Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2004 side 1 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2004

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2004 side 1 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2004"

Transkript

1 Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2004 side 1 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2004

2 Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2004 side 2 1.STYRETS ÅRSBERETNING Innledning Året 2004 har vært et aktivt år for Tekna Bergen avdeling. Det er blitt lagt stor vekt på utadrettet virksomhet og begrepet Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening er etter hvert blitt bedre kjent, ikke minst takket være alle aktivitetene som er blitt gjennomført i beretningsåret. Det er gledelig å konstatere at medlemstallet har økt fra 2561 til 2707 i Dette er en økning på 146 medlemmer. Studentmedlemmene teller 566 personer pr mot 480 på samme tid året før og økningen er her større enn rapportert forrige år. Styret ser positivt på den sterke medlemsveksten fordi Tekna etter hvert er blitt en maktfaktor som Storting og Regjering ikke lenger kan overse. Etter hvert vil vi få større innflytelse på landets næringspolitikk - en næringspolitikk basert på den høyest tilgjenglige teknisk naturvitenskapelige kunnskap og erfaring. Da vil det fremtidige Norge sikres god økonomi og høg levestandard. I forbindelse med Stortingsvalget i 2005 har Tekna sentralt engasjert seg i planlegging av møte med politikere, lokale og sentrale, for å påvirke disse med foreningens sentrale synspunkter. På oppfordring fra Generalsekretariatet har Bergen avdeling foreslått følgende emner som bør tas opp: Innovasjon i praksis (økonomien må i større grad føres tilbake til oppfinner/gründer) Utdanning - sats på realfag på alle nivå Forskning en betydelig økt satsing må til skal Norge vedlikeholde samme levestandard i fremtiden som i dag Energi verdiskaping for fremtiden 1.1 Lokale aktiviteter Det er summen av alle lokalavdelingene i landet som er Tekna Teknisknaturvitenskapelig forening. Derfor får aktivitetene ved vår Avdeling stor innflytelse siden vi er en av de største lokalavdelingene i landet. Det har vært arrangert 22 ulike lokale tilbud til medlemmene, en blanding av kurs, foredragsmøter, bedriftsbesøk og sosiale arrangement. Mesteparten av disse arrangementene er det Avdelingens Fagråd som har stått for. Den 14.oktober ble det arrangert møte med bedriftsgrupper/etatsgrupper og tillitsvalgte i Bergensregionen. Målgruppen her var kontaktpersoner i bedrifter der det ikke er bedriftsgrupper, bedrifter med flere enn 3 medlemmer hvor det ikke er kontaktpersoner og styremedlemmer i alle bedriftsgruppene i området. Jorun Følling og David Mannes var med fra Generalsekretariatet. Følling orienterte generelt om Tekna. Mannes snakket om viktigheten av Teknas lønns- og interessearbeid og organisering av Tekna-medlemmer på arbeidsplassen. Den 22. oktober deltok Styre og Fagråd og tillitsvalgte i Sogn og Fjordane- og Sunnhordland avdeling, samt etats og bedriftsgrupper på Hovedstyrets reiserunde. Dette er et ledd i Teknas forberedelser til representantskapsmøte i Marianne Harg fra Hovedstyret orienterte om aktuelle spørsmål og fikk synspunkter fra deltakerne som skal danne grunnlag for Teknas sentrale handlingsplan og prioriteringer. Det ble samme dag holdt Styreseminar for avdelingsstyrene i Dk-vest området og Fagrådet i Bergen Avdeling.

3 Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2004 side Fagrådet Fagrådet oppnevnes av Avdelingsstyret og er av stor betydning for tilbudet til medlemmene. Samarbeid mellom fagråd og styre fungerer godt og arrangementene har hatt stor oppslutning (se egen liste). 1.3 Nasjonale aktiviteter Avdelingsledermøte og Foreningspolitisk kongress ble avholdt den 3.og 4. juni i ingeniørenes Hus i Oslo. På avdelingsledermøte deltok Erling Hammer og på Foreningspolitisk kongress deltok Kjell Herfjord, Linda Francis og Erling Hammer. Viten og Verdi (Oslokongressen) ble arrangert av Tekna og Universitetet i Oslo, 19.oktober. Erling Hammer deltok. Faglig Årsmøte ble avholdt i Oslo den 29. og 30.oktober. Her deltok Ragnhild Andersen og Erling Hammer. Reidun de Lange var ordstyrer. Det ble allerede i fjor planlagt et seminar med tittel Bli Kjent med Tekna. Dette ble utsatt i påvente av at Generalsekretariatet var i ferd med å utarbeide en nettversjon av et lignende kurs. Dette er nå ferdig og kan finnes på Det er blitt meget godt og Styret vil derfor vurdere om det er nødvendig å avholdet det planlagte kurs lokalt. Ragnhild Andersen har deltatt som representant fra Bergen avdeling i prosjektet Realfag i skolen som ble startet opp i 2003 etter initiativ fra Hovedstyret. Etter oppfordring fra KUF (Stortingets kirke-,undervisning- og forskningskomite) har Tekna utarbeidet et notat om tiltak for å sikre skolen kompetente realfagslærere. Tekna Forskerne er en egen gruppe, underlagt Fagutvalget sentralt, som har som målsetting å arbeide for forskning og høyre utdanning innen realfag. Erling Hammer er medlem av forskernes styre. 1.4 Internasjonal aktivitet Den Skandinaviske finalen i First Lego League (FLL), som Avdelingen hadde hovedansvaret for, ble arrangert i Bergen den 27. november. Avdelingen bevilget ,- kr. til arrangementet og Avdelingens generalforsamling garanterte i 2004 for ,- kr, noe som førte til at Bergen avdeling ble valgt ut til å gjennomføre arrangementet i konkurranse med Trondheim avdeling. FLL er en teknologiturnering for barn og ungdom i alderen år. Barna bygger en robot i avansert Lego som skal utføre oppgaver på et turneringsbord. I tillegg inneholder konkurransen et unge forskere element der barna skal sette seg inn i et faglig tema og presentere det de har funnet ut for et dommerpanel. FLL er et tiltak som underbygger flere viktige målsetninger for Tekna, ikke minst når det gjelder økt interesse for realfag, tekniske fag og prosjektarbeid i skolen, samt rekruttering til tekniske yrker. Tekna støtter dette prosjektet og er en vesentlig økonomisk bidragsyter både sentralt og lokalt. Tekna Bergen avdeling var representert i prosjektgruppen for arrangementet med Bjørn Laastad, Pål-Albert Olsen, studentmedlem Christel Krossøy, DK-leder Ellen Hauge og med representanter i dommerpanelet. Prosjektleder for turneringen var Bjørn Laastad.

4 Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2004 side 4 I den skandinaviske finalen deltok det til sammen ca. 300 barn og unge, fordelt på 34 lag. I løpet av dagen var det ca 1000 mennesker innom turneringslokalene for å se på deltakerne. Tekna har fått mange gode tilbakemeldinger på gjennomføringen av arrangementet og styret er meget tilfreds med at ikke noe av garantisummen måtte brukes. 1.5 Hederstegn På Foreningspolitisk kongress i Oslo i juni, ble Gudmund Per Olsen tildelt Teknas Hederstegn. I desember ble Bjørn Laastad tildelt den gyldne bolt fra Bergen avdeling. 1.6 Samarbeid med andre avdelinger og foreninger Avdelingsstyrene i Sogn og Fjordane, Sunnhordland og Bergen avdeling var samlet 22.oktober til kurs i styrearbeid. Tekna, Nito og RENATE hadde felles stand på utdanningsmessen i Arenum i januar. I tillegg hadde NITO og Tekna felles stand på Ingeniørdagen, som ble arrangert i samband med Forskningsdagene. 1.7 Tekna Nytt Tekna nytt har vært et populært informasjonsskriv som ble sendt ut på e-post til våre medlemmer. Etter 15.september 2004 ble nytt fra Tekna Bergen avdeling lagt ut på avdelingens hjemmeside Det blir sendt melding på e-post, med link til hjemmesiden, når det er lagt ut nyheter på hjemmesiden. 1.8 Styret Det har vært 12 styremøter og to fellesmøter med Fagrådet. Styret arbeider godt sammen og oppslutningen har vært tilfredsstillende. 1.9 Gubbelaget Gubbelaget har sine jevnlige faste møter med fortsatt imponerende oppslutning (se vedlagt årsrapport) 1.10 Bergen Vitensenteret Ragnhild Andersen er Tekna sin representant i styret i Bergen Vitensenteret Studentene Studentene er vår viktigste ressurs for nyrekruttering og derfor viktige å ta vare på etter hvert som den enkelte studentmedlem blir ferdig med sin utdanning. Aktiviteten har vært stor i 2004 (se vedlagt årsrapport). Christel Krossøy er kåret til årets studentkontakt blant alle landets studentkontakter. Krister Nyløkken har vært leder av Studentutvalget og det er første gang en student fra UiB har vært leder for dette utvalget. Bergen Erling A Hammer leder

5 Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2004 side AVDELINGENS TILLITSVALGTE OG OPPNEVNTE I KOMITEER OG UTVALG Tillitsvalgte med funksjonstid fra årsmøtet 10. mars 2004 til årsmøtet 9. mars Avdelingens styre: Leder Nestleder Styremedlem Studentrepresentant Erling A. Hammer Kjell Herfjord Linda Francis Tone Eikeland Solløs Pål Albert Olsen Nils Jarle Kvam Arild Litlekalsøy Kari Langvik 2.2 Revisor Trym Trovik 2.3 Desisorer Johan H. Mohr Sverre Haveraaen 2.4 Tekna Nytt Hjemmeside Ellen Hauge 2.5 Fagråd Leder Styrets representant Studentrepresentant Ragnhild Andersen Dag Lothe Knut Eraker Arild Litlekalsøy Anna Elisabet Borgund Leiv Bjarte Mjøs Christel Krossøy 2.6 Valgkomiteen Ragnhild Andersen Eirik Spildo Knut Erik Kismul Gyda Strømmen Terje Natås

6 Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2004 side SENTRALT TILLITSVALGTE OG OPPNEVNTE I KOMITEER OG UTVALG 3.1 Representantskapets valgkomité Medlem Gudmund P. Olsen Medlem Krister Nyløkken (studentene) 4.0 AKTIVITETSLISTE FOR 2004 Januar Styremøte (fellesmøte med Fagrådet) Bedriftsbesøk hos Framo Engineering 61 deltakere Utdanningsmessen Februar Styremøte Vinsmakerkurs 120 deltakere Kurs i retorikk 38 deltakere Styremøte Møte om Bergensprogrammet 80 deltakere Mars Omvisning i Bygg for biologiske basalfag 36 deltakere Årsmøte Tekna Bergen avdeling 36 deltakere Bedriftsbesøk hos Hansa 24 deltakere Styremøte Bedriftsbesøk på Forskningssenteret til Hydro 56 deltakere April Miniseminar om naturgass 63 deltakere Styremøte Styremøte Mai Styremøte Juni Avdelingsledermøte Foreningspolitisk Kongress Byvandring 34 deltakere Overleveringsmiddag 25 deltakere Styremøte Sommertur med M/S Midthordaland til Salhus 68 deltakere August Styremøte

7 Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2004 side 7 September Stand på Forskningsdagene i Bergen Styremøte Bedriftsbesøk hos Baker Brun 41 deltakere Oktober Styremøte Foredrag om Mar-Eco toktet, Havforskningsinstituttet 42 deltakere Samling for tillitsvalgte i bedrifts-og etatsgr. 36 deltakere Naturvitenskap og teknologi Det som virkelig teller 35 deltakere Kurs i styrearbeid 20 deltakere Hovedstyrets høstrunde 36 deltakere Orientering og omvisning på institutt for Biologi 7 deltakere Faglig årsmøte November Omvisning og orientering om miljøhallen på Haukeland universitetssykehus 16 deltakere Styremøte fellesmøte med Fagrådet Fra kritt og tavle til e-læring 34 deltakere Den skandinaviske finalen i First Lego League 600 deltakere Desember Julemiddag 34 deltakere Juletrefest 30 deltakere

8 Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2004 side 8 BERGEN AVDELINGS PRIORITERTE OPPGAVER I 2004 KOMPETANSEUTVIKLING Prioritert område: Skole, utdanning og forskning. Tekna Bergen avdeling skal arbeide for å rekruttere flere studenter til teknisk naturvitenskapelig utdanning: Gjennom prosjekt Lego Mindstorms som har som mål å skape interesse for teknologi blant ungdom gjennom bygging og programmering av Legoroboter. FIRST LEGO League (FLL)er en teknologiturnering for barn og unge i alderen år. Kreativitet, samarbeid, design, stå-på vilje, teamånd, entusiasme, markeringsvilje, lek og læring er sentrale elementer i turneringen. Arbeidet med Lego Mindstorms er viktig for å nå unge, både med tanke på rekruttering til tekniske fag og dernest som medlemmer for Tekna. 27.november 2004 ble det arrangert skandinavisk FLL-finale i Haukelandshallen i Bergen. 34 lag/hold fra hele Skandinavia hadde på forhånd kvalifisert seg til denne finalen. I årets FLL oppdrag NO LIMITS skulle lagene finne løsninger for å hjelpe mennesker med forskjellige fysiske evner. Turneringen oppnådde stor oppslutning med omkring 600 deltagere, voksne lagledere, foreldre, dommere, gjester og supportere fra hele Skandinavia. Tekna Bergen avdeling var representert både i arrangement komiteen og i dommerpanelet. Tekna Bergen avdeling var hovedsponsor og støttet turneringen med i alt kr Turneringen ble arrangert i et bredt samarbeid mellom Tekna og sentrale aktører i næringslivet, utdanningsinstitusjonene i byen og Bergen kommunes skolesektor. Gjennom samarbeid med andre organisasjoner. Tekna Bergen avdeling samarbeidet med sentrale aktører fra næringslivet i Bergen, utdanningsinstitusjoner og Bergen kommunes skolesektor i forbindelse med gjennomføringen av den skandinaviske turneringen FIRST LEGO League. Tekna Bergen avdeling samarbeidet med NITO og RENATE under Utdanningsmessen 2004 i messesenteret Arenum. På standen ble det presentert ulike muligheter innen ingeniørutdanning. Tekna Bergen avdeling støttet Bergen Vitensenter. Bergen Vitensenter skal bli et helt nytt og spennende opplevelsessenter som skal vekke og stimulere interessen for naturvitenskap. Avdelingen har en representant og vararepresentant i styret for Bergen Vitensenter. Tekna Bergen avdeling etablerte i 2003 et prøveprosjekt uteskolematematikk med den matematiske ryggsekk. Matematikkryggsekk ble gitt til Follese skole på Askøy og Krohnengen skole i Bergen. Ryggsekken inneholder mer enn 150 opplegg og aktiviteter for hele grunnskolen. Brukere av ryggsekken er i 2004 blitt kontaktet og de

9 Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2004 side 9 er bedt om å gi avdelingen en tilbakemelding om hva ryggsekken er blitt brukt til i perioden og hvordan den tenkes brukt i fremtiden. Prosjektet vil bli evaluert våren Bidra til at de lokale forskningsinstitusjoner og utdanningsinstitusjoner får presentert seg for foreningens medlemmer. Fagrådet arrangerte omvisning og orientering ved Bygg for biologiske basalfag, omvisning og orientering ved Forskningssenteret til Hydro, omvisning og orientering om Mar-Eco toktet til Havforskningsinstituttets nye forskningsskip G.O. Sars, omvisning og orientering på institutt for bilologi ved Universitetet i Bergen og omvisning og orientering ved Haukeland universitetssykehus. Prioritert område: Kurs og konferanser. Bidra til lokale tilbud innen etter- og videreutdanning for våre medlemmer. Informere om teknologiske konferanser i vårt område. Prioritert område: Tilknyttede foreninger og faggrupper Bidra til at aktivitetsnivået i det lokale fagråd er høyt. Engasjere det lokale Fagråd i samarbeid om aktiviteter under denne handlingsplan. Arrangere møter og bedriftsbesøk som gir medlemmene mulighet til å lære det lokale næringsliv å kjenne I 2004 ble følgende arrangementer og bedriftsbesøk gjennomført mht ovennevnte prioriterte områder; Bedriftsbesøk hos Framo Engineering Kurs i retorikk Møte om Bergensprogrammet Omvisning i Bygg for biologiske basalfag Bedriftsbesøk hos Hansa Bedriftsbesøk på Forskningssenteret til Hydro Miniseminar om naturgass Bedriftsbesøk hos Baker Brun Foredrag om Mar-Eco toktet, Havforskningsinstituttet Naturvitenskap og teknologi Det som virkelig teller Kurs i styrearbeid Orientering og omvisning på institutt for Biologi Omvisning og orientering om miljøhallen på Haukeland sykehus Fra kritt og tavle til e-læring Den skandinaviske finalen i First Lego League 61 deltakere 38 deltakere 80 deltakere 36 deltakere 24 deltakere 56 deltakere 63 deltakere 41 deltakere 42 deltakere 35 deltakere 20 deltakere 7 deltakere 16 deltakere 34 deltakere 600 deltakere Ansvarlig i styret Budsjett 2004 Brukt Pål-Albert Olsen og Arild Litlekalsøy

10 Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2004 side 10 LØNNS OG INTERESSEARBEID Prioritert område: Lønns og interessearbeid Bidra til å etablere lokale nettverk mellom avdelingen, bedrifts- og etatsgrupper. Tekna Bergen avdeling har som målsetning å opprette og opprettholde kontakt med bedriftsgruppene i avdelingen. I 2004 var målgruppen også organiserte som ikke har bedriftsgruppe. Møte med lokale bedriftsgrupper ble avholdt 14. oktober Kurs i styrearbeid ble avholdt 22. oktober Prioritert område: Juridisk rådgiving Gjennom lokalt kontaktnett få presentert sentrale emner knyttet til arbeidslivets juss. Styret har engasjert seg i lokale saker innenfor området. Det er gitt støtte til bedriftsgruppen ved CMR i forbindelse med sak om UiBs mulige overtagelse av CMR. Ansvarlig i styret Budsjett 2004 Brukt Linda Francis, Kjell Herfjord SAMFUNNSKONTAKT Prioritert område: Samfunnskontakt og medlemsinformasjon Bidra til at teknologenes og teknologiens betydning i dagens samfunn blir forstått og verdsatt. Avdelingen har deltatt på utdanningsmessen, i samarbeid med RENATE og NITO. Dette er en viktig møteplass mellom Tekna og ungdom som står foran valg av utdannelse. Avdelingen hadde sammen med NITO stand på Forskningsdagene i september. Avdelingen hadde hovedansvaret for Den Skandinaviske finalen i First Lego League. Dette arbeidet er med på å fange barns interesse for teknologi og de muligheter teknologi gir.

11 Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2004 side 11 Videreutvikle det lokale medlemsbladet Tekna Nytt. I september ble papirutgaven av Tekna Nytt erstattet av elektronisk Tekna Nytt linket til Teknas hjemmeside. Arbeide for at internettsiden oppdateres med lokal informasjon knyttet til avdelingens aktiviteter. Lokale arrangementer blir publisert til medlemmene via mail med link til hjemmesiden. Avdelingens hjemmeside er i sin helhet lagt inn under Teknas hjemmesider sentralt. Grafikk og design på hjemmesidene følger derfor samme mal som de sentrale hjemmesidene. Det har vært en økning av antall besøkende på avdelingens hjemmeside. Bidra aktivt i oppbygging av Bergen Vitensenter. Avdelingen har i 2004 hatt et styremedlem og et varamedlem i styret for Bergen Vitensenter. Prioritert område: Næringspolitikk Bidra til å vise hvilken betydning teknologer og teknologien i regionale virksomheter ha for den nasjonale verdiskapingen og at dette blir forstått og verdsatt. Være aktiv i næringspolitisk arbeid overfor beslutningstakere i samfunnet. Tekna avdeling Bergen arrangerte møtet om Bergensprogrammet 24.februar. Bergensprogrammet skal koordinere alle kollektivtiltak, miljø- og veiprosjekter i Bergen i tyveårsperioden Prioritert område: Etikk og miljø Øke medlemmenes kunnskap om Teknas etiske retningslinjer og hva disse innebærer Studentene arrangerte et etikkmøte ved Sverre Haveraaen og Johan H. Mohr. Vise at teknisk og naturvitenskapelig kompetanse er nødvendig for å løse miljøproblemer Det har vært arrangementer knyttet til miljø bl.a. omvisning og orientering om miljøhallen på Haukeland universitetssykehus. Ansvarlig i styret Budsjett 2004 Brukt Tone Eikeland Solløs og Arild Litlekalsøy

12 Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2004 side 12 ORGANISASJONSUTVIKLING Prioritert område: Styrearbeid Delta aktivt i utviklingen av Tekna som organisasjon. Ved Hovedstyrets møterunde i Bergen i oktober 2004, ble det drøftet visjoner og mål for organisasjonen i fremtiden. En diskuterte blant annet hvilke ambisjoner Tekna skal ha for årene som kommer og hvilke utfordringer som følger av samfunnsutviklingen. Marianne Harg representerte Hovedstyret på møtet. Styret og Fagrådet var godt representert på møtet. Alle Tekna sine tillitsvalgte i Bergensområdet var invitert, noe som også bidro til at de tillitsvalgte hadde mulighet for å knytte forbindelser og bli kjent med sentrale aktører i Tekna. På høsten 2004 ble det ble holdt kurs i styrearbeid for fagrådet og styret i Tekna Bergen avdeling. Rikke Olafsen Rokke fra Fagseksjonen ved Generalsekreteriatet holdt kurset. Prioritert område: Opplæring av tillitsvalgte og medlemmer Arrangere kurs Bli kjent med Tekna for nye tillitsvalgte. Kurset Bli kjent med Tekna var planlagt avholdt på høsten Kurset ble utsatt pga. høy møte- og kursaktivitet på høsten, samt i påvente av at Generalsekreteriatet skulle utarbeide en nettbasert versjon av kurset. Styret fikk anledning til å gjennomgå og gi kommentarer til nettversjonen av kurset. Hensikten med kurset er ikke bare å bli kjent med hva Tekna er for noe og hva de står for, men også å knytte forbindelser med de ulike aktørene og drivkreftene i organisasjonen. Prioritert område: Verving og studentarbeid Støtte aktivt studentenes handlingsplan. (se vedlegg) Studentene har utarbeidet egen årsrapport og handlingsplan for Studentenes virksomhet har bestått av vervekampanjer, studentarrangementer og politisk studentarbeid. Antall studentmedlemmer ved UiB var ved utgangen av 2004 kommet opp i 566 personer, dvs. en økning på 17 % i løpet av året som har gått. Ansvarlig i styret Budsjett 2004 Brukt Nils-Jarle Kvam

13 Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2004 side 13 LOKALE AKTIVITETER Prioritert område: Sosialt for medlemmene Ha et godt og variert tilbud til medlemmene og deres familier. Kanskje det mest populære arrangementet, målt i antall deltagere, er vinsmakerkurset. Dette bidrar både kunnskapsmessig og sosialt. Sommerutflukten har også vist seg å ha stigende popularitet. Deltakelse på den tradisjonelle juletrefesten viser fallende oppslutning blant medlemmene og deres familier Vinsmakerkurs 120 deltakere Sommerutflukt Salhus 68 deltakere Juletrefest 30 deltakere Ansvarlig i styret Budsjett 2004 Brukt Kjell Herfjord/Linda Francis

14 Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2004 side 14 Om regnskapet Kr ble avsatt i 2004 til jubileumsbok i Budsjettet for 2004 ble balansert med dette beløp på utgiftsiden. Det reelle overskuddet i regnskapet for 2004 kommer fram ved å trekke fra dette beløpet. REGNSKAP 2004 Inntekter Regnskap 2004 Budsjett 2004 Regnskap Avdelingskontingent Renter Sum inntekter Utgifter 1 Kompetanseutvikling Lønns- og interessearbeid Samfunnsutvikling og -kontakt Organisasjonsarbeid Lokale aktiviteter Sum handlingsprogram Administrasjon og kontorutgifter Husleie Andre kostnader Gebyrer og bankboks Sum driftsutgifter Sum utgifter Overskudd BALANSE pr EIENDELER Bankinnskudd pr

15 Vedlegg til Årsrapport 2004 ÅRSRAPPORT FOR TEKNA STUDENT BERGEN 2004 Status per 31/12-04 Ved utgangen av 2004 hadde Bergen avdeling 566 studentmedlemmer i Tekna. Dette rangerer oss som det nest største lærestedet mht studentmedlemmer. I 2004 vervet vi 59 flere enn i 2004, hvilket betyr en økning i verving på hele 32 %. Totalt ble det vervet 245 nye studentmedlemmer. SK-gruppen har vært en relativt stabil gruppe i Vi har mistet 3, Andreas Heide ved årsskiftet, mens Stig Bruhjell og Laura Minsaas var med frem til sommeren. Laura Minsaas gikk da over til ordinært medlem. På høsten vervet vi 3 nye sk-er; Bjørn Tore Torvestad, Andreas Engeberg, og Henrik Horsås. Fra 2003 var Christel Krossøy, Krister Nyløkken, Gabriel Criales, Lars Rune Sæterdal, Eva Maria Traa, Anne Marie Vølstad, Anne Marie Kinn og Kari Langvik med videre. Etter et semester i utlandet kom også Melina Vartdal og Gjertrud Maria Halset tilbake etter sommeren. Kari Langvik overtok etter Laura Minsaas som SK-leder etter Bergen avdelings årsmøte i mars. Krister har sittet som leder av SU, mens Christel har vært varamedlem, og senere styremedlem. Møter Vi har hatt møter en gang i måneden. SK-leder har deltatt på møtene i Bergen avdeling en gang i måneden Christel har deltatt på møtene i fagrådet og har også sittet i planleggingskomiteen for First Lego League turneringen. Krister og Christel har deltatt på SU sine månedlige møter. Krister har også møtt på Hovedstyrets møter. Stands Vi hadde stand ca en gang i måneden i løpet av vårsemesteret. På høstsemesteret la vi opp til en mer intens verve strategi. Vi hadde stands to dager på rad med 2-3 ukers mellomrom. Dette må sies å være veldig vellykket. På stand serverer vi vafler og kaffe. I tillegg til å verve, benytter vi disse anledningene til å informere om andre arrangementer vi skal ha på senere tidspunkt, og svarer på spørsmål fra gamle medlemmer så godt vi kan...

16 Vedlegg til Årsrapport 2004 Arrangementer Kurs/arrangement Dato Ansvarlige Deltagere VÅR Utdanningsmessen 2004 med Januar Alle sk-er NITO Jobbsøkerkurs på Februar Eva Maria Næringslivsdagen Rekefest Februar Anne Marie V., Anne 35 Marie K., Christel La TeX-kurs Uke 12 Laura Aksjekurs Stig, Lars Rune 13 HØST Post på rebusløpet i forbindelse med fadder-uken August Christel, Krister, Stig og Eva Maria Rekefest 12/09 Kari, Eva Maria og Lars Rune Stand i samarbeid med NITO på forskningsdagene First Lego League 27/11 Christel Kræsjkurs-MAT111 09/12-10/12 Kari, Anne Marie K., og Krister Anne Marie K., Anne Marie V., Andreas 60 Ca 100 Studentenes årsmøte 2004: Krister, Christel, Laura og Kari var representanter fra Bergen. Laura holdt Herrenes tale. Krister ble valgt inn som leder av studentutvalget, Christel som varamedlem (hun ble senere oppgradert til styremedlem). Sommerjobbkatalogen. Sommerjobbkatalogen var dette året ganske redusert, jobben som ble gjort ble gjort av Trondheim. First Lego League turneringen I år arrangerte Bergen den skandinaviske finalen i First Lego League. Christel satt i arrangementsgruppen, og gjorde en stor innsats. De andre sk-ene gjorde litt praktisk forarbeid, og deltok under selve arrangementshelgen. SK-opplæringen, Oslo september. Alle sk-ene (minus Gabriel og Anne Marie V.) reiste til Oslo. Kari holdt Herrenes tale. Det var en veldig lærerik, og ikke minst sosial helg. Vi fikk en gylden anledning til å bli kjent med, og inkorporere de tre nye sk-ene våre, og tillegg ble vi oppdatert på facts om Tekna. Med dette fikk vi en ekstra giv til å ta fatt på høstens verving. Noe som vi kan se har gitt gode resultater! Bergen, 7. februar 2005 For Tekna Student Bergen Kari Langvik SK-leder

17 Vedlegg til Årsrapport 2004 ÅRSBERETNING FOR SENIORGRUPPEN I TEKNA BERGEN AVDELING GUBBELAGET FOR ÅR 2004 Gruppen har i året hatt 37 møter med et gjennomsnittlig deltakertall på 9 pr. møte. I alt har 13 personer deltatt. Møtene ble avholdt i foreningens styrerom med plass til personer. Det har vært en del avgang av aktive personer i året, og det er nå plass til nye medlemmer som kunne ønske å være deltakere i diskusjonene, og som kunne bidra med belysning av egne temaer. Det har ikke vært tilgang på nye deltakere i året. De faste deltakerne møter jevnt over meget trofast fram. Møtene begynner med kaffe, te og tebrød, og med ca. en halv time alminnelig fri samtale. Etter det samler vi oss om temaer, som for det meste forberedes av medlemmer i gruppen. På ett møte har vi hatt besøk av gjester utenfra, en emeritus fra Haukeland Sykehus. Her er noen av temaene gruppen har interessert seg for: For lite inflasjon i Norge i 2003/2004. Om det tenkende menneske. Jordklodens og menneskenes utvikling. Har jordskorpen stabilisert seg i forhold til tidligere. Jordklodens indre, og det endeløse rom og tiden der. Stedsnavn i Norge. Situasjonen i Israel. Om muren og sjanse for stans i fiendtligheten. Det norske språk, talelyd og skrifttegn versus engelsk språk. Makthavere i området Palestina/Israel fra ca f.kr. Djengis Kahns møte med munk, og om ledere med utgangspunkt I møtet. Tilnærming mellom religionene, evt. Gjensidig respekt. Utvikling innen helsevesenet, anvendelse av medisin og teknikk på sykehus v/professor Jarle Ofstad. Fusk, fanteri og triksing innen forsikring. Krav til våre skoler fram til og med videregående læring og kunnskapsnivå. Telavågtragedien. Arnulf Øverland og hans poesi. Organisering av arbeidet for sikkerhet. En reise til og på Åland. Forsikringshistorie/historikk. Kan vi tro på Darvin. Hva betyr det å tro? Om mot, feighet og redsel. Om å våge det risikable. Undervisning ved hjelp av EDB på høyere nivå. Sterk økning i alkoholforbruk et problem? Diverse aktuelle forhold innen Tekna. I alt ca 40 tema har vært framme O. Fonn

Tekna Nytt. NR 04 1. årg. 15. september 2004

Tekna Nytt. NR 04 1. årg. 15. september 2004 Tekna Nytt NR 04 1. årg. 15. september 2004 Tekna Teknisknaturvitenskapelig forening Tekna Bergen avdeling Nygårdsgaten 114 5008 BERGEN tlf. 55 32 00 52 fax. 55 32 62 16 dk.vest@tekna.no Ellen Hauge Daglig

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse 2013. EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni

Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse 2013. EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni Side1 Side2 Innholdsliste Side 2 Side 2-5 Side 6-8 Side 9-17 Side 18 Innholdsliste Dagsorden Vedlegg 1 politisk regnskap Vedlegg 2 handlingsplan Uttalelser EL & IT Ungdommens landsdekkende ungdomskonferanse

Detaljer

ÅRSMELDING 2013. Avenue Palmerston 3 Tel: +32 22 35 02 36 E-mail: office@mid-norway.no 1000 Brussels Web: www.mid-norway.

ÅRSMELDING 2013. Avenue Palmerston 3 Tel: +32 22 35 02 36 E-mail: office@mid-norway.no 1000 Brussels Web: www.mid-norway. ÅRSMELDING 2013 Innledning Ved utgangen av 2013 er den økonomiske situasjonen i Europa litt bedre enn da året startet. Men fortsatt er den store arbeidsledigheten i mange europeiske land en stor utfordring.

Detaljer

ÅRSRAPPORT JUSHJELPA I MIDT-NORGE 2013

ÅRSRAPPORT JUSHJELPA I MIDT-NORGE 2013 1 ÅRSRAPPORT JUSHJELPA I MIDT-NORGE 2013 Innhold 1. Innledning 2. Presentasjon av Jushjelpa i Midt-Norge 3. Virksomheten i 2013 4. Driftsrute 2013 5. Kurs 6. Utdrag fra saker som Jushjelpa i Midt-Norge

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

ÅRSMELDING. Årsmelding 2014 for: PTØ NORGE PTØ-Senteret HAMAR PTØ-Senteret STAVANGER PTØ-Senteret SKI PTØ-Senteret TRONDHEIM

ÅRSMELDING. Årsmelding 2014 for: PTØ NORGE PTØ-Senteret HAMAR PTØ-Senteret STAVANGER PTØ-Senteret SKI PTØ-Senteret TRONDHEIM ÅRSMELDING 2014 Pedagogisk Trening og Øving Norge Hedmark Næringspark bygg 8 2312 Ottestad Tlf: 62 58 82 04 Faks: 62 58 82 06 Org. nr. 976 724 895 Årsmelding 2014 for: PTØ NORGE PTØ-Senteret HAMAR PTØ-Senteret

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

INVITASJON TIL ÅRSMØTE. Sted: HINT i Steinkjer. Tid: Torsdag 16. mars 2006 kl.18. Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling

INVITASJON TIL ÅRSMØTE. Sted: HINT i Steinkjer. Tid: Torsdag 16. mars 2006 kl.18. Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling INVITASJON TIL ÅRSMØTE Styret inviterer til årsmøte i Tekna Nord-Trøndelag avdeling. Sted: HINT i Steinkjer. Tid: Torsdag 16. mars 2006 kl.18. 1. Orientering

Detaljer

Evaluering Utdanningsdirektoratet. Evaluering av tilskudd til opprettelse av Newtonrom

Evaluering Utdanningsdirektoratet. Evaluering av tilskudd til opprettelse av Newtonrom Evaluering Utdanningsdirektoratet Evaluering av tilskudd til opprettelse av Newtonrom Januar 2015 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Problemstillinger... 4 1.3 Metodisk tilnærming...

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER»

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» Beregnet til Styringsgruppen i Bli helsefagarbeider Dokument Rapport Dato Februar 2015 EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER»

Detaljer

Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg. Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. www.nkrf.

Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg. Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. www.nkrf. NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg Av Torgun M. Bakken, leder for kontrollutvalgskomiteen i NKRF Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? Av Trond

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

Sluttrapport Inn på tunet-løftet i Sande

Sluttrapport Inn på tunet-løftet i Sande Sluttrapport Inn på tunet-løftet i Sande Kunnskap gir nye muligheter, Inn på tunet som alternativ tjeneste i kommunen Prosjekteier Sande kommune Prosjektet ble gjennomført fra oktober 2012 til desember

Detaljer

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Landstariffkonferansen, HMS-konferanser,

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Landstariffkonferansen, HMS-konferanser, Samleskinnen Nr. 4/2011 Årgang 16 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Meget god oppslutning på demonstrasjonen/fanemarkeringen mot vikarbyrådirektivet. Regjeringen må benytte reservasjonsretten

Detaljer

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon RAPPORT OKTOBER 2010 Senter for IKT i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Senter for ikt i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Rambøll

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Prosjektrapport. Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken

Prosjektrapport. Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken Prosjektrapport Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken Et 2-årig utviklingsprosjekt (25-27) Glittreklinikken, juni 27 Grethe Amdal Prosjektleder Ingrid E. Sundfør prosjektmedarbeider

Detaljer

T i p s h e f t e f o r

T i p s h e f t e f o r T i p s h e f t e f o r r e k r u t t e r i n g Heftet er gitt ut av Studentliv, en avdeling i SiO (Studentsamskipnaden i Oslo). Heftet er skrevet av arbeidsgruppen for Læring og Organisasjonsutvikling

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

Innkalling til landsmøte i Bibliotekarforbundet. 8. april 2008

Innkalling til landsmøte i Bibliotekarforbundet. 8. april 2008 BF-landsmøtet Sakspapir til 2008 Innkalling til landsmøte i Bibliotekarforbundet 8. april 2008 Bibliotekarforbundet avholder landsmøte tirsdag 8. april 2008 kl 1000-1800 på Quality Airport Hotel, Gardermoen.

Detaljer

men var det egentlig bedre før? - Kvalitetsreformen og frivillig innsats

men var det egentlig bedre før? - Kvalitetsreformen og frivillig innsats men var det egentlig bedre før? - Kvalitetsreformen og frivillig innsats Denne rapporten er en sammenfatning av et prosjekt arbeidsgruppen for læring og organisasjonsutvikling i studentforeninger gjennomførte

Detaljer

Mat langs Nasjonale Turistveier

Mat langs Nasjonale Turistveier ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt av Hans Olav Bråtå, Merethe Lerfald og Xiang Ying Mei ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt

Detaljer

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke

Detaljer

Mangfold i skole og barnehage. UnderUtdanning. Tema. Kina en nasjon i utvikling. Reisereportasje: Nordisk treff i Århus. Trygghet til mangfold

Mangfold i skole og barnehage. UnderUtdanning. Tema. Kina en nasjon i utvikling. Reisereportasje: Nordisk treff i Århus. Trygghet til mangfold P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 3 2008 Nordisk treff i Århus Reisereportasje: Trygghet til mangfold Det kulturelle mangfoldet i barnehagen Kina en nasjon i utvikling

Detaljer

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Prosjektrapport nr. 5/2007 Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Arbeid for økt likestilling i utvalgte kommuner på Agder May-Linda Magnussen Tittel Forfatter Likestilling: Prosesser og tiltak. Arbeid

Detaljer

SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE?

SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE? NORUT Samfunnsforskning AS Rapport nr 09/2007 SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE? FORPROSJEKT FOR Å UTVIKLE MULIGE SAMARBEIDSMODELLER MELLOM PRIVATE TANNLEGER OG OFFENTLIG TANNHELSETJENESTE Frank Olsen NORUT

Detaljer

Flyktningguiden som døråpner

Flyktningguiden som døråpner Veronika Paulsen Kristin Thorshaug Mette Portaas Haugen Berit Berg Flyktningguiden som døråpner Nasjonal evaluering av Flyktningguiden i Røde Kors Veronika Paulsen, Kristin Thorshaug, Mette Portaas Haugen

Detaljer

BUDSTIKKEN. Jubileumsår! Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen. Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45.

BUDSTIKKEN. Jubileumsår! Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen. Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45. BUDSTIKKEN Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45. år gang Jubileumsår! Denne logoen, som ble avduket kl. 00:10 nyttårsnatten, var sydd av

Detaljer

St.meld. nr. 30 (2003 2004) Kultur for læring

St.meld. nr. 30 (2003 2004) Kultur for læring St.meld. nr. 30 (2003 2004) 2 St.meld. nr.? 2002-2003 Om innenlands bruk av naturgass mv. En skole for kunnskap, mangfold og likeverd I august begynner 60 000 forventningsfulle barn på skolen. De vil sette

Detaljer