BSK implementeringsguide e2b-formatet v.3.3

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BSK implementeringsguide e2b-formatet v.3.3"

Transkript

1 BSK implementeringsguide e2b-formatet v.3.3 Bankenes felles implementeringsguide basert på versjon 3.3 av e2b Fakturaformat Versjon: april 2012 Bankenes Standardiseringskontor Postboks 2644 Solli 0203 OSLO Tlf E-post:

2 Endringskatalog DATO VER UTFØRT AV ENDRINGER Morten Krøgenes Vedtatt BSK IG for e2b formatet versjon Morten Krøgenes Oppdatering knyttet til formidling av vedlegg Morten Krøgenes Oppdatering knyttet til statens krav i EHF formatet. Merk: Se forøvrig endringslogg sist i dokumentet BSK Bank IG versjon 1_02 av e2bformatet3v3 Side 2 av 63

3 Innholdsfortegnelse 1. Innledning FORUTSETNINGER MÅLGRUPPE FORKLARING TIL TABELLENE Faktura Overordnet beskrivelse av formatet FORRETNINGSDOKUMENTER BRANSJESPESIFIKKE TILLEGG TEKNISKE RETNINGSLINJER UTFYLLING AV BELØPSFELTER BRUK AV KVITTERING DUPLIKATKONTROLL VISNINGSMAL MAPPING KNYTTET TIL EHF FORMATET (REF. STATENS KRAV KNYTTET TIL ELEKTRONISK FAKTURA) Faktura Oppbygging av meldingen NAVNESTANDARD PÅ FAKTURAFIL STRUKTUROVERSIKT UTVEKSLING ( INTERCHANGE) KONVOLUTT ( ENVELOPE) FAKTURAMELDING (INVOICE) FAKTURAHODE (INVOICEHEADER) AKTØRINFORMASJON Supplier Buyer Factoring Andre aktører FAKTURADETALJER FAKTURARABATTER, TILLEGG OG AVGIFTER FAKTURATOTALER Vedlegg 1: Eksempel på fakturafil...49 Vedlegg 2: Tips vedrørende bruk av formatet TIPS TIL BRUK AV FORMATET AKTØRER/ROLLER FELTBRUK KNYTTET TIL REFERANSER SPESIALFELT OG BRANSJELØSNINGER NIVÅER (LEVELS) SAMLEFAKTURA POSTAL OG STREET ADRESS MAPPINGREGLER KNYTTET TIL EHF FORMATET BSK Bank IG versjon 1_02 av e2bformatet3v3 Side 3 av 63

4 1. Innledning Implementasjonsguiden er utarbeidet i regi av BSK. Denne implementasjonsguiden beskriver hvordan e2b versjon 3.3-formatet skal benyttes for formidling av elektronisk faktura i banknettverket. Formatet kan benyttes både for B2B og B2C. Denne dokumentasjonen må ses i sammenheng med bankens brukerdokumentasjon. 1.1 Forutsetninger For å kunne komme i produksjon i banknettverket må følgende forutsetninger være oppfylt 1. Avtale med bank: - både fakturamottaker og fakturautsteder må inngå en tjenesteavtale med sin bank 2. Adressering: - Bankene tilbyr adressering basert på efakturaid og organisasjonsnummer. Fakturautsteder og fakturamottaker er selv ansvarlig for å utveksle adresseinformasjonen med hverandre. 3. Tilpasninger i ERP-systemer: - Adresseringsbegrep (efakturaid / organisasjonsnummer) for både fakturautsteder og fakturamottaker må følge med i fakturafilen. Det kan derfor være nødvendig å gjøre tilpasninger i ERP-systemet. 1.2 Målgruppe Målgruppen for dokumentet er teknisk implementasjonsansvarlig hos fakturautsteder/- mottaker.. BSK Bank IG versjon 1_02 av e2bformatet3v3 Side 4 av 63

5 1.3 Forklaring til tabellene Under er en forklaring til kolonner i tabellene i kapittel 3 og 6. Navn på XML-element refererer til det faktiske tagnavn i XML. Beskrivelse angir regler for utfylling, lovlige verdier mm. Helt først i beskrivelsen finnes den teksten som tidligere var først i feltnavn. (Feltnavn er logisk, forklarende navn på det aktuelle elementet.) Felter i kursiv garanteres ikke levert til fakturamottaker dersom denne benytter annet format enn e2b versjon 3.3. Krav angir om feltet er M = Må være med i meldingen (påkrevd) K = Kan være med i meldingen (valgfritt) A = Utfylling er avhengig av gitte kriterier Repetisjon angir hvor mange ganger feltet skal/kan gjentas. Se nedenfor: 1 Feltet skal brukes, kun en gang 1..3 Feltet skal brukes, minimum en gang, kan også brukes 3 ganger 1..* Feltet skal brukes, minimum en gang, kan også brukes mange ganger 0..1 Feltet kan brukes, maksimalt en gang 0..* Feltet kan brukes mange ganger Type angir den type verdi som skal overføres for det aktuelle elementet i XMLnotasjon. String = Alfanumerisk Integer = Heltall Decimal = Desimaltall Date = Dato (YYYY-MM-DD) Time= Klokkeslett (HH:MM:SS) DateTime = Dato+Klokkeslett (YYYY-MM-DDTHH:MM:SS) Attributter er angitt med BSK Bank IG versjon 1_02 av e2bformatet3v3 Side 5 av 63

6 2. Faktura Overordnet beskrivelse av formatet 2.1 Forretningsdokumenter Implementeringsguiden støtter følgende forretningsdokumenter: Functional Business Document Sending role Receiving role Description Faktura Leverandør Kjøper En faktura er et entydig og omforent salgsdokument som presenterer selgerens/leverandørens krav og dokumenterer kundens rettigheter til å motta produkter og tjenester. Kreditnota Leverandør Kjøper Kreditnota er brukt av Leverandør til å formidle informasjon om tilgodehavende beløp som Kjøper har hos Leverandør. Purring Leverandør Kjøper Purring er brukt av Leverandør til å formidle informasjon om betaling på utestående fordringer ikke har kommet leverandør i hende som beskrevet på faktura. Løsningen åpner opp for at Leverandør også kan sende purring via løsningen. Varsel om inkasso skal sendes via post (formelt krav iht. lovverket). Rentefaktura Leverandør Kjøper Rentefaktura er brukt av Leverandør til å formidle informasjon om utestående fordringer på renter som Leverandør har på Kjøper. Elektronisk faktura Elektronisk faktura er en faktura i en omforent strukturert form som transporteres elektronisk fra fakturautsteder til fakturamottaker og som kan viderebehandles maskinelt hos fakturamottaker. Det er ikke tilstrekkelig at fakturaen er elektronisk» eller maskintilgjengelig. I tillegg må data være strukturert på en slik måte at dokumentet kan «flyte» mellom ulike systemer. Det vil si at en fil (for eksempel i pdf-format eller bildeformat) som er laget på grunnlag av en papirfaktura, ikke normalt vil tilfredsstille definisjonen av elektronisk faktura. State Merknad ved koding av forretningsdokumentene i formatet: Verdien i InvoiceType angir om det er en faktura, kreditnota eller purring. Merk at samme kode for InvoiceType benyttes for Faktura og Purring og at skillet mellom disse er spesifisert Kodingen for purring skal derfor være InvoiceType=380 Purring BSK Bank IG versjon 1_02 av e2bformatet3v3 Side 6 av 63

7 2.2 Bransjespesifikke tillegg Alle fakturaer skal inneholde et minimum av basisinformasjon på hode-, detalj- og sumnivå. I tillegg kan en faktura inneholde informasjon relatert til en spesiell bransje. Dette er informasjon som er nødvendig for å beskrive produktet eller tjenesten som er grunnlaget for faktureringen. Slike bransjespesifikke tillegg kan tas inn på hode- og detaljnivå. For å sikre at strukturen ivaretas i alle typer meldinger, er det etablert følgende prinsipper for å ta inn bransjespesifikke tillegg i formatet: Hvis det bransjespesifikke tillegget inneholder informasjon på mer enn ett nivå (samlefaktura/flerordrefaktura), skal dette legges før basisdetaljene, slik at basisdetaljene representerer et sum-nivå av bransjespesifikke detaljer. Hvis det bransjespesifikke tillegget kun inneholder informasjon på ett nivå, skal dette legges direkte etter basisdetaljene for hver fakturalinje. Bankene garanterer ikke at informasjonen i bransjespesifikke tillegg vil kunne formidles til fakturamottaker. 2.3 Tekniske retningslinjer Karaktersett: Unicode UTF-8 (bankene støtter også ISO ) Datoformat: YYYY-MM-DD Desimaltegn: Punktum 2.4 Utfylling av beløpsfelter Beløp på linjenivå som skal legges til Fakturatotalen skal være positive både for faktura og kreditnota. Beløpet på linjenivå som skal trekkes fra Fakturatotalen skal ha negativt fortegn både på faktura og kreditnota. Mva-beløp og beløp i rabatter, avgifter og tillegg skal være positive Figuren under viser sammenhengen mellom beløpene i meldingen. Det er brukt noe +,- og =. Ellers er summasjon vist med kardinalitet/hierarkiet mellom klassene. Relasjon mange-til-en betyr at mange beløp slås sammen til ett beløp. Den delen av relasjonen som er uten symbol kan gjentas flere ganger og beløpene summeres i klassen hvor relasjonen er merket med. Figuren leses best nedenfra. BSK Bank IG versjon 1_02 av e2bformatet3v3 Side 7 av 63

8 InvoiceDetails LineItemPreDiscountAmount + ChargesAmount - DiscountAmount + TaxAmount = LineItemAmount VatAmount 0..* 0..* 0..* 0..* 1..* ChargesTotals Description Amount 0..1 InvoiceDiscountChargesAndTax InvoiceCharges VatAmount 0..* DiscountTotals 0..1 Description Amount 0..* InvoiveDiscount * InvoiceTax VatAmount VatAmount 0..* 0..* 0..* TaxTotalsInfo Description Amount 0..1 VatTotalsInfo 0..1 VatPercent VatAmount InvoiceSummary 0..1 LineItemTotalsAmount ChargesTotalsAmount DiscountTotalsAmount TaxTotalsAmount VatTotalsAmount * NetAmount 1 1 GrossAmount 0..1 RoundingAmount BSK Bank IG versjon 1_02 av e2bformatet3v3 Side 8 av 63

9 Eksemplet under viser utregning av linjesummer, tillegg/fradrag og fakturatotaler i en e2bfaktura. Linjenivå XML-tag <BaseItemDetails><Description> Vare Product1 <BaseItemDetails><QuantityInvoiced> Antall 5 * <BaseItemDetails><UnitPrice> Enhetspris 2,5 = <BaseItemDetails><LineItemPreDiscountAmount> Total enhetspris 12,5 * <BaseItemDetails><Discount><Percent> Rabattsats 20 % = <BaseItemDetails><Discount><Amount> Rabatt 2,5 - = <BaseItemDetails><TaxInfo><BaseAmount> Total etter rabatt 10 * <BaseItemDetails><TaxInfo><Percent> Miljøavgiftssats 10 % = <BaseItemDetails><TaxInfo><Amount> Miljøavgift 1 + = <BaseItemDetails><VatInfo><VatBaseAmount> Total etter miljøavgift 11 * <BaseItemDetails><VatInfo><VatPercent> Mva-sats 25 % = <BaseItemDetails><VatInfo><VatAmount> Mva 2,75 + = Total etter mva 13,75 Fakturanivå <InvoiceDiscountChargesAndTax><InvoiceCharges> <BaseAmount> Fraktgrunnlag 11 <InvoiceDiscountChargesAndTax><InvoiceCharges><Percent> * Fraktsats 6 % <InvoiceDiscountChargesAndTax><InvoiceCharges><Amount> <InvoiceDiscountChargesAndTax><InvoiceCharges><VatInfo> = <VatBaseAmount> Frakt 0,66 * <InvoiceDiscountChargesAndTax><InvoiceCharges><VatInfo> <VatPercent> Mva-sats 25 % = <InvoiceDiscountChargesAndTax><InvoiceCharges><VatInfo> <VatAmount> Mva 0,17 + = Total etter mva 0,83 Fakturatotaler <InvoiceSummary><InvoiceTotals><LineItemTotalsAmount> Linjesum 11 = <InvoiceSummary><InvoiceTotals><ChargesTotalsAmount> Tillegg 0,66 = <InvoiceSummary><InvoiceTotals><VatTotalsAmount> mva 2,92 + = Sum 14,58 + <InvoiceSummary><InvoiceTotals><RoundingAmount> Avrunding 0,02 = <InvoiceSummary><InvoiceTotals><GrossAmount> Sum etter avrunding 14,60 BSK Bank IG versjon 1_02 av e2bformatet3v3 Side 9 av 63

10 2.5 Bruk av kvittering Bruken av kvitteringer følger i hovedsak den kvittering som er definert i e2b-standarden. Bankens bruk kan avvike og banken må kontaktes for detaljert brukerdokumentasjon. 2.6 Duplikatkontroll Hver enkelt fakturafil blir kontrollert med duplikatkontroll mot tidligere innsendte fakturaer. Følgende elementer kan inngå i duplikatkontrollen: Element XML element Adresse (efakturaid/organisasjonsnummer) Fakturanummer Fakturadato Fakturatype Utsteders organisasjonsnummer InvoiceHeader/Supplier/PartyId InvoiceHeader/InvoiceNumber InvoiceHeader/InvoiceDate InvoiceHeader/InvoiceType InvoiceHeader/Supplier/OrgNumber Merknad: Kombinasjoner av feltene må være unike. Følgende elementer kan oppheve duplikatkontrollen: Element XML element InvoiceStatus InvoiceHeader/InvoiceStatus 2.7 Visningsmal Bankene har utarbeidet en felles visningmal for e2b formatet som brukerne av formatet kan benytte. Kontakt banken for nærmere informasjon. BSK Bank IG versjon 1_02 av e2bformatet3v3 Side 10 av 63

11 2.8 Mapping knyttet til EHF formatet (ref. statens krav knyttet til elektronisk faktura) Statlige organisasjoner vil etter pålegge bruk av EHF formatet for mottak av fakturaer og kreditnotaer ved opprettelse av nye kjøpsavtaler. Dette kan medføre at fakturaer og kreditnotaer fra utstedere som benytter BSK IG for e2b formatet i mange tilfeller vil måtte mappes til EHF formatet. I denne IG n er det lagt inn merknader til de informasjonselementer som det i denne forbindelse vil være knyttet spesielle krav til i EHF formatet. Som en generell regel bør alle felter som er påkrevet i EHF formatet benyttes i e2b formatet. Kontakt banken ved spørsmål. Spesielle mappingregler knyttet til EHF formatet kan også finnes i Vedlegg 2: Tips for bruk av formatet Utstedere må være oppmerksom på følgende knyttet til dokumenttypen Purring : Bankene har inntil videre besluttet å ikke legge opp til automatisk mapping mellom e2b formatet og EHF formatet av dokumenttypen purring. Ved bruk av e2b purring vil denne formidles mot e2b mottakere, mens øvrige mottakere vil motta på annent måte avtalt med den enkelte bankforbindelse. Bakgrunnen for dette er følgende: Det er ikke mulig å mappe en EHF purring til et gyldig dokument i e2b formatet. Ved mapping fra en e2b purring til EHF purring vil informasjon i felter som ikke har et tilsvarende informasjonsfelt i EHF formatet ikke kunne mappes og formidles mot mottaker. Håndtering av purringer håndteres ifm. andre rutiner hos utsteder/mottaker enn fakturaer og kreditnotaer. Sett i lys av at en EHF purring kun henviser til en tidligere faktura, mens en e2b purring kan formidles på samme måte som et betalingskrav, er de forskjellige forutsetningene for generering av en purring i de to formatene en utfordring knyttet til mapping. Eventuell bruk av purring på EHF format og formidling mot EHF mottakere må avtales med den enkelte bank BSK Bank IG versjon 1_02 av e2bformatet3v3 Side 11 av 63

12 3. Faktura Oppbygging av meldingen 3.1 Navnestandard på fakturafil Avtales mellom bank og bankens kunde (fakturautsteder/fakturamottaker). 3.2 Strukturoversikt Fakturaformat (basert på e2b) er bygd opp som vist i figuren under. Innholdet i de fargede modulene inngår i basisformatet og er beskrevet i de påfølgende kapitlene. Innhold i de hvite modulene er tilleggsmoduler som er beskrevet i egne dokumenter. Felter i kursiv garanteres ikke levert til fakturamottaker dersom denne benytter annet format enn e2b versjon 3.3. Følgende notasjon er brukt for å definere krav til utfylling i figuren under: 1 = En forekomst (påkrevd) 1..* = En eller mange forekomster 0..1 = Null eller en forekomst (valgfritt) 0..* = Null eller mange forekomster Bruk av vedlegg er beskrevet i en egen appendiks. BSK Bank IG versjon 1_02 av e2bformatet3v3 Side 12 av 63

13 Utveksling 0..1 Utvekslingshode 0..1 Konvolutt 0..* Meldingshode 1..* 1 Fakturamelding 1 Fakturatotaler 1 Fakturahode 1..* Fakturadetaljer 0..* Fakturatillegg/Rabatter Korthode * 1..* Fritekst Basisdetaljer Forsikringshode * Flerordrefaktura Telecomhode 0..1 Energihode 0..1 Bygghode 0..1 Forsikringsdetaljer Kortdetaljer 0..1 Energidetaljer 0..1 Byggdetaljer * 0..* Telecomdetaljer 0..* 0..* Transportdetaljer Reisedetaljer Fraktdetaljer BSK Bank IG versjon 1_02 av e2bformatet3v3 Side 13 av 63

14 3.3 Utveksling ( interchange) Interchange pakker inn forsendelsen og er kun en tag som markerer start og slutten på filen. (Det er ingen annen elementer knyttet til denne) Bruk av Interchange Header og Message Header er beskrevet i egne dokumenter som kan hentes ned fra da det ikke er identifisert et behov for BSK å beskrive disse spesielt for bruk ifm. bankenes løsning. Henvisning til XML stilark som legges inn i den innleverte filen, for eksempel som en deklarasjon <?xml-stylesheet type= text/xsl href= EHF-faktura NO 5.xslt?> skal følge med til mottaker, Dette gir avsender mulighet til å påvirke hvordan presentasjon av fakturaen blir hos mottaker samt sikrer at avsenders informasjon blir med i mottakers visning. 3.4 Konvolutt ( envelope) Benyttes ikke. (Konvolutt fra fakturautsteder aksepteres, men konvoluttfunksjonalitet benyttes ikke). BSK Bank IG versjon 1_02 av e2bformatet3v3 Side 14 av 63

15 3.5 Fakturamelding (Invoice) Navn på XML-element Beskrivelse Krav Repetisjon Type Invoice M Meldingseier:Fast verdi: e2b M 1 Meldingstype. Fast verdi: Invoice M 1 Versjon. Lovlige verdier: 3.3 M 1 Språkkode (ISO 639 two letter code) MessageNumber MessageTimestamp Meldingsnummer. Unikt nummer som identifiserer meldingen innenfor en utveksling Meldingsdato. Dato og klokkeslett når meldingen er generert. Format: YYYY-MM-DDTHH:MM:SS (Tidsregel Rulebook) M 1 DateTime NumberOfLines Antall detaljlinjer i fakturaen K 0..1 Integer InvoiceContent LineOfBusiness Angir om dette er en Kostnads-, Vare- eller Tjenestefaktura. Lovlige verdier: K, V og T Kode som angir hvilken bransje fakturaen gjelder for: Lovlige verdier: 1=Kort, 2=Reise, 3=Telecom, 4=Transport, 5=Frakt, 6=Forsikring, 7=Energi, 8=Bygg, 9=Generelle Kodebeskrivelse. Valgfri beskrivelse i attributt BSK Bank IG versjon 1_02 av e2bformatet3v3 Side 15 av 63

16 3.6 Fakturahode (Invoiceheader) Navn på XML-element Beskrivelse Krav Repetisjon Type InvoiceHeader Fakturahode M 1 InvoiceType Dokumenttype: Lovlige verdier er: 380 = Faktura 381 = Kreditnota M 1 InvoiceStatus Kodebeskrivelse: Beskrivelse i attributt: For eksempel Faktura (380), Purring (380), Rentefaktura (380), Kreditnota (381). Andre beskrivelser kan benyttes og vil bli videreformidlet. Dersom ikke utfylt, vil denne tilsvare lovlig verdi i InvoiceType Dokumentstatus: Lovlige verdier: 9 = Original 10 = Kopi 53 = Test (mellom fakturautsteder og fakturamottaker i produksjon) Merknad: Ved bruk av kode 10=Kopi eller 53=Test, må banken kontaktes. K 1 String M 1 Kodebeskrivelse: Valgfri beskrivelse i attributt InvoiceNumber InvoiceDate Fakturanummer eller kreditnotanummer Påkrevet element i EHF formatet Fakturadato: Dato for utstedelse av fakturaen Påkrevet element i EHF formatet M 1 String M 1 Date BSK Bank IG versjon 1_02 av e2bformatet3v3 Side 16 av 63

17 Navn på XML-element Beskrivelse Krav Repetisjon Type TaxTreatment Avgiftshåndtering: Foreslåtte verdier: NIL = Nettobeløp på linjenivå, avgift på fakturanivå (Line item net amounts, invoice level tax ) GIL = Bruttobeløp på linjenivå, avgift på fakturanivå (Line item gross amounts, invoice level tax) NLL = Nettobeløp på linjenivå, avgift på linjenivå (Line item net amounts, line level tax) GLL = Bruttobeløp på linjenivå, avgift på linjenivå (Line item gross amounts, line level tax) NON = Ingen avgifter (Tax does not apply to this Kodebeskrivelse: Valgfri beskrivelse i attributt DiscountTreatment Rabatthåndtering: Foreslåtte verdier: UN = Netto enhetspris på linjenivå (Line item unit price, net of discount) UG = Brutto enhetspris på linjenivå (Line item unit price, gross of discount) TN = Netto delsum på linjenivå (Line item amount, net of discount ) TG = Brutto delsum på linjenivå (Line item amount, gross of Kodebeskrivelse: Valgfri beskrivelse i attributt Supplier InvoiceIssuer Buyer Invoicee OrderedBy Leverandør/selger: Den som leverer varen eller tjenesten. Innhold er beskrevet i kapittel 3.7.1, Supplier Fakturautsteder: Kan angis dersom denne er forskjellig fra Leverandør/selger. Kjøper: Den som har bestilt varen eller tjenesten. Innhold er beskrevet i kapittel 3.7.2, Buyer Fakturamottaker: Aktør som skal motta fakturaen. Kan angis dersom denne er forskjellig fra Kjøper. Bestilt av: Dersom innkjøp f.eks gjøres via et kjedekontor. Kan angis dersom denne er forskjellig fra Kjøper. M 1 PartyType (ref. kapittel 3.7.1) K 0..1 PartyType (ref. kapittel 3.7.4) M 1 PartyType (ref. kapittel 3.7.2) K 0..1 PartyType (ref. kapittel 3.7.4) K 0..1 PartyType (ref. kapittel 3.7.4) BSK Bank IG versjon 1_02 av e2bformatet3v3 Side 17 av 63

18 Navn på XML-element Beskrivelse Krav Repetisjon Type DeliveryPart UltimateCustomer ShippedFrom Factoring Levert til: Beskriver aktøren på stedet der varen leveres. Kan angis dersom denne er forskjellig fra Kjøper. Angivelse av leveringsadresse er påkrevet i EHF formatet (gateadresse, postkode, poststed) Sluttmottaker: Beskriver endelig mottaker av varen. Kan angis dersom denne er forskjellig fra Leveringssted eller Kjøper. Skipes fra: Beskriver aktøren på stedet der varen skipes ut fra eller hentes av Kjøperen (hentested). Angis eventuelt i tillegg til Leveringssted og/eller Sluttmottaker. Factoringselskap: Angis dersom Leverandøren benytter et Factoringsselskap for å håndtere betalingstransaksjonen. Innhold er beskrevet i kapittel 3.7.3, Factoring K 0..1 PartyType (ref. kapittel 3.7.4) K 0..1 PartyType (ref. kapittel 3.7.4) K 0..1 PartyType (ref. kapittel 3.7.4) K 0..1 PartyType (ref. kapittel 3.7.3) InvoiceReferences Referanser K 0..1 InvoiceReferences Type BuyersOrderNumber BuyersOrderDate Bestillingsnummer: Referanse til kjøperens bestillings-/ordrenummer. Obligatorisk i de tilfeller bestilling er elektronisk (brukes til bl.a matching). Feltet anbefales brukt. Anbefalt element i EHF formatet. Bestillingsdato: Referanse til kjøperens bestillingsdato. Obligatorisk ved matching. Feltet anbefales brukt. K 0..1 Date BuyersProjectCode Prosjektreferanse: Referanse til prosjekt hos kjøperen InvoiceNumber Fakturanummer: Referanse til opprinnelig faktura ved kreditnota Påkrevet element i EHF formatet ved kreditnotaer og purring SuppliersOrderNumber Leverandørs ordrenummer: Referanse til leverandøres ordrenummer. DeliveryTerms Leveringsbetingelser: Fritekst DeliveryTermsCode Kode for leveringsbetingelser: For eksempel referanse til INCOTERMkode for de som benytter det. DeliveryTermsPlace Leveringssted: Knyttet til leveringsbetingelser DeliveryNoteNum Pakkseddelnummer: Ref. til pakseddelnummer BSK Bank IG versjon 1_02 av e2bformatet3v3 Side 18 av 63

19 Navn på XML-element Beskrivelse Krav Repetisjon Type DeliveryDate Leveringsdato: Dato for leveranse, ref. pakkseddelnummer Påkrevet element i EHF formatet K 0..1 Date Payment Betalingsinformasjon: Må forekomme en gang M 1 PaymentType DueDate Forfallsdato: Dato fakturaen forfaller til betaling Påkrevet element i EHF formatet Currency Valutakode: ISO Alpha kode (3 tegn) ISO 4217 KidNumber Påkrevet element i EHF formatet KID-nummer Anbefalt element i EHF formatet K 0..1 Date M 1 String PaymentTerms Betalingsbetingelser: Fritekst PaymentDiscount Kontantrabatt: Null eller mange forekomster K 0..* DiscountPercent Rabattprosent: M 1 Decimal DiscountDays Antall dager rabatten gjelder fra K 0..1 Decimal OverDuePercent Morarente i prosent K 0..1 Decimal Attachments Ref Vedlegg: Referanse til fil med vedlegg som for eksempel bildefil eller billetter. Kan være flere forekomster. Se egen appendiks. Referanse: Generelt referansefelt med kode. Null eller mange forekomster. K 0..* String K 0..* RefWithCodeType Code Kode som angir type referanse. M 1 String Text Selve referanseverdien FreeText Fritekst: Til generell informasjon som ikke kan legges i andre felter. Kan være flere forekomster. K 0..* String CardHeaderInformation Kortinformasjon. Bransjespesifikt tillegg for kredittkortfakturaer. K 0..1 CardHeaderInfo Type BSK Bank IG versjon 1_02 av e2bformatet3v3 Side 19 av 63

20 Navn på XML-element Beskrivelse Krav Repetisjon Type InsuranceHeader Forsikringsinformasjon. Bransjespesifikt tillegg for fakturaer relatert til forsikringsoppgjør. K 0..1 InsuranceHeader Type TelecomHeader Telecominformasjon. Bransjespesifikt tillegg for telecomfakturaer. K 0..1 TelecomHeader Type EnergyHeader BuildingHeader Energiinformasjon. Bransjespesifikt tillegg for energifakturaer (strøm og nettleie). Innhold er beskrevet i eget dokument. Bygginformasjon. Bransjespesifikt tillegg for fakturaer innen bygg, elektro og VA/VVS. K 0..1 EnergyHeader Type K 0..1 BuildingHeader Type BSK Bank IG versjon 1_02 av e2bformatet3v3 Side 20 av 63

21 3.7 Aktørinformasjon Supplier Navn på XML-element Beskrivelse Krav Repetisjon Type PartyType Aktørinformasjon M 1 PartyId Aktørnummer: Unik identifikator Her legges enten: M 1 IdentifierType efakturaid (bygges opp som BIC og IBAN med bindestrek i mellom) Eksempel: XXXXXXXXXXX-NOXX eller Organisasjonsnummer (organisasjonsnummer skal ikke inneholde bindestrek eller mellomrom): Eksempel: NO eller Identifikasjon på identifikator Dersom efakturaid benyttes i PartyId, skal efakturaid benyttes. Dersom organisasjonsnummer benyttes i PartyId, skal NO:ORGNR (dersom NO er inkludert i PartyId) eller ORGNR (dersom kun organisasjonsnummer på 9 siffer er spesifisert i PartyId) Navn på identifikator Dersom efakturaid benyttes i PartyId, skal efakturaid benyttes. Dersom organisasjonsnummer benyttes i PartyId, skal Organisasjonsnummer benyttes. M 1 String M 1 String BSK Bank IG versjon 1_02 av e2bformatet3v3 Side 21 av 63

22 Navn på XML-element Beskrivelse Krav Repetisjon LocationId Name Dersom efakturaid benyttes i PartyId, skal verdien på bankens BIC som har utstedt efakturaid benyttes Dersom organisasjonsnummer benyttes i PartyId, skal teksten Enhetsregisteret ved Bronnoysundregisterne benyttes Lokasjonsnummer: For eksempel GLN (tidligere EANlokasjonsnummer). M 1 String K 0..1 Identifikasjon på identifikator, for eksempel Navn på identifikator, for eksempel Global Localisation Navn på organisasjon som administrerer identifikatoren, for eksempel GS1 Aktørnavn: Navn på selskap Påkrevet element i EHF formatet M 1 String ContactInformation Kontaktinformasjon for bedriften K 0..1 ContactInformation Type PhoneNumber Telefonnummer: Bedriftens telefonnummer FaxNumber Telefaksnummer: Bedriftens telefaksnummer Address E-postadresse: Bedriftens e-postadresse WebAddress Webadresse: Bedriftens webadresse StreetAddress Gateadresse: Null eller en forekomst K 0..1 AddressType Address1 Gate-/besøksadresse 1 Address2 Gate-/besøksadresse 2 Address3 Gate-/besøksadresse 3 PostalCode Postnummer knyttet til gateadresse PostalDistrict Poststed knyttet til gateadresse CountryCode Landkode: 2 karakters kode i henhold til ISO 3166 CountryName Navn på land Ihht. Kode BSK Bank IG versjon 1_02 av e2bformatet3v3 Side 22 av 63

23 Navn på XML-element Beskrivelse Krav Repetisjon Type PostalAddress Address1 Postadresse 1 Address2 Postadresse 2 Postadresse: Null eller en forekomst Postadresse må være med dersom faktura skal til formidles i EHF formatet Påkrevet element i EHF formatet Påkrevet element i EHF formatet K 0..1 AddressType Address3 Postadresse 3 PostalCode PostalDistrict Postnummer knyttet til postadresse Påkrevet element i EHF formatet Poststed knyttet til postadresse Påkrevet element i EHF formatet CountryCode Landkode: 2-karakters kode i henhold til ISO Påkrevet element i EHF formatet CountryName Navn på land Ihht. Kode ContactPerson Kontaktperson: Null eller mange forekomster K 0..* ContactPersonType Name Navn på kontaktperson: Anbefalt format: Etternavn, Fornavn Mellomnavn Anbefalt element i EHF formatet M 1 String FirstName Fornavn til kontaktperson: Anbefalt format: Fornavn Mellomnavn LastName Etternavn til kontaktperson: Function Funksjon til kontaktperson: Stilling, rolle Department Avdeling til kontaktperson. ContactInformation Kontaktinformasjon for kontaktperson K 0..1 ContactInformation Type PhoneNumber Telefonnummer til kontaktperson FaxNumber Telefaksnummer til kontaktperson BSK Bank IG versjon 1_02 av e2bformatet3v3 Side 23 av 63

24 Navn på XML-element Beskrivelse Krav Repetisjon Type Address E-postadresse til kontaktperson WebAddress Web-adresse til kontaktperson OrgNumber Organisasjonsnummer: Påkrevd for leverandør. Eksempel: eller NO M 1 String VatId Merk at dette blir vist på faktura. Påkrevet element i EHF formatet Regel: Organisasjonsnummer fra EHF skal alltid mappes til OrgNumber. Mva-nummer (14 karakterer): Påkrevd ved fakturering med mva. Eksempel: MVA eller NO MVA (ikke krav med NO foran) Regel: Dersom MVA nummer er oppgitt i EHF formatet, må dette også legges inn i VatID) Department Avdeling: Avdeling innen selskap AccountInformation AccountNumber IbanNumber Kontoinformasjon: Informasjon om konti for nasjonal og internasjonal betaling Bankkontonummer: Bedriftens kontonummer Merk! Skal ikke benyttes dersom Factoring benyttes. Påkrevet element i EHF formatet dersom benyttet på dette nivå Ibannummer: For internasjonal betaling Påkrevet element i EHF formatet dersom IBAN er oppgitt K 0..1 AccountInformation Type SwiftNumber Swiftnummer: For internasjonal betaling ProjectRef Prosjektreferanse: Hos aktuelle aktør ContractNumber Ref Kontraktnummer Her legges kontraktsnummer mellom selger og kjøper som faktura er knyttet til. Anbefalt element i EHF formatet Generelt referansefelt med kode. Null eller mange forekomster K 0..* RefWithCodeType BSK Bank IG versjon 1_02 av e2bformatet3v3 Side 24 av 63

25 Navn på XML-element Beskrivelse Krav Repetisjon Type Code Kode: Kode som angir type referanse. M 0..1 String Text Referansenummer: Selve referansenummeret BSK Bank IG versjon 1_02 av e2bformatet3v3 Side 25 av 63

26 3.7.2 Buyer Navn på XML-element Beskrivelse Krav Repetisjon Type PartyType Aktørinformasjon M 1 PartyId Aktørnummer: Unik identifikator M 1 IdentifierType B2B (mellom bedrifter): Her legges enten efakturaid (bygges opp som BIC og IBAN med bindestrek i mellom) Eksempel: XXXXXXXXXXX-NOXX eller Organisasjonsnummer (organisasjonsnummer skal ikke inneholde bindestrek eller mellomrom): Eksempel: NO eller (anbefalt) Andre verdier kan avtales mellom fakturautsteder og dennes bank B2C (mot person): Her legges efakturareferansen. BSK Bank IG versjon 1_02 av e2bformatet3v3 Side 26 av 63

27 Navn på XML-element Beskrivelse Krav Repetisjon Identifikasjon på identifikator B2B: enten efakturaid, NO:ORGNR (dersom NO er inkludert i PartyId) eller ORGNR (dersom kun organisasjonsnummer på 9 siffer er spesifisert i PartyId) M 1 String B2C: Andre verdier: Avtales mellom fakturautsteder og dennes bank. Navn på identifikator B2B: efakturaid eller Organisasjonsnummer B2C: efakturaref M 1 Andre verdier: Avtales mellom fakturautsteder og dennes bank.. B2B: Mottakerbanks BIC eller Enhetsregisteret ved Bronnoysundregisterne B2C: Verdien BBS benyttes. M 1 String LocationId Name Andre verdier: Avtales mellom fakturautsteder og dennes bank.. Lokasjonsnummer: For eksempel GLN (tidligere EANlokasjonsnummer). Anbefalt element i EHF formatet K 0..1 Identifikasjon på identifikator, for eksempel Navn på identifikator, for eksempel Global Localisation navn på organisasjon som administrerer identifikatoren, for eksempel GS1 Aktør navn: Navn på selskap Påkrevet element i EHF formatet M 1 String BSK Bank IG versjon 1_02 av e2bformatet3v3 Side 27 av 63

e2b Basis Profil Meldingsbeskrivelse Versjon: 1.1

e2b Basis Profil Meldingsbeskrivelse Versjon: 1.1 06.12.2007 ENDRINGSKATALOG DATO VER UTFØRT AV ENDRINGER 06.12.2007 1.1 Lars Olavesen Lagt til og samt (under VatTotalsInfo) 03.10.2007 1.0 Are Berg Godkjent. 03.10.2007

Detaljer

Implementeringsveileder Elektronisk handelsformat. Faktura og Kreditnota

Implementeringsveileder Elektronisk handelsformat. Faktura og Kreditnota Implementeringsveileder Elektronisk handelsformat Faktura og Kreditnota Endringslogg Versjon Kommentar Forfatter Dato 0.1 Initial versjon Bao Nguyen, Difi 2009-11-09 0.5 Foreløpig versjon Bao Nguyen, Difi

Detaljer

Vedlegg. Appendiks til BSK implementeringsguide for e2b-formatet v.3.3. Formidling av vedlegg mellom kunde / bank. Versjon: 1.0. 4.

Vedlegg. Appendiks til BSK implementeringsguide for e2b-formatet v.3.3. Formidling av vedlegg mellom kunde / bank. Versjon: 1.0. 4. Appendiks til BSK implementeringsguide for e2b-formatet v.3.3 Vedlegg Formidling av vedlegg mellom kunde / bank 4. mai 2011 Bankenes Standardiseringskontor Postboks 2644 Solli 0203 OSLO Tlf. 23 28 45 10

Detaljer

Implementeringsveileder Elektronisk handelsformat Faktura og Kreditnota

Implementeringsveileder Elektronisk handelsformat Faktura og Kreditnota Implementeringsveileder Elektronisk handelsformat Faktura og Kreditnota Endringslogg Versjon Kommentar Forfatter Dato 0.1 Initial versjon Bao Nguyen, Difi 2009-11-09 0.5 Foreløpig versjon Bao Nguyen, Difi

Detaljer

Standardisering i byggevarebransjen EDI ERP GUIDE

Standardisering i byggevarebransjen EDI ERP GUIDE Standardisering i byggevarebransjen EDI ERP GUIDE Beskrivelse av prosesser i byggevarebransjen, sammenhengen mellom disse og innholdet i EDI-meldinger, for implementering i ERP-systemer Revidert 18. januar

Detaljer

Implementeringsveileder Elektronisk Handelsformat Fakturaprosess

Implementeringsveileder Elektronisk Handelsformat Fakturaprosess Implementeringsveileder Elektronisk Handelsformat akturaprosess Implementeringsveileder EH akturaprosess versjon 2.0 INNHOLD 1 INNLEDNING... 4 1.1 BAKGRUNN OG MÅLSETNING... 4 1.2 MÅLGRUPPE... 4 1.3 DOKUMENTSTRUKTUR...

Detaljer

Brukerhåndbok Utsteder efaktura. Brukerhåndbok efaktura Utsteder. Versjon 2.6. Side 1 av 42 Versjon 2.6

Brukerhåndbok Utsteder efaktura. Brukerhåndbok efaktura Utsteder. Versjon 2.6. Side 1 av 42 Versjon 2.6 Brukerhåndbok efaktura Utsteder Versjon 2.6 Side 1 av 42 Versjon 2.6 Innhold 1 INNLEDNING... 4 1.1 OM DETTE DOKUMENTET... 4 1.2 BEGREPSDEFINISJONER... 4 2 DETTE ER EFAKTURA... 6 2.1 EFAKTURA-TJENESTEN...

Detaljer

TELEPAYFORMATET Versjon 2.1 3. februar 2011

TELEPAYFORMATET Versjon 2.1 3. februar 2011 TELEPAYFORMATET Versjon 2.1 3. februar 2011 Bankenes Standardiseringskontor Tlf.: 22 28 45 10 Postboks 2644, Solli 0203 OSLO www.bsk.no TEKNISK BESKRIVELSE FILBASERT BETALINGSFORMIDLING 3. februar 2011

Detaljer

Brukerhåndbok AvtaleGiro

Brukerhåndbok AvtaleGiro Brukerhåndbok AvtaleGiro Brukerhåndbok AvtaleGiro v 2.9 s. - 44 Innhold DETTE ER AVTALEGIRO... 3. AVTALEGIRO... 3.2 FORDELER MED AVTALEGIRO FOR BETALER OG BETALINGSMOTTAKER... 3.2. For betaler... 3.2.2

Detaljer

DENTAL2000 - Dokumentasjon 2008 SPINE AS

DENTAL2000 - Dokumentasjon 2008 SPINE AS DENTAL2000 - Dokumentasjon Innholdsfortegnelse 3 Innholdsfortegnelse Kap. I Innledning 6 Kap. II Installasjon 8 Kap. III Programbeskrivelse 10 1 Ordre/fakturering... 11 2 Kvalitetssikring... 12 Kap. IV

Detaljer

Mamut Import/Eksport. Innhold

Mamut Import/Eksport. Innhold Ver 9.1 Mamut Import/Eksport Mamut Import/Eksport er et program som forenkler kommunikasjonen mellom Mamut Business Software og øvrige program. Mamut Import/Eksport inneholder flere forhåndsdefinerte formater

Detaljer

Steget Web Faktura. Versjon 2.2 2011 Steget Web Faktura 2001-2011 Firma.no

Steget Web Faktura. Versjon 2.2 2011 Steget Web Faktura 2001-2011 Firma.no Steget Web Faktura Versjon 2.2 2011 Steget Web Faktura 2001-2011 Firma.no Manual - Steget Web Faktura Steget Web Faktura Versjon 2.2 2011 Steget Web Faktura 2001-2011 Firma.no Steget faktura er utviklet

Detaljer

Standard for merking av D-pak og pall i dagligvarebransjen STAND005

Standard for merking av D-pak og pall i dagligvarebransjen STAND005 Standard for merking av D-pak og pall i dagligvarebransjen STAND005 Versjon 5.01 12. juni 2014 Utgitt av GS1 Norway, Postboks 454 Økern, 0513 Oslo T +47 22 97 13 20 F +47 22 97 13 48 E firmapost@gs1.no

Detaljer

Brukerhåndbok OCR giro

Brukerhåndbok OCR giro Brukerhåndbok OCR giro OCR giro Brukerhåndbok Versjon 4.5 juni 2013 s. 1-20 BRUKERHÅNDBOK OCR giro I N N H O L D DETTE ER OCR GIRO... 3 1.1 OCR GIRO... 3 1.2 FORDELER... 3 1.3 KORTTRANSAKSJONER I OCR-FIL

Detaljer

FINSTA MELDINGSHÅNDBOK. UN/EDIFACT Katalog D.96A. Versjon 2.0 August 2000

FINSTA MELDINGSHÅNDBOK. UN/EDIFACT Katalog D.96A. Versjon 2.0 August 2000 FINSTA MELDINGSHÅNDBOK UN/EDIFACT Katalog D.96A Versjon 2.0 August 2000 Bankenes Standardiseringskontor Postboks 526, Sentrum Tlf.: 22 94 14 60 0105 OSLO Fax: 22 94 14 70 Copyright : BSK Versjon : 2.0

Detaljer

// Mamut Business Software. Kunde-, salgsoppfølging og netthandel

// Mamut Business Software. Kunde-, salgsoppfølging og netthandel // Mamut Business Software Kunde-, salgsoppfølging og netthandel I Produsent og distributør: Mamut AS - et selskap i Visma-gruppen Karenslyst allé 56 Postboks 733, Skøyen 0214 Oslo Tlf.: 23 20 35 00, Faks:

Detaljer

BRUKER DOKUMENTASJON

BRUKER DOKUMENTASJON BRUKER DOKUMENTASJON ENDURICO MEDIA EDITION Abonnments-, Ordre/faktura system spesielt tilpasset annonse fakturering, samt CRM-funksjonalitet for oppfølging av kunder og prospekt. Dokumentasjonen er utarbeidet

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK NETTBANK BEDRIFT 2013

BRUKERHÅNDBOK NETTBANK BEDRIFT 2013 BRUKERHÅNDBOK NETTBANK BEDRIFT 2013 Innhold Brukerhåndbok for Nettbank Bedrift 1. produktbeskrivelse 2. Pålogging og avlogging 3. kom i gang 4. menyer 1.1 Nettbank Bedrift uten filutveksling 6 1.2 Nettbank

Detaljer

Applikasjonskvittering

Applikasjonskvittering HIS 8045:2004.. Applikasjonskvittering Versjon.6 Opprinnelig dato.2.2008 Sist endret 5.02.202 KITH 2/08:202 Informasjonsmodell, XML meldingsbeskrivelse og retningslinjer for bruk Publikasjonens tittel:

Detaljer

Brukerhåndbok AvtaleGiro. Brukerhåndbok AvtaleGiro. Versjon 2.8. Versjon 2.8 Side 1 av 38

Brukerhåndbok AvtaleGiro. Brukerhåndbok AvtaleGiro. Versjon 2.8. Versjon 2.8 Side 1 av 38 Brukerhåndbok AvtaleGiro Versjon 2.8 Versjon 2.8 Side 1 av 38 Brukerhåndbok AvtaleGiro Innhold 1 DETTE ER AVTALEGIRO... 3 1.1 AVTALEGIRO... 3 1.2 FORDELER MED AVTALEGIRO FOR BETALER OG BETALINGSMOTTAKER...

Detaljer

BSK implementeringsguide ISO 20022 PAIN 002.001.03 Customer Payment Status Report. Bankenes felles implementasjonsguide

BSK implementeringsguide ISO 20022 PAIN 002.001.03 Customer Payment Status Report. Bankenes felles implementasjonsguide BSK implementeringsguide ISO 20022 PAIN 002.001.03 Customer Payment Status Report Bankenes felles implementasjonsguide BSK ver. 1.5 september 2014 Endringskatalog Dato Ver Utført av endringer 15.01.2012

Detaljer

BB Transport Kom i gang brukerveiledning

BB Transport Kom i gang brukerveiledning BB Transport Kom i gang brukerveiledning Convo AS TLF: 22 90 70 80 PB 1346 Vika Internett: www.convo.no 0113 Oslo, Norway E-post: post@convo.no 1 Innhold 2 Innledning... 3 3 Begreper/Definisjoner... 3

Detaljer

Grunndata og innkjøpsparametere

Grunndata og innkjøpsparametere Visma Enterprise ehandel Versjon 2013 Grunndata og innkjøpsparametere Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk og grundig systemopplæring

Detaljer

Standard for Identifisering og merking av byggevarer

Standard for Identifisering og merking av byggevarer HSH veileder Standard for Identifisering og merking av byggevarer Versjon 1.2 27.08.2010 HSH Veileder Innledning Dette dokumentet er utarbeidet som en del av prosjektet Standardisering. Dokumentet definerer

Detaljer

Revisjon av standarder for faktura og kreditnota

Revisjon av standarder for faktura og kreditnota Revisjon av standarder for faktura og kreditnota 1 Sammendrag... 3 2 Innledning... 3 2.1 Kort intro til elektronisk handel... 3 2.1.1 Elektronisk faktura - Slik fungerer formidlingen... 3 2.1.2 Elektronisk

Detaljer

Visma Enterprise Fakturering. Versjon 2010.1. Grunnkurs

Visma Enterprise Fakturering. Versjon 2010.1. Grunnkurs Visma Enterprise Fakturering Versjon 2010.1 Grunnkurs II Visma Enterprise Fakturering - Grunnkurs Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk

Detaljer

Sykmeldingsattest og Legeerklæring ved arbeidsuførhet

Sykmeldingsattest og Legeerklæring ved arbeidsuførhet Sykmeldingsattest og Legeerklæring ved arbeidsuførhet Informasjonsmodell for elektronisk meldingsutveksling Basert på RTV blankett IA 08-07.04 Fastsatt 6.88 Endret 04.2002 og RTV blankett IA 08-07.08 Fastsatt

Detaljer

AGFA - vurderinger og anbefalinger om elektronisk faktura i staten

AGFA - vurderinger og anbefalinger om elektronisk faktura i staten Rapport fra arbeidsgruppe for elektronisk faktura AGFA - vurderinger og anbefalinger om elektronisk faktura i staten Versjon 1.0 25. mars 2008 Rapport fra arbeidsgruppe for elektronisk faktura AGFA - vurderinger

Detaljer

Brukerhåndbok Direkte remittering

Brukerhåndbok Direkte remittering Brukerhåndbok Direkte remittering Brukerhåndbok Direkte remittering v 4.5 april 2014 s. 1-25 Innhold 1 DETTE ER DIREKTE REMITTERING... 3 1.1 HVORFOR DIREKTE REMITTERING... 3 1.2 FORDELER FOR BEDRIFTER...

Detaljer

1. Opprette Innkjøpsområder DFØ

1. Opprette Innkjøpsområder DFØ 1. Opprette Innkjøpsområder DFØ Versjon: 2.0 1.4.1 Opprette kontraktinnkjøp CM 06.06.14 Innhold Formål: Merknad: Alternativ rutine: Referanse til annen rutine: 0 - Innledning 1 - Opprette en kontraktstype

Detaljer