35006 Kleivane, ny 10 avd barnehage Gro K Byggefase 2300 mar.16 mar.16 mai.17 mai.17 87,5 87,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "35006 Kleivane, ny 10 avd barnehage Gro K Byggefase 2300 mar.16 mar.16 mai.17 mai.17 87,5 87,"

Transkript

1 Forv Forventet kostn. Kostnad kvm Tomtekostnader eks. Prosjektnr Navn Ansvarlig Ansvarlig Anskaffelse Godkjenning Saksnr. Fase Areal, m2 ferdig Forv ferdig eks. mva* mva** fremdrift kostnader Merknader internt eksternt BTA mnd/år mnd / år mnd/år mnd / år mill kr mill kr BTA * kvm ** Ja Nei Ja Nei Oppvekst skole Figgjo skole, nybygg K20-skole utv.avd/ Morten K Forprosjekt aug.18 des ,0 320 ikke avklart Buggeland skole, utvidelse Morten K Byggefase 761 jan.16 aug.17 aug.17 41,0 34, Hana skole ØP , Ny u.18 ungdomsskole Bogafjell Rolf K Prosjektering , Skisseprosjekt ferdig, prosjekt utsatt ihht ØP Skaarlia skole (ny B-14 skole) Morten K Prosjektering , Tomt kjøpt for 31 mill kr. Skisseprosjekt ferdigstilt. Prosjektet er lagt i bero Skaarlia skole, liten flerbrukshall Morten K Prosjektering ,8 Tomt kjøpt for 31 mill kr. Skisseprosjekt ferdigstilt. Prosjektet er lagt i bero Utvidelse og oppgradering på Skeiene ungdomsskole, U21-skole Ingunn Prosjektil AS Delte entr. K Byggefase høsten 2016 aug.18 okt , * Senter for flerspråkelige barn og unge (FBU) utv.avd. ØP Forprosjekt ikke avklart Sandnes læringsenter (SLS), nye lokaler utv.avd./rolf ØP Forprosjekt ikke avklart Altona skole og ressurssenter, nye lokaler utv.avd. ØP Forprosjekt ,5 ikke avklart Stangeland skole, 4 nye grupper Rolf K Prosjektering mai.17 5, Nye elevplasser, B21-skole utv.avd./rolf ØP Forprosjekt 2019 jul , Malmheim skole, utvidelse og modernisering, B7-skole (7 klasser og 196 Gro ØP Mulighetsstudie ,8 Venter på bestilling, bekreftelse riving Forprosjekt ombygging/utvidelse Sviland skule ØP ,0 Oppvekst barn og unge Asperholen barnehage, riving John K Prosjektering 2017 aug.17 des.17 des.17 78,2 3,4 Gjelder riving av eks bygg Kleivane, ny 10 avd barnehage Gro K Byggefase 2300 mar.16 mar.16 mai.17 mai.17 87,5 87, Tomteselskap har besluttet å ikke opparbeide tursti paralellt med vår bygging grunnet at nødvendige planer ikke er ferdig.. Medfører stenging av tursti. Ikke mulig å unngå stengning Langgata 72 helsestasjon ØP , Hana BHG Gro Utredning feb ,5 Nabovarsel bruksendring sendt ut uke9 Levekår Nytt avlastningssenter med barnebolig utv.avd/ Morten K Anbudsfase sommeren ,7 ikke avklart Reguleringsplan Bystyret i februar K2 legges fram i egen sak Foreldreinitiativ 2 Morten K Byggefase mai.17 39,2 39, tomtekost 7,8 mill kr nye omsorgsboliger for mennesker med funksjonsnedsettelser, Aase GarMorten K Byggefase ,1 39, tomtekost 6,3 mill kr Utvid. 2 enhet/vedlikehold Smørbukkveien Morten K2 Byggefase sep.17 11,4 11,4 0 på grunnforholdene. Det må utføres masseutskifting på tilbygget. Medfører at halv Rusvernet på Soma, nytt hovedbygg Rolf K Prosjektering 2649 sep.16 des.17?? 82,5 82,5 ikke avklart Mangler IG pga uenighet og behov for avklaring av brannvannskapasitet Boligsosial handlingsplan, kjøp av 20 boenheter per år utv.avd. Periodisk bev. løpende 57, Nybygg Håholen, 9 boenheter John ØP forpr.tomteavkl ,5 39, Usikkert om prosjektet kan realisere Avklaring pågår ift. disp. og rekkefølgekrav Boliger til funksjonshemmede ca. 12 stk Tomt Bogafjell G5 Morten K Byggefase des.17 42,0 42, Avventer behandling av 2.tertial rapport i Bystyret for å få godkjent overføring av 600 tus Boliger for vanskeligstilte utv.avd. ØP ,0 ikke avklart behov for nærmere avklaring av bestilling Bofellesskap for personer med psykik lidelse, 12 plasser utv.avd/ Morten K Anbudkonk ,0 Ingen tilbud mottatt i anbudskonkurranse. Ny andbudskonkurranse lyses ut m/tomt Boliger for mennesker med ned. funksj., 10 enhet, ferdig 2020 utv.avd/ Morten ØP Prosjektering des.20 48,5 tomt: HUP1 på Sørbø Boliger til flyktninger, 4-5 boenheter per år utv.avd. Periodisk bev. løpende 22 (2017), 13 årlig Tilpasninger i Hanamyrveien Jan Kalssas ØP , Botiltak 12 pl. heldøgntjenester for pers. m funksjonsnedsettelser ØP 1, Omsorgsboliger m heldøgnstjen. for pers. m store adferdsutfordringer Boliger Syrinveien, 6 boenheter Morten K0 Reg./anb.konk 480 jul , Myrveien, 3 boenheter Morten K Byggefase aug.17 11,8 11, Underprosjekt til 21015, 2 små hus per år Morten K0 Anbudskonk. 3,4 årlig ikke avklart Regulering og tomteavklaringer Carport 11 biler Lura boas Gro Prosjektering ,9 0,9 Avslag fra byggesak om disp, klage utformes event ny plassering Nye sykehjemsplasser ØP , Lura bo- og aktivitetssenter - ombygging av stue og kjøkken, Lura 1 Ingunn Epcon AS Rammeavt. ØP Prosjektering 2017 mar jul.17 0,6 Tas i sammenheng med tiltak i tiltakspakken Lura BOAS leil 0204, bygges om til å inneh. skyllerom og personalbase Ingunn Epcon as Rammeavt. ØP Prosjektering 2017 jul.17 okt.17 okt.17 1,5 K0 legges fram for styrebehandling i april Prosjektering endringer ift bruk av bygningsmassen Åse BOAS ØP ,0 Kultur og byutvikling Langgata 76 - utskiftning av tak, utvendig rehabilitering ØP ,5 Teknisk Nytt produksjonskjøkken Vatne Ingunn Epcon AS Delte entr. K Byggefase jun.17 sep.17 43, Sandnes idrettspark, Giskehallen II Ingunn Rambøll Delte entr. justert K Byggefase vår 15 Aug/des-16 sept.16/jan.17 89, Energisentralen - riskahallen Fridtjov K prosjektering kvart 16 feb.17 underprosjekt av pnr Høyland ungdomsskole, tilpasning etter ny svømmehall (prosjektering) utv.avd. ØP , Iglemyr svømme- og idrettshall John/Elin K reg./forprosj feb.18 mai.19 jun ,0? ikke avklart Giskehallen, rehab av svømmehallen Ingunn ØP , Kommune felles SEKF Nytt rådhus Jarle K2 Bsak 1/17 Byggefase ,5 406, Rådhustomt Jarle prosj./reg , Parkering nytt rådhus Utv.avd./Jarle ØP Forprosjekt jun.18 33,0 23 ikke avklart Nytt rådhus, detaljregulering Havneparken Jarle ØP Regulering ,0 1,5 Detaljert utendørsplan - ferdigstilles jan/feb Ny brannstasjon - detaljregulering Ingunn K ferdigstilt 2014 feb Brannvesenet Sør-rogaland IKS-Ny brannstasjon Ingunn Epcon AS Totalentr. K2 Prosj./byggef. mai.15 mai.15 feb.17 mar.17 Overtakelse fastsatt til 10. mars Felles øyeblikkelig hjelp Ingunn Totalentr. K2 Prosj./byggef. 2359,9 mai.15 mai.15 feb.17 mar ,5 520, Ny Hovedbrannstasjon Ingunn Totalentr. K2 Prosj./byggef. 9994,1 mai.15 mai.15 feb.17 mar Ambulansentral Ingunn Totalentr. K2 Prosj./byggef. 632 mai.15 mai.15 feb.17 mar Relokalisering av kontorpl som ikke får plass i nytt rådhus, opprinelig A7 utv.avd./rolf ØP Mulighetsstudie ,0 Eiendom Skeienetunet rehabilitering (representasjonsbolig) Gro ØP Prosjektering 498 apr kv.16 des kv.16 2,9 2, Universell utforming utv.avd./elin Periodisk bev. anbudskonkurranse løpende 2 årlig 0 Pågår, Kartlegging skoler i sluttfase. Oppstart barnehager og Boas 2017 Radon Gro ØP Alle skoler og barnehager måles nå Regulering Vagleleiren, Vatneleiren, gamle Figgjo skole, gamle Vatne skole, Riskatun, gamle brannstasjon ØP * Kvadratmeterkostnader beregnet ut fra bruttoareal. Beregnet ut fra kostnader knyttet til byggeriet inkl. grunnarbeidene, eksl. tomtekostnader. eks. mva, eks inventar ** Kvadratmeterkostnader bygger på tomtekostnader inkl. regulering og kostnader knyttet til utbyggingsavtale

2 Grp. Prosjekt Prosjektnr Navn Ansvarlig Anskaffelse Godkjenning Saksnr Fase Forv ferdig Forv ferdig type fremdrift kostnader Merknader mnd/år mnd / år mnd/år mnd / år mill kr Ja Nei Ja Nei Oppvekst skole Skoler, utendørsanlegg Buster/Christian K årlig årlig se underprosjekter uteområde Ganddal skole Buster avrop underprosjekt forprosjekt vinter 2017 utsatt til uteområde Sviland skole Buster bydrift underprosjekt garantifase feb Buggeland skole, uteområde Christian minikonkurranse - knunderprosjekt omdisponert høsten 2016 Er med i Hommersåk skole, uteområde Christian underprosjekt utgår Er med i Øygard skole, uteområde Christian minikonkurranse - knunderprosjekt garantifase Ferdig Uteområde Stangeland skole Buster 2017 Nye midler Uteområde Trones skole Buster 2017 Nye midler Figgjo Smeaheia Lundehaugen Trones Nord Ganddal Iglemyr Skoler felles Buggeland Skoler felles Hommersåk Austrått skole, utskiftning og oppgradering av vent.anl. på taket Fridtjov ekstern utlysning K byggefase 2016 aug prosjekt Oppgradering av uteområder skoler og barnehager Ingvar/Buster/Christian ØP Byggefase prosjekt ses i sammen med og Rehabilitering skoler Buster/Christian K årlig årlig rehab Austrått skole Christian minikonkurranse - knunderprosjekt avslutningsfase 2016 høsten , rehab Kyrkjevollen skole Christian byggdrift underprosjekt omdisponert 2016 Er med i rehab Lura skole Buster byggdrift underprosjekt garantifase 2016 sommer , rehab Malmheim skole Buster underprosjekt garantifase 2016 våren rehab Maudland skole Christian doffin - knut underprosjekt byggefase 2016 våren ,5 utv. malerarbeid utføres våren 2017, 7 dører blir skiftet ut ila jan rehab Sandved skole Christian rammeavtale underprosjekt garantifase , rehab Smeaheia skole Buster byggdrift underprosjekt Utgått , rehab Stangeland skole Buster minikonkurranse - knunderprosjekt garantifase 2016 sommer , rehab Trones sør skole Buster rammeavtaler underprosjekt garantifase 2016 høsten rehab Sørbø skole Buster rammeavtale underprosjekt garantifase 2016 våren , rehab Hommersåk skole Christian rammeavtale underprosjekt garantifase 2016 høsten ,4 0, Ganddal Maudland Øygard Høle Kyrkjevollen Austrått skole Trones sør + Gymsal Lundehaugen Hana skole Hommersåk Iglemyr Porsholen Lundehaugen Maudland skole, varmtvann/varmeanlegg Thorleif Rammeavt/anbudskoK Byggefase 2016 jul kvartal ,5 prosjekt Oppvekst barn og unge Utendørsanlegg, barnehager Ingvar/Buster/Christian K årlig årlig 6 barnehager ferdigstilt, 2 forsinket pga frost og arbeidsmengde, 3 fortsetter 2016 per Ø uteområde Stangelandsforen bhg Ingvar Rammeavtale underprosjekt garantifase 2016 nov kv , uteområde Rissebærstraen bhg Buster bydrift underprosjekt prosjektering ,45 Prosess med innkjøp/planlegging har tatt leenger tid en antatt. Ønskes overført uteområde Austrått bhg Ingvar bydrift underprosjekt garantifase ,05 Bydrift har brukt mer enn overslaget uteområde Stangeland bhg Ingvar Rammeavtale underprosjekt garantifase kv ,06 Kostnadsprekk kr 118' Omdisponeres innenfor Hovedprosjekt uteområde Brueland bhg Ingvar bydrift underprosjekt byggefase kvart 17 0,2 Tilbud 195' igangsatt des 16, sluttføres 1 kv17, pga vekstsesong ferdigplen Figgjo 2017 Vatne 2017 Hommersåk 2017 Hommersåk 2017 Jønningheia 2017 Stangeland 2017 Myklaberget 2017 Myklaberget Rehabilitering barnehage Ingvar/Buster/Christian K årlig årlig rehab Austrått bhg Fridtjov underprosjekt prosjektering , rehab Gravarslia bhg Ingvar Rammeavtale underprosjekt utgår ,2 Utgår, oppdrag løst med mindre rep. midler omdisponeres til andre i gruppeprosjekt rehab Hana bhg Gro underprosjekt prosjektering ,6 Tiltak iverksettes etter hvert som utredninger klargjør muligheter/begrensninger rehab Brueland bhg Ingvar/Christian underprosjekt byggefase kvart 17 Omdisponert fra Rådhusmarka bhg rehab Sandvedhaugen bhg Ingvar/Christian Rammeavtale underprosjekt Byggefase 2016 jun kvart 17 0,6 Vannmålere utføres i løpet av februar. Utvendige dører bestilt rehab Rådhusmarka bhg Ingvar Rammeavtale underprosjekt garantifase 2016 jun ,7 Ferdig des Brueland? Ganddal Hommersåk Figgjo Riska Myklaberget Jønningheia

3 Forv Grp. Prosjekt Prosjektnr Navn Ansvarlig Anskaffelse Godkjenning Saksnr Fase ferdig 2017 Porsholen Levekår Rehabilitering av kommunale boliger, 24 per år Jan Rammeavtale ØP garantifase årlig årlig Trones BOAS, nytt ventilasjonsanlegg Fridtjov ekstern utlysning K garantifase 2015 apr nov prosjekt Riska BOAS, rehabilitering ventlasjonsanlegget Thorleif K Byggefase 2014 sep mar prosjekt Rehabilitering omsorgsbygg K årlig årlig utarbeidet iutradisjonal måte innen at bygg er i full drift under bygging rehab Austrått BOAS Ingvar Rammeavtale + underprosjekt Byggefase kvart 17 2, rehab Lura BOAS Buster underprosjekt prosjektering kvart 17 2,2 Arbeider bestilt rehab Rovik BOAS Ingvar underprosjekt Byggefase kvart 17 1, rehab Åse BOAS Ingvar underprosjekt byggefase 2016 nov kvart 17 4, rehab Trones serviceleiligheter Ingvar/Buster Minikonkurranse - underprosjekt Byggefase , rehab Byhagen BOAS Falk underprosjekt Garantifase 2016 des.16 0,2 omdisponert fra Lura BOAS, Ferdig 2017 rehab Lunde BOAS og serviceleiligheter Kultur og byutvikling Støydemping i øvingslokaler Christian ØP prosjekt Austrått skole, gymnastikksal Christian underprosjekt garantifase Ferdig Sandved skole, korpsrom Christian underprosjekt byggefase befaring gjennomført. Stor usikkerhet her om rommet er egnet til bruk, både med tanke på akustikk, brann og ventilasjon. Må en større jobb til hvis en skal få rommet tilfredsstilt. Bør vurdere andre lokaler Soma-Stangeland skole, gymnastikksal Christian underprosjekt garantifase Ferdig Lura skole, gymnastikksal Christian underprosjekt garantifase Ferdig Hana skole Christian underprosjekt garantifase Ferdig Trones skole - musikkrom Christian underprosjekt garantifase Ferdig Vitenfabrikken 1, styringsautomatikk Thorleif K avslutningsfase 2016 des.16 2 prosjekt Rehabilitering kulturbygg K ,2 årlig årlig rehab Fogdahuset Ingvar minikonkurranse underprosjekt garantifase kv , rehab Giskehallen Buster rammeavtale/tilbud underprosjekt garantifase kv , rehab Thranegården NN underprosjekt forprosjekt , rehab Lura bydelshus 2017 rehab Skeianetunet eldresenter Sandnes kunst- og kulturhus, bygg tilp KINOKINO Buster rammeavtaler/minik ØP garantifase ,35 prosjekt Sandnes kulturhus, skifte av gulv i liten sal ØP ,58 prosjekt Teknisk Branntekniske tiltak i idrettsbygg Tone ØP 1,1 prosjekt Brannteknisk Austrått idretshall Tone Brannteknisk Lura idretshall Tone ØP,8 årlig årlig Rehab Lurahallen Rehab Austråthallen Kommune felles Eiendom Miljøtiltak, kommunale boygg Thorleif/Fridtjov ekstern utlysning K ,3 årlig årlig Miljø Smeaheie skole Thorleif underprosjekt utgår kvartal omdisponere til Kyrkevollen kr Miljø Riska ungdomskole Fridtjov underprosjekt byggefase kvartal ,6 0,2 mill over budsjett Miljø Hommersåk skole Fridtjov underprosjekt garantifase , Miljø Kyrkevollen skole Fridtjov underprosjekt prosjektering , Miljø Lura boas utgår, en del av ENØK, utfasing av oljekjel Thorleif ØP byggefase 1,5 årlig ENØK, utfasing av oljekjel Giskehallen Thorleif underprosjekt garantifase ENØK, utfasing av oljekjel Åse boas Thorleif underprosjekt garantifase ENØK, utfasing av oljekjel Riskahallen Fridtjov underprosjekt garantifase ENØK, utfasing av oljekjel Riska U.skole Fridtjov underprosjekt garantifase ENØK, utfasing av oljekjel Lura skole Thorleif underprosjekt , ENØK, utfasing av oljekjel Stangeland skole Thorleif ikke i ØP ENØK, utfasing av oljekjel Giske U.skole Thorleif ikke i ØP ENØK, solvarmeenergi Fridtjov ekstern utlysning K byggefase 1.kvartal kvartal ,5 prosjekt Enova program energibesparende tiltak i skolebygg for reduksjon av energifridtjov ekstern utlysning K Prosjek./byggef aug prosjekt Enova Giske ungd.skole Fridtjov underprosjekt garantifase Enova Sviland skole Fridtjov underprosjekt prosjektering Enova Trones skole Fridtjov underprosjekt Garantifase Enova Lura skole Fridtjov underprosjekt Garantifase Enova Lurahammeren skole Fridtjov underprosjekt Garantifase Enova Porsholen skole Fridtjov underprosjekt Garantifase Enova Stangeland skole Fridtjov underprosjekt Garantifase Enova Sørbø skole Fridtjov underprosjekt prosjektering 2016 jul Enova Øygard skole Fridtjov underprosjekt prosjektering 2016 jul Enova Buggeland skole Fridtjov underprosjekt Prosjek./byggef Samordnes med utbyggingsprosjekt av skolen Enova Hana skole Fridtjov underprosjekt Prosjek./byggef Enova Austrått skole Fridtjov underprosjekt byggefase mar.17 arbeid ferdigstilles i skolens vinterferie Enova Kyrkjevollen skole Fridtjov underprosjekt byggefase Enova Sandved skole Fridtjov underprosjekt prosjektering Enova Maudland skole Fridtjov underprosjekt byggefase mar Enova Smeaheia skole Fridtjov Enova Bogafjell skole Fridtjov Enova Høyland ungdomskole ITV-anlegg (kameraovervåking) Thorleif Rammeavtale ØP byggefase årlig 1 årlig årlig ITV Giske ungd.skole Thorleif underprosjekt garantifase , ITV Sandved skole Thorleif underprosjekt garantifase 2016 des.16 0,4 Forv ferdig type fremdrift kostnader Merknader

4 Grp. Prosjekt Prosjektnr Navn Ansvarlig Anskaffelse Godkjenning Saksnr Fase Forv ferdig Forv ferdig type fremdrift kostnader Merknader ITV Buggeland skole Thorleif underprosjekt garantifase 2016 des.16 0, ITV Lundehaugen ungd.skole Thorleif underprosjekt garantifase , ITV Ganddal skole Thorleif underprosjekt garantifase , ITV Iglemyr skole Thorleif underprosjekt garantifase ITV Kyrkevollen skole Thorleif underprosjekt garantifase ITV Vatne bhg Thorleif underprosjekt garantifase ITV Øygard skole Thorleif underprosjekt garantifase 2017 ITV Smeaheia skole , ITV Maudland skole , ITV Lura skole ,085 overforbruk i 2016, må justere ITV Lurahammaren u.skole ,085 overforbruk i 2016, må justere ITV Bogafjell skole ,08 overforbruk i 2016, må justere Innemiljø i øvrige kommunale bygg,oppgradering Thorleif K årlig 5 årlig årlig upr Inneklima tiltak ved Sandved bhg Thorleif K2 garantifase , upr Inneklima tiltak ved Sandved skole Thorleif K2 byggefase apr Inneklima Hommersåk bhg Fridtjov ekstern utlysning K2 garantifase , Inneklima Myklaberget bhg Fridtjov ekstern utlysning K2 garantifase Inneklima Riska bhg Thorleif underprosjekt garantifase , Inneklima Rådhus bhg Fridtjov rammeavtale underprosjekt prosjektering , Inneklima Byhagen boas Thorleif Inneklima Stangeland skole Thorleif Innekline Lura boas utgår, en del av Varmeanlegg Vatne driftsstasjon Thorleif K2 garantifase prosjekt Felles varmeløsning, føringsveier, Vatne driftsstasjon Thorleif underprosjekt byggefase samkjøres med Vatne driftskjøkken-prosjektet Radontiltak i bygg med for høye Bq verdier Martin Larsen ØP Prosjek./byggef prosjekt Radontiltak i bygg med for høye Bq verdier Stein underprosjekt Radon Høle barne- og ungd.skole Stein underprosjekt Radon Riska ungd.skole Stein underprosjekt Radon Smeaheie skole Stein underprosjekt Radon Hommersåk skole bygg B Stein underprosjekt Radon Trones skole Stein underprosjekt Radon Torger Carlsens gate Stein underprosjekt Radon Agneveien Stein underprosjekt Radon gj.gang unt. Off Stein underprosjekt Radon gj.gang unt. Off Stein underprosjekt Radon gj.gang unt. Off Stein underprosjekt upr radon administrasjon Stein Omlegging intern kommunikasjon for tekniske styresystemer Thorleif ØP garantifase årlig,3 årlig årlig Vagleleiren. Prosjektramme under 1 mill, legges ikke fram K0 eller K2 på disse Adgangskontroll anlegg Thorleif ØP garantifase,95 årlig årlig Prosjektramme under 1 mill, legges ikke fram K0 eller K2 på disse Adgangskontroll Sandved skole Thorleif upr prosjektering 2017 jun.17 0, Adgangskontroll Øygard skole Thorleif upr garantifase Adgangskontroll Giske u. skole Thorleif upr garantifase Adgangskontroll Porsholen skole Thorleif upr garantifase Adgangskontroll Lundehaugen skole Thorleif Adgangskontroll Smeaheia skole , Adgangskontroll Sviland skole ikke midler igjen Oppgradering av varmeanlegg i kommunale formålsbygg Thorleif ØP byggefase,2 årlig årlig 2017 Oppgrad. v.anlegg Øygård skole 2017 Oppgrad. v.anlegg Trones bhg 2017 Oppgrad. v.anlegg Jønningheia bhg Branntekniske tiltak i barnehager Tone Rammeavtale ØP prosjekt upr Figgjo bhg Tone underprosjekt garantifase upr Myklaberget bhg Tone underprosjekt garantifase vår upr Porsholen bhg Tone underprosjekt garantifase upr Varatun barnehage Tone underprosjekt garantifase vår upr Rissebærstraen barnehage Tone underprosjekt garantifase 2015 vår vår upr Vatne barnehage Tone underprosjekt garantifase upr Riska barnehage Tone underprosjekt garantifase vår upr Gravarslia bhg - branntekniske tiltak Tone underprosjekt garantifase vår upr Smeaheia bhg - branntekniske tiltak Tone underprosjekt garantifase vår upr Hana bhg - branntekniske tiltak Tone underprosjekt byggefase vår Hommersåk bhg - branntekniske tiltak Tone underprosjekt prosjektering kv Stangeland bhg - branntekniske tiltak Tone underprosjekt garantifase vår Høle bhg - branntekniske tiltak Tone underprosjekt garantifase vår Austrått bhg - branntekniske tiltak Tone underprosjekt garantifase vår Jønningheie bhg - branntekniske tiltak Tone underprosjekt garantifase kv Ganddal bhg - branntekniske tiltak Tone underprosjekt garantifase Brueland bhg - branntekniske tiltak Tone underprosjekt byggefase Branntekniske tiltak i Giskehallen Tone ØP byggefase , Branntekniske tiltak i helsebygg Tone Rammeavtale ØP ,6 prosjekt Branntek Austrått BOAS Tone underprosjekt avslutningsfase 3.kv kv Branntek Riska BOAS Tone underprosjekt byggefase 3.kv kv Kartlegging Tone underprosjekt K ny Branntek Trones BOAS Tone underprosjekt K byggefase kv kv , Branntek Lunde BOAS Tone underprosjekt K avslutningsfase kv kv , Branntek Lura BOAS Tone Branntek Rovik BOAS Tone Branntek Serviceleiligheter Tone

5 Grp. Prosjekt Prosjektnr Navn Ansvarlig Anskaffelse Godkjenning Saksnr Fase Forv ferdig Forv ferdig type fremdrift kostnader Merknader Branntekniske tiltak i skoler Tone Rammeavtale ØP prosjekt Branntek Austrått skole Tone underprosjekt garantifase kv kv ,6 samkjøre med andre tiltak Branntek Kyrkjevollen skole Tone underprosjekt garantifase kv ,6 samkjøre med andre tiltak Branntek Lura skole Tone underprosjekt garantifase kv Branntek Hommersåk skole Tone underprosjekt prosjektering kv , Branntek Giske U.skole Tone Branntek Høyland U.skole Tone Branntek Stangeland Tone Branntek Trones skole Tone Branntekniske tiltak i ikulturbygg Tone ØP ,9 prosjekt Branntek Skeianetunet eldresenter Tone ØP Branntek Fogdahuset Tone ØP Nedgravde avfallscontainere Tone Ivar ØP,7årlig årlig Nedgr avfall Lunde BOAS Tone underprosjekt garantifase nov.16 0, Nedgr avfall Trones BOAS Tone underprosjekt garantifase nov.16 0, Nedgr avfall Lura idrettshall Tone underprosjekt garantifase nov.16 0, Nedgr avfall Austrått idrettshall Tone underprosjekt garantifase nov.16 0, Nedgr avfall Stangeland skole Tone underprosjekt garantifase nov.16 0, Nedgr avfall Ganddal skole Nedgr avfall Trones skole nord og sør Branntekniske tiltak i diverse bygg Tone Rammeavtale ØP forprosjekt ,8 prosjekt Brannsikringstiltak i kommunale boliger Rammeavtale/ Tone minikonk. - Ivar K prosjektering/bygg prosjekt Overgang ny server sd-anlegg Thorleif Bsak 59/16 byggefase mar.16 4.kv prosjekt SK SK ENØK, fornybar energi - Iglemyr, Høle, Trones Thorleif K Byggefase jun kv prosjekt Trones og Høle ferdigstilt, Iglemyr under prosjektering SK SK Branntekniske utbedringer Tone Ivar ØP avslutningsfase des.13 nov.16 10,25 prosjekt Ombygging forlegning II i Vagleleiren Pål Fond garantifase Programvare og programmering fagservere i kommunens formålsbygg 0,95 prosjekt 2017 Programvare Lunde boas , Programvare Lura boas , Lyse fjernvarme tilkobling kommunale bygg ,5 prosjekt 2017 Smeaheia skole , Giske u skole , Giskehallen , Stadion bygg , Trones nord , Trones Sør , Trones Sør gymsal Trones boas , Lura Boas , Alarmoverføring og heisalarm anlegg,2 årlig årlig Lura BOAS - ventilasjon, vannbåren varme og SD anlegg Fridtjov K ,55 samlet prosjekt fra gr.prosj 40001,41004,41028

6 Prosjekt tatt i bruk Føreløpig Prosjektnr Navn Ansvarlig Mindre/Mer byggeregnskap Vedtak tatt i bruk 15 mnd internt utgift saksnr Frist Brannalarm Sandneskulturhus TS Bsak 140/14 mar.15 jun.16 legges fram i egen sak Varatun barnehage, avd. Varatun gård, bygning og uteområde OT ØP 2014 okt.15 jan.17 legges fram i egen sak Rehabilitering/ utbedring av Sviland skole MB ØP 2014 nov.15 feb.17 legges fram i egen sak Figgjo barnehage, påbygg av eksisterende barnehage med 2 avd JH Bsak 133/14 nov.15 feb.17 legges fram i egen sak 21012/ SKMaudlandslia, 9 omsorgsboliger for funksjonshemmede RÅ Fsak 63/14 nov.15 feb.17 legges fram i egen sak Lunde bo og aktivitetssenter, inneklima tiltak TN SEKF sak feb.16 mai Rovik bo- og aktivitetssenter, inneklima tiltak TN SEKF sak feb.16 mai Sandved skole, utvidelse JA SEKF sak feb.16 mai Giske u skole, utvidelse MB SEKF sak mai.16 aug Hommersåk skole, utvidelse MB SEKF sak mai.16 aug Lura BOAS ombygging medisinrom og kontor RÅ ØP 2016 sep.16 des Hana barnehage, regulering og uteområde EV SEKF K og Bsak 59/16 sep.16 des Boligtiltak med inntil 20 (17) boenheter -Welhavens vei JA SEKF sak mai.16 aug Barnehage i gamle kulturskolebygget med 6-7 grupper GF Bsak 83/15 aug.16 nov Vitenfabrikken II GF SEKF sak okt.16 jan.18 ses i sammend med SK kr Utskifting/reparasjoner Varatun psykiatriske senter JH SEKF des.16 mar Årsvollveien, 3 boenheter MB jan.17 apr Rundeskogen BOAS RÅ BS 143/13 jan.17 apr Riskahallen, rehabilitering IOB SEKF K jan.17 apr SK ENØK, energimerking av bygg TN feb.17 mai kostnader omposterte til drift i Sandnes Kommune etter rev SK ENØK-EOS- system - Øvrige bygg TN feb.17 mai SK ENØK, SD anlegg skolebygg (sentral driftsovervåkning) TN feb.17 mai SK ENØK, SD anlegg barnehager TN feb.17 mai Ombygging forlegning II i Vagleleiren PM fond feb.17 mai NB: tallene er ikke endelig, noe gjenstående arbeid i de fleste prosjektene Rullering prosjekter som avlegges for Skoler, utendørsanlegg CE/BS mars/april Utendørsanlegg, barnehager IH mars/april ENØK, tiltak kommunale bygg 2014 og 2015 i sammen TN mars/april ENØK, utfasing av oljekjel2014 og 2015 i sammen TN mars/april ITV-anlegg (kameraovervåkning) 2014 og 2015 i sammen TN mars/april Adgangskontroll anlegg 2014 og 2015 i sammen TN mars/april Radon 2014 og 2015 i sammen Stein D/ML mars/april Boligsosial handlingsplan, kjøp av 20 boenheter per år, 2015 Sheryl D mars/april.17

7 inkl avset. Prosjektnr Navn Ansvarlig Byggeregn. Mindre/Mer Avlagt Saksnr Avsettning SK SEKF Totalt Totalt Status internt tusen kr tusen kr utgift tusen kr SEKF tusen kr Byggeregnskap Byggeregnskap Sørbø II, ny barnehage med 5 avd. JH okt Videreføres, arbeid ikke ferdig Gjenstående arbeid Hana gamle skole bruk til bhg GF 2013 pågår Riska u-skole rehab/ombygg JH Videreføres, arbeid ikke ferdig Inneklima Øygard u.skole IH Arbeid ferdig, avsluttes Iglemyr skole, trinn 3 RÅ nov pågår Sørbø skole byggetrinn CE mar pågår Høle barnehage JH mai Videreføres, arbeid ikke ferdig Sørbø - Ny barnehage med 6 avdelinger JH nov Videreføres, arbeid ikke ferdig Kanalgata, boliger for vanskeligstilte JH mai pågår / /30017 Ganddal skole, utvidelse, flerbrukshall, uteareal OT nov pågår /30001 Bogafjell skole, tilpasning til ren barneskole RÅ des pågår /21002 Kleivane, nytt botilbud for funksjonshemmede IB mai kommer 1 faktura ila /26001 Riska BOAS med 29 nye omsorgsplasser MB des pågår /60001 Bogafjellhallen OT nov pågår

Planlagt ferdig Forv ferdig. Planlagt byggestart. Forv byggestart. Bevilgning. Avvik

Planlagt ferdig Forv ferdig. Planlagt byggestart. Forv byggestart. Bevilgning. Avvik entet kostn. Kostnad kvm Tomte eks. Prosjektnr Navn Ansvarlig Ansvarlig Anskaffelse Godkjenning Saksnr. Fase Areal, m2 inkl. mva inkl. mva eks. mva* mva** fremdrift Merknader internt eksternt BTA mnd/år

Detaljer

Forv byggestart. Planlagt byggestart. Planlagt ferdig Forv ferdig. Bevilgning. Avvik

Forv byggestart. Planlagt byggestart. Planlagt ferdig Forv ferdig. Bevilgning. Avvik Forv Forventet kostn. Kostnad kvm Tomtekostnader Prosjektnr Navn Ansvarlig Ansvarlig Anskaffelse Godkjenning Saksnr. Fase Areal, m2 ferdig Forv ferdig inkl. mva inkl. mva eks. mva* eks. mva** fremdrift

Detaljer

Boliger til flyktninger, 4-5 boenheter per år utv.avd. Periodisk bev. løpende

Boliger til flyktninger, 4-5 boenheter per år utv.avd. Periodisk bev. løpende Forv Forventet kostn. Kostnad kvm Tomtekostnader Prosjektnr Navn Ansvarlig Ansvarlig Anskaffelse Godkjenning Saksnr. Fase Areal, m2 ferdig Forv ferdig inkl. mva inkl. mva eks. mva* eks. mva** fremdrift

Detaljer

STATUS BYGGEPROSJEKTER FEBRUAR 2015:

STATUS BYGGEPROSJEKTER FEBRUAR 2015: Arkivsak-dok. 15-15 Saksbehandler: Ingunn O. Bjerkelo Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 2. mars 2015 STATUS BYGGEPROSJEKTER FEBRUAR 2015: Saken gjelder: I denne saken legges frem status

Detaljer

2.4 Budsjettskjema 2B, investeringsprosjekter

2.4 Budsjettskjema 2B, investeringsprosjekter 2.4 Budsjettskjema 2B, investeringsprosjekter Nr Prosjekt Tiltak Oppvekst skole 1 4231299 Ganddal skole, nye plasser og rehabilitering 90 975 71 000 19 975 Bogafjell skole, tilpasning til ren 2 4231499

Detaljer

MØTETYPE MØTE NR.: DATO: STED: MØTELEDER: MØTEREFERENT: SAKSNR: ARKIVKODE: Torunn S. Nilsen (rådmannens representant) Torbjørn Sterri (daglig leder)

MØTETYPE MØTE NR.: DATO: STED: MØTELEDER: MØTEREFERENT: SAKSNR: ARKIVKODE: Torunn S. Nilsen (rådmannens representant) Torbjørn Sterri (daglig leder) Sandnes Eiendomsselskap KF STYREPROTOKOLL Til stede: Stanley Wirak, leder Kåre-Ludwig Jørgensen Arne Norheim Wenche Ekholt Bjelland Gro Fløysvik MØTETYPE MØTE NR.: DATO: STED: MØTELEDER: MØTEREFERENT:

Detaljer

2.4 Budsjettskjema 2B, investeringsprosjekter

2.4 Budsjettskjema 2B, investeringsprosjekter 2.4 Budsjettskjema 2B, investeringsprosjekter BSAK 210/11 INVESTERINGSTILTAK 2012-2015 SKOLER TUSEN KRONER 1 4231299 Ganddal skole, nye plasser og rehabilitering. 90 000 28 000 43 000 19 000 2 4231499

Detaljer

I denne saken legges frem status på byggeprosjekter vedtatt gjennom økonomiplan og oppdrag gitt av rådmannen.

I denne saken legges frem status på byggeprosjekter vedtatt gjennom økonomiplan og oppdrag gitt av rådmannen. Arkivsak-dok. Saksbehandler: Ingunn O. Bjerkelo Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 05.01.2015 Status byggeprosjekter desember 2014: Saken gjelder: I denne saken legges frem status på byggeprosjekter

Detaljer

Sandnes Kommune Skolebehovsplan

Sandnes Kommune Skolebehovsplan Sandnes Kommune Skolebehovsplan 2016-2019 2015 2 Innhold Skolebehovsplanen - et plandokument i Sandnes kommune s.4 Anbefalinger om tiltak i kommende økonomiplan s.4 Begreper - skoletyper og skolestørrelser

Detaljer

DISPOSISJONSFOND OG BUNDNE FOND PR NOV 2009

DISPOSISJONSFOND OG BUNDNE FOND PR NOV 2009 DISPOSISJONSFOND OG BUNDNE FOND PR NOV 2009 Regnskap 2009 Regnskap 2008 Kommentar Disposisjonsfond 25701 Disposisjonsfond hk. 1.1 25701005 Bydelsutvalgene -147 565-147 565 25701020 Erstatningsordning barnevern

Detaljer

Rådmannens forslag til økonomiplan 2015-2018

Rådmannens forslag til økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag til økonomiplan 2015-2018 Agenda Den økonomiske situasjonen Forutsetninger og økonomiske rammebetingelser Driftsbudsjett 2015-2018 Investeringsbudsjett 2015-2018 Risiko og usikkerhet

Detaljer

Sandnes Kommune Skolebyggprogram 2014-2017

Sandnes Kommune Skolebyggprogram 2014-2017 Sandnes Kommune Skolebyggprogram 2014-2017 2013 2 Skolebyggprogram 2014-2017 Skolebyggprogrammet - et plandokument i Sandnes kommune Skolebyggprogrammet er kommunens styringsverktøy for planlegging av

Detaljer

Kommentarer til budsjettvedtak for byggeprosjekt i økonomiplan for Sandnes kommune 2015-2018

Kommentarer til budsjettvedtak for byggeprosjekt i økonomiplan for Sandnes kommune 2015-2018 Kommentarer til budsjettvedtak for byggeprosjekt i økonomiplan for Sandnes kommune 2015-2018 Generelt: Korte byggetider kan medføre økte byggekostnader. Prosjekter som framskyndes og gir kortere byggetider

Detaljer

Økonomiplan

Økonomiplan Økonomiplan 2018-2021 Sandnesøkonomien - karakteristika Sandnesøkonomien sammenligning med de 10 største kommunene for regnskapsåret 2016 http://asss.no/ Lave inntekter Relativt lav ressursbruk Forbedret

Detaljer

Rådmannens forslag til økonomiplan

Rådmannens forslag til økonomiplan Rådmannens forslag til økonomiplan 2016-2019 Offensiv økonomiplan 2016-2019 Få nye tiltak Store investeringer Betydelige reduksjoner Midler til innovasjon videreført Økt satsning på boligsosialt arbeid

Detaljer

Ingunn O Bjerkelo Sakene til

Ingunn O Bjerkelo Sakene til Sandnes Eiendomsselskap KF STYREPROTOKOLL MØTETYPE MØTE NR.: DATO: STED: MØTELEDER: MØTEREFERENT: SAKSNR: ARKIVKODE: Styreprotokoll Styremøte SEKF 10 20.12.2016 Sandnes, Vågsgt 20 B Endre Skjørestad Torbjørn

Detaljer

Svar på spørsmål vedrørende Rådmannens forslag til Økonomiplan 2013-2016 notat nr 2

Svar på spørsmål vedrørende Rådmannens forslag til Økonomiplan 2013-2016 notat nr 2 Notat Arkivkode : Saksnr. : 201200161 Saksbeh. : Til : Gruppelederne i Sandnes bystyre Fra : Rådmannen Dato : 15. november 2012 Kopi : Rådmannens ledergruppe Svar på spørsmål vedrørende Rådmannens forslag

Detaljer

Sandnes Eiendomsselskap KF eier en tomt på Riska i Hommersåk, hvor de ønsker en vurdering på fremtidig bruk og behov.

Sandnes Eiendomsselskap KF eier en tomt på Riska i Hommersåk, hvor de ønsker en vurdering på fremtidig bruk og behov. Oppdragsgiver: Oppdrag: 605802-10 Riskatun Dato: 10.11.2016 Skrevet av: Kjerlaug Marie Kuløy Kvalitetskontroll: Trygve Valen VURDERING AV RISKATUN INNHOLD Innledning... 1 1.1 Planstatus... 2 Eksisterende

Detaljer

MØTETYPE MØTE NR.: DATO: STED: MØTELEDER: MØTEREFERENT: SAKSNR: ARKIVKODE:

MØTETYPE MØTE NR.: DATO: STED: MØTELEDER: MØTEREFERENT: SAKSNR: ARKIVKODE: Sandnes Eiendomsselskap KF STYREPROTOKOLL Til stede: MØTETYPE MØTE NR.: DATO: STED: MØTELEDER: MØTEREFERENT: SAKSNR: ARKIVKODE: Stanley Wirak, leder Arne Norheim Wenche Ekholt Bjelland Gro Fløysvik Heidi

Detaljer

MØTETYPE MØTE NR.: DATO: STED: MØTELEDER: MØTEREFERENT: SAKSNR: ARKIVKODE: Torunn S. Nilsen (rådmannens representant) Torbjørn Sterri (daglig leder)

MØTETYPE MØTE NR.: DATO: STED: MØTELEDER: MØTEREFERENT: SAKSNR: ARKIVKODE: Torunn S. Nilsen (rådmannens representant) Torbjørn Sterri (daglig leder) Sandnes Eiendomsselskap KF STYREPROTOKOLL Til stede: MØTETYPE MØTE NR.: DATO: STED: MØTELEDER: MØTEREFERENT: SAKSNR: ARKIVKODE: Stanley Wirak, leder Kåre-Ludwig Jørgensen Arne Norheim Wenche Ekholt Bjelland

Detaljer

MODIG ROMSLIG SUNN. Økonomiplan 2014-2017. Sandnes - i sentrum for framtiden. Vedtatt budsjett SANDNES KOMMUNE

MODIG ROMSLIG SUNN. Økonomiplan 2014-2017. Sandnes - i sentrum for framtiden. Vedtatt budsjett SANDNES KOMMUNE MODIG ROMSLIG SUNN Sandnes - i sentrum for framtiden Økonomiplan 2014-2017 Vedtatt budsjett SANDNES KOMMUNE Innledning Økonomiplan 2014-2017 består av: 1. Rådmannens forslag 2. Vedlegg 3. Vedtatt budsjett

Detaljer

Rådmannens forslag til økonomiplan 2014-2017

Rådmannens forslag til økonomiplan 2014-2017 Rådmannens forslag til økonomiplan 2014-2017 Innhold Status 2013 Høy vekst, høyt investeringsnivå, økt tjenestevolum og behov for innsparinger Økonomiske rammebetingelser Investeringsbudsjett 2014-2017

Detaljer

Turnéplan: Du kan vaske do! 15/16

Turnéplan: Du kan vaske do! 15/16 Tor 10. sep. 2015 kl. 09:00 Aspervika skole Aspervika skole: trinn: 6, antall: 23 4329 SANDNES 51 97 37 10 Margrethe Hegheim margrethe.hegheim@sandnes.kommune.no 51973710 Tor 10. sep. 2015 kl. 10:00 Aspervika

Detaljer

BYGGEPROGRAM SMÅHUS 2 STK, UNDERPROSJEKT TIL BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN.

BYGGEPROGRAM SMÅHUS 2 STK, UNDERPROSJEKT TIL BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN. Arkivsak-dok. Saksbehandler: Morten Braut Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 05.01.2015 BYGGEPROGRAM SMÅHUS 2 STK, UNDERPROSJEKT TIL BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN. Saken gjelder: I Bystyrets

Detaljer

Følgeskriv til skolebyggprogram

Følgeskriv til skolebyggprogram Lura bydelsutvalg 06.06.11 sak 14/11 Bydelsutvalgene Samarbeidsutvalgene ved skolene Fagforeningene Følgeskriv til skolebyggprogram 2012-2015 Rådmannen sender med dette skolebyggprogrammet for 2012-2015

Detaljer

Turnéplan: Samtidsmusikk på Tou Scene - ein eventyrleg musikkfestival for born, V16

Turnéplan: Samtidsmusikk på Tou Scene - ein eventyrleg musikkfestival for born, V16 Turnéplan: Samtidsmusikk på - ein eventyrleg Soma skole: trinn: 1 7, antall: 56 Kontakt Soma skole: 51 33 68 60 Marit Anne Almås marit.anne.almas@sandnes.kommune.no Lervigsv 22, 4014 STAVANGER 51530595

Detaljer

innbyggere per

innbyggere per 75 298 innbyggere per 01.07.2016 1 045 født 4 940 innflyttet 391 døde 4 401 utflyttet Ung befolkning 28 % under 20 år Netto 1 193 endring fra 2015 til 2016 Menn 16% 6,9 % Medarbeider tilfredshet 5 656

Detaljer

ORIENTERING - STATUS PROSJEKTER, FORMANNSKAPET 5. MARS 2015

ORIENTERING - STATUS PROSJEKTER, FORMANNSKAPET 5. MARS 2015 ORIENTERING - STATUS PROSJEKTER, FORMANNSKAPET 5. MARS 2015 Innhold RANDABERG ARENA 2. etg... 2 TORSET BOFELLESSKAP, PÅBYGG... 3 NORDHEIÅ BOFELLESSKAP, PÅBYGG... 4 BARNEHAGE OG RESSURSSENTER I TARZANSKOGEN...

Detaljer

Rådmannens forslag til økonomiplan 2013-2016

Rådmannens forslag til økonomiplan 2013-2016 Rådmannens forslag til økonomiplan 2013-2016 Innhold Status 2012 Økonomiske forhold i Sandnes sammenlignet med landet Økonomiske rammebetingelser Investeringsbudsjett 2013-2016 Driftsbudsjett 2013-2016

Detaljer

Behandlet av Møtedato Saknr 1 Utvalg for kultur og oppvekst 11.05.2015 27/15 2 Bystyret 19.05.2015 42/15

Behandlet av Møtedato Saknr 1 Utvalg for kultur og oppvekst 11.05.2015 27/15 2 Bystyret 19.05.2015 42/15 Arkivsak-dok. 15/03920 Arkivkode Saksbehandler Richard Olsen Behandlet av Møtedato Saknr 1 Utvalg for kultur og oppvekst 11.05.2015 27/15 2 Bystyret 19.05.2015 42/15 SAKSPROTOKOLL Framleggelse av Skolebehovsplan

Detaljer

I sentrum for framtiden. En kortversjon

I sentrum for framtiden. En kortversjon I sentrum for framtiden romslig, modig og sunn Økonomiplan 2014-2017 En kortversjon Økonomiplanen bygger på vedtatt økonomiplan 2013-2016, og driftsnivå og tiltak fra denne planen er med få unntak videreført

Detaljer

Fremtidig bruk av Riskatun. Bakgrunn for saken: Saksopplysninger: Arkivsak-dok Sandnes Eiendomsselskap KF

Fremtidig bruk av Riskatun. Bakgrunn for saken: Saksopplysninger: Arkivsak-dok Sandnes Eiendomsselskap KF Arkivsak-dok. 107-17 Saksbehandler: Kristine N. Meinkøhn Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 15.06.2017 Fremtidig bruk av Riskatun Bakgrunn for saken: Sandnes kommune eier eiendommen Riskatun

Detaljer

Forprosjekt energiprogram for Sandnes kommune

Forprosjekt energiprogram for Sandnes kommune Formannskapet 15.6.1 sak 95/1 vedlegg Forprosjekt energiprogram for Sandnes kommune smi energi & miljø as Prof. O. Hanssensvei 7A, 421 Stavanger Postboks 834, 468 Stavanger www.smigruppen.no e-post: post@smigruppen.no

Detaljer

Rapportering fra SK Eiendom KF til Økonomi- og administrasjonsutvalget

Rapportering fra SK Eiendom KF til Økonomi- og administrasjonsutvalget Rapportering fra SK Eiendom KF til Økonomi- og administrasjonsutvalget Uteområde Sennerud barnehage Riving Friggvegen 13 Fornyelse av Sørum sykehjem Byggeprosjekter i Sørum kommune pr. august 2011 Rapportering

Detaljer

Omsorgsdistriktene reduseres fra fem til fire med ny distrikts- og soneinndeling Endringene iverksettes fra mai 2016

Omsorgsdistriktene reduseres fra fem til fire med ny distrikts- og soneinndeling Endringene iverksettes fra mai 2016 1. Mandat Bystyret behandlet en sak om «Organisering av tjenester til mennesker med funksjonsnedsettelser» (sak 80/15) og i den forbindelse ble det gjort følgende vedtak: Omsorgsdistriktene reduseres fra

Detaljer

Byggeregnskaper: Prosjekt 4209199 «Ny sentrumskole 1-10» (Lundehaugen Ungdomsskole) og Prosjekt 4413209, «2 stk 4 mannsboliger Sørbøhagane»

Byggeregnskaper: Prosjekt 4209199 «Ny sentrumskole 1-10» (Lundehaugen Ungdomsskole) og Prosjekt 4413209, «2 stk 4 mannsboliger Sørbøhagane» Arkivsak-dok. 79-14 Saksbehandler: Sheryl Doke Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 05.11.2014 Byggeregnskaper: Prosjekt 4209199 «Ny sentrumskole 1-10» (Lundehaugen Ungdomsskole) og Prosjekt

Detaljer

Arealinnspill til kommuneplan foreløpige vurderinger

Arealinnspill til kommuneplan foreløpige vurderinger Arealinnspill til kommuneplan 2019-2034 foreløpige vurderinger Innhold 1. Figgjo gamle skole... 2 2. Ganddal skole... 3 3. Hommersåk Utvidelse av offentlig areal Trekanten... 4 4. Lunde området... 5 5.

Detaljer

SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode :201004275 : E:461. Møtedato Utvalgssaksnr. HAMU Administrasjonsutvalget 15.03.11 2/11.

SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode :201004275 : E:461. Møtedato Utvalgssaksnr. HAMU Administrasjonsutvalget 15.03.11 2/11. SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. :201004275 : E:461 : Rune Mangersnes Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr. HAMU 21.02.11 Administrasjonsutvalget 15.03.11 2/11 SYKEFRAVÆR I SANDNES

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF. Foreløpig

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF. Foreløpig DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 21/15 Saksbeh. Monika Pedersen Jour.nr 13/9587 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 23.03.2015 SAK 21/15: KONNERUD SKOLE, PROSJEKTRAPPORT Innstilling til:

Detaljer

Frivillige lag og foreninger avtaler og bruk av kommunale bygg

Frivillige lag og foreninger avtaler og bruk av kommunale bygg Arkivsak-dok. 039-17 Saksbehandler: Grethe Svihus Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 07.03.2017 Frivillige lag og foreninger avtaler og bruk av kommunale bygg Bakgrunn for saken: I forbindelse

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP ET SELSKAP I KONSERNET SANDNES KOMMUNE

SANDNES TOMTESELSKAP ET SELSKAP I KONSERNET SANDNES KOMMUNE SANDNES TOMTESELSKAP ET SELSKAP I KONSERNET SANDNES KOMMUNE Styrene i KFene NORD JÆREN Befolknings utviklingen i regionen frem til 2040 Innbyggere; + 100 000 Antall boliger; + 50 000 ØKONOMI Resultat

Detaljer

Rådmannens forslag til økonomiplan

Rådmannens forslag til økonomiplan Rådmannens forslag til økonomiplan 2012-2015 Innhold Sandnes i sentrum lokalt, nasjonalt og globalt Kommuneøkonomien er under vedvarende press Økonomiske rammebetingelser Driftsbudsjett 2012-2015 Investeringsbudsjett

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst Bystyret 06.09.2011 88/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst Bystyret 06.09.2011 88/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201103778 : E: 614 A20 &30 : Richard Olsen og Sidsel Haugen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 05.09.2011

Detaljer

Høringsbrev - Skolebyggprogram 2011-2014 og Kvalitetsplan for skoleanlegg

Høringsbrev - Skolebyggprogram 2011-2014 og Kvalitetsplan for skoleanlegg Ganddal bydelsutvalg 04.10.10 sak 31/10 Samarbeidsutvalg ved skolene, bydelsutvalg og fagforeninger Oppvekst skole Sandnes,31.08.2010 Deres ref: Vår ref: 201005224-1 Saksbehandler ROL Arkiv: E: 614 A20

Detaljer

I økonomiplan 2015-2018, ble det avsatt midler til ny skole i Skaarlia. Det skal gi rom for 392 elever.

I økonomiplan 2015-2018, ble det avsatt midler til ny skole i Skaarlia. Det skal gi rom for 392 elever. Arkivsak-dok. 21-15 Saksbehandler: Morten Braut Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 2. mars 2015 BYGGEPROGRAM FOR NY B14 SKOLE I SKAARLIA Bakgrunn for saken: I økonomiplan 2015-2018, ble

Detaljer

I forbindelse med årsregnskap 2010, skal merforbruk hos resultatenhetene overføres til påfølgende år, jfr kommunens økonomireglement.

I forbindelse med årsregnskap 2010, skal merforbruk hos resultatenhetene overføres til påfølgende år, jfr kommunens økonomireglement. VEDLEGG 4 OVERFØRING AV MERFORBRUK I TIL BUDSJETTÅRET I forbindelse med årsregnskap, skal merforbruk hos resultatenhetene overføres til påfølgende år, jfr kommunens økonomireglement. 2.5.7 Ved et regnskapsmessig

Detaljer

Ganddal bydelsutvalg 27.10.08 sak 25/08

Ganddal bydelsutvalg 27.10.08 sak 25/08 Side 1 av 5 Ganddal bydelsutvalg 27.10.08 sak 25/08 Fra: Spanne, Terje [Terje.Spanne@nov.com] Sendt: 30. september 2008 12:34 Til: Hei, bydelsekr Emne: FW: Ungdomskole - Ganddal Kan du kalle inn den som

Detaljer

Regnskap Vedtatt budsjett 2012

Regnskap Vedtatt budsjett 2012 1.6 Vedtatte tiltak DRIFTSBUDSJETT Nr TEKST Regnskap 2011 Vedtatt budsjett 2012 Sentrale inntekter og utgifter 1 Formue- og inntektsskatt -1 683 219-1 793 000-1 961 000-2 030 000-2 097 000-2 156 000 2

Detaljer

Avslutning av byggesaker 2014

Avslutning av byggesaker 2014 Saknr. 15/9567-1 Saksbehandler: Per Kr. Ljødal Avslutning av byggesaker 2014 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: 1. Fylkestinget godkjenner

Detaljer

8.3.8 Lura s Malmheim og Soma s.19

8.3.8 Lura s Malmheim og Soma s.19 Barnehagebehovsplanen 218-221 Innhold: 1. Involvering s.3 2. Lovgrunnlaget og vedtak fattet av bystyret s.3 3. Barn som hadde barnehageplass i Sandnes ved årsmeldingstidspunktet s.4 15.desember 216 4.

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF. Foreløpig

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF. Foreløpig DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 35/14 Saksbeh. Monika Pedersen Jour.nr 13/9587 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 26.05.2014 SAK 35/14: KONNERUD SKOLE, PROSJEKTRAPPORT Innstilling til:

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 24/12 Saksbeh. Monika Pedersen Jour.nr 12/4673 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 19.3.2012 SAK 24/12: ÅSKOLLEN SKOLE, STATUSRAPPORT Innstilling til:

Detaljer

06.05.2008 06.05.2008 27.05.2008

06.05.2008 06.05.2008 27.05.2008 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 282195 : E: 4 &14 : Hilde Vikan Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet Administrasjonsutvalget Bystyret 6.5.28 6.5.28 27.5.28

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 89 Utvalg: Formannskap Møtested: Møterom 2, Kommunehuset, Rødberg Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 89 Utvalg: Formannskap Møtested: Møterom 2, Kommunehuset, Rødberg Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 09:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 89 Utvalg: Formannskap Møtested: Møterom 2, Kommunehuset, Rødberg Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 09:00 OBS: Merk klokkeslett. Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn

Detaljer

BYGGEPROGRAM FOR BOLIGTILTAK MED INNTIL 20 BOENHETER I WELHAVENSVEI 21

BYGGEPROGRAM FOR BOLIGTILTAK MED INNTIL 20 BOENHETER I WELHAVENSVEI 21 Arkivsak-dok. 80-14 Saksbehandler: Jarle Angelsen Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 05.11.2014 BYGGEPROGRAM FOR BOLIGTILTAK MED INNTIL 20 BOENHETER I WELHAVENSVEI 21 Saken gjelder: I Bystyrets

Detaljer

10/15 Årsberetning 2014 STYRETS ÅRSBERETNING

10/15 Årsberetning 2014 STYRETS ÅRSBERETNING 10/15 Årsberetning 2014 2014 STYRETS ÅRSBERETNING Innhold 1. FORMÅL OG OPPGAVER... 3 2. STYRE OG ADMINISTRASJON... 4 3. ARBEIDSMILJØ OG YTRE MILJØ... 4 4. AKTIVITETER I 2014... 5 5. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

Det ble sist rapportert med regnskap pr til utvalgene i februar 2016.

Det ble sist rapportert med regnskap pr til utvalgene i februar 2016. Prosjektrapport og budsjettjusteringer bygg pr 25.4.2016 Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for levekår Utvalg for oppvekst Utvalg for teknikk og miljø Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler:

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT 1. HALVÅR 2013

PROSJEKTRAPPORT 1. HALVÅR 2013 PROSJEKTRAPPORT 1. HALVÅR 2013 Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for teknikk og miljø Utvalg for oppvekst og levekår Saksbehandler: Odd Maubach Arkivsaknr.: 2013/8328-1 RÅDMANNENS INNSTILLING:

Detaljer

Byggebørsen Investeringsprogram Rune Kommedal, Eiendomssjef

Byggebørsen Investeringsprogram Rune Kommedal, Eiendomssjef Byggebørsen 2017 Investeringsprogram 2017-2020 Rune Kommedal, Eiendomssjef Investeringer 2017-2020 Samlet 5,03 mrd 1,52 mrd 2017 1,20 mrd 2018 1,23 mrd 2019 1,08 mrd 2020 Pågående prosjekter Ferdig i 2017

Detaljer

Dagens avlastningsbolig i Olsokveien - mulighet for ny bruk

Dagens avlastningsbolig i Olsokveien - mulighet for ny bruk Arkivsak-dok. 108-17 Saksbehandler: Elin Vagle Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 15.06.2017 Dagens avlastningsbolig i Olsokveien - mulighet for ny bruk Saken gjelder: Enhet For Funksjonshemmede

Detaljer

Vedlikeholdsplan for 2014 Dato: 02.01.14 Ajour pr: 29.10.14 Innvendige, utvendige og tekniske arbeider

Vedlikeholdsplan for 2014 Dato: 02.01.14 Ajour pr: 29.10.14 Innvendige, utvendige og tekniske arbeider Vedlikeholdsplan for 2014 Dato: 02.01.14 Ajour pr: 29.10.14 Innvendige, utvendige og tekniske arbeider Gjeninnført tiltak for AN01 og AN02 på best fra RK Bevegelse siden sist møte Byggnavn/oppgave J F

Detaljer

SLUTTREGNSKAP - INVESTERINGSPROSJEKTER BYGG

SLUTTREGNSKAP - INVESTERINGSPROSJEKTER BYGG STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 211 Arkivsaksnr: 2008/4266-1 Saksbehandler: Anne Røddesnes Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret SLUTTREGNSKAP - INVESTERINGSPROSJEKTER BYGG Rådmannens

Detaljer

Kommunedelplan for Sandnes sentrum Varsel om planoppstart og høring av planprogram.

Kommunedelplan for Sandnes sentrum Varsel om planoppstart og høring av planprogram. Kystverket Postboks 1502 6025 ÅLESUND Plan Sandnes, 08.03.2017 Deres ref: Vår ref: 17/05386-1 Saksbehandler: Ingrid Eide Arkivkode: Kommunedelplan for Sandnes sentrum 2018-2035. Varsel om planoppstart

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT

PROSJEKTRAPPORT PROSJEKTRAPPORT 31.12.2014 Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår 28.01.2015 Utvalg for teknikk og miljø 29.01.2015 Saksbehandler: Odd Maubach Arkivsaknr.: 2013/8328-12

Detaljer

Ikke solgte boliger / frist gått ut

Ikke solgte boliger / frist gått ut Ikke solgte boliger / frist gått ut Boliger ved Sandnes-kontoret: Ref. 020-01-055/14 Ståle Kyllingtadvei 6C 4-roms leil. i 1 etg. Bra ca. 106 kvm. Prisantydning kr 2 850 000,-. Andel gjeld pr. 31.12.2013

Detaljer

Har forståelse for at skolebyggprogram endres når økonomien endres, men etterlyser større forutsigbarhet.

Har forståelse for at skolebyggprogram endres når økonomien endres, men etterlyser større forutsigbarhet. Høringsuttalelser til Forslag til skolebyggprogram for Sandnes kommune 2011-2014 og Kvalitetsplan for skoleanleggene i Sandnes kommune. En skjematisk oversikt med rådmannens kommentarer. Høringsinstans

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 10/10 Saksbeh. Monika Pedersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.02.2010 SAK 10/10 SKOGER SKOLE Innstilling til: Styret i Drammen

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT BYGG PR

PROSJEKTRAPPORT BYGG PR PROSJEKTRAPPORT BYGG PR.1.2.2016 Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for levekår Utvalg for levekår Utvalg for teknikk og miljø Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Odd Maubach Arkivsaknr.:

Detaljer

TRONES OG SENTRUM BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE ONSDAG 8. DESEMBER 2010 KL PÅ VARATUN GÅRD

TRONES OG SENTRUM BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE ONSDAG 8. DESEMBER 2010 KL PÅ VARATUN GÅRD Trones og sentrum bydelsutvalg Møte nr. 7/2010 TRONES OG SENTRUM BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE ONSDAG 8. DESEMBER 2010 KL. 18.00 PÅ VARATUN GÅRD SAKLISTE Innledningsvis vil representant fra Sandnes politistasjon

Detaljer

Forslag til endringer i Økonomiplan 2014-2017 fra Frp, Ap, Sp, Sv og Pp (Alle tall i kr 1.000)

Forslag til endringer i Økonomiplan 2014-2017 fra Frp, Ap, Sp, Sv og Pp (Alle tall i kr 1.000) Forslag til endringer i Økonomiplan 2014-2017 fra Frp, Ap, Sp, Sv og Pp (Alle tall i kr 1.000) Prosjekt Nr. Tekst 2014 2015 2016 2017 Forsl. st. Vot. F Vot. B Oppvekst, skoler Avvikle skolefruktordningen

Detaljer

: 200802183 : E: 145 C20 : Ingjerd Bratterud ÅRSPROGRAM 2009 FOR PARK OG IDRETT - FORSLAG TIL PRIORITERING AV INVESTERINGSMIDLER

: 200802183 : E: 145 C20 : Ingjerd Bratterud ÅRSPROGRAM 2009 FOR PARK OG IDRETT - FORSLAG TIL PRIORITERING AV INVESTERINGSMIDLER SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200802183 : E: 145 C20 : Ingjerd Bratterud Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker 25.03.2009 11/09 ÅRSPROGRAM 2009

Detaljer

UTVALG FOR HELSE- OG SOSIALTJENESTER INNKALLES TIL MØTE 10. SEPTEMBER 2008 KL I BYSTYRESALEN I SANDNES RÅDHUS

UTVALG FOR HELSE- OG SOSIALTJENESTER INNKALLES TIL MØTE 10. SEPTEMBER 2008 KL I BYSTYRESALEN I SANDNES RÅDHUS Møte nr. 5 Protokoll fra møtet 10. september 2008 UTVALG FOR HELSE- OG SOSIALTJENESTER INNKALLES TIL MØTE 10. SEPTEMBER 2008 KL. 17.00 I BYSTYRESALEN I SANDNES RÅDHUS Det vil i forkant av møtet bli befaring

Detaljer

Arbeiderpartiet 732 29,34. Sosialistisk Venstreparti 46 1,84. Rødt 19 0,76. Fremskrittspartiet 742 29,74. Høyre 334 13,39

Arbeiderpartiet 732 29,34. Sosialistisk Venstreparti 46 1,84. Rødt 19 0,76. Fremskrittspartiet 742 29,74. Høyre 334 13,39 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 205 Kretsrapport valglokale - Kommunestyrevalget 205 Rogaland fylke 02 Sandnes kommune Riska Arbeiderpartiet 732 29,34 Sosialistisk Venstreparti 46,84 Rødt 9 0,76 Fremskrittspartiet

Detaljer

Utbyggingsplan 2013-2017. - Stavangers utbyggingspolitikk. Boliger for fremtiden, 12. 13. februar 2014

Utbyggingsplan 2013-2017. - Stavangers utbyggingspolitikk. Boliger for fremtiden, 12. 13. februar 2014 Boliger for fremtiden, 12. 13. februar 2014 Utbyggingsplan 2013-2017 - Stavangers utbyggingspolitikk Grete Kvinnesland Prosjektsjef, utbygging, Stavanger kommune Hva jeg skal snakke om Hvordan er utbyggingspolitikken

Detaljer

NR TEKST 2011 2012 2013 2014. 2 Skatt samlet -1 617 000-1 657 000-1 699 000-1 741 000

NR TEKST 2011 2012 2013 2014. 2 Skatt samlet -1 617 000-1 657 000-1 699 000-1 741 000 1.6 Vedtatte tiltak BSAK 145/10, 146/10, 147/10 OG 148/10 NR TEKST 2011 2012 2013 2014 1 Sentrale inntekter 2 Skatt samlet -1 617 000-1 657 000-1 699 000-1 741 000 3 Statlige rammeoverføringer -1 023 000-1

Detaljer

TILLEGGSBEVILGNINGER TIL DIVERSE UTBYGGINGSPROSJEKTER

TILLEGGSBEVILGNINGER TIL DIVERSE UTBYGGINGSPROSJEKTER TILLEGGSBEVILGNINGER TIL DIVERSE UTBYGGINGSPROSJEKTER Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato UOL, UTM, F og K Saksbehandler: Odd Maubach Arkivsaknr.: 2013/8236-1 RÅDMANNENS INNSTILLING: 1. Prosjekt 2147

Detaljer

Prosjekt 101: Utbedring Frøystad og rehabilitering Roa vdg skole (nye Lunner ungdomsskole)

Prosjekt 101: Utbedring Frøystad og rehabilitering Roa vdg skole (nye Lunner ungdomsskole) Eiendom og Infrastruktur Vedlegg til: Prosjekt 101: Utbedring Frøystad og rehabilitering Roa vdg skole (nye Lunner ungdomsskole) Samlehefte for alternativene, vedlegg 1 5 og bakgrunn for de økonomiske

Detaljer

Rådmannens innstilling Vedlikeholds-, og investeringsplan for kommunal bygningsmasse - Plan for HMS for 2012, tas til orientering.

Rådmannens innstilling Vedlikeholds-, og investeringsplan for kommunal bygningsmasse - Plan for HMS for 2012, tas til orientering. Overhalla kommune Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2007/9961-29 Saksbehandler: Åse Ferstad Saksframlegg Vedlikeholds-, og investeringsplan for kommunal bygningsmasse år 2012. Plan for HMS. Utvalg

Detaljer

Trones og sentrum bydelsutvalg 03.06.09 sak 9/09. Sandnes, 08.05.2009

Trones og sentrum bydelsutvalg 03.06.09 sak 9/09. Sandnes, 08.05.2009 Trones og sentrum bydelsutvalg 03.06.09 sak 9/09 Til adressater i henhold til vedlagt liste Byggesak Sandnes, 08.05.2009 Deres ref.: Vår ref : 200701287-7 Saksbehandler: Paul Korsberg Arkivkode : O: :

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 14/16 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 14/9586 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 14.03.2016 SAK 14/16: ØREN FLERBRUKSHALL, PROSJEKTRAPPORT Innstilling

Detaljer

KOSTNADSOVERSLAG 2 FOR VITENFABRIKKEN, BYGGETRINN 2

KOSTNADSOVERSLAG 2 FOR VITENFABRIKKEN, BYGGETRINN 2 Arkivsak-dok. 42-15 Saksbehandler: Gro Fløysvik Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 15. april 2015 KOSTNADSOVERSLAG 2 FOR VITENFABRIKKEN, BYGGETRINN 2 Bakgrunn for saken: I Bystyrets behandling

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Administrasjonsutvalget Formannskapet Bystyret 20.04.2010 20.04.2010 27.04.2010

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Administrasjonsutvalget Formannskapet Bystyret 20.04.2010 20.04.2010 27.04.2010 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak : 201002143 Arkivkode : E: 145 Saksbeh. : Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Administrasjonsutvalget Formannskapet Bystyret 20.04.2010 20.04.2010 27.04.2010

Detaljer

KOSTNADSOVERSLAG 2 FOR ØYGARD UNGDOMSSKOLE, REHABILITERING OG NYBYGG

KOSTNADSOVERSLAG 2 FOR ØYGARD UNGDOMSSKOLE, REHABILITERING OG NYBYGG SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200700345 : E: 614 A2 &48 : Rolf Åsbø Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 11.03.2008 25/08 KOSTNADSOVERSLAG 2 FOR ØYGARD

Detaljer

STYREMØTE NR. 9/15, SAK 102/15

STYREMØTE NR. 9/15, SAK 102/15 STYREMØTE NR. 9/15, 09.12.2015 SAK 102/15 SLUTTRAPPORT SD 113520H0 Sogn vgs - Rivning og miljøsanering 101268-1.0 EGNE NOTATER: 101268-1.0 09.12.15 Styremøte 9/15 Side: 2 av 3 SOGN VGS - RIVNING OG MILJØSANERING

Detaljer

SKOLEBYGG - ULIKE UTBYGGINGSMODELLER

SKOLEBYGG - ULIKE UTBYGGINGSMODELLER SKOLEBYGG - ULIKE UTBYGGINGSMODELLER August 2014 Sammenstilling av ulike modeller Alle kostnader i mill. kr. Inkl mva eks mva eks mva eks mva Leie i Økt Evt fradrag Evt. Red. Vedlikeh. ALT Vestsiden u

Detaljer

Utredningsarbeid oppvekst

Utredningsarbeid oppvekst Utredningsarbeid oppvekst Endrede forutsetninger innenfor utredning oppvekst siden 2014 Hall eller gymnastikksal: I vedtaket i 2014 ble det ikke tatt stilling til hall eller gymsal eller lokalisering.

Detaljer

Saknr. 09/16 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 14/991 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato

Saknr. 09/16 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 14/991 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 09/16 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 14/991 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 15.02.2016 SAK 09/16: BRANDENGA SKOLE OG FLERBRUKSHALL, PROSJEKTRAPPORT

Detaljer

kommunale kommune Etterslep på bygg i Gildeskål

kommunale kommune Etterslep på bygg i Gildeskål Etterslep på kommunale bygg i Gildeskål kommune Status og etterslep på bygg pr. 1.09. 2014 Sandhornøy Skole Sørarnøy Skole Sørarnøy Barnehage GIBOS Rådhuset Nygårdsjøen eldresenter Sandhornøy eldresenter

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre Namsos kommune Økonomisjef i Namsos Saksmappe: 2015/9212-1 Saksbehandler: Erik Fossland Lænd Saksframlegg Overføring av budsjettrammer fra 2015 til 2016 i investeringsregnskapet - Revidering av budsjett

Detaljer

MODUM KOMMUNE STATUS FOR KOMMUNALE FORMÅLSBYGG

MODUM KOMMUNE STATUS FOR KOMMUNALE FORMÅLSBYGG MODUM KOMMUNE STATUS FOR KOMMUNALE FORMÅLSBYGG 2011-2015 - 1 - Innhold 1 Innledning...3 2 Store verdier stort ansvar...4 3 Status for vedlikeholdet...7 4 Skoler...8 5 Barnehager...8 6 Helsebygg og helsesentre...9

Detaljer

MØTEINNKALLING Utvalg for miljø - næring, miljø og samferdsel

MØTEINNKALLING Utvalg for miljø - næring, miljø og samferdsel Klæbu kommune MØTEINNKALLING Utvalg for miljø - næring, miljø og samferdsel Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 15.03.2017 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF. Foreløpig

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF. Foreløpig DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 51/13 Saksbeh. Monika Pedersen Jour.nr 12/4673 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 02.09.2013 SAK 51/13: ÅSKOLLEN SKOLE, PROSJEKTRAPPORT Innstilling til:

Detaljer

Saksbehandler: Arne Egge Saksnr.: 16/

Saksbehandler: Arne Egge Saksnr.: 16/ Sjøskogen skole - Redegjørelse modulløsning Saksbehandler: Arne Egge Saksnr.: 16/00143-18 Behandlingsrekkefølge Møtedato Plan- og byggekomiteen 15.02.2017 Rådmannens innstilling: 1. Plan og byggekomiteen

Detaljer

Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF

Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF Arkivsak-dok. 127-17 Saksbehandler: Kristin Goa/Leif Arne Andreassen Behandles av: Møtedato: 27.09.2017 Sandnes Eiendomsselskap KF Energi rapportering pr. august 2017 Bakgrunn for saken: Styret ba i styremøte

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21 Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21 Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.05.2008 Tid: Kl. 17.30 NB! Ekstraordinært møte Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85

Detaljer

Møtedato 31.05.2010 02.06.2010 08.06.2010 22.06.2010 SANDVIKA FELLESANLEGG SVØMMEBASSENG - LØSNING FOR VIDERE DRIFT

Møtedato 31.05.2010 02.06.2010 08.06.2010 22.06.2010 SANDVIKA FELLESANLEGG SVØMMEBASSENG - LØSNING FOR VIDERE DRIFT SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak : 200906723 Arkivkode : E: 243 D11 Saksbeh. : Odd Willy Støve / Richard Olsen/ Ingjerd Bratterud Behandles av utvalg: Utvalg for kultur og oppvekst Utvalg for tekniske

Detaljer

MODIG ROMSLIG SUNN. Økonomiplan 2011-2014. Sandnes - i sentrum for framtiden. Vedtatt budsjett

MODIG ROMSLIG SUNN. Økonomiplan 2011-2014. Sandnes - i sentrum for framtiden. Vedtatt budsjett MODIG ROMSLIG SUNN Sandnes - i sentrum for framtiden Økonomiplan 2011-2014 Vedtatt budsjett Innhold Innledning 5 1. Bystyrets vedtak 1.1 Hovedvedtak 9 1.2 Bystyrets vedtatte budsjettendringer 13 1.3 Bystyrets

Detaljer

I sentrum for framtiden ROMSLIG, MODIG OG SUNN. ØKONOMIPLAN En kortversjon

I sentrum for framtiden ROMSLIG, MODIG OG SUNN. ØKONOMIPLAN En kortversjon I sentrum for framtiden ROMSLIG, MODIG OG SUNN ØKONOMIPLAN 2013-2016 En kortversjon Den økonomiske utviklingen i regionen er god, og gir sterk skattevekst og høy befolkningsvekst. Det skal investeres for

Detaljer

Barnehage- og skolekapasitet og status byggeprosjekter

Barnehage- og skolekapasitet og status byggeprosjekter Presentasjon Bystyrekomite Oppvekst og Utdanning 14. mars 2017 Barnehage- og skolekapasitet og status byggeprosjekter 1. Innledning 2. Barnehage - og skolekapasitet 3. Ungdomsskole Strømsø inntaksområde

Detaljer

I sentrum for framtiden. romslig, modig og sunn. Økonomiplan En kortversjon

I sentrum for framtiden. romslig, modig og sunn. Økonomiplan En kortversjon I sentrum for framtiden romslig, modig og sunn Økonomiplan 2017-2020 En kortversjon Krevende økonomisk situasjon Sandnes kommune befinner seg i en krevende økonomisk situasjon. Innbyggernes ønsker og behov,

Detaljer