Kravspesifikasjon for Telefly NG. Versjon 1.0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kravspesifikasjon for Telefly NG. Versjon 1.0"

Transkript

1 Kravspesifikasjon for Telefly NG Versjon 1.0 Utarbeidet i november 2010

2 Innhold Revisjonshistorikk Introduksjon Registrering av radioutstyr i luftfartøy i Norge Systemets formål og omfang Målgruppe Organisering av kravspesifikasjonen Prioritering av krav Referansedokumenter Overordnet beskrivelse Systemperspektiv Overordnet funksjonalitet i fagsystemet Brukergrupper Arbeidsprosesser Brukerdokumentasjon og teknisk dokumentasjon Funksjonelle krav Registrere søknad om tillatelse Registrere søknad om endringer for luftfartøy Se saksliste Prioritere og kategorisere saksliste Søk i registrerte kunder Vis informasjon om kunde Søk i registrerte luftfartøy Vis informasjon om luftfartøy Søk i registrert utstyr Vis informasjon om registrert utstyr Behandle søknad Utstede tillatelse Utstede midlertidig tillatelse Produsere dokumenter Generere rapporter Starte fakturering (produksjon av ordre) Vis status fakturering Vedlikeholde liste over godkjent utstyr Vedlikeholde liste over godkjente fartøytyper Registrere utstyr Side 2 av 14

3 3.21 Motta kopi av tillatelse (Luftfartstilsynet) Vis informasjon om registrert nødpeilesender (eksternt) Tekniske krav Tilleggsinformasjon Ordliste og forkortelser Side 3 av 14

4 Revisjonshistorikk Versjon Dato Beskrivelse Endret av Kravspesifikasjon etablert Side 4 av 14

5 1. Introduksjon 1.1 Registrering av radioutstyr i luftfartøy i Norge Bruk av radioutstyr i norskregistrert luftfartøy krever tillatelse fra Post- og teletilsynet (PT). Tillatelser kan gis til person eller selskap som er ansvarlig for drift av luftfartøy. Per i dag sendes søknader på et papirbasert skjema og det utstedes en tillatelse som skal oppbevares i det aktuelle luftfartøy. Innehaver av tillatelsen er pliktig å varsle Post- og teletilsynet endringer i utstyr, adresse og eier/operatørforhold. Det er videre knyttet gebyrer til en tillatelse. Disse faktureres innehaver av tillatelsen. 1.2 Systemets formål og omfang Det eksisterer i dag et fagsystem i PT for håndtering av søknader og godkjenning av radioutstyr i norske luftfartøy. Dette systemet (Telefly) er utviklet på gammel arkitektur, og skal erstattes av et nytt system på en mer moderne teknologisk plattform. Det nye fagsystemet som skal utvikles skal bidra til effektiv registrering og saksbehandling av søknader og forvaltning av registeret. Det nye fagsystemet har arbeidsnavnet Telefly NG (Next Generation). Telefly NG vil ha et grensesnitt til en webbasert skjemaløsning (tredje parts løsning), slik at kundene (som i denne sammenheng er eiere eller operatører) selv kan registrere og administrere informasjon om sitt luftfartøy. Samtidig skal Post- og teletilsynet ha tilstrekkelig kontroll og ha et verktøy som understøtter en kostnadsmessig effektiv saksbehandling og forvaltning av registeret. I prosessen for tildeling av tillatelser er arkivering og dokumentproduksjon et viktig element. Fagsystemet skal også initiere fakturering av årlig gebyr til kundene. Grensesnitt til arkivsystem (som bl.a. håndterer all dokumentproduksjon) og økonomisystem (håndterer bl.a. fakturering og utstedelse av kreditnota) eksisterer. Disse grensesnittene skal gjenbrukes av det nye fagsystemet. Produksjon av fakturaer og krediteringer skal ikke produseres i fagsystemet, og det er kun datagrunnlaget som skal overføres fra nytt fagsystem via eksisterende grensesnitt til omkringliggende systemer. 1.3 Målgruppe Målgruppen for dette dokumentet er potensielle leverandører av nytt fagsystem til Post- og teletilsynet for godkjenning, registrering og forvaltning av register for radioutstyr i norske luftfartøy. 1.4 Organisering av kravspesifikasjonen Kapittel 1 gir en kort introduksjon til godkjenning av radioutstyr i norske luftfartøy og formålet med det nye fagsystemet som skal utvikles. Kapittel 2 gir en oversikt over funksjonaliteten som skal utvikles og hvordan det nye fagsystemet vil bli implementert med grensesnitt til andre systemer i Post- og teletilsynet samt eksterne grensesnitt. Kapittel 3 dokumenterer de funksjonelle kravene som stilles til det nye fagsystemet. De funksjonelle kravene er systematisert iht. use case dokumentert i kapittel 2. Kapittel 4 dokumenterer krav til grensesnitt (brukergrensesnitt, hardware, software og kommunikasjon). Side 5 av 14

6 Alle krav har et unikt løpenummer og en beskrivelse. Leverandøren forventes å oppgi i hvilken grad man kan tilfredsstille kravet (Ja/Nei/Delvis). Leverandøren oppfordres også til å gi en kort beskrivelse av hvordan kravet eventuelt tilfredsstilles med den tilbudte løsningen. 1.5 Prioritering av krav Kravene som dokumenteres er gitt en prioritet fra 1 3. Dette skal tolkes som følger: Prioritet 1 Prioritet 2 Prioritet 3 Krav som MÅ tilfredsstilles Krav som BØR tilfredsstilles Krav som vurderes som NYTTIGE. PT er interessert i å høre mer om ulike leverandørers tilnærming, løsning og omfang. 1.6 Referansedokumenter I tabellen nedenfor gis en oversikt over dokumenter som kan være relevante ift denne kravspesifikasjonen. Dokumenter Fremtidige arbeidsprosesser Style-guides Dagens papirbaserte søknadsskjema Forskrift om gebyr til Post- og teletilsynet Beskrivelse Generell informasjon om Post- og teletilsynets. Beskrivelse av fremtidige arbeidsprosesser knyttet til saksbehandling og vedlikehold av register for godkjenning av radioutstyr i norske luftfartøy. Eget vedlegg til forespørselen. Retningslinjer for grafisk utforming av interne applikasjoner i Post- og teletilsynet. Eget vedlegg til forespørselen. cumentid=987 Side 6 av 14

7 2 Overordnet beskrivelse 2.1 Systemperspektiv Det nye fagsystemet, omtalt som Telefly NG, skal være bygget på en webbasert plattform. Det vil være tett integrert med saks-/arkivsystemet PTWebDok (P360), økonomisystemet Agresso og en tredjeparts skjemaløsning for datafangst knyttet til nye og eksisterende luftfartøy (søknader, endringer). Autentisering (single sign-on) skal benytte eksisterende Active Directory. Telefly NG vil videre ha et grensesnitt til Hovedredningssentralen for å avlevere informasjon om registrerte nødpeilesendere. Noe mer detaljer om de ulike systemene beskrives i tabellen nedenfor. Post- og teletilsynet Arkiv Telefly NG Økonomisystem Kunde Saksinfo Webserver Ordrestatus Prisinfo Ordre Kreditering P360 Agresso Database Brukeradministrasjon Active Directory PLB-/ELT-info Informasjon fra kunde (søknad og endringer) Informasjon fra utstyrsprodusent (Produktinformasjon) HRS Leverandør av skjemaløsning Leverandør av skjemaløsning Web-baserte skjema Web-baserte skjema Figur 1 - Systemperspektiv System Telefly NG Arkiv / P360 Overordnet beskrivelse av system/grensesnitt Det nye webbaserte fagsystemet som skal utvikles Forventes å kjøre på en virtualisert server Applikasjonsserver vil sannsynligvis være Glassfish ODBC-kompatibel database med JNDI som tilkoblingsform Systemet er gitt navnet PTWebDok internt i PT Basert på Software Innovation sitt system P360 Alle saker og saksdokumenter i PT lagres her PTs kundedatabase er lagret her (masterdata) Side 7 av 14

8 System Økonomisystem Brukeradministrasjon HRS Skjemaløsning Overordnet beskrivelse av system/grensesnitt Agresso benyttes som økonomisystem Systemet håndterer bl.a. fakturering og kreditering Det er utviklet grensesnitt for disse to funksjonene og Telefly NG skal benytte disse Det eksisterer også et grensesnitt for å hente betalingsstatus Artikkelregister, aktiviteter og priser ligger lagret i økonomisystemet Active Directory benyttes i PT for brukeradministrasjon Hovedredningssentralen skal ha offline tilgang til informasjon om alle PLB og ELT nødpeilesendere Grensesnittet vil bestå av en eksport som kjøres jevnlig Det vil bli benyttet en 3. parts leverandør av løsning for elektroniske skjemaer Fagsystemet integreres med denne elektroniske skjemaløsningen slik at data kan hentes inn i fagsystemet 2.2 Overordnet funksjonalitet i fagsystemet Funksjonaliteten som skal utvikles i fagsystemet er kan på et overordnet nivå sammenfattes i 22 use case. Disse detaljeres i egne tabeller med krav til systemet. Side 8 av 14

9 Registrere søknad om tillatelse Registrere søknad om endringer for luftfartøy Se saksliste Prioritere og kategorisere saksliste Saksbehandler Søk i registrerte kunder Kunde Vis informasjon om kunde Søk i registrerte luftfartøy Vis informasjon om luftfartøy Søk i registrert utstyr Vis informasjon om utstyr Behandle søknad Utstede tillatelse Utstede midlertidig tillatelse Produsere dokumenter Generere rapporter Starte fakturering Vis status fakturering Side 9 av 14

10 Vedlikeholde liste godkjent utstyr Vedlikeholde liste godkjente fartøytyper Administrator Registrere utstyr Produsent Motta kopi av tillatelse Luftfartstilsynet HRS Vis info om reg. nødpeilsesender Gjennom lokal kopi hos HRS. Løsningen skal ikke være implementert hos PT. Løses ved for eksempel overføring av data hvert døgn. 2.3 Brukergrupper Ulike typer brukere skal kunne benytte fagsystemet. Kapittel 0 viser use case og roller. 1. Kunde. Person/organisasjon som søker om tillatelse til bruk radioutstyr i sitt luftfartøy. Kunden vil ikke benytte systemet direkte, men informasjon fra søker kommer inn til applikasjonen via grensesnitt til ekstern skjemaløsning. 2. Saksbehandler. Ansatt i Post- og teletilsynet som er ansvarlig for saksbehandling av søknaden. 3. Administrator. Ansatt i Post- og teletilsynet med ansvar for oppdateringer av fagsystemet, som innhold i enkelte nedtrekkslister og lignende. 4. Luftfartstilsynet. Får kopi av alle tillatelser. 5. HRS (Hovedredningssentralen). Mottar informasjon eksportert fra Post- og teletilsynet. 6. Produsent. Produsenter av radioutstyr kan registrere informasjon om nytt utstyr de tilbyr slik at dette gjøres tilgjengelig i fagsystemet. Produsent vil ikke benytte fagsystemet direkte, men benytter elektroniske skjemaer som integreres med fagsystemet. 2.4 Arbeidsprosesser For å bidra til god forståelse av hvordan Post- og teletilsynet ønsker å benytte det nye fagsystemet har det blitt utarbeidet en beskrivelse av fremtidige arbeidsprosesser. Disse er beskrevet i eget vedlegg. De definerte arbeidsprosessene skal ikke anses som komplette og absolutte krav til løsningen. De skisserte arbeidsprosessene har derimot vært et utgangspunkt for utarbeidelse av krav til den nye løsningen og skal bidra til økt forståelse av hva PT ønsker å oppnå. Tilbyder av ny løsning må beskrive hvordan den nye løsningen kan støtte opp under de skisserte prosessene og beskrive graden av fleksibilitet i fagsystemet for tilpasning til endring i arbeidsprosesser. Side 10 av 14

11 2.5 Brukerdokumentasjon og teknisk dokumentasjon Følgende dokumentasjon ønskes som en del av leveransen av nytt fagsystem. Dokumentasjon Funksjonell veiledning / Brukermanual Teknisk dokumentasjon Dokumentert kode Beskrivelse Dokumentasjon av all funksjonalitet i systemet Veiledning til hvordan man utfører de ulike funksjonene i systemet Arkitektur (systemer, integrasjonspunkter, meldingstyper etc.) Drifts-/vedlikeholdsmanual (konfigurasjon av systemet etc.) Alle programkode skal være godt dokumentert 3 Funksjonelle krav I dette kapittelet beskrives de funksjonelle kravene til det nye fagsystemet. Kravene er organisert etter de ulike use-case som er presentert i kapittel 2. Det gis i dette kapittelet en kort beskrivelse av de ulike områdene, mens kravene detaljeres i eget dokument (under flippen Funksjonelle krav i kravtabellen). 3.1 Registrere søknad om tillatelse Søknad om tillatelse til montering av radioutstyr i luftfartøy kan registreres direkte i fagsystemet av saksbehandler eller ved at informasjonen automatisk hentes inn i fagsystemet gjennom grensesnitt til tredjeparts leverandør av webbaserte skjema. 3.2 Registrere søknad om endringer for luftfartøy Søknad om endringer for et luftfartøy registreres direkte i fagsystemet av saksbehandler eller ved at informasjonen automatisk hentes inn i fagsystemet gjennom grensesnitt til 3. parts leverandør av webbaserte skjema. 3.3 Se saksliste Fagsystemet har en egen saksliste. Sakene hentes fra PTWebDok, men fagsystemet har tilleggsinformasjon knyttet til en sak og presenterer en saksliste for brukeren satt sammen av informasjon fra PTWebDok og egen informasjon om sakene. 3.4 Prioritere og kategorisere saksliste For å sikre effektiv og god saksbehandling skal sakene i fagsystemet prioriteres og kategoriseres. Systemet gjør en automatisk prioritering og kategorisering av innkommende søknader/saker, men saksbehandler har anledning til å overstyre systemets prioritering og kategorisering. 3.5 Søk i registrerte kunder I fagsystemet kan man søke frem registrerte kunder. En kunde er i denne sammenhengen en eier, operatør, nødkontakt eller 3. part tilknyttet luftfartøyet (for eksempel et verksted som utfører oppgraderinger). 3.6 Vis informasjon om kunde I fagsystemet kan man vise informasjon om alle registrerte kunder. 3.7 Søk i registrerte luftfartøy I fagsystemet kan man søke frem informasjon om alle registrerte luftfartøy. Side 11 av 14

12 3.8 Vis informasjon om luftfartøy I fagsystemet kan man vise informasjon knyttet til alle registrerte luftfartøy. 3.9 Søk i registrert utstyr I fagsystemet kan man søke frem radioutstyr som er godkjent til bruk i norske luftfartøy. Listen over godkjent utstyr administreres av PT og oppdateres jevnlig Vis informasjon om registrert utstyr I fagsystemet kan man vise informasjon om radioutstyr som er godkjent til bruk i norske luftfartøy Behandle søknad Saksbehandler kan behandle søknader som er kommet inn i fagsystemet. Informasjon som er relevant for saken vises i størst mulig grad i fagsystemet Utstede tillatelse En søknad vil normalt resultere i at man fatter et vedtak og utsteder en tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøyet. Utstedelse av en tillatelse innebærer blant annet produksjon og distribusjon av dokumenter til kunden Utstede midlertidig tillatelse Av ulike årsaker er det enkelte ganger behov for å utstede en midlertidig tillatelse. Denne tillatelsen vil være tidsbestemt. Kravene som gjelder for utstedelse av tillatelse gjelder også for midlertidig tillatelse. Det er også noen tilleggskrav som dokumenteres i dette use-caset Produsere dokumenter I en saksbehandlingsprosess er det behov for å produsere ulike typer dokumenter. Hvilke dokumenter som skal produseres vil variere basert på innhold i saken. Alle dokumenter som produseres er basert på maler og det kan flettes informasjon fra saken inn i dokumentet Generere rapporter Fra fagsystemet har man tilgang til predefinerte rapporter. Rapportene genereres av et tredjeparts rapporteringsverktøy Starte fakturering (produksjon av ordre) Utstedelse av faktura og oppfølging av utestående håndteres av eksisterende økonomisystem og prosesser hos Økonomi-seksjonen. Saksbehandler skal imidlertid kunne starte faktureringsprosessen (gjennom oversendelse av ordreinformasjon) manuelt ved hjelp av funksjonalitet i fagsystemet. Oversendelse av ordre til økonomisystemet kan også startes automatisk Vis status fakturering Fagsystemet vil sende over faktureringsoppdrag til økonomisystemet. I fagsystemet skal man kunne se status på batch-oversendelsene av faktureringsoppdrag til økonomisystemet Vedlikeholde liste over godkjent utstyr I fagsystemet kan man vedlikeholde listen over hvilket utstyr som er godkjent til bruk i norske luftfartøy. Utstyret plasseres i ulike kategorier og det loggføres hvilke endringer som registreres på eksisterende utstyr Vedlikeholde liste over godkjente fartøytyper I fagsystemet kan man vedlikeholde listen over godkjente fartøytyper. Det er også mulig å importere lister over fartøystyper fra bl.a. Luftfartstilsynet. Side 12 av 14

13 3.20 Registrere utstyr Produsentene skal ha muligheten til å registrere informasjon om sitt utstyr hos PT. Registreringen vil kunne gjøres gjennom en webportal fra en tredjeparts leverandør, men fagsystemet må kunne ta i mot denne informasjonen gjennom et åpent grensesnitt Motta kopi av tillatelse (Luftfartstilsynet) Luftfartstilsynet skal motta kopi på e-post av alle relevante dokumenter som produseres i fagsystemet Vis informasjon om registrert nødpeilesender (eksternt) Informasjon om registrerte nødpeilsesendere og nødkontakter tilknyttet et luftfartøy skal kunne distribueres eksternt. Hovedredningssentralen benytter denne informasjon til å gjøre oppslag når et nødsignal blir fanget opp. Det kan forutsettes at en tilsvarende løsning er etablert for distribusjon av informasjon om personlige nødpeilesendere (PLB). Grensesnitt vil mao eksistere, men hvilke informasjonselementer som skal sendes vil være noe ulikt. 4 Tekniske krav Det er definert krav til kommunikasjonsgrensesnitt, software, brukergrensesnitt og andre ikkefunksjonelle krav. Disse kravene er også spesifisert i eget dokument (under flippen Ikke funksjonelle krav i kravtabellen). Side 13 av 14

14 5 Tilleggsinformasjon 5.1 Ordliste og forkortelser I tabellen nedenfor har vi listet ut en beskrivelse av ulike forkortelser og uttrykk som er benyttet i dokumentet. HRS PT PLB ELT Hovedredningssentralen Post- og teletilsynet Personal Locator Beacon En personlig nødpeilesender Emergency Locator Transmitter Nøpeilesender i blant annet luftfartøy Side 14 av 14

Noark-5 hva blir det til? Ståle Prestøy IKA Trøndelag. 23. mai 2007 Noark-5 - hva blir det til? 1

Noark-5 hva blir det til? Ståle Prestøy IKA Trøndelag. 23. mai 2007 Noark-5 - hva blir det til? 1 Noark-5 hva blir det til? Ståle Prestøy IKA Trøndelag 23. mai 2007 Noark-5 - hva blir det til? 1 Hvorfor Noark-5? Generell teknologisk utvikling (1998-2006) Flere organ i samme database Sikring av dokumenters

Detaljer

PRODUKTBESKRIVELSE TJENESTE. NRDB Nummerportabilitet

PRODUKTBESKRIVELSE TJENESTE. NRDB Nummerportabilitet PRODUKTBESKRIVELSE TJENESTE NRDB Nummerportabilitet Versjon 2.0 11/10/04 Nasjonal referansedatabase AS 15/10/04 Page 1 of 8 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...3 1.1 NUMMERPORTABILITET...3 1.2 VIDERESALG

Detaljer

PRODUKTBESKRIVELSE. NRDB Videresalg Telefoni

PRODUKTBESKRIVELSE. NRDB Videresalg Telefoni PRODUKTBESKRIVELSE NRDB Videresalg Telefoni Versjon 2.1, juni 2007 Nasjonal referansedatabase AS, c/o Infostrada AS, St Olavs plass 3, N- 0165 OSLO Side 1 av 6 1. INNLEDNING... 3 2. REFERANSER... 3 3.

Detaljer

Document Portal 1. Document Portal

Document Portal 1. Document Portal 1 Lexmark gjør det enkelt å bruke skjemaer i virksomheten din. Gå bort til berøringsskjermen, velg dokumentene og trykk på Start. er en programvareløsning som gir den funksjonaliteten du trenger for å

Detaljer

Send og Motta efaktura bedrift i Nettbank bedrift

Send og Motta efaktura bedrift i Nettbank bedrift Kvikkguide Send og Motta efaktura bedrift i Nettbank bedrift Versjon 1/2016 Innhold Denne kvikkguiden gir en kort beskrivelse av tjenestene Send efaktura enkeltvis i Nettbank bedrift Motta efaktura enkeltvis

Detaljer

PRODUKTBESKRIVELSE TJENESTE. NRDB Videresalg Telefoni

PRODUKTBESKRIVELSE TJENESTE. NRDB Videresalg Telefoni PRODUKTBESKRIVELSE TJENESTE NRDB Videresalg Telefoni Versjon 2.0 11/10/04 Nasjonal referansedatabase AS 15/10/04 Page 1 of 8 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...3 1.1 NUMMERPORTABILITET...3 1.2 VIDERESALG

Detaljer

PRODUKTBESKRIVELSE INFRASTRUKTUR. NRDB Lokal Node (VPN)

PRODUKTBESKRIVELSE INFRASTRUKTUR. NRDB Lokal Node (VPN) PRODUKTBESKRIVELSE INFRASTRUKTUR Lokal Node (VPN) Versjon 3.0 11/10/04 Nasjonal referansedatabase AS 14/10/04 Page 1 of 11 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...3 1.1 NUMMERPORTABILITET...3 1.2 VIDERESALG

Detaljer

De punktene som vi ønsker redegjort for i forhold til opsjon barnehage vil også bli tillagt vekt dersom leverandørene ellers står likt.

De punktene som vi ønsker redegjort for i forhold til opsjon barnehage vil også bli tillagt vekt dersom leverandørene ellers står likt. Kravspesifikasjon for skoleadministrativt program Molde kommune Kommunen har spesifisert en del krav til løsningen, og beskrivelse av ønskelig funksjon. Der hvor vi stiller absolutte krav, må tilbyder

Detaljer

Priser NRDB Versjon 8.12 januar 2012

Priser NRDB Versjon 8.12 januar 2012 Priser NRDB Versjon 8.12 januar 2012 Nasjonal referansedatabase AS, c/o Infostrada AS, St Olavs plass 3, N-0165 OSLO Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse 1. PRODUKTER... 3 2. PRISER... 4 2.1 INFRASTRUKTUR...

Detaljer

PROSESSDOKUMENTASJON

PROSESSDOKUMENTASJON PROSJEKT NR.: 10-30 Studieprogram: Anvendt Datateknologi Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo TILGJENGELIGHET: Papir og elektronisk Telefon: 22 45 32 00

Detaljer

Tjenestebeskrivelse. for. NRDB Opprinnelsesmarkering

Tjenestebeskrivelse. for. NRDB Opprinnelsesmarkering Tjenestebeskrivelse for NRDB Opprinnelsesmarkering Versjon 1.09 August 2007 Nasjonal referansedatabase AS, c/o Infostrada AS, St Olavs plass 3, N-0165 OSLO Side 1 av 7 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING...

Detaljer

ErgoGroup AS eway Nydalsveien 28 Postboks 4364 Nydalen 0402 Oslo Tlf.: +47 23 14 50 00 Faks: +47 23 14 50 01 www.ergogroup.no www.eway.

ErgoGroup AS eway Nydalsveien 28 Postboks 4364 Nydalen 0402 Oslo Tlf.: +47 23 14 50 00 Faks: +47 23 14 50 01 www.ergogroup.no www.eway. Hva er eway? eway er en portal og plattform for samarbeid internt i en organisasjon og med organisasjonens partnere og kunder. Gjennom portalen forenkles og effektiviseres arbeidsprosesser knyttet til

Detaljer

En bedre måte å håndtere prosjekt, team, oppgaver og innhold

En bedre måte å håndtere prosjekt, team, oppgaver og innhold En bedre måte å håndtere prosjekt, team, oppgaver og innhold Bedre prosjekthå ndtering med metådåtå M-Files går langt utover bare enkel dokumenthåndtering. Den unike arkitekturen drevet av metadata lar

Detaljer

PRODUKTBESKRIVELSE INFRASTRUKTUR. NRDB Internett

PRODUKTBESKRIVELSE INFRASTRUKTUR. NRDB Internett PRODUKTBESKRIVELSE INFRASTRUKTUR NRDB Internett Versjon 3.0 11/10/04 Nasjonal referansedatabase AS 15/10/04 Page 1 of 10 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...3 1.1 NUMMERPORTABILITET...3 1.2 VIDERESALG TELEFONI...3

Detaljer

FOR SJØSIKKERHET I ET RENT MILJØ. Noark 5 i praksis. Bjørn Tore Fasmer btf@sdir.no

FOR SJØSIKKERHET I ET RENT MILJØ. Noark 5 i praksis. Bjørn Tore Fasmer btf@sdir.no Noark 5 i praksis Bjørn Tore Fasmer btf@sdir.no Oversikt Innledning om arkivprosjektet Hva er forskjellen mellom sak/arkivsystemer og arkiv i fagsystem? Erfaringer med Noark 5 Hvordan Noark 5-standarden

Detaljer

NOARK Hva? Fra: Wikipedia, den frie encyklopedi

NOARK Hva? Fra: Wikipedia, den frie encyklopedi NOARK Hva? "NOARK (Norsk Arkivstandard) ble opprinnelig utviklet som en kravspesifikasjon for elektroniske journalsystemer i Statsforvaltningen. Den første versjonen NOARK 1 kom i 1984, med påfølgende

Detaljer

PRODUKTBESKRIVELSE INFRASTRUKTUR. NRDB Sentralisert Node

PRODUKTBESKRIVELSE INFRASTRUKTUR. NRDB Sentralisert Node PRODUKTBESKRIVELSE INFRASTRUKTUR NRDB Sentralisert Node Versjon 3.0 11/10/04 Nasjonal referansedatabase AS 14/10/04 Page 1 of 10 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...3 1.1 NUMMERPORTABILITET...3 1.2 VIDERESALG

Detaljer

System integration testing. Forelesning Systems Testing UiB Høst 2011, Ina M. Espås,

System integration testing. Forelesning Systems Testing UiB Høst 2011, Ina M. Espås, System integration testing Forelesning Systems Testing UiB Høst 2011, Ina M. Espås, Innhold Presentasjon Hva er integration testing (pensum) Pros og cons med integrasjonstesting Når bruker vi integration

Detaljer

Forprosjekt nytt skoleadministrativt system. Vedlegg 4: Prosessbeskrivelse Voksenopplæring

Forprosjekt nytt skoleadministrativt system. Vedlegg 4: Prosessbeskrivelse Voksenopplæring Forprosjekt nytt skoleadministrativt system Vedlegg 4: Prosessbeskrivelse Voksenopplæring Innledning Dette dokumentet utgjør grunnlaget for den foreløpige funksjonelle krspesifikasjonen for anskaffelsen

Detaljer

Kravspesifikasjon. Forord

Kravspesifikasjon. Forord Kravspesifikasjon Forord Kravspesifikasjonen skal beskrive applikasjonens funksjonalitet og betingelsene som oppdragsgiver krever. Det skal også hjelpe utviklerne med å begrense applikasjonen slik at den

Detaljer

SOLICARD ARX. Adgangssystemet som gir deg ubegrenset frihet. An ASSA ABLOY Group company

SOLICARD ARX. Adgangssystemet som gir deg ubegrenset frihet. An ASSA ABLOY Group company SOLICARD ARX Adgangssystemet som gir deg ubegrenset frihet An ASSA ABLOY Group company SOLICARD ARX arkitektur SOLICARD ARX LCU oppkoblet via Internet Eksisterende nettverk SOLICARD ARX AC SOLICARD ARX

Detaljer

Online Scale. Vektsystem for krevende bransjer

Online Scale. Vektsystem for krevende bransjer Online Scale Vektsystem for krevende bransjer Avfall og gjenvinning Avfall og gjenvinning Annen industri Sand, pukk og grus Komplett system for registrering, rapportering og administrasjon Uavhengig av

Detaljer

Nettbasert skoleadministrasjon. 1 Visma FLYT Skole

Nettbasert skoleadministrasjon. 1 Visma FLYT Skole Visma FLYT Skole Nettbasert skoleadministrasjon 1 Visma FLYT Skole Visma FLYT Skole De gode grunnene: Effektiviserer administrasjonen av norske skoler Lar lærerne bruke mer tid på undervisning Sørger for

Detaljer

Kommunale fellesløsninger Fra visjon til virkelighet. Rune Sandland, Sjefsarkitekt

Kommunale fellesløsninger Fra visjon til virkelighet. Rune Sandland, Sjefsarkitekt Kommunale fellesløsninger Fra visjon til virkelighet Rune Sandland, Sjefsarkitekt Program for IKT-samordning i kommunesektoren KS-program: Vedtak i KS hovedstyre 23. mai 2012 Skal i første omgang gå ut

Detaljer

Intelle har siden starten i i 1999. leverandør av av programvare for data- og og systemintegrasjon.

Intelle har siden starten i i 1999. leverandør av av programvare for data- og og systemintegrasjon. Intelle har siden starten i i 1999 vokst til til å å bli bli en en viktig leverandør av av programvare for for data- og og systemintegrasjon. 2 Intelle CRM Rapportering er en integrert rapporteringsløsning

Detaljer

Use case modellen. Use case modellering i analysefasen. Hva er en Aktør? Hva er et Use case?

Use case modellen. Use case modellering i analysefasen. Hva er en Aktør? Hva er et Use case? 1/15/2004 1 Use case modellen Use case modellering i analysefasen Metode for å identifisere og beskrive de funksjonelle kravene til et system Kapittel 3 i UML Distilled Kapittel 8 i Gurholt og Hasle Kirsten

Detaljer

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Abonnementsfakturering

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Mamut Business Software Introduksjon Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Dokumentasjon for utvidelser av Mamut Enterprise System Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Versjon: 11.1 i MAMUT ENTERPRISE

Detaljer

Innføring av domeneregistreringer med elektroniske egenerklæringer

Innføring av domeneregistreringer med elektroniske egenerklæringer 1 (11) Innføring av domeneregistreringer med elektroniske egenerklæringer Dette dokumentet beskriver en løsning for registrering av domenenavn med elektroniske egenerklæringer. 2 (11) Historikk Dato Revisjon

Detaljer

Mamut Enterprise Travel CRM

Mamut Enterprise Travel CRM Mamut Enterprise Travel CRM Tilleggsproduktet Mamut Enterprise Travel CRM gir deg muligheten til å ta med deg arbeidet på en bærbar datamaskin ut av kontoret. Du arbeider da på en kopi av den sentrale

Detaljer

I databasen ligger det over 100 tabeller. De henger sammen dels via synlige koder, dels via usynlige interne ID-er. De ser man normalt bare når det

I databasen ligger det over 100 tabeller. De henger sammen dels via synlige koder, dels via usynlige interne ID-er. De ser man normalt bare når det 1 2 3 4 I databasen ligger det over 100 tabeller. De henger sammen dels via synlige koder, dels via usynlige interne ID-er. De ser man normalt bare når det dukker opp tall i oversikter eller man får meldingen

Detaljer

Innføring av nye MVA-satser fra 1. januar 2005

Innføring av nye MVA-satser fra 1. januar 2005 Innføring av nye MVA-satser fra 1. januar 2005 Ditt Mamut-program støtter selvsagt de nye MVA-satsene. Dette heftet beskriver hvordan du installerer CD en med de nye MVA-satsene og hvordan du skriver ut

Detaljer

Tema: Nytt skoleår Fronter 92

Tema: Nytt skoleår Fronter 92 Tema: Nytt skoleår Fronter 92 Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Tema: Nytt skoleår... 1 Innledning...

Detaljer

AP226 Use Case Diagram - SBL

AP226 Use Case Diagram - SBL AP226 Use Case Diagram - SBL Use Case Diagram Figuren under (Figur 1) viser en oversikt over alle use case for Sluttbrukerløsningen i Altinn 2 versjon 1. Den innerste firkanten inneholder alle use case

Detaljer

ephorte5 Saksbehandling og arkiv gjort enkelt ephorte hjelper deg med å bruke, styre og dele virksomhetens dokumenter gjennom hele deres levetid

ephorte5 Saksbehandling og arkiv gjort enkelt ephorte hjelper deg med å bruke, styre og dele virksomhetens dokumenter gjennom hele deres levetid Saksbehandling og arkiv gjort enkelt ephorte hjelper deg med å bruke, styre og dele virksomhetens dokumenter gjennom hele deres levetid 2 Saksbehandling og arkiv gjort enkelt Ledere og saksbehandlere som

Detaljer

NOARK Hva? Fra: Wikipedia, den frie encyklopedi

NOARK Hva? Fra: Wikipedia, den frie encyklopedi NOARK Hva? "NOARK (Norsk Arkivstandard) ble opprinnelig utviklet som en kravspesifikasjon for elektroniske journalsystemer i Statsforvaltningen. Den første versjonen NOARK 1 kom i 1984, med påfølgende

Detaljer

Målbildet for digitalisering arkitektur

Målbildet for digitalisering arkitektur Målbildet for digitalisering arkitektur KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Innholdsfortegnelse 1. Hva målbildet betyr for kommunene... 3 1.1 Digital

Detaljer

Raimond Brekke, Sales Manager VISMA KREDITTOPPLYSNING

Raimond Brekke, Sales Manager VISMA KREDITTOPPLYSNING Raimond Brekke, Sales Manager VISMA KREDITTOPPLYSNING Hvorfor Visma Kredittopplysning? Hvert år taper norske bedrifter millioner av kroner på dårlige betalere Redusere risiko for tap Etterspurt funksjonalitet

Detaljer

Use case modellen. Use case modellering i analysefasen. Hva er en Aktør? Hva er et Use case? Use case modellering. Eksempel

Use case modellen. Use case modellering i analysefasen. Hva er en Aktør? Hva er et Use case? Use case modellering. Eksempel Use case modellen Use case modellering i analysefasen Metode for å identifisere og beskrive de funksjonelle kravene til et system Kapittel 3 i UML Distilled Kirsten Ribu beskriver kravene til systemet,

Detaljer

Kraftig, fleksibel og brukervennlig prosjektstyring/saksbehandling

Kraftig, fleksibel og brukervennlig prosjektstyring/saksbehandling Kraftig, fleksibel og brukervennlig prosjektstyring/saksbehandling Insights er modulbasert, og du trenger kun implementere og ta i bruk de moduler som du føler for. Hva er Machina Insights? Machina INSIGHTS

Detaljer

Tjenestebeskrivelse. for. NRDB opprinnelsesmarkering

Tjenestebeskrivelse. for. NRDB opprinnelsesmarkering Tjenestebeskrivelse for NRDB opprinnelsesmarkering Versjon 1.1. juni 2007 Nasjonal referansedatabase AS, c/o Infostrada AS, St Olavs plass 3, N- 0165 OSLO Side 1 av 7 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING...

Detaljer

Utkast Kravspesifikasjon sensurregistrering

Utkast Kravspesifikasjon sensurregistrering Utkast Kravspesifikasjon sensurregistrering versjon 2.9.15 Richard Edvin Borge, Adelheid Mortensen Huuse 1 1 Introduksjon Som et ledd i digitaliseringen av eksamensprosessen er det ønskelig å få en løsning

Detaljer

Frank Sandersen, EVRY 3. April 2014. Avansert integrasjon Saksbehandling med ephorte som arkiv

Frank Sandersen, EVRY 3. April 2014. Avansert integrasjon Saksbehandling med ephorte som arkiv Frank Sandersen, EVRY 3. April 2014 Avansert integrasjon Saksbehandling med ephorte som arkiv Meg Småbarnspappa EVRY Porsgrunn Automasjonsingeniør Systemutvikler Integrajonsarkitekt Arkivfaglig 2 3 Søker

Detaljer

Statens legemiddelverk. Generelt om Altinn. EYRA - Digital samhandling med Statens legemiddelverk

Statens legemiddelverk. Generelt om Altinn. EYRA - Digital samhandling med Statens legemiddelverk Statens legemiddelverk Generelt om Altinn EYRA - Digital samhandling med Statens legemiddelverk 10467siwox 03.05.2012 Innhold Hva er Altinn?... 3 Hvorfor benytte Altinn?... 3 Videre utviklingsplan for

Detaljer

Marianne Knutsen Almås. Seniorrådgiver Direktoratet for økonomistyring

Marianne Knutsen Almås. Seniorrådgiver Direktoratet for økonomistyring Marianne Knutsen Almås Seniorrådgiver Direktoratet for økonomistyring Agenda Hvorfor elektronisk faktura? Formatene Hvordan levere EHF Elektronisk faktura Statlige virksomheter og departementer skal kreve

Detaljer

Oversikt over Document Portal

Oversikt over Document Portal Hvis du vil se på eller laste ned denne eller andre Lexmark Document Solutions-publikasjoner, kan du klikke her. Oversikt over Document Portal Lexmark Document Portal er en programvareløsning som gir den

Detaljer

Hovedprosjekt 2014, Høgskolen i Oslo og Akershus

Hovedprosjekt 2014, Høgskolen i Oslo og Akershus Forprosjektrapport Gruppe 2 Hovedprosjekt 2014, Høgskolen i Oslo og Akershus 1 INNHOLD 2 Presentasjon... 2 2.1 Gruppen medlemmer... 2 2.2 Oppgave... 2 2.3 Oppdragsgiver... 2 2.4 Veileder... 2 3 Sammendrag...

Detaljer

Forprosjekt nytt skoleadministrativt system. Vedlegg 6 Prosessbeskrivelse Aktivitetsskolen

Forprosjekt nytt skoleadministrativt system. Vedlegg 6 Prosessbeskrivelse Aktivitetsskolen Forprosjekt nytt skoleadministrativt system Vedlegg 6 Prosessbeskrivelse Aktivitetsskolen Innledning Dette dokumentet utgjør grunnlaget for den foreløpige funksjonelle kravspesifikasjonen for anskaffelsen

Detaljer

MinTid web brukerdokumentasjon

MinTid web brukerdokumentasjon 5.4.0 MinTid web brukerdokumentasjon Logica Norge AS 3.1.0 MinTid brukerdokumentasjon i Innhold MinTid 1 Generelt... 1 Hvem skal bruke MinTid og hva kan gjøres?... 1 Standardfunksjoner i MinTid... 1 Logg

Detaljer

KONVERTERING AV DATA FRA RAPP13.50

KONVERTERING AV DATA FRA RAPP13.50 KONVERTERING AV DATA FRA RAPP13.50 (Revisjon 2 07.01.2013) Beskriver her prosedyre for konvertering av data fra gammelt system RAPP13.50 til det nye systemet RF13.50 (www.regionalforvaltning.no). Stikkordsmessig

Detaljer

Utnytter dere mulighetene i UNIT4 lønn og personal? Linda Brautaset Seksjonsleder HR, EVRY Marianne Hestetun Fagansvarlig lønn/hr, EVRY

Utnytter dere mulighetene i UNIT4 lønn og personal? Linda Brautaset Seksjonsleder HR, EVRY Marianne Hestetun Fagansvarlig lønn/hr, EVRY Utnytter dere mulighetene i UNIT4 lønn og personal? Linda Brautaset Seksjonsleder HR, EVRY Marianne Hestetun Fagansvarlig lønn/hr, EVRY "Litlmolla from Svolvær 2, 2010 September" by Ximonic, Simo Räsänen.

Detaljer

Mobilt ordresystem. Elektronisk kjørebok

Mobilt ordresystem. Elektronisk kjørebok Mobilt ordresystem Arbeids- og serviceordre med timer, materiell, bilder, sjekklister og annen dokumentasjon Lagerstyring og bestilling Ressursplanlegger med kalender og kart Elektronisk kjørebok Dekker

Detaljer

Erfaringer med bruk av Noark 5 -om et utviklingsprosjekt i NAV

Erfaringer med bruk av Noark 5 -om et utviklingsprosjekt i NAV Erfaringer med bruk av Noark 5 -om et utviklingsprosjekt i NAV Olav Sataslåtten Seksjonssjef NAV Drift og Utvikling/Fagportalprogrammet Norsk Arkivråds Høstseminar 2009 Bakgrunn NAV søkte opprinnelig Riksarkivet

Detaljer

Installasjonsdokument

Installasjonsdokument Installasjonsdokument EuroMek Versjon 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OM DOKUMENTET 2. BESKRIVELSE AV SYSTEMET 3. INSTALLASJON AV EUROMEK 4. INSTALLASJON AV KLIENTPROGRAMVARE 1. Om dokumentet 1.1. Formål Dokumentets

Detaljer

Priser NRDB Versjon 8.6 Juni 2008

Priser NRDB Versjon 8.6 Juni 2008 Priser NRDB Versjon 8.6 Juni 2008 Nasjonal referansedatabase AS, c/o Infostrada AS, St Olavs plass 3, N-0165 OSLO Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse 1. PRODUKTER... 3 2. PRISER... 4 2.1 INFRASTRUKTUR... 4

Detaljer

Oppbygging eadmin eadmin er bygd opp med tre separate moduler hvor Kunde- og produksjonsportalen er kjernen.

Oppbygging eadmin eadmin er bygd opp med tre separate moduler hvor Kunde- og produksjonsportalen er kjernen. eadmin Generelt Doorway har over flere år utviklet et unikt administrasjonssystem for IT Drift, eadmin, med automatisert produksjon av brukere, tilganger og rettigheter. eadmin vil gi Kundens en detaljert

Detaljer

Gjennomgang av verktøyet. Ved pålogging møter du en oversikt over pågående og fremtidige samtaler.

Gjennomgang av verktøyet. Ved pålogging møter du en oversikt over pågående og fremtidige samtaler. Medarbeidersamtalen Behov for et smart system for en god oppfølging av medarbeidersamtalen. En felles mal for bedriften utarbeides i samarbeid med Utvikling.org og Absentia. Påminnelser sendt på e-post

Detaljer

Rammeavtale for kjøp av vannmålere

Rammeavtale for kjøp av vannmålere Bilag 2 TEKNISK BESKRIVELSE, SERVICE OG VEDLIKEHOLD VEDRØRENDE Rammeavtale for kjøp av vannmålere TIL Skedsmo kommune Side 1 av 7 1 Tekniske krav, service og vedlikehold... 3 1.1 Tekniske forhold... 3

Detaljer

Enhetsregisteret Utviklingsplan 2016 Første halvår

Enhetsregisteret Utviklingsplan 2016 Første halvår Enhetsregisteret Utviklingsplan 2016 Første halvår Endringer i denne versjon Tiltaket felles løsning for «Innrapportering for frivillig sektor» er ferdig utviklet og er tatt ut av planen. Tiltaket «Løsning

Detaljer

KS SvarUt Brukermanual for å konfigurere, bruke og administrere tjenesten

KS SvarUt Brukermanual for å konfigurere, bruke og administrere tjenesten KS SvarUt Brukermanual for å konfigurere, bruke og administrere tjenesten Versjon 05, juli 2013 EKOR AS Postboks 1406 Vika, 0115 Oslo www.ekor.no post@ekor.no org.nr. 989 466 852 Telefon: 901 14 042 KS

Detaljer

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Compello

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Compello Mamut Business Software Introduksjon Mamut Enterprise Compello Dokumentasjon for utvidelser av Mamut Enterprise System Mamut Enterprise Compello Versjon: 12 Innhold OM INTEGRASJON MED COMPELLO... 1 OM

Detaljer

Visma ERP POS. Utvid økonomisystemet med en brukervennlig kasseløsning

Visma ERP POS. Utvid økonomisystemet med en brukervennlig kasseløsning Visma ERP POS Utvid økonomisystemet med en brukervennlig kasseløsning En moderne og funksjonell kasseløsning kasseløsning Det lønner seg å utvide økonomisystemet med integrert kassefunksjonalitet. I alle

Detaljer

Forhåndsstilte spørsmål

Forhåndsstilte spørsmål Forhåndsstilte spørsmål Hva skjer om vi ikke er klar for elektronisk fakturering av statlig- og kommunal virksomhet innen de fristene som er satt i St.mld 36 (juni 2012)? Benytt web faktura portal for

Detaljer

PRODUKTBESKRIVELSE. NRDB DSL Fullmaktsserver

PRODUKTBESKRIVELSE. NRDB DSL Fullmaktsserver PRODUKTBESKRIVELSE NRDB DSL Fullmaktsserver Versjon 1.2, februar 2015 NRDB DSL Fullmaktsserver Versjon 1.2, februar 2015 Side 1 av 5 1 INNLEDNING... 3 2 BESKRIVELSE AV TJENESTEN... 3 2.1 Prinsipp... 3

Detaljer

// Mamut Business Software Nyheter i Mamut Business Software og Mamut Online

// Mamut Business Software Nyheter i Mamut Business Software og Mamut Online // Mamut Business Software Nyheter i Mamut Business Software og Mamut Online Innhold Nyheter i Mamut Business Software versjon 18.0 2 Netthandel 2 Regnskap 2 Salg 4 Systemforbedringer 5 Nyheter i Mamut

Detaljer

AGRESSO BUSINESS WORLD

AGRESSO BUSINESS WORLD AGRESSO BUSINESS WORLD WEB Salgsordre: Registrering av enkle salgsordrer/fakturagrunnlag Økonomisenteret oktober 2012 Innholdsfortegnelse : Innledning: Registrering/endring av enkle salgsordrer 3 Registrering/endring

Detaljer

Brukerdokumentasjon for registrering og rapportering beredskapsutstyr hos Post og Teletilsynet

Brukerdokumentasjon for registrering og rapportering beredskapsutstyr hos Post og Teletilsynet Brukerdokumentasjon for registrering og rapportering beredskapsutstyr hos Post og Teletilsynet Innholdsfortegnelse Innlogging...3 Forside...4 Menyen...4 Oversikt over utstyret...5 Rediger utstyr...6 Opprett

Detaljer

2010 One Voice AS. CIM-seminar for kommunale beredskapsmedarbeidarar 2014

2010 One Voice AS. CIM-seminar for kommunale beredskapsmedarbeidarar 2014 CIM-seminar for kommunale beredskapsmedarbeidarar 2014 One Voice AS 27 ansatte 100% norskeid selskap etablert i 2006 Ansatte er sikkerhetsklarert på nivå hemmelig Eget beredskapsplanverk og beredskapsorganisasjon

Detaljer

NBS 3 Elektronisk tilgjengelighet i 3,5 år

NBS 3 Elektronisk tilgjengelighet i 3,5 år NBS 3 Elektronisk tilgjengelighet i 3,5 år Bokføringslovens 3b. Elektronisk tilgjengelighet Bokførte opplysninger som er tilgjengelig elektronisk skal være tilgjengelig elektronisk i 3,5 år Bokføringsforskriften

Detaljer

Kvikkguide Send og Motta efaktura bedrift i Nettbank bedrift

Kvikkguide Send og Motta efaktura bedrift i Nettbank bedrift Kvikkguide Send og Motta efaktura bedrift i Nettbank bedrift Versjon 01.2014 1 Innhold Denne kvikkguiden gir en kort beskrivelse av tjenestene Send efaktura enkeltvis i Nettbank bedrift Motta efaktura

Detaljer

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA Sist oppdatert 18.02.2010 INNHOLD INNHOLD... 1 HVA ER CABINWEB... 2 HVA KAN DU BRUKE CABINWEB TIL?... 3 HVA ER NYTT I CABINWEB VERSJON 2.0...

Detaljer

PRODUKTBESKRIVELSE NRDB. NRDB E-post-portering

PRODUKTBESKRIVELSE NRDB. NRDB E-post-portering PRODUKTBESKRIVELSE NRDB NRDB E-post-portering Versjon 2.0 11/10/04 Nasjonal referansedatabase AS 15/10/04 Page 1 of 8 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...3 1.1 NUMMERPORTABILITET...3 1.2 VIDERESALG TELEFONI...3

Detaljer

1. Generelt. FM-OA, Kompletterende undervisning. 1.1. Innledning. 1.2. Stikkord. 1.3. Prosessen. Spec 2, datert 12.12.2005

1. Generelt. FM-OA, Kompletterende undervisning. 1.1. Innledning. 1.2. Stikkord. 1.3. Prosessen. Spec 2, datert 12.12.2005 1. Generelt 1.1. Innledning Det skal utvikles en databasert løsning for å lette arbeidet rundt tilskudd til kompletterende undervisning i fagene norsk, samfunnsfag og kristendomskunnskap med religions-

Detaljer

Kravspesifikasjon. Utvikling av moduler til CMS for bonefish.no. Gruppe 08-23

Kravspesifikasjon. Utvikling av moduler til CMS for bonefish.no. Gruppe 08-23 Utvikling av moduler til CMS for bonefish.no Gruppe 08-23 Kravspesifikasjon for hovedprosjektet utvikling av moduler til CMS for bonefish.no ved Høgskolen i Oslo, avdeling for Ingeniørutdanning våren 2008.

Detaljer

Gevinster ved å integrere SuperOffice og Agresso. Effektive integrasjons løsninger skaper nye muligheter.

Gevinster ved å integrere SuperOffice og Agresso. Effektive integrasjons løsninger skaper nye muligheter. Gevinster ved å integrere SuperOffice og Agresso. Effektive integrasjons løsninger skaper nye muligheter. Integrasjon. Etterspørselen etter integrasjonsløsninger er større enn noen gang. Behov for at ulike

Detaljer

EKSTRA. Beskrivelser og priser på utvidet funksjonalitet, tilpassede rapporter og nye muligheter utenfor standard versjon av Portwin

EKSTRA. Beskrivelser og priser på utvidet funksjonalitet, tilpassede rapporter og nye muligheter utenfor standard versjon av Portwin EKSTRA Beskrivelser og priser på utvidet funksjonalitet, tilpassede rapporter og nye muligheter utenfor standard versjon av Portwin Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 3 BETINGELSER... 3 1. EKSTRA FUNKSJONALITET

Detaljer

AGRESSO BUSINESS WORLD

AGRESSO BUSINESS WORLD AGRESSO BUSINESS WORLD Massesalgsordre: Registrering, behandling og fakturering av massesalgsordrer Økonomisenteret desember 2010 Innholdsfortegnelse : Innledning - massesalgsordre 3 Registrering massesalgsordre

Detaljer

Leveranserapport- Forprosjekt for innføring av elektronisk administrativ dokumenthåndtering

Leveranserapport- Forprosjekt for innføring av elektronisk administrativ dokumenthåndtering // PROSJEKTDOKUMENT Leveranserapport- Forprosjekt for innføring av elektronisk administrativ dokumenthåndtering Prosjekteier: Inger Johanne Stokke/HR Administrative tjenester Produsent: Prosjektgruppen

Detaljer

Fagsystemer. Kommunearkivkonferansen 31.05.2011 IKA Opplandene Pål Mjørlund

Fagsystemer. Kommunearkivkonferansen 31.05.2011 IKA Opplandene Pål Mjørlund Fagsystemer Kommunearkivkonferansen 31.05.2011 IKA Opplandene Pål Mjørlund Funn sikring av elektronisk arkivmateriale Kommunene og fylkeskommunene mangler tilstrekkelig kompetanse, rutiner og systemer

Detaljer

KF Avviksbehandling. KF Avviksbehandling. avvikshåndtering i din organisasjon

KF Avviksbehandling. KF Avviksbehandling. avvikshåndtering i din organisasjon KF Avviksbehandling avvikshåndtering i din organisasjon KF Avviksbehandling KF Avviksbehandling effektiviserer og automatiserer flyten av avviksskjema i kommuner og fylkeskommuner. Elektronisk innmelding

Detaljer

Selvbetjening for oppdragstakere Introduksjonshefte til saksbehandlere

Selvbetjening for oppdragstakere Introduksjonshefte til saksbehandlere DIREKTORATET FOR ØKONOMISTYRING Selvbetjening for oppdragstakere Introduksjonshefte til saksbehandlere Innhold Innledning... 2 Hva er selvbetjening for eksterne?... 2 Hvem er ekstern?... 2 Hvem har tilgang

Detaljer

Hvordan søke om konto i elsertifikatregisteret NECS

Hvordan søke om konto i elsertifikatregisteret NECS Hvordan søke om konto i elsertifikatregisteret NECS For å få opprettet elsertifikatkonto i det norske registeret for elsertifikater NECS må det søkes om konto og søknaden må aksepteres av registeransvarlig,

Detaljer

Nærmere redegjørelse for alternative løsninger for papirløse møter

Nærmere redegjørelse for alternative løsninger for papirløse møter Vedlegg: Nærmere redegjørelse for alternative løsninger for papirløse møter Applikasjon / Plattform program 1 ipad emeetings eller tilsvarende Lese Via nettet gjennom emeetings eller i nedlastet. 2 Tablet

Detaljer

Hvordan fungerer webfaktura?

Hvordan fungerer webfaktura? Hvordan fungerer webfaktura? Bao Nguyen Seniorrådgiver Avd. for offentlige anskaffelser Agenda Definisjon Hvorfor elektronisk faktura? Bakgrunnen for elektronisk faktura prosjektet Verktøykasse for elektronisk

Detaljer

Hvordan tenkes og jobbes det i dataindustrien til tema som bevaring og avlevering av earkiv til arkivdepot institusjoner

Hvordan tenkes og jobbes det i dataindustrien til tema som bevaring og avlevering av earkiv til arkivdepot institusjoner KDRS samling 23-24.05.2011 Hvordan tenkes og jobbes det i dataindustrien til tema som bevaring og avlevering av earkiv til arkivdepot institusjoner HELHETLIG LØSNING FOR NORSKE KOMMUNER Moderne og effektiv

Detaljer

Technical Integration Architecture Teknisk integrasjonsarkitektur

Technical Integration Architecture Teknisk integrasjonsarkitektur Kap. 6 Technical Integration Architecture Studentpresentasjon av Cato Haukeland Oversikt Introduksjon -spesifikasjon Krav Beskrivelse Servicenivå Sikkerhet Plan Best practices Introduksjon Masterdokument

Detaljer

Kjennetegn. Enhetlig skriveradministrasjon Utskriftspolicy Produktbasert jobbehandling Administrasjon av utskriftskø APPLIKASJONER.

Kjennetegn. Enhetlig skriveradministrasjon Utskriftspolicy Produktbasert jobbehandling Administrasjon av utskriftskø APPLIKASJONER. Utskriftsstyring Kjennetegn Enhetlig skriveradministrasjon Utskriftspolicy Produktbasert jobbehandling Administrasjon av utskriftskø APPLIKASJONER Utskriftsstyring Fargestyring Web til utskrift Variabel

Detaljer

Dokumentfangst fra nettsider IKT-løsning. Hva har Bærum kommune gjort for å realisere dette?

Dokumentfangst fra nettsider IKT-løsning. Hva har Bærum kommune gjort for å realisere dette? Dokumentfangst fra nettsider IKT-løsning Hva har Bærum kommune gjort for å realisere dette? Innlegg på Norsk Arkivråds høstseminar 2010 v/lars Flugstad Agenda Hvem og hva er vi Utfordring SFO innmelding

Detaljer

1 "Litlmolla from Svolvær 2, 2010 September" by Ximonic, Simo Räsänen. Licensed under GFDL via Wikimedia Commons. HMS

1 Litlmolla from Svolvær 2, 2010 September by Ximonic, Simo Räsänen. Licensed under GFDL via Wikimedia Commons. HMS 1 "Litlmolla from Svolvær 2, 2010 September" by Ximonic, Simo Räsänen. Licensed under GFDL via Wikimedia Commons. HMS Foredragsholderen Joar Hove Leder for Agresso Consulting West Erfaring som Seniorkonsulent

Detaljer

3.2 Tabell over funksjonelle behov og krav

3.2 Tabell over funksjonelle behov og krav 3.2 Tabell over funksjonelle behov og krav Nr Behov Beskrivelse Krav 1 Enkelt skisseverktøy som ikke krever spesiell fagkunnskap Søker bør kunne enkelt skissere det planlagte bygget i 3D og på den måten

Detaljer

Litt om meg selv Innleid prosjektleder fra Bouvet Prosjektleder for utvikling av BiRK Barnevern Informasjon Registrering og Kvalitet Representerer her

Litt om meg selv Innleid prosjektleder fra Bouvet Prosjektleder for utvikling av BiRK Barnevern Informasjon Registrering og Kvalitet Representerer her Fra fagsystem til sak- og arkivløsning Et eksempel på hvordan fagsystemer kan integreres mot arkivsystemer Paul Hallan Svendsen BiRK Prosjektleder Barne-, ungdoms- og familieetaten 1 Sak og Portaldagene

Detaljer

ISY Akkord. Brukerdokumentasjon. Versjon 1.4

ISY Akkord. Brukerdokumentasjon. Versjon 1.4 ISY Akkord Brukerdokumentasjon Versjon 1.4 Side 2 ISY Akkord Installere programmet Installasjon av ISY Akkord Generelt ISY Akkord lastes ned og installeres direkte fra følgene lenke: www.isy.no ISY Akkord

Detaljer

PRODUKTBESKRIVELSE. NRDB Nummerforespørsel

PRODUKTBESKRIVELSE. NRDB Nummerforespørsel PRODUKTBESKRIVELSE NRDB Nummerforespørsel Versjon 1.2, juni 2007 Nasjonal referansedatabase AS, c/o Infostrada AS, St Olavs plass 3, N- 0165 OSLO Side 1 av 6 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. NRDB

Detaljer

ACTIVE WORKFLOW. Elektronisk bilagshåndtering i Microsoft Dynamics NAV AUTOMATISER RUTINER SPAR KOSTNADER. Your challenge. Our passion.

ACTIVE WORKFLOW. Elektronisk bilagshåndtering i Microsoft Dynamics NAV AUTOMATISER RUTINER SPAR KOSTNADER. Your challenge. Our passion. AUTOMATISER RUTINER SPAR KOSTNADER ACTIVE WORKFLOW Elektronisk bilagshåndtering i Microsoft Dynamics NAV Skanning og behandling av bilag i Microsoft Dynamics NAV Minimering av feil og automatisert oppfølgning

Detaljer

AUTOMATISER RUTINER SPAR KOSTNADER. Elektronisk bilagshåndtering i Microsoft Dynamics NAV

AUTOMATISER RUTINER SPAR KOSTNADER. Elektronisk bilagshåndtering i Microsoft Dynamics NAV AUTOMATISER RUTINER SPAR KOSTNADER ACTIVE WORKFLOW Elektronisk bilagshåndtering i Microsoft Dynamics NAV Skanning og behandling av bilag i Microsoft Dynamics NAV Minimering av feil og automatisert oppfølgning

Detaljer

NYHETER OG FORBEDRINGER

NYHETER OG FORBEDRINGER NYHETER OG FORBEDRINGER Oslo, Januar 2011 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale i denne

Detaljer

Fri programvare og 3.parts hosting

Fri programvare og 3.parts hosting NITH 2.0 Internett og intranett Komponentsammensetting for fit-to-use Fri programvare og 3.parts hosting Cloud Computing Målsetning Målene var klare. Det var nødvendig med enklere informasjonsflyt mot

Detaljer

Releaseskriv versjon 2.13. Vedr. INSTALLASJONSPROSEDYRER. Versjon 2.13.36. Pr. 30. MARS 2012 Copyright. Daldata Bergen AS

Releaseskriv versjon 2.13. Vedr. INSTALLASJONSPROSEDYRER. Versjon 2.13.36. Pr. 30. MARS 2012 Copyright. Daldata Bergen AS APPENDIX Releaseskriv versjon 2.13 Vedr. INSTALLASJONSPROSEDYRER Versjon 2.13.36 Pr. 30. MARS 2012 Copyright Daldata Bergen AS Bransjeoversikt- se vår webside: www.daldatabergen.no : Side 1 av 11 Innholdsfortegnelse

Detaljer

PRODUKTBESKRIVELSE. NRDB DSL Fullmaktsserver

PRODUKTBESKRIVELSE. NRDB DSL Fullmaktsserver PRODUKTBESKRIVELSE NRDB DSL Fullmaktsserver Versjon 1.0 juni 2008 Nasjonal referansedatabase AS, c/o Infostrada AS, St Olavs plass 3, N- 0165 OSLO Side 1 av 5 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2.

Detaljer

Fra datax til Visma eaccounting

Fra datax til Visma eaccounting Fra datax til Visma eaccounting Steg 1 Eksport av data Dersom du har registre på kunder, leverandører og/eller artikler i datax, kan du enkelt få med deg alt dette over til Visma eaccounting. Hvordan eksportere

Detaljer

automatisk informasjonssjekk av jobbsøkere på internett

automatisk informasjonssjekk av jobbsøkere på internett CyberSearchMe automatisk informasjonssjekk av jobbsøkere på internett «Få full oversikt over all informasjon om kandidaten på internett uten i det hele tatt å tenke på googling» 24 timer i døgnet 365 dager

Detaljer