Årsberetning og regnskap for. Tekna Bergen avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning og regnskap for. Tekna Bergen avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening"

Transkript

1 Årsberetning og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2013 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

2 Avdelingslederen har ordet 3 1 Styrets beretning Viktige begivenheter i året som gikk Faglig årsmøte Samfunnsprosjekt VilVite Hovedstyrets møterunde Vårsamling Representantskapsmøtet Avdelingsledermøte Årets avdeling Verving av studentmedlemmer Høringer Media Saker i Media Sosiale Medier Medlemsutviklingen Arrangementer Aktivitetsliste 10 2 Avdelingens tillitsvalgte og oppnevnte komiteer og utvalg Avdelingens tillitsvalgte Sentralt tillitsvalgte og oppnevnte komiteer og utvalg 13 3 Regnskap 14 4 Årsberetninger for Yngres Forum, Seniorgruppen og Studentene Årsberetning for Yngres Forum (YF) Årsrapport for Seniorgruppen Årsrapport fra Studentkontaktgruppen

3 Avdelingslederen har ordet Kjære Tekna-medlem, tillitsvalgt og andre! 2013 har vært et fantastisk år for Tekna Bergen avdeling. Høydepunktet var i juni da avdeling var vertskap for Representantskapsmøtet i Bergen. Her fikk vi vist Bergen fra sin beste side da vi inviterte delegater og gjester med på en tur med Statsraad Lehmkuhl. Selve Representantskapsmøtet ble utført på en svært god måte og foruten et presidentskifte ble Tone Eikeland Solløs gjenvalgt inn i hovedstyret, Krister Nyløkken ble gjenvalgt inn i kontrollkomitéen og Iver Wake ble valgt inn i kontrollkomitéen. Det betyr mye for avdelingen at vi har gode tillitsvalgte som påtar seg sentrale verv. Rekruttering til realfag er et viktig satsingsfelt for avdelingen og er nedfelt i avdelingens handlingsplan. I 2013 gjennomførte vi flere samfunnsprosjekt, som vi var arrangør for, eller bidro med økonomisk støtte til, slik som «Kom-deg-ut-dagen», Newton camp og Familiedag på VilVite. I tillegg arrangerte vi et spektakulært show på Torgalmenningen med den kjente realfagsambassadøren Andreas Wahl. Takket være styremedlem Raymond Larsen som både var initiativtaker og prosjektleder for dette, ble det en realitet med stor suksess! Arrangementet ble holdt i forkant av Representantskapsmøtet, noe som førte til at både hovedstyret og generalsekretariatet i Tekna fikk dette med seg. Et av det viktigste formålene avdelingen har er å møte medlemmene der de er. Dette gjøres gjennom å arrangere en rekke foredrag og diskusjonsmøter med teknisk og allmenn interesse, arrangere ulike kurs og ulike sosiale arrangement. Dette året har 1928 deltatt på arrangementene avdelingen har tilrettelagt. I år som i fjor får vi gode tilbakemeldinger av medlemmene på arrangementene og mitt inntrykk er at medlemmene våre er fornøyd med tilbudet. I tillegg har seniorgruppen hatt god aktivitet med jevnlige møter med spennende temaer. Tekna har en god medlemsvekst og ved utgangen av året hadde Bergen avdeling 4662 medlemmer. Det er en medlemsvekst på 6 % siden året før. Medlemstallet har steget jevnt i alle år og er et sunt tegn som vi i avdelingen og Tekna gleder oss over! Studentene har hatt et aktivt år og var ved utgangen av året 1392 studentmedlemmer i Bergen! Sist men ikke minst må det nevnes at Bergen avdeling ble tildelt prisen «Årets avdeling» i 2013! Dette er noe alle de tillitsvalgte i avdelingen setter stor pris på, og som gir alle en ekstra motivasjon til å fortsette det gode arbeidet i årene fremover! Jeg vil gjerne takke avdelingens tillitsvalgte! Avdelingsstyret, Fagrådet med leder Geir Omar Berland, Yngres Forum med leder Bergitte Reiersen, Studentgruppen med leder Kristine Bø og Tarald Kleppa Øvrebø og ikke minst Vestlandets distriktskontorleder, Ellen Hauge! Dere har alle lagt ned mye arbeid og gjør en fantastisk jobb for Tekna og medlemmene i Bergen! Jeg vil også takke avdelingsstyret for et godt samarbeid i året som gikk! Med beste hilsen Andreas C. Engeberg, leder Bergen avdeling 3

4 1 Styrets beretning 1.1 Viktige begivenheter i året som gikk Faglig årsmøte Faglig årsmøte ble arrangert i Oslo februar. Fra Fagrådet deltok leder Geir Omar Berland, Anne Sofie Handal Bjelland, Turid Helen Felli Lunde og distriktskontorleder Ellen Hauge. Program og referat er tilgjengelig på Teknas hjemmeside Samfunnsprosjekt Avdelingen søkte i 2013 Tekna sentralt om midler til 4 samfunnsprosjekter og fikk innvilget støttet til alle. Vitenshow på Torgallmeningen Naturfagdag på Fløyen Newton Camp Familiedag på VilVite Vitenshow på Torgallmeningen I forkant av R-møtet 2013 som ble avholdt i Bergen ønsket styret å vise ekstra synlighet. Det ble derfor besluttet å arrangere et Vitenshow med Andreas Wahl på Torgallmenningen 13. Juni Wahl underholdt med blant annet å gå på vannet, lage elefantpasta, lage brusfontene og en diger hvit sky. Oppmøtet og været var godt til tross for laber værmelding, se bilder under. Naturfagsdag på Fløyen Hvert år arrangerer Bergen Turlag Kom deg ut dagen eller Byfjellsdagen den første søndagen i september. Dette er en aktivitetsrettet friluftsdag for hele familien. Som en del av denne aktivitetsdagen leide avdelingen VilVite på hjul som ble kjørt opp til Skomakerdiket på Fløyfjellet. På standen var det blant annet iskremlaging med flytende nitrogen som aktiviteter for forbipasserende. I tillegg ble en rakett skutt opp ved hjelp av luft og vann, og de hadde konkurranser hvor premien var årskort på VilVite. Veldig mange stoppet opp ved Teknas stand og fulgte spent med på når vitevertene viste og forklarte, for etterpå å prøve ut aktivitetene selv. Totalt antall deltagere på Kom-deg-ut-dagen ble av Bergen Turlag anslått å være i overkant av 3000 stk. 4

5 Newton Camp I 2013 var det 6. året på rad at Newton Camp ble arrangert i Bergen. Prosjektet er et samarbeid mellom Tekna, studenter ved Høgskolen i Bergen (fremtidige lærere) og Bergen Turlag, og avholdes for ca 20 elever i alderen år fra onsdag-søndag i skolens høstferie. Hensikten er å stimulere barn til aktivt friluftsliv, øke interessen for realfag, og vise at teoretisk viten kan anvendes til å løse praktiske oppgaver. Newton Camp gir rom for utforskning og undring, har fokus på helhetstenkning, skaper naturvett og inneholder matlagning i naturen. Leiroppholdet ledes av voksne veiledere, som skal motivere og inspirere deltakernes nysgjerrighet og interesse for friluftsliv og realfagene gjennom praktiske aktiviteter. Familiedag på VilVite Familiedagen på VilVite ble arrangert i oktober, som et tilbud til våre medlemmer som har familier. Spesielt er dette viktig for de som har små barn og derfor har liten anledning til å delta på våre kurs og arrangement ellers. Arrangementet har vært veldig populær de årene vi har arrangert det. I 2013 var det 330 påmeldte, og vi hadde mange på venteliste. I tillegg til å gå rundt i utstillingen og prøve/leke hadde vi eget vitenshow for Tekna medlemmene, og matservering. Vi fikk mange positive tilbakemeldinger på familiedagen, og flere ytret ønske om at dette må bli årlig VilVite Bergen Vitensenter AS (VilVite) ble åpnet i mai 2007 og er en av byens store attraksjoner. Økt rekruttering til tekniske og naturvitenskapelige fagområder er et av Tekna sine hovedsatsingsområder. VilVite er etter vår vurdering et effektivt tiltak for å oppnå dette. Bergen avdeling har hatt et godt samarbeid med VilVite i Tekna Bergen avdeling inngikk en samarbeidsavtale med NITO Hordaland vedrørende Bergen Vitensenter AS (VilVite) hvor vi som foreninger vil samarbeide om et langsiktig engasjement for VilVite. Gjennom samarbeidsavtalen vil vi samarbeide om representasjon (ett styremedlem med personlig varamedlem) i det styrende organ som til enhver tid er ansvarlig for VilVites virksomhet. For perioden ble leder i Bergen avdeling, Andreas Engeberg valgt inn som styremedlem og Bjørn Arnfinn Løvstakken fra NITO Hordaland, valgt inn som varamedlem. Tekna og NITO vil skifte styremedlem og vara igjen i mai Hovedstyrets møterunde Hovedstyrets møterunde ble avholdt den 18.april. Visepresident Lise Lyngsnes Randeberg deltok sammen med fagdirektør i Tekna, Terje Olav Moen og Terje V. Arnesen fra valgkomiteen. Deltakerne var avdelingstillitsvalgte fra Sogn og Fjordane, Sunnhordaland og Bergen, representanter fra Fagrådet, Yngres Forum, studentkontakter, kontrollkomiteen og tillitsvalgte fra bedrifts og etatsgrupper i Bergensområdet. Totalt deltok 41 tillitsvalgte. Hensikten med de tradisjonelle møterundene er å ha en dialog mellom grunnorganisasjonen og Hovedstyret. Tema på møtet var rettet mot Representantskapsmøte

6 Møterunden ble avsluttet med tildeling av fagutvalgets ærespris som gikk til Erling Asbjørn Hammer Vårsamling Den aprli ble det avholdt vårsamling for de lokale avdelingene i Tekna. Samlingen ble holdt i Oslo og var et forsøk på å ha to samlinger for de lokale avdelingen i året. Fra Bergen avdeling deltok Andreas Engeberg, Christell Krossøy og distriktskontorleder Ellen Hauge. På samlingen ble Representantskapsmøte hovedtema der også representantskapets ordfører, Mads Nygård avholdt R-møtekurs Representantskapsmøtet Tekna gjennomfører Representantskapsmøte (R-møte) annen hvert år. R-møtet i 2013 ble arrangert i Bergen juni med 210 inviterte delegater. R-møtet er Teknas øverste organ og Bergen avdeling deltok aktivt i forberedelsene. Bergen avdeling inviterte alle delegater og gjester med på en tur med Statsraad Lehmkhll, fredag kveld. Her spilte Helge Jordal et utdrag fra enmannsstykke «førstereis». Bergen avdeling stilte med 8 representanter, som ble valgt på årsmøtet Viktige begivenheter for Bergen avdeling under årets R-møte var at Tone Eikeland Solløs ble gjenvalgt inn i Hovedstyret og at Krister Nyløkken ble gjenvalgt inn i kontrollkomiteen, der ble også Iver Wake valgt inn som medlem. Alle tre er fra Bergen avdeling. 6

7 1.1.7 Avdelingsledermøte Den 31.oktober-01.november ble det avholdt avdelingsledermøte i Oslo. Bergen avdeling var representert ved leder Andreas Torsdagen ble det avholdt sosial samling med middag mens selve hovedmøtet ble avholdt fredag 1.november. Følgende temaer ble gjennomgått: Tekna 2020 Veien videre Samarbeid på tvers av avdelingene Yngres Forum Budsjettprosess og budsjett for 2014 Valg av avdelingskomite Bergen avdelingens leder, Andreas Engeberg ble gjenvalgt som medlem i avdelingskomitéen Årets avdeling Under middagen på avdelingsledermøte ble årets avdeling tildelt Bergen avdeling. Avdelingens leder, Andreas Engeberg mottok prisen av president Lise Lyngsnes Randeberg. I Hovedstyrets begrunnelse for prisen heter det blant annet: Årets avdeling 2013 har vært en av Teknas mest aktive avdelinger gjennom flere år, med et stort og bredt tilbud til medlemmene. Avdelingsstyret arbeider planmessig ut fra årlige handlingsplaner med konkrete prioriteringer. Blant annet har avdelingen brukt betydelige ressurser til tiltak for å vekke barn og unges interesse for realfag. Avdelingen har egne Facebook-sider og egen Twitter-konto med god aktivitet. Avdelingens styreleder sitter i styret for det regionale vitensenteret VilVite, og avdelingen samarbeider blant annet med Norges turlag, NITO og Norges Tekniske Vitenskapsakademi NTVA. Avdelingen har et engasjert Yngres forum, en iherdig seniorgruppe og et aktivt fagråd. Styret har god kontakt med flere lokale bedriftsgrupper og tett samarbeid med den lokale Tekna-studentgruppen, som er blant landets største. Det siste året har avdelingen blant annet gitt medlemmene tilbud om å delta på regatta og omvisning på ubåt, invitert til teater og historisk vandring, og stått bak foredragsmøter om romfart, offshorevind og geotermisk energi. Mange av arrangementene har vært fullbooket, og det har deltatt mange unge medlemmer. I sommer var avdelingen vertskap for Teknas representantskapsmøte. Delegater og gjester fikk en tur med Statsraad Lehmkuhl som gave fra avdelingen, mens byens befolkning fikk et vitenshow med Andreas Wahl på 7

8 Torgallmenningen. Oppsummert har avdelingen gjort en betydelig innsats og lykkes med å gi medlemmer og tillitsvalgte et godt tilbud, i tillegg til å synliggjøre Tekna og fremme realfagene. På denne bakgrunn er det en stor glede for Teknas hovedstyre å gi prisen Årets avdeling 2013 til Tekna Bergen avdeling." Verving av studentmedlemmer Studentkontaktene gjorde en kjempejobb med verving også i år og vervet 425 studentmedlemmer! Se egen årsrapport fra studentene i kapittel Høringer I 2013 har avdeling uttalt seg i 2 interne høringer for lovendringsforslag og utnevnelse av æresmedlemskap. 1.2 Media Saker i Media I anledning vitenshowet ble styremedlem Raymond Larsen ble intervjuet i Bergens Tidende. 8

9 I tillegg var showet både annonsert på forsiden samme dag samt lørdag : Ellers hadde studentene et innlegg i StudVest der de tok opp plassmangel for studentorganisasjonene i det nye Høgskolebygget på Kokstad Sosiale Medier Sosiale medier er stadig blitt en voksende og viktig informasjons- og kommunikasjonskanal. I 2013 fortsatte Bergen avdeling med å være synlig på både Facebook og Twitter. Melding om fremtidige arrangement blir nå videreformidlet via disse. Per hadde Bergen avdeling 176 (oppgang på 235%) følgere på Facebook og 78 (oppgang på 53%) følgere på Twitter. 1.3 Medlemsutviklingen Per 31.desember 2012 var det 4386 medlemmer i Tekna Bergen avdeling, pr var det 4662 medlemmer, en økning på 6% og 1392 studentmedlemmer. Figuren nedenfor viser medlemsutviklingen per 31.desember det aktuelle år for Bergen avdeling fra stiftelsen i år Kilder: årsrapporter fra , samt Viten Vett - Velstand. 9

10 Figur 1: Medlemsutvikling Bergen fra stiftelsen i år 1880 til 31.desember Antall studentmedlemmer er angitt fra 1995 med unntak av 1996 og 1997, som det ikke finnes tall for. 1.4 Arrangementer Handlingsplanen for 2013 har vært et godt styringsverktøy for avdelingsstyret. I 2013 arrangerte avdelingsstyret og Fagrådet ulike lokale tilbud til medlemmene og deres familie, hvorav sosiale arrangementer, faglige møter, bedriftsbesøk og egenutviklingskurs. Videre arrangerte Seniorgruppen, Yngres Forum og Studentgruppen egne arrangementer. Se vedlagte årsberetninger fra Seniorgruppen, Yngres Forum og Studentgruppen for nærmere orientering. På hjemmesiden legges det ut invitasjoner og nyheter til medlemmene i avdelingen. Invitasjoner til arrangementer og nyheter fra avdelingen blir sendt til medlemmene på e-post med link til hjemmesiden. Som det kommer fram av aktivitetslisten har det også i år vært godt oppmøte på arrangementene og venteliste på flere Aktivitetsliste Dato Arragement Antall påmeldte Faglige møter ved Fagrådet i Bergen Skredkurs - FULLT Foredragsmøte med romfartsekspert Erik Tandberg Byvandring Tekna regatta i Raunefjorden Prosjektorienteringt og omvisning på 28 byggeprosjektet Høgskolen i Bergen Omvisning på Hordalands første vindkraftverk - Midtfjellet FULLT Åpent møte om Passivhus og Omsorgsteknologi 39 10

11 Bedriftsbesøk TORO fabrikken i Indre Arna 27 Medlemskurs i regi av Tekna Vestlandet Memo kurs - få bedre hukommelse Medlemskurs - fra sceneskrekk til karisma FULLT Medlemskurs - Ledelse og gjennomføring av prosjekt - FULLT Medlemskurs - Møteledelse og styrearbeid - FULLT 37 Møte i regi av NTVA Foredrag om klimamodeller og klimaframskrivninger Kunnskapsbyen Bergen ettermiddagsseminar 26 Sosiale arrangement Bergen avdeling Vinsmakerkurs FULLT Barne og familieforestillingen Pippi Langstrømpe - FULLT Overleveringsmiddag Gratis Vitenshow på Torgallmenningen Familiedag på VilVite FULLT Juleavslutning styret, fagråd og YF 19 Yngres Forum Bergen avdeling Yngres Forum Skismørekurs FULLT Yngres Forum - Quiz på Cafè Opera Yngres Forum - Løpekurs med Ingrid Kristiansen FULLT Yngres Forum - Tur til Lyderhorn Yngres Forum - byvandring med Gunnar Staalesen - FULLT Yngres Forum Fotokurs - FULLT Yngres Forum Sushikurs Yngres Forum - Omvisning på Hansa Borg Bryggerier - FULLT Yngres Forum - Dansekurs i swing og salsa Tekurs hos Teogram - FULLT 15 Årsmøte Tekna Bergen avdeling Årsmøte m/ middag og sosial samling Tekna Bergen avdeling 59 Annet EnergiRike Student -Temamøte om idé, initiativ og innovasjon 65 Totalt 1928 Det har vært en jevn økning på arrangementene våre de siste årene. Tallene viser imidlertid en nedgang i 2013 fra 2519 deltakere i 2012, men det skyldes Tekna uken som trakk ca 200 deltakere, og Familiedagen på Vil Vite som trakk ca 500. Det skyldes også at vi har hatt flere kurs og arrangement med begrenset antall plasser. 11

12 2 Avdelingens tillitsvalgte og oppnevnte komiteer og utvalg 2.1 Avdelingens tillitsvalgte Avdelingens tillitsvalgte med funksjonstid fra årsmøtet til årsmøtet : Avdelingsstyre: Leder Nestleder Styremedlem Observatør Andreas Christian Engeberg Thomas Joseph Potter Asle Aasen Christel Krossøy Raymond Larsen Martin Madsen Pål- Albert Olsen Kristine Bø/Tarald Kleppa Øvrebø Tone Eikeland Solløs Avdelingsstyre har i 2013 avholdt 8 styremøter, 1 fellesmøter (styre, Fagråd og YF) Revisor: Desisorer: Redaktør avd. hjemmeside: Fagråd: Leder Medlem Styrets observatør DK-leder Iver Wake Johan H. Mohr Kjell Herfjord Ellen Hauge Geir Omar Berland Anne Sofie Handal Bjelland Petra Margareta Bäverbäck Petter Eltvik Erling Asbjørn Hammer Marie Bueie Holstad Arild Sellevåg Litlekalsøy Turid Helen Felli Lunde Gudmund Per Olsen Anita Topdal Thomas Joseph Potter Ellen Hauge Det er avdelingsstyret som velger Fagrådet. Leder og medlemmer oppnevnes for en periode på 2 år. Yngres Forum: Leder Styremedlemmer Bergitte Reiersen Stian Amble Charlotte Kleven Krossholm Siv F. Rørvik Marit Eggen 12

13 Jarl Underhaug (Turid Helene Felli Lunde) Yngres Forum velger seg selv. Valgkomiteen: Arild Sellevåg Litlekalsøy Marit Bakke Tone Eikeland Solløs Iver Wake Erik Valevatn Prosjektleder for samfunnsprosjekter: Newton Camp: Christel Krossøy Familiedag på VilVite: Christel Krossøy Naturfagdag på Fløyen: Christel Krossøy Viteshow på Torgalmenningen: Raymond Larsen 2.2 Sentralt tillitsvalgte og oppnevnte komiteer og utvalg Bergen avdeling har mulighet til å fremme kandidater for enkelte sentrale tillitsverv. I 2013 har vi hatt representanter i følgende sentrale tillitsverv: Hovedstyret Styremedlem Tone Eikeland Solløs Kontrollkomité Medlem Krister Nyløkken Kontrollkomité Medlem Iver Wake (Fra juni 2013) Kontrollkomiteen het tidligere Desisjonskomiteen, men skiftet navn etter R-møtet

14 3 Regnskap INNTEKTER Regnskap Budsjett 2013 Regnskap Avdelingskontingent , , ,50 Renter , , ,19 Premie for årets avdeling ,00 Samfunnsprosjekter ,00 Egenandeler arrangement ,50 Sum inntekter , , ,19 UTGIFTER Lokale aktiviteter , , ,01 Yngres Forum og Studentarbeid , , ,50 Studentarbeid , ,91 Rekruttering til Teknafag , , ,65 Faglig aktiviteter , , ,20 Organisasjonsutvikling 3 241, , ,00 Aktiviteter ifm R-Møte , ,00 Juleavslutning ,00 Sum handlingsprogram , , ,27 Administrasjon/kontor , , ,33 Husleie , , ,00 Driftskostnader , , ,79 Investeringer nytt kontor , Gebyrer 1 035, , ,50 Sum driftsutgifter , , ,62 Utgifter totalt , , ,89 Inntekter totalt , , ,19 Resultat 1 864, ,16 14

15 Bankbeholdning , , , , , Økonomisk utvikling periode Figur: Økonomisk utvikling i Bergen avdeling siden 1998 til

16 4 Årsberetninger for Yngres Forum, Seniorgruppen og Studentene 4.1 Årsberetning for Yngres Forum (YF) 2013 Status per I 2013 arrangerte Tekna Yngres Forum i Bergen 10 arrangementer, 4 i første halvår og 6 i andre halvår. I januar inviterte vi med Tekna-medlemmer på skismørekurs, dette var et populært arrangement. Videre har flere spreke arrangementer, som løpekurs med Ingrid Kristiansen og en flott tur til Lyderhorn, stått på programmet. Høsten bød på smaksopplevelser, vi lærte å lage sushi og testet gode drikker på bryggeri og tesmaking. I tillegg har vi arrangert quiz, byvandring med Bergensforfatteren Gunnar Staalesen, fotokurs og dansekurs. De fleste arrangementene som ble arrangert i 2013 har vært fullbooket. 2 representanter fra YF-styret har deltatt på landssamling i Oslo for erfaringsutveksling med de andre YF-gruppene i landet. Styret i Yngres Forum har i inneværende periode bestått av: Leder Bergitte Reiersen Styremedlemmer Stian Amble Jarl Underhaug Siv F. Rørvik Charlotte K. Krossholm Marit Eggen (Turid Helen F. Lunde) Møter Styret har i 2013 avholdt 4 møter, hvor kurs og aktiviteter i regi av YF har blitt planlagt. Møtene har vært avholdt på kafeer i Bergen. Utover møtene avtales og planlegges virksomheten til YF via e-post eller "minimøter" i forbindelse med andre arrangementer i Tekna-regi. Arrangementer Dato Arrangement Påmeldte deltakere Skismørekurs Quiz på Cafè Opera Løpekurs med Ingrid Kristiansen Tur til Lyderhorn 6 +deltakere fra YF-styret Byvandring med Gunnar Staalesen Fotokurs Sushikurs Omvisning på Hansa Borg Bryggerier Dansekurs i swing og salsa Tekurs hos Teogram 15 Bergen, 6. januar 2013 For Yngres Forum, Bergen avdeling Bergitte Reiersen 16

17 4.2 Årsrapport for Seniorgruppen 2013 Møter: Det er holdt 36 møter i perioden med en gjennomsnittlig deltagelse på ca. 11 medlemmer pr. møte. Gruppen hadde 16 aktive medlemmer ved slutten av perioden. Møteleder: Odd Monstad Møterom: TEKNAs konferanserom Ekskursjoner: 22/1 Besøk hos Bertel O. Steen Teknikk i Damsgårdsveien 139 Dagens dikt: Det er vanlig å åpne møtene med et dikt eller et visdomsord, fritt valgt og opplest av medlemmer som vil dele dette med andre. Diskusjonstema: Et medlem holder et forberedt innlegg om et selvvalgt eller foreslått tema som utgangspunkt for diskusjon og videre samtale. Av tema som er tatt opp i perioden skal nevnes: Eksport av vannkraftbasert energi og bruk av natur-gass i Norge Minifakta om Norge utgitt av Utenriksdep. var emne for 10 møter Kropp og sjel, liv og helse i middelalderen. Bryggen muséums skrifter Graphene, ny betegnelse i nanoteknologi Boring av firkantete hull Operasjon av prostata med robot-assistert kirurgi Norske styrker fra Bergen til Voss 9. April 1940 DragonBox Algebra 12+. Et læringsverktøy tilpasset bruk i skolen Gjennomføring av byggeprosjekt. Skanskas ombygging av Florida Hvordan man blir honorær generalkonsul og hva vervet innebærer Kaffens historie Persontransport i Bergen ved hundreårsskifte 1899/1900 Hva er riktig temperatur på kaffe Presten Dahl i Eivindvik som skapte ånd av striler Forskningsdagene i kunnskapsbyen Bergen Vendemadrassen, the gentle way of turning patients Valg mellom nynorsk og bokmål i norske skoler og institusjoner Matomsetning i Norge. Norges Colonialgrossisters Forbund 100 år Nobelprisvinnere i kjemi: M. Kaplus, M. Levitt og A. Warshel Kjemisk reaksjonsdynamikk og fotosyntese Studier ved University of Wisconsin og reise i U.S.A. YME-feltet i Nordsjøen, en teknisk/økonomisk katastrofe Den Danske Mercurius en avis fra 1666 skrevet på rim E = mc2, et resultat av Albert Einsteins spesielle relativitetsteori Yrkeserfaring som sakkyndig i tvistesaker og voldgiftssaker Sukker. Historie, forekomster og fremstilling JI/- Bergen, 10. Jan

18 4.3 Årsrapport fra Studentkontaktgruppen 2013 Navn på gruppen: Tekna student Bergen 1: Om gruppen SK-gruppen 2013 Gruppen består av: Tarald Kleppa Øvrebø Leder Marius Isager Nestleder Kjersti Helland kontaktperson YF Eric Ordaz leder for medlemsgruppe Amalie Berntzen SU Martin Tran Kristine Bø Solveig Sundsdal Trine Lise Isager Ole Christian Sollie Josef Flatlandsmo Tor Aksel Lystad Lars Korbøl Nordtveit Margrethe Sæterdal Bøyum Standansvarlig Rebecca Wangen Veronika Husa Jon Petter Furnèe Edward Yang Liv-Åse Hesvik (ny 2013) Signe Haukelidsæter (ny 2013) Ana Vines (ny 2013) Stian L. Fjermestad (ny 2013) Susanne Oldereide (ny 2013) Benjamin Stabell (ny 2013) Per er vi 23 SK`er i Bergen. Kjersti Helland er på utveksling vår-semesteret. Vi har i løpet av 2013 vervet 425 nye medlemmer. Møter: SK-gruppen har hatt møter en gang i måneden. Her har kurs og aktiviteter i regi SKgruppen blitt planlagt. Amalie Berntzen har deltatt på møtene i SU. Stands: Vi prøver å holde stands annen hver uke på både UiB og HiB. 18

19 2: Om årets arbeid og aktivitet i og i regi av gruppen Vår: Pre-master event HiB Aksjekurs Båtførerkurs Ost & Vin Vinsmakerkurs Kræsjkurs (Fysikk & matte) Fifaturnering Høst: Husfest med linjeforeninger Aksjekurs på HiB Sushi og Vin Boligkjøperkurs Toppkaraktersystemet HiB Dag 3: Noen utvalgte aktiviteter (artikler, høringer, arrangementer, suksesser) Fifaturnering: Tekna inviterte til en real fifaturnering som ble en stor suksess. Mange oppmøtte og fornøyde Tekna-medlemmer. Aksjekurs: Ble en suksess både på våren og til høsten. John Petter Tollefsen fra AksjeNorge holder utrolig interessante foredrag. Han tar ikke betaling for foredragene, kun for transport. Anbefales til andre læresteder! I samarbeid med fakultetet bidro Tekna til at Husfesten ved UiB ble nok et vellykket arrangement for 300 studenter ved Mat-nat. 4: Gruppens egen vurdering av den faglige aktiviteten i 2013 Totalt sett føler vi aktiviteten i 2013 har vært meget bra. Det har blitt litt endringer fra det vi hadde planlagt, noe gikk ut og noe nytt kom inn. Alt i alt har vi hatt et aktivt år med faglige arrangementer av høy kvalitet. Gode foredragsholdere og kurs. Studentene virker fornøyde noe som også har resultert i en bra økning i medlemstallene. Vi har fått til noen gode samarbeidsarrangement med bl.a. IUG, YF og Energiriket. Vi tar med oss de gode og de dårlige erfaringene videre og skal gjøre det enda bedre i

20 Møter og arrangementer (her rapporteres sosiale og faglige arrangementer, med dato, arrangementstittel, deltakere på en linje) Dato: Arrangement: Antall: Pre-master HiB ca Ost og vin ca Foredrag med energiriket ca Tekna BioTek foredrag ca Vinsmakerkurs Memokurs ca Akjsekurs Vinsmakerkurs Husfest m/ linjeforeninger Aksjekurs HiB Tekna`s sushi, Vin og Quiz Klatrekurs med Tekna Jobbsøkerkurs Kræsjkurs Mat111/101 ca Kræsjkurs Fysikk (101/111) ca.150 Antall arrangement: Antall deltakere: Utfordringer og prioriteringer i 2014 Gruppens utfordringer og/eller prioriterte oppgaver for 2012: For 2014 skal vi bli enda flinkere til å profilere arrangementene våre i god tid. Samt fortsette trykket mot økt medlemsmasse ved HiB. 20

ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2011. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2011. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2011 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: Styrets forslag til årsberetning 2011-2012... 3 Styre og tillitsvalgte 2011-2012:... 3 Aktiviteter:...

Detaljer

Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2010. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2010. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2010 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2010...1 Avdelingslederen har ordet: 2010 et travelt år i tekna gjøvik...3 Styrets

Detaljer

Årsberetning og regnskap for. Tekna Bergen avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsberetning og regnskap for. Tekna Bergen avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2010 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Avdelingslederen har ordet 3 1 Styrets beretning 4 1.1 Viktige begivenheter i året som gikk 4 1.1.1 Ridder

Detaljer

Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2011. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2011. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2011 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2011... 1 Avdelingslederen har ordet:... 3 Styrets beretning... 4 Viktige begivenheter

Detaljer

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling 2012 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Innholdsfortegnelse Avdelingslederen har ordet...3 Styrets beretning...4 Handlingsplan, oppfølging... 4 Kategori 1

Detaljer

INNKALLING ordinær generalforsamling:

INNKALLING ordinær generalforsamling: INNKALLING ordinær generalforsamling: Sted: Park Hotell, Sandefjord Onsdag 07.03. 2012 kl. 18.00 1 Tekna Vestfold avdeling I henhold til foreningens lover innkalles alle medlemmer til ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Detaljer

Tekna - Bergen avdeling Handlingsplan 2004 side 1 HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT 2004

Tekna - Bergen avdeling Handlingsplan 2004 side 1 HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT 2004 Tekna - Bergen avdeling Handlingsplan 2004 side 1 HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT 2004 Tekna - Bergen avdeling Handlingsplan 2004 side 2 STYRETS FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN 2004 Innledning Handlingsplanen er et

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2014 Innhold Styrets årsberetning for 2014... 3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 4 Aktiviteter i 2014... 5 Partner

Detaljer

Årsberetning for Tekna Lillehammer avdeling

Årsberetning for Tekna Lillehammer avdeling Årsberetning for Tekna Lillehammer avdeling 2008 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Innholdsfortegnelse Årsberetning for...1 Tekna Lillehammer avdeling...1 2008...1 Avdelingslederen har ordet:...3

Detaljer

Årsberetning for Tekna Tromsø avdeling

Årsberetning for Tekna Tromsø avdeling Årsberetning for Tekna Tromsø avdeling 2011 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning for Tekna Tromsø avdeling 2011... Avdelingslederen har ordet: 2011 Et år med høyt aktivitetsnivå...3 Styrets

Detaljer

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling 2014 Innhold Styrets årsberetning for 2014... 3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 6 Aktiviteter i 2014... 6 Partner for

Detaljer

Årsberetning og regnskap for. Tekna Bergen avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsberetning og regnskap for. Tekna Bergen avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2009 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Avdelingslederen har ordet 3 1 Styrets beretning 4 1.1 Viktige begivenheter i året som gikk 4 1.1.1 Æresmedlem

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling

Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling Onsdag 6. mars 2013 kl. 1800 Rica Park Hotel, Sandefjord Til alle medlemmer i Tekna Vestfold avdeling Tønsberg 20. februar 2013 I henhold

Detaljer

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling 2013 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Innholdsfortegnelse Avdelingslederen har ordet... 3 Styrets beretning... 4 Handlingsplan, oppfølging... 4 Faglige,

Detaljer

Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling

Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2008 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Avdelingslederen har ordet: 2008 Et år med lek og alvor... 3 Styrets beretning... 4 Viktige begivenheter i året som

Detaljer

Tekna - Bergen avdeling Handlingsplan 2005 1 av 6 HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT 2005

Tekna - Bergen avdeling Handlingsplan 2005 1 av 6 HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT 2005 Tekna - Bergen avdeling Handlingsplan 2005 1 av 6 HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT 2005 Tekna - Bergen avdeling Handlingsplan 2005 2 av 6 STYRETS FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN 2005 I inneværende år er Tekna Bergen

Detaljer

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling 2008 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Avdelingslederen har ordet: 2005...3 Styrets beretning...4 Viktige begivenheter i året som gikk... 4 Saker i media...

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2008 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling INVITASJON TIL ÅRSMØTE Styret inviterer til årsmøte i Tekna

Detaljer

ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2010. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2010. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2010 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening 1 Innholdsfortegnelse Styre og tillitsvalgte 2010-2011:... 3 Aktiviteter:... 4 First Lego League (FLL):... 4 Medlemsmøter:...

Detaljer

Årsmelding 2014 Tekna Lillehammer avdeling

Årsmelding 2014 Tekna Lillehammer avdeling Årsmelding 2014 Tekna Lillehammer avdeling 1 AVDELINGSLEDEREN HAR ORDET: TEKNA LILLEHAMMER 2014 Som 2013 så har 2014 vært et jevnt år, med mer eller mindre med det samme opplegg. Allikevel er det noen

Detaljer

Årsberetning for Tekna Lillehammer avdeling

Årsberetning for Tekna Lillehammer avdeling Årsberetning for Tekna Lillehammer avdeling 2007 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Avdelingslederen har ordet: TEKNA Lillehammer 2007...3 Styrets beretning...4 Styrets beretning...4 Viktige begivenheter

Detaljer

Årsberetning 2008. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsberetning 2008. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning 2008 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Innhold 1. Styrets beretning...3 2. Avdelingens ledelse...5 3. Regnskap...6 Side 2 av 7 1. STYRETS BERETNING Årsmøtet til Tekna Kristiansund

Detaljer

Årsberetning for Tekna Vest-Agder avdeling 2008

Årsberetning for Tekna Vest-Agder avdeling 2008 Årsberetning for Tekna Vest-Agder avdeling 2008 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Styrets beretning... 3 Medlemsutviklingen... 3 Yngres Forum... 4 Sosiale arrangementer... 4 Samfunnsrettet... 5

Detaljer

Årsberetning for. Tekna Molde avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsberetning for. Tekna Molde avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning for Tekna Molde avdeling 2012 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Styrets beretning... 3 Medlemsutviklingen... 4 Arrangementer... 4 Avlyste arrangement... 12 Avdelingens ledelse... 13

Detaljer

Prioriterte oppgaver for Tekna Stavanger avdeling

Prioriterte oppgaver for Tekna Stavanger avdeling Prioriterte oppgaver for Tekna Stavanger avdeling 2015 Prioriterte oppgaver for 2015 Tekna Stavanger avdeling har et ansvar for at foreningens aktiviteter opprettholdes og utvikles i Sør-Rogaland. Avdelingens

Detaljer

Sakspapirer til årsmøtet. 24. januar 2013. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Sakspapirer til årsmøtet. 24. januar 2013. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Sakspapirer til årsmøtet 24. januar 2013 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Innhold 1. Styrets forslag til dagsorden... 3 2. Forretningsorden... 4 3. Styrets forslag til handlingsplan for 2012...

Detaljer

Årsmøtereferat 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsmøtereferat 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsmøtereferat 2009 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Møtereferat Emne Side 2 av 6 Møtenr. Årsmøtereferat Tekna Kristiansund avdeling Dato Kl. Sted 29.01.2009 19.00 Dødeladen Café & Kultursted

Detaljer

Årsberetning for Tekna Tromsø avdeling

Årsberetning for Tekna Tromsø avdeling Årsberetning for Tekna Tromsø avdeling 2013 Innhold Styrets årsberetning for 2013... 3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 4 Deltakelse/representasjon... 4 Aktiviteter

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2007 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Invitasjon til Årsmøte. 3 Styrets beretning 2007...4 Avdelingens ledelse...5 Styret...5 Regnskap 2007..6 Kommentarer

Detaljer

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling 2015 Innhold Styrets årsberetning for 2015... 3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 5 Aktiviteter i 2015... 6 Partner for

Detaljer

Innkalling til ordinært årsmøte i Tekna Telemark avdeling

Innkalling til ordinært årsmøte i Tekna Telemark avdeling Innkalling til ordinært årsmøte i Tekna Telemark avdeling Mandag 11. februar 2013 kl. 1800 Skagerak Energi, Porsgrunn 1 Til alle medlemmer i Tekna Telemark avdeling Porsgrunn, 28. januar 2013 I henhold

Detaljer

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling 2010 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Innholdsfortegnelse Avdelingslederen har ordet... 3 Styrets beretning... 4 Handlingsplan, oppfølging... 4 1 Faglige,

Detaljer

Innkalling til ÅRSMØTE Tekna Kongsberg avdeling

Innkalling til ÅRSMØTE Tekna Kongsberg avdeling Innkalling til ÅRSMØTE Tekna Kongsberg avdeling Sted: Det Lille Extra, Hyttegata 14 Tid: Torsdag 19. februar 2009 Program Kl 1700 Kl 1900 Årsmøte Middag Agenda 1. Åpning Valg av ordstyrer og godkjenning

Detaljer

Årsrapport og regnskap for. Tekna Bergen avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsrapport og regnskap for. Tekna Bergen avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2007 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Avdelingslederen har ordet: 2007 - fortsatt medlemsvekst 3 1 Styrets beretning 4 1.1 Viktige begivenheter

Detaljer

Årsberetning for Tekna Aust-Agder Agder avdeling. Mars 2006-mars 2007. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsberetning for Tekna Aust-Agder Agder avdeling. Mars 2006-mars 2007. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning for Tekna Aust-Agder Agder avdeling Mars 2006-mars 2007 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Avdelingslederen har ordet: 2006 Et år med høy aktivitet...3 Styrets beretning...3 Medlemsutviklingen...3

Detaljer

Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2009 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2009...1 Avdelingslederen har ordet: 2009 et travelt år i tekna gjøvik...3 Styrets

Detaljer

INNKALLING til ordinær Generalforsamling:

INNKALLING til ordinær Generalforsamling: INNKALLING til ordinær Generalforsamling: Sted: Park Hotell, Sandefjord Onsdag 12.03.2014 kl. 18.00 Tekna Vestfold avdeling I henhold til foreningens lover innkalles alle medlemmer til ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Detaljer

Årsberetning for Tekna Haugaland avdeling

Årsberetning for Tekna Haugaland avdeling Årsberetning for Tekna Haugaland avdeling 2016 Innhold Styrets årsberetning for 2016... 3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 4 Aktiviteter i 2016... 4 Partner for

Detaljer

Årsmelding 2013 Tekna Lillehammer avdeling

Årsmelding 2013 Tekna Lillehammer avdeling Årsmelding 2013 Tekna Lillehammer avdeling AVDELINGSLEDEREN HAR ORDET: TEKNA LILLEHAMMER 2013 For Tekna Lillehammer avdeling har 2013 i store trekk vært et år på det jevne, med aktiviteter og deltagelse

Detaljer

Styret inviterer til årsmøte i Tekna Nord-Trøndelag avdeling.

Styret inviterer til årsmøte i Tekna Nord-Trøndelag avdeling. 1 Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling INVITASJON TIL ÅRSMØTE Styret inviterer til årsmøte i Tekna Nord-Trøndelag avdeling. Sted: Fylkets hus, Steinkjer. Tid: Onsdag 24. mars 2004 kl. 17. 1 Omvisning/orientering

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2006 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Invitasjon til Årsmøte. 3 Styrets beretning 2006...4 Avdelingens ledelse...5 Styret...5 Regnskap 2006..6 Kommentarer

Detaljer

Årsrapport 2009 NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE. Styrets sammensetning for 2009:

Årsrapport 2009 NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE. Styrets sammensetning for 2009: NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE Årsrapport 2009 Styrets sammensetning for 2009: Leder: Stian Svelle UiO Oslo Nestleder: Thomas Sperle StatoilHydro Trondheim Sekretær: Knut Thorshaug SINTEF

Detaljer

Fag styrker Tekna. Faglig Årsmøte 2010, 19-20.februar Visepresident Mads Nygård

Fag styrker Tekna. Faglig Årsmøte 2010, 19-20.februar Visepresident Mads Nygård Fag styrker Tekna Faglig Årsmøte 2010, 19-20.februar Visepresident Mads Nygård Fag er viktig del av Tekna Var grunnlaget for foreningen fra opprettelsen Er i dag en hovedpilar sammen med lønnssiden Har

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B Tirsdag. 1.desember 2014 DAGSORDEN Åpning, velkommen 1. Konstituering. Herunder godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling 2009 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Innholdsfortegnelse Avdelingslederen har ordet... 3 Styrets beretning... 4 Handlingsplan, oppfølging... 4 1 Faglige,

Detaljer

Innkalling til ÅRSMØTE Tekna Kongsberg avdeling "Quality Grand Hotell Kongsberg Torsdag 28. februar 2013

Innkalling til ÅRSMØTE Tekna Kongsberg avdeling Quality Grand Hotell Kongsberg Torsdag 28. februar 2013 Innkalling til ÅRSMØTE Tekna Kongsberg avdeling "Quality Grand Hotell Kongsberg Torsdag 28. februar 2013 Program Kl 17.00-18.00 Kl 18.00-19.00 Kl 19.00-20.00 Middag Foredrag om SubseaValley, Møteplassen

Detaljer

Årsrapport og regnskap for. Tekna Bergen avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsrapport og regnskap for. Tekna Bergen avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2006 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Avdelingslederen har ordet: 2006 Flink Avdeling og medlemsvekst 3 1 Styrets beretning 4 1.1 Viktige begivenheter

Detaljer

ÅRSMELDING 2007. Avdelinga sitt 89. år

ÅRSMELDING 2007. Avdelinga sitt 89. år ÅRSMELDING 2007 Avdelinga sitt 89. år TILLITSVALGTE FOR 2007 Foreninga har hatt følgande tillitsvalgte for 2007: Styret: ledar Claus Ivar Vatnehol nestledar/sekretær Øystein Longva kasserar Jarle Strand

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR TEKNA GJØVIK AVDELING. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

ÅRSBERETNING FOR TEKNA GJØVIK AVDELING. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening ÅRSBERETNING FOR TEKNA GJØVIK AVDELING 2007 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Avdelingslederen har ordet: 2007 Et år med jevn aktivitet....3 Styrets beretning...4 Viktige begivenheter i året som

Detaljer

Årsberetning for Tekna Vest-Agder avdeling

Årsberetning for Tekna Vest-Agder avdeling Årsberetning for Tekna Vest-Agder avdeling 2006 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening 2006 Et nytt år...3 Styrets beretning...4 Avdelingens ledelse...5 Styret...5 Valgkomite...6 Fagrådet i Agder...6

Detaljer

Årsberetning for Tekna Ålesund avdeling. Avdelingens 98. år

Årsberetning for Tekna Ålesund avdeling. Avdelingens 98. år Årsberetning for Tekna Ålesund avdeling 2016 Avdelingens 98. år Innhold Styrets årsberetning for 2016... 3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 4 Aktiviteter i 2016...

Detaljer

Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2004 side 1 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2004

Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2004 side 1 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2004 Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2004 side 1 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2004 Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2004 side 2 1.STYRETS ÅRSBERETNING Innledning Året 2004 har vært

Detaljer

Årsmelding 2010 Tekna Lillehammer avdeling

Årsmelding 2010 Tekna Lillehammer avdeling Årsmelding 2010 Tekna Lillehammer avdeling AVDELINGSLEDEREN HAR ORDET: TEKNA LILLEHAMMER 2010 Tekna Lillehammer avdeling har hatt et år med aktivitet som i tidligere år. Styret har fortsatt arbeidet med

Detaljer

ÅRSBERETNING FLUEGRUPPA INVICTA

ÅRSBERETNING FLUEGRUPPA INVICTA ÅRSBERETNING FLUEGRUPPA INVICTA 1 S ide 2014 1. Styrets sammensetning Leder: Glenn Morthen Lund Johansen Nestleder: Kristoffer Jakobsen Kasserer: Mathias Gjerstad Sekretær: Erik Torp Styremedl kurs/oppl:

Detaljer

Årsrapport og regnskap for. Tekna Bergen avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsrapport og regnskap for. Tekna Bergen avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2008 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Avdelingslederen har ordet vi skaper fremtiden... 3 1 Styrets beretning... 4 1.1 Viktige begivenheter i året

Detaljer

Årsmelding 2012 Tekna Lillehammer avdeling

Årsmelding 2012 Tekna Lillehammer avdeling Årsmelding 2012 Tekna Lillehammer avdeling AVDELINGSLEDEREN HAR ORDET: TEKNA LILLEHAMMER 2012 Tekna Lillehammer avdeling hadde i 2012 omtrent samme aktivitet som forrige år. Styret har fortsatt arbeidet

Detaljer

Årsberetning for Tekna Aust-Agder avdeling

Årsberetning for Tekna Aust-Agder avdeling Årsberetning for Tekna Aust-Agder avdeling Mars 2009 til mars 2010 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Styrets beretning... 3 Medlemsutviklingen... 3 Tekna Aust-Agder avdeling har hatt et begivenhetsrikt

Detaljer

Årsberetning for Tekna Tromsø avdeling

Årsberetning for Tekna Tromsø avdeling Årsberetning for Tekna Tromsø avdeling 2014 Innhold Styrets årsberetning for 2014... 3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 4 Deltakelse/representasjon... 4 Aktiviteter

Detaljer

Årsberetning for Tekna Ålesund avdeling Avdelingens 96. år

Årsberetning for Tekna Ålesund avdeling Avdelingens 96. år Årsberetning for Tekna Ålesund avdeling Avdelingens 96. år 2014 AVDELINGSLEDEREN HAR ORDET: 2014 SAMARBEID OG ORGANISASJONSUTVIKLING I fjor var jeg innom uttrykket Tekna 2020 i årsberetningen. Som et ledd

Detaljer

Innkalling til ÅRSMØTE Tekna Haugaland avdeling. HMV Fritidssenter Torsdag 17. januar 2013

Innkalling til ÅRSMØTE Tekna Haugaland avdeling. HMV Fritidssenter Torsdag 17. januar 2013 Innkalling til ÅRSMØTE Tekna Haugaland avdeling HMV Fritidssenter Torsdag 17. januar 2013 Program: Kl. 18.30 Årsmøte Kl. 19.30 Champagnekurs med enkel servering. Saksliste for Årsmøtet: 1. Godkjenning

Detaljer

HEDMARK ÅRSMØTE NORSK FOSTERHJEMSFORENING HEDMARK. 3.februar 2013 kl.11.00. Trysil Hotel

HEDMARK ÅRSMØTE NORSK FOSTERHJEMSFORENING HEDMARK. 3.februar 2013 kl.11.00. Trysil Hotel HEDMARK ÅRSMØTE NORSK FOSTERHJEMSFORENING HEDMARK 3.februar 2013 kl.11.00 Trysil Hotel SAKSLISTE: Sak 1: Konstituering Sak 2: Årsberetning 2012 Sak 3: Regnskap 2012 og revisjonsberetning Sak 4: Budsjett

Detaljer

Styrets forslag til årsberetning 2010-2011

Styrets forslag til årsberetning 2010-2011 Styrets forslag til årsberetning 2010-2011 Styre og tillitsvalgte Leder: Camilla Bjørn Troms fylkeskommune Nestleder: Rune Storvold Norut Kasserer: Berit Jegervatn Asplan Viak AS Styremedlemmer: Dag-Eirik

Detaljer

Innkalling til ÅRSMØTE Tekna Kongsberg avdeling "Bergseminaret Tirsdag 14. februar 2012

Innkalling til ÅRSMØTE Tekna Kongsberg avdeling Bergseminaret Tirsdag 14. februar 2012 Innkalling til ÅRSMØTE Tekna Kongsberg avdeling "Bergseminaret Tirsdag 14. februar 2012 Program Kl 17.00 Kl 18.00 Kl 19.00 Kl 20.00 Middag Foredag om Bergseminarets historie Årsmøtet Faggruppediskusjon

Detaljer

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014 Tid: Sted: Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Saksliste: 1. Møtet settes 2. Godkjenning av innkalling og

Detaljer

Protokoll Tekna Oslo avdelings Generalforsamling 2006 Ingeniørenes Hus, 29. mars kl 1800

Protokoll Tekna Oslo avdelings Generalforsamling 2006 Ingeniørenes Hus, 29. mars kl 1800 Protokoll Tekna Oslo avdelings Generalforsamling 2006 Ingeniørenes Hus, 29. mars kl 1800 1. Åpning av møtet Oslo avdelings leder, Trond Haider, ønsket velkommen. Møtet var innen gjeldende frister annonsert

Detaljer

Norsk Eltavleforening - Årsberetning 2006 2007

Norsk Eltavleforening - Årsberetning 2006 2007 1 MEDLEMMER... 2 2 STYRET... 2 3 STYRETS VIRKSOMHET... 2 4 INFORMASJON... 3 5 ADMINISTRASJON... 4 6 PROSJEKTER/PROSJEKTGRUPPER... 4 7 KURS... 4 8 TAVLESKOLEN... 4 9 ELIADEN... 5 10 ØKONOMI... 5 11 FREMTIDEN...5

Detaljer

Årsberetning 2015. for Tekna Harstad avdeling

Årsberetning 2015. for Tekna Harstad avdeling Årsberetning 2015 for Tekna Harstad avdeling ~ 2 ~ Innhold 1 Innledning 3 2 Tillitsvalgte valgt på årsmøtet 24.mars 2015 4 3 Medlems -og kontigentutvikling 5 4 Avdelingens aktivitet 6 Mattesekk Samfunnsmiddel-prosjekt

Detaljer

ÅRSMØTE OG FAGKVELD I TYR AKERSHUS

ÅRSMØTE OG FAGKVELD I TYR AKERSHUS ÅRSMØTE OG FAGKVELD I TYR AKERSHUS Fredag 2.mars kl 19.00 Sted: Bjørkesalen Sørum Program: - Årsmøte - Middag m/dessert Fagprogram: - Kalv og kalving hvordan forebygge tap v/ veterinær Jorid Lybekk Middagen

Detaljer

Årsmøte. Hermed innkalles til ordinært årsmøte i Seniorsaken Asker på Venskaben 9. mars kl. 14. Program

Årsmøte. Hermed innkalles til ordinært årsmøte i Seniorsaken Asker på Venskaben 9. mars kl. 14. Program 1 Dato: 17. februar 2016 Årsmøte Hermed innkalles til ordinært årsmøte i Seniorsaken Asker på Venskaben 9. mars kl. 14. Program Foredrag ved tidligere utenriksminister Thorvald Stoltenberg. Før årsmøtet

Detaljer

Årsmelding 2015 Tekna Lillehammer avdeling

Årsmelding 2015 Tekna Lillehammer avdeling Årsmelding 2015 Tekna Lillehammer avdeling 1 Årsmøte Tekna Lillehammer avdeling, 24. februar 2016 1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden. DAGSORDEN 2. Valg av ordstyrer, protokollfører og to protokollunderskrivere

Detaljer

Samfunnsviterne Trøndelag fylkesavdeling. Årsmøte 2013. Årsmøtedokumenter

Samfunnsviterne Trøndelag fylkesavdeling. Årsmøte 2013. Årsmøtedokumenter Trøndelag fylkesavdeling Årsmøte 2013 Årsmøtedokumenter Medlemstallet i Trøndelag har fra januar 2005 til april 2013 økt fra 348 til 759. Dette er en økning på 411 medlemmer Årsmøte Trøndelag fylkesavdeling

Detaljer

Årsmelding 2013 for PROFO Vestfold.

Årsmelding 2013 for PROFO Vestfold. Årsmelding 2013 for PROFO Vestfold. Styret og andre tillitsvalgte Styret i PROFO Vestfold har i 2013 hatt følgende sammensetning: Leder: Yngve Hansen. Nestleder: Gunnar Steen. Kasserer Gunnar Førde. Sekretær:

Detaljer

Årsmøte Skedsmo Western Club. Strømmen 25. mars 2014

Årsmøte Skedsmo Western Club. Strømmen 25. mars 2014 Årsmøte Skedsmo Western Club Strømmen 25. mars 2014 Dagsorden 1 Åpning av årsmøte 2 Valg av dirigent 3 Valg av tellekorps 4 Valg av 1 referent og 2 til å signere referatet 5 Styrets årsberetning 6 Beretning

Detaljer

HAMAR IDRETTSLAG HOVEDLAG. Årsberetning 2015

HAMAR IDRETTSLAG HOVEDLAG. Årsberetning 2015 HAMAR IDRETTSLAG HOVEDLAG Årsberetning 2015 1 HAMAR IDRETTSLAG ÅRSBERETNING FOR 2015 Administrasjons-utvalgets (AU) og hovedstyrets (HS) sammensetning: AU har i perioden bestått av: Truls Norderhaug (leder)

Detaljer

ÅRSMELDING FOR 2014 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO)

ÅRSMELDING FOR 2014 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO) ÅRSMELDING FOR 2014 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO) Årsmøter Årsmøte for 2014 ble avholdt 28. april i Veidekke sine lokaler på Skøyen, Oslo hvor styrets sammensetning, budsjett og virksomhetsplan ble

Detaljer

Econa Bergen. Årsmøte for 2014 TORSDAG 5. MARS KL 18.00 GRAND SELSKAPSLOKALER, BERGEN

Econa Bergen. Årsmøte for 2014 TORSDAG 5. MARS KL 18.00 GRAND SELSKAPSLOKALER, BERGEN Econa Bergen Årsmøte for 2014 TORSDAG 5. MARS KL 18.00 GRAND SELSKAPSLOKALER, BERGEN Årsmøte for 2014 Agenda: 1. Valg av ordstyrer 2. Godkjenning av dagsorden 3. Godkjenning av referent og to til å signere

Detaljer

Denne beretningen tar for seg perioden fra årsmøte i Alta 12-13/februar 2011 til årsmøte som avholdes på Skaidi 11-12/februar 2012.

Denne beretningen tar for seg perioden fra årsmøte i Alta 12-13/februar 2011 til årsmøte som avholdes på Skaidi 11-12/februar 2012. Årsberetning 2011 Tekna Finnmark avdeling Denne beretningen tar for seg perioden fra årsmøte i Alta 12-13/februar 2011 til årsmøte som avholdes på Skaidi 11-12/februar 2012. Årsmøte blir lagt opp med tanke

Detaljer

Norsk Kjemisk Selskap Bergen Avdeling

Norsk Kjemisk Selskap Bergen Avdeling Norsk Kjemisk Selskap Bergen Avdeling Norsk Kjemisk Selskap Bergen Avdeling c/o Kjemisk Institutt, UiB Allégt. 41 5007 BERGEN Tlf: Faks: Internett: E-post: 55 58 34 87 55 58 94 90 www.nks.uib.no nksbergen@nks.uib.no

Detaljer

1. Medlemmer Budsjett 2006 210 000 kr

1. Medlemmer Budsjett 2006 210 000 kr 1. Medlemmer Budsjett 2006 210 000 kr 1.1. Ytelser til medlemmer 1.1.1. Lønns- og interessearbeid Tiltak for utvidet samarbeid mellom avdelingen og Tekna P/K/S-gruppene -Bedre samarbeide mellom avdelingen

Detaljer

Mønstervedtekter for Teknas lokalavdelinger Vedtatt av Teknas hovedstyre 8.11.2012, etter anbefaling av avdelingsledermøtet 2012

Mønstervedtekter for Teknas lokalavdelinger Vedtatt av Teknas hovedstyre 8.11.2012, etter anbefaling av avdelingsledermøtet 2012 Mønstervedtekter for Teknas lokalavdelinger Vedtatt av Teknas hovedstyre 8.11.2012, etter anbefaling av avdelingsledermøtet 2012 V e d t e k t e r f o r Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening,... avdeling

Detaljer

Sakspapirer til årsmøtet. 11. mars 2015. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Sakspapirer til årsmøtet. 11. mars 2015. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Sakspapirer til årsmøtet 11. mars 2015 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Innhold 1. Styrets forslag til dagsorden... 3 2. Forretningsorden... 4 3. Styrets beretning... 5 4. Avdelingens ledelse...

Detaljer

Innkalling til ÅRSMØTE Tekna Kongsberg avdeling

Innkalling til ÅRSMØTE Tekna Kongsberg avdeling Innkalling til ÅRSMØTE Tekna Kongsberg avdeling Sted: Det Lille Extra, Hyttegata 14 Tid: Torsdag 28. februar 2008 Program Kl 1700 Kl 1900 Kl 1930 Årsmøte Middag Foredrag Newton-rom på Kongsberg ved Einar

Detaljer

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett.

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 7. MARS 2013 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 14 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

Årsberetning for Tekna Bergen avdeling

Årsberetning for Tekna Bergen avdeling Årsberetning for Tekna Bergen avdeling 2017 Innhold Avdelingslederen har ordet... 3 1 Avdelingen... 4 1.1 Styret og tillitsvalgte... 5 1.2 Sentrale tillitsvalgte og oppnevnte komiteer og utvalg... 7 2

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2013

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2013 HEDMARK ÅRSMØTEPROTOKOLL 2013 Årsmøte ble avholdt 03.02.2013 Trysil Hotell Norlandia Møtet ble satt kl. 10.40 og hevet kl.11.50 SAK 1 / 13 KONSTITUERING AV MØTET Leder Anne Birgitte Løvlien åpnet møtet

Detaljer

2012 Årsberetning 2012

2012  Årsberetning 2012 2012 + Årsberetning 2012 Medlemmer Lokallagene hver for seg har følgende antall medlemmer: Salten Døveforening Helgeland Døveforening Narvik og omegn Døveforening 28 medlemmer 7 medlemmer 5 medlemmer Sum

Detaljer

Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling for 2014

Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling for 2014 Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling for 2014 Innhold Styrets årsberetning for 2014...3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 4 Aktiviteter i 2014... 5 Partner for

Detaljer

Innkalling Årsmøte 2014

Innkalling Årsmøte 2014 Innkalling Årsmøte 2014 Tid og sted: mandag 7. april, kl 16.00, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

Innkalling til årsmøte for Young Retailers 2013

Innkalling til årsmøte for Young Retailers 2013 Innkalling til årsmøte for Young Retailers 2013 Alle medlemmer av Young Retailers inviteres herved til årsmøte tirsdag 23.april 2013 kl. 16.00 17.00, i OHF sine lokaler på Karl Johans gate 37 A. Dagsorden:

Detaljer

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen ombord m/s Crown Seaways

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen ombord m/s Crown Seaways Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Velkommen ombord m/s Crown Seaways Timeplan Program for Københavnstur 9-11. mars 2012 Dato Tid Aktivitet 9. mars 16:00 Seneste oppmøte Vippetangen, Oslo 17:00 Avgang

Detaljer

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Innhold

Detaljer

Årsberetning for Tekna Halden avdeling

Årsberetning for Tekna Halden avdeling Årsberetning for Tekna Halden avdeling 2016 Innhold Avdelingslederen har ordet... 3 Tekna Halden avdeling... 4 Aktiviteter 2016... 4 Styret og tillitsvalgte... 4 Økonomi... 5 Årsregnskapet 2016... 5 Budsjett

Detaljer

NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE

NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE Årsrapport 2010 Styrets sammensetning for 2010: Leder: Stian Svelle UiO Oslo Nestleder: Hilde Meland SINTEF Trondheim Sekretær: Knut Thorshaug SINTEF Oslo Kasserer:

Detaljer

Innkalling til ÅRSMØTE Tekna Haugaland avdeling. HIL-huset Torsdag 16. februar 2012

Innkalling til ÅRSMØTE Tekna Haugaland avdeling. HIL-huset Torsdag 16. februar 2012 Innkalling til ÅRSMØTE Tekna Haugaland avdeling HIL-huset Torsdag 16. februar 2012 Program: Kl. 18.30 Årsmøte Kl. 19.30 Vinsmaking Saksliste for Årsmøtet: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden. Valg

Detaljer

inviterer til GENERALFORSAMLING Forskningsparken, Oslo Tirsdag 8. april 2014 kl 16:45 Program Registrering og lett servering

inviterer til GENERALFORSAMLING Forskningsparken, Oslo Tirsdag 8. april 2014 kl 16:45 Program Registrering og lett servering Tekna Klima Postboks 2312 Solli, 0201 Oslo Tlf: 22 94 75 00 e-post: teknaklima@tekna.no internett: www.tekna.no/teknaklima inviterer til GENERALFORSAMLING Forskningsparken, Oslo Tirsdag 8. april 2014 kl

Detaljer

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen om bord på Pearl Seaways

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen om bord på Pearl Seaways Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Velkommen om bord på Pearl Seaways Timeplan Program for Københavnstur 4-6. februar 2011 Dato Tid Aktivitet 4. februar 16:00 Seneste oppmøte Vippetangen, Oslo 17:00

Detaljer

Årsmøte i Mental Helse Finnmark søndag 3 april 2016 kl.10 Hammerfest

Årsmøte i Mental Helse Finnmark søndag 3 april 2016 kl.10 Hammerfest 1 Årsmøte i Mental Helse Finnmark søndag 3 april 2016 kl.10 Hammerfest Årsmøtet er sendt til alle lokallag på epost og annonsert på hjemmesiden til Mental Helse Finnmark 21 februar 2016 Frist for innkomne

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Rogaland fylkesavdeling

Innkalling til årsmøte i Rogaland fylkesavdeling Innkalling til årsmøte i Rogaland fylkesavdeling Medlemmer i Rogaland inviteres til årsmøte 28. april 2016 Tid: Torsdag 28. april 2016, kl. 19:00 Sted: Sandnes Brygge, Sandnes. Påmelding: Sendes til samfunnsviterne.rogaland@gmail.com

Detaljer

Årsberetning for Tekna Vest-Agder avdeling 2010

Årsberetning for Tekna Vest-Agder avdeling 2010 Årsberetning for Tekna Vest-Agder avdeling 2010 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning for Tekna Vest-Agder avdeling 2010... 1 Styrets beretning... 3 Medlemsutviklingen... 3 Sosiale arrangementer...

Detaljer

Innkalling til generalforsamling for Bergen og Omegn Myndeklubb

Innkalling til generalforsamling for Bergen og Omegn Myndeklubb Innkalling til generalforsamling for Bergen og Omegn Myndeklubb Mandag 24. oktober 2012 kl. 1800 Sted: Ytre Arna Fabrikker Fabrikkveien 11, 5265 YTRE ARNA. Etter generalforsamlingen (Kl.1900) arrangeres

Detaljer