BSK implementeringsguide e2b-formatet v.3.3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BSK implementeringsguide e2b-formatet v.3.3"

Transkript

1 BSK implementeringsguide e2b-formatet v.3.3 Bankenes felles implementeringsguide basert på versjon 3.3 av e2b Fakturaformat Versjon: april 2012 Bankenes Standardiseringskontor Postboks 2644 Solli 0203 OSLO Tlf E-post:

2 Endringskatalog DATO VER UTFØRT AV ENDRINGER Morten Krøgenes Vedtatt BSK IG for e2b formatet versjon Morten Krøgenes Oppdatering knyttet til formidling av vedlegg Morten Krøgenes Oppdatering knyttet til statens krav i EHF formatet. Merk: Se forøvrig endringslogg sist i dokumentet BSK Bank IG versjon 1_02 av e2bformatet3v3 Side 2 av 63

3 Innholdsfortegnelse 1. Innledning FORUTSETNINGER MÅLGRUPPE FORKLARING TIL TABELLENE Faktura Overordnet beskrivelse av formatet FORRETNINGSDOKUMENTER BRANSJESPESIFIKKE TILLEGG TEKNISKE RETNINGSLINJER UTFYLLING AV BELØPSFELTER BRUK AV KVITTERING DUPLIKATKONTROLL VISNINGSMAL MAPPING KNYTTET TIL EHF FORMATET (REF. STATENS KRAV KNYTTET TIL ELEKTRONISK FAKTURA) Faktura Oppbygging av meldingen NAVNESTANDARD PÅ FAKTURAFIL STRUKTUROVERSIKT UTVEKSLING ( INTERCHANGE) KONVOLUTT ( ENVELOPE) FAKTURAMELDING (INVOICE) FAKTURAHODE (INVOICEHEADER) AKTØRINFORMASJON Supplier Buyer Factoring Andre aktører FAKTURADETALJER FAKTURARABATTER, TILLEGG OG AVGIFTER FAKTURATOTALER Vedlegg 1: Eksempel på fakturafil...49 Vedlegg 2: Tips vedrørende bruk av formatet TIPS TIL BRUK AV FORMATET AKTØRER/ROLLER FELTBRUK KNYTTET TIL REFERANSER SPESIALFELT OG BRANSJELØSNINGER NIVÅER (LEVELS) SAMLEFAKTURA POSTAL OG STREET ADRESS MAPPINGREGLER KNYTTET TIL EHF FORMATET BSK Bank IG versjon 1_02 av e2bformatet3v3 Side 3 av 63

4 1. Innledning Implementasjonsguiden er utarbeidet i regi av BSK. Denne implementasjonsguiden beskriver hvordan e2b versjon 3.3-formatet skal benyttes for formidling av elektronisk faktura i banknettverket. Formatet kan benyttes både for B2B og B2C. Denne dokumentasjonen må ses i sammenheng med bankens brukerdokumentasjon. 1.1 Forutsetninger For å kunne komme i produksjon i banknettverket må følgende forutsetninger være oppfylt 1. Avtale med bank: - både fakturamottaker og fakturautsteder må inngå en tjenesteavtale med sin bank 2. Adressering: - Bankene tilbyr adressering basert på efakturaid og organisasjonsnummer. Fakturautsteder og fakturamottaker er selv ansvarlig for å utveksle adresseinformasjonen med hverandre. 3. Tilpasninger i ERP-systemer: - Adresseringsbegrep (efakturaid / organisasjonsnummer) for både fakturautsteder og fakturamottaker må følge med i fakturafilen. Det kan derfor være nødvendig å gjøre tilpasninger i ERP-systemet. 1.2 Målgruppe Målgruppen for dokumentet er teknisk implementasjonsansvarlig hos fakturautsteder/- mottaker.. BSK Bank IG versjon 1_02 av e2bformatet3v3 Side 4 av 63

5 1.3 Forklaring til tabellene Under er en forklaring til kolonner i tabellene i kapittel 3 og 6. Navn på XML-element refererer til det faktiske tagnavn i XML. Beskrivelse angir regler for utfylling, lovlige verdier mm. Helt først i beskrivelsen finnes den teksten som tidligere var først i feltnavn. (Feltnavn er logisk, forklarende navn på det aktuelle elementet.) Felter i kursiv garanteres ikke levert til fakturamottaker dersom denne benytter annet format enn e2b versjon 3.3. Krav angir om feltet er M = Må være med i meldingen (påkrevd) K = Kan være med i meldingen (valgfritt) A = Utfylling er avhengig av gitte kriterier Repetisjon angir hvor mange ganger feltet skal/kan gjentas. Se nedenfor: 1 Feltet skal brukes, kun en gang 1..3 Feltet skal brukes, minimum en gang, kan også brukes 3 ganger 1..* Feltet skal brukes, minimum en gang, kan også brukes mange ganger 0..1 Feltet kan brukes, maksimalt en gang 0..* Feltet kan brukes mange ganger Type angir den type verdi som skal overføres for det aktuelle elementet i XMLnotasjon. String = Alfanumerisk Integer = Heltall Decimal = Desimaltall Date = Dato (YYYY-MM-DD) Time= Klokkeslett (HH:MM:SS) DateTime = Dato+Klokkeslett (YYYY-MM-DDTHH:MM:SS) Attributter er angitt med BSK Bank IG versjon 1_02 av e2bformatet3v3 Side 5 av 63

6 2. Faktura Overordnet beskrivelse av formatet 2.1 Forretningsdokumenter Implementeringsguiden støtter følgende forretningsdokumenter: Functional Business Document Sending role Receiving role Description Faktura Leverandør Kjøper En faktura er et entydig og omforent salgsdokument som presenterer selgerens/leverandørens krav og dokumenterer kundens rettigheter til å motta produkter og tjenester. Kreditnota Leverandør Kjøper Kreditnota er brukt av Leverandør til å formidle informasjon om tilgodehavende beløp som Kjøper har hos Leverandør. Purring Leverandør Kjøper Purring er brukt av Leverandør til å formidle informasjon om betaling på utestående fordringer ikke har kommet leverandør i hende som beskrevet på faktura. Løsningen åpner opp for at Leverandør også kan sende purring via løsningen. Varsel om inkasso skal sendes via post (formelt krav iht. lovverket). Rentefaktura Leverandør Kjøper Rentefaktura er brukt av Leverandør til å formidle informasjon om utestående fordringer på renter som Leverandør har på Kjøper. Elektronisk faktura Elektronisk faktura er en faktura i en omforent strukturert form som transporteres elektronisk fra fakturautsteder til fakturamottaker og som kan viderebehandles maskinelt hos fakturamottaker. Det er ikke tilstrekkelig at fakturaen er elektronisk» eller maskintilgjengelig. I tillegg må data være strukturert på en slik måte at dokumentet kan «flyte» mellom ulike systemer. Det vil si at en fil (for eksempel i pdf-format eller bildeformat) som er laget på grunnlag av en papirfaktura, ikke normalt vil tilfredsstille definisjonen av elektronisk faktura. State Merknad ved koding av forretningsdokumentene i formatet: Verdien i InvoiceType angir om det er en faktura, kreditnota eller purring. Merk at samme kode for InvoiceType benyttes for Faktura og Purring og at skillet mellom disse er spesifisert Kodingen for purring skal derfor være InvoiceType=380 Purring BSK Bank IG versjon 1_02 av e2bformatet3v3 Side 6 av 63

7 2.2 Bransjespesifikke tillegg Alle fakturaer skal inneholde et minimum av basisinformasjon på hode-, detalj- og sumnivå. I tillegg kan en faktura inneholde informasjon relatert til en spesiell bransje. Dette er informasjon som er nødvendig for å beskrive produktet eller tjenesten som er grunnlaget for faktureringen. Slike bransjespesifikke tillegg kan tas inn på hode- og detaljnivå. For å sikre at strukturen ivaretas i alle typer meldinger, er det etablert følgende prinsipper for å ta inn bransjespesifikke tillegg i formatet: Hvis det bransjespesifikke tillegget inneholder informasjon på mer enn ett nivå (samlefaktura/flerordrefaktura), skal dette legges før basisdetaljene, slik at basisdetaljene representerer et sum-nivå av bransjespesifikke detaljer. Hvis det bransjespesifikke tillegget kun inneholder informasjon på ett nivå, skal dette legges direkte etter basisdetaljene for hver fakturalinje. Bankene garanterer ikke at informasjonen i bransjespesifikke tillegg vil kunne formidles til fakturamottaker. 2.3 Tekniske retningslinjer Karaktersett: Unicode UTF-8 (bankene støtter også ISO ) Datoformat: YYYY-MM-DD Desimaltegn: Punktum 2.4 Utfylling av beløpsfelter Beløp på linjenivå som skal legges til Fakturatotalen skal være positive både for faktura og kreditnota. Beløpet på linjenivå som skal trekkes fra Fakturatotalen skal ha negativt fortegn både på faktura og kreditnota. Mva-beløp og beløp i rabatter, avgifter og tillegg skal være positive Figuren under viser sammenhengen mellom beløpene i meldingen. Det er brukt noe +,- og =. Ellers er summasjon vist med kardinalitet/hierarkiet mellom klassene. Relasjon mange-til-en betyr at mange beløp slås sammen til ett beløp. Den delen av relasjonen som er uten symbol kan gjentas flere ganger og beløpene summeres i klassen hvor relasjonen er merket med. Figuren leses best nedenfra. BSK Bank IG versjon 1_02 av e2bformatet3v3 Side 7 av 63

8 InvoiceDetails LineItemPreDiscountAmount + ChargesAmount - DiscountAmount + TaxAmount = LineItemAmount VatAmount 0..* 0..* 0..* 0..* 1..* ChargesTotals Description Amount 0..1 InvoiceDiscountChargesAndTax InvoiceCharges VatAmount 0..* DiscountTotals 0..1 Description Amount 0..* InvoiveDiscount * InvoiceTax VatAmount VatAmount 0..* 0..* 0..* TaxTotalsInfo Description Amount 0..1 VatTotalsInfo 0..1 VatPercent VatAmount InvoiceSummary 0..1 LineItemTotalsAmount ChargesTotalsAmount DiscountTotalsAmount TaxTotalsAmount VatTotalsAmount * NetAmount 1 1 GrossAmount 0..1 RoundingAmount BSK Bank IG versjon 1_02 av e2bformatet3v3 Side 8 av 63

9 Eksemplet under viser utregning av linjesummer, tillegg/fradrag og fakturatotaler i en e2bfaktura. Linjenivå XML-tag <BaseItemDetails><Description> Vare Product1 <BaseItemDetails><QuantityInvoiced> Antall 5 * <BaseItemDetails><UnitPrice> Enhetspris 2,5 = <BaseItemDetails><LineItemPreDiscountAmount> Total enhetspris 12,5 * <BaseItemDetails><Discount><Percent> Rabattsats 20 % = <BaseItemDetails><Discount><Amount> Rabatt 2,5 - = <BaseItemDetails><TaxInfo><BaseAmount> Total etter rabatt 10 * <BaseItemDetails><TaxInfo><Percent> Miljøavgiftssats 10 % = <BaseItemDetails><TaxInfo><Amount> Miljøavgift 1 + = <BaseItemDetails><VatInfo><VatBaseAmount> Total etter miljøavgift 11 * <BaseItemDetails><VatInfo><VatPercent> Mva-sats 25 % = <BaseItemDetails><VatInfo><VatAmount> Mva 2,75 + = Total etter mva 13,75 Fakturanivå <InvoiceDiscountChargesAndTax><InvoiceCharges> <BaseAmount> Fraktgrunnlag 11 <InvoiceDiscountChargesAndTax><InvoiceCharges><Percent> * Fraktsats 6 % <InvoiceDiscountChargesAndTax><InvoiceCharges><Amount> <InvoiceDiscountChargesAndTax><InvoiceCharges><VatInfo> = <VatBaseAmount> Frakt 0,66 * <InvoiceDiscountChargesAndTax><InvoiceCharges><VatInfo> <VatPercent> Mva-sats 25 % = <InvoiceDiscountChargesAndTax><InvoiceCharges><VatInfo> <VatAmount> Mva 0,17 + = Total etter mva 0,83 Fakturatotaler <InvoiceSummary><InvoiceTotals><LineItemTotalsAmount> Linjesum 11 = <InvoiceSummary><InvoiceTotals><ChargesTotalsAmount> Tillegg 0,66 = <InvoiceSummary><InvoiceTotals><VatTotalsAmount> mva 2,92 + = Sum 14,58 + <InvoiceSummary><InvoiceTotals><RoundingAmount> Avrunding 0,02 = <InvoiceSummary><InvoiceTotals><GrossAmount> Sum etter avrunding 14,60 BSK Bank IG versjon 1_02 av e2bformatet3v3 Side 9 av 63

10 2.5 Bruk av kvittering Bruken av kvitteringer følger i hovedsak den kvittering som er definert i e2b-standarden. Bankens bruk kan avvike og banken må kontaktes for detaljert brukerdokumentasjon. 2.6 Duplikatkontroll Hver enkelt fakturafil blir kontrollert med duplikatkontroll mot tidligere innsendte fakturaer. Følgende elementer kan inngå i duplikatkontrollen: Element XML element Adresse (efakturaid/organisasjonsnummer) Fakturanummer Fakturadato Fakturatype Utsteders organisasjonsnummer InvoiceHeader/Supplier/PartyId InvoiceHeader/InvoiceNumber InvoiceHeader/InvoiceDate InvoiceHeader/InvoiceType InvoiceHeader/Supplier/OrgNumber Merknad: Kombinasjoner av feltene må være unike. Følgende elementer kan oppheve duplikatkontrollen: Element XML element InvoiceStatus InvoiceHeader/InvoiceStatus 2.7 Visningsmal Bankene har utarbeidet en felles visningmal for e2b formatet som brukerne av formatet kan benytte. Kontakt banken for nærmere informasjon. BSK Bank IG versjon 1_02 av e2bformatet3v3 Side 10 av 63

11 2.8 Mapping knyttet til EHF formatet (ref. statens krav knyttet til elektronisk faktura) Statlige organisasjoner vil etter pålegge bruk av EHF formatet for mottak av fakturaer og kreditnotaer ved opprettelse av nye kjøpsavtaler. Dette kan medføre at fakturaer og kreditnotaer fra utstedere som benytter BSK IG for e2b formatet i mange tilfeller vil måtte mappes til EHF formatet. I denne IG n er det lagt inn merknader til de informasjonselementer som det i denne forbindelse vil være knyttet spesielle krav til i EHF formatet. Som en generell regel bør alle felter som er påkrevet i EHF formatet benyttes i e2b formatet. Kontakt banken ved spørsmål. Spesielle mappingregler knyttet til EHF formatet kan også finnes i Vedlegg 2: Tips for bruk av formatet Utstedere må være oppmerksom på følgende knyttet til dokumenttypen Purring : Bankene har inntil videre besluttet å ikke legge opp til automatisk mapping mellom e2b formatet og EHF formatet av dokumenttypen purring. Ved bruk av e2b purring vil denne formidles mot e2b mottakere, mens øvrige mottakere vil motta på annent måte avtalt med den enkelte bankforbindelse. Bakgrunnen for dette er følgende: Det er ikke mulig å mappe en EHF purring til et gyldig dokument i e2b formatet. Ved mapping fra en e2b purring til EHF purring vil informasjon i felter som ikke har et tilsvarende informasjonsfelt i EHF formatet ikke kunne mappes og formidles mot mottaker. Håndtering av purringer håndteres ifm. andre rutiner hos utsteder/mottaker enn fakturaer og kreditnotaer. Sett i lys av at en EHF purring kun henviser til en tidligere faktura, mens en e2b purring kan formidles på samme måte som et betalingskrav, er de forskjellige forutsetningene for generering av en purring i de to formatene en utfordring knyttet til mapping. Eventuell bruk av purring på EHF format og formidling mot EHF mottakere må avtales med den enkelte bank BSK Bank IG versjon 1_02 av e2bformatet3v3 Side 11 av 63

12 3. Faktura Oppbygging av meldingen 3.1 Navnestandard på fakturafil Avtales mellom bank og bankens kunde (fakturautsteder/fakturamottaker). 3.2 Strukturoversikt Fakturaformat (basert på e2b) er bygd opp som vist i figuren under. Innholdet i de fargede modulene inngår i basisformatet og er beskrevet i de påfølgende kapitlene. Innhold i de hvite modulene er tilleggsmoduler som er beskrevet i egne dokumenter. Felter i kursiv garanteres ikke levert til fakturamottaker dersom denne benytter annet format enn e2b versjon 3.3. Følgende notasjon er brukt for å definere krav til utfylling i figuren under: 1 = En forekomst (påkrevd) 1..* = En eller mange forekomster 0..1 = Null eller en forekomst (valgfritt) 0..* = Null eller mange forekomster Bruk av vedlegg er beskrevet i en egen appendiks. BSK Bank IG versjon 1_02 av e2bformatet3v3 Side 12 av 63

13 Utveksling 0..1 Utvekslingshode 0..1 Konvolutt 0..* Meldingshode 1..* 1 Fakturamelding 1 Fakturatotaler 1 Fakturahode 1..* Fakturadetaljer 0..* Fakturatillegg/Rabatter Korthode * 1..* Fritekst Basisdetaljer Forsikringshode * Flerordrefaktura Telecomhode 0..1 Energihode 0..1 Bygghode 0..1 Forsikringsdetaljer Kortdetaljer 0..1 Energidetaljer 0..1 Byggdetaljer * 0..* Telecomdetaljer 0..* 0..* Transportdetaljer Reisedetaljer Fraktdetaljer BSK Bank IG versjon 1_02 av e2bformatet3v3 Side 13 av 63

14 3.3 Utveksling ( interchange) Interchange pakker inn forsendelsen og er kun en tag som markerer start og slutten på filen. (Det er ingen annen elementer knyttet til denne) Bruk av Interchange Header og Message Header er beskrevet i egne dokumenter som kan hentes ned fra da det ikke er identifisert et behov for BSK å beskrive disse spesielt for bruk ifm. bankenes løsning. Henvisning til XML stilark som legges inn i den innleverte filen, for eksempel som en deklarasjon <?xml-stylesheet type= text/xsl href= EHF-faktura NO 5.xslt?> skal følge med til mottaker, Dette gir avsender mulighet til å påvirke hvordan presentasjon av fakturaen blir hos mottaker samt sikrer at avsenders informasjon blir med i mottakers visning. 3.4 Konvolutt ( envelope) Benyttes ikke. (Konvolutt fra fakturautsteder aksepteres, men konvoluttfunksjonalitet benyttes ikke). BSK Bank IG versjon 1_02 av e2bformatet3v3 Side 14 av 63

15 3.5 Fakturamelding (Invoice) Navn på XML-element Beskrivelse Krav Repetisjon Type Invoice M Meldingseier:Fast verdi: e2b M 1 Meldingstype. Fast verdi: Invoice M 1 Versjon. Lovlige verdier: 3.3 M 1 Språkkode (ISO 639 two letter code) MessageNumber MessageTimestamp Meldingsnummer. Unikt nummer som identifiserer meldingen innenfor en utveksling Meldingsdato. Dato og klokkeslett når meldingen er generert. Format: YYYY-MM-DDTHH:MM:SS (Tidsregel Rulebook) M 1 DateTime NumberOfLines Antall detaljlinjer i fakturaen K 0..1 Integer InvoiceContent LineOfBusiness Angir om dette er en Kostnads-, Vare- eller Tjenestefaktura. Lovlige verdier: K, V og T Kode som angir hvilken bransje fakturaen gjelder for: Lovlige verdier: 1=Kort, 2=Reise, 3=Telecom, 4=Transport, 5=Frakt, 6=Forsikring, 7=Energi, 8=Bygg, 9=Generelle Kodebeskrivelse. Valgfri beskrivelse i attributt BSK Bank IG versjon 1_02 av e2bformatet3v3 Side 15 av 63

16 3.6 Fakturahode (Invoiceheader) Navn på XML-element Beskrivelse Krav Repetisjon Type InvoiceHeader Fakturahode M 1 InvoiceType Dokumenttype: Lovlige verdier er: 380 = Faktura 381 = Kreditnota M 1 InvoiceStatus Kodebeskrivelse: Beskrivelse i attributt: For eksempel Faktura (380), Purring (380), Rentefaktura (380), Kreditnota (381). Andre beskrivelser kan benyttes og vil bli videreformidlet. Dersom ikke utfylt, vil denne tilsvare lovlig verdi i InvoiceType Dokumentstatus: Lovlige verdier: 9 = Original 10 = Kopi 53 = Test (mellom fakturautsteder og fakturamottaker i produksjon) Merknad: Ved bruk av kode 10=Kopi eller 53=Test, må banken kontaktes. K 1 String M 1 Kodebeskrivelse: Valgfri beskrivelse i attributt InvoiceNumber InvoiceDate Fakturanummer eller kreditnotanummer Påkrevet element i EHF formatet Fakturadato: Dato for utstedelse av fakturaen Påkrevet element i EHF formatet M 1 String M 1 Date BSK Bank IG versjon 1_02 av e2bformatet3v3 Side 16 av 63

17 Navn på XML-element Beskrivelse Krav Repetisjon Type TaxTreatment Avgiftshåndtering: Foreslåtte verdier: NIL = Nettobeløp på linjenivå, avgift på fakturanivå (Line item net amounts, invoice level tax ) GIL = Bruttobeløp på linjenivå, avgift på fakturanivå (Line item gross amounts, invoice level tax) NLL = Nettobeløp på linjenivå, avgift på linjenivå (Line item net amounts, line level tax) GLL = Bruttobeløp på linjenivå, avgift på linjenivå (Line item gross amounts, line level tax) NON = Ingen avgifter (Tax does not apply to this Kodebeskrivelse: Valgfri beskrivelse i attributt DiscountTreatment Rabatthåndtering: Foreslåtte verdier: UN = Netto enhetspris på linjenivå (Line item unit price, net of discount) UG = Brutto enhetspris på linjenivå (Line item unit price, gross of discount) TN = Netto delsum på linjenivå (Line item amount, net of discount ) TG = Brutto delsum på linjenivå (Line item amount, gross of Kodebeskrivelse: Valgfri beskrivelse i attributt Supplier InvoiceIssuer Buyer Invoicee OrderedBy Leverandør/selger: Den som leverer varen eller tjenesten. Innhold er beskrevet i kapittel 3.7.1, Supplier Fakturautsteder: Kan angis dersom denne er forskjellig fra Leverandør/selger. Kjøper: Den som har bestilt varen eller tjenesten. Innhold er beskrevet i kapittel 3.7.2, Buyer Fakturamottaker: Aktør som skal motta fakturaen. Kan angis dersom denne er forskjellig fra Kjøper. Bestilt av: Dersom innkjøp f.eks gjøres via et kjedekontor. Kan angis dersom denne er forskjellig fra Kjøper. M 1 PartyType (ref. kapittel 3.7.1) K 0..1 PartyType (ref. kapittel 3.7.4) M 1 PartyType (ref. kapittel 3.7.2) K 0..1 PartyType (ref. kapittel 3.7.4) K 0..1 PartyType (ref. kapittel 3.7.4) BSK Bank IG versjon 1_02 av e2bformatet3v3 Side 17 av 63

18 Navn på XML-element Beskrivelse Krav Repetisjon Type DeliveryPart UltimateCustomer ShippedFrom Factoring Levert til: Beskriver aktøren på stedet der varen leveres. Kan angis dersom denne er forskjellig fra Kjøper. Angivelse av leveringsadresse er påkrevet i EHF formatet (gateadresse, postkode, poststed) Sluttmottaker: Beskriver endelig mottaker av varen. Kan angis dersom denne er forskjellig fra Leveringssted eller Kjøper. Skipes fra: Beskriver aktøren på stedet der varen skipes ut fra eller hentes av Kjøperen (hentested). Angis eventuelt i tillegg til Leveringssted og/eller Sluttmottaker. Factoringselskap: Angis dersom Leverandøren benytter et Factoringsselskap for å håndtere betalingstransaksjonen. Innhold er beskrevet i kapittel 3.7.3, Factoring K 0..1 PartyType (ref. kapittel 3.7.4) K 0..1 PartyType (ref. kapittel 3.7.4) K 0..1 PartyType (ref. kapittel 3.7.4) K 0..1 PartyType (ref. kapittel 3.7.3) InvoiceReferences Referanser K 0..1 InvoiceReferences Type BuyersOrderNumber BuyersOrderDate Bestillingsnummer: Referanse til kjøperens bestillings-/ordrenummer. Obligatorisk i de tilfeller bestilling er elektronisk (brukes til bl.a matching). Feltet anbefales brukt. Anbefalt element i EHF formatet. Bestillingsdato: Referanse til kjøperens bestillingsdato. Obligatorisk ved matching. Feltet anbefales brukt. K 0..1 Date BuyersProjectCode Prosjektreferanse: Referanse til prosjekt hos kjøperen InvoiceNumber Fakturanummer: Referanse til opprinnelig faktura ved kreditnota Påkrevet element i EHF formatet ved kreditnotaer og purring SuppliersOrderNumber Leverandørs ordrenummer: Referanse til leverandøres ordrenummer. DeliveryTerms Leveringsbetingelser: Fritekst DeliveryTermsCode Kode for leveringsbetingelser: For eksempel referanse til INCOTERMkode for de som benytter det. DeliveryTermsPlace Leveringssted: Knyttet til leveringsbetingelser DeliveryNoteNum Pakkseddelnummer: Ref. til pakseddelnummer BSK Bank IG versjon 1_02 av e2bformatet3v3 Side 18 av 63

19 Navn på XML-element Beskrivelse Krav Repetisjon Type DeliveryDate Leveringsdato: Dato for leveranse, ref. pakkseddelnummer Påkrevet element i EHF formatet K 0..1 Date Payment Betalingsinformasjon: Må forekomme en gang M 1 PaymentType DueDate Forfallsdato: Dato fakturaen forfaller til betaling Påkrevet element i EHF formatet Currency Valutakode: ISO Alpha kode (3 tegn) ISO 4217 KidNumber Påkrevet element i EHF formatet KID-nummer Anbefalt element i EHF formatet K 0..1 Date M 1 String PaymentTerms Betalingsbetingelser: Fritekst PaymentDiscount Kontantrabatt: Null eller mange forekomster K 0..* DiscountPercent Rabattprosent: M 1 Decimal DiscountDays Antall dager rabatten gjelder fra K 0..1 Decimal OverDuePercent Morarente i prosent K 0..1 Decimal Attachments Ref Vedlegg: Referanse til fil med vedlegg som for eksempel bildefil eller billetter. Kan være flere forekomster. Se egen appendiks. Referanse: Generelt referansefelt med kode. Null eller mange forekomster. K 0..* String K 0..* RefWithCodeType Code Kode som angir type referanse. M 1 String Text Selve referanseverdien FreeText Fritekst: Til generell informasjon som ikke kan legges i andre felter. Kan være flere forekomster. K 0..* String CardHeaderInformation Kortinformasjon. Bransjespesifikt tillegg for kredittkortfakturaer. K 0..1 CardHeaderInfo Type BSK Bank IG versjon 1_02 av e2bformatet3v3 Side 19 av 63

20 Navn på XML-element Beskrivelse Krav Repetisjon Type InsuranceHeader Forsikringsinformasjon. Bransjespesifikt tillegg for fakturaer relatert til forsikringsoppgjør. K 0..1 InsuranceHeader Type TelecomHeader Telecominformasjon. Bransjespesifikt tillegg for telecomfakturaer. K 0..1 TelecomHeader Type EnergyHeader BuildingHeader Energiinformasjon. Bransjespesifikt tillegg for energifakturaer (strøm og nettleie). Innhold er beskrevet i eget dokument. Bygginformasjon. Bransjespesifikt tillegg for fakturaer innen bygg, elektro og VA/VVS. K 0..1 EnergyHeader Type K 0..1 BuildingHeader Type BSK Bank IG versjon 1_02 av e2bformatet3v3 Side 20 av 63

21 3.7 Aktørinformasjon Supplier Navn på XML-element Beskrivelse Krav Repetisjon Type PartyType Aktørinformasjon M 1 PartyId Aktørnummer: Unik identifikator Her legges enten: M 1 IdentifierType efakturaid (bygges opp som BIC og IBAN med bindestrek i mellom) Eksempel: XXXXXXXXXXX-NOXX eller Organisasjonsnummer (organisasjonsnummer skal ikke inneholde bindestrek eller mellomrom): Eksempel: NO eller Identifikasjon på identifikator Dersom efakturaid benyttes i PartyId, skal efakturaid benyttes. Dersom organisasjonsnummer benyttes i PartyId, skal NO:ORGNR (dersom NO er inkludert i PartyId) eller ORGNR (dersom kun organisasjonsnummer på 9 siffer er spesifisert i PartyId) Navn på identifikator Dersom efakturaid benyttes i PartyId, skal efakturaid benyttes. Dersom organisasjonsnummer benyttes i PartyId, skal Organisasjonsnummer benyttes. M 1 String M 1 String BSK Bank IG versjon 1_02 av e2bformatet3v3 Side 21 av 63

22 Navn på XML-element Beskrivelse Krav Repetisjon LocationId Name Dersom efakturaid benyttes i PartyId, skal verdien på bankens BIC som har utstedt efakturaid benyttes Dersom organisasjonsnummer benyttes i PartyId, skal teksten Enhetsregisteret ved Bronnoysundregisterne benyttes Lokasjonsnummer: For eksempel GLN (tidligere EANlokasjonsnummer). M 1 String K 0..1 Identifikasjon på identifikator, for eksempel Navn på identifikator, for eksempel Global Localisation Navn på organisasjon som administrerer identifikatoren, for eksempel GS1 Aktørnavn: Navn på selskap Påkrevet element i EHF formatet M 1 String ContactInformation Kontaktinformasjon for bedriften K 0..1 ContactInformation Type PhoneNumber Telefonnummer: Bedriftens telefonnummer FaxNumber Telefaksnummer: Bedriftens telefaksnummer Address E-postadresse: Bedriftens e-postadresse WebAddress Webadresse: Bedriftens webadresse StreetAddress Gateadresse: Null eller en forekomst K 0..1 AddressType Address1 Gate-/besøksadresse 1 Address2 Gate-/besøksadresse 2 Address3 Gate-/besøksadresse 3 PostalCode Postnummer knyttet til gateadresse PostalDistrict Poststed knyttet til gateadresse CountryCode Landkode: 2 karakters kode i henhold til ISO 3166 CountryName Navn på land Ihht. Kode BSK Bank IG versjon 1_02 av e2bformatet3v3 Side 22 av 63

23 Navn på XML-element Beskrivelse Krav Repetisjon Type PostalAddress Address1 Postadresse 1 Address2 Postadresse 2 Postadresse: Null eller en forekomst Postadresse må være med dersom faktura skal til formidles i EHF formatet Påkrevet element i EHF formatet Påkrevet element i EHF formatet K 0..1 AddressType Address3 Postadresse 3 PostalCode PostalDistrict Postnummer knyttet til postadresse Påkrevet element i EHF formatet Poststed knyttet til postadresse Påkrevet element i EHF formatet CountryCode Landkode: 2-karakters kode i henhold til ISO Påkrevet element i EHF formatet CountryName Navn på land Ihht. Kode ContactPerson Kontaktperson: Null eller mange forekomster K 0..* ContactPersonType Name Navn på kontaktperson: Anbefalt format: Etternavn, Fornavn Mellomnavn Anbefalt element i EHF formatet M 1 String FirstName Fornavn til kontaktperson: Anbefalt format: Fornavn Mellomnavn LastName Etternavn til kontaktperson: Function Funksjon til kontaktperson: Stilling, rolle Department Avdeling til kontaktperson. ContactInformation Kontaktinformasjon for kontaktperson K 0..1 ContactInformation Type PhoneNumber Telefonnummer til kontaktperson FaxNumber Telefaksnummer til kontaktperson BSK Bank IG versjon 1_02 av e2bformatet3v3 Side 23 av 63

24 Navn på XML-element Beskrivelse Krav Repetisjon Type Address E-postadresse til kontaktperson WebAddress Web-adresse til kontaktperson OrgNumber Organisasjonsnummer: Påkrevd for leverandør. Eksempel: eller NO M 1 String VatId Merk at dette blir vist på faktura. Påkrevet element i EHF formatet Regel: Organisasjonsnummer fra EHF skal alltid mappes til OrgNumber. Mva-nummer (14 karakterer): Påkrevd ved fakturering med mva. Eksempel: MVA eller NO MVA (ikke krav med NO foran) Regel: Dersom MVA nummer er oppgitt i EHF formatet, må dette også legges inn i VatID) Department Avdeling: Avdeling innen selskap AccountInformation AccountNumber IbanNumber Kontoinformasjon: Informasjon om konti for nasjonal og internasjonal betaling Bankkontonummer: Bedriftens kontonummer Merk! Skal ikke benyttes dersom Factoring benyttes. Påkrevet element i EHF formatet dersom benyttet på dette nivå Ibannummer: For internasjonal betaling Påkrevet element i EHF formatet dersom IBAN er oppgitt K 0..1 AccountInformation Type SwiftNumber Swiftnummer: For internasjonal betaling ProjectRef Prosjektreferanse: Hos aktuelle aktør ContractNumber Ref Kontraktnummer Her legges kontraktsnummer mellom selger og kjøper som faktura er knyttet til. Anbefalt element i EHF formatet Generelt referansefelt med kode. Null eller mange forekomster K 0..* RefWithCodeType BSK Bank IG versjon 1_02 av e2bformatet3v3 Side 24 av 63

25 Navn på XML-element Beskrivelse Krav Repetisjon Type Code Kode: Kode som angir type referanse. M 0..1 String Text Referansenummer: Selve referansenummeret BSK Bank IG versjon 1_02 av e2bformatet3v3 Side 25 av 63

26 3.7.2 Buyer Navn på XML-element Beskrivelse Krav Repetisjon Type PartyType Aktørinformasjon M 1 PartyId Aktørnummer: Unik identifikator M 1 IdentifierType B2B (mellom bedrifter): Her legges enten efakturaid (bygges opp som BIC og IBAN med bindestrek i mellom) Eksempel: XXXXXXXXXXX-NOXX eller Organisasjonsnummer (organisasjonsnummer skal ikke inneholde bindestrek eller mellomrom): Eksempel: NO eller (anbefalt) Andre verdier kan avtales mellom fakturautsteder og dennes bank B2C (mot person): Her legges efakturareferansen. BSK Bank IG versjon 1_02 av e2bformatet3v3 Side 26 av 63

27 Navn på XML-element Beskrivelse Krav Repetisjon Identifikasjon på identifikator B2B: enten efakturaid, NO:ORGNR (dersom NO er inkludert i PartyId) eller ORGNR (dersom kun organisasjonsnummer på 9 siffer er spesifisert i PartyId) M 1 String B2C: Andre verdier: Avtales mellom fakturautsteder og dennes bank. Navn på identifikator B2B: efakturaid eller Organisasjonsnummer B2C: efakturaref M 1 Andre verdier: Avtales mellom fakturautsteder og dennes bank.. B2B: Mottakerbanks BIC eller Enhetsregisteret ved Bronnoysundregisterne B2C: Verdien BBS benyttes. M 1 String LocationId Name Andre verdier: Avtales mellom fakturautsteder og dennes bank.. Lokasjonsnummer: For eksempel GLN (tidligere EANlokasjonsnummer). Anbefalt element i EHF formatet K 0..1 Identifikasjon på identifikator, for eksempel Navn på identifikator, for eksempel Global Localisation navn på organisasjon som administrerer identifikatoren, for eksempel GS1 Aktør navn: Navn på selskap Påkrevet element i EHF formatet M 1 String BSK Bank IG versjon 1_02 av e2bformatet3v3 Side 27 av 63

Meldingshåndbok Tollkreditt-e2b faktura format

Meldingshåndbok Tollkreditt-e2b faktura format Meldingshåndbok Tollkreditt-e2b faktura format Versjon 3.1 03. april 2013 NorStella Foundation for e-business and trade procedure Tel: 22 99 61 00 C. J. Hambros plass 2C Fax. 22 99 60 10 0164 Oslo URL:

Detaljer

e2b Basis Profil Meldingsbeskrivelse Versjon: 1.1

e2b Basis Profil Meldingsbeskrivelse Versjon: 1.1 06.12.2007 ENDRINGSKATALOG DATO VER UTFØRT AV ENDRINGER 06.12.2007 1.1 Lars Olavesen Lagt til og samt (under VatTotalsInfo) 03.10.2007 1.0 Are Berg Godkjent. 03.10.2007

Detaljer

Vedlegg. Appendiks til BSK implementeringsguide for e2b-formatet v.3.3. Formidling av vedlegg mellom kunde / bank. Versjon: 1.0. 4.

Vedlegg. Appendiks til BSK implementeringsguide for e2b-formatet v.3.3. Formidling av vedlegg mellom kunde / bank. Versjon: 1.0. 4. Appendiks til BSK implementeringsguide for e2b-formatet v.3.3 Vedlegg Formidling av vedlegg mellom kunde / bank 4. mai 2011 Bankenes Standardiseringskontor Postboks 2644 Solli 0203 OSLO Tlf. 23 28 45 10

Detaljer

Mapping fra e2b fakturaformat. til. Ehandel.no formatet.

Mapping fra e2b fakturaformat. til. Ehandel.no formatet. Mapping fra e2b fakturaformat til Ehandel.no formatet. Notat utarbeidet for Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT Versjon 03 27. september 2010 Utarbeidet av: Petter Sandvik Senior rådgiver EdiSys

Detaljer

e2b Implementasjonsguide

e2b Implementasjonsguide Vedlegg Del III-1 Implementasjonsguide e2b Implementasjonsguide Inngående faktura til Forsvarsbygg 5.mars 2009 Dato: 05. februar 2009 Endringskatalog DATO VER UTFØRT AV KOMMENTARER 23.01.2007 0.1 Are Berg,

Detaljer

Brukerdokumentasjon. EFO/NELFO 5.0 XML Ordrebekreftelse 04.12.2007. INNHOLDSFORTEGNELSE: Beskrivelse Side 2 Meldingstabell Side 8 Eksempel Side 23

Brukerdokumentasjon. EFO/NELFO 5.0 XML Ordrebekreftelse 04.12.2007. INNHOLDSFORTEGNELSE: Beskrivelse Side 2 Meldingstabell Side 8 Eksempel Side 23 BRUKERDOKUMENTASJON Brukerdokumentasjon 04.12.2007 Versjon 5.0 INNHOLDSFORTEGNELSE: Beskrivelse Side 2 Meldingstabell Side 8 Eksempel Side 23 Bestilling 04.12.2007 Side 1 av 23 BRUKERDOKUMENTASJON 1. INNLEDNING

Detaljer

Brukerdokumentasjon. EFO/NELFO 5.0 XML Bestilling 04.12. 2007. INNHOLDSFORTEGNELSE: Beskrivelse Side 2 Meldingstabell Side 6 Eksempel Side 18

Brukerdokumentasjon. EFO/NELFO 5.0 XML Bestilling 04.12. 2007. INNHOLDSFORTEGNELSE: Beskrivelse Side 2 Meldingstabell Side 6 Eksempel Side 18 Brukerdokumentasjon EFO/NELFO 5.0 XML Bestilling 04.12. 2007 Versjon 5.0 INNHOLDSFORTEGNELSE: Beskrivelse Side 2 Meldingstabell Side 6 Eksempel Side 18 EFO/NELFO 5.0 XML Bestilling 04.12.2007 Side 1 av

Detaljer

Kort veiledning om E2B faktura

Kort veiledning om E2B faktura Kort veiledning om E2B faktura Side 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Innhold i e2b faktura til TakeCargo Versjon av e2b faktura Nødvendig innhold i faktura TakeCargos fakturagrunnlag referanse

Detaljer

Hvordan sende elektroniske fakturaer til Agder Energi

Hvordan sende elektroniske fakturaer til Agder Energi Implementeringsguide Hvordan sende til Agder Energi 2 (5) Til våre leverandører Agder Energi med datterselskaper har nå mulighet til å motta gjennom Baswares meldingssentral, Business Transactions. Ved

Detaljer

Implementeringsguide HVORDAN SENDE ELEKTRONISKE FAKTURAER TIL. Gjensidige Forsikring ASA

Implementeringsguide HVORDAN SENDE ELEKTRONISKE FAKTURAER TIL. Gjensidige Forsikring ASA Implementeringsguide HVORDAN SENDE ELEKTRONISKE FAKTURAER TIL Gjensidige Forsikring ASA Implementeringsguide 2 (6) Leverandør til Gjensidige Forsikring ASA, Gjensidige Forsikring ASA med datterselskaper

Detaljer

Akershus Universitetssykehus (Ahus)

Akershus Universitetssykehus (Ahus) Implementeringsguide elektronisk faktura HVORDAN SENDE ELEKTRONISKE FAKTURAER TIL (Ahus) Implementeringsguide 2 (6) Leverandør til, Ahus har nå mulighet til å motta elektroniske fakturaer gjennom Baswares

Detaljer

Ordrebekreftelse XML

Ordrebekreftelse XML Ordrebekreftelse XML Brukerdokumentasjon Versjon: 1.0 - Side 1 of 9 - ENDRINGSKATALOG DATO VER UTFØRT AV KOMMENTARER 30.10.2004 4.0 Truls Samuelsen Versjon 4.0. - Side 2 of 9 - Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING

Detaljer

Faktura XML Brukerdokumentasjon Versjon: 1.0

Faktura XML Brukerdokumentasjon Versjon: 1.0 Faktura XML Brukerdokumentasjon Versjon: 1.0 - Side 1 of 10 - ENDRINGSKATALOG DATO VER UTFØRT AV KOMMENTARER 30.10.2004 4.0 Truls Samuelsen Versjon 4.0. - Side 2 of 10 - Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING

Detaljer

Implementeringsguide HVORDAN SENDE ELEKTRONISKE FAKTURAER TIL. Norli Gruppen AS

Implementeringsguide HVORDAN SENDE ELEKTRONISKE FAKTURAER TIL. Norli Gruppen AS Implementeringsguide HVORDAN SENDE ELEKTRONISKE FAKTURAER TIL Norli Gruppen AS Implementeringsguide 2 (6) Leverandør til Norli Gruppen AS, Norli Gruppen AS har nå mulighet til å motta elektroniske fakturaer

Detaljer

Implementeringsguide HVORDAN SENDE ELEKTRONISKE FAKTURAER TIL. Enova SF

Implementeringsguide HVORDAN SENDE ELEKTRONISKE FAKTURAER TIL. Enova SF Implementeringsguide HVORDAN SENDE ELEKTRONISKE FAKTURAER TIL Enova SF Implementeringsguide 2 (7) Leverandør til Enova SF, Enova SF har nå anledning til å motta fakturaer elektronisk i EHF-formatet. Dette

Detaljer

Implementeringsguide HVORDAN SENDE ELEKTRONISKE FAKTURAER TIL. Universitetet i Oslo

Implementeringsguide HVORDAN SENDE ELEKTRONISKE FAKTURAER TIL. Universitetet i Oslo Implementeringsguide HVORDAN SENDE ELEKTRONISKE FAKTURAER TIL Universitetet i Oslo Implementeringsguide 2 (10) Leverandør til Universitetet i Oslo, Den 1. juli 2012 trådde kravet om at leverandører av

Detaljer

Elektronisk faktura e2b

Elektronisk faktura e2b Elektronisk faktura e2b Implementerings eringsguide guide Gjeldende fra dato: 01.01.2010 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 1.1 BAKGRUNN OG HENSIKT... 3 1.2 GENERELL INFORMASJON... 3 1.3 FAKTURAHÅNDTERINGSSYSTEMER...

Detaljer

Presisering av identifikatorer i EHF formatene

Presisering av identifikatorer i EHF formatene Presisering av identifikatorer i EHF formatene Presisering nummer: 1000002 Ansvarlig Difi: Olav Astad kristiansen Dato: 3. oktober 2012 Utarbeidet i samarbeid med: NARF, Edisys AS og SendRegning AS Identifikator

Detaljer

Implementeringsguide HVORDAN SENDE ELEKTRONISKE FAKTURAER TIL. Tjøme Kommune

Implementeringsguide HVORDAN SENDE ELEKTRONISKE FAKTURAER TIL. Tjøme Kommune Implementeringsguide HVORDAN SENDE ELEKTRONISKE FAKTURAER TIL Tjøme Kommune Implementeringsguide 2 (6) Leverandør til Tjøme Kommune, Tjøme Kommune har nå mulighet til å motta elektroniske fakturaer gjennom

Detaljer

EFO/NELFO Ordrebekreftelse-/Leveringsbekreftelseformat, versjon 4.0

EFO/NELFO Ordrebekreftelse-/Leveringsbekreftelseformat, versjon 4.0 EFO/NELFO Ordrebekreftelse-/Leveringsbekreftelseformat, versjon 4.0 Datafilen er en tegnseparert tekstfil med variabel postlengde, som inneholder tre (3) forskjellige typer dataposter. Det skal forefinnes

Detaljer

Kompositt/ Dataelement. Hode, identifisere og spesifisere utveksling = UNOA. = NO009101 (= Schenker AS utveksling id) = NODI. Overføringens mottaker

Kompositt/ Dataelement. Hode, identifisere og spesifisere utveksling = UNOA. = NO009101 (= Schenker AS utveksling id) = NODI. Overføringens mottaker INVOI D93.A INFORASJON ELDINGSUTVEKSLING Overføringshode UNB Hode, identifisere og spesifisere utveksling /1 Syntaksidentifikator S001 Syntaksidentifikator an..4 0001 = UNOA Syntaksversjonsnummer 0002

Detaljer

KONTRAKT NR.: FRAM Føreropplæring VEDLEGG G: ELEKTRONISK FAKTURERING. Elektronisk fakturering

KONTRAKT NR.: FRAM Føreropplæring VEDLEGG G: ELEKTRONISK FAKTURERING. Elektronisk fakturering Elektronisk fakturering 1 Innhold KONTRAKT NR.: FRAM-10-0001-00 Føreropplæring INNHOLD...2 1 INNLEDNING...3 2 ELEKTRONISK FAKTURERING OG PARTENE...3 2.1 FORMÅL... 3 2.2 AVTALEPARTENE... 3 2.3 SAMHANDLINGSPROSESSER

Detaljer

INFORMASJON OM ELEKTRONISK FAKTURA TIL. Fredrikstad kommune

INFORMASJON OM ELEKTRONISK FAKTURA TIL. Fredrikstad kommune INFORMASJON OM ELEKTRONISK FAKTURA TIL Fredrikstad kommune 1 Innhold Innledning... 3 Hvordan komme i gang?... 3 Infrastruktur og format for elektronisk faktura... 4 Infrastruktur (Aksesspunkt og ELMA)...

Detaljer

Brukerdokumentasjon. EFO/NELFO 5.0 XML Faktura Versjon 5.0 INNHOLDSFORTEGNELSE: Beskrivelse Side 2 Meldingstabell Side 10 Eksempel Side 40

Brukerdokumentasjon. EFO/NELFO 5.0 XML Faktura Versjon 5.0 INNHOLDSFORTEGNELSE: Beskrivelse Side 2 Meldingstabell Side 10 Eksempel Side 40 Brukerdokumentasjon EFO/NELFO 5.0 XML Faktura 04.12.2007 Versjon 5.0 INNHOLDSFORTEGNELSE: Beskrivelse Side 2 Meldingstabell Side 10 Eksempel Side 40 EFO/NELFO 5.0 XML Bestilling 04.12.2007 Side 1 av 40

Detaljer

GUIDELINE. Hvordan implementere XML Pakkseddel

GUIDELINE. Hvordan implementere XML Pakkseddel GUIDELINE Hvordan implementere XML Pakkseddel Nivå 1-4 til bruk for dagligvarehandelen 6. januar 2014 Versjon 1.1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Definisjon... 3 1.2 Detaljeringsnivåer i elektronisk

Detaljer

e2b Implementasjonsguide

e2b Implementasjonsguide Vedlegg 4: Konkurransegrunnlagets Del III e2b Implementasjonsguide Inngående faktura til Forsvarsbygg Versjon: 0.97 13.08.2008 Endringskatalog DATO VER UTFØRT AV KOMMENTARER 08.03.2007 0.9 Are Berg, EdiSys

Detaljer

Angivelse av EHF profiler og dokumenttyper

Angivelse av EHF profiler og dokumenttyper Angivelse av profiler og dokumenttyper Innholdsfortegnelse Veileder profiler og dokumenttyper 1. Forord... 3 1.1 Formål med dokumentet... 3 1.2 Begrepsdefinisjoner... 4 1.2.1 Dokumenttype... 4 1.2.2 Customization...

Detaljer

INFORMASJON OM ELEKTRONISK FAKTURA TIL IVAR IKS

INFORMASJON OM ELEKTRONISK FAKTURA TIL IVAR IKS INFORMASJON OM ELEKTRONISK FAKTURA TIL IVAR IKS Innhold Innledning... 3 Hvordan komme i gang?... 3 Infrastruktur og format for elektronisk faktura...4 Infrastruktur (Aksesspunkt og ELMA)... 4 Elektronisk

Detaljer

Standardisert e-faktura B2B i praktisk bruk. Jørn Einard Skjærlund Gjensidige NOR Forsikring

Standardisert e-faktura B2B i praktisk bruk. Jørn Einard Skjærlund Gjensidige NOR Forsikring Standardisert e-faktura B2B i praktisk bruk Jørn Einard Skjærlund Gjensidige NOR Forsikring Den vanlige scenariet er i dag at fakturaer sendes på papir og deretter behandles manuelt i mottaker organisasjonen

Detaljer

EFO/NELFO Ordrebekreftelse-/Leveringsbekreftelseformat, versjon 4.2

EFO/NELFO Ordrebekreftelse-/Leveringsbekreftelseformat, versjon 4.2 EFO/NELFO Ordrebekreftelse-/Leveringsbekreftelseformat, versjon 4.2 Rev. 2013-06-13. Rettelser fra versjon 4.1 er markert med rosa farge Datafilen er en tegnseparert tekstfil med variabel postlengde, som

Detaljer

EHF Totaler Beløp, rabatter, gebyrer og avrunding

EHF Totaler Beløp, rabatter, gebyrer og avrunding EHF Totaler Beløp, rabatter, gebyrer og avrunding Innholdsfortegnelse 1. Forord... 3 1.1 Formål med dokumentet... 3 1.2 Begrepsdefinisjon... 3 2. EHF faktura og kreditnota - Totaler... 4 2.1 Beløpselementer

Detaljer

Utvekslingsavtale for ehandelsmeldinger

Utvekslingsavtale for ehandelsmeldinger Utvekslingsavtale for ehandelsmeldinger for utfylling 20.06.2008 ENDRINGSKATALOG DATO VER UTFØRT AV ENDRINGER 02.06.2008 0.1 Jon-Ivar Paulsen Første utkast av veiledningen 02.06.2008 0.2 Lars Olavesen

Detaljer

Forslag til endringer i format

Forslag til endringer i format Forslag til endringer i format Fra: Bjørn Ravnestad [mailto:bjor@millum.no] Sendt: 25. november 2010 14:27 Vi har støtt på et lite problem i forbindelse med vedlegg i e2b faktura. Hvis dere ser på vedlegget

Detaljer

Implementeringsveileder Elektronisk handelsformat Purring

Implementeringsveileder Elektronisk handelsformat Purring Implementeringsveileder Elektronisk handelsformat Purring Endringslogg Versjon Kommentar Forfatter Dato 1.0 Initial versjon Bao Nguyen, Difi 2011-01-28 Elektronisk handelsformat purring Side 2 av 21 Innhold

Detaljer

Send og motta efaktura i Nettbank bedrift

Send og motta efaktura i Nettbank bedrift Versjon 1/2017 Kvikkguide Send og motta efaktura i Nettbank bedrift Innhold Denne kvikkguiden gir en kort beskrivelse av tjenestene Send efaktura enkeltvis i Nettbank bedrift Motta efaktura enkeltvis i

Detaljer

VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER SAKSNUMMER ANSKAFFELSE AV HUNDEFÔR

VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER SAKSNUMMER ANSKAFFELSE AV HUNDEFÔR Side 1 av 6 VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER SAKSNUMMER 2012-006339 ANSKAFFELSE AV HUNDEFÔR Side 2 av 6 1 PRIS... 3 2 PRISENDRINGER... 3 2.1 Uttømmende prisliste inkl underleverandører... 3 3 GENERELT...

Detaljer

INFORMASJON OM ELEKTRONISK FAKTURA TIL LILLEHAMMER, GAUSDAL OG ØYER KOMMUNE. Fellesenhet økonomi 17.03.15 1

INFORMASJON OM ELEKTRONISK FAKTURA TIL LILLEHAMMER, GAUSDAL OG ØYER KOMMUNE. Fellesenhet økonomi 17.03.15 1 INFORMASJON OM ELEKTRONISK FAKTURA TIL LILLEHAMMER, GAUSDAL OG ØYER KOMMUNE Fellesenhet økonomi 17.03.15 1 Innhold Innledning... 3 Hvordan komme i gang... 3 Infrastruktur og format for elektronisk faktura...

Detaljer

Ordreimport [Orders] Påkrevd dersom det skal opprettes som repeterende faktura

Ordreimport [Orders] Påkrevd dersom det skal opprettes som repeterende faktura Ordreimport [Orders] Brukes for å importere ordre fra et annet system. De importerte ordrene vil legges inn i Go enten under ordre, enten som utkast eller repeterende faktura. Felter med grønn bakgrunn

Detaljer

SAKSNUMMER ANSKAFFELSE AV FERSK FISK OG FERSK SJØMAT VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER

SAKSNUMMER ANSKAFFELSE AV FERSK FISK OG FERSK SJØMAT VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER Side 1 av 5 SAKSNUMMER 2011-034083 VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER Side 2 av 5 1 PRIS- OG PRISMEKANISME... 3 1.1

Detaljer

ImplementasjonsGuide EFO/NELFO 4.0

ImplementasjonsGuide EFO/NELFO 4.0 ImplementasjonsGuide 4.0 Side 1 av 9 Innhold Bakgrunn/Formål... 3 Fortolkning og forståelse... 3 Meldingsforsendelse og meldingsretur.... 3 Bruk av Fritekst linjer.... 4 EAN endret til GTIN... 4 varebetegnelse....

Detaljer

SAKSNUMMER ANSKAFFELSE AV INNFORDRINGSTJENESTER VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER

SAKSNUMMER ANSKAFFELSE AV INNFORDRINGSTJENESTER VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER Side 1 av 5 SAKSNUMMER 2011-006571 ANSKAFFELSE AV INNFORDRINGSTJENESTER VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER Side 2 av

Detaljer

Send elektroniske fakturaer til universiteter og høgskoler - informasjon til deg som er leverandør

Send elektroniske fakturaer til universiteter og høgskoler - informasjon til deg som er leverandør Send elektroniske fakturaer til universiteter og høgskoler - informasjon til deg som er leverandør Dokumentet er oppdatert 26. oktober 2012 ansvarlig for oppdateringer er UNINETT AS v/bernt Skjemstad (bernt.skjemstad@uninett.no)

Detaljer

SAKSNUMMER ANSKAFFELSE AV PROFESJONELLE VASKERIMASKINER VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER

SAKSNUMMER ANSKAFFELSE AV PROFESJONELLE VASKERIMASKINER VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER Side 1 av 7 SAKSNUMMER 2011-044422 VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER Side 2 av 7 1 PRIS... 3 2 UTFYLLING AV PRISMATRISE... 3 3 PRISENDRINGER... 3 3.1 Uttømmende prisliste inkl underleverandører...

Detaljer

(historikk) dd.mm.åååå 1 03.01.2013 Opprettelse av dokument Olav 2 11.01.2013 Innspill fra KRB Olav 3 15.01.2013 Påført saksnummer Kristian

(historikk) dd.mm.åååå 1 03.01.2013 Opprettelse av dokument Olav 2 11.01.2013 Innspill fra KRB Olav 3 15.01.2013 Påført saksnummer Kristian Til: Fornyings- administrasjonsog kirkedepartementet Fra: Olav A. Kristiansen Kopi: Kristian Bergem Dato: 03.01.13 Saksnr: 13/000113 Versjon Dato Kort omtale av endring Ansvarlig (historikk) dd.mm.åååå

Detaljer

Implementeringsveileder Ehandel.no format. Faktura og Kreditnota

Implementeringsveileder Ehandel.no format. Faktura og Kreditnota Implementeringsveileder Ehandel.no format Faktura og Kreditnota Endringslogg Versjon Kommentar Forfatter Dato 0.1 Initial versjon Bao Nguyen, Difi 2009-11-09 0.5 Versjon med formatstruktur og komplett

Detaljer

Søndre Land kommune og elektronisk faktura/kreditnota

Søndre Land kommune og elektronisk faktura/kreditnota Til Søndre Land kommunes leverandører Søndre Land kommune og elektronisk faktura/kreditnota Søndre land kommune ønsker at våre leverandører skal sende elektronisk faktura/kreditnota. Dette gir en rekke

Detaljer

Implementeringsguide HVORDAN SENDE ELEKTRONISKE FAKTURAER TIL. Politi- og lensmannsetaten

Implementeringsguide HVORDAN SENDE ELEKTRONISKE FAKTURAER TIL. Politi- og lensmannsetaten Implementeringsguide HVORDAN SENDE ELEKTRONISKE FAKTURAER TIL Politi- og lensmannsetaten Implementeringsguide 2 (10) Leverandør til Politi- og lensmannsetaten (Politiet) Statlige virksomheter er pålagt

Detaljer

VEDLEGG C PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER

VEDLEGG C PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER VEDLEGG C PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER Innholdsfortegnelse 1. Kontraktstype... 3 2. Refusjon av skatter og avgifter... 3 3. Utfylling av prisskjema... 3 4. Forsvarets maksimale økonomiske forpliktelse...

Detaljer

Send og Motta efaktura bedrift i Nettbank bedrift

Send og Motta efaktura bedrift i Nettbank bedrift Kvikkguide Send og Motta efaktura bedrift i Nettbank bedrift Versjon 1/2016 Innhold Denne kvikkguiden gir en kort beskrivelse av tjenestene Send efaktura enkeltvis i Nettbank bedrift Motta efaktura enkeltvis

Detaljer

EFO/NELFO Bestilling-/Forespørselformat, versjon 4.2

EFO/NELFO Bestilling-/Forespørselformat, versjon 4.2 EFO/NELFO Bestilling-/Forespørselformat, versjon 4.2 Rev. 2013-06-13. Rettelser fra versjon 4.1 er markert med rosa farge Datafilen er en tegnseparert tekstfil med variabel postlengde, som inneholder fire

Detaljer

STAND013 Elektronisk utveksling av handelsinformasjon i dagligvarebransjen

STAND013 Elektronisk utveksling av handelsinformasjon i dagligvarebransjen a v STAND013 Elektronisk utveksling av handelsinformasjon i dagligvarebransjen DEL 1 Sammendrag og beskrivelse av prosesser Versjon 1.0 31. desember 2015 Side 1 av 44 Publisert 31.12.2015 Innhold DEL 1

Detaljer

EFO/NELFO Bestilling-/Forespørselformat, versjon 4.0

EFO/NELFO Bestilling-/Forespørselformat, versjon 4.0 EFO/NELFO Bestilling-/Forespørselformat, versjon 4.0 Rev. 2004-06-18 Datafilen er en tegnseparert tekstfil med variabel postlengde, som inneholder fire (4) forskjellige typer dataposter. Det skal forefinnes

Detaljer

Fornyings og Administrasjonsdepartementet. Vår ref.: NSK/SHE/MAE Oslo, 30. september 2008

Fornyings og Administrasjonsdepartementet. Vår ref.: NSK/SHE/MAE Oslo, 30. september 2008 Fornyings og Administrasjonsdepartementet Bankenes BetalingsSentral AS Haavard Martinsens vei 54 Postadresse: 0045 Oslo Telefon: 22 89 89 89 Telefaks: 22 81 64 54 Foretaksregisteret: NO990 224 978 www.bbs.no

Detaljer

VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER SAKSNUMMER ANSKAFFELSE AV MEIERIVARER OG JUICE

VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER SAKSNUMMER ANSKAFFELSE AV MEIERIVARER OG JUICE Side 1 av 6 VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER SAKSNUMMER 2013-023369 ANSKAFFELSE AV MEIERIVARER OG JUICE Side 2 av 6 1 PRISKONTRAKT MED PRISGLIDNINGSBESTEMMELSE... 3 1.1 Priser... 3 1.2 Kontraktstype...

Detaljer

SAKSNUMMER Anskaffelse av Mellombekledning, kaldt vær VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER

SAKSNUMMER Anskaffelse av Mellombekledning, kaldt vær VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER SAKSNUMMER 2012-035226 Anskaffelse av Mellombekledning, kaldt vær VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER 1 1 PRIS- OG PRISMEKANISME... 3 1.1 Definisjon... 3 1.2 Kontraktstype... 3 1.3 Pris... 3 1.4 Prisendring...

Detaljer

efaktura kvitteringer i BBS-format gjennomgått nov 2013 Side 1 av 32 Brukerhåndbok Utsteder efaktura

efaktura kvitteringer i BBS-format gjennomgått nov 2013 Side 1 av 32 Brukerhåndbok Utsteder efaktura efaktura kvitteringer i BBS-format gjennomgått nov 2013 Side 1 av 32 Brukerhåndbok Utsteder efaktura Spesifikasjon Kvittering for faktura i BBSformat Versjon 1.10 Teknisk håndbok Side 1 av 42 Versjon 2.6

Detaljer

Merk! Du kan benytte alle løsningene på samme firma/klient. Det gjør det mulig å sette enkeltkunder til alternativ løsning hvis dette er ønskelig.

Merk! Du kan benytte alle løsningene på samme firma/klient. Det gjør det mulig å sette enkeltkunder til alternativ løsning hvis dette er ønskelig. Visma AutoInvoice Innledning Avtale / Priser / Lisenser Hvordan inngå avtale? Oppstart Egenskaper Firmaopplysninger Kontrollere kunder mot Visma AutoInvoice (fakturamottakere) Kunder (fakturamottakere)

Detaljer

Brukerveidledning for fakturaportalerna ICA butikker (ICA Detalj og franchise-butikker) og ICA Konsern (ICA Norge, ICA Eiendom)

Brukerveidledning for fakturaportalerna ICA butikker (ICA Detalj og franchise-butikker) og ICA Konsern (ICA Norge, ICA Eiendom) Brukerveidledning for fakturaportalerna ICA butikker (ICA Detalj og franchise-butikker) og ICA Konsern (ICA Norge, ICA Eiendom) Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34

Detaljer

Avrunding i EHF faktura

Avrunding i EHF faktura Avrunding i EHF faktura Presisering nummer: 4000001 Ansvarlig Difi: Olav Astad kristiansen Dato: 4. oktober 2012 Utarbeidet i samarbeid med: NARF, Edisys AS og SendRegning AS Identifikator Dato Beskrivelse

Detaljer

Flettekoder dokumentmaler Poweroffice Go

Flettekoder dokumentmaler Poweroffice Go r dokumentmaler Poweroffice Go Informasjon om selskapet som sender dokument Avsenders firmanavn Avsenders organisasjonsnummer Avsenders telefonnummer Avsenders e-postadresse Avsenders webadresse Postadresse

Detaljer

I prinsippet er det 2 alternative måter å sende elektronisk faktura på:

I prinsippet er det 2 alternative måter å sende elektronisk faktura på: INNLEDNING Vestre Viken HF ønsker å motta elektronisk faktura fra våre leverandører. Vi benytter format og infrastruktur etablert av Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI) for elektronisk faktura til

Detaljer

Transaksjonsstandard for virkesomsetningen i Norge. Transportert virke. Versjon 2.0. Desember 2007 SKOG-DATA AS

Transaksjonsstandard for virkesomsetningen i Norge. Transportert virke. Versjon 2.0. Desember 2007 SKOG-DATA AS Transaksjonsstandard for virkesomsetningen i Norge Transportert virke Versjon 2.0 Desember 2007 SKOG-DATA AS Innhold 1 INNLEDNING 3 2 DOKUMENTASJON AV MELDING OM TRANSPORTERT VIRKE 3 2.1 Oversikt 3 2.1.1

Detaljer

Tjenestebeskrivelse. efaktura Bedrift Elektronisk dokumentformidling

Tjenestebeskrivelse. efaktura Bedrift Elektronisk dokumentformidling Tjenestebeskrivelse efaktura Bedrift Elektronisk dokumentformidling Fakturautsteder og -mottaker Versjon 2.0 Side 1 av 14 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 2 BEGREPSDEFINISJONER... 3 3 TJENESTEBESKRIVELSE...

Detaljer

Teknisk dokumentasjon for integrasjon. mellom SuperOffice og Visma Business

Teknisk dokumentasjon for integrasjon. mellom SuperOffice og Visma Business Teknisk dokumentasjon for integrasjon mellom SuperOffice og Visma Business Inneholder: Standard oppsett kunde Standard oppsett leverandør Standard oppsett kontaktperson Standard oppsett Prosjekt Standard

Detaljer

SAKSNUMMER 2011-043592 ANSKAFFELSE AV SOLDATSKAP OG KØYER VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER

SAKSNUMMER 2011-043592 ANSKAFFELSE AV SOLDATSKAP OG KØYER VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER Side 1 av 6 SAKSNUMMER 2011-043592 ANSKAFFELSE AV SOLDATSKAP OG KØYER VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER Side 2 av 6

Detaljer

Jfr. kundens kravspesifikasjon.

Jfr. kundens kravspesifikasjon. Bilag 1 Kundens beskrivelse av Oppdraget Kundens krav til Oppdraget beskrives her. Dette gir grunnlag for hva som skal leveres fra Konsulenten til slutt, og har også betydning for hva som regnes som mangler

Detaljer

Kvikkguide Send og Motta efaktura bedrift i Nettbank Bedrift

Kvikkguide Send og Motta efaktura bedrift i Nettbank Bedrift Kvikkguide Send og Motta efaktura bedrift i Nettbank Bedrift Innhold Denne kvikkguiden gir en kort beskrivelse av følgende tjenester: - Send efaktura enkeltvis i Nettbank Bedrift - Motta efaktura enkeltvis

Detaljer

XML meldingspesifikasjon for Priskatalog (VVSXML-PRICAT)

XML meldingspesifikasjon for Priskatalog (VVSXML-PRICAT) XML meldingspesifikasjon for Priskatalog (VVSXML-PRICAT) Status: GODKJENT Versjon: 1.2 Dato: 02.03.2007 Utarbeidet av: Concept Factory AS 1. Innledning Denne spesifikasjonen omfatter definisjonen for priskatalogmeldingen

Detaljer

Transaksjonsstandard for virkesomsetningen i Norge. Transportoppdrag. Versjon 2.0. Desember 2007 SKOG-DATA AS

Transaksjonsstandard for virkesomsetningen i Norge. Transportoppdrag. Versjon 2.0. Desember 2007 SKOG-DATA AS Transaksjonsstandard for virkesomsetningen i Norge Versjon 2.0 Desember 2007 SKOG-DATA AS Innhold 1 Innledning 3 2 Dokumentasjon av 3 2.1 Oversikt 3 2.1.1 Meldinger 3 2.1.2 forretningsregler 3 2.1.3 Samhandling

Detaljer

Meldingshåndbok TVINN-FAKTURA

Meldingshåndbok TVINN-FAKTURA Meldingshåndbok TVINN-FAKTURA Versjon 1.1 27 september 2010 EDIFACT katalog:invoic D.93A NorStella Foundation for e-business and trade procedure Tel: 22 99 61 00 C. J. Hambros plass 2C Fax. 22 99 60 10

Detaljer

VEDLEGG B PRIS OG BETALINGSBETINGELSER

VEDLEGG B PRIS OG BETALINGSBETINGELSER RAMMEAVTALE: 2014026745 VIKARTJENESTER Side 1 av 6 VEDLEGG B PRIS OG BETALINGSBETINGELSER RAMMEAVTALE: 2014026745 VIKARTJENESTER Side 2 av 6 Innhold 1 PRIS... 3 2 OVERTID... 3 3 BEHOV VED ØVELSER/OPPDRAG

Detaljer

Til Leverandører. Krav til innhold i EHF fakturaer til DFØ

Til Leverandører. Krav til innhold i EHF fakturaer til DFØ Dato 01.02.2012 Referanse pejo Til Leverandører Krav til innhold i EHF fakturaer til DFØ Side 2 Innhold 1. Generelt... 3 a. Dialog med leverandør... 3 b. Test av XML filer... 3 c. Interntest DFØ... 3 d.

Detaljer

E-standard versjon 2.1

E-standard versjon 2.1 E-standard versjon 2.1 Implementasjonsguide for UN/EDIFACT D93A INVOIC - Faktura Versjon 2.1 11. oktober 2001 Revidert av EAN NORGE Utgis av Elektroforeningen, Drammensv. 30, Postboks 2864 Solli, N-0230

Detaljer

Brukerhåndbok for egiro og egiro pluss innbetaling

Brukerhåndbok for egiro og egiro pluss innbetaling Brukerhåndbok for egiro og egiro pluss innbetaling egiro Brukerhåndbok Versjon 4.0 2016 s. 1-9 BRUKERHÅNDBOK egiro I N N H O L D 1 2 3 4 5 6 6.1 6.2 6.3 7 8 9 10 FUNSKJONELL BESKRIVELSE AV EGIRO TJENESTENE...

Detaljer

Teknisk håndbok efaktura - Kvitteringsfiler fra Nets fakturahotell

Teknisk håndbok efaktura - Kvitteringsfiler fra Nets fakturahotell Teknisk håndbok efaktura - Kvitteringsfiler fra Nets fakturahotell Teknisk håndbok efaktura - Spesifikasjon av kvitteringsfiler fra Nets fakturahotell p. 1-13 Teknisk håndbok efaktura Spesifikasjon av

Detaljer

Forespørsel Rammeavtale- Kjøp av treningssko, sandaler og badesko til Forsvaret KONKURRANSEGRUNNLAG DEL II VEDLEGG B

Forespørsel Rammeavtale- Kjøp av treningssko, sandaler og badesko til Forsvaret KONKURRANSEGRUNNLAG DEL II VEDLEGG B VEDLEGG B PRIS OG BETALINGSBETINGELSER Side 1 av 6 Forespørsel 2012-032592 Rammeavtale- Kjøp av treningssko, sandaler og badesko til Forsvaret KONKURRANSEGRUNNLAG DEL II VEDLEGG B PRIS OG BETALINGSBETINGELSER

Detaljer

Kvikkguide Send og Motta efaktura bedrift i Nettbank bedrift

Kvikkguide Send og Motta efaktura bedrift i Nettbank bedrift Kvikkguide Send og Motta efaktura bedrift i Nettbank bedrift Versjon 01.2014 1 Innhold Denne kvikkguiden gir en kort beskrivelse av tjenestene Send efaktura enkeltvis i Nettbank bedrift Motta efaktura

Detaljer

Feltbeskrivelser SaldoRente 2.0.4.doc 2012-12-10

Feltbeskrivelser SaldoRente 2.0.4.doc 2012-12-10 Feltbeskrivelser SaldoRente 2.0.4.doc 2012-12-10 Vedlegg til dokumentet Spesifikasjoner for utfylling og innberetning av likningsoppgaver over innskudd, utlån og renter mv. (saldo og rente) til skatteetaten.

Detaljer

Implementeringsguide HVORDAN SENDE ELEKTRONISKE FAKTURAER TIL. Universitets- og høgskolesektoren

Implementeringsguide HVORDAN SENDE ELEKTRONISKE FAKTURAER TIL. Universitets- og høgskolesektoren Implementeringsguide HVORDAN SENDE ELEKTRONISKE FAKTURAER TIL Universitets- og høgskolesektoren Implementeringsguide 2 (8) Til deg/dere som er leverandør til Universitets- og høgskolesektoren Universitets-

Detaljer

1 Samhandlingsavtalen og de samhandlende partene

1 Samhandlingsavtalen og de samhandlende partene Side: 1 (Samhandlingsavtalen) er et avtalevedlegg til den kommersielle avtalen mellom kjøper og leverandør, som ønsker å drive handel over Ehandel.no. Samhandlingsavtalen regulerer hvordan den elektroniske

Detaljer

AGRESSO BUSINESS WORLD

AGRESSO BUSINESS WORLD AGRESSO BUSINESS WORLD Massesalgsordre: Registrering, behandling og fakturering av massesalgsordrer Økonomisenteret desember 2010 Innholdsfortegnelse : Innledning - massesalgsordre 3 Registrering massesalgsordre

Detaljer

Kvikkguide Send og Motta efaktura bedrift i Nettbank bedrift

Kvikkguide Send og Motta efaktura bedrift i Nettbank bedrift Kvikkguide Send og Motta efaktura bedrift i Nettbank bedrift Versjon 01.2013 1 Innhold: Denne kvikkguiden gir en beskrivelse av tjenestene: - Send efaktura enkeltvis i Nettbank bedrift - Motta efaktura

Detaljer

Implementeringsveileder Elektronisk handelsformat Faktura og Kreditnota

Implementeringsveileder Elektronisk handelsformat Faktura og Kreditnota Implementeringsveileder Elektronisk handelsformat Faktura og Kreditnota Endringslogg Versjon Kommentar Forfatter Dato 0.1 Initial versjon Bao Nguyen, Difi 2009-11-09 0.5 Foreløpig versjon Bao Nguyen, Difi

Detaljer

KONTRAKT NR.: FRAM Føreropplæring DEL II VEDLEGG B: PRIS OG BETALINGSBETINGELSER Side 1 av 6 VEDLEGG B PRIS OG BETALINGSBETINGELSER

KONTRAKT NR.: FRAM Føreropplæring DEL II VEDLEGG B: PRIS OG BETALINGSBETINGELSER Side 1 av 6 VEDLEGG B PRIS OG BETALINGSBETINGELSER DEL II VEDLEGG B: PRIS OG BETALINGSBETINGELSER Side 1 av 6 VEDLEGG B PRIS OG BETALINGSBETINGELSER DEL II VEDLEGG B: PRIS OG BETALINGSBETINGELSER Side 2 av 6 1 PRISKONTRAKT MED PRISGLIDNINGSBESTEMMELSE...

Detaljer

Rammeavtale 2014009627 Transport av drivstoff DEL II VEDLEGG C: PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER Side 1 av 5 VEDLEGG C PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER

Rammeavtale 2014009627 Transport av drivstoff DEL II VEDLEGG C: PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER Side 1 av 5 VEDLEGG C PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER Side 1 av 5 VEDLEGG C PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER Side 2 av 5 Innhold 1. GENERELT... 3 1.1 Kontraktstype... 3 1.2 Enhetspris... 3 1.3 Kjøpers maksimale økonomiske forpliktelse... 3 1.4 Prisliste... 3

Detaljer

Beskrivelse av filformatet for likningsoppgaven pass og stell av barn

Beskrivelse av filformatet for likningsoppgaven pass og stell av barn Beskrivelse av filformatet for likningsoppgaven pass og stell av barn Beskrivelsen gjelder likningsoppgaver fra inntektsåret 2013 med første innsending i 2014. Versjon 1.0 14. desember 2012 1 Innhold 1

Detaljer

Posttype RH - Rabattavtale Hodepost. Posttype RL - Rabattavtale Linjepost. Kommentarer. Feltnr. format lengde. Må / Kan. Ant. Des.

Posttype RH - Rabattavtale Hodepost. Posttype RL - Rabattavtale Linjepost. Kommentarer. Feltnr. format lengde. Må / Kan. Ant. Des. EFO/NELFO Rabatt versjon 4.2 Rev. 2013-06-13. Rettelser fra rev 2009-04-23 er markert med rosa farge Rev. 2009-04-23. Rettelser fra rev. 2004-06-18 er markert med gul farge Rabattfilen er en tekstfil med

Detaljer

TransportoppdragBekreftelse

TransportoppdragBekreftelse Transaksjonsstandard for virkesomsetningen i Norge Versjon 2.0 Desember 2007 SKOG-DATA AS Innhold 1 Innledning 3 2 Dokumentasjon av 3 2.1 Oversikt 3 2.1.1 Meldingstyper 3 2.1.2 Transportoppdrag forretningsregler

Detaljer

Implementeringsguide HVORDAN SENDE ELEKTRONISKE FAKTURAER TIL ENTRA

Implementeringsguide HVORDAN SENDE ELEKTRONISKE FAKTURAER TIL ENTRA Implementeringsguide HVORDAN SENDE ELEKTRONISKE FAKTURAER TIL ENTRA Implementeringsguide 2 (11) Leverandør til Entra konsernet, Entra Eiendom AS og konserneselskaper har nå mulighet til å motta elektroniske

Detaljer

EFO/NELFO Vareformat versjon 3.0 Rev.: 11.11.2001

EFO/NELFO Vareformat versjon 3.0 Rev.: 11.11.2001 EFO/NELFO Vareformat versjon 3.0 Rev.: 11.11.2001 Varefilen er en tegnseparert tekstfil med variabel postlengde som inneholder to (2) forskjellige typer dataposter: Kun en (1) stk. Vare Hodepost og en

Detaljer

Vedlegg B Priser og leveringsbestemmelser. Utstyr for opptak og kontroll av biometriske data

Vedlegg B Priser og leveringsbestemmelser. Utstyr for opptak og kontroll av biometriske data Vedlegg B Priser og leveringsbestemmelser Utstyr for opptak og kontroll av biometriske data 17102014 1. PRISER... 3 1.1 FORSENDELSE... 3 1.2 LEVERINGSADRESSER... 3 1.3 FAKTURADRESSE... 3 1.4 FAKTURAINFORMASJON...

Detaljer

Transportfaktura Implementasjonsguide

Transportfaktura Implementasjonsguide Transportfaktura Implementasjonsguide Bransjespesifikk bruk av e2b-fakturameldingen for transport Desember 2005 En NorStella-rekommendasjon 1 / 1 Innhold 1 Introduksjon...3 2 e2b-fakturaformatet struktur

Detaljer

Itella Information AS. Bao Nguyen Product Manager bao.nguyen@itella.com

Itella Information AS. Bao Nguyen Product Manager bao.nguyen@itella.com Itella Information AS Bao Nguyen Product Manager bao.nguyen@itella.com Agenda Elektronisk faktura definisjon B2B efaktura utvikling i Norge Status et år med EHF Infrastruktur for elektronisk faktura B2B

Detaljer

SAKSNUMMER

SAKSNUMMER VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER Side 1 av 6 Revision Account (DELETE ONCE CONTRACT IS AGREED) Invitation To Tender: CONTRACT NUMBER CONTRACT Project: Issued by: Project Number: 2013042297 Originator:

Detaljer

Systemspesifikasjon AvtaleGiro

Systemspesifikasjon AvtaleGiro Systemspesifikasjon AvtaleGiro Systemspesifikasjon AvtaleGiro v 3.0 april 2013 Side 1 av 22 Innhold 1 STRUKTUR INNDATA... 3 2 FORSENDELSE FRA BETALINGSMOTTAKER... 3 2.1 STARTRECORD FORSENDELSE... 5 2.2

Detaljer

Rabattavtale XML Brukerdokumentasjon Versjon: 1.0

Rabattavtale XML Brukerdokumentasjon Versjon: 1.0 Rabattavtale XML Brukerdokumentasjon Versjon: 1.0 - Side 1 of 9 - ENDRINGSKATALOG DATO VER UTFØRT AV KOMMENTARER 30.10.2004 4.0 Truls Samuelsen Versjon 4.0. - Side 2 of 9 - Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING

Detaljer

Forespørsel KONKURRANSEGRUNNLAG DEL II VEDLEGG B PRIS OG BETALINGSBETINGELSER

Forespørsel KONKURRANSEGRUNNLAG DEL II VEDLEGG B PRIS OG BETALINGSBETINGELSER Page 1 of 6 Forespørsel 2015027805 KONKURRANSEGRUNNLAG DEL II VEDLEGG B PRIS OG BETALINGSBETINGELSER Page 2 of 6 1 PRIS... 3 1.1 Prinsipper for beregning av pris... 3 1.2 Prisregulering... 3 1.3 Forsvarets

Detaljer

VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER SAKSNUMMER ANSKAFFELSE AV SKIPSHANDEL

VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER SAKSNUMMER ANSKAFFELSE AV SKIPSHANDEL Side 1 av 6 VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER SAKSNUMMER 2013-033462 ANSKAFFELSE AV SKIPSHANDEL Side 2 av 6 1 PRISKONTRAKT MED PRISGLIDNINGSBESTEMMELSE... 3 1.1 Priser... 3 1.2 Skaffevarer... 3 1.3

Detaljer

Banknettverket. Elektronisk fakturaguide til Danske Bank A/S, Norge

Banknettverket. Elektronisk fakturaguide til Danske Bank A/S, Norge Banknettverket Elektronisk fakturaguide til Danske Bank A/S, Norge Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 2 FORUTSETNINGER... 3 2.1 Generelt... 3 2.2 Krav til fakturainnhold... 4 2.3 Plassering av spesielle

Detaljer