Mobilt ordresystem. Elektronisk kjørebok

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mobilt ordresystem. Elektronisk kjørebok"

Transkript

1 Mobilt ordresystem Arbeids- og serviceordre med timer, materiell, bilder, sjekklister og annen dokumentasjon Lagerstyring og bestilling Ressursplanlegger med kalender og kart Elektronisk kjørebok Dekker myndighetenes dokumentasjonskrav Enkel å bruke, ingen manuell betjening Registrering av alle kjørekostnader

2 Den komplette elektroniske kjøreboken Integrert med SpeedyCraft og ditt økonomisystem ViaTracks er en komplett elektronisk kjørebok som tilfredsstiller myndighetenes krav til dokumentasjon av kjøring med firmabil. Manuell føring av kjørebøker tar mye tid og det er lett å gjøre feilregistreringer eller glemme turer. ViaTracks lagrer alle kjøreturer automatisk, og gjør all dokumentasjon lett tilgjengelig for bruker og firma. ViaTracks inkluderer alt du trenger for å komme i gang med automatisk registrering av kjøreturer. ViaTracks kan også integreres med Devinco SpeedyCraft og ditt økonomisystem. Brukeren ViaTracks registrerer alle turer uten noen form for manuell betjening i bilen. All dokumentasjon gjøres lett tilgjengelig på internett, og ved enkle avkrysninger føres de forskjellige turene enten i tjenesteøyemed eller som privat kjøring. Kjøreboken kan skrives ut eller lagres som Excel-dokument for videre bearbeiding hvis ønskelig. Rapporten viser alle turer med adresser og tidspunkter, ferdig summert med kjørte kilometer, kjøretid og oppholdstid på de ulike stoppestedene. Firmaet Alle kjørebøker gjøres tilgjengelig for en administrator som kan ta ut rapporter på den enkelte bil eller på hele bilparken. Rapportene inkluderer formål med turen, adresser for start og stopp, kjørte kilometer, kjøretid og bompenger per bil. Alle rapporter fra ViaTracks kan skrives ut eller lagres som Excel dokumenter. Ved hjelp av flåtestyring (valgfri) får firmaet en fullstendig oversikt over hvor bilene til enhver tid befinner seg i et kart. Dette gjør at man raskt og enkelt kan fordele arbeid til nærmeste bil ved blant annet hasteoppdrag, eventuelt lokalisere kjøretøy i forbindelse med risikofylte oppdrag. Integrasjon til SpeedyCraft og økonomisystemet Når ViaTracks integreres med Devinco SpeedyCraft, får den ansatte full kontroll over kjøreboken ute i felten. Med et enkelt trykk kan kjørte kilometer, oppholdstid på arbeidsstedet og bompenger overføres direkte på arbeidsordre og videre til økonomisystemet. Dette gir firmaet full oversikt over hvilke turer som er fakturert på hvilke oppdrag, og en langt enklere registrering av timer og faktiske påløpte kostnader. SpeedyCraft sender i sin tur prosjektnummer og tittel på arbeidsordre tilbake til kjøreboken slik at en slipper å fylle ut formål med den enkelte tur i ViaTracks.

3 Egenskaper ved ViaTracks ViaTracks er spesielt utviklet med henblikk på automatikk, deriblant: - Automatisk registrering av kilometer, bomkostnader, kjøretid og arbeidstid - Automatisk sjåføridentifisering hvis en har flere sjåfører på en og samme bil - Automatisk registrering av startadresse og stoppadresse - Automatisk registrering av formål med turen ved bruk av interessepuntker (POI) - Automatisk oppdatering av kilometerstand på bil og kjørelengde per år - Automatisk oppdatering av biler i kart ved bruk av flåtestyring (valgfri funksjon) Andre egenskaper ved ViaTracks - Nøyaktig måling av alle turer - Oversiktelig og enkelt brukergrensesnitt - God filtrering og fleksible søkemuligheter på alle kjørte turer - Enkel avkryssing for private turer eller turer i næring - Hele eller deler av kjøreboken kan lagres eller skrives ut som Excel dokumenter - Kan monteres av kunden selv og krever ingen vedlikehold eller opplæring - Integrasjon av ViaTracks med Speedycraft gir: - Automatisk føring av kjørekostnader mot arbeidsordren i SpeedyCraft - Overføring av kjørekostnader fra SpeedyCraft til økonomisystemet - Automatisk føring av formål med turen fra arbeidsordre i SpeedyCraft til ViaTracks - Full kontroll over kjøreboken i SpeedyCraft ViaTracks inkluderer alt du trenger - GPS-enhet med antenne for fastmontering i bil - Alle kommunikasjonsutgifter mellom bil og sentral server - Pålogging til webserver ViaTracks gir full oversikt over alle kjøreturer via internett

4 Utveksling av arbeids- og serviceordre All informasjon tilgjengelig i felten Trådløs utveksling av arbeids- og serviceordre med kontorløsningen er en av flere valgfrie funksjoner i Devinco SpeedyCraft. I praksis vil dette si at det utstedes en arbeidsordre eller serviceordre fra kontorløsningen til Devinco SpeedyCraft, der feltarbeideren legger til all relevant informasjon til ordren før den returneres til kontorløsningen. Slik informasjon kan være arbeidstimer og forbruk av materiell, ulike kontroll- og sjekklister, bilder for dokumentasjon av jobben som er gjort, fakturakommentar, interne kommentarer og signaturer. All kunde- og produktinformasjon i kontorløsningen kan overføres elektronisk til Devinco SpeedyCraft. Søk på eksisterende eller oppretting av nye kunder skjer raskt og enkelt, og feltarbeideren står også fritt til å opprette nye ordre på arbeidsstedet ved behov. Forvaltning, drift og vedlikehold Kontroll og inspeksjon av serviceobjekter Mange av våre kunder gjennomfører inspeksjoner, periodiske kontroller og service på ulike objekter. Eksempler på serviceobjekter kan være bygninger, maskiner, vann og avløp, nettstasjoner, ventilasjonsanlegg, kontormaskiner og andre faste installasjoner. Devinco SpeedyCraft har funksjonalitet som legger spesielt til rette for registrering og loggføring av aktiviteter mot slike serviceobjekter, og gjør full servicehistorikk på objektet tilgjengelig for feltarbeideren. I tilfeller hvor serviceobjektet ikke har en stedsadresse benyttes GPS posisjon lagret i Devinco SpeedyCraft. Dette gir våre kunder en ryddig dokumentasjon av alle aktiviteter tilknyttet serviceobjekter i kontorløsningen, samt et meget godt beslutningsgrunnlag ute i felten.

5 Lagerstyring Mobil lagerlogistikk Produkter og forbruksmateriell som ligger tilgjengelig i kontorløsningen kan overføres elektronisk til Devinco SpeedyCraft, og varekataloger med flere hundre tusen varer kan lagres lokalt i den mobile løsningen. På en enkel og oversiktlig måte kan man foreta bestilling av materiell mot ulike grossister, registrere mottatt materiell, gjøre lagerføring og lagertelling. Dette er særlig verdifullt for feltarbeideren som går tom for materiell ute i felten og trenger vareleveranse så raskt som mulig. Søk i Devinco SpeedyCrafts varekatalog kan vise både egen og leverandørens lagerstatus for varen, varenummer, priser samt bestillingsvolum. Ved bestilling av materiell vil Devinco SpeedyCraft videreføre all nødvendig informasjon om varen til bestillingsvinduet, og bestillingen kan valgfritt sendes fra Devinco SpeedyCraft til kontorløsningen eller direkte til grossist. Dokumentasjon av arbeid Digital dokumentasjon av feltarbeid Våre kunder blir stadig mer opptatt av å dokumentere arbeid som gjøres ute i felten. Dette kan være på grunn av pålegg fra myndigheter eller kunde, eller selskapets selvpålagte rutiner for intern kontoll. Devinco SpeedyCraft tilbyr et stort utvalg av standard bransjetilpassede skjema som ligger fritt tilgjengelig for våre kunder, alternativt kan egne kundetilpassede skjema lages. Utfyllingen av skjemaene er enkel og intuitiv der man har muligheter for en rekke ulike avkrysningsalternativer, valg fra nedtrekkslister, tall og fritekst. God dokumentasjon av feltarbeid er imidlertid mer enn utfylling av skjema. Devinco SpeedyCraft tilbyr også muligheten til å legge ved bilder og andre dokumenter til både ordre og skjema. På denne måten kan jobben dokumenteres både før, under og etter arbeidsprosessen, og all dokumentasjon blir lett tilgjengelig for senere oppslag.

6 SpeedyCraft Schedule intelligent ressursstyring Ressursstyring med SpeedyCraft Schedule Fordeler arbeidsordre på feltarbeiderne Planlegging og tildeling av oppdrag fra kontoret skjer enten direkte fra SpeedyCraft Schedule eller fra kontorløsningen. SpeedyCraft Schedule vil ikke bare gi en fullstendig oversikt over alle arbeidsordre og feltarbeidere, den vil også filtrere alle ordre etter saksbehandlerens ønske. Dra-og-slipp funksjonalitet gjør det enkelt å fordele oppdrag og visualisere alle tilgjengelige ressurser og arbeidsordre over tid i kalenderen, samt legge opp arbeidsdagen til feltarbeideren på en best mulig måte. Etter tildeling av ordren i SpeedyCraft Schedule vil ordren gå ut til riktig ansatt og registreres i feltarbeiderens kalender. Feltarbeideren kan selv endre eller legge til nye avtaler og overføre sin oppdaterte kalender tilbake til SpeedyCraft Schedule. I tillegg tilbyr SpeedyCraft Schedule en integrert karttjeneste som visualiserer ordreadresser på et geografisk kart. Tilsvarende kart over arbeidsstedet blir også tilgjengelig for feltarbeideren i Devinco SpeedyCraft. SpeedyCraft Schedule er enkelt og intuitivt i bruk, med den grad av fleksibilitet som også kjennetegner Devinco SpeedyCraft.

7 Kart som arbeidsverktøy Kart i transparente lag Stadig flere bransjer tar i bruk kart som arbeidsverktøy både på kontoret og som et verktøy ute i felten. Devinco SpeedyCraft laster ned kart fra ulike kartkilder, bl.a. OpenStreetMap og WMS kilder (Web Map Services), og lar brukeren registrere både arbeidsordre og nye serviceobjekter direkte i kartgrensesnittet. Videre kan ulike kart legges i transparente lag oppå hverandre, og vise hvor for eksempel ledningsnett, fiberkabler, rørledninger, høyspentmaster, tomtegrenser etc befinner seg i terrenget. Kartene, i kombinasjon med presis GPS i de mobile enhetene, gir et uvurderlig feltverktøy for alle bransjer. Dette gjør Devinco SpeedyCraft til en bransjeuavhengig fagapplikasjon som både kan visualisere, etablere og korrigere informasjon direkte i et geografisk grensesnitt. Topografisk oversiktskart. Ledningsnett og eiendomsgrenser er lagt til i transparente lag Kart og navigasjon Veileder feltarbeideren til arbeidsstedet Devinco SpeedyCraft sorterer raskt alle arbeidsordre etter avstand fra feltarbeider til arbeidsstedet slik at man enkelt kan se hvilke arbeidsordre som er i nærheten. Ett enkelt trykk på kundens adresse vil aktivere navigasjonsløsningen, automatisk foreslå en reiserute samt veilede feltarbeideren til arbeidsstedet.

8 Hvorfor investere i en mobil feltløsning - Registrering av timer og materiell skjer på arbeidsstedet, kunden betaler for medgått tid - Fakturaunderlaget sendes inn når oppdraget er utført, og kunde kan faktureres samme dag - Ingen dobbeltregistrering fra papir til kontorløsning - Reduserer svinn i form av glemte timer og materiell - Bedre lagerstyring med kontinuerlig føring av materiell inn/ut - Mindre administrative oppgaver etter gjennomført arbeid ute i felt - Bedre planlegging av arbeidsoppgaver - Bedre dokumentasjon av alle arbeidsoppgaver ute i felt - Mindre papirarbeid ute i felt og inne på kontoret - Bedre kontrollrutiner for utført arbeid ute i felt - Mer informasjon tilgjengelig ute i felt Hvorfor velge Devinco SpeedyCraft - Online/offline lesning - Enkelt og intuitivt brukergrensesnitt - Kundetilpassede funksjoner og kontrollskjema - Kort opplæringstid - Fleksibel og stabil integrasjon for alle kontor- og fagsystemer - Funksjonalitet som passer alle bransjer - Hurtig databehandling lokalt i mobil enhet - Rask og kostnadseffektiv synkronisering med kontorløsning - Enkel oppgradering av programvare - God dokumentasjon og brukerstøtte Devinco AS Strindfjordvegen Ranheim Telefon: E-post: Web: (+47)

IT-fundamentet du kan bygge din forretning på

IT-fundamentet du kan bygge din forretning på IT-fundamentet du kan bygge din forretning på IT-løsninger som er spesialutviklet for dine behov, gir økt produktivitet og bedre bunnlinje EG Bygg & Installasjon www.egnorge.no/bygg Styrk bunnlinjen Potensialet

Detaljer

Alt i ett system! Loggføringsverktøy for oppdrettsanlegg og utstyr. www.aqualog.no harald@aqualog.no

Alt i ett system! Loggføringsverktøy for oppdrettsanlegg og utstyr. www.aqualog.no harald@aqualog.no Alt i ett system! Loggføringsverktøy for oppdrettsanlegg og utstyr www.aqualog.no harald@aqualog.no Komplett verktøy for loggføring: Alt i ett system Alltid tilgjengelig Enkel rapportering Leverandøruavhengig

Detaljer

Slik eliminerer du syv tidstyver

Slik eliminerer du syv tidstyver Slik eliminerer du syv tidstyver 1 Innhold Innledning 3 La de ansatte slippe å bruke tid på reiseregninger 4 Fakturer elektronisk og spar 90 % på inngående faktura 4 Oppbevar og håndter dokumenter digitalt

Detaljer

En vanlig dag på jobb

En vanlig dag på jobb En vanlig dag på jobb Arbeidshverdagens elektroniske spor Oktober 2012 Hva registreres om deg i løpet av en vanlig arbeidsdag? Kan hele arbeidsdagen rekonstrueres ned til minste detalj og minutt for minutt?

Detaljer

Hvem kan sende elektronisk søknad om personlig sertifikat?

Hvem kan sende elektronisk søknad om personlig sertifikat? Veiledning til elektronisk søknad Sjøfartsdirektoratet har utviklet et nytt system for elektroniske søknader og elektronisk innrapportering. Målsetning er å tilby brukere enklere, raskere og mer effektiv

Detaljer

Slik bruker du Idium WordPress

Slik bruker du Idium WordPress Slik bruker du Idium WordPress Innholdsfortegnelse Introduksjon; Hva er Wordpress? 3 Nettsideinnhold hvor skal man starte? 4 10 tips for å få en mer lønnsom nettside 6 Logg inn 7 Kontrollpanel 8 Innlegg

Detaljer

Krav til en vertsorganisasjon i Feide

Krav til en vertsorganisasjon i Feide Krav til en vertsorganisasjon i Feide veiledning Om Senter for IKT i utdanningen Senter for IKT i utdanningen er et forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet. Senterets oppgave er å bidra til at bruken

Detaljer

Flåtestyring - vil vi ha det?

Flåtestyring - vil vi ha det? Flåtestyring - vil vi ha det? Innlegg holdt av forbundssekretær Henning Solhaug under eforvaltningskonferansen 2011. Flåtestyring vil vi ha det? har arrangørene satt som tittel på mitt innlegg. Om jeg

Detaljer

Når alt er en selvfølge. EPiServer en effektiv og fleksibel plattform for informasjonshåndtering og publisering på Internett

Når alt er en selvfølge. EPiServer en effektiv og fleksibel plattform for informasjonshåndtering og publisering på Internett Når alt er en selvfølge EPiServer en effektiv og fleksibel plattform for informasjonshåndtering og publisering på Internett Tanke og følelse på Internett Hva er det som gjør at en person oppfattes som

Detaljer

FÅ MER TID TIL DINE PASIENTER

FÅ MER TID TIL DINE PASIENTER FÅ MER TID TIL DINE PASIENTER La oss følge opp egenandeler og faktura GJØR ARBEIDS- DAGEN DIN ENKLERE Mer tid til flere pasienter og bedre oppfølging Som tannlege har du mye du må forholde deg til i hverdagen.

Detaljer

Hvordan bruke ByggSøk tiltakshaver

Hvordan bruke ByggSøk tiltakshaver Hvordan bruke ByggSøk tiltakshaver Januar 2012 Direktoratet for Byggkvalitet Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Utfylling av søknad uten ansvarsrett... 3 2 Innlogging... 6 3 Endring av brukerprofil... 6 4 Utfylling

Detaljer

temahefte LMS hva og hvordan

temahefte LMS hva og hvordan temahefte LMS hva og hvordan Innhold 1. Hva er et LMS?... 5 1.1. Forankring i utdanningspolitisk tenkning... 6 1.2. Utbredelse... 7 2. Funksjonalitet (verktøy)... 8 2.1. Informasjon og administrasjon...

Detaljer

Veiledning for elektronisk registrering

Veiledning for elektronisk registrering Veiledning for elektronisk registrering Veiledning En ABC for elektronisk Samordnet registermelding Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Elektronisk registrering... 3 Hvem kan bruke elektronisk

Detaljer

Arbeide med maler Versjon 4.60

Arbeide med maler Versjon 4.60 Arbeide med maler Versjon 4.60 EPiServer AB Finlandsgatan 38 164 74 KISTA www.episerver.com Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold

Detaljer

Noen fordeler ved å velge ibinder

Noen fordeler ved å velge ibinder Noen fordeler ved å velge ibinder 1. Enkel å bruke, krever ingen forkunnskaper. 2. Lett å beregne kostnadene. 3. Fungerer i eksisterende IT- miljøer og krever kun en vanlig nettleser. 4. Skapt av mennesker,

Detaljer

Bruk av fødselsnummer i kraftmarkedet Bakgrunn og begrunnelse

Bruk av fødselsnummer i kraftmarkedet Bakgrunn og begrunnelse Bruk av fødselsnummer i kraftmarkedet Bakgrunn og begrunnelse Versjon 1.0 06.11.2014 Innhold 1. Innledning...1 2. Om sluttbrukermarkedet for kraft...1 3. Svakheter ved dagens metoder for identifisering

Detaljer

Kontorarbeid og regnskapsføring - tips og råd

Kontorarbeid og regnskapsføring - tips og råd Kontorarbeid og regnskapsføring - tips og råd Innhold Ordliste 2 Hvorfor kontorarbeid og regnskapsføring er viktig 3 Trenger du regnskapsfører? Test deg selv 3 Selv om du har regnskapsfører, må du gjøre

Detaljer

Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10

Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10 Huldt & Lillevik Ansattportal Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om Huldt & Lillevik Ansattportal... 3 Beslutninger før du tar i bruk systemet... 4 Hvordan skal

Detaljer

Hvordan bruke ByggSøk-byggesak

Hvordan bruke ByggSøk-byggesak Hvordan bruke ByggSøk-byggesak Del 1 Utfylling Del 2 Signering Januar 2012 Direktoratet for Byggkvalitet Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Utfylling av søknad... 3 1.1 Brukernavn og passord... 3 1.2 Rettighet

Detaljer

Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring

Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring 2 EKSEMPLER PÅ BRUK AV LÆRINGSMAPPE I POSTEN OG BRING EKSEMPLER PÅ BRUK AV LÆRINGSMAPPE I POSTEN OG BRING 3 Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten

Detaljer

1 Gi tilbud - hurtigveileder

1 Gi tilbud - hurtigveileder 1 Gi tilbud - hurtigveileder Nedenfor finner du en hurtigveileder for hvordan du skal levere elektroniske tilbud i Mercell. Husk at det er fri support for våre kunder i Mercell, så du må gjerne ta kontakt

Detaljer

O R G A N F O R N O R S K A R K I V R Å D

O R G A N F O R N O R S K A R K I V R Å D A RKIVRÅD O R G A N F O R N O R S K A R K I V R Å D 1 / 1 4 Funksjonsbasert klassifikasjon Arkivering fra sosiale medier Arkivar og nyutdannet Standardisert arkivdanning gir forretningsverdi Beredskap

Detaljer

Bibliofil-appen er her

Bibliofil-appen er her Infobrev 2/2015 Over 100 deltakere var med på omvisning på Kjerringøy handelssted i forbindelse med Bibliofil brukermøte i Bodø i mai. Engasjerende guider og fint vårvær bidro til en fantastisk opplevelse.

Detaljer

Spør Altinn når du driver bedrift

Spør Altinn når du driver bedrift Spør Altinn når du driver bedrift Arbeids- og velferdsetaten Arbeidstilsynet Brønnøysundregistrene Skatteetaten Statistisk sentralbyrå Oppdatert 15.03.2009 > 1.1 Hva består regnskapsplikten i? Kravet

Detaljer

Bruk av sporingsteknologi i virksomheters kjøretøy

Bruk av sporingsteknologi i virksomheters kjøretøy Bruk av sporingsteknologi i virksomheters kjøretøy (januar 2012) Innhold 1. Innledning... 2 2. Regelverk... 2 2.1. Arbeidsmiljøloven... 2 2.2. Personopplysningsloven... 3 2.2.1. Behandlingsgrunnlag...

Detaljer

Teknisk brukerveiledning for bedrekommune.no. En gjennomgang av funksjonene i bedrekommune.no

Teknisk brukerveiledning for bedrekommune.no. En gjennomgang av funksjonene i bedrekommune.no Teknisk brukerveiledning for bedrekommune.no En gjennomgang av funksjonene i bedrekommune.no Revidert februar 2013 Innhold Kapittel 1 Bakgrunnsinformasjon... 4 Bruksområde... 4 Ord og uttrykk... 4 Brukernavn

Detaljer

Veileder Gevinstrealisering

Veileder Gevinstrealisering Veileder Gevinstrealisering planlegging for å hente ut gevinster av offentlige prosjekter Forord I de fleste offentlige prosjekter vil det være forventninger om gevinster som skal realiseres etter at prosjektet

Detaljer

Ting vil bli enklere og ta kortere tid

Ting vil bli enklere og ta kortere tid Ting vil bli enklere og ta kortere tid Holdninger til offentlige tjenester på internett Rapport 2-2006 Ting vil bli enklere og ta kortere tid Holdninger til offentlige tjenester på internett ISBN 82-92447-09-1

Detaljer

Forord. Karoline Andersen

Forord. Karoline Andersen FDVU i utvikling. En mulighetsanalyse av overgangen fra et FDV til et IWMS-system. FM under development. An analysis of the possibilities resulting from a transition from a FM to an IWMS system. Institutt

Detaljer