Mamut Academy. Regnskapsteori

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mamut Academy. Regnskapsteori"

Transkript

1 Mamut Academy Regnskapsteori

2 Produsent og distributør: Mamut ASA Boks 5205, Majorstuen 0302 OSLO Tlf.: , Faks: Internett: E-post: Kurssenter : Mamut Academy Boks 5205, Majorstuen 0302 OSLO Tlf , Faks: Internett: E-post: Support : Mamut ASA Boks 5205, Majorstuen 0302 OSLO Tlf.: , Faks: Internett: E-post: Salg: Mamut ASA Boks 5205, Majorstuen 0302 OSLO Tlf.: , Faks: Internett: E-post: KTRT_ Mamut ASA. Alle rettigheter. Med forbehold om endringer/feil. Mamut og Mamut-logoen er registrert varemerke av Mamut ASA. Alle andre varemerker er registrerte varemerker av respektive firmaer. Mamut Academy Innhold ii

3 Innhold Mamut Academy Regnskapsteori Innhold i i iii Innledning 4 Kursets mål... 4 Komme i gang 4 Regnskap 5 Hva er et regnskap?... 5 Generelt om kontoplaner... 6 Hvorfor har vi et regnskap?... 7 Balanseoversikt... 7 Resultatoversikt... 8 Mvahåndtering... 9 RESKONTRO 11 Kunder og leverandører UTGIFT OG KOSTNAD 12 Varebeholdning Avskrivning på varige driftsmidler Egenkapital Økonomisystemer Oppgaver 16 Fasit 19 Vedlegg 1 24 Vedlegg 2 25 Mamut Academy Innhold iii

4 Innledning Kursets mål Kurset mål er å gi deltakerene en generell innføring og forståelse for regnskapsteori uten bruk av et elektronisk regnskapsprogram. Komme i gang Noen hjelpemidler i regnskaps- og lønnsarbeidet. - NS 4102, Norsk Standard Kontoplan - NKI og NKS brevskoler og fjernundervisning, egne kurs i regnskap og lønn. NKI fjernundervisning: NKS fjernundervisning: - Bilagsmappe for egenopplæring kan fåes hos Økonomiforlaget, et datterselskap i Universitetsforlaget; Lars Eriksson, regnskapslære 1, eksternregnskap ISBN Den norske revisorforening har flere nyttige oppslagsverk og publikasjoner, bl. a. Regnskapsloven 1998, Årsregnskap for små foretak, ISBN , Merverdi- og investeringsavgift i regnskapet ISBN , Utarbeidelse av regnskap teori og metode ISBN , her finnes også oppgavesamling og løsningsforslag. Se deres hjemmeside: for mer informasjon. Andre nyttige lenker: Skatteetaten: Trygdeetaten: Oppslagsverk: eller Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening Mamut Academy 4

5 Regnskap Hva er et regnskap? Et regnskap er et system for registrering, bearbeiding og analyse av økonomiske data for informasjon, styring og kontroll. eller Regnskap gir oversikt over den økonomiske utviklingen til en bedrift i en gitt periode (regnskapsår) og den økonomiske stillingen til bedriften på ett gitt tidspunkt. Loven krever at alle bedrifter skal føre et regnskap. Regnskapet er i tillegg det viktigste grunnlaget for å styre bedriftens økonomi. Hva viser et regnskap? Firmaets balanse viser oss hva vi har (eiendeler) og hva vi har av egenkapital og gjeld. Se vedlagt kontoplan. Alle konti som begynner med 1 og 2 er balanse tall. Disse tallene nullstiller seg ikke ved årets slutt, men fortsetter så lenge bedriften eksisterer. Saldoen på banken blir jo selvfølgelig ikke nullstilt ved en årsavslutning. Alle konti som begynner med 3 til 8 er bedriftens resultat. Summen av dette forteller oss om bedriften går med overskudd eller underskudd. Disse tallene blir nullstilt ved en årsavslutning. Formålet med regnskapsføringen er i hovedtrekk å skaffe oversikt over: Den økonomisk stillingen Det økonomiske resultatet av virksomheten Den informasjon bruker vi til styring og kontroll av bedriftens virksomhet og blir lagt som grunnlag for en rekke avgjørende beslutninger. Derfor må regnskapet vise så riktig regnskap som overhodet mulig. Mamut Academy 5

6 Generelt om kontoplaner En kontoplan er en systematisk ordnet oppstilling av alle kontoer i regnskapet. Se vedlegget på de siste sidene for et utvidet eksempel. NS 4102, Norsk Standard for regnskap, er inndelt i klasser: 1 Eiendeler 2 Egenkapital og gjeld 3 Salgs- og driftsinntekter 4 Varekostnad (varer som vi har til hensikt å selge videre) 5 Lønnskostnader 6 Andre driftskostnader 7 Andre driftskostnader 8 Finansinntekter og -kostnader, ekstraordinære inntekter og - kostnader, skatter og årsresultat. NS 4102 er i utgangspunktet 3-sifret, men man bruker 4-siffer på nesten alle regnskapssystemer i dag. Koden til en konto er bygget opp slik: Det første sifferet viser kontoklassen De to første sifrene viser kontogruppen De tre første sifrene viser kontoen Kontoen gir oss entydig beskjed om hvordan kontoen skal behandles når vi avslutter regnskapet. Kontoen med første siffer: 1 eller 2 skal avsluttes mot balanse. 3, 4, 5, 6, 7 eller 8 skal avsluttes mot resultat. Når vi fører et regnskap elektronisk bruker vi kun kontonummerene, men vi kan selvfølgelig gjøre oppslag på et navn og finne ut hvilket kontonummer kontoen har. Blir det tid til overs kan vi gjerne vise regnskapsføring i Mamut. Mamut Academy 6

7 Hvorfor har vi et regnskap? Nå som vi vet mer om hva et regnskap er kan vi spørre oss om hvorfor vi har regnskap. Den ene grunnen til at vi fører regnskap for en bedrift er at loven krever at vi har regnskap som gir påkrevd informasjon om bedriftens økonomiske situasjon. Andre grunner til at vi fører regnskap er knyttet til bedriftens behov for å vite hvordan det går økonomisk med selskapet. Regnskapet dokumenterer jo som sagt bedriftens økonomiske kretsløp, og gir dermed bekreftelsen om dette fungerer (tjener penger) eller ikke. Regnskapet for en bedrift leses av mange, med forskjellig motivasjon og behov for informasjon. Vi tar et eksempel: Et flyttebyrås regnskap ser slik ut: Balanseoversikt Eiendeler Egenkapital Varebil Egenkapital Bankinnskudd Lån i banken Sum eiendeler Sum egenkap. og gjeld Eiendeler (til venstre) viser alt bedriften eier og disponerer. Disse eiendeler kommer ikke av seg selv. Til dette må vi ha egenkapital og disse fremkommer på høyre side. Det kan også være at vi har tatt opp lån (høyre side) for å gjøre diverse innkjøp på eiendeler (venstre side). Hvordan har bedriften anskaffet kapitalen (høyre side)? Hvordan har bedriften anvendt egenkapitalen (venstre side)? Man må alltid sette opp begge sidene og de skal alltid være like. Da ser vi at balansen balanserer. Balansens sammensetning gir et bilde av hvor solid bedriften er, dvs. hvor godt rustet den er, eller ikke er, til å stå i mot vanskeligheter. Eiendeler kan deles i to: anleggsmidler langsiktig karakter, som er eiendeler bestemt til varig eie eller bruk. omløpsmidler kortsiktig karakter, som er eiendeler som ikke er bestemt varig eie eller bruk. EIENDELER = EGENKAPITAL + GJELD Vi skal gå igjennom avskrivninger senere i kurset, men husk at balansen ofte blir sett på av banken som et grunnlag for lån slik at vi ikke bør avskrive så mye som mulig. Det kan være greit å vise hva vi eier (eiendeler) og at dette Mamut Academy 7

8 er så riktig som mulig. Dersom du avskriver maksimalt vil man redusere verdien tilsvarende og dermed ikke få frem en riktig balanse. Dersom bedriften skal selges er det flott å vise en korrekt balanse som samtidig viser riktig verdi på de anleggsmidlene som finnes i bedriften. Resultatoversikt Resultat består av: Kostnader på venstre side, heretter kalt debet og inntekter på høyre side, heretter kalt kredit. Vi tar et eksempel med 5 bilag: Bilag 1: Du har vært på Binders og kjøpt diverse kontorrekvisita med firmaets bankkort for kroner 500,-. Bilag 2: Du har fått en bankkvittering fra banken som viser innbetaling fra en tur du hadde på Elverum pålydende kroner 8.400,-. Bilag 3: Innom Esso for å tanke diesel for kroner 650,-. Brukt firmaets bankkort. Bilag 4: Ny tur innom Binders til 300,-. Brukt bankkortet her også. Bilag 5: Bilag fra banken. Kunden har betalt kroner for en tur til Trondheim. Bilag 1920 Bankinnskudd 3100 Kjøreinntekter 7090 Bilkostnader 6800 Kontorrekvisita Sum Vi oppsummerer føringen og setter opp denne stillingen: RESULTAT Kostnader Inntekter Varebilkostnader 650,00 Kjøreinntekter ,00 Kontorrekvisita 800,00 Overskudd ,00 Sum ,00 Sum ,00 Legg merke til at inntekter står til kredit og kostnadene står til debet. Mamut Academy 8

9 Legg også merke til at resultatkontoene er summert. For å få likt på begge sider har vi kommet frem til at overskuddet er på kroner ,-. RESULTAT = INNTEKTER KOSTNADER Resultatet måles alltid innenfor en bestemt periode. Som oftest pr. måned, men også pr. kvartal, pr. halvår eller for hele året. Vi ser også at i vårt eksempel står overskuddet på samme side som kostnadene. Dette betyr at kostnadene er mindre enn inntektene og da har vi et overskudd. Dersom resultatet står på inntektssiden har vi et underskudd i firmaet. Beløpet veier opp den siden som er minst og dermed finner vi resultatet i bedriften. Mvahåndtering Utgående mva: Inngående mva: Avgift å betale: Pris fra produsent: 100,00 + mva 25% 25,00 25,00 0,00 25,00 Grossist betaler: 125,00 Grosistens inntakskost: 100, % avanse: 50,00 Pris fra grossist: 150, % mva: 37,50 37,50 25,00 12,50 Detaljisten betaler 187,50 Detaljistens inntakskost: 150, % avanse: 120,00 Pris fra detaljist: 270, % mva: 67,50 67,50 37,50 30,00 Forbruker betaler: 337,50 Sum mva: 67,50 Mamut Academy 9

10 I elektroniske regnskapssystemer vil mvabehandlingen bli ført ut i fra en mvakode i bilagsregisteringsbildet Mvakode 6800 Bilag Bankinnskudd Kontorrek : Inng. mva 25% 625 Legg merke til at vi har forskjellige mvakoder på de forskjellige mva satsene både for utgående og inngående mva. Det samme gjelder de ulike mvasatsene innenfor hver gruppe. Det vil si at det kan være forskjellige inngående mva-satser avhengig av hva man kjøper. Ved føring på f.eks. en inngående mva kode vil programmet selv trekke ut mva slik at det blir igjen en nettokostnad på kostnadskontoen. Selv mvabeløpet havner da på inngående mvakontoen (2710) og blir da med videre når man tar ut en avgiftsoppgave Mvakode 3010 Bilag Bankinnskudd Avg.pl. varesalg : Utg.. mva 25% I mange regnskapssystemer vil det komme en automatisk føring når man stenger terminene / periodene. Dette betyr i praksis at alle mvakonto blir tømt og lagt seg til oppgjørskontoen (kontoen 2740). Når man da skal betale mva så debiter man denne oppgjørskontoen. Tilsvarende blir det også gjort når man selger, men da bruker man koden for utgående mva, men oppgjøret skjer på samme måte som nevnt ovenfor. Det er derfor viktig at man stenger hver mva-termin slik at det ikke blir differanse på det man har levert Fylkesskattesjefen kontra det som man har i regnskapet. Det skal alltid være likt. Mitt råd er derfor å avslutte terminene / periodene så fort man er ferdig med en mva-termin. Ut i fra de to bilagene på denne siden kommer avgiftsoppgaven til å se slik ut: Mamut Academy 10

11 RESKONTRO Kunder og leverandører Ofte kjøper og selger vi på kreditt. Da må vi opprette egne kontoer for kunder og leverandører i regnskapet. På den måten får vi en grei oversikt over hvor mye vi har til gode fra kunder, og hvor mye vi skylder våre leverandører. Når vi avslutter regnskapet er det ikke vanlig å vise hver enkel kundeog leverandørsaldo i balansen. Den viser bare totalbeløpet. Dersom vi ønsker en slik utskrift, kjører vi ut en reskontrorapport som viser oss alle kundene og leverandørene (som oftest i to forskjellige rapporter en for kundene og en for leverandørene). Eksempel på kunder: Bilag / dato Tekst: Sebastians sykler Sondres bakervarer Avg.fritt varesalg Solgt varer på kreditt Solgt varer på kreditt Eksempel på leverandører: Bilag / dato Tekst: Delegrossisten Varelageret AS Avg.fritt varekjøp Kjøpt varer på kreditt Kjøpt varer på kreditt Saldoliste pr : Sebastians sykler , Sondres bakervarer ,- Sum Kunder , Delegrossisten , Varelageret AS ,- Sum Leverandører ,- Utdrag balanse: Mamut Academy 11

12 1500 kundefordringer , Leverandørgjeld ,- Legg merke til at saldolisten inneholder en spesifikasjon over alle kundene / leverandørene, mens balansen bare viser oss totalbeløpet. Når kunden betaler sin gjeld, blir det debitert banken og kreditert kundens nummer. Når vi betaler vår gjeld til vår leverandør, blir det debitert vårt leverandørnummer og kreditert vår bank. Noen ganger kan det lønne seg å føre kontantkjøp via reskontroen for å få rede på hvor mye vi har handlet varer for fra den bestemte leverandøren. Her praktiseres det forskjellig fra bedrift til bedrift. UTGIFT OG KOSTNAD Noen typer driftsmidler bruker vi fort opp, f.eks. blyanter, binders, papir etc. Andre typer bruker vi opp over lang tid, f.eks. maskiner, biler og bygninger. Vi benytter oss av begrepet utgift og kostnad for å avgjøre forskjellen på kjøpet og forbruket av slike ressurser. Utgift: Kostnad: Kjøp av ressurser Forbruk av ressursen Eksempel: Vi tenker oss at vi kjøper vedsekker billig i juni på en måneds kreditt. Vi får dermed en utgift i juni (bilaget føres på fakturadatoen) og en utbetaling i juli. Kostnaden vil vi ikke ha før vi forbruker veden som vi har kjøpt inn. I dette eksemplet må vi ta hensyn til hvor mange vedsekker vi har ved nyttår slik at vi får kostnadsført riktig kostnad på riktig måned også ved årsskiftet. Ved innkjøp av veden fører vi dette bilaget slik (1.000 sekker ved á kroner 50 pr. stk): Bilag og dato: Tekst: Varme Vedhandel Innkjøp ved Ved betaling av veden fører vi dette bilaget slik: Mamut Academy 12

13 Bilag og dato: Tekst: Bankinnskudd Vedhandel Betaling ved Ved årets slutt viser det seg at vi har akkurat 200 vedsekker igjen og vi fører dermed bilaget slik: Forskuddsbet. Bilag og dato: Tekst: Varme varme Beh. av ved Når vi forbuker resten av vedsekkene i januar blir bilaget ført slik: Bilag og dato: Varme 1742 Forskuddsbet. varme Tekst: Reduksjon. av vedbeh Eksempel 2: Dersom vi betaler husleie annenhver måned på forskudd vil vi få en utgift og en utbetaling annenhver måned, mens kostnaden er lik for hver måned gjennom hele året. Husk at vi prøver å oppnå et riktig kostnadsbilde til enhver tid. Dersom en trailersjåfør fylte opp sin dieseltank på sin lastebil i romjulen, og ikke bruker lastebilen før neste år, vil vi neppe korrigere det. Dersom han fylte opp en dieseltank på flere tusen liter, vil vi korrigere det slik at kostnaden og forbruket kommer på den måneden som er riktig. Det må derfor være et vesentlighetsprinsipp for at vi skal korrigere det. Veiavgiften til en varebil i en bedrift blir nok ført i mars-måned selv om kostnaden er lik for alle månedene i året. Dette fordi beløpet er for lite til at det gir store utslag i de andre månedene. Varebeholdning Korreksjon av varebeholdning skjer også slik som vist i eksempel 2 ovenfor. Dette betyr at vi ikke får kostnadsført (resultatført) de varer som vi har på lager. Kun de varene som vi har solgt får vi kostnadsført, mens de varer som står på varelageret må telles opp og bokføres under varebeholdningskonti på balansesiden. Vi kan derfor ikke fylle opp et varelager for å bokføre kostnaden det året som varen ble innkjøpt. Mamut Academy 13

14 Avskrivning på varige driftsmidler Et varig driftsmiddel vil bedriften nytte seg av og forbruke over flere år. Dermed må også kostnaden fordeles over flere år slik som vi har gått igjennom tidligere. På varige driftsmidler kaller vi dette for avskrivning. Der som vi kjøper en varebil for kroner eks. mva og vi regner med at denne varebilen har en levetid på 6 år. Bør vi avskrive dette med kroner ( / 6). Eksempel på en lineær avskrivning: Verdi pr årets avskr. Restverdi pr År År År År År År Vi debiterer bilen på 1230 kontoen - varebil for kroner slik at bilen står til den verdien som bilen faktisk har. For hvert år krediterer vi 1230 slik at den kontoen reduseres tilsvarende og vi debiterer 6010 avskrivning varebil for kroner for å kostnadsføre dette beløpet helt til 1230 kontoen er tømt. I regnskapsloven står det at anleggsmidler som har begrenset økonomisk levetid, skal avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Ofte er verditapet på et varig driftsmiddel størst i begynnelsen og lavere etter hvert. En slik fallende avskrivning kaller vi for en saldoavskrivning. Verdi pr årets avskr. 30% Restverdi pr År År År År År År År År Med samme verdien ser vi at vi avskriver den samme varebilen for totalt 8 år. Legg også merke til at når verdien er under kan vi avskrive hele beløpet. Mamut Academy 14

15 Husk at hvis vi hadde kjøpt kontormøbler for under eks. mva slipper vi å avskrive, da beløpet er for lite. Dersom du kjøper en datamaskin til kroner vil vi heller ikke avskrive da levetiden ikke er over 3 år. Dersom beløpet er over eks. mva og forventet levetiden er over 3 år må vi aktivere beløpet (føre den inn på en balanse og avskrive den). Egenkapital Egenkapital oppstår på to måter: Det blir innbetalt fra aksjonærer. Det er overskudd i selskapet. Egenkapitalen reduserers på to måter: Det blir utbetalt utbytte. Det er underskudd i selskapet. Ved en årsavslutning posterer man vekk overskuddet / underskuddet til en egenkapitalkonto. Dette er den siste føringen man gjør det året. Det skal derfor ikke føres på dette året i ettertid. På et riktig regnskap er overskuddet / underskuddet ført vekk fra resultatet og inn på balansen. Ved en oppløsning av et selskap må all gjeld i selskapet betales først. Dersom det er penger igjen vil eierne få utbetalt dette. Husk at man er pliktig til å komme med strakstiltak dersom man ser at egenkapitalen nærmer seg lovens minimumskrav. Dersom egenkapitalen er under lovens minimumskrav vil revisor bemerke dette. Økonomisystemer Det er enklere å holde regnskapet á jour til enhver tid, og bedriften kan hele tiden holde seg orientert om den økonomiske stillingen. Et IT-basert regnskapssystem gjør det mulig å avslutte regnskapet når som helst når ledelsen eller andre ønsker informasjon om bedriftens økonomi. De fleste økonomisystemene har videre gode muligheter for å skrive ut oversikter og statistikker av forskjellige slag. Det er også enkelt å skaffe tall til regnskapsanalyse, kalkulasjon og andre formål. Husk at ved å bruke et økonomisystem stilles det store krav til: opplæring nøyaktig arbeid overholdelse av tidsfrister samarbeid Mamut Academy 15

16 Oppgaver Oppgave 1: Hvem kan ha interesse av ditt regnskap? Oppgave 2: Finn regnskapskontonummeret til følgende konti: Kasse Bank Lønn Husleie Inventar (hvorfor er det to inventarkontoer og fant du begge?) Telefon Leverandørgjeld Innkjøp av varebil Driftskostnader til varebilen Oppgave 3: Sett opp en balanseoversikt som viser at du har en innskutt aksjekapital på kr som er satt inn i banken. Samt at du har brukt kr av dem til å kjøpe deg en varebil og kr til inventar og andre møbler på ditt kontor. Oppgave 4: BALANSEOVERSIKT Eiendeler Egenkapital Varebil Egenkapital Bankinnskudd Lån i banken Sum eiendeler Sum EK + gjeld Flyttebyrået kjøper inn møbler til sitt kontor for kroner Kan du sette opp en ny balanseoversikt og finne kontonummeret til disse kontoene også. Finn, som eier bedriften, ser at han må ha en varebil til og bestemmer seg for å kjøpe en brukt Toyota til kr Han tar pengene fra sin egen lomme, men vil at det er bedriften som skal eie bilen. Kan du sette opp en ny balanseoversikt til? Oppgave 5: A) Hvorfor bør hver enkelt kunde og leverandør ha sin egen konto i regnskapet? Mamut Academy 16

17 B) Hvorfor viser vi vanligvis kunder og leverandører som sumposter i balansen? Oppgave 6: Finn hvilke kontonummer og navn på de konti som du skal debiteres og krediteres. Oppg. - nummer Oppgavetekst 1 Vi selger varer kontant 2 Vi setter inn kontanter i banken 3 Vi betaler husleien på vår bankkonto 4 Vi betaler for varer kjøpt på kreditt fra vår leverandør over bank 5 En kunde sender et beløp til vår postgirokonto 6 Vi kjøper et skrivebord for kr på kreditt 7 Vi utbetaler mva for 1. termin via bank 8 Vi kjøper varer på kreditt 9 Vi betaler en telefonregning på vår postgiro 10 Vi selger varer på kredit 11 Vi kjøper frimerker kontant 12 Vi kjøper overtidsmat kontant 13 Vi mottar en sjekk fra en kunde 14 Vi betaler et avdrag på et banklån via bankkontoen Navn på konto som skal DEBITERES Navn på konto som skal KREDITERES Mamut Academy 17

18 15 Vi kjøper bensin til varebilen kontant 16 Vi kjøper en ny datamaskin til kr ,- kontant 17 Vi kjøper en ny varebil på kreditt 18 Vi betaler årsavgiften til varebilen over postgiro 19 Avskriv en bil som allerede står bokført i balansen Oppgave 7: En maskin ble i begynnelsen av et år kjøpt inn for kr Maskinen har en levetid på 10 år. A) Hva blir årlig avskrivning dersom vi bruker saldoavskrivning. B) Hva blir maskinens restverdi ved utgangen av de tre første årene? C) Hvordan fører du innkjøpet og avskrivningen for de to første årene? Oppgave 8: Nevn opptil flere eksempler på føringer som ikke har en resultateffekt. Oppgave 9: Kan du selv komme på et eksempel hvor utgift, utbetaling og kostnad ikke skjer på samme måned? Oppgave 10: Kan du begrunne med dine egne ord hvorfor aksjekapitalen fortsatt står til kredit i balansen når hele beløpet er brukt opp på f.eks. en varebil og en lagerbeholdning av varer som du skal selge videre. Oppgave 11: Tenk deg at du driver et bilsalg som opprettes Du kjøper to biler som til sammen koster kroner ,-. Etter noen dager selger du den ene bilen til kroner ,- (som tidligere du har kjøpt for kroner ,-). Hva er resultatet for de få dagene i år 2008 når du ikke har andre kostnader / inntekter. Mamut Academy 18

19 Fasit Fasit 1: Hvem kan ha interesse av ditt regnskap? Myndighetene Aksjonærer Banken m.fl. Fasit 2: Finn regnskapskontonummeret til følgende konti: 1900 Kasse 1920 Bank 5000 Lønn 6300 Husleie Inventar (hvorfor er det to inventarkontoer og fant du begge?) 6900 Telefon 2400 Leverandørgjeld 1235 Innkjøp av varebil 7000 Driftskostnader til varebilen Fasit 3: Sett opp en balanseoversikt som viser at du har en innskutt aksjekapital på kr som er satt inn i banken. Samt at du har brukt kr av dem til å kjøpe deg en varebil og kr til inventar og andre møbler på ditt kontor. BALANSE Eiendeler Egenkapital og gjeld 1235 Varebil Aksjekap Inventar Bank Sum eiendeler Sum EK+ Gjeld Mamut Academy 19

20 Fasit 4: BALANSE Eiendeler Egenkapital og gjeld 1235 Varebil Egenkap Bank Lån Sum eiendeler Sum EK+ Gjeld Flyttebyrået kjøper inn møbler til sitt kontor for kroner Kan du sette opp en ny balanseoversikt? BALANSE Eiendeler Egenkapital og gjeld 1235 Varebil Egenkap Inventar Lån 1920 Bank Sum eiendeler Sum EK+ Gjeld Finn, som eier bedriften, ser at han må ha en varebil til og bestemmer seg for å kjøpe en brukt Toyota til kr Han tar pengene fra sin egen lomme, men vil at det er bedriften som skal eie bilen. Kan du sette opp en ny balanseoversikt til? BALANSE Eiendeler Egenkapital og gjeld 1235 Varebil Egenkap Varebil II Lån 1250 Inventar Bank Sum eiendeler Sum EK+ Gjeld Fasit 5: A) Hvorfor bør hver enkelt kunde og leverandør ha sin egen konto i regnskapet? For å få frem hvor mye hver enkelt kunde skylder og på den måten bli letter å følge opp med hensyn til purringer etc. B) Hvorfor viser vi vanligvis kunder og leverandører som sumposter i balansen? Hvis ikke vil balansen bli oversiktlig. Det finnes egne rapporter (reskontro kunder og reskontro leverandør) som viser hvor mye hver enkelt kunde og leveranør skylder. Mamut Academy 20

21 Fasit 6: Finn hvilke kontonummer og navn på de konti som du skal debiteres og krediteres. Oppg. - nummer Oppgavetekst 1 Vi selger varer kontant 2 Vi setter inn kontanter i banken 3 Vi betaler husleien på vår bankkonto 4 Vi betaler for varer kjøpt på kreditt fra vår leverandør over bank 5 En kunde sender et beløp til vår postgirokonto 6 Vi kjøper et skrivebord for kr på kreditt 7 Vi utbetaler mva for 1. termin via bank 8 Vi kjøper varer på kreditt 9 Vi betaler en telefonregning på vår postgiro 10 Vi selger varer på kredit 11 Vi kjøper frimerker kontant 12 Vi kjøper overtidsmat kontant 13 Vi mottar en sjekk fra en kunde 14 Vi betaler et avdrag på et banklån via bankkontoen 15 Vi kjøper bensin til varebilen kontant Navn på konto som skal DEBITERES 1900 Kasse 1920 Bank 6300 Leie lokaler 2400 Leverandørgjeld 1970 Postgiro (ny konto) 6540 Inventar 2740 Oppgjørskonto mva 4300 Innkjøp varer for videresalg 6900 Telefon 1500 Kundefordringer 6940 Porto 5915 Overtidsmat 1900 Kontanter 2240 Lån 7000 Driftskostn. varebil Navn på konto som skal KREDITERES 3000 Avg.pl. varesalg 1900 Kasse 1920 Bank 1920 Bank 1500 Kundefordringer 2400 Leverandørgjeld 1920 Bank 2400 Leverandørgjeld 1970 Postgiro 3000 Avg.pl.varesalg 1900 Kasse 1900 Kasse 1500 Kundefordringer 1920 Bank 1900 Kasse Mamut Academy 21

22 16 Vi kjøper en ny datamaskin til kr ,- kontant 17 Vi kjøper en ny varebil på kreditt 18 Vi betaler årsavgiften til varebilen over postgiro 19 Avskriv en bil som allerede står bokført i balansen 6551 Datautstyr 1235 Varebil 7040 Forsikringer og avgifter 6000 Avskr. varebil 1900 Kasse 2400 Leverandørgjeld 1970 Postgiro 1235 Varebil Fasit 7: En maskin ble i begynnelsen av et år kjøpt inn for kr Maskinen har en levetid på 10 år. A) Hva blir årlig avskrivning dersom vi bruker saldoavskrivning. År Verdi pr 1.1. Avskrivning Verdi pr B) Hva blir maskinens restverdi ved utgangen av de tre første årene? År Verdi pr 1.1. Avskrivning Verdi pr Mamut Academy 22

23 C) Hvordan fører du innkjøpet og avskrivningen for de to første årene? Tekst Konto debet Konto kreditt Beløp Innkjøp maskin 1200 Maskin 1920 Bank Avskrivning år Avskr. maskiner 1200 Maskin Avskrivning år Avskr. maskiner 1200 Maskin Fasit 8: Nevn opptil flere eksempler på føringer som ikke har en resultateffekt. Uttak av penger fra banken til kasse. Vi betaler vår gjeld til vår leverandør. Vi får penger fra vår kunde som tidligere har handlet på kreditt. Fasit 9: Kan du selv komme på et eksempel hvor utgift, utbetaling og kostnad ikke skjer på samme måned? Utgift: Vi kjøper inn diesel til vår nedgravde tank på kredit den 18. februar. Utbetaling: Vi betaler for diesel den 18. mars. Kostnad: Vi begynner å bruke denne tanken fra 1. april. Fasit 10: Kan du begrunne med dine egne ord hvorfor aksjekapitalen fortsatt står til kredit i balansen når hele beløpet er brukt opp på f.eks. en varebil og en lagerbeholdning av varer som du skal selge videre. Aksjekapitalen viser til en hver tid innskutt beløp på opprettelsesdatoen selv om pengene er brukt opp på noe annet. Fasit 11: Tenk deg at du driver et bilsalg som opprettes Du kjøper to biler som til sammen koster kroner ,-. Etter noen dager selger du den ene bilen til kroner ,- (som tidligere du har kjøpt for kroner ,-). Hva er resultatet for de få dagene i år 2008 når du ikke har andre kostnader / inntekter. Forutsetter her at vi har beløpet på banken allerede. Dato Antall biler Debet konto Kredit konto Beløp Varekjøp 1920 Bank Bank 3100 Avg.fritt salg Varebeh Varekjøp Mamut Academy 23

24 Vedlegg 1 Hver klasse blir igjen delt inn i kontogrupper (kontokodegrupper) 1 Eiendeler 2 Egenkapital og gjeld 10 Immaterielle eiendeler 20 Egenkapital 3 Salgs- og drifts- inntekter 30 Salgsinntekt, avg.pl. 4 Varekostnad 40 Forbruk av råvarer og halvfabrikater 5 Lønnskostnad 50 Lønn til ansatte 6 Andre drifts. kostnader 60 Av- og nedskrivning 7 Andre drifts. kostnader 70 Kostnad transportmidler 8 Finans, ekstra- ordinære poster skatt og års- avsl.- poster 80 Finansinntekt 11 Tomter, bygninger o.l. 12 Transportmidler, inventar, maskiner o.l. 21 Avsetning for forpliktelser 22 Annen langsiktig gjeld 31 Salgsinntekt, avg. fri 32 Salgsinntekt utenfor avgiftsområdet 41 Forbuk av varer under tilvirkning 42 Forbruk av ferdig tilvirkede varer 51 Lønn til ansatte 52 Fordel i arbeidsforhold 61 Frakt og transportkostn. vedr. salg 62 Energi, brensel og vann vedr. produksjon 71 Kostnad og godtgjørelse for reise, diett bil o.l. 72 Provisjonskostnad 81 Finanskostnad 82 Fri 13 Finansielle eiendeler 14 Varelager og forskudd til leverandører 15 Kortsiktig fordringer 16 Mva, opptjente off. tilskudd o.l. 23 Kortsiktig konvertible lån, sertifikatlån og gjeld til kredittiinstiusjoner 24 Leverandørgjeld 25 Betalbar skatt 26 Skattetrekk og andre trekk 33 Off. avgift vedr. omsetning 34 Offentlig tilskudd / refusjon 35 Uopptjent inntekt 43 Forbruk av varer for videresalg 53 Annen oppgavepliktig godtgjørelse 44 Fri 54 Arbeidsgiveravgift og pensjonskostnad 45 Fremmedytelser og underentreprise 55 Annen kostnadsgodgjørelse 36 Leieinntekt 46 Fri 56 Arbeidsgodtgjørels e til eierne o.l. 63 Kostnad lokaler 64 Leie maskiner, inventar o.l. 65 Verktøy, inventar og driftsmat. som ikke skal aktiveres 66 Reparasjon og vedlikehold 73 Salgs-, reklame og representasjonskostnad 74 Kontigent og gave 75 Forsikringspremie, garantiog servicekostnad 76 Lisens- og patentkostnad 83 Skattekostnad på ordinært resultat 84 Ekstraodinære inntekt 85 Ekstraordinære kostnader 86 Skattekostnad på ekstra ordinært resultat 17 Forskuddsbet. kostnader, påløpte inntekter o.l. 27 Skyldige off. avgifter 37 Leieinntekt 47 Fri 57 Off. tilskudd vedr. arbeidskraft 67 Fremmed tjeneste 77 Annen kostnad 87 Fri 18 Kortsiktig finansinvester inger 19 Kontanter, bankinnskudd o.l. 28 Utbytte 38 Provisjonsinntekt 29 Annen kortsiktig gjeld 39 Annen driftsrelatert inntekt 48 Fri 58 Offentlig refusjon vedr. arbeidskraft 49 Annen periodisering 59 Annen personalkostnad 68 Kontorkostnad trykksak o.l. 69 Telefon, porto, o.l. 78 Tap o.l. 88 Årsresultat 79 Periodiseringskonto 89 Overføring og disponeringer Mamut Academy 24

2007 AA 1 Standard rapport 06 01 2008 1 av 6

2007 AA 1 Standard rapport 06 01 2008 1 av 6 1 av 6 Alle kontoer gruppert [1] Eiendeler [10] Immaterielle eiendeler 1070 Utsatt skattefordel Sum [10] Immaterielle eiendeler [12] Transportmidler,inventar,maskiner 1200 Maskiner og anlegg 1250 Inventar

Detaljer

Standard kontoplan - hovedinndeling

Standard kontoplan - hovedinndeling Standard kontoplan - hovedinndeling Balansen Kontokode klasse 1 Eiendeler og gjeld Kontokode klasse 2 Kontokode klasse: 4 Varekostnad 5 Lønnskostnad 6 og 7 Annen driftskostnad 8 Finanskostnad Resultatregnskap

Detaljer

Finansinntekt- og kostnad, skattekostnad ord. Resultat, ekstraord. Inntekt og kostnad, skattekostnad ekstraord. Resultat, årets resultat

Finansinntekt- og kostnad, skattekostnad ord. Resultat, ekstraord. Inntekt og kostnad, skattekostnad ekstraord. Resultat, årets resultat Statens legemiddelverk Kontoplan apotek Innhold: 1. Prinsipp for kontoplanen Kontoklasse 1: Kontoklasse 2: Kontoklasse 3: Kontoklasse 4: Kontoklasse 5: Kontoklasse 6/7: Kontoklasse 8: Eiendeler Egenkapital

Detaljer

TKK DRIFT. Resultatregnskap 2

TKK DRIFT. Resultatregnskap 2 Driftsinntekter Salgsinntekter 3010 Salgsinntekter, høy mva 3019 Frakt 3020 Salgsinntekter, middels mva 3025 Salgsinntekter, lav mva 3060 Uttak av varer 3080 Rabatter og andre salgsinntektsreduksjon 3099

Detaljer

NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND

NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND Gjelder fra 1/1-99 Overgangsbestemmelser fram til 1/1-2001 (Vedtatt på Idrettsstyrets møte 17. februar 1999) 2 Forord

Detaljer

Generelt. Kunnskapsmål Kunnskap om hva en kontoplan er, hvordan den er bygget opp og hvordan den brukes.

Generelt. Kunnskapsmål Kunnskap om hva en kontoplan er, hvordan den er bygget opp og hvordan den brukes. Modul 3- Kontoplan Modulen gir deltakerne forklaring på hva en kontoplan er og hvordan den kan hjelpe foreningen til å ha et ryddigere regnskap. Det vil legges opp til en oppgave slik at kursdeltaker kan

Detaljer

Resultatregnskap. for STAUP NATUR- OG AKTIVITETSBARNEHAGE AS

Resultatregnskap. for STAUP NATUR- OG AKTIVITETSBARNEHAGE AS 29 Salgs- og driftsinntekt 31 Egenandel kost ansatte 24 75 cr 25 55 cr 24 75 cr 25 55 cr 312 Foreldrebetaling 1 31 873,75 cr 1 315 246, cr 1 31 873,75 cr 1 315 246, cr 3441 Statstilskudd 3 232 675, cr

Detaljer

Spesifikasjon og opplysningsplikt. Trond Kristoffersen. Regnskapslovens oppstillingsplan. Spesifikasjon og opplysningsplikt.

Spesifikasjon og opplysningsplikt. Trond Kristoffersen. Regnskapslovens oppstillingsplan. Spesifikasjon og opplysningsplikt. Trond Kristoffersen Årsregnskap Presentasjon av resultatregnskap og balanse Spesifikasjon og opplysningsplikt Generelt Lovgiver har pålagt de regnskapspliktige Plikt til å bokføre og dokumentere regnskapsopplysninger

Detaljer

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA Åroppgjør for 2011 9310 SØRREISA Resultatregnskap for 2011 Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB

ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB INNHOLDSFORTEGNELSE Oppsummering Resultatrapport forenklet Balanserapport Budsjett 2015 forenklet Resultatrapport detaljert 1 2 3 4 5 Resultatregnskap Beskrivelse

Detaljer

350248 Inmeta Consulting AS Resultatregnskap mot budsjett Periode: 1-6/2014 NOK Dato: 01.10.2014 Kontonr Tekst DRIFTSINNTEKTER Denne periode regnskap Denne periode budsjett Hittil i år regnskap % av oms.

Detaljer

for Namdal Landbrukstjenester

for Namdal Landbrukstjenester Regnskap 2014 for Namdal Landbrukstjenester Regnskapsår: 2014 971 388 870 M Periode / Dato: 1-13 01.01.2014-31.12.2014 Antall tilskuddsberetigede medlemmer 263 Årsverk utført lagets administrasjon 2,1

Detaljer

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79.

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79. BALANSE Tyrifjord Barnehage Side 1 EIENDELER Anleggsmidler 79.523 Omløpsmidler: Fordringer: Kundefordringer, foreldre 9.116 Kundefordringer, offentlig -264.316 Interims konto -796 Opptjent offentlig tilskudd

Detaljer

Løvlien Georåd AS RESULTATREGNSKAP FOR 2013

Løvlien Georåd AS RESULTATREGNSKAP FOR 2013 RESULTATREGNSKAP FOR 2013 Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Salgsinntekt 1 30 308 475 23 861 282 SUM DRIFTSINNTEKT 30 308 475 23 861 282 Varekostnad 13 025 801 8 503 866 Lønnskostnad m.m. 2 8 513

Detaljer

Kontoplan for Landbruksregnskap

Kontoplan for Landbruksregnskap Kontoplan for Landbruksregnskap Tilpasset NS 4102 Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning Benyttes av Agro Økonomi fra og med år 2001 NILF`s morkontoplan kan skrives ut under : Rapporter velg

Detaljer

Andre driftskostnader Gebyrer 6004 28 Bank ol. Bankonto 1920 28

Andre driftskostnader Gebyrer 6004 28 Bank ol. Bankonto 1920 28 Type konto Kontonavn kontonummerbeløp bilagsdato Andre driftskostnader Rekvisita 6007 249 Bank ol. Bankonto 1920 249 Andre driftskostnader Kurs og seminar 6002 1200 Bank ol. Bankonto 1920 1200 Inntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

EIENDELER ANLEGGSMIDLER

EIENDELER ANLEGGSMIDLER EIENDELER ANLEGGSMIDLER 10 Immatrielle eiendeler 11 Tomter, bygninger og annen fast eiendom 111 1110 Skolebygninger 112 1120 Internatbygninger 113 1130 Boliger 114 1140 Andre bygninger 115 1150 Nybygg

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Child Africa. Organisasjonsnr. 977458056

Årsregnskap 2013 for Child Africa. Organisasjonsnr. 977458056 Årsregnskap 2013 for Child Africa Organisasjonsnr. 977458056 Child Africa Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Innsamlede midler, gaver 5 646 919 2 653 779

Detaljer

Stiftelsen Lions Førerhundskole 07.05.2014 11:01:00. Regnskapsrapport. Stiftelsen Lions Førerhundskole Vallegata 11 Tlf: 22603339.

Stiftelsen Lions Førerhundskole 07.05.2014 11:01:00. Regnskapsrapport. Stiftelsen Lions Førerhundskole Vallegata 11 Tlf: 22603339. Stiftelsen Lions Førerhundskole 07.05.2014 11:01:00 Regnskapsrapport Stiftelsen Lions Førerhundskole Vallegata 11 Tlf: 22603339 Periode: 1-12 Innhold: Hovedtall Resultat s.2 Balanse s.3 Resultat m/år-

Detaljer

Grenland Golfklubb. Eiendeler

Grenland Golfklubb. Eiendeler Balanse Eiendeler Fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Egenkapital Langsiktig gjeld Grenland Golfklubb 1100 Klubbhus 1101 Påkost bygg 1102 Asfalt/påkost parkeringsplass 1155 Golfbanen 1200 Maskiner

Detaljer

Årsregnskap. Maurtua Barnehage SA. Org.nr.:971 504 536

Årsregnskap. Maurtua Barnehage SA. Org.nr.:971 504 536 Årsregnskap 2014 Org.nr.:971 504 536 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Barnehagekontingenter 2 093 737 2 059 304 Tilskudd 9 061 296 7 917 231 Annen driftsinntekt 13 082

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 5 976 308 2 813 304 Annen driftsinntekt 29 092 5 548 Offentlig tilskudd 5 184 632 187 475 Sum driftsinntekter 6 190 032 3

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Agder Venstre Org. nr: 997 848 519

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Agder Venstre Org. nr: 997 848 519 ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Org. nr: 997 848 519 STYRETS ÅRSBERETNING 2011 Virksomhetens art: drivet med... Selskapet holder til i. Fortsatt drift: Styret mener forutsetningen om fortsatt drift er tilstede, og

Detaljer

Å R S R E G N S K A P

Å R S R E G N S K A P Å R S R E G N S K A P 2 0 1 2 Oslo Cyklekrets Org. 980 649 008 Innhold Forside Side 2: Resultat Side 3: Balanse Side 4: Noter Side 6: Prosjektrapport Side 7: Resultatkonti 1 Resultat 2012 Noter 2012 2011

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap - spesifisert

Resultatregnskap - spesifisert Resultatregnskap - spesifisert Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt -6 223 366,98-5 466 506,00 3000 Salgsinntekter vannavgift -6 265 048,48-5 466 506,00 3002 Motkto. viderefakt. kostnader 41

Detaljer

Resultatregnskap - spesifikasjon

Resultatregnskap - spesifikasjon Resultatregnskap - spesifikasjon Inntekter 3200 Medlemskontingenter -14 850,00-19 250,00 3209 Opptjent, ikke fakturert støttemidler -9 000,00-20 000,00 3210 Opptjent ikke fakturert AKKS Norge 3 250,00-3

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. 3REV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Qrdinær eksamen høsten 2014. Særtrykk av lover (Regnskapsloven og Bokføringsloven) og forskrifter

Høgskolen i Hedmark. 3REV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Qrdinær eksamen høsten 2014. Særtrykk av lover (Regnskapsloven og Bokføringsloven) og forskrifter í) Høgskolen i Hedmark 3REV1 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Qrdinær eksamen høsten 214 Eksamenssted: Rena Eksamensdato: 11.desember 214 Eksamenstid: 9. 13. Sensurfrist: 5. januar 215 Tillatte hjelpemidler: Særtrykk

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal SA

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal SA Årsregnskap 2014 Landbrukstjenester Solør Odal SA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 2 513 661 2 791 960 Lønn og påslag 15 785 989 14 768 481 Annen driftsinntekt

Detaljer

HAUGESUNDS HANDELSSTANDS FORENING. Resultatregnskap

HAUGESUNDS HANDELSSTANDS FORENING. Resultatregnskap FORENINGEN Inntekter foreningen Inntekter forening 3220 Salgsinntekt, arrangementer 61 100 33 800 3450 Programannonser 51 500 45 250 3490 Kontingenter foreningen 227 300 225 000 3910 Sponsor/medarrangør

Detaljer

LEVANGER HÅNDBALLKLUBB. Perioderapport juli - august 2012. Rapporten er utarbeidet av:

LEVANGER HÅNDBALLKLUBB. Perioderapport juli - august 2012. Rapporten er utarbeidet av: eton LEVANGER HÅNDBALLKLUBB Perioderapport juli - august 2012 Rapporten er utarbeidet av: Leiv Tore Berg Telefon: 90914523 Epost: leiv.berg@smnregnskap.no Dato: 24.09.2012 2012 2011 Autorisert regnskapsførerselskap:

Detaljer

Vedlegg 1: Årsregnskap for ikke-kommunale barnehager 20XX

Vedlegg 1: Årsregnskap for ikke-kommunale barnehager 20XX Vedlegg 1: Årsregnskap for ikke-kommunale barnehager 20XX Kunnskapsdepartementet Opplysninger om barnehagen Veiledning: Fyll ut de rubrikkene som ikke er fylt ut på forhånd. De ferdig utfylte opplysningene

Detaljer

Trond Kristoffersen. Resultat og balanse. Resultat og balanse. Bedriftens økonomiske kretsløp. Varekostnad og vareutgift 4. Eksempel. Eksempel forts.

Trond Kristoffersen. Resultat og balanse. Resultat og balanse. Bedriftens økonomiske kretsløp. Varekostnad og vareutgift 4. Eksempel. Eksempel forts. Bedriftens økonomiske kretsløp Produksjonskretsløpet Trond Kristoffersen Leverandører Ressurser Produksjon Ressurser Produkter Kunder Ansatte Finansregnskap Penger Penger Kontanter Penger Varekostnad og

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. NREV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. NREV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Eksamen høsten 2014 Høgskolen i Hedmark NREV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Eksamen høsten 2014 Eksamenssted: Campus Rena Eksamensdato: 11. desember 2014 Eksamenstid: 09.00-13.00 Sensurfrist: 5. januar 2015 Tillatte hjelpemidler:

Detaljer

Haugesundregionens Nærings- Forening. Resultatregnskap

Haugesundregionens Nærings- Forening. Resultatregnskap Resultatregnskap NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Salgsinntekt 6 096 917 4 571 105 1 Sum driftsinntekter 6 096 917 4 571 105 Varekostnader 464 553 89 578 3 Lønnskostnader m.m. 2 204 884 1 971 266

Detaljer

Regnskapsrapport. Måned: april 2014

Regnskapsrapport. Måned: april 2014 Regnskapsrapport Måned: april 2014 Hovedposter i rapporten april 2014 DENNE PERIODE : REGNSKAP REGNSKAP BUDSJETT HITTIL I ÅR PROGN. ÅR SALGSINNTEKTER 866 520 782 000 4 372 163 11 129 563 DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Årsregnskap 2012 CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 6 000 000 0 Annen driftsinntekt 5 757 274 1 728 611 Sum driftsinntekter

Detaljer

AA God kredittverdighet

AA God kredittverdighet Totalrapport BJØRNSTAD SERVICEPARTNER AS 998594782 16.jun.2014 Firmainformasjon BJØRNSTAD SERVICEPARTNER AS Orgnr.: 998594782 Juridisk adresse: D-U-N-S: 345043809 Besøksadresse: Telefon: 90603306 Postadresse:

Detaljer

Resultatregnskap med fjorårstall Periode: 12/2010. % av. oms. oms. DRIFTSINNTEKTER

Resultatregnskap med fjorårstall Periode: 12/2010. % av. oms. oms. DRIFTSINNTEKTER Resultatregnskap med fjorårstall Periode: 12/2010 Kontonr Tekst Denne periode i Denne periode Hittil i år Hittil i fjor år i fjor DRIFTSINNTEKTER 3000 Salg supporterutstyr 25% mva -880,00 1,64-9 250,40-67

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

Regnskap 2008 Budsjett 2009 3009 Avg.fritt salg (9 500) 3010 Omsetning kommunene - 3013 Ekspedisjonsgebyr og fakturagebyr (1 160) 3014 Miljøtiltak

Regnskap 2008 Budsjett 2009 3009 Avg.fritt salg (9 500) 3010 Omsetning kommunene - 3013 Ekspedisjonsgebyr og fakturagebyr (1 160) 3014 Miljøtiltak Regnskap 2008 Budsjett 2009 3009 Avg.fritt salg (9 500) 3010 Omsetning kommunene - 3013 Ekspedisjonsgebyr og fakturagebyr (1 160) 3014 Miljøtiltak (825 298) 3050 Omsetn. Ihht ordre,regn.cont.1 (522 818)

Detaljer

Rong Fjellstove Rongastovo AS Resultatrekneskap 2009

Rong Fjellstove Rongastovo AS Resultatrekneskap 2009 Resultatrekneskap 2009 Driftsinntekter og driftskostnader Note 2009 2008 Salsinntekter 685 192 508 460 Andre driftsinntekter 77 000 0 Sum driftsinntekter 762 192 508 460 Varekostnader 79 307 83 412 Lønskostnader

Detaljer

AA God kredittverdighet

AA God kredittverdighet Totalrapport BJØRNSTAD SERVICEPARTNER AS 998594782 24.jul.2015 Firmainformasjon BJØRNSTAD SERVICEPARTNER AS Orgnr.: 998594782 Juridisk adresse: D-U-N-S: 345043809 Besøksadresse: Telefon: 90603306 Postadresse:

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. HREV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Eksamen høsten 2014. Særtrykk av lover (Regnskapsloven og Bokføringsloven) og forskrifter

Høgskolen i Hedmark. HREV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Eksamen høsten 2014. Særtrykk av lover (Regnskapsloven og Bokføringsloven) og forskrifter Høgskolen i Hedmark HREV1 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Campus Hamar Eksamensdato: 11. desember 214 Eksamenstid: 9. - 13. Sensurfrist: 5. januar 215 Tillatte hjelpemidler: Særtrykk

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Tromsø Tennisklubb. Foretaksnr. 981214242

Årsregnskap 2013 for. Tromsø Tennisklubb. Foretaksnr. 981214242 Årsregnskap 2013 for Tromsø Tennisklubb Foretaksnr. 981214242 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 192 344 250 436 Annen driftsinntekt 1 2 715

Detaljer

Regnskapsrapport. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 01.09.2010. Versjon: no 1.7

Regnskapsrapport. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 01.09.2010. Versjon: no 1.7 Regnskapsrapport Oppdatert: 2.03.2009 Utskrift: 01.09.2010 Versjon: no 1. Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag pr varegruppe (side 5-6)

Detaljer

Regnskapsrapport. Måned: Oktober År: 2010. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 25.11.2010. Versjon: no 1.7

Regnskapsrapport. Måned: Oktober År: 2010. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 25.11.2010. Versjon: no 1.7 Regnskapsrapport Måned: Oktober År: 2010 Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 25.11.2010 Versjon: no 1.7 Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag

Detaljer

Trond Kristoffersen. Varekretsløpet. Generelt. Finansregnskap. Balansen. Egenkapital og gjeld. Kundefordringer

Trond Kristoffersen. Varekretsløpet. Generelt. Finansregnskap. Balansen. Egenkapital og gjeld. Kundefordringer Trond Kristoffersen Finansregnskap Eiendeler Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Investeringer Bankinnskudd n Egenkapital og

Detaljer

13 961 561,00 373 000,00

13 961 561,00 373 000,00 Norsk Landbruksrådgiving Østafjells Salgs- og driftsinntekt 30 Salgsinntekt, avgiftspliktig 3010 Medlemskontigent 2 835 000,00 3020 Konsulenttjenester 75 000,00 3021 Rådgivningstjenester 800 000,00 3030

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 992 709 952 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: REGINA FISK AS Forretningsadresse: 9450 HAMNVIK Regnskapsår

Detaljer

Resultat. SUM Driftsresultat. Finansinntekt og -kostnad

Resultat. SUM Driftsresultat. Finansinntekt og -kostnad Bønes idrettslag Avdeling Hovedlag Dato: 20.03.2007 Driftsresultat Driftsinntekter Salgsinntekter 3030 BIL-bladet annonser -14 60-14 60 3120 Sponsorinntekter avgiftsfrie -10 00-10 00 3210 Automatinntekter

Detaljer

Credit Rating/Score LKC AS. 2.108.000 begrenset til 15% av egenkapitalen. Selskapskapital/Aksjekapital: 500.000 Selskapets alder: 10

Credit Rating/Score LKC AS. 2.108.000 begrenset til 15% av egenkapitalen. Selskapskapital/Aksjekapital: 500.000 Selskapets alder: 10 986559434 LKC AS Bentsrudveien 14 3080 Holmestrand Credit Rating/Score LKC AS Side 1 av 7 Vår ref.: CIW70668 LKC AS BEMERK: Såvel skriftlig som muntlig meddeles til andre. Vi fraskriver oss i strid med

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

AAA Høyeste kredittverdighet

AAA Høyeste kredittverdighet Utvidet rapport BEDRE INNEKLIMA AS 990162689 04.apr.2014 Firmainformasjon BEDRE INNEKLIMA AS Overvåk firma Orgnr.: 990162689 D-U-N-S: 566533563 Telefon: 95041135 Juridisk adresse: Bekkeveien 3, 3236 Sandefjord

Detaljer

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Kontantstrømoppstilling (2) Direkte og indirekte metode Årsregnskapet består ifølge regnskapsloven 3-2 av: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Små

Detaljer

Delbedømmelser Grunnfakta Eier/Juridisk Økonomi Betalingserfaring

Delbedømmelser Grunnfakta Eier/Juridisk Økonomi Betalingserfaring 02.08.2011 FIRMAINFORMASJON Organisasjonsnr 986540121 D U N S 730079964 Firma navn BYGG OG MALERMESTERTJENESTEN AS Juridisk adresse Kolbotnveien 5 Besøksadresse Kolbotnveien 5 Postadresse Postboks 79 Telefon

Detaljer

Høring om utforming av Standard kontoplan for statlige virksomheter. Vedlegg I. Utkast til Standard kontoplan for statlige virksomheter.

Høring om utforming av Standard kontoplan for statlige virksomheter. Vedlegg I. Utkast til Standard kontoplan for statlige virksomheter. Høring om utforming av Standard kontoplan for statlige virksomheter Vedlegg I Utkast til Standard kontoplan for statlige virksomheter. Standard kontoplan, 16.6.2010. Standard kontoplan for statlige virksomheter

Detaljer

Credit Rating. Betonmast Bygg AS. Side 1 av 7 Dato: 14.11.2007 BETONMAST ANLEGG Vår ref.: CIW99019

Credit Rating. Betonmast Bygg AS. Side 1 av 7 Dato: 14.11.2007 BETONMAST ANLEGG Vår ref.: CIW99019 BEMERK: Såvel skriftlig som muntlig meddeles til andre. Vi fraskriver oss i strid med leveringsvilkårene. Stemmer straks å meddele oss dette, for at vi opplysninger er bare til spørrerens eget ethvert

Detaljer

I K Gimletroll 876109972 4689 Kristiansand

I K Gimletroll 876109972 4689 Kristiansand Årsregnskap for 2008 4689 Kristiansand Innhold: Resultatregnskap Balanse Utarbeidet av: Agder Regnskapsservice AS Pb 1621 Lundsiden 4688 Kristiansand Org.nr. 884460522 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Credit Rating BETONMAST BYGG AS. 2.269.000 begrenset til 15% av egenkapitalen

Credit Rating BETONMAST BYGG AS. 2.269.000 begrenset til 15% av egenkapitalen BEMERK: Såvel skriftlig som muntlig meddeles til andre. Vi fraskriver oss i strid med leveringsvilkårene. Stemmer straks å meddele oss dette, for at vi opplysninger er bare til spørrerens eget ethvert

Detaljer

Økonomisk beretning Sesongen 2014-2015 Og året 2014

Økonomisk beretning Sesongen 2014-2015 Og året 2014 Stjernen Hockey Fredrikstad Elite Økonomisk beretning Sesongen 2014-2015 Og året 2014 Årsmøte torsdag 21. mai 2015 ØKONOMISK BERETNING SESONGEN 2014/15 Sesongregnskapet er avlagt separat for hver av de

Detaljer

NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITÉ

NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITÉ NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITÉ Gjelder fra 1/1-99 Overgangsbestemmelser fram til 1/1-2001 (Vedtatt på Idrettsstyrets møte 17. februar

Detaljer

Resultatregnskap. Bergens Jæger- Og Fiskerforening. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bergens Jæger- Og Fiskerforening. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 1 696 758 1 731 655 Annen driftsinntekt 256 122 25 000 Sum driftsinntekter 1 952 880 1 756 655 Varekostnad 569 960 519 160 Lønnskostnad

Detaljer

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur Resultatregnskap 2005 DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Note 2005 Driftsinntekter (Salg/tilskudd/støtte) 2 1 141 212,33 Sum driftsinntekter 1 141 212,33 Lønnskostnader

Detaljer

Credit Rating/Score NORDIC TOOLS AS. Selskapskapital/Aksjekapital: 990.000 Selskapets alder: 1

Credit Rating/Score NORDIC TOOLS AS. Selskapskapital/Aksjekapital: 990.000 Selskapets alder: 1 998877393 NORDIC TOOLS AS Strømsveien 314 1081 Oslo PB 109 Leirdal 1009 Oslo Credit Rating/Score NORDIC TOOLS AS Side 1 av 7 Vår ref.: CIW55681 NORDIC TOOLS AS BEMERK: Såvel skriftlig som muntlig meddeles

Detaljer

Regnskapsrapport. Måned: Juli År: 2011. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 23.08.2011. Versjon: no 1.7

Regnskapsrapport. Måned: Juli År: 2011. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 23.08.2011. Versjon: no 1.7 Regnskapsrapport Måned: Juli År: 2011 Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 23.08.2011 Versjon: no 1.7 Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag pr

Detaljer

Regnskapsrapport. Oppdatert: 24.02.2009 Utskrift: 24.02.2009. Versjon: no 1.5

Regnskapsrapport. Oppdatert: 24.02.2009 Utskrift: 24.02.2009. Versjon: no 1.5 Regnskapsrapport Oppdatert: 24.02.2009 Utskrift: 24.02.2009 Versjon: no 1.5 Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag pr varegruppe (side 5)

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2010 2009 Driftsinntekter og driftskostnader

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2010 2009 Driftsinntekter og driftskostnader RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2010 2009 Driftsinntekter og driftskostnader 3000 Matsalg avg.pl.-andre 1.060.131 845.906 3001 Matsalg avg.pl.-egne arr. - 287.377 3002 Catering matsalg - 14% 161.382

Detaljer

AAA Høyeste kredittverdighet

AAA Høyeste kredittverdighet Utvidet rapport ATRIUM DESIGN & TRADE AS 995465450 19.jun.2012 GRUNNFAKTA Delbedømmelse: ETABLERT Grunnfakta Selskapsform AS - Privat aksjeselskap Etableringsår 2010 Stiftelsesdato 21-04-2010 Aksjekapital

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Rogaland Rideklubb Avslutningsdato 31-12-2010 Balanse 2010 2009 Endring i kr

Rogaland Rideklubb Avslutningsdato 31-12-2010 Balanse 2010 2009 Endring i kr Balanse 2010 2009 Endring i kr EIENDELER Anleggsmidler Varige driftsmidler Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner ol 1240 Ridehus 41 760,00 46 400,00-4 640,00 1241 Nytt ridehus 1 682 613,50 1

Detaljer

AAA Høyeste kredittverdighet

AAA Høyeste kredittverdighet Utvidet rapport ÅRVOLL BYGG AS 989794302 27.mai.2013 Firmainformasjon ÅRVOLL BYGG AS Orgnr.: 989794302 D-U-N-S: 548542278 Telefon: 22655100 Hjemmeside: www.aarvollbygg.no Epostadresse: kontakt@aarvollbygg.no

Detaljer

RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader

RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader 3000 Matsalg avg.pl.-andre 1 059 462 887 048 3001 Matsalg avg.pl.-egne arr. 6 078 10 039 3002 Catering matsalg - 14%

Detaljer

Periodisk Regnskapsrapport

Periodisk Regnskapsrapport Peder Ås Kinaputtveien 234 BAGN Periodisk Regnskapsrapport juli - august 29 Innhold Resultatrapport Balanserapport Nøkkeltall Grafikk 7 6 5 4 3 2 Utarbeidet av Frivold Regnskap Skrevet ut: 6.5.2 Resultat

Detaljer

Årsregnskap. Norsk helse- og avholdsforbund. Org.nr.: 876 077 442

Årsregnskap. Norsk helse- og avholdsforbund. Org.nr.: 876 077 442 Årsregnskap 2012 Norsk helse- og avholdsforbund Org.nr.: 876 077 442 Resultatregnskap Norsk Helse- Og Avholdsforbund Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Subsidier 6 767 471 747 784 Annen

Detaljer

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31.

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31. Normisjon Region Øst oéëìäí~íêéöåëâ~é Note Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt Gaver for prosentberegning Gaver uten prosentberegning Testamentariske gaver (uten prosentberegning Tilskudd Annen

Detaljer

Lærdal Golfklubb. Resultatregnskap

Lærdal Golfklubb. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3000 Medlemskontingent 521 767,00 488 410,00 3011 Sponsorinnt. - avg.pl. 61 700,00 95 800,00 3015 Salg pro-shop 10 940,00 15 599,20 3016

Detaljer

Regnskapsrapport. Måned: Desember År: 2010. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 21.01.2011. Versjon: no 1.7

Regnskapsrapport. Måned: Desember År: 2010. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 21.01.2011. Versjon: no 1.7 Regnskapsrapport Måned: Desember År: 2010 Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 21.01.2011 Versjon: no 1.7 Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 953 323 141 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FRØSETH AS Forretningsadresse: Ravlovegen 144 7657 VERDAL

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Tromsø Tennisklubb. Foretaksnr. 981214242

Årsregnskap 2014 for. Tromsø Tennisklubb. Foretaksnr. 981214242 Årsregnskap 2014 for Tromsø Tennisklubb Foretaksnr. 981214242 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 111 715 192 344 Annen driftsinntekt 1 2 554

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note 2010 2009

Driftsinntekter og -kostnader Note 2010 2009 Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2010 2009 Annonseinntekter 1 494 706 1 639 477 Overføring fra semesteravgiften 2 008 000 1 950 000 Tilskudd fra UiO 13 600 28 000 Andre inntekter 292

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

ØKONOMISKE RAPPORTER

ØKONOMISKE RAPPORTER ØKONOMISKE RAPPORTER INNHOLD LIKVIDITET EGENKAPITAL BALANSE RESULTAT KONTANTSTRØM GRAFIKK ØKONOMISK OVERSIKT Resultat Periode Hittil I fjor Balanse IB UB Salg 11 375 314 82 437 126 75 247 255 Anleggsmidler

Detaljer

Generelt. Finansregnskap. Forskuddsbetalte utgifter og påløpne kostnader Avskrivning. Trond Kristoffersen. Periodisering. Formål med finansregnskapet

Generelt. Finansregnskap. Forskuddsbetalte utgifter og påløpne kostnader Avskrivning. Trond Kristoffersen. Periodisering. Formål med finansregnskapet Finansregnskap Forskuddsbetalte utgifter og påløpne kostnader Trond Kristoffersen Generelt Formål med finansregnskapet Økonomisk informasjon som er nytte for brukerne Korrekt kostnad og inntekt i resultatregnskapet

Detaljer

Løsningsforslag med ferdigmodell til oppgavene 4.6, 4.7, 4.9, 4.11, 4.12 og 4.13 i læreboka

Løsningsforslag med ferdigmodell til oppgavene 4.6, 4.7, 4.9, 4.11, 4.12 og 4.13 i læreboka Løsningsforslag med ferdigmodell til oppgavene 4.6, 4.7, 4.9, 4.11, 4.12 og 4.13 i læreboka Siden ferdigmodellen har en mer spesifisert kontoplan enn læreboka, er det i noen tilfeller brukt andre kontoer

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Ullensaker/kisa il Friidrett

Årsregnskap 2014 for Ullensaker/kisa il Friidrett Årsregnskap 2014 for Ullensaker/kisa il Friidrett Organisasjonsnr. 997321006 Utarbeidet av: Sparebank 1 Regnskapshuset Østlandet AS Autorisert regnskapsførerselskap Fredvang alle 10 2321 HAMAR Organisasjonsnummer:

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Regnskapsrapport. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 27.10.2009. Versjon: no 1.7

Regnskapsrapport. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 27.10.2009. Versjon: no 1.7 Regnskapsrapport Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 27.10.2009 Versjon: no 1.7 Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag pr varegruppe (side 5-6)

Detaljer

Resultatregnskap. Kirkerudbakken Skisenter. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kirkerudbakken Skisenter. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Billetter - Sesongkort / Dagskort mv. 4 388 640 4 781 967 Offentlig tilskudd 7 102 020 116 045 Annen driftsinntekt 1 264 744 960 281 Sum

Detaljer

https://go.direktmedia.no/purehelpwebshop/report/default.asp... Kreditt-limit (1000): 70 Aktuell hendelse:

https://go.direktmedia.no/purehelpwebshop/report/default.asp... Kreditt-limit (1000): 70 Aktuell hendelse: D&B Totalrapport Organisasjonsnummer 990507570 Dunsnummer 566677626 Firmanavn NOVICON AS Gateadresse Gate Postnr - Poststed Postboksadresse Postboks Postnr - Poststed Reppevegen 90 D 7054 - Ranheim 7481

Detaljer

Årsregnskap. Jardin Foya Blanca BA. org nr 981 343 905

Årsregnskap. Jardin Foya Blanca BA. org nr 981 343 905 Årsregnskap 2007 Jardin Foya Blanca BA org nr 981 343 905 Resultatregnskap Note 2007 2006 Leieinntekter 3 541 984 2 669 221 Annen drifsinntekt - 246 969 Sum driftsinntekter 3 541 984 2 916 190 Lønnskostnader

Detaljer

Regnskapsrapport. Oppdatert: 29.04.2009 Utskrift: 29.04.2009. Versjon: no 1.7

Regnskapsrapport. Oppdatert: 29.04.2009 Utskrift: 29.04.2009. Versjon: no 1.7 Regnskapsrapport Oppdatert: 29.04.2009 Utskrift: 29.04.2009 Versjon: no 1.7 Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag pr varegruppe (side 5-6)

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Resultatregnskap. Solsvik Vassverk P/L. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011

Resultatregnskap. Solsvik Vassverk P/L. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekter 1 042 873 795 212 Annen driftsinntekt 8 646 2 223 Sum driftsinntekter 1 051 519 797 435 Lønnskostnader m.m. 1 162 792 171 740 Annen

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Balansesammendrag. Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Bankinnskudd, kontanter o.l.

Balansesammendrag. Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Bankinnskudd, kontanter o.l. Dato fra - til: Regnskapsår 23 Periode: - 7 - Balansesammendrag EIENDELER Anleggsmidler Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l.

Detaljer