Årsrapport og regnskap for. Tekna Bergen avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport og regnskap for. Tekna Bergen avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening"

Transkript

1 Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2008 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

2 Avdelingslederen har ordet vi skaper fremtiden Styrets beretning Viktige begivenheter i året som gikk Ridder av den Gyldne Bolt Samfunnsprosjekt Foreningspolitisk kongress Avdelingsledermøte Faglig årsmøte Høringsrunder Forskningsdagene - Solenergi VILVITE Bergen Vitensenter AS Distriktskontor Saker i media Medlemsutviklingen Arrangementer Aktivitetsliste Bedriftsbesøk Kurs og foredragsmøter Familiearrangementer Sosiale arrangementer Samarbeidsprosjekter Støtte-prosjekter Hovedstyrets reiserunde 9 2 Avdelingens tillitsvalgte og oppnevnte komiteer og utvalg Sentralt tillitsvalgte og oppnevnte komiteer og utvalg Regnskap Økonomisk utvikling periode Bergen avdelings prioriterte oppgaver Årsberetninger for Yngres Forum, Seniorgruppen og Student Årsrapport for Yngres Forum Årsrapport for Seniorgruppen Årsrapport for Tekna Student Bergen

3 Avdelingslederen har ordet vi skaper fremtiden Avdelingen har også i 2008 engasjert seg i å motivere barn og ungdom til teknisk-naturvitenskapelig utdanning. Vi har bidratt til at barn i barnehager allerede har fattet nysgjerrighet og interesse for matematikk. Det er kjekt og gledelig at foreningen på denne måten er med å skape fremtiden. I 2008 delte vi ut mattemeiser til 17 barnehager. I etterkant har vi fått høre denne historien fra Ervik barnehage: Emma (8år) sitter foran PC en med sin søster Maria (5år). Så sier Emma: kom så skal jeg vise deg hvordan du kan lære/leke med pluss og minus med tall, her inne på PC en. Det heter matematikk. Så kommer det tørt, med en overbærende mine fra Maria (5) : Altså Emma, jeg kan matematikk, det har vi lært i barnehagen!. Det er gledelig å konstatere fortsatt medlemsvekst og at samlet medlemstall i avdelingen i 2008 passerte 3500 medlemmer. Totalt har det vært en nettotilvekst på 231 medlemmer gjennom året for vår avdeling. I tillegg teller studentene 965 medlemmer pr , en netto tilvekst på 106 medlemmer gjennom året. I 2008 var 1656 påmeldte til avdelingens arrangementer. Det er gledelig å få gode tilbakemelinger fra medlemmer om at avdelingen har gode tilbud. Vi oppfordrer fortsatt at medlemmer aktivt gir tilbakemeldinger på hva som er bra og om noe mangler i avdelingens faglige og sosiale tilbud til våre medlemmer. Avdelingen har ca 30 tillitsvalgte. I tillegg til avdelingsstyret, så har vi Fagråd, Yngres Forum og Seniorgruppe. Fagrådet har i 2008 planlagt og gjennomført flere arrangementer i avdelingen. Fagrådet oppnevnes av avdelingsstyret og er av stor betydning for tilbudet til medlemmene. Geir Omar Berland har vært leder av Fagrådet. Monica Jordheim har vært leder av Yngres Forum. Yngres Forum ønsker primært å knytte til seg nyutdannete Tekna medlemmer, født 1973 og senere. Avdelingen har tett kontakt med studentene i Bergen. Studentaktiviteten og deres medlemsverving har vært stor i Leder for studentkontaktene i Bergen har vært Gro Selås Kallevik. Avdelingen verdsetter høyt det gode samarbeidet med studentkontaktene og deres bidrag i avdelingsstyret og Fagrådet. Studentene er vår viktigste ressurs for nyrekruttering og derfor viktige å ta vare på etter hvert som det enkelte studentmedlem blir ferdig med sin utdanning. Seniorgruppen har også i 2008 hatt sine jevnlige faste møter med god oppslutning. Etter årsmøtet i 2008 ble det i henhold til tradisjon arrangert overleveringsmiddag for medlemmer i avdelingsstyret, fagrådet, yngres forum, desisorer og leder av valgkomite. For avdelingens tillitsvalgte ble det også arrangert julebord i kantinen i Nygårdsgaten 114. På dette julebordet ble også de 5 siste lederne av avdelingen invitert. Ledsagere inviteres også til disse arrangementene. Disse arrangementene er svært vellykkede og gir de tillitsvalgte med ledsagere bedre mulighet til å lære hverandre å kjenne. På avdelingen sitt julebord 5.desember 2008 hadde avdelingen gleden av å tildele Den Gyldne Bolt til Gudmund Per Olsen. Leder av Tekna distriktskontor på Vestlandet, Ellen Hauge, gjør et fantastisk og uunnværlig arbeid for Bergen avdeling og enkeltmedlemmer i vår region. Det rettes stor takk til DK-leder og alle tillitsvalgte for godt samarbeid og innsats for Tekna Bergen avdeling i Dere er alle MODIG, NYSKAPENDE og TROVERDIG. Med hilsen Arild Sellevåg Litlekalsøy Leder Tekna Bergen avdeling Bergen 2.februar

4 1 Styrets beretning 1.1 Viktige begivenheter i året som gikk Ridder av Den Gyldne Bolt Samfunnsprosjekt I 2007 utarbeidet avdelingen 4 prosjektforslag for samfunnsengasjement og profilering av foreningen i Alle søknadene ble innvilget støtte. Følgende samfunnsprosjekter ble gjennomført i 2008: Vitensenter på hjul Mattemeisen for barnehager og fremtidige Tekna-loger. Newton Camp På Tekna Bergen avdeling sitt julebord 5.desember 2008 hadde avdelingen gleden av å tildele Den Gyldne Bolt til Gudmund Per Olsen. Den Gyldne Bolt er Tekna Bergen sitt hederstegn. Den ble innstiftet og utdelt første gang i Foreningens navn var den gang Bergens Ingeniørforening (B.I.F). Fra først av hadde bolten ingen statutter, men under den første utdelingen ble det fremhevet at den skulle gis til medlemmer av foreningen som et synlig tegn på foreningens påskjønnelse for velgjort arbeid. Formålet har alltid vært det samme og fra 1935 har det vært statutter for Den Gyldne Bolt. Det er utdelt 42 Gyldne Bolter. Videreutvikling av VilVite, skoleprogram og utstyr til undervisningsrom Prosjektet mattemeisen for barnehage og fremtidige Tekna-loger ble omtalt på våre hjemmesider og avdelingen mottok 17 søknader fra Tekna medlemmer. Det ble besluttet å utvide prosjektet slik at alle søkere / barnehager ville få tildelt mattemeis. 18.juni overrekte avdelingen mattemeisene til 17 barnehager. Overlevering av sekkene foregikk i VilVite senteret. På overrekkingen deltok det nærmere 50 personer. Det ble samtidig gitt orientering om VilVite s tilbud for barnehager og en innføring i bruk av mattemeisen. Bilder t.h. er fra overlevering på VilVite senteret. Ragnhild Andersen var vår representant og prosjektleder for Newton Camp. Det ble inngått en lokal samarbeidsavtale med Bergen turlag og Høgskolen i Bergen (HiB). Turledere fra Barnas Turlag og lærerstudenter fra HiB arrangerte helgetur oktober til den nyeste hytten til DNT på Vending (820 moh.). Mål og forventninger med prosjektet var å vekke barnas interesse for friluftsliv og realfag gjennom praktiske aktiviteter. Prosjektet stimulerte til nysgjerrighet og ga deltakerne gode opplevelser. Arrangementet var omtalt på avdelingens og Bergen turlag sine hjemmesider og i turlaget sitt medlemsblad Sti og Varde. Det er utarbeidet en egen rapport for hvert prosjekt. Rapporten gir en kort beskrivelse av prosjektet, oppnådde resultater, erfaringer og regnskap. Avdelingen fikk tildelt kr i støtte fra Tekna sentralt til disse samfunnsprosjektene i I tillegg bidrog avdelingen med kr

5 Avdelingen har utarbeidet prosjektforslag for samfunnsengasjement og profilering av foreningen i Av 8 prosjektsøknader er det innvilget kr i støtte til 6 av søknadene. Tekna Bergen avdeling støtter i tillegg med kr Følgende samfunnsprosjekter vil bli gjennomført i 2009: Utdanningsvalg for ungdomsskole elever - hvorfor teknologiske yrker Newton Camp for ungdomsskole elever samarbeidsprosjekt med Bergen Turlag og lærerutdanning ved HiB BTB for ungdomsskole elever Besøk Teknologi Bedrift samarbeidsprosjekt med næringsliv Rent vann til folk og fjord vannets betydning i et samfunnsperspektiv samarbeidsprosjekt med Bergen Kommune og VilVite PopVit Junior og forskerkurs for barnehager samarbeidsprosjekt med VilVite Utvikling av skoleprogram i marinbiologi for trinn - samarbeidsprosjekt med VilVite Foreningspolitisk kongress 6.juni 2008 ble det avviklet Foreningspolitisk kongress i Oslo. Tema var blant annet klima og energi, behov for kompetanse og teknologiutvikling. Program og referat er tilgjengelig på -> ekstranett, -> arrangementsarkiv. Kongressen var også starten på Teknas klimakampanje der Tekna ønsker å inspirere og engasjere medlemmene til å komme med innspill om hvilke tiltak vi mener vil gi størst klimaeffekt - både lokalt, nasjonalt og globalt. Tone Eikeland Solløs og Arild Litlekalsøy deltok fra Bergen avdeling. Iver Wake deltok fra hovedstyret Avdelingsledermøte 30.oktober 2008 ble det avviklet avdelingsledermøte i Oslo. Vår avdeling var representert med leder og nestleder i avdelingen på møtet. På møtet var det blant annet gruppearbeid om avdelingens roller og oppgaver, samt innspill til budsjett fra avdelingene. Det var satt av liten tid til å samles om felles anbefaling til Hovedstyret etter gruppearbeidet. Det ble likevel konkludert med følgende hovedpunkter; øke beløp for totale samfunnsmidler, styrke Distriktskontorene, opprette E-rom på ekstranett til bruk for avdelingene, samt opplæring i bruk av E-rom Faglig årsmøte Geir Omar Berland og Dag Lothe deltok på faglig årsmøte januar Dag Lothe ble valgt til styremedlem i Fagutvalget. Program og referat er tilgjengelig på -> ekstranett, -> arrangementsarkiv Høringsrunder Avdelingen har arbeidet med og gitt innspill ifm høringsrunder fra Tekna vedrørende Avdelingenes fremtidige rolle og oppgaver, Teknas policydokument for utdanning og Teknas strategi for rekruttering til realfagene Forskningsdagene - Solenergi Som en del av satsningsområdet rekruttering til Tekna-fag hadde avdelingen samarbeid med NITO Hordaland om felles forskningsstasjon ifm Forskningsdagene i Bergen. Tema for forskningsstasjonen var SOLENERGI. Vår forskningsstasjon var betjent av Tekna studentrepresentanter på Skoledagen 19.september og på Kunnskapsfesten lørdag 20.september. 5

6 1.1.8 VILVITE Bergen Vitensenter AS VilVite har på rekordtid blitt en av byens store attraksjoner. Økt rekruttering til tekniske og naturvitenskapelige fagområder er et av Teknas hovedsatsingsområder, og VilVite er etter vår vurdering et effektivt tiltak for å oppnå dette. Tekna Bergen Avdeling var en av initiativtakerne til opprettelsen av stiftelsen Bergen Vitensenter i 2001, en satsing som førte til at vitensenterpiloten i Høgskolens lokaler kunne åpne i september I 2007 forhandlet Bjørn Laastad frem en samarbeidsavtale mellom Tekna Bergen avdeling og NITO Hordaland vedr Bergen Vitensenter AS (VilVite) hvor vi som foreninger vil samarbeide om et langsiktig engasjement for VilVite. Gjennom samarbeidsavtalen vil vi samarbeide om representasjon (ett styremedlem med personlig varamedlem) i det styrende organ som til enhver tid er ansvarlig for VilVites virksomhet. Bjørn Laastad har vært styreleder for stiftelsen Bergen Vitensenter siden juni 2005 og har siden representert stiftelsen i Bergen Vitensenter AS styre. På generalforsamlingen 17.juni 2008 i Bergen Vitensenter ble Tone Eikeland Solløs, nestleder i Tekna Bergen avdeling, valgt som styremedlem i Bergen Vitensenter AS for perioden Distriktskontor I juni 2008 mottok avdelingen oppsigelse av leiekontrakt i Nygårdsgaten 114. Distriktskontor leder Ellen Hauge la ned et stort arbeid med å finne nye leielokaler og i september ble det inngått avtaler med GC Rieber eiendom. Fra 15.oktober har avdelingen og Distrikskontor Vestlandet kontor i Utrustningsbygget i Solheimsviken Næringspark. Dette er midlertidige lokaler som leies inntil GC Rieber eiendom sitt nybygg på Marineholmen er ferdig og vi da kan flytte til helt nye lokaler sommeren Det ble også inngått avtale med Odfjell eiendom vedr midlertidig bruk av kantine og auditorium i Nygårdsgaten 114. I forbindelse med flyttingen ble det sendt en del materiell til Lokalhistorisk Arkiv i Bergen. Det er inngått avtale om at dette materiellet, sammen med annet materiell som avdelingen har i Lokalhistorisk arkiv, vil bli registrert og ordnet og systematisert med etiketter og lister. 1.2 Saker i media Avdelingen har i de siste årene, i likhet med foreningen sentralt, lagt stor vekt på utadrettet virksomhet. Media har i 2008 vært på dagsorden i avdelingens styremøter. I 2008 sendte avdelingen ett debatt innlegg hvert kvartal vedrørende satsing på realfag og næringspolitikk til BT: Kvalitet, ikke kaos, Andreas Engeberg (januar) Ikke velg bort mulighetene Velg realfag!, Arild Litlekalsøy (mars) Kunnskapsfest og Ny Energi, Arild Litlekalsøy (september) Styrk realfagskompetansen, Tone Eikeland Solløs (oktober) Det lyktes bare å få førstnevnte debattinnlegg vedr organisering av Universitet og høgskoler på trykk. I september skrev studentkontaktleder Gro Selås Kallevik debattinnlegg Sats på kunnskap. Debattinnlegget kom på trykk, både på nettavisen og i papirutgaven til Studvest. Alle debattinnlegg godkjennes normalt av styret før det sendes til aktuell avis. 6

7 1.3 Medlemsutviklingen Per 31.desember 2008 var det medlemmer i Tekna, derav 965 studentmedlemmer i Bergen og 3511 medlemmer i Bergen avdeling. I gjennom 2008 har det tilflyttet 467 medlemmer, det er fraflyttet 332 medlemmer, det er videre 210 nye medlemmer, mens 114 medlemmer ikke lenger er medlem i vår forening. Figuren nedenfor viser medlemsutviklingen per 31.desember det aktuelle år for Bergen avdeling fra stiftelsen i år Medlemmer Studentmedlemmer Sum Bergen Figur 1: Medlemsutvikling Bergen fra stiftelsen i år 1880 til 31.desember Antall studentmedlemmer er kun angitt fra 1998, med unntak av år 2000, som det ikke finnes tall for. 1.4 Arrangementer Handlingsplanen for 2008 har vært et godt styringsverktøy for avdelingsstyret. I 2008 arrangerte avdelingsstyret og Fagrådet ulike lokale tilbud til medlemmene og deres familie: en blanding av kurs, foredragsmøter, bedriftsbesøk og sosiale arrangement. Videre arrangerte Seniorgruppen, Yngres Forum og studentgruppen egne arrangementer. Se vedlagte årsberetninger fra Seniorgruppen, Yngres Forum og Studentene for nærmere orientering. På hjemmesiden legges ut invitasjoner og nyheter til medlemmene i avdelingen. Invitasjoner til arrangementer og nyheter fra avdelingen blir sendt til medlemmene på e-post med link til hjemmesiden. De fleste arrangement er også annonsert i Magasinet Tekna. 7

8 1.4.1 Aktivitetsliste Arrangement Måned Antall påmeldte Grûnderseminar Januar 18 Filmkveld: En ubehagelig sannhet Februar 150 Vinsmakerkurs Februar 165 Memo-kurs Februar 210 Curling på Iskanten Mars 13 Årsmøte Mars 27 Klatrekurs Mars 12 Omvisning på verdens største borerigg, Aker Stord April 64 Familiearrangement Dyrene i hakkebakkeskogen April 350 Overleveringsmiddag April 42 Quizkveld Mai 7 Byvandring Mai 40 Bedriftsbesøk hos FMC Ågotnes Juni 45 Prøveforestilling Les Miserables September 150 Kajakk-kurs September 32 Miniseminar om biodiesel September 30 Flytende vindmøller Oktober 26 PEP- Personlig effektivetsprogram November 77 Omvisning på Energiverk Mongstad November 36 Hovedstyrets høstrunde November 30 Kurs i presentasjonsteknikk November 65 Curling på Iskanten November 24 Julebord Desember 43 sum 1656 Det kan bemerkes at flere av arrangementene var fulltegnet Bedriftsbesøk I 2008 var det tre bedriftsbesøk i regi av Fagrådet. Oppslutningen på bedriftsbesøkene var god med samlet påmelding på 145 deltakere. Omvisning på verdens største borerigg, Aker Stord Bedriftsbesøk hos FMC Ågotnes Omvisning på Energiverk Mongstad Bedriftsbesøk hos FMC Ågotnes ble arrangert i samarbeid med NCE Subsea Kurs og foredragsmøter Kurs arrangert i samarbeid med Tekna sentralt: Grûnderseminar, 18 deltakere. Av spesielt interessante foredragsmøter i 2008 kan nevnes Memo-kurs og Flytende vindmøller Familiearrangementer Det har i 2008 vært arrangert 3 familiearrangementer: Filmkveld: En ubehagelig sannhet Teaterforestillinger: Dyrene i hakkebakkeskogen og Les Miserables Familiearrangementene har svært god oppslutning med til sammen 650 deltakere. 8

9 1.4.5 Sosiale arrangementer Det er blitt en tradisjon at Vidar Skistad andre fredag i februar leder Tekna gjennom vinsmakerkurs. Arrangementet ble avsluttet med ost og kjeks i kantinen i Nygårdsgaten. Det er også en årlig tradsisjon at Egil Ertresvåg inviterer Tekna medlemmer på byvandring. Oppslutningen til disse sosiale arrangementene er god, til sammen 205 deltakere Samarbeidsprosjekter Tekna, NITO og RENATE hadde også i 2008 felles stand på Utdanningsmessen. Einar Vormedal ledet avdelingens bidrag. For tredje gang siden 2006 ble det arrangert samarbeidsmøte med NTVA. Årets tema var biodiesel. Det deltok 30 deltakere på seminaret. Møtet ble avsluttet med middag Støtte-prosjekter Tekna Bergen avdeling var hovedsponsor for regionsfinale i First Lego League. Årets tema var Climate Connections. Regionsfinalen ble støttet med kr fra oss. Studentkontakt Jarle Oaland var med arrangemenskomite og som dommeransvarlig. Tekna Bergen avdeling støttet Gode Sirkler AS ved Frede Thorsheim med kr ,- til et forprosjekt som skal utrede Newton Rom - et attraktivt rom for opplevelse og undervisning på Sartor senter. Satsingen er forankret hos senterledelsen og eiergruppen. Konseptet er drøftet med VilVite. Tekna Bergen avdeling støttet Morten Birkeland Engelsen sin Norge på langs tur med kr ,- til innkjøp av storsekk. Les mer om turen på hjemmesiden til Morten: Etter endt tur ønsker Morten og Bergen avdeling å invitere Tekna medlemmer til foredragsaften m/ bilde og videofremvisning Hovedstyrets reiserunde Hovedstyrets reiserunde ble avholdt 14.november. Hovedstyremedlem Iver Wake representerte hovedstyret og ledet møtet. Fra Lønns- og interesse utvalget (LIU) møtte Idar Sagen. Fra General-sekretariatet deltok forhandlingsdirektør Marianne Gran Juriks. Tema var: Teknas handlingsplan og Hovedstyrets prioriterte oppgaver for perioden Et kort tilbakeblikk siden siste R-møte, noen viktige vedtak og henstillinger fra 2007 Aktuelle utfordringer for Tekna Evalueringen av R-møtet i 2007 og forslag til møteopplegg for 2009 Møtet ble avsluttet med felles middag og sosialt samvær. 9

10 2 Avdelingens tillitsvalgte og oppnevnte komiteer og utvalg Avdelingens tillitsvalgte med funksjonstid fra årsmøtet til årsmøtet : Avdelingens styre: Leder Arild Sellevåg Litlekalsøy Nestleder Tone Eikeland Solløs Styremedlem Iver Wake Anne Marie Vølstad Pål Albert Olsen Asle Aasen Erik Valevatn Studentrepresentant Gro Selås Kallevik Avdelingens styre har i perioden avholdt 10 styremøter (10/4, 13/5, 22/5, 26/5, 28/8, 16/9, 21/10, 25/11, 13/1, 2/2). Oppslutningen om styremøtene har vært tilfredsstillende. Revisor: Desisorer: Redaktør Avd. hjemmeside: Trym Trovik Johan H. Mohr Kjell Herfjord Ellen Hauge Fagråd: Leder Studentrepresentant Medlem Geir Omar Berland Steffen Barka Morten Rygh Andreas Chr. Engeberg Marie Bueie Holstad Gudmund Per Olsen Ariel Santos Det er avdelingsstyret som velger Fagrådet. Det har ikke vert egen representant fra avdelingsstyret. Yngres Forum: Leder Styremedlemmer Yngres Forum velger seg selv. Valgkomiteen: Monica Jordheim Christel Krossøy Nils-Jarle Kvam Hanne Hagland Bergitte Reiersen Magne Aas Maurstad Ariel Santos Erling A. Hammer Marit Bakke Nils-Jarle Kvam Linda Francis Linda Karen Eide 10

11 Arrangementskomité for Utdanningsmesse: Einar Vormedal Arrangementskomité og dommeransvarlig for regionsfinale i First Lego League Jarle Oaland Arrangementskomité for Forskningsdagene: Arild S. Litlekalsøy Tone Eikeland Solløs Einar Vormedal Jarle Oaland Planlegging og forberedende aktiviteter ved Arild og Tone. Einar og Jarle var representant og ansvarlig på selve forskningsstasjonen. Prosjektledere for samfunnsprosjekter: VilVite på hjul: Arild S. Litlekalsøy Newton Camp Vending: Ragnhild Andersen Mattemeisen for barnehager: Arild S. Litlekalsøy Videreutvikling av VilVite: Svein Anders Dahl 2.1 Sentralt tillitsvalgte og oppnevnte komitéer og utvalg Medlemmer i Bergen avdeling som pr har sentralt tillitsverv: Hovedstyret Medlem Iver Wake Desisjonskomite Varadesisor Krister Nyløkken Representantskapet Ordfører Bjørn Laastad Representantskapets valgkomité Medlem Christel Krossøy Studentutvalget Nestleder Stian Indrevåg Varamedlem Madel Maribu Tekna-P Styremedlem Mette Sivertsen Jorskiftekandidatene Leder Leif Bjarte Mjøs 11

12 3 Regnskap Regnskap pr Inntekter Budsjett 2008 Regnskap pr Regnskap pr Avdelingskontingent , , ,00 Renter , , ,00 sum inntekter , , ,00 Utgifter Rekruttering til Tekna fag , , ,00 Lønns- og interessearbeid , , ,50 Samfunnskontakt og profilering , , ,80 Organisasjonsutvikling , , ,20 Lokale aktiviteter , , ,50 sum handlingsprogram , , ,00 Administrasjon og kontor , , ,76 Husleie , , ,90 Andre kostnader , , ,17 Gebyrer 1 000,00 998,50 590,14 sum driftsutgifter , , ,97 Utgifter totalt , , ,97 Inntekter totalt , , ,00 Resultat , ,03 Balanse: på konto pr ,47 Balanse: på konto pr ,86 Regnskap er kontantstrømregnskap etter bokføringsprinsipp. 3.1 Økonomisk utvikling periode kr kr kr kr kr kr Bankinnskudd kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Inntekter kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Utgifter kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr

13 4 Bergen avdelings prioriterte oppgaver 2008 REKRUTTERING TIL TEKNISK NATURVITENSKAPLIGE FAG ( TEKNAFAG ) Prioritert område: Skole, utdanning og forskning Tekna Bergen avdeling skal arbeide for å rekruttere flere studenter til teknisk naturvitenskaplig utdanning: Ved å samarbeide med barnehager - skoleverk høgskole - universitet forskningsinstitusjoner - næringsliv og andre organisasjoner. LØNNS OG INTERESSEARBEID Prioritert område: Lønns og interessearbeid og juridisk rådgivning Tekna Bergen avdeling skal: Bidra til å etablere lokale nettverk mellom avdelingen og bedrifts- og etatsgrupper. Gjennom lokalt kontaktnett få presentert sentrale emner knyttet til arbeidslivets juss. Arrangere kurs for tillitsvalgte og medlemmer. SAMFUNNSKONTAKT Prioritert område: Samfunnskontakt og medlemsinformasjon Tekna Bergen avdeling skal: Bidra til at teknologenes og teknologiens betydning i dagens samfunn blir forstått, verdsatt og benyttet. Vise at teknisk og naturvitenskaplig kompetanse er nødvendige for å skape fremtidige arbeidsplasser og å løse miljøproblemer. Bidra til at Tekna blir mer synlig i Bergens regionen. Bidra til faktainformasjon om miljø. Arrangere debattmøte om aktuelle miljø- og energitema. Prioritert område: Kunnskap om lokalt næringsliv, forskning og utdanning Tekna Bergen avdeling skal: Engasjere det lokale Fagråd i samarbeid om aktiviteter under denne handlingsplan. Arrangere møter og bedriftsbesøk som gir medlemmene mulighet til å lære det lokale næringsliv, forskningsinstitutter og utdanningssystemet å kjenne. ORGANISASJONSUTVIKLING Prioritert område: Styrearbeid og opplæring av tillitsvalgte og medlemmer, verving og studentarbeid Tekna Bergen avdeling skal: Delta aktivt i utviklingen av Tekna som organisasjon. Støtte aktivt studentenes handlingsplan (se vedlegg). Støtte aktivt Yngres forum. LOKALE AKTIVITETER Prioritert område: Sosialt for medlemmene Tekna Bergen avdeling skal: Ha et godt og variert sosialt tilbud til medlemmene og deres familier. 13

14 5 Årsberetninger for Yngres Forum, Seniorgruppen og Student 5.1 Årsrapport for Yngres Forum I 2008 har Yngres Forum hatt totalt 5 arrangementer, der to av disse (klatrekurs og kajakkurs) har strukket seg over to kurs dager. Curlingkurs og kajakkurs er to arrangementer som Yngres Forum ikke har arrangert tidligere, men som viste seg å være svært populære. Spesielt kan vi trekke frem kajakkurset i september hvor det var 32 plasser og svært mange på venteliste. Kursdagen opprant i strålende høstsol og deltakeren hadde to fantastiske dager på - og i vann. Vi holder kajakkurs også til våren (2009). I mai 2008 skaffet Yngres Forum seg t-skjorter med Tekna logo og teksten Yngres Forum på rygg. Disse blir brukt ved arrangement for å gjøre oss synlige. Vi ser hovedsakelig nye ansikter på våre arrangementer hver gang, noe som tyder på at vi har en stor brukergruppe. Yngres Forum har siden oppstart i 2005 vært opptatt av hvordan vi kunne nå flest mulig. Etter tre år er vår konklusjon at færre arrangementer med fokus på kvalitet og aktivitet har gitt økt påmeldingsfrekvens for vår brukergruppe. På flere av disse arrangementene er ventelistene svært lange og vi jobber med å få utvidet noen av de mest populære kursene. For 2008 har styret i Yngres Forum vært uforandret. Monica Jordheim tok over for Christel Krossøy som leder ved årsskiftet Styret har i 2008 bestått av 7 personer, og disse er: Leder Monica Jordheim, styremedlemmer Christel Krossøy, Nils Jarle Kvam, Hanne Hagland, Bergitte Reiersen, Magne Aas Maurstad og Ariel Santos. Med unntak av Ariel Santos ønsker alle styrets medlemmer å fortsette også i Møter Styret har i perioden fra til hatt fem møter, hvor kurs og aktiviteter i regi av YF har blitt planlagt. Styret avsluttet også våren med et sosialt arrangement. Møtene har blitt avholdt både hjemme hos styrets medlemmer og på kafeer i Bergen. Ellers skjer mye av avtale og planleggings virksomhet til Yngres Forum via e-post. Dette er svært effektivt i vår ellers så hektisk hverdag. Arrangementer Curlingkurs, sosialt samvær (Peppe s) etterpå (Vestkanten) (13) Klatrekurs på Fantoft (12) Quizkveld (deltagelse med egenproduserte YF t-skjorter) (7) Kajakkurs i regi av God Tur og Njord AS (Sotra) (32) Curlingkurs (Vestkanten) (24) Med unntak av quizkvelden, hvor det var kun 7 deltakere, har arrangementene vært fullbooket. Vi ser at slike sosiale arrangement som pub-quiz trekker mindre folk, da de fleste alt har et sosialt nettverk i Bergen. Det hyggelige er at på disse små sosiale arrangementene møter mange opp alene noe som tyder på at arrangementene har en funksjon. Bergen, 27.januar 2009 For Yngres Forum, Bergen avdeling Monica Jordheim 14

15 5.2 Årsrapport for Seniorgruppen Møter: Det ble holdt 37 møter med deltagelse varierende fra 7 til 14 medlemmer som tilsvarer et gjennomsnitt på ca. 11 deltagere pr. møte. Møteledelse: Oddvin Fonn overlot møteledelsen til Odd Monstad i januar. Fonn har vært gruppens leder i over 10 år. Møterom: TEKNAs styrerom i Nygårdsgaten 114 ble benyttet som møtelokale. Fra 30. september ble møtene flyttet til kantinen i 1. etg. etter oppsigelse av TEKNAs leieavtale. Bedriftsbesøk: Den 9. desember, ekskursjon med 7 deltagere til Rolls Royce Marine Engines, Hordvikneset med Magne Jarle Myhr som vert og guide. PC-kurs: På fredager i november ble det holdt PC-kurs ved Ytrebygdas frivillighetssenter for medlemmene. Diskusjonstema: Det var ingen eksterne foredragsholdere i perioden. På et vanlig møte holder et av medlemmene et forberedt innlegg om et selvvalgt eller foreslått tema som utgangspunkt for diskusjon og videre, utdypende samtale. Noen av emnene gikk over flere møter. Av tema som var tatt opp i perioden skal nevnes: Osmose som prosess for energigenerering Malerier: hva er det norske nasjonalmaleriet? Loyalitet og lydighet i bedriftslivet og militæret Komersiell skipsbygging i Russland Magazin for Naturvidenskaberne, Christiania, Chr. Grøndal 1824 Lys og lysets betydning for den menneskelige utvikling Elektromagnetiske bølger. Bruk av stråler i medisinen Organisasjon og omorganisering ECT (Energy Climate Technology) med bl.a. Torium-teknologien Stigende havnivå Eldre i arbeidslivet, seniorpolitikk Bærekraftig utvikling, Critical consumption trends and implications Hjerteoperasjon. Omtale basert på egen erfaring Fotosyntesen, grunnlaget for livet på jorden Terrengsykling, det nye friluftslivet Matvarepriser i globalt perspektiv Verdikjeden i større bedrifter Kirke og kultur, En episode fra kirkekampen under Quisling Armenia, dramatisk historie og inntrykk fra en reise Performance Improvement og Performance Typology Map Nasjon og fedreland, definisjoner på nasjon Poteten, historien om innføring til Norge og senere betydning og anvendelse. Ismabard Kingdom Brunel ( ) konstruktøren av bl.a. stålskipet Great Eastern Oldtidens vannforsyning og romerske akvadukter Forsøpling, hva gjør vi med økende forsøpling av Bergen? Obama og Bidens plan for Amerika VilVite-senteret Markedskrefter, finanskrise og plutselig fall i bulkskipsmarkedet Bergen, 28.januar 2009, Jacob Irgens/- 15

16 5.3 Årsrapport for Tekna Student Bergen Ved utgangen av 2008 hadde Bergen avdeling 965 studentmedlemmer i Tekna. I 2008 vervet vi 29 flere studentmedlemmer enn i Totalt ble det vervet 380 studentmedlemmer. Status pr Høsten 2008 overtok Gro Selås Kallevik rollen som leder etter Andreas Engeberg og Steffen Barka overtok som representant i fagrådet etter Einar Vormedal. Stian Indrevåg har vært nestleder i SU (studentutvalget) og Madel Maribu har vært varamedlem i SU. I løpet av 2008 har SK-gruppen gjennomgått store utskiftinger. SK-gruppen mistet 10 SK-er. Ved slutten av vårsemesteret 2008 takket Anne Elin Førde, Marianne Kolsnes, Soffien Ajmin, Magnus Halvorsen, Ingunn Viste, Ida Johansen og Andreas Engeberg for seg. Ved årsskifte 2008/2009 sa Ingrid Løtvedt, Einar Vormedal og Jarle Oaland takk for seg. På høstsemesteret var Stian Indrevåg på utenlandsopphold. SK-guppen i Bergen har i løpet av 2008 fått 8 nye SK-er. Per består SK-gruppen av 16 personer, og disse er: Leder SK-er Nye SKer Gro Selås Kallevik Steffen Barka Åse Oliv Bjørge Stian Indrevåg Torunn Lutro Madel Maribu Brit Selvikvåg Bjørn Noremark Andreas Bøvre Hovland Henrik Rye Jakobsen Lydia Larsen Ingvild Aspøy Linn Ringdal Marianne Winnes Steiner Oliver Severin Tynes Didrik Vartdal Alle studentkontaktene ønsker og fortsette i Torunn Lutro og Ingvild Aspøy er på utenlandsopphold vårsemesteret. Høstsemesteret 2009 skal Henrik Rye Jakobsen, Didrik Vartdal, Lydia Larsen og Gro Selås Kallevik på utenlandsopphold. Det vil bli et bytte av leder i studentgruppen høst Møter SK-gruppen har hatt møter en gang i måneden. Her har kurs og aktiviteter i regi SK-gruppen blitt planlagt. Møtene har blitt avholdt i foreningens styrerom og på Realfagbygget ved UiB. Gro Selås Kallevik har deltatt på møter i Bergen Avdeling. Steffen Barka har deltatt på møtene i fagrådet. Madel Maribu og Stian Indrevåg har deltatt på møtene i SU. 16

17 Stands Vi har hatt stand 2-3 ganger i løpet av vår- og høstsemesteret på UiB, Realfagbygget. Stand på IAESTEs Næringslivdager januar På slutten av vårsemesteret arrangerte vi todagers pizzastand. Der vi serverte pizza og ga mp3 spillere som innmeldingsgave til nye studentmedlemmer. I starten av høstsemesteret arrangerte vi kalkulator-kampanje. Der nye studentmedlemmer fikk en Casio-kalkulator som innmeldingsgave. Dette var stor suksess og gjorde utslaget på at vi klarte vervemål 3 (380 medlemmer) fra GS. På stand serverer vi kaffe og vafler. I tillegg til å verve benytter vi stand til å reklamere for kommende arrangementer og kurs samt informere om Tekna og svare på spørsmål. Arrangementer SK-gruppen i Bergen har arrangert en rekke kurs og arrangementer i løpet av Alle arrangementene har vært vellykkede. Det har vært god deltagelse og utelukkende positive tilbakemeldinger. EVår 2008 i Kurs Dato Ansvarlige Påmeldte Oppmøtte n Ost og vin kveld 2 mars Gro S. Kallevik, Soffien Ajmin, Stian Indrevåg a Jobbsøkerkurs 5 april Gro S. Kallevik r Aksjekurs 10 april Einar Vormedal ~35 32 Reisekurs 29. april Stian Indrevåg V Krasjkurs MAT og 20.mai Gro S. Kallevik ~70 o Krasjkurs MAT og 5. juni Gro S. Kallevik ~100 r Totalt ~310 mhøst 2008 e Kurs Dato Ansvarlige Påmeldte Oppmøtte d Bjørn Noremark, Gro S. Kallevik, Marianne areke og vin kveld 26.sep Steiner l Klatrekurs 4 og 5.okt Bjørn Noremark Vinsmakerkurs 30.okt Steffen Barka, Didrik Vartdal o Mathlab 21,22,23.okt Einar Vormedal g Krasjkurs MAT 10 og 11.des Gro S. Kallevik ~ Krasjkurs INF 17. des Oliver Severin Tynes 40 J Totalt ~390 a TOTALT i 2008 ~700 r First Lego League 8. November Jarle Oaland var med i arrangementskomite og som dommeransvarlig. På konkurransedagen var 9 SK-er medhjelpere. Didrik Vartdal, Henrik Jakobsen, Åse Bjørge, Steffen Barka, Einar Vormedal, Bjørn Noremark, Marianne Steiner og Gro S. Kallevik var dommere og Brit Selvikvåg satt i sekretariatet. Forskningsdagene September Einar Vormedal og Jarle Oaland stod stand sammen med Nito under Forskningsdagene. 17

18 Studentenes årsmøte Februar. Studentenes årsmøte 2008 ble arrangert i Trondheim. 18 SK-er fra Bergen deltok på årsmøte. Soffien Ajmin representerte SU. Madel Maribu, Stian Idrevåg, Andreas Engeberg og Gro Selås Kallevik var representanter. Mens Anne Elin Førde, Marianne Kolsnes, Magnus Halvorsen, Ingunn Viste, Ida Johansen, Ingrid Løtvedt, Einar Vormedal, Jarle Oaland, Bjørn Noremark, Brit Selvikvåg, Steffen Barka, Torunn Lutro, Åse Oliv Bjørge var observatører på årsmøte. Stian Indrevåg ble valgt inn som nestleder i SU og Madel Maribu som varamedlem. SK-opplæringen september SK-opplæringen 2008 ble arrangert i Hurdalsjøen. Det var en lærerik og ikke minst sosial helg. Her fikk SKene en innføring i Teknas studentarbeid og Tekna som organisasjon, samt anledning til å treffe nye og gamle venner. Fra Bergen deltok 12 SK-er; Steffen Barka, Didrik Vartdal, Brit Selvikvåg, Torunn Lutro, Åse Oliv Bjørge, Ingrid Løtvedt, Bjørn Noremark, Oliver Tynes, Lydia Nilsen, Ingvild Aspøy, Linn Ringdal og Marianne W. Steiner. Bergen 30.januar 2009 For Tekna Student Bergen Gro Selås Kallevik SK-leder 18

Årsberetning og regnskap for. Tekna Bergen avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsberetning og regnskap for. Tekna Bergen avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2009 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Avdelingslederen har ordet 3 1 Styrets beretning 4 1.1 Viktige begivenheter i året som gikk 4 1.1.1 Æresmedlem

Detaljer

Tekna - Bergen avdeling Handlingsplan 2004 side 1 HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT 2004

Tekna - Bergen avdeling Handlingsplan 2004 side 1 HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT 2004 Tekna - Bergen avdeling Handlingsplan 2004 side 1 HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT 2004 Tekna - Bergen avdeling Handlingsplan 2004 side 2 STYRETS FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN 2004 Innledning Handlingsplanen er et

Detaljer

Årsrapport og regnskap for. Tekna Bergen avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsrapport og regnskap for. Tekna Bergen avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2007 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Avdelingslederen har ordet: 2007 - fortsatt medlemsvekst 3 1 Styrets beretning 4 1.1 Viktige begivenheter

Detaljer

Tekna - Bergen avdeling Handlingsplan 2005 1 av 6 HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT 2005

Tekna - Bergen avdeling Handlingsplan 2005 1 av 6 HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT 2005 Tekna - Bergen avdeling Handlingsplan 2005 1 av 6 HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT 2005 Tekna - Bergen avdeling Handlingsplan 2005 2 av 6 STYRETS FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN 2005 I inneværende år er Tekna Bergen

Detaljer

Årsberetning og regnskap for. Tekna Bergen avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsberetning og regnskap for. Tekna Bergen avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2010 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Avdelingslederen har ordet 3 1 Styrets beretning 4 1.1 Viktige begivenheter i året som gikk 4 1.1.1 Ridder

Detaljer

Årsrapport og regnskap for. Tekna Bergen avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsrapport og regnskap for. Tekna Bergen avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2006 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Avdelingslederen har ordet: 2006 Flink Avdeling og medlemsvekst 3 1 Styrets beretning 4 1.1 Viktige begivenheter

Detaljer

Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling

Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2008 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Avdelingslederen har ordet: 2008 Et år med lek og alvor... 3 Styrets beretning... 4 Viktige begivenheter i året som

Detaljer

Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2010. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2010. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2010 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2010...1 Avdelingslederen har ordet: 2010 et travelt år i tekna gjøvik...3 Styrets

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling

Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling Onsdag 6. mars 2013 kl. 1800 Rica Park Hotel, Sandefjord Til alle medlemmer i Tekna Vestfold avdeling Tønsberg 20. februar 2013 I henhold

Detaljer

Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2011. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2011. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2011 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2011... 1 Avdelingslederen har ordet:... 3 Styrets beretning... 4 Viktige begivenheter

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2008 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling INVITASJON TIL ÅRSMØTE Styret inviterer til årsmøte i Tekna

Detaljer

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling 2012 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Innholdsfortegnelse Avdelingslederen har ordet...3 Styrets beretning...4 Handlingsplan, oppfølging... 4 Kategori 1

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2007 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Invitasjon til Årsmøte. 3 Styrets beretning 2007...4 Avdelingens ledelse...5 Styret...5 Regnskap 2007..6 Kommentarer

Detaljer

Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2004 side 1 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2004

Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2004 side 1 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2004 Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2004 side 1 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2004 Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2004 side 2 1.STYRETS ÅRSBERETNING Innledning Året 2004 har vært

Detaljer

INNKALLING ordinær generalforsamling:

INNKALLING ordinær generalforsamling: INNKALLING ordinær generalforsamling: Sted: Park Hotell, Sandefjord Onsdag 07.03. 2012 kl. 18.00 1 Tekna Vestfold avdeling I henhold til foreningens lover innkalles alle medlemmer til ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Detaljer

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling 2009 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Innholdsfortegnelse Avdelingslederen har ordet... 3 Styrets beretning... 4 Handlingsplan, oppfølging... 4 1 Faglige,

Detaljer

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling 2008 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Avdelingslederen har ordet: 2005...3 Styrets beretning...4 Viktige begivenheter i året som gikk... 4 Saker i media...

Detaljer

Årsmelding 2010 Tekna Lillehammer avdeling

Årsmelding 2010 Tekna Lillehammer avdeling Årsmelding 2010 Tekna Lillehammer avdeling AVDELINGSLEDEREN HAR ORDET: TEKNA LILLEHAMMER 2010 Tekna Lillehammer avdeling har hatt et år med aktivitet som i tidligere år. Styret har fortsatt arbeidet med

Detaljer

Årsberetning for Tekna Lillehammer avdeling

Årsberetning for Tekna Lillehammer avdeling Årsberetning for Tekna Lillehammer avdeling 2008 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Innholdsfortegnelse Årsberetning for...1 Tekna Lillehammer avdeling...1 2008...1 Avdelingslederen har ordet:...3

Detaljer

Denne beretningen tar for seg perioden fra årsmøte i Alta 12-13/februar 2011 til årsmøte som avholdes på Skaidi 11-12/februar 2012.

Denne beretningen tar for seg perioden fra årsmøte i Alta 12-13/februar 2011 til årsmøte som avholdes på Skaidi 11-12/februar 2012. Årsberetning 2011 Tekna Finnmark avdeling Denne beretningen tar for seg perioden fra årsmøte i Alta 12-13/februar 2011 til årsmøte som avholdes på Skaidi 11-12/februar 2012. Årsmøte blir lagt opp med tanke

Detaljer

ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2011. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2011. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2011 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: Styrets forslag til årsberetning 2011-2012... 3 Styre og tillitsvalgte 2011-2012:... 3 Aktiviteter:...

Detaljer

Årsberetning for Tekna Aust-Agder avdeling

Årsberetning for Tekna Aust-Agder avdeling Årsberetning for Tekna Aust-Agder avdeling Mars 2009 til mars 2010 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Styrets beretning... 3 Medlemsutviklingen... 3 Tekna Aust-Agder avdeling har hatt et begivenhetsrikt

Detaljer

Årsberetning for Tekna Aust-Agder Agder avdeling. Mars 2006-mars 2007. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsberetning for Tekna Aust-Agder Agder avdeling. Mars 2006-mars 2007. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning for Tekna Aust-Agder Agder avdeling Mars 2006-mars 2007 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Avdelingslederen har ordet: 2006 Et år med høy aktivitet...3 Styrets beretning...3 Medlemsutviklingen...3

Detaljer

Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2009 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2009...1 Avdelingslederen har ordet: 2009 et travelt år i tekna gjøvik...3 Styrets

Detaljer

Årsmelding 2012 Tekna Lillehammer avdeling

Årsmelding 2012 Tekna Lillehammer avdeling Årsmelding 2012 Tekna Lillehammer avdeling AVDELINGSLEDEREN HAR ORDET: TEKNA LILLEHAMMER 2012 Tekna Lillehammer avdeling hadde i 2012 omtrent samme aktivitet som forrige år. Styret har fortsatt arbeidet

Detaljer

Årsberetning for Tekna Vest-Agder avdeling 2008

Årsberetning for Tekna Vest-Agder avdeling 2008 Årsberetning for Tekna Vest-Agder avdeling 2008 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Styrets beretning... 3 Medlemsutviklingen... 3 Yngres Forum... 4 Sosiale arrangementer... 4 Samfunnsrettet... 5

Detaljer

Prioriterte oppgaver for Tekna Stavanger avdeling

Prioriterte oppgaver for Tekna Stavanger avdeling Prioriterte oppgaver for Tekna Stavanger avdeling 2015 Prioriterte oppgaver for 2015 Tekna Stavanger avdeling har et ansvar for at foreningens aktiviteter opprettholdes og utvikles i Sør-Rogaland. Avdelingens

Detaljer

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling 2013 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Innholdsfortegnelse Avdelingslederen har ordet... 3 Styrets beretning... 4 Handlingsplan, oppfølging... 4 Faglige,

Detaljer

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling 2010 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Innholdsfortegnelse Avdelingslederen har ordet... 3 Styrets beretning... 4 Handlingsplan, oppfølging... 4 1 Faglige,

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2006 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Invitasjon til Årsmøte. 3 Styrets beretning 2006...4 Avdelingens ledelse...5 Styret...5 Regnskap 2006..6 Kommentarer

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2014 Innhold Styrets årsberetning for 2014... 3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 4 Aktiviteter i 2014... 5 Partner

Detaljer

Innkalling til ÅRSMØTE Tekna Kongsberg avdeling

Innkalling til ÅRSMØTE Tekna Kongsberg avdeling Innkalling til ÅRSMØTE Tekna Kongsberg avdeling Sted: Det Lille Extra, Hyttegata 14 Tid: Torsdag 19. februar 2009 Program Kl 1700 Kl 1900 Årsmøte Middag Agenda 1. Åpning Valg av ordstyrer og godkjenning

Detaljer

Årsmelding 2014 Tekna Lillehammer avdeling

Årsmelding 2014 Tekna Lillehammer avdeling Årsmelding 2014 Tekna Lillehammer avdeling 1 AVDELINGSLEDEREN HAR ORDET: TEKNA LILLEHAMMER 2014 Som 2013 så har 2014 vært et jevnt år, med mer eller mindre med det samme opplegg. Allikevel er det noen

Detaljer

INNKALLING til ordinær Generalforsamling:

INNKALLING til ordinær Generalforsamling: INNKALLING til ordinær Generalforsamling: Sted: Park Hotell, Sandefjord Onsdag 12.03.2014 kl. 18.00 Tekna Vestfold avdeling I henhold til foreningens lover innkalles alle medlemmer til ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Detaljer

Innkalling til årsmøte. Sted: Scandic Park Hotell, Sandefjord. Onsdag 09.03.2016 kl. 18.00

Innkalling til årsmøte. Sted: Scandic Park Hotell, Sandefjord. Onsdag 09.03.2016 kl. 18.00 Innkalling til årsmøte Sted: Scandic Park Hotell, Sandefjord Onsdag 09.03.2016 kl. 18.00 1 Tekna Vestfold avdeling I henhold til foreningens lover innkalles alle medlemmer til TID: Onsdag 9. mars 2015

Detaljer

Årsberetning for Tekna Tromsø avdeling

Årsberetning for Tekna Tromsø avdeling Årsberetning for Tekna Tromsø avdeling 2011 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning for Tekna Tromsø avdeling 2011... Avdelingslederen har ordet: 2011 Et år med høyt aktivitetsnivå...3 Styrets

Detaljer

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling 2014 Innhold Styrets årsberetning for 2014... 3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 6 Aktiviteter i 2014... 6 Partner for

Detaljer

Årsrapport og regnskap 2005 Side 1 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2005

Årsrapport og regnskap 2005 Side 1 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2005 Årsrapport og regnskap 2005 Side 1 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2005 Årsrapport og regnskap 2005 Side 2 1. STYRETS ÅRSBERETNING Innledning Det er lagt stor vekt på utadrettet virksomhet i vår forening og Tekna

Detaljer

Sakspapirer til årsmøtet. 13. mars 2014. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Sakspapirer til årsmøtet. 13. mars 2014. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Sakspapirer til årsmøtet 13. mars 2014 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Innhold 1. Styrets forslag til dagsorden... 3 2. Forretningsorden... 4 3. Styrets forslag til handlingsplan for 2014...

Detaljer

Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2003 side 1. Norske Sivilingeniørers Forening NIF BERGEN AVDELING

Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2003 side 1. Norske Sivilingeniørers Forening NIF BERGEN AVDELING Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2003 side 1 Norske Sivilingeniørers Forening NIF BERGEN AVDELING ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2003 Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2003 side 2 1.

Detaljer

Årsmelding 2013 Tekna Lillehammer avdeling

Årsmelding 2013 Tekna Lillehammer avdeling Årsmelding 2013 Tekna Lillehammer avdeling AVDELINGSLEDEREN HAR ORDET: TEKNA LILLEHAMMER 2013 For Tekna Lillehammer avdeling har 2013 i store trekk vært et år på det jevne, med aktiviteter og deltagelse

Detaljer

Årsmelding 2015 Tekna Lillehammer avdeling

Årsmelding 2015 Tekna Lillehammer avdeling Årsmelding 2015 Tekna Lillehammer avdeling 1 Årsmøte Tekna Lillehammer avdeling, 24. februar 2016 1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden. DAGSORDEN 2. Valg av ordstyrer, protokollfører og to protokollunderskrivere

Detaljer

Årsberetning for. Tekna Molde avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsberetning for. Tekna Molde avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning for Tekna Molde avdeling 2012 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Styrets beretning... 3 Medlemsutviklingen... 4 Arrangementer... 4 Avlyste arrangement... 12 Avdelingens ledelse... 13

Detaljer

Samfunnsviterne Trøndelag fylkesavdeling. Årsmøte 2013. Årsmøtedokumenter

Samfunnsviterne Trøndelag fylkesavdeling. Årsmøte 2013. Årsmøtedokumenter Trøndelag fylkesavdeling Årsmøte 2013 Årsmøtedokumenter Medlemstallet i Trøndelag har fra januar 2005 til april 2013 økt fra 348 til 759. Dette er en økning på 411 medlemmer Årsmøte Trøndelag fylkesavdeling

Detaljer

Årsberetning og regnskap for. Tekna Bergen avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsberetning og regnskap for. Tekna Bergen avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2013 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Avdelingslederen har ordet 3 1 Styrets beretning 4 1.1 Viktige begivenheter i året som gikk 4 1.1.1 Faglig

Detaljer

Årsberetning for Tekna Lillehammer avdeling

Årsberetning for Tekna Lillehammer avdeling Årsberetning for Tekna Lillehammer avdeling 2007 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Avdelingslederen har ordet: TEKNA Lillehammer 2007...3 Styrets beretning...4 Styrets beretning...4 Viktige begivenheter

Detaljer

Styret inviterer til årsmøte i Tekna Nord-Trøndelag avdeling.

Styret inviterer til årsmøte i Tekna Nord-Trøndelag avdeling. 1 Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling INVITASJON TIL ÅRSMØTE Styret inviterer til årsmøte i Tekna Nord-Trøndelag avdeling. Sted: Fylkets hus, Steinkjer. Tid: Onsdag 24. mars 2004 kl. 17. 1 Omvisning/orientering

Detaljer

Sakspapirer til årsmøtet. 11. mars 2015. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Sakspapirer til årsmøtet. 11. mars 2015. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Sakspapirer til årsmøtet 11. mars 2015 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Innhold 1. Styrets forslag til dagsorden... 3 2. Forretningsorden... 4 3. Styrets beretning... 5 4. Avdelingens ledelse...

Detaljer

ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2010. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2010. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2010 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening 1 Innholdsfortegnelse Styre og tillitsvalgte 2010-2011:... 3 Aktiviteter:... 4 First Lego League (FLL):... 4 Medlemsmøter:...

Detaljer

Sakspapirer til årsmøtet. 24. januar 2013. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Sakspapirer til årsmøtet. 24. januar 2013. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Sakspapirer til årsmøtet 24. januar 2013 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Innhold 1. Styrets forslag til dagsorden... 3 2. Forretningsorden... 4 3. Styrets forslag til handlingsplan for 2012...

Detaljer

Årsmøtereferat 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsmøtereferat 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsmøtereferat 2009 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Møtereferat Emne Side 2 av 6 Møtenr. Årsmøtereferat Tekna Kristiansund avdeling Dato Kl. Sted 29.01.2009 19.00 Dødeladen Café & Kultursted

Detaljer

Årsberetning for Tekna Molde avdeling

Årsberetning for Tekna Molde avdeling Årsberetning for Tekna Molde avdeling 2014 Innhold Styrets årsberetning for 2014... 3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 4 Aktiviteter i 2014... 4 Partner for kompetanseutvikling,

Detaljer

Årsberetning 2008. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsberetning 2008. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning 2008 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Innhold 1. Styrets beretning...3 2. Avdelingens ledelse...5 3. Regnskap...6 Side 2 av 7 1. STYRETS BERETNING Årsmøtet til Tekna Kristiansund

Detaljer

Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2002 side 1. Norske Sivilingeniørers Forening NIF BERGEN AVDELING

Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2002 side 1. Norske Sivilingeniørers Forening NIF BERGEN AVDELING Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2002 side 1 Norske Sivilingeniørers Forening NIF BERGEN AVDELING ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2002 Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2002 side 2 1.

Detaljer

Vedtekter for Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening. Bergen avdeling

Vedtekter for Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening. Bergen avdeling Vedtekter for Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Bergen avdeling 1. NAVN Avdelingens navn er: Tekna Bergen avdeling Og er en del av Tekna Teknisk-naturvitenskapelige forenings grunnorganisasjon

Detaljer

1. Medlemmer Budsjett 2006 210 000 kr

1. Medlemmer Budsjett 2006 210 000 kr 1. Medlemmer Budsjett 2006 210 000 kr 1.1. Ytelser til medlemmer 1.1.1. Lønns- og interessearbeid Tiltak for utvidet samarbeid mellom avdelingen og Tekna P/K/S-gruppene -Bedre samarbeide mellom avdelingen

Detaljer

Årsberetning for Tekna Vest-Agder avdeling

Årsberetning for Tekna Vest-Agder avdeling Årsberetning for Tekna Vest-Agder avdeling 2006 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening 2006 Et nytt år...3 Styrets beretning...4 Avdelingens ledelse...5 Styret...5 Valgkomite...6 Fagrådet i Agder...6

Detaljer

Årsberetning for Tekna Kristiansund avdeling 2007/2008

Årsberetning for Tekna Kristiansund avdeling 2007/2008 Årsberetning for Tekna Kristiansund avdeling 2007/2008 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Side 1 av 6 Styrets beretning... 3 Viktige begivenheter i året som gikk... 3 Medlemsutviklingen... 4 Arrangementer...

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

Innkalling til ÅRSMØTE Tekna Kongsberg avdeling "Quality Grand Hotell Kongsberg Torsdag 28. februar 2013

Innkalling til ÅRSMØTE Tekna Kongsberg avdeling Quality Grand Hotell Kongsberg Torsdag 28. februar 2013 Innkalling til ÅRSMØTE Tekna Kongsberg avdeling "Quality Grand Hotell Kongsberg Torsdag 28. februar 2013 Program Kl 17.00-18.00 Kl 18.00-19.00 Kl 19.00-20.00 Middag Foredrag om SubseaValley, Møteplassen

Detaljer

Årsmelding 2011 Tekna Lillehammer avdeling

Årsmelding 2011 Tekna Lillehammer avdeling Årsmelding 2011 Tekna Lillehammer avdeling AVDELINGSLEDEREN HAR ORDET: TEKNA LILLEHAMMER 2011 Tekna Lillehammer avdeling hadde i 2011 et år med litt lavere aktivitet enn årene før Styret har fortsatt arbeidet

Detaljer

Årsberetning for Tekna Tromsø avdeling

Årsberetning for Tekna Tromsø avdeling Årsberetning for Tekna Tromsø avdeling 2013 Innhold Styrets årsberetning for 2013... 3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 4 Deltakelse/representasjon... 4 Aktiviteter

Detaljer

Innkalling til ordinært årsmøte i Tekna Telemark avdeling

Innkalling til ordinært årsmøte i Tekna Telemark avdeling Innkalling til ordinært årsmøte i Tekna Telemark avdeling Mandag 11. februar 2013 kl. 1800 Skagerak Energi, Porsgrunn 1 Til alle medlemmer i Tekna Telemark avdeling Porsgrunn, 28. januar 2013 I henhold

Detaljer

Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling for 2014

Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling for 2014 Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling for 2014 Innhold Styrets årsberetning for 2014...3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 4 Aktiviteter i 2014... 5 Partner for

Detaljer

Febr:Utsending av Kule eksperimenter til alle P-grupper

Febr:Utsending av Kule eksperimenter til alle P-grupper Handlingsplan 2007 Tiltak Status Budsjett Regnskap 1. Medlemmer 240 000 1.1. Ytelser til medlemmer 1.1.1. Lønns- og interessearbeid Tiltak for utvidet samarbeid mellom avdelingen og P/K/Sgruppene 1.1.2

Detaljer

Sakspapirer til årsmøtet. 02. Februar 2012. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Sakspapirer til årsmøtet. 02. Februar 2012. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Sakspapirer til årsmøtet 02. Februar 2012 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Innhold 1. Styrets forslag til dagsorden... 3 2. Forretningsorden... 4 3. Styrets forslag til handlingsplan for 2012...

Detaljer

Årsmøte Tekna Helgeland 2014

Årsmøte Tekna Helgeland 2014 Årsmøte Tekna Helgeland 2014 Saksliste Tekna Helgeland Avdeling sitt årsmøte 2014 Leder ønsker velkommen Sak 1: Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden Sak 2: Valg av ordstyrer Sak 3: Valg av protokollfører

Detaljer

Det tas sikte på et kort formelt årsmøte hvor hovedsak er valg. Årsmøtepapirene er av praktiske grunner samlet i dette dokumentet.

Det tas sikte på et kort formelt årsmøte hvor hovedsak er valg. Årsmøtepapirene er av praktiske grunner samlet i dette dokumentet. 21. januar 2015 - Årsmøtepapirer VELKOMMEN TIL TEKNA FORSKERNES ÅRSMØTE 6. FEBRUAR 2015 Tekna Forskernes årsmøte avholdes fredag 6. februar kl. 11.00 12.00 på Radisson Blu Hotel Nydalen, i forbindelse

Detaljer

Fag styrker Tekna. Faglig Årsmøte 2010, 19-20.februar Visepresident Mads Nygård

Fag styrker Tekna. Faglig Årsmøte 2010, 19-20.februar Visepresident Mads Nygård Fag styrker Tekna Faglig Årsmøte 2010, 19-20.februar Visepresident Mads Nygård Fag er viktig del av Tekna Var grunnlaget for foreningen fra opprettelsen Er i dag en hovedpilar sammen med lønnssiden Har

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR TEKNA GJØVIK AVDELING. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

ÅRSBERETNING FOR TEKNA GJØVIK AVDELING. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening ÅRSBERETNING FOR TEKNA GJØVIK AVDELING 2007 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Avdelingslederen har ordet: 2007 Et år med jevn aktivitet....3 Styrets beretning...4 Viktige begivenheter i året som

Detaljer

Årsberetning for Tekna Vestfold avdeling

Årsberetning for Tekna Vestfold avdeling Årsberetning for Tekna Vestfold avdeling 2014 Innhold Styrets årsberetning for 2014...3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 5 Styret og tillitsvalgte... 5 Aktiviteter i 2014... 6 Prioriterte

Detaljer

Årsberetning for Tekna Vest-Agder avdeling 2010

Årsberetning for Tekna Vest-Agder avdeling 2010 Årsberetning for Tekna Vest-Agder avdeling 2010 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning for Tekna Vest-Agder avdeling 2010... 1 Styrets beretning... 3 Medlemsutviklingen... 3 Sosiale arrangementer...

Detaljer

Innkalling til ÅRSMØTE Tekna Kongsberg avdeling "Bergseminaret Tirsdag 14. februar 2012

Innkalling til ÅRSMØTE Tekna Kongsberg avdeling Bergseminaret Tirsdag 14. februar 2012 Innkalling til ÅRSMØTE Tekna Kongsberg avdeling "Bergseminaret Tirsdag 14. februar 2012 Program Kl 17.00 Kl 18.00 Kl 19.00 Kl 20.00 Middag Foredag om Bergseminarets historie Årsmøtet Faggruppediskusjon

Detaljer

Norsk Eltavleforening - Årsberetning 2006 2007

Norsk Eltavleforening - Årsberetning 2006 2007 1 MEDLEMMER... 2 2 STYRET... 2 3 STYRETS VIRKSOMHET... 2 4 INFORMASJON... 3 5 ADMINISTRASJON... 4 6 PROSJEKTER/PROSJEKTGRUPPER... 4 7 KURS... 4 8 TAVLESKOLEN... 4 9 ELIADEN... 5 10 ØKONOMI... 5 11 FREMTIDEN...5

Detaljer

Deltakelse ved Teknas R-møter

Deltakelse ved Teknas R-møter Deltakelse ved Teknas R-møter Høringsnotat fra Teknas Hovedstyre Henstilling fra Ola Langeland på R-møtet 2005: Det skal utarbeides forslag til en fordeling av representanter der antallet er redusert i

Detaljer

Innkalling til ÅRSMØTE Tekna Haugaland avdeling. HIL-huset Torsdag 16. februar 2012

Innkalling til ÅRSMØTE Tekna Haugaland avdeling. HIL-huset Torsdag 16. februar 2012 Innkalling til ÅRSMØTE Tekna Haugaland avdeling HIL-huset Torsdag 16. februar 2012 Program: Kl. 18.30 Årsmøte Kl. 19.30 Vinsmaking Saksliste for Årsmøtet: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden. Valg

Detaljer

Årsberetning for Tekna Tromsø avdeling

Årsberetning for Tekna Tromsø avdeling Årsberetning for Tekna Tromsø avdeling 2014 Innhold Styrets årsberetning for 2014... 3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 4 Deltakelse/representasjon... 4 Aktiviteter

Detaljer

Årsberetning for Tekna Kristiansund avdeling

Årsberetning for Tekna Kristiansund avdeling Årsberetning for Tekna Kristiansund avdeling 2006 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Side 1 av 6 Styrets beretning... 3 Viktige begivenheter i året som gikk... 3 Medlemsutviklingen... 4 Arrangementer...

Detaljer

INVITASJON TIL ÅRSMØTE. Sted: HINT i Steinkjer. Tid: Torsdag 16. mars 2006 kl.18. Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling

INVITASJON TIL ÅRSMØTE. Sted: HINT i Steinkjer. Tid: Torsdag 16. mars 2006 kl.18. Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling INVITASJON TIL ÅRSMØTE Styret inviterer til årsmøte i Tekna Nord-Trøndelag avdeling. Sted: HINT i Steinkjer. Tid: Torsdag 16. mars 2006 kl.18. 1. Orientering

Detaljer

Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling

Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling 2013 Innhold Styrets årsberetning for 2013... 3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 4 Grupper under avdelingen med egne

Detaljer

Protokoll Tekna Oslo avdelings Generalforsamling 2006 Ingeniørenes Hus, 29. mars kl 1800

Protokoll Tekna Oslo avdelings Generalforsamling 2006 Ingeniørenes Hus, 29. mars kl 1800 Protokoll Tekna Oslo avdelings Generalforsamling 2006 Ingeniørenes Hus, 29. mars kl 1800 1. Åpning av møtet Oslo avdelings leder, Trond Haider, ønsket velkommen. Møtet var innen gjeldende frister annonsert

Detaljer

Årsberetning for Tekna Moss avdeling

Årsberetning for Tekna Moss avdeling Årsberetning for Tekna Moss avdeling 2015 Innhold Styrets årsberetning for 2015... 3 Avdelingslederen har ordet... 3 Styret og tillitsvalgte... 4 Aktiviteter i 2015... 5 Partner for kompetanseutvikling,

Detaljer

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Innhold

Detaljer

Årsberetning Tekna Finnmark for året 2015

Årsberetning Tekna Finnmark for året 2015 Årsberetning Tekna Finnmark for året 2015 1 PERIODE OG ANTALL MEDLEMMER Denne beretningen gjelder for året 2015. Vi har nå 210 medlemmer som er en fin økning fra 198 medlmmer i 2014 og 187 medlemmer i

Detaljer

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling 09.02.2007 29.02.2008

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling 09.02.2007 29.02.2008 2.1.... 2.2. Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling 09.02.2007 29.02.2008 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Innhold Avdelingslederen har ordet... 3 1. Styrets beretning... 4 1.1. Viktige begivenheter

Detaljer

Årsberetning 2013 for Econa Buskerud

Årsberetning 2013 for Econa Buskerud Årsberetning 2013 for Econa Buskerud Innledning 2013 har vært et år med stabilisering og forberedelser for Econas 75 års jubileum i 2014. Econa organiserte seg i fire avdelinger i 2013 og disse har nå

Detaljer

Årsmøtedokumenter for Tekna Kongsberg avdeling

Årsmøtedokumenter for Tekna Kongsberg avdeling Årsmøtedokumenter for Tekna Kongsberg avdeling 2015 Tekna Kongsberg avdeling - Agenda for årsmøtet 28. januar 2016 1. Åpning Valg av ordstyrer Godkjenning av innkalling og forretningsorden 2. Protokoll

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B Tirsdag. 1.desember 2014 DAGSORDEN Åpning, velkommen 1. Konstituering. Herunder godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

INNKALLING til ordinært årsmøte

INNKALLING til ordinært årsmøte INNKALLING til ordinært årsmøte Mandag 12. februar 2007 kl. 1800 Sted: ABB Amtm. Aallsgt. 73 i Skien (oppmøte ved hovedport B). 1 I henhold til avdelingens vedtekter innkalles alle medlemmer til ordinært

Detaljer

Innkomne forslag: Heving av honorarsatser til styret. Satsene har ikke vært justert de siste 8 år.

Innkomne forslag: Heving av honorarsatser til styret. Satsene har ikke vært justert de siste 8 år. Innkomne forslag: 1. Heving av honorarsatser til styret. Satsene har ikke vært justert de siste 8 år. Forslag: Satsene til faste styremedlemmer økes med kr. 2000, pr. år. Leder kr. 10.000, Nestleder, sekretær

Detaljer

28-02-2010 19:00-22:30 Idrettens Hus - Trondheim

28-02-2010 19:00-22:30 Idrettens Hus - Trondheim ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM FRISBEEKLUBB 28-02-2010 19:00-22:30 Idrettens Hus - Trondheim REFERAT Deltakere: Ingar Ballo Sandum, Sigrid Ballo Sandum, Stig Rune Øyra, Lars Jakob Furunes og Hans-Christian Ristad

Detaljer

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014 Tid: Sted: Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Saksliste: 1. Møtet settes 2. Godkjenning av innkalling og

Detaljer

Årsberetning 2015. for Tekna Harstad avdeling

Årsberetning 2015. for Tekna Harstad avdeling Årsberetning 2015 for Tekna Harstad avdeling ~ 2 ~ Innhold 1 Innledning 3 2 Tillitsvalgte valgt på årsmøtet 24.mars 2015 4 3 Medlems -og kontigentutvikling 5 4 Avdelingens aktivitet 6 Mattesekk Samfunnsmiddel-prosjekt

Detaljer

Mønstervedtekter for Teknas lokalavdelinger Vedtatt av Teknas hovedstyre 8.11.2012, etter anbefaling av avdelingsledermøtet 2012

Mønstervedtekter for Teknas lokalavdelinger Vedtatt av Teknas hovedstyre 8.11.2012, etter anbefaling av avdelingsledermøtet 2012 Mønstervedtekter for Teknas lokalavdelinger Vedtatt av Teknas hovedstyre 8.11.2012, etter anbefaling av avdelingsledermøtet 2012 V e d t e k t e r f o r Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening,... avdeling

Detaljer

Norsk Bergforening Generalforsamling Molde 6. september 2012 kl 08.45

Norsk Bergforening Generalforsamling Molde 6. september 2012 kl 08.45 Norsk Bergforening Generalforsamling Molde 6. september 2012 kl 08.45 Innkalte Medlemmer i Norsk Bergforening Agenda 1. Godkjenning av innkalling 2. Valg av møteleder og referent 3. Godkjenning av styrets

Detaljer

Årsberetning for Tekna Ålesund avdeling Avdelingens 96. år

Årsberetning for Tekna Ålesund avdeling Avdelingens 96. år Årsberetning for Tekna Ålesund avdeling Avdelingens 96. år 2014 AVDELINGSLEDEREN HAR ORDET: 2014 SAMARBEID OG ORGANISASJONSUTVIKLING I fjor var jeg innom uttrykket Tekna 2020 i årsberetningen. Som et ledd

Detaljer

Kurs i Effektive grupper Regionalt Fagrådsmøte 23.-25.april 2009, Glomfjord 3.juni Tekna-konferansen 2010

Kurs i Effektive grupper Regionalt Fagrådsmøte 23.-25.april 2009, Glomfjord 3.juni Tekna-konferansen 2010 ~ 4 ~ Kurs i Effektive grupper Siden kurset Psykologi i arbeidslivet ble flyttet til høsten, ble det to kurs tett på hverandre denne høsten, da Effektive grupper med Peder Gjertsen også var oppsatt på

Detaljer

INNKALLING til ordinær Generalforsamling:

INNKALLING til ordinær Generalforsamling: INNKALLING til ordinær Generalforsamling: Sted: Quality hotell Klubben Tønsberg Onsdag 17.02.10 kl. 18.00 1 Tekna Vestfold avdeling I henhold til foreningens lover innkalles alle medlemmer til ORDINÆR

Detaljer

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent kalenderår. gjeld. i Foreningens navn Observatør: Mai-Britt Knoph, KLD 2 Formål Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent Foreningens navn er «Hold Norge Rent», forkortet til «HNR». Det ble den 24. november

Detaljer

inviterer til GENERALFORSAMLING Forskningsparken, Oslo Tirsdag 8. april 2014 kl 16:45 Program Registrering og lett servering

inviterer til GENERALFORSAMLING Forskningsparken, Oslo Tirsdag 8. april 2014 kl 16:45 Program Registrering og lett servering Tekna Klima Postboks 2312 Solli, 0201 Oslo Tlf: 22 94 75 00 e-post: teknaklima@tekna.no internett: www.tekna.no/teknaklima inviterer til GENERALFORSAMLING Forskningsparken, Oslo Tirsdag 8. april 2014 kl

Detaljer