AS Oppdatert pr. 29. mai 2009 Innholdsfortegnelse Om denne veiledningen...2 Installere serverfiler... 2 Oppgradere arbeidsstasjoner ved automatisk oppgradering...

Detaljer

1. Intro om SharePoint 2013

1. Intro om SharePoint 2013 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Intro om SharePoint 2013 Stein Meisingseth 09.08.2013 Lærestoffet er utviklet for faget LO205D Microsoft SharePoint 1. Intro om SharePoint

Detaljer

Remote Desktop Services

Remote Desktop Services Brukerveiledning Remote Desktop Services Fra Eltele AS 1 Innholdsfortegnelse Multi-Faktor Autentisering... 3 Pålogging... 3 Web Interface (anbefales)... 4 RemoteApp på Skrivebord... 6 Remote Desktop Klient

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Webhotelltjenester

Tjenestebeskrivelse Webhotelltjenester Tjenestebeskrivelse Webhotelltjenester Sist endret: 2004-12-01 Innholdsfortegnelse 1 INTRODUKSJON... 3 1.1 GENERELT... 3 1.2 NYTTEVERDI WEBHOTELLTJENESTER FRA TELENOR... 3 2 FUNKSJONALITET... 4 2.1 INNHOLD

Detaljer

Litt om meg selv Innleid prosjektleder fra Bouvet Prosjektleder for utvikling av BiRK Barnevern Informasjon Registrering og Kvalitet Representerer her

Litt om meg selv Innleid prosjektleder fra Bouvet Prosjektleder for utvikling av BiRK Barnevern Informasjon Registrering og Kvalitet Representerer her Fra fagsystem til sak- og arkivløsning Et eksempel på hvordan fagsystemer kan integreres mot arkivsystemer Paul Hallan Svendsen BiRK Prosjektleder Barne-, ungdoms- og familieetaten 1 Sak og Portaldagene

Detaljer

ephorte grunnkurs for saksbehandlere

ephorte grunnkurs for saksbehandlere ephorte grunnkurs for saksbehandlere Grunnleggende ephorte-kunnskap Dette skal vi gjennomgå: Hvorfor benytte ephorte Bli kjent med skjermbildet Opprette saksmappe Behandle brev og notater (opprette og

Detaljer

Tilgangsstyring i PUBLIC 360

Tilgangsstyring i PUBLIC 360 Tilgangsstyring i PUBLIC 360 Innholdsfortegnelse TILGANGSKODER...2 ARV AV INSTILLINGER FRA SAK TIL DOKUMENT GRADERING PÅ FILNIVÅ...2 BRUK AV OFFENTLIG OG INTERN TITTEL...3 TILGANGSGRUPPER...4 MEDLEMSKAP

Detaljer

Brukerdokumentasjon for LabOra portal - forfattere

Brukerdokumentasjon for LabOra portal - forfattere Brukerdokumentasjon for LabOra portal - forfattere Skin: Dnnbest-Grey-Skin1024 Skin: Metro7 Custom LabOra web-portal er et web-basert publiseringsprogram for publisering av informasjon på hjemmesider.

Detaljer

SENTRAL FELLES KARTDATABASE. Geir Heksem

SENTRAL FELLES KARTDATABASE. Geir Heksem SENTRAL FELLES KARTDATABASE Geir Heksem AGENDA GISLINE mot QMS Hva er endringene for brukerne Matrikkel Andre FKB-data Andre data Plansynkronisering Litt om utrulling/installasjon Litt om kostnader serverkrav/tekniske

Detaljer

servicetorg24:7 Bli best på kundeservice

servicetorg24:7 Bli best på kundeservice servicetorg24:7 Bli best på kundeservice Servicetorg24:7 fra Sem & Stenersen Prokom De fleste kommunene har behov for en mer systematisk måte å registrere og følge opp henvendelser på. Bedre håndtering

Detaljer

Felleskatalogens Nedlastbare CD-rom/web. Installasjonsveiledning Server (Flerbruker) for Windows

Felleskatalogens Nedlastbare CD-rom/web. Installasjonsveiledning Server (Flerbruker) for Windows Felleskatalogens Nedlastbare CD-rom/web Installasjonsveiledning Server (Flerbruker) for Windows Beskrivelsen nedenfor viser hvordan man installerer Felleskatalogens Nedlastbare web som server løsning.

Detaljer

Vedlegg 1: Oversikt over noen mulige leverandører

Vedlegg 1: Oversikt over noen mulige leverandører Vedlegg 1: Oversikt over noen mulige leverandører OwnCloud / Owncloud Enterprise Owncloud er en open-source løsning, der det også finnes en enterprise-løsning. Owncloud støtter stort sett alle mulige bakenforliggende

Detaljer

BRUKERVEILEDNING AMESTO DOCARC DATO: 26.03.14

BRUKERVEILEDNING AMESTO DOCARC DATO: 26.03.14 BRUKERVEILEDNING AMESTO DOCARC DATO: 26.03.14 Innhold 1. Generelt... 3 2. DocArc Admin... 5 2.1 Rettigheter... 5 2.2 Definer ny strukturmal... 5 2.2.1 Opprett struktur... 5 2.2.2 Legg til mapper og undermapper...

Detaljer

Kursplan 2005. Velkommen til kurs i Uni Økonomi V3

Kursplan 2005. Velkommen til kurs i Uni Økonomi V3 Kursplan 2005 Velkommen til kurs i Uni Økonomi V3 Vi i Uni Micro AS har gleden av å presentere vår kursplan for høsten 2005. Kursplanen finner du også på våre internettsider www.unimicro.no. Her finner

Detaljer

ACOS OEP modul Oversikt over vår løsning

ACOS OEP modul Oversikt over vår løsning WebSak og einnsyn ACOS OEP modul Oversikt over vår løsning OEP Eksport Via dette programmet opprettes det xml-filer med metadata. Disse filene lastes så opp til OEP-portalen publisering) OEP Mottak Mottar

Detaljer

Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011

Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011 Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011 Innhold 1. Innledning... 1 2. Nedlasting... 2 3. Installasjon / oppgradering... 5 3.1 Installasjon av nødvendige tilleggskomponenter...

Detaljer

Læring. GUIDE: Opprette arrangementer. Registrere kurssted. Redigere dine innstillinger

Læring. GUIDE: Opprette arrangementer. Registrere kurssted. Redigere dine innstillinger Du må ha rollen Superbruker eller rollen Kursoppretter for å opprette kurs i KS Læring. Dette vil være synlig gjennom at du har en meny som heter Kursveiviseren øverst i venstre del av skjermen. Den som

Detaljer

Moderne samhandling gir konkurransefortrinn

Moderne samhandling gir konkurransefortrinn Moderne samhandling gir konkurransefortrinn IBM Smarter Business 7november Arne Berven IT sjef Vi skaper uforglemmelige øyeblikk Visjon Skal vi nå denne visjonen må vi fra IT funksjonen bidra til verktøy

Detaljer

360 Papirløse Møter - for ipad og Tablet PC

360 Papirløse Møter - for ipad og Tablet PC 360 Papirløse Møter - for ipad og Tablet PC Få tilgang til dagsorden og møtepapirer på en effektiv og engasjerende måte! 360_Papirløse Møder_paa_ipad_ver2.indd 1 23-11-2011 15:04:40 360 Papirløse Møter

Detaljer

og effektiv earkivforvaltning

og effektiv earkivforvaltning Uttrekks- og avleveringsmodul og effektiv earkivforvaltning Kort om: Hva påvirker og styrer «fremtiden»? ACOS Løsningskonsept og vår erfaring Uttrekk & avlevering i teori Uttrekk & avlevering i praksis

Detaljer

PUBLIC 360 BRUKERVEILEDNING

PUBLIC 360 BRUKERVEILEDNING PUBLIC 360 BRUKERVEILEDNING Gro Wisting Haugland, versjon 1 11.12.2013 Innhold INNLEDNING... 3 EKSEMPLER PÅ DOKUMENTTYPER SOM SKAL ARKIVERES I PUBLIC 360... 4 HJELP-FUNKSJONEN I PUBLIC 360... 5 ROLLER...

Detaljer

// Mamut Business Software Nyheter i Mamut Business Software og Mamut Online

// Mamut Business Software Nyheter i Mamut Business Software og Mamut Online // Mamut Business Software Nyheter i Mamut Business Software og Mamut Online Innhold Nyheter i Mamut Business Software versjon 18.0 2 Netthandel 2 Regnskap 2 Salg 4 Systemforbedringer 5 Nyheter i Mamut

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING OPPDATERING TIL VERSJON 5. Mamut Installasjonsveiledning DETALJERT STEG-FOR-STEG VEILEDNING I HVORDAN

INSTALLASJONSVEILEDNING OPPDATERING TIL VERSJON 5. Mamut Installasjonsveiledning DETALJERT STEG-FOR-STEG VEILEDNING I HVORDAN Mamut Installasjonsveiledning INSTALLASJONSVEILEDNING OPPDATERING TIL VERSJON 5 DETALJERT STEG-FOR-STEG VEILEDNING I HVORDAN OPPDATERE DITT DATAX-PROGRAM Mamut Kunnskapsserie, nr. 9-2005 2 SJEKKLISTE SJEKKLISTE

Detaljer

Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 20.april 2017

Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 20.april 2017 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 20.april 2017 SAK NR 21-2017 Styreportal - AdminControl Forslag til vedtak: 1. Styret ber administrerende

Detaljer

ACOS WebSak. Vedtaksbrev og oppmelding til ACOS Møte. Brukerdokumentasjon. for saksbehandlere m/ekstra info til systemansvarlig

ACOS WebSak. Vedtaksbrev og oppmelding til ACOS Møte. Brukerdokumentasjon. for saksbehandlere m/ekstra info til systemansvarlig ACOS WebSak Vedtaksbrev og oppmelding til ACOS Møte Brukerdokumentasjon for saksbehandlere m/ekstra info til systemansvarlig September 2015 Vilkår for bruk av dokumentet Uautorisert reproduksjon, redigering,

Detaljer

Kontor 2000 esak. Grunnkurs. Lunner kommune

Kontor 2000 esak. Grunnkurs. Lunner kommune Kontor 2000 esak Grunnkurs Lunner kommune 1 Dokumentasjon i offentlig forvaltning Krav om skriftlighet Forutsigbarhet Likebehandling Dokumentasjon av handlinger Offentlige organer plikter å ha arkiv og

Detaljer

Flytte Lønn 5.0 fra SQL 2000 til SQL 2005 / 2008

Flytte Lønn 5.0 fra SQL 2000 til SQL 2005 / 2008 Flytte Lønn 5.0 fra SQL 2000 til SQL 2005 / 2008 Før du flytter databasene til Lønn 5.0 fra SQL Server 2000 til SQL Server 2005 / 2008 må du ta backup av databasene. Hvis SQL Server 2005 /2008 ikke allerede

Detaljer

Postadresse Besøksadresse Kontakt Saksbehandler

Postadresse Besøksadresse Kontakt Saksbehandler Høgskolen i Telemark Sentral arkivfunksjon Brukerveiledning i for saksbehandlere ephorte versjon 2.1.8.09 september 2008 Innhold: Oppstart og pålogging...2 Skjermbildet...2 Venstremenyen...3 Verktøylinjen...4

Detaljer

DIPS Communicator 6.x. Installasjonsveiledning

DIPS Communicator 6.x. Installasjonsveiledning DIPS Communicator 6.x Installasjonsveiledning 11. oktober 2010 DIPS Communicator DIPS Communicator er en markedsledende kommunikasjons- og integrasjonsløsning for helsesektoren i Norge i dag. Systemet

Detaljer

Lønn 5.0. Veiledning for ASP leverandører

Lønn 5.0. Veiledning for ASP leverandører Lønn 5.0 Veiledning for ASP leverandører Om denne veiledningen Innhold Om denne veiledningen... 2 Installere første database og programmet... 2 Installere flere databaser på samme server... 2 Sette opp

Detaljer

Installasjon Huldt & Lillevik Lønn. Innhold

Installasjon Huldt & Lillevik Lønn. Innhold Innhold Installasjon Huldt & Lillevik Lønn... 2 Installere Huldt & Lillevik Lønn mot MS SQL Server eller eksisterende MS Express... 2 Krav til maskin og operativsystem... 2 Forberede installasjonen...

Detaljer

Automatisering av saksbehandlingsprosesser

Automatisering av saksbehandlingsprosesser Automatisering av saksbehandlingsprosesser Navn Atle Johansen Tittel? Enhet Seksjon for dokument og informasjonsforvaltning SDI Agenda Når og hvorfor skal vi automatisere saksbehandlingsprosesser? Avklaring

Detaljer

Dokumentmaler inneholderinformasjon som skal gjenbrukes for mange dokumenter: Layout, fast innhold og koder for standard variabelt innhold som tittel

Dokumentmaler inneholderinformasjon som skal gjenbrukes for mange dokumenter: Layout, fast innhold og koder for standard variabelt innhold som tittel 1 2 3 Dokumentmaler inneholderinformasjon som skal gjenbrukes for mange dokumenter: Layout, fast innhold og koder for standard variabelt innhold som tittel og dato. 4 Koder i dokumentet erstattes av innholdfra

Detaljer