Skatteutvalget. Norsk olje og gass skatteseminar v/joachim M. Bjerke 8. mai 2014 #

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skatteutvalget. Norsk olje og gass skatteseminar 2014. v/joachim M. Bjerke 8. mai 2014 #2583763"

Transkript

1 Skatteutvalget Norsk olje og gass skatteseminar 2014 v/joachim M. Bjerke 8. mai 2014

2 Hovedpunkter 1. Bakgrunn og oppnevnelse av Skatteutvalget 2. Noen hovedutfordringer for Norge 3. Enkelte foreløpige tanker 2

3 Noen utviklingstrekk - Økt internasjonalisering Mer handel, investeringer og eierskap over landegrensene Integrering av internasjonale finansmarkeder Flere multinasjonale selskaper med globale verdikjeder Digital økonomi - Økt omfang av internasjonal skatteplanlegging Internprising og gjeldsfradrag Immaterielle eiendeler Hybride instrumenter og strukturer - Økt skattekonkurranse mellom landene Skattesatser i andre land er gradvis senket (Sverige, Danmark, Finland, UK mfl) Fremvekst av patentbokser o.l. Fremvekst av rentebegrensningsregler - OECDs BEPS arbeid 3

4 Skatteutvalget (Scheel-utvalget) - Opprettet 15. mars 2013 av Regjeringen Stoltenberg II 8 medlemmer, hvorav fire økonomer og fire jurister Frist for levering: 15. oktober 2014 Provenynøytralt - Medlemmer Hans Henrik Scheel, leder (adm. dir. SSB, tidligere leder av skatteøkonomisk avdeling) Annette Alstadsæter (førsteamanuensis UiO) Guttorm Schjelderup (professor ved NHH) Peter Birch Sørensen (professor ved Københavns Universitet) Beate Bentzen (Finansdepartementet) Kristina Ståhl (dommer ved Høgsta forvaltningsdomstolen, Sverige) Aleksander Grydeland (EY) Joachim M. Bjerke (BAHR) 4

5 Skatteutvalgets mandat - Er selskapsbeskatningen tilpasset den internasjonale utviklingen? «Målet med utredningen er å sikre at Norge i årene som kommer har et robust skattesystem som er tilpasset stor internasjonal mobilitet av skattegrunnlag. Skattesystemet må også framover bidra til at velferdsordningene kan opprettholdes, samtidig som det skal være attraktivt å investere og skape arbeidsplasser i Norge.» «Utvalget bes ikke spesielt om å vurdere særskatteregimene for petroleums- og kraftselskaper, og kan legge til grunn at provenyet opprettholdes innenfor disse ordningene.» - Noen særlige områder utvalget skal se på Skattesats Tiltak mot overskuddsflytting Skattemessig behandling av gjeld og egenkapital Fritaksmetoden og tilpasninger av internasjonale aksjeinntekter Vektlegging av mer immobile skattegrunnlag - Tilleggsmandat 8. november 2013 (Regjeringen Solberg) Vurdere avskrivningsregler og satser Ett forslag kan inneholde skattelettelser 5

6 Har Norge noe problem? Kilde: Ruud de Mooji, presentasjon på seminar 28. november

7 Uten olje er vi som «alle andre» (etter reformen i 1992) Kilde: NHO/OECD Lavere satser, men bredere grunnlag. Også flere som driver gjennom AS 7

8 Skatteproveny

9 Hovedpunkter 1. Bakgrunn og oppnevnelse av Skatteutvalget 2. Noen hovedutfordringer for Norge 3. Enkelte foreløpige tanker 9

10 Hovedutfordringer for Norge - En liten og åpen økonomi Begrenset handlingsrom Ikke et naturlig førstevalg (med unntak for naturressurser) - Internasjonal skattekonkurranse Kampen om investeringene Land mot land (inkl. skatteparadis) Norge Andre land (inkl skatteparadis) - Internasjonal skattearbitrasje/overskuddsflytting Overskuddet «flyttes» dit skatten er lavest Land mot foretakene Internasjonale foretak - Forskjellsbehandling gjeld og egenkapital Incentiv til gjeldsfinansiering Hybride instrumenter 10

11 Hovedutfordringer ved skattlegging av selskaper 1. Overskuddsflytting - Relativt høy formell skattesats gjør det lønnsomt å flytte overskudd ut av Norge 11

12 Høy formell skattesats i Norge Norge Sverige, Danmark og Finland OECD Kilder: OECD og Finansdepartementet

13 Og situasjonen pr. i dag: EU OECD Varslede endringer etter Kilde: KPMG Corporate Tax Rate Survey 13

14 Noen land er viktigere enn andre EU OECD Varslede endringer etter Kilde: KPMG Corporate Tax Rate Survey 14

15 Overskuddsflytting - Forskning viser klare trekk på at dette skjer Internprising; gjeldsrenter; restrukturering; immaterielle eiendeler - Kan være positivt, men gir ulike konkurransevilkår Reduserer de negative effektene av en høy formell skattesats; sikrer investeringer Mellom de som utnytter systemet og de som er lojale; nasjonale har ikke muligheten - Hva kan gjøres? Redusert skattesats reduserer incentivet Armlengdeprinsippet eneste reelle alternativ Oppheve forskjellsbehandling gjeld EK? Særskilte regler - Rentebegrensning - Bareboatleie (som UK) Kildeskatter BEPS og internasjonalt samarbeid 15

16 Hovedutfordringer ved skattlegging av selskaper 1. Overskuddsflytting - Relativt høy formell skattesats gjør det lønnsomt å flytte overskudd ut av Norge 2. Investeringer - Høye effektive selskapsskattesatser øker kravet til avkastning ved å investere i Norge - Effektiv gjennomsnittlig skattesats = Hvor det skal investeres - Effektiv marginal effektiv skattesats = Hvor mye som investeres 16

17 Effektiv gjennomsnittlig skattesats (EATR, 2012) = Hvor det skal investeres Kilde: Ruud de Mooij og Oxford University Corporate Tax Rankings,

18 Effektiv marginal skattesats (EMTR) 2012 = Investeringsomfang Kilde: Ruud de Mooij og Oxford University Corporate Tax Rankings,

19 Hovedutfordringer ved skattlegging av selskaper 1. Overskuddsflytting - Relativt høy formell skattesats gjør det lønnsomt å flytte overskudd 2. Investeringer - Forholdsvis høye effektive selskapsskattesatser øker kravet til avkastning ved å investere i Norge - Effektiv gjennomsnittlig skattesats = Hvor det skal investeres - Effektiv marginal effektiv skattesats = Omfanget (hvor mye) som investeres 3. Forskjellsbehandling av finansieringsformer - Gjeld favoriseres gjennom rentefradraget - Mulig likestilling gjennom CBIT eller ACE 19

20 Likebehandling av gjeld og egenkapital: ACE/ACC - ACE/ACC (Allowance for Corporate Equity) Gis fradrag for EK i selskapet (tenkt rentefradrag) Skjermer normalavkastningen Alternativ til dagens aksjonærmodell ACC: Fradraget for renter er begrenset til gitt sats (gjerne samme som ACE-fradraget) Italia, Belgia mfl. har det. Luxembourg skal innføre det - Fordeler: Økte investeringer; alle investeringer som er lønnsomme før skatt blir også lønnsomme etter skatt Likestilling gjeld/ek (så langt fradraget går) ACC: Sikrer full likestilling gjeld/ek - Ulemper Kostbart, nytt fradrag Norge som «skatteparadis» 20

21 Likebehandling av gjeld og egenkapital: CBIT - CBIT (Comprehensive Business Income Tax) Ikke fradrag for renter, verken interne eller eksterne Renteinntekter bør da trolig være skattefrie Tilsvarende for personer? Ingen land har dette i dag - Fordeler: Gir økt skattegrunnlag; rom for større satsreduksjon Likestilling gjeld/ek Unngår hybrid diskusjoner for gjeld/ek - Ulemper Finansiell sektor blir skattefri/evt. særregel Drastisk omlegging Politisk vanskelig å oppheve rentefradrag for private? 21

22 Hovedpunkter 1. Bakgrunn og oppnevnelse av Skatteutvalget 2. Noen hovedutfordringer for Norge 3. Enkelte foreløpige tanker 22

23 Enkelte foreløpige tanker - Bør redusere mulighetene for overskuddsflytting Lavere selskapsskattesats reduserer overskuddsflytting Gjeld/EK er viktig i forhold til overskuddsflytting Norge bør følge anbefalingene fra OECDs BEPS arbeid - Lavere effektive skattesatser kan sikre investeringer fremover Gjør det mer attraktivt å investere i Norge MEN: Skattesystemet alene kan ikke oppveie lønns- og kostnadsstrukturen i Norge - Må se person- og selskapsbeskatningen i sammenheng Forslag bør ikke øke insentivene til inntektsskifting Redusert proveny fra selskapssektoren må eventuelt dekkes inn gjennom andre skatter og avgifter (lønn/eiendom/kapital/formue/mva) - Viktig å tenke fremover; hva er et godt skattesystem for neste år 23

24 Betydningen for selskaper på norsk sokkel - Ingen direkte provenybetydning Eventuell redusert skatt oppveies med økt særskatt, jf. mandatet Økt særskatt øker verdien av friinntekten - Men kan likevel få implikasjoner: En ACE-modell vil utfordre friinntekten fordi normalavkastningen skjermes Redusert skattesats reduserer verdien av «rest-fradrag», typisk finansieringskostnader Ytterligere fokus på grensen sokkel-land - Hva som inngår i sokkelinntekten, f. eks. tradingvirksomhet - Særskilte fradragsregler for sokkel, jf. UKs nye begrensning på fradrag for rigger - Kildeskatt på renter/royalty? - Frykten for til overskuddsflytting vil bestå/styrkes ytterligere Statfjord A. Foto: Harald Pettersen, Statoil 24

25 Takk for oppmerksomheten! Joachim M. Bjerke T: M: E: Advokatfirmaet BA-HR DA Tjuvholmen allé 16, NO-0252 Oslo PO Box 1524 Vika, NO-0117 Oslo T:

Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi NOU 2014: 13 (Scheelutvalget)

Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi NOU 2014: 13 (Scheelutvalget) Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi NOU 2014: 13 (Scheelutvalget) v/joachim M. Bjerke LVKs årlige eiendomsskatteseminar 20. mai 2015 Agenda 1. Bakgrunn og forslagene 2. Utvalgte temaer Skattesystem

Detaljer

NOU. Norges offentlige utredninger 2014: 13. Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi

NOU. Norges offentlige utredninger 2014: 13. Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi NOU Norges offentlige utredninger 2014: 13 Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi Norges offentlige utredninger 2014 Seriens redaksjon: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Informasjonsforvaltning

Detaljer

Høring - Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi - NOU 2014: 13

Høring - Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi - NOU 2014: 13 Finansdepartementet «høringer» Vår saksbehandler Kopi til Vår dato Vår referanse Deres referanse eo 05.04.2015 DOK/2015/Scheel Høring - Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi - NOU 2014: 13 Vi viser

Detaljer

Høringsuttalelse: NOU 2014: 13 Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi

Høringsuttalelse: NOU 2014: 13 Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Dato: 10. mars 2015 Vår ref.: Deres ref.: 14/5757 SL HSH/KR Høringsuttalelse: NOU 2014: 13 Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi Finans Norge viser

Detaljer

Prop. 1 LS Tillegg 1

Prop. 1 LS Tillegg 1 Prop. 1 LS Tillegg 1 (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak og stortingsvedtak) For budsjettåret 2014 Endring av Prop. 1 LS (2013 2014) Skatter, avgifter og toll 2014 Prop. 1 LS

Detaljer

Perspektivnotat. Perspektivnotat. Et rettferdig skattesystem Innføringen av eiendomsskatt

Perspektivnotat. Perspektivnotat. Et rettferdig skattesystem Innføringen av eiendomsskatt Perspektivnotat Et rettferdig skattesystem Innføringen av eiendomsskatt 1 Et rettferdig skattesystem Innføringen av eiendomsskatt Skattesystemet er en av de viktigste mekanismene vi har for å hindre utviklingen

Detaljer

Høring NOU 2014: 13 Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi

Høring NOU 2014: 13 Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi Deres referanse Vår referanse Dato IS/ 10.04.2015 Finansdepartementet postmottak@finans.dep.no Høring NOU 2014: 13 Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi Det vises til Finansdepartementets høringsbrev

Detaljer

Statsbudsjettet 2014 - skatteopplegget

Statsbudsjettet 2014 - skatteopplegget Statsbudsjettet 2014 - skatteopplegget Regjeringen fremla den 14. oktober stortingsmelding med nasjonalbudsjett for 2014. Samtidig fremla Regjeringen proposisjonen til Stortinget med forslag til endringer

Detaljer

Privat eierskapsberetning

Privat eierskapsberetning Privat eierskapsberetning NHO Eierforums årsrapport over privat eierskap 2012 Innhold Forord... 3 Sammendrag... 5 1. Innledning... 6 2. Privat eierskap i norsk næringsliv... 8 2.1 Norsk privat eierskap:

Detaljer

Om lov om endringer i skatteloven

Om lov om endringer i skatteloven Finansdepartementet Ot.prp. nr. 30 (2008 2009) Tilråding fra Finansdepartementet av 26. januar 2009, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Stoltenberg II) 1 Skattefradrag for tilbakeføring av underskudd

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

Skatt i en kunnskapsøkonomi

Skatt i en kunnskapsøkonomi Skatt i en kunnskapsøkonomi Av Hans Henrik Ramm Kunnskap i videste forstand, herunder særlig bedriftskultur og ledelsesevne, er i stigende grad avgjørende for hvilke bedrifter eller land som lykkes best.

Detaljer

Prop. 1 S Tillegg 1. Endring av Prop. 1 S (2013 2014) Statsbudsjettet 2014. Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) (2013 2014)

Prop. 1 S Tillegg 1. Endring av Prop. 1 S (2013 2014) Statsbudsjettet 2014. Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) (2013 2014) Prop. 1 S Tillegg 1 (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) For budsjettåret 2014 Endring av Prop. 1 S (2013 2014) Statsbudsjettet 2014 Prop. 1 S Tillegg 1 (2013 2014) Proposisjon

Detaljer

Meld. St. 1 (2014 2015)

Meld. St. 1 (2014 2015) Opplysninger om abonnement, løssalg og pris får man hos: Fagbokforlaget Postboks 65, Postterminalen 5892 Bergen E-post: offpub@fagbokforlaget.no Telefon: 55 38 66 Faks: 55 38 66 1 www.fagbokforlaget.no/offpub

Detaljer

Meld. St. 27. (2013 2014) Melding til Stortinget. Et mangfoldig og verdiskapende eierskap

Meld. St. 27. (2013 2014) Melding til Stortinget. Et mangfoldig og verdiskapende eierskap Meld. St. 27 (2013 2014) Melding til Stortinget Meld. St. 27 (2013 2014) Melding til Stortinget Innhold 1 Innledning og sammendrag... 7 1.1 Bakgrunn for meldingen... 7 1.2 Sammendrag... 8 1.2.1 Eierskap

Detaljer

Ærede President, Vi foreslår i tråd med Sundvolden-erklæringen:

Ærede President, Vi foreslår i tråd med Sundvolden-erklæringen: Redegjørelse Finanstalen II Finansminister Siv Jensens redegjørelse i Stortinget 8. november 2013 om Regjeringen Solbergs økonomiske opplegg for 2014 Ærede Velgerne har gitt det nye stortingsflertallet

Detaljer

Meld. St. 2 (2014 2015)

Meld. St. 2 (2014 2015) Offentlige institusjoner: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 4 Privat sektor: Internett: www.fagbokforlaget.no/offpub

Detaljer

LITT OM FORMUESKATTEN

LITT OM FORMUESKATTEN LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 12/12 LITT OM FORMUESKATTEN 1. Gjelder personers formue og ikke bedriftenes 2. Mye eller lite? 3. Fordeling av skattebyrden 4. Synkende

Detaljer

Arbeidsnotat nr. 31/09. NUF Et verktøy for økonomisk kriminalitet? av Erik Lamøy Torstein Klokk Pettersen

Arbeidsnotat nr. 31/09. NUF Et verktøy for økonomisk kriminalitet? av Erik Lamøy Torstein Klokk Pettersen Arbeidsnotat nr. 31/09 NUF Et verktøy for økonomisk kriminalitet? av Erik Lamøy Torstein Klokk Pettersen SNF prosjekt 1760 Corporate and Capital Taxation Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd

Detaljer

Høringsuttalelse NOU 2014:13 Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi

Høringsuttalelse NOU 2014:13 Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Oslo, 30. mars 2015 Deres ref.: 14/5757 SL HSH/KR Vår ref. 09.2/cg/ss/mrs Høringsuttalelse NOU 2014:13 Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi Norges

Detaljer

Prop. 1 LS. Skatter, avgifter og toll 2015. Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak og stortingsvedtak) (2014 2015) FOR BUDSJETTÅRET 2015

Prop. 1 LS. Skatter, avgifter og toll 2015. Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak og stortingsvedtak) (2014 2015) FOR BUDSJETTÅRET 2015 Prop. 1 LS (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak og stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2015 Innhold Omtalt side Del I Hovedtrekk i skatte- og avgiftspolitikken...................

Detaljer

LVKs eiendomsskatteseminar. 20. mai 2015 - Felix Konferansesenter

LVKs eiendomsskatteseminar. 20. mai 2015 - Felix Konferansesenter LVKs eiendomsskatteseminar 20. mai 2015 - Felix Konferansesenter 20.05.2015 20.05.2015 Program Del I: Eiendomsskattens betydning og plass i skattesystemet Del II: Scheel-utvalgets innstilling NOU 2014:13

Detaljer

Forskermobilitet til Norge

Forskermobilitet til Norge Forskermobilitet til Norge Rapport fra Utvalget inngående forskermobilitet Norges forskningsråd Forskermobilitet til Norge Rapport fra Utvalget inngående forskermobilitet Norges forskningsråd 2003 Norges

Detaljer

Store utfordringer for velferdsstaten

Store utfordringer for velferdsstaten Store utfordringer for velferdsstaten Velferdsutfordringen noen hovedpunkter: Hvis den historiske utviklingen fortsetter, står velferdsstaten de kommende tiårene overfor store utfordringer - både finansielt

Detaljer

DEMOKRATI MOT FINANS. En rapport om frihandelsavtaler og handlingsrom mot kapitalflukt AV LISE RØDLAND

DEMOKRATI MOT FINANS. En rapport om frihandelsavtaler og handlingsrom mot kapitalflukt AV LISE RØDLAND DEMOKRATI MOT FINANS En rapport om frihandelsavtaler og handlingsrom mot kapitalflukt AV LISE RØDLAND Publisert av Handelskampanjen 2014 Handelskampanjen samler organisasjoner fra bonde-, fag-, miljø-

Detaljer

Rapport 2010-016. Ny prisstrategi for sentralnettet

Rapport 2010-016. Ny prisstrategi for sentralnettet Rapport 2010-016 Ny prisstrategi for sentralnettet Econ-rapport nr. 2010-016, Prosjekt nr. 5Z090144.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 82-7645-xxx-x ÅJE/CSE, BTE, 25. juni 2010 Offentlig Ny prisstrategi for sentralnettet

Detaljer

Mer FoU for samfunnet. Om bruk av skattesystemet for å få næringslivet til å øke sin forsknings- og utviklingsaktivitet

Mer FoU for samfunnet. Om bruk av skattesystemet for å få næringslivet til å øke sin forsknings- og utviklingsaktivitet Mer FoU for samfunnet Om bruk av skattesystemet for å få næringslivet til å øke sin forsknings- og utviklingsaktivitet Forslag fra en styringsgruppe nedsatt av Norsk Biotekforum, Oslo, mai 2010 Utgiver:

Detaljer

Bankregulering og konkurranse

Bankregulering og konkurranse Bankregulering og konkurranse - En teoretisk analyse av Gry Høyheim Masteroppgave Masteroppgaven er levert for å fullføre graden Master i samfunnsøkonomi Universitetet i Bergen, Institutt for økonomi September

Detaljer

MentorAjour Statsbudsjettet 2014

MentorAjour Statsbudsjettet 2014 MentorAjour Informasjon til PwCs klienter Nr 10, okt 2013 Statsbudsjettet 2014 Den avtroppende regjeringen la 14. oktober frem sitt forslag til statsbudsjett for 2014. Nedenfor gir vi en oversikt over

Detaljer

SNF RAPPORT NR. 11/09. Kunnskapsstatus for hva økonomisk forskning har avdekket om flernasjonale selskapers internprising i Norge

SNF RAPPORT NR. 11/09. Kunnskapsstatus for hva økonomisk forskning har avdekket om flernasjonale selskapers internprising i Norge SNF RAPPORT NR. 11/09 Kunnskapsstatus for hva økonomisk forskning har avdekket om flernasjonale selskapers internprising i Norge av Ragnhild Balsvik Sissel Jensen Jarle Møen Julia Tropina SNF prosjekt

Detaljer