Blir du lurt? Unngå anbudssamarbeid ved anskaffelser

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Blir du lurt? Unngå anbudssamarbeid ved anskaffelser"

Transkript

1 BOKMÅL Blir du lurt? Unngå anbudssamarbeid ved anskaffelser

2 Anbudssamarbeid er blant de alvorligste former for økonomisk kriminalitet. Anbuds samarbeid innebærer at konkurrenter samarbeider om priser og vilkår før anbud leveres til oppdragsgiver, eller de blir enige om at en eller flere av dem ikke gir anbud. Anbudssamarbeid kan skje uten at det er synlig for deg som innkjøper. Du kan tape både penger og kvalitet i anskaffelsen. Her får du noen enkle råd om hvordan du kan unngå å bli lurt til å tro at du har valgt det best mulige tilbudet. Dersom du er oppmerksom på faresignalene i anbuds prosessen er du godt rustet til å redusere risikoen for å betale for mye. Kontakt alltid Konkurransetilsynet dersom du har mistanke om et ulovlig samarbeid. 2 3

3 Du har en viktig rolle! Anbudssamarbeid skjer i det skjulte, men du som sitter tett på anbudsprosessen har en unik mulighet til å oppdage slikt samarbeid. Stat og kommune alene kjøper inn varer og tjenester i Norge for nærmere 300 milliarder kroner hvert år. Dersom bedrifter samarbeider om anbud, kan store beløp unndras fellesskapet. Internasjonale undersøkelser viser at prisene kan øke med prosent når konkurrenter inngår ulovlig samarbeid. Effektiv konkurranse mellom bedrifter er en viktig forutsetning for lave priser, god kvalitet og innovasjon. Anbudssamarbeid kan helt eller delvis ødelegge dette. Hva kjennetegner anbudssamarbeid? Ulovlig samarbeid ved anbudskonkurranser kan skje på mange måter, og kan ofte være vanskelige å oppdage. Anbudssamarbeid kan gå over flere år og berøre mange anbud. Anbudssamarbeid skjer i hovedsak på følgende måter: Unnlatelse av å gi anbud En bedrift som ellers ville lagt inn anbud, lar være å levere inn anbud eller trekker anbudet. Anbudsrotasjon De aktuelle bedriftene bytter på å ha det beste anbudet. Markedsdeling Bedriftene har på forhånd delt markedet mellom seg geografisk, produktmessig, kundemessig, i kvoter eller lignende. Fiktive anbud Dette gjøres for eksempel ved at et anbud åpenbart er priset for høyt eller inneholder betingelser som ikke kan godtas. 4 5

4 Gjør deg kjent med markedet Dersom du gjør deg kjent med produktene, tilbyderne og markedsforholdene er det lettere å utforme anbudsprosessen for å stimulere til sunn konkurranse. Dette vil være særlig aktuelt dersom markedsforholdene legger til rette for samarbeid. Har du god kjennskap til utfallet i tilsvarende anbudsprosesser og samtidig er oppdatert på markedstrender, er du godt rustet til å kunne vurdere hva som er akseptable priser og andre betingelser. Er noen markeder mer utsatt enn andre for anbudssamarbeid? Anbudssamarbeid kan skje innenfor alle bransjer. Like fullt er enkelte bransjer mer utsatte enn andre. Kjennetegn på disse bransjene vil ofte være: Gjentakende anbudsinnbydelse Gjentakende innkjøp, som går til de samme aktørene, gjør anbuds-rotasjonen enklere. Like eller sammenlignbare produkter og tjenester Det er enklere å avtale samarbeid om like eller sammenlignbare produkter og tjenester. Lite innovasjon Lite innovasjon med hensyn til de etterspurte produktene eller tjenestene gjør det også enklere å opprettholde et samarbeid over tid. Oversiktlig antall tilbydere Jo færre bedrifter som er aktuelle til anbudet, desto lettere er det å holde «oversikten». Få eller ingen nykommere i bransjen Et marked preget av få nye aktører, blir i mindre grad utfordret enn markeder som er preget av trusselen om stadig nye aktører. Stabile ledergrupper Anbudssamarbeid etableres og vedlikeholdes ofte av enkeltmennesker som sitter i lederposisjoner eller som er ansvarlig for å utforme anbud. Jo tryggere menneskene er på hverandre, desto enklere er det å etablere og opprettholde samarbeidet. Stabile markedsforhold Stabile og forutsigbare markedsforhold øker sannsynligheten for samarbeid. Bransjeforeninger Møter i bransjeforeningen har i mange saker vært åsted for ulovlige samarbeidsavtaler. 6 7

5 Vær oppmerksom på faresignalene Du kan gjøre mye for å forebygge anbudssamarbeid dersom du er oppmerksom på en del faresignaler: 1. Det kommer sjelden anbud fra bedrifter som det er naturlig å forvente et anbud fra. 2. Unaturlig høy prisstigning på anbudene. 3. Vesentlig fall i prisnivået hos etablerte bedrifter ved anbud fra en ny konkurrent. 4. Samme bedrift leverer nesten alltid det beste anbudet selv om det ikke er spesielle grunner til det. 5. Anbudene fra konkurrerende bedrifter er nesten identisk bygget opp. 6. En bedrift avslører detaljkunnskap om en konkurrents anbud før anbudsfristen. 7. Kun en bedrift deltar på anbudsbefaringen selv om flere bedrifter leverer anbud. 8. Det er stor prisforskjell og/eller kvalitetsforskjell på det vinnende anbudet og de andre anbudene. 9. To eller flere bedrifter bytter på å gi det beste anbudet etter et fast mønster. 10. Den vinnende bedriften bruker stort sett sine konkurrenter som underleverandører. 8 9

6 Hvordan kan du forebygge anbudssamarbeid? I tillegg til faresignalene som er nevnt bør du vurdere følgende momenter: Vær oppdatert på priser og prisutviklingen på viktige kostnadskomponenter i anbudet. Ta kontakt med tilbydere som du hadde forventet et anbud fra og forhør deg om hvorfor de ikke er interessert i å gi anbud. Ha jevnlig kontakt med andre innkjøpere som foretar lignende innkjøp som deg. Sørg for at tilbyderne i anbudsprosessen undertegner en erklæring om at kontakt mellom tilbyderne og eventuelle uregelmessigheter umiddelbart skal rapporteres til oppdragsgiver. Bygg opp erfaring og kompetanse i egen organisasjon med hensyn til å avdekke kjennetegn på anbudssamarbeid. Unngå at leverandører som det kan være aktuelt å inngå kontrakt med, får delta i utformingen av kravspesifikasjonen. Unngå å utforme anbudsinnbydelsen på en slik måte at den utelukker mulige tilbydere, som for eksempel nyetablerte bedrifter eller utenlandske aktører. Ved anbudskonkurranser som ikke er kunngjøringspliktig i Doffin (database for offentlige innkjøp) eller TED (tenders electronic daily) bør du være uforutsigbar med hensyn til hvem du inviterer til å levere inn anbud. Uforutsigbarhet skaper uro og usikkerhet i et ulovlig samarbeid. Det er vanskeligere å opprettholde et ulovlig samarbeid dersom du som innkjøper bryter innkjøpsmønsteret. Dette kan du gjøre gjennom å variere omfanget på kontrakten eller ved å etablere tidvis innkjøps-samarbeid med en annen offentlig institusjon. Dersom det er mulig og ikke for kostnadskrevende, kan det være en fordel å splitte opp anbudet i flere delkontrakter. Det kan skape interesse fra et større antall tilbydere som ikke har kapasitet til å gi anbud på et stort samleprosjekt. Gjør det vanskelig for de aktuelle tilbyderne å kommunisere med hverandre i løpet av anbudsprosessen. Det kan være en fordel å foreta enkeltvise befaringer hvis det ikke er for kostnads- og tidkrevende. Vær nøye på at alle tilbyderne behandles likt og får lik informasjon. Du kan vurdere om tilbydere skal oppgi all muntlig og skriftlig kommunikasjon de har hatt med konkurrenter i løpet av anbudsprosessen

7 Ta kontakt med Konkurransetilsynet dersom du har spørsmål eller mistanker om at «det foregår noe». Ikke diskuter dine mistanker med noen av de involverte bedrift ene. Ta vare på alt skriftlig materiale og kommunikasjon med de involverte bedrift ene. Du kan tipse oss på vår tipstelefon , eller benytte tips - skjemaet på konkurransetilsynet.no Dersom du har mistanke om et anbudssamarbeid, vil vi være interessert i svar på blant annet følgende spørsmål: Hvilke bedrifter er involvert? Hvilke varer og tjenester gjelder det? Hva er det som får deg til å mistenke partene for ulovlig samarbeid? Har du noen dokumenter som bekrefter eller styrker mistanken? Kjenner du til andre som kan gi oss opplysninger? Ta også kontakt dersom du har spørsmål i forbindelse med en anbudsprosess eller bare ønsker råd og informasjon. Du når oss på telefon

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Anbodssamarbeid er blant dei alvorlegaste formene for økonomisk kriminalitet. Anbodssamarbeid inneber at konkurrentar samarbeider om prisar og vilkår før

Detaljer

Hvordan bli en anbudsvinner

Hvordan bli en anbudsvinner Hvordan bli en anbudsvinner 3 kapitler med det viktigste du trenger å vite for å skrive gode anbud http://anbudsassistenten.no Alle rettigheter til dette dokumentet tilhører forfatteren. Ingen deler av

Detaljer

Rapport 2005-021. Mellommannens rolle og betydning for konkurransen oppsummering av fire delutredninger

Rapport 2005-021. Mellommannens rolle og betydning for konkurransen oppsummering av fire delutredninger Rapport 2005-021 Mellommannens rolle og betydning for konkurransen oppsummering av fire delutredninger ECON-rapport nr. 2005-021, Prosjekt nr. 43630 ISSN: 0803-5113, ISBN 82-7645-770-3 RSA/ROS/pil, RAR,

Detaljer

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER. NHOs politikkdokument

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER. NHOs politikkdokument OFFENTLIGE ANSKAFFELSER NHOs politikkdokument 2 Innhold 1. Innledning... 3 2. Bedre offentlig innkjøpspraksis... 4 3. Modernisering av anskaffelsesreglene... 6 4. Mindre bedrifters rolle... 9 5. Innovative

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE SAKSPAPIR

FAUSKE KOMMUNE SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE SAKSPAPIR JournalpostID: /31 Arkiv sakid.: /1 Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre Sak nr.: 033/1 036/1 Saksbehandler: Tom Seljeås FORMANNSKAP KOMMUNESTYRE Dato: 11.0.1.0.1 INNKJØPSVEILEDER

Detaljer

Gode råd er ikke dyre

Gode råd er ikke dyre Gode råd er ikke dyre Kjenn din ide. Kjenn deg selv. Kjenn ditt marked. Kjenn din økonomi. Kjenn dine støttespillere. Hvorfor utsette seg for noe så vanskelig? Å starte en virksomhet er en prosess. Ja,

Detaljer

VEILEDER I GOD FORRETNINGSSKIKK OG SAMFUNNSANSVAR

VEILEDER I GOD FORRETNINGSSKIKK OG SAMFUNNSANSVAR RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING VEILEDER I GOD FORRETNINGSSKIKK OG SAMFUNNSANSVAR Innhold FORORD / Innledning 4 Del I: FORSLAG TIL Bruk av veilederen 7 Hvordan starte arbeidet i egen bedrift? 7 Del II:

Detaljer

VEIDEKKE ASA. Master policy. Redelig og rettmessig markedsatferd konkurranselovgivningens krav til virksomheten. Krav til- og verktøy for

VEIDEKKE ASA. Master policy. Redelig og rettmessig markedsatferd konkurranselovgivningens krav til virksomheten. Krav til- og verktøy for VEIDEKKE ASA Master policy Redelig og rettmessig markedsatferd konkurranselovgivningens krav til virksomheten Krav til- og verktøy for ansattes overholdelse av konkurranselovgivningen 1 LÆR DEG DETTE:

Detaljer

Undersøkelse om svart arbeid. Januar/februar 2011

Undersøkelse om svart arbeid. Januar/februar 2011 Undersøkelse om svart arbeid Januar/februar 2011 Innholdsfortegnelse Om undersøkelsen s. 03 Kjøp av svart arbeid s. 04 Vurdering av kjøp av svart arbeid s. 09 Hvem er kjøperen av svart arbeid? s. 16 Hva

Detaljer

Informasjonsasymmetri og konkurransepolitikk

Informasjonsasymmetri og konkurransepolitikk Norges Handelshøyskole http://www.nhh.no/sam/debatt/ Institutt for samfunnsøkonomi SAMFUNNSØKONOMISK DEBATT SØD-04/05 Helleveien 30 ISSN: 1502-5683 5045 Bergen 2005 Informasjonsasymmetri og konkurransepolitikk

Detaljer

Offentlige anskaffelser

Offentlige anskaffelser Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Offentlige anskaffelser Ski kommune Dato 17.01.2011 RAPPORT 6/10 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 SKI KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt

Detaljer

Anbud og arbeidstakerrettigheter

Anbud og arbeidstakerrettigheter Øyvind M. Berge og Silje Sønsterudbråten Anbud og arbeidstakerrettigheter En studie av bransjene renhold, vakt og anlegg Øyvind M. Berge og Silje Sønsterudbråten Anbud og arbeidstakerrettigheter En studie

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

Ta ansvar - motvirk sosial dumping i anskaffelser

Ta ansvar - motvirk sosial dumping i anskaffelser Ta ansvar - motvirk sosial dumping i anskaffelser Veileder om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter Veileder om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter 1 Vi er glade og stolte av å få

Detaljer

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket?

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? - en kort veileder 1 Anskaffelsesregelverket 2 gir offentlige myndigheter mange utfordringer. Noen av dem skyldes detaljeringsgraden i regelverket, andre

Detaljer

Vil du selge til offentlig sektor? Forbered din bedrift til å selge til det offentlige

Vil du selge til offentlig sektor? Forbered din bedrift til å selge til det offentlige Vil du selge til offentlig sektor? Forbered din bedrift til å selge til det offentlige 02/03 Forord NHOs mål er å bidra til gode offentlige anskaffelser både fordi det bidrar til god samfunnsøkonomi og

Detaljer

SVART ARBEID PÅ HJEMMEBANE

SVART ARBEID PÅ HJEMMEBANE SVART ARBEID PÅ HJEMMEBANE Å kjøpe svart arbeid er forbudt. Den svarte økonomien er et stort problem både for samfunnet og for mange av dem som arbeider svart. Svart arbeid undergraver skatteinntekter,

Detaljer

Møt-konkurransen-klausul

Møt-konkurransen-klausul NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, Vår, 2014 Møt-konkurransen-klausul - En kilde til høyere priser? Ilmarin Daub Veileder: Lars Sørgard Selvstendig arbeid innen masterstudiet i økonomi og administrasjon, hovedprofil

Detaljer

NÅR SANT SKAL SIES. En veileder fra NHO om åpen bedriftskultur og varsling

NÅR SANT SKAL SIES. En veileder fra NHO om åpen bedriftskultur og varsling NÅR SANT SKAL SIES En veileder fra NHO om åpen bedriftskultur og varsling NÅR SANT SKAL SIES En veileder fra NHO om åpen bedriftskultur og varsling 1. Sammendrag...4 2. En åpen bedriftskultur...5 En åpen

Detaljer

Forsidefoto: Stock Exchng

Forsidefoto: Stock Exchng Forsidefoto: Stock Exchng Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen og utførende fagfolk i administrasjon. Rapporten er et offentlig dokument

Detaljer

Anskaffelser og kontraktsoppfølging

Anskaffelser og kontraktsoppfølging NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT Anskaffelser og kontraktsoppfølging Kommunalteknisk driftsavdeling og kommunalteknisk planavdeling Nittedal kommune April 2013 Utført av Oddny Ruud Nordvik,

Detaljer

Påvirker den generelle samfunnsøkonomien dine boutgifter? Hva skjer når man søker om lån? Pant, tinglysingsgebyr og dokumentavgift

Påvirker den generelle samfunnsøkonomien dine boutgifter? Hva skjer når man søker om lån? Pant, tinglysingsgebyr og dokumentavgift Boligøkonomen Boligøkonomen Det å kjøpe bolig er en stor avgjørelse, og sikkert noe du vil gjøre flere ganger i løpet av livet. De fleste av oss rekker å ha flere hjem; alt fra barndomshjemmet, studenthybelen,

Detaljer

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENT TJENESTER?

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENT TJENESTER? FORNUFTIG BRUK AV KONSULENT TJENESTER? FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT INNHOLD SAMMENDRAG...I 1. INNLEDNING... 1 1.1 BAKGRUNNEN FOR PROSJEKTET... 1 1.2 AVGRENSNINGER... 1 2. MÅLSETTINGEN MED PROSJEKTET...

Detaljer

Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand. Kartlegging av oppstartfasen. Rapport 2014-12

Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand. Kartlegging av oppstartfasen. Rapport 2014-12 Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand Kartlegging av oppstartfasen Rapport 2014-12 Proba-rapport nr. 2014-12, Prosjekt nr. 14017 ISSN: 1891-8093 HB,TT,JR/AG, 21.10.2014 -- Offentlig

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2008/161 Innklaget virksomhet: Klager: Saksnummer: 2008/161 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status: Hvilken anskaffelse

Detaljer

Offentlige anskaffelser - følges regelverket?

Offentlige anskaffelser - følges regelverket? Offentlige anskaffelser - følges regelverket? Snillfjord kommune Februar 2009 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Snillfjord kommunes kontrollutvalg i perioden november 2008

Detaljer

Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner?

Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner? Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner? De fleste endrer eierstrukturen i bedriften sin bare én gang. Det er en beslutning man skal leve med i mange år. En samtale med

Detaljer

Supplerende retningslinjer om forebygging og avdekking av misligheter

Supplerende retningslinjer om forebygging og avdekking av misligheter Supplerende retningslinjer om forebygging og avdekking av misligheter Vedtatt av Riksrevisjonens leder 21.06.2007. Innhold 1 FORMÅLET MED SUPPLERENDE RETNINGSLINJER OM FOREBYGGING OG AVDEKKING AV MISLIGHETER

Detaljer

Lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter

Lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter Lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter Veileder om beste praksis FORORD GODE OG SAMFUNNSANSVARLIGE offentlige anskaffelser bidrar til å sette standarder i arbeidslivet og kan være et virkemiddel

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale for anskaffelse av telefonitjenester. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt forskriften

Detaljer