E-standard versjon 2.1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "E-standard versjon 2.1"

Transkript

1 E-standard versjon 2.1 Implementasjonsguide for UN/EDIFACT D93A INVOIC - Faktura Versjon oktober 2001 Revidert av EAN NORGE Utgis av Elektroforeningen, Drammensv. 30, Postboks 2864 Solli, N-0230 Oslo Tlf , fax , ELEKTROFORENINGEN EFO - IMPLEMENTASJONSGUIDE FOR FAKTURA, VERSJON 2.1 Side 1

2 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Introduksjon... 3 Definisjon... 3 Prinsipper... 4 Parter... 4 Produktidentifikasjon... 5 Produktprising... 6 Fortegnsbehandling... 6 Meldingsdiagram... 7 Meldingstabell... 9 Datafelter Segmentdefinisjoner Eksempelmelding Kvalifikatorer benyttet i meldingen Versjonsoversikt ELEKTROFORENINGEN EFO - IMPLEMENTASJONSGUIDE FOR FAKTURA, VERSJON 2.1 Side 2

3 Innledning Denne E-standard versjon 2.1 brukerprofil er basert på UNSM INVOICE MESSAGE Versjon: D Release: 93 A og beskriver hvordan INVOIC kan brukes som basis for en implementering av meldingstypen Faktura i elektrobransjen. Brukerprofilen er en veiledning for hvordan man kan implementere elektronisk Faktura (INVOIC) i EDIFACT D93A format. Det er tatt hensyn til at elektrobransjen også utveksler med varehandelen via DEDIP2-profilene, men det er opp til den enkelte bruker å sørge for at DEDIP2-profilen følges når slik utveksling foretas. Brukerprofilen er utarbeidet i samarbeid med Elektroforeningen og EAN Norge. Vedlikeholdet administreres av Elektroforeningen. Endringer i denne versjon i forhold til forrige versjon er skyggelagt. Unntatt er meldingsdiagrammet ( klessnoren ) hvor skyggelegging viser hvilke segmenter som ikke er i bruk. Brukerprofilene i E-standard versjon 2.1 legger vekt på at utveksling av meldinger skal skje etter enkle og oversiktlige prinsipper som også gjør kontroll og oppfølging enklest mulig. Man har også forsøkt å benytte de samme prinsipper på brukerprofilene for alle meldingstypene ORDERS, ORDRSP, og INVOIC. Dette betyr at disse brukerprofilene bygger på hverandre og danner en helhet for implementering av EDI i elektrobransjen. Introduksjon Brukerprofilen til Faktura for elektrobransjen er basert på et subset av EDIFACT/UNSMmeldingen INVOIC release D.93A (Draft), Status 2. STATUS: PLASSERING UNSM Meldingstype INVOIC UNH/S009/DE 0065 UNSM Directory Status D (Draft) UNH/S009/DE 0052 UNSM Directory 93A UNH/S009/DE 0054 Kontrollerende organ UN (United Nations) UNH/S009/DE 0051 EFO subset versjon EFO21 UNH/S009/DE 0057 Datert/Oppdatert Definisjon Faktura er en melding fra leverandør/selger til kjøper. Den skal være fortløpende nummerert, angi utleveringssted, fakturadato samt leverandørens og kjøperens navn og adresse. Fakturaen skal gi opplysninger om varens betegnelse, mengde og pris. I tillegg skal faktura på hodenivå angi fradrag/tillegg som gjelder for hele fakturaen. I sumseksjonen skal meldingen angi totaler både mhp betaling og regnskapsførsel. Leverandøren skal oppbevare en kopi av faktura i sine lokaler og kjøperen skal oppbevare sin kopi hos seg ELEKTROFORENINGEN EFO - IMPLEMENTASJONSGUIDE FOR FAKTURA, VERSJON 2.1 Side 3

4 Prinsipper En elektronisk faktura skal bare omfatte leveransen på en pakkseddel. En kreditnota skal bare referere til en faktura. Årsaken til at man gjør disse begrensninger er kort og godt at den elektroniske behandling vil bli enklere både for avsender og mottaker. Dette muliggjør også at referanser til bestilling, ordre, pakkseddel eller tidligere faktura bare er nødvendig å oppgi i hodet på fakturaen. Det anbefales å benytte fakturameldingen basert på så enkle prinsipper som mulig, ref ovenstående. Imidlertid er meldingsinnholdet bygget opp for å dekke også en avansert bruk med for eksempel en faktura med referanse til flere bestillinger, pakksedler eller tidligere sendte fakturaer. En slik bruk vil stille mye større krav til avsenders og i særlig grad til mottakers datasystem. Derfor anbefales en enklest mulig bruk og at handelspartene avstemmer seg i mellom hvor avanserte de vil være i bruken av fakturameldingen. Når kode 380 = Faktura benyttes i meldingstype, skal fakturatotalen være positiv. Når kode 381 = Kreditnota benyttes i meldingstype, skal fakturatotalen være positiv. Fakturatotalen skal altså alltid være positiv og kodebruken i meldingstype må tilpasses dette. En faktura består av : Hodedel : Identifikasjon av parter. Alle parter (minst kjøper og selger) som opprinnelig stod i bestillingen skal være med. Det er muligheter for å spesifisere tillegg/fradrag som gjelder hele fakturaen. Spesielle tilleggsgebyrer grunnet f.eks. for sen henting, skal ha egen faktura. Linjedel : Spesifisering av varen og mengde og pris på denne. Angivelse av varelinjebeløp før og etter fradrag/tillegg. Spesifisering av fradrag/tillegg på den enkelte vare med krone- eller prosentsats og beløp. Brukerprofilen gir anledning til å overføre enhetspris. Tillegg/fradrag skal beregnes på enhetspris. Spesifisering av eventuelle særavgifter på den enkelte vare med sats og kvantum. Sumseksjon : Angivelse av følgende fakturatotaler : Varesum før og varesum etter tillegg/fradrag alle linjer. Totalt fradrag for hele fakturaen Totalt tillegg for hele fakturaen MVA-grunnlag MVA-total Fakturatotal Total særavgifter på faktura Parter Parter skal identifiseres med EAN lokasjonsnummer og/eller med identifikasjonsnr. kjent av begge parter. Leverandør/avsender skal også identifisere seg med sitt organisasjonsnummer ELEKTROFORENINGEN EFO - IMPLEMENTASJONSGUIDE FOR FAKTURA, VERSJON 2.1 Side 4

5 Kommentarer om parter som inngår i denne meldingen: EDIFACT kode Original EDIFACT benevnelse E-std. 2.1 tolkning Krav i ORDERS BY Buyer Part (selskap) som varer selges til. Skal SU Supplier Part (selskap) som produserer eller på annen måte eier varer og Skal gjør dem tilgjengelig ved handel. Denne parten oppfattes som leverandør av varene. DL Factoringselskap Identifikasjon av leverandørens factoringselskap Kan DP Delivery Party Part (selskap) som varene skal leveres til. Skal - ved (Part (selskap) som varene stilles til disposisjon for). UD Ultimate Customer Sluttmottaker av varene. I handel mellom grossist og leverandør benyttes denne for å angi endelig mottaker av varene når disse går via samlastningsterminal og leverandør pakker og merker varene. avvik fra BY Kan Skal - ved cross docking IV Invoicee Part (selskap) som faktura skal sendes til. Skal - ved avvik fra BY SF Shipped from Identifikasjon av part hvorfra varer vil bli eller er utlevert. SF angir hentested ved EXW. Brukes etter avtale. Et par eksempler på roller og hvilke koder som skal benyttes: Dersom grossisten sender en bestilling på vegne av en detaljist (direkteleveranse), identifiseres grossisten med BY og varemottaker/detaljist med DP. Dersom grossisten benytter samlastningsterminal etter prinsippet om «cross docking», skal BY eller DP identifisere samlastningsterminalen. UD skal da identifisere sluttmottakeren som kan være detaljist. For parter som ikke benytter EAN lokasjonsnr som identifikasjon, anbefales følgende standardisering: For NAD-BY inneholder elementet kjøpers kundenr hos selger. Elementet C settes til 91 (tildelt av selger). For NAD-SU inneholder elementet selgers leverandørnr hos fakturamottaker. Elementet C settes til 92 (tildelt av kjøper). For NAD-IV inneholder elementet fakturamottakers kundenr hos selger. Elementet C settes til 91 (tildelt av selger). Hvilke krav er det til EAN lokasjonsnr ved endring av firmanavn etc.? Det må tildeles nytt EAN lokasjonsnr dersom bedriften har fått nytt organisasjonsnr. Produktidentifikasjon Varer eller produkter som omsettes ved bruk av meldingene definert i E-std. 2.1, skal identifiseres ved hjelp av EAN-artikkelnummer (se EAN Håndboken) og Elnummer definert av Elektroforeningen der dette finnes. Det er bare spesielle forhold som åpner for bruk av andre former for identifisering ELEKTROFORENINGEN EFO - IMPLEMENTASJONSGUIDE FOR FAKTURA, VERSJON 2.1 Side 5

6 Produktprising Når pris og rabatt/tillegg på linjenivå er oppgitt fra leverandør/selger, anbefales kjøper å sjekke disse mot opprinnelig bestilling. Det er kjøpers ansvar å reagere overfor leverandør/selger på evt. avvik. Fortegnsbehandling I elementer der det angis et kvantum, prosentsats eller beløp, skal tallet i utgangspunktet angis uten fortegn. Tilhørende kvalifikator på hode (faktura/kreditnota) eller linjenivå (rabatt/gebyr) angir hvordan tallet skal forstås og brukes i videre behandling. Rent unntaksvis kan fortegn (minus-tegn) benyttes, men dette må i hvert enkelt tilfelle avtales mellom partene ELEKTROFORENINGEN EFO - IMPLEMENTASJONSGUIDE FOR FAKTURA, VERSJON 2.1 Side 6

7 Meldingsdiagram Meldingsdiagrammet viser samtlige segmentgrupper og segmenter i meldingen. De som ikke er benyttet vises med grå bakgrunn. A 0 UNH M 1 BGM M 1 PAI IMD 1 DTM M 2 ALI FTX O 1 Gr 1 O 8 RFF M 1 Gr 2 R 4 NAD M 1 Gr 6 O 1 TAX M 1 Gr 7 O 1 CUX M 1 Gr 8 O 10 PAT M 1 Gr 9 O 1 TDT M 1 2 DTM LOC N 25 FII D 1 Gr 3 D 2 RFF M 1 Gr 4 DOC Gr 5 O 5 CTA M 1 MOA D 1 LOC DTM DTM D 1 PCD D 1 MOA D 1 Gr 10 0 LOC 3 DTM DTM COM DTM A B 0 1 Gr 11 O 1 TOD M 1 Gr 12 0 PAC Gr 14 O 15 ALC M 1 Gr RCS Gr 22 R >999 LIN M 1 B 2 LOC O 1 MEA Gr 13 PCI ALI Gr 15 RFF Gr 16 QTY Gr 17 O 1 PCD M 1 Gr 18 R 1 MOA M 1 Gr 19 RTE Gr 20 O 1 TAX M 1 RFF DTM FTX PIA R 10 IMD R 10 MEA QTY R 5 PCD 3 RFF DTM GIN DTM RNG RNG RNG RNG MOA B C 0 1 B C 2 ALI DTM O 10 GIN 000 GIR 000 QVA FTX N 2 Gr 23 R 2 MOA M 1 Gr 24 0 PAT Gr 25 R 1 PRI M 1 Gr 26 O 5 RFF M 1 Gr 27 PAC Gr LOC Gr 28 3 CUX DTM PCD MOA API RNG DTM DTM MEA N 2 PCI QTY DTM 4 RFF DTM GIN ELEKTROFORENINGEN EFO - IMPLEMENTASJONSGUIDE FOR FAKTURA, VERSJON 2.1 Side 7

8 C D 0 UNS M 1 Gr 45 M CNT R 1 MOA M 1 C 2 Gr 30 R 5 TAX M 1 Gr 31 N 20 NAD Gr 35 O 15 ALC M 1 Gr 41 0 TDT Gr 43 TOD Gr RCS Gr 46 RFF 3 MOA D 1 LOC LOC Gr 32 RFF Gr 33 DOC Gr 34 CTA ALI Gr 36 QTY Gr 37 O 1 PCD M 1 Gr 38 R 1 MOA M 1 Gr 39 RTE Gr 40 TAX Gr 42 0 LOC LOC N 2 RFF DTM FTX DTM 4 DTM DTM COM RNG RNG RNG RNG MOA DTM D 0 UNT M 1 1 Gr 47 R 10 TAX M 1 Gr 48 5 ALC 2 MOA R 1 ALI MOA 2001 ELEKTROFORENINGEN EFO - IMPLEMENTASJONSGUIDE FOR FAKTURA, VERSJON 2.1 Side 8

9 Meldingstabell Meldingstabellen viser samtlige segmentgrupper og segmenter i meldingen. INVOIC-EFO (D93A): 0010 UNH Meldingshode M BGM Start pσ melding M DTM Dato/tid/periode M PAI Payment instructions 0050 ALI Additional information 0060 IMD Item description 0070 FTX Fritekst O Segment group 1 O RFF Referanser M DTM Date/time/period 0110 Segment group 2 R NAD Navn og adresser M LOC Place/location identification N FII Finansiell institusjon D Segment group 3 D RFF Referanser M DTM Date/time/period 0180 Segment group DOC Document/message details 0200 DTM Date/time/period 0210 Segment group 5 O CTA Kontakt informasjon M COM Communication contact 0240 Segment group 6 O TAX Avgifter M MOA Beløp D LOC Place/location identification 0280 Segment group 7 O CUX Valuta M DTM Date/time/period 0310 Segment group 8 O PAT Betalingsbetingelser M DTM Dato/tid/periode D PCD Prosentdetaljer D MOA Beløp D Segment group 9 O TDT Transportdetaljer M Segment group LOC Place/location identification 0400 DTM Date/time/period 0410 Segment group 11 O TOD Leveringsbetingelser M ELEKTROFORENINGEN EFO - IMPLEMENTASJONSGUIDE FOR FAKTURA, VERSJON 2.1 Side 9

10 0430 LOC Sted O Segment group PAC Forpakning 0460 MEA Measurements 0470 Segment group PCI Forpakningsidentifikasjon 0490 RFF Reference 0500 DTM Date/time/period 0510 GIN Goods identity number 0520 Segment group 14 O ALC Rabatter/gebyrer M ALI Additional information 0550 Segment group RFF Reference 0570 DTM Date/time/period 0580 Segment group QTY Quantity 0600 RNG Range details 0610 Segment group 17 O PCD Prosentdetaljer M RNG Range details 0640 Segment group 18 R MOA Beløp M RNG Range details 0670 Segment group RTE Rate details 0690 RNG Range details 0700 Segment group 20 O TAX Avgifter M MOA Monetary amount 0730 Segment group RCS Requirements and conditions 0750 RFF Reference 0760 DTM Date/time/period 0770 FTX Free text 0780 Segment group 22 R LIN Varelinjer M PIA Produkt tilleggsinformasjon R IMD Produktbeskrivelse R MEA Measurements 0830 QTY Kvantum R PCD Percentage details 0850 ALI Additional information 0860 DTM Dato/tid/periode O GIN Goods identity number GIR Related identification numbers QVA Quantity variances 0900 FTX Fritekst N Segment group 23 R ELEKTROFORENINGEN EFO - IMPLEMENTASJONSGUIDE FOR FAKTURA, VERSJON 2.1 Side 10

11 0920 MOA Beløp M CUX Currencies 0940 Segment group PAT Payment terms basis 0960 DTM Date/time/period 0970 PCD Percentage details 0980 MOA Monetary amount 0990 Segment group 25 R PRI Pris M API Additional price information 1020 RNG Range details 1030 DTM Date/time/period 1040 Segment group 26 O RFF Referanser M DTM Date/time/period 1070 Segment group PAC Forpakning 1090 MEA Mσl/Vekt N Segment group PCI Forpakningsidentifikasjon 1120 RFF Reference 1130 DTM Date/time/period 1140 GIN Goods identity number Segment group LOC Place/location identification 1170 QTY Quantity 1180 DTM Date/time/period 1190 Segment group 30 R TAX Avgifter M MOA Beløp D LOC Place/location identification 1230 Segment group 31 N NAD Name and address 1250 LOC Place/location identification 1260 Segment group RFF Reference 1280 DTM Date/time/period 1290 Segment group DOC Document/message details 1310 DTM Date/time/period 1320 Segment group CTA Contact information 1340 COM Communication contact 1350 Segment group 35 O ALC Rabatter/gebyrer M ALI Additional information 1380 Segment group QTY Quantity 2001 ELEKTROFORENINGEN EFO - IMPLEMENTASJONSGUIDE FOR FAKTURA, VERSJON 2.1 Side 11

12 1400 RNG Range details 1410 Segment group 37 O PCD Prosentdetaljer M RNG Range details 1440 Segment group 38 R MOA Beløp M RNG Range details 1470 Segment group RTE Rate details 1490 RNG Range details 1500 Segment group TAX Duty/tax/fee details 1520 MOA Monetary amount 1530 Segment group TDT Details of transport 1550 Segment group LOC Place/location identification 1570 DTM Date/time/period 1580 Segment group TOD Terms of delivery 1600 LOC Place/location identification N Segment group RCS Requirements and conditions 1630 RFF Reference 1640 DTM Date/time/period 1650 FTX Free text 1660 UNS Seksjonsskille M CNT Kontrolltotaler R Segment group 45 M MOA Beløp M Segment group RFF Reference 1720 DTM Date/time/period 1730 Segment group 47 R TAX Avgifter M MOA Beløp R Segment group ALC Rabatter/gebyrer 1780 ALI Additional information 1790 MOA Beløp 1800 UNT Meldingshale M ELEKTROFORENINGEN EFO - IMPLEMENTASJONSGUIDE FOR FAKTURA, VERSJON 2.1 Side 12

13 Datafelter Følgende tabell viser en sortert oversikt over de datafelter som er benyttet i meldingen, med referanse til hvilken segmentgruppe (SG12), segment (PAC), kompositt (N/A=ingen), og datalement (7224) hvert enkelt tilhører. Det er kun de som er uthevet som gjelder for fakturameldingen (INVOIC). ORDERS ORDRSP INVOIC Antall varelinjer CNT C CNT C CNT C Artikkelnavn SG25 IMD C SG25 IMD C SG22 IMD C Artikkelnummer, EAN SG25 LIN C SG25 LIN C SG22 LIN C Artikkelnummer, Grossist SG25 PIA C SG25 PIA C SG22 PIA C Artikkelnummer, Kjøper SG25 PIA C SG25 PIA C SG22 PIA C Artikkelnummer, Leverandør SG25 PIA C SG25 PIA C SG22 PIA C Avgiftsbeløp (hode) SG6 MOA C Avgiftsbeløp (varelinje) SG30 MOA C Avgiftskategori (sum) SG6 TAX N/A 5305 Avgiftskategori (sum) SG47 TAX N/A 5305 Avgiftskategori (varelinje) SG30 TAX N/A 5305 Avgiftsprosent, gebyr (hode) SG20 TAX C Avgiftsprosent, rabatt (hode) SG20 TAX C Avgiftssats i prosent (sum) SG6 TAX C Avgiftssats i prosent (varelinje) SG30 TAX C Avgiftstype (sum) SG6 TAX C Avgiftstype (sum) SG47 TAX C Avgiftstype (varelinje) SG30 TAX C Avgiftstype beskrivelse (sum) SG6 TAX C Avgiftstype beskrivelse (sum) SG47 TAX C Avgiftstype beskrivelse (varelinje) SG30 TAX C Bankkontonummer, Selger SG2 FII C Bestillingsdato/tid DTM C Bestilling, linjenummer SG28 RFF C SG26 RFF C Bestillingsnummer BGM N/A 1004 Bestillingsnummer, Kjøper (hode) SG1 RFF C SG1 RFF C Bestillingsnummer, Kjøper (varelinje) SG28 RFF C SG26 RFF C Elnummer SG25 PIA C SG25 PIA C SG22 PIA C Elnummer varegruppe SG25 PIA C SG25 PIA C SG22 PIA C Endringsinformasjon, fritekst (hode) FTX C Endringsinformasjon, fritekst (varelinje) SG25 FTX C Enhetspris, brutto SG27 PRI C SG25 PRI C Enhetspris, netto SG25 PRI C Faktura, linjenummer SG26 RFF C Fakturadato SG8 DTM C Fakturainformasjon, fritekst (hode) FTX C Fakturamottakers adresse SG2 NAD C SG2 NAD C SG2 NAD C Fakturamottakers ID SG2 NAD C SG2 NAD C SG2 NAD C Fakturamottakers landkode SG2 NAD N/A 3207 SG2 NAD N/A 3207 SG2 NAD N/A 3207 Fakturamottakers navn SG2 NAD C SG2 NAD C SG2 NAD C Fakturamottakers postnummer SG2 NAD N/A 3251 SG2 NAD N/A 3251 SG2 NAD N/A 3251 Fakturamottakers poststed SG2 NAD N/A 3164 SG2 NAD N/A 3164 SG2 NAD N/A 3164 Fakturanummer BGM N/A 1004 Fakturanummer, referanse ved SG1 RFF C kreditnota (hode) Fakturanummer, referanse ved SG26 RFF C kreditnota (varelinje) 2001 ELEKTROFORENINGEN EFO - IMPLEMENTASJONSGUIDE FOR FAKTURA, VERSJON 2.1 Side 13

14 Fakturatotal MOA C SG45 MOA C Forfallsdato SG8 DTM C Forpakningstype, kodet (hode) SG12 PAC C SG12 PAC C Forpakningstype, tekst (hode) SG12 PAC C SG12 PAC C Gebyrbeløp (hode) SG21 MOA C SG18 MOA C Gebyrbeløp (varelinje) SG41 MOA C SG38 MOA C Gebyrbeskrivelse (hode) SG18 ALC C SG14 ALC C Gebyrbeskrivelse (varelinje) SG38 ALC C SG35 ALC C Gebyrprosent (hode) SG20 PCD C SG17 PCD C Gebyrprosent (varelinje) SG40 PCD C SG37 PCD C Gebyrprosent, betalingsbetingelser SG8 PCD C Gebyrtype (hode) SG18 ALC C SG14 ALC C Gebyrtype (varelinje) SG38 ALC C SG35 ALC C KID-nummer SG3 RFF C Kjøpers kontaktpersons adresse SG5 COM C Kjøpers adresse SG2 NAD C SG2 NAD C SG2 NAD C Kjøpers avdeling, klartekst SG5 CTA C SG5 CTA C Kjøpers avdeling, kodet SG5 CTA C SG5 CTA C Kjøpers ID SG2 NAD C SG2 NAD C SG2 NAD C Kjøpers kontakt, klartekst SG5 CTA C SG5 CTA C Kjøpers kontakt, kodet SG5 CTA C SG5 CTA C Kjøpers kontaktpersons faxnummer SG5 COM C Kjøpers kontaktpersons telefonnummer SG5 COM C Kjøpers landkode SG2 NAD N/A 3207 SG2 NAD N/A 3207 SG2 NAD N/A 3207 Kjøpers navn SG2 NAD C SG2 NAD C SG2 NAD C Kjøpers postnummer SG2 NAD N/A 3251 SG2 NAD N/A 3251 SG2 NAD N/A 3251 Kjøpers poststed SG2 NAD N/A 3164 SG2 NAD N/A 3164 SG2 NAD N/A 3164 Kjøpsinformasjon, fritekst (hode) FTX C FTX C Kjøpsinformasjon, fritekst (varelinje) SG25 FTX C Kontraktsnummer SG1 RFF C SG1 RFF C Kreditnotanummer BGM N/A 1004 Kvantum bestilt SG25 QTY C SG25 QTY C SG22 QTY C Kvantum fakturert SG22 QTY C Kvantum levert SG32 QTY C SG22 QTY C Kvantumsenhet bestilt SG25 QTY C SG25 QTY C SG22 QTY C Kvantumsenhet fakturert SG22 QTY C Kvantumsenhet leveres SG32 QTY C SG22 QTY C Leveringsbetingelser, Incoterms 1990 SG11 TOD C SG11 TOD C SG11 TOD C Leveringsbetingelser, klartekst SG11 TOD C SG11 TOD C SG11 TOD C Leveringsdato/tid, lovet (hode) DTM C Leveringsdato/tid, lovet (varelinje) SG32 DTM C Leveringsdato/tid, planlagt (varelinje) SG32 DTM C SG22 DTM C Leveringsdato/tid, ønsket (hode) DTM C DTM C Leveringsdato/tid, ønsket (varelinje) SG25 DTM C Leveringssted, klartekst SG11 LOC C SG11 LOC C SG11 LOC C Leveringssted, kodet SG11 LOC C SG11 LOC C SG11 LOC C Meldingsdato/tid DTM C DTM C DTM C Meldingstype (Faktura eller BGM C Kreditnota) Merverdiavgift, grunnlag MOA C SG45 MOA C Merverdiavgift, samlet beløp MOA C SG45 MOA C Merverdiavgift, samlet beløp SG47 MOA C Ordre, linjenummer SG26 RFF C Ordrebekreftelse, funksjonskode BGM N/A 1225 Ordrebekreftelse, responskode BGM N/A 4343 Ordrebekreftelsesnummer BGM N/A ELEKTROFORENINGEN EFO - IMPLEMENTASJONSGUIDE FOR FAKTURA, VERSJON 2.1 Side 14

15 Ordrebekreftelsesnummer (hode) SG1 RFF C Organisasjonsnummer, Kjøper SG3 RFF C Ordrenummer, Selger (hode) SG1 RFF C SG1 RFF C Ordrenummer, Selger (varelinje) SG26 RFF C Organisasjonsnummer SG3 RFF C SG3 RFF C Pakkemerking (hode) SG13 PCI C SG13 PCI C Pakkseddel, linjenummer SG26 RFF C Pakkseddelnummer (hode) SG1 RFF C Pakkseddelnummer (varelinje) SG26 RFF C Prislistenummer (hode) SG1 RFF C Prislistenummer SG1 RFF C Prosjektnummer SG1 RFF C SG1 RFF C Rabattbeløp (hode) SG21 MOA C SG18 MOA C Rabattbeløp (varelinje) SG41 MOA C SG38 MOA C Rabattbeløp, betalingsbetingelser SG8 MOA C Rabattbeskrivelse (hode) SG18 ALC C SG14 ALC C Rabattbeskrivelse (varelinje) SG38 ALC C SG35 ALC C Rabattprosent (hode) SG20 PCD C SG17 PCD C Rabattprosent (varelinje) SG40 PCD C SG37 PCD C Rabattprosent, betalingsbetingelser SG8 PCD C Rabattype (hode) SG18 ALC C SG14 ALC C Rabattype (varelinje) SG38 ALC C SG35 ALC C Referansenummer for varelinjen SG26 RFF C Selgers adresse SG2 NAD C SG2 NAD C SG2 NAD C Selgers avdeling, klartekst SG5 CTA C SG5 CTA C Selgers avdeling, kodet SG5 CTA C SG5 CTA C Selgers ID SG2 NAD C SG2 NAD C SG2 NAD C Selgers kontakt, klartekst SG5 CTA C SG5 CTA C Selgers kontakt, kodet SG5 CTA C SG5 CTA C Selgers landkode SG2 NAD N/A 3207 SG2 NAD N/A 3207 SG2 NAD N/A 3207 Selgers navn SG2 NAD C SG2 NAD C SG2 NAD C Selgers postnummer SG2 NAD N/A 3251 SG2 NAD N/A 3251 SG2 NAD N/A 3251 Selgers poststed SG2 NAD N/A 3164 SG2 NAD N/A 3164 SG2 NAD N/A 3164 Siste dato rabatt innvilges SG8 DTM C Totalbeløp for hele fakturaen, eks MOA C SG45 MOA C MVA Totalbeløp gebyrer MOA C SG45 MOA C Totalbeløp rabatter MOA C SG45 MOA C Totalbeløp rabatter og gebyrer MOA C SG45 MOA C Totalbeløp særavgifter MOA C SG45 MOA C Transportmåte SG9 TDT C SG9 TDT C SG9 TDT C Transportørens ID nummer SG9 TDT C SG9 TDT C SG9 TDT C Transportørens navn SG9 TDT C SG9 TDT C SG9 TDT C Valutakode SG7 CUX C SG7 CUX C Varelinjebeløp, etter rabatter/gebyrer SG25 MOA C SG23 MOA C Varelinjebeløp, før rabatter/gebyrer SG25 MOA C SG23 MOA C Varelinjebeløp, totalsum etter MOA C SG45 MOA C rabatter/gebyrer på linjenivå Varelinjebeløp, totalsum før MOA C SG45 MOA C rabatter/gebyrer på linjenivå Varelinjenummer SG25 LIN N/A 1082 SG25 LIN N/A 1082 SG22 LIN N/A 1082 Varemottakers adresse SG2 NAD C SG2 NAD C SG2 NAD C Varemottakers ID SG2 NAD C SG2 NAD C SG2 NAD C Varemottakers landkode SG2 NAD N/A 3207 SG2 NAD N/A 3207 SG2 NAD N/A 3207 Varemottakers navn SG2 NAD C SG2 NAD C SG2 NAD C Varemottakers postnummer SG2 NAD N/A 3251 SG2 NAD N/A 3251 SG2 NAD N/A 3251 Varemottakers poststed SG2 NAD N/A 3164 SG2 NAD N/A 3164 SG2 NAD N/A ELEKTROFORENINGEN EFO - IMPLEMENTASJONSGUIDE FOR FAKTURA, VERSJON 2.1 Side 15

16 Varetype, kodet SG25 IMD C SG25 IMD C SG22 IMD C ELEKTROFORENINGEN EFO - IMPLEMENTASJONSGUIDE FOR FAKTURA, VERSJON 2.1 Side 16

17 Segmentdefinisjoner Segmentoversikten på de neste sidene viser samtlige segmenter som kan eller skal benyttes i meldingen, med en innledende segment ID (eks: UNH), segment tittel (eks: Meldingshode), samt klassifisering og maksimum antall repetisjoner i parentes. Husk at klassifiseringen for det første segmentet i hver segmentgruppe ikke er styrende for om segmentet skal eller kan være med, men det er det klassifiseringen på segmentgruppen som bestemmer. Tabellen som benyttes inneholder følgende informasjon: Nummerert sekvens (i henhold til EDIFACT standard) på kompositter og frittstående dataelementer Dataelement/Kompositt Tag (ID) Navn eller tittel på Dataelement/Kompositt Notasjon Klassifisering i henhold til denne implementasjonsguide. Følgende internasjonale koder er benyttet: M=Mandatory, R=Required, A=Advised, O=Optional, D=Dependent, N=Not used. Kvalifikatorer som kan benyttes og/eller beskrivelse av Dataelementet. Et pluss (+) foran koden betyr at den ikke var med i den opprinnelige kodelisten fra FN. Applikasjonsdata inneholder datafelter som er aktuelle å koble mot et internt applikasjonssystem ELEKTROFORENINGEN EFO - IMPLEMENTASJONSGUIDE FOR FAKTURA, VERSJON 2.1 Side 17

18 UNH BGM DTM FTX 001 RFF 002 UNH Meldingshode (M 1) Funksjon: Tjenestesegment som starter og unikt identifiserer meldingen MESSAGE REFERENCE NUMBER an..14 M Meldingsreferanse 020 S009 MESSAGE IDENTIFIER M 0065 Message type identifier an..6 M INVOIC Invoice message 0052 Message version number an..3 M +D Draft 0054 Message release number an..3 M +93A Release 93 A 0051 Controlling agency an..2 M UN UN/ECE/TRADE/W P.4, United Nations Standard Messages (UNSM) 0057 Association assigned code COMMON ACCESS an..6 an..35 R N EFO21 REFERENCE 040 S010 STATUS OF THE N TRANSFER 0070 Sequence of transfers n First/last sequence message transfer indication a1 UNH+1+INVOIC:D:93A:UN:EFO21' Meldingsreferansen skal entydig identifisere meldingen for avsender, og er identisk i segmentene UNH og UNT. Elektroforeningen EFOs implementasjonsguide, versjon ELEKTROFORENINGEN EFO - IMPLEMENTASJONSGUIDE FOR FAKTURA, VERSJON 2.1 Side 18

19 UNH BGM DTM FTX 001 RFF 002 NAD BGM Start på melding (M 1) Funksjon: Segmentet benyttes for å identifisere type dokument, samt dokumentnummer. 010 C002 DOCUMENT/MESSAGE R NAME 1001 Document/message name, an..3 C 380 Commercial invoice Meldingstype (Faktura eller 381 Credit note Kreditnota) 1131 Code list qualifier an..3 N 3055 Code list responsible agency, an..3 N 1000 Document/message name an..35 N DOCUMENT/MESSAGE NUMBER an..35 R Fakturanummer MESSAGE FUNCTION, CODED an..3 N RESPONSE TYPE, CODED an..3 N Kreditnotanummer BGM ' 2001 ELEKTROFORENINGEN EFO - IMPLEMENTASJONSGUIDE FOR FAKTURA, VERSJON 2.1 Side 19

20 UNH BGM DTM FTX 001 RFF 002 NAD FII DTM Dato/tid/periode (M 2) Funksjon: Segmentet benyttes for å angi dato/tid relatert til hele fakturaen/kreditnotaen. 010 C507 DATE/TIME/PERIOD M 2005 Date/time/period qualifier an..3 M 137 Document/message date/time 35 Leveringsdato 2380 Date/time/period an..35 R Meldingsdato/tid 2379 Date/time/period format an..3 R 102 CCYYMMDD qualifier 203 CCYYMMDDHHMM DTM+137: :203' Dette er ikke Fakturadato, denne kommer i segment DTM i gruppe ELEKTROFORENINGEN EFO - IMPLEMENTASJONSGUIDE FOR FAKTURA, VERSJON 2.1 Side 20

21 UNH BGM DTM FTX 001 RFF 002 NAD FII 003 FTX Fritekst (O 1) Funksjon: Segmentet benyttes for å gi beskjeder i klartekst til mottaker. Normalt bør man unngå å benytte fritekst i EDI-meldinger, da dette medfører manuell behandling hos mottaker TEXT SUBJECT QUALIFIER an..3 M INV Invoice instruction TEXT FUNCTION, CODED an..3 N 030 C107 TEXT REFERENCE N 4441 Free text, an Code list qualifier an Code list responsible agency, an C108 TEXT LITERAL R 4440 Free text an..70 M Fakturainformasjon, fritekst (hode) 4440 Free text an..70 O 4440 Free text an..70 O 4440 Free text an..70 O 4440 Free text an..70 O LANGUAGE, CODED an..3 N FTX+INV+++Fakturainformasjon' 2001 ELEKTROFORENINGEN EFO - IMPLEMENTASJONSGUIDE FOR FAKTURA, VERSJON 2.1 Side 21

22 UNH BGM DTM FTX 001 RFF 002 NAD FII 003 RFF 005 RFF Referanser (M 1) Segmentgruppe 1 Funksjon: Segmentet benyttes for å angi referanser til dokumenter som har betydning for fakturaen. 010 C506 REFERENCE M 1153 Reference qualifier an..3 M AAA Acknowledgement of order number AAG Offer number AAK Despatch advice number AEP Project number CT Contract number IVZ Invoice number ON[ Order number (purchase) PL\ Price list number VN] Order number (vendor) 1154 Reference number an..35 R Ordrebekreftelsesnummer (hode) Tilbudsnummer (hode) Pakkseddelnummer (hode) Prosjektnummer (hode) Kontraktsnummer (hode) Fakturanummer, referanse ved kreditnota (hode) Bestillingsnummer, Kjøper (hode) Prislistenummer (hode) 1156 Line number an..6 N 4000 Reference version number an..35 N Ordrenummer, Selger (hode) RFF+ON: ' Ordrebekreftelsesnummer Pakkseddelnummer Prosjektnummer Kontraktsnummer Z Fakturanummer (benyttes ved kreditnota) [ Kjøpers bestillingsnummer \ Prislistenummer ] Selgers ordrenummer 2001 ELEKTROFORENINGEN EFO - IMPLEMENTASJONSGUIDE FOR FAKTURA, VERSJON 2.1 Side 22

FINSTA MELDINGSHÅNDBOK. UN/EDIFACT Katalog D.96A. Versjon 2.0 August 2000

FINSTA MELDINGSHÅNDBOK. UN/EDIFACT Katalog D.96A. Versjon 2.0 August 2000 FINSTA MELDINGSHÅNDBOK UN/EDIFACT Katalog D.96A Versjon 2.0 August 2000 Bankenes Standardiseringskontor Postboks 526, Sentrum Tlf.: 22 94 14 60 0105 OSLO Fax: 22 94 14 70 Copyright : BSK Versjon : 2.0

Detaljer

BSK implementeringsguide e2b-formatet v.3.3

BSK implementeringsguide e2b-formatet v.3.3 BSK implementeringsguide e2b-formatet v.3.3 Bankenes felles implementeringsguide basert på versjon 3.3 av e2b Fakturaformat Versjon: 1.02 23. april 2012 Bankenes Standardiseringskontor Postboks 2644 Solli

Detaljer

Standardisering i byggevarebransjen EDI ERP GUIDE

Standardisering i byggevarebransjen EDI ERP GUIDE Standardisering i byggevarebransjen EDI ERP GUIDE Beskrivelse av prosesser i byggevarebransjen, sammenhengen mellom disse og innholdet i EDI-meldinger, for implementering i ERP-systemer Revidert 18. januar

Detaljer

e2b Basis Profil Meldingsbeskrivelse Versjon: 1.1

e2b Basis Profil Meldingsbeskrivelse Versjon: 1.1 06.12.2007 ENDRINGSKATALOG DATO VER UTFØRT AV ENDRINGER 06.12.2007 1.1 Lars Olavesen Lagt til og samt (under VatTotalsInfo) 03.10.2007 1.0 Are Berg Godkjent. 03.10.2007

Detaljer

GUIDELINE. Hvordan implementere DEDIP2 Pakkseddel

GUIDELINE. Hvordan implementere DEDIP2 Pakkseddel GUIDELINE Hvordan implementere DEDIP2 Pakkseddel (DESADV) Nivå 1-4 til bruk for dagligvarehandelen 6. januar 2014 Versjon 1.1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Definisjon... 3 1.2 Detaljeringsnivåer

Detaljer

Implementeringsveileder Elektronisk Handelsformat Fakturaprosess

Implementeringsveileder Elektronisk Handelsformat Fakturaprosess Implementeringsveileder Elektronisk Handelsformat akturaprosess Implementeringsveileder EH akturaprosess versjon 2.0 INNHOLD 1 INNLEDNING... 4 1.1 BAKGRUNN OG MÅLSETNING... 4 1.2 MÅLGRUPPE... 4 1.3 DOKUMENTSTRUKTUR...

Detaljer

Implementeringsveileder Elektronisk handelsformat. Faktura og Kreditnota

Implementeringsveileder Elektronisk handelsformat. Faktura og Kreditnota Implementeringsveileder Elektronisk handelsformat Faktura og Kreditnota Endringslogg Versjon Kommentar Forfatter Dato 0.1 Initial versjon Bao Nguyen, Difi 2009-11-09 0.5 Foreløpig versjon Bao Nguyen, Difi

Detaljer

Implementeringsveileder Elektronisk handelsformat Faktura og Kreditnota

Implementeringsveileder Elektronisk handelsformat Faktura og Kreditnota Implementeringsveileder Elektronisk handelsformat Faktura og Kreditnota Endringslogg Versjon Kommentar Forfatter Dato 0.1 Initial versjon Bao Nguyen, Difi 2009-11-09 0.5 Foreløpig versjon Bao Nguyen, Difi

Detaljer

Kompositt/ Dataelement. Punktum (.) Ønsket som desimal skilletegn. Blankt tegn. Apostrof ( ) Segments slutt tegn. Eks.: UNA:+.?

Kompositt/ Dataelement. Punktum (.) Ønsket som desimal skilletegn. Blankt tegn. Apostrof ( ) Segments slutt tegn. Eks.: UNA:+.? IFTIN S93.A INFORASJON Tegnkontroll informasjon UNA Definerer karakterer for bruk som avgrensninger og indikatorer i utveksling meldingen. /1 Spesifikasjonen definert i UNA har prioritet over spesifikasjoner

Detaljer

Standard for merking av D-pak og pall i dagligvarebransjen STAND005

Standard for merking av D-pak og pall i dagligvarebransjen STAND005 Standard for merking av D-pak og pall i dagligvarebransjen STAND005 Versjon 5.01 12. juni 2014 Utgitt av GS1 Norway, Postboks 454 Økern, 0513 Oslo T +47 22 97 13 20 F +47 22 97 13 48 E firmapost@gs1.no

Detaljer

Mamut Import/Eksport. Innhold

Mamut Import/Eksport. Innhold Ver 9.1 Mamut Import/Eksport Mamut Import/Eksport er et program som forenkler kommunikasjonen mellom Mamut Business Software og øvrige program. Mamut Import/Eksport inneholder flere forhåndsdefinerte formater

Detaljer

Brukerhåndbok for fakturatjenesten Versjon 1.9 06.11.2013

Brukerhåndbok for fakturatjenesten Versjon 1.9 06.11.2013 Brukerhåndbok for fakturatjenesten Versjon 1.9 06.11.2013 Side 1 av 32 Innholdsfortegnelse 1.1 HÅNDBOKEN OG IMPLEMENTASJONSGUIDER... 4 1.2 OMFANG - PRODUKTBESKRIVELSE... 4 1.3 FORRETNINGSMODELL OG UTVEKSLINGSMULIGHETER...

Detaljer

Steget Web Faktura. Versjon 2.2 2011 Steget Web Faktura 2001-2011 Firma.no

Steget Web Faktura. Versjon 2.2 2011 Steget Web Faktura 2001-2011 Firma.no Steget Web Faktura Versjon 2.2 2011 Steget Web Faktura 2001-2011 Firma.no Manual - Steget Web Faktura Steget Web Faktura Versjon 2.2 2011 Steget Web Faktura 2001-2011 Firma.no Steget faktura er utviklet

Detaljer

BSK implementeringsguide ISO 20022 PAIN 002.001.03 Customer Payment Status Report. Bankenes felles implementasjonsguide

BSK implementeringsguide ISO 20022 PAIN 002.001.03 Customer Payment Status Report. Bankenes felles implementasjonsguide BSK implementeringsguide ISO 20022 PAIN 002.001.03 Customer Payment Status Report Bankenes felles implementasjonsguide BSK ver. 1.5 september 2014 Endringskatalog Dato Ver Utført av endringer 15.01.2012

Detaljer

Brukerhåndbok for fakturatjenesten Versjon 1.6 29.06.12

Brukerhåndbok for fakturatjenesten Versjon 1.6 29.06.12 Brukerhåndbok for fakturatjenesten Versjon 1.6 29.06.12 Side 1 av 34 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 4 1.1 OMFANG - PRODUKTBESKRIVELSE... 4 1.2 HÅNDBOKEN OG IMPLEMENTASJONSGUIDE... 5 1.3 FORRETNINGSMODELL

Detaljer

Eksportdokumenter. Veileder i bruk av eksportdokumenter VI GIR LOKALE IDEER GLOBALE MULIGHETER

Eksportdokumenter. Veileder i bruk av eksportdokumenter VI GIR LOKALE IDEER GLOBALE MULIGHETER Eksportdokumenter Veileder i bruk av eksportdokumenter VI GIR LOKALE IDEER GLOBALE MULIGHETER Veilederen er utarbeidet av Innovasjon Norge i samarbeid med Euro Info Centre Innovasjon Norge 2004 Telefon

Detaljer

TELEPAYFORMATET Versjon 2.1 3. februar 2011

TELEPAYFORMATET Versjon 2.1 3. februar 2011 TELEPAYFORMATET Versjon 2.1 3. februar 2011 Bankenes Standardiseringskontor Tlf.: 22 28 45 10 Postboks 2644, Solli 0203 OSLO www.bsk.no TEKNISK BESKRIVELSE FILBASERT BETALINGSFORMIDLING 3. februar 2011

Detaljer

Visma Proceedo E-handelsbilag. Side 1 av 17

Visma Proceedo E-handelsbilag. Side 1 av 17 Visma Proceedo E-handelsbilag Side 1 av 17 INNHOLD 1 Kontaktpersoner.. 3 2 Definisjoner 4 3 Teknisk spesifikasjon... 5 3.1 Aktuelle meldingsformater..5 3.1.1 Faktura...5 3.1.2 Innkjøpsbestilling 5 3.1.3

Detaljer

Visma Enterprise ehandel. Versjon 2010.1. Webmodul

Visma Enterprise ehandel. Versjon 2010.1. Webmodul Visma Enterprise ehandel Versjon 2010.1 Webmodul II Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk og grundig systemopplæring som du kan

Detaljer

TAZETT SERVICE BRUKERDOKUMENTASJON

TAZETT SERVICE BRUKERDOKUMENTASJON TAZETT SERVICE BRUKERDOKUMENTASJON Brukerdokumentasjon Tazett Service Side 1 Innholdsfortegnelse: Hovedmeny...3 Menyen File...4 Menyen File - Open...4 Menyen File Open Addresses......5 Menyen File Open

Detaljer

Standard for Identifisering og merking av byggevarer

Standard for Identifisering og merking av byggevarer HSH veileder Standard for Identifisering og merking av byggevarer Versjon 1.2 27.08.2010 HSH Veileder Innledning Dette dokumentet er utarbeidet som en del av prosjektet Standardisering. Dokumentet definerer

Detaljer

DENTAL2000 - Dokumentasjon 2008 SPINE AS

DENTAL2000 - Dokumentasjon 2008 SPINE AS DENTAL2000 - Dokumentasjon Innholdsfortegnelse 3 Innholdsfortegnelse Kap. I Innledning 6 Kap. II Installasjon 8 Kap. III Programbeskrivelse 10 1 Ordre/fakturering... 11 2 Kvalitetssikring... 12 Kap. IV

Detaljer

Kort veiledning for ruteplan

Kort veiledning for ruteplan Kort veiledning for ruteplan Side 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Introduksjon Registrere hente og leveringssteder i ruteplan Registrere en ruteplan Registrere en rute Registrere en ukentlig

Detaljer

Systems AS. Brukerhåndbok OLFI

Systems AS. Brukerhåndbok OLFI Brukerhåndbok OLFI Maritech Systems AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Det tas forbehold om feil i brukerhåndboken. Maritech Systems AS påtar seg ikke ansvar for følger av feil i denne håndboken.

Detaljer

TAZETT STOCKS BRUKERDOKUMENTASJON

TAZETT STOCKS BRUKERDOKUMENTASJON TAZETT STOCKS BRUKERDOKUMENTASJON Brukerdokumentasjon Tazett Stocks Side 1 Innholdsfortegnelse: Hovedmeny... 4 Menyen File... 5 Menyen File - Open... 6 Menyen File - Open - Stocks (Maintain Stocks)...

Detaljer

Visma Enterprise Fakturering. Versjon 2010.1. Grunnkurs

Visma Enterprise Fakturering. Versjon 2010.1. Grunnkurs Visma Enterprise Fakturering Versjon 2010.1 Grunnkurs II Visma Enterprise Fakturering - Grunnkurs Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk

Detaljer

Applikasjonskvittering

Applikasjonskvittering HIS 8045:2004.. Applikasjonskvittering Versjon.6 Opprinnelig dato.2.2008 Sist endret 5.02.202 KITH 2/08:202 Informasjonsmodell, XML meldingsbeskrivelse og retningslinjer for bruk Publikasjonens tittel:

Detaljer

VILKÅR FOR BRUK: VISMA.NET

VILKÅR FOR BRUK: VISMA.NET VILKÅR FOR BRUK: VISMA.NET Land: Norge To read this agreement in English please go to page 13 Versjon: 1 Sist endret: Aldri FORBEHOLD: Dette er en første versjon av Visma.net. Visse funksjoner beskrevet

Detaljer

BB Transport Kom i gang brukerveiledning

BB Transport Kom i gang brukerveiledning BB Transport Kom i gang brukerveiledning Convo AS TLF: 22 90 70 80 PB 1346 Vika Internett: www.convo.no 0113 Oslo, Norway E-post: post@convo.no 1 Innhold 2 Innledning... 3 3 Begreper/Definisjoner... 3

Detaljer

Fakturakontroll BRUKERVEILEDNING. tn:billing&invoice

Fakturakontroll BRUKERVEILEDNING. tn:billing&invoice BRUKERVEILEDNING tn:billing&invoice Fakturakontroll SHIPMENTS Manage Område tn:billing&invoice Funksjon Invoice Control Kort beskrivelse Kontroll av transportfaktura vs kalkulert pris på sending. Dato

Detaljer