Meldingshåndbok TVINN-FAKTURA

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Meldingshåndbok TVINN-FAKTURA"

Transkript

1 Meldingshåndbok TVINN-FAKTURA Versjon september 2010 EDIFACT katalog:invoic D.93A NorStella Foundation for e-business and trade procedure Tel: C. J. Hambros plass 2C Fax Oslo URL:

2 Endringskatalog DATO VER UTFØRT AV KOMMENTARER Petter Sandvik, EdiSys Første endelige TVINN-FAKTURA meldingshåndbok. Bao Nguyen, NorStella Petter Sandvik, EdiSys Følgende ble endret fra Must Use til Used (informasjonen blir ikke alltid sendt) i TVINN kolonnen: Gruppe 23, Gruppe 30, MOA endres fra Must use til Used. Gruppe 47, MOA endres fra Must use til Used.

3 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING PRINSIPPER OM BRUK AV FAKTURA MELDINGEN Overordnet informasjonsflyt Prinsipper for fakturaen Eksempel på EDI melding for elektronisk faktura Eksempel på dagskredittfaktura MELDINGSBESKRIVELSE Generelt Meldingsdiagram... 9 Segment: UNH Message Header...10 Segment: BGM Beginning of Message Segment: DTM Date/Time/Period Segment: FTX Free Text Group: RFF Segment Group Segment: RFF Reference Group: NAD Segment Group Segment: NAD Name and Address Segment: FII Financial Institution Information Group: CTA Segment Group Segment: CTA Contact Information Segment: COM Communication Contact Group: LIN Segment Group Segment: LIN Line Item Segment: DTM Date/Time/Period Group: MOA Segment Group Segment: MOA Monetary Amount Group: RFF Segment Group Segment: RFF Reference Group: TAX Segment Group Segment: TAX Duty/Tax/Fee Details Segment: MOA Monetary Amount Group: NAD Segment Group Segment: NAD Name and Address Segment: UNS Section Control Segment: CNT Control Total Group: MOA Segment Group Segment: MOA Monetary Amount Group: TAX Segment Group Segment: MOA Monetary Amount Segment: UNT Message Trailer

4 1. INNLEDNING Dette dokumentet er utarbeidet i et samarbeidsprosjekt mellom NorStella, EdiSys og Toll- og Avgiftsdirektoratet (TAD) som har følgende mål: Utarbeide en elektronisk faktura som et alternativ til papirfakturaen for deklaranter som kan motta elektronisk faktura. Hensikten med dette dokumentet er å beskrive formatet på den elektroniske fakturaen. Det elektroniske formatet blir beskrevet i denne IG (Meldings Implementasjons Guide) som er basert på den internasjonale standarden UN/ EDIFACT INVOIC D.93A. Fakturameldingen er en tilbakesending av bilag elektronisk fra Tvinn Innkreving (TI) til deklaranter som tilhører dagsoppgjørsordningen. Disse elektroniske bilagene vil komme som et tillegg til de bilag som fra før sendes fra Tvinn Fastsettelse (TF) i deklarasjonsfasen. Denne elektroniske fakturaen er lik for alle deklaranter som benytter TVINN uansett bransje, og gjelder både innførsel og utførsel. Den elektroniske fakturaen vil inneholde de samme data som papirfakturaen. Denne IG er kun beregnet for deklaranter som utveksler CUSDEC og CUSRES meldinger med TAD, og inneholder ikke annen fakturainformasjon. 2

5 2. PRINSIPPER OM BRUK AV FAKTURA MELDINGEN Faktura meldingen er en del av informasjonsflyten mellom deklarant og TAD og betinger bruk av CUSDEC og CUSRES meldingene Overordnet informasjonsflyt Figuren under viser samhandlingen mellom deklarant og TAD. Deklarant Nettverksleverandør Toll- og dagsoppgjørsordningen Avgiftsdirektoratet Nettverksleverandør 1. Deklarasjon 2. Deklarasjon (CUSDEC) 4. Utleveringsattest 3. Utleveringsattest Batch Emil: Deklarasjoner (CUSRES) behandles 5. Regndekl Deklarantens system for å betale faktura 7. Elektronisk faktura 6. Elektronisk faktura (INVOIC) Batch 0230B: Fakturering dagskreditt 8. faktura betales BBS Lager og sender fil 9. ocr-betalinger OCR-fil sendes via 10. ocr-betalinger Nettverkslev. Batch 0310B Matching mot krav 11. Tollkvitteringer 13 Tollkvittering Melding behandles og sendes til deklaranten 12 Tollkvittering (CUSRES) Batch 0290B: Tollkvittering med spor til fakt. og betaling Forklaring til figuren over: 1. En deklarant som er med i dagsoppgjørsordningen utfører fortløpende sine deklarasjoner og sender disse i form av EDI-meldinger til sin nettverksleverandør. 2. Nettverksleverandøren sender EDI-meldingene videre til Toll- og Avgiftsdirektoratet (TAD). 3

6 3. Når deklarasjonen er kommet til TAD gjennomgår den inputkontroller og eventuelle manuelle kontroller. Dersom deklarasjonen blir godkjent, lages det en utleveringsattest som sendes motsatt vei til nettverksleverandøren. 4. Nettverksleverandøren sender denne videre tilbake til deklaranten. 5. Deklarasjonene overføres internt i TAD systemet som nyttiggjør data fra CUSRES meldingen i FAKTURA meldingen. 6. I fakturarutinen introduseres ny logikk ved at det for dagsoppgjørskunder som vil benytte elektronisk fakturering produseres en elektronisk faktura (INVOIC) i stedet for dagens papirfaktura. I disse tilfellene skal det ikke foretas papirutskrift av deklarasjoner som inngår i fakturaen. 7. Nettverksleverandøren sender meldingen videre til deklaranten. 8. Deklaranten mottar den elektroniske faktura og foretar en avstemming mot de deklarasjoner som tidligere er avsendt (og fått utleveringsattest på) og får dermed avstemt sitt eget systems reskontro. Deretter forutsettes det at faktura betales. 9. På bakgrunn av registrerte innbetalinger til TADs konti kommer det en fil med betalingstransaksjoner til nettverksleverandøren fra BBS. 10. Nettverksleverandøren sender den videre til TAD og legger den ned på et forhåndsbestemt filområde hos TAD. 11. Elektronisk tollkvittering produseres av ny batch og legges ut på fil (en fil per deklarant). 12. Tollkvittering sendes til deklaranten via nettverksleverandøren. 13. Speditøren har dermed fått elektronisk tollkvittering for hver deklarasjon som inngikk i dagsoppgjørsfakturaen Prinsipper for fakturaen. FAKTURA meldingen vil alltid ha kode 380 (BGM C ). Kode 381 (kreditnota) vil aldri bli sendt, men en faktura kan inneholde negative verdier. Hvis elektronisk faktura og beløp på faktura blir negativt, så har vi en kreditnota. Denne skal sendes som en (vanlig) elektronisk faktura, og de deklarasjonene som inngår i fakturaen kan ikke krysses ut før kreditnotaen er krysset mot en senere positiv faktura, eller det lages en utbetaling slik at saldo på faktura går i null. Fakturaen vil kun inneholde informasjon knyttet til deklarasjonen (CUSDEC og CUSRES meldingene). I henhold til klassifisering gitt i denne IG skal informasjonselementer som er betingede (C- Conditional) i henhold til EDIFACT i tillegg markeres som Must Use dersom feltet alltid blir 4

7 sendt fra TAD. Informasjonselementer som er påkrevet (M- Mandatory) fra EDIFACT vil også bli markert med bokstaven M fra TAD Eksempel på EDI melding for elektronisk faktura I eksemplet er Felter tatt fra Papirfakturaen angitt med fet skrift og innholdet i feltene er angitt med understreking. De to første fakturalinjene er tatt med. Gr. 0 UNH+1+INVOIC:D:93A:UN:TAD1.0 Gr. 0 BGM Fakturanr. Gr. 0 DTM :102 Meldingsdato. Gr. 0 DTM :102 Fakturadato Gr. 0 DTM :102 Forfallsdato Gr. 0 FTX+INV+++DAGSOPPGJØR Gr. 1 RFF+SS: KID Gr. 2 NAD+SE ::ENH++TOLLREGION ØST-NORGE:TOLLREGION 02+P.B. 180+FREDIRIKSTAD Avsenderopplysninger Gr. 2 FII+BF Avsenders kontonummer Gr. 5 CTA+IC Gr. 5 COM :TE Avsenders telefonnr. Gr. 2 NAD+BY ::ENH++NORTRANSPORT AS+POSTBOKS 194+STANGE Mottakeropplysninger Gr.22 LIN+1 Gr.22 DTM+58: :102 Ekspedisjonsdato <Regndekl.Ekspdato> Gr.23 MOA+203:1177 Beløp Gr.26 RFF+ABT: Eksp. og Løpenr. <Regndekl.klokkenr><Regndekl.Eksplopn> Gr.30 TAX+7+VAT:: S Angir MVA Gr.30 MOA+124:1177 MVA-beløp Gr.31 NAD+DU++HEDMARK BALKONGSYSTEMER AS Referanse (Endelig kunde) Gr.22 LIN+2 Gr.22 DTM+58: :102 Ekspedisjonsdato <Regndekl.Ekspdato> Gr.23 MOA+203:11328 Beløp Gr.26 RFF+ABT: Eksp. og Løpenr. <Regndekl.klokkenr><Regndekl.Eksplopn> Gr.30 TAX+7+VAT:: S Angir MVA Gr.30 MOA+124:11328 MVA-beløp Gr.31 NAD+DU++TIME ALUMINIUM AS Referanse (Endelig kunde) Gr. 0 UNS+S Gr. 0 CNT+2:2 Totalt antall linjer. Gr.45 MOA+9:12505 Totalt beløp for faktura Gr.47 TAX+7+VAT:: S Angir MVA Gr.47 MOA+124:12505 Totalt MVA-beløp for faktura GR. 0 UNT

8 2.4. Eksempel på dagskredittf aktura TOLLREGION ØST- NORGE Tollregion 02 P.B FREDRIKSTAD DAGSKREDITTFAKTURA Tlf.nr.: Org.nr.: Bankkonto nr: Fakturanr.: NORTRANSPORT AS Org.nr.: Forfallsdato: Postboks 194 KID nummer : Side...: STANGE Dato Sted Eksp. løpenr Referanse Totalsum Herav mva HEDMARK BALKONGSYSTEMER AS 1,177 1, TIME ALUMINIUM AS 11,328 11, Å BETALE 12,505 12,505 Herav MVA høy sats: 12,505 6

9 3. MELDINGSBESKRIVELSE 3.1. Generelt Meldingen er et subset basert på den internasjonale meldingsbeskrivelsen av INVOIC D.93A. (The United Nations Standard Invoice Message). Denne delen av IG en beskriver innholdet og formatet i den elektroniske EDIFACT fakturaen slik den blir sendt fra TAD (Toll- og Avgiftsdirektoratet) via nettverksleverandør til deklarantene, og er betydelig mindre omfattende enn den internasjonale meldingsbeskrivelsen av INVOIC D.93A. Kolonnen "TVINN" til venstre beskriver TADs regler for denne meldingen. "Must Use" blir angitt for informasjonselementer som bare er betinget (Conditional) i EDIFACT, men som TAD alltid sender. "Used" betyr at informasjonen ikke alltid blir sendt. Kolonnen "EDIFACT" beskriver det internasjonale krav med hensyn til hva som er påkrevet (Mandatory) og hva som er betinget (Conditional). Kolonnen "EDIFACT" angir type og maksimal feltlengde. Merk at TVINN ofte opererer med kortere feltlengder (se segmenteksemplene). Pos. Seg. Maksimal Gruppe TVINN Nr. ID Navn EDIFACT bruk Repetisjon M 005 UNH Message Header M 1 M 010 BGM Beginning of Message M 1 M 015 DTM Date/Time/Period M 35 Must Use 035 FTX Free Text C 10 Must Use Segment Group 1: RFF C 10 M 040 RFF Reference M 1 Must Use Segment Group 2: NAD-FII-SG5 C 20 M 050 NAD Name and Address M 1 Must Use 060 FII Financial Institution Information C 5 Must Use Segment Group 5: CTA-COM C 5 M 085 CTA Contact Information M 1 Must Use 090 COM Communication Contact C 5 Must Use Segment Group 22: LIN-DTM-SG23-SG26- C SG30-SG31 M 285 LIN Line Item M 1 Must Use 320 DTM Date/Time/Period C 35 Used Segment Group 23: MOA C 5 M 345 MOA Monetary Amount M 1 Must Use Segment Group 26: RFF C 10 M 395 RFF Reference M 1 Used Segment Group 30: TAX-MOA C 5 M 450 TAX Duty/Tax/Fee Details M 1 Used 455 MOA Monetary Amount C 1 Must Use Segment Group 31: NAD C 20 M 465 NAD Name and Address M 1 7

10 M 610 UNS Section Control M 1 Must Use 615 CNT Control Total C 10 M Segment Group 45: MOA M 100 M 620 MOA Monetary Amount M 1 Used Segment Group 47: TAX-MOA C 10 M 635 TAX Duty/Tax/Fee Details M 1 Used 640 MOA Monetary Amount C 2 M 660 UNT Message Trailer M 1 8

11 3.2. Meldingsdiagram 9

12 Segment: UNH Message Header Position: 005 Group: Level: 0 Usage: Mandatory Max Use: 1 Purpose: Meldingshode Tjenestesegment som starter, og unikt identifiserer en melding. Notes: Eksempel: UNH+1+INVOIC:D:93A:UN:TAD1.0' TVINN Element Element Navn EDIFACT M 0062 MESSAGE REFERENCE NUMBER M an..14 Meldingsreferansen skal være en referanse som entydig identifiserer meldingen for avsender. Dette kan f.eks. løses gjennom å la referansen identifisere meldingens posisjon i utvekslingen. Første melding i utvekslingen vil ha referanse 1, annen melding vil ha referansen 2, osv. Referansen vil igjen settes til 1 for første melding i neste utveksling. Meldingsreferansen vil da være entydig innen den enkelte utveksling. M S009 MESSAGE IDENTIFIER M Identifikasjon av meldingstype, versjon etc. av meldingen som blir utvekslet. M 0065 Message type identifier M an..6 INVOIC - Meldingstype M 0052 Message type version number M an..3 D - Meldingsversjonsnummer M 0054 Message type release number M an..3 93A - Meldingsutgavenummer M 0051 Controlling agency M an..2 UN - Kontrollerende organisasjon Must Use 0057 Association assigned code C an..6 TAD1.0 - Toll- og avgiftsdirektoratet. Standard meldingshåndbok, versjon 1.0 Not Used 0068 COMMON ACCESS REFERENCE C an..35 Not Used S010 STATUS OF THE TRANSFER C Not Used 0070 Sequence message transfer number M n..2 Not Used 0073 First/last sequence message transfer indication C a1 10

13 Segment: BGM Beginning of Message Position: 010 Group: Level: 0 Usage: Mandatory Max Use: 1 Purpose: Start på melding. Segmentet identifiserer type dokument og funksjon som meldingen innehar ved hjelp av kode, samt identifikasjonsnummer (faktura/kreditnotanummer) i DE Notes: Eksempel: BGM ' TVINN Element Element Navn EDIFACT Used C002 DOCUMENT/MESSAGE NAME C Identifikasjon av type dokument/melding ved bruk av kode. Must Use 1001 Document/message name, coded C an..3 Dokument/melding identifisert med kode. 380 Commercial invoice Faktura: Positive beløp Kreditnota: Negative beløp Not Used 1131 Code list qualifier C an..3 Not Used 3055 Code list responsible agency, coded C an..3 Not Used 1000 Document/message name C an..35 Must Use 1004 DOCUMENT/MESSAGE NUMBER C an..35 Faktura/kreditnotanummer Not Used 1225 MESSAGE FUNCTION, CODED C an..3 Not Used 4343 RESPONSE TYPE, CODED C an..3 11

14 Segment: DTM Date/Time/Period Position: 015 Group: Level: 1 Usage: Mandatory Max Use: 35 Purpose: Dato/tid/periode Segmentet benyttes for å spesifisere dato/tid eller periode relatert til hele meldingen. Notes: Eksempel: DTM :102' DTM :102' DTM :102' TVINN Element Element Navn EDIFACT M C507 DATE/TIME/PERIOD M Dato og/eller tid eller periode. M 2005 Date/time/period qualifier M an..3 Koden angir spesifisert mening til en dato. 3 Invoice date/time Fakturadato 13 Terms net due date Forfallsdato 137 Document/message date/time Meldingsdato Must Use 2380 Date/time/period C an..35 Dato/tid/periode Must Use 2379 Date/time/period format qualifier C an..3 Datoformat 102 CCYYMMDD ÅÅÅÅMMDD 12

15 Segment: FTX Free Text Position: 035 Group: Level: 1 Usage: Conditional (Required) Max Use: 10 Purpose: Fri tekst. Segmentet benyttes for å oppgi informasjon i fri tekst. Notes: Eksempel: FTX+INV+++DAGSOPPGJØR' TVINN Element Element Navn EDIFACT M 4451 TEXT SUBJECT QUALIFIER M an..3 Koden angir type av fri tekst. INV Invoice instruction Faktura instruksjon Not Used 4453 TEXT FUNCTION, CODED C an..3 Not Used C107 TEXT REFERENCE C Not Used 4441 Free text, coded M an..3 Not Used 1131 Code list qualifier C an..3 Not Used 3055 Code list responsible agency, coded C an..3 Must Use C108 TEXT LITERAL C Fri tekst M 4440 Free text M an..70 Fri tekst Not Used 4440 Free text C an..70 Not Used 4440 Free text C an..70 Not Used 4440 Free text C an..70 Not Used 4440 Free text C an..70 Not Used 3453 LANGUAGE, CODED C an..3 13

16 Group: RFF Segment Group 1 Position: 040 Group: Level: 1 Usage: Conditional (Required) Max Use: 10 TVINN El. El. Navn EDIFACT M 040 RFF Reference M 1 14

17 Segment: RFF Reference Position: 040 (Trigger Segment) Group: Segment Group 1 Conditional (Required) Level: 1 Usage: Mandatory Max Use: 1 Purpose: Referanse Et segment for angivelse av referanser. Notes: Eksempel: RFF+SS: ' TVINN Element Element Navn EDIFACT M C506 REFERENCE M Identifikasjon av en referanse. M 1153 Reference qualifier M an..3 Koder som gir en spesifisert mening til en referanse. SS Sellers reference number TADs referanse (KID nummer) Must Use 1154 Reference number C an..35 Referansenummer (KID nummer). Not Used 1156 Line number C an..6 Not Used 4000 Reference version number C an

18 Group: NAD Segment Group 2 Position: 050 Group: Level: 1 Usage: Conditional (Required) Max Use: 20 TVINN El. El. Navn EDIFACT M 050 NAD Name and Address M 1 Must Use 060 FII Financial Institution Information C 5 Segment Group 5 C 5 16

19 Segment: NAD Name and Address Position: 050 (Trigger Segment) Group: Segment Group 2 Conditional (Required) Level: 1 Usage: Mandatory Max Use: 1 Purpose: Navn og adresser. Segmentet benyttes for å spesifisere partnere som er relevante for hele meldingen, og deres funksjon. Notes: Eksempel: NAD+SE ::ENH++TOLLREGION ØST-NORGE:TOLLREGION 02+P.B. 180+FREDIRIKSTAD++1601' NAD+BY ::ENH++NORTRANSPORT AS+POSTBOKS 194+STANGE++2336' TVINN Element Element Navn EDIFACT M 3035 PARTY QUALIFIER M an..3 Kode som gir en spesifisert mening til en partner. BY Buyer Kjøper (deklarant) SE Seller Selger (TAD) Must Use C082 PARTY IDENTIFICATION DETAILS C Identifisering av partner ved kode. M 3039 Party id identification M an..35 Identifisering av partner (organisasjonsnummer) Not Used 1131 Code list qualifier C an..3 Must Use 3055 Code list responsible agency, coded C an..3 Ansvarlig organisasjon ENH Organisasjonsnummer Not Used C058 NAME AND ADDRESS C Not Used 3124 Name and address line M an..35 Not Used 3124 Name and address line C an..35 Not Used 3124 Name and address line C an..35 Not Used 3124 Name and address line C an..35 Not Used 3124 Name and address line C an..35 Must Use C080 PARTY NAME C Navn på partner M 3036 Party name M an..35 Navn på partner Used 3036 Party name C an..35 Navn på partner Used 3036 Party name C an..35 Navn på partner Used 3036 Party name C an..35 Navn på partner Used 3036 Party name C an..35 Navn på partner 17

20 Not Used 3045 Party name format, coded C an..3 Must Use C059 STREET C Gateadresse eller postboks nummer - en til tre linjer M 3042 Street and number/p.o. box M an..35 Gateadresse eller postboks nummer Used 3042 Street and number/p.o. box C an..35 Gateadresse eller postboks nummer Used 3042 Street and number/p.o. box C an..35 Gateadresse eller postboks nummer Must Use 3164 CITY NAME C an..35 Poststed Not Used 3229 COUNTRY SUB-ENTITY IDENTIFICATION C an..9 Must Use 3251 POSTCODE IDENTIFICATION C an..9 Postnummer Not Used 3207 COUNTRY, CODED C an..3 18

21 Segment: FII Financial Institution Information Position: 060 Group: Segment Group 2 Conditional (Required) Level: 2 Usage: Conditional (Required) Max Use: 5 Purpose: Finansiell institusjon. Segmentet benyttes for å oppgi respektive parters finansielle institusjoner og kontonummer. Notes: Eksempel: FII+BF ' TVINN Element Element Navn EDIFACT M 3035 PARTY QUALIFIER M an..3 Kode som beskriver partner BF Beneficiary's bank Betalingsmottakers bank/postgiro Must Use C078 ACCOUNT IDENTIFICATION C Bankkontonummer Must Use 3194 Account holder number C an..17 Bankkontonummer Not Used 3192 Account holder name C an..35 Not Used 3192 Account holder name C an..35 Not Used 6345 Currency, coded C an..3 Not Used C088 INSTITUTION IDENTIFICATION C Not Used 3433 Institution name identification C an..11 Not Used 1131 Code list qualifier C an..3 Not Used 3055 Code list responsible agency, coded C an..3 Not Used 3434 Institution branch number C an..17 Not Used 1131 Code list qualifier C an..3 Not Used 3055 Code list responsible agency, coded C an..3 Not Used 3432 Institution name C an..70 Not Used 3436 Institution branch place C an..70 Not Used 3207 COUNTRY, CODED C an..3 19

22 Group: CTA Segment Group 5 Position: 085 Group: Segment Group 2 Conditional (Required) Level: 2 Usage: Conditional (Required) Max Use: 5 TVINN El. El. Navn EDIFACT M 085 CTA Contact Information M 1 Must Use 090 COM Communication Contact C 5 20

23 Segment: CTA Contact Information Position: 085 (Trigger Segment) Group: Segment Group 5 Conditional (Required) Level: 2 Usage: Mandatory Max Use: 1 Purpose: Kontaktinformasjon. Segmentet benyttes for å oppgi kontaktperson(er)/avdeling(er) og deres funksjoner. Notes: Eksempel: CTA+IC' TVINN Element Element Navn EDIFACT Must Use 3139 CONTACT FUNCTION, CODED C an..3 Kode som spesifiserer kontaktpersonens funksjon IC Information contact Informasjonskontakt Not Used C056 DEPARTMENT OR EMPLOYEE DETAILS C Code and/or name of a department or employee. Code preferred. Not Used 3413 Department or employee identification C an..17 Not Used 3412 Department or employee C an

24 Segment:COM Communication Contact Position: 090 Group: Segment Group 5 Conditional (Required) Level: 3 Usage: Conditional (Required) Max Use: 5 Purpose: Kommunikasjon. Segmentet benyttes for å oppgi telefonnummer for kontaktpersonen. Notes: Eksempel: COM :TE' TVINN Element Element Navn EDIFACT M C076 COMMUNICATION CONTACT M Kommunikasjonsnummer M 3148 Communication number M an..25 Fullstendig kommunikasjonsnummer Telefonnummer M 3155 Communication channel qualifier M an..3 Kode som identifiserer type kommunikasjon TE Telephone Telefon 22

25 Group: LIN Segment Group 22 Position: 285 Group: Level: 1 Usage: Conditional (Required) Max Use: TVINN El. El. Navn EDIFACT M 285 LIN Line Item M 1 Must Use 320 DTM Date/Time/Period C 35 Segment Group 23 C 5 Segment Group 26 C 10 Segment Group 30 C 5 Segment Group 31 C 20 23

26 Segment: LIN Line Item Position: 285 (Trigger Segment) Group: Segment Group 22 Conditional (Required) Level: 1 Usage: Mandatory Max Use: 1 Purpose: Linjenummer. Segmentet benyttes for å identifisere den enkelte linje i fakturaen. Notes: Eksempel: LIN+1' TVINN Element Element Navn EDIFACT Must Use 1082 LINE ITEM NUMBER C n..6 Unikt og stigende linjenummer Not Used 1229 ACTION REQUEST/NOTIFICATION, CODED C an..3 Not Used C212 ITEM NUMBER IDENTIFICATION C Not Used 7140 Item number C an..35 Not Used 7143 Item number type, coded C an..3 Not Used 1131 Code list qualifier C an..3 Not Used 3055 Code list responsible agency, coded C an..3 Not Used 5495 SUB-LINE INDICATOR, CODED C an..3 Not Used 1222 CONFIGURATION LEVEL C n..2 Not Used 7083 CONFIGURATION, CODED C an..3 24

27 Segment: DTM Date/Time/Period Position: 320 Group: Segment Group 22 Conditional (Required) Level: 2 Usage: Conditional (Required) Max Use: 35 Purpose: Dato/tid/periode. Segmentet benyttes for å spesifisere datoer relatert til fakturalinjen. Notes: Eksempel: DTM+58: :102' TVINN Element Element Navn EDIFACT M C507 DATE/TIME/PERIOD M Dato/Tid/Periode M 2005 Date/time/period qualifier M an..3 Kode som spesifiserer hensikten med datoen. 58 Clearance date (Customs) Ekspedisjonsdato Must Use 2380 Date/time/period C an..35 Dato/tid/periode Must Use 2379 Date/time/period format qualifier C an..3 Format på dato, tid eller periode 102 CCYYMMDD ÅÅÅÅMMDD 25

28 Group: MOA Segment Group 23 Position: 345 Group: Segment Group 22 Level: 2 Usage: Conditional Max Use: 5 Conditional (Required) TVINN El. El. Navn EDIFACT M 345 MOA Monetary Amount M 1 26

29 Segment: MOA Monetary Amount Position: 345 (Trigger Segment) Group: Segment Group 23 Conditional Level: 2 Usage: Mandatory Max Use: 1 Purpose: Beløp. Segmentet benyttes for å oppgi beløp tilknyttet fakturalinjen. Notes: Eksempel: MOA+203:1177' TVINN Element Element Navn EDIFACT M C516 MONETARY AMOUNT M Beløp M 5025 Monetary amount type qualifier M an..3 Indikasjon på type beløp. 203 Line item amount Linjebeløp Must Use 5004 Monetary amount C n..18 Beløpsverdi Not Used 6345 Currency, coded C an..3 Not Used 6343 Currency qualifier C an..3 Not Used 4405 Status, coded C an..3 27

30 Group: RFF Segment Group 26 Position: 395 Group: Segment Group 22 Conditional (Required) Level: 2 Usage: Conditional (Required) Max Use: 10 TVINN El. El. Navn EDIFACT M 395 RFF Reference M 1 28

31 Segment: RFF Reference Position: 395 (Trigger Segment) Group: Segment Group 26 Conditional (Required) Level: 2 Usage: Mandatory Max Use: 1 Purpose: Referanse til ekspedisjon og løpenummer. Notes: Eksempel: RFF+ABT: ' TVINN Element Element Navn EDIFACT M C506 REFERENCE M Identifikasjon av referansen. M 1153 Reference qualifier M an..3 Kode som gir en spesiell mening til referansesegmentet. ABT Customs declaration number Ekspedisjon og løpenummer Must Use 1154 Reference number C an..35 Referansenummer Not Used 1156 Line number C an..6 Not Used 4000 Reference version number C an

32 Group: TAX Segment Group 30 Position: 450 Group: Segment Group 22 Level: 2 Usage: Conditional Max Use: 5 Conditional (Required) TVINN El. El. Navn EDIFACT M 450 TAX Duty/Tax/Fee Details M 1 Used 455 MOA Monetary Amount C 1 30

33 Segment: TAX Duty/Tax/Fee Details Position: 450 (Trigger Segment) Group: Segment Group 30 Conditional Level: 2 Usage: Mandatory Max Use: 1 Purpose: Avgifter. For spesifisering av MVA-beløp. Notes: Eksempel: TAX+7+VAT:: S' TVINN Element Element Navn EDIFACT M 5283 DUTY/TAX/FEE FUNCTION QUALIFIER M an..3 Kode som identifiserer funksjonen til en avgift. 7 Tax Avgift Must Use C241 DUTY/TAX/FEE TYPE C Kode og/eller navn for identifisering av avgift. Must Use 5153 Duty/tax/fee type, coded C an..3 Identifikasjon av type avgift. VAT Value added tax MVA Not Used 1131 Code list qualifier C an..3 Must Use 3055 Code list responsible agency, coded C an..3 Kode som identifiserer ansvarlig organisasjon 157 NO, Norwegian Customs Tollvesenet - Norge Not Used 5152 Duty/tax/fee type C an..35 Not Used C533 DUTY/TAX/FEE ACCOUNT DETAIL C Not Used 5289 Duty/tax/fee account identification M an..6 Not Used 1131 Code list qualifier C an..3 Not Used 3055 Code list responsible agency, coded C an..3 Not Used 5286 DUTY/TAX/FEE ASSESSMENT BASIS C an..15 Not Used C243 DUTY/TAX/FEE DETAIL C Not Used 5279 Duty/tax/fee rate identification C an..7 Not Used 1131 Code list qualifier C an..3 Not Used 3055 Code list responsible agency, coded C an..3 Not Used 5278 Duty/tax/fee rate C an..17 Not Used 5273 Duty/tax/fee rate basis identification C an..12 Not Used 1131 Code list qualifier C an..3 Not Used 3055 Code list responsible agency, coded C an..3 Must Use 5305 DUTY/TAX/FEE CATEGORY, CODED C an..3 Kode for å identifisere avgiftkategori. S Standard rate Standard sats Not Used 3446 PARTY TAX IDENTIFICATION NUMBER C an

34 Segment:MOA Monetary Amount Position: 455 Group: Segment Group 30 Conditional Level: 3 Usage: Conditional Max Use: 1 Purpose: Beløp. MVA-beløp. Notes: Eksempel: MOA+124:1177' TVINN Element Element Navn EDIFACT M C516 MONETARY AMOUNT M Beløp M 5025 Monetary amount type qualifier M an..3 Type beløp 124 Tax amount Avgiftsbeløp Must Use 5004 Monetary amount C n..18 MVA beløp Not Used 6345 Currency, coded C an..3 Not Used 6343 Currency qualifier C an..3 Not Used 4405 Status, coded C an..3 32

35 Group: NAD Segment Group 31 Position: 465 Group: Segment Group 22 Conditional (Required) Level: 2 Usage: Conditional (Required) Max Use: 20 TVINN El. El. Navn EDIFACT M 465 NAD Name and Address M 1 33

36 Segment: NAD Name and Address Position: 465 (Trigger Segment) Group: Segment Group 31 Conditional (Required) Level: 2 Usage: Mandatory Max Use: 1 Purpose: Navn og adresser Referanse til endelig kunde. Notes: Eksempel: NAD+DU++HEDMARK BALKONGSYSTEMER AS' TVINN Element Element Navn EDIFACT M 3035 PARTY QUALIFIER M an..3 Kode som gir partner en spesifisert mening. DU Owner's representative Referanse (endelig kunde) Not Used C082 PARTY IDENTIFICATION DETAILS C Not Used 3039 Party id identification M an..17 Not Used 1131 Code list qualifier C an..3 Not Used 3055 Code list responsible agency, coded C an..3 Must Use C058 NAME AND ADDRESS C Navn og adresse M 3124 Name and address line M an..35 Navn og adresselinje Used 3124 Name and address line C an..35 Navn og adresselinje Used 3124 Name and address line C an..35 Navn og adresselinje Not Used 3124 Name and address line C an..35 Not Used 3124 Name and address line C an..35 Not Used C080 PARTY NAME C Navn på partner, en til fem linjer. Not Used 3036 Party name M an..35 Navn på partner. Not Used 3036 Party name C an..35 Navn på partner. Not Used 3036 Party name C an..35 Navn på partner. Not Used 3036 Party name C an..35 Navn på partner. Not Used 3036 Party name C an..35 Navn på partner. Not Used 3045 Party name format, coded C an..3 Not Used C059 STREET C Not Used 3042 Street and number/p.o. box M an..35 Not Used 3042 Street and number/p.o. box C an..35 Not Used 3042 Street and number/p.o. box C an..35 Not Used 3164 CITY NAME C an..35 Not Used 3229 COUNTRY SUB-ENTITY IDENTIFICATION C an..9 34

37 Not Used 3251 POSTCODE IDENTIFICATION C an..9 Not Used 3207 COUNTRY, CODED C an..3 35

38 Segment: UNS Section Control Position: 610 Group: Level: 0 Usage: Mandatory Max Use: 1 Purpose: Seksjonsskille. Tjenestesegmentet benyttes for å skille detaljseksjonen fra sumseksjonen. Notes: Eksempel: UNS+S' TVINN Element Element Navn EDIFACT M 0081 SECTION IDENTIFIER M a1 En karakter som identifiserer neste seksjon i meldingen. S Detail/summary section separation Detalj/sumseksjon skille. 36

39 Segment: CNT Control Total Position: 615 Group: Level: 1 Usage: Conditional (Required) Max Use: 10 Purpose: Kontroll totaler. Segmentet benyttes av sender for å oppgi kontrolltotaler som kan verifiseres av mottaker. Notes: Eksempel: CNT+2:2' TVINN Element Element Navn EDIFACT M C270 CONTROL M Kontrolltotaler for å sjekke integriteten av en melding. M 6069 Control qualifier M an..3 Bestemmer meldingens kildedata elementer som gir grunnlaget for 6066 kontrollverdien. 2 Number of line items in message Totalt antall varelinjer. M 6066 Control value M n..18 Verdi fremkommet ved å summere antall varelinjer i hele meldingen (antall LIN segmenter). Not Used 6411 Measure unit qualifier C an..3 37

40 Group: MOA Segment Group 45 Position: 620 Group: Level: 1 Usage: Mandatory Max Use: 100 TVINN El. El. Navn EDIFACT M 620 MOA Monetary Amount M 1 38

41 Segment: MOA Monetary Amount Position: 620 (Trigger Segment) Group: Segment Group 45 Mandatory Level: 1 Usage: Mandatory Max Use: 1 Purpose: Beløp. Totalbeløp for hele fakturaen. Notes: Eksempel: MOA+9:12505' TVINN Element Element Navn EDIFACT M C516 MONETARY AMOUNT M Beløp M 5025 Monetary amount type qualifier M an..3 Indikasjon på type beløp. 9 Amount due/amount payable Totalbeløp for hele fakturaen. Must Use 5004 Monetary amount C n..18 Totalt beløp for hele fakturaen. Not Used 6345 Currency, coded C an..3 Not Used 6343 Currency qualifier C an..3 Not Used 4405 Status, coded C an..3 39

42 Group: TAX Segment Group 47 Position: 635 Group: Level: 1 Usage: Conditional Max Use: 10 TVINN El. El. Navn EDIFACT M 635 TAX Duty/Tax/Fee Details M 1 Used 640 MOA Monetary Amount C 2 40

43 Segment: TAX Duty/Tax/Fee Details Position: 635 (Trigger Segment) Group: Segment Group 47 Conditional Level: 1 Usage: Mandatory Max Use: 1 Purpose: Avgifter Angir MVA. Notes: Eksempel: TAX+7+VAT:: S' TVINN Element Element Navn EDIFACT M 5283 DUTY/TAX/FEE FUNCTION QUALIFIER M an..3 Kode som identifiserer avgiftens funksjon. 7 Tax Contribution levied by an authority. Avgift Must Use C241 DUTY/TAX/FEE TYPE C Kode og/eller navn for identifisering av avgift. Must Use 5153 Duty/tax/fee type, coded C an..3 Identifikasjon av avgiftstype. VAT Value added tax MVA Not Used 1131 Code list qualifier C an..3 Must Use 3055 Code list responsible agency, coded C an..3 Kode som identifiserer ansvarlig organisasjon. 157 NO, Norwegian Customs Tollvesenet - Norge Not Used 5152 Duty/tax/fee type C an..35 Not Used C533 DUTY/TAX/FEE ACCOUNT DETAIL C Not Used 5289 Duty/tax/fee account identification M an..6 Not Used 1131 Code list qualifier C an..3 Not Used 3055 Code list responsible agency, coded C an..3 Not Used 5286 DUTY/TAX/FEE ASSESSMENT BASIS C an..15 Not Used C243 DUTY/TAX/FEE DETAIL C Not Used 5279 Duty/tax/fee rate identification C an..7 Not Used 1131 Code list qualifier C an..3 Not Used 3055 Code list responsible agency, coded C an..3 Not Used 5278 Duty/tax/fee rate C an..17 Not Used 5273 Duty/tax/fee rate basis identification C an..12 Not Used 1131 Code list qualifier C an..3 Not Used 3055 Code list responsible agency, coded C an..3 Must Use 5305 DUTY/TAX/FEE CATEGORY, CODED C an..3 Kode for å identifisere avgiftkategori. S Standard rate Standard sats Not Used 3446 PARTY TAX IDENTIFICATION NUMBER C an

44 Segment: MOA Monetary Amount Position: 640 Group: Segment Group 47 Conditional Level: 2 Usage: Conditional Max Use: 2 Purpose: Beløp. MVA beløp for hele fakturaen. Notes: Eksempel: MOA+124:12505' TVINN Element Element Navn EDIFACT M C516 MONETARY AMOUNT M Beløp M 5025 Monetary amount type qualifier M an..3 Indikasjon på beløpstype 124 Tax amount Avgiftsbeløp Must Use 5004 Monetary amount C n..18 Totalt MVA beløp for fakturaen. Not Used 6345 Currency, coded C an..3 Not Used 6343 Currency qualifier C an..3 Not Used 4405 Status, coded C an..3 42

45 Segment: UNT Message Trailer Position: 660 Group: Level: 0 Usage: Mandatory Max Use: 1 Purpose: Meldingshale Tjenestesegment som avslutter meldingen. Notes: Eksempel: UNT+32+1' TVINN Element Element Navn EDIFACT M 0074 NUMBER OF SEGMENTS IN A MESSAGE M n..6 Kontrolltotal over antall segmenter i meldingen. M 0062 MESSAGE REFERENCE NUMBER M an..14 Unik meldingsreferanse tildelt av avsender. 43

E-standard versjon 2.1

E-standard versjon 2.1 E-standard versjon 2.1 Implementasjonsguide for UN/EDIFACT D93A INVOIC - Faktura Versjon 2.1 11. oktober 2001 Revidert av EAN NORGE Utgis av Elektroforeningen, Drammensv. 30, Postboks 2864 Solli, N-0230

Detaljer

DEBMUL MELDINGSHÅNDBOK. UN/EDIFACT Katalog D.96A. Versjon 2.02 Juli 2004

DEBMUL MELDINGSHÅNDBOK. UN/EDIFACT Katalog D.96A. Versjon 2.02 Juli 2004 DEBMUL MELDINGSHÅNDBOK UN/EDIFACT Katalog D.96A Versjon 2.02 Juli 2004 Bankenes Standardiseringskontor Postboks 526, Sentrum Tlf.: 22 94 14 60 0105 OSLO Fax: 22 94 14 70 DEBMUL Versjon 2.02 Side: 1 Copyright

Detaljer

FINSTA MELDINGSHÅNDBOK. UN/EDIFACT Katalog D.96A. Versjon 2.0 August 2000

FINSTA MELDINGSHÅNDBOK. UN/EDIFACT Katalog D.96A. Versjon 2.0 August 2000 FINSTA MELDINGSHÅNDBOK UN/EDIFACT Katalog D.96A Versjon 2.0 August 2000 Bankenes Standardiseringskontor Postboks 526, Sentrum Tlf.: 22 94 14 60 0105 OSLO Fax: 22 94 14 70 Copyright : BSK Versjon : 2.0

Detaljer

BSK implementeringsguide e2b-formatet v.3.3

BSK implementeringsguide e2b-formatet v.3.3 BSK implementeringsguide e2b-formatet v.3.3 Bankenes felles implementeringsguide basert på versjon 3.3 av e2b Fakturaformat Versjon: 1.02 23. april 2012 Bankenes Standardiseringskontor Postboks 2644 Solli

Detaljer

BSK implementeringsguide ISO 20022 PAIN 002.001.03 Customer Payment Status Report. Bankenes felles implementasjonsguide

BSK implementeringsguide ISO 20022 PAIN 002.001.03 Customer Payment Status Report. Bankenes felles implementasjonsguide BSK implementeringsguide ISO 20022 PAIN 002.001.03 Customer Payment Status Report Bankenes felles implementasjonsguide BSK ver. 1.5 september 2014 Endringskatalog Dato Ver Utført av endringer 15.01.2012

Detaljer

Implementeringsveileder Elektronisk handelsformat. Faktura og Kreditnota

Implementeringsveileder Elektronisk handelsformat. Faktura og Kreditnota Implementeringsveileder Elektronisk handelsformat Faktura og Kreditnota Endringslogg Versjon Kommentar Forfatter Dato 0.1 Initial versjon Bao Nguyen, Difi 2009-11-09 0.5 Foreløpig versjon Bao Nguyen, Difi

Detaljer

Implementeringsveileder Ehandel.no format. Faktura og Kreditnota

Implementeringsveileder Ehandel.no format. Faktura og Kreditnota Implementeringsveileder Ehandel.no format Faktura og Kreditnota Endringslogg Versjon Kommentar Forfatter Dato 0.1 Initial versjon Bao Nguyen, Difi 2009-11-09 0.5 Versjon med formatstruktur og komplett

Detaljer

EDI-regler knyttet til bruk av NeB standard for elektronisk handel i byggevarebransjen

EDI-regler knyttet til bruk av NeB standard for elektronisk handel i byggevarebransjen EDI-regler knyttet til bruk av NeB standard for elektronisk handel i byggevarebransjen Endringslogg for dette dokumentet Versjon Dato Endring Godkjent V01-V04 Arbeidsversjoner V05 31.mars 2011 Ajourført

Detaljer

Implementeringsveileder Elektronisk Handelsformat Fakturaprosess

Implementeringsveileder Elektronisk Handelsformat Fakturaprosess Implementeringsveileder Elektronisk Handelsformat akturaprosess Implementeringsveileder EH akturaprosess versjon 2.0 INNHOLD 1 INNLEDNING... 4 1.1 BAKGRUNN OG MÅLSETNING... 4 1.2 MÅLGRUPPE... 4 1.3 DOKUMENTSTRUKTUR...

Detaljer

e2b Basis Profil Meldingsbeskrivelse Versjon: 1.1

e2b Basis Profil Meldingsbeskrivelse Versjon: 1.1 06.12.2007 ENDRINGSKATALOG DATO VER UTFØRT AV ENDRINGER 06.12.2007 1.1 Lars Olavesen Lagt til og samt (under VatTotalsInfo) 03.10.2007 1.0 Are Berg Godkjent. 03.10.2007

Detaljer

Standardisering i byggevarebransjen EDI ERP GUIDE

Standardisering i byggevarebransjen EDI ERP GUIDE Standardisering i byggevarebransjen EDI ERP GUIDE Beskrivelse av prosesser i byggevarebransjen, sammenhengen mellom disse og innholdet i EDI-meldinger, for implementering i ERP-systemer Revidert 18. januar

Detaljer

Brukerhåndbok Uni Micro AS INNLEDNING 1

Brukerhåndbok Uni Micro AS INNLEDNING 1 Brukerhåndbok Brukermanual Uni efaktura Versjon 1.0 Brukerhåndbok Uni Micro AS INNLEDNING 1 Kopirettigheter Uni Micro AS Dette dokument er beskyttet av lov av 12. mai 1961 nr. 2 om opphavsrett til åndsverk

Detaljer

Implementeringsveileder Elektronisk handelsformat Faktura og Kreditnota

Implementeringsveileder Elektronisk handelsformat Faktura og Kreditnota Implementeringsveileder Elektronisk handelsformat Faktura og Kreditnota Endringslogg Versjon Kommentar Forfatter Dato 0.1 Initial versjon Bao Nguyen, Difi 2009-11-09 0.5 Foreløpig versjon Bao Nguyen, Difi

Detaljer

Standardisering i byggevarebransjen EDI ERP GUIDE

Standardisering i byggevarebransjen EDI ERP GUIDE Standardisering i byggevarebransjen EDI ERP GUIDE Beskrivelse av prosesser i byggevarebransjen, sammenhengen mellom disse og innholdet i EDI-meldinger, for implementering i ERP-systemer Revidert 30. mai

Detaljer

TELEPAYFORMATET Versjon 2.1 3. februar 2011

TELEPAYFORMATET Versjon 2.1 3. februar 2011 TELEPAYFORMATET Versjon 2.1 3. februar 2011 Bankenes Standardiseringskontor Tlf.: 22 28 45 10 Postboks 2644, Solli 0203 OSLO www.bsk.no TEKNISK BESKRIVELSE FILBASERT BETALINGSFORMIDLING 3. februar 2011

Detaljer

BRUKER DOKUMENTASJON

BRUKER DOKUMENTASJON BRUKER DOKUMENTASJON ENDURICO MEDIA EDITION Abonnments-, Ordre/faktura system spesielt tilpasset annonse fakturering, samt CRM-funksjonalitet for oppfølging av kunder og prospekt. Dokumentasjonen er utarbeidet

Detaljer

Print i BBS format side 1 av 30. Teknisk håndbok SPESIFIKASJON. Fakturaprint i BBS format. versjon 1.0. Dokument ansvarlig: Terje Dahl

Print i BBS format side 1 av 30. Teknisk håndbok SPESIFIKASJON. Fakturaprint i BBS format. versjon 1.0. Dokument ansvarlig: Terje Dahl Print i BBS format side 1 av 30 Teknisk håndbok SPESIFIKASJON Fakturaprint i BBS format versjon 1.0 Dokument ansvarlig: Terje Dahl Print i BBS format side 2 av 30 Endringslogg Ver. Kap. Beskrivelse av

Detaljer

Brukerhåndbok for fakturatjenesten Versjon 1.9 06.11.2013

Brukerhåndbok for fakturatjenesten Versjon 1.9 06.11.2013 Brukerhåndbok for fakturatjenesten Versjon 1.9 06.11.2013 Side 1 av 32 Innholdsfortegnelse 1.1 HÅNDBOKEN OG IMPLEMENTASJONSGUIDER... 4 1.2 OMFANG - PRODUKTBESKRIVELSE... 4 1.3 FORRETNINGSMODELL OG UTVEKSLINGSMULIGHETER...

Detaljer

Brukerhåndbok Direkte remittering

Brukerhåndbok Direkte remittering Brukerhåndbok Direkte remittering Brukerhåndbok Direkte remittering v 4.0 s. 1-23 Innhold 1 DETTE ER DIREKTE REMITTERING... 3 1.1 HVORFOR DIREKTE REMITTERING... 3 1.2 FORDELER FOR BEDRIFTER... 3 1.3 TJENESTEN

Detaljer

BRUKERDOKUMENTASJON ENDURICO OFFICE

BRUKERDOKUMENTASJON ENDURICO OFFICE BRUKERDOKUMENTASJON ENDURICO OFFICE Dokumentasjonen er utarbeidet av Endurico Media AS Endurico Media AS Side 1 Innledning Brukerdokumentasjonen inneholder beskrivelse av de forskjellige modulene systemet

Detaljer

Brukerhåndbok for fakturatjenesten Versjon 1.6 29.06.12

Brukerhåndbok for fakturatjenesten Versjon 1.6 29.06.12 Brukerhåndbok for fakturatjenesten Versjon 1.6 29.06.12 Side 1 av 34 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 4 1.1 OMFANG - PRODUKTBESKRIVELSE... 4 1.2 HÅNDBOKEN OG IMPLEMENTASJONSGUIDE... 5 1.3 FORRETNINGSMODELL

Detaljer

9 - Økonomiadministrasjon

9 - Økonomiadministrasjon 9 - Økonomiadministrasjon Introduksjon ErgoEnet økonomimodul ErgoEnet sin økonomimodul er en integrert modul av henholdsvis M-STAS Studieadministrasjon og BAS Boligsystem. ErgoEnet økonomimodul har følgende

Detaljer

BB Transport Kom i gang brukerveiledning

BB Transport Kom i gang brukerveiledning BB Transport Kom i gang brukerveiledning Convo AS TLF: 22 90 70 80 PB 1346 Vika Internett: www.convo.no 0113 Oslo, Norway E-post: post@convo.no 1 Innhold 2 Innledning... 3 3 Begreper/Definisjoner... 3

Detaljer

efaktura kvitteringer i BBS-format gjennomgått nov 2013 Side 1 av 32 Brukerhåndbok Utsteder efaktura

efaktura kvitteringer i BBS-format gjennomgått nov 2013 Side 1 av 32 Brukerhåndbok Utsteder efaktura efaktura kvitteringer i BBS-format gjennomgått nov 2013 Side 1 av 32 Brukerhåndbok Utsteder efaktura Spesifikasjon Kvittering for faktura i BBSformat Versjon 1.10 Teknisk håndbok Side 1 av 42 Versjon 2.6

Detaljer

Visma AutoCollect. Helautomatisk purre- og inkassossytem for Visma Business. AutoPay for purring og inkasso. Versjon 2.2. Sist revidert 10.04.

Visma AutoCollect. Helautomatisk purre- og inkassossytem for Visma Business. AutoPay for purring og inkasso. Versjon 2.2. Sist revidert 10.04. Visma AutoCollect Helautomatisk purre- og inkassossytem for Visma Business AutoPay for purring og inkasso Versjon 2.2 Sist revidert 10.04.2012 Et samarbeid mellom Visma Software og Visma Collectors Innholdsfortegnelse

Detaljer

TAZETT MONEY BRUKERDOKUMENTASJON

TAZETT MONEY BRUKERDOKUMENTASJON TAZETT MONEY BRUKERDOKUMENTASJON Brukerdokumentasjon Tazett Money Side 1 Innholdsfortegnelse: Hovedmeny... 4 Knapper På Menyen... 5 A Knapp...6 M Knapp...6 AS Knapp...6 Menyen File... 7 Menyen File Open...8

Detaljer

NORSK BRUKERVEILEDNING

NORSK BRUKERVEILEDNING NORSK BRUKERVEILEDNING for UTVEKSLING AV AVREGNINGSGRUNNLAG (SALDOOPPGJØR) I KRAFTBRANSJEN Versjon: 1.0 Revisjon: F Status: For implementering Dato: 09. mars 2006 Norsk brukerveiledning for avregningsgrunnlag

Detaljer

Brukerdokumentasjon TAZETT BONDS Side 1

Brukerdokumentasjon TAZETT BONDS Side 1 Brukerdokumentasjon TAZETT BONDS Side 1 Hovedmeny... 2 Bonds... 3 General Information... 3 Price Information... 7 Interest/Amortization Information... 11 Table... 14 User Defined... 15 Bond Buy... 16 Bond

Detaljer

Brukerhåndbok Autogiro

Brukerhåndbok Autogiro Brukerhåndbok Autogiro Brukerhåndbok Autogiro v. 2.2 Juli 2013 p. 1-37 Innhold 1 DETTE ER AUTOGIRO... 3 1.1 HVA ER AUTOGIRO... 3 1.2 TJENESTEN KORT BESKREVET... 3 1.3 DEFINISJONER AV VIKTIGE UTTRYKK...

Detaljer

Kompositt/ Dataelement. Punktum (.) Ønsket som desimal skilletegn. Blankt tegn. Apostrof ( ) Segments slutt tegn. Eks.: UNA:+.?

Kompositt/ Dataelement. Punktum (.) Ønsket som desimal skilletegn. Blankt tegn. Apostrof ( ) Segments slutt tegn. Eks.: UNA:+.? IFTIN S93.A INFORASJON Tegnkontroll informasjon UNA Definerer karakterer for bruk som avgrensninger og indikatorer i utveksling meldingen. /1 Spesifikasjonen definert i UNA har prioritet over spesifikasjoner

Detaljer