Forv byggestart. Planlagt byggestart. Planlagt ferdig Forv ferdig. Bevilgning. Avvik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forv byggestart. Planlagt byggestart. Planlagt ferdig Forv ferdig. Bevilgning. Avvik"

Transkript

1 Forv Forventet kostn. Kostnad kvm Tomtekostnader Prosjektnr Navn Ansvarlig Ansvarlig Anskaffelse Godkjenning Saksnr. Fase Areal, m2 ferdig Forv ferdig inkl. mva inkl. mva eks. mva* eks. mva** fremdrift kostnader Merknader internt eksternt BTA mnd/år mnd / år mnd/år mnd / år mill kr mill kr BTA * kvm ** Ja Nei Ja Nei Oppvekst skole Figgjo skole, nybygg K20-skole Morten K Forprosjekt aug.18 des ,0 ikke avklart Buggeland skole, utvidelse Morten K Byggefase 761 jan.16 aug.17 aug.17 41,0 34, Hana skole Morten ØP , Ny u.18 ungdomsskole Bogafjell Rolf K Prosjektering , Skisseprosjekt ferdig, prosjekt utsatt ihht ØP Utvidelse og oppgradering på Skeiene ungdomsskole, U21-skole Ingunn Prosjektil AS Delte entr. K Byggefase høsten 2016 aug.18 okt , * Senter for flerspråkelige barn og unge (FBU) utv.avd. ØP Forprosjekt ikke avklart Altona skole og ressurssenter, nye lokaler utv.avd. ØP Forprosjekt ,5 ikke avklart Nye elevplasser, B21-skole utv.avd./rolf ØP Utredning tomt ,0 avventer ferdigstilles av skole behovsplan i august Malmheim skole, utvidelse og modernisering, B7-skole (7 klasser og 196 Rolf ØP Mulighetsstudie ,8 123 Venter på bestilling, bekreftelse riving, jobbes med leieavtale gymsal Forprosjekt ombygging/utvidelse Sviland skule utv.avd./rolf ØP Mulighetsstudie?? 1,0 Oppvekst barn og unge Asperholen barnehage, riving John Anbudskonkurr K Prosjektering 2017 aug.17 des.17 des.17 2,0 Gjelder riving av eks bygg, K0 legges fram i egen sak Kleivane, ny 10 avd barnehage Gro K Byggefase 2300 mar.16 mar.16 mai.17 mai.17 87,5 87, Langgata 72 helsestasjon John ØP reg./forprosj , Hana BHG utv.avd./morten ØP Prosjektering apr ,5 bruksendring sendes uke 12 Levekår Nytt avlastningssenter med barnebolig Morten K Byggefase sommeren , Foreldreinitiativ 2 Morten K Garantifase mai.17 39,2 39, tomtekost 7,8 mill kr nye omsorgsboliger for mennesker med funksjonsnedsettelser, Aase GaMorten K Garantifase ,1 39, tomtekost 6,3 mill kr Utvid. 2 enhet/vedlikehold Smørbukkveien Morten K Byggefase sep.17 11,4 11,4 0 på grunnforholdene. Det må utføres masseutskifting på tilbygget. Medfører at hal Rusvernet på Soma, nytt hovedbygg Rolf K Byggefase 2649 sep.16 des ,5 82,5 IG for grunn- og betongarbeidene foreligger. Grave og støpearbeid er igang. Avklaring v Boligsosial handlingsplan, kjøp av 20 boenheter per år utv.avd. Periodisk bev. løpende 57, Nybygg Håholen, 7 boenheter John ØP forpr.tomteavkl ,5 39, Usikkert om prosjektet kan realisere Avklaring pågår ift. disp. og rekkefølgekrav Boliger til funksjonshemmede ca. 12 stk Tomt Bogafjell G5 Morten K Byggefase des.17 42,0 42, Boliger for vanskeligstilte utv.avd. ØP ,0 ikke avklart behov for nærmere avklaring av bestilling Tun - Lura nord Morten Tun - Hana nord utv.avd Tun Håbafjell/Brattebø småhus Morten K , Bofellesskap for personer med psykik lidelse, 12 plasser utv.avd./morten K Anbudkonk ,0 Ingen tilbud mottatt i anbudskonkurranse. Ny andbudskonkurranse lyses ut m/tomt Boliger for mennesker med ned. funksj., 10 enhet, ferdig 2020 utv.avd./morten ØP Prosjektering des.20 48,5 tomt: HUP1 på Sørbø Boliger til flyktninger, 4-5 boenheter per år utv.avd. Periodisk bev. løpende 22 (2017), 13 årlig Tilpasninger i Hanamyrveien Jan Kalssas ØP , Botiltak 12 pl. heldøgntjenester for pers. m funksjonsnedsettelser Morten ØP 1, Omsorgsboliger m heldøgnstjen. for pers. m store adferdsutfordringer Morten Boliger Syrinveien, 6 boenheter Morten K Reg./anb.konk , Utsett i påvente av SVV Myrveien, 3 boenheter Morten K Byggefase aug.17 11,8 11, Underprosjekt til 21015, 2 små hus per år utv.avd./morten ØP 3,4 årlig ikke avklart Vatne/Dybingen småhus Morten K , Bsak 91/17 anbudkonk. 5,00 5 Saken sendt tilbake av Bystyret Kleivane småhus Morten K , Bsak 48/17 anbudkonk. 5,2 5, Tun Helgeland småhus Morten Carport 11 biler Lura boas Ingunn Epcon AS ØP Prosjektering ,9 0,9 Klage sendt til byggesak uke 10, avventer svar Nye sykehjemsplasser utv./jarle ØP , Lura bo- og aktivitetssenter - ombygging av stue og kjøkken, Lura 1 Ingunn Epcon AS Rammeavt. K0/K Byggefase 2017 mar jul.17 0,6 Tas i sammenheng med tiltak i tiltakspakken Lura BOAS leil 0204, bygges om til å inneh. skyllerom og personalbase Ingunn Epcon as Rammeavt. K0/K Byggefase 2017 jul.17 okt.17 okt.17 1,5 K0 legges fram for styrebehandling i april Prosjektering endringer ift bruk av bygningsmassen Åse BOAS utv.avd. ØP , Ombygging Lutsiveien psykiatrisk bolig Ingunn Kultur og byutvikling Langgata 76 - utskiftning av tak, utvendig rehabilitering John ØP reg./forprosj ,5 Teknisk Nytt produksjonskjøkken Vatne Ingunn Epcon AS Delte entr. K Byggefase jun.17 sep.17 43,0 43, Sandnes idrettspark, Giskehallen II Ingunn Epcon AS Delte entr. justert K Garantifase vår 15 Aug/des-16 sept.16/jan.17 89, Energisentralen - riskahallen Fridtjov K Byggefase kvart 16 feb.17 underprosjekt av pnr Høyland ungdomsskole, tilpasning etter ny svømmehall (prosjektering) utv.avd. ØP , Iglemyr svømme- og idrettshall John/Elin K , Bsak 47/17 reg./forprosj feb.18 feb.18 høst.19 høst ,0 253 ikke avklart Forventet kostnader tilsvarer P Giskehallen, rehab av svømmehallen Ingunn ØP , Kommune felles SEKF Nytt rådhus Jarle K2 Bsak 1/17 Byggefase ,5 406, Rådhustomt Jarle ØP Kontrakt , Parkering nytt rådhus utv./jarle ØP Frikjøpsavtale ,0 23 ikke avklart Nytt rådhus, detaljregulering Havneparken Jarle ØP Regulering ,0 1,5 Detaljert utendørsplan - ferdigstilles jan/feb Ny brannstasjon - detaljregulering Ingunn K ferdigstilt 2014 feb Brannvesenet Sør-rogaland IKS-Ny brannstasjon Ingunn Epcon AS Totalentr. K2 Garantifase mai.15 mai.15 feb.17 mar.17 Overtakelse fastsatt til 10. mars Felles øyeblikkelig hjelp Ingunn Totalentr. K2 Garantifase 2359,9 mai.15 mai.15 feb.17 mar ,5 520, Ny Hovedbrannstasjon Ingunn Totalentr. K2 Garantifase 9994,1 mai.15 mai.15 feb.17 mar Ambulansentral Ingunn Totalentr. K2 Garantifase 632 mai.15 mai.15 feb.17 mar.17 0 Eiendom Skeienetunet rehabilitering (representasjonsbolig) Rolf ØP Prosjektering des kv.17 5,85 5, Avklaringer pågår med potensiell leietager, revidering budsjett Universell utforming utv.avd./elin Periodisk bev. anbudskonkurranse løpende 2 årlig 0 Pågår, Kartlegging skoler i sluttfase. Oppstart barnehager og Boas Radon Gro ØP Forprosjekt Alle skoler og barnehager måles nå Regulering Vagleleiren, Vatneleiren, gamle Figgjo skole, gamle Vatne skole, Riskatun, gamle brannstasjon ØP * Kvadratmeterkostnader beregnet ut fra bruttoareal. Beregnet ut fra kostnader knyttet til byggeriet inkl. grunnarbeidene, eksl. tomtekostnader. eks. mva, eks inventar ** Kvadratmeterkostnader bygger på tomtekostnader inkl. regulering og kostnader knyttet til utbyggingsavtale

2 Grp. Prosjekt Prosjektnr Navn Ansvarlig Eksterne PL Anskaffelse Godkjenning Saksnr Fase Forv ferdig Forv ferdig inkl. mva type fremdrift kostnader mnd/år mnd / år mnd/år mnd / år mill kr Ja Nei Ja Nei Oppvekst skole Skoler, utendørsanlegg Byggansvarlig 3 årlig årlig uteområde Ganddal skole Buster avrop underprosjekt forprosjekt vinter Buggeland skole, uteområde Christian minikonkurranse - knunderprosjekt prosjektering Hommersåk skole, uteområde Christian underprosjekt prosjektering Uteområde Øygard skole Christian underprosjekt byggefase Uteområde Stangeland skole Buster underprosjekt Uteområde Trones skole Buster underprosjekt Figgjo Christian underprosjekt Smeaheia Buster underprosjekt Lundehaugen Christian underprosjekt Trones Nord Buster underprosjekt Ganddal Christian utgår 2017 Hana skole Ingvar omdisp fra Ganddal Iglemyr Ingvar underprosjekt må bestilles per skvennebenk - Skoler felles Byggansvarlig underprosjekt garantifase mai må bestilles per sksykkeparkering - Skoler felles Byggansvarlig underprosjekt Austrått skole, utskiftning og oppgradering av vent.anl. på taket Fridtjov ekstern utlysning K byggefase 2016 aug jun prosjekt Maudland skole, varmtvann/varmeanlegg Leif Arne Rammeavt/anbudskoK avslutningsfase 2016 jul kvartal ,5 prosjekt Rehabilitering skoler Byggansvarlig K årlig årlig rehab Kyrkjevollen skole Christian byggdrift underprosjekt rehab Maudland skole Christian anbudskonkurranse underprosjekt garantifase 2016 våren , rehab Smeaheia skole Buster byggdrift underprosjekt Utgått Ganddal Christian Øygard Ingvar Høle Ingvar Austrått skole Ingvar Trones sør + gymsal Buster Lundehaugen Christian Hana skole Ingvar Iglemyr Ingvar Porsholen Buster 2017 Oppvekst barn og unge Utendørsanlegg, barnehager Byggansvarlig 1 årlig årlig uteområde Rissebærstraen bhg Buster bydrift K prosjektering , uteområde Brueland bhg Ingvar bydrift underprosjekt byggefase kvart 17 0, Figgjo Christian K Vatne Ingvar K Mykleberget Buster K Hommersåk Ingvar K Jønningheia Buster K Stangeland Christian K Rehabilitering barnehage Byggansvarlig K årlig årlig rehab Austrått bhg Fridtjov underprosjekt byggefase , rehab Gravarslia bhg Ingvar Rammeavtale underprosjekt utgått rehab Hana bhg Gro underprosjekt prosjektering , rehab Brueland bhg Ingvar/Christian Rammeavtale underprosjekt byggefase kvart rehab Sandvedhaugen bhg Ingvar/Christian Rammeavtale underprosjekt Byggefase 2016 jun kvart 17 0, Austrått bhg Ingvar Sandved bhg Christian Figgjo Christian Ganddal Christian Hommersåk Ingvar Riska Ingvar Myklaberget Buster Jønningheia Buster Porsholen Buster Levekår Rehabilitering av kommunale boliger, 24 per år Jan Rammeavtale K årlig årlig Riska BOAS, rehabilitering ventlasjonsanlegget LAA K garantifase 2014 sep mar prosjekt Rehabilitering omsorgsbygg Byggansvarlig K årlig årlig rehab Austrått BOAS Ingvar Rammeavtale K ,64-17Byggefase kvart 17 2, rehab Lura BOAS Buster K prosjektering kvart 17 2, rehab Rovik BOAS Ingvar Rammeavt./miniko K ,64-17garantifase kvart 17 1, rehab Åse BOAS Ingvar Rammeavt./miniko K ,64-17byggefase 2016 nov kvart 17 4,1

3 Grp. Prosjekt Prosjektnr Navn Ansvarlig Eksterne PL Anskaffelse Godkjenning Saksnr Fase Forv ferdig Forv ferdig inkl. mva type rehab Trones serviceleiligheter Buster Rammeavt./miniko K ,64-17garantifase , rehab Lunde BOAS og serviceleiligheter Christian K ,7 Kultur og byutvikling Rehabilitering kulturbygg Byggansvarlig K ,2 årlig årlig rehab Thranegården Ingvar K forprosjekt , Rehab Lura bydelshus Buster K Rehab Skeiene Eldresenter Christian K Sandnes kulturhus, skifte av gulv i liten sal Buster ØP kvartal.17 0,58 prosjekt Teknisk Branntekniske tiltak i idrettsbygg Tone ØP 1,1 prosjekt Brannteknisk Austrått idretshall Tone Brannteknisk Lura idretshall Tone Rehab Idrett Byggansvarlig ØP,8 årlig årlig Rehab Lurahallen Buster Rehab Austråthallen Ingvar Kommune felles Eiendom Miljøtiltak, kommunale bygg Thorleif/Fridtjov ekstern utlysning K ,3 årlig årlig Miljø Smeaheie skole Thorleif underprosjekt utgår Miljø Riska ungdomskole Fridtjov underprosjekt byggefase jul.17 1, Miljø Hommersåk skole Fridtjov underprosjekt garantifase , Miljø Kyrkevollen skole Fridtjov underprosjekt prosjektering , Miljø Lura boas utgår, en del av ENØK, utfasing av oljekjel Leif Arne ØP byggefase 1,5 årlig 2016/ ENØK, utfasing av oljekjel Lura skole Thorleif K garantifase ENØK, utfasing av oljekjel Stangeland skole Thorleif K , ENØK, utfasing av oljekjel Giske U.skole Thorleif K , ENØK, solvarmeenergi Fridtjov ekstern utlysning K anbudskonk. 1.kvartal kvartal kvartal ,5 prosjekt Enova program energibesparende tiltak i skolebygg for reduksjon av energibfridtjov ekstern utlysning K Prosjek./byggef aug prosjekt Enova Giske ungd.skole Fridtjov underprosjekt garantifase Enova Sviland skole Fridtjov underprosjekt prosjektering Enova Trones skole Fridtjov underprosjekt Garantifase Enova Lura skole Fridtjov underprosjekt Garantifase Enova Lurahammeren skole Fridtjov underprosjekt Garantifase Enova Porsholen skole Fridtjov underprosjekt Garantifase Enova Stangeland skole Fridtjov underprosjekt Garantifase Enova Sørbø skole Fridtjov underprosjekt prosjektering Enova Øygard skole Fridtjov underprosjekt byggefase Enova Buggeland skole Fridtjov underprosjekt Prosjek./byggef Enova Hana skole Fridtjov underprosjekt Prosjek./byggef Enova Austrått skole Fridtjov underprosjekt byggefase jun Enova Kyrkjevollen skole Fridtjov underprosjekt byggefase Enova Sandved skole Fridtjov underprosjekt prosjektering Enova Maudland skole Fridtjov underprosjekt byggefase jul Enova Smeaheia skole Fridtjov underprosjekt garantifase des Enova Bogafjell skole Fridtjov Enova Høyland ungdomskole Fridtjov ITV-anlegg (kameraovervåking) Leif Arne Rammeavtale ØP forprosjekt årlig årlig 2017 ITV Smeaheia skole Leif Arne K , ITV Maudland skole Leif Arne K , ITV Lura skole Leif Arne K , ITV Lurahammaren u.skole Leif Arne K , ITV Bogafjell skole Leif Arne K , Universell utforming Buster K anbudskonkurranse løpende 2 årlig Innemiljø i øvrige kommunale bygg,oppgradering Thorleif K årlig 5 årlig årlig upr Inneklima tiltak ved Sandved skole Leif Arne K2 garantifase apr Inneklima Byhagen boas Thorleif K , Inneklima Stangeland skole Thorleif K , Felles varmeløsning, føringsveier, Vatne driftsstasjon Leif Arne underprosjekt byggefase kvartal Radontiltak i bygg med for høye Bq verdier Martin Larsen ØP Prosjek./byggef prosjekt Radontiltak i bygg med for høye Bq verdier Stein underprosjekt garantifase Radon Høle barne- og ungd.skole Stein underprosjekt garantifase Radon Riska ungd.skole Stein underprosjekt garantifase Radon Smeaheie skole Stein underprosjekt garantifase Radon Hommersåk skole bygg B Stein underprosjekt garantifase Radon Trones skole Stein underprosjekt garantifase fremdrift kostnader

4 Grp. Prosjekt Prosjektnr Navn Ansvarlig Eksterne PL Anskaffelse Godkjenning Saksnr Fase Forv ferdig Forv ferdig inkl. mva type Radon Torger Carlsens gate Stein underprosjekt garantifase Radon Agneveien Stein underprosjekt garantifase Radon gj.gang unt. Off Stein underprosjekt garantifase Radon gj.gang unt. Off Stein underprosjekt garantifase Radon gj.gang unt. Off Stein underprosjekt garantifase upr radon administrasjon Stein garantifase Omlegging intern kommunikasjon for tekniske styresystemer Leif Arne ØP unntatt byggefase ,3 årlig årlig Adgangskontroll anlegg Thorleif ØP unntatt,95 årlig årlig Adgangskontroll Sandved skole Leif Arne upr byggefase 2017 jun.17 0, Adgangskontroll Smeaheia skole , Adgangskontroll Sviland skole Oppgradering av varmeanlegg i kommunale formålsbygg Leif Arne ØP unntatt byggefase,2 årlig årlig 2017 Oppgrad. v.anlegg Øygård skole Leif Arne 2017 Oppgrad. v.anlegg Trones bhg Leif Arne 2017 Oppgrad. v.anlegg Jønningheia bhg Leif Arne Branntekniske tiltak i barnehager Tone Rammeavtale ØP avslutningsfase jul.17 3,5 prosjekt Tone Rammeavtale ØP garantifase , Branntekniske tiltak i helsebygg Tone Rammeavtale ØP ,6 prosjekt Branntek Austrått BOAS Tone underprosjekt avslutningsfase 3.kv kvartal Branntek Riska BOAS Tone underprosjekt byggefase 3.kv kvartal Kartlegging Tone underprosjekt K ny Branntek Trones BOAS Tone underprosjekt K garanitfase kv kv , Branntek Lunde BOAS Tone underprosjekt K garanitfase kv kv , Branntek Lura BOAS Tone K Branntek Rovik BOAS Tone K Branntek Serviceleiligheter Tone K Branntekniske tiltak i skoler Tone Rammeavtale ØP prosjekt Branntek Giske U.skole Tone K Branntek Høyland U.skole Tone K Branntek Stangeland Tone K Branntek Trones skole Tone K Branntekniske tiltak i ikulturbygg Tone ØP ,9 prosjekt Branntek Skeianetunet eldresenter Tone ØP Branntek Fogdahuset Tone ØP Nedgravde avfallscontainere Tone Ivar ØP,7årlig årlig Nedgr avfall Ganddal skole Tone Nedgr avfall Trones skole Tone Nedgr avfall Porsholen skole og barnehage Tone Nedgr avfall Sandved skole og barnehage Tone Branntekniske tiltak i diverse bygg Tone Rammeavtale K prosjektering ,8 prosjekt Brannsikringstiltak i kommunale boliger Rammeavtale/ Tone minikonk. - Ivar K prosjektering/bygg prosjekt Overgang ny server sd-anlegg Leif Arne rammeavtale Bsak 59/16 garantifase mar kvartal ,2 prosjekt SK SK Branntekniske utbedringer Tone Ivar ØP garantifase des.13 nov.16 10,25 prosjekt Programvare og programmering fagservere i kommunens formålsbygg Leif Arne 0,95 prosjekt 2017 Programvare Lunde boas Leif Arne , Programvare Lura boas Leif Arne , Lyse fjernvarme tilkobling kommunale bygg Leif Arne ,5 prosjekt 2017 Smeaheia skole Leif Arne , Giske u skole Leif Arne , Giskehallen 1 +2 Leif Arne , Stadion bygg- Leif Arne , Trones nord Leif Arne , Trones Sør Leif Arne , Trones Sør gymsal Leif Arne Trones boas Leif Arne , Lura Boas Leif Arne , Alarmoverføring og heisalarm anlegg Leif Arne,2 årlig årlig Lura BOAS - ventilasjon, vannbåren varme og SD anlegg Fridtjov K prosjektering ,55 fremdrift kostnader

5 Prosjekt tatt i bruk Føreløpig Prosjektnr Navn Ansvarlig Mindre/Mer byggeregnskap Vedtak tatt i bruk 15 mnd internt utgift saksnr Frist Lunde bo og aktivitetssenter, inneklima tiltak TN SEKF sak feb.16 mai.17 legges fram egen sak Rovik bo- og aktivitetssenter, inneklima tiltak TN SEKF sak feb.16 mai.17 legges fram egen sak Sandved skole, utvidelse JA SEKF sak feb.16 mai Giske u skole, utvidelse MB SEKF sak mai.16 aug Hommersåk skole, utvidelse MB SEKF sak mai.16 aug Boligtiltak med inntil 20 (17) boenheter -Welhavens vei JA SEKF sak mai.16 aug Lura BOAS ombygging medisinrom og kontor RÅ ØP 2016 sep.16 des Hana barnehage, regulering og uteområde EV SEKF K og Bsak 59/16 sep.16 des Barnehage i gamle kulturskolebygget med 6-7 grupper GF Bsak 83/15 aug.16 nov Vitenfabrikken II GF SEKF sak okt.16 jan.18 ses i sammend med SK Utskifting/reparasjoner Varatun psykiatriske senter JH SEKF des.16 mar Trones BOAS, nytt ventilasjonsanlegg FH SEKF sak des.16? mar Årsvollveien, 3 boenheter MB jan.17 apr.18 RÅ ses i sammen med OG Rundeskogen BOAS BS 143/13 feb.17 mai Riskahallen, rehabilitering IOB SEKF K jan.17 apr SK ENØK-EOS- system - Øvrige bygg TN ØP 2012 feb.17 mai SK ENØK, SD anlegg skolebygg (sentral driftsovervåkning) TN ØP 2012 feb.17 mai SK ENØK, SD anlegg barnehager TN ØP 2012 feb.17 mai Ombygging forlegning II i Vagleleiren PM fond feb.17 mai Stangeland skole, 4 nye grupper RÅ K2 mar.17 jun.18 møblering pågår Varmeanlegg Vatne driftsstasjon TN K2 mar.17 jun Branntekniske barnehage TS ØP 2015 mar.17 jun SK ENØK, fornybar energi - Iglemyr, Høle, Trones LAA/TN ØP Høle, Trones mar.17 jun SK ENØK, fornybar energi - Iglemyr, Høle, Trones LAA/TN SEKF K2 Iglemyr mar.17 jun.18 Enova Tilskudd Kino Kino Branntekniske tiltak i Giskehallen NB: tallene er ikke endelig, noe gjenstående arbeid i de fleste prosjektene Rullering prosjekter som avlegges for ENØK, tiltak kommunale bygg 2014 og 2015 i sammen TN mars/april.17 legges fram egen sak Rullering prosjekter som avlegges for Skoler, utendørsanlegg CE/BS mars/april Utendørsanlegg, barnehager IH mars/april Miljøtiltak, kommunale bygg 2016 TN mars/april Miljøtiltak, utfasing av oljekjel 2016 TN mars/april ITV-anlegg (kameraovervåkning) 2016 TN mars/april Boligsosial handlingsplan, kjøp av 20 boenheter per år, 2016 Sheryl D mars/april.18 Forenkelte avlegging Regnskap ENØK, utfasing av oljekjel2014 og 2015 i sammen overforbruk ble finansiert på 2014 årsoppgjøret. Prosjektet var stopped i 2015 pga overforbruk i Startet opp på nytt i 201

6 inkl avset. Prosjektnr Navn Ansvarlig Byggeregn. Mindre/Mer Avlagt Saksnr Avsettning SK SEKF Totalt budsjett Status internt tusen kr tusen kr utgift tusen kr SEKF tusen kr Byggeregnskap Byggeregnskap Sørbø II, ny barnehage med 5 avd. JH okt Videreføres, arbeid ikke ferdig Gjenstående arbeid Hana gamle skole bruk til bhg GF 2013 pågår Riska u-skole rehab/ombygg JH Videreføres, arbeid ikke ferdig Iglemyr skole, trinn 3 RÅ nov pågår Sørbø skole byggetrinn CE mar pågår Høle barnehage JH mai Videreføres, arbeid ikke ferdig Sørbø - Ny barnehage med 6 avdelinger JH nov Videreføres, arbeid ikke ferdig Kanalgata, boliger for vanskeligstilte JH mai pågår / /30017 Ganddal skole, utvidelse, flerbrukshall, uteareal OT nov pågår /30001 Bogafjell skole, tilpasning til ren barneskole RÅ des pågår /21002 Kleivane, nytt botilbud for funksjonshemmede IB mai kommer 1 faktura ila /26001 Riska BOAS med 29 nye omsorgsplasser MB des pågår /60001 Bogafjellhallen OT nov pågår

Boliger til flyktninger, 4-5 boenheter per år utv.avd. Periodisk bev. løpende

Boliger til flyktninger, 4-5 boenheter per år utv.avd. Periodisk bev. løpende Forv Forventet kostn. Kostnad kvm Tomtekostnader Prosjektnr Navn Ansvarlig Ansvarlig Anskaffelse Godkjenning Saksnr. Fase Areal, m2 ferdig Forv ferdig inkl. mva inkl. mva eks. mva* eks. mva** fremdrift

Detaljer

Planlagt ferdig Forv ferdig. Planlagt byggestart. Forv byggestart. Bevilgning. Avvik

Planlagt ferdig Forv ferdig. Planlagt byggestart. Forv byggestart. Bevilgning. Avvik entet kostn. Kostnad kvm Tomte eks. Prosjektnr Navn Ansvarlig Ansvarlig Anskaffelse Godkjenning Saksnr. Fase Areal, m2 inkl. mva inkl. mva eks. mva* mva** fremdrift Merknader internt eksternt BTA mnd/år

Detaljer

35006 Kleivane, ny 10 avd barnehage Gro K Byggefase 2300 mar.16 mar.16 mai.17 mai.17 87,5 87,

35006 Kleivane, ny 10 avd barnehage Gro K Byggefase 2300 mar.16 mar.16 mai.17 mai.17 87,5 87, Forv Forventet kostn. Kostnad kvm Tomtekostnader eks. Prosjektnr Navn Ansvarlig Ansvarlig Anskaffelse Godkjenning Saksnr. Fase Areal, m2 ferdig Forv ferdig eks. mva* mva** fremdrift kostnader Merknader

Detaljer

STATUS BYGGEPROSJEKTER FEBRUAR 2015:

STATUS BYGGEPROSJEKTER FEBRUAR 2015: Arkivsak-dok. 15-15 Saksbehandler: Ingunn O. Bjerkelo Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 2. mars 2015 STATUS BYGGEPROSJEKTER FEBRUAR 2015: Saken gjelder: I denne saken legges frem status

Detaljer

MØTETYPE MØTE NR.: DATO: STED: MØTELEDER: MØTEREFERENT: SAKSNR: ARKIVKODE: Torunn S. Nilsen (rådmannens representant) Torbjørn Sterri (daglig leder)

MØTETYPE MØTE NR.: DATO: STED: MØTELEDER: MØTEREFERENT: SAKSNR: ARKIVKODE: Torunn S. Nilsen (rådmannens representant) Torbjørn Sterri (daglig leder) Sandnes Eiendomsselskap KF STYREPROTOKOLL Til stede: Stanley Wirak, leder Kåre-Ludwig Jørgensen Arne Norheim Wenche Ekholt Bjelland Gro Fløysvik MØTETYPE MØTE NR.: DATO: STED: MØTELEDER: MØTEREFERENT:

Detaljer

2.4 Budsjettskjema 2B, investeringsprosjekter

2.4 Budsjettskjema 2B, investeringsprosjekter 2.4 Budsjettskjema 2B, investeringsprosjekter Nr Prosjekt Tiltak Oppvekst skole 1 4231299 Ganddal skole, nye plasser og rehabilitering 90 975 71 000 19 975 Bogafjell skole, tilpasning til ren 2 4231499

Detaljer

2.4 Budsjettskjema 2B, investeringsprosjekter

2.4 Budsjettskjema 2B, investeringsprosjekter 2.4 Budsjettskjema 2B, investeringsprosjekter BSAK 210/11 INVESTERINGSTILTAK 2012-2015 SKOLER TUSEN KRONER 1 4231299 Ganddal skole, nye plasser og rehabilitering. 90 000 28 000 43 000 19 000 2 4231499

Detaljer

I denne saken legges frem status på byggeprosjekter vedtatt gjennom økonomiplan og oppdrag gitt av rådmannen.

I denne saken legges frem status på byggeprosjekter vedtatt gjennom økonomiplan og oppdrag gitt av rådmannen. Arkivsak-dok. Saksbehandler: Ingunn O. Bjerkelo Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 05.01.2015 Status byggeprosjekter desember 2014: Saken gjelder: I denne saken legges frem status på byggeprosjekter

Detaljer

Sandnes Kommune Skolebehovsplan

Sandnes Kommune Skolebehovsplan Sandnes Kommune Skolebehovsplan 2016-2019 2015 2 Innhold Skolebehovsplanen - et plandokument i Sandnes kommune s.4 Anbefalinger om tiltak i kommende økonomiplan s.4 Begreper - skoletyper og skolestørrelser

Detaljer

Rådmannens forslag til økonomiplan 2015-2018

Rådmannens forslag til økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag til økonomiplan 2015-2018 Agenda Den økonomiske situasjonen Forutsetninger og økonomiske rammebetingelser Driftsbudsjett 2015-2018 Investeringsbudsjett 2015-2018 Risiko og usikkerhet

Detaljer

Økonomiplan

Økonomiplan Økonomiplan 2018-2021 Sandnesøkonomien - karakteristika Sandnesøkonomien sammenligning med de 10 største kommunene for regnskapsåret 2016 http://asss.no/ Lave inntekter Relativt lav ressursbruk Forbedret

Detaljer

Sandnes Kommune Skolebyggprogram 2014-2017

Sandnes Kommune Skolebyggprogram 2014-2017 Sandnes Kommune Skolebyggprogram 2014-2017 2013 2 Skolebyggprogram 2014-2017 Skolebyggprogrammet - et plandokument i Sandnes kommune Skolebyggprogrammet er kommunens styringsverktøy for planlegging av

Detaljer

Kommentarer til budsjettvedtak for byggeprosjekt i økonomiplan for Sandnes kommune 2015-2018

Kommentarer til budsjettvedtak for byggeprosjekt i økonomiplan for Sandnes kommune 2015-2018 Kommentarer til budsjettvedtak for byggeprosjekt i økonomiplan for Sandnes kommune 2015-2018 Generelt: Korte byggetider kan medføre økte byggekostnader. Prosjekter som framskyndes og gir kortere byggetider

Detaljer

DISPOSISJONSFOND OG BUNDNE FOND PR NOV 2009

DISPOSISJONSFOND OG BUNDNE FOND PR NOV 2009 DISPOSISJONSFOND OG BUNDNE FOND PR NOV 2009 Regnskap 2009 Regnskap 2008 Kommentar Disposisjonsfond 25701 Disposisjonsfond hk. 1.1 25701005 Bydelsutvalgene -147 565-147 565 25701020 Erstatningsordning barnevern

Detaljer

MØTETYPE MØTE NR.: DATO: STED: MØTELEDER: MØTEREFERENT: SAKSNR: ARKIVKODE:

MØTETYPE MØTE NR.: DATO: STED: MØTELEDER: MØTEREFERENT: SAKSNR: ARKIVKODE: Sandnes Eiendomsselskap KF STYREPROTOKOLL Til stede: MØTETYPE MØTE NR.: DATO: STED: MØTELEDER: MØTEREFERENT: SAKSNR: ARKIVKODE: Stanley Wirak, leder Arne Norheim Wenche Ekholt Bjelland Gro Fløysvik Heidi

Detaljer

Ingunn O Bjerkelo Sakene til

Ingunn O Bjerkelo Sakene til Sandnes Eiendomsselskap KF STYREPROTOKOLL MØTETYPE MØTE NR.: DATO: STED: MØTELEDER: MØTEREFERENT: SAKSNR: ARKIVKODE: Styreprotokoll Styremøte SEKF 10 20.12.2016 Sandnes, Vågsgt 20 B Endre Skjørestad Torbjørn

Detaljer

Rådmannens forslag til økonomiplan

Rådmannens forslag til økonomiplan Rådmannens forslag til økonomiplan 2016-2019 Offensiv økonomiplan 2016-2019 Få nye tiltak Store investeringer Betydelige reduksjoner Midler til innovasjon videreført Økt satsning på boligsosialt arbeid

Detaljer

Sandnes Eiendomsselskap KF eier en tomt på Riska i Hommersåk, hvor de ønsker en vurdering på fremtidig bruk og behov.

Sandnes Eiendomsselskap KF eier en tomt på Riska i Hommersåk, hvor de ønsker en vurdering på fremtidig bruk og behov. Oppdragsgiver: Oppdrag: 605802-10 Riskatun Dato: 10.11.2016 Skrevet av: Kjerlaug Marie Kuløy Kvalitetskontroll: Trygve Valen VURDERING AV RISKATUN INNHOLD Innledning... 1 1.1 Planstatus... 2 Eksisterende

Detaljer

Svar på spørsmål vedrørende Rådmannens forslag til Økonomiplan 2013-2016 notat nr 2

Svar på spørsmål vedrørende Rådmannens forslag til Økonomiplan 2013-2016 notat nr 2 Notat Arkivkode : Saksnr. : 201200161 Saksbeh. : Til : Gruppelederne i Sandnes bystyre Fra : Rådmannen Dato : 15. november 2012 Kopi : Rådmannens ledergruppe Svar på spørsmål vedrørende Rådmannens forslag

Detaljer

MØTETYPE MØTE NR.: DATO: STED: MØTELEDER: MØTEREFERENT: SAKSNR: ARKIVKODE: Torunn S. Nilsen (rådmannens representant) Torbjørn Sterri (daglig leder)

MØTETYPE MØTE NR.: DATO: STED: MØTELEDER: MØTEREFERENT: SAKSNR: ARKIVKODE: Torunn S. Nilsen (rådmannens representant) Torbjørn Sterri (daglig leder) Sandnes Eiendomsselskap KF STYREPROTOKOLL Til stede: MØTETYPE MØTE NR.: DATO: STED: MØTELEDER: MØTEREFERENT: SAKSNR: ARKIVKODE: Stanley Wirak, leder Kåre-Ludwig Jørgensen Arne Norheim Wenche Ekholt Bjelland

Detaljer

Rådmannens forslag til økonomiplan 2014-2017

Rådmannens forslag til økonomiplan 2014-2017 Rådmannens forslag til økonomiplan 2014-2017 Innhold Status 2013 Høy vekst, høyt investeringsnivå, økt tjenestevolum og behov for innsparinger Økonomiske rammebetingelser Investeringsbudsjett 2014-2017

Detaljer

Turnéplan: Du kan vaske do! 15/16

Turnéplan: Du kan vaske do! 15/16 Tor 10. sep. 2015 kl. 09:00 Aspervika skole Aspervika skole: trinn: 6, antall: 23 4329 SANDNES 51 97 37 10 Margrethe Hegheim margrethe.hegheim@sandnes.kommune.no 51973710 Tor 10. sep. 2015 kl. 10:00 Aspervika

Detaljer

MODIG ROMSLIG SUNN. Økonomiplan 2014-2017. Sandnes - i sentrum for framtiden. Vedtatt budsjett SANDNES KOMMUNE

MODIG ROMSLIG SUNN. Økonomiplan 2014-2017. Sandnes - i sentrum for framtiden. Vedtatt budsjett SANDNES KOMMUNE MODIG ROMSLIG SUNN Sandnes - i sentrum for framtiden Økonomiplan 2014-2017 Vedtatt budsjett SANDNES KOMMUNE Innledning Økonomiplan 2014-2017 består av: 1. Rådmannens forslag 2. Vedlegg 3. Vedtatt budsjett

Detaljer

BYGGEPROGRAM SMÅHUS 2 STK, UNDERPROSJEKT TIL BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN.

BYGGEPROGRAM SMÅHUS 2 STK, UNDERPROSJEKT TIL BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN. Arkivsak-dok. Saksbehandler: Morten Braut Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 05.01.2015 BYGGEPROGRAM SMÅHUS 2 STK, UNDERPROSJEKT TIL BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN. Saken gjelder: I Bystyrets

Detaljer

Følgeskriv til skolebyggprogram

Følgeskriv til skolebyggprogram Lura bydelsutvalg 06.06.11 sak 14/11 Bydelsutvalgene Samarbeidsutvalgene ved skolene Fagforeningene Følgeskriv til skolebyggprogram 2012-2015 Rådmannen sender med dette skolebyggprogrammet for 2012-2015

Detaljer

Turnéplan: Samtidsmusikk på Tou Scene - ein eventyrleg musikkfestival for born, V16

Turnéplan: Samtidsmusikk på Tou Scene - ein eventyrleg musikkfestival for born, V16 Turnéplan: Samtidsmusikk på - ein eventyrleg Soma skole: trinn: 1 7, antall: 56 Kontakt Soma skole: 51 33 68 60 Marit Anne Almås marit.anne.almas@sandnes.kommune.no Lervigsv 22, 4014 STAVANGER 51530595

Detaljer

innbyggere per

innbyggere per 75 298 innbyggere per 01.07.2016 1 045 født 4 940 innflyttet 391 døde 4 401 utflyttet Ung befolkning 28 % under 20 år Netto 1 193 endring fra 2015 til 2016 Menn 16% 6,9 % Medarbeider tilfredshet 5 656

Detaljer

Arealinnspill til kommuneplan foreløpige vurderinger

Arealinnspill til kommuneplan foreløpige vurderinger Arealinnspill til kommuneplan 2019-2034 foreløpige vurderinger Innhold 1. Figgjo gamle skole... 2 2. Ganddal skole... 3 3. Hommersåk Utvidelse av offentlig areal Trekanten... 4 4. Lunde området... 5 5.

Detaljer

Rådmannens forslag til økonomiplan 2013-2016

Rådmannens forslag til økonomiplan 2013-2016 Rådmannens forslag til økonomiplan 2013-2016 Innhold Status 2012 Økonomiske forhold i Sandnes sammenlignet med landet Økonomiske rammebetingelser Investeringsbudsjett 2013-2016 Driftsbudsjett 2013-2016

Detaljer

Frivillige lag og foreninger avtaler og bruk av kommunale bygg

Frivillige lag og foreninger avtaler og bruk av kommunale bygg Arkivsak-dok. 039-17 Saksbehandler: Grethe Svihus Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 07.03.2017 Frivillige lag og foreninger avtaler og bruk av kommunale bygg Bakgrunn for saken: I forbindelse

Detaljer

I sentrum for framtiden. En kortversjon

I sentrum for framtiden. En kortversjon I sentrum for framtiden romslig, modig og sunn Økonomiplan 2014-2017 En kortversjon Økonomiplanen bygger på vedtatt økonomiplan 2013-2016, og driftsnivå og tiltak fra denne planen er med få unntak videreført

Detaljer

Omsorgsdistriktene reduseres fra fem til fire med ny distrikts- og soneinndeling Endringene iverksettes fra mai 2016

Omsorgsdistriktene reduseres fra fem til fire med ny distrikts- og soneinndeling Endringene iverksettes fra mai 2016 1. Mandat Bystyret behandlet en sak om «Organisering av tjenester til mennesker med funksjonsnedsettelser» (sak 80/15) og i den forbindelse ble det gjort følgende vedtak: Omsorgsdistriktene reduseres fra

Detaljer

Behandlet av Møtedato Saknr 1 Utvalg for kultur og oppvekst 11.05.2015 27/15 2 Bystyret 19.05.2015 42/15

Behandlet av Møtedato Saknr 1 Utvalg for kultur og oppvekst 11.05.2015 27/15 2 Bystyret 19.05.2015 42/15 Arkivsak-dok. 15/03920 Arkivkode Saksbehandler Richard Olsen Behandlet av Møtedato Saknr 1 Utvalg for kultur og oppvekst 11.05.2015 27/15 2 Bystyret 19.05.2015 42/15 SAKSPROTOKOLL Framleggelse av Skolebehovsplan

Detaljer

Fremtidig bruk av Riskatun. Bakgrunn for saken: Saksopplysninger: Arkivsak-dok Sandnes Eiendomsselskap KF

Fremtidig bruk av Riskatun. Bakgrunn for saken: Saksopplysninger: Arkivsak-dok Sandnes Eiendomsselskap KF Arkivsak-dok. 107-17 Saksbehandler: Kristine N. Meinkøhn Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 15.06.2017 Fremtidig bruk av Riskatun Bakgrunn for saken: Sandnes kommune eier eiendommen Riskatun

Detaljer

Byggeregnskaper: Prosjekt 4209199 «Ny sentrumskole 1-10» (Lundehaugen Ungdomsskole) og Prosjekt 4413209, «2 stk 4 mannsboliger Sørbøhagane»

Byggeregnskaper: Prosjekt 4209199 «Ny sentrumskole 1-10» (Lundehaugen Ungdomsskole) og Prosjekt 4413209, «2 stk 4 mannsboliger Sørbøhagane» Arkivsak-dok. 79-14 Saksbehandler: Sheryl Doke Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 05.11.2014 Byggeregnskaper: Prosjekt 4209199 «Ny sentrumskole 1-10» (Lundehaugen Ungdomsskole) og Prosjekt

Detaljer

Forprosjekt energiprogram for Sandnes kommune

Forprosjekt energiprogram for Sandnes kommune Formannskapet 15.6.1 sak 95/1 vedlegg Forprosjekt energiprogram for Sandnes kommune smi energi & miljø as Prof. O. Hanssensvei 7A, 421 Stavanger Postboks 834, 468 Stavanger www.smigruppen.no e-post: post@smigruppen.no

Detaljer

ORIENTERING - STATUS PROSJEKTER, FORMANNSKAPET 5. MARS 2015

ORIENTERING - STATUS PROSJEKTER, FORMANNSKAPET 5. MARS 2015 ORIENTERING - STATUS PROSJEKTER, FORMANNSKAPET 5. MARS 2015 Innhold RANDABERG ARENA 2. etg... 2 TORSET BOFELLESSKAP, PÅBYGG... 3 NORDHEIÅ BOFELLESSKAP, PÅBYGG... 4 BARNEHAGE OG RESSURSSENTER I TARZANSKOGEN...

Detaljer

Ganddal bydelsutvalg 27.10.08 sak 25/08

Ganddal bydelsutvalg 27.10.08 sak 25/08 Side 1 av 5 Ganddal bydelsutvalg 27.10.08 sak 25/08 Fra: Spanne, Terje [Terje.Spanne@nov.com] Sendt: 30. september 2008 12:34 Til: Hei, bydelsekr Emne: FW: Ungdomskole - Ganddal Kan du kalle inn den som

Detaljer

SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode :201004275 : E:461. Møtedato Utvalgssaksnr. HAMU Administrasjonsutvalget 15.03.11 2/11.

SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode :201004275 : E:461. Møtedato Utvalgssaksnr. HAMU Administrasjonsutvalget 15.03.11 2/11. SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. :201004275 : E:461 : Rune Mangersnes Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr. HAMU 21.02.11 Administrasjonsutvalget 15.03.11 2/11 SYKEFRAVÆR I SANDNES

Detaljer

Regnskap Vedtatt budsjett 2012

Regnskap Vedtatt budsjett 2012 1.6 Vedtatte tiltak DRIFTSBUDSJETT Nr TEKST Regnskap 2011 Vedtatt budsjett 2012 Sentrale inntekter og utgifter 1 Formue- og inntektsskatt -1 683 219-1 793 000-1 961 000-2 030 000-2 097 000-2 156 000 2

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst Bystyret 06.09.2011 88/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst Bystyret 06.09.2011 88/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201103778 : E: 614 A20 &30 : Richard Olsen og Sidsel Haugen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 05.09.2011

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT BYGG PR

PROSJEKTRAPPORT BYGG PR PROSJEKTRAPPORT BYGG PR.1.2.2016 Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for levekår Utvalg for levekår Utvalg for teknikk og miljø Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Odd Maubach Arkivsaknr.:

Detaljer

I forbindelse med årsregnskap 2010, skal merforbruk hos resultatenhetene overføres til påfølgende år, jfr kommunens økonomireglement.

I forbindelse med årsregnskap 2010, skal merforbruk hos resultatenhetene overføres til påfølgende år, jfr kommunens økonomireglement. VEDLEGG 4 OVERFØRING AV MERFORBRUK I TIL BUDSJETTÅRET I forbindelse med årsregnskap, skal merforbruk hos resultatenhetene overføres til påfølgende år, jfr kommunens økonomireglement. 2.5.7 Ved et regnskapsmessig

Detaljer

Høringsbrev - Skolebyggprogram 2011-2014 og Kvalitetsplan for skoleanlegg

Høringsbrev - Skolebyggprogram 2011-2014 og Kvalitetsplan for skoleanlegg Ganddal bydelsutvalg 04.10.10 sak 31/10 Samarbeidsutvalg ved skolene, bydelsutvalg og fagforeninger Oppvekst skole Sandnes,31.08.2010 Deres ref: Vår ref: 201005224-1 Saksbehandler ROL Arkiv: E: 614 A20

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 10/10 Saksbeh. Monika Pedersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.02.2010 SAK 10/10 SKOGER SKOLE Innstilling til: Styret i Drammen

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT

PROSJEKTRAPPORT PROSJEKTRAPPORT 31.12.2014 Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår 28.01.2015 Utvalg for teknikk og miljø 29.01.2015 Saksbehandler: Odd Maubach Arkivsaknr.: 2013/8328-12

Detaljer

Rådmannens forslag til økonomiplan

Rådmannens forslag til økonomiplan Rådmannens forslag til økonomiplan 2012-2015 Innhold Sandnes i sentrum lokalt, nasjonalt og globalt Kommuneøkonomien er under vedvarende press Økonomiske rammebetingelser Driftsbudsjett 2012-2015 Investeringsbudsjett

Detaljer

Rapportering fra SK Eiendom KF til Økonomi- og administrasjonsutvalget

Rapportering fra SK Eiendom KF til Økonomi- og administrasjonsutvalget Rapportering fra SK Eiendom KF til Økonomi- og administrasjonsutvalget Uteområde Sennerud barnehage Riving Friggvegen 13 Fornyelse av Sørum sykehjem Byggeprosjekter i Sørum kommune pr. august 2011 Rapportering

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP ET SELSKAP I KONSERNET SANDNES KOMMUNE

SANDNES TOMTESELSKAP ET SELSKAP I KONSERNET SANDNES KOMMUNE SANDNES TOMTESELSKAP ET SELSKAP I KONSERNET SANDNES KOMMUNE Styrene i KFene NORD JÆREN Befolknings utviklingen i regionen frem til 2040 Innbyggere; + 100 000 Antall boliger; + 50 000 ØKONOMI Resultat

Detaljer

I økonomiplan 2015-2018, ble det avsatt midler til ny skole i Skaarlia. Det skal gi rom for 392 elever.

I økonomiplan 2015-2018, ble det avsatt midler til ny skole i Skaarlia. Det skal gi rom for 392 elever. Arkivsak-dok. 21-15 Saksbehandler: Morten Braut Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 2. mars 2015 BYGGEPROGRAM FOR NY B14 SKOLE I SKAARLIA Bakgrunn for saken: I økonomiplan 2015-2018, ble

Detaljer

Budsjett 03.11.14 Status Tiltak

Budsjett 03.11.14 Status Tiltak Budsjett 03.11.14 Status Tiltak Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Oppvekst og kultur Ansvarsområdet 2; 56 ulike ansvarsområder, fordelt

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF. Foreløpig

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF. Foreløpig DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 21/15 Saksbeh. Monika Pedersen Jour.nr 13/9587 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 23.03.2015 SAK 21/15: KONNERUD SKOLE, PROSJEKTRAPPORT Innstilling til:

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT 1. HALVÅR 2013

PROSJEKTRAPPORT 1. HALVÅR 2013 PROSJEKTRAPPORT 1. HALVÅR 2013 Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for teknikk og miljø Utvalg for oppvekst og levekår Saksbehandler: Odd Maubach Arkivsaknr.: 2013/8328-1 RÅDMANNENS INNSTILLING:

Detaljer

Prosjekter Investeringer 2016-2019. Ingrid Haagensli, Utbyggingssjef

Prosjekter Investeringer 2016-2019. Ingrid Haagensli, Utbyggingssjef Prosjekter Investeringer 2016-2019 Ingrid Haagensli, Utbyggingssjef Investeringer TK (hovedområder for Utbyggingsenheten) (Tall i MNOK inkl. mva) 2016 2017 2018 2019 Sum Skoler 265,5 417,5 319 501 1503

Detaljer

Byggebørsen Investeringsprogram Rune Kommedal, Eiendomssjef

Byggebørsen Investeringsprogram Rune Kommedal, Eiendomssjef Byggebørsen 2017 Investeringsprogram 2017-2020 Rune Kommedal, Eiendomssjef Investeringer 2017-2020 Samlet 5,03 mrd 1,52 mrd 2017 1,20 mrd 2018 1,23 mrd 2019 1,08 mrd 2020 Pågående prosjekter Ferdig i 2017

Detaljer

06.05.2008 06.05.2008 27.05.2008

06.05.2008 06.05.2008 27.05.2008 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 282195 : E: 4 &14 : Hilde Vikan Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet Administrasjonsutvalget Bystyret 6.5.28 6.5.28 27.5.28

Detaljer

MODUM KOMMUNE STATUS FOR KOMMUNALE FORMÅLSBYGG

MODUM KOMMUNE STATUS FOR KOMMUNALE FORMÅLSBYGG MODUM KOMMUNE STATUS FOR KOMMUNALE FORMÅLSBYGG 2011-2015 - 1 - Innhold 1 Innledning...3 2 Store verdier stort ansvar...4 3 Status for vedlikeholdet...7 4 Skoler...8 5 Barnehager...8 6 Helsebygg og helsesentre...9

Detaljer

Ikke solgte boliger / frist gått ut

Ikke solgte boliger / frist gått ut Ikke solgte boliger / frist gått ut Boliger ved Sandnes-kontoret: Ref. 020-01-055/14 Ståle Kyllingtadvei 6C 4-roms leil. i 1 etg. Bra ca. 106 kvm. Prisantydning kr 2 850 000,-. Andel gjeld pr. 31.12.2013

Detaljer

Arbeiderpartiet 732 29,34. Sosialistisk Venstreparti 46 1,84. Rødt 19 0,76. Fremskrittspartiet 742 29,74. Høyre 334 13,39

Arbeiderpartiet 732 29,34. Sosialistisk Venstreparti 46 1,84. Rødt 19 0,76. Fremskrittspartiet 742 29,74. Høyre 334 13,39 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 205 Kretsrapport valglokale - Kommunestyrevalget 205 Rogaland fylke 02 Sandnes kommune Riska Arbeiderpartiet 732 29,34 Sosialistisk Venstreparti 46,84 Rødt 9 0,76 Fremskrittspartiet

Detaljer

Saksbehandler: Arne Egge Saksnr.: 16/

Saksbehandler: Arne Egge Saksnr.: 16/ Sjøskogen skole - Redegjørelse modulløsning Saksbehandler: Arne Egge Saksnr.: 16/00143-18 Behandlingsrekkefølge Møtedato Plan- og byggekomiteen 15.02.2017 Rådmannens innstilling: 1. Plan og byggekomiteen

Detaljer

8.3.8 Lura s Malmheim og Soma s.19

8.3.8 Lura s Malmheim og Soma s.19 Barnehagebehovsplanen 218-221 Innhold: 1. Involvering s.3 2. Lovgrunnlaget og vedtak fattet av bystyret s.3 3. Barn som hadde barnehageplass i Sandnes ved årsmeldingstidspunktet s.4 15.desember 216 4.

Detaljer

: 200802183 : E: 145 C20 : Ingjerd Bratterud ÅRSPROGRAM 2009 FOR PARK OG IDRETT - FORSLAG TIL PRIORITERING AV INVESTERINGSMIDLER

: 200802183 : E: 145 C20 : Ingjerd Bratterud ÅRSPROGRAM 2009 FOR PARK OG IDRETT - FORSLAG TIL PRIORITERING AV INVESTERINGSMIDLER SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200802183 : E: 145 C20 : Ingjerd Bratterud Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker 25.03.2009 11/09 ÅRSPROGRAM 2009

Detaljer

NR TEKST 2011 2012 2013 2014. 2 Skatt samlet -1 617 000-1 657 000-1 699 000-1 741 000

NR TEKST 2011 2012 2013 2014. 2 Skatt samlet -1 617 000-1 657 000-1 699 000-1 741 000 1.6 Vedtatte tiltak BSAK 145/10, 146/10, 147/10 OG 148/10 NR TEKST 2011 2012 2013 2014 1 Sentrale inntekter 2 Skatt samlet -1 617 000-1 657 000-1 699 000-1 741 000 3 Statlige rammeoverføringer -1 023 000-1

Detaljer

SKOLEBYGG - ULIKE UTBYGGINGSMODELLER

SKOLEBYGG - ULIKE UTBYGGINGSMODELLER SKOLEBYGG - ULIKE UTBYGGINGSMODELLER August 2014 Sammenstilling av ulike modeller Alle kostnader i mill. kr. Inkl mva eks mva eks mva eks mva Leie i Økt Evt fradrag Evt. Red. Vedlikeh. ALT Vestsiden u

Detaljer

Utbyggingsplan 2013-2017. - Stavangers utbyggingspolitikk. Boliger for fremtiden, 12. 13. februar 2014

Utbyggingsplan 2013-2017. - Stavangers utbyggingspolitikk. Boliger for fremtiden, 12. 13. februar 2014 Boliger for fremtiden, 12. 13. februar 2014 Utbyggingsplan 2013-2017 - Stavangers utbyggingspolitikk Grete Kvinnesland Prosjektsjef, utbygging, Stavanger kommune Hva jeg skal snakke om Hvordan er utbyggingspolitikken

Detaljer

TRONES OG SENTRUM BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE ONSDAG 8. DESEMBER 2010 KL PÅ VARATUN GÅRD

TRONES OG SENTRUM BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE ONSDAG 8. DESEMBER 2010 KL PÅ VARATUN GÅRD Trones og sentrum bydelsutvalg Møte nr. 7/2010 TRONES OG SENTRUM BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE ONSDAG 8. DESEMBER 2010 KL. 18.00 PÅ VARATUN GÅRD SAKLISTE Innledningsvis vil representant fra Sandnes politistasjon

Detaljer

Prosjekt 101: Utbedring Frøystad og rehabilitering Roa vdg skole (nye Lunner ungdomsskole)

Prosjekt 101: Utbedring Frøystad og rehabilitering Roa vdg skole (nye Lunner ungdomsskole) Eiendom og Infrastruktur Vedlegg til: Prosjekt 101: Utbedring Frøystad og rehabilitering Roa vdg skole (nye Lunner ungdomsskole) Samlehefte for alternativene, vedlegg 1 5 og bakgrunn for de økonomiske

Detaljer

Det ble sist rapportert med regnskap pr til utvalgene i februar 2016.

Det ble sist rapportert med regnskap pr til utvalgene i februar 2016. Prosjektrapport og budsjettjusteringer bygg pr 25.4.2016 Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for levekår Utvalg for oppvekst Utvalg for teknikk og miljø Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler:

Detaljer

10/15 Årsberetning 2014 STYRETS ÅRSBERETNING

10/15 Årsberetning 2014 STYRETS ÅRSBERETNING 10/15 Årsberetning 2014 2014 STYRETS ÅRSBERETNING Innhold 1. FORMÅL OG OPPGAVER... 3 2. STYRE OG ADMINISTRASJON... 4 3. ARBEIDSMILJØ OG YTRE MILJØ... 4 4. AKTIVITETER I 2014... 5 5. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

Avslutning av byggesaker 2014

Avslutning av byggesaker 2014 Saknr. 15/9567-1 Saksbehandler: Per Kr. Ljødal Avslutning av byggesaker 2014 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: 1. Fylkestinget godkjenner

Detaljer

Rådmannens innstilling Vedlikeholds-, og investeringsplan for kommunal bygningsmasse - Plan for HMS for 2012, tas til orientering.

Rådmannens innstilling Vedlikeholds-, og investeringsplan for kommunal bygningsmasse - Plan for HMS for 2012, tas til orientering. Overhalla kommune Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2007/9961-29 Saksbehandler: Åse Ferstad Saksframlegg Vedlikeholds-, og investeringsplan for kommunal bygningsmasse år 2012. Plan for HMS. Utvalg

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF. Foreløpig

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF. Foreløpig DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 35/14 Saksbeh. Monika Pedersen Jour.nr 13/9587 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 26.05.2014 SAK 35/14: KONNERUD SKOLE, PROSJEKTRAPPORT Innstilling til:

Detaljer

Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF

Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF Arkivsak-dok. 127-17 Saksbehandler: Kristin Goa/Leif Arne Andreassen Behandles av: Møtedato: 27.09.2017 Sandnes Eiendomsselskap KF Energi rapportering pr. august 2017 Bakgrunn for saken: Styret ba i styremøte

Detaljer

Forslag til endringer i Økonomiplan 2014-2017 fra Frp, Ap, Sp, Sv og Pp (Alle tall i kr 1.000)

Forslag til endringer i Økonomiplan 2014-2017 fra Frp, Ap, Sp, Sv og Pp (Alle tall i kr 1.000) Forslag til endringer i Økonomiplan 2014-2017 fra Frp, Ap, Sp, Sv og Pp (Alle tall i kr 1.000) Prosjekt Nr. Tekst 2014 2015 2016 2017 Forsl. st. Vot. F Vot. B Oppvekst, skoler Avvikle skolefruktordningen

Detaljer

SLUTTREGNSKAP - INVESTERINGSPROSJEKTER BYGG

SLUTTREGNSKAP - INVESTERINGSPROSJEKTER BYGG STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 211 Arkivsaksnr: 2008/4266-1 Saksbehandler: Anne Røddesnes Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret SLUTTREGNSKAP - INVESTERINGSPROSJEKTER BYGG Rådmannens

Detaljer

MØTEINNKALLING Utvalg for miljø - næring, miljø og samferdsel

MØTEINNKALLING Utvalg for miljø - næring, miljø og samferdsel Klæbu kommune MØTEINNKALLING Utvalg for miljø - næring, miljø og samferdsel Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 15.03.2017 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

I sentrum for framtiden. romslig, modig og sunn. Økonomiplan En kortversjon

I sentrum for framtiden. romslig, modig og sunn. Økonomiplan En kortversjon I sentrum for framtiden romslig, modig og sunn Økonomiplan 2017-2020 En kortversjon Krevende økonomisk situasjon Sandnes kommune befinner seg i en krevende økonomisk situasjon. Innbyggernes ønsker og behov,

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 14/16 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 14/9586 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 14.03.2016 SAK 14/16: ØREN FLERBRUKSHALL, PROSJEKTRAPPORT Innstilling

Detaljer

Kommunedelplan for Sandnes sentrum Varsel om planoppstart og høring av planprogram.

Kommunedelplan for Sandnes sentrum Varsel om planoppstart og høring av planprogram. Kystverket Postboks 1502 6025 ÅLESUND Plan Sandnes, 08.03.2017 Deres ref: Vår ref: 17/05386-1 Saksbehandler: Ingrid Eide Arkivkode: Kommunedelplan for Sandnes sentrum 2018-2035. Varsel om planoppstart

Detaljer

ALLE PROSJEKTER 1988 2015 KRONOLOGISK

ALLE PROSJEKTER 1988 2015 KRONOLOGISK 109 Undervisningsbygg Oslo KF Øraker skole Ferdig 2015 nybygg, 3.000 m2 rehab. r Prosjektkostnad: 50 mill. +KU 105 Tjuvholmen Utvikling KS Hus 83 8.000 m2 Byggherrstyrte entrepriser Prosjektkostnad: 400

Detaljer

Har forståelse for at skolebyggprogram endres når økonomien endres, men etterlyser større forutsigbarhet.

Har forståelse for at skolebyggprogram endres når økonomien endres, men etterlyser større forutsigbarhet. Høringsuttalelser til Forslag til skolebyggprogram for Sandnes kommune 2011-2014 og Kvalitetsplan for skoleanleggene i Sandnes kommune. En skjematisk oversikt med rådmannens kommentarer. Høringsinstans

Detaljer

Prosentvis endring nov.11-nov.10 Boliger Mill kr Boliger Mill kr*) Boliger Mill kr Låneordninger

Prosentvis endring nov.11-nov.10 Boliger Mill kr Boliger Mill kr*) Boliger Mill kr Låneordninger Tabell 1: Månedlig aktivitet. Tilsagn for perioden 01.11-30.11 Hele landet. nov.11 nov.11 nov.11-nov.10 Boliger Mill kr Boliger Mill kr*) Boliger Mill kr Grunnlån, i alt... 11 13,4 515 392,7 4 582 2 831

Detaljer

I sentrum for framtiden ROMSLIG, MODIG OG SUNN. ØKONOMIPLAN En kortversjon

I sentrum for framtiden ROMSLIG, MODIG OG SUNN. ØKONOMIPLAN En kortversjon I sentrum for framtiden ROMSLIG, MODIG OG SUNN ØKONOMIPLAN 2013-2016 En kortversjon Den økonomiske utviklingen i regionen er god, og gir sterk skattevekst og høy befolkningsvekst. Det skal investeres for

Detaljer

17.02.2009 22/09 REGJERINGENS ENGANGSTILSKUDD - TILTAKSPAKKEN FOR ARBEID, PRIORITERINGER AV TILTAK I 2009

17.02.2009 22/09 REGJERINGENS ENGANGSTILSKUDD - TILTAKSPAKKEN FOR ARBEID, PRIORITERINGER AV TILTAK I 2009 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200900185 : : Sidsel Haugen og Hilde Vikan Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 10.02.2009 24/09 Bystyret 17.02.2009 22/09 REGJERINGENS

Detaljer

KOSTNADSOVERSLAG 2 FOR ØYGARD UNGDOMSSKOLE, REHABILITERING OG NYBYGG

KOSTNADSOVERSLAG 2 FOR ØYGARD UNGDOMSSKOLE, REHABILITERING OG NYBYGG SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200700345 : E: 614 A2 &48 : Rolf Åsbø Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 11.03.2008 25/08 KOSTNADSOVERSLAG 2 FOR ØYGARD

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Administrasjonsutvalget Formannskapet Bystyret 20.04.2010 20.04.2010 27.04.2010

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Administrasjonsutvalget Formannskapet Bystyret 20.04.2010 20.04.2010 27.04.2010 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak : 201002143 Arkivkode : E: 145 Saksbeh. : Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Administrasjonsutvalget Formannskapet Bystyret 20.04.2010 20.04.2010 27.04.2010

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Plankomitéen Eiendomsavdelingen

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Plankomitéen Eiendomsavdelingen ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Plankomitéen Eiendomsavdelingen 28.01.2010 Fra PK-sak: 1/10 Fra kl.: 1800 Til PK-sak: 5/10 Til kl.: 2115 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 24/12 Saksbeh. Monika Pedersen Jour.nr 12/4673 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 19.3.2012 SAK 24/12: ÅSKOLLEN SKOLE, STATUSRAPPORT Innstilling til:

Detaljer

26,0 MNOK 0 0 5,0 21 0

26,0 MNOK 0 0 5,0 21 0 Arkivsak-dok. 81-14 Saksbehandler: Jarle Angelsen Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 05.11.2014 BYGGEPROGRAM FOR UTVIDELSE AV SANDVED SKOLE Saken gjelder: I Bystyrets behandling av økonomiplan

Detaljer

1. Formål og oppgaver

1. Formål og oppgaver Innhold 1. Formål og oppgaver 2. Styre og administrasjon 3. Arbeidsmiljø og ytre miljø 4. Aktiviteter i 2014 5. Satsingsområder 6. Regnskap og resultat 7. Framtidsutsikter 1. Formål og oppgaver Kommunalt

Detaljer

BYGGEPROGRAM FOR BOLIGTILTAK MED INNTIL 20 BOENHETER I WELHAVENSVEI 21

BYGGEPROGRAM FOR BOLIGTILTAK MED INNTIL 20 BOENHETER I WELHAVENSVEI 21 Arkivsak-dok. 80-14 Saksbehandler: Jarle Angelsen Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 05.11.2014 BYGGEPROGRAM FOR BOLIGTILTAK MED INNTIL 20 BOENHETER I WELHAVENSVEI 21 Saken gjelder: I Bystyrets

Detaljer

Per 20/10-15 (inkl rebudsjettering 2015) 2015 budsjett 2016

Per 20/10-15 (inkl rebudsjettering 2015) 2015 budsjett 2016 forts. Investeringsprogram 2016-2019 i hele tusen Budsjett Justert Faste k Per 20/10-15 (inkl rebudsjettering 2015) 2015 budsjett 2016 Investeringsprogram 2016-2019 i hele tusen Budsjett Justert Faste

Detaljer

AUSTRÅTT BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE TIRSDAG 10. MARS 2009 KL PÅ AUSTRÅTT SKOLE

AUSTRÅTT BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE TIRSDAG 10. MARS 2009 KL PÅ AUSTRÅTT SKOLE Møte nr. 2/2009 AUSTRÅTT BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE TIRSDAG 10. MARS 2009 KL. 19.00 PÅ AUSTRÅTT SKOLE SAKLISTE PROTOKOLL FRA MØTET 10. MARS 2009 Sak 5/09 INNSPILL TIL SANDNESBUDSJETTET FOR 2010 Sak

Detaljer

Presentasjon Komite 3 Bygningsmassen til Søndre Land kommune

Presentasjon Komite 3 Bygningsmassen til Søndre Land kommune Presentasjon Komite 3 Bygningsmassen til Søndre Land kommune Organisering av Bygg & Vedlikeholdsavdelingen Budsjettposter til Bygg & Vedlikeholdsavdelingen Oversikt over de enkelte typer bygninger Teknisk

Detaljer

Saknr. 28/17 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 13/8699 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato

Saknr. 28/17 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 13/8699 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 28/17 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 13/8699 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 24.04.2017 SAK 28/17: CHRISTIAN BLOMS GATE 20, BOLIGER SLUTTRAPPORT

Detaljer

kommunale kommune Etterslep på bygg i Gildeskål

kommunale kommune Etterslep på bygg i Gildeskål Etterslep på kommunale bygg i Gildeskål kommune Status og etterslep på bygg pr. 1.09. 2014 Sandhornøy Skole Sørarnøy Skole Sørarnøy Barnehage GIBOS Rådhuset Nygårdsjøen eldresenter Sandhornøy eldresenter

Detaljer

Trones og sentrum bydelsutvalg 03.06.09 sak 9/09. Sandnes, 08.05.2009

Trones og sentrum bydelsutvalg 03.06.09 sak 9/09. Sandnes, 08.05.2009 Trones og sentrum bydelsutvalg 03.06.09 sak 9/09 Til adressater i henhold til vedlagt liste Byggesak Sandnes, 08.05.2009 Deres ref.: Vår ref : 200701287-7 Saksbehandler: Paul Korsberg Arkivkode : O: :

Detaljer

STYREMØTE NR. 9/15, SAK 102/15

STYREMØTE NR. 9/15, SAK 102/15 STYREMØTE NR. 9/15, 09.12.2015 SAK 102/15 SLUTTRAPPORT SD 113520H0 Sogn vgs - Rivning og miljøsanering 101268-1.0 EGNE NOTATER: 101268-1.0 09.12.15 Styremøte 9/15 Side: 2 av 3 SOGN VGS - RIVNING OG MILJØSANERING

Detaljer

UTVALG FOR HELSE- OG SOSIALTJENESTER INNKALLES TIL MØTE 10. SEPTEMBER 2008 KL I BYSTYRESALEN I SANDNES RÅDHUS

UTVALG FOR HELSE- OG SOSIALTJENESTER INNKALLES TIL MØTE 10. SEPTEMBER 2008 KL I BYSTYRESALEN I SANDNES RÅDHUS Møte nr. 5 Protokoll fra møtet 10. september 2008 UTVALG FOR HELSE- OG SOSIALTJENESTER INNKALLES TIL MØTE 10. SEPTEMBER 2008 KL. 17.00 I BYSTYRESALEN I SANDNES RÅDHUS Det vil i forkant av møtet bli befaring

Detaljer

Dagens avlastningsbolig i Olsokveien - mulighet for ny bruk

Dagens avlastningsbolig i Olsokveien - mulighet for ny bruk Arkivsak-dok. 108-17 Saksbehandler: Elin Vagle Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 15.06.2017 Dagens avlastningsbolig i Olsokveien - mulighet for ny bruk Saken gjelder: Enhet For Funksjonshemmede

Detaljer