Nettbasert skoleadministrasjon. 1 Visma FLYT Skole

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nettbasert skoleadministrasjon. 1 Visma FLYT Skole"

Transkript

1 Visma FLYT Skole Nettbasert skoleadministrasjon 1 Visma FLYT Skole

2 Visma FLYT Skole De gode grunnene: Effektiviserer administrasjonen av norske skoler Lar lærerne bruke mer tid på undervisning Sørger for bedre kommunikasjon mellom skole og hjem Ivaretar skoleeiers behov og ansvar for dokumentasjon Spiller godt sammen med andre IT-systemer 2 Visma FLYT Skole

3 Ta i bruk en nettløsning som forenkler administrasjonen Norsk skole omfatter elever i grunnskole og videregående skole, samt om lag ansatte. Oppvekstsektoren er det kommunale fagområdet som det vil bli stilt størst dokumentasjonsog rapporteringskrav til i framtiden. Samtidig er dette trolig den sektoren der potensialet for effektivisering av administrasjonen er størst. Visma FLYT Skole er en 100 prosent nettbasert løsning, utviklet med tanke på langsiktighet, samhandling og mobilitet. Med moderne teknologi i bunn sørger systemet for effektiv deling av data, både innad i systemet og med kommunens øvrige systemer. Dette gjør det mulig å automatisere flere oppgaver og prosesser, og gjør det dessuten enklere å følge nasjonale føringer for og pålegg om informasjons-utveksling og åpenhet. I dag og videre framover. 3 Visma FLYT Skole

4 EFFEKTIVISERER ADMINISTRASJONEN AV NORSKE SKOLER Løsningen dekker hele verdikjeden for skoleadministrasjonen for alle involverte, fra elever og foresatte, via ansatte ved den enkelte skole, til kommunens sentrale skoleeier. Den logiske oppbyggingen korresponderer med arbeidsprosessene løsningen skal støtte, slik at alle brukere kan løse sine oppgaver på den mest effektive måten. Visma FLYT Skole er alltid oppdatert med gjeldende koder og har funksjoner som hjelper kommunen å løse alle sine skoleadministrative prosesser i henhold til lover og regler. Konsekvent og brukervennlig design gjør systemet oversiktlig og selvforklarende. LAR LÆRERNE BRUKE MER TID PÅ UNDERVISNING Mange lærere føler at de må bruke stadig mer tid på administrative oppgaver, på bekostning av tid til pedagogisk arbeid og oppfølging av elevene. Manuelle oppgaver, papirbaserte rutiner og tungvint tilgang til nødvendig informasjon medfører dobbeltarbeid og unødvendig tidsbruk. Med Visma FLYT Skole har de alltid informasjonen og funksjonaliteten de trenger for hånden bokstavelig talt, ettersom løsningen kan brukes på alle mobile enheter. De kan registrere fravær, anmerkninger og formelle halvårsvurderinger, sette karakterer og finne informasjon om elever hvor og når som helst. Dokumentasjon og arkivering skjer automatisk. SØRGER FOR BEDRE KOMMUNIKASJON MELLOM SKOLE OG HJEM Norsk skoleforskning peker på at samarbeid mellom skolen og hjemmene er et fundament for å skape et godt læringsmiljø for eleven. Utdanningsdirektoratets læringsplakat sier at «skolen skal legge til rette for samarbeid med hjemmet og sikre foreldres/foresattes medansvar i skolen». Med en felles nettbasert brukerflate for Visma FLYT Skole og den LMS-en som er valgt, får både skolen og hjemmet en god kommunikasjonskanal, både på et formelt og uformelt nivå. 4 Visma FLYT Skole

5 Visma FLYT Skole er 100 prosent nettbasert og er bygget i den moderne og plattformuavhengige teknologien HTML5. 5 Visma FLYT Skole

6 IVARETAR SKOLEEIERS BEHOV OG ANSVAR FOR DOKUMENTASJON Kommunen pålegges stadig større krav til dokumentasjon og rapportering. For eksempel skal resultater av nasjonale prøver rapporteres til Utdanningsdirektoratet og karakterer rapporteres til GSI, og sentrale myndigheter stiller strenge krav til elektronisk arkivering. Visma FLYT Skole integreres lett med alle relevante systemer og sørger for effektiv rapportering og automatisk arkivering. SPILLER GODT SAMMEN MED ANDRE IT-SYSTEMER Visma FLYT Skole er basert på åpen standard og en tjenesteorientert arkitektur som er lett å integrere mot. Løsningen kan enkelt kobles sammen med kommunens øvrige systemer, enten disse er levert av Visma eller ikke, og tilrettelegger for gjenbruk av relevante data. Den er konfigurerbar mot blant annet MinID, Active Directory (AD) og FEIDE. Opplysninger om elever og foresatte importeres via folkeregisterfil, og databasen vaskes ved hver import. INTEGRERT MED INDIVIDUELL OPPLÆRINGSPLAN Visma FLYT Skole er integrert med Vismas nettbaserte løsning for Individuell Opplæringsplan. En nettbasert IOP bidrar til å forenkle samarbeidet på tvers av etater og nivåer, og forbedrer oversikten og ressursutnyttelsen. Ikke minst ivaretar en nettbasert plan sikkerheten og personvernet til eleven og de foresatte på en mye bedre måte enn hva som er mulig med en papirbasert plan. Integrasjonen med IOP letter arbeidet til læreren, som får tilgang til all informasjon om elevene. Løsningen er enkel og effektiv å ta i bruk og gjør eleven og de foresatte tettere involvert i oppfølgingen av den individuelle opplæringplanen. 6 Visma FLYT Skole

7 INTEGRERT NETTSAMFUNN Få tilgang til all informasjon om løsningen som support, opplæringsvideoer, nyheter, oppgraderinger, etc. direkte i løsningen. Mulighet for å delta aktivt i utviklingen av skoleløsningen gjennom diskusjonforumet. Brukerne får samtidig tilgang til et substansielt nettverk bestående av fagfolk fra tilsvarende virksomheter samt Vismas fagfolk. 7 Visma FLYT Skole

8 Involverte roller GIR ELEVEN BEDRE OVERSIKT OVER SKOLE- HVERDAGEN Med Visma FLYT Skole har eleven et verktøy som speiler hennes eller hans faglige og sosiale utvikling. I systemet har eleven oversikt over egne personopplysninger, karakterer, vurderinger, anmerkninger, fravær, etc. LAR FORESATTE FØLGE MED PÅ ELEVENS PROGRESJON I kombinasjon med LMS skal skoleløsningen fungere som et nettsamfunn og et kommunikasjonsverktøy mellom de foresatte og skolen. Foresatte kan følge med på elevens formelle progresjon, og dessuten administrere elevens eventuelle SFO-plass. GJØR LÆREREN MER FLEKSIBEL Tilgang til skoleløsningen som ett komplett verktøy på internett og mobile enheter gjør at læreren får unna administrative rutiner mye mer effektivt. For eksempel kan fravær føres via nettbrett når oppropet foretas i klasserommet. Læreren har all nødvendig informasjon og funksjonalitet tilgjengelig til enhver tid. 8 Visma FLYT Skole

9 LAR SKOLEADMINISTRA- SJONEN AUTOMATISERE RUTINER Visma FLYT Skole bygger på åpne standarder som gjør at rutiner som for eksempel import av grunndata, arkivering, rapportering og fakturering skjer delvis eller helt automatisk. Løsningen integreres med kommunens økonomisystem, lønnssystem, arkivsystem og rapporteringssystemene hos alle relevante eksterne instanser. SIKRER SKOLEEIER GOD OVERSIKT På sentralt nivå sørger Visma FLYT Skole for god tilgang til informasjon om eksempelvis vurderinger og mye mer. Integrasjon med lønns- og økonomisystem forenkler prosesser som budsjettering, fakturering, samt lønnsberegning og utbetaling. LAR IT-AVDELINGEN BRUKE TIDEN PÅ STRATEGI IT blir mer og mer strategisk viktig for kommunene. Når IT-ressursene kan bruke mindre tid på drift og vedlikehold av systemer får de mer tid til å satse på områder som tilgjengelighet, mobilitet, arkitektur og profesjonalisering av IT-anskaffelser. EN SKYBASERT TJENESTE Visma FLYT Skole er 100 prosent nettbasert og er bygget i den moderne og plattformuavhengige teknologien HTML5. Dette gir en lang rekke fordeler, som at: Du kan bruke løsningen når og hvor som helst på pc-en, nettbrettet eller smarttelefonen Ingen installasjon, intern drift, oppgraderinger eller serverbehov Enkelt å legge til eller fjerne brukere og funksjonalitet etter behov Dere betaler for akkurat det dere bruker, basert på en forutsigbar prismodell Løsningen er svært brukervennlig og krever minimalt med opplæring 9 Visma FLYT Skole

10 Visma FLYT Visma FLYT er vårt nye moderniseringsprogram for IT-tjenester, skreddersydd for offentlig sektor. Alle som er engasjert innen IKT for offentlig sektor vet at vi er inne i en ny epoke som vil gi oss utfordringer, men også banebrytende muligheter. Offentlig sektor skal levere digitalt førstevalg til sine innbyggere, parallelt som det arbeides for å digitalisere prosessene som understøtter tjenesteproduksjonen. Grunnpilarene for Visma FLYT-standarden er Åpenhet, Effektivisering og Brukeropplevelse. Våre løsninger vil nå moderniseres og utvikles i tråd med denne standarden. Med Visma FLYT ønsker vi å ligge i forkant av denne utviklingen. Visma FLYT skal sette standarden for nye IT-tjenester som understøtter offentlig tjenesteproduksjon på nett. 3 MÅL Støtte sentrale standarder Effektivisere arbeidsdagen for kommunens ansatte og ledere Møte publikums forventninger om tilgjengelighet, helhet og medvirkning i de kommunale tjenestene 10 Visma FLYT Skole

11 3 GRUNNPILARER Åpenhet Effektivisering Brukeropplevelse 9 FOKUSOMRÅDER 1. Skape større åpenhet og standardisere 2. Effektivisere arbeidsprosessene 3. Forbedre brukeropplevelsen 4. Personifisere, tilgjengeliggjøring og gjenbruk av data 5. Sørge for godkjent elektronisk arkivering 6. Skape enhetlig brukergrensesnitt på tvers av systemene 7. Redusere tidsbruk og driftskostnad 8. Utnytte webteknologien og øke mobiliteten 9. Integrert nettsamfunn 11 Visma FLYT Skole

12 VISSTE DU AT: Om lag 1,5 millioner mennesker har et daglig forhold til norsk skole Visma har utviklet programvare for kommunal sektor i 25 år 10 prosent av norske elever har en Individuell Opplæringsplan* 82 prosent av foresatte ønsker at skolen skal informere mer om barnets progresjon** 43 prosent av foresatte synes det er vanskelig å få barna til å snakke om skoledagen** 37 prosent av elevene sier det er vanskelig å snakke med foresatte om skole og utdanning** * I FØLGE TALL FRA SSB ** I FØLGE ENGELSK FORSKNING Visma Unique AS Karenslyst allé 56 Pb. 733 Skøyen 0214 Oslo Tel: For mer informasjon, se visma.no/skole

Digitaliseringsstrategi 2014-2017. Froland Kommune

Digitaliseringsstrategi 2014-2017. Froland Kommune Digitaliseringsstrategi 2014-2017 Froland Kommune Del 1 - Digitalisering i Froland kommune overordnede føringer...3 Bakgrunn - Hvorfor digitaliseringsstrategi?......3 Visjon og hovedmål...3 Hovedmål 1:

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2014-2017

Digitaliseringsstrategi 2014-2017 Digitaliseringsstrategi 2014-2017 2 Digitaliseringsstrategi 2014-2017 Innhold Innledning: Digitalisering gir bedre tjenester... 3 1. Tverrsektorielle områder... 4 1.1 Digital dialog... 5 1.2 Strategisk

Detaljer

Selskapsstrategi for Indre Østfold Data IKS for perioden 2014-2017

Selskapsstrategi for Indre Østfold Data IKS for perioden 2014-2017 Selskapsstrategi for Indre Østfold Data IKS for perioden 2014-2017 Utarbeidet og vedtatt av styret 9.12.2013 1 Selskapsstrategi for Indre Østfold Data IKS. Visjon: Eierkommunene samarbeider om elektroniske

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Bystyret 09.12.08 sak 159/08 vedlegg 1. 1.1 Verdier 1.2 Mål

Innholdsfortegnelse. Bystyret 09.12.08 sak 159/08 vedlegg 1. 1.1 Verdier 1.2 Mål Bystyret 09.12.08 sak 159/08 vedlegg 1 IKT-strategi 2009-2012 Innholdsfortegnelse 1 VISJON, VERDIER OG MÅL..3 1.1 Verdier 1.2 Mål 2 RAMMEBETINGELSER..4 2.1 Lederforankring 2.2 Personvern og informasjonssikkerhet

Detaljer

IKT-STRATEGI 2014-2017

IKT-STRATEGI 2014-2017 SAMMENDRAG Med IKT skal vi bidra til gode tjenester for innbyggere og næringsliv. Vi skal være til stede på viktige lokale og nasjonale arenaer for IKT. Vi skal gå foran som en av landets ledende kommuner

Detaljer

Digital strategi 2015-2019 Den. digitale fylkeskommunen

Digital strategi 2015-2019 Den. digitale fylkeskommunen Digital strategi 2015-2019 Den digitale fylkeskommunen Digital strategi 2015-2019 2 Innhold 1. Innledning... 3 2. Forankring og rammebetingelser... 5 2.1 Forankring... 5 2.2 Nasjonale føringer og anbefalinger...

Detaljer

IKT som strategisk virkemiddel i Bærum kommune

IKT som strategisk virkemiddel i Bærum kommune BÆRUM KOMMUNE IKT som strategisk virkemiddel i Bærum kommune ebærum 2012 Revidert desember 2010 Oppdatert med status pr. desember 2010 Forord Bærum kommunes Strategi for anvendelse av IKT beskriver hvordan

Detaljer

IKT-STRATEGIPLAN FOR 2010 ÅS KOMMUNE

IKT-STRATEGIPLAN FOR 2010 ÅS KOMMUNE Ås kommune www.as.kommune.no IKT-STRATEGIPLAN FOR 2010 ÅS KOMMUNE Behandles i administrasjonsutvalget 12.11.2009 1 Innhold 1.0 Innledning... 3 1.1. Status på IKT... 3 1.2. Hva fungerer bra?... 3 1.2.1.

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2015-2018 for IKT Follo

Digitaliseringsstrategi 2015-2018 for IKT Follo Digitaliseringsstrategi 2015-2018 for IKT Follo Innhold Versjonshåndtering... 3 Innledning... 3 Kort om IKT Follo... 4 Bakgrunn og oppbygging... 4 Satsningsområder i strategiperioden... 5 Tverrgående satsningsområder...

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 21/13 Administrasjonsutvalget 16.04.2013 Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 21/13 Administrasjonsutvalget 16.04.2013 Formannskapet Kommunestyret Søgne kommune Arkiv: 064 Saksmappe: 2013/1269-11964/2013 Saksbehandler: Kenneth Fedog Dato: 02.04.2013 Saksframlegg IT-strategi 2013-2016 Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 21/13 Administrasjonsutvalget

Detaljer

IKT strategi for grunnskolen i Molde kommune 2015-2019

IKT strategi for grunnskolen i Molde kommune 2015-2019 IKT strategi for grunnskolen i Molde kommune 2015-2019 Innledning Skoleeier Skolens ledelse Skolens ansatte Elever Foresatte verktøy fremme informasjon og kommunikasjon verktøy fremme læring og effektivitet

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: 064 &40 Arkivsaksnr.: 11/72

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: 064 &40 Arkivsaksnr.: 11/72 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: 064 &40 Arkivsaksnr.: 11/72 DELTAGELSE I HALD-PROSJEKT EKOMMUNE/FEIDE Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar at Dønna kommune skal delta i HALD-prosjektet

Detaljer

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026. Med handlingsdel 2015-2018. Høringsutkast

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026. Med handlingsdel 2015-2018. Høringsutkast Kommunedelplan kommunikasjon 2026 Med handlingsdel Høringsutkast INNHOLD INNLEDNING 3 FØRINGER OG LOVVERK 3 TEMA: OMDØMME 4 DAGENS SITUASJON 4 VIDERE UTVIKLING 5 TEMA: INFORMASJON 6 DAGENS SITUASJON 6

Detaljer

Digital strategi Sandnes kommune

Digital strategi Sandnes kommune Digital strategi Sandnes kommune Innholdsfortegnelse Sammendrag... 1 1. Strategiske veivalg... 1 1.1. Virksomhetskontekst... 1 1.2. Visjon, verdier og mål... 2 1.3. Kommunens muligheter og kompetanse...

Detaljer

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026 Kommunedelplan kommunikasjon 2026 Med handlingsdel Sist revidert februar INNHOLD INNLEDNING 3 FØRINGER OG LOVVERK 3 TEMA: OMDØMME 4 DAGENS SITUASJON 4 VIDERE UTVIKLING 5 TEMA: INFORMASJON 6 DAGENS SITUASJON

Detaljer

Veiledende kunngjøring Felles skoleadministrativt system. Veiledende kunngjøring - anskaffelse av nytt skoleadministrativt system

Veiledende kunngjøring Felles skoleadministrativt system. Veiledende kunngjøring - anskaffelse av nytt skoleadministrativt system Veiledende kunngjøring - anskaffelse av nytt skoleadministrativt system 18.01.2011 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Bakgrunn... 3 3. Gjennomført arbeid... 3 4. Overordnende intensjoner... 3 5. Planlagt

Detaljer

DIGITALSTRATEGIEN 2014-2018 «REELT DIGITALT FØRSTEVALG!»

DIGITALSTRATEGIEN 2014-2018 «REELT DIGITALT FØRSTEVALG!» DIGITALSTRATEGIEN 2014-2018 «REELT DIGITALT FØRSTEVALG!» Lyngdal.kommune.no Vi Vil Vi Våger Lyngdal Kommune 2 Lyngdal Kommune Vi Vil Vi Våger Innhold Forord... 5 Innledning... 6 Verdiforankring... 7 Overordnet

Detaljer

IT-PLAN FOR GRUNNSKOLEN I VENNESLA

IT-PLAN FOR GRUNNSKOLEN I VENNESLA IT-PLAN FOR GRUNNSKOLEN I VENNESLA 2011 2014 : Elever og ansatte i grunnskolen i Vennesla kommune skal være aktive brukere av digitale verktøy, digitale kommunikasjonsformer og digitale læringsressurser.

Detaljer

IKT-Strategi for perioden 2011-2014 IKT-strategi for perioden 2011-2014

IKT-Strategi for perioden 2011-2014 IKT-strategi for perioden 2011-2014 28. april 2011 [IKT-STRATEGI FOR PERIODEN 2011-2014] 2011 IKT-Strategi for perioden 2011-2014 IKT-strategi for perioden 2011-2014 Eirik Wasmuth Sirdal kommune 28.04.2011 Sirdal kommune Forord 0 Forord

Detaljer

IT-strategi. Smart IT en enklere hverdag 2014-2020. Vedtatt i Formannskapets 25.juni 2014. IT-strategi for Bærum kommune, 2014-2020

IT-strategi. Smart IT en enklere hverdag 2014-2020. Vedtatt i Formannskapets 25.juni 2014. IT-strategi for Bærum kommune, 2014-2020 IT-strategi Vedtatt i Formannskapets 25.juni 2014 Smart IT en enklere hverdag 2014-2020 2014-11-23 Side 1 av 21 FORORD Bærum kommune vokser. Våre innbyggere, næringsliv og organisasjoner har økende krav

Detaljer

Kommunikasjon og IKT-strategi Plan for Rygge kommune 2013-2016

Kommunikasjon og IKT-strategi Plan for Rygge kommune 2013-2016 Kommunikasjon og IKT-strategi Plan for Rygge kommune 2013-2016 Innledning IKT som strategisk verktøy Kommunikasjon og IKT-strategi er et overordnet dokument som beskriver hvordan Rygge kommune skal utnytte

Detaljer

Unique SamPro. En individuell plan som gir resultater

Unique SamPro. En individuell plan som gir resultater Unique SamPro En individuell plan som gir resultater En lønnsom plan Unique SamPro er et web-basert samarbeids- og koordineringsverktøy som dekker de lovpålagte kravene til Individuell plan (IP). Løsningen

Detaljer

Temahefte Altinn. Hvordan komme i gang med Altinn

Temahefte Altinn. Hvordan komme i gang med Altinn Temahefte Altinn Hvordan komme i gang med Altinn Forord Innledning Etater og andre offentlige aktører møter stadig nye forventninger fra brukerne om døgnåpen forvaltning og digitalt førstevalg for sine

Detaljer

esiljan 2009-12 Kommunestyrets vedtak 13. oktober 2009

esiljan 2009-12 Kommunestyrets vedtak 13. oktober 2009 esiljan 2009-12 Kommunestyrets vedtak 13. oktober 2009 2 Introduksjon... 2 Lokaldemokrati og deltakelse i informasjonssamfunnet 3 Tjenester på nett... 3 Elektronisk samhandling i helse og omsorgstjenesten

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner

Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities DIGITALISERINGSSTRATEGI 2013 2016 2 Innhold 3

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV IKT OG BRUKERDIALOG ROGALAND FYLKESKOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON AV IKT OG BRUKERDIALOG ROGALAND FYLKESKOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON AV IKT OG BRUKERDIALOG ROGALAND FYLKESKOMMUNE MARS 2011 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

STRATEGI 2013 2015. Læring for framtiden

STRATEGI 2013 2015. Læring for framtiden STRATEGI 2013 2015 Læring for framtiden Rettigheter Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Materialet i denne publikasjonene er videre tilgjengelig under følgende

Detaljer

Kommunekartlegging 2012

Kommunekartlegging 2012 Rapport IKT-Norge: Kommunekartlegging 2012 Innledning Sommeren 2011 gjennomførte IKT-Norge en kartlegging av innbyggernes brukeropplevelser av offentlige tjenester på nett. Vårt utgangspunkt var at innbyggeren

Detaljer

DIGITALISERINGSSTRATEGI

DIGITALISERINGSSTRATEGI 2015-2018 DIGITALISERINGSSTRATEGI Fornye, forenkle, forbedre 1 INNHOLD 2 INNLEDNING... 2 2.1 BAKGRUNN... 2 2.2 KOMMIT-PROGRAMMET... 2 2.2.1 PROGRAMMETS VISJON... 2 2.3 STATUS... 4 2.4... 6 2.4.1 HOVED...

Detaljer

IKT-strategi for Stavanger kommune

IKT-strategi for Stavanger kommune IKT-strategi for Stavanger kommune Innhold IKT-strategi for Stavanger kommune.... 3 Innledning... 3 Visjoner og mål... 3 Kommunens visjon og verdier... 3 IKT og hovedmål... 3 Styringsmodell for IKT...

Detaljer