Årsberetning og regnskap for. Tekna Bergen avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning og regnskap for. Tekna Bergen avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening"

Transkript

1 Årsberetning og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2009 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

2 Avdelingslederen har ordet 3 1 Styrets beretning Viktige begivenheter i året som gikk Æresmedlem Faglig årsmøte Samfunnsprosjekt Hovedstyrets vårrunde Representantskapsmøte Avdelingsledermøte Stortingsvalg VilVite Nye lokaler Saker i media Medlemsutviklingen Arrangementer Aktivitetsliste Bedriftsbesøk Kurs og foredragsmøter Familiearrangementer Sosiale arrangementer 10 2 Avdelingens tillitsvalgte og oppnevnte komiteer og utvalg Avdelingens tillitsvalgte Sentralt tillitsvalgte og oppnevnte komitéer og utvalg 12 3 Regnskap Økonomisk utvikling periode Bergen avdelings prioriterte oppgaver Årsberetninger for Yngres Forum, Seniorgruppen og Tekna Student Bergen Årsrapport for Yngres Forum Årsrapport for Seniorgruppen Årsrapport for Tekna Student Bergen 18 2

3 Avdelingslederen har ordet Kjære Tekna medlemmer, tillitsvalgte og andre! Tekna Bergen avdeling kan i år skryte av sitt beste år noen sinne når det gjelder antall arrangementer og oppslutningen om disse. Vår streben etter å gi medlemmene det beste tilbudet, som sosiale arrangementer, faglige møter, bedriftsbesøk og egenutviklingskurs har gitt resultater. Vi ser også en sterk tilstrømning av yngre Tekna-medlemmer og det gleder oss! Jeg vil derfor spesielt takke Yngres Forum med leder Monika Jordheim og Studentgruppen med studentkontaktledere Gro Selås Kallevik og Stian Indrevåg. Det er de som ivaretar yngre medlemmers interesser og sikrer dem en sterkere tilhørighet til organisasjonen. Studentgruppen og Yngres Forum har hatt mange spennende arrangementer og kurs, og flere av disse har vært åpne for alle medlemmer. Jeg vil også takke Fagrådet som ledes av Geir Omar Berland, for et godt og variert faglig tilbud for medlemmene. Tekna skal bidra til at teknologenes og teknologiens betydning i dagens samfunn blir forstått, verdsatt og benyttet. Og i forkant av årets Representantskapsmøte arrangerte Bergen avdeling en debatt på VilVite om oljeleting i nord. Temaet ble også debattert på Representantskapsmøtet hvor det ble vedtatt en resolusjon. Dette er et kontroversielt tema også innenfor Teknas medlemsmasse, men med Teknas verdier troverdig, nyskapende og modig er det forventet og viktig at Tekna tar debatten og vedtar et standpunkt. På Representantskapsmøtet markerte Bergen avdeling seg med fire av våre tillitsvalgte. Noe jeg er veldig stolt over! Erling A. Hammer ble utnevnt til æresmedlem! Bjørn Laastad var ordfører og ledet det 2 dager lange Representantskapsmøte med 200 delegater i salen med glans! Iver Wake ble takket av etter 2 perioder på til sammen 4 år i Hovedstyret! Krister Nyløkken ble valgt som en av to desisorer for Tekna! Høsten 2009 var det Stortingsvalg og Bergen avdeling arrangerte i den forbindelse en valgdebatt på USF, med tema Verdiskapning fra havet. Denne type arrangement er med å vise Teknas samfunnsengasjement, samtidig som det bidrar til at Tekna blir mer synlig i bergensregionen. I 2009 har Bergen avdeling gjennom samfunnsprosjekt hatt samarbeid med VilVite, Bergen Turlag, Høgskolen i Bergen, Vann og avløpsetaten i Bergen kommune. Vi takker for et fint samarbeid og ser frem til flere samarbeid i årene som kommer! Seniorgruppen har hatt jevnlige møter med mange spennende tema. Jeg vil også takke avdelingsstyre for det gode samarbeidet og engasjementet gjennom året! Den personen dere som medlemmer har mest kontakt med, er nok likevel distriktskontorleder Ellen Hauge, som er kontaktpunktet mellom dere som medlemmer og Tekna. Hun gjør en stor innsats for oss som medlemmer og tillitsvalgte i Bergen avdeling. En stor takk til Ellen Hauge! Med hilsen Tone Eikeland Solløs, leder Bergen avdeling 3

4 1 Styrets beretning 1.1 Viktige begivenheter i året som gikk Æresmedlem Erling A. Hammer fra Bergen avdeling ble av Teknas Representantskap utnevnt til æresmedlem i Tekna. Hammer har vært sentral tillitsvalgt i foreningen i en årrekke, og president Marianne Harg delte ut æresmedlemskapet ved åpningen av Representantskapsmøtet 5.juni Bilde viser overrekkelsen av æresmedlemskap. President Marianne Harg og Erling A. Hammer Faglig årsmøte Faglig årsmøte ble arrangert i Oslo februar og leder i Fagrådet Geir Omar Berland og avdelingsleder Tone Eikeland Solløs deltok. Program og referat er tilgjengelig på Teknas hjemmeside Samfunnsprosjekt 2009 Avdelingen søkte i 2009 Tekna sentralt om støtte til 8 samfunnsprosjekt og fikk innvilget støttet til 6. Det var: Newton Camp arrangere Newton Camp med 15 elever Rent vann Rent vann til folk og fjord, vannets betydning i et samfunnsperspektiv Popvit/utdanning Juniorforskerkurs for barnehager på VilVite Rekruttering/utdanning Utvikling av skoleprogram i marinbiologi ved VilVite Utdanningsvalg - Hvorfor teknologiske yrker? BTB, Besøk på TeknologiBedrift bevisstgjøre ungdomskoleelever viktigheten av teknologiyrker Newton Camp Newton Camp ble arrangert oktober og er et samarbeid med studenter ved Høgskolen i Bergen HiB (fremtidige lærere) og Bergen Turlag hvor det arrangeres tur for 15 elever i alderen år i høyfjellet på den selvbetjente Bergen Turlags hytta Vending i Kvamsfjella. Newton Camp er et konsept som fokuserer på å gi barn og ungdom gode naturopplevelser og læring gjennom spennende aktiviteter, positive erfaringer og mestring ute i naturen. Målet er å formidle naturfaglig kunnskap på en spennende og interessant måte som vekker nysgjerrighet for realfagene. Rent vann til folk og fjord Dette er et samarbeid med Bergen kommune, Vann og avløpsetaten. Prosjektet var rettet mot skoleelever. De skal ta prøver av vassdrag og få kunnskap om miljø, kjemisk sammensetning, biologisk mangfold etc. 4

5 Juniorforskerkurs for barnehager Prosjektet var et samarbeid med VilVite. De utviklet et forskerkurs for barnehager innen temaet astrologi. I forbindelse med familiedagen avdelingsstyre arrangerte på VilVite fikk førskolebarn og -barnebarn av Tekna-medlemmer delta på forskerkurset. Her fikk de høre om Gelileo Gallelei, lære om planetene og lage sin egen stjernekikkert. Utvikling av skoleprogram i marinbiologi ved Bergen Vitensenter Prosjektet var et samarbeid med VilVite. De utviklet et skoleprogram i marinbiologi. Skoleprogrammet er for elever på trinn og tar for seg havet som levested for planter og dyr. Gjennom bruk av stereoluper og kjemiske eksperimenter, lærer elevene om havets fantastiske mangfold og hvorfor det er så viktig å ta vare på det. Skoleprogrammet har gått i perioden februar til juni i år. Utdanningsvalg - Hvorfor teknologiske yrker? Dette prosjektet ble ikke gjennomført inneværende år, men avdelingen har fått overført prosjektet til BTB, Besøk på TeknologiBedrift bevisstgjøre ungdomskoleelever viktigheten av teknologiyrker Dette prosjektet ble ikke gjennomført inneværende år, men avdelingen har fått overført prosjektet til Det er utarbeidet en egen rapport for hvert prosjekt. Rapporten gir en kort beskrivelse av prosjektet, oppnådde resultater, erfaringer og regnskap. Avdelingen fikk tildelt kr ,- i støtte fra Tekna sentralt til disse samfunnsprosjektene i I tillegg budsjetterte avdelingen med kr , Hovedstyrets vårrunde Hovedstyrets vårrunde ble avholdt 21.april. Visepresident Åsmund Knudsen representerte Hovedstyret og ledet møtet. Fra Lønns- og interesse utvalget (LIU) møtte Idar Sagen. Fra Generalsekretariatet deltok forhandlingsdirektør Marianne Gran Juriks. Hensikten med dette tradisjonelle vårrundemøtet er å ha en dialog mellom grunnorganisasjonen og Hovedstyret i forkant av representantskapsmøtet (R-møtet). Tema på møtet var: Kort introduksjon med orientering om R-møtets funksjon og foreningens organisasjon R-møtets program i hovedtrekk Aktuelle utfordringer for Tekna Retningslinjer for budsjett og kontingent for den neste to-årsperioden Forslag til oppdatering av lover og vedtekter Møtet ble avsluttet med felles middag og sosialt samvær Representantskapsmøte Tekna gjennomfører Representantskapsmøte (R-møte) annen hvert år. R-møtet ble arrangert i Trondheim juni. Der møttes 200 delegater. R-møtet er Teknas øverste organ og ledes av en ordfører. I år var Bjørn Laastad fra Bergen avdeling ordfører og ledet Representantskapet gjennom ett to dager langt møte med glans. Bergen avdeling ønsker også å gratulere Erling Hammer med utnevnelsen som æresmedlem! Erling Hammer er en av Bergen avdelings tillitsvalgte gjennom mange år og det at han ble tildelt æresmedlemskap syntes vi i avdelingen var en fin hyllest. Han var også 5

6 den mannen som fikk vektskålen til å tippe over slik at Representantskapet i 2003 vedtok å skifte navn på foreningen fra NIF til Tekna. Bergen avdelings mann i Hovedstyret, Iver Wake ble takket av etter 2 perioder på til sammen 4 år i Hovedstyret. Krister Nyløkken fra Bergen avdeling ble valgt som en av to desisorer for Tekna. Det som kanskje skilte dette R-møte fra andre var at det skulle vedtas en resolusjon om oljeboring i nord. Det var derfor arrangert politiske kafeer kvelden før møte, hvor delegatene kunne diskutere temaet. Tekna kom frem til en resolusjon, les gjerne mer om dette på Teknas hjemmeside Avdelingsledermøte oktober ble det avviklet avdelingsledermøte på Gardermoen. Vår avdeling var representert med leder Tone Eikeland Solløs og nestleder Iver Wake. Møtet startet med kurset Hjelp jeg er blitt avdelingstillitsvalgt som også vil bli lagt ut som nettkurs på Teknas hjemmeside. Av saker var mellom annet avdelingssidens forberedelse til R-møter, herunder regnskap og budsjett, organisering av avdelingssiden, erfaringsutveksling, samarbeid med fagsiden og lønnsiden og studentene som medlemmer av avdelingene. En konkret handling som kom ut av møtet var forslag til hvordan avdelingene kunne styrkes. Det ble derfor sendt inn innspill fra flere avdelinger, deriblant Bergen avdeling til Hovedstyret om hva vi mener Tekna bør gjøre for å styrke avdelingene Stortingsvalg I forbindelse med Stortingsvalget arrangerte avdelingsstyret valgdebatt på USF 24.august med tema Verdiskaping fra havet. Her møtte Henning Warloe (H), Per Rune Henriksen (Ap), Lars-Henrik Michelsen (V) og Gina Barstad (SV) til debatt ledet av Per Jon Odéen fra Bergens tidende. Innledere var Teknas president Marianne Harg, leder av Bergen Næringsråd Erik Bøckmann og valgforsker Frank Årebrot. Avdelingsstyret hadde håpet på flere tilhørere, men Bergen avdeling ser likevel nytten av denne type arrangement fordi de er med på å vise Teknas samfunnsengasjement, samtidig som de bidrar til at Tekna blir mer synlig i bergensregionen. Bildet er fra valgdebatten på USF med tema Verdiskapning fra havet. 6

7 1.1.8 VilVite VilVite har på rekordtid blitt en av byens store attraksjoner. Økt rekruttering til tekniske og naturvitenskapelige fagområder er et av Teknas hovedsatsingsområder, og VilVite er etter vår vurdering et effektivt tiltak for å oppnå dette. Bergen avdeling har hatt et godt samarbeid med VilVite i Tekna Bergen avdeling var en av initiativtakerne til opprettelsen av stiftelsen Bergen Vitensenter i 2001, en satsing som førte til at vitensenterpiloten i Høgskolens lokaler kunne åpne i september I 2007 forhandlet Bjørn Laastad frem en samarbeidsavtale mellom Tekna Bergen avdeling og NITO Hordaland vedrørende Bergen Vitensenter AS (VilVite) hvor vi som foreninger vil samarbeide om et langsiktig engasjement for VilVite. Gjennom samarbeidsavtalen vil vi samarbeide om representasjon (ett styremedlem med personlig varamedlem) i det styrende organ som til enhver tid er ansvarlig for VilVites virksomhet. Leder av avdelingen Tone Eikeland Solløs, sitter nå som styremedlem i Bergen Vitensenter AS. I tillegg til ordinært styrearbeid har styret i VilVite jobbet med å få forutsigbar og tilstrekkelig finansiering av VilVite, både kommunalt og statlig. I den forbindelse har Tone Eikeland Solløs diskutert og fremmet saken gjennom Teknas politiske rådgivere som sitter i Nasjonalt forum. Nasjonalt forum er en fast møteplass mellom regjering, arbeidsliv og utdanningssektoren for å bedre realfagskompetansen i Norge og ble opprettet i oktober Det er dermed mulig å påvirke Kunnskapsdepartementet i Stortinget via dette forumet. Dette har vært et spennende arbeid Nye lokaler I juni 2009 flyttet Tekna Distriktskontor Vestlandet inn i nye lokaler på Marineholmen, i Thormøhlensgt 53 D. Her har distriktskontorleder Ellen Hauge sitt kontor med møterom for alle styrene. I tillegg disponeres kantine og foredragsrom i bygget. Det er her de fleste møter og kurs for medlemmene blir holdt. Lokalene leies av G.C. Rieber Eiendom, og Bergen avdeling og Distriktskontoret deler kontor. Bygget ligger midt mellom Bergen Vitensenter VilVite og Høyteknologisenteret i Bergen (HIB). Tekna disponerer i tillegg et lagerrom i Høyskolesenteret hvor diverse eldre eiendeler blir lagret. Viktige historiske arkivmateriale for avdelingen er systematisert og arkivert i Lokalhistorisk Arkiv i Bergen. HIB Tekna Parkeringshus VilVite Bilde viser Teknas nye lokalisering på Marineholmen. 7

8 1.2 Saker i media Bergen avdeling har fått følgende saker i media i 2009 Helsides annonse i VilVite-avis. Avisen var bilag til Bergens tidende i februar, og ble i tillegg distribuert av VilVite i perioden februar juni. Studentradioen i Bergen sendte utdrag fra debattmøte om Oljeleting i nord, mai. Nysgjerrige fridager 6 helsides artikkel om Newton Camp i Fjell og Vidde, september. Leserinnlegg Forskning noe å leve av kom ikke inn i BT, men ble lagt på avdelingens hjemmeside, september. 1.3 Medlemsutviklingen Per 31.desember 2009 var det medlemmer i Tekna. I Bergen avdeling var det 3663 medlemmer, en økning på 4 % og 993 studentmedlemmer, en økning på 3 %. Figuren nedenfor viser medlemsutviklingen per 31.desember det aktuelle år for Bergen avdeling fra stiftelsen i år Kilder: årsrapporter fra , samt Viten-Vett-Velstand. Figur 1: Medlemsutvikling Bergen fra stiftelsen i år 1880 til 31.desember Antall studentmedlemmer er angitt fra 1995 med unntak av 1996 og 1997, som det ikke finnes tall for. 1.4 Arrangementer Handlingsplanen for 2009 har vært et godt styringsverktøy for avdelingsstyret. I 2009 arrangerte avdelingsstyret og Fagrådet ulike lokale tilbud til medlemmene og deres familie: en blanding av sosiale arrangementer, faglige møter, bedriftsbesøk og egenutviklingskurs. 8

9 Videre arrangerte Seniorgruppen, Yngres Forum og Studentgruppen egne arrangementer. Se vedlagte årsberetninger fra Seniorgruppen, Yngres Forum og Studentgruppen for nærmere orientering. På hjemmesiden legges det ut invitasjoner og nyheter til medlemmene i avdelingen. Invitasjoner til arrangementer og nyheter fra avdelingen blir sendt til medlemmene på e-post med link til hjemmesiden. Det har vært veldig mange gode tilbakemeldinger fra medlemmene på arrangementene, noe som er svært hyggelig og motiverende Aktivitetsliste Arrangement i Bergen avdeling Påmeldte Type arr. Debattmøte om oljeboring i nord 36 Debattmøte Familiearrangement Søndagstur med trikken 50 Familiearrang Forskerkurs barnehager på VilVite 29 venteliste Familiearrang Familiearrangement Brødrene Løvehjerte 199 venteliste Familiearrang Familiedag på VilVite 376 venteliste Familiearrang Foredragsmøte mot et blått arktis 12 Foredrag Foredragsmøte om miljøkraftverk 15 Foredrag Foredrag trådløs transmittere 15 Foredrag YF Foredragsmøte om stressmestring 73 Foredrag Økonomi for ikke økonomer 72 venteliste Kurs Medlemskurs - Psykologi i arbeidslivet 55 Kurs Medlemskurs -Presentasjonsteknikk 35 Kurs Medlemskurs -Nettverksbygging 32 Kurs Medlemskurs -Pensjon en viktig del av dine ansettelsevilkår 32 Kurs Introduksjonskurs Lektor - II 15 Kurs Memokurs 248 Kurs Jobbsøkerkurs for studenter og andre 40 Kurs Båtførerkurs 15 Kurs YF Klatrekurs 10 Kurs YF Kajakk-kurs 11 Kurs YF Fotokurs 19 venteliste Kurs Hovedstyrets vårrunde 34 Møte Årsmøte i Bergen avdeling 20 Møte Omvisning på Pet-senteret 25 Omvisning Omvisning i planatariet 38 venteliste Omvisning Omvinsning og orientering Knappetunnelen 26 Omvisning Omvisning på Fregatt, Håkonsvern 46 venteliste Omvisning Byvandring 45 Omvisning Valgkamp 15 Politisk Vinsmakerkurs 165 venteliste Sosialt Overleveringsmiddag for tillitsvalgte i avdelingen 35 Sosialt Julebord for tillitsvalgte i avdelingen 30 Sosialt Yngres Forum Ølsmakerkurs 56 venteliste Sosialt

10 1.4.2 Bedriftsbesøk I 2009 var det 4 bedriftsbesøk i regi av Fagrådet. Oppslutningen på bedriftsbesøkene var god. Omvisning på PET-senteret Omvisning på Planetariet Omvisning og orientering Knappentunnelen Omvisning på Fregatt, Håkonsvern Kurs og foredragsmøter Debattmøte om oljeboring i nord Foredragsmøte mot et blått arktis Foredragsmøte om miljøkraftverk Foredrag trådløs transmittere YF Foredragsmøte om stressmestring Økonomi for ikke økonomer Medlemskurs - Psykologi i arbeidslivet Medlemskurs -Presentasjonsteknikk Medlemskurs -Nettverksbygging Medlemskurs -Pensjon en viktig del av dine ansettelsevilkår Introduksjonskurs Lektor - II Memokurs Båtførerkurs Hovedstyrets vårrunde Årsmøte i Bergen avdeling Valgkamp Verdiskaping fra havet Bilde er fra debattmøtet om oljeleting i nord. Per Jon Odéen fra Bergens tidende ledet møtet. Lars Christian Alsvik fra Oljeindustriens Landsforening og Erik Olsen fra Havforskningsinstituttet var debattanter Familiearrangementer Det har i 2009 vært arrangert 4 familiearrangementer: Teaterforestilling: Brødrene Løvehjerte Forskerkurs barnehager på VilVite Familiedag på VilVite Søndagstur med trikken Familiearrangementene har hatt svært god oppslutning Sosiale arrangementer Det er blitt en tradisjon at Vidar Skistad, andre fredag i februar leder Tekna gjennom vinsmakerkurs. Arrangementet ble avsluttet med ost og kjeks i kantinen i Nygårdsgaten. Det er også en årlig tradisjon at Egil Ertesvåg inviterer Tekna medlemmer på byvandring. Oppslutningen til disse sosiale arrangementene er svært god. 10

11 2 Avdelingens tillitsvalgte og oppnevnte komiteer og utvalg 2.1 Avdelingens tillitsvalgte Avdelingens tillitsvalgte med funksjonstid fra årsmøtet til årsmøtet : Avdelingsstyre: Leder Nestleder Styremedlem Studentrepresentant Tone Eikeland Solløs Iver Wake Anne Marie Vølstad Pål Albert Olsen Thomas Potter Erik Valevatn Arild Sellevåg Litlekalsøy Gro Selås Kallevik 1.halvår Stian Indrevåg 2.halvår Avdelingsstyre har i perioden avholdt 1 fellesmøte med Fagråd og Yngres Forum, 9 styremøter og 2 forberedende R-møter. Oppslutningen om møtene har vært svært bra. Revisor: Trym Trovik Desisorer: Johan H. Mohr Kjell Herfjord Redaktør avd. hjemmeside: Ellen Hauge Fagråd: Leder Medlem Studentrepresentant Styrets representant DK-leder Geir Omar Berland Marie Bueie Holstad Andreas Christian Engeberg Gudmund Per Olsen Bergitte Reiersen Steffen Barka Anne Marie Vølstad Ellen Hauge Det er avdelingsstyret som velger Fagrådet. Leder og medlemmer oppnevnes for en periode på 2 år. 11

12 Yngres Forum: Leder Styremedlemmer Monica Jordheim Christel Krossøy Nils-Jarle Kvam Hanne Hagland Bergitte Reiersen Magne Aas Maurstad Stian Amble 2. halvår 2009 Petra Bäverbäck 2. halvår 2009 Turid Helene Felli Lunde 2. halvår 2009 Jan-Erik Hope 2. halvår 2009 Jarl Underhaug 2. halvår 2009 Yngres Forum velger seg selv. Valgkomiteen: Erling A. Hammer Marit Bakke Nils-Jarle Kvam Asle Aasen Linda Karen Eide Prosjektledere for samfunnsprosjekter: Newton Camp: Stian Indrevåg, Tone Eikeland Solløs Rent vann: Asle Aasen Juniorforskerkurs for barnehager, VilVite: Tone Eikeland Solløs Utvikling av skoleprogram i marinbiologi VilVite: Tone Eikeland Solløs 2.2 Sentralt tillitsvalgte og oppnevnte komitéer og utvalg Bergen avdeling har mulighet til å fremme kandidater for enkelte sentrale tillitsverv. I 2009 har vi hatt representanter i følgende sentrale tillitsverv: Hovedstyret Medlem Iver Wake 1.halvår Desisjonskomite Varadesisor Krister Nyløkken 1.halvår Desisor Krister Nyløkken 2.halvår Representantskapets valgkomité Medlem Christel Krossøy 1.halvår 12

13 3 Regnskap INNTEKTER Budsjett 2009 Regnskap 2009 Regnskap 2008 Avdelingskontingent , , ,00 Renter , , ,76 Sum inntekter , , ,76 UTGIFTER Rekruttering til Tekna fag , , ,00 Lønns & interessearbeid , ,00 Samfunnskontakt , , ,67 Organisasjonsutvikling , , ,92 Lokale aktiviteter , , ,92 Yngres forum og studentarbeid , ,68 Sum handlingsprogram , , ,27 1) 1) Administrasjon/kontor , , ,37 Husleie , , ,24 Driftskostnader , , ,75 Investeringer nytt kontor ,00 - Gebyrer 1 000,00 977,50 998,50 Sum driftsutgifter , , ,86 Utgifter totalt , , ,37 Inntekter totalt , , ,76 Resultat 0, , ,39 Bankbeholdning 31/ , ,86 1) Studentgruppen og Yngres Forum ble skilt ut i egen post fra Avdelingskontingent for 1.halvår 2010 ble for tidlig utbetalt av Tekna og stod per 31/ på sperret konto og utgjorde kr ,00 og inngår ikke i regnskapet for

14 3.1 Økonomisk utvikling periode kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Bankinnskudd kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Inntekter kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Utgifter kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Figur 2: Økonomisk utvikling i Bergen avdeling siden 1998 til Bergen avdelings prioriterte oppgaver 2009 REKRUTTERING TIL TEKNISK NATURVITENSKAPLIGE FAG ( TEKNAFAG ) Prioritert område: Skole, utdanning og forskning Tekna Bergen avdeling skal arbeide for å rekruttere flere studenter til teknisk naturvitenskaplig utdanning: Ved å samarbeide med barnehager - skoleverk høgskole - universitet forskningsinstitusjoner - næringsliv og andre organisasjoner. LØNNS OG INTERESSEARBEID Prioritert område: Lønns og interessearbeid og juridisk rådgivning Tekna Bergen avdeling skal: Bidra til å etablere lokale nettverk mellom avdelingen og bedrifts- og etatsgrupper. Arrangere kurs for tillitsvalgte og medlemmer. SAMFUNNSKONTAKT Prioritert område: Samfunnskontakt og medlemsinformasjon Tekna Bergen avdeling skal: Bidra til at teknologenes og teknologiens betydning i dagens samfunn blir forstått, verdsatt og benyttet. Vise at teknisk og naturvitenskaplig kompetanse er nødvendige for å skape fremtidige arbeidsplasser og å løse miljøproblemer. Bidra til at Tekna blir mer synlig i Bergens regionen. Bidra til faktainformasjon om miljø. Arrangere debattmøte om aktuelle miljø- og energitema. 14

15 Prioritert område: Kunnskap om lokalt næringsliv, forskning og utdanning Tekna Bergen avdeling skal: Engasjere det lokale Fagråd i samarbeid om aktiviteter under denne handlingsplan. Arrangere møter og bedriftsbesøk som gir medlemmene mulighet til å lære det lokale næringsliv, forskningsinstitutter og utdanningssystemet å kjenne. ORGANISASJONSUTVIKLING Prioritert område: Styrearbeid og opplæring av tillitsvalgte og medlemmer, verving og studentarbeid Tekna Bergen avdeling skal: Delta aktivt i utviklingen av Tekna som organisasjon. LOKALE AKTIVITETER Prioritert område: Sosialt for medlemmene Tekna Bergen avdeling skal: Ha et godt og variert sosialt tilbud til medlemmene og deres familier. YNGRES FORUM OG STUDENTARBEID Prioritert område: Verving og studentarbeid Tekna Bergen avdeling skal: Støtte studentenes handlingsplan. Støtte Yngres forum. 15

16 5 Årsberetninger for Yngres Forum, Seniorgruppen og Tekna Student Bergen 5.1 Årsrapport for Yngres Forum Status per 31/12-09 I 2009 har Yngres Forum hatt totalt 5 arrangementer. Klatrekurs og kajakkurs har strukket seg over to kurs dager, mens det 14 timers fotokurset om høsten var fordelt på tre kurs dager. Stressmestringskuret og fotokurset var svært populære arrangement. Fotokurset hadde lang venteliste, og kurset arrangeres også vår På grunn av flytting og permisjoner trengte YF tilskudd av nye medlemmer for Vi har vært så heldige å få 5 nye styremedlemmer. Bergitte Reiersen overtart YF leder vervet fra Monica Jordheim fra 1/ Fra høsten 2009 har det kommet flere nye til styret i Yngres Forum. Per 31/12-09 består styret av disse: Styret Yngres Forum Status Leder Monica Jordheim Permisjon 2010 Styremedlemer Christel Krossøy Permisjon 2010 Bergitte Reiersen Ny leder for YF fra 2010 Nils Jarle Kvam Hanne Hagland Magne Aas Maurstad Flytter fra Bergen vår 2010 Stian Amble Ny høst 2009 Petra Bäverbäc Ny høst 2009 Turid Helen Felli Lunde Ny høst 2009 Jan-Erik Hope Ny høst 2009 Jarl Underhaug Ny høst 2009 Møter Styret har i perioden fra til hatt fire møter, hvor kurs og aktiviteter i regi av YF har blitt planlagt. Møtene har blitt avholdt både hjemme hos styrets medlemmer og på kafeer i Bergen. Ellers skjer mye av avtale- og planleggingsvirksomheten til Yngres Forum via e-post. Arrangementer Dato Arrangement Deltakere Påmeldte deltakere 14-15/2 Klatrekurs 10 20/3 Ølbryggerkurs/Ølseminar 56* 25-26/4 Kajakkurs /9 Fotokurs 19* 6/10 Stressmestringskurs 73 * = venteliste Bergen, 27.januar 2010 For Yngres Forum, Bergen avdeling, Monica Jordheim 16

17 5.2 Årsrapport for Seniorgruppen Møter: Gruppen har 14 medlemmer og det er holdt 39 møter med en gjennomsnittlig deltagelse på ca 11 medlemmer pr. møte. Møteledelse: Odd Monstad har vært møteleder. Møterom: Møtene ble holdt i kantinen i bygget i Nygårdsgaten og fra 25/8 i TEKNAS nye konferanserom i VilVite senteret blokk 53D. Bedriftsbesøk: BKK på Kokstad 10/2. Vann og avløpsetaten 13/10 PC-kurs: 5 påfølgende fredager fra 23/1 Ekstern foredragsholder: Thomas Potter om Bybanen 29/10 Diskusjonstema: På et vanlig møte holder et av medlemmene et forberedt innlegg om et selvvalgt eller foreslått tema som utgangspunkt for diskusjon og videre, utdypende samtale. Av tema som ble tatt opp i perioden skal nevnes: Ølets historie Grenselandet mellom offentlig og privat kontroll og tilsyn Mat, datomerking, kasting destruksjon, dyrefor Verdens matvaresituasjon Råoljeraffinering Sjøtransport av flytende gass Verdens energibehov og CO2-lagring Sykefravær Økende vekt på teori i alle utdanningssystemer Signalgivere for registrering av mellomtider for skiløpere Ytrings- og religionsfrihet, menneskerettigheter Filosofiens plass i teknologers utdanning Verdier og livskvalitet. Verdikommisjonen Eierskap og bredbåndssatsing i BKK Statistisk sentralbyrå: Minifakta om Norge Landnåm i Nord-Norge Dypdykk langs den arktiske midthavsryggen CO2 i og under havet, effekter og muligheter Bruttonasjonalprodukt pr. innbygger. Arbeid og lønn Ørretfiske i bekkene i Lindås i tidligere tider Jordbruksbedrifter og jordbruksarealer Opplysningens sjonglør Denis Diterot Venezias beskyttelse mot stigende havnivå Kystmuseer Werner von Braun og utviklingen av A4/V2 raketten og V1 bomben Jørgen Thormøhlen Automatiske fjøs Heimeslakting av smale på strilalandet ca Even Lærum: Frisk, syk eller bare plaget Thomas Potter: om Bybanen Litt om toner og toners samklang BMV-kulturen Bergen, 6. januar Jacob Irgens 17

18 5.3 Årsrapport for Tekna Student Bergen Ved utgangen av 2009 hadde Bergen avdeling 993 studentmedlemmer i Tekna. I 2009 vervet vi 48 færre studentmedlemmer enn i Totalt ble det vervet 332 studentmedlemmer. Status pr Gro Selås Kallevik har vært leder for SK-gruppen. Stian Indrevåg hadde rollen som leder i perioden fra september begynnelsen av desember, da Gro S. Kallevik var på utenlandsopphold i forbindelse med studier. Steffen Barka har representert fagrådet. Oliver Tynes har vært nestleder i SU. I løpet av 2009 har SK-guppen i fått 5 nye SK-er. Torunn Lutro og Ingvild Aspøy var på utenlandsopphold vårsemesteret Høstsemesteret var Henrik Rye Jakobsen, Andreas Hovland, Didrik Vartdal og Gro Selås Kallevik på utenlandsopphold. Per består SKgruppen av 21 personer, og disse er: Leder SK-er Nye SK-er Gro Selås Kallevik Steffen Barka Åse Oliv Bjørge Stian Indrevåg Torunn Lutro Madel Maribu Brit Selvikvåg Bjørn Noremark Andreas Bøvre Hovland Henrik Rye Jakobsen Lydia Larsen Ingvild Aspøy Linn Ringdal Marianne Winnes Steiner Oliver Severin Tynes Didrik Vartdal Hans Kristian Brekken Kristine Bø Edward Yang Kristine Osa Camilla Frafjord Etter Årsmøtet i februar 2010 gir Steffen Barka, Bjørn Noremark, Madel Maribu og Stian Indrevåg seg som SKer. Gro Kallevik avslutter studier sommer 2010, og gir seg da som SK. Kristine Osa er på utenlandsopphold vårsemesteret. Per består da studentkontaktgruppen av 16 SKer. Det vil bli et bytte av leder i studentgruppen etter Årsmøtet i februar. 18

19 Møter SK-gruppen har hatt møter en gang i måneden. Her har kurs og aktiviteter i regi SK-gruppen blitt planlagt. Møtene har blitt avholdt i foreningens styrerom og på Realfagbygget ved UiB. Gro Selås Kallevik og Stian Indrevåg har deltatt på møter i Bergen avdeling. Steffen Barka har deltatt på møtene i fagrådet. Oliver Tynes har deltatt på møtene i SU. Torunn Lutro har deltatt på møter for First Lego League. Stands Vi har hatt stand 1-3 ganger i måneden i løpet av vår- og høstsemesteret på UiB, Realfagbygget. Stand på IAESTEs Næringslivdager 28. januar Stand på Karrieredagene i Grieghallen i 6. oktober Deltatt på Yrkes- og utdanningsmesse i Arenum januar I starten av høstsemesteret arrangerte vi kalkulator-kampanje. Der nye studentmedlemmer fikk en Casio-kalkulator som innmeldingsgave. På stand serverer vi kaffe og vafler. I tillegg til å verve benytter vi stand til å reklamere for kommende arrangementer og kurs samt informere om Tekna og svare på spørsmål. Arrangementer SK-gruppen i Bergen har arrangert en rekke kurs og arrangementer i løpet av Alle arrangementene har vært vellykkede. Det har vært god deltagelse og utelukkende positive tilbakemeldinger. Vår 2009 Kurs Dato Ansvarlige Påmeldte Oppmøtte Memo-foredrag 27. januar Ellen Hauge og Gro S. Kallevik (samarbeid med Tekna avdeling) Over 200 Over 200 Jobbsøkerkurs 11. februar Åse Oliv Bjørge Ost og vin kveld 5. mars Lydia Larsen, Marianne W. Steiner, Linn Ringdal Aksjekurs 16. april Oliver Tynes Krasjkurs MAT /20.mai Brit Selvikvåg - 74 Krasjkurs MAT /28.mai Brit Selvikvåg Totalt ~520 Høst 2009 Kurs Dato Ansvarlige Påmeldte Oppmøtte Reke og vin kveld Ingvild Aspøy Båtførerkurs Kamilla S Hansen Vinsmakerkurs Steffen Barka Førstehjelpskurs Torunn Lutro og Marianne W. Steiner Krasjkurs MAT Brit Selvikvåg og Åse Oliv Bjørge Krasjkurs MAT Brit Selvikvåg og Åse Oliv Bjørge Totalt 386 TOTALT i 2009 ~910 First Lego League 7. November Torunn Lutro var med i FFL-styret som dommeransvarlig. På konkurransedagen var 5 SK-er medhjelpere, i tillegg til 9 utenfra. Steffen Barka, Hans Kristian Brekken og Ingvild Aspøy var banedommere, Marianne Steiner var i sekretariatet, og Linn Ringdal var teoretisk dommer. 19

20 Studentenes årsmøte Februar. Studentenes årsmøte 2009 ble arrangert i Stavanger. 14 SK-er fra Bergen deltok på årsmøte. Madel Maribu og Stian Indrevåg representerte SU. Åse Oliv Bjørge, Steffen Barka, Bjørn Noremark, Oliver Severin Tynes og Gro Selås Kallevik var representanter. Mens Andreas Hovland, Brit Selvikvåg, Didrik Vartdal, Henrik Rye Jakobsen, Linn Ringdal, Lydia Larsen og Marianne W Steiner var observatører på årsmøte. Oliver Severin Tynes ble valgt inn som nestleder i SU. Marianne W. Steiner stilte til valg som medlem, men ble dessverre ikke valgt inn. SK-opplæringen september SK-opplæringen 2009 ble arrangert i Thorbjørnrud Kurs og Konferansehotell. Det var en lærerik og ikke minst sosial helg. Her fikk SKene en innføring i Teknas studentarbeid og Tekna som organisasjon, samt anledning til å treffe nye og gamle venner. Fra Bergen deltok 13 SK-er; Steffen Barka, Brit Selvikvåg, Oliver Tynes, Morten Lur, Kamilla Hansen, Katrine Osa, Hans Kristian Brekkan, Kristine Bø, Camilla Frafjord, Ingvild Aspøy, Linn Ringdal og Marianne W. Steiner og Stian Indrevåg. Bergen 25.januar 2010 For Tekna Student Bergen Gro Selås Kallevik og Stian Indrevåg 20

Årsberetning og regnskap for. Tekna Bergen avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsberetning og regnskap for. Tekna Bergen avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2010 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Avdelingslederen har ordet 3 1 Styrets beretning 4 1.1 Viktige begivenheter i året som gikk 4 1.1.1 Ridder

Detaljer

Årsrapport og regnskap for. Tekna Bergen avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsrapport og regnskap for. Tekna Bergen avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2007 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Avdelingslederen har ordet: 2007 - fortsatt medlemsvekst 3 1 Styrets beretning 4 1.1 Viktige begivenheter

Detaljer

Årsberetning og regnskap for. Tekna Bergen avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsberetning og regnskap for. Tekna Bergen avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2013 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Avdelingslederen har ordet 3 1 Styrets beretning 4 1.1 Viktige begivenheter i året som gikk 4 1.1.1 Faglig

Detaljer

Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2004 side 1 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2004

Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2004 side 1 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2004 Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2004 side 1 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2004 Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2004 side 2 1.STYRETS ÅRSBERETNING Innledning Året 2004 har vært

Detaljer

Årsrapport og regnskap 2005 Side 1 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2005

Årsrapport og regnskap 2005 Side 1 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2005 Årsrapport og regnskap 2005 Side 1 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2005 Årsrapport og regnskap 2005 Side 2 1. STYRETS ÅRSBERETNING Innledning Det er lagt stor vekt på utadrettet virksomhet i vår forening og Tekna

Detaljer

Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2003 side 1. Norske Sivilingeniørers Forening NIF BERGEN AVDELING

Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2003 side 1. Norske Sivilingeniørers Forening NIF BERGEN AVDELING Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2003 side 1 Norske Sivilingeniørers Forening NIF BERGEN AVDELING ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2003 Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2003 side 2 1.

Detaljer

Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2002 side 1. Norske Sivilingeniørers Forening NIF BERGEN AVDELING

Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2002 side 1. Norske Sivilingeniørers Forening NIF BERGEN AVDELING Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2002 side 1 Norske Sivilingeniørers Forening NIF BERGEN AVDELING ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2002 Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2002 side 2 1.

Detaljer

Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2014

Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2014 Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2014 Onsdag den 26.mars kl 19.00 Thon Hotel Harstad Sakspapirer 1 Harstad avdeling ÅRSMØTEINNKALLING Tekna Harstad avdeling Medlemmene innkalles til årsmøte i foreningen

Detaljer

Faglig årsrapport 2010

Faglig årsrapport 2010 Faglig årsrapport 2010 Innledning I 2010 har Fagutvalget og fagsiden startet arbeidet med å fylle det faglige hjemmet i Tekna, og to nye faglige grupper er etablert: Tekna Havbruk og Tekna Biotek. Fagutvalget

Detaljer

Faglig årsrapport 2009

Faglig årsrapport 2009 Faglig årsrapport 2009 Faglig årsrapport 2009 2 Innledning anno 2010 Fagsiden i Tekna har fått godt fotfeste de siste par årene, og arbeidet i Fagutvalget blir stadig mer spennende. Et fokus for Fagutvalget

Detaljer

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE DET 98. ORDINÆRE. Fredag 15. februar 2013, kl 19.00. Drammens Børs, Bragernes torg. Etter årsmøtet blir det årsfest.

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE DET 98. ORDINÆRE. Fredag 15. februar 2013, kl 19.00. Drammens Børs, Bragernes torg. Etter årsmøtet blir det årsfest. VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE DET 98. ORDINÆRE Fredag 15. februar 2013, kl 19.00 Drammens Børs, Bragernes torg Etter årsmøtet blir det årsfest. Dagsorden: 1. Styrets årsberetning 2012, vedlegg 1 2. Orientering

Detaljer

Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2015

Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2015 Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2015 Onsdag den 25.mars kl 19.00 Thon hotell Sakspapirer 1 Harstad avdeling ÅRSMØTEINNKALLING Tekna Harstad avdeling Medlemmene innkalles til årsmøte i foreningen Tid:

Detaljer

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. Det 100. ordinære årsmøtet i Tekna Drammen 13. februar 2015, kl 19.00 Drammens Børs, Bragernes torg

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. Det 100. ordinære årsmøtet i Tekna Drammen 13. februar 2015, kl 19.00 Drammens Børs, Bragernes torg VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE Det 100. ordinære årsmøtet i Tekna Drammen 13. februar 2015, kl 19.00 Drammens Børs, Bragernes torg Innholdsfortegnelse Årsberetning for Tekna Drammen avdeling... 3 Avdelingen...

Detaljer

Tekna - Bergen avdeling Handlingsplan 2004 side 1 HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT 2004

Tekna - Bergen avdeling Handlingsplan 2004 side 1 HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT 2004 Tekna - Bergen avdeling Handlingsplan 2004 side 1 HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT 2004 Tekna - Bergen avdeling Handlingsplan 2004 side 2 STYRETS FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN 2004 Innledning Handlingsplanen er et

Detaljer

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE Det 99. ordinære årsmøtet i Tekna Drammen avdeling 7. februar 2014, kl 19.00 Drammens Børs, Bragernes torg Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2013 KONTOR

Detaljer

Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling

Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling 2013 Innhold Styrets årsberetning for 2013... 3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 4 Grupper under avdelingen med egne

Detaljer

Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2012

Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2012 Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2012 Torsdag den 22.mars kl 19.00 Thon hotell Sakspapirer 1 Harstad avdeling ÅRSMØTEINNKALLING Tekna Harstad avdeling Medlemmene innkalles til årsmøte i foreningen Tid:

Detaljer

Tekna Nytt. NR 04 1. årg. 15. september 2004

Tekna Nytt. NR 04 1. årg. 15. september 2004 Tekna Nytt NR 04 1. årg. 15. september 2004 Tekna Teknisknaturvitenskapelig forening Tekna Bergen avdeling Nygårdsgaten 114 5008 BERGEN tlf. 55 32 00 52 fax. 55 32 62 16 dk.vest@tekna.no Ellen Hauge Daglig

Detaljer

Årsmøte for Tekna Nedre Glomma avdeling 27. februar 2015. Odd Fellow Fredrikstad

Årsmøte for Tekna Nedre Glomma avdeling 27. februar 2015. Odd Fellow Fredrikstad Årsmøte for Tekna Nedre Glomma avdeling 27. februar 2015 Odd Fellow Fredrikstad Årsmøte 2015 i Tekna Nedre Glomma avdeling Tid: Fredag 27. februar 2015, kl. 19.00 Sted: Odd Fellow Fredrikstad, Stabburveien

Detaljer

Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling

Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling 2006 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsmøtedagsorden 2007...3 Styrets beretning...4 Saker i media...4 Medlemsutviklingen...4 Arrangementer...4 Status

Detaljer

Innkalling til ÅRSMØTE Tekna Haugaland avdeling. HMV Fritidssenter Torsdag 17. januar 2013

Innkalling til ÅRSMØTE Tekna Haugaland avdeling. HMV Fritidssenter Torsdag 17. januar 2013 Innkalling til ÅRSMØTE Tekna Haugaland avdeling HMV Fritidssenter Torsdag 17. januar 2013 Program: Kl. 18.30 Årsmøte Kl. 19.30 Champagnekurs med enkel servering. Saksliste for Årsmøtet: 1. Godkjenning

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE DET 91. ORDINÆRE. Fredag 3. februar 2006, kl 1900. Drammens Børs, Bragernes torg

INNKALLING TIL ÅRSMØTE DET 91. ORDINÆRE. Fredag 3. februar 2006, kl 1900. Drammens Børs, Bragernes torg INNKALLING TIL ÅRSMØTE DET 91. ORDINÆRE Fredag 3. februar 2006, kl 1900 Drammens Børs, Bragernes torg Etter årsmøtet blir det årsfest, se vedlagte invitasjon. Dagsorden: 1. Styrets årsberetning, vedlegg

Detaljer

Årsberetning for Tekna Ålesund avdeling Avdelingens 94. år

Årsberetning for Tekna Ålesund avdeling Avdelingens 94. år Årsberetning for Tekna Ålesund avdeling Avdelingens 94. år 2012 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening AVDELINGSLEDEREN HAR ORDET: 2012 EN SMARTERE FREMTID Så ser det heldigvis ut til at Mayaindianerne

Detaljer

Tekna Oslo Avdeling Generalforsamlingen 2015 Årsrapport 2014. tekna.no

Tekna Oslo Avdeling Generalforsamlingen 2015 Årsrapport 2014. tekna.no Tekna Oslo Avdeling Generalforsamlingen 2015 Årsrapport 2014 tekna.no Mars 2015 Innhold 1. Innkalling til Generalforsamling 2015... 3 Dagsorden... 3 2. Årsberetning for 2014, Tekna Oslo avdeling... 4

Detaljer

Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling

Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling 2011 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening ÅRSMØTEDAGSORDEN 2012 ÅRSMØTE I TEKNA TRONDHEIM AVDELING torsdag 22. mars 2012 kl 1900 2100 Rica Nidelven Hotel

Detaljer

Årsberetning for Tekna Ålesund avdeling

Årsberetning for Tekna Ålesund avdeling Årsberetning for Tekna Ålesund avdeling Avdelingens 93. år 2011 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening AVDELINGSLEDEREN HAR ORDET: 2011 ET ÅR MED VARIERT AKTIVITET Tekna Ålesund avdeling har hatt et

Detaljer

Årsberetning for Tekna Ålesund avdeling Avdelingens 95. år

Årsberetning for Tekna Ålesund avdeling Avdelingens 95. år Årsberetning for Tekna Ålesund avdeling Avdelingens 95. år 2013 AVDELINGSLEDEREN HAR ORDET: 2013 TEKNA I FREMTIDEN Tekna 2020 er nok et uttrykk som kommer til å høres ofte fremover. Det har de siste årene

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

HÅNDBOK FOR FO-STUDENTENES LOKALLAG. FO-Studentene Oppdatert: 16. Juli 2014

HÅNDBOK FOR FO-STUDENTENES LOKALLAG. FO-Studentene Oppdatert: 16. Juli 2014 ELVANE MØTAST Elvane møtest, frå kvar sitt fjell. Grip kvarandre i hendene. Blandar sin song og sitt blod. Held fram einige, sterkare, snåvarikkje so lett i steinane: Turrskodd skal ingen vassa oss no!

Detaljer

ÅRSMØTE FAGFORBUNDET PORSGRUNN

ÅRSMØTE FAGFORBUNDET PORSGRUNN FAGFORBUNDET Porsgrunn ÅRSMØTE FAGFORBUNDET PORSGRUNN AVD. 213 29. januar 2014 Dagsorden Årsberetning Handlingsprogram Regnskap Årsmelding hytteklubben Bevilgninger Forslag Budsjett Valg FAGFORBUNDET DAGSORDEN

Detaljer