Kravspesifikasjon for Telefly NG. Versjon 1.0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kravspesifikasjon for Telefly NG. Versjon 1.0"

Transkript

1 Kravspesifikasjon for Telefly NG Versjon 1.0 Utarbeidet i november 2010

2 Innhold Revisjonshistorikk Introduksjon Registrering av radioutstyr i luftfartøy i Norge Systemets formål og omfang Målgruppe Organisering av kravspesifikasjonen Prioritering av krav Referansedokumenter Overordnet beskrivelse Systemperspektiv Overordnet funksjonalitet i fagsystemet Brukergrupper Arbeidsprosesser Brukerdokumentasjon og teknisk dokumentasjon Funksjonelle krav Registrere søknad om tillatelse Registrere søknad om endringer for luftfartøy Se saksliste Prioritere og kategorisere saksliste Søk i registrerte kunder Vis informasjon om kunde Søk i registrerte luftfartøy Vis informasjon om luftfartøy Søk i registrert utstyr Vis informasjon om registrert utstyr Behandle søknad Utstede tillatelse Utstede midlertidig tillatelse Produsere dokumenter Generere rapporter Starte fakturering (produksjon av ordre) Vis status fakturering Vedlikeholde liste over godkjent utstyr Vedlikeholde liste over godkjente fartøytyper Registrere utstyr Side 2 av 14

3 3.21 Motta kopi av tillatelse (Luftfartstilsynet) Vis informasjon om registrert nødpeilesender (eksternt) Tekniske krav Tilleggsinformasjon Ordliste og forkortelser Side 3 av 14

4 Revisjonshistorikk Versjon Dato Beskrivelse Endret av Kravspesifikasjon etablert Side 4 av 14

5 1. Introduksjon 1.1 Registrering av radioutstyr i luftfartøy i Norge Bruk av radioutstyr i norskregistrert luftfartøy krever tillatelse fra Post- og teletilsynet (PT). Tillatelser kan gis til person eller selskap som er ansvarlig for drift av luftfartøy. Per i dag sendes søknader på et papirbasert skjema og det utstedes en tillatelse som skal oppbevares i det aktuelle luftfartøy. Innehaver av tillatelsen er pliktig å varsle Post- og teletilsynet endringer i utstyr, adresse og eier/operatørforhold. Det er videre knyttet gebyrer til en tillatelse. Disse faktureres innehaver av tillatelsen. 1.2 Systemets formål og omfang Det eksisterer i dag et fagsystem i PT for håndtering av søknader og godkjenning av radioutstyr i norske luftfartøy. Dette systemet (Telefly) er utviklet på gammel arkitektur, og skal erstattes av et nytt system på en mer moderne teknologisk plattform. Det nye fagsystemet som skal utvikles skal bidra til effektiv registrering og saksbehandling av søknader og forvaltning av registeret. Det nye fagsystemet har arbeidsnavnet Telefly NG (Next Generation). Telefly NG vil ha et grensesnitt til en webbasert skjemaløsning (tredje parts løsning), slik at kundene (som i denne sammenheng er eiere eller operatører) selv kan registrere og administrere informasjon om sitt luftfartøy. Samtidig skal Post- og teletilsynet ha tilstrekkelig kontroll og ha et verktøy som understøtter en kostnadsmessig effektiv saksbehandling og forvaltning av registeret. I prosessen for tildeling av tillatelser er arkivering og dokumentproduksjon et viktig element. Fagsystemet skal også initiere fakturering av årlig gebyr til kundene. Grensesnitt til arkivsystem (som bl.a. håndterer all dokumentproduksjon) og økonomisystem (håndterer bl.a. fakturering og utstedelse av kreditnota) eksisterer. Disse grensesnittene skal gjenbrukes av det nye fagsystemet. Produksjon av fakturaer og krediteringer skal ikke produseres i fagsystemet, og det er kun datagrunnlaget som skal overføres fra nytt fagsystem via eksisterende grensesnitt til omkringliggende systemer. 1.3 Målgruppe Målgruppen for dette dokumentet er potensielle leverandører av nytt fagsystem til Post- og teletilsynet for godkjenning, registrering og forvaltning av register for radioutstyr i norske luftfartøy. 1.4 Organisering av kravspesifikasjonen Kapittel 1 gir en kort introduksjon til godkjenning av radioutstyr i norske luftfartøy og formålet med det nye fagsystemet som skal utvikles. Kapittel 2 gir en oversikt over funksjonaliteten som skal utvikles og hvordan det nye fagsystemet vil bli implementert med grensesnitt til andre systemer i Post- og teletilsynet samt eksterne grensesnitt. Kapittel 3 dokumenterer de funksjonelle kravene som stilles til det nye fagsystemet. De funksjonelle kravene er systematisert iht. use case dokumentert i kapittel 2. Kapittel 4 dokumenterer krav til grensesnitt (brukergrensesnitt, hardware, software og kommunikasjon). Side 5 av 14

6 Alle krav har et unikt løpenummer og en beskrivelse. Leverandøren forventes å oppgi i hvilken grad man kan tilfredsstille kravet (Ja/Nei/Delvis). Leverandøren oppfordres også til å gi en kort beskrivelse av hvordan kravet eventuelt tilfredsstilles med den tilbudte løsningen. 1.5 Prioritering av krav Kravene som dokumenteres er gitt en prioritet fra 1 3. Dette skal tolkes som følger: Prioritet 1 Prioritet 2 Prioritet 3 Krav som MÅ tilfredsstilles Krav som BØR tilfredsstilles Krav som vurderes som NYTTIGE. PT er interessert i å høre mer om ulike leverandørers tilnærming, løsning og omfang. 1.6 Referansedokumenter I tabellen nedenfor gis en oversikt over dokumenter som kan være relevante ift denne kravspesifikasjonen. Dokumenter Fremtidige arbeidsprosesser Style-guides Dagens papirbaserte søknadsskjema Forskrift om gebyr til Post- og teletilsynet Beskrivelse Generell informasjon om Post- og teletilsynets. Beskrivelse av fremtidige arbeidsprosesser knyttet til saksbehandling og vedlikehold av register for godkjenning av radioutstyr i norske luftfartøy. Eget vedlegg til forespørselen. Retningslinjer for grafisk utforming av interne applikasjoner i Post- og teletilsynet. Eget vedlegg til forespørselen. cumentid=987 Side 6 av 14

7 2 Overordnet beskrivelse 2.1 Systemperspektiv Det nye fagsystemet, omtalt som Telefly NG, skal være bygget på en webbasert plattform. Det vil være tett integrert med saks-/arkivsystemet PTWebDok (P360), økonomisystemet Agresso og en tredjeparts skjemaløsning for datafangst knyttet til nye og eksisterende luftfartøy (søknader, endringer). Autentisering (single sign-on) skal benytte eksisterende Active Directory. Telefly NG vil videre ha et grensesnitt til Hovedredningssentralen for å avlevere informasjon om registrerte nødpeilesendere. Noe mer detaljer om de ulike systemene beskrives i tabellen nedenfor. Post- og teletilsynet Arkiv Telefly NG Økonomisystem Kunde Saksinfo Webserver Ordrestatus Prisinfo Ordre Kreditering P360 Agresso Database Brukeradministrasjon Active Directory PLB-/ELT-info Informasjon fra kunde (søknad og endringer) Informasjon fra utstyrsprodusent (Produktinformasjon) HRS Leverandør av skjemaløsning Leverandør av skjemaløsning Web-baserte skjema Web-baserte skjema Figur 1 - Systemperspektiv System Telefly NG Arkiv / P360 Overordnet beskrivelse av system/grensesnitt Det nye webbaserte fagsystemet som skal utvikles Forventes å kjøre på en virtualisert server Applikasjonsserver vil sannsynligvis være Glassfish ODBC-kompatibel database med JNDI som tilkoblingsform Systemet er gitt navnet PTWebDok internt i PT Basert på Software Innovation sitt system P360 Alle saker og saksdokumenter i PT lagres her PTs kundedatabase er lagret her (masterdata) Side 7 av 14

8 System Økonomisystem Brukeradministrasjon HRS Skjemaløsning Overordnet beskrivelse av system/grensesnitt Agresso benyttes som økonomisystem Systemet håndterer bl.a. fakturering og kreditering Det er utviklet grensesnitt for disse to funksjonene og Telefly NG skal benytte disse Det eksisterer også et grensesnitt for å hente betalingsstatus Artikkelregister, aktiviteter og priser ligger lagret i økonomisystemet Active Directory benyttes i PT for brukeradministrasjon Hovedredningssentralen skal ha offline tilgang til informasjon om alle PLB og ELT nødpeilesendere Grensesnittet vil bestå av en eksport som kjøres jevnlig Det vil bli benyttet en 3. parts leverandør av løsning for elektroniske skjemaer Fagsystemet integreres med denne elektroniske skjemaløsningen slik at data kan hentes inn i fagsystemet 2.2 Overordnet funksjonalitet i fagsystemet Funksjonaliteten som skal utvikles i fagsystemet er kan på et overordnet nivå sammenfattes i 22 use case. Disse detaljeres i egne tabeller med krav til systemet. Side 8 av 14

9 Registrere søknad om tillatelse Registrere søknad om endringer for luftfartøy Se saksliste Prioritere og kategorisere saksliste Saksbehandler Søk i registrerte kunder Kunde Vis informasjon om kunde Søk i registrerte luftfartøy Vis informasjon om luftfartøy Søk i registrert utstyr Vis informasjon om utstyr Behandle søknad Utstede tillatelse Utstede midlertidig tillatelse Produsere dokumenter Generere rapporter Starte fakturering Vis status fakturering Side 9 av 14

10 Vedlikeholde liste godkjent utstyr Vedlikeholde liste godkjente fartøytyper Administrator Registrere utstyr Produsent Motta kopi av tillatelse Luftfartstilsynet HRS Vis info om reg. nødpeilsesender Gjennom lokal kopi hos HRS. Løsningen skal ikke være implementert hos PT. Løses ved for eksempel overføring av data hvert døgn. 2.3 Brukergrupper Ulike typer brukere skal kunne benytte fagsystemet. Kapittel 0 viser use case og roller. 1. Kunde. Person/organisasjon som søker om tillatelse til bruk radioutstyr i sitt luftfartøy. Kunden vil ikke benytte systemet direkte, men informasjon fra søker kommer inn til applikasjonen via grensesnitt til ekstern skjemaløsning. 2. Saksbehandler. Ansatt i Post- og teletilsynet som er ansvarlig for saksbehandling av søknaden. 3. Administrator. Ansatt i Post- og teletilsynet med ansvar for oppdateringer av fagsystemet, som innhold i enkelte nedtrekkslister og lignende. 4. Luftfartstilsynet. Får kopi av alle tillatelser. 5. HRS (Hovedredningssentralen). Mottar informasjon eksportert fra Post- og teletilsynet. 6. Produsent. Produsenter av radioutstyr kan registrere informasjon om nytt utstyr de tilbyr slik at dette gjøres tilgjengelig i fagsystemet. Produsent vil ikke benytte fagsystemet direkte, men benytter elektroniske skjemaer som integreres med fagsystemet. 2.4 Arbeidsprosesser For å bidra til god forståelse av hvordan Post- og teletilsynet ønsker å benytte det nye fagsystemet har det blitt utarbeidet en beskrivelse av fremtidige arbeidsprosesser. Disse er beskrevet i eget vedlegg. De definerte arbeidsprosessene skal ikke anses som komplette og absolutte krav til løsningen. De skisserte arbeidsprosessene har derimot vært et utgangspunkt for utarbeidelse av krav til den nye løsningen og skal bidra til økt forståelse av hva PT ønsker å oppnå. Tilbyder av ny løsning må beskrive hvordan den nye løsningen kan støtte opp under de skisserte prosessene og beskrive graden av fleksibilitet i fagsystemet for tilpasning til endring i arbeidsprosesser. Side 10 av 14

11 2.5 Brukerdokumentasjon og teknisk dokumentasjon Følgende dokumentasjon ønskes som en del av leveransen av nytt fagsystem. Dokumentasjon Funksjonell veiledning / Brukermanual Teknisk dokumentasjon Dokumentert kode Beskrivelse Dokumentasjon av all funksjonalitet i systemet Veiledning til hvordan man utfører de ulike funksjonene i systemet Arkitektur (systemer, integrasjonspunkter, meldingstyper etc.) Drifts-/vedlikeholdsmanual (konfigurasjon av systemet etc.) Alle programkode skal være godt dokumentert 3 Funksjonelle krav I dette kapittelet beskrives de funksjonelle kravene til det nye fagsystemet. Kravene er organisert etter de ulike use-case som er presentert i kapittel 2. Det gis i dette kapittelet en kort beskrivelse av de ulike områdene, mens kravene detaljeres i eget dokument (under flippen Funksjonelle krav i kravtabellen). 3.1 Registrere søknad om tillatelse Søknad om tillatelse til montering av radioutstyr i luftfartøy kan registreres direkte i fagsystemet av saksbehandler eller ved at informasjonen automatisk hentes inn i fagsystemet gjennom grensesnitt til tredjeparts leverandør av webbaserte skjema. 3.2 Registrere søknad om endringer for luftfartøy Søknad om endringer for et luftfartøy registreres direkte i fagsystemet av saksbehandler eller ved at informasjonen automatisk hentes inn i fagsystemet gjennom grensesnitt til 3. parts leverandør av webbaserte skjema. 3.3 Se saksliste Fagsystemet har en egen saksliste. Sakene hentes fra PTWebDok, men fagsystemet har tilleggsinformasjon knyttet til en sak og presenterer en saksliste for brukeren satt sammen av informasjon fra PTWebDok og egen informasjon om sakene. 3.4 Prioritere og kategorisere saksliste For å sikre effektiv og god saksbehandling skal sakene i fagsystemet prioriteres og kategoriseres. Systemet gjør en automatisk prioritering og kategorisering av innkommende søknader/saker, men saksbehandler har anledning til å overstyre systemets prioritering og kategorisering. 3.5 Søk i registrerte kunder I fagsystemet kan man søke frem registrerte kunder. En kunde er i denne sammenhengen en eier, operatør, nødkontakt eller 3. part tilknyttet luftfartøyet (for eksempel et verksted som utfører oppgraderinger). 3.6 Vis informasjon om kunde I fagsystemet kan man vise informasjon om alle registrerte kunder. 3.7 Søk i registrerte luftfartøy I fagsystemet kan man søke frem informasjon om alle registrerte luftfartøy. Side 11 av 14

12 3.8 Vis informasjon om luftfartøy I fagsystemet kan man vise informasjon knyttet til alle registrerte luftfartøy. 3.9 Søk i registrert utstyr I fagsystemet kan man søke frem radioutstyr som er godkjent til bruk i norske luftfartøy. Listen over godkjent utstyr administreres av PT og oppdateres jevnlig Vis informasjon om registrert utstyr I fagsystemet kan man vise informasjon om radioutstyr som er godkjent til bruk i norske luftfartøy Behandle søknad Saksbehandler kan behandle søknader som er kommet inn i fagsystemet. Informasjon som er relevant for saken vises i størst mulig grad i fagsystemet Utstede tillatelse En søknad vil normalt resultere i at man fatter et vedtak og utsteder en tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøyet. Utstedelse av en tillatelse innebærer blant annet produksjon og distribusjon av dokumenter til kunden Utstede midlertidig tillatelse Av ulike årsaker er det enkelte ganger behov for å utstede en midlertidig tillatelse. Denne tillatelsen vil være tidsbestemt. Kravene som gjelder for utstedelse av tillatelse gjelder også for midlertidig tillatelse. Det er også noen tilleggskrav som dokumenteres i dette use-caset Produsere dokumenter I en saksbehandlingsprosess er det behov for å produsere ulike typer dokumenter. Hvilke dokumenter som skal produseres vil variere basert på innhold i saken. Alle dokumenter som produseres er basert på maler og det kan flettes informasjon fra saken inn i dokumentet Generere rapporter Fra fagsystemet har man tilgang til predefinerte rapporter. Rapportene genereres av et tredjeparts rapporteringsverktøy Starte fakturering (produksjon av ordre) Utstedelse av faktura og oppfølging av utestående håndteres av eksisterende økonomisystem og prosesser hos Økonomi-seksjonen. Saksbehandler skal imidlertid kunne starte faktureringsprosessen (gjennom oversendelse av ordreinformasjon) manuelt ved hjelp av funksjonalitet i fagsystemet. Oversendelse av ordre til økonomisystemet kan også startes automatisk Vis status fakturering Fagsystemet vil sende over faktureringsoppdrag til økonomisystemet. I fagsystemet skal man kunne se status på batch-oversendelsene av faktureringsoppdrag til økonomisystemet Vedlikeholde liste over godkjent utstyr I fagsystemet kan man vedlikeholde listen over hvilket utstyr som er godkjent til bruk i norske luftfartøy. Utstyret plasseres i ulike kategorier og det loggføres hvilke endringer som registreres på eksisterende utstyr Vedlikeholde liste over godkjente fartøytyper I fagsystemet kan man vedlikeholde listen over godkjente fartøytyper. Det er også mulig å importere lister over fartøystyper fra bl.a. Luftfartstilsynet. Side 12 av 14

13 3.20 Registrere utstyr Produsentene skal ha muligheten til å registrere informasjon om sitt utstyr hos PT. Registreringen vil kunne gjøres gjennom en webportal fra en tredjeparts leverandør, men fagsystemet må kunne ta i mot denne informasjonen gjennom et åpent grensesnitt Motta kopi av tillatelse (Luftfartstilsynet) Luftfartstilsynet skal motta kopi på e-post av alle relevante dokumenter som produseres i fagsystemet Vis informasjon om registrert nødpeilesender (eksternt) Informasjon om registrerte nødpeilsesendere og nødkontakter tilknyttet et luftfartøy skal kunne distribueres eksternt. Hovedredningssentralen benytter denne informasjon til å gjøre oppslag når et nødsignal blir fanget opp. Det kan forutsettes at en tilsvarende løsning er etablert for distribusjon av informasjon om personlige nødpeilesendere (PLB). Grensesnitt vil mao eksistere, men hvilke informasjonselementer som skal sendes vil være noe ulikt. 4 Tekniske krav Det er definert krav til kommunikasjonsgrensesnitt, software, brukergrensesnitt og andre ikkefunksjonelle krav. Disse kravene er også spesifisert i eget dokument (under flippen Ikke funksjonelle krav i kravtabellen). Side 13 av 14

14 5 Tilleggsinformasjon 5.1 Ordliste og forkortelser I tabellen nedenfor har vi listet ut en beskrivelse av ulike forkortelser og uttrykk som er benyttet i dokumentet. HRS PT PLB ELT Hovedredningssentralen Post- og teletilsynet Personal Locator Beacon En personlig nødpeilesender Emergency Locator Transmitter Nøpeilesender i blant annet luftfartøy Side 14 av 14

Kravspesifikasjon for PLBSys NG. Versjon 1.0

Kravspesifikasjon for PLBSys NG. Versjon 1.0 Kravspesifikasjon for PLBSys NG Versjon 1.0 Utarbeidet i juni 2010 Innhold Revisjonshistorikk... 3 1. Introduksjon... 4 1.1 Registrering av nødpeilesendere i Norge... 4 1.2 Systemets formål og omfang...

Detaljer

Utkast til fremtidige arbeidsprosesser - Godkjenning av radioutstyr for luftfartøy

Utkast til fremtidige arbeidsprosesser - Godkjenning av radioutstyr for luftfartøy Utkast til fremtidige arbeidsprosesser - Godkjenning av radioutstyr for luftfartøy Versjon 1.0 Utarbeidet i november 2010 Post- og teletilsynet Innhold 1. Introduksjon... 4 Bakgrunn... 4 Målgruppe... 4

Detaljer

Noark-5 hva blir det til? Ståle Prestøy IKA Trøndelag. 23. mai 2007 Noark-5 - hva blir det til? 1

Noark-5 hva blir det til? Ståle Prestøy IKA Trøndelag. 23. mai 2007 Noark-5 - hva blir det til? 1 Noark-5 hva blir det til? Ståle Prestøy IKA Trøndelag 23. mai 2007 Noark-5 - hva blir det til? 1 Hvorfor Noark-5? Generell teknologisk utvikling (1998-2006) Flere organ i samme database Sikring av dokumenters

Detaljer

Kravspesifikasjon Digital distribusjon av sakspapirer

Kravspesifikasjon Digital distribusjon av sakspapirer Kravspesifikasjon Digital distribusjon av sakspapirer Kravspesifikasjon 1.1. Tilbudets omfang og fylkeskommunens forventninger Aust-Agder fylkeskommune ber om tilbud på verktøy som legger til rette for

Detaljer

PRODUKTBESKRIVELSE. NRDB Videresalg Telefoni

PRODUKTBESKRIVELSE. NRDB Videresalg Telefoni PRODUKTBESKRIVELSE NRDB Videresalg Telefoni Versjon 2.1, juni 2007 Nasjonal referansedatabase AS, c/o Infostrada AS, St Olavs plass 3, N- 0165 OSLO Side 1 av 6 1. INNLEDNING... 3 2. REFERANSER... 3 3.

Detaljer

PRODUKTBESKRIVELSE TJENESTE. NRDB Nummerportabilitet

PRODUKTBESKRIVELSE TJENESTE. NRDB Nummerportabilitet PRODUKTBESKRIVELSE TJENESTE NRDB Nummerportabilitet Versjon 2.0 11/10/04 Nasjonal referansedatabase AS 15/10/04 Page 1 of 8 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...3 1.1 NUMMERPORTABILITET...3 1.2 VIDERESALG

Detaljer

Løsning for utgående EHFfaktura

Løsning for utgående EHFfaktura Løsning for utgående EHFfaktura og fakturahotell Bilag Kundens kravspesifikasjon Anskaffelse av konsulenttjenester DocuLive referanse nr 202036-38 Side av 7 Innledning... 3 2 Forklaring til kravspesifikasjonen...

Detaljer

Document Portal 1. Document Portal

Document Portal 1. Document Portal 1 Lexmark gjør det enkelt å bruke skjemaer i virksomheten din. Gå bort til berøringsskjermen, velg dokumentene og trykk på Start. er en programvareløsning som gir den funksjonaliteten du trenger for å

Detaljer

Priser NRDB Versjon 8.12 januar 2012

Priser NRDB Versjon 8.12 januar 2012 Priser NRDB Versjon 8.12 januar 2012 Nasjonal referansedatabase AS, c/o Infostrada AS, St Olavs plass 3, N-0165 OSLO Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse 1. PRODUKTER... 3 2. PRISER... 4 2.1 INFRASTRUKTUR...

Detaljer

ANBUDSFORESPØRSEL. RAMMEAVTALE IKT-tjenester m.m. Iknowbase, Oracle- applikasjonsserver og database

ANBUDSFORESPØRSEL. RAMMEAVTALE IKT-tjenester m.m. Iknowbase, Oracle- applikasjonsserver og database ANBUDSFORESPØRSEL RAMMEAVTALE IKT-tjenester m.m. Iknowbase, Oracle- applikasjonsserver og database Varighet: 2 år med mulighet for forlengelse i 1 år Innledende informasjon. Trygderetten ønsker å inngå

Detaljer

Tjenestebeskrivelse. for. NRDB Opprinnelsesmarkering

Tjenestebeskrivelse. for. NRDB Opprinnelsesmarkering Tjenestebeskrivelse for NRDB Opprinnelsesmarkering Versjon 1.09 August 2007 Nasjonal referansedatabase AS, c/o Infostrada AS, St Olavs plass 3, N-0165 OSLO Side 1 av 7 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING...

Detaljer

PROSESSDOKUMENTASJON

PROSESSDOKUMENTASJON PROSJEKT NR.: 10-30 Studieprogram: Anvendt Datateknologi Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo TILGJENGELIGHET: Papir og elektronisk Telefon: 22 45 32 00

Detaljer

ErgoGroup AS eway Nydalsveien 28 Postboks 4364 Nydalen 0402 Oslo Tlf.: +47 23 14 50 00 Faks: +47 23 14 50 01 www.ergogroup.no www.eway.

ErgoGroup AS eway Nydalsveien 28 Postboks 4364 Nydalen 0402 Oslo Tlf.: +47 23 14 50 00 Faks: +47 23 14 50 01 www.ergogroup.no www.eway. Hva er eway? eway er en portal og plattform for samarbeid internt i en organisasjon og med organisasjonens partnere og kunder. Gjennom portalen forenkles og effektiviseres arbeidsprosesser knyttet til

Detaljer

PRODUKTBESKRIVELSE INFRASTRUKTUR. NRDB Lokal Node (VPN)

PRODUKTBESKRIVELSE INFRASTRUKTUR. NRDB Lokal Node (VPN) PRODUKTBESKRIVELSE INFRASTRUKTUR Lokal Node (VPN) Versjon 3.0 11/10/04 Nasjonal referansedatabase AS 14/10/04 Page 1 of 11 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...3 1.1 NUMMERPORTABILITET...3 1.2 VIDERESALG

Detaljer

PRODUKTBESKRIVELSE TJENESTE. NRDB Videresalg Telefoni

PRODUKTBESKRIVELSE TJENESTE. NRDB Videresalg Telefoni PRODUKTBESKRIVELSE TJENESTE NRDB Videresalg Telefoni Versjon 2.0 11/10/04 Nasjonal referansedatabase AS 15/10/04 Page 1 of 8 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...3 1.1 NUMMERPORTABILITET...3 1.2 VIDERESALG

Detaljer

Send og Motta efaktura bedrift i Nettbank bedrift

Send og Motta efaktura bedrift i Nettbank bedrift Kvikkguide Send og Motta efaktura bedrift i Nettbank bedrift Versjon 1/2016 Innhold Denne kvikkguiden gir en kort beskrivelse av tjenestene Send efaktura enkeltvis i Nettbank bedrift Motta efaktura enkeltvis

Detaljer

- Time webversjon - slik kommer du i gang

- Time webversjon - slik kommer du i gang Agro Økonomi - Time webversjon - slik kommer du i gang Agro Time er nå et skybasert timeregistreringsprogram, hvor data lagres på en webserver som Agrodata har ansvar for. Programmet er likevel, inntil

Detaljer

En bedre måte å håndtere prosjekt, team, oppgaver og innhold

En bedre måte å håndtere prosjekt, team, oppgaver og innhold En bedre måte å håndtere prosjekt, team, oppgaver og innhold Bedre prosjekthå ndtering med metådåtå M-Files går langt utover bare enkel dokumenthåndtering. Den unike arkitekturen drevet av metadata lar

Detaljer

Avtale for kjøp av Elektronisk vedlikeholdssystem for drift renovasjon

Avtale for kjøp av Elektronisk vedlikeholdssystem for drift renovasjon Avtale for kjøp av Elektronisk vedlikeholdssystem for drift renovasjon Kundens kravspesifikasjon Bilag til Kjøpsavtalen K Bilag Kundens kravspesifikasjon Innholdsfortegnelse Innledning... 3 2 Kundens bakgrunn

Detaljer

1 ANSKAFFELSENS FORMÅL Implementeringsplan Forkortelser og begreper KRAVTABELL... 3

1 ANSKAFFELSENS FORMÅL Implementeringsplan Forkortelser og begreper KRAVTABELL... 3 VEDLEGG 1: KRAVSPESIFIKASJON INNHOLDSFORTEGNELSE 1 ANSKAFFELSENS FORMÅL... 2 1.1 Implementeringsplan... 2 1.2 Forkortelser og begreper... 2 2 KRAVTABELL... 3 2.1 Generelle krav til aksesspunkttjenesten...

Detaljer

System integration testing. Forelesning Systems Testing UiB Høst 2011, Ina M. Espås,

System integration testing. Forelesning Systems Testing UiB Høst 2011, Ina M. Espås, System integration testing Forelesning Systems Testing UiB Høst 2011, Ina M. Espås, Innhold Presentasjon Hva er integration testing (pensum) Pros og cons med integrasjonstesting Når bruker vi integration

Detaljer

ebyggesak 360 «Fremtidens byggesaksbehandling vil foregå i skyen» Knut-Erik Gudim Produktsjef Tieto, Software Innovation

ebyggesak 360 «Fremtidens byggesaksbehandling vil foregå i skyen» Knut-Erik Gudim Produktsjef Tieto, Software Innovation ebyggesak 360 «Fremtidens byggesaksbehandling vil foregå i skyen» Knut-Erik Gudim Produktsjef Tieto, Software Innovation Knut-erik.gudim@tieto.com Dagenssituasjon i mange kommuner Stor del av den totale

Detaljer

Send og motta efaktura i Nettbank bedrift

Send og motta efaktura i Nettbank bedrift Versjon 1/2017 Kvikkguide Send og motta efaktura i Nettbank bedrift Innhold Denne kvikkguiden gir en kort beskrivelse av tjenestene Send efaktura enkeltvis i Nettbank bedrift Motta efaktura enkeltvis i

Detaljer

InfoRed Publisering. - produktbeskrivelse. TalkPool WebServices Postboks Åneby

InfoRed Publisering. - produktbeskrivelse.  TalkPool WebServices Postboks Åneby InfoRed Publisering - produktbeskrivelse www.talkpool.no TalkPool WebServices Postboks 90 1484 Åneby InfoRed Produktbeskrivelse 2 Sammendrag InfoRed Publisering er produktet for å administrere en hel informasjonstjeneste,

Detaljer

PRODUKTBESKRIVELSE INFRASTRUKTUR. NRDB Internett

PRODUKTBESKRIVELSE INFRASTRUKTUR. NRDB Internett PRODUKTBESKRIVELSE INFRASTRUKTUR NRDB Internett Versjon 3.0 11/10/04 Nasjonal referansedatabase AS 15/10/04 Page 1 of 10 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...3 1.1 NUMMERPORTABILITET...3 1.2 VIDERESALG TELEFONI...3

Detaljer

Web Service Registry

Web Service Registry BACHELORPROSJEKT 21 Web Service Registry Prosjektpresentasjon Ola Hast og Eirik Kvalheim 05.05.2010 Dette dokumentet er en kort presentasjon av bachelorprosjektet Web Service Registry Innhold 1. Om oppgavestiller...

Detaljer

Intelle har siden starten i i 1999. leverandør av av programvare for data- og og systemintegrasjon.

Intelle har siden starten i i 1999. leverandør av av programvare for data- og og systemintegrasjon. Intelle har siden starten i i 1999 vokst til til å å bli bli en en viktig leverandør av av programvare for for data- og og systemintegrasjon. 2 Intelle CRM Rapportering er en integrert rapporteringsløsning

Detaljer

FOR SJØSIKKERHET I ET RENT MILJØ. Noark 5 i praksis. Bjørn Tore Fasmer btf@sdir.no

FOR SJØSIKKERHET I ET RENT MILJØ. Noark 5 i praksis. Bjørn Tore Fasmer btf@sdir.no Noark 5 i praksis Bjørn Tore Fasmer btf@sdir.no Oversikt Innledning om arkivprosjektet Hva er forskjellen mellom sak/arkivsystemer og arkiv i fagsystem? Erfaringer med Noark 5 Hvordan Noark 5-standarden

Detaljer

Use case modellen. Use case modellering i analysefasen. Hva er en Aktør? Hva er et Use case?

Use case modellen. Use case modellering i analysefasen. Hva er en Aktør? Hva er et Use case? 1/15/2004 1 Use case modellen Use case modellering i analysefasen Metode for å identifisere og beskrive de funksjonelle kravene til et system Kapittel 3 i UML Distilled Kapittel 8 i Gurholt og Hasle Kirsten

Detaljer

Spørsmål og svar. Anskaffelse av elektroniske faktureringstjenester

Spørsmål og svar. Anskaffelse av elektroniske faktureringstjenester Anskaffelse av elektroniske faktureringstjenester Endringslogg Dokumentnavn Versjon Opprettet Siste endret Status Fjellinjen Revisjonshistorikk - Spørsmål og svar v1.0 1.0 10.06.2011 10.06.2011 Godkjent

Detaljer

NOARK Hva? Fra: Wikipedia, den frie encyklopedi

NOARK Hva? Fra: Wikipedia, den frie encyklopedi NOARK Hva? "NOARK (Norsk Arkivstandard) ble opprinnelig utviklet som en kravspesifikasjon for elektroniske journalsystemer i Statsforvaltningen. Den første versjonen NOARK 1 kom i 1984, med påfølgende

Detaljer

Online Scale. Vektsystem for krevende bransjer

Online Scale. Vektsystem for krevende bransjer Online Scale Vektsystem for krevende bransjer Avfall og gjenvinning Avfall og gjenvinning Annen industri Sand, pukk og grus Komplett system for registrering, rapportering og administrasjon Uavhengig av

Detaljer

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Abonnementsfakturering

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Mamut Business Software Introduksjon Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Dokumentasjon for utvidelser av Mamut Enterprise System Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Versjon: 11.1 i MAMUT ENTERPRISE

Detaljer

Vedlegg 3 Tekniske krav til IKT-løsninger i Kongsbergregionen

Vedlegg 3 Tekniske krav til IKT-løsninger i Kongsbergregionen Vedlegg 3 Tekniske krav til IKT-løsninger i Kongsbergregionen av 25.01.14 Tilbyder bes fylle inn nødvendig informasjon i felter som inngår i dokumentets følgende deler/kapitler: 1. Arkitekturprinsipper

Detaljer

PRODUKTBESKRIVELSE INFRASTRUKTUR. NRDB Sentralisert Node

PRODUKTBESKRIVELSE INFRASTRUKTUR. NRDB Sentralisert Node PRODUKTBESKRIVELSE INFRASTRUKTUR NRDB Sentralisert Node Versjon 3.0 11/10/04 Nasjonal referansedatabase AS 14/10/04 Page 1 of 10 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...3 1.1 NUMMERPORTABILITET...3 1.2 VIDERESALG

Detaljer

ebyggesak 360 «Fagsystem for digital byggesaksbehandling» Knut-Erik Gudim Produktsjef Tieto, Software Innovation

ebyggesak 360 «Fagsystem for digital byggesaksbehandling» Knut-Erik Gudim Produktsjef Tieto, Software Innovation ebyggesak 360 «Fagsystem for digital byggesaksbehandling» Knut-Erik Gudim Produktsjef Tieto, Software Innovation Knut-erik.gudim@tieto.com Dagenssituasjon i mange kommuner Dagens byggesaksystemer er Arkiv-

Detaljer

Kravspesifikasjon. Forord

Kravspesifikasjon. Forord Kravspesifikasjon Forord Kravspesifikasjonen skal beskrive applikasjonens funksjonalitet og betingelsene som oppdragsgiver krever. Det skal også hjelpe utviklerne med å begrense applikasjonen slik at den

Detaljer

Innføring av nye MVA-satser fra 1. januar 2005

Innføring av nye MVA-satser fra 1. januar 2005 Innføring av nye MVA-satser fra 1. januar 2005 Ditt Mamut-program støtter selvsagt de nye MVA-satsene. Dette heftet beskriver hvordan du installerer CD en med de nye MVA-satsene og hvordan du skriver ut

Detaljer

Mamut Enterprise Travel CRM

Mamut Enterprise Travel CRM Mamut Enterprise Travel CRM Tilleggsproduktet Mamut Enterprise Travel CRM gir deg muligheten til å ta med deg arbeidet på en bærbar datamaskin ut av kontoret. Du arbeider da på en kopi av den sentrale

Detaljer

De punktene som vi ønsker redegjort for i forhold til opsjon barnehage vil også bli tillagt vekt dersom leverandørene ellers står likt.

De punktene som vi ønsker redegjort for i forhold til opsjon barnehage vil også bli tillagt vekt dersom leverandørene ellers står likt. Kravspesifikasjon for skoleadministrativt program Molde kommune Kommunen har spesifisert en del krav til løsningen, og beskrivelse av ønskelig funksjon. Der hvor vi stiller absolutte krav, må tilbyder

Detaljer

SOLICARD ARX. Adgangssystemet som gir deg ubegrenset frihet. An ASSA ABLOY Group company

SOLICARD ARX. Adgangssystemet som gir deg ubegrenset frihet. An ASSA ABLOY Group company SOLICARD ARX Adgangssystemet som gir deg ubegrenset frihet An ASSA ABLOY Group company SOLICARD ARX arkitektur SOLICARD ARX LCU oppkoblet via Internet Eksisterende nettverk SOLICARD ARX AC SOLICARD ARX

Detaljer

VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER SAKSNUMMER ANSKAFFELSE AV HUNDEFÔR

VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER SAKSNUMMER ANSKAFFELSE AV HUNDEFÔR Side 1 av 6 VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER SAKSNUMMER 2012-006339 ANSKAFFELSE AV HUNDEFÔR Side 2 av 6 1 PRIS... 3 2 PRISENDRINGER... 3 2.1 Uttømmende prisliste inkl underleverandører... 3 3 GENERELT...

Detaljer

Forprosjekt nytt skoleadministrativt system. Vedlegg 4: Prosessbeskrivelse Voksenopplæring

Forprosjekt nytt skoleadministrativt system. Vedlegg 4: Prosessbeskrivelse Voksenopplæring Forprosjekt nytt skoleadministrativt system Vedlegg 4: Prosessbeskrivelse Voksenopplæring Innledning Dette dokumentet utgjør grunnlaget for den foreløpige funksjonelle krspesifikasjonen for anskaffelsen

Detaljer

Innføring av domeneregistreringer med elektroniske egenerklæringer

Innføring av domeneregistreringer med elektroniske egenerklæringer 1 (11) Innføring av domeneregistreringer med elektroniske egenerklæringer Dette dokumentet beskriver en løsning for registrering av domenenavn med elektroniske egenerklæringer. 2 (11) Historikk Dato Revisjon

Detaljer

Use case modellen. Use case modellering i analysefasen. Hva er en Aktør? Hva er et Use case? Use case modellering. Eksempel

Use case modellen. Use case modellering i analysefasen. Hva er en Aktør? Hva er et Use case? Use case modellering. Eksempel Use case modellen Use case modellering i analysefasen Metode for å identifisere og beskrive de funksjonelle kravene til et system Kapittel 3 i UML Distilled Kirsten Ribu beskriver kravene til systemet,

Detaljer

Hva har NOARK5 å bety for arkivet? Tormod Engebu, IKT-Rådgiver IKAVA

Hva har NOARK5 å bety for arkivet? Tormod Engebu, IKT-Rådgiver IKAVA Hva har NOARK5 å bety for arkivet? Tormod Engebu, IKT-Rådgiver IKAVA NOARK-5 Litt historikk Fra og med 1. oktober 2002 er det bestemt gjennom Riksarkivarens forskrift, kapittel IX Elektronisk arkivering

Detaljer

Tjenestebeskrivelse. for. NRDB opprinnelsesmarkering

Tjenestebeskrivelse. for. NRDB opprinnelsesmarkering Tjenestebeskrivelse for NRDB opprinnelsesmarkering Versjon 1.1. juni 2007 Nasjonal referansedatabase AS, c/o Infostrada AS, St Olavs plass 3, N- 0165 OSLO Side 1 av 7 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING...

Detaljer

ACOS OEP modul Oversikt over vår løsning

ACOS OEP modul Oversikt over vår løsning WebSak og einnsyn ACOS OEP modul Oversikt over vår løsning OEP Eksport Via dette programmet opprettes det xml-filer med metadata. Disse filene lastes så opp til OEP-portalen publisering) OEP Mottak Mottar

Detaljer

Raimond Brekke, Sales Manager VISMA KREDITTOPPLYSNING

Raimond Brekke, Sales Manager VISMA KREDITTOPPLYSNING Raimond Brekke, Sales Manager VISMA KREDITTOPPLYSNING Hvorfor Visma Kredittopplysning? Hvert år taper norske bedrifter millioner av kroner på dårlige betalere Redusere risiko for tap Etterspurt funksjonalitet

Detaljer

Utvikling av nytt nettsted for Norsk Filminstitutt. Integrasjoner. Skrevet av: Geir Bruskeland,

Utvikling av nytt nettsted for Norsk Filminstitutt. Integrasjoner. Skrevet av: Geir Bruskeland, Utvikling av nytt nettsted for Norsk Filminstitutt Integrasjoner Skrevet av: Geir Bruskeland, geir@inthemix.no Siste revisjon: 4. februar 2009 1 Refererte og relaterte dokumenter Vedlegg Versjon Dokument

Detaljer

Prisliste Supporttjenester

Prisliste Supporttjenester Prisliste Supporttjenester Type Tjeneste Pris Opplæring Online-demonstrasjon av nye funksjonaliteter i nyeste hoved-release av Evatic 1380 NOK Opplæring Basisopplæring Introduksjon i Evatic for nye brukere

Detaljer

I databasen ligger det over 100 tabeller. De henger sammen dels via synlige koder, dels via usynlige interne ID-er. De ser man normalt bare når det

I databasen ligger det over 100 tabeller. De henger sammen dels via synlige koder, dels via usynlige interne ID-er. De ser man normalt bare når det 1 2 3 4 I databasen ligger det over 100 tabeller. De henger sammen dels via synlige koder, dels via usynlige interne ID-er. De ser man normalt bare når det dukker opp tall i oversikter eller man får meldingen

Detaljer

Avtale for kjøp av Elektronisk personalhåndbok

Avtale for kjøp av Elektronisk personalhåndbok Avtale for kjøp av Elektronisk personalhåndbok Kundens kravspesifikasjon Bilag til Kjøpsavtalen K Bilag Kundens kravspesifikasjon Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Kundens bakgrunn og formål med anskaffelsen...

Detaljer

Noark-5 Status i arbeidsgruppa for møtebehandling. Ståle Prestøy Rådgiver og IKT-arkivar Interkommunalt arkiv i Trøndelag

Noark-5 Status i arbeidsgruppa for møtebehandling. Ståle Prestøy Rådgiver og IKT-arkivar Interkommunalt arkiv i Trøndelag Noark-5 Status i arbeidsgruppa for møtebehandling Ståle Prestøy Rådgiver og IKT-arkivar Interkommunalt arkiv i Trøndelag Noark-5 Prosjektgruppen som skal utvikle Noark-5 har vært aktiv i nøyaktig ett år

Detaljer

PRODUKTBESKRIVELSE. NRDB DSL Fullmaktsserver

PRODUKTBESKRIVELSE. NRDB DSL Fullmaktsserver PRODUKTBESKRIVELSE NRDB DSL Fullmaktsserver Versjon 1.2, februar 2015 NRDB DSL Fullmaktsserver Versjon 1.2, februar 2015 Side 1 av 5 1 INNLEDNING... 3 2 BESKRIVELSE AV TJENESTEN... 3 2.1 Prinsipp... 3

Detaljer

Bilag til kjøpsavtalen for Antivirusløsning K Bilag 1 - Kundens kravspesifikasjon

Bilag til kjøpsavtalen for Antivirusløsning K Bilag 1 - Kundens kravspesifikasjon Helse Vest Innkjøps saksnummer: 2015/22 Helse Vest IKTs avtalenummer: 901502 Bilag til kjøpsavtalen for Antivirusløsning K Bilag 1 - Kundens kravspesifikasjon ist oppdatert: 06.01.2016

Detaljer

«Service desk management system» Svar på spørsmål

«Service desk management system» Svar på spørsmål «Service desk management system» Svar på spørsmål Innhold 1. Innledning... 2 2. Spørsmål mottatt per 02.08.2013... 2 1. Innledning Det vises til kunngjøringen på Doffin, MAY198210. Dette dokumentet gir

Detaljer

Installasjonsdokument

Installasjonsdokument Installasjonsdokument EuroMek Versjon 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OM DOKUMENTET 2. BESKRIVELSE AV SYSTEMET 3. INSTALLASJON AV EUROMEK 4. INSTALLASJON AV KLIENTPROGRAMVARE 1. Om dokumentet 1.1. Formål Dokumentets

Detaljer

Spørsmål og svar i sak 14/308 Kjøp av Konkurransegjennomførings- og Kontraktsadministrasjonsverktøy med tilhørende vedlikeholdsavtale

Spørsmål og svar i sak 14/308 Kjøp av Konkurransegjennomførings- og Kontraktsadministrasjonsverktøy med tilhørende vedlikeholdsavtale Spørsmål og svar i sak 14/308 Kjøp av Konkurransegjennomførings- og Kontraktsadministrasjonsverktøy med tilhørende vedlikeholdsavtale Spørsmål mottatt 3. september per telefon. Spørsmål 17: I Konkurransegrunnlaget

Detaljer

Oppbygging eadmin eadmin er bygd opp med tre separate moduler hvor Kunde- og produksjonsportalen er kjernen.

Oppbygging eadmin eadmin er bygd opp med tre separate moduler hvor Kunde- og produksjonsportalen er kjernen. eadmin Generelt Doorway har over flere år utviklet et unikt administrasjonssystem for IT Drift, eadmin, med automatisert produksjon av brukere, tilganger og rettigheter. eadmin vil gi Kundens en detaljert

Detaljer

Priser NRDB Versjon 8.6 Juni 2008

Priser NRDB Versjon 8.6 Juni 2008 Priser NRDB Versjon 8.6 Juni 2008 Nasjonal referansedatabase AS, c/o Infostrada AS, St Olavs plass 3, N-0165 OSLO Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse 1. PRODUKTER... 3 2. PRISER... 4 2.1 INFRASTRUKTUR... 4

Detaljer

Request for information (RFI) Integrasjonsplattform

Request for information (RFI) Integrasjonsplattform Request for information (RFI) Integrasjonsplattform Trondheim kommune Trondheim kommune har initiert et prosjekt for å etablere en ny integrasjonsplattform TIP (Trondheim kommune Integrasjons Plattform).

Detaljer

AP226 Use Case Diagram - SBL

AP226 Use Case Diagram - SBL AP226 Use Case Diagram - SBL Use Case Diagram Figuren under (Figur 1) viser en oversikt over alle use case for Sluttbrukerløsningen i Altinn 2 versjon 1. Den innerste firkanten inneholder alle use case

Detaljer

Hovedprosjekt 2014, Høgskolen i Oslo og Akershus

Hovedprosjekt 2014, Høgskolen i Oslo og Akershus Forprosjektrapport Gruppe 2 Hovedprosjekt 2014, Høgskolen i Oslo og Akershus 1 INNHOLD 2 Presentasjon... 2 2.1 Gruppen medlemmer... 2 2.2 Oppgave... 2 2.3 Oppdragsgiver... 2 2.4 Veileder... 2 3 Sammendrag...

Detaljer

Tema: Nytt skoleår Fronter 92

Tema: Nytt skoleår Fronter 92 Tema: Nytt skoleår Fronter 92 Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Tema: Nytt skoleår... 1 Innledning...

Detaljer

Kommunale fellesløsninger Fra visjon til virkelighet. Rune Sandland, Sjefsarkitekt

Kommunale fellesløsninger Fra visjon til virkelighet. Rune Sandland, Sjefsarkitekt Kommunale fellesløsninger Fra visjon til virkelighet Rune Sandland, Sjefsarkitekt Program for IKT-samordning i kommunesektoren KS-program: Vedtak i KS hovedstyre 23. mai 2012 Skal i første omgang gå ut

Detaljer

Marianne Knutsen Almås. Seniorrådgiver Direktoratet for økonomistyring

Marianne Knutsen Almås. Seniorrådgiver Direktoratet for økonomistyring Marianne Knutsen Almås Seniorrådgiver Direktoratet for økonomistyring Agenda Hvorfor elektronisk faktura? Formatene Hvordan levere EHF Elektronisk faktura Statlige virksomheter og departementer skal kreve

Detaljer

AGRESSO BUSINESS WORLD

AGRESSO BUSINESS WORLD AGRESSO BUSINESS WORLD WEB Salgsordre: Registrering av enkle salgsordrer/fakturagrunnlag Økonomisenteret oktober 2012 Innholdsfortegnelse : Innledning: Registrering/endring av enkle salgsordrer 3 Registrering/endring

Detaljer

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Compello

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Compello Mamut Business Software Introduksjon Mamut Enterprise Compello Dokumentasjon for utvidelser av Mamut Enterprise System Mamut Enterprise Compello Versjon: 12 Innhold OM INTEGRASJON MED COMPELLO... 1 OM

Detaljer

ephorte5 Saksbehandling og arkiv gjort enkelt ephorte hjelper deg med å bruke, styre og dele virksomhetens dokumenter gjennom hele deres levetid

ephorte5 Saksbehandling og arkiv gjort enkelt ephorte hjelper deg med å bruke, styre og dele virksomhetens dokumenter gjennom hele deres levetid Saksbehandling og arkiv gjort enkelt ephorte hjelper deg med å bruke, styre og dele virksomhetens dokumenter gjennom hele deres levetid 2 Saksbehandling og arkiv gjort enkelt Ledere og saksbehandlere som

Detaljer

Mobilt ordresystem. Elektronisk kjørebok

Mobilt ordresystem. Elektronisk kjørebok Mobilt ordresystem Arbeids- og serviceordre med timer, materiell, bilder, sjekklister og annen dokumentasjon Lagerstyring og bestilling Ressursplanlegger med kalender og kart Elektronisk kjørebok Dekker

Detaljer

Nettbasert skoleadministrasjon. 1 Visma FLYT Skole

Nettbasert skoleadministrasjon. 1 Visma FLYT Skole Visma FLYT Skole Nettbasert skoleadministrasjon 1 Visma FLYT Skole Visma FLYT Skole De gode grunnene: Effektiviserer administrasjonen av norske skoler Lar lærerne bruke mer tid på undervisning Sørger for

Detaljer

Forhåndsstilte spørsmål

Forhåndsstilte spørsmål Forhåndsstilte spørsmål Hva skjer om vi ikke er klar for elektronisk fakturering av statlig- og kommunal virksomhet innen de fristene som er satt i St.mld 36 (juni 2012)? Benytt web faktura portal for

Detaljer

NOARK Hva? Fra: Wikipedia, den frie encyklopedi

NOARK Hva? Fra: Wikipedia, den frie encyklopedi NOARK Hva? "NOARK (Norsk Arkivstandard) ble opprinnelig utviklet som en kravspesifikasjon for elektroniske journalsystemer i Statsforvaltningen. Den første versjonen NOARK 1 kom i 1984, med påfølgende

Detaljer

Laget av Dato Orginal plassering fil. Johnny Andre Sunnarvik. Nov 2016

Laget av Dato Orginal plassering fil. Johnny Andre Sunnarvik. Nov 2016 Laget av Dato Orginal plassering fil. Johnny ndre Sunnarvik Nov 2015 http://innsiden.helse-vestikt.no/avdelinger/tjenesteproduksjon/anbudskrav/documents/sikkerhet.docx Dato Nov 2015 Des 2015 Nov 2016 Beskrivelse

Detaljer

Utkast Kravspesifikasjon sensurregistrering

Utkast Kravspesifikasjon sensurregistrering Utkast Kravspesifikasjon sensurregistrering versjon 2.9.15 Richard Edvin Borge, Adelheid Mortensen Huuse 1 1 Introduksjon Som et ledd i digitaliseringen av eksamensprosessen er det ønskelig å få en løsning

Detaljer

// Mamut Business Software Nyheter i Mamut Business Software og Mamut Online

// Mamut Business Software Nyheter i Mamut Business Software og Mamut Online // Mamut Business Software Nyheter i Mamut Business Software og Mamut Online Innhold Nyheter i Mamut Business Software versjon 18.0 2 Netthandel 2 Regnskap 2 Salg 4 Systemforbedringer 5 Nyheter i Mamut

Detaljer

Visma ERP POS. Utvid økonomisystemet med en brukervennlig kasseløsning

Visma ERP POS. Utvid økonomisystemet med en brukervennlig kasseløsning Visma ERP POS Utvid økonomisystemet med en brukervennlig kasseløsning En moderne og funksjonell kasseløsning kasseløsning Det lønner seg å utvide økonomisystemet med integrert kassefunksjonalitet. I alle

Detaljer

Kravspesifikasjon. for. Forvaltning og feilmelding av vei- og gatelys

Kravspesifikasjon. for. Forvaltning og feilmelding av vei- og gatelys Kravspesifikasjon for Forvaltning og feilmelding av vei- og gatelys Dato: 14. oktober 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SKEDSMO KOMMUNES LØSNINGER... 3 1.1 BESKRIVELSE AV DAGENS KART OG VEI- GATELYSLØSNINGER

Detaljer

NBS 3 Elektronisk tilgjengelighet i 3,5 år

NBS 3 Elektronisk tilgjengelighet i 3,5 år NBS 3 Elektronisk tilgjengelighet i 3,5 år Bokføringslovens 3b. Elektronisk tilgjengelighet Bokførte opplysninger som er tilgjengelig elektronisk skal være tilgjengelig elektronisk i 3,5 år Bokføringsforskriften

Detaljer

Kraftig, fleksibel og brukervennlig prosjektstyring/saksbehandling

Kraftig, fleksibel og brukervennlig prosjektstyring/saksbehandling Kraftig, fleksibel og brukervennlig prosjektstyring/saksbehandling Insights er modulbasert, og du trenger kun implementere og ta i bruk de moduler som du føler for. Hva er Machina Insights? Machina INSIGHTS

Detaljer

Kravspesifikasjon. Utvikling av moduler til CMS for bonefish.no. Gruppe 08-23

Kravspesifikasjon. Utvikling av moduler til CMS for bonefish.no. Gruppe 08-23 Utvikling av moduler til CMS for bonefish.no Gruppe 08-23 Kravspesifikasjon for hovedprosjektet utvikling av moduler til CMS for bonefish.no ved Høgskolen i Oslo, avdeling for Ingeniørutdanning våren 2008.

Detaljer

2B - SSA-V Bilag 1 Kundens kravspesifikasjon. Vedlikeholdsavtalen (SSA-V) Bilag 1: Kundens kravspesifikasjon

2B - SSA-V Bilag 1 Kundens kravspesifikasjon. Vedlikeholdsavtalen (SSA-V) Bilag 1: Kundens kravspesifikasjon Vedlikeholdsavtalen (SSA-V) Bilag 1: Kundens kravspesifikasjon 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 1.1 BESKRIVELSE BILAG 1... 3 1.2 KRAVTABELL... 3 2 AVTALENS OMFANG... 4 2.1 KUNDENS FORMÅL MED AVTALEN... 4 3

Detaljer

hypernet Kurs & Konferanse

hypernet Kurs & Konferanse hypernet Kurs & Konferanse Beskrivelse av løsningen IST International Postboks 4799 Nydalen Avd. kontorer Organisasjonsnr.: Bankkonto: 9750.06.08513 Software Technology AS 0421 OSLO Bodø og Lillehammer

Detaljer

AGRESSO BUSINESS WORLD

AGRESSO BUSINESS WORLD AGRESSO BUSINESS WORLD Massesalgsordre: Registrering, behandling og fakturering av massesalgsordrer Økonomisenteret desember 2010 Innholdsfortegnelse : Innledning - massesalgsordre 3 Registrering massesalgsordre

Detaljer

EKSTRA. Beskrivelser og priser på utvidet funksjonalitet, tilpassede rapporter og nye muligheter utenfor standard versjon av Portwin

EKSTRA. Beskrivelser og priser på utvidet funksjonalitet, tilpassede rapporter og nye muligheter utenfor standard versjon av Portwin EKSTRA Beskrivelser og priser på utvidet funksjonalitet, tilpassede rapporter og nye muligheter utenfor standard versjon av Portwin Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 3 BETINGELSER... 3 1. EKSTRA FUNKSJONALITET

Detaljer

Timeføring i ISY Prosjekt Økonomi. ISYdagene 2016 Trond Schjander-Opsahl

Timeføring i ISY Prosjekt Økonomi. ISYdagene 2016 Trond Schjander-Opsahl Timeføring i ISY Prosjekt Økonomi ISYdagene 2016 Trond Schjander-Opsahl 1 ISY Time Nytt produkt i ISY-familien Timeføringsmodul som tilpasses den enkelte organisasjons behov ift: Interne prosesser Integrasjon

Detaljer

Phonero Bedriftsportal

Phonero Bedriftsportal Phonero Bedriftsportal Phonero Bedriftsportal Phonero Bedriftsportal inneholder alt man trenger for å holde orden på bedriftens telefoniløsninger, og inkluderer en rekke nyttige moduler som bedrifter normalt

Detaljer

Gevinster ved å integrere SuperOffice og Agresso. Effektive integrasjons løsninger skaper nye muligheter.

Gevinster ved å integrere SuperOffice og Agresso. Effektive integrasjons løsninger skaper nye muligheter. Gevinster ved å integrere SuperOffice og Agresso. Effektive integrasjons løsninger skaper nye muligheter. Integrasjon. Etterspørselen etter integrasjonsløsninger er større enn noen gang. Behov for at ulike

Detaljer

Frank Sandersen, EVRY 3. April 2014. Avansert integrasjon Saksbehandling med ephorte som arkiv

Frank Sandersen, EVRY 3. April 2014. Avansert integrasjon Saksbehandling med ephorte som arkiv Frank Sandersen, EVRY 3. April 2014 Avansert integrasjon Saksbehandling med ephorte som arkiv Meg Småbarnspappa EVRY Porsgrunn Automasjonsingeniør Systemutvikler Integrajonsarkitekt Arkivfaglig 2 3 Søker

Detaljer

Bilag 1 Kravspesifikasjon Avtalereferanse: NT Web avspiller

Bilag 1 Kravspesifikasjon Avtalereferanse: NT Web avspiller ilag 1 Kravspesifikasjon Avtalereferanse: NT-0730-15 Web avspiller SIST LAGRET DATO: 18. desember 2015 Side 1 av 12 Innholdsfortegnelse ilag 1 Kravspesifikasjon 1 INNLEDNING... 3 1.1 EGREPSDEFINISJONER...

Detaljer

KF Avviksbehandling. KF Avviksbehandling. avvikshåndtering i din organisasjon

KF Avviksbehandling. KF Avviksbehandling. avvikshåndtering i din organisasjon KF Avviksbehandling avvikshåndtering i din organisasjon KF Avviksbehandling KF Avviksbehandling effektiviserer og automatiserer flyten av avviksskjema i kommuner og fylkeskommuner. Elektronisk innmelding

Detaljer

«ÅRETS ARKIV 2017» Grenlandssamarbeidet

«ÅRETS ARKIV 2017» Grenlandssamarbeidet «ÅRETS ARKIV 2017» Grenlandssamarbeidet Prosjekt: Nytt sak og arkivsystem Et tilbakeblikk: Samarbeidet i Grenland startet i 2008 nytt sak og arkivsystem. Prosjekt etablert og anskaffelsesprosess igangsatt

Detaljer

Oversikt over Document Portal

Oversikt over Document Portal Hvis du vil se på eller laste ned denne eller andre Lexmark Document Solutions-publikasjoner, kan du klikke her. Oversikt over Document Portal Lexmark Document Portal er en programvareløsning som gir den

Detaljer

automatisk informasjonssjekk av jobbsøkere på internett

automatisk informasjonssjekk av jobbsøkere på internett CyberSearchMe automatisk informasjonssjekk av jobbsøkere på internett «Få full oversikt over all informasjon om kandidaten på internett uten i det hele tatt å tenke på googling» 24 timer i døgnet 365 dager

Detaljer

Kvikkguide Send og Motta efaktura bedrift i Nettbank Bedrift

Kvikkguide Send og Motta efaktura bedrift i Nettbank Bedrift Kvikkguide Send og Motta efaktura bedrift i Nettbank Bedrift Innhold Denne kvikkguiden gir en kort beskrivelse av følgende tjenester: - Send efaktura enkeltvis i Nettbank Bedrift - Motta efaktura enkeltvis

Detaljer

Stikkord: Java EE, EJB, JSF, JPA, SWT, klient/tjener, Glassfish server, Application Client.

Stikkord: Java EE, EJB, JSF, JPA, SWT, klient/tjener, Glassfish server, Application Client. Stikkord: Java EE, EJB, JSF, JPA, SWT, klient/tjener, Glassfish server, Application Client. Studenter: Magnus Skomsøy Bae, Marius Eggen, Magnus Krane Klasse: 3ING, Systemutvikling Produserer redaksjonelle

Detaljer

KONVERTERING AV DATA FRA RAPP13.50

KONVERTERING AV DATA FRA RAPP13.50 KONVERTERING AV DATA FRA RAPP13.50 (Revisjon 2 07.01.2013) Beskriver her prosedyre for konvertering av data fra gammelt system RAPP13.50 til det nye systemet RF13.50 (www.regionalforvaltning.no). Stikkordsmessig

Detaljer

MinTid web brukerdokumentasjon

MinTid web brukerdokumentasjon 5.4.0 MinTid web brukerdokumentasjon Logica Norge AS 3.1.0 MinTid brukerdokumentasjon i Innhold MinTid 1 Generelt... 1 Hvem skal bruke MinTid og hva kan gjøres?... 1 Standardfunksjoner i MinTid... 1 Logg

Detaljer

ephorte Integration Services (eis) produktbeskrivelse

ephorte Integration Services (eis) produktbeskrivelse ephorte Integration Services (eis) produktbeskrivelse Versjon 2 31.10.2012 Gecko Informasjonssystemer AS Robert Vabo INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 COPYRIGHT... 3 EPHORTE INTEGRATION SERVICES...

Detaljer