Årsberetning og regnskap for. Tekna Bergen avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning og regnskap for. Tekna Bergen avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening"

Transkript

1 Årsberetning og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2009 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

2 Avdelingslederen har ordet 3 1 Styrets beretning Viktige begivenheter i året som gikk Æresmedlem Faglig årsmøte Samfunnsprosjekt Hovedstyrets vårrunde Representantskapsmøte Avdelingsledermøte Stortingsvalg VilVite Nye lokaler Saker i media Medlemsutviklingen Arrangementer Aktivitetsliste Bedriftsbesøk Kurs og foredragsmøter Familiearrangementer Sosiale arrangementer 10 2 Avdelingens tillitsvalgte og oppnevnte komiteer og utvalg Avdelingens tillitsvalgte Sentralt tillitsvalgte og oppnevnte komitéer og utvalg 12 3 Regnskap Økonomisk utvikling periode Bergen avdelings prioriterte oppgaver Årsberetninger for Yngres Forum, Seniorgruppen og Tekna Student Bergen Årsrapport for Yngres Forum Årsrapport for Seniorgruppen Årsrapport for Tekna Student Bergen 18 2

3 Avdelingslederen har ordet Kjære Tekna medlemmer, tillitsvalgte og andre! Tekna Bergen avdeling kan i år skryte av sitt beste år noen sinne når det gjelder antall arrangementer og oppslutningen om disse. Vår streben etter å gi medlemmene det beste tilbudet, som sosiale arrangementer, faglige møter, bedriftsbesøk og egenutviklingskurs har gitt resultater. Vi ser også en sterk tilstrømning av yngre Tekna-medlemmer og det gleder oss! Jeg vil derfor spesielt takke Yngres Forum med leder Monika Jordheim og Studentgruppen med studentkontaktledere Gro Selås Kallevik og Stian Indrevåg. Det er de som ivaretar yngre medlemmers interesser og sikrer dem en sterkere tilhørighet til organisasjonen. Studentgruppen og Yngres Forum har hatt mange spennende arrangementer og kurs, og flere av disse har vært åpne for alle medlemmer. Jeg vil også takke Fagrådet som ledes av Geir Omar Berland, for et godt og variert faglig tilbud for medlemmene. Tekna skal bidra til at teknologenes og teknologiens betydning i dagens samfunn blir forstått, verdsatt og benyttet. Og i forkant av årets Representantskapsmøte arrangerte Bergen avdeling en debatt på VilVite om oljeleting i nord. Temaet ble også debattert på Representantskapsmøtet hvor det ble vedtatt en resolusjon. Dette er et kontroversielt tema også innenfor Teknas medlemsmasse, men med Teknas verdier troverdig, nyskapende og modig er det forventet og viktig at Tekna tar debatten og vedtar et standpunkt. På Representantskapsmøtet markerte Bergen avdeling seg med fire av våre tillitsvalgte. Noe jeg er veldig stolt over! Erling A. Hammer ble utnevnt til æresmedlem! Bjørn Laastad var ordfører og ledet det 2 dager lange Representantskapsmøte med 200 delegater i salen med glans! Iver Wake ble takket av etter 2 perioder på til sammen 4 år i Hovedstyret! Krister Nyløkken ble valgt som en av to desisorer for Tekna! Høsten 2009 var det Stortingsvalg og Bergen avdeling arrangerte i den forbindelse en valgdebatt på USF, med tema Verdiskapning fra havet. Denne type arrangement er med å vise Teknas samfunnsengasjement, samtidig som det bidrar til at Tekna blir mer synlig i bergensregionen. I 2009 har Bergen avdeling gjennom samfunnsprosjekt hatt samarbeid med VilVite, Bergen Turlag, Høgskolen i Bergen, Vann og avløpsetaten i Bergen kommune. Vi takker for et fint samarbeid og ser frem til flere samarbeid i årene som kommer! Seniorgruppen har hatt jevnlige møter med mange spennende tema. Jeg vil også takke avdelingsstyre for det gode samarbeidet og engasjementet gjennom året! Den personen dere som medlemmer har mest kontakt med, er nok likevel distriktskontorleder Ellen Hauge, som er kontaktpunktet mellom dere som medlemmer og Tekna. Hun gjør en stor innsats for oss som medlemmer og tillitsvalgte i Bergen avdeling. En stor takk til Ellen Hauge! Med hilsen Tone Eikeland Solløs, leder Bergen avdeling 3

4 1 Styrets beretning 1.1 Viktige begivenheter i året som gikk Æresmedlem Erling A. Hammer fra Bergen avdeling ble av Teknas Representantskap utnevnt til æresmedlem i Tekna. Hammer har vært sentral tillitsvalgt i foreningen i en årrekke, og president Marianne Harg delte ut æresmedlemskapet ved åpningen av Representantskapsmøtet 5.juni Bilde viser overrekkelsen av æresmedlemskap. President Marianne Harg og Erling A. Hammer Faglig årsmøte Faglig årsmøte ble arrangert i Oslo februar og leder i Fagrådet Geir Omar Berland og avdelingsleder Tone Eikeland Solløs deltok. Program og referat er tilgjengelig på Teknas hjemmeside Samfunnsprosjekt 2009 Avdelingen søkte i 2009 Tekna sentralt om støtte til 8 samfunnsprosjekt og fikk innvilget støttet til 6. Det var: Newton Camp arrangere Newton Camp med 15 elever Rent vann Rent vann til folk og fjord, vannets betydning i et samfunnsperspektiv Popvit/utdanning Juniorforskerkurs for barnehager på VilVite Rekruttering/utdanning Utvikling av skoleprogram i marinbiologi ved VilVite Utdanningsvalg - Hvorfor teknologiske yrker? BTB, Besøk på TeknologiBedrift bevisstgjøre ungdomskoleelever viktigheten av teknologiyrker Newton Camp Newton Camp ble arrangert oktober og er et samarbeid med studenter ved Høgskolen i Bergen HiB (fremtidige lærere) og Bergen Turlag hvor det arrangeres tur for 15 elever i alderen år i høyfjellet på den selvbetjente Bergen Turlags hytta Vending i Kvamsfjella. Newton Camp er et konsept som fokuserer på å gi barn og ungdom gode naturopplevelser og læring gjennom spennende aktiviteter, positive erfaringer og mestring ute i naturen. Målet er å formidle naturfaglig kunnskap på en spennende og interessant måte som vekker nysgjerrighet for realfagene. Rent vann til folk og fjord Dette er et samarbeid med Bergen kommune, Vann og avløpsetaten. Prosjektet var rettet mot skoleelever. De skal ta prøver av vassdrag og få kunnskap om miljø, kjemisk sammensetning, biologisk mangfold etc. 4

5 Juniorforskerkurs for barnehager Prosjektet var et samarbeid med VilVite. De utviklet et forskerkurs for barnehager innen temaet astrologi. I forbindelse med familiedagen avdelingsstyre arrangerte på VilVite fikk førskolebarn og -barnebarn av Tekna-medlemmer delta på forskerkurset. Her fikk de høre om Gelileo Gallelei, lære om planetene og lage sin egen stjernekikkert. Utvikling av skoleprogram i marinbiologi ved Bergen Vitensenter Prosjektet var et samarbeid med VilVite. De utviklet et skoleprogram i marinbiologi. Skoleprogrammet er for elever på trinn og tar for seg havet som levested for planter og dyr. Gjennom bruk av stereoluper og kjemiske eksperimenter, lærer elevene om havets fantastiske mangfold og hvorfor det er så viktig å ta vare på det. Skoleprogrammet har gått i perioden februar til juni i år. Utdanningsvalg - Hvorfor teknologiske yrker? Dette prosjektet ble ikke gjennomført inneværende år, men avdelingen har fått overført prosjektet til BTB, Besøk på TeknologiBedrift bevisstgjøre ungdomskoleelever viktigheten av teknologiyrker Dette prosjektet ble ikke gjennomført inneværende år, men avdelingen har fått overført prosjektet til Det er utarbeidet en egen rapport for hvert prosjekt. Rapporten gir en kort beskrivelse av prosjektet, oppnådde resultater, erfaringer og regnskap. Avdelingen fikk tildelt kr ,- i støtte fra Tekna sentralt til disse samfunnsprosjektene i I tillegg budsjetterte avdelingen med kr , Hovedstyrets vårrunde Hovedstyrets vårrunde ble avholdt 21.april. Visepresident Åsmund Knudsen representerte Hovedstyret og ledet møtet. Fra Lønns- og interesse utvalget (LIU) møtte Idar Sagen. Fra Generalsekretariatet deltok forhandlingsdirektør Marianne Gran Juriks. Hensikten med dette tradisjonelle vårrundemøtet er å ha en dialog mellom grunnorganisasjonen og Hovedstyret i forkant av representantskapsmøtet (R-møtet). Tema på møtet var: Kort introduksjon med orientering om R-møtets funksjon og foreningens organisasjon R-møtets program i hovedtrekk Aktuelle utfordringer for Tekna Retningslinjer for budsjett og kontingent for den neste to-årsperioden Forslag til oppdatering av lover og vedtekter Møtet ble avsluttet med felles middag og sosialt samvær Representantskapsmøte Tekna gjennomfører Representantskapsmøte (R-møte) annen hvert år. R-møtet ble arrangert i Trondheim juni. Der møttes 200 delegater. R-møtet er Teknas øverste organ og ledes av en ordfører. I år var Bjørn Laastad fra Bergen avdeling ordfører og ledet Representantskapet gjennom ett to dager langt møte med glans. Bergen avdeling ønsker også å gratulere Erling Hammer med utnevnelsen som æresmedlem! Erling Hammer er en av Bergen avdelings tillitsvalgte gjennom mange år og det at han ble tildelt æresmedlemskap syntes vi i avdelingen var en fin hyllest. Han var også 5

6 den mannen som fikk vektskålen til å tippe over slik at Representantskapet i 2003 vedtok å skifte navn på foreningen fra NIF til Tekna. Bergen avdelings mann i Hovedstyret, Iver Wake ble takket av etter 2 perioder på til sammen 4 år i Hovedstyret. Krister Nyløkken fra Bergen avdeling ble valgt som en av to desisorer for Tekna. Det som kanskje skilte dette R-møte fra andre var at det skulle vedtas en resolusjon om oljeboring i nord. Det var derfor arrangert politiske kafeer kvelden før møte, hvor delegatene kunne diskutere temaet. Tekna kom frem til en resolusjon, les gjerne mer om dette på Teknas hjemmeside Avdelingsledermøte oktober ble det avviklet avdelingsledermøte på Gardermoen. Vår avdeling var representert med leder Tone Eikeland Solløs og nestleder Iver Wake. Møtet startet med kurset Hjelp jeg er blitt avdelingstillitsvalgt som også vil bli lagt ut som nettkurs på Teknas hjemmeside. Av saker var mellom annet avdelingssidens forberedelse til R-møter, herunder regnskap og budsjett, organisering av avdelingssiden, erfaringsutveksling, samarbeid med fagsiden og lønnsiden og studentene som medlemmer av avdelingene. En konkret handling som kom ut av møtet var forslag til hvordan avdelingene kunne styrkes. Det ble derfor sendt inn innspill fra flere avdelinger, deriblant Bergen avdeling til Hovedstyret om hva vi mener Tekna bør gjøre for å styrke avdelingene Stortingsvalg I forbindelse med Stortingsvalget arrangerte avdelingsstyret valgdebatt på USF 24.august med tema Verdiskaping fra havet. Her møtte Henning Warloe (H), Per Rune Henriksen (Ap), Lars-Henrik Michelsen (V) og Gina Barstad (SV) til debatt ledet av Per Jon Odéen fra Bergens tidende. Innledere var Teknas president Marianne Harg, leder av Bergen Næringsråd Erik Bøckmann og valgforsker Frank Årebrot. Avdelingsstyret hadde håpet på flere tilhørere, men Bergen avdeling ser likevel nytten av denne type arrangement fordi de er med på å vise Teknas samfunnsengasjement, samtidig som de bidrar til at Tekna blir mer synlig i bergensregionen. Bildet er fra valgdebatten på USF med tema Verdiskapning fra havet. 6

7 1.1.8 VilVite VilVite har på rekordtid blitt en av byens store attraksjoner. Økt rekruttering til tekniske og naturvitenskapelige fagområder er et av Teknas hovedsatsingsområder, og VilVite er etter vår vurdering et effektivt tiltak for å oppnå dette. Bergen avdeling har hatt et godt samarbeid med VilVite i Tekna Bergen avdeling var en av initiativtakerne til opprettelsen av stiftelsen Bergen Vitensenter i 2001, en satsing som førte til at vitensenterpiloten i Høgskolens lokaler kunne åpne i september I 2007 forhandlet Bjørn Laastad frem en samarbeidsavtale mellom Tekna Bergen avdeling og NITO Hordaland vedrørende Bergen Vitensenter AS (VilVite) hvor vi som foreninger vil samarbeide om et langsiktig engasjement for VilVite. Gjennom samarbeidsavtalen vil vi samarbeide om representasjon (ett styremedlem med personlig varamedlem) i det styrende organ som til enhver tid er ansvarlig for VilVites virksomhet. Leder av avdelingen Tone Eikeland Solløs, sitter nå som styremedlem i Bergen Vitensenter AS. I tillegg til ordinært styrearbeid har styret i VilVite jobbet med å få forutsigbar og tilstrekkelig finansiering av VilVite, både kommunalt og statlig. I den forbindelse har Tone Eikeland Solløs diskutert og fremmet saken gjennom Teknas politiske rådgivere som sitter i Nasjonalt forum. Nasjonalt forum er en fast møteplass mellom regjering, arbeidsliv og utdanningssektoren for å bedre realfagskompetansen i Norge og ble opprettet i oktober Det er dermed mulig å påvirke Kunnskapsdepartementet i Stortinget via dette forumet. Dette har vært et spennende arbeid Nye lokaler I juni 2009 flyttet Tekna Distriktskontor Vestlandet inn i nye lokaler på Marineholmen, i Thormøhlensgt 53 D. Her har distriktskontorleder Ellen Hauge sitt kontor med møterom for alle styrene. I tillegg disponeres kantine og foredragsrom i bygget. Det er her de fleste møter og kurs for medlemmene blir holdt. Lokalene leies av G.C. Rieber Eiendom, og Bergen avdeling og Distriktskontoret deler kontor. Bygget ligger midt mellom Bergen Vitensenter VilVite og Høyteknologisenteret i Bergen (HIB). Tekna disponerer i tillegg et lagerrom i Høyskolesenteret hvor diverse eldre eiendeler blir lagret. Viktige historiske arkivmateriale for avdelingen er systematisert og arkivert i Lokalhistorisk Arkiv i Bergen. HIB Tekna Parkeringshus VilVite Bilde viser Teknas nye lokalisering på Marineholmen. 7

8 1.2 Saker i media Bergen avdeling har fått følgende saker i media i 2009 Helsides annonse i VilVite-avis. Avisen var bilag til Bergens tidende i februar, og ble i tillegg distribuert av VilVite i perioden februar juni. Studentradioen i Bergen sendte utdrag fra debattmøte om Oljeleting i nord, mai. Nysgjerrige fridager 6 helsides artikkel om Newton Camp i Fjell og Vidde, september. Leserinnlegg Forskning noe å leve av kom ikke inn i BT, men ble lagt på avdelingens hjemmeside, september. 1.3 Medlemsutviklingen Per 31.desember 2009 var det medlemmer i Tekna. I Bergen avdeling var det 3663 medlemmer, en økning på 4 % og 993 studentmedlemmer, en økning på 3 %. Figuren nedenfor viser medlemsutviklingen per 31.desember det aktuelle år for Bergen avdeling fra stiftelsen i år Kilder: årsrapporter fra , samt Viten-Vett-Velstand. Figur 1: Medlemsutvikling Bergen fra stiftelsen i år 1880 til 31.desember Antall studentmedlemmer er angitt fra 1995 med unntak av 1996 og 1997, som det ikke finnes tall for. 1.4 Arrangementer Handlingsplanen for 2009 har vært et godt styringsverktøy for avdelingsstyret. I 2009 arrangerte avdelingsstyret og Fagrådet ulike lokale tilbud til medlemmene og deres familie: en blanding av sosiale arrangementer, faglige møter, bedriftsbesøk og egenutviklingskurs. 8

9 Videre arrangerte Seniorgruppen, Yngres Forum og Studentgruppen egne arrangementer. Se vedlagte årsberetninger fra Seniorgruppen, Yngres Forum og Studentgruppen for nærmere orientering. På hjemmesiden legges det ut invitasjoner og nyheter til medlemmene i avdelingen. Invitasjoner til arrangementer og nyheter fra avdelingen blir sendt til medlemmene på e-post med link til hjemmesiden. Det har vært veldig mange gode tilbakemeldinger fra medlemmene på arrangementene, noe som er svært hyggelig og motiverende Aktivitetsliste Arrangement i Bergen avdeling Påmeldte Type arr. Debattmøte om oljeboring i nord 36 Debattmøte Familiearrangement Søndagstur med trikken 50 Familiearrang Forskerkurs barnehager på VilVite 29 venteliste Familiearrang Familiearrangement Brødrene Løvehjerte 199 venteliste Familiearrang Familiedag på VilVite 376 venteliste Familiearrang Foredragsmøte mot et blått arktis 12 Foredrag Foredragsmøte om miljøkraftverk 15 Foredrag Foredrag trådløs transmittere 15 Foredrag YF Foredragsmøte om stressmestring 73 Foredrag Økonomi for ikke økonomer 72 venteliste Kurs Medlemskurs - Psykologi i arbeidslivet 55 Kurs Medlemskurs -Presentasjonsteknikk 35 Kurs Medlemskurs -Nettverksbygging 32 Kurs Medlemskurs -Pensjon en viktig del av dine ansettelsevilkår 32 Kurs Introduksjonskurs Lektor - II 15 Kurs Memokurs 248 Kurs Jobbsøkerkurs for studenter og andre 40 Kurs Båtførerkurs 15 Kurs YF Klatrekurs 10 Kurs YF Kajakk-kurs 11 Kurs YF Fotokurs 19 venteliste Kurs Hovedstyrets vårrunde 34 Møte Årsmøte i Bergen avdeling 20 Møte Omvisning på Pet-senteret 25 Omvisning Omvisning i planatariet 38 venteliste Omvisning Omvinsning og orientering Knappetunnelen 26 Omvisning Omvisning på Fregatt, Håkonsvern 46 venteliste Omvisning Byvandring 45 Omvisning Valgkamp 15 Politisk Vinsmakerkurs 165 venteliste Sosialt Overleveringsmiddag for tillitsvalgte i avdelingen 35 Sosialt Julebord for tillitsvalgte i avdelingen 30 Sosialt Yngres Forum Ølsmakerkurs 56 venteliste Sosialt

10 1.4.2 Bedriftsbesøk I 2009 var det 4 bedriftsbesøk i regi av Fagrådet. Oppslutningen på bedriftsbesøkene var god. Omvisning på PET-senteret Omvisning på Planetariet Omvisning og orientering Knappentunnelen Omvisning på Fregatt, Håkonsvern Kurs og foredragsmøter Debattmøte om oljeboring i nord Foredragsmøte mot et blått arktis Foredragsmøte om miljøkraftverk Foredrag trådløs transmittere YF Foredragsmøte om stressmestring Økonomi for ikke økonomer Medlemskurs - Psykologi i arbeidslivet Medlemskurs -Presentasjonsteknikk Medlemskurs -Nettverksbygging Medlemskurs -Pensjon en viktig del av dine ansettelsevilkår Introduksjonskurs Lektor - II Memokurs Båtførerkurs Hovedstyrets vårrunde Årsmøte i Bergen avdeling Valgkamp Verdiskaping fra havet Bilde er fra debattmøtet om oljeleting i nord. Per Jon Odéen fra Bergens tidende ledet møtet. Lars Christian Alsvik fra Oljeindustriens Landsforening og Erik Olsen fra Havforskningsinstituttet var debattanter Familiearrangementer Det har i 2009 vært arrangert 4 familiearrangementer: Teaterforestilling: Brødrene Løvehjerte Forskerkurs barnehager på VilVite Familiedag på VilVite Søndagstur med trikken Familiearrangementene har hatt svært god oppslutning Sosiale arrangementer Det er blitt en tradisjon at Vidar Skistad, andre fredag i februar leder Tekna gjennom vinsmakerkurs. Arrangementet ble avsluttet med ost og kjeks i kantinen i Nygårdsgaten. Det er også en årlig tradisjon at Egil Ertesvåg inviterer Tekna medlemmer på byvandring. Oppslutningen til disse sosiale arrangementene er svært god. 10

11 2 Avdelingens tillitsvalgte og oppnevnte komiteer og utvalg 2.1 Avdelingens tillitsvalgte Avdelingens tillitsvalgte med funksjonstid fra årsmøtet til årsmøtet : Avdelingsstyre: Leder Nestleder Styremedlem Studentrepresentant Tone Eikeland Solløs Iver Wake Anne Marie Vølstad Pål Albert Olsen Thomas Potter Erik Valevatn Arild Sellevåg Litlekalsøy Gro Selås Kallevik 1.halvår Stian Indrevåg 2.halvår Avdelingsstyre har i perioden avholdt 1 fellesmøte med Fagråd og Yngres Forum, 9 styremøter og 2 forberedende R-møter. Oppslutningen om møtene har vært svært bra. Revisor: Trym Trovik Desisorer: Johan H. Mohr Kjell Herfjord Redaktør avd. hjemmeside: Ellen Hauge Fagråd: Leder Medlem Studentrepresentant Styrets representant DK-leder Geir Omar Berland Marie Bueie Holstad Andreas Christian Engeberg Gudmund Per Olsen Bergitte Reiersen Steffen Barka Anne Marie Vølstad Ellen Hauge Det er avdelingsstyret som velger Fagrådet. Leder og medlemmer oppnevnes for en periode på 2 år. 11

12 Yngres Forum: Leder Styremedlemmer Monica Jordheim Christel Krossøy Nils-Jarle Kvam Hanne Hagland Bergitte Reiersen Magne Aas Maurstad Stian Amble 2. halvår 2009 Petra Bäverbäck 2. halvår 2009 Turid Helene Felli Lunde 2. halvår 2009 Jan-Erik Hope 2. halvår 2009 Jarl Underhaug 2. halvår 2009 Yngres Forum velger seg selv. Valgkomiteen: Erling A. Hammer Marit Bakke Nils-Jarle Kvam Asle Aasen Linda Karen Eide Prosjektledere for samfunnsprosjekter: Newton Camp: Stian Indrevåg, Tone Eikeland Solløs Rent vann: Asle Aasen Juniorforskerkurs for barnehager, VilVite: Tone Eikeland Solløs Utvikling av skoleprogram i marinbiologi VilVite: Tone Eikeland Solløs 2.2 Sentralt tillitsvalgte og oppnevnte komitéer og utvalg Bergen avdeling har mulighet til å fremme kandidater for enkelte sentrale tillitsverv. I 2009 har vi hatt representanter i følgende sentrale tillitsverv: Hovedstyret Medlem Iver Wake 1.halvår Desisjonskomite Varadesisor Krister Nyløkken 1.halvår Desisor Krister Nyløkken 2.halvår Representantskapets valgkomité Medlem Christel Krossøy 1.halvår 12

13 3 Regnskap INNTEKTER Budsjett 2009 Regnskap 2009 Regnskap 2008 Avdelingskontingent , , ,00 Renter , , ,76 Sum inntekter , , ,76 UTGIFTER Rekruttering til Tekna fag , , ,00 Lønns & interessearbeid , ,00 Samfunnskontakt , , ,67 Organisasjonsutvikling , , ,92 Lokale aktiviteter , , ,92 Yngres forum og studentarbeid , ,68 Sum handlingsprogram , , ,27 1) 1) Administrasjon/kontor , , ,37 Husleie , , ,24 Driftskostnader , , ,75 Investeringer nytt kontor ,00 - Gebyrer 1 000,00 977,50 998,50 Sum driftsutgifter , , ,86 Utgifter totalt , , ,37 Inntekter totalt , , ,76 Resultat 0, , ,39 Bankbeholdning 31/ , ,86 1) Studentgruppen og Yngres Forum ble skilt ut i egen post fra Avdelingskontingent for 1.halvår 2010 ble for tidlig utbetalt av Tekna og stod per 31/ på sperret konto og utgjorde kr ,00 og inngår ikke i regnskapet for

14 3.1 Økonomisk utvikling periode kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Bankinnskudd kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Inntekter kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Utgifter kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Figur 2: Økonomisk utvikling i Bergen avdeling siden 1998 til Bergen avdelings prioriterte oppgaver 2009 REKRUTTERING TIL TEKNISK NATURVITENSKAPLIGE FAG ( TEKNAFAG ) Prioritert område: Skole, utdanning og forskning Tekna Bergen avdeling skal arbeide for å rekruttere flere studenter til teknisk naturvitenskaplig utdanning: Ved å samarbeide med barnehager - skoleverk høgskole - universitet forskningsinstitusjoner - næringsliv og andre organisasjoner. LØNNS OG INTERESSEARBEID Prioritert område: Lønns og interessearbeid og juridisk rådgivning Tekna Bergen avdeling skal: Bidra til å etablere lokale nettverk mellom avdelingen og bedrifts- og etatsgrupper. Arrangere kurs for tillitsvalgte og medlemmer. SAMFUNNSKONTAKT Prioritert område: Samfunnskontakt og medlemsinformasjon Tekna Bergen avdeling skal: Bidra til at teknologenes og teknologiens betydning i dagens samfunn blir forstått, verdsatt og benyttet. Vise at teknisk og naturvitenskaplig kompetanse er nødvendige for å skape fremtidige arbeidsplasser og å løse miljøproblemer. Bidra til at Tekna blir mer synlig i Bergens regionen. Bidra til faktainformasjon om miljø. Arrangere debattmøte om aktuelle miljø- og energitema. 14

15 Prioritert område: Kunnskap om lokalt næringsliv, forskning og utdanning Tekna Bergen avdeling skal: Engasjere det lokale Fagråd i samarbeid om aktiviteter under denne handlingsplan. Arrangere møter og bedriftsbesøk som gir medlemmene mulighet til å lære det lokale næringsliv, forskningsinstitutter og utdanningssystemet å kjenne. ORGANISASJONSUTVIKLING Prioritert område: Styrearbeid og opplæring av tillitsvalgte og medlemmer, verving og studentarbeid Tekna Bergen avdeling skal: Delta aktivt i utviklingen av Tekna som organisasjon. LOKALE AKTIVITETER Prioritert område: Sosialt for medlemmene Tekna Bergen avdeling skal: Ha et godt og variert sosialt tilbud til medlemmene og deres familier. YNGRES FORUM OG STUDENTARBEID Prioritert område: Verving og studentarbeid Tekna Bergen avdeling skal: Støtte studentenes handlingsplan. Støtte Yngres forum. 15

16 5 Årsberetninger for Yngres Forum, Seniorgruppen og Tekna Student Bergen 5.1 Årsrapport for Yngres Forum Status per 31/12-09 I 2009 har Yngres Forum hatt totalt 5 arrangementer. Klatrekurs og kajakkurs har strukket seg over to kurs dager, mens det 14 timers fotokurset om høsten var fordelt på tre kurs dager. Stressmestringskuret og fotokurset var svært populære arrangement. Fotokurset hadde lang venteliste, og kurset arrangeres også vår På grunn av flytting og permisjoner trengte YF tilskudd av nye medlemmer for Vi har vært så heldige å få 5 nye styremedlemmer. Bergitte Reiersen overtart YF leder vervet fra Monica Jordheim fra 1/ Fra høsten 2009 har det kommet flere nye til styret i Yngres Forum. Per 31/12-09 består styret av disse: Styret Yngres Forum Status Leder Monica Jordheim Permisjon 2010 Styremedlemer Christel Krossøy Permisjon 2010 Bergitte Reiersen Ny leder for YF fra 2010 Nils Jarle Kvam Hanne Hagland Magne Aas Maurstad Flytter fra Bergen vår 2010 Stian Amble Ny høst 2009 Petra Bäverbäc Ny høst 2009 Turid Helen Felli Lunde Ny høst 2009 Jan-Erik Hope Ny høst 2009 Jarl Underhaug Ny høst 2009 Møter Styret har i perioden fra til hatt fire møter, hvor kurs og aktiviteter i regi av YF har blitt planlagt. Møtene har blitt avholdt både hjemme hos styrets medlemmer og på kafeer i Bergen. Ellers skjer mye av avtale- og planleggingsvirksomheten til Yngres Forum via e-post. Arrangementer Dato Arrangement Deltakere Påmeldte deltakere 14-15/2 Klatrekurs 10 20/3 Ølbryggerkurs/Ølseminar 56* 25-26/4 Kajakkurs /9 Fotokurs 19* 6/10 Stressmestringskurs 73 * = venteliste Bergen, 27.januar 2010 For Yngres Forum, Bergen avdeling, Monica Jordheim 16

17 5.2 Årsrapport for Seniorgruppen Møter: Gruppen har 14 medlemmer og det er holdt 39 møter med en gjennomsnittlig deltagelse på ca 11 medlemmer pr. møte. Møteledelse: Odd Monstad har vært møteleder. Møterom: Møtene ble holdt i kantinen i bygget i Nygårdsgaten og fra 25/8 i TEKNAS nye konferanserom i VilVite senteret blokk 53D. Bedriftsbesøk: BKK på Kokstad 10/2. Vann og avløpsetaten 13/10 PC-kurs: 5 påfølgende fredager fra 23/1 Ekstern foredragsholder: Thomas Potter om Bybanen 29/10 Diskusjonstema: På et vanlig møte holder et av medlemmene et forberedt innlegg om et selvvalgt eller foreslått tema som utgangspunkt for diskusjon og videre, utdypende samtale. Av tema som ble tatt opp i perioden skal nevnes: Ølets historie Grenselandet mellom offentlig og privat kontroll og tilsyn Mat, datomerking, kasting destruksjon, dyrefor Verdens matvaresituasjon Råoljeraffinering Sjøtransport av flytende gass Verdens energibehov og CO2-lagring Sykefravær Økende vekt på teori i alle utdanningssystemer Signalgivere for registrering av mellomtider for skiløpere Ytrings- og religionsfrihet, menneskerettigheter Filosofiens plass i teknologers utdanning Verdier og livskvalitet. Verdikommisjonen Eierskap og bredbåndssatsing i BKK Statistisk sentralbyrå: Minifakta om Norge Landnåm i Nord-Norge Dypdykk langs den arktiske midthavsryggen CO2 i og under havet, effekter og muligheter Bruttonasjonalprodukt pr. innbygger. Arbeid og lønn Ørretfiske i bekkene i Lindås i tidligere tider Jordbruksbedrifter og jordbruksarealer Opplysningens sjonglør Denis Diterot Venezias beskyttelse mot stigende havnivå Kystmuseer Werner von Braun og utviklingen av A4/V2 raketten og V1 bomben Jørgen Thormøhlen Automatiske fjøs Heimeslakting av smale på strilalandet ca Even Lærum: Frisk, syk eller bare plaget Thomas Potter: om Bybanen Litt om toner og toners samklang BMV-kulturen Bergen, 6. januar Jacob Irgens 17

18 5.3 Årsrapport for Tekna Student Bergen Ved utgangen av 2009 hadde Bergen avdeling 993 studentmedlemmer i Tekna. I 2009 vervet vi 48 færre studentmedlemmer enn i Totalt ble det vervet 332 studentmedlemmer. Status pr Gro Selås Kallevik har vært leder for SK-gruppen. Stian Indrevåg hadde rollen som leder i perioden fra september begynnelsen av desember, da Gro S. Kallevik var på utenlandsopphold i forbindelse med studier. Steffen Barka har representert fagrådet. Oliver Tynes har vært nestleder i SU. I løpet av 2009 har SK-guppen i fått 5 nye SK-er. Torunn Lutro og Ingvild Aspøy var på utenlandsopphold vårsemesteret Høstsemesteret var Henrik Rye Jakobsen, Andreas Hovland, Didrik Vartdal og Gro Selås Kallevik på utenlandsopphold. Per består SKgruppen av 21 personer, og disse er: Leder SK-er Nye SK-er Gro Selås Kallevik Steffen Barka Åse Oliv Bjørge Stian Indrevåg Torunn Lutro Madel Maribu Brit Selvikvåg Bjørn Noremark Andreas Bøvre Hovland Henrik Rye Jakobsen Lydia Larsen Ingvild Aspøy Linn Ringdal Marianne Winnes Steiner Oliver Severin Tynes Didrik Vartdal Hans Kristian Brekken Kristine Bø Edward Yang Kristine Osa Camilla Frafjord Etter Årsmøtet i februar 2010 gir Steffen Barka, Bjørn Noremark, Madel Maribu og Stian Indrevåg seg som SKer. Gro Kallevik avslutter studier sommer 2010, og gir seg da som SK. Kristine Osa er på utenlandsopphold vårsemesteret. Per består da studentkontaktgruppen av 16 SKer. Det vil bli et bytte av leder i studentgruppen etter Årsmøtet i februar. 18

19 Møter SK-gruppen har hatt møter en gang i måneden. Her har kurs og aktiviteter i regi SK-gruppen blitt planlagt. Møtene har blitt avholdt i foreningens styrerom og på Realfagbygget ved UiB. Gro Selås Kallevik og Stian Indrevåg har deltatt på møter i Bergen avdeling. Steffen Barka har deltatt på møtene i fagrådet. Oliver Tynes har deltatt på møtene i SU. Torunn Lutro har deltatt på møter for First Lego League. Stands Vi har hatt stand 1-3 ganger i måneden i løpet av vår- og høstsemesteret på UiB, Realfagbygget. Stand på IAESTEs Næringslivdager 28. januar Stand på Karrieredagene i Grieghallen i 6. oktober Deltatt på Yrkes- og utdanningsmesse i Arenum januar I starten av høstsemesteret arrangerte vi kalkulator-kampanje. Der nye studentmedlemmer fikk en Casio-kalkulator som innmeldingsgave. På stand serverer vi kaffe og vafler. I tillegg til å verve benytter vi stand til å reklamere for kommende arrangementer og kurs samt informere om Tekna og svare på spørsmål. Arrangementer SK-gruppen i Bergen har arrangert en rekke kurs og arrangementer i løpet av Alle arrangementene har vært vellykkede. Det har vært god deltagelse og utelukkende positive tilbakemeldinger. Vår 2009 Kurs Dato Ansvarlige Påmeldte Oppmøtte Memo-foredrag 27. januar Ellen Hauge og Gro S. Kallevik (samarbeid med Tekna avdeling) Over 200 Over 200 Jobbsøkerkurs 11. februar Åse Oliv Bjørge Ost og vin kveld 5. mars Lydia Larsen, Marianne W. Steiner, Linn Ringdal Aksjekurs 16. april Oliver Tynes Krasjkurs MAT /20.mai Brit Selvikvåg - 74 Krasjkurs MAT /28.mai Brit Selvikvåg Totalt ~520 Høst 2009 Kurs Dato Ansvarlige Påmeldte Oppmøtte Reke og vin kveld Ingvild Aspøy Båtførerkurs Kamilla S Hansen Vinsmakerkurs Steffen Barka Førstehjelpskurs Torunn Lutro og Marianne W. Steiner Krasjkurs MAT Brit Selvikvåg og Åse Oliv Bjørge Krasjkurs MAT Brit Selvikvåg og Åse Oliv Bjørge Totalt 386 TOTALT i 2009 ~910 First Lego League 7. November Torunn Lutro var med i FFL-styret som dommeransvarlig. På konkurransedagen var 5 SK-er medhjelpere, i tillegg til 9 utenfra. Steffen Barka, Hans Kristian Brekken og Ingvild Aspøy var banedommere, Marianne Steiner var i sekretariatet, og Linn Ringdal var teoretisk dommer. 19

20 Studentenes årsmøte Februar. Studentenes årsmøte 2009 ble arrangert i Stavanger. 14 SK-er fra Bergen deltok på årsmøte. Madel Maribu og Stian Indrevåg representerte SU. Åse Oliv Bjørge, Steffen Barka, Bjørn Noremark, Oliver Severin Tynes og Gro Selås Kallevik var representanter. Mens Andreas Hovland, Brit Selvikvåg, Didrik Vartdal, Henrik Rye Jakobsen, Linn Ringdal, Lydia Larsen og Marianne W Steiner var observatører på årsmøte. Oliver Severin Tynes ble valgt inn som nestleder i SU. Marianne W. Steiner stilte til valg som medlem, men ble dessverre ikke valgt inn. SK-opplæringen september SK-opplæringen 2009 ble arrangert i Thorbjørnrud Kurs og Konferansehotell. Det var en lærerik og ikke minst sosial helg. Her fikk SKene en innføring i Teknas studentarbeid og Tekna som organisasjon, samt anledning til å treffe nye og gamle venner. Fra Bergen deltok 13 SK-er; Steffen Barka, Brit Selvikvåg, Oliver Tynes, Morten Lur, Kamilla Hansen, Katrine Osa, Hans Kristian Brekkan, Kristine Bø, Camilla Frafjord, Ingvild Aspøy, Linn Ringdal og Marianne W. Steiner og Stian Indrevåg. Bergen 25.januar 2010 For Tekna Student Bergen Gro Selås Kallevik og Stian Indrevåg 20

Tekna - Bergen avdeling Handlingsplan 2004 side 1 HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT 2004

Tekna - Bergen avdeling Handlingsplan 2004 side 1 HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT 2004 Tekna - Bergen avdeling Handlingsplan 2004 side 1 HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT 2004 Tekna - Bergen avdeling Handlingsplan 2004 side 2 STYRETS FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN 2004 Innledning Handlingsplanen er et

Detaljer

Årsrapport og regnskap for. Tekna Bergen avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsrapport og regnskap for. Tekna Bergen avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2008 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Avdelingslederen har ordet vi skaper fremtiden... 3 1 Styrets beretning... 4 1.1 Viktige begivenheter i året

Detaljer

Årsberetning og regnskap for. Tekna Bergen avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsberetning og regnskap for. Tekna Bergen avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2010 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Avdelingslederen har ordet 3 1 Styrets beretning 4 1.1 Viktige begivenheter i året som gikk 4 1.1.1 Ridder

Detaljer

Tekna - Bergen avdeling Handlingsplan 2005 1 av 6 HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT 2005

Tekna - Bergen avdeling Handlingsplan 2005 1 av 6 HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT 2005 Tekna - Bergen avdeling Handlingsplan 2005 1 av 6 HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT 2005 Tekna - Bergen avdeling Handlingsplan 2005 2 av 6 STYRETS FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN 2005 I inneværende år er Tekna Bergen

Detaljer

Årsrapport og regnskap for. Tekna Bergen avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsrapport og regnskap for. Tekna Bergen avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2007 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Avdelingslederen har ordet: 2007 - fortsatt medlemsvekst 3 1 Styrets beretning 4 1.1 Viktige begivenheter

Detaljer

INNKALLING ordinær generalforsamling:

INNKALLING ordinær generalforsamling: INNKALLING ordinær generalforsamling: Sted: Park Hotell, Sandefjord Onsdag 07.03. 2012 kl. 18.00 1 Tekna Vestfold avdeling I henhold til foreningens lover innkalles alle medlemmer til ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Detaljer

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling 2012 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Innholdsfortegnelse Avdelingslederen har ordet...3 Styrets beretning...4 Handlingsplan, oppfølging... 4 Kategori 1

Detaljer

Årsberetning og regnskap for. Tekna Bergen avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsberetning og regnskap for. Tekna Bergen avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2013 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Avdelingslederen har ordet 3 1 Styrets beretning 4 1.1 Viktige begivenheter i året som gikk 4 1.1.1 Faglig

Detaljer

Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2011. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2011. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2011 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2011... 1 Avdelingslederen har ordet:... 3 Styrets beretning... 4 Viktige begivenheter

Detaljer

ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2011. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2011. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2011 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: Styrets forslag til årsberetning 2011-2012... 3 Styre og tillitsvalgte 2011-2012:... 3 Aktiviteter:...

Detaljer

Årsberetning for Tekna Tromsø avdeling

Årsberetning for Tekna Tromsø avdeling Årsberetning for Tekna Tromsø avdeling 2011 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning for Tekna Tromsø avdeling 2011... Avdelingslederen har ordet: 2011 Et år med høyt aktivitetsnivå...3 Styrets

Detaljer

Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2010. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2010. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2010 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2010...1 Avdelingslederen har ordet: 2010 et travelt år i tekna gjøvik...3 Styrets

Detaljer

Årsrapport og regnskap for. Tekna Bergen avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsrapport og regnskap for. Tekna Bergen avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2006 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Avdelingslederen har ordet: 2006 Flink Avdeling og medlemsvekst 3 1 Styrets beretning 4 1.1 Viktige begivenheter

Detaljer

Årsmelding 2010 Tekna Lillehammer avdeling

Årsmelding 2010 Tekna Lillehammer avdeling Årsmelding 2010 Tekna Lillehammer avdeling AVDELINGSLEDEREN HAR ORDET: TEKNA LILLEHAMMER 2010 Tekna Lillehammer avdeling har hatt et år med aktivitet som i tidligere år. Styret har fortsatt arbeidet med

Detaljer

Årsberetning for Tekna Lillehammer avdeling

Årsberetning for Tekna Lillehammer avdeling Årsberetning for Tekna Lillehammer avdeling 2008 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Innholdsfortegnelse Årsberetning for...1 Tekna Lillehammer avdeling...1 2008...1 Avdelingslederen har ordet:...3

Detaljer

Årsmelding 2014 Tekna Lillehammer avdeling

Årsmelding 2014 Tekna Lillehammer avdeling Årsmelding 2014 Tekna Lillehammer avdeling 1 AVDELINGSLEDEREN HAR ORDET: TEKNA LILLEHAMMER 2014 Som 2013 så har 2014 vært et jevnt år, med mer eller mindre med det samme opplegg. Allikevel er det noen

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2007 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Invitasjon til Årsmøte. 3 Styrets beretning 2007...4 Avdelingens ledelse...5 Styret...5 Regnskap 2007..6 Kommentarer

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling

Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling Onsdag 6. mars 2013 kl. 1800 Rica Park Hotel, Sandefjord Til alle medlemmer i Tekna Vestfold avdeling Tønsberg 20. februar 2013 I henhold

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2014 Innhold Styrets årsberetning for 2014... 3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 4 Aktiviteter i 2014... 5 Partner

Detaljer

Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2004 side 1 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2004

Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2004 side 1 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2004 Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2004 side 1 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2004 Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2004 side 2 1.STYRETS ÅRSBERETNING Innledning Året 2004 har vært

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2008 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling INVITASJON TIL ÅRSMØTE Styret inviterer til årsmøte i Tekna

Detaljer

ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2010. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2010. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2010 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening 1 Innholdsfortegnelse Styre og tillitsvalgte 2010-2011:... 3 Aktiviteter:... 4 First Lego League (FLL):... 4 Medlemsmøter:...

Detaljer

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling 2009 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Innholdsfortegnelse Avdelingslederen har ordet... 3 Styrets beretning... 4 Handlingsplan, oppfølging... 4 1 Faglige,

Detaljer

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling 2013 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Innholdsfortegnelse Avdelingslederen har ordet... 3 Styrets beretning... 4 Handlingsplan, oppfølging... 4 Faglige,

Detaljer

Sakspapirer til årsmøtet. 24. januar 2013. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Sakspapirer til årsmøtet. 24. januar 2013. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Sakspapirer til årsmøtet 24. januar 2013 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Innhold 1. Styrets forslag til dagsorden... 3 2. Forretningsorden... 4 3. Styrets forslag til handlingsplan for 2012...

Detaljer

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling 2008 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Avdelingslederen har ordet: 2005...3 Styrets beretning...4 Viktige begivenheter i året som gikk... 4 Saker i media...

Detaljer

Prioriterte oppgaver for Tekna Stavanger avdeling

Prioriterte oppgaver for Tekna Stavanger avdeling Prioriterte oppgaver for Tekna Stavanger avdeling 2015 Prioriterte oppgaver for 2015 Tekna Stavanger avdeling har et ansvar for at foreningens aktiviteter opprettholdes og utvikles i Sør-Rogaland. Avdelingens

Detaljer

Sakspapirer til årsmøtet. 13. mars 2014. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Sakspapirer til årsmøtet. 13. mars 2014. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Sakspapirer til årsmøtet 13. mars 2014 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Innhold 1. Styrets forslag til dagsorden... 3 2. Forretningsorden... 4 3. Styrets forslag til handlingsplan for 2014...

Detaljer

Årsberetning 2008. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsberetning 2008. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning 2008 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Innhold 1. Styrets beretning...3 2. Avdelingens ledelse...5 3. Regnskap...6 Side 2 av 7 1. STYRETS BERETNING Årsmøtet til Tekna Kristiansund

Detaljer

Vedtekter for Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening. Bergen avdeling

Vedtekter for Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening. Bergen avdeling Vedtekter for Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Bergen avdeling 1. NAVN Avdelingens navn er: Tekna Bergen avdeling Og er en del av Tekna Teknisk-naturvitenskapelige forenings grunnorganisasjon

Detaljer

Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2009 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2009...1 Avdelingslederen har ordet: 2009 et travelt år i tekna gjøvik...3 Styrets

Detaljer

Årsmelding 2012 Tekna Lillehammer avdeling

Årsmelding 2012 Tekna Lillehammer avdeling Årsmelding 2012 Tekna Lillehammer avdeling AVDELINGSLEDEREN HAR ORDET: TEKNA LILLEHAMMER 2012 Tekna Lillehammer avdeling hadde i 2012 omtrent samme aktivitet som forrige år. Styret har fortsatt arbeidet

Detaljer

Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling

Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2008 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Avdelingslederen har ordet: 2008 Et år med lek og alvor... 3 Styrets beretning... 4 Viktige begivenheter i året som

Detaljer

Årsberetning for Tekna Aust-Agder avdeling

Årsberetning for Tekna Aust-Agder avdeling Årsberetning for Tekna Aust-Agder avdeling Mars 2009 til mars 2010 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Styrets beretning... 3 Medlemsutviklingen... 3 Tekna Aust-Agder avdeling har hatt et begivenhetsrikt

Detaljer

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling 2014 Innhold Styrets årsberetning for 2014... 3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 6 Aktiviteter i 2014... 6 Partner for

Detaljer

Årsberetning for Tekna Lillehammer avdeling

Årsberetning for Tekna Lillehammer avdeling Årsberetning for Tekna Lillehammer avdeling 2007 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Avdelingslederen har ordet: TEKNA Lillehammer 2007...3 Styrets beretning...4 Styrets beretning...4 Viktige begivenheter

Detaljer

Årsmelding 2013 Tekna Lillehammer avdeling

Årsmelding 2013 Tekna Lillehammer avdeling Årsmelding 2013 Tekna Lillehammer avdeling AVDELINGSLEDEREN HAR ORDET: TEKNA LILLEHAMMER 2013 For Tekna Lillehammer avdeling har 2013 i store trekk vært et år på det jevne, med aktiviteter og deltagelse

Detaljer

Årsmøtereferat 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsmøtereferat 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsmøtereferat 2009 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Møtereferat Emne Side 2 av 6 Møtenr. Årsmøtereferat Tekna Kristiansund avdeling Dato Kl. Sted 29.01.2009 19.00 Dødeladen Café & Kultursted

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR TEKNA GJØVIK AVDELING. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

ÅRSBERETNING FOR TEKNA GJØVIK AVDELING. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening ÅRSBERETNING FOR TEKNA GJØVIK AVDELING 2007 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Avdelingslederen har ordet: 2007 Et år med jevn aktivitet....3 Styrets beretning...4 Viktige begivenheter i året som

Detaljer

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling 2010 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Innholdsfortegnelse Avdelingslederen har ordet... 3 Styrets beretning... 4 Handlingsplan, oppfølging... 4 1 Faglige,

Detaljer

Årsberetning for. Tekna Molde avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsberetning for. Tekna Molde avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning for Tekna Molde avdeling 2012 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Styrets beretning... 3 Medlemsutviklingen... 4 Arrangementer... 4 Avlyste arrangement... 12 Avdelingens ledelse... 13

Detaljer

Årsmøte Tekna Helgeland 2014

Årsmøte Tekna Helgeland 2014 Årsmøte Tekna Helgeland 2014 Saksliste Tekna Helgeland Avdeling sitt årsmøte 2014 Leder ønsker velkommen Sak 1: Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden Sak 2: Valg av ordstyrer Sak 3: Valg av protokollfører

Detaljer

Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2003 side 1. Norske Sivilingeniørers Forening NIF BERGEN AVDELING

Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2003 side 1. Norske Sivilingeniørers Forening NIF BERGEN AVDELING Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2003 side 1 Norske Sivilingeniørers Forening NIF BERGEN AVDELING ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2003 Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2003 side 2 1.

Detaljer

Årsberetning for Tekna Molde avdeling

Årsberetning for Tekna Molde avdeling Årsberetning for Tekna Molde avdeling 2014 Innhold Styrets årsberetning for 2014... 3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 4 Aktiviteter i 2014... 4 Partner for kompetanseutvikling,

Detaljer

Årsberetning for Tekna Tromsø avdeling

Årsberetning for Tekna Tromsø avdeling Årsberetning for Tekna Tromsø avdeling 2013 Innhold Styrets årsberetning for 2013... 3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 4 Deltakelse/representasjon... 4 Aktiviteter

Detaljer

Innkalling til ÅRSMØTE Tekna Kongsberg avdeling "Quality Grand Hotell Kongsberg Torsdag 28. februar 2013

Innkalling til ÅRSMØTE Tekna Kongsberg avdeling Quality Grand Hotell Kongsberg Torsdag 28. februar 2013 Innkalling til ÅRSMØTE Tekna Kongsberg avdeling "Quality Grand Hotell Kongsberg Torsdag 28. februar 2013 Program Kl 17.00-18.00 Kl 18.00-19.00 Kl 19.00-20.00 Middag Foredrag om SubseaValley, Møteplassen

Detaljer

Årsberetning for Tekna Aust-Agder Agder avdeling. Mars 2006-mars 2007. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsberetning for Tekna Aust-Agder Agder avdeling. Mars 2006-mars 2007. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning for Tekna Aust-Agder Agder avdeling Mars 2006-mars 2007 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Avdelingslederen har ordet: 2006 Et år med høy aktivitet...3 Styrets beretning...3 Medlemsutviklingen...3

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2006 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Invitasjon til Årsmøte. 3 Styrets beretning 2006...4 Avdelingens ledelse...5 Styret...5 Regnskap 2006..6 Kommentarer

Detaljer

Sakspapirer til årsmøtet. 11. mars 2015. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Sakspapirer til årsmøtet. 11. mars 2015. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Sakspapirer til årsmøtet 11. mars 2015 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Innhold 1. Styrets forslag til dagsorden... 3 2. Forretningsorden... 4 3. Styrets beretning... 5 4. Avdelingens ledelse...

Detaljer

Årsrapport og regnskap 2005 Side 1 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2005

Årsrapport og regnskap 2005 Side 1 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2005 Årsrapport og regnskap 2005 Side 1 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2005 Årsrapport og regnskap 2005 Side 2 1. STYRETS ÅRSBERETNING Innledning Det er lagt stor vekt på utadrettet virksomhet i vår forening og Tekna

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Avdelingens navn er: Helgeland avdeling. Avdelingen er grunnorganisasjon for medlemmer av Tekna i Søndre Nordland sør for Glomfjord.

VEDTEKTER FOR. Avdelingens navn er: Helgeland avdeling. Avdelingen er grunnorganisasjon for medlemmer av Tekna i Søndre Nordland sør for Glomfjord. VEDTEKTER FOR Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening (Tekna) Helgeland avdeling (Mønstervedtekter vedtatt i Hovedstyret 2.2.1993) 1 NAVN Avdelingens navn er: Tekna Helgeland avdeling. Avdelingen er

Detaljer

Innkalling til ordinært årsmøte i Tekna Telemark avdeling

Innkalling til ordinært årsmøte i Tekna Telemark avdeling Innkalling til ordinært årsmøte i Tekna Telemark avdeling Mandag 11. februar 2013 kl. 1800 Skagerak Energi, Porsgrunn 1 Til alle medlemmer i Tekna Telemark avdeling Porsgrunn, 28. januar 2013 I henhold

Detaljer

1. Medlemmer Budsjett 2006 210 000 kr

1. Medlemmer Budsjett 2006 210 000 kr 1. Medlemmer Budsjett 2006 210 000 kr 1.1. Ytelser til medlemmer 1.1.1. Lønns- og interessearbeid Tiltak for utvidet samarbeid mellom avdelingen og Tekna P/K/S-gruppene -Bedre samarbeide mellom avdelingen

Detaljer

Styret inviterer til årsmøte i Tekna Nord-Trøndelag avdeling.

Styret inviterer til årsmøte i Tekna Nord-Trøndelag avdeling. 1 Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling INVITASJON TIL ÅRSMØTE Styret inviterer til årsmøte i Tekna Nord-Trøndelag avdeling. Sted: Fylkets hus, Steinkjer. Tid: Onsdag 24. mars 2004 kl. 17. 1 Omvisning/orientering

Detaljer

Innkalling til årsmøte. Sted: Scandic Park Hotell, Sandefjord. Onsdag 09.03.2016 kl. 18.00

Innkalling til årsmøte. Sted: Scandic Park Hotell, Sandefjord. Onsdag 09.03.2016 kl. 18.00 Innkalling til årsmøte Sted: Scandic Park Hotell, Sandefjord Onsdag 09.03.2016 kl. 18.00 1 Tekna Vestfold avdeling I henhold til foreningens lover innkalles alle medlemmer til TID: Onsdag 9. mars 2015

Detaljer

INNKALLING til ordinær Generalforsamling:

INNKALLING til ordinær Generalforsamling: INNKALLING til ordinær Generalforsamling: Sted: Park Hotell, Sandefjord Onsdag 12.03.2014 kl. 18.00 Tekna Vestfold avdeling I henhold til foreningens lover innkalles alle medlemmer til ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Detaljer

Sakspapirer til årsmøtet. 02. Februar 2012. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Sakspapirer til årsmøtet. 02. Februar 2012. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Sakspapirer til årsmøtet 02. Februar 2012 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Innhold 1. Styrets forslag til dagsorden... 3 2. Forretningsorden... 4 3. Styrets forslag til handlingsplan for 2012...

Detaljer

Årsmelding 2011 Tekna Lillehammer avdeling

Årsmelding 2011 Tekna Lillehammer avdeling Årsmelding 2011 Tekna Lillehammer avdeling AVDELINGSLEDEREN HAR ORDET: TEKNA LILLEHAMMER 2011 Tekna Lillehammer avdeling hadde i 2011 et år med litt lavere aktivitet enn årene før Styret har fortsatt arbeidet

Detaljer

Årsberetning for Tekna Vest-Agder avdeling

Årsberetning for Tekna Vest-Agder avdeling Årsberetning for Tekna Vest-Agder avdeling 2006 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening 2006 Et nytt år...3 Styrets beretning...4 Avdelingens ledelse...5 Styret...5 Valgkomite...6 Fagrådet i Agder...6

Detaljer

I henhold til avdelingens vedtekter innkalles alle medlemmer til ordinært Å R S M Ø T E. ScanWafer, Hydro Næringspark, Porsgrunn

I henhold til avdelingens vedtekter innkalles alle medlemmer til ordinært Å R S M Ø T E. ScanWafer, Hydro Næringspark, Porsgrunn I henhold til avdelingens vedtekter innkalles alle medlemmer til ordinært Å R S M Ø T E TID: ONSDAG, 11. FEBRUAR 2004 KL. 1800 STED: ScanWafer, Hydro Næringspark, Porsgrunn Påmelding innen 4. februar til:

Detaljer

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling 09.02.2007 29.02.2008

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling 09.02.2007 29.02.2008 2.1.... 2.2. Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling 09.02.2007 29.02.2008 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Innhold Avdelingslederen har ordet... 3 1. Styrets beretning... 4 1.1. Viktige begivenheter

Detaljer

INNKALLING til ordinært årsmøte

INNKALLING til ordinært årsmøte INNKALLING til ordinært årsmøte Mandag 08. februar 2010 kl. 1800 Sted: BIS Production Partner Porsgrunn 1 I henhold til avdelingens vedtekter innkalles alle medlemmer til ordinært Å R S M Ø T E TID: Mandag

Detaljer

Innkalling til ÅRSMØTE Tekna Kongsberg avdeling "Bergseminaret Tirsdag 14. februar 2012

Innkalling til ÅRSMØTE Tekna Kongsberg avdeling Bergseminaret Tirsdag 14. februar 2012 Innkalling til ÅRSMØTE Tekna Kongsberg avdeling "Bergseminaret Tirsdag 14. februar 2012 Program Kl 17.00 Kl 18.00 Kl 19.00 Kl 20.00 Middag Foredag om Bergseminarets historie Årsmøtet Faggruppediskusjon

Detaljer

Årsberetning for Tekna Vest-Agder avdeling 2008

Årsberetning for Tekna Vest-Agder avdeling 2008 Årsberetning for Tekna Vest-Agder avdeling 2008 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Styrets beretning... 3 Medlemsutviklingen... 3 Yngres Forum... 4 Sosiale arrangementer... 4 Samfunnsrettet... 5

Detaljer

Årsmøtedokumenter for Tekna Kongsberg avdeling

Årsmøtedokumenter for Tekna Kongsberg avdeling Årsmøtedokumenter for Tekna Kongsberg avdeling 2015 Tekna Kongsberg avdeling - Agenda for årsmøtet 28. januar 2016 1. Åpning Valg av ordstyrer Godkjenning av innkalling og forretningsorden 2. Protokoll

Detaljer

VEDLEGG I: Forslag til vedtektsendringer Sakspapirer for Årsmøte 2014 for Tekna Narvik avdeling

VEDLEGG I: Forslag til vedtektsendringer Sakspapirer for Årsmøte 2014 for Tekna Narvik avdeling 1(5) VEDLEGG I: Forslag til vedtektsendringer Sakspapirer for Årsmøte 2014 for Tekna Narvik avdeling Paragrafendringer i følgende saker er foreslått. Hver vedtektsendring vil bli behandlet separat Eksisterende

Detaljer

Årsmelding 2015 Tekna Lillehammer avdeling

Årsmelding 2015 Tekna Lillehammer avdeling Årsmelding 2015 Tekna Lillehammer avdeling 1 Årsmøte Tekna Lillehammer avdeling, 24. februar 2016 1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden. DAGSORDEN 2. Valg av ordstyrer, protokollfører og to protokollunderskrivere

Detaljer

Denne beretningen tar for seg perioden fra årsmøte i Alta 12-13/februar 2011 til årsmøte som avholdes på Skaidi 11-12/februar 2012.

Denne beretningen tar for seg perioden fra årsmøte i Alta 12-13/februar 2011 til årsmøte som avholdes på Skaidi 11-12/februar 2012. Årsberetning 2011 Tekna Finnmark avdeling Denne beretningen tar for seg perioden fra årsmøte i Alta 12-13/februar 2011 til årsmøte som avholdes på Skaidi 11-12/februar 2012. Årsmøte blir lagt opp med tanke

Detaljer

Årsberetning for Tekna Vest-Agder avdeling 2010

Årsberetning for Tekna Vest-Agder avdeling 2010 Årsberetning for Tekna Vest-Agder avdeling 2010 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning for Tekna Vest-Agder avdeling 2010... 1 Styrets beretning... 3 Medlemsutviklingen... 3 Sosiale arrangementer...

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B Tirsdag. 1.desember 2014 DAGSORDEN Åpning, velkommen 1. Konstituering. Herunder godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

Årsmøte for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsmøte for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsmøte for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2012 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsmøtet 2012: Sted: Verdal Hotell Tid: 14.mars kl 18:00 Kjøreplan 18:00 18-45: Foredrag av Svein Larsen fra Proneo

Detaljer

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Innhold

Detaljer

Samfunnsviterne Trøndelag fylkesavdeling. Årsmøte 2013. Årsmøtedokumenter

Samfunnsviterne Trøndelag fylkesavdeling. Årsmøte 2013. Årsmøtedokumenter Trøndelag fylkesavdeling Årsmøte 2013 Årsmøtedokumenter Medlemstallet i Trøndelag har fra januar 2005 til april 2013 økt fra 348 til 759. Dette er en økning på 411 medlemmer Årsmøte Trøndelag fylkesavdeling

Detaljer

Årsberetning for Tekna Tromsø avdeling

Årsberetning for Tekna Tromsø avdeling Årsberetning for Tekna Tromsø avdeling 2014 Innhold Styrets årsberetning for 2014... 3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 4 Deltakelse/representasjon... 4 Aktiviteter

Detaljer

Årsberetning Tekna Finnmark for året 2015

Årsberetning Tekna Finnmark for året 2015 Årsberetning Tekna Finnmark for året 2015 1 PERIODE OG ANTALL MEDLEMMER Denne beretningen gjelder for året 2015. Vi har nå 210 medlemmer som er en fin økning fra 198 medlmmer i 2014 og 187 medlemmer i

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. nyansert. ansvarsfull. bindeledd. engasjert. troverdig. modig. rettferdig. omtenksom. etisk. kompetent. hjelpende.

Ny som tillitsvalgt. nyansert. ansvarsfull. bindeledd. engasjert. troverdig. modig. rettferdig. omtenksom. etisk. kompetent. hjelpende. modig troverdig ansvarsfull engasjert kompetent nyansert Ny som tillitsvalgt nyskapende rettferdig hjelpende omtenksom etisk bindeledd Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Velkommen som tillitsvalgt

Detaljer

Innkalling til ÅRSMØTE Tekna Kongsberg avdeling

Innkalling til ÅRSMØTE Tekna Kongsberg avdeling Innkalling til ÅRSMØTE Tekna Kongsberg avdeling Sted: Det Lille Extra, Hyttegata 14 Tid: Torsdag 19. februar 2009 Program Kl 1700 Kl 1900 Årsmøte Middag Agenda 1. Åpning Valg av ordstyrer og godkjenning

Detaljer

NORSK KENNEL KLUB Region Oslo og Akershus

NORSK KENNEL KLUB Region Oslo og Akershus Årsberetning for 2014 for Norsk Kennel Klub region Oslo/Akershus Innledning Regionene ble 1. februar 2007 omstrukturert fra avdelinger til regioner med nye lover. Regionen besto ved etableringen av i alt

Detaljer

Protokoll Tekna Oslo avdelings Generalforsamling 2006 Ingeniørenes Hus, 29. mars kl 1800

Protokoll Tekna Oslo avdelings Generalforsamling 2006 Ingeniørenes Hus, 29. mars kl 1800 Protokoll Tekna Oslo avdelings Generalforsamling 2006 Ingeniørenes Hus, 29. mars kl 1800 1. Åpning av møtet Oslo avdelings leder, Trond Haider, ønsket velkommen. Møtet var innen gjeldende frister annonsert

Detaljer

Vedtekter for Tekna Jernbane

Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtatt av årsmøtet den 21. juni 2011. Godkjent av Tekna Hovedstyret den 1 NAVN Faggruppens navn er: Tekna Jernbane som er en egen faggruppe innenfor Tekna. Tekna står for

Detaljer

Styrets forslag til årsberetning 2010-2011

Styrets forslag til årsberetning 2010-2011 Styrets forslag til årsberetning 2010-2011 Styre og tillitsvalgte Leder: Camilla Bjørn Troms fylkeskommune Nestleder: Rune Storvold Norut Kasserer: Berit Jegervatn Asplan Viak AS Styremedlemmer: Dag-Eirik

Detaljer

VEDLEGG I: Forslag til vedtektsendringer Sakspapirer for Årsmøte 2015 for Tekna Narvik avdeling

VEDLEGG I: Forslag til vedtektsendringer Sakspapirer for Årsmøte 2015 for Tekna Narvik avdeling 1(5) VEDLEGG I: Forslag til vedtektsendringer Sakspapirer for Årsmøte 2015 for Tekna Narvik avdeling Paragrafendringer i følgende saker er foreslått. Hver vedtektsendring vil bli behandlet separat Eksisterende

Detaljer

Årsberetning for Tekna Ålesund avdeling Avdelingens 96. år

Årsberetning for Tekna Ålesund avdeling Avdelingens 96. år Årsberetning for Tekna Ålesund avdeling Avdelingens 96. år 2014 AVDELINGSLEDEREN HAR ORDET: 2014 SAMARBEID OG ORGANISASJONSUTVIKLING I fjor var jeg innom uttrykket Tekna 2020 i årsberetningen. Som et ledd

Detaljer

Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling for 2014

Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling for 2014 Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling for 2014 Innhold Styrets årsberetning for 2014...3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 4 Aktiviteter i 2014... 5 Partner for

Detaljer

Febr:Utsending av Kule eksperimenter til alle P-grupper

Febr:Utsending av Kule eksperimenter til alle P-grupper Handlingsplan 2007 Tiltak Status Budsjett Regnskap 1. Medlemmer 240 000 1.1. Ytelser til medlemmer 1.1.1. Lønns- og interessearbeid Tiltak for utvidet samarbeid mellom avdelingen og P/K/Sgruppene 1.1.2

Detaljer

Kurs i Effektive grupper Regionalt Fagrådsmøte 23.-25.april 2009, Glomfjord 3.juni Tekna-konferansen 2010

Kurs i Effektive grupper Regionalt Fagrådsmøte 23.-25.april 2009, Glomfjord 3.juni Tekna-konferansen 2010 ~ 4 ~ Kurs i Effektive grupper Siden kurset Psykologi i arbeidslivet ble flyttet til høsten, ble det to kurs tett på hverandre denne høsten, da Effektive grupper med Peder Gjertsen også var oppsatt på

Detaljer

Innkalling til NFEs årsmøte 2015 med foredrag

Innkalling til NFEs årsmøte 2015 med foredrag Innkalling til NFEs årsmøte 2015 med foredrag Tid: Torsdag 12. mars 2015, kl. 17:00 til ca. 20:00 Sted: Bjørknes Høyskole (Lovisenberggata 13, Lindern) PROGRAM 17:00-17:30 Enkel servering 17:30-18:00 Antibiotikaresistens

Detaljer

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité...

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... VEDTEKTER for 1 Innhold: Side: 1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... 7 10 Æresmedlemskap...

Detaljer

Styremedlem Atle Stensland gikk ut av styret etter 4 år. Styret takker Atle for innsatsen i denne perioden.

Styremedlem Atle Stensland gikk ut av styret etter 4 år. Styret takker Atle for innsatsen i denne perioden. Årsrapport NAS 2007 Styrearbeidet gjennom året Styret i NAS har i 2007 avholdt 9 styremøter. På det første møtet i januar var både det gamle og nye styret tilstede, samt vararepresentanter og revisor.

Detaljer

Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2002 side 1. Norske Sivilingeniørers Forening NIF BERGEN AVDELING

Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2002 side 1. Norske Sivilingeniørers Forening NIF BERGEN AVDELING Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2002 side 1 Norske Sivilingeniørers Forening NIF BERGEN AVDELING ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2002 Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2002 side 2 1.

Detaljer

FÆRDER ROTARY KLUBB VEDTEKTER FOR FÆRDER ROTARYKLUBB

FÆRDER ROTARY KLUBB VEDTEKTER FOR FÆRDER ROTARYKLUBB FÆRDER ROTARY KLUBB VEDTEKTER FOR FÆRDER ROTARYKLUBB 1 DEFINISJONER Færder RK er tilknyttet Rotary International distrikt 2290, og er underlagt RI s lover og vedtekter. Klubbens inntaksområde er sammenfallende

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MARINTEKNISK SELSKAP MTS (ny innkalling da opprinnelig årsmøte ble avlyst)

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MARINTEKNISK SELSKAP MTS (ny innkalling da opprinnelig årsmøte ble avlyst) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MARINTEKNISK SELSKAP MTS (ny innkalling da opprinnelig årsmøte ble avlyst) Marinteknisk Selskap inviterer sine medlemmer til FOREDRAG & ÅRSMØTE MED SERVERING Mandag 5. MAI 2008

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915.

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk Vedtekter 1 Navn og formål Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. NIMA en en frittstående

Detaljer

Mønstervedtekter for Teknas lokalavdelinger Vedtatt av Teknas hovedstyre 8.11.2012, etter anbefaling av avdelingsledermøtet 2012

Mønstervedtekter for Teknas lokalavdelinger Vedtatt av Teknas hovedstyre 8.11.2012, etter anbefaling av avdelingsledermøtet 2012 Mønstervedtekter for Teknas lokalavdelinger Vedtatt av Teknas hovedstyre 8.11.2012, etter anbefaling av avdelingsledermøtet 2012 V e d t e k t e r f o r Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening,... avdeling

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Juridisk Studentutvalg Tromsø / Det Juridiske fakultet / Dato: 10.02.2014 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/Møte i: Juridisk studentutvalg Møteleder/referent: Lene Emilie Øye Møtedato: 10.02.2014 kl. 16:15

Detaljer

Innkalling til ÅRSMØTE Tekna Haugaland avdeling. HMV Fritidssenter Torsdag 17. januar 2013

Innkalling til ÅRSMØTE Tekna Haugaland avdeling. HMV Fritidssenter Torsdag 17. januar 2013 Innkalling til ÅRSMØTE Tekna Haugaland avdeling HMV Fritidssenter Torsdag 17. januar 2013 Program: Kl. 18.30 Årsmøte Kl. 19.30 Champagnekurs med enkel servering. Saksliste for Årsmøtet: 1. Godkjenning

Detaljer

ÅRSBERETNING FLUEGRUPPA INVICTA

ÅRSBERETNING FLUEGRUPPA INVICTA ÅRSBERETNING FLUEGRUPPA INVICTA 1 S ide 2014 1. Styrets sammensetning Leder: Glenn Morthen Lund Johansen Nestleder: Kristoffer Jakobsen Kasserer: Mathias Gjerstad Sekretær: Erik Torp Styremedl kurs/oppl:

Detaljer

Årsberetning for Tekna Ålesund avdeling

Årsberetning for Tekna Ålesund avdeling Årsberetning for Tekna Ålesund avdeling Avdelingens 93. år 2011 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening AVDELINGSLEDEREN HAR ORDET: 2011 ET ÅR MED VARIERT AKTIVITET Tekna Ålesund avdeling har hatt et

Detaljer

Fag styrker Tekna. Faglig Årsmøte 2010, 19-20.februar Visepresident Mads Nygård

Fag styrker Tekna. Faglig Årsmøte 2010, 19-20.februar Visepresident Mads Nygård Fag styrker Tekna Faglig Årsmøte 2010, 19-20.februar Visepresident Mads Nygård Fag er viktig del av Tekna Var grunnlaget for foreningen fra opprettelsen Er i dag en hovedpilar sammen med lønnssiden Har

Detaljer

Innkalling til ÅRSMØTE Tekna Haugaland avdeling. HIL-huset Torsdag 16. februar 2012

Innkalling til ÅRSMØTE Tekna Haugaland avdeling. HIL-huset Torsdag 16. februar 2012 Innkalling til ÅRSMØTE Tekna Haugaland avdeling HIL-huset Torsdag 16. februar 2012 Program: Kl. 18.30 Årsmøte Kl. 19.30 Vinsmaking Saksliste for Årsmøtet: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden. Valg

Detaljer