KONSERNINTERNE LÅN, GARANTIER OG INNSKUDD SKATT OG ARMLENGDES PRISING SEMINAR 25. MARS 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KONSERNINTERNE LÅN, GARANTIER OG INNSKUDD SKATT OG ARMLENGDES PRISING SEMINAR 25. MARS 2014"

Transkript

1 KONSERNINTERNE LÅN, GARANTIER OG INNSKUDD SKATT OG ARMLENGDES PRISING SEMINAR 25. MARS 2014 Norsk forening for oljeregnskap og skatt (ORS) inviterer i samarbeid med advokatfirmaene Arntzen de Besche, BAHR og Harboe & Co, samt rådgivingsselskapene RANN og Stavanger Revisjon Consulting til kurs om prising av konserninterne lån, garantier og innskudd. Foreleserne vil være Halvor Hoddevik, Christian Grevstad, Joachim Bjerke, Rune Tjomsås Andersen, Øystein Andal og Svein Spanne (se CVer nedenfor). Praktisk informasjon Dato: 25. mars 2014 Tid: 09:00-15:30 Sted: Rica Airport Hotell Sola flyplass Stavanger Pris: Kr Påmelding innen: 7. mars 2014, ved avmelding etter 7. mars belastes kursavgiften i sin helhet Påmelding: Via ORS hjemmeside eller Konserninterne innlån, garantier og innskudd/utlån utgjør betydelige beløp. Samtidig har vi vært igjennom en periode hvor prisene på disse tjenestene har variert betydelig. Det å sette en riktig pris på disse tjenestene har derfor vært en stor utfordring for de enkelte selskap. Samtidig har skattemyndighetene gjennomført endringer av ligning som kan oppfattes som «aggressive» når det gjelder er margin på innlån, innskudd/utlån og prising av garantier. Skattemyndighetene har også til en viss grad reklassifisert enkelte transaksjoner. Myndighetene legger ned store ressurser i å kontrollere om betingelsene i avtalene mellom nærstående er basert på armlengdes betingelser. Mange selskapet opplever at flere inntektsår holdes åpne. Finner myndighetene at betingelsene ikke er armlengdes, kan dette få store konsekvenser, med vesentlig økt skatt i Norge og i mange tilfeller dobbeltbeskatning. Mange selskaper mener at fravikelsene på dette området i en del tilfeller ikke er tilstrekkelig begrunnet. Etablering av låneavtaler, garantiavtaler og avtaler om innskudd/utlån mellom nærstående krever nært samarbeid mellom finansmarkedskompetanse, juridisk kompetanse og skatteekspertise, for å vurdere avtalens betingelser i forhold til armlengdekravet. I følge oljeskattekontoret utgjorde samlede innlån ca kr. 400 mrd pr Mer enn kr 320 mrd. var interne lån. I følge oljeskattekontoret ble det i 2012 varslet 30 fravikelser, hvorav 28 fravik ble gjennomført. Gjennomførte fravik utgjorde i alt kr 591 mill. Dette fortsetter å være et prioritert område for OSK. Investeringene i norsk Olje og Gass virksomhet vil i årene fremover kreve betydelig beløp. Behovene for lån og garantier vil fortsette å være høye. Plasseringer av overskuddslikviditet vil også være betydelig. Prisene på disse tjenestene forventer man vil variere betydelig.

2 Problemsstillinger relatert til lån: Sikre markedsmessige rentevilkår på lån, som står i forhold til låntagers kredittverdighet og lånets øvrige egenskaper Sikre markedsmessige låneegenskaper Korrekt refleksjon av opsjoner i lånets rentevilkår Hva er partenes kredittverdighet, og hvilken betydning har denne? Betydning av lengde på lån, mulighet for reforhandling Eksempler på posisjoner inntatt av Oljeskattekontoret Problemstillinger relatert til innskudd: Når er et innskudd et innskudd og ikke et lån? Hva er rimelige prinsipper for forvaltning av selskapets likvide midler hva er en rimelig fordeling mellom tidsinnskudd og ubundne midler? Hva er rimelige innskuddsvilkår, i lys av løpetid og partenes kredittverdighet? Problemstillinger relatert til garantier. Typiske eksempler på garantier i oppstrømsvirksomheten på norsk sokkel Når er en garantipremie berettiget? Hva er en markedsmessig garantipremie? Hva er partenes kredittverdighet, og hva er betydningen av denne? Eksempler på posisjoner inntatt av Oljeskattekontoret Programmet (vedlagt) vil bestå av en avdeling med presentasjon av hvordan finansmarkeder priser disse tjenestene. I tillegg vil vi ha avdelinger hvor de skattemessige problemstillingene for hvert av hovedområdene diskuteres.

3 Presentasjon av foreleserne Joachim M. Bjerke, Partner Advokatfirmaet BAHR DA Joachim har vært ansatt i BAHR siden 2000 og partner siden Før det arbeidet han i Thommessen. Han arbeider med bedriftsbeskatning i sin alminnelighet, men med et særlig fokus på internprising, internasjonal beskatning og petroleumsskatt. Joachim har også skrevet boken Internprising (1997) samt er medforfatter til Bedrift, selskap og skatt (2010) og en rekke artikler. Joachim ble i 2013 oppnevnt som medlem av Skatteutvalget (Scheelutvalget) som blant annet skal vurdere den norske selskapsskatten Halvor Hoddevik, Eier og Styreformann i rådgivingsselskapet Rann AS Halvor har i 3 år drevet uavhengig investeringsvirksomhet og rådgivning gjennom Rann AS. Han er utdannet sivilingeniør i industriell økonomi fra NTNU og MSc in Finance fra Imperial College, London. Han har 14 års erfaring fra ulike investeringsbanker, inkludert 7 år i JP Morgan som global nestleder for risikorådgivning, 3 år i Danske Bank som global leder for risikorådgivning, og 4 år i Arctic Securities som partner og ansvarlig for risikorådgivning. Hoddevik er arbeidende styreformann i Rann Rådgivning og har i denne rollen avgitt en rekke ekspertvurderinger om konsernintern prising av bl.a. lån og garantier. J. Christian Grevstad, Partner Harboe & Co, Advokat, MBA Christian har vært partner i Harboe & Co siden 2009 og før det partner og leder for Petroleumsbeskatning i PwC. Han har også mange års erfaring som tidligere permanent medlem av Oljeskattenemnda og arbeid i/for Finans-departementets Petroleumsavdeling. Christian arbeider spesielt med beskatning av petroleumsvirksomhet og tilknyttet aktivitet. Han har omfattende erfaring med saker som gjelder prising av lån og garantier. Rune Tjomsås Andersen, Partner Artnzen de Besche Rune har vært ansatt i AdeB siden 1998, og var før det ansatt i Finansdepartementets Skattelovavdeling. Rune arbeider spesielt med skatterett og selskapsrett og har spisskompetanse innen petroleumsskatt, internasjonal skatterett, alminnelig bedriftsbeskatning og eiendomsskatt. Han har omfattende erfaring med saker som gjelder internprising, herunder med prising av innskudd, lån og garantier. Øystein Andal, Advokat Harboe & Co Øystein har vært ansatt i Harboe & Co fra Øystein har mer enn ti års erfaring innen bedriftsbeskatning, først og fremst internprising og petroleumsbeskatning. Han har bakgrunn fra Oljeskattekontoret og advokatvirksomhet i PwC. Svein M. Spanne, Statsautorisert revisor, Partner SRCAS Svein har jobbet med oljebeskatning siden Han har vært ansatt som Tax Manager i Conoco, senere ConocoPhillips. Han har også vært Tax Manager i AS Norske Shell. For 4 år siden etablerte han et rådgivingsselskap. Som ansatt og som rådgiver har han arbeidet med spørsmål relatert til internprising, herunder lån, garantier og innskudd.

4 Tidspunkt Programpost Foreleser 09:00-09:15 Registrering/kaffe 09:15-09:45 Velkomst Innledning, avgrensning av temaene, bakgrunn Kort om temaene Temaenes egenart og utfordringer: Ingen enkeltperson kan realistisk håpe på å beherske feltet fullt ut Tverrfaglighet må til, samarbeid mellom o Skatt, juridisk, analytikere Oversikt over Oljeskattekontorets «verktøykasse» o Skatteloven 13-1 o OECDs retningslinjer for internprising Prisingsmetoder Sammenlignbarhetsanalyser Reklassifisering av transaksjoner o Ratinger, nøkkeltall og indekser Øystein Svein 09:45-11:15 Hva sier finansanalytikerne Lån o Hvordan prises lån? o Hva er rating? SACP vs selskapsrating o Betydning av eiere/konserntilknytning Oppnotching vs. nednotching o Betydning av skattesystemet på norsk sokkel Leterefusjon Opphørsrefusjon o Ulike ratingbyråer o Moody s metodikk vs. S&P o De viktigste elementene i en rating (reserver, produksjon) o Rentemarginer utlån Ulike databaser Gjennomsnitt og spredning Refinansieringsrisiko Cash management o Hvordan vil markedet forvente at en rasjonell aktør handler? o Risikovurderinger, kredittrisiko, likviditetsrisiko o Kommentar til Oljeskattekontorets metoder Garantier o Prising av garantier Kort oppsummering: Hva er utfordringene? 11:15-11:30 Pause Halvor 11:30-12:15 Lån Praktiske illustrasjoner og problemstillinger o Hvor begynner oljeskattemyndighetene? o Hvor er de vesentligste punktene med uenighet mellom myndigheter og selskapene? Hva kan selskapene gjøre for å bedre sin posisjon? o Dokumentasjon o Ratinger alternativer, styrker og svakheter Christian

5 o Armlengdeintervall: Metode, feilkilder, usikkerhet Noen prosessuelle/taktiske forhold o Bevisbyrde og bruk av skjønn o Nye opplysninger, bevis o Utgifter, fradragsrett Noen problemstillinger knyttet til refinansiering 12:15-13:00 Lunsj 13:00-13:30 Lån (fortsettelse) Christian 13:30-14:15 Garantier Joachim Eksempler på garantier i oppstrømsvirksomheten på norsk sokkel Fradragsrett for garantipremie o Når er en garantipremie fradragsberettiget? o Hva er en markedsmessig garantipremie? o Betydningen av partenes kredittverdighet? o Tynn kapitalisering og garantier Fradragsrett sokkel (78 %) eller land (27 %) 14:15-14:30 Pause 14:30-15:30 Cash Management, Cash Pools Rune Bakgrunn o Cash management i konsernforhold - behov og funksjoner o Aksjelovens regler enklere Cash pool - physical pooling vs notional pooling o Få likheter, store forskjeller o ConocoPhillips dommen Skattemessige problemstillinger o Hva er riktig og rimelig avkastning av midlene? o Armlengdeintervall o Valg av internprisingsmetode o Bevisbyrde og skjønnsutøvelse o Når er innskudd et innskudd og ikke et utlån Endringsligning Oljeskattekontorets typiske skjønnsutøvelse o Bevisbyrde og bruk av skjønn o Durasjon Hva kan selskapene gjøre? o Løpende o I en endringssak o I en rettssak o Nye opplysninger, bevis

BDO innsikt. Transfer pricing

BDO innsikt. Transfer pricing BDO innsikt Transfer pricing 2 BDO INNSIKT TRANSFER PRICING INnhold Velkommen 03 Internprising - Er ditt selskap forberedt? 04 Internprising - En grunnleggende problemstilling 06 Norske dokumentasjonskrav

Detaljer

Konserninterne lån i praksis

Konserninterne lån i praksis Konserninterne lån i praksis Konserninterne lån er en av de vanligste formene for konserninterne transaksjoner og er derfor et kontrollområde som revisor ofte møter i praksis. I denne artikkelen vil forfatteren

Detaljer

Sannsynliggjøring av inntektsreduksjon

Sannsynliggjøring av inntektsreduksjon Sannsynliggjøring av inntektsreduksjon Advokat J. Christian Grevstad 7. mai 2015 Denne presentasjonen er generell. Den har ikke til formål å være komplett og kan mangle detaljer som kan ha vesentlig innvirkning

Detaljer

Ligningsbehandlingen for inntektsåret 2009 og andre aktuelle spørsmål i petroleumsbeskatningen

Ligningsbehandlingen for inntektsåret 2009 og andre aktuelle spørsmål i petroleumsbeskatningen ORS Ligningskveld 8.desember 2010 Torstein Fløystad: Ligningsbehandlingen for inntektsåret 2009 og andre aktuelle spørsmål i petroleumsbeskatningen 1 Tema - oversikt Rettssaker herunder nå rettskraftig

Detaljer

KONSERNINTERNE LÅN M.V. FORHOLDET TIL AKSJELOVEN 3-6, 3-8, 3-9, 8-7 OG 8-10

KONSERNINTERNE LÅN M.V. FORHOLDET TIL AKSJELOVEN 3-6, 3-8, 3-9, 8-7 OG 8-10 KONSERNINTERNE LÅN M.V. FORHOLDET TIL AKSJELOVEN 3-6, 3-8, 3-9, 8-7 OG 8-10 Kandidatnummer: 647 Leveringsfrist: 25.11.2008 Til sammen 17486 ord 27.11.2008 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 1 1.1 Tema og

Detaljer

Prospekt PRE. EiendomsInvest Tyskland II AS. Organisasjonsnummer 991 275 142

Prospekt PRE. EiendomsInvest Tyskland II AS. Organisasjonsnummer 991 275 142 PRE II Prospekt EiendomsInvest Tyskland II AS Organisasjonsnummer 991 275 142 Innbydelse til deltakelse i mulig emisjon (Emisjon VI) av minimum 10.000 aksjer og maksimum 1.000.000 aksjer Tegningskurs NOK

Detaljer

First Eiendomsinvest I AS

First Eiendomsinvest I AS PROSPEKT Tilbud om bestilling av aksjer i First Eiendomsinvest I AS Antall annenhåndsaksjer: Maksimalt 449.300 Antall nye aksjer: Maksimalt 352.400 Innbetaling pr. aksje (min 800 aksjer): NOK 123,50 Bestillingsperiode:

Detaljer

Skatterettslig håndtering av utenlandsk foretak som etablerer seg i Norge

Skatterettslig håndtering av utenlandsk foretak som etablerer seg i Norge Skatterettslig håndtering av utenlandsk foretak som etablerer seg i Norge Med fokus på fast driftssted, dobbeltbeskatning og internprising Bacheloroppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Økonomisk-

Detaljer

Konsekvenser ved begrensning av rentefradrag for konsernselskaper som driver virksomhet i Norge

Konsekvenser ved begrensning av rentefradrag for konsernselskaper som driver virksomhet i Norge Handelshøgskolen Konsekvenser ved begrensning av rentefradrag for konsernselskaper som driver virksomhet i Norge En studie om skatteplanlegging og Norges verktøy for å motvirke denne globale utfordringen!

Detaljer

PROSPEKT. Innbydelse til deltakelse i mulig emisjon (Emisjonen) av minimum 500.000 aksjer og maksimum 2.000.000 aksjer

PROSPEKT. Innbydelse til deltakelse i mulig emisjon (Emisjonen) av minimum 500.000 aksjer og maksimum 2.000.000 aksjer PROSPEKT SR EIENDOMSINVEST TYSKLAND II AS Organisasjonsnummer 992 056 428 Innbydelse til deltakelse i mulig emisjon (Emisjonen) av minimum 500.000 aksjer og maksimum 2.000.000 aksjer Tegningskurs NOK 104,80

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

Internprising i multinasjonale, norskeide selskap

Internprising i multinasjonale, norskeide selskap Mari Slåttsveen Ødegaard Nina Kumari Aspelund Internprising i multinasjonale, norskeide selskap - praksis og holdninger Masteroppgave i økonomi og administrasjon Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet

Detaljer

Skjønnsmessig prising av forsikringer tegnet i captive forsikringsselskaper

Skjønnsmessig prising av forsikringer tegnet i captive forsikringsselskaper Skjønnsmessig prising av forsikringer tegnet i captive forsikringsselskaper Våren 2013 Kandidatnummer: 192887 Veileder: Ingebjørg Vamråk Dobrovolskis Til sammen 13992 ord JUS399 Masteroppgave Det juridiske

Detaljer

Meddelelse. SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS

Meddelelse. SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS Meddelelse Dette Prospektet er utarbeidet av First Securities ASA i samarbeid med Styret i forbindelse med invitasjon til deltakelse i Tilbudet av aksjer i SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS (Investeringsselskapet).

Detaljer

PROSPEKT. Konvertering av Grunnfondskapital til Eierandelskapital ved utstedelse av egenkapitalbevis til Sparebankstiftelsen Helgeland

PROSPEKT. Konvertering av Grunnfondskapital til Eierandelskapital ved utstedelse av egenkapitalbevis til Sparebankstiftelsen Helgeland PROSPEKT Konvertering av Grunnfondskapital til Eierandelskapital ved utstedelse av egenkapitalbevis til Sparebankstiftelsen Helgeland 28. mars 2011 Side 1 Prospekt kapitalkonvertering Helgeland Sparebank

Detaljer

24 Kvalitetskontrollen av regnskapsførere 2014: Mange behersker ikke god regnskapsføringsskikk Barbro Bruu

24 Kvalitetskontrollen av regnskapsførere 2014: Mange behersker ikke god regnskapsføringsskikk Barbro Bruu Kommentaren 5 Kommunikasjonsutfordring og -mulighet Aktuelt 6 Aktuelt Medlemssider 12 Notiser Ofte stilte spørsmål 13 Ofte stilte spørsmål Arbeidsrett 14 Nedbemanningsprosessen ikke trå feil Sven Skinnemoen

Detaljer

Det norske obligasjonsmarkedet

Det norske obligasjonsmarkedet Det norske obligasjonsmarkedet - en studie av markedsstrukturen og lånebetingelsene av: Erland Blokkum og Kristian Rimul Børseth DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET, HANDELSHØGSKOLEN VED UIS MASTEROPPGAVE

Detaljer

STATUS 2 ÅR ETTER FRAVALG AV REVISJONSPLIKT: RAPPORTEN #4-2012

STATUS 2 ÅR ETTER FRAVALG AV REVISJONSPLIKT: RAPPORTEN #4-2012 RAPPORTEN #4-2012 FRAVALG AV REVISJONSPLIKT: STATUS 2 ÅR ETTER FLERE SAKER I DETTE NUMMERET: REGNSKAPS- OG PERSONALADMINISTRASJON: ØKONOR SOM TOTALLEVERANDØR SKATTEFRI OMDANNELSE AV NUF TIL NORSK AKSJESELSKAP

Detaljer

Foretaksobligasjoner i Norge

Foretaksobligasjoner i Norge Foretaksobligasjoner i Norge En lang rekke selskaper benytter seg av obligasjonsmarkedet som finansieringskilde. Artikkelen gir en oversikt over forskjellige juridiske problemstillinger som kan oppstå

Detaljer

Investeringer i et turbulent kredittmarked

Investeringer i et turbulent kredittmarked 44.................................................................................................................................................................................................... Investeringer

Detaljer

Innledning. 1979 Siste år med kapitaloverføring fra folketrygden. Folketrygdfondet opprettes. Folketrygdfondet direkte underlagt Finansdepartementet.

Innledning. 1979 Siste år med kapitaloverføring fra folketrygden. Folketrygdfondet opprettes. Folketrygdfondet direkte underlagt Finansdepartementet. årsrapport 2012 Innledning Folketrygdfondet er et særlovsselskap som forvalter Statens pensjonsfond Norge og Statens obligasjonsfond etter mandater gitt av Finansdepartementet. Kapitalen står som innskudd

Detaljer

Vurdering av. Narvik kommunes. beslutningsprosesser, vedtak og oppfølging i. Terrasaken

Vurdering av. Narvik kommunes. beslutningsprosesser, vedtak og oppfølging i. Terrasaken Vurdering av Narvik kommunes beslutningsprosesser, vedtak og oppfølging i Terrasaken Forord KPMG har etter oppdrag fra Narvik kommune gjennomført en vurdering av kommunens behandlingsprosesser og vedtak

Detaljer

Prospekt PRE. PRE Tyskland Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042

Prospekt PRE. PRE Tyskland Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042 PRE Prospekt PRE Tyskland Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042 Innbydelse til deltakelse i mulig emisjon (Emisjon II) av minimum 50 000 aksjer og maksimum 1 000 000 aksjer Bestillingskurs

Detaljer

Nøkkeltall. * Disse tallene er i henhold til NGAAP

Nøkkeltall. * Disse tallene er i henhold til NGAAP Årsrapport 2012 Innhold 3 Visjon, mål, kjerneverdier, markedsposisjon og markedstilbud 4 Nøkkeltall 6 Banksjefen har ordet 8 Bankens ledelse 10 Bankens styre 12 Årsberetning 20 Totalregnskap 21 Balanse

Detaljer

eierrapport 2012 eierrapport 2012 Folketrygdfondet forvalter Statens pensjonsfond Norge og Statens obligasjonsfond 1. kvartal 2012

eierrapport 2012 eierrapport 2012 Folketrygdfondet forvalter Statens pensjonsfond Norge og Statens obligasjonsfond 1. kvartal 2012 1. kvartal 2012 eierrapport 2012 eierrapport 2012 Folketrygdfondet forvalter Statens pensjonsfond Norge og Statens obligasjonsfond folketrygdfondet 1 1 eierrapport 2012 kort fortalt Statens pensjonsfond

Detaljer

ABCD. Vurdering av. Haugesund kommunes. beslutningsprosesser og vedtak i. Terrasaken

ABCD. Vurdering av. Haugesund kommunes. beslutningsprosesser og vedtak i. Terrasaken ABCD Vurdering av Haugesund kommunes beslutningsprosesser og vedtak i Terrasaken Forord KPMG har etter oppdrag fra kontrollutvalget i Haugesund kommune gjennomført en vurdering av kommunens behandlingsprosesser

Detaljer

Offentliggjøring av finansiell informasjon for 2011 Basel II - Pilar 3

Offentliggjøring av finansiell informasjon for 2011 Basel II - Pilar 3 Offentliggjøring av finansiell informasjon for 2011 Basel II - Pilar 3 Haltdalen, 28.02.2012 Innholdet i rapporten er hentet fra årsrapport, kapitaldekningsoppgave og ICAAP for Haltdalen Sparebank. 1 KORT

Detaljer

årsrapport 2014 KLP Kommunekreditt AS KLP Kommunekreditt AS årsrapport 2011

årsrapport 2014 KLP Kommunekreditt AS KLP Kommunekreditt AS årsrapport 2011 årsrapport 2014 KLP Kommunekreditt AS KLP Kommunekreditt AS årsrapport 2011 Forsidefoto: Ole Jørgen Gangsøy Åpen KLP inviterte i 2014 til en intern fotokonkurranse der ansatte skulle visualisere en av

Detaljer

Finansiell kalender 2000: 1. kvartal 2000: 3. mai, kl. 09.00 2. kvartal 2000: 9. august, kl. 09.00 3. kvartal 2000: 1. november, kl. 09.

Finansiell kalender 2000: 1. kvartal 2000: 3. mai, kl. 09.00 2. kvartal 2000: 9. august, kl. 09.00 3. kvartal 2000: 1. november, kl. 09. Å R S R A P P O R T 1999 Kreditkassen er et av Norges største finanskonsern med en forvaltningskapital på 211 mrd. kroner ved utgangen av 1999. Kreditkassen er totalleverandør av finansielle tjenester.

Detaljer

Scheelutvalget en reform av skattesatsstrukturen

Scheelutvalget en reform av skattesatsstrukturen Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi: Scheelutvalget en reform av skattesatsstrukturen I artikkelen vil vi først ta for oss bakgrunnen og hovedtrekkene i Scheelutvalgets innstilling før vi behandler

Detaljer