Årsberetning og regnskap for. Tekna Bergen avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning og regnskap for. Tekna Bergen avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening"

Transkript

1 Årsberetning og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2010 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

2 Avdelingslederen har ordet 3 1 Styrets beretning Viktige begivenheter i året som gikk Ridder av Den Gyldne Bolt Faglig årsmøte Samfunnsprosjekt VilVite Tekna-konferansen Forskningsdagene Avdelingsledermøte Hovedstyrets høstrunde Verving av studentmedlemmer Saker i media Medlemsutviklingen Arrangementer Aktivitetsliste Bedriftsbesøk Kurs og foredragsmøter Familiearrangementer Sosiale arrangementer 11 2 Avdelingens tillitsvalgte og oppnevnte komiteer og utvalg Avdelingens tillitsvalgte Sentralt tillitsvalgte og oppnevnte komiteer og utvalg 13 3 Regnskap Økonomisk utvikling periode Bergen avdelings prioriterte oppgaver Årsberetninger for Yngres Forum, Seniorgruppen og Tekna Student Bergen Årsrapport for Yngres Forum Årsrapport for Seniorgruppen Årsrapport for Tekna Student Bergen 18 2

3 Avdelingslederen har ordet Kjære Tekna-medlem, tillitsvalgt og andre! Ved utgangen av året hadde Bergen avdeling 3881 medlemmer. Det er i 2010 en medlemsvekst på 6 %. Medlemstallet har steget jevnt i alle år og er et sunt tegn som vi i avdelingen og Tekna gleder oss over! Studentene har hatt en medlemsvekst på hele 9 % og passerte i år 1000 studentmedlemmer i Bergen! Det viktigste formålet til avdelingen er å arrangere foredrag og diskusjonsmøter med teknisk og allmenn interesse for medlemmene. I tillegg skal avdelingen være et samlingspunkt sosialt og kollegialt. Dette året har nesten 2000 deltatt på arrangementene avdelingen har tilrettelagt. Mitt inntrykk med bakgrunn i de tilbakemeldingene vi får, er at medlemmene er fornøyd med tilbudet. I år har avdelingen hatt æren av å dele ut hederstegnet Den Gyldne Bolt til nestleder Iver Wake. Hederstegnet ble innstiftet og utdelt første gang i 1905 og er et synlig tegn på foreningens påskjønnelse for velgjort arbeid. Iver Wake har vært aktiv i avdelingen siden 1999 og sittet i Teknas Hovedstyre i to perioder ( ). I handlingsplanen til avdelingen er rekruttering til realfag et viktig satsingsfelt. Dette gjøres i stor grad gjennom samfunnsprosjekter. Teknas grunnorganisasjon kan søke Tekna om midler til å gjennomføre prosjekter hvert år. I 2010 gjennomførte avdelingen fire samfunnsprosjekt. Vi hadde samarbeid med Bergen Turlag om to prosjekter. Det første prosjektet var i forbindelse med Kom deg ut dagen hvor Tekna hadde stand med VilVite ved Skomakerdiket på Fløyen. Arrangementet ble gjennomført en søndag med sol fra blå himmel og mange hadde funnet veien opp på byfjellene. Det andre prosjektet var Newton Camp. Campen er for ungdommer mellom år i høstferien, og er et populært konsept utviklet av Tekna med den hensikt å vekke interesse for naturfag blant de unge. Tekna er opptatt av å gjøre matematikk spennende og interessant så tidlig som mulig. En måte å oppnå dette på er å leke med matematikk, mellom annet gjennom innholdet i de populære matematikksekkene fra Didaktiv. Bergen avdeling har gjennom samfunnsprosjekt gitt 8 matematikksekker til ulike barnehager og skoler i Bergen og omegn i Sekkene vil bli delt ut i forbindelse med kurs for lærerne. Tekna og NITO har i år samarbeidet om stand på Forskningsdagene. I tillegg har vi samarbeid om representasjon i Bergen Vitensenter AS sitt styre. Seniorgruppen i avdelingen har hatt jevnlige møter med mange spennende tema. Jeg vil takke avdelingens tillitsvalgte! Fagrådet med leder Geir Omar Berland, Yngres Forum med leder Bergitte Reiersen, Studentgruppen med leder Ingvild Aspøy og ikke minst Vestlandets distriktskontorleder, Ellen Hauge! Dere har alle lagt ned mye arbeid for å kunne tilby medlemmene i Bergen et så allsidig program! Jeg vil også takke avdelingsstyret for det gode samarbeidet og engasjementet gjennom året! Med hilsen Tone Eikeland Solløs, leder Bergen avdeling Bergen

4 1 Styrets beretning 1.1 Viktige begivenheter i året som gikk Ridder av Den Gyldne Bolt Iver Wake, nestleder i styret i Bergen avdeling, ble på avdelingens julebord 26.november tildelt avdelingens hederstegn Den Gyldne Bolt. Ordenenes formål er å hedre medlemmer av Tekna Bergen avdeling som har gjort seg særlig fortjent hertil ved arbeid innen avdelingen, dens grupper eller klubbliv, samt spesielle fall også for andre tjenester. Ordenstegnet består av en forgylt sølvskrue med en mutter hengende i mørkeblått bånd av silke. Iver har siden 1999 og frem til i dag vært aktiv i avdelingens styre og har sittet i Teknas Hovedstyre i to perioder ( ) Faglig årsmøte Faglig årsmøte ble arrangert i Oslo februar og fra Fagrådet deltok leder Geir Omar Berland og Andreas Christian Engeberg. Program og referat er tilgjengelig på Teknas hjemmeside Samfunnsprosjekt Avdelingen søkte i 2010 Tekna sentralt om støtte til 6 samfunnsprosjekt og fikk innvilget støttet til 4. I tillegg fikk vi overført 2 samfunnsprosjekt som ikke ble gjennomført i Newton Camp arrangere Newton Camp med 15 elever Tekna-garden barnevakt i forbindelse med Teknas arrangement Mattemeis og den matematiske ryggsekk dele ut 4 mattemeiser (4-8 år) og 4 matematiske ryggsekker (1.-7.trinn) til barneskoler i Bergen og omland Naturfagdag på Fløyen samarbeid med Bergen Turlag på Kom deg ut dagen Utdanningsvalg - Hvorfor teknologiske yrker? overført fra 2009 BTB, Besøk på TeknologiBedrift bevisstgjøre ungdomskoleelever viktigheten av teknologiyrker overført fra 2009 Newton Camp Newton Camp ble arrangert i høstferien oktober og er et samarbeid med studenter ved Høgskolen i Bergen HiB (fremtidige lærere) og Bergen Turlag hvor det arrangeres tur for 15 elever i alderen år i høyfjellet på Alexander Grieghytten i Kvamsfjella. Newton Camp er et konsept som fokuserer på å gi barn og ungdom god naturopplevelse og læring gjennom spennende aktiviteter, positive erfaringer og mestring ute i naturen. Målet er å formidle naturfaglig kunnskap på en spennende og interessant måte som vekker nysgjerrighet for realfagene. Tekna-garden Tanken med prosjektet er å legge til rette for Tekna-foreldre som gjerne vil ha med seg et forerag i Tekna-regi, men mangler barnepass. I avdelingens ny lokaler er det mulighet for å kombinere foredrag i et rom og barnepass i et annet. Avdelingen har kjøpt inn pc med utstyr, dvd filmer, spill og science-modeller for barn 4

5 i aldersgruppen 5-9 år. På grunn av at arrangementene på høsten ikke lot seg kombinere med barnepass, samtidig som studentene var svært opptatt i tidsrommet ble det valgt å utsette tilbudet til Tilbudet vil bli annonsert sammen med arrangementet. Mattemeis og den matematiske ryggsekk Det er kjøpt inn 8 matematikksekker i Pågrunn av brann i leverandørens lokaler Didaktiv kunne sekkene først bestilles i slutten av desember og bli levert i januar Utdeling av sekker har vært gjort på ulike måter de siste årene. Men, i år bestemte styret å dele ut sekker til barnehager og skoler som har tatt direkte kontakt med avdelingen og vist en spesiell interesse for realfagsatsing gjennom dette. Det vil samtidig med overrekkelsen bli holdt et kurs i bruk av innholdet. De heldige som vil få tildelt sekker og kurs på nyåret er: Rossland skule - 1 sekk til småtrinnet og 1 til mellomtrinnet Samnanger ungdomsskule - 1 sekk til klasse Stjernen åpen barnehage - 1 sekkt til 5-6 åringer Søreide skole 1 A - 1 sekk til småtrinnet Hellen skole - 1 sekk til barneskole Regnbuen barnehager 2 sekker til småtrinnet Naturfagdag på Fløyen Prosjektet var et samarbeid med Bergen Turlag og VilVite. Hvert år arrangeres Kom deg ut dagen eller Byfjellsdagen som er en aktivitetsrettet friluftsdag for hele familien. Denne ble arrangert søndag 5.september på en fantastisk høstdag med sol fra blå himmel. Avdelingen leide VilVite på hjul som ble kjørt opp til Skomakerdiket på Fløyfjellet. Der hadde Tekna stand med mange spennende aktiviteter. Der ble blant annet laget softis ved hjelp av flytende Nitrogen og skutt opp rakett ved hjelp av luft og vann. Ulike utfordringer for store og små. Nitrogen skaper mystikk og softis! Utdanningsvalg - Hvorfor teknologiske yrker? Dette prosjektet ble utsatt fra 2009 til 2010, men ble ikke gjennomført innen fristen og utgikk. 5

6 BTB, Besøk på Teknologi Bedrift bevisstgjøre ungdomskoleelever viktigheten av teknologiyrker Dette prosjektet ble utsatt fra 2009 til 2010, men ble ikke gjennomført innen fristen og utgikk. Det er utarbeidet en egen rapport for hvert prosjekt. Rapporten gir en kort beskrivelse av prosjektet, oppnådde resultater, erfaringer og regnskap. Avdelingen fikk tildelt kr ,- (ekskl ,- for de som utgikk) i støtte fra Tekna sentralt til samfunnsprosjektene i I tillegg budsjetterte avdelingen med kr ,- (ekskl ,- for prosjektene som utgikk) VilVite VilVite som er lokalisert ved siden av Tekna Bergen avdeling i Thormøhlensgate ble åpnet i mai 2007 og er en av byens store attraksjoner. Økt rekruttering til tekniske og naturvitenskapelige fagområder er et av Teknas hovedsatsingsområder, og VilVite er etter vår vurdering et effektivt tiltak for å oppnå dette. Bergen avdeling har hatt et godt samarbeid med VilVite i Tekna Bergen avdeling inngikk en samarbeidsavtale med NITO Hordaland vedrørende Bergen Vitensenter AS (VilVite) hvor vi som foreninger vil samarbeide om et langsiktig engasjement for VilVite. Gjennom samarbeidsavtalen vil vi samarbeide om representasjon (ett styremedlem med personlig varamedlem) i det styrende organ som til enhver tid er ansvarlig for VilVites virksomhet. I perioden har leder i Bergen avdeling Tone Eikeland Solløs hatt denne representasjonen i styret i VilVite. I mai ble NITO Hordalands Anne Beth Ravndal valgt som styremedlem og Tone Eikeland Solløs gikk over som varamedlem. I tillegg til ordinært styrearbeid har styret i VilVite jobbet med å få forutsigbar og tilstrekkelig finansiering av VilVite, både kommunalt og statlig august inviterte VilVite styret på en 2 dagers ekskursjon til Finland og Sverige. Styret besøkte vitensentrene Heureka i Helsingfors i Finland og Tom Tits Experiment i Sødertalje i Sverige. Tone Eikeland Solløs deltok på ekskursjonen som var lærerik og veldig morro! Sykling på line i Heureka, Finland. 6

7 1.1.5 Tekna-konferansen Tekna-konferansen var ny av året og erstattet Foreningspolitisk kongress. Den er Teknas årskonferanse og skal være en dialog- og læringsarena der Tekna reiser viktige saker i samfunnsdebatten og møter andre samfunnsaktører til dialog om kunnskapsnasjonen Norges fremtid. Den ble avholdt 3.juni i Oslo og tema for konferansen var En skole i verdensklasse eller samling i bånn? Bergen avdeling var representert med nestleder Iver Wake Forskningsdagene I år ble samarbeidet med NITO Hordaland om stand på Forskningsdagene i Bergen startet i god tid. Forskningsdagene er landsomfattende og ble avholdt 24.september-3.oktober og er en møteplass mellom forskere og et stort publikum, ikke minst barn. Fra avdelingen deltok Erik Valevatn og Arild Sellevåg Litlekalsøy i planleggingsarbeidet og møtene med NITO. Tema på standen var Hvordan virker ballongbilen? I tillegg var det spørrekonkurranse med trekning av premier hver halvtime. På standen fredag og lørdag gjorde studentene en flott innsats Avdelingsledermøte oktober ble det avholdt avdelingsledermøte på Gardermoen. Vår avdeling var representert med leder Tone Eikeland Solløs og nestleder Iver Wake. Møtet startet med presentasjon av 5 vellykkede avdelingstiltak. Tone Eikeland Solløs hadde et innlegg om samfunnsprosjektet Forskerkurs for barnehager som var et samarbeid med VilVite i Deretter var det workshops med følgende tema: Forberedelser til R-møte 2011 Avdelingsutvalgets rapport Avdelingsledermøtets rolle Budsjett 2011 (til Hovedstyret) og budsjett (til R-møte 2011) Dagen ble avsluttet med middag og sosialt samvær. Neste dag var det avdelingsledermøte. Da ble workshops fra dagen før gjennomgått og konklusjoner trukket. I tillegg var det presentasjoner ved Teknas president, Teknas påtroppende Generalsekretær, leder i Fagutvalget, leder i Etisk Råd og samfunnspolitisk direktør Hovedstyrets høstrunde Hovedstyrets høstrunde ble avholdt 29.oktober. Visepresident Mads Nygård representerte Hovedstyret og ledet møtet. Fra Generalsekretariatet deltok forhandlingsdirektør Marianne Gran Juriks. Hensikten med dette tradisjonelle høstrundemøtet er å ha en dialog mellom grunnorganisasjonen og Hovedstyret. Tema på møtet var: Hovedstyrets prioriterte oppgaver Medlemsutvikling Konkurrent - analyse Utvikle et faglig hjem for alle medlemmer i Tekna Utfordringer for avdelingene Arbeidsrom / e - rom for avdelingene Meningsdannelse i Tekna 7

8 Utviklet nettsted for selvstendig næringsdrivende Tekna-konferansen Møtet ble avsluttet med felles middag og sosialt samvær Verving av studentmedlemmer Studentkontaktene gjorde en kjempejobb med verving i høst og nådde vervemålet på 380 medlemmer i løpet av året. For å ivareta de nyvervede medlemmene inviterte Tekna alle til en samling på VilVite. Der fikk de informasjon om forsikringsordningen Tekna har med Gjensidige av representant fra Gjensidige, orientering om det å være tillitsvalgt av Raymond Larsen i Yngres Forum og informasjon om hva Bergen avdeling tilbyr medlemmene ved Tone Eikeland Solløs. Etterpå ble det avholdt konkurranse i vandreutstillingen Lek og spill på VilVite og avslutning med premieutdeling og pizza. 1.2 Saker i media Bergen avdeling har hatt følgende saker i media i 2010 Bergensavisen BA : Reportasje om foredraget ved Lars Monsen. Arrangement av Studentgruppen ved UiB. Bergens Tidende : Bergen Turlags helsides annonse om Kom deg ut dagen bl.a. med info om Teknas stand. Programhefte Forskningsdagene i Bergen : Annonse om stand Tekna og NITO Hordaland. Studvest : Reportasje Krever bedre forsikringsordning av studentkontaktleder Ingvild Aspøy. 1.3 Medlemsutviklingen Per 31.desember 2010 var det medlemmer i Tekna. I Bergen avdeling var det 3881 medlemmer, en økning på 6 % og 1083 studentmedlemmer, en økning på 9 %. Figuren nedenfor viser medlemsutviklingen per 31.desember det aktuelle år for Bergen avdeling fra stiftelsen i år Kilder: årsrapporter fra , samt Viten Vett - Velstand. 8

9 Medlemmer, inkl. student medlemmer Medlemmer Bergen avdeling Studentmedlemmer Figur 1: Medlemsutvikling Bergen fra stiftelsen i år 1880 til 31.desember Antall studentmedlemmer er angitt fra 1995 med unntak av 1996 og 1997, som det ikke finnes tall for. 1.4 Arrangementer Handlingsplanen for 2010 har vært et godt styringsverktøy for avdelingsstyret. I 2010 arrangerte avdelingsstyret og Fagrådet ulike lokale tilbud til medlemmene og deres familie, hvorav sosiale arrangementer, faglige møter, bedriftsbesøk og egenutviklingskurs. Videre arrangerte Seniorgruppen, Yngres Forum og Studentgruppen egne arrangementer. Se vedlagte årsberetninger fra Seniorgruppen, Yngres Forum og Studentgruppen for nærmere orientering. På hjemmesiden legges det ut invitasjoner og nyheter til medlemmene i avdelingen. Invitasjoner til arrangementer og nyheter fra avdelingen blir sendt til medlemmene på e-post med link til hjemmesiden. Som det kommer fram av aktivitetslisten har det også i år vært godt oppmøte på arrangementene og venteliste på flere. 9

10 1.4.1 Aktivitetsliste kursnr Kursbeskrivels dato antall påmeldte venteliste Kurs karriereplanlegging og kompetanseutvikling, Bergen Yngres Forum - Kaffesmakerkurs, Bergen Psykologi i arbeidslivet, Bergen Jobbsøkerkurs del 1 Studentgruppen i Bergen Vinsmakerkurs, Bergen Besøk på medisinsk-teknisk avdeling på Haukeland Jobbsøkerkurs del YF-Fotokurs Årsmøte i Tekna Bergen avdeling Omvisning på Gjøa-plattformen Villmarksforedrag med Lars Monsen PEP - Personlig Effektivitets Program, Bergen Familiearrangement - Jungelboken Yngres Forum - Whisky kurs Rassikring i praksis i Bergen Vindkraftteknologi i Bergen - møte om vindturbiner Yngres Forum - quiz Tekna vs Nito Overleveringsmiddag AVLYST Yngres Forum - Rafting på Voss Byvandring - Bryggen i Bergen Besøk på storskala eksplosjonsfeltet til GexCon Seminar Yngres Forum - Sosial Livsstilsbygging AVLYST Yngres Forum - Geocaching i Bergen sentrum AVLYST Omvisning på Knappen renseanlegg Omvisning på ubåt Hovedstyrets høstrunde i Bergen Yngres Forum - Julebordswing Velkomstkveld for nyinnmeldte studenter Foredrag v/egil Lillestøl - Elektromagnetisk stråling Foredragsmøte - markedsstyring av kraftproduksjonen - kraftpriser Yngres Forum - Omvisning på Hansa Borg Bryggerier Julebord 26.november Når sekundene teller - kurs om skredfare Yngres Forum - Curling på Iskanten Vi ser en økning i totalt antall påmeldte til arrangementene de siste årene. I 2008 hadde avdelingen totalt 1656 påmeldte til arrangementene, i og i påmeldte. Vi har ikke oversikt over hvor mange som faktisk deltok, men tallene forteller oss at vi når stadig flere av medlemmene våre Bedriftsbesøk I 2010 var det 5 bedriftsbesøk i regi av Fagrådet. Oppslutningen på bedriftsbesøkene var god. Besøk på medisin - teknisk avdeling på Haukeland sykehus Omvisning på Gjøa - plattformen Besøk på storskala eksplosjonsfeltet til GexCon Omvisning på Knappen renseanlegg (avlyst) Omvisning på ubåt Kurs og foredragsmøter Kurs i karriereplanlegging og kompetanseutvikling Kaffesmakerkurs Psykologi i arbeidslivet Jobbsøkerkurs del 1 Jobbsøkerkurs del 2 Fotokurs Årsmøte Tekna Bergen avdeling Villmarksforedrag med Lars Monsen 10

11 PEP Personlig Effektivitets Program Whisky kurs Rassikring i praksis Vindkraftteknologi i Bergen møte om vindturbiner Sosial Livsstilsbygging Hovedstyrets høstrunde Foredrag om elektromagnetisk stråling Foredrag om markedsstyring av kraftproduksjonen Kurs om skredfare Det har vært godt fremmøte på de fleste kurs og foredragsmøter Familiearrangementer Det har i 2010 vært arrangert 1 familiearrangement: Teaterforestilling: Jungelboken Familiearrangementet hadde opp i mot 400 deltagere og var en forestilling som imponerte både store og små Sosiale arrangementer Det er blitt en tradisjon at Vidar Skistad, andre fredag i februar leder Tekna gjennom vinsmakerkurs som avsluttes med ost og kjeks. For første gang ble kurset avholdt i kantinen i Thormøhlensgate med rekordhøy deltakelse. Det er også en årlig tradisjon at Egil Ertesvåg inviterer Tekna medlemmer på byvandring. I år foregikk vandringen på deler av Bryggen i Bergen også med rekordhøy deltakelse. 2 Avdelingens tillitsvalgte og oppnevnte komiteer og utvalg 2.1 Avdelingens tillitsvalgte Avdelingens tillitsvalgte med funksjonstid fra årsmøtet til årsmøtet : Avdelingsstyre: Leder Nestleder Styremedlem Studentrepresentant Tone Eikeland Solløs Iver Wake Anne Marie Vølstad Pål Albert Olsen Thomas Potter Erik Valevatn Arild Sellevåg Litlekalsøy Ingvild Aspøy Avdelingsstyre har i 2010 avholdt 9 styremøter. Oppslutningen om møtene har vært svært bra. 11

12 Revisor: Desisorer: Redaktør avd. hjemmeside: Fagråd: Leder Medlem Styrets representant DK-leder Trym Trovik Johan H. Mohr Kjell Herfjord Ellen Hauge Geir Omar Berland Marie Bueie Holstad Andreas Christian Engeberg Gudmund Per Olsen Bergitte Reiersen Andreas Børve Hovland Erling A. Hammer Anne Marie Vølstad Ellen Hauge Det er avdelingsstyret som velger Fagrådet. Leder og medlemmer oppnevnes for en periode på 2 år. Yngres Forum: Leder Styremedlemmer Bergitte Reiersen Nils-Jarle Kvam Stian Amble Petra Margareta Bäverbäck Turid Helene Felli Lunde Jan-Erik Hope Jarl Underhaug Raymond Larsen Yngres Forum velger seg selv. Valgkomiteen: Erling A. Hammer Marit Bakke Nils-Jarle Kvam Asle Aasen Linda Karen Eide Prosjektledere for samfunnsprosjekter: Newton Camp: Tone Eikeland Solløs Tekna-garden: Arild Sellevåg Litlekalsøy Mattemeis og den matematiske ryggsekk: Tone Eikeland Solløs Naturfagdag på Fløyen: Tone Eikeland Solløs 12

13 2.2 Sentralt tillitsvalgte og oppnevnte komiteer og utvalg Bergen avdeling har mulighet til å fremme kandidater for enkelte sentrale tillitsverv. I 2010 har vi hatt representanter i følgende sentrale tillitsverv: Desisjonskomité Desisor Krister Nyløkken 3 Regnskap INNTEKTER Budsjett 2010 Regnskap 2010 Avdelingskontingent , ,00 Renter , ,00 Sum inntekter , ,00 UTGIFTER 1.1 Lokale aktiviteter , , Yngres Forum og , ,94 studentarbeid 2.2 Rekruttering til Teknafag , , Samfunnskontakt , , Organisasjonsutvikling , ,50 Sum handlingsprogram , ,00 Administrasjon/kontor , ,83 Husleie , ,00 Driftskostnader , ,45 Investeringer nytt kontor ,00 0,00 Gebyrer 1 000, ,00 Sum driftsutgifter , ,28 Utgifter totalt , ,28 Inntekter totalt , ,00 Resultat 0, ,72 Bankbeholdning 31/ ,76 Bankbeholdning 31/ ,45 13

14 3.1 Økonomisk utvikling periode kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Bankinnskudd kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Inntekter kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Utgifter kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Figur 2: Økonomisk utvikling i Bergen avdeling siden 1998 til Bergen avdelings prioriterte oppgaver 2010 REKRUTTERING TIL TEKNISK NATURVITENSKAPLIGE FAG ( TEKNAFAG ) Prioritert område: Skole, utdanning og forskning Tekna Bergen avdeling skal arbeide for å rekruttere flere studenter til teknisk naturvitenskaplig utdanning: Ved å samarbeide med barnehager - skoleverk høgskole - universitet forskningsinstitusjoner - næringsliv og andre organisasjoner. LØNNS OG INTERESSEARBEID Prioritert område: Lønns og interessearbeid og juridisk rådgivning Tekna Bergen avdeling skal: Bidra til å etablere lokale nettverk mellom avdelingen og bedrifts- og etatsgrupper. Arrangere kurs for tillitsvalgte og medlemmer. SAMFUNNSKONTAKT Prioritert område: Samfunnskontakt og medlemsinformasjon Tekna Bergen avdeling skal: Bidra til at teknologenes og teknologiens betydning i dagens samfunn blir forstått, verdsatt og benyttet. Vise at teknisk og naturvitenskaplig kompetanse er nødvendige for å skape fremtidige arbeidsplasser og å løse miljøproblemer. Bidra til at Tekna blir mer synlig i Bergens regionen. Bidra til faktainformasjon om miljø. Arrangere debattmøte om aktuelle miljø- og energitema. 14

15 Prioritert område: Kunnskap om lokalt næringsliv, forskning og utdanning Tekna Bergen avdeling skal: Engasjere det lokale Fagråd i samarbeid om aktiviteter under denne handlingsplan. Arrangere møter og bedriftsbesøk som gir medlemmene mulighet til å lære det lokale næringsliv, forskningsinstitutter og utdanningssystemet å kjenne. ORGANISASJONSUTVIKLING Prioritert område: Styrearbeid og opplæring av tillitsvalgte og medlemmer, verving og studentarbeid Tekna Bergen avdeling skal: Delta aktivt i utviklingen av Tekna som organisasjon. LOKALE AKTIVITETER Prioritert område: Sosialt for medlemmene Tekna Bergen avdeling skal: Ha et godt og variert sosialt tilbud til medlemmene og deres familier. YNGRES FORUM OG STUDENTARBEID Prioritert område: Verving og studentarbeid Tekna Bergen avdeling skal: Støtte studentenes handlingsplan. Støtte Yngres forum. 15

16 5 Årsberetninger for Yngres Forum, Seniorgruppen og Tekna Student Bergen 5.1 Årsrapport for Yngres Forum Status per I 2010 har Yngres Forum (YF) holdt 7 arrangementer; kaffesmakerkurs, fotokurs, whisky kurs, quiz, julebordswing, omvisning på Hansa Borg Bryggerier og curling. Tre av arrangementene (kaffesmakerkurs, fotokurs og omvisningen) var fullbooket og vil bli satt opp igjen ved en senere anledning. I tillegg til nevnte arrangementer ble det planlagt rafting på Voss og geocachekurs i Bergen sentrum, men disse ble avlyst på grunn av få påmeldte. Styret i Yngres Forum har i perioden bestått av: Leder Styremedlemmer Bergitte Reiersen Nils Jarle Kvam Turid Helen Felli Lunde Stian Amble Raymond Larsen Petra Bäverbäc Jarl Underhaug Jan-Erik Hope Møter Styret har i 2010 avholdt 5 møter, hvor kurs og aktiviteter i regi av YF har blitt planlagt. Møtene har vært avholdt i Teknas lokaler og på kafeer i Bergen. Utover møtene avtales og planlegges virksomheten til YF via e-post. Arrangementer Dato Arrangement Påmeldte deltakere Kaffesmakerkurs 20* Fotokurs 18* Whisky kurs Quiz, Tekna vs. Nito Rafting på Voss 5** Geocaching i Bergen sentrum 4** Julebordswing Omvisning på Hansa Borg Bryggerier 30* Curling på Iskanten 12 * Fullbooket arrangement med venteliste. ** Avlyst pga. få påmeldte. Bergen, 6. februar 2011 For Yngres Forum, Bergen avdeling Bergitte Reiersen 16

17 5.2 Årsrapport for Seniorgruppen Møter: Gruppen har 13 medlemmer og det er holdt 35 møter i perioden med en gjennomsnittlig deltagelse på 10 medlemmer pr. møte. Møteleder: Odd Monstad Møterom: TEKNAs konferanserom Ekstern foredragsholder: 20/4 Professor II, Ole Gunnar Søgnen: Ingeniørutdanningen ved HiB Ekskursjoner: 19/1 Kulturhuset på Nesttun. Statoil: Offshore vindenergi 16/2 Svartediket. Vann- og avløpsetaten: Produksjon av drikkevann 19/10 Flesland. Weyland BioEthanol. Ethanol fra trevirke. 7/12 Hanne på Høyden: Jule-lunch. Diskusjonstema: Et medlem holder et forberedt innlegg om et selvvalgt eller foreslått tema som utgangspunkt for diskusjon og videre samtale. Av tema som ble tatt opp i perioden, skal nevnes: Dagens dikt: Det er vanlig å åpne møtene med et dikt, fritt valgt og opplest av deltagere som gjerne vil dele dette med andre. Kunsten å bli eldre Økonomisk utvikling i Asia Jørgen S. Lien i begynnelsen av 60-årene Sverre Munch. Utvikling av et industrikonsern Hva skal vi leve av når oljen tar slutt? Mjellem og Karlsen Verft A/S fra 1891 til 2002 Selvopplevde hendelser fra guttedagene, 1943 Ansvarsetikk Malingsproduksjon i Bergensområdet QA- og styringssystemer i 1950 årene Fiolinbygging i Permanenten Høyskolers ønske om overgang til universitet Olje- og gassledninger i Nordsjøen Utstyrsenheter og prosesser ved drift av oljefelt Tilsetningsstoffer i matvarer. E-nummersystemet Stirling-motoren Personnummeret i Norge UPC-koding og strek-koding Nestenulykken på Gullfaks C Bergen 14. Januar Jacob Irgens 17

18 5.3 Årsrapport for Tekna Student Bergen Ved utgangen av 2010 hadde Bergen avdeling 1083 studentmedlemmer i Tekna. I 2010 vervet vi 157 flere studentmedlemmer enn i Totalt ble det vervet 489 studentmedlemmer. Status pr Ingvild Aspøy har vært leder for SK-gruppen siden februar 2010, og Kristine Bø overtar den Andreas Hovland har representert fagrådet. Henrik Jakobsen har vært med i SU. I løpet av 2010 har SK-guppen i fått 4 nye SK-er. Morten Luhr er på utenlandsopphold høstsemesteret 2010 og vårsemesteret Linn Ringdal, Marianne Steiner og Lene Hovda er på utenlandsopphold våren Per består SK-gruppen av 14 personer, og disse er: Leder SK-er Nye SK-er Ingvild Aspøy Brit Selvikvåg Andreas Bøvre Hovland Henrik Rye Jakobsen Lydia Larsen Didrik Vartdal Hans Kristian Brekken Kristine Bø Edward Yang Kristine Osa Sondre Bakken (HiB) Alexander Kolltveit (HiB) Tala Maria Aabø Eric Ordaz Torunn Lutro og Camilla Frafjord ga seg som SK , og Åse Oliv Bjørge gir seg etter Årsmøtet i februar Møter SK-gruppen har hatt møter en gang i måneden. Her har kurs og aktiviteter i regi SK-gruppen blitt planlagt. Møtene har blitt avholdt i Tekna sine lokaler i Thormøhlensgate 53D. Ingvild Aspøy har deltatt på møter i Bergen Avdeling. Andreas Hovland har deltatt på møtene i fagrådet. Henrik Jakobsen har deltatt på møtene i SU. Stands Vi har hatt stand 1-2 ganger i uken i løpet av vår- og høstsemesteret på UiB, Realfagbygget. Alt ligger nå til rette for å begynne med Stands nede på Høyskolen i Bergen. Stand på IAESTEs Næringslivdager januar

19 Stand på Karrieredagene i Grieghallen i 5. oktober Deltatt på Yrkes- og utdanningsmesse i Arenum januar I starten av høstsemesteret arrangerte vi kalkulator-kampanje. Der nye studentmedlemmer fikk en Casio-kalkulator som innmeldingsgave. Vi hadde en knallstart på semesteret med 220 nye medlemmer vervet i fadderuken. På stand serverer vi kaffe og vafler. I tillegg til å verve benytter vi stand til å reklamere for kommende arrangementer og kurs samt informere om Tekna og svare på spørsmål. Arrangementer SK-gruppen i Bergen har arrangert en rekke kurs og arrangementer i løpet av Alle arrangementene har vært vellykkede. Det har vært god deltagelse og utelukkende positive tilbakemeldinger. Vår 2010 Kurs dato ansvarlige påmeldte jobbsøkerkurs 11.feb Bjørn Noremark, Hans Kristian Brekken 44 Ost og vin 11.mar Didrik Vartdal, Henrik Jakobsen, Kristine Bø 80 Lars Monsen foredrag 03.mar Torunn Lutro 275 Debatt om olje 24.mar Morten Luhr, Edward Yang, Hans Kristian Brekken, Camilla Frafjord 45 Word-kurs 12.apr Åse Bjørge og Madel Malibu 15 Krasjkurs mat mai Linn Ringdal og Brit Selvikvåg Krasjkurs mat juni Linn Ringdal og Brit Selvikvåg Høst 2010 Masterevent 12.okt Hans Kristian Brekken 20 Reke og vin 08.okt Marianne Steiner, Edward Yang, Lydia Larsen 80 Dans med Tekna sept Ingvild Aspøy, Lene Hovda 29 Foredrag - Fremtidens energijobber 11.nov Tala Aabø 80 Vinsmaking 19.nov Hans Kristian Brekken 50 Aksjekurs 04.nov Katrine Osa, Lydia Larsen Krasjkurs mat 101 og des Linn Ringdal, Marianne Steiner 150 First Lego League 13. November Torunn Lutro og Katrine Osa var med I FFL-styret som dommeransvarlig. På konkurransedagen var flere SK-er medhjelpere. Studentenes årsmøte Februar. Studentenes årsmøte 2010 ble arrangert i Trondheim på Rica Nidelven hotell. Henrik Jakobsen ble valgt inn i SU. Kristine Bø ble valgt inn i Redaksjonsrådet. Edward Yang stilte til valg som medlem, men ble dessverre ikke valgt inn. 19

20 SK-opplæringen september 2010 SK-opplæringen 2010 ble arrangert på Oscarsborg Hotel og Spa. Det var en lærerik og ikke minst sosial helg. Her fikk SKene en innføring i Teknas studentarbeid og Tekna som organisasjon, samt anledning til å treffe nye og gamle venner. Fra Bergen deltok 10 SK-er; Ingvild Aspøy, Hans Kristian Brekkan, Kristine Bø, Andreas Hovland, Henrik Jakobsen, Marianne W. Steiner, Edward Yang, Lene Hovda, Eric Ordaz og Tala Aabø. Bergen 30.januar 2011 For Tekna Student Bergen Ingvild Aspøy 20

Tekna - Bergen avdeling Handlingsplan 2004 side 1 HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT 2004

Tekna - Bergen avdeling Handlingsplan 2004 side 1 HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT 2004 Tekna - Bergen avdeling Handlingsplan 2004 side 1 HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT 2004 Tekna - Bergen avdeling Handlingsplan 2004 side 2 STYRETS FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN 2004 Innledning Handlingsplanen er et

Detaljer

Årsberetning og regnskap for. Tekna Bergen avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsberetning og regnskap for. Tekna Bergen avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2009 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Avdelingslederen har ordet 3 1 Styrets beretning 4 1.1 Viktige begivenheter i året som gikk 4 1.1.1 Æresmedlem

Detaljer

Tekna - Bergen avdeling Handlingsplan 2005 1 av 6 HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT 2005

Tekna - Bergen avdeling Handlingsplan 2005 1 av 6 HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT 2005 Tekna - Bergen avdeling Handlingsplan 2005 1 av 6 HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT 2005 Tekna - Bergen avdeling Handlingsplan 2005 2 av 6 STYRETS FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN 2005 I inneværende år er Tekna Bergen

Detaljer

Årsrapport og regnskap for. Tekna Bergen avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsrapport og regnskap for. Tekna Bergen avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2008 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Avdelingslederen har ordet vi skaper fremtiden... 3 1 Styrets beretning... 4 1.1 Viktige begivenheter i året

Detaljer

Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2010. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2010. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2010 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2010...1 Avdelingslederen har ordet: 2010 et travelt år i tekna gjøvik...3 Styrets

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2014 Innhold Styrets årsberetning for 2014... 3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 4 Aktiviteter i 2014... 5 Partner

Detaljer

Årsberetning og regnskap for. Tekna Bergen avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsberetning og regnskap for. Tekna Bergen avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2013 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Avdelingslederen har ordet 3 1 Styrets beretning 4 1.1 Viktige begivenheter i året som gikk 4 1.1.1 Faglig

Detaljer

ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2011. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2011. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2011 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: Styrets forslag til årsberetning 2011-2012... 3 Styre og tillitsvalgte 2011-2012:... 3 Aktiviteter:...

Detaljer

Årsberetning for Tekna Aust-Agder avdeling

Årsberetning for Tekna Aust-Agder avdeling Årsberetning for Tekna Aust-Agder avdeling Mars 2009 til mars 2010 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Styrets beretning... 3 Medlemsutviklingen... 3 Tekna Aust-Agder avdeling har hatt et begivenhetsrikt

Detaljer

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling 2012 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Innholdsfortegnelse Avdelingslederen har ordet...3 Styrets beretning...4 Handlingsplan, oppfølging... 4 Kategori 1

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2007 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Invitasjon til Årsmøte. 3 Styrets beretning 2007...4 Avdelingens ledelse...5 Styret...5 Regnskap 2007..6 Kommentarer

Detaljer

Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2011. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2011. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2011 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2011... 1 Avdelingslederen har ordet:... 3 Styrets beretning... 4 Viktige begivenheter

Detaljer

Årsberetning for Tekna Aust-Agder Agder avdeling. Mars 2006-mars 2007. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsberetning for Tekna Aust-Agder Agder avdeling. Mars 2006-mars 2007. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning for Tekna Aust-Agder Agder avdeling Mars 2006-mars 2007 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Avdelingslederen har ordet: 2006 Et år med høy aktivitet...3 Styrets beretning...3 Medlemsutviklingen...3

Detaljer

INNKALLING ordinær generalforsamling:

INNKALLING ordinær generalforsamling: INNKALLING ordinær generalforsamling: Sted: Park Hotell, Sandefjord Onsdag 07.03. 2012 kl. 18.00 1 Tekna Vestfold avdeling I henhold til foreningens lover innkalles alle medlemmer til ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Detaljer

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling 2008 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Avdelingslederen har ordet: 2005...3 Styrets beretning...4 Viktige begivenheter i året som gikk... 4 Saker i media...

Detaljer

Prioriterte oppgaver for Tekna Stavanger avdeling

Prioriterte oppgaver for Tekna Stavanger avdeling Prioriterte oppgaver for Tekna Stavanger avdeling 2015 Prioriterte oppgaver for 2015 Tekna Stavanger avdeling har et ansvar for at foreningens aktiviteter opprettholdes og utvikles i Sør-Rogaland. Avdelingens

Detaljer

ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2010. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2010. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2010 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening 1 Innholdsfortegnelse Styre og tillitsvalgte 2010-2011:... 3 Aktiviteter:... 4 First Lego League (FLL):... 4 Medlemsmøter:...

Detaljer

Årsrapport og regnskap for. Tekna Bergen avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsrapport og regnskap for. Tekna Bergen avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2007 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Avdelingslederen har ordet: 2007 - fortsatt medlemsvekst 3 1 Styrets beretning 4 1.1 Viktige begivenheter

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling

Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling Onsdag 6. mars 2013 kl. 1800 Rica Park Hotel, Sandefjord Til alle medlemmer i Tekna Vestfold avdeling Tønsberg 20. februar 2013 I henhold

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2006 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Invitasjon til Årsmøte. 3 Styrets beretning 2006...4 Avdelingens ledelse...5 Styret...5 Regnskap 2006..6 Kommentarer

Detaljer

Årsrapport og regnskap for. Tekna Bergen avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsrapport og regnskap for. Tekna Bergen avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2006 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Avdelingslederen har ordet: 2006 Flink Avdeling og medlemsvekst 3 1 Styrets beretning 4 1.1 Viktige begivenheter

Detaljer

Årsberetning for Tekna Vest-Agder avdeling 2008

Årsberetning for Tekna Vest-Agder avdeling 2008 Årsberetning for Tekna Vest-Agder avdeling 2008 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Styrets beretning... 3 Medlemsutviklingen... 3 Yngres Forum... 4 Sosiale arrangementer... 4 Samfunnsrettet... 5

Detaljer

Årsberetning for Tekna Lillehammer avdeling

Årsberetning for Tekna Lillehammer avdeling Årsberetning for Tekna Lillehammer avdeling 2008 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Innholdsfortegnelse Årsberetning for...1 Tekna Lillehammer avdeling...1 2008...1 Avdelingslederen har ordet:...3

Detaljer

Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling

Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2008 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Avdelingslederen har ordet: 2008 Et år med lek og alvor... 3 Styrets beretning... 4 Viktige begivenheter i året som

Detaljer

Årsberetning for. Tekna Molde avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsberetning for. Tekna Molde avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning for Tekna Molde avdeling 2012 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Styrets beretning... 3 Medlemsutviklingen... 4 Arrangementer... 4 Avlyste arrangement... 12 Avdelingens ledelse... 13

Detaljer

Innkalling til årsmøte. Sted: Scandic Park Hotell, Sandefjord. Onsdag 09.03.2016 kl. 18.00

Innkalling til årsmøte. Sted: Scandic Park Hotell, Sandefjord. Onsdag 09.03.2016 kl. 18.00 Innkalling til årsmøte Sted: Scandic Park Hotell, Sandefjord Onsdag 09.03.2016 kl. 18.00 1 Tekna Vestfold avdeling I henhold til foreningens lover innkalles alle medlemmer til TID: Onsdag 9. mars 2015

Detaljer

Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2004 side 1 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2004

Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2004 side 1 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2004 Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2004 side 1 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2004 Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2004 side 2 1.STYRETS ÅRSBERETNING Innledning Året 2004 har vært

Detaljer

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling 2014 Innhold Styrets årsberetning for 2014... 3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 6 Aktiviteter i 2014... 6 Partner for

Detaljer

Årsmelding 2010 Tekna Lillehammer avdeling

Årsmelding 2010 Tekna Lillehammer avdeling Årsmelding 2010 Tekna Lillehammer avdeling AVDELINGSLEDEREN HAR ORDET: TEKNA LILLEHAMMER 2010 Tekna Lillehammer avdeling har hatt et år med aktivitet som i tidligere år. Styret har fortsatt arbeidet med

Detaljer

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling 2013 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Innholdsfortegnelse Avdelingslederen har ordet... 3 Styrets beretning... 4 Handlingsplan, oppfølging... 4 Faglige,

Detaljer

Årsberetning for Tekna Tromsø avdeling

Årsberetning for Tekna Tromsø avdeling Årsberetning for Tekna Tromsø avdeling 2011 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning for Tekna Tromsø avdeling 2011... Avdelingslederen har ordet: 2011 Et år med høyt aktivitetsnivå...3 Styrets

Detaljer

Årsmelding 2014 Tekna Lillehammer avdeling

Årsmelding 2014 Tekna Lillehammer avdeling Årsmelding 2014 Tekna Lillehammer avdeling 1 AVDELINGSLEDEREN HAR ORDET: TEKNA LILLEHAMMER 2014 Som 2013 så har 2014 vært et jevnt år, med mer eller mindre med det samme opplegg. Allikevel er det noen

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2008 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling INVITASJON TIL ÅRSMØTE Styret inviterer til årsmøte i Tekna

Detaljer

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling 2009 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Innholdsfortegnelse Avdelingslederen har ordet... 3 Styrets beretning... 4 Handlingsplan, oppfølging... 4 1 Faglige,

Detaljer

Årsberetning for Tekna Lillehammer avdeling

Årsberetning for Tekna Lillehammer avdeling Årsberetning for Tekna Lillehammer avdeling 2007 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Avdelingslederen har ordet: TEKNA Lillehammer 2007...3 Styrets beretning...4 Styrets beretning...4 Viktige begivenheter

Detaljer

Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2009 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2009...1 Avdelingslederen har ordet: 2009 et travelt år i tekna gjøvik...3 Styrets

Detaljer

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling 2010 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Innholdsfortegnelse Avdelingslederen har ordet... 3 Styrets beretning... 4 Handlingsplan, oppfølging... 4 1 Faglige,

Detaljer

Innkalling til ÅRSMØTE Tekna Kongsberg avdeling "Quality Grand Hotell Kongsberg Torsdag 28. februar 2013

Innkalling til ÅRSMØTE Tekna Kongsberg avdeling Quality Grand Hotell Kongsberg Torsdag 28. februar 2013 Innkalling til ÅRSMØTE Tekna Kongsberg avdeling "Quality Grand Hotell Kongsberg Torsdag 28. februar 2013 Program Kl 17.00-18.00 Kl 18.00-19.00 Kl 19.00-20.00 Middag Foredrag om SubseaValley, Møteplassen

Detaljer

Årsberetning for Tekna Tromsø avdeling

Årsberetning for Tekna Tromsø avdeling Årsberetning for Tekna Tromsø avdeling 2014 Innhold Styrets årsberetning for 2014... 3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 4 Deltakelse/representasjon... 4 Aktiviteter

Detaljer

Febr:Utsending av Kule eksperimenter til alle P-grupper

Febr:Utsending av Kule eksperimenter til alle P-grupper Handlingsplan 2007 Tiltak Status Budsjett Regnskap 1. Medlemmer 240 000 1.1. Ytelser til medlemmer 1.1.1. Lønns- og interessearbeid Tiltak for utvidet samarbeid mellom avdelingen og P/K/Sgruppene 1.1.2

Detaljer

INNKALLING til ordinær Generalforsamling:

INNKALLING til ordinær Generalforsamling: INNKALLING til ordinær Generalforsamling: Sted: Park Hotell, Sandefjord Onsdag 12.03.2014 kl. 18.00 Tekna Vestfold avdeling I henhold til foreningens lover innkalles alle medlemmer til ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Detaljer

Vedtekter for Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening. Bergen avdeling

Vedtekter for Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening. Bergen avdeling Vedtekter for Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Bergen avdeling 1. NAVN Avdelingens navn er: Tekna Bergen avdeling Og er en del av Tekna Teknisk-naturvitenskapelige forenings grunnorganisasjon

Detaljer

Årsmelding 2013 Tekna Lillehammer avdeling

Årsmelding 2013 Tekna Lillehammer avdeling Årsmelding 2013 Tekna Lillehammer avdeling AVDELINGSLEDEREN HAR ORDET: TEKNA LILLEHAMMER 2013 For Tekna Lillehammer avdeling har 2013 i store trekk vært et år på det jevne, med aktiviteter og deltagelse

Detaljer

Innkalling til ÅRSMØTE Tekna Kongsberg avdeling

Innkalling til ÅRSMØTE Tekna Kongsberg avdeling Innkalling til ÅRSMØTE Tekna Kongsberg avdeling Sted: Det Lille Extra, Hyttegata 14 Tid: Torsdag 19. februar 2009 Program Kl 1700 Kl 1900 Årsmøte Middag Agenda 1. Åpning Valg av ordstyrer og godkjenning

Detaljer

1. Medlemmer Budsjett 2006 210 000 kr

1. Medlemmer Budsjett 2006 210 000 kr 1. Medlemmer Budsjett 2006 210 000 kr 1.1. Ytelser til medlemmer 1.1.1. Lønns- og interessearbeid Tiltak for utvidet samarbeid mellom avdelingen og Tekna P/K/S-gruppene -Bedre samarbeide mellom avdelingen

Detaljer

Innkalling til ordinært årsmøte i Tekna Telemark avdeling

Innkalling til ordinært årsmøte i Tekna Telemark avdeling Innkalling til ordinært årsmøte i Tekna Telemark avdeling Mandag 11. februar 2013 kl. 1800 Skagerak Energi, Porsgrunn 1 Til alle medlemmer i Tekna Telemark avdeling Porsgrunn, 28. januar 2013 I henhold

Detaljer

Årsberetning for Tekna Vest-Agder avdeling

Årsberetning for Tekna Vest-Agder avdeling Årsberetning for Tekna Vest-Agder avdeling 2006 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening 2006 Et nytt år...3 Styrets beretning...4 Avdelingens ledelse...5 Styret...5 Valgkomite...6 Fagrådet i Agder...6

Detaljer

Årsberetning for Tekna Moss avdeling

Årsberetning for Tekna Moss avdeling Årsberetning for Tekna Moss avdeling 2015 Innhold Styrets årsberetning for 2015... 3 Avdelingslederen har ordet... 3 Styret og tillitsvalgte... 4 Aktiviteter i 2015... 5 Partner for kompetanseutvikling,

Detaljer

Årsberetning for Tekna Tromsø avdeling

Årsberetning for Tekna Tromsø avdeling Årsberetning for Tekna Tromsø avdeling 2013 Innhold Styrets årsberetning for 2013... 3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 4 Deltakelse/representasjon... 4 Aktiviteter

Detaljer

Årsberetning for Tekna Vestfold avdeling

Årsberetning for Tekna Vestfold avdeling Årsberetning for Tekna Vestfold avdeling 2014 Innhold Styrets årsberetning for 2014...3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 5 Styret og tillitsvalgte... 5 Aktiviteter i 2014... 6 Prioriterte

Detaljer

Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling for 2014

Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling for 2014 Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling for 2014 Innhold Styrets årsberetning for 2014...3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 4 Aktiviteter i 2014... 5 Partner for

Detaljer

Denne beretningen tar for seg perioden fra årsmøte i Alta 12-13/februar 2011 til årsmøte som avholdes på Skaidi 11-12/februar 2012.

Denne beretningen tar for seg perioden fra årsmøte i Alta 12-13/februar 2011 til årsmøte som avholdes på Skaidi 11-12/februar 2012. Årsberetning 2011 Tekna Finnmark avdeling Denne beretningen tar for seg perioden fra årsmøte i Alta 12-13/februar 2011 til årsmøte som avholdes på Skaidi 11-12/februar 2012. Årsmøte blir lagt opp med tanke

Detaljer

Årsberetning for Tekna Molde avdeling

Årsberetning for Tekna Molde avdeling Årsberetning for Tekna Molde avdeling 2014 Innhold Styrets årsberetning for 2014... 3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 4 Aktiviteter i 2014... 4 Partner for kompetanseutvikling,

Detaljer

Årsberetning 2015. for Tekna Harstad avdeling

Årsberetning 2015. for Tekna Harstad avdeling Årsberetning 2015 for Tekna Harstad avdeling ~ 2 ~ Innhold 1 Innledning 3 2 Tillitsvalgte valgt på årsmøtet 24.mars 2015 4 3 Medlems -og kontigentutvikling 5 4 Avdelingens aktivitet 6 Mattesekk Samfunnsmiddel-prosjekt

Detaljer

Fag styrker Tekna. Faglig Årsmøte 2010, 19-20.februar Visepresident Mads Nygård

Fag styrker Tekna. Faglig Årsmøte 2010, 19-20.februar Visepresident Mads Nygård Fag styrker Tekna Faglig Årsmøte 2010, 19-20.februar Visepresident Mads Nygård Fag er viktig del av Tekna Var grunnlaget for foreningen fra opprettelsen Er i dag en hovedpilar sammen med lønnssiden Har

Detaljer

Samfunnsviterne Trøndelag fylkesavdeling. Årsmøte 2013. Årsmøtedokumenter

Samfunnsviterne Trøndelag fylkesavdeling. Årsmøte 2013. Årsmøtedokumenter Trøndelag fylkesavdeling Årsmøte 2013 Årsmøtedokumenter Medlemstallet i Trøndelag har fra januar 2005 til april 2013 økt fra 348 til 759. Dette er en økning på 411 medlemmer Årsmøte Trøndelag fylkesavdeling

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR TEKNA GJØVIK AVDELING. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

ÅRSBERETNING FOR TEKNA GJØVIK AVDELING. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening ÅRSBERETNING FOR TEKNA GJØVIK AVDELING 2007 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Avdelingslederen har ordet: 2007 Et år med jevn aktivitet....3 Styrets beretning...4 Viktige begivenheter i året som

Detaljer

Årsmelding 2015 Tekna Lillehammer avdeling

Årsmelding 2015 Tekna Lillehammer avdeling Årsmelding 2015 Tekna Lillehammer avdeling 1 Årsmøte Tekna Lillehammer avdeling, 24. februar 2016 1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden. DAGSORDEN 2. Valg av ordstyrer, protokollfører og to protokollunderskrivere

Detaljer

Årsmøtedokumenter for Tekna Kongsberg avdeling

Årsmøtedokumenter for Tekna Kongsberg avdeling Årsmøtedokumenter for Tekna Kongsberg avdeling 2015 Tekna Kongsberg avdeling - Agenda for årsmøtet 28. januar 2016 1. Åpning Valg av ordstyrer Godkjenning av innkalling og forretningsorden 2. Protokoll

Detaljer

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling 09.02.2007 29.02.2008

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling 09.02.2007 29.02.2008 2.1.... 2.2. Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling 09.02.2007 29.02.2008 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Innhold Avdelingslederen har ordet... 3 1. Styrets beretning... 4 1.1. Viktige begivenheter

Detaljer

Årsberetning for Tekna Kristiansund avdeling 2007/2008

Årsberetning for Tekna Kristiansund avdeling 2007/2008 Årsberetning for Tekna Kristiansund avdeling 2007/2008 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Side 1 av 6 Styrets beretning... 3 Viktige begivenheter i året som gikk... 3 Medlemsutviklingen... 4 Arrangementer...

Detaljer

Kurs i Effektive grupper Regionalt Fagrådsmøte 23.-25.april 2009, Glomfjord 3.juni Tekna-konferansen 2010

Kurs i Effektive grupper Regionalt Fagrådsmøte 23.-25.april 2009, Glomfjord 3.juni Tekna-konferansen 2010 ~ 4 ~ Kurs i Effektive grupper Siden kurset Psykologi i arbeidslivet ble flyttet til høsten, ble det to kurs tett på hverandre denne høsten, da Effektive grupper med Peder Gjertsen også var oppsatt på

Detaljer

Årsberetning 2008. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsberetning 2008. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning 2008 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Innhold 1. Styrets beretning...3 2. Avdelingens ledelse...5 3. Regnskap...6 Side 2 av 7 1. STYRETS BERETNING Årsmøtet til Tekna Kristiansund

Detaljer

Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2003 side 1. Norske Sivilingeniørers Forening NIF BERGEN AVDELING

Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2003 side 1. Norske Sivilingeniørers Forening NIF BERGEN AVDELING Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2003 side 1 Norske Sivilingeniørers Forening NIF BERGEN AVDELING ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2003 Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2003 side 2 1.

Detaljer

Årsmelding 2011 Tekna Lillehammer avdeling

Årsmelding 2011 Tekna Lillehammer avdeling Årsmelding 2011 Tekna Lillehammer avdeling AVDELINGSLEDEREN HAR ORDET: TEKNA LILLEHAMMER 2011 Tekna Lillehammer avdeling hadde i 2011 et år med litt lavere aktivitet enn årene før Styret har fortsatt arbeidet

Detaljer

Sakspapirer til årsmøtet. 24. januar 2013. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Sakspapirer til årsmøtet. 24. januar 2013. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Sakspapirer til årsmøtet 24. januar 2013 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Innhold 1. Styrets forslag til dagsorden... 3 2. Forretningsorden... 4 3. Styrets forslag til handlingsplan for 2012...

Detaljer

Årsmelding 2012 Tekna Lillehammer avdeling

Årsmelding 2012 Tekna Lillehammer avdeling Årsmelding 2012 Tekna Lillehammer avdeling AVDELINGSLEDEREN HAR ORDET: TEKNA LILLEHAMMER 2012 Tekna Lillehammer avdeling hadde i 2012 omtrent samme aktivitet som forrige år. Styret har fortsatt arbeidet

Detaljer

Innkalling til ÅRSMØTE Tekna Kongsberg avdeling

Innkalling til ÅRSMØTE Tekna Kongsberg avdeling Innkalling til ÅRSMØTE Tekna Kongsberg avdeling Sted: Det Lille Extra, Hyttegata 14 Tid: Torsdag 28. februar 2008 Program Kl 1700 Kl 1900 Kl 1930 Årsmøte Middag Foredrag Newton-rom på Kongsberg ved Einar

Detaljer

Sakspapirer til årsmøtet. 13. mars 2014. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Sakspapirer til årsmøtet. 13. mars 2014. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Sakspapirer til årsmøtet 13. mars 2014 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Innhold 1. Styrets forslag til dagsorden... 3 2. Forretningsorden... 4 3. Styrets forslag til handlingsplan for 2014...

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B Tirsdag. 1.desember 2014 DAGSORDEN Åpning, velkommen 1. Konstituering. Herunder godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

Årsberetning for Tekna Vest-Agder avdeling 2010

Årsberetning for Tekna Vest-Agder avdeling 2010 Årsberetning for Tekna Vest-Agder avdeling 2010 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning for Tekna Vest-Agder avdeling 2010... 1 Styrets beretning... 3 Medlemsutviklingen... 3 Sosiale arrangementer...

Detaljer

Det tas sikte på et kort formelt årsmøte hvor hovedsak er valg. Årsmøtepapirene er av praktiske grunner samlet i dette dokumentet.

Det tas sikte på et kort formelt årsmøte hvor hovedsak er valg. Årsmøtepapirene er av praktiske grunner samlet i dette dokumentet. 21. januar 2015 - Årsmøtepapirer VELKOMMEN TIL TEKNA FORSKERNES ÅRSMØTE 6. FEBRUAR 2015 Tekna Forskernes årsmøte avholdes fredag 6. februar kl. 11.00 12.00 på Radisson Blu Hotel Nydalen, i forbindelse

Detaljer

INVITASJON TIL ÅRSMØTE. Sted: HINT i Steinkjer. Tid: Torsdag 16. mars 2006 kl.18. Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling

INVITASJON TIL ÅRSMØTE. Sted: HINT i Steinkjer. Tid: Torsdag 16. mars 2006 kl.18. Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling INVITASJON TIL ÅRSMØTE Styret inviterer til årsmøte i Tekna Nord-Trøndelag avdeling. Sted: HINT i Steinkjer. Tid: Torsdag 16. mars 2006 kl.18. 1. Orientering

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD Til: Bedriftskunstforeningene (medlemmer av RBR) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD RBR inviterer alle sine medlemmer til årsmøte for år 2008,

Detaljer

Innkalling til ÅRSMØTE Tekna Haugaland avdeling. HMV Fritidssenter Torsdag 17. januar 2013

Innkalling til ÅRSMØTE Tekna Haugaland avdeling. HMV Fritidssenter Torsdag 17. januar 2013 Innkalling til ÅRSMØTE Tekna Haugaland avdeling HMV Fritidssenter Torsdag 17. januar 2013 Program: Kl. 18.30 Årsmøte Kl. 19.30 Champagnekurs med enkel servering. Saksliste for Årsmøtet: 1. Godkjenning

Detaljer

Årsrapport og regnskap 2005 Side 1 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2005

Årsrapport og regnskap 2005 Side 1 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2005 Årsrapport og regnskap 2005 Side 1 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2005 Årsrapport og regnskap 2005 Side 2 1. STYRETS ÅRSBERETNING Innledning Det er lagt stor vekt på utadrettet virksomhet i vår forening og Tekna

Detaljer

Innkalling til ÅRSMØTE Tekna Kongsberg avdeling "Bergseminaret Tirsdag 14. februar 2012

Innkalling til ÅRSMØTE Tekna Kongsberg avdeling Bergseminaret Tirsdag 14. februar 2012 Innkalling til ÅRSMØTE Tekna Kongsberg avdeling "Bergseminaret Tirsdag 14. februar 2012 Program Kl 17.00 Kl 18.00 Kl 19.00 Kl 20.00 Middag Foredag om Bergseminarets historie Årsmøtet Faggruppediskusjon

Detaljer

Årsmøtereferat 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsmøtereferat 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsmøtereferat 2009 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Møtereferat Emne Side 2 av 6 Møtenr. Årsmøtereferat Tekna Kristiansund avdeling Dato Kl. Sted 29.01.2009 19.00 Dødeladen Café & Kultursted

Detaljer

Årsberetning for Tekna Kongsberg avdeling

Årsberetning for Tekna Kongsberg avdeling Årsberetning for Tekna Kongsberg avdeling 2014 Innhold Styrets årsberetning for 2014...3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 4 Aktiviteter i 2014... 4 Partner for

Detaljer

Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2002 side 1. Norske Sivilingeniørers Forening NIF BERGEN AVDELING

Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2002 side 1. Norske Sivilingeniørers Forening NIF BERGEN AVDELING Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2002 side 1 Norske Sivilingeniørers Forening NIF BERGEN AVDELING ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2002 Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2002 side 2 1.

Detaljer

Sakspapirer til årsmøtet. 11. mars 2015. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Sakspapirer til årsmøtet. 11. mars 2015. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Sakspapirer til årsmøtet 11. mars 2015 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Innhold 1. Styrets forslag til dagsorden... 3 2. Forretningsorden... 4 3. Styrets beretning... 5 4. Avdelingens ledelse...

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Avdelingens navn er: Helgeland avdeling. Avdelingen er grunnorganisasjon for medlemmer av Tekna i Søndre Nordland sør for Glomfjord.

VEDTEKTER FOR. Avdelingens navn er: Helgeland avdeling. Avdelingen er grunnorganisasjon for medlemmer av Tekna i Søndre Nordland sør for Glomfjord. VEDTEKTER FOR Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening (Tekna) Helgeland avdeling (Mønstervedtekter vedtatt i Hovedstyret 2.2.1993) 1 NAVN Avdelingens navn er: Tekna Helgeland avdeling. Avdelingen er

Detaljer

Møtereferat. Faste saker. S 41/14 Godkjenning av referat fra styremøtet 10.02.14 Vedtak: Referatet er godkjent.

Møtereferat. Faste saker. S 41/14 Godkjenning av referat fra styremøtet 10.02.14 Vedtak: Referatet er godkjent. S Møtereferat Dato: 03.03.2014 Utvalg/Møte i: Møteleder/referent: Juridisk studentutvalg Lene Emilie Øye Møtedato: 03.03.2014 kl. 14:00 Møtested: Til stede: Rom 1.343 Harald, Kari, Jørgen, Henrik, Pernille,

Detaljer

Styret inviterer til årsmøte i Tekna Nord-Trøndelag avdeling.

Styret inviterer til årsmøte i Tekna Nord-Trøndelag avdeling. 1 Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling INVITASJON TIL ÅRSMØTE Styret inviterer til årsmøte i Tekna Nord-Trøndelag avdeling. Sted: Fylkets hus, Steinkjer. Tid: Onsdag 24. mars 2004 kl. 17. 1 Omvisning/orientering

Detaljer

ÅRSMELDING 2007. Avdelinga sitt 89. år

ÅRSMELDING 2007. Avdelinga sitt 89. år ÅRSMELDING 2007 Avdelinga sitt 89. år TILLITSVALGTE FOR 2007 Foreninga har hatt følgande tillitsvalgte for 2007: Styret: ledar Claus Ivar Vatnehol nestledar/sekretær Øystein Longva kasserar Jarle Strand

Detaljer

Årsmøte Tekna Helgeland 2014

Årsmøte Tekna Helgeland 2014 Årsmøte Tekna Helgeland 2014 Saksliste Tekna Helgeland Avdeling sitt årsmøte 2014 Leder ønsker velkommen Sak 1: Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden Sak 2: Valg av ordstyrer Sak 3: Valg av protokollfører

Detaljer

Styrets forslag til årsberetning 2010-2011

Styrets forslag til årsberetning 2010-2011 Styrets forslag til årsberetning 2010-2011 Styre og tillitsvalgte Leder: Camilla Bjørn Troms fylkeskommune Nestleder: Rune Storvold Norut Kasserer: Berit Jegervatn Asplan Viak AS Styremedlemmer: Dag-Eirik

Detaljer

Sakspapirer til årsmøtet. 02. Februar 2012. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Sakspapirer til årsmøtet. 02. Februar 2012. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Sakspapirer til årsmøtet 02. Februar 2012 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Innhold 1. Styrets forslag til dagsorden... 3 2. Forretningsorden... 4 3. Styrets forslag til handlingsplan for 2012...

Detaljer

Årsberetning for Tekna Ålesund avdeling Avdelingens 96. år

Årsberetning for Tekna Ålesund avdeling Avdelingens 96. år Årsberetning for Tekna Ålesund avdeling Avdelingens 96. år 2014 AVDELINGSLEDEREN HAR ORDET: 2014 SAMARBEID OG ORGANISASJONSUTVIKLING I fjor var jeg innom uttrykket Tekna 2020 i årsberetningen. Som et ledd

Detaljer

Innkalling til ÅRSMØTE. Tekna Kongsberg avdeling. Opsahlgården Tirsdag 20. februar 2007

Innkalling til ÅRSMØTE. Tekna Kongsberg avdeling. Opsahlgården Tirsdag 20. februar 2007 Innkalling til ÅRSMØTE Tekna Kongsberg avdeling Opsahlgården Tirsdag 20. februar 2007 Program Kl 1700 Kl 1900 Årsmøte Middag og kaffe Agenda 1. Åpning Valg av ordstyrer og godkjenning av innkalling og

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

I henhold til avdelingens vedtekter innkalles alle medlemmer til ordinært Å R S M Ø T E. ScanWafer, Hydro Næringspark, Porsgrunn

I henhold til avdelingens vedtekter innkalles alle medlemmer til ordinært Å R S M Ø T E. ScanWafer, Hydro Næringspark, Porsgrunn I henhold til avdelingens vedtekter innkalles alle medlemmer til ordinært Å R S M Ø T E TID: ONSDAG, 11. FEBRUAR 2004 KL. 1800 STED: ScanWafer, Hydro Næringspark, Porsgrunn Påmelding innen 4. februar til:

Detaljer

Vedtekter for Tekna Jernbane

Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtatt av årsmøtet den 21. juni 2011. Godkjent av Tekna Hovedstyret den 1 NAVN Faggruppens navn er: Tekna Jernbane som er en egen faggruppe innenfor Tekna. Tekna står for

Detaljer

INNKALLING til ordinært årsmøte

INNKALLING til ordinært årsmøte INNKALLING til ordinært årsmøte Mandag 08. februar 2010 kl. 1800 Sted: BIS Production Partner Porsgrunn 1 I henhold til avdelingens vedtekter innkalles alle medlemmer til ordinært Å R S M Ø T E TID: Mandag

Detaljer

INNKALLING til ordinær Generalforsamling:

INNKALLING til ordinær Generalforsamling: INNKALLING til ordinær Generalforsamling: Sted: Quality hotell Klubben Tønsberg Onsdag 17.02.10 kl. 18.00 1 Tekna Vestfold avdeling I henhold til foreningens lover innkalles alle medlemmer til ORDINÆR

Detaljer

Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold:

Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold: Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold: 1. Styret og komiteer 2. Medlemmer 3. Bryllup og jubilanter 4. Styre- og medlemsmøter 5. MC messa 6. Førerutviklingskurs 7. Street run 8. Hydrotier`n 9. Onsdags-

Detaljer

Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb

Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding Ringerike TKD 2014. Side 1 av 7 Innhold Styret har denne perioden bestått av... 3 Styrets oppsummering av året.... 3 Instruktørene har vært... 3 Økonomi...

Detaljer

Årsberetning for Tekna Haugaland avdeling

Årsberetning for Tekna Haugaland avdeling Årsberetning for Tekna Haugaland avdeling 2015 Innhold Styrets årsberetning for 2015... 3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 5 Aktiviteter i 2015... 6 Partner for

Detaljer

Årsrapport 2007. Vararepresentanter: Hilde Venvik

Årsrapport 2007. Vararepresentanter: Hilde Venvik NORSK KJEMISK SELSKAP Faggruppe for Katalyse Årsrapport 2007 Styrets sammensetning for 2007: Leder: Torbjørn Gjervan SINTEF-Trd Nestleder: Thomas Sperle StatoilHydro-Trd Sekretær: Knut Thorshaug SINTEF-Oslo

Detaljer

Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2014

Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2014 Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2014 Onsdag den 26.mars kl 19.00 Thon Hotel Harstad Sakspapirer 1 Harstad avdeling ÅRSMØTEINNKALLING Tekna Harstad avdeling Medlemmene innkalles til årsmøte i foreningen

Detaljer