Felles verdigrunnlag som vekstmotor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Felles verdigrunnlag som vekstmotor"

Transkript

1 # Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Felles verdigrunnlag som vekstmotor Conecto har fått Norges nest største finansaktør som eier. De gode holdningene i Conecto harmonerer godt med SpareBank 1 Gruppen sine verdier i følge administrerende direktør Kirsten Idebøen. side 4 Arbeidet følger deg bestandig side 6 Skjerpet finanslovgivning side 8 Større muskler for kjøp av portefølje side 11

2 INNHOLD Felles verdigrunnlag som vekstmotor 4 Arbeidet følger deg bestandig 6 Skjerpet finanslovgivning 8 En ny og betydelig aktør i inkassobransjen tar form Suksess i Kishenyi 10 Større muskler for kjøp av portefølje 11 Fortsatt økning i antall nye inkassosaker 12 4 Kontakt oss gjerne! Connected skal være et bindeledd mellom kundene og oss. Vi setter derfor pris på både spørsmål og meninger. Kontakt ansvarlig redaktør Lars Kåre Helsem på markedsavdelingens telefon: , eller e-post: Sparebank 1 Gruppens beslutning om å kjøpe aksjene i Conecto munnet ut i signering av aksjeavtalen 30. juni Sparebank 1 Gruppen eier fra før inkassoselskapet Actor. Actor og Conecto skal fusjoneres fra Med dette kjøpet har Sparebank 1 Gruppen tatt plassen som den 3. største aktøren i inkassobransjen. Frem til fusjonsdato skal det gjennomføres en rekke fusjonsforberedende tiltak. Det viktigste er sammensmeltingen av kulturene i de to selskapene. I et verdiprosjekt denne høsten sier samtlige ansatte sin mening om hvilke verdier som er viktigst for dem. De verdi begrepene som flest kan enes om gir et uttrykk for verdigrunnlaget i det nye selskapet. Dette vil representere selskapsidentiteten som skal kommuniseres til markedet. Actor og Conecto er komplementære på flere områder, blant annet på markedsfokus. Mens Actor har en stor bankportefølje, har Conecto en stor fakturaportefølje. Dette gir også kompetansemessig komplementaritet som styrker det fusjonerte selskapets evne til å levere gode og innovative løsninger til eksisterende og nye kundegrupper. Sammen vil Actor og Conecto bli en betydelig aktør i inkassomarkedet. Med avdelinger på Hamar, Gjøvik, Østerås, Drammen og Kristiansand har selskapet en god geografisk spredning. Hovedkontoret blir på Østerås i Bærum. Vi vil fremover gi dere mer informasjon om utviklingen av det nye selskapet og hvilke muligheter denne satsingen gir dere som kunder. Sverre O. Helsem Ansvarlig utgiver: Conecto AS Grini Næringspark Postboks Østerås Telefon: Ansvarlig redaktør: Lars Kåre Helsem Tekst og foto: Conecto og Nucleus AS Design: Nucleus AS Trykk: Rolf Ottesen AS Administrerende direktør 2 CONNECTED CONNECTED

3 Administrerende direktør i Sparebank 1 Gruppen, Kirsten Idebøen, tror det fusjonerte selskapet blir en sterk konkurrent i inkassomarkedet. I SpareBank 1 Gruppen AS har Conecto fått Norges nest største finansaktør som eier. Det forhindrer ikke at nærhet til kundene er en av SpareBank 1s sentrale verdier. Det er nettopp gjennom felles verdisett Conecto og SpareBank 1 har «funnet hverandre», og skapt troen på at dette er en vekst kraftig sammensetning. SpareBank 1 SpareBank 1 er Norges nest største finansaktør målt i forvaltningskapital. SpareBank 1 er en allianse med 17 sparebanker, samt en rekke felleseide produktselskaper. Holdingselskapet SpareBank 1 Gruppen, som eies av Spare Bank 1-bankene og LO har to oppgaver; å eie felles produktselskaper og å optimalisere alliansesamarbeidet. SpareBank 1 Gruppen har datterselskaper som tilbyr produkter innenfor inkasso, livs- og skadeforsikring, fondsforvaltning og factoring. SpareBank 1-bankene eier også de to forretningsbankene BNbank og Bank 1 Oslo/Spare Bank 1 Oslo Akershus samt SpareBank 1 Boligkreditt og SpareBank 1 Næringskreditt. SpareBank 1 eier i tillegg Norges største eiendomsmeglerkjede, EiendomsMegler 1. Er totalt tilstede med 352 kontorer i alle landets fylker. Felles verdigrunnlag som vekstmotor SpareBank 1-alliansen består av 17 banker, som sammen eier finanskonsernet SpareBank 1 Gruppen. Gruppen eier en rekke produktselskaper og koordinerer alliansesamarbeidet. Etter kjøpet av Conecto er SpareBank 1 Norges eneste bankaktør med en fullverdig inkassotjeneste. Kjøpet er resultatet av en aktiv søken etter et inkassoselskap som tilbyr de tjenestene Conecto gjør. Kundene våre forventer at vi kan tilby en komplett verdikjede innen bank og finans, og inkasso er en naturlig del av den. Vi så at vi kunne komplettere inkassotjenestene våre ved å kjøpe Conecto. Med Conecto og Actor Fordringsforvaltning, som snart skal fusjoneres, kan vi levere inkassotjenester til både bankene og alle andre typer kunder, sier administrerende direktør Kirsten Idebøen i SpareBank 1 Gruppen. Hun betegner kjøpet som et motkonjunkturkjøp; Conecto er en virksomhet man vil kunne tjene på også i motgangstider. Inkasso er et område i vekst, og direktøren ser store muligheter i denne virksomheten, som blir Norges tredje største leverandør av inkassotjenester. Harmonerende verdier SpareBank 1 hadde flere mål og føringer da de vurderte inkassobyråene i markedet, og valgte nettopp Conecto. Vi ble overbevist av skikkeligheten i Conecto, og selskapet er en ener innen gode webløsninger for kunder og skyldnere. De gode holdningene; at skyldnerne skal ha en god opplevelse er så gjennomarbeidet. Dette harmonerer med våre egne verdier. Vi skal følge folk i opp- og nedgang, og være en partner for livet. Soliditet og nærhet til kundene er noe av det vi har felles, forteller Idebøen. Sikker omdømmeforvalter Conectos forståelse av at de representerer et viktig mellomledd mot kundenes kunder, er også noe som SpareBank 1-ledelsen har merket seg. Idebøen er sikker på at Conecto vil ivareta omdømmet til SpareBank 1 som merkevare. Vi tar ingen sjanser med omdømmet vårt, det er det viktigste vi har. Vi lever av den tryggheten kunden føler. Derfor er det betryggende å høre hvordan Conecto jobber. Jeg tror konkurrerende inkassobyråer vil merke at de har fått en sterk konkurrent, sier Idebøen. En sterk eier De 17 bankene i SpareBank 1-alliansen, som eier Conecto via selskapet SpareBank 1 Gruppen, samarbeider også bredt på områder som teknologi og innkjøp. De er likevel 17 selvstendige banker, med dekning i alle landets fylker. SpareBank 1 er den største bankaktøren utenfor Oslo. Ideen er at bankene skal beholde sin lokale forankring for å kunne ivareta nærheten. Sparebankene har evnet å fornye seg, og er en sterk, lokal partner for stadig nye generasjoner av nordmenn. I forbrukerundersøkelsene ender SpareBank 1 alltid på pallen uansett produkt- eller tjenesteområde. Lokale kunder hegner i stor grad om sin lokale sparebank. I tillegg opplever vi at de som flytter fra distriktene inn til byene, for å studere eller jobbe, i stor grad beholder kontakten med lokalsparebanken. De utgjør også en svært fornøyd kundegruppe. Et av de viktigste kriteriene for valg av bank er å kunne ta en telefon til sin kontakt i banken for å få ordnet ting, sier Idebøen, og forteller at hun selv er et eksempel på dette som tredje generasjons bruker av sin lokale sparebank. 4 CONNECTED CONNECTED

4 Arbeidet følger deg bestandig Den teknologiske utviklingen har skapt et online-arbeidsliv, der det kreves at du kan levere nesten til en hver tid. Tian Sørhaug Universitetet i Oslo I det moderne kunnskapssamfunnet blir koblingen mellom arbeid, verdighet og personlig identitet hardere og hardere. Du er ikke noe uten at du jobber, og arbeidet følger deg bestandig. Jeg tror denne utviklingen er både sunn og usunn. Det sier Tian Sørhaug, professor i sosiologi ved Universitetet i Oslo. Mange vil kjenne ham igjen som medlem av ekspertpanelet i NRK-programmet «Lyngbø og Hærlands Big Bang». Arbeid og identitet er tema Sørhaug har jobbet mye med i sin forskerkarriere, og han forteller at utviklingen av det moderne arbeidslivet har gått i en annen retning enn mange forskere tidligere trodde: På 1970-tallet trodde en del samfunnsvitere at det ville skje en frikobling mellom verdighet og arbeid, men det motsatte har skjedd. I vår verden må du arbeide for å ha verdi, og hva slags jobb du har sier noe om verdiene dine. Selv små barn vet jo hva de vil bli i dag spør du dem er det en yrkestittel som dukker opp. Denne harde koblingen mellom verdi, arbeid og identitet gjør at selv rike mennesker jobber veldig mye i moderne samfunn. Se på folk som Røkke og Fredriksen de jobber som bare det. I andre sivilisasjoner jobber ikke de rike. Pyramide på hodet Sørhaug understreker at det selvsagt er store forskjeller fra yrkesgruppe til yrkesgruppe. Det klassiske «åtte-til-fire-arbeidslivet» er fortsatt til stede i svært mange yrker. Men i en rekke kunnskapsbaserte yrker er skillet mellom arbeid og fritid mye mer utydelig enn tidligere. Jobber du på gamlehjem eller fabrikk er arbeidet fortsatt viktig for deg, men du bærer det ikke nødvendigvis med deg overalt. For dem som lever av kunnskapen sin, eksempelvis forskere eller journalister, er arbeidet blitt bærbart. Det har klebret seg til deg og følger deg bestandig. Kravet til at du alltid skal være tilgjengelig med kunnskapen din er større, og kunnskapen din blir en del av deg på en helt annen måte. Det skaper en annen type verden. Og i denne verdenen er for eksempel Maslows behovspyramide, som tidligere sto sentralt i mye arbeidslivsforskning, i ferd med å bli avleggs. I dag inntreffer behovet for selvrealisering, som troner på toppen av pyramiden, langt tidligere enn før: Man er ikke så opptatt av pyramiden lenger, for i et kunnskapsbasert arbeidsliv begynner du ofte tett opptil selvrealiseringen. På en måte er den snudd på hodet det som fantes på toppen av pyramiden ligger mer i bånn nå. Det er noe med den utviklingslinjen som lå i Maslows tenkning som ikke er så aktuell å bruke lenger. Fra utslitt til utbrent Sørhaug ser både positive og negative sider med utviklingen av et nytt arbeidsliv. Når arbeidet ikke lenger er knyttet til tid og sted på samme måte viskes skillet mellom arbeids- og familieliv ut, og det oppstår en konkurranse mellom de to. For mange arbeidstakere blir det uklart hvor mye de må jobbe for at det skal være tilstrekkelig. Det er litt grunnleggende rart at folk rapporterer at de trives bedre og bedre på jobb, samtidig som sykefraværet ikke går ned. Moderne arbeid er ofte både utfordrende og utviklende, men samtidig krevende og utrygt. Du har kanskje ikke et klart nok bilde av hva som er godt nok, hva som er stor nok innsats. Det er alltid riktig å gjøre mer, og det er aldri nok. Dette er en grunnleggende ambivalent utvikling. Samtidig er stadig flere sin egen dommer. Tian Sørhaug er professor i Sosiologi ved Universitetet i Oslo, og opptatt av utviklingstrekkene i det moderne arbeidslivet. 6 CONNECTED CONNECTED

5 Det er du som gransker om jobben du gjør er god nok eller om du skulle ha gjort mer. Dette gir en pussig blanding av mere frihet men kanskje samtidig mer indre tvang. Jobbet du ved et samlebånd slapp du å identifisere deg med det du gjorde, og hvis noe gikk galt var det formannens feil. Når du lever av din egen kunnskap er det per definisjon din skyld hvis noe går galt. Jeg har skrevet i en artikkel at i det gamle arbeidslivet ble du utslitt i det nye blir du utbrent, sier Sørhaug. Online-arbeidsliv Moderne informasjonsteknologi, som gjør at du kan være tilgjengelig og interagere hele tiden, er en viktig del av endringen. Epost og mobiltelefoner gjør at en ikke kan lukke kontordøren lenger. Gjennomsiktigheten blir større, og samtidig kravet til å kunne levere arbeid av høy kvalitet nærmest til en hver tid. Dette er det vi kaller online-arbeidslivet. Mange har gått fra arbeid der det var viktig å være «on time» til et arbeid der det viktige er å være online. Samtidig er alle kunder, og du må vise deg frem og ta deg godt ut hele tiden. Dette fører til at arbeidslivet også blir estetisert, forfinet og personfokusert. Dermed blir det kanskje mindre plass til folk som er annerledes, tror Sørhaug, som imidlertid understreker at dette ikke er synonymt med en brutalisering av arbeidslivet: Nei, arbeidslivet var langt mer brutalt før. Selv om mange er mer presset i dag har det skjedd massive forbedringer på alle områder. Det er tross alt bedre å være utbrent enn å bli skadet av løsemidler, dø av asbest eller få store ergonomiske problemer grunnet monotont arbeid i et helt liv. Behov for kontroll Sørhaug peker på at det finnes motkrefter mot utviklingstrekkene. Når arbeidslivet individualiseres, vil de som har økonomiske interesser få økt behov for å holde en grad av kontroll med sine ansatte. Beslutninger og myndighet trekkes i dag ofte nedover i organisasjoner; det er jo tøys å ansette en kunnskapsrik person hvis han ikke skal få bruke sitt faglige skjønn. Men samtidig ser vi en økende betydning av finansielle beslutninger, og dette gjør ting konfliktfylte. Eierinteressene er mer fokuserte på finansene i dag enn for 30 år siden, og har behov for gjenvinne kontroll med denne individualiserte måten å jobbe på. Så det er ikke snakk om noen enkel bevegelse mot ett sted det er alltid motkrefter. Dagens IKT-systemer er med på å gjøre ting transparente. På en måte er det flott at du ser hva som foregår og har bedre kontroll på prosesser, mener Sørhaug. Samtidig er ikke full gjennomsiktighet bra, det ødelegger tillit og slakk. I alle former for arbeidsliv har folk behov for å ta pauser hvor de ikke blir sett. Men mobil, epost, og så videre, gjør at du ikke kan gjemme deg og aldri er borte. Selvrealisasjon Sosial status Sosial tilhørighet Trygghet og sikkerhet Grunnbehov; mat, vann, husly Maslows behovspyramide, som tidligere sto sentralt i mye arbeidslivsforskning, er i ferd med å bli avleggs. I dag inntreffer behovet for selvrealisering, som troner på toppen av pyramiden, langt tidligere enn før. Actor Fordringsforvaltning AS Skjerpet finanslovgivning Gjennomføringen av EUs forbrukerdirektiv innenfor finansområdet får konsekvenser for norske finansinstitusjoner og deres inkassoleverandører, skriver fagsjef i Actor Fordringsforvaltning AS, advokat Ragnar Wold. En annen viktig endring er nye krav i forbindelse med vurdering av forbrukerens kredittverdighet både ved inngåelse av kredittavtale og ved vesentlig forhøyelse av denne. I tillegg er finansinstitusjonene pålagt å gi kunden grundige forklaringer før kredittavtale inngås. Hensikten er at kunden skal settes i stand til å vurdere om den foreslåtte kredittavtalen passer til hans behov og finansielle situasjon. Frarådningsplikt og angrerett Finansinstitusjonene skal fremdeles fraråde kunder å ta opp kreditt der finansinstitusjonene ser at kundens økonomi eller situasjon for øvrig tilsier det. Formkravene for frarådingsplikten utvides imidlertid: I tillegg til skriftlig frarådning skal forbrukeren også så vidt mulig frarådes muntlig. I tillegg skal forbrukeren bekrefte frarådningen skriftlig, i følge et nytt krav. Tidligere har angrerett for kredittavtaler vært regulert i angrerettsloven. Heretter skal angrerett for kredittavtaler reguleres i finansavtaleloven. Leverandør av inkassotjenester innen bank, finans og forsikring Leverer også tjenester innen ordinær fakturainkasso, fordringsadministrasjon, utstrakt rådgivning og andre tapsreduserende tjenester Actor er landsdekkende og mottar også oppdrag fra utenlandske banker i Norge Forvalter en fordringsmasse på ca 2,6 mrd. kroner Hovedkontor i Hamar, avdelingskontorer i Gjøvik Heleiet av SpareBank 1 Gruppen AS Det som skjer er at kredittkjøpsloven oppheves samtidig som virkeområdet for finansavtaleloven utvides tilsvarende, med virkning fra 11. juni Lovendringen innebærer blant annet utvidet opplysningsplikt ved markedsføring av kredittavtaler, utvidet frarådnings- og forklaringsplikt og utvidet angrerett for kredittavtaler. Regulering og standardisering Den kanskje mest synlige lovendringen er at enhver form for markedsføring av kreditt avtaler blir regulert. Markedsføringen skal blant annet inneholde klare og tydelige opplysninger om kredittkostnader, kredittbeløp og kredittavtalens løpetid. For de som tilbyr kredittavtaler er det viktig å merke seg at opplysningsplikten skal standardiseres, og det er utarbeidet et felles EU-skjema for dette. Skjemaet skal alltid fylles ut når finansinstitusjoner inngår avtale med en forbruker. De nye reglene innebærer at det skal gis flere opplysninger enn tidligere. Retten til å angre har vært begrenset til fjernsalg og salg utenfor fast utsalgssted. Nå gjelder angreretten også for samtlige andre kredittavtaler, med unntak av fastrentelån som overstiger kr Angrefristen er 14 dager. Det er fastsatt at en kunde vederlagsfritt og til enhver tid kan si opp en tidsubegrenset kredittavtale. Finansinstitusjonene kan si opp en slik avtale med en frist på to måneder dersom det er fastsatt i avtalen. Dersom det er bestemt i avtalen, kan finansinstitusjoner dessuten sperre kundens rett til å utnytte en kredittmulighet når det foreligger saklig grunn. Da skal finansinstitusjonen, om mulig, skriftlig opplyse om begrunnelsen for sperringen før den iverksettes. De skjerpede reglene øker kravene til finansinstitusjonenes presisjonsnivå. Dersom finansinstitusjonene trår feil ved inngåelsen av kredittavtaler vil dette, særlig i forbrukerforhold, kunne medføre at kundens betalingsplikt helt eller delvis faller bort. Fagsjef i Actor Fordringsforvaltning, advokat Ragnar Wold. 8 CONNECTED CONNECTED

6 Som tidligere omtalt i Connected har Conecto vært med å finansiere et vannprosjekt i landsbyen Kishenyi i Uganda. Anlegget har nå vært i god stabil drift i to år til stor glede for landsbybeboerne. Nå ønsker de å utvide anlegget. Administrerende direktør i Actor Portefølje AS, Rolf Eek-Johansen. Suksess i Kishenyi STØRRE MUSKLER FOR KJØP AV PORTEFØLJE Rotarys prosjektleder Thor Hægh sjekker vannkvaliteten fra en av tappestasjonene. En vanlig utfordring ved slike prosjekter er om den lokale landsbyen har evne og ressurser til å drifte anlegget også etter at hjelpeorganisasjonen trekker seg ut. Det er derfor behov for oppfølging og kvalitetssikring av om anlegget og driften fungerer etter intensjonen. Eiksmarka Rotary, sammen med den stedlige hjelpeorganisasjonen Fontes Foundation, var derfor i sommer på befaring i Kishenyi for å møte de lokale landsbybeboerne med ansvar for administrasjon og drift av anlegget, og ved selvsyn fastslå om anlegget fungerte som planlagt. Eiksmarka Rotary s prosjektleder, Thor Hægh, ble tatt godt i mot av den lokale vannkomiteen i landsbyen, og kunne raskt fastslå at vannanlegget var i god drift og at alle i landsbyen var meget tilfreds. De var nå ikke lengre plaget av mage- og tarmsykdommer som tyfus og difteri. Stabil drift Driften gikk greit, staben av teknikere var tilfredsstillende og de hadde nylig valgt nytt styre. Selve anlegget var i god befatning, både pumpestasjonen, vanntankene og vannpostene. Vannkvaliteten lå noe under kravet, men grunnen til dette var at regntiden hadde ført store mengder slam og leire i elvene. Landsbybeboerne virket likevel svært fornøyde med vannet og demonstrerte dette ved å drikke nytappet vann fra vannposten. Det de nå ønsket seg var å utvide anlegget med en tappestasjon i forbindelse med fiskemottaket ved Lake Edward, og en tappestasjon ved skolen/ helsestasjonen. Støtte til dette vil bli vurdert av Eiksmarka Rotary. Meningsfull støtte Conecto er svært fornøyd med å være hovedsponsor og en av støttespillerne til dette prosjektet, og at pengene vi stilte til disposisjon er blitt godt benyttet og har skapt varig forbedret livskvalitet for beboerne i Kishenyi. Som bedrift føler vi at vi har en plikt å gi noe av vår suksess tilbake til samfunnet, enten det er til lokale tiltak i vårt eget land eller det er å øke andre menneskers livskvalitet innenfor områder vi her i Norge tar for gitt. Vi ønsker med dette å takke Eiksmarka Rotary og Fontes Foundation for at dette prosjektet er blitt en suksess! De fleste velger å kjøpe rene inkassotjenester for å gjenvinne fordringene sine. Når Conecto og Actor Portefølje AS nå inngår i samme konsern, forsterkes også mulighetene for kjøp av porteføljer. Actor Portefølje AS og Conecto AS vil gjennom samme eierskap, fremstå med en utvidet og forbedret produktportefølje. Dette vil gjøre det enda mer attraktivt å være kunde hos Actor og Conecto. Har du utestående fordringer kan du velge å selge disse i porteføljer til Actor. Slik får du pengene inn umiddelbart og kan få dem balanseført. Tapsrisikoen sendes videre til porteføljeselskapet. Nå kan vi tilby dagens kunder av både Conecto og Actor enda bedre service; et komplett inkassotilbud innen samme organisasjon, sier administrerende direktør Rolf Eek-Johansen i Actor Portefølje AS. Hvilket tidspunkt i fordringskjeden det er mest fordelaktig å selge inkassosakene sine på, varierer. Stadig flere velger å selge porteføljene sine tidligere. Men de fleste velger å selge etter at sakene eventuelt har blitt såkalte overvåkssaker. Flere ønsker også større forutsigbarhet i forhold til egen kredittrisiko og vil selge fordringer allerede på forfallstidspunktet, ofte som et alternativ til factoring. I Norge kreves det egen tillatelse fra Finanstilsynet for inkassoforetak som tilbyr fordringskjøp. Actor Portefølje AS er en av ganske få som har etablert seg som egen finansinstitusjon og har dermed også tillatelse til å foreta oppkjøp av porteføljer fra banker og finansieringsselskaper. Ettersom det er Sparbank 1 Gruppen som står bak, har Actor muskler til å foreta store porteføljekjøp. Actor Portefølje ble opprinnelig etablert for å tilby bankene i Sparebank 1-alliansen og andre banker utkjøp av inkassoporteføljer. For bankene er det viktig å ha kontroll over omdømmet sitt. Gjennom å bruke oss er de sikret at skyldnerne behandles ordentlig. Som landets eneste bankeide oppkjøpsselskap er vi nå i samarbeid med Conecto klare til å stille opp på samme måte for kunder i også andre segmenter, sier Eek-Johansen. Actor Portefølje kjøper også små porteføljer på typisk fordringer. Det hele skal gjøres så enkelt som mulig for kunden. For ytterligere informasjon, ta kontakt med adm. dir. Rolf Eek-Johansen i Actor Portefølje AS, tel , eller markedssjef Lars Kåre Helsem i Conecto AS, tel , 10 CONNECTED CONNECTED

7 Purregebyr Purregebyr fra : kr 60,- Fortsatt økning i antall nye inkassosaker Purregebyr skal trekkes fra kravet ved oversendelse til inkasso. Inkassovarsel Inkassovarsel: Skal inneholde varsel om at inkasso iverksettes dersom kravet ikke er betalt innen 14 dager. Inkassovarsel u/purregebyr: Kan tidligst sendes etter forfall på faktura. Inkassovarsel m/purregebyr: Kan tidligst sendes 14 dager etter forfall på faktura. Tvist Antall nye inkassosaker økte betydelig første halvår Det høye antallet ser ut til å vedvare også i 2010, med en ytterligere vekst første halvår. Samtidig viser utviklingen en nedgang i avsluttede saker, og en vekst i innbetalt beløp til inkassoforetakene. Omtvistede krav kan ikke sendes til inkasso. Conecto kan etter avtale bistå med å fremme omtvistet krav for forliksråd/ domstol. Forsinkelsesrente Rentesats fra : 9 % p.a. Gjelder dersom ikke annen rente er avtalt. Inkassosatsen (I) Inkassosatsen fra : kr 600,- Rettsgebyret (R) Rettsgebyret fra : kr 860,- Mer informasjon: Conectos hjemmeside: Norske Inkassobyråers Forening: I følge Finanstilsynets tall for inkassoutviklingen mottok inkassoselskapene nye saker i 1. halvår Dette er en økning på 2,4 % sammenlignet med 1. halvår Det er aldri tidligere innrapportert så mange nye inkassosaker. I samme periode viser tilsynets tall en nedgang på 0,6 % i antall avsluttede inkassosaker i forhold til 1. halvår Sammen med økningen i antall nye inkassosaker gir dette en økning i antall inkassosaker som inkassoselskapene har under arbeid. Den samlede gjelden inkassoselskapene har til inndrivelse økte med hele 9,7 % i forhold til samme periode i fjor. Inkassoselskapene hadde ved utgangen av 1. halvår milliarder kroner til inndrivelse i forhold til 58,7 milliarder på samme tidspunkt i Både positivt og negativt Selv om inkassotallene indikerer en negativ utvikling i betalingsevne ser vi at innbetalt beløp til inkassoselskapene har økt. Selskapene innkasserte 10,6 milliarder kroner i løpet av første halvår 2010, noe som er en økning på 5 % sammenlignet med første halvår I 2009 hadde nesten personer betalingsanmerkninger, mens antallet i 2010 har sunket til ca , noe som viser at flere skyldnere enn før har gjort opp for seg. Medaljens bakside, sett i et individperspektiv, er at de som fortsatt skylder penger skylder mer enn de gjorde tidligere. Inkassoselskapenes inntekter Inkassoselskapenes inntekter viser en moderat oppgang på 1,8 % i første halvår 2010 mot samme periode i Årsaken ligger i hovedsak i reduksjonen i inkassosalærene som følge av de nye salærsatsene. 12 CONNECTED

Inkassobransjen 2013 Nøkkeltall for inkassobransjen 1. halvår 2010-2. halvår 2013

Inkassobransjen 2013 Nøkkeltall for inkassobransjen 1. halvår 2010-2. halvår 2013 1 Inkassobransjen Nøkkeltall for inkassobransjen - 2 Innhold Om statistikken... 3 Kort om inkassobransjen... 4 Omsetning... 4 Antall årsverk... 5 Omsetning per årsverk... 6 Driftsmargin... 7 Nøkkeltall

Detaljer

Ernst & Young, Entrepreneur Of The Year region øst. Kirsten Idebøen Adm. direktør, SpareBank 1 Gruppen 18. oktober 2010

Ernst & Young, Entrepreneur Of The Year region øst. Kirsten Idebøen Adm. direktør, SpareBank 1 Gruppen 18. oktober 2010 Lederskap og kommunikasjon Ernst & Young, Entrepreneur Of The Year region øst Kirsten Idebøen Adm. direktør, SpareBank 1 Gruppen 18. oktober 2010 Agenda 1. SpareBank 1 kort fortalt 2. Tanker om endring

Detaljer

Factoring - få bedre likviditet

Factoring - få bedre likviditet Factoring - få bedre likviditet Gjør det mulig Nordea Finans gjør hverdagen enklere for din bedrift Factoring i Nordea Finans gir bedriften din redusert kredittid slik at behovet for kortsiktig finansiering

Detaljer

ORDEN I. Bilinkasso på agendaen side 6. Godt skodd for fremtiden. Vekst i nye inkassosaker side 10. Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto

ORDEN I. Bilinkasso på agendaen side 6. Godt skodd for fremtiden. Vekst i nye inkassosaker side 10. Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto #03 2013 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto ORDEN I kommuneøkonomien Det går rundt en milliard kroner inn og ut i Øvre Eiker kommune i løpet av et år. Vi sender ut minst tusen fakturaer per måned.

Detaljer

FORBRUKS- PENSJONISTENE

FORBRUKS- PENSJONISTENE #02 2014 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto FORBRUKS- PENSJONISTENE Andelen unge med inkassosaker går svakt ned, mens pensjonist andelen øker. Står vi ovenfor et paradigmeskifte med et nytt kull pensjonister

Detaljer

Inkassobransjen 2015 Nøkkeltall for inkassobransjen

Inkassobransjen 2015 Nøkkeltall for inkassobransjen Inkassobransjen 215 Nøkkeltall for inkassobransjen -215 Innhold Om statistikken... 2 Kort om inkassobransjen... 3 Omsetning... 3 Antall årsverk... 4 Driftsmargin... 5 Nøkkeltall om inkasso... 6 Mottatte

Detaljer

Nå kan alle sende EHF-faktura

Nå kan alle sende EHF-faktura Nå kan alle sende EHF-faktura EHF konferansen 2014 Lise Andersen, Fagsjef ehandel, SpareBank 1 Gruppen AS SpareBank 1 - nøkkeltall Per 31.12.12 Totalt antall bankkontorer: 350 Totalt antall årsverk: ca.

Detaljer

OPPDRAGENDE PURRELØP GIR RESULTATER

OPPDRAGENDE PURRELØP GIR RESULTATER #01 2014 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto OPPDRAGENDE PURRELØP GIR RESULTATER Vi har opplevd en enorm nedgang i antall førstegangspurringer, sier Kari Laudani ved Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus.

Detaljer

Statistikk Inkasso 2016 Virke Inkasso. April, 2017

Statistikk Inkasso 2016 Virke Inkasso. April, 2017 Statistikk Inkasso Virke Inkasso April, 2017 Omsetning, lønnsomhet og vekst (million kroner) 20 % 15 % 10 % 5 % 7,0 % +9 % 3.517 3.710 3.618 3.024 13,0 % 12,1 % 12,5 % 12,3 % 3.960 15,3 % Samlet omsatte

Detaljer

Hvis du ikke protester på kravet og heller ikke betaler innen fristen, finnes det klare bestemmelser for den videre inndrivingen av kravet.

Hvis du ikke protester på kravet og heller ikke betaler innen fristen, finnes det klare bestemmelser for den videre inndrivingen av kravet. Inkasso Det gjelder særlige regler for inndriving av pengekrav. Reglene finnes i inkassoloven og i inkassoforskriften. Loven er ufravikelig overfor deg som forbruker. Det betyr at de som driver inn krav

Detaljer

Bedre hverdag med elektronisk overføring

Bedre hverdag med elektronisk overføring #04 2013 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Bedre hverdag med elektronisk overføring Grue Sparebank har siden april i år overført misligholdte saker elektronisk via inkassoløsningen SDC til Conecto.

Detaljer

Volvo Finans. Vannprosjektet Rent vann til Kishenyi. Conecto hovedsponsor til prosjektet. side 4. side 2. Credit News... side 6

Volvo Finans. Vannprosjektet Rent vann til Kishenyi. Conecto hovedsponsor til prosjektet. side 4. side 2. Credit News... side 6 ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 4, 2007 CONNECTED Volvo Finans Fleksibilitet og sikkerhet er nøkkelfaktorer for Volvo Finans Norge AS, påpeker daglig leder Bjørn Skotte og kredittsjef Pål

Detaljer

Bedriftskultur i høysete

Bedriftskultur i høysete #04 2010 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Bedriftskultur i høysete Bevissthet omkring bygging av bedriftskultur og en verdidrevet ledelse øker sjansene for en vellykket sammenslåing av to organisasjoner

Detaljer

1. halvår 2010. Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. 11. august 2010

1. halvår 2010. Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. 11. august 2010 1. halvår Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Kirsten Idebøen, adm. direktør 11. august Hovedpunkter Godt resultat fra SpareBank 1 Gruppen i 1. halvår, tross utfordrende finansmarkeder og høyt

Detaljer

En del sentrale bestemmelser i finansavtaleloven som omtales i forelesningene i obligasjonsrett (pengekravsrett) våren 2011

En del sentrale bestemmelser i finansavtaleloven som omtales i forelesningene i obligasjonsrett (pengekravsrett) våren 2011 En del sentrale bestemmelser i finansavtaleloven som omtales i forelesningene i obligasjonsrett (pengekravsrett) våren 2011 1. Virkeområde (1) Denne loven gjelder for avtaler og oppdrag om finansielle

Detaljer

Delårsrapport SpareBank 1 Gruppen Finans AS. Per 1. kvartal 2012

Delårsrapport SpareBank 1 Gruppen Finans AS. Per 1. kvartal 2012 Delårsrapport SpareBank 1 Gruppen Finans AS Per 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport per 1. kvartal 2012 SpareBank 1 Gruppen Finans AS produserer, leverer og distribuerer tjenester innen factoring, porteføljekjøp

Detaljer

Tall for 1. kvartal SpareBank 1 Gruppen

Tall for 1. kvartal SpareBank 1 Gruppen Tall for 1. kvartal SpareBank 1 Gruppen 30. april 2014 - Kirsten Idebøen, adm. direktør Solid start på året Resultat før skatt per 1. kvartal (MNOK) Resultat etter skatt per 1. kvartal (MNOK) Annualisert

Detaljer

Presentasjon av banken. Ståle Frøshaug Områdebanksjef Askim, 2. desember 2011

Presentasjon av banken. Ståle Frøshaug Områdebanksjef Askim, 2. desember 2011 Presentasjon av banken Ståle Frøshaug Områdebanksjef Askim, 2. desember 2011 SpareBank 1 Østfold Akershus er en sterk lokal forankret sparebank som har Østfold og søndre del av Akershus som sitt prioriterte

Detaljer

Knytter fag, mennesker og inspirasjon. Null hull. Bekymret for utviklingen. Vann til barna. Spiller på mange strenger

Knytter fag, mennesker og inspirasjon. Null hull. Bekymret for utviklingen. Vann til barna. Spiller på mange strenger #02 2012 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Knytter fag, mennesker og inspirasjon Null hull side 4 Bekymret for utviklingen side 8 I april gikk konferansen Connecting2012 av stabelen i Tønsberg. Kåre

Detaljer

Høy risiko. Factoring som driftsfinansiering. Vekst i antall inkassosaker. Sikrer høy kompetanse på huset side 12

Høy risiko. Factoring som driftsfinansiering. Vekst i antall inkassosaker. Sikrer høy kompetanse på huset side 12 #01 2013 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Høy risiko Trusselbildet i Norge har forandret seg drastisk på kort tid. En teknologihjulpet globalisering har brakt verden hjem i stuene våre på godt og

Detaljer

SpareBank 1-alliansen

SpareBank 1-alliansen Eierinteresser Tilknyttede selskap og datterselskap SpareBank 1-alliansen SpareBank 1-alliansen er et bank- og produktsamarbeid der SpareBank 1-bankene i Norge samarbeider gjennom det felleseide holdingselskapet

Detaljer

Recoveryplan - Praktiske erfaringer. Finans Norge, 7. desember 2017 Peder Skouen

Recoveryplan - Praktiske erfaringer. Finans Norge, 7. desember 2017 Peder Skouen Recoveryplan - Praktiske erfaringer Finans Norge, 7. desember 2017 Peder Skouen Sør- og vestlandets ledende finanskonsern Rogaland Befolkning 470.000 Markedsandel 36 % Etablert år 1839 Markedsstrategi

Detaljer

Hva kjennetegner skyldnere med mange inkassosaker? Tanker om hva man skal gjøre for å reduser tapet på «storskyldnere»

Hva kjennetegner skyldnere med mange inkassosaker? Tanker om hva man skal gjøre for å reduser tapet på «storskyldnere» Hva kjennetegner skyldnere med mange inkassosaker? Tanker om hva man skal gjøre for å reduser tapet på «storskyldnere» Magnus Solstad, analysesjef i Kredinor På hvilke områder kan analyseavdelingen bistå

Detaljer

Smarte løsninger tilpasset din bedrifts behov

Smarte løsninger tilpasset din bedrifts behov Smarte løsninger tilpasset din bedrifts behov [3] Velkommen til SpareBank 1 Factoring! Frigjort kapasitet gir vekst SpareBank 1 Factoring betyr spart tid på fakturahåndtering, oppfølging og reskontroføring.

Detaljer

Fanget i forbrukersamfunnet

Fanget i forbrukersamfunnet #03 2011 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Fanget i forbrukersamfunnet Unge mellom 18 og 30 år er den aldersgruppen med raskest voksende gjeldsbyrde. Stadig flere starter sitt økonomiske livsløp

Detaljer

Velkommen til Proffseminaret - Et lite kredittpolitisk sideblikk. Tor Berntsen, administrerende direktør og advokat i Kredinor

Velkommen til Proffseminaret - Et lite kredittpolitisk sideblikk. Tor Berntsen, administrerende direktør og advokat i Kredinor Velkommen til Proffseminaret - Et lite kredittpolitisk sideblikk Tor Berntsen, administrerende direktør og advokat i Kredinor Kreditorforeningen i Trondhjem stiftes Kredinor fusjonerer med Kreditorforeningen

Detaljer

MARKEDSFØRING AV KREDITTKORT OG FORBRUKSLÅN

MARKEDSFØRING AV KREDITTKORT OG FORBRUKSLÅN Bransjenorm MARKEDSFØRING AV KREDITTKORT OG FORBRUKSLÅN 1. Innledning Tilgang på kreditt er et gode for forbruker. Kredittkort og forbrukslån kan være hensiktsmessige produkter for mange forbrukere i og

Detaljer

Oppsummering av temaundersøkelse om utstedelse og fakturering av kredittkort

Oppsummering av temaundersøkelse om utstedelse og fakturering av kredittkort Rapport Oppsummering av temaundersøkelse om utstedelse og fakturering av kredittkort Undersøkelse hos 24 utstedere av kredittkort Mai 2013 2 Finanstilsynet Finanstilsynet har gjennomført en temaundersøkelse

Detaljer

Delårsrapport SpareBank 1 Gruppen Finans AS. Per 1. kvartal 2013

Delårsrapport SpareBank 1 Gruppen Finans AS. Per 1. kvartal 2013 Delårsrapport SpareBank 1 Gruppen Finans AS Per 1. kvartal 2013 1 Kvartalsrapport per 1. kvartal 2013 SpareBank 1 Gruppen Finans AS produserer, leverer og distribuerer tjenester innen factoring, porteføljekjøp

Detaljer

1. kvartal april Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef

1. kvartal april Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef 1. kvartal 2011 Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Kirsten Idebøen, konsernsjef 29. april 2011 Hovedpunkter SPAREBANK 1 GRUPPEN KONSERN Betydelig resultatfremgang i 1. kvartal 2011 God utvikling

Detaljer

Sterk på inkasso MEDLEMSEID. Vi vil bli din nye inkassoleverandør

Sterk på inkasso MEDLEMSEID. Vi vil bli din nye inkassoleverandør Sterk på inkasso MEDLEMSEID TAPER DU PENGER? Vi vil bli din nye inkassoleverandør Vi skal være løsningsorienterte i vårt arbeid og behandle alle med respekt Sigrid Espen Linda OM KREDITORFORENINGEN ØST

Detaljer

Det var en gang.. Kristin Meisingset Hallgren, testleder i SpareBank 1 Gruppen

Det var en gang.. Kristin Meisingset Hallgren, testleder i SpareBank 1 Gruppen Det var en gang.. Kristin Meisingset Hallgren, testleder i SpareBank 1 Gruppen Agenda 1 Om SpareBank 1 2 Det var en gang.. 3 Espen Askeladd & co og trollene 4 Testeventyret 2 SpareBank 1-alliansen er Norges

Detaljer

Presentasjon 1. halvår 2014 SpareBank 1 Gruppen. 13. august Kirsten Idebøen, adm. direktør

Presentasjon 1. halvår 2014 SpareBank 1 Gruppen. 13. august Kirsten Idebøen, adm. direktør Presentasjon 1. halvår 2014 SpareBank 1 Gruppen 13. august 2014 - Kirsten Idebøen, adm. direktør Tidenes beste halvårsresultat Resultat før skatt i kvartalet (MNOK) Resultat før skatt per 2. kvartal (MNOK)

Detaljer

SpareBank 1 Gruppen 1. halvår 2015. Konst. adm. dir. Turid Grotmoll 12. august 2015

SpareBank 1 Gruppen 1. halvår 2015. Konst. adm. dir. Turid Grotmoll 12. august 2015 SpareBank 1 Gruppen 1. halvår Konst. adm. dir. Turid Grotmoll 12. august Godt resultat for konsernet hittil i år Resultat før skatt i 2. kvartal (MNOK) Resultat før skatt per 2. kvartal (MNOK) 671 467

Detaljer

Retningslinjer for forsvarlig utlånspraksis for lån til boligformål

Retningslinjer for forsvarlig utlånspraksis for lån til boligformål Rundskriv Retningslinjer for forsvarlig utlånspraksis for lån til boligformål RUNDSKRIV: 29/2011 DATO: 01.12.2011 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Sparebanker Forretningsbanker Filialer av utenlandske kredittinstitusjoner

Detaljer

Delårsrapport SpareBank 1 Gruppen Finans AS. Per 3. kvartal 2012

Delårsrapport SpareBank 1 Gruppen Finans AS. Per 3. kvartal 2012 Delårsrapport SpareBank 1 Gruppen Finans AS Per 3. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport per 3. kvartal 2012 SpareBank 1 Gruppen Finans AS produserer, leverer og distribuerer tjenester innen factoring, porteføljekjøp

Detaljer

Innovasjon og økonomistyring. Sikrer optimale prosesser. Fornyet samarbeid. Connecting 2012 et skritt inn i fremtiden

Innovasjon og økonomistyring. Sikrer optimale prosesser. Fornyet samarbeid. Connecting 2012 et skritt inn i fremtiden #01 2012 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Sikrer optimale prosesser side 8 Fornyet samarbeid side 4 Connecting 2012 et skritt inn i fremtiden side 10 Innovasjon og økonomistyring NHOs sjeføkonom

Detaljer

SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2016

SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2016 SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2016 Godt kvartalsresultat Resultat før skatt i 3. kvartal (MNOK) Resultat før skatt per 3.kvartal (MNOK) 529 745 380 528 1.216 1.753 1.225 1.439 3. kv 2013 3. kv 2014 3.

Detaljer

Markedsføring og salg av forsikringsavtaler og kredittavtaler i Spaceworld Megastore Storgata

Markedsføring og salg av forsikringsavtaler og kredittavtaler i Spaceworld Megastore Storgata Spaceworld Norge AS Postboks 6219 Etterstad 0603 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 15/1100-1 29.05.2015 Saksbehandler: Morten Grandal Dir.tlf: 46 62 80 01 Markedsføring og salg av forsikringsavtaler

Detaljer

Visma AutoCollect HVORDAN UNNGÅ TAP PÅ FORDRINGER? 8. OKTOBER 2013. Per Øivind Elvebakk, Visma Collectors

Visma AutoCollect HVORDAN UNNGÅ TAP PÅ FORDRINGER? 8. OKTOBER 2013. Per Øivind Elvebakk, Visma Collectors Visma AutoCollect HVORDAN UNNGÅ TAP PÅ FORDRINGER? 8. OKTOBER 2013 Per Øivind Elvebakk, Visma Collectors Agenda Hvordan unngå tap på fordringer? Inkassotrend i Norge Betalingsstatistikk på faktura Hvilke

Detaljer

Purreomkostninger og renter når hovedstol er betalt før betalingsfristen

Purreomkostninger og renter når hovedstol er betalt før betalingsfristen Purreomkostninger og renter når hovedstol er betalt før betalingsfristen Utskriftsdato: 2.1.2018 04:11:16 Status: Gjeldende Dato: 12.6.2006 Nummer: 105-2006 Utgiver: Inkassoklagenemnda Dokumenttype: Avgjørelse/vedtak

Detaljer

Delårsrapport SpareBank 1 Gruppen Finans AS. Per 2. kvartal 2012

Delårsrapport SpareBank 1 Gruppen Finans AS. Per 2. kvartal 2012 Delårsrapport SpareBank 1 Gruppen Finans AS Per 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport per 2. kvartal 2012 SpareBank 1 Gruppen Finans AS produserer, leverer og distribuerer tjenester innen factoring, porteføljekjøp

Detaljer

SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2014. 12. februar 2015 Kirsten Idebøen, adm. direktør

SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2014. 12. februar 2015 Kirsten Idebøen, adm. direktør SpareBank 1 Gruppen artal 12. februar 2015 Kirsten Idebøen, adm. direktør Rekordresultat Resultat før skatt i kvartalet (MNOK) Resultat før skatt for året (MNOK) 653 2 406 443 1 659 217 249 542 955 2011

Detaljer

4. kvartal og foreløpig regnskap 2013 SpareBank 1 Gruppen. 13. februar 2014 - Kirsten Idebøen, adm. direktør

4. kvartal og foreløpig regnskap 2013 SpareBank 1 Gruppen. 13. februar 2014 - Kirsten Idebøen, adm. direktør 4. kvartal og foreløpig regnskap 2013 SpareBank 1 Gruppen 13. februar 2014 - Kirsten Idebøen, adm. direktør Nøkkeltall Resultat før skatt i kvartalet (MNOK)* Resultat før skatt for året (MNOK) Annualisert

Detaljer

Vedrørende markedsføring av og ingåelse av avtaler om kreditt og trygghetsforsikring

Vedrørende markedsføring av og ingåelse av avtaler om kreditt og trygghetsforsikring Expert AS Postboks 43 1483 SKYTTA Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 15/1098-1 29.05.2015 Saksbehandler: Geir-Arne Nyborg Dir.tlf: 91 88 40 15 Vedrørende markedsføring av og ingåelse av avtaler om kreditt

Detaljer

IBM3 Hva annet kan Watson?

IBM3 Hva annet kan Watson? IBM3 Hva annet kan Watson? Gruppe 3 Jimmy, Åsbjørn, Audun, Martin Kontaktperson: Martin Vangen 92 80 27 7 Innledning Kan IBM s watson bidra til å gi bankene bedre oversikt og muligheten til å bedre kunne

Detaljer

Markedsføring og salg av forsikringsavtaler og kredittavtaler i Lefdalbutikker

Markedsføring og salg av forsikringsavtaler og kredittavtaler i Lefdalbutikker Lefdal Elektromarked AS Postboks 153 1471 LØRENSKOG Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 15/1097-1 29.05.2015 Saksbehandler: Morten Grandal Dir.tlf: 46 62 80 01 Markedsføring og salg av forsikringsavtaler

Detaljer

Eierinteresser. Tilknyttede selskap og datterselskap. Årsrapport 2011

Eierinteresser. Tilknyttede selskap og datterselskap. Årsrapport 2011 Eierinteresser Tilknyttede selskap og datterselskap SpareBank 1-alliansen er et bank- og produktsamarbeid der SpareBank 1-bankene i Norge samarbeider gjennom det felleseide holdingselskapet SpareBank 1

Detaljer

EGENKAPITALBEVISSEMINAR

EGENKAPITALBEVISSEMINAR EGENKAPITALBEVISSEMINAR Oslo 20. oktober 2015 Odd Einar Folland, adm. direktør Steinar Sogn, finansdirektør «Lokal verdiskaping i 180 år, 1835-2015» 2 Bankens markedsområde 3 4 5 6 7 Markedsfordeling regioner

Detaljer

BankID muliggjør selvbetjent bank. BankID-konferansen Trondheim, 17.11.2010, SpareBank 1 Gruppen AS, Direktør Anne-Marte Kjersem

BankID muliggjør selvbetjent bank. BankID-konferansen Trondheim, 17.11.2010, SpareBank 1 Gruppen AS, Direktør Anne-Marte Kjersem BankID muliggjør selvbetjent bank BankID-konferansen Trondheim, 17.11.2010, SpareBank 1 Gruppen AS, Direktør Anne-Marte Kjersem Mobil som eneste verktøy Innhold SpareBank 1-Alliansen Kundene og den teknologiske

Detaljer

Derfor er jeg medlem. Negotia Brugata 19 Postboks 9187 Grønland 0134 Oslo. 3 mennesker forteller deg hvorfor. Tilsluttet YS - partipolitisk uavhengig

Derfor er jeg medlem. Negotia Brugata 19 Postboks 9187 Grønland 0134 Oslo. 3 mennesker forteller deg hvorfor. Tilsluttet YS - partipolitisk uavhengig Tilsluttet YS - partipolitisk uavhengig Derfor er jeg medlem 3 mennesker forteller deg hvorfor Negotia Brugata 19 Postboks 9187 Grønland 0134 Oslo Servicetelefon: 815 58 100 Sentralbord: 21 01 36 00 Telefaks:

Detaljer

Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef

Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef Foreløpig øp g regnskap g p 2011 Q4 Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Kirsten Idebøen, konsernsjef 15 februar 2012 15. Svak utvikling i verdipapirmarkedene kombinert med natur- og storskader

Detaljer

Blankett for inngåelse av avtale om individuell sparing til pensjon (IPS)

Blankett for inngåelse av avtale om individuell sparing til pensjon (IPS) Blankett for inngåelse av avtale om individuell sparing til pensjon (IPS) Kundeopplysninger Etternavn: Adresse: Postnummer/sted: Land: Fornavn: Personnummer: Telefon/mobil: E-post: Er du skattepliktig

Detaljer

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Målrettet utvikling Et godt ordtak sier at veien blir til mens du går. I mange sammenhenger kan dette være rett. Men, ofte er det vel slik at

Detaljer

Saken omhandler kredittkortgjeld for perioden april mai 2004 etter særavtale for studenter i utlandet som er medlemmer i ANSA.

Saken omhandler kredittkortgjeld for perioden april mai 2004 etter særavtale for studenter i utlandet som er medlemmer i ANSA. Oslo 28. januar 2005, vedtak sak 179-04 Klager: NN Innklaget: Aktiv Kapital Norge AS, postboks 6426 Etterstad, 0604 Oslo Saken gjelder: Om inkassovarsel er betryggende sendt, om gjelden er forfalt før

Detaljer

Hvordan støtter Cognos Controller og Cognos Disclosure Management SpareBank 1 sitt behov? 22.09.2015

Hvordan støtter Cognos Controller og Cognos Disclosure Management SpareBank 1 sitt behov? 22.09.2015 Hvordan støtter Cognos Controller og Cognos Disclosure Management SpareBank 1 sitt behov? 22.09.2015 01 Om SpareBank 1 02 03 04 Hvordan støtter Cognos Controller vårt behov? Hvordan støtter Cognos Disclosure

Detaljer

Alminnelige kredittvilkår for kredittavtale forbruker

Alminnelige kredittvilkår for kredittavtale forbruker Alminnelige kredittvilkår for kredittavtale forbruker Med forbruker menes en fysisk person når avtalens formål for ham eller henne ikke hovedsakelig er knyttet til næringsvirksomhet, jf. finansavtaleloven

Detaljer

1. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av kvartalet er 9,2 %, hvorav alt var kjernekapital. Generell informasjon

1. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av kvartalet er 9,2 %, hvorav alt var kjernekapital. Generell informasjon 1. KVARTAL 2010 Sør Boligkreditt AS 2 1. kvartal 2010 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert med

Detaljer

Presentasjon 3. kvartal 2014 SpareBank 1 Gruppen. 22. oktober Kirsten Idebøen, adm. direktør

Presentasjon 3. kvartal 2014 SpareBank 1 Gruppen. 22. oktober Kirsten Idebøen, adm. direktør Presentasjon artal SpareBank 1 Gruppen 22. oktober - Kirsten Idebøen, adm. direktør Rekordresultat Resultat før skatt i kvartalet (MNOK) Resultat før skatt per artal (MNOK) 529 745 1 216 1 753 (8) 320

Detaljer

Fagdager på Losby Gods for brukere av Lawson M3

Fagdager på Losby Gods for brukere av Lawson M3 Fagdager på Losby Gods for brukere av Lawson M3 Kreditt- og fordringsadministrasjon i M3 Utvikling og trender i markedet. Kunde eller risikostyrt innfordring? Rekordmange inkassosaker Inkassoforetakene

Detaljer

Straksbetaling på 5 sekunder

Straksbetaling på 5 sekunder Straksbetaling 1 Straksbetaling på 5 sekunder Straksbetaling er en løsning for realtidsbetaling konto til konto Det er en beløpsgrense på 500 000,- pr transaksjon Det er ikke lov å overføre til eller fra

Detaljer

Et kunnskapsbasert Nord Norge(1)

Et kunnskapsbasert Nord Norge(1) Et kunnskapsbasert Nord Norge(). Vennligst velg riktig organisasjonsform for din bedrift Bedrifter som er datterselskap i et konsern skal besvare spørsmålene på vegne av sin egen bedrift og dens eventuelle

Detaljer

Eidsiva bredbånd valgte Conecto. Åpen eller innadvent. side 2 3. Utviklingen i inkassomarkedet... side 7. Et håndslag til de fattige?...

Eidsiva bredbånd valgte Conecto. Åpen eller innadvent. side 2 3. Utviklingen i inkassomarkedet... side 7. Et håndslag til de fattige?... ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 1, 2009 CONNECTED Eidsiva bredbånd valgte Conecto De reagerer kjapt på innspill, de er fremoverlente og har fokus på kundene sine de er som oss, sier adm.

Detaljer

Høring Forslag til Europaparlaments- og rådsdirektiv om kredittavtaler i forbindelse med fast eiendom til boligformål (COM (2011) 142 final)

Høring Forslag til Europaparlaments- og rådsdirektiv om kredittavtaler i forbindelse med fast eiendom til boligformål (COM (2011) 142 final) DET KONGELIGE FINANSDEPARTEMENT Justis- og politidepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres ref Vår ref Dato 201103032 11/1870 JCW,R5.05.2011 Høring Forslag til Europaparlaments- og rådsdirektiv om

Detaljer

Finanstilsynets retningslinjer for forsvarlig utlånspraksis for forbrukslån

Finanstilsynets retningslinjer for forsvarlig utlånspraksis for forbrukslån UUUTut Rundskriv Finanstilsynets retningslinjer for forsvarlig utlånspraksis for forbrukslån RUNDSKRIV: 5/2017 DATO: 7.06.2017 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Banker Finansieringsforetak Filialer av utenlandske

Detaljer

Fokus på fremtiden. www.rr-a.no

Fokus på fremtiden. www.rr-a.no Fokus på fremtiden www.rr-a.no Råd & Regnskap Råd & Regnskap er et av de største regnskapskontorene i Oslo og Akershus, med rundt 50 ansatte og et løpende samarbeid med over 1400 bedriftskunder landet

Detaljer

Tilsyn med finansmarkedet FINANSTILSYNET

Tilsyn med finansmarkedet FINANSTILSYNET Tilsyn med finansmarkedet FINANSTILSYNET 1 2 FINANSTILSYNEt Finanstilsynets rolle og oppgaver Finanstilsynet er et selvstendig myndighetsorgan som arbeider med grunnlag i lover og vedtak fra Stortinget,

Detaljer

Inkasso - Fakturaadministrasjon - Rådgivning Kurs - Juridisk bistand - Kredittopplysninger. Vi har kompetanse på utestående fordringer

Inkasso - Fakturaadministrasjon - Rådgivning Kurs - Juridisk bistand - Kredittopplysninger. Vi har kompetanse på utestående fordringer Inkasso - Fakturaadministrasjon - Rådgivning Kurs - Juridisk bistand - Kredittopplysninger Vi har kompetanse på utestående fordringer Om Kreditorforeningen Vest Kreditorforeningen Vest er en forening for

Detaljer

BN Bank ASA Investorpresentasjon. Februar 2014

BN Bank ASA Investorpresentasjon. Februar 2014 BN Bank ASA Investorpresentasjon Februar 2014 Kort oversikt over historien Tid før SB1A (1961-2008) Tid i SB1A (2008-) AS Næringskreditt etableres i Trondheim Kredittforetaket tar navnet Bolig- og Næringsbanken

Detaljer

Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004

Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004 IO-nummer A-2 Seksjon for intervjuundersøkelser Postboks 8131 Dep., 0033 Oslo Telefon 800 83 028, Telefaks 21 09 49 89 Underlagt taushetsplikt Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004 Til den intervjuede:

Detaljer

Standardiserte europeiske opplysninger om forbrukerkreditt

Standardiserte europeiske opplysninger om forbrukerkreditt Standardiserte europeiske opplysninger om forbrukerkreditt Der er utformet en standardisert blankett for informasjon om forbrukerkreditt. Opplysningene gjengir det tilbudet vi gir under nåværende markedsforhold.

Detaljer

3. kvartal Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, adm. direktør

3. kvartal Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, adm. direktør 3. kvartal Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Kirsten Idebøen, adm. direktør 28. oktober Hovedpunkter God resultatutvikling for SpareBank 1 Gruppen i 3. kvartal SpareBank 1 Skadeforsikring hadde

Detaljer

Kommisjon & Avgift Versjon mars 07- Side 1 av 7

Kommisjon & Avgift Versjon mars 07- Side 1 av 7 Versjon mars 07- Side 1 av 7 Innhold Innledning...2 Kommisjoner...3 Forvaltningsgebyr...4 Månedlig avgift...5 Års Avgift...6 Time Avgift...6 Sucsess avgift...6 Blanding...6 Konklusjon....7 Copyright FinanceCube

Detaljer

FORELØPIG REGNSKAP 2015

FORELØPIG REGNSKAP 2015 FORELØPIG REGNSKAP 2015 Styret i Sparebanken Narvik har behandlet foreløpig regnskap for 2015. Fullstendig regnskap vil foreligge etter beslutning i bankens forstanderskap 14.03.2016 og vil offentliggjøres

Detaljer

Kunsten å få god kontantstrøm

Kunsten å få god kontantstrøm #03 2009 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Kunsten å få god kontantstrøm Gode rutiner for oppfølging sørger for at Ringnes AS har relativt få inkassosaker. Resultatet er stabil og god kontantstrøm.

Detaljer

Besl. O. nr. 34. Jf. Innst. O. nr. 18 (2000-2001) og Ot.prp. nr. 36 (1999-2000) År 2000 den 1. desember holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

Besl. O. nr. 34. Jf. Innst. O. nr. 18 (2000-2001) og Ot.prp. nr. 36 (1999-2000) År 2000 den 1. desember holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt Besl. O. nr. 34 Jf. Innst. O. nr. 18 (2000-2001) og Ot.prp. nr. 36 (1999-2000) År 2000 den 1. desember holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lo v om opplysningsplikt og angrerett m.v. ved

Detaljer

SpareBank 1 SR-Bank svarte ved brev 3. juli 2012 hvor banken redegjorde for

SpareBank 1 SR-Bank svarte ved brev 3. juli 2012 hvor banken redegjorde for DET KONGELIGE FINANSDEPARTEMENT SpareBank 1 SR-Bank ASA Postboks 250 4066 STAVANGER Deres ref Vk ref Dato 12/5345 - n-.09.2014 Klage på vedtak om stans av markedsføring SpareBank 1 SR-Bank og salg av produktpakke

Detaljer

VÅR REFERANSE DERES REFERANSE

VÅR REFERANSE DERES REFERANSE Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 OSLO VÅR REFERANSE DERES REFERANSE DATO 15/12251 28.11.2016 Fakturering av kredittkortgjeld - forslag til forskrift 1. Innledning I 2013 fastsatte Finanstilsynet

Detaljer

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999 PRESSEMELDING Hovedtrekk 1999 Historisk resultat fra solid bankdrift 598 mill. kroner i resultat før skatt SpareBank 1 SR-Bank er distriktets bank for sparing 12% vekst i private innskudd (1,1 mrd. kroner)

Detaljer

CONNECTED. Firmabil med fornuft Den nye firmabilbeskatningen gjør det langt enklere å ha firmabil, sier Jan Traaseth i Toyota Finans Service.

CONNECTED. Firmabil med fornuft Den nye firmabilbeskatningen gjør det langt enklere å ha firmabil, sier Jan Traaseth i Toyota Finans Service. ET KVARTALSVIS KUNDE- OG NYHETSMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 1. VINTER 2005 CONNECTED Firmabil med fornuft Den nye firmabilbeskatningen gjør det langt enklere å ha firmabil, sier Jan Traaseth i Toyota Finans

Detaljer

Kartlegging av innovasjonstyper

Kartlegging av innovasjonstyper Kartlegging av innovasjonstyper Referanse til kapittel 12 Analysen er utviklet på basis av Keeleys beskrivelse av 10 typer innovasjoner (Keeley, L. 2013. Ten Types of Innovation. New Jersey: John Wiley

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

Den europeiske samfunnsundersøkelsen

Den europeiske samfunnsundersøkelsen V1 IO-nummer: Underlagt taushetsplikt Den europeiske samfunnsundersøkelsen Du har allerede blitt intervjuet om noen av temaene her, men skjemaet stiller også spørsmål om noen helt nye emner. Vi håper du

Detaljer

Kræsjkurs i russesparing med økonomilappen.no

Kræsjkurs i russesparing med økonomilappen.no Veilederhefte Kræsjkurs i russesparing med økonomilappen.no Til lærere og veiledere fra bank og forsikring Dette er et kort kurs i personlig økonomi for elever i videregående skole. Temaet er økonomisk

Detaljer

Overordnet bilde og Inkassotall for 2014 v/ adm direktør Tor Berntsen Kredinor Overvåk og Skyldnerkart over Oslo v/ analysesjef Magnus Solstad

Overordnet bilde og Inkassotall for 2014 v/ adm direktør Tor Berntsen Kredinor Overvåk og Skyldnerkart over Oslo v/ analysesjef Magnus Solstad Overordnet bilde og Inkassotall for 2014 v/ adm direktør Tor Berntsen Kredinor Overvåk og Skyldnerkart over Oslo v/ analysesjef Magnus Solstad Redaksjon avsluttet 29. april 2015 Innhold Skyldnerbildet....3

Detaljer

Markedsføring og inngåelse av strømavtaler med forbrukere - orienteringsbrev til kraftleverandører

Markedsføring og inngåelse av strømavtaler med forbrukere - orienteringsbrev til kraftleverandører Til alle norske kraftleverandører Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 15/2610-1 18.12.2015 Saksbehandler: Guro Nygaard Lysdahl Dir.tlf: Markedsføring og inngåelse av strømavtaler med forbrukere - orienteringsbrev

Detaljer

Forventer lavere vekst

Forventer lavere vekst #02 2013 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Forventer lavere vekst Mange aktører har nedjustert vekstanslagene for den globale økonomien. Det er usikkerhet knyttet til både de modne og fremvoksende

Detaljer

Makroøkonomiske utsikter drivkrefter for varehandelen. Juni 2015 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom

Makroøkonomiske utsikter drivkrefter for varehandelen. Juni 2015 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom Makroøkonomiske utsikter drivkrefter for varehandelen Juni 2015 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom DN med ny # Det går bedre i verden lav oljepris hjelper godt for mange Verdensøkonomien støttes av oljeprisnedgang

Detaljer

Enkel inkassoløsning for regnskapsbyrå

Enkel inkassoløsning for regnskapsbyrå #04 2011 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Enkel inkassoløsning for regnskapsbyrå Alle medlemsbedrifter i NARF har tilgang til en nettbasert inkassoløsning fra Conecto. side 4 Leilighet gjør tyv

Detaljer

Advokatforsikring Bedrift. Ny medlemsfordel i Rørentreprenørene Norge. Advokatforsikring Bedrift leveres av. for Rørentreprenørene Norge

Advokatforsikring Bedrift. Ny medlemsfordel i Rørentreprenørene Norge. Advokatforsikring Bedrift leveres av. for Rørentreprenørene Norge leveres av Ny medlemsfordel i Rørentreprenørene Norge Eksklusiv avtale om rettshjelpsforsikring Oppstart 1. januar 2016 Styret i Rørentreprenørene Norge har nylig vedtatt en strategiplan. Et av foreningens

Detaljer

Ektefelles ansvar for varer kjøpt av den annen ektefelle

Ektefelles ansvar for varer kjøpt av den annen ektefelle Ektefelles ansvar for varer kjøpt av den annen ektefelle Utskriftsdato: 3.1.2018 09:26:40 Status: Gjeldende Dato: 26.1.2007 Nummer: 106-2006 Utgiver: Inkassoklagenemnda Dokumenttype: Avgjørelse/vedtak

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Årsrapport 2011. Om banken

Årsrapport 2011. Om banken Om banken 1 av 9 Dette er SpareBank 1 SMN SpareBank 1 SMN er regionens ledende finanskonsern og en av seks eiere i SpareBank 1-alliansen. Hovedkontoret ligger i Trondheim og konsernet har med sine datterselskaper

Detaljer

Medlemsfordelene dine i 2013. Jo flere vi er sammen

Medlemsfordelene dine i 2013. Jo flere vi er sammen Medlemsfordelene dine i 2013 Jo flere vi er sammen Kjære YS-Medlem 85 000 medlemmer tar ikke feil! Det er en glede å se at så mange medlemmer benytter seg av medlemstilbudene. Nå har over 85 000 medlemmer

Detaljer

Boliglånsundersøkelsen DATO:

Boliglånsundersøkelsen DATO: Boliglånsundersøkelsen 2016 DATO: 21.12.2016 2 Finanstilsynet Innhold 1 Oppsummering 4 2 Bakgrunn 5 3 Undersøkelsen 6 4 Nedbetalingslån 7 4.1 Belåningsgrad 7 4.2 Låntakers betjeningsevne 10 4.3 Gjeldsgrad

Detaljer

Høringssvar forslag til forskrift om fakturering av kredittkortgjeld mv.

Høringssvar forslag til forskrift om fakturering av kredittkortgjeld mv. Finansdepartementet Dato: 09.01.2016 Sendes inn elektronisk Vår ref.: 16-1686 Deres ref.: 16/2341 Høringssvar forslag til forskrift om fakturering av kredittkortgjeld mv. Det vises til Finansdepartementets

Detaljer

Årsrapport 2012. Om banken

Årsrapport 2012. Om banken Om banken 1 av 8 Dette er SpareBank 1 SMN SpareBank 1 SMN er regionens ledende finanskonsern og en av seks eiere i SpareBank 1-alliansen. Hovedkontoret ligger i Trondheim og konsernet har med sine datterselskaper

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

IBM Cognos Disclosure management effektivisere rapporteringsprocessen. Laila Bouzga, Sparebank1 Nicolaus Diederichsen, Addedo

IBM Cognos Disclosure management effektivisere rapporteringsprocessen. Laila Bouzga, Sparebank1 Nicolaus Diederichsen, Addedo IBM Cognos Disclosure management effektivisere rapporteringsprocessen Laila Bouzga, Sparebank1 Nicolaus Diederichsen, Addedo s Disclosure Management Hva er det? Oversettelse: Disclosure betyr Avslør eller

Detaljer

Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap 2009

Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap 2009 Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap Historisk årsresultat med høye netto renteinntekter og betydelige finansinntekter Oslo, 12. februar 2010 1 1 Bank 1 Oslo skilt ut fra SpareBank 1 Gruppen med virkning fra

Detaljer