E-standard versjon 2.1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "E-standard versjon 2.1"

Transkript

1 E-standard versjon 2.1 Implementasjonsguide for UN/EDIFACT D93A INVOIC - Faktura Versjon oktober 2001 Revidert av EAN NORGE Utgis av Elektroforeningen, Drammensv. 30, Postboks 2864 Solli, N-0230 Oslo Tlf , fax , ELEKTROFORENINGEN EFO - IMPLEMENTASJONSGUIDE FOR FAKTURA, VERSJON 2.1 Side 1

2 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Introduksjon... 3 Definisjon... 3 Prinsipper... 4 Parter... 4 Produktidentifikasjon... 5 Produktprising... 6 Fortegnsbehandling... 6 Meldingsdiagram... 7 Meldingstabell... 9 Datafelter Segmentdefinisjoner Eksempelmelding Kvalifikatorer benyttet i meldingen Versjonsoversikt ELEKTROFORENINGEN EFO - IMPLEMENTASJONSGUIDE FOR FAKTURA, VERSJON 2.1 Side 2

3 Innledning Denne E-standard versjon 2.1 brukerprofil er basert på UNSM INVOICE MESSAGE Versjon: D Release: 93 A og beskriver hvordan INVOIC kan brukes som basis for en implementering av meldingstypen Faktura i elektrobransjen. Brukerprofilen er en veiledning for hvordan man kan implementere elektronisk Faktura (INVOIC) i EDIFACT D93A format. Det er tatt hensyn til at elektrobransjen også utveksler med varehandelen via DEDIP2-profilene, men det er opp til den enkelte bruker å sørge for at DEDIP2-profilen følges når slik utveksling foretas. Brukerprofilen er utarbeidet i samarbeid med Elektroforeningen og EAN Norge. Vedlikeholdet administreres av Elektroforeningen. Endringer i denne versjon i forhold til forrige versjon er skyggelagt. Unntatt er meldingsdiagrammet ( klessnoren ) hvor skyggelegging viser hvilke segmenter som ikke er i bruk. Brukerprofilene i E-standard versjon 2.1 legger vekt på at utveksling av meldinger skal skje etter enkle og oversiktlige prinsipper som også gjør kontroll og oppfølging enklest mulig. Man har også forsøkt å benytte de samme prinsipper på brukerprofilene for alle meldingstypene ORDERS, ORDRSP, og INVOIC. Dette betyr at disse brukerprofilene bygger på hverandre og danner en helhet for implementering av EDI i elektrobransjen. Introduksjon Brukerprofilen til Faktura for elektrobransjen er basert på et subset av EDIFACT/UNSMmeldingen INVOIC release D.93A (Draft), Status 2. STATUS: PLASSERING UNSM Meldingstype INVOIC UNH/S009/DE 0065 UNSM Directory Status D (Draft) UNH/S009/DE 0052 UNSM Directory 93A UNH/S009/DE 0054 Kontrollerende organ UN (United Nations) UNH/S009/DE 0051 EFO subset versjon EFO21 UNH/S009/DE 0057 Datert/Oppdatert Definisjon Faktura er en melding fra leverandør/selger til kjøper. Den skal være fortløpende nummerert, angi utleveringssted, fakturadato samt leverandørens og kjøperens navn og adresse. Fakturaen skal gi opplysninger om varens betegnelse, mengde og pris. I tillegg skal faktura på hodenivå angi fradrag/tillegg som gjelder for hele fakturaen. I sumseksjonen skal meldingen angi totaler både mhp betaling og regnskapsførsel. Leverandøren skal oppbevare en kopi av faktura i sine lokaler og kjøperen skal oppbevare sin kopi hos seg ELEKTROFORENINGEN EFO - IMPLEMENTASJONSGUIDE FOR FAKTURA, VERSJON 2.1 Side 3

4 Prinsipper En elektronisk faktura skal bare omfatte leveransen på en pakkseddel. En kreditnota skal bare referere til en faktura. Årsaken til at man gjør disse begrensninger er kort og godt at den elektroniske behandling vil bli enklere både for avsender og mottaker. Dette muliggjør også at referanser til bestilling, ordre, pakkseddel eller tidligere faktura bare er nødvendig å oppgi i hodet på fakturaen. Det anbefales å benytte fakturameldingen basert på så enkle prinsipper som mulig, ref ovenstående. Imidlertid er meldingsinnholdet bygget opp for å dekke også en avansert bruk med for eksempel en faktura med referanse til flere bestillinger, pakksedler eller tidligere sendte fakturaer. En slik bruk vil stille mye større krav til avsenders og i særlig grad til mottakers datasystem. Derfor anbefales en enklest mulig bruk og at handelspartene avstemmer seg i mellom hvor avanserte de vil være i bruken av fakturameldingen. Når kode 380 = Faktura benyttes i meldingstype, skal fakturatotalen være positiv. Når kode 381 = Kreditnota benyttes i meldingstype, skal fakturatotalen være positiv. Fakturatotalen skal altså alltid være positiv og kodebruken i meldingstype må tilpasses dette. En faktura består av : Hodedel : Identifikasjon av parter. Alle parter (minst kjøper og selger) som opprinnelig stod i bestillingen skal være med. Det er muligheter for å spesifisere tillegg/fradrag som gjelder hele fakturaen. Spesielle tilleggsgebyrer grunnet f.eks. for sen henting, skal ha egen faktura. Linjedel : Spesifisering av varen og mengde og pris på denne. Angivelse av varelinjebeløp før og etter fradrag/tillegg. Spesifisering av fradrag/tillegg på den enkelte vare med krone- eller prosentsats og beløp. Brukerprofilen gir anledning til å overføre enhetspris. Tillegg/fradrag skal beregnes på enhetspris. Spesifisering av eventuelle særavgifter på den enkelte vare med sats og kvantum. Sumseksjon : Angivelse av følgende fakturatotaler : Varesum før og varesum etter tillegg/fradrag alle linjer. Totalt fradrag for hele fakturaen Totalt tillegg for hele fakturaen MVA-grunnlag MVA-total Fakturatotal Total særavgifter på faktura Parter Parter skal identifiseres med EAN lokasjonsnummer og/eller med identifikasjonsnr. kjent av begge parter. Leverandør/avsender skal også identifisere seg med sitt organisasjonsnummer ELEKTROFORENINGEN EFO - IMPLEMENTASJONSGUIDE FOR FAKTURA, VERSJON 2.1 Side 4

5 Kommentarer om parter som inngår i denne meldingen: EDIFACT kode Original EDIFACT benevnelse E-std. 2.1 tolkning Krav i ORDERS BY Buyer Part (selskap) som varer selges til. Skal SU Supplier Part (selskap) som produserer eller på annen måte eier varer og Skal gjør dem tilgjengelig ved handel. Denne parten oppfattes som leverandør av varene. DL Factoringselskap Identifikasjon av leverandørens factoringselskap Kan DP Delivery Party Part (selskap) som varene skal leveres til. Skal - ved (Part (selskap) som varene stilles til disposisjon for). UD Ultimate Customer Sluttmottaker av varene. I handel mellom grossist og leverandør benyttes denne for å angi endelig mottaker av varene når disse går via samlastningsterminal og leverandør pakker og merker varene. avvik fra BY Kan Skal - ved cross docking IV Invoicee Part (selskap) som faktura skal sendes til. Skal - ved avvik fra BY SF Shipped from Identifikasjon av part hvorfra varer vil bli eller er utlevert. SF angir hentested ved EXW. Brukes etter avtale. Et par eksempler på roller og hvilke koder som skal benyttes: Dersom grossisten sender en bestilling på vegne av en detaljist (direkteleveranse), identifiseres grossisten med BY og varemottaker/detaljist med DP. Dersom grossisten benytter samlastningsterminal etter prinsippet om «cross docking», skal BY eller DP identifisere samlastningsterminalen. UD skal da identifisere sluttmottakeren som kan være detaljist. For parter som ikke benytter EAN lokasjonsnr som identifikasjon, anbefales følgende standardisering: For NAD-BY inneholder elementet kjøpers kundenr hos selger. Elementet C settes til 91 (tildelt av selger). For NAD-SU inneholder elementet selgers leverandørnr hos fakturamottaker. Elementet C settes til 92 (tildelt av kjøper). For NAD-IV inneholder elementet fakturamottakers kundenr hos selger. Elementet C settes til 91 (tildelt av selger). Hvilke krav er det til EAN lokasjonsnr ved endring av firmanavn etc.? Det må tildeles nytt EAN lokasjonsnr dersom bedriften har fått nytt organisasjonsnr. Produktidentifikasjon Varer eller produkter som omsettes ved bruk av meldingene definert i E-std. 2.1, skal identifiseres ved hjelp av EAN-artikkelnummer (se EAN Håndboken) og Elnummer definert av Elektroforeningen der dette finnes. Det er bare spesielle forhold som åpner for bruk av andre former for identifisering ELEKTROFORENINGEN EFO - IMPLEMENTASJONSGUIDE FOR FAKTURA, VERSJON 2.1 Side 5

6 Produktprising Når pris og rabatt/tillegg på linjenivå er oppgitt fra leverandør/selger, anbefales kjøper å sjekke disse mot opprinnelig bestilling. Det er kjøpers ansvar å reagere overfor leverandør/selger på evt. avvik. Fortegnsbehandling I elementer der det angis et kvantum, prosentsats eller beløp, skal tallet i utgangspunktet angis uten fortegn. Tilhørende kvalifikator på hode (faktura/kreditnota) eller linjenivå (rabatt/gebyr) angir hvordan tallet skal forstås og brukes i videre behandling. Rent unntaksvis kan fortegn (minus-tegn) benyttes, men dette må i hvert enkelt tilfelle avtales mellom partene ELEKTROFORENINGEN EFO - IMPLEMENTASJONSGUIDE FOR FAKTURA, VERSJON 2.1 Side 6

7 Meldingsdiagram Meldingsdiagrammet viser samtlige segmentgrupper og segmenter i meldingen. De som ikke er benyttet vises med grå bakgrunn. A 0 UNH M 1 BGM M 1 PAI IMD 1 DTM M 2 ALI FTX O 1 Gr 1 O 8 RFF M 1 Gr 2 R 4 NAD M 1 Gr 6 O 1 TAX M 1 Gr 7 O 1 CUX M 1 Gr 8 O 10 PAT M 1 Gr 9 O 1 TDT M 1 2 DTM LOC N 25 FII D 1 Gr 3 D 2 RFF M 1 Gr 4 DOC Gr 5 O 5 CTA M 1 MOA D 1 LOC DTM DTM D 1 PCD D 1 MOA D 1 Gr 10 0 LOC 3 DTM DTM COM DTM A B 0 1 Gr 11 O 1 TOD M 1 Gr 12 0 PAC Gr 14 O 15 ALC M 1 Gr RCS Gr 22 R >999 LIN M 1 B 2 LOC O 1 MEA Gr 13 PCI ALI Gr 15 RFF Gr 16 QTY Gr 17 O 1 PCD M 1 Gr 18 R 1 MOA M 1 Gr 19 RTE Gr 20 O 1 TAX M 1 RFF DTM FTX PIA R 10 IMD R 10 MEA QTY R 5 PCD 3 RFF DTM GIN DTM RNG RNG RNG RNG MOA B C 0 1 B C 2 ALI DTM O 10 GIN 000 GIR 000 QVA FTX N 2 Gr 23 R 2 MOA M 1 Gr 24 0 PAT Gr 25 R 1 PRI M 1 Gr 26 O 5 RFF M 1 Gr 27 PAC Gr LOC Gr 28 3 CUX DTM PCD MOA API RNG DTM DTM MEA N 2 PCI QTY DTM 4 RFF DTM GIN ELEKTROFORENINGEN EFO - IMPLEMENTASJONSGUIDE FOR FAKTURA, VERSJON 2.1 Side 7

8 C D 0 UNS M 1 Gr 45 M CNT R 1 MOA M 1 C 2 Gr 30 R 5 TAX M 1 Gr 31 N 20 NAD Gr 35 O 15 ALC M 1 Gr 41 0 TDT Gr 43 TOD Gr RCS Gr 46 RFF 3 MOA D 1 LOC LOC Gr 32 RFF Gr 33 DOC Gr 34 CTA ALI Gr 36 QTY Gr 37 O 1 PCD M 1 Gr 38 R 1 MOA M 1 Gr 39 RTE Gr 40 TAX Gr 42 0 LOC LOC N 2 RFF DTM FTX DTM 4 DTM DTM COM RNG RNG RNG RNG MOA DTM D 0 UNT M 1 1 Gr 47 R 10 TAX M 1 Gr 48 5 ALC 2 MOA R 1 ALI MOA 2001 ELEKTROFORENINGEN EFO - IMPLEMENTASJONSGUIDE FOR FAKTURA, VERSJON 2.1 Side 8

9 Meldingstabell Meldingstabellen viser samtlige segmentgrupper og segmenter i meldingen. INVOIC-EFO (D93A): 0010 UNH Meldingshode M BGM Start pσ melding M DTM Dato/tid/periode M PAI Payment instructions 0050 ALI Additional information 0060 IMD Item description 0070 FTX Fritekst O Segment group 1 O RFF Referanser M DTM Date/time/period 0110 Segment group 2 R NAD Navn og adresser M LOC Place/location identification N FII Finansiell institusjon D Segment group 3 D RFF Referanser M DTM Date/time/period 0180 Segment group DOC Document/message details 0200 DTM Date/time/period 0210 Segment group 5 O CTA Kontakt informasjon M COM Communication contact 0240 Segment group 6 O TAX Avgifter M MOA Beløp D LOC Place/location identification 0280 Segment group 7 O CUX Valuta M DTM Date/time/period 0310 Segment group 8 O PAT Betalingsbetingelser M DTM Dato/tid/periode D PCD Prosentdetaljer D MOA Beløp D Segment group 9 O TDT Transportdetaljer M Segment group LOC Place/location identification 0400 DTM Date/time/period 0410 Segment group 11 O TOD Leveringsbetingelser M ELEKTROFORENINGEN EFO - IMPLEMENTASJONSGUIDE FOR FAKTURA, VERSJON 2.1 Side 9

10 0430 LOC Sted O Segment group PAC Forpakning 0460 MEA Measurements 0470 Segment group PCI Forpakningsidentifikasjon 0490 RFF Reference 0500 DTM Date/time/period 0510 GIN Goods identity number 0520 Segment group 14 O ALC Rabatter/gebyrer M ALI Additional information 0550 Segment group RFF Reference 0570 DTM Date/time/period 0580 Segment group QTY Quantity 0600 RNG Range details 0610 Segment group 17 O PCD Prosentdetaljer M RNG Range details 0640 Segment group 18 R MOA Beløp M RNG Range details 0670 Segment group RTE Rate details 0690 RNG Range details 0700 Segment group 20 O TAX Avgifter M MOA Monetary amount 0730 Segment group RCS Requirements and conditions 0750 RFF Reference 0760 DTM Date/time/period 0770 FTX Free text 0780 Segment group 22 R LIN Varelinjer M PIA Produkt tilleggsinformasjon R IMD Produktbeskrivelse R MEA Measurements 0830 QTY Kvantum R PCD Percentage details 0850 ALI Additional information 0860 DTM Dato/tid/periode O GIN Goods identity number GIR Related identification numbers QVA Quantity variances 0900 FTX Fritekst N Segment group 23 R ELEKTROFORENINGEN EFO - IMPLEMENTASJONSGUIDE FOR FAKTURA, VERSJON 2.1 Side 10

11 0920 MOA Beløp M CUX Currencies 0940 Segment group PAT Payment terms basis 0960 DTM Date/time/period 0970 PCD Percentage details 0980 MOA Monetary amount 0990 Segment group 25 R PRI Pris M API Additional price information 1020 RNG Range details 1030 DTM Date/time/period 1040 Segment group 26 O RFF Referanser M DTM Date/time/period 1070 Segment group PAC Forpakning 1090 MEA Mσl/Vekt N Segment group PCI Forpakningsidentifikasjon 1120 RFF Reference 1130 DTM Date/time/period 1140 GIN Goods identity number Segment group LOC Place/location identification 1170 QTY Quantity 1180 DTM Date/time/period 1190 Segment group 30 R TAX Avgifter M MOA Beløp D LOC Place/location identification 1230 Segment group 31 N NAD Name and address 1250 LOC Place/location identification 1260 Segment group RFF Reference 1280 DTM Date/time/period 1290 Segment group DOC Document/message details 1310 DTM Date/time/period 1320 Segment group CTA Contact information 1340 COM Communication contact 1350 Segment group 35 O ALC Rabatter/gebyrer M ALI Additional information 1380 Segment group QTY Quantity 2001 ELEKTROFORENINGEN EFO - IMPLEMENTASJONSGUIDE FOR FAKTURA, VERSJON 2.1 Side 11

12 1400 RNG Range details 1410 Segment group 37 O PCD Prosentdetaljer M RNG Range details 1440 Segment group 38 R MOA Beløp M RNG Range details 1470 Segment group RTE Rate details 1490 RNG Range details 1500 Segment group TAX Duty/tax/fee details 1520 MOA Monetary amount 1530 Segment group TDT Details of transport 1550 Segment group LOC Place/location identification 1570 DTM Date/time/period 1580 Segment group TOD Terms of delivery 1600 LOC Place/location identification N Segment group RCS Requirements and conditions 1630 RFF Reference 1640 DTM Date/time/period 1650 FTX Free text 1660 UNS Seksjonsskille M CNT Kontrolltotaler R Segment group 45 M MOA Beløp M Segment group RFF Reference 1720 DTM Date/time/period 1730 Segment group 47 R TAX Avgifter M MOA Beløp R Segment group ALC Rabatter/gebyrer 1780 ALI Additional information 1790 MOA Beløp 1800 UNT Meldingshale M ELEKTROFORENINGEN EFO - IMPLEMENTASJONSGUIDE FOR FAKTURA, VERSJON 2.1 Side 12

13 Datafelter Følgende tabell viser en sortert oversikt over de datafelter som er benyttet i meldingen, med referanse til hvilken segmentgruppe (SG12), segment (PAC), kompositt (N/A=ingen), og datalement (7224) hvert enkelt tilhører. Det er kun de som er uthevet som gjelder for fakturameldingen (INVOIC). ORDERS ORDRSP INVOIC Antall varelinjer CNT C CNT C CNT C Artikkelnavn SG25 IMD C SG25 IMD C SG22 IMD C Artikkelnummer, EAN SG25 LIN C SG25 LIN C SG22 LIN C Artikkelnummer, Grossist SG25 PIA C SG25 PIA C SG22 PIA C Artikkelnummer, Kjøper SG25 PIA C SG25 PIA C SG22 PIA C Artikkelnummer, Leverandør SG25 PIA C SG25 PIA C SG22 PIA C Avgiftsbeløp (hode) SG6 MOA C Avgiftsbeløp (varelinje) SG30 MOA C Avgiftskategori (sum) SG6 TAX N/A 5305 Avgiftskategori (sum) SG47 TAX N/A 5305 Avgiftskategori (varelinje) SG30 TAX N/A 5305 Avgiftsprosent, gebyr (hode) SG20 TAX C Avgiftsprosent, rabatt (hode) SG20 TAX C Avgiftssats i prosent (sum) SG6 TAX C Avgiftssats i prosent (varelinje) SG30 TAX C Avgiftstype (sum) SG6 TAX C Avgiftstype (sum) SG47 TAX C Avgiftstype (varelinje) SG30 TAX C Avgiftstype beskrivelse (sum) SG6 TAX C Avgiftstype beskrivelse (sum) SG47 TAX C Avgiftstype beskrivelse (varelinje) SG30 TAX C Bankkontonummer, Selger SG2 FII C Bestillingsdato/tid DTM C Bestilling, linjenummer SG28 RFF C SG26 RFF C Bestillingsnummer BGM N/A 1004 Bestillingsnummer, Kjøper (hode) SG1 RFF C SG1 RFF C Bestillingsnummer, Kjøper (varelinje) SG28 RFF C SG26 RFF C Elnummer SG25 PIA C SG25 PIA C SG22 PIA C Elnummer varegruppe SG25 PIA C SG25 PIA C SG22 PIA C Endringsinformasjon, fritekst (hode) FTX C Endringsinformasjon, fritekst (varelinje) SG25 FTX C Enhetspris, brutto SG27 PRI C SG25 PRI C Enhetspris, netto SG25 PRI C Faktura, linjenummer SG26 RFF C Fakturadato SG8 DTM C Fakturainformasjon, fritekst (hode) FTX C Fakturamottakers adresse SG2 NAD C SG2 NAD C SG2 NAD C Fakturamottakers ID SG2 NAD C SG2 NAD C SG2 NAD C Fakturamottakers landkode SG2 NAD N/A 3207 SG2 NAD N/A 3207 SG2 NAD N/A 3207 Fakturamottakers navn SG2 NAD C SG2 NAD C SG2 NAD C Fakturamottakers postnummer SG2 NAD N/A 3251 SG2 NAD N/A 3251 SG2 NAD N/A 3251 Fakturamottakers poststed SG2 NAD N/A 3164 SG2 NAD N/A 3164 SG2 NAD N/A 3164 Fakturanummer BGM N/A 1004 Fakturanummer, referanse ved SG1 RFF C kreditnota (hode) Fakturanummer, referanse ved SG26 RFF C kreditnota (varelinje) 2001 ELEKTROFORENINGEN EFO - IMPLEMENTASJONSGUIDE FOR FAKTURA, VERSJON 2.1 Side 13

14 Fakturatotal MOA C SG45 MOA C Forfallsdato SG8 DTM C Forpakningstype, kodet (hode) SG12 PAC C SG12 PAC C Forpakningstype, tekst (hode) SG12 PAC C SG12 PAC C Gebyrbeløp (hode) SG21 MOA C SG18 MOA C Gebyrbeløp (varelinje) SG41 MOA C SG38 MOA C Gebyrbeskrivelse (hode) SG18 ALC C SG14 ALC C Gebyrbeskrivelse (varelinje) SG38 ALC C SG35 ALC C Gebyrprosent (hode) SG20 PCD C SG17 PCD C Gebyrprosent (varelinje) SG40 PCD C SG37 PCD C Gebyrprosent, betalingsbetingelser SG8 PCD C Gebyrtype (hode) SG18 ALC C SG14 ALC C Gebyrtype (varelinje) SG38 ALC C SG35 ALC C KID-nummer SG3 RFF C Kjøpers kontaktpersons adresse SG5 COM C Kjøpers adresse SG2 NAD C SG2 NAD C SG2 NAD C Kjøpers avdeling, klartekst SG5 CTA C SG5 CTA C Kjøpers avdeling, kodet SG5 CTA C SG5 CTA C Kjøpers ID SG2 NAD C SG2 NAD C SG2 NAD C Kjøpers kontakt, klartekst SG5 CTA C SG5 CTA C Kjøpers kontakt, kodet SG5 CTA C SG5 CTA C Kjøpers kontaktpersons faxnummer SG5 COM C Kjøpers kontaktpersons telefonnummer SG5 COM C Kjøpers landkode SG2 NAD N/A 3207 SG2 NAD N/A 3207 SG2 NAD N/A 3207 Kjøpers navn SG2 NAD C SG2 NAD C SG2 NAD C Kjøpers postnummer SG2 NAD N/A 3251 SG2 NAD N/A 3251 SG2 NAD N/A 3251 Kjøpers poststed SG2 NAD N/A 3164 SG2 NAD N/A 3164 SG2 NAD N/A 3164 Kjøpsinformasjon, fritekst (hode) FTX C FTX C Kjøpsinformasjon, fritekst (varelinje) SG25 FTX C Kontraktsnummer SG1 RFF C SG1 RFF C Kreditnotanummer BGM N/A 1004 Kvantum bestilt SG25 QTY C SG25 QTY C SG22 QTY C Kvantum fakturert SG22 QTY C Kvantum levert SG32 QTY C SG22 QTY C Kvantumsenhet bestilt SG25 QTY C SG25 QTY C SG22 QTY C Kvantumsenhet fakturert SG22 QTY C Kvantumsenhet leveres SG32 QTY C SG22 QTY C Leveringsbetingelser, Incoterms 1990 SG11 TOD C SG11 TOD C SG11 TOD C Leveringsbetingelser, klartekst SG11 TOD C SG11 TOD C SG11 TOD C Leveringsdato/tid, lovet (hode) DTM C Leveringsdato/tid, lovet (varelinje) SG32 DTM C Leveringsdato/tid, planlagt (varelinje) SG32 DTM C SG22 DTM C Leveringsdato/tid, ønsket (hode) DTM C DTM C Leveringsdato/tid, ønsket (varelinje) SG25 DTM C Leveringssted, klartekst SG11 LOC C SG11 LOC C SG11 LOC C Leveringssted, kodet SG11 LOC C SG11 LOC C SG11 LOC C Meldingsdato/tid DTM C DTM C DTM C Meldingstype (Faktura eller BGM C Kreditnota) Merverdiavgift, grunnlag MOA C SG45 MOA C Merverdiavgift, samlet beløp MOA C SG45 MOA C Merverdiavgift, samlet beløp SG47 MOA C Ordre, linjenummer SG26 RFF C Ordrebekreftelse, funksjonskode BGM N/A 1225 Ordrebekreftelse, responskode BGM N/A 4343 Ordrebekreftelsesnummer BGM N/A ELEKTROFORENINGEN EFO - IMPLEMENTASJONSGUIDE FOR FAKTURA, VERSJON 2.1 Side 14

15 Ordrebekreftelsesnummer (hode) SG1 RFF C Organisasjonsnummer, Kjøper SG3 RFF C Ordrenummer, Selger (hode) SG1 RFF C SG1 RFF C Ordrenummer, Selger (varelinje) SG26 RFF C Organisasjonsnummer SG3 RFF C SG3 RFF C Pakkemerking (hode) SG13 PCI C SG13 PCI C Pakkseddel, linjenummer SG26 RFF C Pakkseddelnummer (hode) SG1 RFF C Pakkseddelnummer (varelinje) SG26 RFF C Prislistenummer (hode) SG1 RFF C Prislistenummer SG1 RFF C Prosjektnummer SG1 RFF C SG1 RFF C Rabattbeløp (hode) SG21 MOA C SG18 MOA C Rabattbeløp (varelinje) SG41 MOA C SG38 MOA C Rabattbeløp, betalingsbetingelser SG8 MOA C Rabattbeskrivelse (hode) SG18 ALC C SG14 ALC C Rabattbeskrivelse (varelinje) SG38 ALC C SG35 ALC C Rabattprosent (hode) SG20 PCD C SG17 PCD C Rabattprosent (varelinje) SG40 PCD C SG37 PCD C Rabattprosent, betalingsbetingelser SG8 PCD C Rabattype (hode) SG18 ALC C SG14 ALC C Rabattype (varelinje) SG38 ALC C SG35 ALC C Referansenummer for varelinjen SG26 RFF C Selgers adresse SG2 NAD C SG2 NAD C SG2 NAD C Selgers avdeling, klartekst SG5 CTA C SG5 CTA C Selgers avdeling, kodet SG5 CTA C SG5 CTA C Selgers ID SG2 NAD C SG2 NAD C SG2 NAD C Selgers kontakt, klartekst SG5 CTA C SG5 CTA C Selgers kontakt, kodet SG5 CTA C SG5 CTA C Selgers landkode SG2 NAD N/A 3207 SG2 NAD N/A 3207 SG2 NAD N/A 3207 Selgers navn SG2 NAD C SG2 NAD C SG2 NAD C Selgers postnummer SG2 NAD N/A 3251 SG2 NAD N/A 3251 SG2 NAD N/A 3251 Selgers poststed SG2 NAD N/A 3164 SG2 NAD N/A 3164 SG2 NAD N/A 3164 Siste dato rabatt innvilges SG8 DTM C Totalbeløp for hele fakturaen, eks MOA C SG45 MOA C MVA Totalbeløp gebyrer MOA C SG45 MOA C Totalbeløp rabatter MOA C SG45 MOA C Totalbeløp rabatter og gebyrer MOA C SG45 MOA C Totalbeløp særavgifter MOA C SG45 MOA C Transportmåte SG9 TDT C SG9 TDT C SG9 TDT C Transportørens ID nummer SG9 TDT C SG9 TDT C SG9 TDT C Transportørens navn SG9 TDT C SG9 TDT C SG9 TDT C Valutakode SG7 CUX C SG7 CUX C Varelinjebeløp, etter rabatter/gebyrer SG25 MOA C SG23 MOA C Varelinjebeløp, før rabatter/gebyrer SG25 MOA C SG23 MOA C Varelinjebeløp, totalsum etter MOA C SG45 MOA C rabatter/gebyrer på linjenivå Varelinjebeløp, totalsum før MOA C SG45 MOA C rabatter/gebyrer på linjenivå Varelinjenummer SG25 LIN N/A 1082 SG25 LIN N/A 1082 SG22 LIN N/A 1082 Varemottakers adresse SG2 NAD C SG2 NAD C SG2 NAD C Varemottakers ID SG2 NAD C SG2 NAD C SG2 NAD C Varemottakers landkode SG2 NAD N/A 3207 SG2 NAD N/A 3207 SG2 NAD N/A 3207 Varemottakers navn SG2 NAD C SG2 NAD C SG2 NAD C Varemottakers postnummer SG2 NAD N/A 3251 SG2 NAD N/A 3251 SG2 NAD N/A 3251 Varemottakers poststed SG2 NAD N/A 3164 SG2 NAD N/A 3164 SG2 NAD N/A ELEKTROFORENINGEN EFO - IMPLEMENTASJONSGUIDE FOR FAKTURA, VERSJON 2.1 Side 15

16 Varetype, kodet SG25 IMD C SG25 IMD C SG22 IMD C ELEKTROFORENINGEN EFO - IMPLEMENTASJONSGUIDE FOR FAKTURA, VERSJON 2.1 Side 16

17 Segmentdefinisjoner Segmentoversikten på de neste sidene viser samtlige segmenter som kan eller skal benyttes i meldingen, med en innledende segment ID (eks: UNH), segment tittel (eks: Meldingshode), samt klassifisering og maksimum antall repetisjoner i parentes. Husk at klassifiseringen for det første segmentet i hver segmentgruppe ikke er styrende for om segmentet skal eller kan være med, men det er det klassifiseringen på segmentgruppen som bestemmer. Tabellen som benyttes inneholder følgende informasjon: Nummerert sekvens (i henhold til EDIFACT standard) på kompositter og frittstående dataelementer Dataelement/Kompositt Tag (ID) Navn eller tittel på Dataelement/Kompositt Notasjon Klassifisering i henhold til denne implementasjonsguide. Følgende internasjonale koder er benyttet: M=Mandatory, R=Required, A=Advised, O=Optional, D=Dependent, N=Not used. Kvalifikatorer som kan benyttes og/eller beskrivelse av Dataelementet. Et pluss (+) foran koden betyr at den ikke var med i den opprinnelige kodelisten fra FN. Applikasjonsdata inneholder datafelter som er aktuelle å koble mot et internt applikasjonssystem ELEKTROFORENINGEN EFO - IMPLEMENTASJONSGUIDE FOR FAKTURA, VERSJON 2.1 Side 17

18 UNH BGM DTM FTX 001 RFF 002 UNH Meldingshode (M 1) Funksjon: Tjenestesegment som starter og unikt identifiserer meldingen MESSAGE REFERENCE NUMBER an..14 M Meldingsreferanse 020 S009 MESSAGE IDENTIFIER M 0065 Message type identifier an..6 M INVOIC Invoice message 0052 Message version number an..3 M +D Draft 0054 Message release number an..3 M +93A Release 93 A 0051 Controlling agency an..2 M UN UN/ECE/TRADE/W P.4, United Nations Standard Messages (UNSM) 0057 Association assigned code COMMON ACCESS an..6 an..35 R N EFO21 REFERENCE 040 S010 STATUS OF THE N TRANSFER 0070 Sequence of transfers n First/last sequence message transfer indication a1 UNH+1+INVOIC:D:93A:UN:EFO21' Meldingsreferansen skal entydig identifisere meldingen for avsender, og er identisk i segmentene UNH og UNT. Elektroforeningen EFOs implementasjonsguide, versjon ELEKTROFORENINGEN EFO - IMPLEMENTASJONSGUIDE FOR FAKTURA, VERSJON 2.1 Side 18

19 UNH BGM DTM FTX 001 RFF 002 NAD BGM Start på melding (M 1) Funksjon: Segmentet benyttes for å identifisere type dokument, samt dokumentnummer. 010 C002 DOCUMENT/MESSAGE R NAME 1001 Document/message name, an..3 C 380 Commercial invoice Meldingstype (Faktura eller 381 Credit note Kreditnota) 1131 Code list qualifier an..3 N 3055 Code list responsible agency, an..3 N 1000 Document/message name an..35 N DOCUMENT/MESSAGE NUMBER an..35 R Fakturanummer MESSAGE FUNCTION, CODED an..3 N RESPONSE TYPE, CODED an..3 N Kreditnotanummer BGM ' 2001 ELEKTROFORENINGEN EFO - IMPLEMENTASJONSGUIDE FOR FAKTURA, VERSJON 2.1 Side 19

20 UNH BGM DTM FTX 001 RFF 002 NAD FII DTM Dato/tid/periode (M 2) Funksjon: Segmentet benyttes for å angi dato/tid relatert til hele fakturaen/kreditnotaen. 010 C507 DATE/TIME/PERIOD M 2005 Date/time/period qualifier an..3 M 137 Document/message date/time 35 Leveringsdato 2380 Date/time/period an..35 R Meldingsdato/tid 2379 Date/time/period format an..3 R 102 CCYYMMDD qualifier 203 CCYYMMDDHHMM DTM+137: :203' Dette er ikke Fakturadato, denne kommer i segment DTM i gruppe ELEKTROFORENINGEN EFO - IMPLEMENTASJONSGUIDE FOR FAKTURA, VERSJON 2.1 Side 20

21 UNH BGM DTM FTX 001 RFF 002 NAD FII 003 FTX Fritekst (O 1) Funksjon: Segmentet benyttes for å gi beskjeder i klartekst til mottaker. Normalt bør man unngå å benytte fritekst i EDI-meldinger, da dette medfører manuell behandling hos mottaker TEXT SUBJECT QUALIFIER an..3 M INV Invoice instruction TEXT FUNCTION, CODED an..3 N 030 C107 TEXT REFERENCE N 4441 Free text, an Code list qualifier an Code list responsible agency, an C108 TEXT LITERAL R 4440 Free text an..70 M Fakturainformasjon, fritekst (hode) 4440 Free text an..70 O 4440 Free text an..70 O 4440 Free text an..70 O 4440 Free text an..70 O LANGUAGE, CODED an..3 N FTX+INV+++Fakturainformasjon' 2001 ELEKTROFORENINGEN EFO - IMPLEMENTASJONSGUIDE FOR FAKTURA, VERSJON 2.1 Side 21

22 UNH BGM DTM FTX 001 RFF 002 NAD FII 003 RFF 005 RFF Referanser (M 1) Segmentgruppe 1 Funksjon: Segmentet benyttes for å angi referanser til dokumenter som har betydning for fakturaen. 010 C506 REFERENCE M 1153 Reference qualifier an..3 M AAA Acknowledgement of order number AAG Offer number AAK Despatch advice number AEP Project number CT Contract number IVZ Invoice number ON[ Order number (purchase) PL\ Price list number VN] Order number (vendor) 1154 Reference number an..35 R Ordrebekreftelsesnummer (hode) Tilbudsnummer (hode) Pakkseddelnummer (hode) Prosjektnummer (hode) Kontraktsnummer (hode) Fakturanummer, referanse ved kreditnota (hode) Bestillingsnummer, Kjøper (hode) Prislistenummer (hode) 1156 Line number an..6 N 4000 Reference version number an..35 N Ordrenummer, Selger (hode) RFF+ON: ' Ordrebekreftelsesnummer Pakkseddelnummer Prosjektnummer Kontraktsnummer Z Fakturanummer (benyttes ved kreditnota) [ Kjøpers bestillingsnummer \ Prislistenummer ] Selgers ordrenummer 2001 ELEKTROFORENINGEN EFO - IMPLEMENTASJONSGUIDE FOR FAKTURA, VERSJON 2.1 Side 22

E-standard versjon 2.1

E-standard versjon 2.1 E-standard versjon 2.1 Implementasjonsguide for UN/EDIFACT D93A ORDERS Ordre Versjon 2.1 11. oktober 2001 Revidert av EAN NORGE Utgis av Elektroforeningen, Drammensv. 30, Postboks 2864 Solli, N-0230 Oslo

Detaljer

Meldingshåndbok TVINN-FAKTURA

Meldingshåndbok TVINN-FAKTURA Meldingshåndbok TVINN-FAKTURA Versjon 1.1 27 september 2010 EDIFACT katalog:invoic D.93A NorStella Foundation for e-business and trade procedure Tel: 22 99 61 00 C. J. Hambros plass 2C Fax. 22 99 60 10

Detaljer

DEDIP2 Brukerprofil. Ordrebekreftelse (ORDRSP) til bruk for dagligvarehandelen INNHOLDSFORTEGNELSE: 4. utgave. (Sist revidert 1.

DEDIP2 Brukerprofil. Ordrebekreftelse (ORDRSP) til bruk for dagligvarehandelen INNHOLDSFORTEGNELSE: 4. utgave. (Sist revidert 1. DEDIP2 Brukerprofil Ordrebekreftelse (ORDRSP) til bruk for dagligvarehandelen 4. utgave (Sist revidert 1.januar 2010) INNHOLDSFORTEGNELSE: Introduksjon Side 2 Meldingstabell Side 7 Eksempler Side 17 Versjons-

Detaljer

Kompositt/ Dataelement. Hode, identifisere og spesifisere utveksling = UNOA. = NO009101 (= Schenker AS utveksling id) = NODI. Overføringens mottaker

Kompositt/ Dataelement. Hode, identifisere og spesifisere utveksling = UNOA. = NO009101 (= Schenker AS utveksling id) = NODI. Overføringens mottaker INVOI D93.A INFORASJON ELDINGSUTVEKSLING Overføringshode UNB Hode, identifisere og spesifisere utveksling /1 Syntaksidentifikator S001 Syntaksidentifikator an..4 0001 = UNOA Syntaksversjonsnummer 0002

Detaljer

PAYMUL MELDINGSHÅNDBOK. UN/EDIFACT Katalog D.96A. Versjon 2.06.1. desember 2011. Tlf.: 22 28 45 10

PAYMUL MELDINGSHÅNDBOK. UN/EDIFACT Katalog D.96A. Versjon 2.06.1. desember 2011. Tlf.: 22 28 45 10 PAYMUL MELDINGSHÅNDBOK UN/EDIFACT Katalog D.96A Versjon 2.06.1 desember 2011 Bankenes Standardiseringskontor Postboks 2644, Solli 0203 OSLO Tlf.: 22 28 45 10 www.bsk.no Endringskatalog - Endring i forhold

Detaljer

Salgsrapport (SLSRPT) til bruk for dagligvarehandelen. 7. april 2006. 4. utgave

Salgsrapport (SLSRPT) til bruk for dagligvarehandelen. 7. april 2006. 4. utgave DEDIP2 Brukerprofil Salgsrapport (SLSRPT) til bruk for dagligvarehandelen 7. april 2006 4. utgave INNHOLDSFORTEGNELSE: Beskrivelse Side 2 Meldingstabell Side 5 Eksempler Side 13 Versjonsoversikt Side 19

Detaljer

CREMUL MELDINGSHÅNDBOK. UN/EDIFACT Katalog D.96A. Versjon 2.13 desember 2011. Bankenes Standardiseringskontor Postboks 2644, Solli 0203 OSLO

CREMUL MELDINGSHÅNDBOK. UN/EDIFACT Katalog D.96A. Versjon 2.13 desember 2011. Bankenes Standardiseringskontor Postboks 2644, Solli 0203 OSLO CREMUL MELDINGSHÅNDBOK UN/EDIFACT Katalog D.96A Versjon 2.13 desember 2011 Bankenes Standardiseringskontor Postboks 2644, Solli 0203 OSLO Tlf.: 22 28 45 10 www.bsk.no Innhold Endringskatalog - Endring

Detaljer

DEDIP2 brukerprofil - BESTILLING / ORDRE - for DAGLIGVAREHANDELEN. DEDIP2 Brukerprofil. Bestilling / Ordre (ORDERS) til bruk for dagligvarehandelen

DEDIP2 brukerprofil - BESTILLING / ORDRE - for DAGLIGVAREHANDELEN. DEDIP2 Brukerprofil. Bestilling / Ordre (ORDERS) til bruk for dagligvarehandelen DEDIP2 Brukerprofil Bestilling / Ordre (ORDERS) til bruk for dagligvarehandelen 1. juli 2007 7. utgave INNHOLDSFORTEGNELSE: Introduksjon Side 2 Meldingstabell Side 6 Eksempel Side 14 Versjons- /endringslogg

Detaljer

EFO/NELFO Ordrebekreftelse-/Leveringsbekreftelseformat, versjon 4.0

EFO/NELFO Ordrebekreftelse-/Leveringsbekreftelseformat, versjon 4.0 EFO/NELFO Ordrebekreftelse-/Leveringsbekreftelseformat, versjon 4.0 Datafilen er en tegnseparert tekstfil med variabel postlengde, som inneholder tre (3) forskjellige typer dataposter. Det skal forefinnes

Detaljer

DEBMUL MELDINGSHÅNDBOK. UN/EDIFACT Katalog D.96A. Versjon 2.02 Juli 2004

DEBMUL MELDINGSHÅNDBOK. UN/EDIFACT Katalog D.96A. Versjon 2.02 Juli 2004 DEBMUL MELDINGSHÅNDBOK UN/EDIFACT Katalog D.96A Versjon 2.02 Juli 2004 Bankenes Standardiseringskontor Postboks 526, Sentrum Tlf.: 22 94 14 60 0105 OSLO Fax: 22 94 14 70 DEBMUL Versjon 2.02 Side: 1 Copyright

Detaljer

Faktura XML Brukerdokumentasjon Versjon: 1.0

Faktura XML Brukerdokumentasjon Versjon: 1.0 Faktura XML Brukerdokumentasjon Versjon: 1.0 - Side 1 of 10 - ENDRINGSKATALOG DATO VER UTFØRT AV KOMMENTARER 30.10.2004 4.0 Truls Samuelsen Versjon 4.0. - Side 2 of 10 - Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING

Detaljer

DEDIP2 Brukerprofil. Pakkseddel (DESADV) til bruk for dagligvarehandelen. 1. juli 2007 7. utgave INNHOLDSFORTEGNELSE:

DEDIP2 Brukerprofil. Pakkseddel (DESADV) til bruk for dagligvarehandelen. 1. juli 2007 7. utgave INNHOLDSFORTEGNELSE: DEDIP2 Brukerprofil Pakkseddel (DESADV) til bruk for dagligvarehandelen 1. juli 2007 7. utgave INNHOLDSFORTEGNELSE: Introduksjon Side 2 Meldingstabell Side 13 Eksempler Side 25 Versjonsoversikt Side 45

Detaljer

Ordrebekreftelse XML

Ordrebekreftelse XML Ordrebekreftelse XML Brukerdokumentasjon Versjon: 1.0 - Side 1 of 9 - ENDRINGSKATALOG DATO VER UTFØRT AV KOMMENTARER 30.10.2004 4.0 Truls Samuelsen Versjon 4.0. - Side 2 of 9 - Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING

Detaljer

DEDIP3 Brukerprofil RETUR (RETANN) til bruk for dagligvarehandelen. v 1.0. Basert på RETANN D.01B Subset Version Edition

DEDIP3 Brukerprofil RETUR (RETANN) til bruk for dagligvarehandelen. v 1.0. Basert på RETANN D.01B Subset Version Edition DEDIP3 Brukerprofil RETUR (RETANN) til bruk for dagligvarehandelen v 1.0 Basert på RETANN D.01B Subset Version 003 2010 Edition Copyright GS1 Norway 2012 / Side 1 Innholdsfortegnelse 0. VERSJONSOVERSIKT

Detaljer

e2b Basis Profil Meldingsbeskrivelse Versjon: 1.1

e2b Basis Profil Meldingsbeskrivelse Versjon: 1.1 06.12.2007 ENDRINGSKATALOG DATO VER UTFØRT AV ENDRINGER 06.12.2007 1.1 Lars Olavesen Lagt til og samt (under VatTotalsInfo) 03.10.2007 1.0 Are Berg Godkjent. 03.10.2007

Detaljer

Bring Interchange Group

Bring Interchange Group Bring Interchange Group Implementasjonsguide IFTSTA STATUSKODER FORMAT Denne gjelder for Bring Parcel Norge shistorie snr Beskrivelse av endringer 0.1 13.11.2000 Første utkast av dokumentet 0.2 14.12.2000

Detaljer

EFO/NELFO Ordrebekreftelse-/Leveringsbekreftelseformat, versjon 4.2

EFO/NELFO Ordrebekreftelse-/Leveringsbekreftelseformat, versjon 4.2 EFO/NELFO Ordrebekreftelse-/Leveringsbekreftelseformat, versjon 4.2 Rev. 2013-06-13. Rettelser fra versjon 4.1 er markert med rosa farge Datafilen er en tegnseparert tekstfil med variabel postlengde, som

Detaljer

STAND013 Elektronisk utveksling av handelsinformasjon i dagligvarebransjen

STAND013 Elektronisk utveksling av handelsinformasjon i dagligvarebransjen a v STAND013 Elektronisk utveksling av handelsinformasjon i dagligvarebransjen DEL 1 Sammendrag og beskrivelse av prosesser Versjon 1.0 31. desember 2015 Side 1 av 44 Publisert 31.12.2015 Innhold DEL 1

Detaljer

Brukerveiledning. datautveksling. nettavregning i Norge

Brukerveiledning. datautveksling. nettavregning i Norge Brukerveiledning for datautveksling for nettavregning i Norge Dokument versjon/oppdatering: 1.0.B EDIFACT versjon (MSCONS) D.96A Dato: 25. januar, 2013 Status: For implementering Innhold 1. INTRODUKSJON...

Detaljer

FINSTA MELDINGSHÅNDBOK. UN/EDIFACT Katalog D.96A. Versjon 2.0 August 2000

FINSTA MELDINGSHÅNDBOK. UN/EDIFACT Katalog D.96A. Versjon 2.0 August 2000 FINSTA MELDINGSHÅNDBOK UN/EDIFACT Katalog D.96A Versjon 2.0 August 2000 Bankenes Standardiseringskontor Postboks 526, Sentrum Tlf.: 22 94 14 60 0105 OSLO Fax: 22 94 14 70 Copyright : BSK Versjon : 2.0

Detaljer

Workflow registrere faktura

Workflow registrere faktura Workflow registrere faktura Dato: 2015-08-06 Endringer i dokumentet: Skjermbilder er oppdatert med nytt felt Owner. Denne veiledningen viser hvordan en registrerer en faktura (Invoice) i Alma og knytter

Detaljer

STAND013 Elektronisk utveksling av handelsinformasjon i dagligvarebransjen

STAND013 Elektronisk utveksling av handelsinformasjon i dagligvarebransjen t a v Elektronisk utveksling av handelsinformasjon i dagligvarebransjen DEL 2 Meldingsbeskrivelse EANCOM Versjon 1.0 31. desember 2015 Side 1 av 132 Publisert 31.12.2015 Standardiseringsutvalget for Norsk

Detaljer

Implementasjonsguide for Overføring av SYSVAK spørremelding

Implementasjonsguide for Overføring av SYSVAK spørremelding Implementasjonsguide for Overføring av SYSVAK spørremelding Versjon 1.0 17. februar 2000 Status: Til utbredelse KITH Rapport 9/00 ISBN 82-7846-087-6 KITH-rapport Tittel Implementasjonsguide for Overføring

Detaljer

GUIDELINE. Hvordan implementere XML Pakkseddel

GUIDELINE. Hvordan implementere XML Pakkseddel GUIDELINE Hvordan implementere XML Pakkseddel Nivå 1-4 til bruk for dagligvarehandelen 6. januar 2014 Versjon 1.1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Definisjon... 3 1.2 Detaljeringsnivåer i elektronisk

Detaljer

EFO/NELFO Bestilling-/Forespørselformat, versjon 4.0

EFO/NELFO Bestilling-/Forespørselformat, versjon 4.0 EFO/NELFO Bestilling-/Forespørselformat, versjon 4.0 Rev. 2004-06-18 Datafilen er en tegnseparert tekstfil med variabel postlengde, som inneholder fire (4) forskjellige typer dataposter. Det skal forefinnes

Detaljer

STAND013 Elektronisk utveksling av handelsinformasjon i dagligvarebransjen

STAND013 Elektronisk utveksling av handelsinformasjon i dagligvarebransjen a v STAND013 Elektronisk utveksling av handelsinformasjon i dagligvarebransjen DEL 4 Endringslogg Versjon 1.0 31. desember 2015 Side 1 av 6 Publisert 31.12.2015 DEL 1 Endringslogg Denne loggen beskriver

Detaljer

GUIDELINE. Hvordan implementere DEDIP2 Pakkseddel

GUIDELINE. Hvordan implementere DEDIP2 Pakkseddel GUIDELINE Hvordan implementere DEDIP2 Pakkseddel (DESADV) Nivå 1-4 til bruk for dagligvarehandelen 6. januar 2014 Versjon 1.1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Definisjon... 3 1.2 Detaljeringsnivåer

Detaljer

Legge til, redigere eller slette en leverandør

Legge til, redigere eller slette en leverandør Legge til, redigere eller slette en leverandør Dato: 2016-06-30 Denne veiledningen viser hvordan en legger til, redigerer eller sletter en leverandør (Vendor) eller leverandørkonto (Vendor Account). Veiledningen

Detaljer

ImplementasjonsGuide EFO/NELFO 4.0

ImplementasjonsGuide EFO/NELFO 4.0 ImplementasjonsGuide 4.0 Side 1 av 9 Innhold Bakgrunn/Formål... 3 Fortolkning og forståelse... 3 Meldingsforsendelse og meldingsretur.... 3 Bruk av Fritekst linjer.... 4 EAN endret til GTIN... 4 varebetegnelse....

Detaljer

EFO/NELFO Bestilling-/Forespørselformat, versjon 4.2

EFO/NELFO Bestilling-/Forespørselformat, versjon 4.2 EFO/NELFO Bestilling-/Forespørselformat, versjon 4.2 Rev. 2013-06-13. Rettelser fra versjon 4.1 er markert med rosa farge Datafilen er en tegnseparert tekstfil med variabel postlengde, som inneholder fire

Detaljer

DEDIP2 Brukerprofil. APERAK (Kvittering faktura) til bruk for dagligvarehandelen. 7. april 2006 2. utgave

DEDIP2 Brukerprofil. APERAK (Kvittering faktura) til bruk for dagligvarehandelen. 7. april 2006 2. utgave DEDIP2 Brukerprofil APERAK (Kvittering faktura) til bruk for dagligvarehandelen 7. april 2006 2. utgave INNHOLDFORTEGNELE: Introdukjon ide 2 Meldingtabell ide 4 Ekempel ide 6 Verjon- /endringlogg ide 8

Detaljer

Implementasjonsguide for Overføring av meldingsbekreftelse Fra trygdens ulike kontrollsystem for behandlere

Implementasjonsguide for Overføring av meldingsbekreftelse Fra trygdens ulike kontrollsystem for behandlere Implementasjonsguide for Overføring av meldingsbekreftelse Fra trygdens ulike kontrollsystem for behandlere Versjon 2.0 Mai 2003 Status: Til uttesting Forord Forord Meldingen MEDRSP i denne implementasjonsguiden

Detaljer

Kompositt/ Dataelement = UNOA = 2 = NODI. Overføringens mottaker. Mottakers partsidentifikasjon

Kompositt/ Dataelement = UNOA = 2 = NODI. Overføringens mottaker. Mottakers partsidentifikasjon IFTS S93.A INFORASJON Overføringshode UNB Hode, identifisere og spesifisere utveksling /1 Syntaksidentifikator S001 Syntaksidentifikator an..4 0001 = UNOA Syntaksversjonsnummer 0002 = 2 Utvekslingsavsender

Detaljer

Implementasjonsguide for rekvirering av laboratorietjenester innenfor klinisk kjemi og mikrobiologi

Implementasjonsguide for rekvirering av laboratorietjenester innenfor klinisk kjemi og mikrobiologi Implementasjonsguide for rekvirering av laboratorietjenester innenfor klinisk kjemi og mikrobiologi Basert på MEDREQ UNSM EDIFACT D.96B Versjon 3.0 22. desember 1999 Status: Til utbredelse KITH Rapport

Detaljer

EHF Totaler Beløp, rabatter, gebyrer og avrunding

EHF Totaler Beløp, rabatter, gebyrer og avrunding EHF Totaler Beløp, rabatter, gebyrer og avrunding Innholdsfortegnelse 1. Forord... 3 1.1 Formål med dokumentet... 3 1.2 Begrepsdefinisjon... 3 2. EHF faktura og kreditnota - Totaler... 4 2.1 Beløpselementer

Detaljer

EFO/NELFO Vareformat versjon 3.0 Rev.: 11.11.2001

EFO/NELFO Vareformat versjon 3.0 Rev.: 11.11.2001 EFO/NELFO Vareformat versjon 3.0 Rev.: 11.11.2001 Varefilen er en tegnseparert tekstfil med variabel postlengde som inneholder to (2) forskjellige typer dataposter: Kun en (1) stk. Vare Hodepost og en

Detaljer

Kompositt/ Dataelement. Hode, identifisere og spesifisere utveksling = UNOA = 2 = NODI. Overføringens mottaker. Mottakers partsidentifikasjon

Kompositt/ Dataelement. Hode, identifisere og spesifisere utveksling = UNOA = 2 = NODI. Overføringens mottaker. Mottakers partsidentifikasjon INFORASJON Overføringshode UNB Hode, identifisere og spesifisere utveksling /1 Syntaksidentifikator S001 Syntaksidentifikator an..4 0001 = UNOA Syntaksversjonsnummer 0002 = 2 Utvekslingsavsender S002 Avsender

Detaljer

Brukerdokumentasjon. EFO/NELFO 5.0 XML Bestilling 04.12. 2007. INNHOLDSFORTEGNELSE: Beskrivelse Side 2 Meldingstabell Side 6 Eksempel Side 18

Brukerdokumentasjon. EFO/NELFO 5.0 XML Bestilling 04.12. 2007. INNHOLDSFORTEGNELSE: Beskrivelse Side 2 Meldingstabell Side 6 Eksempel Side 18 Brukerdokumentasjon EFO/NELFO 5.0 XML Bestilling 04.12. 2007 Versjon 5.0 INNHOLDSFORTEGNELSE: Beskrivelse Side 2 Meldingstabell Side 6 Eksempel Side 18 EFO/NELFO 5.0 XML Bestilling 04.12.2007 Side 1 av

Detaljer

Implementasjonsguide for Overføring av vaksinasjonsopplysninger

Implementasjonsguide for Overføring av vaksinasjonsopplysninger Implementasjonsguide for Overføring av vaksinasjonsopplysninger Versjon 1.2 for utprøving 21.09.1999 KITH Rapport 12/99 ISBN 82-7846-070-1 KITH-rapport Tittel Implementasjonsguide for Overføring av vaksinasjonsopplysninger

Detaljer

Implementasjonsguide for Overføring av vaksinasjonsopplysninger

Implementasjonsguide for Overføring av vaksinasjonsopplysninger Implementasjonsguide for Overføring av vaksinasjonsopplysninger Versjon 2.0 17. februar 2000 Status: Til utbredelse KITH Rapport 7/00 ISBN 82-7846-084-1 KITH-rapport Tittel Implementasjonsguide for Overføring

Detaljer

Vedlegg B Priser og leveringsbestemmelser. Utstyr for opptak og kontroll av biometriske data

Vedlegg B Priser og leveringsbestemmelser. Utstyr for opptak og kontroll av biometriske data Vedlegg B Priser og leveringsbestemmelser Utstyr for opptak og kontroll av biometriske data 17102014 1. PRISER... 3 1.1 FORSENDELSE... 3 1.2 LEVERINGSADRESSER... 3 1.3 FAKTURADRESSE... 3 1.4 FAKTURAINFORMASJON...

Detaljer

Implementasjonsguide for Overføring av meldingsbekreftelse

Implementasjonsguide for Overføring av meldingsbekreftelse Implementasjonsguide for Overføring av meldingsbekreftelse Versjon 1.2 for utprøving 28.04.1999 KITH Rapport 7/99 ISBN 82-7846-062-0 KITH-rapport Tittel Implementasjonsguide for Overføring av meldingsbekreftelse

Detaljer

EFO/NELFO XML Standard Versjon 4.0 : Vareformat. Brukerdokumentasjon. Versjon: 1.0. - Side 1 of 10 -

EFO/NELFO XML Standard Versjon 4.0 : Vareformat. Brukerdokumentasjon. Versjon: 1.0. - Side 1 of 10 - Vareformat XML Brukerdokumentasjon Versjon: 1.0 - Side 1 of 10 - ENDRINGSKATALOG DATO VER UTFØRT AV KOMMENTARER 30.10.2004 4.0 Truls Samuelsen Versjon 4.0. - Side 2 of 10 - Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING

Detaljer

DHL EasyShip v5.2. Brukerveiledning

DHL EasyShip v5.2. Brukerveiledning c DHL EasyShip v5.2 Brukerveiledning Innhold INNLEDING... 2 UTSKRIFT AV FRAKTBREV... 3 HVORDAN LAGE TOLLFAKTURA... 6 SLETTING AV FORSENDELSE... 9 OVERFØRING AV FORSENDELSER TIL DHL... 10 KONFIGURASJON...

Detaljer

EFO/NELFO Ordrebekreftelse versjon 3.0

EFO/NELFO Ordrebekreftelse versjon 3.0 EFO/NELFO Ordrebekreftelse versjon 3.0 Rev.: 11.11.2001 Datafilen er en tekstfil med 3 posttyper, med variabel postlengde. Merk at det er flere ulike posttyper for linjepostene. Tegnsett skal være Windows

Detaljer

Hurtigveiledning for mytnt-brukere mytnt Quick Guide mytnt raskt og enkelt på norsk. TNT Curve Positive orange/g

Hurtigveiledning for mytnt-brukere mytnt Quick Guide mytnt raskt og enkelt på norsk. TNT Curve Positive orange/g Hurtigveiledning for mytnt-brukere mytnt Quick Guide mytnt raskt og enkelt på norsk TNT Curve Positive orange/g TNT Curve Positive orange/g 2. Logg deg inn på mytnt 3. Opprett sending 4. Fyll ut opplysninger

Detaljer

DHL ONLINE SHIPPING BRUKERMANUAL

DHL ONLINE SHIPPING BRUKERMANUAL DHL ONLINE SHIPPING BRUKERMANUAL LOGG DEG INN PÅ DHL ONLINE SHIPPING 2 LAG NY FORSENDELSE 3 Adresseinformasjon Address Details 3 Forsendelsedetaljer Shipment Details 4 Velg produkt og ekstraservice Service

Detaljer

Brukerveidledning for fakturaportalerna ICA butikker (ICA Detalj og franchise-butikker) og ICA Konsern (ICA Norge, ICA Eiendom)

Brukerveidledning for fakturaportalerna ICA butikker (ICA Detalj og franchise-butikker) og ICA Konsern (ICA Norge, ICA Eiendom) Brukerveidledning for fakturaportalerna ICA butikker (ICA Detalj og franchise-butikker) og ICA Konsern (ICA Norge, ICA Eiendom) Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34

Detaljer

OPPGJØR MED ORTOPEDISKE VERKSTEDER (ORTOK)

OPPGJØR MED ORTOPEDISKE VERKSTEDER (ORTOK) Implementasjonsguide for OPPGJØR MED ORTOPEDISKE VERKSTEDER (ORTOK) basert på MEDRUC D97.A Versjon: 2.6 REV3 20. februar 2012 Status: Til utprøving NAV Implementasjonsguide - ver. 2.6 Side 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Send elektroniske fakturaer til universiteter og høgskoler - informasjon til deg som er leverandør

Send elektroniske fakturaer til universiteter og høgskoler - informasjon til deg som er leverandør Send elektroniske fakturaer til universiteter og høgskoler - informasjon til deg som er leverandør Dokumentet er oppdatert 26. oktober 2012 ansvarlig for oppdateringer er UNINETT AS v/bernt Skjemstad (bernt.skjemstad@uninett.no)

Detaljer

Kort veiledning om E2B faktura

Kort veiledning om E2B faktura Kort veiledning om E2B faktura Side 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Innhold i e2b faktura til TakeCargo Versjon av e2b faktura Nødvendig innhold i faktura TakeCargos fakturagrunnlag referanse

Detaljer

Brukerdokumentasjon XML PAKKSEDDEL DAGLIGVARE 16.01.2014 INNHOLDSFORTEGNELSE: Versjon 1.5

Brukerdokumentasjon XML PAKKSEDDEL DAGLIGVARE 16.01.2014 INNHOLDSFORTEGNELSE: Versjon 1.5 Brukerdokumentasjon XML PAKKSEDDEL DAGLIGVARE 16.01.2014 Versjon 1.5 INNHOLDSFORTEGNELSE: Beskrivelse Side 2 Meldingstabell Side 12 Versjonsoversikt Side 20 Copyright GS1 Norway 2014 16.01.2014 Side 1

Detaljer

Monitoring water sources.

Monitoring water sources. Monitoring water sources. Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/38336681.aspx Ekstern anbuds ID 223314-2013 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling Prosedyre

Detaljer

Workflow bestille fysisk materiale engangskjøp

Workflow bestille fysisk materiale engangskjøp Workflow bestille fysisk materiale engangskjøp Dato: 2016-04-26 Denne veiledningen beskriver bestilling av bøker eller annet fysisk materiale. 1) Det er flere måter å finne bibliografiske opplysninger

Detaljer

Kompositt/ Dataelement. Punktum (.) Ønsket som desimal skilletegn. Blankt tegn. Apostrof ( ) Segments slutt tegn. Eks.: UNA:+.?

Kompositt/ Dataelement. Punktum (.) Ønsket som desimal skilletegn. Blankt tegn. Apostrof ( ) Segments slutt tegn. Eks.: UNA:+.? IFTIN S93.A INFORASJON Tegnkontroll informasjon UNA Definerer karakterer for bruk som avgrensninger og indikatorer i utveksling meldingen. /1 Spesifikasjonen definert i UNA har prioritet over spesifikasjoner

Detaljer

Brukerdokumentasjon. EFO/NELFO 5.0 XML Ordrebekreftelse 04.12.2007. INNHOLDSFORTEGNELSE: Beskrivelse Side 2 Meldingstabell Side 8 Eksempel Side 23

Brukerdokumentasjon. EFO/NELFO 5.0 XML Ordrebekreftelse 04.12.2007. INNHOLDSFORTEGNELSE: Beskrivelse Side 2 Meldingstabell Side 8 Eksempel Side 23 BRUKERDOKUMENTASJON Brukerdokumentasjon 04.12.2007 Versjon 5.0 INNHOLDSFORTEGNELSE: Beskrivelse Side 2 Meldingstabell Side 8 Eksempel Side 23 Bestilling 04.12.2007 Side 1 av 23 BRUKERDOKUMENTASJON 1. INNLEDNING

Detaljer

Posttype RH - Rabattavtale Hodepost. Posttype RL - Rabattavtale Linjepost. Kommentarer. Feltnr. format lengde. Må / Kan. Ant. Des.

Posttype RH - Rabattavtale Hodepost. Posttype RL - Rabattavtale Linjepost. Kommentarer. Feltnr. format lengde. Må / Kan. Ant. Des. EFO/NELFO Rabatt versjon 4.2 Rev. 2013-06-13. Rettelser fra rev 2009-04-23 er markert med rosa farge Rev. 2009-04-23. Rettelser fra rev. 2004-06-18 er markert med gul farge Rabattfilen er en tekstfil med

Detaljer

Implementasjonsguide for Overføring av vaksinasjonsopplysninger

Implementasjonsguide for Overføring av vaksinasjonsopplysninger Implementasjonsguide for Overføring av vaksinasjonsopplysninger Versjon 1.0 for utprøving 23. februar 1998 KITH Rapport 2/98 ISBN 82-7846-043-4 KITH-rapport Tittel Implementasjonsguide for Overføring

Detaljer

NORSK BRUKERVEILEDNING

NORSK BRUKERVEILEDNING NORSK BRUKERVEILEDNING for FORESPØRSEL OM MÅLEDATA Versjon: 1.0 Revisjon: A Status: For testimplementering Dato: 13. august 2006 Norsk brukerveiledning for forespørsel om måledata 2 1 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Fullmakt. firmanavn. fullmakt til å innhente opplysninger fra skatteetaten om skatte- og avgiftsmesige forhold

Fullmakt. firmanavn. fullmakt til å innhente opplysninger fra skatteetaten om skatte- og avgiftsmesige forhold Fullmakt Herved gis org. nr.. firmanavn.. fullmakt til å innhente opplysninger fra skatteetaten om skatte- og avgiftsmesige forhold vedrørende: org.nr firmanavn Fullmakten gjelder opplysninger som er taushetsbelagte

Detaljer

Ordreimport [Orders] Påkrevd dersom det skal opprettes som repeterende faktura

Ordreimport [Orders] Påkrevd dersom det skal opprettes som repeterende faktura Ordreimport [Orders] Brukes for å importere ordre fra et annet system. De importerte ordrene vil legges inn i Go enten under ordre, enten som utkast eller repeterende faktura. Felter med grønn bakgrunn

Detaljer

SAKSNUMMER ANSKAFFELSE AV INNFORDRINGSTJENESTER VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER

SAKSNUMMER ANSKAFFELSE AV INNFORDRINGSTJENESTER VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER Side 1 av 5 SAKSNUMMER 2011-006571 ANSKAFFELSE AV INNFORDRINGSTJENESTER VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER Side 2 av

Detaljer

Implementasjonsguide for Overføring av meldingsbekreftelse

Implementasjonsguide for Overføring av meldingsbekreftelse Implementasjonsguide for Overføring av meldingsbekreftelse Versjon 1.0 for utprøving 5. mars 1998 KITH Rapport 4/98 ISBN 82-7846-045-0 KITH-rapport Tittel Implementasjonsguide for Overføring av meldingsbekreftelse

Detaljer

Veileder. Innhold i et forhåndsvarsel. Tollvesenet September 2008

Veileder. Innhold i et forhåndsvarsel. Tollvesenet September 2008 Veileder Innhold i et forhåndsvarsel Tollvesenet September 2008 Innhold 1 Introduksjon... 3 2 Forhåndsvarsling per transporttype... 4 2.1 Hvordan bruke tabellen... 5 2.2 Definisjon av X, Y, og Z... 6 2.3

Detaljer

Bestille dokument via NZ eller CZ

Bestille dokument via NZ eller CZ Bestille dokument via NZ eller CZ Dato: 2017-10-09 Denne veiledningen beskriver det som er generelt for bestilling av alle typer dokumenter. For spesialiteter for enkelte dokumenttyper, se egne veiledninger.

Detaljer

NKKN typeforslag versjon 2.0.1. Definisjon av grunntypene

NKKN typeforslag versjon 2.0.1. Definisjon av grunntypene NKKN typeforslag versjon 2.0.1 For å lette innsamling av typedata er det laget en importrutine i NKKN som muliggjør automatisering. Foreløpig kan en kun sende forslag via email, en webservice er planlagt

Detaljer

Avrunding i EHF faktura

Avrunding i EHF faktura Avrunding i EHF faktura Presisering nummer: 4000001 Ansvarlig Difi: Olav Astad kristiansen Dato: 4. oktober 2012 Utarbeidet i samarbeid med: NARF, Edisys AS og SendRegning AS Identifikator Dato Beskrivelse

Detaljer

Teknisk dokumentasjon for integrasjon. mellom SuperOffice og Visma.net

Teknisk dokumentasjon for integrasjon. mellom SuperOffice og Visma.net Teknisk dokumentasjon for integrasjon mellom SuperOffice og Visma.net Inneholder: Standard oppsett kunde Standard oppsett leverandør Standard oppsett kontaktperson Standard oppsett opprett ny kunde Standard

Detaljer

Kort veiledning for ruteplan

Kort veiledning for ruteplan Kort veiledning for ruteplan Side 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Introduksjon Registrere hente og leveringssteder i ruteplan Registrere en ruteplan Registrere en rute Registrere en ukentlig

Detaljer

DEL 2 VEDLEGG B PRIS OG BETALINGSBETINGELSER

DEL 2 VEDLEGG B PRIS OG BETALINGSBETINGELSER DEL 2 VEDLEGG B PRIS OG BETALINGSBETINGELSER Side 1 av 6 DEL 2 VEDLEGG B PRIS OG BETALINGSBETINGELSER DEL 2 VEDLEGG B PRIS OG BETALINGSBETINGELSER Side 2 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 PRISKONTRAKT MED PRISGLIDNINGSBESTEMMELSE...

Detaljer

INFORMASJON OM ELEKTRONISK FAKTURA TIL. Fredrikstad kommune

INFORMASJON OM ELEKTRONISK FAKTURA TIL. Fredrikstad kommune INFORMASJON OM ELEKTRONISK FAKTURA TIL Fredrikstad kommune 1 Innhold Innledning... 3 Hvordan komme i gang?... 3 Infrastruktur og format for elektronisk faktura... 4 Infrastruktur (Aksesspunkt og ELMA)...

Detaljer

Bestille elektronisk enkelttittel (standalone portfolio)

Bestille elektronisk enkelttittel (standalone portfolio) Bestille elektronisk enkelttittel (standalone portfolio) Dato: 2015-03-09 Hvis tittelen du skal bestille finnes i Community Zone, bør du alltid bruke denne posten som utgangspunkt for bestilling. Da drar

Detaljer

VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER SAKSNUMMER ANSKAFFELSE AV HUNDEFÔR

VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER SAKSNUMMER ANSKAFFELSE AV HUNDEFÔR Side 1 av 6 VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER SAKSNUMMER 2012-006339 ANSKAFFELSE AV HUNDEFÔR Side 2 av 6 1 PRIS... 3 2 PRISENDRINGER... 3 2.1 Uttømmende prisliste inkl underleverandører... 3 3 GENERELT...

Detaljer

EDI-regler knyttet til bruk av NeB standard for elektronisk handel i byggevarebransjen

EDI-regler knyttet til bruk av NeB standard for elektronisk handel i byggevarebransjen EDI-regler knyttet til bruk av NeB standard for elektronisk handel i byggevarebransjen Endringslogg for dette dokumentet Versjon Dato Endring Godkjent V01-V04 Arbeidsversjoner V05 31.mars 2011 Ajourført

Detaljer

SAKSNUMMER ANSKAFFELSE AV FERSK FISK OG FERSK SJØMAT VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER

SAKSNUMMER ANSKAFFELSE AV FERSK FISK OG FERSK SJØMAT VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER Side 1 av 5 SAKSNUMMER 2011-034083 VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER Side 2 av 5 1 PRIS- OG PRISMEKANISME... 3 1.1

Detaljer

Komme i gang med Visma Avendo eaccounting

Komme i gang med Visma Avendo eaccounting 1 Komme i gang med Visma Avendo eaccounting For å begynne å bruke Visma Avendo eaccounting, må du logge inn på http://vismaonline.no Klikk på linken Til tjenesten under Visma Avendo eaccounting for å åpne

Detaljer

Rammeavtale 2014009627 Transport av drivstoff DEL II VEDLEGG C: PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER Side 1 av 5 VEDLEGG C PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER

Rammeavtale 2014009627 Transport av drivstoff DEL II VEDLEGG C: PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER Side 1 av 5 VEDLEGG C PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER Side 1 av 5 VEDLEGG C PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER Side 2 av 5 Innhold 1. GENERELT... 3 1.1 Kontraktstype... 3 1.2 Enhetspris... 3 1.3 Kjøpers maksimale økonomiske forpliktelse... 3 1.4 Prisliste... 3

Detaljer

IBE430 Forretningsprosesser og ERP Forelesning nr. 6. Fortsetter om salgsforretningsprosessen

IBE430 Forretningsprosesser og ERP Forelesning nr. 6. Fortsetter om salgsforretningsprosessen IBE430 Forretningsprosesser og ERP Forelesning nr. 6 Fortsetter om salgsforretningsprosessen I dag Spørsmål om øv. 5, oppg. 2 Om Innkjøpsforretningsprosessen Oppgave 2. Forklar hvordan de enkelte statusfeltene

Detaljer

NORSK BRUKERVEILEDNING

NORSK BRUKERVEILEDNING NORSK BRUKERVEILEDNING for implementering av SMTP Versjon: 1.0 Revisjon: C Dato: 20. februar 2006 Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 BAKGRUNN... 3 2 REFERANSER...

Detaljer

SAKSNUMMER Anskaffelse av Mellombekledning, kaldt vær VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER

SAKSNUMMER Anskaffelse av Mellombekledning, kaldt vær VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER SAKSNUMMER 2012-035226 Anskaffelse av Mellombekledning, kaldt vær VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER 1 1 PRIS- OG PRISMEKANISME... 3 1.1 Definisjon... 3 1.2 Kontraktstype... 3 1.3 Pris... 3 1.4 Prisendring...

Detaljer

Flettekoder dokumentmaler Poweroffice Go

Flettekoder dokumentmaler Poweroffice Go r dokumentmaler Poweroffice Go Informasjon om selskapet som sender dokument Avsenders firmanavn Avsenders organisasjonsnummer Avsenders telefonnummer Avsenders e-postadresse Avsenders webadresse Postadresse

Detaljer

Angivelse av EHF profiler og dokumenttyper

Angivelse av EHF profiler og dokumenttyper Angivelse av profiler og dokumenttyper Innholdsfortegnelse Veileder profiler og dokumenttyper 1. Forord... 3 1.1 Formål med dokumentet... 3 1.2 Begrepsdefinisjoner... 4 1.2.1 Dokumenttype... 4 1.2.2 Customization...

Detaljer

INFORMASJON OM ELEKTRONISK FAKTURA TIL IVAR IKS

INFORMASJON OM ELEKTRONISK FAKTURA TIL IVAR IKS INFORMASJON OM ELEKTRONISK FAKTURA TIL IVAR IKS Innhold Innledning... 3 Hvordan komme i gang?... 3 Infrastruktur og format for elektronisk faktura...4 Infrastruktur (Aksesspunkt og ELMA)... 4 Elektronisk

Detaljer

Implementasjonsguide for Rapportering av radiologi-svar Versjon 1.0

Implementasjonsguide for Rapportering av radiologi-svar Versjon 1.0 Implementasjonsguide for Rapportering av radiologi-svar Versjon 1.0 KITH R 9/96 ISBN 82-7846-022-1 Tittel Implementasjonsguide for Rapportering av radiologi-svar Versjon 1.0 KITH-rapport R 9/96 ISBN 82-7846-022-1

Detaljer

Mal NeB Supply Material 2.1 DESADV v01 Nytt = krav, D=Depending (avhengig av betingelse), Dataelementer XML-struktur Forklaringer

Mal NeB Supply Material 2.1 DESADV v01 Nytt = krav, D=Depending (avhengig av betingelse), Dataelementer XML-struktur Forklaringer Leveransen består av 2 paller Bestilt kvantum blir ikke full-levert CPS= P= L= Pall 1 CPS 1 Pall 2 CPS 2

Detaljer

BSK implementeringsguide e2b-formatet v.3.3

BSK implementeringsguide e2b-formatet v.3.3 BSK implementeringsguide e2b-formatet v.3.3 Bankenes felles implementeringsguide basert på versjon 3.3 av e2b Fakturaformat Versjon: 1.02 23. april 2012 Bankenes Standardiseringskontor Postboks 2644 Solli

Detaljer

VEDLEGG B PRIS OG BETALINGSBETINGELSER

VEDLEGG B PRIS OG BETALINGSBETINGELSER RAMMEAVTALE: 2014026745 VIKARTJENESTER Side 1 av 6 VEDLEGG B PRIS OG BETALINGSBETINGELSER RAMMEAVTALE: 2014026745 VIKARTJENESTER Side 2 av 6 Innhold 1 PRIS... 3 2 OVERTID... 3 3 BEHOV VED ØVELSER/OPPDRAG

Detaljer

Bestille Electronic Collection (Pakke)

Bestille Electronic Collection (Pakke) Bestille Electronic Collection (Pakke) Dato: 2015-03-09 Electronic collection: Aggregated package (alle titlene kjøpes samlet og hele pakken aktiveres samlet) Selective package (titler velges fra en forlagspakke)

Detaljer

Hvordan sende elektroniske fakturaer til Agder Energi

Hvordan sende elektroniske fakturaer til Agder Energi Implementeringsguide Hvordan sende til Agder Energi 2 (5) Til våre leverandører Agder Energi med datterselskaper har nå mulighet til å motta gjennom Baswares meldingssentral, Business Transactions. Ved

Detaljer

SAKSNUMMER ANSKAFFELSE AV PROFESJONELLE VASKERIMASKINER VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER

SAKSNUMMER ANSKAFFELSE AV PROFESJONELLE VASKERIMASKINER VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER Side 1 av 7 SAKSNUMMER 2011-044422 VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER Side 2 av 7 1 PRIS... 3 2 UTFYLLING AV PRISMATRISE... 3 3 PRISENDRINGER... 3 3.1 Uttømmende prisliste inkl underleverandører...

Detaljer

Implementeringsveileder Elektronisk handelsformat Faktura og Kreditnota

Implementeringsveileder Elektronisk handelsformat Faktura og Kreditnota Implementeringsveileder Elektronisk handelsformat Faktura og Kreditnota Endringslogg Versjon Kommentar Forfatter Dato 0.1 Initial versjon Bao Nguyen, Difi 2009-11-09 0.5 Foreløpig versjon Bao Nguyen, Difi

Detaljer

Workflow mottak av gaver

Workflow mottak av gaver Workflow mottak av gaver Dato: 2015-03-09 Denne veiledningen beskriver mottak av gaver eller gratiseksemplarer. Dette kan gjøres på to måter, enten ved å lage PO Line først og motta på vanlig måte eller

Detaljer

Mapping fra e2b fakturaformat. til. Ehandel.no formatet.

Mapping fra e2b fakturaformat. til. Ehandel.no formatet. Mapping fra e2b fakturaformat til Ehandel.no formatet. Notat utarbeidet for Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT Versjon 03 27. september 2010 Utarbeidet av: Petter Sandvik Senior rådgiver EdiSys

Detaljer

Forespørsel Rammeavtale- Kjøp av treningssko, sandaler og badesko til Forsvaret KONKURRANSEGRUNNLAG DEL II VEDLEGG B

Forespørsel Rammeavtale- Kjøp av treningssko, sandaler og badesko til Forsvaret KONKURRANSEGRUNNLAG DEL II VEDLEGG B VEDLEGG B PRIS OG BETALINGSBETINGELSER Side 1 av 6 Forespørsel 2012-032592 Rammeavtale- Kjøp av treningssko, sandaler og badesko til Forsvaret KONKURRANSEGRUNNLAG DEL II VEDLEGG B PRIS OG BETALINGSBETINGELSER

Detaljer

Implementeringsguide HVORDAN SENDE ELEKTRONISKE FAKTURAER TIL. Gjensidige Forsikring ASA

Implementeringsguide HVORDAN SENDE ELEKTRONISKE FAKTURAER TIL. Gjensidige Forsikring ASA Implementeringsguide HVORDAN SENDE ELEKTRONISKE FAKTURAER TIL Gjensidige Forsikring ASA Implementeringsguide 2 (6) Leverandør til Gjensidige Forsikring ASA, Gjensidige Forsikring ASA med datterselskaper

Detaljer

Implementeringsveileder Ehandel.no format. Faktura og Kreditnota

Implementeringsveileder Ehandel.no format. Faktura og Kreditnota Implementeringsveileder Ehandel.no format Faktura og Kreditnota Endringslogg Versjon Kommentar Forfatter Dato 0.1 Initial versjon Bao Nguyen, Difi 2009-11-09 0.5 Versjon med formatstruktur og komplett

Detaljer

NORSK BRUKERVEILEDNING

NORSK BRUKERVEILEDNING NORSK BRUKERVEILEDNING for FORESPØRSEL OM MÅLEDATA Versjon: 1.0 Revisjon: C Status: For testimplementering Dato: 16. mars 2007 Norsk brukerveiledning for forespørsel om måledata 2 1 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Standardisert e-faktura B2B i praktisk bruk. Jørn Einard Skjærlund Gjensidige NOR Forsikring

Standardisert e-faktura B2B i praktisk bruk. Jørn Einard Skjærlund Gjensidige NOR Forsikring Standardisert e-faktura B2B i praktisk bruk Jørn Einard Skjærlund Gjensidige NOR Forsikring Den vanlige scenariet er i dag at fakturaer sendes på papir og deretter behandles manuelt i mottaker organisasjonen

Detaljer

SAKSNUMMER 2011-043592 ANSKAFFELSE AV SOLDATSKAP OG KØYER VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER

SAKSNUMMER 2011-043592 ANSKAFFELSE AV SOLDATSKAP OG KØYER VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER Side 1 av 6 SAKSNUMMER 2011-043592 ANSKAFFELSE AV SOLDATSKAP OG KØYER VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER Side 2 av 6

Detaljer

Standard for identifisering og merking av produkter i elektrobransjen

Standard for identifisering og merking av produkter i elektrobransjen Standard for identifisering og merking av produkter i elektrobransjen Versjon 0.59 10.11.2014 1 Innledning Dette dokumentet definerer standarden for enhetlig identifisering og merking av F-pak (forbrukerpakning),

Detaljer