Årsberetning og regnskap for. Tekna Bergen avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning og regnskap for. Tekna Bergen avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening"

Transkript

1 Årsberetning og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2010 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

2 Avdelingslederen har ordet 3 1 Styrets beretning Viktige begivenheter i året som gikk Ridder av Den Gyldne Bolt Faglig årsmøte Samfunnsprosjekt VilVite Tekna-konferansen Forskningsdagene Avdelingsledermøte Hovedstyrets høstrunde Verving av studentmedlemmer Saker i media Medlemsutviklingen Arrangementer Aktivitetsliste Bedriftsbesøk Kurs og foredragsmøter Familiearrangementer Sosiale arrangementer 11 2 Avdelingens tillitsvalgte og oppnevnte komiteer og utvalg Avdelingens tillitsvalgte Sentralt tillitsvalgte og oppnevnte komiteer og utvalg 13 3 Regnskap Økonomisk utvikling periode Bergen avdelings prioriterte oppgaver Årsberetninger for Yngres Forum, Seniorgruppen og Tekna Student Bergen Årsrapport for Yngres Forum Årsrapport for Seniorgruppen Årsrapport for Tekna Student Bergen 18 2

3 Avdelingslederen har ordet Kjære Tekna-medlem, tillitsvalgt og andre! Ved utgangen av året hadde Bergen avdeling 3881 medlemmer. Det er i 2010 en medlemsvekst på 6 %. Medlemstallet har steget jevnt i alle år og er et sunt tegn som vi i avdelingen og Tekna gleder oss over! Studentene har hatt en medlemsvekst på hele 9 % og passerte i år 1000 studentmedlemmer i Bergen! Det viktigste formålet til avdelingen er å arrangere foredrag og diskusjonsmøter med teknisk og allmenn interesse for medlemmene. I tillegg skal avdelingen være et samlingspunkt sosialt og kollegialt. Dette året har nesten 2000 deltatt på arrangementene avdelingen har tilrettelagt. Mitt inntrykk med bakgrunn i de tilbakemeldingene vi får, er at medlemmene er fornøyd med tilbudet. I år har avdelingen hatt æren av å dele ut hederstegnet Den Gyldne Bolt til nestleder Iver Wake. Hederstegnet ble innstiftet og utdelt første gang i 1905 og er et synlig tegn på foreningens påskjønnelse for velgjort arbeid. Iver Wake har vært aktiv i avdelingen siden 1999 og sittet i Teknas Hovedstyre i to perioder ( ). I handlingsplanen til avdelingen er rekruttering til realfag et viktig satsingsfelt. Dette gjøres i stor grad gjennom samfunnsprosjekter. Teknas grunnorganisasjon kan søke Tekna om midler til å gjennomføre prosjekter hvert år. I 2010 gjennomførte avdelingen fire samfunnsprosjekt. Vi hadde samarbeid med Bergen Turlag om to prosjekter. Det første prosjektet var i forbindelse med Kom deg ut dagen hvor Tekna hadde stand med VilVite ved Skomakerdiket på Fløyen. Arrangementet ble gjennomført en søndag med sol fra blå himmel og mange hadde funnet veien opp på byfjellene. Det andre prosjektet var Newton Camp. Campen er for ungdommer mellom år i høstferien, og er et populært konsept utviklet av Tekna med den hensikt å vekke interesse for naturfag blant de unge. Tekna er opptatt av å gjøre matematikk spennende og interessant så tidlig som mulig. En måte å oppnå dette på er å leke med matematikk, mellom annet gjennom innholdet i de populære matematikksekkene fra Didaktiv. Bergen avdeling har gjennom samfunnsprosjekt gitt 8 matematikksekker til ulike barnehager og skoler i Bergen og omegn i Sekkene vil bli delt ut i forbindelse med kurs for lærerne. Tekna og NITO har i år samarbeidet om stand på Forskningsdagene. I tillegg har vi samarbeid om representasjon i Bergen Vitensenter AS sitt styre. Seniorgruppen i avdelingen har hatt jevnlige møter med mange spennende tema. Jeg vil takke avdelingens tillitsvalgte! Fagrådet med leder Geir Omar Berland, Yngres Forum med leder Bergitte Reiersen, Studentgruppen med leder Ingvild Aspøy og ikke minst Vestlandets distriktskontorleder, Ellen Hauge! Dere har alle lagt ned mye arbeid for å kunne tilby medlemmene i Bergen et så allsidig program! Jeg vil også takke avdelingsstyret for det gode samarbeidet og engasjementet gjennom året! Med hilsen Tone Eikeland Solløs, leder Bergen avdeling Bergen

4 1 Styrets beretning 1.1 Viktige begivenheter i året som gikk Ridder av Den Gyldne Bolt Iver Wake, nestleder i styret i Bergen avdeling, ble på avdelingens julebord 26.november tildelt avdelingens hederstegn Den Gyldne Bolt. Ordenenes formål er å hedre medlemmer av Tekna Bergen avdeling som har gjort seg særlig fortjent hertil ved arbeid innen avdelingen, dens grupper eller klubbliv, samt spesielle fall også for andre tjenester. Ordenstegnet består av en forgylt sølvskrue med en mutter hengende i mørkeblått bånd av silke. Iver har siden 1999 og frem til i dag vært aktiv i avdelingens styre og har sittet i Teknas Hovedstyre i to perioder ( ) Faglig årsmøte Faglig årsmøte ble arrangert i Oslo februar og fra Fagrådet deltok leder Geir Omar Berland og Andreas Christian Engeberg. Program og referat er tilgjengelig på Teknas hjemmeside Samfunnsprosjekt Avdelingen søkte i 2010 Tekna sentralt om støtte til 6 samfunnsprosjekt og fikk innvilget støttet til 4. I tillegg fikk vi overført 2 samfunnsprosjekt som ikke ble gjennomført i Newton Camp arrangere Newton Camp med 15 elever Tekna-garden barnevakt i forbindelse med Teknas arrangement Mattemeis og den matematiske ryggsekk dele ut 4 mattemeiser (4-8 år) og 4 matematiske ryggsekker (1.-7.trinn) til barneskoler i Bergen og omland Naturfagdag på Fløyen samarbeid med Bergen Turlag på Kom deg ut dagen Utdanningsvalg - Hvorfor teknologiske yrker? overført fra 2009 BTB, Besøk på TeknologiBedrift bevisstgjøre ungdomskoleelever viktigheten av teknologiyrker overført fra 2009 Newton Camp Newton Camp ble arrangert i høstferien oktober og er et samarbeid med studenter ved Høgskolen i Bergen HiB (fremtidige lærere) og Bergen Turlag hvor det arrangeres tur for 15 elever i alderen år i høyfjellet på Alexander Grieghytten i Kvamsfjella. Newton Camp er et konsept som fokuserer på å gi barn og ungdom god naturopplevelse og læring gjennom spennende aktiviteter, positive erfaringer og mestring ute i naturen. Målet er å formidle naturfaglig kunnskap på en spennende og interessant måte som vekker nysgjerrighet for realfagene. Tekna-garden Tanken med prosjektet er å legge til rette for Tekna-foreldre som gjerne vil ha med seg et forerag i Tekna-regi, men mangler barnepass. I avdelingens ny lokaler er det mulighet for å kombinere foredrag i et rom og barnepass i et annet. Avdelingen har kjøpt inn pc med utstyr, dvd filmer, spill og science-modeller for barn 4

5 i aldersgruppen 5-9 år. På grunn av at arrangementene på høsten ikke lot seg kombinere med barnepass, samtidig som studentene var svært opptatt i tidsrommet ble det valgt å utsette tilbudet til Tilbudet vil bli annonsert sammen med arrangementet. Mattemeis og den matematiske ryggsekk Det er kjøpt inn 8 matematikksekker i Pågrunn av brann i leverandørens lokaler Didaktiv kunne sekkene først bestilles i slutten av desember og bli levert i januar Utdeling av sekker har vært gjort på ulike måter de siste årene. Men, i år bestemte styret å dele ut sekker til barnehager og skoler som har tatt direkte kontakt med avdelingen og vist en spesiell interesse for realfagsatsing gjennom dette. Det vil samtidig med overrekkelsen bli holdt et kurs i bruk av innholdet. De heldige som vil få tildelt sekker og kurs på nyåret er: Rossland skule - 1 sekk til småtrinnet og 1 til mellomtrinnet Samnanger ungdomsskule - 1 sekk til klasse Stjernen åpen barnehage - 1 sekkt til 5-6 åringer Søreide skole 1 A - 1 sekk til småtrinnet Hellen skole - 1 sekk til barneskole Regnbuen barnehager 2 sekker til småtrinnet Naturfagdag på Fløyen Prosjektet var et samarbeid med Bergen Turlag og VilVite. Hvert år arrangeres Kom deg ut dagen eller Byfjellsdagen som er en aktivitetsrettet friluftsdag for hele familien. Denne ble arrangert søndag 5.september på en fantastisk høstdag med sol fra blå himmel. Avdelingen leide VilVite på hjul som ble kjørt opp til Skomakerdiket på Fløyfjellet. Der hadde Tekna stand med mange spennende aktiviteter. Der ble blant annet laget softis ved hjelp av flytende Nitrogen og skutt opp rakett ved hjelp av luft og vann. Ulike utfordringer for store og små. Nitrogen skaper mystikk og softis! Utdanningsvalg - Hvorfor teknologiske yrker? Dette prosjektet ble utsatt fra 2009 til 2010, men ble ikke gjennomført innen fristen og utgikk. 5

6 BTB, Besøk på Teknologi Bedrift bevisstgjøre ungdomskoleelever viktigheten av teknologiyrker Dette prosjektet ble utsatt fra 2009 til 2010, men ble ikke gjennomført innen fristen og utgikk. Det er utarbeidet en egen rapport for hvert prosjekt. Rapporten gir en kort beskrivelse av prosjektet, oppnådde resultater, erfaringer og regnskap. Avdelingen fikk tildelt kr ,- (ekskl ,- for de som utgikk) i støtte fra Tekna sentralt til samfunnsprosjektene i I tillegg budsjetterte avdelingen med kr ,- (ekskl ,- for prosjektene som utgikk) VilVite VilVite som er lokalisert ved siden av Tekna Bergen avdeling i Thormøhlensgate ble åpnet i mai 2007 og er en av byens store attraksjoner. Økt rekruttering til tekniske og naturvitenskapelige fagområder er et av Teknas hovedsatsingsområder, og VilVite er etter vår vurdering et effektivt tiltak for å oppnå dette. Bergen avdeling har hatt et godt samarbeid med VilVite i Tekna Bergen avdeling inngikk en samarbeidsavtale med NITO Hordaland vedrørende Bergen Vitensenter AS (VilVite) hvor vi som foreninger vil samarbeide om et langsiktig engasjement for VilVite. Gjennom samarbeidsavtalen vil vi samarbeide om representasjon (ett styremedlem med personlig varamedlem) i det styrende organ som til enhver tid er ansvarlig for VilVites virksomhet. I perioden har leder i Bergen avdeling Tone Eikeland Solløs hatt denne representasjonen i styret i VilVite. I mai ble NITO Hordalands Anne Beth Ravndal valgt som styremedlem og Tone Eikeland Solløs gikk over som varamedlem. I tillegg til ordinært styrearbeid har styret i VilVite jobbet med å få forutsigbar og tilstrekkelig finansiering av VilVite, både kommunalt og statlig august inviterte VilVite styret på en 2 dagers ekskursjon til Finland og Sverige. Styret besøkte vitensentrene Heureka i Helsingfors i Finland og Tom Tits Experiment i Sødertalje i Sverige. Tone Eikeland Solløs deltok på ekskursjonen som var lærerik og veldig morro! Sykling på line i Heureka, Finland. 6

7 1.1.5 Tekna-konferansen Tekna-konferansen var ny av året og erstattet Foreningspolitisk kongress. Den er Teknas årskonferanse og skal være en dialog- og læringsarena der Tekna reiser viktige saker i samfunnsdebatten og møter andre samfunnsaktører til dialog om kunnskapsnasjonen Norges fremtid. Den ble avholdt 3.juni i Oslo og tema for konferansen var En skole i verdensklasse eller samling i bånn? Bergen avdeling var representert med nestleder Iver Wake Forskningsdagene I år ble samarbeidet med NITO Hordaland om stand på Forskningsdagene i Bergen startet i god tid. Forskningsdagene er landsomfattende og ble avholdt 24.september-3.oktober og er en møteplass mellom forskere og et stort publikum, ikke minst barn. Fra avdelingen deltok Erik Valevatn og Arild Sellevåg Litlekalsøy i planleggingsarbeidet og møtene med NITO. Tema på standen var Hvordan virker ballongbilen? I tillegg var det spørrekonkurranse med trekning av premier hver halvtime. På standen fredag og lørdag gjorde studentene en flott innsats Avdelingsledermøte oktober ble det avholdt avdelingsledermøte på Gardermoen. Vår avdeling var representert med leder Tone Eikeland Solløs og nestleder Iver Wake. Møtet startet med presentasjon av 5 vellykkede avdelingstiltak. Tone Eikeland Solløs hadde et innlegg om samfunnsprosjektet Forskerkurs for barnehager som var et samarbeid med VilVite i Deretter var det workshops med følgende tema: Forberedelser til R-møte 2011 Avdelingsutvalgets rapport Avdelingsledermøtets rolle Budsjett 2011 (til Hovedstyret) og budsjett (til R-møte 2011) Dagen ble avsluttet med middag og sosialt samvær. Neste dag var det avdelingsledermøte. Da ble workshops fra dagen før gjennomgått og konklusjoner trukket. I tillegg var det presentasjoner ved Teknas president, Teknas påtroppende Generalsekretær, leder i Fagutvalget, leder i Etisk Råd og samfunnspolitisk direktør Hovedstyrets høstrunde Hovedstyrets høstrunde ble avholdt 29.oktober. Visepresident Mads Nygård representerte Hovedstyret og ledet møtet. Fra Generalsekretariatet deltok forhandlingsdirektør Marianne Gran Juriks. Hensikten med dette tradisjonelle høstrundemøtet er å ha en dialog mellom grunnorganisasjonen og Hovedstyret. Tema på møtet var: Hovedstyrets prioriterte oppgaver Medlemsutvikling Konkurrent - analyse Utvikle et faglig hjem for alle medlemmer i Tekna Utfordringer for avdelingene Arbeidsrom / e - rom for avdelingene Meningsdannelse i Tekna 7

8 Utviklet nettsted for selvstendig næringsdrivende Tekna-konferansen Møtet ble avsluttet med felles middag og sosialt samvær Verving av studentmedlemmer Studentkontaktene gjorde en kjempejobb med verving i høst og nådde vervemålet på 380 medlemmer i løpet av året. For å ivareta de nyvervede medlemmene inviterte Tekna alle til en samling på VilVite. Der fikk de informasjon om forsikringsordningen Tekna har med Gjensidige av representant fra Gjensidige, orientering om det å være tillitsvalgt av Raymond Larsen i Yngres Forum og informasjon om hva Bergen avdeling tilbyr medlemmene ved Tone Eikeland Solløs. Etterpå ble det avholdt konkurranse i vandreutstillingen Lek og spill på VilVite og avslutning med premieutdeling og pizza. 1.2 Saker i media Bergen avdeling har hatt følgende saker i media i 2010 Bergensavisen BA : Reportasje om foredraget ved Lars Monsen. Arrangement av Studentgruppen ved UiB. Bergens Tidende : Bergen Turlags helsides annonse om Kom deg ut dagen bl.a. med info om Teknas stand. Programhefte Forskningsdagene i Bergen : Annonse om stand Tekna og NITO Hordaland. Studvest : Reportasje Krever bedre forsikringsordning av studentkontaktleder Ingvild Aspøy. 1.3 Medlemsutviklingen Per 31.desember 2010 var det medlemmer i Tekna. I Bergen avdeling var det 3881 medlemmer, en økning på 6 % og 1083 studentmedlemmer, en økning på 9 %. Figuren nedenfor viser medlemsutviklingen per 31.desember det aktuelle år for Bergen avdeling fra stiftelsen i år Kilder: årsrapporter fra , samt Viten Vett - Velstand. 8

9 Medlemmer, inkl. student medlemmer Medlemmer Bergen avdeling Studentmedlemmer Figur 1: Medlemsutvikling Bergen fra stiftelsen i år 1880 til 31.desember Antall studentmedlemmer er angitt fra 1995 med unntak av 1996 og 1997, som det ikke finnes tall for. 1.4 Arrangementer Handlingsplanen for 2010 har vært et godt styringsverktøy for avdelingsstyret. I 2010 arrangerte avdelingsstyret og Fagrådet ulike lokale tilbud til medlemmene og deres familie, hvorav sosiale arrangementer, faglige møter, bedriftsbesøk og egenutviklingskurs. Videre arrangerte Seniorgruppen, Yngres Forum og Studentgruppen egne arrangementer. Se vedlagte årsberetninger fra Seniorgruppen, Yngres Forum og Studentgruppen for nærmere orientering. På hjemmesiden legges det ut invitasjoner og nyheter til medlemmene i avdelingen. Invitasjoner til arrangementer og nyheter fra avdelingen blir sendt til medlemmene på e-post med link til hjemmesiden. Som det kommer fram av aktivitetslisten har det også i år vært godt oppmøte på arrangementene og venteliste på flere. 9

10 1.4.1 Aktivitetsliste kursnr Kursbeskrivels dato antall påmeldte venteliste Kurs karriereplanlegging og kompetanseutvikling, Bergen Yngres Forum - Kaffesmakerkurs, Bergen Psykologi i arbeidslivet, Bergen Jobbsøkerkurs del 1 Studentgruppen i Bergen Vinsmakerkurs, Bergen Besøk på medisinsk-teknisk avdeling på Haukeland Jobbsøkerkurs del YF-Fotokurs Årsmøte i Tekna Bergen avdeling Omvisning på Gjøa-plattformen Villmarksforedrag med Lars Monsen PEP - Personlig Effektivitets Program, Bergen Familiearrangement - Jungelboken Yngres Forum - Whisky kurs Rassikring i praksis i Bergen Vindkraftteknologi i Bergen - møte om vindturbiner Yngres Forum - quiz Tekna vs Nito Overleveringsmiddag AVLYST Yngres Forum - Rafting på Voss Byvandring - Bryggen i Bergen Besøk på storskala eksplosjonsfeltet til GexCon Seminar Yngres Forum - Sosial Livsstilsbygging AVLYST Yngres Forum - Geocaching i Bergen sentrum AVLYST Omvisning på Knappen renseanlegg Omvisning på ubåt Hovedstyrets høstrunde i Bergen Yngres Forum - Julebordswing Velkomstkveld for nyinnmeldte studenter Foredrag v/egil Lillestøl - Elektromagnetisk stråling Foredragsmøte - markedsstyring av kraftproduksjonen - kraftpriser Yngres Forum - Omvisning på Hansa Borg Bryggerier Julebord 26.november Når sekundene teller - kurs om skredfare Yngres Forum - Curling på Iskanten Vi ser en økning i totalt antall påmeldte til arrangementene de siste årene. I 2008 hadde avdelingen totalt 1656 påmeldte til arrangementene, i og i påmeldte. Vi har ikke oversikt over hvor mange som faktisk deltok, men tallene forteller oss at vi når stadig flere av medlemmene våre Bedriftsbesøk I 2010 var det 5 bedriftsbesøk i regi av Fagrådet. Oppslutningen på bedriftsbesøkene var god. Besøk på medisin - teknisk avdeling på Haukeland sykehus Omvisning på Gjøa - plattformen Besøk på storskala eksplosjonsfeltet til GexCon Omvisning på Knappen renseanlegg (avlyst) Omvisning på ubåt Kurs og foredragsmøter Kurs i karriereplanlegging og kompetanseutvikling Kaffesmakerkurs Psykologi i arbeidslivet Jobbsøkerkurs del 1 Jobbsøkerkurs del 2 Fotokurs Årsmøte Tekna Bergen avdeling Villmarksforedrag med Lars Monsen 10

11 PEP Personlig Effektivitets Program Whisky kurs Rassikring i praksis Vindkraftteknologi i Bergen møte om vindturbiner Sosial Livsstilsbygging Hovedstyrets høstrunde Foredrag om elektromagnetisk stråling Foredrag om markedsstyring av kraftproduksjonen Kurs om skredfare Det har vært godt fremmøte på de fleste kurs og foredragsmøter Familiearrangementer Det har i 2010 vært arrangert 1 familiearrangement: Teaterforestilling: Jungelboken Familiearrangementet hadde opp i mot 400 deltagere og var en forestilling som imponerte både store og små Sosiale arrangementer Det er blitt en tradisjon at Vidar Skistad, andre fredag i februar leder Tekna gjennom vinsmakerkurs som avsluttes med ost og kjeks. For første gang ble kurset avholdt i kantinen i Thormøhlensgate med rekordhøy deltakelse. Det er også en årlig tradisjon at Egil Ertesvåg inviterer Tekna medlemmer på byvandring. I år foregikk vandringen på deler av Bryggen i Bergen også med rekordhøy deltakelse. 2 Avdelingens tillitsvalgte og oppnevnte komiteer og utvalg 2.1 Avdelingens tillitsvalgte Avdelingens tillitsvalgte med funksjonstid fra årsmøtet til årsmøtet : Avdelingsstyre: Leder Nestleder Styremedlem Studentrepresentant Tone Eikeland Solløs Iver Wake Anne Marie Vølstad Pål Albert Olsen Thomas Potter Erik Valevatn Arild Sellevåg Litlekalsøy Ingvild Aspøy Avdelingsstyre har i 2010 avholdt 9 styremøter. Oppslutningen om møtene har vært svært bra. 11

12 Revisor: Desisorer: Redaktør avd. hjemmeside: Fagråd: Leder Medlem Styrets representant DK-leder Trym Trovik Johan H. Mohr Kjell Herfjord Ellen Hauge Geir Omar Berland Marie Bueie Holstad Andreas Christian Engeberg Gudmund Per Olsen Bergitte Reiersen Andreas Børve Hovland Erling A. Hammer Anne Marie Vølstad Ellen Hauge Det er avdelingsstyret som velger Fagrådet. Leder og medlemmer oppnevnes for en periode på 2 år. Yngres Forum: Leder Styremedlemmer Bergitte Reiersen Nils-Jarle Kvam Stian Amble Petra Margareta Bäverbäck Turid Helene Felli Lunde Jan-Erik Hope Jarl Underhaug Raymond Larsen Yngres Forum velger seg selv. Valgkomiteen: Erling A. Hammer Marit Bakke Nils-Jarle Kvam Asle Aasen Linda Karen Eide Prosjektledere for samfunnsprosjekter: Newton Camp: Tone Eikeland Solløs Tekna-garden: Arild Sellevåg Litlekalsøy Mattemeis og den matematiske ryggsekk: Tone Eikeland Solløs Naturfagdag på Fløyen: Tone Eikeland Solløs 12

13 2.2 Sentralt tillitsvalgte og oppnevnte komiteer og utvalg Bergen avdeling har mulighet til å fremme kandidater for enkelte sentrale tillitsverv. I 2010 har vi hatt representanter i følgende sentrale tillitsverv: Desisjonskomité Desisor Krister Nyløkken 3 Regnskap INNTEKTER Budsjett 2010 Regnskap 2010 Avdelingskontingent , ,00 Renter , ,00 Sum inntekter , ,00 UTGIFTER 1.1 Lokale aktiviteter , , Yngres Forum og , ,94 studentarbeid 2.2 Rekruttering til Teknafag , , Samfunnskontakt , , Organisasjonsutvikling , ,50 Sum handlingsprogram , ,00 Administrasjon/kontor , ,83 Husleie , ,00 Driftskostnader , ,45 Investeringer nytt kontor ,00 0,00 Gebyrer 1 000, ,00 Sum driftsutgifter , ,28 Utgifter totalt , ,28 Inntekter totalt , ,00 Resultat 0, ,72 Bankbeholdning 31/ ,76 Bankbeholdning 31/ ,45 13

14 3.1 Økonomisk utvikling periode kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Bankinnskudd kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Inntekter kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Utgifter kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Figur 2: Økonomisk utvikling i Bergen avdeling siden 1998 til Bergen avdelings prioriterte oppgaver 2010 REKRUTTERING TIL TEKNISK NATURVITENSKAPLIGE FAG ( TEKNAFAG ) Prioritert område: Skole, utdanning og forskning Tekna Bergen avdeling skal arbeide for å rekruttere flere studenter til teknisk naturvitenskaplig utdanning: Ved å samarbeide med barnehager - skoleverk høgskole - universitet forskningsinstitusjoner - næringsliv og andre organisasjoner. LØNNS OG INTERESSEARBEID Prioritert område: Lønns og interessearbeid og juridisk rådgivning Tekna Bergen avdeling skal: Bidra til å etablere lokale nettverk mellom avdelingen og bedrifts- og etatsgrupper. Arrangere kurs for tillitsvalgte og medlemmer. SAMFUNNSKONTAKT Prioritert område: Samfunnskontakt og medlemsinformasjon Tekna Bergen avdeling skal: Bidra til at teknologenes og teknologiens betydning i dagens samfunn blir forstått, verdsatt og benyttet. Vise at teknisk og naturvitenskaplig kompetanse er nødvendige for å skape fremtidige arbeidsplasser og å løse miljøproblemer. Bidra til at Tekna blir mer synlig i Bergens regionen. Bidra til faktainformasjon om miljø. Arrangere debattmøte om aktuelle miljø- og energitema. 14

15 Prioritert område: Kunnskap om lokalt næringsliv, forskning og utdanning Tekna Bergen avdeling skal: Engasjere det lokale Fagråd i samarbeid om aktiviteter under denne handlingsplan. Arrangere møter og bedriftsbesøk som gir medlemmene mulighet til å lære det lokale næringsliv, forskningsinstitutter og utdanningssystemet å kjenne. ORGANISASJONSUTVIKLING Prioritert område: Styrearbeid og opplæring av tillitsvalgte og medlemmer, verving og studentarbeid Tekna Bergen avdeling skal: Delta aktivt i utviklingen av Tekna som organisasjon. LOKALE AKTIVITETER Prioritert område: Sosialt for medlemmene Tekna Bergen avdeling skal: Ha et godt og variert sosialt tilbud til medlemmene og deres familier. YNGRES FORUM OG STUDENTARBEID Prioritert område: Verving og studentarbeid Tekna Bergen avdeling skal: Støtte studentenes handlingsplan. Støtte Yngres forum. 15

16 5 Årsberetninger for Yngres Forum, Seniorgruppen og Tekna Student Bergen 5.1 Årsrapport for Yngres Forum Status per I 2010 har Yngres Forum (YF) holdt 7 arrangementer; kaffesmakerkurs, fotokurs, whisky kurs, quiz, julebordswing, omvisning på Hansa Borg Bryggerier og curling. Tre av arrangementene (kaffesmakerkurs, fotokurs og omvisningen) var fullbooket og vil bli satt opp igjen ved en senere anledning. I tillegg til nevnte arrangementer ble det planlagt rafting på Voss og geocachekurs i Bergen sentrum, men disse ble avlyst på grunn av få påmeldte. Styret i Yngres Forum har i perioden bestått av: Leder Styremedlemmer Bergitte Reiersen Nils Jarle Kvam Turid Helen Felli Lunde Stian Amble Raymond Larsen Petra Bäverbäc Jarl Underhaug Jan-Erik Hope Møter Styret har i 2010 avholdt 5 møter, hvor kurs og aktiviteter i regi av YF har blitt planlagt. Møtene har vært avholdt i Teknas lokaler og på kafeer i Bergen. Utover møtene avtales og planlegges virksomheten til YF via e-post. Arrangementer Dato Arrangement Påmeldte deltakere Kaffesmakerkurs 20* Fotokurs 18* Whisky kurs Quiz, Tekna vs. Nito Rafting på Voss 5** Geocaching i Bergen sentrum 4** Julebordswing Omvisning på Hansa Borg Bryggerier 30* Curling på Iskanten 12 * Fullbooket arrangement med venteliste. ** Avlyst pga. få påmeldte. Bergen, 6. februar 2011 For Yngres Forum, Bergen avdeling Bergitte Reiersen 16

17 5.2 Årsrapport for Seniorgruppen Møter: Gruppen har 13 medlemmer og det er holdt 35 møter i perioden med en gjennomsnittlig deltagelse på 10 medlemmer pr. møte. Møteleder: Odd Monstad Møterom: TEKNAs konferanserom Ekstern foredragsholder: 20/4 Professor II, Ole Gunnar Søgnen: Ingeniørutdanningen ved HiB Ekskursjoner: 19/1 Kulturhuset på Nesttun. Statoil: Offshore vindenergi 16/2 Svartediket. Vann- og avløpsetaten: Produksjon av drikkevann 19/10 Flesland. Weyland BioEthanol. Ethanol fra trevirke. 7/12 Hanne på Høyden: Jule-lunch. Diskusjonstema: Et medlem holder et forberedt innlegg om et selvvalgt eller foreslått tema som utgangspunkt for diskusjon og videre samtale. Av tema som ble tatt opp i perioden, skal nevnes: Dagens dikt: Det er vanlig å åpne møtene med et dikt, fritt valgt og opplest av deltagere som gjerne vil dele dette med andre. Kunsten å bli eldre Økonomisk utvikling i Asia Jørgen S. Lien i begynnelsen av 60-årene Sverre Munch. Utvikling av et industrikonsern Hva skal vi leve av når oljen tar slutt? Mjellem og Karlsen Verft A/S fra 1891 til 2002 Selvopplevde hendelser fra guttedagene, 1943 Ansvarsetikk Malingsproduksjon i Bergensområdet QA- og styringssystemer i 1950 årene Fiolinbygging i Permanenten Høyskolers ønske om overgang til universitet Olje- og gassledninger i Nordsjøen Utstyrsenheter og prosesser ved drift av oljefelt Tilsetningsstoffer i matvarer. E-nummersystemet Stirling-motoren Personnummeret i Norge UPC-koding og strek-koding Nestenulykken på Gullfaks C Bergen 14. Januar Jacob Irgens 17

18 5.3 Årsrapport for Tekna Student Bergen Ved utgangen av 2010 hadde Bergen avdeling 1083 studentmedlemmer i Tekna. I 2010 vervet vi 157 flere studentmedlemmer enn i Totalt ble det vervet 489 studentmedlemmer. Status pr Ingvild Aspøy har vært leder for SK-gruppen siden februar 2010, og Kristine Bø overtar den Andreas Hovland har representert fagrådet. Henrik Jakobsen har vært med i SU. I løpet av 2010 har SK-guppen i fått 4 nye SK-er. Morten Luhr er på utenlandsopphold høstsemesteret 2010 og vårsemesteret Linn Ringdal, Marianne Steiner og Lene Hovda er på utenlandsopphold våren Per består SK-gruppen av 14 personer, og disse er: Leder SK-er Nye SK-er Ingvild Aspøy Brit Selvikvåg Andreas Bøvre Hovland Henrik Rye Jakobsen Lydia Larsen Didrik Vartdal Hans Kristian Brekken Kristine Bø Edward Yang Kristine Osa Sondre Bakken (HiB) Alexander Kolltveit (HiB) Tala Maria Aabø Eric Ordaz Torunn Lutro og Camilla Frafjord ga seg som SK , og Åse Oliv Bjørge gir seg etter Årsmøtet i februar Møter SK-gruppen har hatt møter en gang i måneden. Her har kurs og aktiviteter i regi SK-gruppen blitt planlagt. Møtene har blitt avholdt i Tekna sine lokaler i Thormøhlensgate 53D. Ingvild Aspøy har deltatt på møter i Bergen Avdeling. Andreas Hovland har deltatt på møtene i fagrådet. Henrik Jakobsen har deltatt på møtene i SU. Stands Vi har hatt stand 1-2 ganger i uken i løpet av vår- og høstsemesteret på UiB, Realfagbygget. Alt ligger nå til rette for å begynne med Stands nede på Høyskolen i Bergen. Stand på IAESTEs Næringslivdager januar

19 Stand på Karrieredagene i Grieghallen i 5. oktober Deltatt på Yrkes- og utdanningsmesse i Arenum januar I starten av høstsemesteret arrangerte vi kalkulator-kampanje. Der nye studentmedlemmer fikk en Casio-kalkulator som innmeldingsgave. Vi hadde en knallstart på semesteret med 220 nye medlemmer vervet i fadderuken. På stand serverer vi kaffe og vafler. I tillegg til å verve benytter vi stand til å reklamere for kommende arrangementer og kurs samt informere om Tekna og svare på spørsmål. Arrangementer SK-gruppen i Bergen har arrangert en rekke kurs og arrangementer i løpet av Alle arrangementene har vært vellykkede. Det har vært god deltagelse og utelukkende positive tilbakemeldinger. Vår 2010 Kurs dato ansvarlige påmeldte jobbsøkerkurs 11.feb Bjørn Noremark, Hans Kristian Brekken 44 Ost og vin 11.mar Didrik Vartdal, Henrik Jakobsen, Kristine Bø 80 Lars Monsen foredrag 03.mar Torunn Lutro 275 Debatt om olje 24.mar Morten Luhr, Edward Yang, Hans Kristian Brekken, Camilla Frafjord 45 Word-kurs 12.apr Åse Bjørge og Madel Malibu 15 Krasjkurs mat mai Linn Ringdal og Brit Selvikvåg Krasjkurs mat juni Linn Ringdal og Brit Selvikvåg Høst 2010 Masterevent 12.okt Hans Kristian Brekken 20 Reke og vin 08.okt Marianne Steiner, Edward Yang, Lydia Larsen 80 Dans med Tekna sept Ingvild Aspøy, Lene Hovda 29 Foredrag - Fremtidens energijobber 11.nov Tala Aabø 80 Vinsmaking 19.nov Hans Kristian Brekken 50 Aksjekurs 04.nov Katrine Osa, Lydia Larsen Krasjkurs mat 101 og des Linn Ringdal, Marianne Steiner 150 First Lego League 13. November Torunn Lutro og Katrine Osa var med I FFL-styret som dommeransvarlig. På konkurransedagen var flere SK-er medhjelpere. Studentenes årsmøte Februar. Studentenes årsmøte 2010 ble arrangert i Trondheim på Rica Nidelven hotell. Henrik Jakobsen ble valgt inn i SU. Kristine Bø ble valgt inn i Redaksjonsrådet. Edward Yang stilte til valg som medlem, men ble dessverre ikke valgt inn. 19

20 SK-opplæringen september 2010 SK-opplæringen 2010 ble arrangert på Oscarsborg Hotel og Spa. Det var en lærerik og ikke minst sosial helg. Her fikk SKene en innføring i Teknas studentarbeid og Tekna som organisasjon, samt anledning til å treffe nye og gamle venner. Fra Bergen deltok 10 SK-er; Ingvild Aspøy, Hans Kristian Brekkan, Kristine Bø, Andreas Hovland, Henrik Jakobsen, Marianne W. Steiner, Edward Yang, Lene Hovda, Eric Ordaz og Tala Aabø. Bergen 30.januar 2011 For Tekna Student Bergen Ingvild Aspøy 20

Tekna Nytt. NR 04 1. årg. 15. september 2004

Tekna Nytt. NR 04 1. årg. 15. september 2004 Tekna Nytt NR 04 1. årg. 15. september 2004 Tekna Teknisknaturvitenskapelig forening Tekna Bergen avdeling Nygårdsgaten 114 5008 BERGEN tlf. 55 32 00 52 fax. 55 32 62 16 dk.vest@tekna.no Ellen Hauge Daglig

Detaljer

INVITASJON TIL ÅRSMØTE. Sted: HINT i Steinkjer. Tid: Torsdag 16. mars 2006 kl.18. Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling

INVITASJON TIL ÅRSMØTE. Sted: HINT i Steinkjer. Tid: Torsdag 16. mars 2006 kl.18. Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling INVITASJON TIL ÅRSMØTE Styret inviterer til årsmøte i Tekna Nord-Trøndelag avdeling. Sted: HINT i Steinkjer. Tid: Torsdag 16. mars 2006 kl.18. 1. Orientering

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2006 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Invitasjon til Årsmøte. 3 Styrets beretning 2006...4 Avdelingens ledelse...5 Styret...5 Regnskap 2006..6 Kommentarer

Detaljer

BUDSTIKKEN. Jubileumsår! Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen. Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45.

BUDSTIKKEN. Jubileumsår! Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen. Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45. BUDSTIKKEN Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45. år gang Jubileumsår! Denne logoen, som ble avduket kl. 00:10 nyttårsnatten, var sydd av

Detaljer

Evaluering Utdanningsdirektoratet. Evaluering av tilskudd til opprettelse av Newtonrom

Evaluering Utdanningsdirektoratet. Evaluering av tilskudd til opprettelse av Newtonrom Evaluering Utdanningsdirektoratet Evaluering av tilskudd til opprettelse av Newtonrom Januar 2015 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Problemstillinger... 4 1.3 Metodisk tilnærming...

Detaljer

VÅREN NETTVERK KARRIERE UTVIKLING

VÅREN NETTVERK KARRIERE UTVIKLING VÅREN 2015 NETTVERK KARRIERE UTVIKLING KJÆRE MEDLEM AV TEKNA I OSLO OG AKERSHUS! Som medlem i Oslo og Akershus har du muligheten til å benytte deg av vårt store gratistilbud, både til faglig og personlig

Detaljer

T i p s h e f t e f o r

T i p s h e f t e f o r T i p s h e f t e f o r r e k r u t t e r i n g Heftet er gitt ut av Studentliv, en avdeling i SiO (Studentsamskipnaden i Oslo). Heftet er skrevet av arbeidsgruppen for Læring og Organisasjonsutvikling

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse 2013. EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni

Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse 2013. EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni Side1 Side2 Innholdsliste Side 2 Side 2-5 Side 6-8 Side 9-17 Side 18 Innholdsliste Dagsorden Vedlegg 1 politisk regnskap Vedlegg 2 handlingsplan Uttalelser EL & IT Ungdommens landsdekkende ungdomskonferanse

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Landstariffkonferansen, HMS-konferanser,

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Landstariffkonferansen, HMS-konferanser, Samleskinnen Nr. 4/2011 Årgang 16 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Meget god oppslutning på demonstrasjonen/fanemarkeringen mot vikarbyrådirektivet. Regjeringen må benytte reservasjonsretten

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2014 Innhold Styrets årsberetning for 2014... 3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 4 Aktiviteter i 2014... 5 Partner

Detaljer

Skolelederen. Mobbing Tema. Sidene 6 9. Nr. 8 oktober 2012 Fagblad for skoleledelse. s 12: Vitebegjær på Vitensenteret.

Skolelederen. Mobbing Tema. Sidene 6 9. Nr. 8 oktober 2012 Fagblad for skoleledelse. s 12: Vitebegjær på Vitensenteret. Skolelederen Nr. 8 oktober 2012 Fagblad for skoleledelse Mobbing Tema Sidene 6 9 s 12: Vitebegjær på Vitensenteret. s 16: Skolelederes skjønn i møte med lovverket. s. 12 s. 16 s. 18 s 18: Balanse mellom

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2012 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2013 25 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2012 28 7.

Detaljer

Sluttrapport Inn på tunet-løftet i Sande

Sluttrapport Inn på tunet-løftet i Sande Sluttrapport Inn på tunet-løftet i Sande Kunnskap gir nye muligheter, Inn på tunet som alternativ tjeneste i kommunen Prosjekteier Sande kommune Prosjektet ble gjennomført fra oktober 2012 til desember

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2008 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling INVITASJON TIL ÅRSMØTE Styret inviterer til årsmøte i Tekna

Detaljer

VÅREN. nettverk karriere utvikling

VÅREN. nettverk karriere utvikling VÅREN 2013 nettverk karriere utvikling Innhold Generell informasjon 4 Kjære medlem av Tekna i Oslo og Akershus 5 Aktivitetskalender for våren 2013 6 Arrangementer Regionale grupper 14 Fora 15 Karriere

Detaljer

on site Nr. 7 Desember 2009 2. årgang

on site Nr. 7 Desember 2009 2. årgang on site Nr. 7 Desember 2009 2. årgang God jul & godt nytt år! Karsten Gudmundset, adm. dir. Hei alle sammen. Når denne utgaven av On Site leses, er solen i ferd med å snu og vi går mot lysere tider. Om

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORD-TRØNDELAG

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORD-TRØNDELAG ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORD-TRØNDELAG 2014 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

Daniels smarte valg. Valg til høsten. Ny skole på Nesøya. Hjelp å få hjemme

Daniels smarte valg. Valg til høsten. Ny skole på Nesøya. Hjelp å få hjemme INFORMASJON TIL ALLE HUSSTANDER I ASKER KOMMUNE NUMMER 1 - ÅRGANG 2 - JANUAR 2015 Valg til høsten 14. september er det kommune- og fylkestingsvalg. Juridisk rådgiver Rolf Brakstad i Asker kommune er nøye

Detaljer

Årsmelding 2011. www.asil.no

Årsmelding 2011. www.asil.no Årsmelding 2011 www.asil.no Follos eneste spesialbutikk for løpere finner du i tredje etasje. UTSTYRSLEVERANDØR TIL ÅS IL ERIK JOHANSEN SPORT RÅDHUSGT.31 1430 ÅS-TLF.64975504-FAX 64942610 E-post: erik.johansen@stadion.no

Detaljer

MAGASINET. Møt landsstyrekandidatene LTN FOR PERSONSKADEFORBUNDET. På full fart mot landsmøte i Personskadeforbundet LTN. s. 8-13

MAGASINET. Møt landsstyrekandidatene LTN FOR PERSONSKADEFORBUNDET. På full fart mot landsmøte i Personskadeforbundet LTN. s. 8-13 MAGASINET FOR PERSONSKADEFORBUNDET LTN PERSONSKADEFORBUNDET LTN nr. 7-12. årgang 2013 Én + én + to = fire s. 4-7 Vårt potensiale er stort s. 8 Informasjon fra Statens sivilrettsforvaltning s. 14 På full

Detaljer

Årsrapport Eidsvoll Sykkelklubb 2014

Årsrapport Eidsvoll Sykkelklubb 2014 Årsrapport Eidsvoll Sykkelklubb 2014 Badet kulturtun 4 februar 2015 Årsmøte Agenda for årsmøtet 4. februar 2015: 1. Valg av møteleder og referent 2. Valg av to medlemmer til å underskrive protokoll 3.

Detaljer

Innkalling til landsmøte i Bibliotekarforbundet. 8. april 2008

Innkalling til landsmøte i Bibliotekarforbundet. 8. april 2008 BF-landsmøtet Sakspapir til 2008 Innkalling til landsmøte i Bibliotekarforbundet 8. april 2008 Bibliotekarforbundet avholder landsmøte tirsdag 8. april 2008 kl 1000-1800 på Quality Airport Hotel, Gardermoen.

Detaljer

Andebu. Stikk@ Les også mer om: INFORMASJON. Kommunesammenslåing Kommuneplan Biblioteket på Bergenstur Høyjord skole

Andebu. Stikk@ Les også mer om: INFORMASJON. Kommunesammenslåing Kommuneplan Biblioteket på Bergenstur Høyjord skole Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2014-23. årgang Se side 16-17 Les også mer om: Kommunesammenslåing Kommuneplan Biblioteket på Bergenstur Høyjord skole Andebu Utgiver:

Detaljer

Mangfold i skole og barnehage. UnderUtdanning. Tema. Kina en nasjon i utvikling. Reisereportasje: Nordisk treff i Århus. Trygghet til mangfold

Mangfold i skole og barnehage. UnderUtdanning. Tema. Kina en nasjon i utvikling. Reisereportasje: Nordisk treff i Århus. Trygghet til mangfold P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 3 2008 Nordisk treff i Århus Reisereportasje: Trygghet til mangfold Det kulturelle mangfoldet i barnehagen Kina en nasjon i utvikling

Detaljer

Forslag til handlingsplan for økt. rekruttering av bachelorstudenter 2013-2017

Forslag til handlingsplan for økt. rekruttering av bachelorstudenter 2013-2017 Forslag til handlingsplan for økt rekruttering av bachelorstudenter 2013-2017 Viktig melding fra arbeidsgruppen Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet har svært gode muligheter til å styrke rekrutteringen

Detaljer

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon RAPPORT OKTOBER 2010 Senter for IKT i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Senter for ikt i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Rambøll

Detaljer

Årsberetning og regnskap Maskinentreprenørenes Forbund og Maskinentreprenørenes Service- og innkjøpslag AL

Årsberetning og regnskap Maskinentreprenørenes Forbund og Maskinentreprenørenes Service- og innkjøpslag AL Årsberetning og regnskap Maskinentreprenørenes Forbund og Maskinentreprenørenes Service- og innkjøpslag AL 2010 2 Innhold Næringspolitikk... s. 6 Flaggsaker og hovedsatsinger 2010 MEF som næringspolitisk

Detaljer