Avrunding i EHF faktura

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Avrunding i EHF faktura"

Transkript

1 Avrunding i EHF faktura Presisering nummer: Ansvarlig Difi: Olav Astad kristiansen Dato: 4. oktober 2012 Utarbeidet i samarbeid med: NARF, Edisys AS og SendRegning AS Identifikator Dato Beskrivelse P.nr: Opprettet nytt dokument Generelt ang. avrunding: 1. Avrunding skal kun utføres ved beregning av sluttresultatet i en kalkulasjon, ikke i forbindelse med mellomregninger, for at resultatet skal bli matematisk korrekt. 2. Avrunding skal utføres til 2 desimaler i henhold til standard regelverk. (Større enn eller lik 5 rundes opp, mindre en 5 rundes ned) 3. Valideringstjenesten til Difi forutsetter at alle beløp på fakturahodet samt fakturalinjetotal maksimalt inneholder 2 desimaler. Elementer som må avrundes: 1. Fakturalinjetotal (LineExtensionAmount). 2. Avrundet beløp i pkt. 1 skal inngå i beregningen av totalt linjebeløp (Monetary Total.Line Extension Amount). 3. Avrundet beløp i pkt. 1 skal inngå i MVA grunnlaget pr. MVA kategori på fakturahodet. (Tax Subtotal. TaxableAmount) 4. Summen av rabatter knyttet til fakturahodet må avrundes ved beregning av elementet Monetary Total.Allowance Total Amount. 5. Summen av gebyrer knyttet til fakturahodet må avrundes ved beregning av elementet Monetary Total.Charge Total Amount. 6. MVA grunnlag pr. avgiftskategori (TaxSubTotal.TaxableAmount). 7. MVA beløp pr. avgiftskategori (TaxSubTotal.TaxAmount). Element for avrunding i EHF faktura: På hodenivå (Monetary Total.Payable_ Rounding Amount) som gjelder hele fakturaen og er med i beregningen av fakturasummen. Elementet benyttes kun for å få en «kosmetisk penere» fakturatotal. (Eks. Kr istedetfor kr. 999,81, Payable_ Rounding Amount = 0.19) 1

2 InvoiceLine, beløpselementer Nr Element Innhold Kommentar L1 PriceAmount Enhetspris for artikkel. Antallet prisen gjelder for angis i BaseQuantity. Anta at verdien er 1 hvis BaseQuantity ikke er oppgitt. Rabatt / gebyr knyttet til pris skal inngå i prisen. Ikke begrenset til 2 desimaler. Definert som desimaltall i XML skjema. L2 LineExtensionAmount Fakturalinje total (pris * antall) + gebyr - rabatt Gebyr og rabatt (AllowanceCharge) knyttet til InvoiceLine. (PriceAmount * (InvoicedQuantity / BaseQuantity)) + AllowanceCharge.Amount (chargeindicator=true) - AllowanceCharge.Amount (chargeindicator=false) Invoice, beløpselementer Nr Element Innhold Kommentar 1 TaxSubtotal MVA grunnlag pr. TaxableAmount avgiftskategori. 2 TaxSubtotal TaxAmount 3 TaxTotal TaxAmount 4 MonetaryTotal LineExtensionAmount 5 MonetaryTotal TaxExclusiveAmount 6 MonetaryTotal TaxInclusiveAmount 7 MonetaryTotal AllowanceTotalAmount 8 MonetaryTotal ChargeTotalAmount Sum av fakturalinjebeløp (LineExtensionAmount) pr. avgiftskategori + sum av gebyrer på fakturahode pr. avgiftskategori - sum av rabatter på fakturahode pr. avgiftskategori. MVA beløp pr. avgifskategori. MVA grunnlag * avgiftssats (TaxableAmount * (Percent / 100)) Summen av beløpene i 2) Sum av LineExtensionAmount for alle fakturalinjer. 4) - 7) + 8) 5) + 3) + 10) Sum av rabatter på fakturahode Sum av gebyrer på fakturahode Dersom fakturaen ikke innholder linjer med ulik avgifskategori, vil TaxSubtotal elementet kun inneholde EN forekomst. Avgiftskategori angis i TaxCategory.ID. Avgiftssatsen angis i TaxCategory.Percent. Rabatt: ChargeIndicator=false i AllowanceCharge. Gebyr: ChargeIndicator=true i AllowanceCharge. 2

3 Nr Element Innhold Kommentar 9 MonetaryTotal PrepaidAmount Forhåndsbetalt beløp Maks 2 desimaler. Skal ikke være negativt. 10 MonetaryTotal Avrundingsbeløp, «kosmetisk Maks 2 desimaler. PayableRoundingAmount avrunding» 11 MonetaryTotal PayableAmount 6) 9) Eksempel: Faktura med 3 fakturalinjer: o Linje 1: 24 stk av vare A. Kr pr. stk og 10% rabatt. 25% MVA. o Linje 2: 15 stk av vare B. Kr pr. stk og 15% rabatt. 25 % MVA. o Linje 3: 21 stk av vare C. Kr pr. stk og % rabatt. 14% MVA. Totalrabatt: 2.35 % Frakt: Forhåndsbetalt: 100 Avrunding:

4 Innhold i beløpselementer: Line PriceAmount(L1) InvQty Discount CalcLineExtensionAmt LineExtensionAmt(L2) 1 51, % 1108, , , % 570, , , ,45 % 2141, , , ,19 AllowanceCharge (Invoice) Totalrabatt (25% mva) 2,35 % 89, Frakt (25% mva) 100,345 10, TaxCat 1.Taxable Amt Percent CalcTaxAmt 2. TaxAmount S 1689,72 25 % 422,43 422,43 H 2141,05 14 % 299, , ,77 722, ,18 3. TaxTotal 4. Monetary Total. Line Extension Amount 3820,19 5. Monetary Total. Tax Exclusive Amount 3830,77 6. Monetary Total. Tax Inclusive Amount 4553,00 7. Monetary Total. Allowance Total Amount 89,77 8. Monetary Total. Charge Total Amount 100,35 9. Monetary Total. Prepaid Amount 100, Monetary Total. Payable_ Rounding Amount 0, Monetary Total. Payable_ Amount 4453,00 XML for rabatt og gebyr på fakturahode: <cbc:allowancechargereason>2.35% Totalrabatt</cbc:AllowanceChargeReason> <cbc:amount currencyid="nok"> </cbc:amount> <cbc:chargeindicator>true</cbc:chargeindicator> <cbc:allowancechargereason>frakt</cbc:allowancechargereason> <cbc:amount currencyid="nok"> </cbc:amount> 4

5 XML for avgift på fakturahode: <cac:taxtotal> <cbc:taxamount currencyid="nok">722.18</cbc:taxamount> <cac:taxsubtotal> <cbc:taxableamount currencyid="nok"> </cbc:taxableamount> <cbc:taxamount currencyid="nok">422.43</cbc:taxamount> </cac:taxsubtotal> <cac:taxsubtotal> <cbc:taxableamount currencyid="nok"> </cbc:taxableamount> <cbc:taxamount currencyid="nok">299.75</cbc:taxamount> <cbc:id schemeagencyid="6" schemeid="un/ece 5305">H</cbc:ID> <cbc:percent>14.00</cbc:percent> </cac:taxsubtotal> </cac:taxtotal> XML for totaler på fakturahode: <cac:legalmonetarytotal> <cbc:lineextensionamount currencyid="nok"> </cbc:lineextensionamount> <cbc:taxexclusiveamount currencyid="nok"> </cbc:taxexclusiveamount> <cbc:taxinclusiveamount currencyid="nok"> </cbc:taxinclusiveamount> <cbc:allowancetotalamount currencyid="nok">89.77</cbc:allowancetotalamount> <cbc:chargetotalamount currencyid="nok">100.35</cbc:chargetotalamount> <cbc:prepaidamount currencyid="nok">100.00</cbc:prepaidamount> <cbc:payableroundingamount currencyid="nok">0.05</cbc:payableroundingamount> <cbc:payableamount currencyid="nok"> </cbc:payableamount> </cac:legalmonetarytotal> 5

6 XML for fakturalinjer: <cac:invoiceline> <cbc:id>1</cbc:id> <cbc:invoicedquantity unitcode="nar">24.00</cbc:invoicedquantity> <cbc:lineextensionamount currencyid="nok"> </cbc:lineextensionamount> <cbc:accountingcost>123</cbc:accountingcost> <cac:orderlinereference> <cbc:lineid>1</cbc:lineid> </cac:orderlinereference> <cbc:allowancechargereason>10% Rabatt</cbc:AllowanceChargeReason> <cbc:amount currencyid="nok"> </cbc:amount> <cac:item> <cbc:name>vare A</cbc:Name> <cac:sellersitemidentification> <cbc:id>aaa</cbc:id> </cac:sellersitemidentification> <cac:classifiedtaxcategory> </cac:classifiedtaxcategory> </cac:item> <cac:price> <cbc:priceamount currencyid="nok">51.304</cbc:priceamount> </cac:price> </cac:invoiceline> <cac:invoiceline> <cbc:id>2</cbc:id> <cbc:invoicedquantity unitcode="nar">15.00</cbc:invoicedquantity> <cbc:lineextensionamount currencyid="nok">570.97</cbc:lineextensionamount> <cbc:accountingcost>123</cbc:accountingcost> <cac:orderlinereference> <cbc:lineid>2</cbc:lineid> </cac:orderlinereference> <cbc:allowancechargereason>15% Rabatt</cbc:AllowanceChargeReason> <cbc:amount currencyid="nok"> </cbc:amount> <cac:item> 6

7 <cbc:name>vare B</cbc:Name> <cac:sellersitemidentification> <cbc:id>bbb</cbc:id> </cac:sellersitemidentification> <cac:classifiedtaxcategory> </cac:classifiedtaxcategory> </cac:item> <cac:price> <cbc:priceamount currencyid="nok"> </cbc:priceamount> </cac:price> </cac:invoiceline> <cac:invoiceline> <cbc:id>3</cbc:id> <cbc:invoicedquantity unitcode="nar">21.00</cbc:invoicedquantity> <cbc:lineextensionamount currencyid="nok"> </cbc:lineextensionamount> <cbc:accountingcost>123</cbc:accountingcost> <cac:orderlinereference> <cbc:lineid>2</cbc:lineid> </cac:orderlinereference> <cbc:allowancechargereason>24.45% Rabatt</cbc:AllowanceChargeReason> <cbc:amount currencyid="nok"> </cbc:amount> <cbc:id schemeagencyid="6" schemeid="un/ece 5305">H</cbc:ID> <cbc:percent>14.00</cbc:percent> <cac:item> <cbc:name>vare C</cbc:Name> <cac:sellersitemidentification> <cbc:id>ccc</cbc:id> </cac:sellersitemidentification> <cac:classifiedtaxcategory> <cbc:id schemeagencyid="6" schemeid="un/ece 5305">H</cbc:ID> <cbc:percent>14.00</cbc:percent> </cac:classifiedtaxcategory> </cac:item> <cac:price> <cbc:priceamount currencyid="nok">134.95</cbc:priceamount> </cac:price> </cac:invoiceline> 7

Implementeringsveileder Elektronisk Handelsformat Fakturaprosess

Implementeringsveileder Elektronisk Handelsformat Fakturaprosess Implementeringsveileder Elektronisk Handelsformat akturaprosess Implementeringsveileder EH akturaprosess versjon 2.0 INNHOLD 1 INNLEDNING... 4 1.1 BAKGRUNN OG MÅLSETNING... 4 1.2 MÅLGRUPPE... 4 1.3 DOKUMENTSTRUKTUR...

Detaljer

Implementeringsveileder Elektronisk handelsformat. Faktura og Kreditnota

Implementeringsveileder Elektronisk handelsformat. Faktura og Kreditnota Implementeringsveileder Elektronisk handelsformat Faktura og Kreditnota Endringslogg Versjon Kommentar Forfatter Dato 0.1 Initial versjon Bao Nguyen, Difi 2009-11-09 0.5 Foreløpig versjon Bao Nguyen, Difi

Detaljer

Implementeringsveileder Elektronisk handelsformat Faktura og Kreditnota

Implementeringsveileder Elektronisk handelsformat Faktura og Kreditnota Implementeringsveileder Elektronisk handelsformat Faktura og Kreditnota Endringslogg Versjon Kommentar Forfatter Dato 0.1 Initial versjon Bao Nguyen, Difi 2009-11-09 0.5 Foreløpig versjon Bao Nguyen, Difi

Detaljer

Send elektroniske fakturaer til universiteter og høgskoler - informasjon til deg som er leverandør

Send elektroniske fakturaer til universiteter og høgskoler - informasjon til deg som er leverandør Send elektroniske fakturaer til universiteter og høgskoler - informasjon til deg som er leverandør Dokumentet er oppdatert 26. oktober 2012 ansvarlig for oppdateringer er UNINETT AS v/bernt Skjemstad (bernt.skjemstad@uninett.no)

Detaljer

Presisering av identifikatorer i EHF formatene

Presisering av identifikatorer i EHF formatene Presisering av identifikatorer i EHF formatene Presisering nummer: 1000002 Ansvarlig Difi: Olav Astad kristiansen Dato: 3. oktober 2012 Utarbeidet i samarbeid med: NARF, Edisys AS og SendRegning AS Identifikator

Detaljer

Implementeringsveileder Ehandel.no format. Faktura og Kreditnota

Implementeringsveileder Ehandel.no format. Faktura og Kreditnota Implementeringsveileder Ehandel.no format Faktura og Kreditnota Endringslogg Versjon Kommentar Forfatter Dato 0.1 Initial versjon Bao Nguyen, Difi 2009-11-09 0.5 Versjon med formatstruktur og komplett

Detaljer

e2b Basis Profil Meldingsbeskrivelse Versjon: 1.1

e2b Basis Profil Meldingsbeskrivelse Versjon: 1.1 06.12.2007 ENDRINGSKATALOG DATO VER UTFØRT AV ENDRINGER 06.12.2007 1.1 Lars Olavesen Lagt til og samt (under VatTotalsInfo) 03.10.2007 1.0 Are Berg Godkjent. 03.10.2007

Detaljer

Implementeringsveileder Elektronisk handelsformat Purring

Implementeringsveileder Elektronisk handelsformat Purring Implementeringsveileder Elektronisk handelsformat Purring Endringslogg Versjon Kommentar Forfatter Dato 1.0 Initial versjon Bao Nguyen, Difi 2011-01-28 Elektronisk handelsformat purring Side 2 av 21 Innhold

Detaljer

BSK implementeringsguide e2b-formatet v.3.3

BSK implementeringsguide e2b-formatet v.3.3 BSK implementeringsguide e2b-formatet v.3.3 Bankenes felles implementeringsguide basert på versjon 3.3 av e2b Fakturaformat Versjon: 1.02 23. april 2012 Bankenes Standardiseringskontor Postboks 2644 Solli

Detaljer

(historikk) dd.mm.åååå 1 03.01.2013 Opprettelse av dokument Olav 2 11.01.2013 Innspill fra KRB Olav 3 15.01.2013 Påført saksnummer Kristian

(historikk) dd.mm.åååå 1 03.01.2013 Opprettelse av dokument Olav 2 11.01.2013 Innspill fra KRB Olav 3 15.01.2013 Påført saksnummer Kristian Til: Fornyings- administrasjonsog kirkedepartementet Fra: Olav A. Kristiansen Kopi: Kristian Bergem Dato: 03.01.13 Saksnr: 13/000113 Versjon Dato Kort omtale av endring Ansvarlig (historikk) dd.mm.åååå

Detaljer

E-standard versjon 2.1

E-standard versjon 2.1 E-standard versjon 2.1 Implementasjonsguide for UN/EDIFACT D93A INVOIC - Faktura Versjon 2.1 11. oktober 2001 Revidert av EAN NORGE Utgis av Elektroforeningen, Drammensv. 30, Postboks 2864 Solli, N-0230

Detaljer

Meldingshåndbok Tollkreditt-e2b faktura format

Meldingshåndbok Tollkreditt-e2b faktura format Meldingshåndbok Tollkreditt-e2b faktura format Versjon 3.1 03. april 2013 NorStella Foundation for e-business and trade procedure Tel: 22 99 61 00 C. J. Hambros plass 2C Fax. 22 99 60 10 0164 Oslo URL:

Detaljer

INFORMASJON OM ELEKTRONISK FAKTURA TIL. Fredrikstad kommune

INFORMASJON OM ELEKTRONISK FAKTURA TIL. Fredrikstad kommune INFORMASJON OM ELEKTRONISK FAKTURA TIL Fredrikstad kommune 1 Innhold Innledning... 3 Hvordan komme i gang?... 3 Infrastruktur og format for elektronisk faktura... 4 Infrastruktur (Aksesspunkt og ELMA)...

Detaljer

6. Matching faktura mot ordre DFØ

6. Matching faktura mot ordre DFØ 6. Matching faktura mot ordre DFØ Versjon: 1.1 6.1 Automatisk matching 28.11.12 Innhold 1 Opprette matchekriterier 2 Matcheprosessen (Oversikt) Formål: Merknad: Alternativ rutine: Referanse til brukerhåndboken:

Detaljer

Implementeringsveileder EHF Pakkseddel versjon 1.0

Implementeringsveileder EHF Pakkseddel versjon 1.0 Implementeringsveileder Elektronisk Handelsformat Pakkseddel Versjon: 1.0 Dato: 16. oktober 2013 INNHOLD 1 INNLEDNING... 4 1.1 BAKGRUNN OG MÅLSETNING... 4 1.2 MÅLGRUPPE... 4 1.3 DOKUMENTSTRUKTUR... 5 1.4

Detaljer

Forslag til endringer i format

Forslag til endringer i format Forslag til endringer i format Fra: Bjørn Ravnestad [mailto:bjor@millum.no] Sendt: 25. november 2010 14:27 Vi har støtt på et lite problem i forbindelse med vedlegg i e2b faktura. Hvis dere ser på vedlegget

Detaljer

I bildet knyttes et globalt oppdrag til prosjektregnskapet ved å taste oppdragsnummeret eller hente det fra

I bildet knyttes et globalt oppdrag til prosjektregnskapet ved å taste oppdragsnummeret eller hente det fra Skjema Prosjekt Fane - Prosjekt I bildet knyttes et globalt oppdrag til prosjektregnskapet ved å taste oppdragsnummeret eller hente det fra Tabell Oppdrag ved knappen Oppdrag nr Prosjektleder til dette

Detaljer

Mapping fra e2b fakturaformat. til. Ehandel.no formatet.

Mapping fra e2b fakturaformat. til. Ehandel.no formatet. Mapping fra e2b fakturaformat til Ehandel.no formatet. Notat utarbeidet for Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT Versjon 03 27. september 2010 Utarbeidet av: Petter Sandvik Senior rådgiver EdiSys

Detaljer

KONTRAKT. mellom. (heretter kalt Oppdragsgiver) (heretter kalt Konsulenten) Organisasjonsnr.: ( navn på oppdraget)

KONTRAKT. mellom. (heretter kalt Oppdragsgiver) (heretter kalt Konsulenten) Organisasjonsnr.: ( navn på oppdraget) KONTRAKT mellom (heretter kalt Oppdragsgiver) og. (heretter kalt Konsulenten) Organisasjonsnr.: om. ( navn på oppdraget) For denne kontrakten gjelder Standard kontraktsvilkår for Kongsbergregionens kjøp

Detaljer

Meldingshåndbok TVINN-FAKTURA

Meldingshåndbok TVINN-FAKTURA Meldingshåndbok TVINN-FAKTURA Versjon 1.1 27 september 2010 EDIFACT katalog:invoic D.93A NorStella Foundation for e-business and trade procedure Tel: 22 99 61 00 C. J. Hambros plass 2C Fax. 22 99 60 10

Detaljer

Lokal rutegående kollektivtrafikk i regionene Sør-Trøndelag Godtgjørelse. Vedlegg 5 Godtgjørelse Versjon 1.0

Lokal rutegående kollektivtrafikk i regionene Sør-Trøndelag Godtgjørelse. Vedlegg 5 Godtgjørelse Versjon 1.0 Lokal rutegående kollektivtrafikk i regionene Sør-Trøndelag Lokal rutegående kollektivtrafikk i regionene Sør-Trøndelag Vedlegg 5 Versjon 1.0 INNHOLD 1. GENERELT...3 2. GRUNNLAG FOR GODTGJØRELSEN...3 2.1

Detaljer

Pipfrog AS www.pipfrog.com. Innstilling av moms og avgifter

Pipfrog AS www.pipfrog.com. Innstilling av moms og avgifter Innstilling av moms og avgifter Momsinstillinger Under momsinnstillingene hører det til følgende begrep: momsklasser, momsregler, momssats. For at systemet skal vite når de ulike momssatsene gjelder, må

Detaljer

Innkjøpsfaktura attestering. Agresso Self Service. Brukerveiledningen viser hvordan rekvirenten kan godkjenne en innkjøpsfaktura på riktig måte.

Innkjøpsfaktura attestering. Agresso Self Service. Brukerveiledningen viser hvordan rekvirenten kan godkjenne en innkjøpsfaktura på riktig måte. Innkjøpsfaktura attestering Brukerveiledningen viser hvordan rekvirenten kan godkjenne en innkjøpsfaktura på riktig måte. Agresso Self Service UiT Norges Arktiske Universitet Avdeling for Økonomi Regnskapsseksjonen

Detaljer

Søndre Land kommune og elektronisk faktura/kreditnota

Søndre Land kommune og elektronisk faktura/kreditnota Til Søndre Land kommunes leverandører Søndre Land kommune og elektronisk faktura/kreditnota Søndre land kommune ønsker at våre leverandører skal sende elektronisk faktura/kreditnota. Dette gir en rekke

Detaljer

Brukermanual for paypoint.kasse. Versjon 1.1

Brukermanual for paypoint.kasse. Versjon 1.1 Brukermanual for paypoint.kasse Versjon 1.1 Innholdsfortegnelse Kassefunksjonalitet Paypoint.kasse... 3 Innledning... 3 Aktivering av Paypoint.kasse... 3 Lage prislister... 3 Endre prislister... 4 Spesifisering

Detaljer

Implementeringsguide HVORDAN SENDE ELEKTRONISKE FAKTURAER TIL. Enova SF

Implementeringsguide HVORDAN SENDE ELEKTRONISKE FAKTURAER TIL. Enova SF Implementeringsguide HVORDAN SENDE ELEKTRONISKE FAKTURAER TIL Enova SF Implementeringsguide 2 (7) Leverandør til Enova SF, Enova SF har nå anledning til å motta fakturaer elektronisk i EHF-formatet. Dette

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR REKVIRENT

BRUKERVEILEDNING FOR REKVIRENT BRUKERVEILEDNING FOR REKVIRENT Lage rekvisisjon Søke fram rekvisisjoner Ta varemottak Attestere innkjøpsfaktura Avviksbehandling Sist oppdatering: 01.11.2013 Andrés Maldonado Førstekonsult Avdeling for

Detaljer

Gjeldende fra 1. mai 2010. Noterings- og handelsavgifter på Oslo Børs og Oslo ABM for obligasjoner og sertifikater

Gjeldende fra 1. mai 2010. Noterings- og handelsavgifter på Oslo Børs og Oslo ABM for obligasjoner og sertifikater Gjeldende fra 1. mai 2010 Noterings- og handelsavgifter på Oslo Børs og Oslo ABM for obligasjoner og sertifikater 1. Avgifter for kontroll og notering av obligasjoner og sertifikater på Oslo Børs og Oslo

Detaljer

2. PRIS SOM TILDELINGSKRITERIUM

2. PRIS SOM TILDELINGSKRITERIUM 1. PRISTILBUD Vedlagte pristilbudsskjema, se pkt. 4, har sitt utspring i Tromsø kommunes volum med noen justeringer. Pristilbudsskjema er å forstå som et teknisk skjema til bruk i tilbuds- og evalueringssammenheng.

Detaljer

NORSK BRUKERVEILEDNING

NORSK BRUKERVEILEDNING NORSK BRUKERVEILEDNING for UTVEKSLING AV AVREGNINGSGRUNNLAG (SALDOOPPGJØR) I KRAFTBRANSJEN Versjon: 1.0 Revisjon: F Status: For implementering Dato: 09. mars 2006 Norsk brukerveiledning for avregningsgrunnlag

Detaljer