Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2004 side 1 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2004 side 1 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2004"

Transkript

1 Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2004 side 1 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2004

2 Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2004 side 2 1.STYRETS ÅRSBERETNING Innledning Året 2004 har vært et aktivt år for Tekna Bergen avdeling. Det er blitt lagt stor vekt på utadrettet virksomhet og begrepet Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening er etter hvert blitt bedre kjent, ikke minst takket være alle aktivitetene som er blitt gjennomført i beretningsåret. Det er gledelig å konstatere at medlemstallet har økt fra 2561 til 2707 i Dette er en økning på 146 medlemmer. Studentmedlemmene teller 566 personer pr mot 480 på samme tid året før og økningen er her større enn rapportert forrige år. Styret ser positivt på den sterke medlemsveksten fordi Tekna etter hvert er blitt en maktfaktor som Storting og Regjering ikke lenger kan overse. Etter hvert vil vi få større innflytelse på landets næringspolitikk - en næringspolitikk basert på den høyest tilgjenglige teknisk naturvitenskapelige kunnskap og erfaring. Da vil det fremtidige Norge sikres god økonomi og høg levestandard. I forbindelse med Stortingsvalget i 2005 har Tekna sentralt engasjert seg i planlegging av møte med politikere, lokale og sentrale, for å påvirke disse med foreningens sentrale synspunkter. På oppfordring fra Generalsekretariatet har Bergen avdeling foreslått følgende emner som bør tas opp: Innovasjon i praksis (økonomien må i større grad føres tilbake til oppfinner/gründer) Utdanning - sats på realfag på alle nivå Forskning en betydelig økt satsing må til skal Norge vedlikeholde samme levestandard i fremtiden som i dag Energi verdiskaping for fremtiden 1.1 Lokale aktiviteter Det er summen av alle lokalavdelingene i landet som er Tekna Teknisknaturvitenskapelig forening. Derfor får aktivitetene ved vår Avdeling stor innflytelse siden vi er en av de største lokalavdelingene i landet. Det har vært arrangert 22 ulike lokale tilbud til medlemmene, en blanding av kurs, foredragsmøter, bedriftsbesøk og sosiale arrangement. Mesteparten av disse arrangementene er det Avdelingens Fagråd som har stått for. Den 14.oktober ble det arrangert møte med bedriftsgrupper/etatsgrupper og tillitsvalgte i Bergensregionen. Målgruppen her var kontaktpersoner i bedrifter der det ikke er bedriftsgrupper, bedrifter med flere enn 3 medlemmer hvor det ikke er kontaktpersoner og styremedlemmer i alle bedriftsgruppene i området. Jorun Følling og David Mannes var med fra Generalsekretariatet. Følling orienterte generelt om Tekna. Mannes snakket om viktigheten av Teknas lønns- og interessearbeid og organisering av Tekna-medlemmer på arbeidsplassen. Den 22. oktober deltok Styre og Fagråd og tillitsvalgte i Sogn og Fjordane- og Sunnhordland avdeling, samt etats og bedriftsgrupper på Hovedstyrets reiserunde. Dette er et ledd i Teknas forberedelser til representantskapsmøte i Marianne Harg fra Hovedstyret orienterte om aktuelle spørsmål og fikk synspunkter fra deltakerne som skal danne grunnlag for Teknas sentrale handlingsplan og prioriteringer. Det ble samme dag holdt Styreseminar for avdelingsstyrene i Dk-vest området og Fagrådet i Bergen Avdeling.

3 Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2004 side Fagrådet Fagrådet oppnevnes av Avdelingsstyret og er av stor betydning for tilbudet til medlemmene. Samarbeid mellom fagråd og styre fungerer godt og arrangementene har hatt stor oppslutning (se egen liste). 1.3 Nasjonale aktiviteter Avdelingsledermøte og Foreningspolitisk kongress ble avholdt den 3.og 4. juni i ingeniørenes Hus i Oslo. På avdelingsledermøte deltok Erling Hammer og på Foreningspolitisk kongress deltok Kjell Herfjord, Linda Francis og Erling Hammer. Viten og Verdi (Oslokongressen) ble arrangert av Tekna og Universitetet i Oslo, 19.oktober. Erling Hammer deltok. Faglig Årsmøte ble avholdt i Oslo den 29. og 30.oktober. Her deltok Ragnhild Andersen og Erling Hammer. Reidun de Lange var ordstyrer. Det ble allerede i fjor planlagt et seminar med tittel Bli Kjent med Tekna. Dette ble utsatt i påvente av at Generalsekretariatet var i ferd med å utarbeide en nettversjon av et lignende kurs. Dette er nå ferdig og kan finnes på Det er blitt meget godt og Styret vil derfor vurdere om det er nødvendig å avholdet det planlagte kurs lokalt. Ragnhild Andersen har deltatt som representant fra Bergen avdeling i prosjektet Realfag i skolen som ble startet opp i 2003 etter initiativ fra Hovedstyret. Etter oppfordring fra KUF (Stortingets kirke-,undervisning- og forskningskomite) har Tekna utarbeidet et notat om tiltak for å sikre skolen kompetente realfagslærere. Tekna Forskerne er en egen gruppe, underlagt Fagutvalget sentralt, som har som målsetting å arbeide for forskning og høyre utdanning innen realfag. Erling Hammer er medlem av forskernes styre. 1.4 Internasjonal aktivitet Den Skandinaviske finalen i First Lego League (FLL), som Avdelingen hadde hovedansvaret for, ble arrangert i Bergen den 27. november. Avdelingen bevilget ,- kr. til arrangementet og Avdelingens generalforsamling garanterte i 2004 for ,- kr, noe som førte til at Bergen avdeling ble valgt ut til å gjennomføre arrangementet i konkurranse med Trondheim avdeling. FLL er en teknologiturnering for barn og ungdom i alderen år. Barna bygger en robot i avansert Lego som skal utføre oppgaver på et turneringsbord. I tillegg inneholder konkurransen et unge forskere element der barna skal sette seg inn i et faglig tema og presentere det de har funnet ut for et dommerpanel. FLL er et tiltak som underbygger flere viktige målsetninger for Tekna, ikke minst når det gjelder økt interesse for realfag, tekniske fag og prosjektarbeid i skolen, samt rekruttering til tekniske yrker. Tekna støtter dette prosjektet og er en vesentlig økonomisk bidragsyter både sentralt og lokalt. Tekna Bergen avdeling var representert i prosjektgruppen for arrangementet med Bjørn Laastad, Pål-Albert Olsen, studentmedlem Christel Krossøy, DK-leder Ellen Hauge og med representanter i dommerpanelet. Prosjektleder for turneringen var Bjørn Laastad.

4 Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2004 side 4 I den skandinaviske finalen deltok det til sammen ca. 300 barn og unge, fordelt på 34 lag. I løpet av dagen var det ca 1000 mennesker innom turneringslokalene for å se på deltakerne. Tekna har fått mange gode tilbakemeldinger på gjennomføringen av arrangementet og styret er meget tilfreds med at ikke noe av garantisummen måtte brukes. 1.5 Hederstegn På Foreningspolitisk kongress i Oslo i juni, ble Gudmund Per Olsen tildelt Teknas Hederstegn. I desember ble Bjørn Laastad tildelt den gyldne bolt fra Bergen avdeling. 1.6 Samarbeid med andre avdelinger og foreninger Avdelingsstyrene i Sogn og Fjordane, Sunnhordland og Bergen avdeling var samlet 22.oktober til kurs i styrearbeid. Tekna, Nito og RENATE hadde felles stand på utdanningsmessen i Arenum i januar. I tillegg hadde NITO og Tekna felles stand på Ingeniørdagen, som ble arrangert i samband med Forskningsdagene. 1.7 Tekna Nytt Tekna nytt har vært et populært informasjonsskriv som ble sendt ut på e-post til våre medlemmer. Etter 15.september 2004 ble nytt fra Tekna Bergen avdeling lagt ut på avdelingens hjemmeside Det blir sendt melding på e-post, med link til hjemmesiden, når det er lagt ut nyheter på hjemmesiden. 1.8 Styret Det har vært 12 styremøter og to fellesmøter med Fagrådet. Styret arbeider godt sammen og oppslutningen har vært tilfredsstillende. 1.9 Gubbelaget Gubbelaget har sine jevnlige faste møter med fortsatt imponerende oppslutning (se vedlagt årsrapport) 1.10 Bergen Vitensenteret Ragnhild Andersen er Tekna sin representant i styret i Bergen Vitensenteret Studentene Studentene er vår viktigste ressurs for nyrekruttering og derfor viktige å ta vare på etter hvert som den enkelte studentmedlem blir ferdig med sin utdanning. Aktiviteten har vært stor i 2004 (se vedlagt årsrapport). Christel Krossøy er kåret til årets studentkontakt blant alle landets studentkontakter. Krister Nyløkken har vært leder av Studentutvalget og det er første gang en student fra UiB har vært leder for dette utvalget. Bergen Erling A Hammer leder

5 Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2004 side AVDELINGENS TILLITSVALGTE OG OPPNEVNTE I KOMITEER OG UTVALG Tillitsvalgte med funksjonstid fra årsmøtet 10. mars 2004 til årsmøtet 9. mars Avdelingens styre: Leder Nestleder Styremedlem Studentrepresentant Erling A. Hammer Kjell Herfjord Linda Francis Tone Eikeland Solløs Pål Albert Olsen Nils Jarle Kvam Arild Litlekalsøy Kari Langvik 2.2 Revisor Trym Trovik 2.3 Desisorer Johan H. Mohr Sverre Haveraaen 2.4 Tekna Nytt Hjemmeside Ellen Hauge 2.5 Fagråd Leder Styrets representant Studentrepresentant Ragnhild Andersen Dag Lothe Knut Eraker Arild Litlekalsøy Anna Elisabet Borgund Leiv Bjarte Mjøs Christel Krossøy 2.6 Valgkomiteen Ragnhild Andersen Eirik Spildo Knut Erik Kismul Gyda Strømmen Terje Natås

6 Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2004 side SENTRALT TILLITSVALGTE OG OPPNEVNTE I KOMITEER OG UTVALG 3.1 Representantskapets valgkomité Medlem Gudmund P. Olsen Medlem Krister Nyløkken (studentene) 4.0 AKTIVITETSLISTE FOR 2004 Januar Styremøte (fellesmøte med Fagrådet) Bedriftsbesøk hos Framo Engineering 61 deltakere Utdanningsmessen Februar Styremøte Vinsmakerkurs 120 deltakere Kurs i retorikk 38 deltakere Styremøte Møte om Bergensprogrammet 80 deltakere Mars Omvisning i Bygg for biologiske basalfag 36 deltakere Årsmøte Tekna Bergen avdeling 36 deltakere Bedriftsbesøk hos Hansa 24 deltakere Styremøte Bedriftsbesøk på Forskningssenteret til Hydro 56 deltakere April Miniseminar om naturgass 63 deltakere Styremøte Styremøte Mai Styremøte Juni Avdelingsledermøte Foreningspolitisk Kongress Byvandring 34 deltakere Overleveringsmiddag 25 deltakere Styremøte Sommertur med M/S Midthordaland til Salhus 68 deltakere August Styremøte

7 Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2004 side 7 September Stand på Forskningsdagene i Bergen Styremøte Bedriftsbesøk hos Baker Brun 41 deltakere Oktober Styremøte Foredrag om Mar-Eco toktet, Havforskningsinstituttet 42 deltakere Samling for tillitsvalgte i bedrifts-og etatsgr. 36 deltakere Naturvitenskap og teknologi Det som virkelig teller 35 deltakere Kurs i styrearbeid 20 deltakere Hovedstyrets høstrunde 36 deltakere Orientering og omvisning på institutt for Biologi 7 deltakere Faglig årsmøte November Omvisning og orientering om miljøhallen på Haukeland universitetssykehus 16 deltakere Styremøte fellesmøte med Fagrådet Fra kritt og tavle til e-læring 34 deltakere Den skandinaviske finalen i First Lego League 600 deltakere Desember Julemiddag 34 deltakere Juletrefest 30 deltakere

8 Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2004 side 8 BERGEN AVDELINGS PRIORITERTE OPPGAVER I 2004 KOMPETANSEUTVIKLING Prioritert område: Skole, utdanning og forskning. Tekna Bergen avdeling skal arbeide for å rekruttere flere studenter til teknisk naturvitenskapelig utdanning: Gjennom prosjekt Lego Mindstorms som har som mål å skape interesse for teknologi blant ungdom gjennom bygging og programmering av Legoroboter. FIRST LEGO League (FLL)er en teknologiturnering for barn og unge i alderen år. Kreativitet, samarbeid, design, stå-på vilje, teamånd, entusiasme, markeringsvilje, lek og læring er sentrale elementer i turneringen. Arbeidet med Lego Mindstorms er viktig for å nå unge, både med tanke på rekruttering til tekniske fag og dernest som medlemmer for Tekna. 27.november 2004 ble det arrangert skandinavisk FLL-finale i Haukelandshallen i Bergen. 34 lag/hold fra hele Skandinavia hadde på forhånd kvalifisert seg til denne finalen. I årets FLL oppdrag NO LIMITS skulle lagene finne løsninger for å hjelpe mennesker med forskjellige fysiske evner. Turneringen oppnådde stor oppslutning med omkring 600 deltagere, voksne lagledere, foreldre, dommere, gjester og supportere fra hele Skandinavia. Tekna Bergen avdeling var representert både i arrangement komiteen og i dommerpanelet. Tekna Bergen avdeling var hovedsponsor og støttet turneringen med i alt kr Turneringen ble arrangert i et bredt samarbeid mellom Tekna og sentrale aktører i næringslivet, utdanningsinstitusjonene i byen og Bergen kommunes skolesektor. Gjennom samarbeid med andre organisasjoner. Tekna Bergen avdeling samarbeidet med sentrale aktører fra næringslivet i Bergen, utdanningsinstitusjoner og Bergen kommunes skolesektor i forbindelse med gjennomføringen av den skandinaviske turneringen FIRST LEGO League. Tekna Bergen avdeling samarbeidet med NITO og RENATE under Utdanningsmessen 2004 i messesenteret Arenum. På standen ble det presentert ulike muligheter innen ingeniørutdanning. Tekna Bergen avdeling støttet Bergen Vitensenter. Bergen Vitensenter skal bli et helt nytt og spennende opplevelsessenter som skal vekke og stimulere interessen for naturvitenskap. Avdelingen har en representant og vararepresentant i styret for Bergen Vitensenter. Tekna Bergen avdeling etablerte i 2003 et prøveprosjekt uteskolematematikk med den matematiske ryggsekk. Matematikkryggsekk ble gitt til Follese skole på Askøy og Krohnengen skole i Bergen. Ryggsekken inneholder mer enn 150 opplegg og aktiviteter for hele grunnskolen. Brukere av ryggsekken er i 2004 blitt kontaktet og de

9 Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2004 side 9 er bedt om å gi avdelingen en tilbakemelding om hva ryggsekken er blitt brukt til i perioden og hvordan den tenkes brukt i fremtiden. Prosjektet vil bli evaluert våren Bidra til at de lokale forskningsinstitusjoner og utdanningsinstitusjoner får presentert seg for foreningens medlemmer. Fagrådet arrangerte omvisning og orientering ved Bygg for biologiske basalfag, omvisning og orientering ved Forskningssenteret til Hydro, omvisning og orientering om Mar-Eco toktet til Havforskningsinstituttets nye forskningsskip G.O. Sars, omvisning og orientering på institutt for bilologi ved Universitetet i Bergen og omvisning og orientering ved Haukeland universitetssykehus. Prioritert område: Kurs og konferanser. Bidra til lokale tilbud innen etter- og videreutdanning for våre medlemmer. Informere om teknologiske konferanser i vårt område. Prioritert område: Tilknyttede foreninger og faggrupper Bidra til at aktivitetsnivået i det lokale fagråd er høyt. Engasjere det lokale Fagråd i samarbeid om aktiviteter under denne handlingsplan. Arrangere møter og bedriftsbesøk som gir medlemmene mulighet til å lære det lokale næringsliv å kjenne I 2004 ble følgende arrangementer og bedriftsbesøk gjennomført mht ovennevnte prioriterte områder; Bedriftsbesøk hos Framo Engineering Kurs i retorikk Møte om Bergensprogrammet Omvisning i Bygg for biologiske basalfag Bedriftsbesøk hos Hansa Bedriftsbesøk på Forskningssenteret til Hydro Miniseminar om naturgass Bedriftsbesøk hos Baker Brun Foredrag om Mar-Eco toktet, Havforskningsinstituttet Naturvitenskap og teknologi Det som virkelig teller Kurs i styrearbeid Orientering og omvisning på institutt for Biologi Omvisning og orientering om miljøhallen på Haukeland sykehus Fra kritt og tavle til e-læring Den skandinaviske finalen i First Lego League 61 deltakere 38 deltakere 80 deltakere 36 deltakere 24 deltakere 56 deltakere 63 deltakere 41 deltakere 42 deltakere 35 deltakere 20 deltakere 7 deltakere 16 deltakere 34 deltakere 600 deltakere Ansvarlig i styret Budsjett 2004 Brukt Pål-Albert Olsen og Arild Litlekalsøy

10 Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2004 side 10 LØNNS OG INTERESSEARBEID Prioritert område: Lønns og interessearbeid Bidra til å etablere lokale nettverk mellom avdelingen, bedrifts- og etatsgrupper. Tekna Bergen avdeling har som målsetning å opprette og opprettholde kontakt med bedriftsgruppene i avdelingen. I 2004 var målgruppen også organiserte som ikke har bedriftsgruppe. Møte med lokale bedriftsgrupper ble avholdt 14. oktober Kurs i styrearbeid ble avholdt 22. oktober Prioritert område: Juridisk rådgiving Gjennom lokalt kontaktnett få presentert sentrale emner knyttet til arbeidslivets juss. Styret har engasjert seg i lokale saker innenfor området. Det er gitt støtte til bedriftsgruppen ved CMR i forbindelse med sak om UiBs mulige overtagelse av CMR. Ansvarlig i styret Budsjett 2004 Brukt Linda Francis, Kjell Herfjord SAMFUNNSKONTAKT Prioritert område: Samfunnskontakt og medlemsinformasjon Bidra til at teknologenes og teknologiens betydning i dagens samfunn blir forstått og verdsatt. Avdelingen har deltatt på utdanningsmessen, i samarbeid med RENATE og NITO. Dette er en viktig møteplass mellom Tekna og ungdom som står foran valg av utdannelse. Avdelingen hadde sammen med NITO stand på Forskningsdagene i september. Avdelingen hadde hovedansvaret for Den Skandinaviske finalen i First Lego League. Dette arbeidet er med på å fange barns interesse for teknologi og de muligheter teknologi gir.

11 Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2004 side 11 Videreutvikle det lokale medlemsbladet Tekna Nytt. I september ble papirutgaven av Tekna Nytt erstattet av elektronisk Tekna Nytt linket til Teknas hjemmeside. Arbeide for at internettsiden oppdateres med lokal informasjon knyttet til avdelingens aktiviteter. Lokale arrangementer blir publisert til medlemmene via mail med link til hjemmesiden. Avdelingens hjemmeside er i sin helhet lagt inn under Teknas hjemmesider sentralt. Grafikk og design på hjemmesidene følger derfor samme mal som de sentrale hjemmesidene. Det har vært en økning av antall besøkende på avdelingens hjemmeside. Bidra aktivt i oppbygging av Bergen Vitensenter. Avdelingen har i 2004 hatt et styremedlem og et varamedlem i styret for Bergen Vitensenter. Prioritert område: Næringspolitikk Bidra til å vise hvilken betydning teknologer og teknologien i regionale virksomheter ha for den nasjonale verdiskapingen og at dette blir forstått og verdsatt. Være aktiv i næringspolitisk arbeid overfor beslutningstakere i samfunnet. Tekna avdeling Bergen arrangerte møtet om Bergensprogrammet 24.februar. Bergensprogrammet skal koordinere alle kollektivtiltak, miljø- og veiprosjekter i Bergen i tyveårsperioden Prioritert område: Etikk og miljø Øke medlemmenes kunnskap om Teknas etiske retningslinjer og hva disse innebærer Studentene arrangerte et etikkmøte ved Sverre Haveraaen og Johan H. Mohr. Vise at teknisk og naturvitenskapelig kompetanse er nødvendig for å løse miljøproblemer Det har vært arrangementer knyttet til miljø bl.a. omvisning og orientering om miljøhallen på Haukeland universitetssykehus. Ansvarlig i styret Budsjett 2004 Brukt Tone Eikeland Solløs og Arild Litlekalsøy

12 Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2004 side 12 ORGANISASJONSUTVIKLING Prioritert område: Styrearbeid Delta aktivt i utviklingen av Tekna som organisasjon. Ved Hovedstyrets møterunde i Bergen i oktober 2004, ble det drøftet visjoner og mål for organisasjonen i fremtiden. En diskuterte blant annet hvilke ambisjoner Tekna skal ha for årene som kommer og hvilke utfordringer som følger av samfunnsutviklingen. Marianne Harg representerte Hovedstyret på møtet. Styret og Fagrådet var godt representert på møtet. Alle Tekna sine tillitsvalgte i Bergensområdet var invitert, noe som også bidro til at de tillitsvalgte hadde mulighet for å knytte forbindelser og bli kjent med sentrale aktører i Tekna. På høsten 2004 ble det ble holdt kurs i styrearbeid for fagrådet og styret i Tekna Bergen avdeling. Rikke Olafsen Rokke fra Fagseksjonen ved Generalsekreteriatet holdt kurset. Prioritert område: Opplæring av tillitsvalgte og medlemmer Arrangere kurs Bli kjent med Tekna for nye tillitsvalgte. Kurset Bli kjent med Tekna var planlagt avholdt på høsten Kurset ble utsatt pga. høy møte- og kursaktivitet på høsten, samt i påvente av at Generalsekreteriatet skulle utarbeide en nettbasert versjon av kurset. Styret fikk anledning til å gjennomgå og gi kommentarer til nettversjonen av kurset. Hensikten med kurset er ikke bare å bli kjent med hva Tekna er for noe og hva de står for, men også å knytte forbindelser med de ulike aktørene og drivkreftene i organisasjonen. Prioritert område: Verving og studentarbeid Støtte aktivt studentenes handlingsplan. (se vedlegg) Studentene har utarbeidet egen årsrapport og handlingsplan for Studentenes virksomhet har bestått av vervekampanjer, studentarrangementer og politisk studentarbeid. Antall studentmedlemmer ved UiB var ved utgangen av 2004 kommet opp i 566 personer, dvs. en økning på 17 % i løpet av året som har gått. Ansvarlig i styret Budsjett 2004 Brukt Nils-Jarle Kvam

13 Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2004 side 13 LOKALE AKTIVITETER Prioritert område: Sosialt for medlemmene Ha et godt og variert tilbud til medlemmene og deres familier. Kanskje det mest populære arrangementet, målt i antall deltagere, er vinsmakerkurset. Dette bidrar både kunnskapsmessig og sosialt. Sommerutflukten har også vist seg å ha stigende popularitet. Deltakelse på den tradisjonelle juletrefesten viser fallende oppslutning blant medlemmene og deres familier Vinsmakerkurs 120 deltakere Sommerutflukt Salhus 68 deltakere Juletrefest 30 deltakere Ansvarlig i styret Budsjett 2004 Brukt Kjell Herfjord/Linda Francis

14 Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2004 side 14 Om regnskapet Kr ble avsatt i 2004 til jubileumsbok i Budsjettet for 2004 ble balansert med dette beløp på utgiftsiden. Det reelle overskuddet i regnskapet for 2004 kommer fram ved å trekke fra dette beløpet. REGNSKAP 2004 Inntekter Regnskap 2004 Budsjett 2004 Regnskap Avdelingskontingent Renter Sum inntekter Utgifter 1 Kompetanseutvikling Lønns- og interessearbeid Samfunnsutvikling og -kontakt Organisasjonsarbeid Lokale aktiviteter Sum handlingsprogram Administrasjon og kontorutgifter Husleie Andre kostnader Gebyrer og bankboks Sum driftsutgifter Sum utgifter Overskudd BALANSE pr EIENDELER Bankinnskudd pr

15 Vedlegg til Årsrapport 2004 ÅRSRAPPORT FOR TEKNA STUDENT BERGEN 2004 Status per 31/12-04 Ved utgangen av 2004 hadde Bergen avdeling 566 studentmedlemmer i Tekna. Dette rangerer oss som det nest største lærestedet mht studentmedlemmer. I 2004 vervet vi 59 flere enn i 2004, hvilket betyr en økning i verving på hele 32 %. Totalt ble det vervet 245 nye studentmedlemmer. SK-gruppen har vært en relativt stabil gruppe i Vi har mistet 3, Andreas Heide ved årsskiftet, mens Stig Bruhjell og Laura Minsaas var med frem til sommeren. Laura Minsaas gikk da over til ordinært medlem. På høsten vervet vi 3 nye sk-er; Bjørn Tore Torvestad, Andreas Engeberg, og Henrik Horsås. Fra 2003 var Christel Krossøy, Krister Nyløkken, Gabriel Criales, Lars Rune Sæterdal, Eva Maria Traa, Anne Marie Vølstad, Anne Marie Kinn og Kari Langvik med videre. Etter et semester i utlandet kom også Melina Vartdal og Gjertrud Maria Halset tilbake etter sommeren. Kari Langvik overtok etter Laura Minsaas som SK-leder etter Bergen avdelings årsmøte i mars. Krister har sittet som leder av SU, mens Christel har vært varamedlem, og senere styremedlem. Møter Vi har hatt møter en gang i måneden. SK-leder har deltatt på møtene i Bergen avdeling en gang i måneden Christel har deltatt på møtene i fagrådet og har også sittet i planleggingskomiteen for First Lego League turneringen. Krister og Christel har deltatt på SU sine månedlige møter. Krister har også møtt på Hovedstyrets møter. Stands Vi hadde stand ca en gang i måneden i løpet av vårsemesteret. På høstsemesteret la vi opp til en mer intens verve strategi. Vi hadde stands to dager på rad med 2-3 ukers mellomrom. Dette må sies å være veldig vellykket. På stand serverer vi vafler og kaffe. I tillegg til å verve, benytter vi disse anledningene til å informere om andre arrangementer vi skal ha på senere tidspunkt, og svarer på spørsmål fra gamle medlemmer så godt vi kan...

16 Vedlegg til Årsrapport 2004 Arrangementer Kurs/arrangement Dato Ansvarlige Deltagere VÅR Utdanningsmessen 2004 med Januar Alle sk-er NITO Jobbsøkerkurs på Februar Eva Maria Næringslivsdagen Rekefest Februar Anne Marie V., Anne 35 Marie K., Christel La TeX-kurs Uke 12 Laura Aksjekurs Stig, Lars Rune 13 HØST Post på rebusløpet i forbindelse med fadder-uken August Christel, Krister, Stig og Eva Maria Rekefest 12/09 Kari, Eva Maria og Lars Rune Stand i samarbeid med NITO på forskningsdagene First Lego League 27/11 Christel Kræsjkurs-MAT111 09/12-10/12 Kari, Anne Marie K., og Krister Anne Marie K., Anne Marie V., Andreas 60 Ca 100 Studentenes årsmøte 2004: Krister, Christel, Laura og Kari var representanter fra Bergen. Laura holdt Herrenes tale. Krister ble valgt inn som leder av studentutvalget, Christel som varamedlem (hun ble senere oppgradert til styremedlem). Sommerjobbkatalogen. Sommerjobbkatalogen var dette året ganske redusert, jobben som ble gjort ble gjort av Trondheim. First Lego League turneringen I år arrangerte Bergen den skandinaviske finalen i First Lego League. Christel satt i arrangementsgruppen, og gjorde en stor innsats. De andre sk-ene gjorde litt praktisk forarbeid, og deltok under selve arrangementshelgen. SK-opplæringen, Oslo september. Alle sk-ene (minus Gabriel og Anne Marie V.) reiste til Oslo. Kari holdt Herrenes tale. Det var en veldig lærerik, og ikke minst sosial helg. Vi fikk en gylden anledning til å bli kjent med, og inkorporere de tre nye sk-ene våre, og tillegg ble vi oppdatert på facts om Tekna. Med dette fikk vi en ekstra giv til å ta fatt på høstens verving. Noe som vi kan se har gitt gode resultater! Bergen, 7. februar 2005 For Tekna Student Bergen Kari Langvik SK-leder

17 Vedlegg til Årsrapport 2004 ÅRSBERETNING FOR SENIORGRUPPEN I TEKNA BERGEN AVDELING GUBBELAGET FOR ÅR 2004 Gruppen har i året hatt 37 møter med et gjennomsnittlig deltakertall på 9 pr. møte. I alt har 13 personer deltatt. Møtene ble avholdt i foreningens styrerom med plass til personer. Det har vært en del avgang av aktive personer i året, og det er nå plass til nye medlemmer som kunne ønske å være deltakere i diskusjonene, og som kunne bidra med belysning av egne temaer. Det har ikke vært tilgang på nye deltakere i året. De faste deltakerne møter jevnt over meget trofast fram. Møtene begynner med kaffe, te og tebrød, og med ca. en halv time alminnelig fri samtale. Etter det samler vi oss om temaer, som for det meste forberedes av medlemmer i gruppen. På ett møte har vi hatt besøk av gjester utenfra, en emeritus fra Haukeland Sykehus. Her er noen av temaene gruppen har interessert seg for: For lite inflasjon i Norge i 2003/2004. Om det tenkende menneske. Jordklodens og menneskenes utvikling. Har jordskorpen stabilisert seg i forhold til tidligere. Jordklodens indre, og det endeløse rom og tiden der. Stedsnavn i Norge. Situasjonen i Israel. Om muren og sjanse for stans i fiendtligheten. Det norske språk, talelyd og skrifttegn versus engelsk språk. Makthavere i området Palestina/Israel fra ca f.kr. Djengis Kahns møte med munk, og om ledere med utgangspunkt I møtet. Tilnærming mellom religionene, evt. Gjensidig respekt. Utvikling innen helsevesenet, anvendelse av medisin og teknikk på sykehus v/professor Jarle Ofstad. Fusk, fanteri og triksing innen forsikring. Krav til våre skoler fram til og med videregående læring og kunnskapsnivå. Telavågtragedien. Arnulf Øverland og hans poesi. Organisering av arbeidet for sikkerhet. En reise til og på Åland. Forsikringshistorie/historikk. Kan vi tro på Darvin. Hva betyr det å tro? Om mot, feighet og redsel. Om å våge det risikable. Undervisning ved hjelp av EDB på høyere nivå. Sterk økning i alkoholforbruk et problem? Diverse aktuelle forhold innen Tekna. I alt ca 40 tema har vært framme O. Fonn

Tekna - Bergen avdeling Handlingsplan 2004 side 1 HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT 2004

Tekna - Bergen avdeling Handlingsplan 2004 side 1 HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT 2004 Tekna - Bergen avdeling Handlingsplan 2004 side 1 HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT 2004 Tekna - Bergen avdeling Handlingsplan 2004 side 2 STYRETS FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN 2004 Innledning Handlingsplanen er et

Detaljer

Tekna - Bergen avdeling Handlingsplan 2005 1 av 6 HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT 2005

Tekna - Bergen avdeling Handlingsplan 2005 1 av 6 HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT 2005 Tekna - Bergen avdeling Handlingsplan 2005 1 av 6 HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT 2005 Tekna - Bergen avdeling Handlingsplan 2005 2 av 6 STYRETS FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN 2005 I inneværende år er Tekna Bergen

Detaljer

Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2003 side 1. Norske Sivilingeniørers Forening NIF BERGEN AVDELING

Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2003 side 1. Norske Sivilingeniørers Forening NIF BERGEN AVDELING Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2003 side 1 Norske Sivilingeniørers Forening NIF BERGEN AVDELING ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2003 Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2003 side 2 1.

Detaljer

Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2002 side 1. Norske Sivilingeniørers Forening NIF BERGEN AVDELING

Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2002 side 1. Norske Sivilingeniørers Forening NIF BERGEN AVDELING Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2002 side 1 Norske Sivilingeniørers Forening NIF BERGEN AVDELING ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2002 Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2002 side 2 1.

Detaljer

Årsberetning for Tekna Lillehammer avdeling

Årsberetning for Tekna Lillehammer avdeling Årsberetning for Tekna Lillehammer avdeling 2008 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Innholdsfortegnelse Årsberetning for...1 Tekna Lillehammer avdeling...1 2008...1 Avdelingslederen har ordet:...3

Detaljer

Årsrapport og regnskap for. Tekna Bergen avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsrapport og regnskap for. Tekna Bergen avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2006 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Avdelingslederen har ordet: 2006 Flink Avdeling og medlemsvekst 3 1 Styrets beretning 4 1.1 Viktige begivenheter

Detaljer

Årsrapport og regnskap 2005 Side 1 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2005

Årsrapport og regnskap 2005 Side 1 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2005 Årsrapport og regnskap 2005 Side 1 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2005 Årsrapport og regnskap 2005 Side 2 1. STYRETS ÅRSBERETNING Innledning Det er lagt stor vekt på utadrettet virksomhet i vår forening og Tekna

Detaljer

Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling

Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2008 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Avdelingslederen har ordet: 2008 Et år med lek og alvor... 3 Styrets beretning... 4 Viktige begivenheter i året som

Detaljer

Prioriterte oppgaver for Tekna Stavanger avdeling

Prioriterte oppgaver for Tekna Stavanger avdeling Prioriterte oppgaver for Tekna Stavanger avdeling 2015 Prioriterte oppgaver for 2015 Tekna Stavanger avdeling har et ansvar for at foreningens aktiviteter opprettholdes og utvikles i Sør-Rogaland. Avdelingens

Detaljer

ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2011. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2011. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2011 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: Styrets forslag til årsberetning 2011-2012... 3 Styre og tillitsvalgte 2011-2012:... 3 Aktiviteter:...

Detaljer

1. Medlemmer Budsjett 2006 210 000 kr

1. Medlemmer Budsjett 2006 210 000 kr 1. Medlemmer Budsjett 2006 210 000 kr 1.1. Ytelser til medlemmer 1.1.1. Lønns- og interessearbeid Tiltak for utvidet samarbeid mellom avdelingen og Tekna P/K/S-gruppene -Bedre samarbeide mellom avdelingen

Detaljer

INNKALLING ordinær generalforsamling:

INNKALLING ordinær generalforsamling: INNKALLING ordinær generalforsamling: Sted: Park Hotell, Sandefjord Onsdag 07.03. 2012 kl. 18.00 1 Tekna Vestfold avdeling I henhold til foreningens lover innkalles alle medlemmer til ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Detaljer

ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2010. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2010. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2010 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening 1 Innholdsfortegnelse Styre og tillitsvalgte 2010-2011:... 3 Aktiviteter:... 4 First Lego League (FLL):... 4 Medlemsmøter:...

Detaljer

Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2011. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2011. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2011 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2011... 1 Avdelingslederen har ordet:... 3 Styrets beretning... 4 Viktige begivenheter

Detaljer

Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2010. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2010. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2010 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2010...1 Avdelingslederen har ordet: 2010 et travelt år i tekna gjøvik...3 Styrets

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling

Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling Onsdag 6. mars 2013 kl. 1800 Rica Park Hotel, Sandefjord Til alle medlemmer i Tekna Vestfold avdeling Tønsberg 20. februar 2013 I henhold

Detaljer

Det tas sikte på et kort formelt årsmøte hvor hovedsak er valg. Årsmøtepapirene er av praktiske grunner samlet i dette dokumentet.

Det tas sikte på et kort formelt årsmøte hvor hovedsak er valg. Årsmøtepapirene er av praktiske grunner samlet i dette dokumentet. 21. januar 2015 - Årsmøtepapirer VELKOMMEN TIL TEKNA FORSKERNES ÅRSMØTE 6. FEBRUAR 2015 Tekna Forskernes årsmøte avholdes fredag 6. februar kl. 11.00 12.00 på Radisson Blu Hotel Nydalen, i forbindelse

Detaljer

Årsmelding 2010 Tekna Lillehammer avdeling

Årsmelding 2010 Tekna Lillehammer avdeling Årsmelding 2010 Tekna Lillehammer avdeling AVDELINGSLEDEREN HAR ORDET: TEKNA LILLEHAMMER 2010 Tekna Lillehammer avdeling har hatt et år med aktivitet som i tidligere år. Styret har fortsatt arbeidet med

Detaljer

Vedtekter for Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening. Bergen avdeling

Vedtekter for Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening. Bergen avdeling Vedtekter for Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Bergen avdeling 1. NAVN Avdelingens navn er: Tekna Bergen avdeling Og er en del av Tekna Teknisk-naturvitenskapelige forenings grunnorganisasjon

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2008 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling INVITASJON TIL ÅRSMØTE Styret inviterer til årsmøte i Tekna

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2014 Innhold Styrets årsberetning for 2014... 3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 4 Aktiviteter i 2014... 5 Partner

Detaljer

Årsmelding 2014 Tekna Lillehammer avdeling

Årsmelding 2014 Tekna Lillehammer avdeling Årsmelding 2014 Tekna Lillehammer avdeling 1 AVDELINGSLEDEREN HAR ORDET: TEKNA LILLEHAMMER 2014 Som 2013 så har 2014 vært et jevnt år, med mer eller mindre med det samme opplegg. Allikevel er det noen

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2007 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Invitasjon til Årsmøte. 3 Styrets beretning 2007...4 Avdelingens ledelse...5 Styret...5 Regnskap 2007..6 Kommentarer

Detaljer

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling 2015 Innhold Styrets årsberetning for 2015... 3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 5 Aktiviteter i 2015... 6 Partner for

Detaljer

INNKALLING til ordinær Generalforsamling:

INNKALLING til ordinær Generalforsamling: INNKALLING til ordinær Generalforsamling: Sted: Park Hotell, Sandefjord Onsdag 12.03.2014 kl. 18.00 Tekna Vestfold avdeling I henhold til foreningens lover innkalles alle medlemmer til ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Detaljer

Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling for 2014

Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling for 2014 Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling for 2014 Innhold Styrets årsberetning for 2014...3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 4 Aktiviteter i 2014... 5 Partner for

Detaljer

Febr:Utsending av Kule eksperimenter til alle P-grupper

Febr:Utsending av Kule eksperimenter til alle P-grupper Handlingsplan 2007 Tiltak Status Budsjett Regnskap 1. Medlemmer 240 000 1.1. Ytelser til medlemmer 1.1.1. Lønns- og interessearbeid Tiltak for utvidet samarbeid mellom avdelingen og P/K/Sgruppene 1.1.2

Detaljer

Styret inviterer til årsmøte i Tekna Nord-Trøndelag avdeling.

Styret inviterer til årsmøte i Tekna Nord-Trøndelag avdeling. 1 Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling INVITASJON TIL ÅRSMØTE Styret inviterer til årsmøte i Tekna Nord-Trøndelag avdeling. Sted: Fylkets hus, Steinkjer. Tid: Onsdag 24. mars 2004 kl. 17. 1 Omvisning/orientering

Detaljer

Innkalling til ordinært årsmøte i Tekna Telemark avdeling

Innkalling til ordinært årsmøte i Tekna Telemark avdeling Innkalling til ordinært årsmøte i Tekna Telemark avdeling Mandag 11. februar 2013 kl. 1800 Skagerak Energi, Porsgrunn 1 Til alle medlemmer i Tekna Telemark avdeling Porsgrunn, 28. januar 2013 I henhold

Detaljer

Fag styrker Tekna. Faglig Årsmøte 2010, 19-20.februar Visepresident Mads Nygård

Fag styrker Tekna. Faglig Årsmøte 2010, 19-20.februar Visepresident Mads Nygård Fag styrker Tekna Faglig Årsmøte 2010, 19-20.februar Visepresident Mads Nygård Fag er viktig del av Tekna Var grunnlaget for foreningen fra opprettelsen Er i dag en hovedpilar sammen med lønnssiden Har

Detaljer

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling 2012 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Innholdsfortegnelse Avdelingslederen har ordet...3 Styrets beretning...4 Handlingsplan, oppfølging... 4 Kategori 1

Detaljer

Årsmelding 2012 Tekna Lillehammer avdeling

Årsmelding 2012 Tekna Lillehammer avdeling Årsmelding 2012 Tekna Lillehammer avdeling AVDELINGSLEDEREN HAR ORDET: TEKNA LILLEHAMMER 2012 Tekna Lillehammer avdeling hadde i 2012 omtrent samme aktivitet som forrige år. Styret har fortsatt arbeidet

Detaljer

Årsberetning for Tekna Haugaland avdeling

Årsberetning for Tekna Haugaland avdeling Årsberetning for Tekna Haugaland avdeling 2016 Innhold Styrets årsberetning for 2016... 3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 4 Aktiviteter i 2016... 4 Partner for

Detaljer

Årsmelding 2013 Tekna Lillehammer avdeling

Årsmelding 2013 Tekna Lillehammer avdeling Årsmelding 2013 Tekna Lillehammer avdeling AVDELINGSLEDEREN HAR ORDET: TEKNA LILLEHAMMER 2013 For Tekna Lillehammer avdeling har 2013 i store trekk vært et år på det jevne, med aktiviteter og deltagelse

Detaljer

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling 2014 Innhold Styrets årsberetning for 2014... 3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 6 Aktiviteter i 2014... 6 Partner for

Detaljer

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling 2008 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Avdelingslederen har ordet: 2005...3 Styrets beretning...4 Viktige begivenheter i året som gikk... 4 Saker i media...

Detaljer

Dagens unge, regionens fremtid

Dagens unge, regionens fremtid Drivkraft UNGDOM Dagens unge, regionens fremtid I fremtiden blir kampen om de gode hodene stadig hardere. Dagens unge har hele verden som lekegrind når de skal velge karriere. I dag har regionen vår en

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2006 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Invitasjon til Årsmøte. 3 Styrets beretning 2006...4 Avdelingens ledelse...5 Styret...5 Regnskap 2006..6 Kommentarer

Detaljer

Innkalling til ÅRSMØTE Tekna Kongsberg avdeling "Quality Grand Hotell Kongsberg Torsdag 28. februar 2013

Innkalling til ÅRSMØTE Tekna Kongsberg avdeling Quality Grand Hotell Kongsberg Torsdag 28. februar 2013 Innkalling til ÅRSMØTE Tekna Kongsberg avdeling "Quality Grand Hotell Kongsberg Torsdag 28. februar 2013 Program Kl 17.00-18.00 Kl 18.00-19.00 Kl 19.00-20.00 Middag Foredrag om SubseaValley, Møteplassen

Detaljer

Årsmelding 2016 Tekna Gjøvik avdeling

Årsmelding 2016 Tekna Gjøvik avdeling Årsmelding 2016 Tekna Gjøvik avdeling 1 Årsmøte Tekna Gjøvik avdeling, 27. januar 2017 DAGSORDEN 1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden. 2. Valg av ordstyrer, protokollfører og to protokollunderskrivere

Detaljer

Innkalling til årsmøte. Sted: Scandic Park Hotell, Sandefjord. Onsdag 09.03.2016 kl. 18.00

Innkalling til årsmøte. Sted: Scandic Park Hotell, Sandefjord. Onsdag 09.03.2016 kl. 18.00 Innkalling til årsmøte Sted: Scandic Park Hotell, Sandefjord Onsdag 09.03.2016 kl. 18.00 1 Tekna Vestfold avdeling I henhold til foreningens lover innkalles alle medlemmer til TID: Onsdag 9. mars 2015

Detaljer

Samfunnsviterne Trøndelag fylkesavdeling. Årsmøte 2013. Årsmøtedokumenter

Samfunnsviterne Trøndelag fylkesavdeling. Årsmøte 2013. Årsmøtedokumenter Trøndelag fylkesavdeling Årsmøte 2013 Årsmøtedokumenter Medlemstallet i Trøndelag har fra januar 2005 til april 2013 økt fra 348 til 759. Dette er en økning på 411 medlemmer Årsmøte Trøndelag fylkesavdeling

Detaljer

Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2009 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2009...1 Avdelingslederen har ordet: 2009 et travelt år i tekna gjøvik...3 Styrets

Detaljer

Årsrapport og regnskap for. Tekna Bergen avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsrapport og regnskap for. Tekna Bergen avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2007 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Avdelingslederen har ordet: 2007 - fortsatt medlemsvekst 3 1 Styrets beretning 4 1.1 Viktige begivenheter

Detaljer

Vedtekter for Tekna Jernbane

Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtatt av årsmøtet den 21. juni 2011. Godkjent av Tekna Hovedstyret den 1 NAVN Faggruppens navn er: Tekna Jernbane som er en egen faggruppe innenfor Tekna. Tekna står for

Detaljer

Årsberetning for Tekna Aust-Agder avdeling

Årsberetning for Tekna Aust-Agder avdeling Årsberetning for Tekna Aust-Agder avdeling Mars 2009 til mars 2010 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Styrets beretning... 3 Medlemsutviklingen... 3 Tekna Aust-Agder avdeling har hatt et begivenhetsrikt

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Avdelingens navn er: Helgeland avdeling. Avdelingen er grunnorganisasjon for medlemmer av Tekna i Søndre Nordland sør for Glomfjord.

VEDTEKTER FOR. Avdelingens navn er: Helgeland avdeling. Avdelingen er grunnorganisasjon for medlemmer av Tekna i Søndre Nordland sør for Glomfjord. VEDTEKTER FOR Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening (Tekna) Helgeland avdeling (Mønstervedtekter vedtatt i Hovedstyret 2.2.1993) 1 NAVN Avdelingens navn er: Tekna Helgeland avdeling. Avdelingen er

Detaljer

Årsberetning for Tekna Tromsø avdeling

Årsberetning for Tekna Tromsø avdeling Årsberetning for Tekna Tromsø avdeling 2011 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning for Tekna Tromsø avdeling 2011... Avdelingslederen har ordet: 2011 Et år med høyt aktivitetsnivå...3 Styrets

Detaljer

Årsberetning for Tekna Vestfold avdeling

Årsberetning for Tekna Vestfold avdeling Årsberetning for Tekna Vestfold avdeling 2014 Innhold Styrets årsberetning for 2014...3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 5 Styret og tillitsvalgte... 5 Aktiviteter i 2014... 6 Prioriterte

Detaljer

Årsrapport 2009 NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE. Styrets sammensetning for 2009:

Årsrapport 2009 NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE. Styrets sammensetning for 2009: NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE Årsrapport 2009 Styrets sammensetning for 2009: Leder: Stian Svelle UiO Oslo Nestleder: Thomas Sperle StatoilHydro Trondheim Sekretær: Knut Thorshaug SINTEF

Detaljer

Årsberetning for Tekna Tromsø avdeling

Årsberetning for Tekna Tromsø avdeling Årsberetning for Tekna Tromsø avdeling 2014 Innhold Styrets årsberetning for 2014... 3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 4 Deltakelse/representasjon... 4 Aktiviteter

Detaljer

Innkalling til ÅRSMØTE Tekna Kongsberg avdeling

Innkalling til ÅRSMØTE Tekna Kongsberg avdeling Innkalling til ÅRSMØTE Tekna Kongsberg avdeling Sted: Det Lille Extra, Hyttegata 14 Tid: Torsdag 19. februar 2009 Program Kl 1700 Kl 1900 Årsmøte Middag Agenda 1. Åpning Valg av ordstyrer og godkjenning

Detaljer

Årsberetning 2015. for Tekna Harstad avdeling

Årsberetning 2015. for Tekna Harstad avdeling Årsberetning 2015 for Tekna Harstad avdeling ~ 2 ~ Innhold 1 Innledning 3 2 Tillitsvalgte valgt på årsmøtet 24.mars 2015 4 3 Medlems -og kontigentutvikling 5 4 Avdelingens aktivitet 6 Mattesekk Samfunnsmiddel-prosjekt

Detaljer

Denne beretningen tar for seg perioden fra årsmøte i Alta 12-13/februar 2011 til årsmøte som avholdes på Skaidi 11-12/februar 2012.

Denne beretningen tar for seg perioden fra årsmøte i Alta 12-13/februar 2011 til årsmøte som avholdes på Skaidi 11-12/februar 2012. Årsberetning 2011 Tekna Finnmark avdeling Denne beretningen tar for seg perioden fra årsmøte i Alta 12-13/februar 2011 til årsmøte som avholdes på Skaidi 11-12/februar 2012. Årsmøte blir lagt opp med tanke

Detaljer

Årsberetning for Tekna Molde avdeling

Årsberetning for Tekna Molde avdeling Årsberetning for Tekna Molde avdeling 2014 Innhold Styrets årsberetning for 2014... 3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 4 Aktiviteter i 2014... 4 Partner for kompetanseutvikling,

Detaljer

Årsmelding 2011 Tekna Lillehammer avdeling

Årsmelding 2011 Tekna Lillehammer avdeling Årsmelding 2011 Tekna Lillehammer avdeling AVDELINGSLEDEREN HAR ORDET: TEKNA LILLEHAMMER 2011 Tekna Lillehammer avdeling hadde i 2011 et år med litt lavere aktivitet enn årene før Styret har fortsatt arbeidet

Detaljer

Årsmøte Tekna Helgeland 2014

Årsmøte Tekna Helgeland 2014 Årsmøte Tekna Helgeland 2014 Saksliste Tekna Helgeland Avdeling sitt årsmøte 2014 Leder ønsker velkommen Sak 1: Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden Sak 2: Valg av ordstyrer Sak 3: Valg av protokollfører

Detaljer

Prioriterte oppgaver for Teknas interesseforening ved skoleverket 2014

Prioriterte oppgaver for Teknas interesseforening ved skoleverket 2014 Prioriterte oppgaver for Teknas interesseforening ved skoleverket 2014 Teknas interesseforening ved skoleverket har som formål å ivareta medlemmenes interesser i saker som angår lønns- og arbeidsvilkår

Detaljer

Mønstervedtekter for Teknas lokalavdelinger Vedtatt av Teknas hovedstyre 8.11.2012, etter anbefaling av avdelingsledermøtet 2012

Mønstervedtekter for Teknas lokalavdelinger Vedtatt av Teknas hovedstyre 8.11.2012, etter anbefaling av avdelingsledermøtet 2012 Mønstervedtekter for Teknas lokalavdelinger Vedtatt av Teknas hovedstyre 8.11.2012, etter anbefaling av avdelingsledermøtet 2012 V e d t e k t e r f o r Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening,... avdeling

Detaljer

Innkalling til ordinært årsmøte i Tekna Telemark avdeling

Innkalling til ordinært årsmøte i Tekna Telemark avdeling Innkalling til ordinært årsmøte i Tekna Telemark avdeling Mandag 10. februar 2014 kl. 18.00 DuVerden AS (vitensenter og sjøfartsmuseum), Porsgrunn Til alle medlemmer i Tekna Telemark avdeling Porsgrunn,

Detaljer

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling 2013 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Innholdsfortegnelse Avdelingslederen har ordet... 3 Styrets beretning... 4 Handlingsplan, oppfølging... 4 Faglige,

Detaljer

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Innhold

Detaljer

Årsberetning for Tekna Tromsø avdeling

Årsberetning for Tekna Tromsø avdeling Årsberetning for Tekna Tromsø avdeling 2013 Innhold Styrets årsberetning for 2013... 3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 4 Deltakelse/representasjon... 4 Aktiviteter

Detaljer

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014 Tid: Sted: Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Saksliste: 1. Møtet settes 2. Godkjenning av innkalling og

Detaljer

Econa Bergen. Årsmøte for 2014 TORSDAG 5. MARS KL 18.00 GRAND SELSKAPSLOKALER, BERGEN

Econa Bergen. Årsmøte for 2014 TORSDAG 5. MARS KL 18.00 GRAND SELSKAPSLOKALER, BERGEN Econa Bergen Årsmøte for 2014 TORSDAG 5. MARS KL 18.00 GRAND SELSKAPSLOKALER, BERGEN Årsmøte for 2014 Agenda: 1. Valg av ordstyrer 2. Godkjenning av dagsorden 3. Godkjenning av referent og to til å signere

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR TEKNA GJØVIK AVDELING. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

ÅRSBERETNING FOR TEKNA GJØVIK AVDELING. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening ÅRSBERETNING FOR TEKNA GJØVIK AVDELING 2007 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Avdelingslederen har ordet: 2007 Et år med jevn aktivitet....3 Styrets beretning...4 Viktige begivenheter i året som

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. nyansert. ansvarsfull. bindeledd. engasjert. troverdig. modig. rettferdig. omtenksom. etisk. kompetent. hjelpende.

Ny som tillitsvalgt. nyansert. ansvarsfull. bindeledd. engasjert. troverdig. modig. rettferdig. omtenksom. etisk. kompetent. hjelpende. modig troverdig ansvarsfull engasjert kompetent nyansert Ny som tillitsvalgt nyskapende rettferdig hjelpende omtenksom etisk bindeledd Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Velkommen som tillitsvalgt

Detaljer

Oslo- finale i verdens største kunnskapsturnering for barn og unge

Oslo- finale i verdens største kunnskapsturnering for barn og unge Oslo- finale i verdens største kunnskapsturnering for barn og unge Førstkommende lørdag, 9. november arrangeres den regionale finalen for Østlandet konkurransen FIRST LEGO League. Aldri før har så mange

Detaljer

Årsberetning for Tekna Moss avdeling

Årsberetning for Tekna Moss avdeling Årsberetning for Tekna Moss avdeling 2015 Innhold Styrets årsberetning for 2015... 3 Avdelingslederen har ordet... 3 Styret og tillitsvalgte... 4 Aktiviteter i 2015... 5 Partner for kompetanseutvikling,

Detaljer

ÅRSMELDING 2007. Avdelinga sitt 89. år

ÅRSMELDING 2007. Avdelinga sitt 89. år ÅRSMELDING 2007 Avdelinga sitt 89. år TILLITSVALGTE FOR 2007 Foreninga har hatt følgande tillitsvalgte for 2007: Styret: ledar Claus Ivar Vatnehol nestledar/sekretær Øystein Longva kasserar Jarle Strand

Detaljer

Årsmelding 2016 Tekna Lillehammer avdeling

Årsmelding 2016 Tekna Lillehammer avdeling Årsmelding Tekna Lillehammer avdeling 1 Årsmøte Tekna Lillehammer avdeling, 9. mars 2017 Godkjennelse av innkalling og dagsorden. DAGSORDEN Valg av ordstyrer, protokollfører og to protokollunderskrivere

Detaljer

VEDLEGG I: Forslag til vedtektsendringer Sakspapirer for Årsmøte 2014 for Tekna Narvik avdeling

VEDLEGG I: Forslag til vedtektsendringer Sakspapirer for Årsmøte 2014 for Tekna Narvik avdeling 1(5) VEDLEGG I: Forslag til vedtektsendringer Sakspapirer for Årsmøte 2014 for Tekna Narvik avdeling Paragrafendringer i følgende saker er foreslått. Hver vedtektsendring vil bli behandlet separat Eksisterende

Detaljer

Årsberetning for Tekna Aust-Agder Agder avdeling. Mars 2006-mars 2007. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsberetning for Tekna Aust-Agder Agder avdeling. Mars 2006-mars 2007. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning for Tekna Aust-Agder Agder avdeling Mars 2006-mars 2007 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Avdelingslederen har ordet: 2006 Et år med høy aktivitet...3 Styrets beretning...3 Medlemsutviklingen...3

Detaljer

28-02-2010 19:00 Idrettens Hus - Trondheim

28-02-2010 19:00 Idrettens Hus - Trondheim ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM FRISBEEKLUBB 28-02-2010 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER Saksliste: 1. Åpning av møtet ved styreleder 2. Godkjenning av de stemmeberettigede 3. Valg av dirigent, sekretær

Detaljer

inviterer til GENERALFORSAMLING Forskningsparken, Oslo Tirsdag 8. april 2014 kl 16:45 Program Registrering og lett servering

inviterer til GENERALFORSAMLING Forskningsparken, Oslo Tirsdag 8. april 2014 kl 16:45 Program Registrering og lett servering Tekna Klima Postboks 2312 Solli, 0201 Oslo Tlf: 22 94 75 00 e-post: teknaklima@tekna.no internett: www.tekna.no/teknaklima inviterer til GENERALFORSAMLING Forskningsparken, Oslo Tirsdag 8. april 2014 kl

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Årsberetning for. Tekna Molde avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsberetning for. Tekna Molde avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning for Tekna Molde avdeling 2012 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Styrets beretning... 3 Medlemsutviklingen... 4 Arrangementer... 4 Avlyste arrangement... 12 Avdelingens ledelse... 13

Detaljer

VEDLEGG I: Forslag til vedtektsendringer Sakspapirer for Årsmøte 2015 for Tekna Narvik avdeling

VEDLEGG I: Forslag til vedtektsendringer Sakspapirer for Årsmøte 2015 for Tekna Narvik avdeling 1(5) VEDLEGG I: Forslag til vedtektsendringer Sakspapirer for Årsmøte 2015 for Tekna Narvik avdeling Paragrafendringer i følgende saker er foreslått. Hver vedtektsendring vil bli behandlet separat Eksisterende

Detaljer

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081 Handlingsplan 2017 Fagforbundet Helse Bergen avd 081 Vedtatt på årsmøtet den 26.01.2017 Innledning Fagforeningens handlingsplan er årsmøtets oppdrag til fagforeningsstyret for kommende periode. Handlingsplanen

Detaljer

Årsberetning for Tekna Lillehammer avdeling

Årsberetning for Tekna Lillehammer avdeling Årsberetning for Tekna Lillehammer avdeling 2007 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Avdelingslederen har ordet: TEKNA Lillehammer 2007...3 Styrets beretning...4 Styrets beretning...4 Viktige begivenheter

Detaljer

Sakspapirer til årsmøtet. 24. januar 2013. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Sakspapirer til årsmøtet. 24. januar 2013. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Sakspapirer til årsmøtet 24. januar 2013 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Innhold 1. Styrets forslag til dagsorden... 3 2. Forretningsorden... 4 3. Styrets forslag til handlingsplan for 2012...

Detaljer

Årsrapport og regnskap for. Tekna Bergen avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsrapport og regnskap for. Tekna Bergen avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2008 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Avdelingslederen har ordet vi skaper fremtiden... 3 1 Styrets beretning... 4 1.1 Viktige begivenheter i året

Detaljer

Årsberetning for Tekna Vest-Agder avdeling 2008

Årsberetning for Tekna Vest-Agder avdeling 2008 Årsberetning for Tekna Vest-Agder avdeling 2008 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Styrets beretning... 3 Medlemsutviklingen... 3 Yngres Forum... 4 Sosiale arrangementer... 4 Samfunnsrettet... 5

Detaljer

FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2005-2009 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM

FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2005-2009 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM AVDELING 108 LEVANGER FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2005-2009 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM KAP. 1 EGEN ORGANISASJON. 1.2.1. Avdelingen. Avdelingen har i 2005 til 2009 drevet aktivt for å øke antallet

Detaljer

Sakspapirer til årsmøtet. 13. mars 2014. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Sakspapirer til årsmøtet. 13. mars 2014. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Sakspapirer til årsmøtet 13. mars 2014 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Innhold 1. Styrets forslag til dagsorden... 3 2. Forretningsorden... 4 3. Styrets forslag til handlingsplan for 2014...

Detaljer

Økt fokus på faglige. aktiviteter. Faglig årsmøte 18-19/1-2008. President Marianne Harg

Økt fokus på faglige. aktiviteter. Faglig årsmøte 18-19/1-2008. President Marianne Harg Økt fokus på faglige aktiviteter President Marianne Harg Faglig årsmøte 18-19/1-2008 Større faglig fokus Hovedstyret har vedtatt å styrke den faglige virksomheten og øke ressursene Var sterkt ønsket av

Detaljer

Årsmelding 2015 Tekna Lillehammer avdeling

Årsmelding 2015 Tekna Lillehammer avdeling Årsmelding 2015 Tekna Lillehammer avdeling 1 Årsmøte Tekna Lillehammer avdeling, 24. februar 2016 1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden. DAGSORDEN 2. Valg av ordstyrer, protokollfører og to protokollunderskrivere

Detaljer

FIRST LEGO League i hele verden

FIRST LEGO League i hele verden FIRST LEGO League FIRST LEGO League i hele verden FIRST LEGO League er et verdensomspennende arrangement, og det arrangeres i mer enn 40 land. Det kommer stadig nye land til i rekken av arrangørsteder.

Detaljer

Faglig årsrapport fra faggrupper, tilknyttede foreninger og fagråd. År 2008

Faglig årsrapport fra faggrupper, tilknyttede foreninger og fagråd. År 2008 Faglig årsrapport fra faggrupper, tilknyttede foreninger og fagråd År 2008 Navn: (gruppens navn) 66 Gruppe for Selvstendig Næringsdrivende Omtale av årets aktivitet: (prosa om gruppens aktivitet) 1: Om

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen

Innkalling til Årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen Innkalling til Årsmøte i I forbindelse med Programkonferansen Havbruk på Radisson Blu i Tromsø 31. mars til 2. april, inviterer til årsmøte. Årsmøtet finner sted på onsdag 2. april, kl 14.30 til 15.30,

Detaljer

Årsberetning og regnskap for. Tekna Bergen avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsberetning og regnskap for. Tekna Bergen avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2010 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Avdelingslederen har ordet 3 1 Styrets beretning 4 1.1 Viktige begivenheter i året som gikk 4 1.1.1 Ridder

Detaljer

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling 2010 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Innholdsfortegnelse Avdelingslederen har ordet... 3 Styrets beretning... 4 Handlingsplan, oppfølging... 4 1 Faglige,

Detaljer

Årsberetning 2008. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsberetning 2008. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning 2008 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Innhold 1. Styrets beretning...3 2. Avdelingens ledelse...5 3. Regnskap...6 Side 2 av 7 1. STYRETS BERETNING Årsmøtet til Tekna Kristiansund

Detaljer

Tekna Nytt. NR 04 1. årg. 15. september 2004

Tekna Nytt. NR 04 1. årg. 15. september 2004 Tekna Nytt NR 04 1. årg. 15. september 2004 Tekna Teknisknaturvitenskapelig forening Tekna Bergen avdeling Nygårdsgaten 114 5008 BERGEN tlf. 55 32 00 52 fax. 55 32 62 16 dk.vest@tekna.no Ellen Hauge Daglig

Detaljer

Innkalling til ÅRSMØTE. Tekna Kongsberg avdeling. Opsahlgården Tirsdag 20. februar 2007

Innkalling til ÅRSMØTE. Tekna Kongsberg avdeling. Opsahlgården Tirsdag 20. februar 2007 Innkalling til ÅRSMØTE Tekna Kongsberg avdeling Opsahlgården Tirsdag 20. februar 2007 Program Kl 1700 Kl 1900 Årsmøte Middag og kaffe Agenda 1. Åpning Valg av ordstyrer og godkjenning av innkalling og

Detaljer

Årsmøtereferat 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsmøtereferat 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsmøtereferat 2009 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Møtereferat Emne Side 2 av 6 Møtenr. Årsmøtereferat Tekna Kristiansund avdeling Dato Kl. Sted 29.01.2009 19.00 Dødeladen Café & Kultursted

Detaljer

Årsberetning for Tekna Ålesund avdeling. Avdelingens 98. år

Årsberetning for Tekna Ålesund avdeling. Avdelingens 98. år Årsberetning for Tekna Ålesund avdeling 2016 Avdelingens 98. år Innhold Styrets årsberetning for 2016... 3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 4 Aktiviteter i 2016...

Detaljer

Årsberetning og regnskap for. Tekna Bergen avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsberetning og regnskap for. Tekna Bergen avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2009 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Avdelingslederen har ordet 3 1 Styrets beretning 4 1.1 Viktige begivenheter i året som gikk 4 1.1.1 Æresmedlem

Detaljer

Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling

Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling 2013 Innhold Styrets årsberetning for 2013... 3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 4 Grupper under avdelingen med egne

Detaljer

Årsmøtedokumenter for Tekna Kongsberg avdeling

Årsmøtedokumenter for Tekna Kongsberg avdeling Årsmøtedokumenter for Tekna Kongsberg avdeling 2015 Tekna Kongsberg avdeling - Agenda for årsmøtet 28. januar 2016 1. Åpning Valg av ordstyrer Godkjenning av innkalling og forretningsorden 2. Protokoll

Detaljer