Årsberetning og regnskap for. Tekna Bergen avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning og regnskap for. Tekna Bergen avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening"

Transkript

1 Årsberetning og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2013 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

2 Avdelingslederen har ordet 3 1 Styrets beretning Viktige begivenheter i året som gikk Faglig årsmøte Samfunnsprosjekt VilVite Hovedstyrets møterunde Vårsamling Representantskapsmøtet Avdelingsledermøte Årets avdeling Verving av studentmedlemmer Høringer Media Saker i Media Sosiale Medier Medlemsutviklingen Arrangementer Aktivitetsliste 10 2 Avdelingens tillitsvalgte og oppnevnte komiteer og utvalg Avdelingens tillitsvalgte Sentralt tillitsvalgte og oppnevnte komiteer og utvalg 13 3 Regnskap 14 4 Årsberetninger for Yngres Forum, Seniorgruppen og Studentene Årsberetning for Yngres Forum (YF) Årsrapport for Seniorgruppen Årsrapport fra Studentkontaktgruppen

3 Avdelingslederen har ordet Kjære Tekna-medlem, tillitsvalgt og andre! 2013 har vært et fantastisk år for Tekna Bergen avdeling. Høydepunktet var i juni da avdeling var vertskap for Representantskapsmøtet i Bergen. Her fikk vi vist Bergen fra sin beste side da vi inviterte delegater og gjester med på en tur med Statsraad Lehmkuhl. Selve Representantskapsmøtet ble utført på en svært god måte og foruten et presidentskifte ble Tone Eikeland Solløs gjenvalgt inn i hovedstyret, Krister Nyløkken ble gjenvalgt inn i kontrollkomitéen og Iver Wake ble valgt inn i kontrollkomitéen. Det betyr mye for avdelingen at vi har gode tillitsvalgte som påtar seg sentrale verv. Rekruttering til realfag er et viktig satsingsfelt for avdelingen og er nedfelt i avdelingens handlingsplan. I 2013 gjennomførte vi flere samfunnsprosjekt, som vi var arrangør for, eller bidro med økonomisk støtte til, slik som «Kom-deg-ut-dagen», Newton camp og Familiedag på VilVite. I tillegg arrangerte vi et spektakulært show på Torgalmenningen med den kjente realfagsambassadøren Andreas Wahl. Takket være styremedlem Raymond Larsen som både var initiativtaker og prosjektleder for dette, ble det en realitet med stor suksess! Arrangementet ble holdt i forkant av Representantskapsmøtet, noe som førte til at både hovedstyret og generalsekretariatet i Tekna fikk dette med seg. Et av det viktigste formålene avdelingen har er å møte medlemmene der de er. Dette gjøres gjennom å arrangere en rekke foredrag og diskusjonsmøter med teknisk og allmenn interesse, arrangere ulike kurs og ulike sosiale arrangement. Dette året har 1928 deltatt på arrangementene avdelingen har tilrettelagt. I år som i fjor får vi gode tilbakemeldinger av medlemmene på arrangementene og mitt inntrykk er at medlemmene våre er fornøyd med tilbudet. I tillegg har seniorgruppen hatt god aktivitet med jevnlige møter med spennende temaer. Tekna har en god medlemsvekst og ved utgangen av året hadde Bergen avdeling 4662 medlemmer. Det er en medlemsvekst på 6 % siden året før. Medlemstallet har steget jevnt i alle år og er et sunt tegn som vi i avdelingen og Tekna gleder oss over! Studentene har hatt et aktivt år og var ved utgangen av året 1392 studentmedlemmer i Bergen! Sist men ikke minst må det nevnes at Bergen avdeling ble tildelt prisen «Årets avdeling» i 2013! Dette er noe alle de tillitsvalgte i avdelingen setter stor pris på, og som gir alle en ekstra motivasjon til å fortsette det gode arbeidet i årene fremover! Jeg vil gjerne takke avdelingens tillitsvalgte! Avdelingsstyret, Fagrådet med leder Geir Omar Berland, Yngres Forum med leder Bergitte Reiersen, Studentgruppen med leder Kristine Bø og Tarald Kleppa Øvrebø og ikke minst Vestlandets distriktskontorleder, Ellen Hauge! Dere har alle lagt ned mye arbeid og gjør en fantastisk jobb for Tekna og medlemmene i Bergen! Jeg vil også takke avdelingsstyret for et godt samarbeid i året som gikk! Med beste hilsen Andreas C. Engeberg, leder Bergen avdeling 3

4 1 Styrets beretning 1.1 Viktige begivenheter i året som gikk Faglig årsmøte Faglig årsmøte ble arrangert i Oslo februar. Fra Fagrådet deltok leder Geir Omar Berland, Anne Sofie Handal Bjelland, Turid Helen Felli Lunde og distriktskontorleder Ellen Hauge. Program og referat er tilgjengelig på Teknas hjemmeside Samfunnsprosjekt Avdelingen søkte i 2013 Tekna sentralt om midler til 4 samfunnsprosjekter og fikk innvilget støttet til alle. Vitenshow på Torgallmeningen Naturfagdag på Fløyen Newton Camp Familiedag på VilVite Vitenshow på Torgallmeningen I forkant av R-møtet 2013 som ble avholdt i Bergen ønsket styret å vise ekstra synlighet. Det ble derfor besluttet å arrangere et Vitenshow med Andreas Wahl på Torgallmenningen 13. Juni Wahl underholdt med blant annet å gå på vannet, lage elefantpasta, lage brusfontene og en diger hvit sky. Oppmøtet og været var godt til tross for laber værmelding, se bilder under. Naturfagsdag på Fløyen Hvert år arrangerer Bergen Turlag Kom deg ut dagen eller Byfjellsdagen den første søndagen i september. Dette er en aktivitetsrettet friluftsdag for hele familien. Som en del av denne aktivitetsdagen leide avdelingen VilVite på hjul som ble kjørt opp til Skomakerdiket på Fløyfjellet. På standen var det blant annet iskremlaging med flytende nitrogen som aktiviteter for forbipasserende. I tillegg ble en rakett skutt opp ved hjelp av luft og vann, og de hadde konkurranser hvor premien var årskort på VilVite. Veldig mange stoppet opp ved Teknas stand og fulgte spent med på når vitevertene viste og forklarte, for etterpå å prøve ut aktivitetene selv. Totalt antall deltagere på Kom-deg-ut-dagen ble av Bergen Turlag anslått å være i overkant av 3000 stk. 4

5 Newton Camp I 2013 var det 6. året på rad at Newton Camp ble arrangert i Bergen. Prosjektet er et samarbeid mellom Tekna, studenter ved Høgskolen i Bergen (fremtidige lærere) og Bergen Turlag, og avholdes for ca 20 elever i alderen år fra onsdag-søndag i skolens høstferie. Hensikten er å stimulere barn til aktivt friluftsliv, øke interessen for realfag, og vise at teoretisk viten kan anvendes til å løse praktiske oppgaver. Newton Camp gir rom for utforskning og undring, har fokus på helhetstenkning, skaper naturvett og inneholder matlagning i naturen. Leiroppholdet ledes av voksne veiledere, som skal motivere og inspirere deltakernes nysgjerrighet og interesse for friluftsliv og realfagene gjennom praktiske aktiviteter. Familiedag på VilVite Familiedagen på VilVite ble arrangert i oktober, som et tilbud til våre medlemmer som har familier. Spesielt er dette viktig for de som har små barn og derfor har liten anledning til å delta på våre kurs og arrangement ellers. Arrangementet har vært veldig populær de årene vi har arrangert det. I 2013 var det 330 påmeldte, og vi hadde mange på venteliste. I tillegg til å gå rundt i utstillingen og prøve/leke hadde vi eget vitenshow for Tekna medlemmene, og matservering. Vi fikk mange positive tilbakemeldinger på familiedagen, og flere ytret ønske om at dette må bli årlig VilVite Bergen Vitensenter AS (VilVite) ble åpnet i mai 2007 og er en av byens store attraksjoner. Økt rekruttering til tekniske og naturvitenskapelige fagområder er et av Tekna sine hovedsatsingsområder. VilVite er etter vår vurdering et effektivt tiltak for å oppnå dette. Bergen avdeling har hatt et godt samarbeid med VilVite i Tekna Bergen avdeling inngikk en samarbeidsavtale med NITO Hordaland vedrørende Bergen Vitensenter AS (VilVite) hvor vi som foreninger vil samarbeide om et langsiktig engasjement for VilVite. Gjennom samarbeidsavtalen vil vi samarbeide om representasjon (ett styremedlem med personlig varamedlem) i det styrende organ som til enhver tid er ansvarlig for VilVites virksomhet. For perioden ble leder i Bergen avdeling, Andreas Engeberg valgt inn som styremedlem og Bjørn Arnfinn Løvstakken fra NITO Hordaland, valgt inn som varamedlem. Tekna og NITO vil skifte styremedlem og vara igjen i mai Hovedstyrets møterunde Hovedstyrets møterunde ble avholdt den 18.april. Visepresident Lise Lyngsnes Randeberg deltok sammen med fagdirektør i Tekna, Terje Olav Moen og Terje V. Arnesen fra valgkomiteen. Deltakerne var avdelingstillitsvalgte fra Sogn og Fjordane, Sunnhordaland og Bergen, representanter fra Fagrådet, Yngres Forum, studentkontakter, kontrollkomiteen og tillitsvalgte fra bedrifts og etatsgrupper i Bergensområdet. Totalt deltok 41 tillitsvalgte. Hensikten med de tradisjonelle møterundene er å ha en dialog mellom grunnorganisasjonen og Hovedstyret. Tema på møtet var rettet mot Representantskapsmøte

6 Møterunden ble avsluttet med tildeling av fagutvalgets ærespris som gikk til Erling Asbjørn Hammer Vårsamling Den aprli ble det avholdt vårsamling for de lokale avdelingene i Tekna. Samlingen ble holdt i Oslo og var et forsøk på å ha to samlinger for de lokale avdelingen i året. Fra Bergen avdeling deltok Andreas Engeberg, Christell Krossøy og distriktskontorleder Ellen Hauge. På samlingen ble Representantskapsmøte hovedtema der også representantskapets ordfører, Mads Nygård avholdt R-møtekurs Representantskapsmøtet Tekna gjennomfører Representantskapsmøte (R-møte) annen hvert år. R-møtet i 2013 ble arrangert i Bergen juni med 210 inviterte delegater. R-møtet er Teknas øverste organ og Bergen avdeling deltok aktivt i forberedelsene. Bergen avdeling inviterte alle delegater og gjester med på en tur med Statsraad Lehmkhll, fredag kveld. Her spilte Helge Jordal et utdrag fra enmannsstykke «førstereis». Bergen avdeling stilte med 8 representanter, som ble valgt på årsmøtet Viktige begivenheter for Bergen avdeling under årets R-møte var at Tone Eikeland Solløs ble gjenvalgt inn i Hovedstyret og at Krister Nyløkken ble gjenvalgt inn i kontrollkomiteen, der ble også Iver Wake valgt inn som medlem. Alle tre er fra Bergen avdeling. 6

7 1.1.7 Avdelingsledermøte Den 31.oktober-01.november ble det avholdt avdelingsledermøte i Oslo. Bergen avdeling var representert ved leder Andreas Torsdagen ble det avholdt sosial samling med middag mens selve hovedmøtet ble avholdt fredag 1.november. Følgende temaer ble gjennomgått: Tekna 2020 Veien videre Samarbeid på tvers av avdelingene Yngres Forum Budsjettprosess og budsjett for 2014 Valg av avdelingskomite Bergen avdelingens leder, Andreas Engeberg ble gjenvalgt som medlem i avdelingskomitéen Årets avdeling Under middagen på avdelingsledermøte ble årets avdeling tildelt Bergen avdeling. Avdelingens leder, Andreas Engeberg mottok prisen av president Lise Lyngsnes Randeberg. I Hovedstyrets begrunnelse for prisen heter det blant annet: Årets avdeling 2013 har vært en av Teknas mest aktive avdelinger gjennom flere år, med et stort og bredt tilbud til medlemmene. Avdelingsstyret arbeider planmessig ut fra årlige handlingsplaner med konkrete prioriteringer. Blant annet har avdelingen brukt betydelige ressurser til tiltak for å vekke barn og unges interesse for realfag. Avdelingen har egne Facebook-sider og egen Twitter-konto med god aktivitet. Avdelingens styreleder sitter i styret for det regionale vitensenteret VilVite, og avdelingen samarbeider blant annet med Norges turlag, NITO og Norges Tekniske Vitenskapsakademi NTVA. Avdelingen har et engasjert Yngres forum, en iherdig seniorgruppe og et aktivt fagråd. Styret har god kontakt med flere lokale bedriftsgrupper og tett samarbeid med den lokale Tekna-studentgruppen, som er blant landets største. Det siste året har avdelingen blant annet gitt medlemmene tilbud om å delta på regatta og omvisning på ubåt, invitert til teater og historisk vandring, og stått bak foredragsmøter om romfart, offshorevind og geotermisk energi. Mange av arrangementene har vært fullbooket, og det har deltatt mange unge medlemmer. I sommer var avdelingen vertskap for Teknas representantskapsmøte. Delegater og gjester fikk en tur med Statsraad Lehmkuhl som gave fra avdelingen, mens byens befolkning fikk et vitenshow med Andreas Wahl på 7

8 Torgallmenningen. Oppsummert har avdelingen gjort en betydelig innsats og lykkes med å gi medlemmer og tillitsvalgte et godt tilbud, i tillegg til å synliggjøre Tekna og fremme realfagene. På denne bakgrunn er det en stor glede for Teknas hovedstyre å gi prisen Årets avdeling 2013 til Tekna Bergen avdeling." Verving av studentmedlemmer Studentkontaktene gjorde en kjempejobb med verving også i år og vervet 425 studentmedlemmer! Se egen årsrapport fra studentene i kapittel Høringer I 2013 har avdeling uttalt seg i 2 interne høringer for lovendringsforslag og utnevnelse av æresmedlemskap. 1.2 Media Saker i Media I anledning vitenshowet ble styremedlem Raymond Larsen ble intervjuet i Bergens Tidende. 8

9 I tillegg var showet både annonsert på forsiden samme dag samt lørdag : Ellers hadde studentene et innlegg i StudVest der de tok opp plassmangel for studentorganisasjonene i det nye Høgskolebygget på Kokstad Sosiale Medier Sosiale medier er stadig blitt en voksende og viktig informasjons- og kommunikasjonskanal. I 2013 fortsatte Bergen avdeling med å være synlig på både Facebook og Twitter. Melding om fremtidige arrangement blir nå videreformidlet via disse. Per hadde Bergen avdeling 176 (oppgang på 235%) følgere på Facebook og 78 (oppgang på 53%) følgere på Twitter. 1.3 Medlemsutviklingen Per 31.desember 2012 var det 4386 medlemmer i Tekna Bergen avdeling, pr var det 4662 medlemmer, en økning på 6% og 1392 studentmedlemmer. Figuren nedenfor viser medlemsutviklingen per 31.desember det aktuelle år for Bergen avdeling fra stiftelsen i år Kilder: årsrapporter fra , samt Viten Vett - Velstand. 9

10 Figur 1: Medlemsutvikling Bergen fra stiftelsen i år 1880 til 31.desember Antall studentmedlemmer er angitt fra 1995 med unntak av 1996 og 1997, som det ikke finnes tall for. 1.4 Arrangementer Handlingsplanen for 2013 har vært et godt styringsverktøy for avdelingsstyret. I 2013 arrangerte avdelingsstyret og Fagrådet ulike lokale tilbud til medlemmene og deres familie, hvorav sosiale arrangementer, faglige møter, bedriftsbesøk og egenutviklingskurs. Videre arrangerte Seniorgruppen, Yngres Forum og Studentgruppen egne arrangementer. Se vedlagte årsberetninger fra Seniorgruppen, Yngres Forum og Studentgruppen for nærmere orientering. På hjemmesiden legges det ut invitasjoner og nyheter til medlemmene i avdelingen. Invitasjoner til arrangementer og nyheter fra avdelingen blir sendt til medlemmene på e-post med link til hjemmesiden. Som det kommer fram av aktivitetslisten har det også i år vært godt oppmøte på arrangementene og venteliste på flere Aktivitetsliste Dato Arragement Antall påmeldte Faglige møter ved Fagrådet i Bergen Skredkurs - FULLT Foredragsmøte med romfartsekspert Erik Tandberg Byvandring Tekna regatta i Raunefjorden Prosjektorienteringt og omvisning på 28 byggeprosjektet Høgskolen i Bergen Omvisning på Hordalands første vindkraftverk - Midtfjellet FULLT Åpent møte om Passivhus og Omsorgsteknologi 39 10

11 Bedriftsbesøk TORO fabrikken i Indre Arna 27 Medlemskurs i regi av Tekna Vestlandet Memo kurs - få bedre hukommelse Medlemskurs - fra sceneskrekk til karisma FULLT Medlemskurs - Ledelse og gjennomføring av prosjekt - FULLT Medlemskurs - Møteledelse og styrearbeid - FULLT 37 Møte i regi av NTVA Foredrag om klimamodeller og klimaframskrivninger Kunnskapsbyen Bergen ettermiddagsseminar 26 Sosiale arrangement Bergen avdeling Vinsmakerkurs FULLT Barne og familieforestillingen Pippi Langstrømpe - FULLT Overleveringsmiddag Gratis Vitenshow på Torgallmenningen Familiedag på VilVite FULLT Juleavslutning styret, fagråd og YF 19 Yngres Forum Bergen avdeling Yngres Forum Skismørekurs FULLT Yngres Forum - Quiz på Cafè Opera Yngres Forum - Løpekurs med Ingrid Kristiansen FULLT Yngres Forum - Tur til Lyderhorn Yngres Forum - byvandring med Gunnar Staalesen - FULLT Yngres Forum Fotokurs - FULLT Yngres Forum Sushikurs Yngres Forum - Omvisning på Hansa Borg Bryggerier - FULLT Yngres Forum - Dansekurs i swing og salsa Tekurs hos Teogram - FULLT 15 Årsmøte Tekna Bergen avdeling Årsmøte m/ middag og sosial samling Tekna Bergen avdeling 59 Annet EnergiRike Student -Temamøte om idé, initiativ og innovasjon 65 Totalt 1928 Det har vært en jevn økning på arrangementene våre de siste årene. Tallene viser imidlertid en nedgang i 2013 fra 2519 deltakere i 2012, men det skyldes Tekna uken som trakk ca 200 deltakere, og Familiedagen på Vil Vite som trakk ca 500. Det skyldes også at vi har hatt flere kurs og arrangement med begrenset antall plasser. 11

12 2 Avdelingens tillitsvalgte og oppnevnte komiteer og utvalg 2.1 Avdelingens tillitsvalgte Avdelingens tillitsvalgte med funksjonstid fra årsmøtet til årsmøtet : Avdelingsstyre: Leder Nestleder Styremedlem Observatør Andreas Christian Engeberg Thomas Joseph Potter Asle Aasen Christel Krossøy Raymond Larsen Martin Madsen Pål- Albert Olsen Kristine Bø/Tarald Kleppa Øvrebø Tone Eikeland Solløs Avdelingsstyre har i 2013 avholdt 8 styremøter, 1 fellesmøter (styre, Fagråd og YF) Revisor: Desisorer: Redaktør avd. hjemmeside: Fagråd: Leder Medlem Styrets observatør DK-leder Iver Wake Johan H. Mohr Kjell Herfjord Ellen Hauge Geir Omar Berland Anne Sofie Handal Bjelland Petra Margareta Bäverbäck Petter Eltvik Erling Asbjørn Hammer Marie Bueie Holstad Arild Sellevåg Litlekalsøy Turid Helen Felli Lunde Gudmund Per Olsen Anita Topdal Thomas Joseph Potter Ellen Hauge Det er avdelingsstyret som velger Fagrådet. Leder og medlemmer oppnevnes for en periode på 2 år. Yngres Forum: Leder Styremedlemmer Bergitte Reiersen Stian Amble Charlotte Kleven Krossholm Siv F. Rørvik Marit Eggen 12

13 Jarl Underhaug (Turid Helene Felli Lunde) Yngres Forum velger seg selv. Valgkomiteen: Arild Sellevåg Litlekalsøy Marit Bakke Tone Eikeland Solløs Iver Wake Erik Valevatn Prosjektleder for samfunnsprosjekter: Newton Camp: Christel Krossøy Familiedag på VilVite: Christel Krossøy Naturfagdag på Fløyen: Christel Krossøy Viteshow på Torgalmenningen: Raymond Larsen 2.2 Sentralt tillitsvalgte og oppnevnte komiteer og utvalg Bergen avdeling har mulighet til å fremme kandidater for enkelte sentrale tillitsverv. I 2013 har vi hatt representanter i følgende sentrale tillitsverv: Hovedstyret Styremedlem Tone Eikeland Solløs Kontrollkomité Medlem Krister Nyløkken Kontrollkomité Medlem Iver Wake (Fra juni 2013) Kontrollkomiteen het tidligere Desisjonskomiteen, men skiftet navn etter R-møtet

14 3 Regnskap INNTEKTER Regnskap Budsjett 2013 Regnskap Avdelingskontingent , , ,50 Renter , , ,19 Premie for årets avdeling ,00 Samfunnsprosjekter ,00 Egenandeler arrangement ,50 Sum inntekter , , ,19 UTGIFTER Lokale aktiviteter , , ,01 Yngres Forum og Studentarbeid , , ,50 Studentarbeid , ,91 Rekruttering til Teknafag , , ,65 Faglig aktiviteter , , ,20 Organisasjonsutvikling 3 241, , ,00 Aktiviteter ifm R-Møte , ,00 Juleavslutning ,00 Sum handlingsprogram , , ,27 Administrasjon/kontor , , ,33 Husleie , , ,00 Driftskostnader , , ,79 Investeringer nytt kontor , Gebyrer 1 035, , ,50 Sum driftsutgifter , , ,62 Utgifter totalt , , ,89 Inntekter totalt , , ,19 Resultat 1 864, ,16 14

15 Bankbeholdning , , , , , Økonomisk utvikling periode Figur: Økonomisk utvikling i Bergen avdeling siden 1998 til

16 4 Årsberetninger for Yngres Forum, Seniorgruppen og Studentene 4.1 Årsberetning for Yngres Forum (YF) 2013 Status per I 2013 arrangerte Tekna Yngres Forum i Bergen 10 arrangementer, 4 i første halvår og 6 i andre halvår. I januar inviterte vi med Tekna-medlemmer på skismørekurs, dette var et populært arrangement. Videre har flere spreke arrangementer, som løpekurs med Ingrid Kristiansen og en flott tur til Lyderhorn, stått på programmet. Høsten bød på smaksopplevelser, vi lærte å lage sushi og testet gode drikker på bryggeri og tesmaking. I tillegg har vi arrangert quiz, byvandring med Bergensforfatteren Gunnar Staalesen, fotokurs og dansekurs. De fleste arrangementene som ble arrangert i 2013 har vært fullbooket. 2 representanter fra YF-styret har deltatt på landssamling i Oslo for erfaringsutveksling med de andre YF-gruppene i landet. Styret i Yngres Forum har i inneværende periode bestått av: Leder Bergitte Reiersen Styremedlemmer Stian Amble Jarl Underhaug Siv F. Rørvik Charlotte K. Krossholm Marit Eggen (Turid Helen F. Lunde) Møter Styret har i 2013 avholdt 4 møter, hvor kurs og aktiviteter i regi av YF har blitt planlagt. Møtene har vært avholdt på kafeer i Bergen. Utover møtene avtales og planlegges virksomheten til YF via e-post eller "minimøter" i forbindelse med andre arrangementer i Tekna-regi. Arrangementer Dato Arrangement Påmeldte deltakere Skismørekurs Quiz på Cafè Opera Løpekurs med Ingrid Kristiansen Tur til Lyderhorn 6 +deltakere fra YF-styret Byvandring med Gunnar Staalesen Fotokurs Sushikurs Omvisning på Hansa Borg Bryggerier Dansekurs i swing og salsa Tekurs hos Teogram 15 Bergen, 6. januar 2013 For Yngres Forum, Bergen avdeling Bergitte Reiersen 16

17 4.2 Årsrapport for Seniorgruppen 2013 Møter: Det er holdt 36 møter i perioden med en gjennomsnittlig deltagelse på ca. 11 medlemmer pr. møte. Gruppen hadde 16 aktive medlemmer ved slutten av perioden. Møteleder: Odd Monstad Møterom: TEKNAs konferanserom Ekskursjoner: 22/1 Besøk hos Bertel O. Steen Teknikk i Damsgårdsveien 139 Dagens dikt: Det er vanlig å åpne møtene med et dikt eller et visdomsord, fritt valgt og opplest av medlemmer som vil dele dette med andre. Diskusjonstema: Et medlem holder et forberedt innlegg om et selvvalgt eller foreslått tema som utgangspunkt for diskusjon og videre samtale. Av tema som er tatt opp i perioden skal nevnes: Eksport av vannkraftbasert energi og bruk av natur-gass i Norge Minifakta om Norge utgitt av Utenriksdep. var emne for 10 møter Kropp og sjel, liv og helse i middelalderen. Bryggen muséums skrifter Graphene, ny betegnelse i nanoteknologi Boring av firkantete hull Operasjon av prostata med robot-assistert kirurgi Norske styrker fra Bergen til Voss 9. April 1940 DragonBox Algebra 12+. Et læringsverktøy tilpasset bruk i skolen Gjennomføring av byggeprosjekt. Skanskas ombygging av Florida Hvordan man blir honorær generalkonsul og hva vervet innebærer Kaffens historie Persontransport i Bergen ved hundreårsskifte 1899/1900 Hva er riktig temperatur på kaffe Presten Dahl i Eivindvik som skapte ånd av striler Forskningsdagene i kunnskapsbyen Bergen Vendemadrassen, the gentle way of turning patients Valg mellom nynorsk og bokmål i norske skoler og institusjoner Matomsetning i Norge. Norges Colonialgrossisters Forbund 100 år Nobelprisvinnere i kjemi: M. Kaplus, M. Levitt og A. Warshel Kjemisk reaksjonsdynamikk og fotosyntese Studier ved University of Wisconsin og reise i U.S.A. YME-feltet i Nordsjøen, en teknisk/økonomisk katastrofe Den Danske Mercurius en avis fra 1666 skrevet på rim E = mc2, et resultat av Albert Einsteins spesielle relativitetsteori Yrkeserfaring som sakkyndig i tvistesaker og voldgiftssaker Sukker. Historie, forekomster og fremstilling JI/- Bergen, 10. Jan

18 4.3 Årsrapport fra Studentkontaktgruppen 2013 Navn på gruppen: Tekna student Bergen 1: Om gruppen SK-gruppen 2013 Gruppen består av: Tarald Kleppa Øvrebø Leder Marius Isager Nestleder Kjersti Helland kontaktperson YF Eric Ordaz leder for medlemsgruppe Amalie Berntzen SU Martin Tran Kristine Bø Solveig Sundsdal Trine Lise Isager Ole Christian Sollie Josef Flatlandsmo Tor Aksel Lystad Lars Korbøl Nordtveit Margrethe Sæterdal Bøyum Standansvarlig Rebecca Wangen Veronika Husa Jon Petter Furnèe Edward Yang Liv-Åse Hesvik (ny 2013) Signe Haukelidsæter (ny 2013) Ana Vines (ny 2013) Stian L. Fjermestad (ny 2013) Susanne Oldereide (ny 2013) Benjamin Stabell (ny 2013) Per er vi 23 SK`er i Bergen. Kjersti Helland er på utveksling vår-semesteret. Vi har i løpet av 2013 vervet 425 nye medlemmer. Møter: SK-gruppen har hatt møter en gang i måneden. Her har kurs og aktiviteter i regi SKgruppen blitt planlagt. Amalie Berntzen har deltatt på møtene i SU. Stands: Vi prøver å holde stands annen hver uke på både UiB og HiB. 18

19 2: Om årets arbeid og aktivitet i og i regi av gruppen Vår: Pre-master event HiB Aksjekurs Båtførerkurs Ost & Vin Vinsmakerkurs Kræsjkurs (Fysikk & matte) Fifaturnering Høst: Husfest med linjeforeninger Aksjekurs på HiB Sushi og Vin Boligkjøperkurs Toppkaraktersystemet HiB Dag 3: Noen utvalgte aktiviteter (artikler, høringer, arrangementer, suksesser) Fifaturnering: Tekna inviterte til en real fifaturnering som ble en stor suksess. Mange oppmøtte og fornøyde Tekna-medlemmer. Aksjekurs: Ble en suksess både på våren og til høsten. John Petter Tollefsen fra AksjeNorge holder utrolig interessante foredrag. Han tar ikke betaling for foredragene, kun for transport. Anbefales til andre læresteder! I samarbeid med fakultetet bidro Tekna til at Husfesten ved UiB ble nok et vellykket arrangement for 300 studenter ved Mat-nat. 4: Gruppens egen vurdering av den faglige aktiviteten i 2013 Totalt sett føler vi aktiviteten i 2013 har vært meget bra. Det har blitt litt endringer fra det vi hadde planlagt, noe gikk ut og noe nytt kom inn. Alt i alt har vi hatt et aktivt år med faglige arrangementer av høy kvalitet. Gode foredragsholdere og kurs. Studentene virker fornøyde noe som også har resultert i en bra økning i medlemstallene. Vi har fått til noen gode samarbeidsarrangement med bl.a. IUG, YF og Energiriket. Vi tar med oss de gode og de dårlige erfaringene videre og skal gjøre det enda bedre i

20 Møter og arrangementer (her rapporteres sosiale og faglige arrangementer, med dato, arrangementstittel, deltakere på en linje) Dato: Arrangement: Antall: Pre-master HiB ca Ost og vin ca Foredrag med energiriket ca Tekna BioTek foredrag ca Vinsmakerkurs Memokurs ca Akjsekurs Vinsmakerkurs Husfest m/ linjeforeninger Aksjekurs HiB Tekna`s sushi, Vin og Quiz Klatrekurs med Tekna Jobbsøkerkurs Kræsjkurs Mat111/101 ca Kræsjkurs Fysikk (101/111) ca.150 Antall arrangement: Antall deltakere: Utfordringer og prioriteringer i 2014 Gruppens utfordringer og/eller prioriterte oppgaver for 2012: For 2014 skal vi bli enda flinkere til å profilere arrangementene våre i god tid. Samt fortsette trykket mot økt medlemsmasse ved HiB. 20

Årsberetning og regnskap for. Tekna Bergen avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsberetning og regnskap for. Tekna Bergen avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2010 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Avdelingslederen har ordet 3 1 Styrets beretning 4 1.1 Viktige begivenheter i året som gikk 4 1.1.1 Ridder

Detaljer

Årsrapport og regnskap for. Tekna Bergen avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsrapport og regnskap for. Tekna Bergen avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2007 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Avdelingslederen har ordet: 2007 - fortsatt medlemsvekst 3 1 Styrets beretning 4 1.1 Viktige begivenheter

Detaljer

Årsrapport og regnskap 2005 Side 1 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2005

Årsrapport og regnskap 2005 Side 1 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2005 Årsrapport og regnskap 2005 Side 1 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2005 Årsrapport og regnskap 2005 Side 2 1. STYRETS ÅRSBERETNING Innledning Det er lagt stor vekt på utadrettet virksomhet i vår forening og Tekna

Detaljer

Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2004 side 1 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2004

Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2004 side 1 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2004 Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2004 side 1 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2004 Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2004 side 2 1.STYRETS ÅRSBERETNING Innledning Året 2004 har vært

Detaljer

Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2003 side 1. Norske Sivilingeniørers Forening NIF BERGEN AVDELING

Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2003 side 1. Norske Sivilingeniørers Forening NIF BERGEN AVDELING Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2003 side 1 Norske Sivilingeniørers Forening NIF BERGEN AVDELING ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2003 Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2003 side 2 1.

Detaljer

Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2002 side 1. Norske Sivilingeniørers Forening NIF BERGEN AVDELING

Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2002 side 1. Norske Sivilingeniørers Forening NIF BERGEN AVDELING Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2002 side 1 Norske Sivilingeniørers Forening NIF BERGEN AVDELING ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2002 Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2002 side 2 1.

Detaljer

Tekna Nytt. NR 04 1. årg. 15. september 2004

Tekna Nytt. NR 04 1. årg. 15. september 2004 Tekna Nytt NR 04 1. årg. 15. september 2004 Tekna Teknisknaturvitenskapelig forening Tekna Bergen avdeling Nygårdsgaten 114 5008 BERGEN tlf. 55 32 00 52 fax. 55 32 62 16 dk.vest@tekna.no Ellen Hauge Daglig

Detaljer

Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling

Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling 2013 Innhold Styrets årsberetning for 2013... 3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 4 Grupper under avdelingen med egne

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer

Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling

Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling 2011 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening ÅRSMØTEDAGSORDEN 2012 ÅRSMØTE I TEKNA TRONDHEIM AVDELING torsdag 22. mars 2012 kl 1900 2100 Rica Nidelven Hotel

Detaljer

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014 I SAKSPAPIRER 43. Landsmøte BI studentsamfunn Trondheim 12-13 april, 2014 Forord Velkommen til BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn Gardermoen,

Detaljer

Årsberetninger ANSA-land og utvalg 2014-2015

Årsberetninger ANSA-land og utvalg 2014-2015 Årsberetninger ANSA-land og utvalg 2014-2015 Til ANSAs 59. generalforsamling ANSAs formål er å - informere om og oppfordre til utdanning i utlandet - ivareta utenlandsstudentenes faglige, økonomiske, sosiale

Detaljer

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014 I Referat 43. Landsmøte BI Studentsamfunn Trondheim 12.-13. april 2014 II Forord Velkommen til Organisasjonen BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn

Detaljer

Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling

Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling 2006 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsmøtedagsorden 2007...3 Styrets beretning...4 Saker i media...4 Medlemsutviklingen...4 Arrangementer...4 Status

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide Generalforsamling Høst 2011 Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15 1 S ide Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper,

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Berger ILs nye hjemmeside. Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang. www.bergeril.no

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Berger ILs nye hjemmeside. Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang. www.bergeril.no BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang Berger ILs nye hjemmeside www.bergeril.no Lederen har ordet Nå er snart nok et år til ende og et nytt år står for døren. I Berger

Detaljer

ALUMNYTT ET ORGAN FOR NORSKE 4H ALUMNER. Nr. 1 Mai 2010. Deltakere på styrekonferansen i mars. Bilde: Gaute Gjein

ALUMNYTT ET ORGAN FOR NORSKE 4H ALUMNER. Nr. 1 Mai 2010. Deltakere på styrekonferansen i mars. Bilde: Gaute Gjein ET ORGAN FOR NORSKE 4H ALUMNER ALUMNYTT Nr. 1 Mai 2010 Deltakere på styrekonferansen i mars. Bilde: Gaute Gjein Inneholder blant annet: Årsmøtepapirer, info om nasjonal alumnutveksling, invitasjon til

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til å

Detaljer

Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golf klubb 2014 05 mars 2015 kl. 18.00 Holmestrand Fjordhotell

Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golf klubb 2014 05 mars 2015 kl. 18.00 Holmestrand Fjordhotell Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golf klubb 2014 05 mars 2015 kl. 18.00 Holmestrand Fjordhotell Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent

Detaljer

Metodistkirkens Kvinneforbund

Metodistkirkens Kvinneforbund Metodistkirkens Kvinneforbund Innkalling til Landsmøte i Trondheim 26. april 2014. Landsstyret vil med dette ønske hjertelig velkommen til Landsmøte på Nova Hotell, Trondheim lørdag 26.4.2014. Hver menighet

Detaljer

Årsmelding for IOGTs Juniorforbund 2006

Årsmelding for IOGTs Juniorforbund 2006 Årsmelding for IOGTs Juniorforbund 2006 IOGTs Juniorforbund arbeider for at barn skal ha trygge oppvekstmiljøer. Vårt budskap til barn og ungdom er: Vær deg selv! Vær nysgjerrig! Vær en venn! Vær åpen!

Detaljer

Årsberetning for. Tekna Molde avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsberetning for. Tekna Molde avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning for Tekna Molde avdeling 2012 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Styrets beretning... 3 Medlemsutviklingen... 4 Arrangementer... 4 Avlyste arrangement... 12 Avdelingens ledelse... 13

Detaljer

Faglig - politisk beretning

Faglig - politisk beretning Faglig - politisk beretning 2008 og regnskap 2008 NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND 2008 2: FAGLIG POLITISK BERETNING OG REGNSKAP NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND 2008 Innhold Lederen har ordet 4 Forbundets organer 6

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2009-2010 DISTRIKT 2250

ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2009-2010 DISTRIKT 2250 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2009-2010 DISTRIKT 2250 2 Innhold 1. Verdenspresidenten... 5 2. Distriktsguvernørens årsrapport... 5 3. Distriktsorganisasjonen... 12 4. Rapporter fra AG-er... 13 4.1 Sogn og Fjordane...

Detaljer

Årsmøte i Norske 4H-alumner. 25. juli 2010

Årsmøte i Norske 4H-alumner. 25. juli 2010 Årsmøte i Norske 4H-alumner 25. juli 2010 6.1 Årsmøte Årsmøtet er Norske 4H-alumner sitt høyeste organ. Årsmøtet avholdes hvert år i tilknytning til lands- eller nordisk leir. På årsmøte har alle alumner

Detaljer

MEDLEMSBLAD FOR OSLO DØVEFORENING NR. 1 MARS 2006 43. ÅRGANG. Pensjonistgruppe 35 år side 10. God påske!

MEDLEMSBLAD FOR OSLO DØVEFORENING NR. 1 MARS 2006 43. ÅRGANG. Pensjonistgruppe 35 år side 10. God påske! MEDLEMSBLAD FOR OSLO DØVEFORENING NR. 1 MARS 2006 43. ÅRGANG Pubkveld side 7 Pensjonistgruppe 35 år side 10 Kvinneforening 90 år side 11 God påske! Oslo Døveforening flyttet fra Sven Brunsgt. 7 til Dronningensgt

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2014. Dato: 07. Oktober 2014 Sted: Auditorium BI Kr.sand Tid: 10:00

Generalforsamling. Høst 2014. Dato: 07. Oktober 2014 Sted: Auditorium BI Kr.sand Tid: 10:00 Generalforsamling Høst 2014 Dato: 07. Oktober 2014 Sted: Auditorium BI Kr.sand Tid: 10:00 Forord Da var det tid for høstens generalforsamling ved BIS Kristiansand. Generalforsamlingen er BIS sitt høyeste

Detaljer

IMPULS NR. 4 20. APRIL 2006

IMPULS NR. 4 20. APRIL 2006 IMPULS NR. 4 20. APRIL 2006 DETTE KAN DU LESE MER OM I DENNE UTGAVEN AV IMPULS: OM Å VERE SYNLEG I MEIR ENN EITT ÅR LES PRESIDENT GEIR HØYDALSVIK HVEM ER VI? LES PÅTROPPENDE PRESIDENT CECILIE BARTNES PLENUMSMØTENE

Detaljer

Årsmøte 2015. Onsdag 11 februar 2015 Klokken 19:00. Lille London 2 etg. Carl Johans gate,10. Trondheim Golfklubb

Årsmøte 2015. Onsdag 11 februar 2015 Klokken 19:00. Lille London 2 etg. Carl Johans gate,10. Trondheim Golfklubb Årsmøte 2015 Onsdag 11 februar 2015 Klokken 19:00 Lille London 2 etg. Carl Johans gate,10 Side 1 av 46 Samarbeidspartnere 2014 Trondheim Golfklubb takker alle samarbeidspartnere for god støtte, og oppfordrer

Detaljer