Kompositt/ Dataelement. Punktum (.) Ønsket som desimal skilletegn. Blankt tegn. Apostrof ( ) Segments slutt tegn. Eks.: UNA:+.?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kompositt/ Dataelement. Punktum (.) Ønsket som desimal skilletegn. Blankt tegn. Apostrof ( ) Segments slutt tegn. Eks.: UNA:+.?"

Transkript

1 IFTIN S93.A INFORASJON Tegnkontroll informasjon UNA Definerer karakterer for bruk som avgrensninger og indikatorer i utveksling meldingen. /1 Spesifikasjonen definert i UNA har prioritet over spesifikasjoner angitt i segment UNB. Komponent data element separator an..1 Kolon (:) Ønsket tegn for del element. Komponent data element separator Data element separator an..1 Pluss (+) Tegn for segment tag og data element og kompositt Desimal notasjon an..1 Punktum (.) Ønsket som desimal skilletegn Release indikator an..1 Spørsmålstegn (?) Frislipp tegn Reservert an..1 Blankt tegn Segment terminator an..1 Apostrof ( ) Segments slutt tegn Eks.: UNA:+.? Overføringshode UNB Hode, identifisere og spesifisere utveksling /1 Syntaksidentifikator S001 Syntaksidentifikator an = UNOA (eller UNO) Syntaksklasse A Syntaksversjonsnummer 0002 = 3 Utvekslingsavsender S002 Avsender an Overføringens avsender, senders utvekslings id Partsidentifikasjon kvalifikator an Avsenders parts identifikasjon. Utvekslingsmottaker S003 ottaker an = NO Overføringens mottaker, Schenker AS Segment eller segmentgruppe angis om kan være med: (onditional), må være med: (andatory). Etter og følger et tall som angir hvor mange

2 IFTIN S93.A INFORASJON Partsidentifikasjon kvalifikator an = NODI Dato/Tid S004 Dato n Overføringens dato, format YYDD Tid an Overføringens tid, format HH Utvekslingens kontroll referanse an Overføringens unike referanse, inntil 14 tegn, hvor de to siste karakterer bør være numeriske. To siste karakterer representerer batch nummer hos Schenker Ubrukt Funksjonsreferanse an Valgfritt Testindikator n = 1 Valgfritt Eks. for test: UNB+UNOA:3+LG000101:NOLG+NO009101:NODI :1322+LG NODI++++1 Eks. for produksjon: UNB+UNOA:3+LG000101:NOLG+NO009101:NODI :1322+LG NODI eldingens hode 001 UNH Hode: identifisere og spesifisere meldingen /1 eldingsreferanse n Løpenummer, unikt referanse nummer eldingsidentifikasjon S009 eldingstype an = IFTIN eldingstype versjons nr an = S eldingens utgave nr 0054 = 93A Segment eller segmentgruppe angis om kan være med: (onditional), må være med: (andatory). Etter og følger et tall som angir hvor mange

3 IFTIN S93.A INFORASJON eldingens kontrollorganisasjon an = UN Subset an = NOS10 Eks.: UNH+1+IFTIN:S:93A:UN:NOS10 Start på melding Alternativ1: Indikerer start og type for meldingen, sender identifikasjonsnummer, type og dato. Segmentet benyttes forksjellig avhengig av løsning. Dokument/meldingens navn 002 BG /1 Dokument/meldingsnavn 002 eldingstype kode = Innlandstransport Dokument/Sendings referanse an = Senders referanse (Schenker krever 15 siffer. Referansen må være unik minimum 6 måneder.) eldingens funksjons kode Pos 1-4 kundeident tildelt av Schenker. Pos 5-15 unik verdi = Originalt fraktbrev. Schenker håndterer ikke endring/sletting Eks.: BG uten GS1 fraktbrevnummer Alternativ2: Dokument/meldingens navn 002 BG /1 Dokument/meldingsnavn 002 eldingstype kode = Innlandstransport Dokument/Sendings referanse an Brukes ikke eldingens funksjons kode Segment eller segmentgruppe angis om kan være med: (onditional), må være med: (andatory). Etter og følger et tall som angir hvor mange

4 IFTIN S93.A INFORASJON 1225 Sløyfes, evt. verdi er 9 Eks.: BG+700 (med bruk av GS1 fraktbrevnummer 17siffer (consignment nr.) i RFF+AA) Dato/tid/periode 003 DT Angir tidspunkt for avsendelse av meldingen /1 eldingens dato og tid 507 Dato/tid kvalifikator = Kode for meldingens fraktbrev dato og tid 200 = Hentedato frem i tid for PlussHenting, maks 14 dager frem i tid Dato/tid/periode = Fraktbrevdato (eller hentedato) Tidsformat kvalifikator = YYDD 203 = YYDDHH Eks.: DT+137: :102 Eks.: DT+200: :203 Transporttjenester 004 TSR Angir kontrakt, transport betingelser, service og prioritet for transporten /5 Transport betingelse og kontrakt. kode 536 Kontrakt og transp. betingelse, kode 4065 Produkt kode: Kode 7 = Stykkgods enkolli (behøver ikke å sendes, Schenker velger automatisk 7 eller 9 på bakgrunn av kundens avtale) (SchenkerSystem) Segment eller segmentgruppe angis om kan være med: (onditional), må være med: (andatory). Etter og følger et tall som angir hvor mange

5 IFTIN S93.A INFORASJON 8 = Partigods (SchenkerDirekte) 9 = Stykkgods (standard, behøver ikke å sendes) (SchenkerSystem) 27 = Direkte distribusjon (SchenkerDirekte) ZDD= Partigods hentet (Stykkgods) ZAD= Giroservice - krever OA kode 50 - konto nummer gis i NAD-RFF for sender - KID gis evt. i RFF kode SS ZNF= Giro med nettofrakt påslag, spesifikasjoner som ZAD ZGF= Giro med regulativ frakt påslag, spesifikasjoner som ZAD ZLS = Schenker Spesial (krever spesial avtale med Schenker ) ZO= Omekspedering ZDP= Privatlevering - Distribusjon til privatkunde ZPA= Privatlevering - Distribusjon til privatkundes arbeidssted ZPQ= Privatlevering - Ta med tilbake emballasje ZPU= Privatlevering - Ta med tilbake gammelt apparat (Unit) ZPS= Privatlevering - Ta med tilbake gammelt apparat (Unit) og emballasje ZRE= Retursending ZSP= Spredningsavtale (Spesiell prisavtale for spredningsgods) ZND= Tollpass (Ufortollet importsending som sendes til tollager) Segment eller segmentgruppe angis om kan være med: (onditional), må være med: (andatory). Etter og følger et tall som angir hvor mange

6 IFTIN S93.A INFORASJON ZDE= Direkte distribusjon Elektro natt distribusjon Transport prioriteringer 537 Transport prioritet kode = Ekspress Transport beskaffenhet 703 Transport beskaffenhet kode 7085 RD = Farlig gods ZHO = Varmegods ZO = Kjølegods ZPR = Emballasje i retur ZZZ = Spesialgods ZZV = Volumgods Eks.: TSR+7 TSR+ZAD Stykkgods en-kolli som girosending TSR+++1 TSR+9+++ZHO Ekspressending Stykkgods som varmegods Oppkravsbeløp 005 OA Spesifiserer oppkravsbeløp for sendingen, for eks. forsikring, fakturabeløp, vareoppkravsbeløp /2 Oppkravsbeløp 516 Oppkravsbeløp kvalifikator = Giroservice (vareoppkravsbeløp) aks kr ,00 Segment eller segmentgruppe angis om kan være med: (onditional), må være med: (andatory). Etter og følger et tall som angir hvor mange

7 IFTIN S93.A INFORASJON Oppkravsbeløp n Beløp Beløpet gis som heltall i kroner, eller desimaltall kroner, øre Valutakode 6345 = NOK (standard) Eks.: OA+50:2500 eller OA+50:150,5 Fritekst 006 FTX Tilføre fri tekst, form og kode informasjon. /5 Varespesifikasjon og-/eller melding til transportør. erknader blir skrevet på utleveringsseddel. Tekst type kvalifikator 4451 IN = Varespesifikasjon for mottaker Benyttes for informasjon til mottager fra avsender SI = elding til transportør Avsender sin melding til transportør Tekst 108 Inntil 7 x 70 tegn, med begrensning 5 x 70 tegn pr FTX Fritekst an = Fri tekst Fritekst an = Fri tekst Fritekst an = Fri tekst Fritekst an = Fri tekst Fritekst an = Fri tekst Eks.: FTX+IN+++Gjelder også ordre nummer: Se pakkseddel FTX+SI+++Høy lasterampe hos mottaker Segment eller segmentgruppe angis om kan være med: (onditional), må være med: (andatory). Etter og følger et tall som angir hvor mange

8 IFTIN S93.A INFORASJON Kontroll totaler 007 NT Spesifisering av totaler for sendingen /3 Totaler 270 Kontroll kvalifikator = Total vekt på forsendelsen Bruttovekt i hele kilo minste verdi 1 kg og uten desimaler 11 = Totalt antall kolli på forsendelsen 15 = Totalt volum på forsendelsen uten desimaler ZL = Totalt antall lastemeter, uttrykkes i desimeter Kontroll totalens verdi n = Verdi ål enhet kvalifikator 6411 DQ = Kubikk desimeter, uttrykkes i hele kubikkdesimeter (liter) KG = Kilo, uttrykkes i hele kilo PE = Antall DT = Desimeter, uttrykkes i hele desimeter Eks.: NT+7:35:KG NT+11:1:PE NT+15:12:DQ NT+ZL:1:DT' Leveringsbetingelser G02 TOD Spesifisere aktuelle betingelser for leveransen /1 Kode for leveringsbetingelser = Transport betingelse, fast verdi Leveringsbetingelser 100 Leveringsbetingelser kode = mottaker betaler alt (betalingskode 0) 023 = sender betaler alt (betalingskode 3) Annen fraktbetaler aktiveres ved å sende kundenummer hos Schenker i NAD+IV samt å sette Segment eller segmentgruppe angis om kan være med: (onditional), må være med: (andatory). Etter og følger et tall som angir hvor mange

9 IFTIN S93.A INFORASJON TOD til 001. Kode kvalifikator 1131 ZT = ombiterms Eks.: TOD :ZT Referanse spesifikasjon G03 RFF Spesifisere referanser, dokument/melding, booking nr, ordre nr etc. /4 Referanse 506 Referanse kvalifikator 1153 AA = onsignment nummer (17 siffer) Krav ved bruk av GS1-128/SS strekkode AAO = ottakers referanse O = Ordrenummer U = Avsenders referanse SS = KID (kunde identifikasjon) for giroservice. Senders interne referanse, vises på fraktfaktura (mottakers navn blir overskrevet). Referanse nummer Referansenummer (onsig.nr, / ordre nr. / Senders interne ref. / KID) Eks.: RFF+AA: (17 siffer) RFF+SS: (maks 15 tegn) Segment eller segmentgruppe angis om kan være med: (onditional), må være med: (andatory). Etter og følger et tall som angir hvor mange

10 IFTIN S93.A INFORASJON Transport detaljer G08 TDT Spesifiserer transport detaljer med stedsidentifikasjon /1 Transport og hendelse kvalifikator = hovedtransport Eks.: TDT+20 Sted / lokasjon identifisering G08 LO Indikerer lokasjon som opprinnelse, destinasjon, slutt /3 Sted/lokasjon kvalifikator = Avgangsterminal hos Schenker (EDI overføring fra kunde behandles her) 80 = Innleveringssted (når det avviker fra avgangsterminal) 83 = Utleveringssted Lokasjons identifikasjon 517 Sted/lokasjon identifikasjon an Postnummer eller terminalkode for avgangsterminal Kodeliste kvalifikator = postnummer Eks.: LO+5+AL LO :16 LO :16 Terminalliste: Alnabru AL Hønefoss HF Lærdal (Sogn) SD Alta AT Kirkenes KI Sortland SO Bergen BE Kristiansand KR Stavanger SG Bodø BO o I Rana O Steinkjer ST Drammen DR olde D Stryn SY Fredrikstad RO Namsos N Trondheim TR Segment eller segmentgruppe angis om kan være med: (onditional), må være med: (andatory). Etter og følger et tall som angir hvor mange

11 IFTIN S93.A INFORASJON Førde FD Narvik NA Tynset TY Hamar HA Otta OT Vadsø VS Haugesund HG Sandefjord VT Voss VD Tromsø T Ålesund AA Navn og adresser G10 NAD Spesifiserer navn og adresser og deres relaterte funksjoner. /1 Firma/selskap kvalifikator 5 grp Z = Avsender Rep. N = ottaker(leveringsadresse) IV = Fakturamottaker (gis bare hvis denne avviker fra leveringsadresse) Det er påkrevet med gyldig kundenummer hos Schenker. (Når annen fraktbetaler enn avsender/mottaker, dvs bruk av NAD+IV så er kundenummer obligatorisk). Selskap identifikasjon detaljer 082 Selskaps id, identifikasjon an Kundenummer. Avsenders eller mottakers kundenummer hos transportør (Krav for Z) Kode = Tildelt av Schenker Navn og adresse 080 Navn og adresse Navn på selskap (Krav for N)) / Adresse 059 Vei adresse 1/postboks adresse Adresse 1 (En eller to adresselinjer) (Krav for N) / Segment eller segmentgruppe angis om kan være med: (onditional), må være med: (andatory). Etter og følger et tall som angir hvor mange

12 IFTIN S93.A INFORASJON Vei adresse Adresse 2 (Krav for N) / Poststed Poststed navn Postnummer an Postnummer Landkode 3207 NO = Norge, benyttes ikke Eks.: NAD+Z ::87 NAD+N+++SUNDE+FJELLVN 1:v/PER Legg merke til at det må ligge minst et tegn mellom + og : For NAD+N må leveringsadressen alltid gis i første adresselinje an kan altså ikke sende adresselinje 2 uten å fylle ut noe i adresselinje 1. Kontakt informasjon G11 TA Identifiserer en person eller avdeling /1 Kontakt informasjon, kode 3139 I = kontakt informasjon Avdeling eller person detalj 056 Avdeling eller ansatt detalj, fri form Kontaktinformasjon Eks.: TA+I eller TA+I+*:Dagny Olsen NB: det må ligge minst et tegn mellom + og : I eksemplet er det brukt * Segment eller segmentgruppe angis om kan være med: (onditional), må være med: (andatory). Etter og følger et tall som angir hvor mange

13 IFTIN S93.A INFORASJON Kommunikasjons kontakt G11 O Identifiserer kommunikasjons form til person eller firma /1 Kommunikasjons kontakt 076 Kommunikasjonsnummer an Telefonnummer Kommunikasjons kanal, kvalifikator 3155 TE = telefonnummer S = mobilnummer E = e-post adresse (for mottaker, kun 1 e-post adresse) Eks.: O :TE O krever TA- segment. O :S Referanse G14 RFF Identifiserer referanser under NAD+Z /2 Referanse 506 Referanse kvalifikator 1153 ADE = Kontonummer for innbetaling av oppkrav ved giroservice Referanse nummer an Nummer Eks.: RFF+ADE: Segment eller segmentgruppe angis om kan være med: (onditional), må være med: (andatory). Etter og følger et tall som angir hvor mange

14 IFTIN S93.A INFORASJON Godsdetalj gruppen G16 GID Denne gruppen identifiserer en varelinje på fraktbrevet. Dersom pakkseddel ønskes, se eget /1 GID/PIA/FTX/EA/PI Gods artikkel detaljer 4 grp. rep. n vedlegg. Identifiserer gods artikkel. Nummer og type kolli 213 Varelinjenummer Antall kolli n Antall kolli på varelinjen Forpaknings type identifikasjon an F.eks: PK, T, BX Eks.: GID+1+2:PK Ytterligere produkt id G16 PIA Spesifiserer artikkel informasjon /1 Produkt ID funksjon kvalifikator 4347 = 5 (produkt identifikasjon) Artikkel nummer identifikasjon 212 Enhetskode verdi 7140 = 2 siffer Kode for beregning i henhold til spesifikk kundeavtale med Schenker Artikkel nummer type, kode 7143 = VN (betyr enhetskodet gods) Eks.: PIA+5+51:VN Fritekst G16 FTX Spesifiserer/supplementerer informasjon tilhørende gods artikkelen / AAA = Gods beskrivelse 108 an Fri tekst Segment eller segmentgruppe angis om kan være med: (onditional), må være med: (andatory). Etter og følger et tall som angir hvor mange

15 IFTIN S93.A INFORASJON Eks.: FTX+AAA+++KARTONGER ål og vekt G19 EA Spesifisering av mål og dimensjoner. /3 ål og vekt applikasjons kvalifikator 6311 T = antall enheter (henger sammen med PIA i gr. 16) WT = Vekt i hele kilo, miste verdi 1 kg VOL = Volum uten desimaler ål og vekt detaljer 502 ål og vekt dimensjon, kodet 6313 G = brutto vekt uten desimaler N = netto vekt uten desimaler Verdi/klassifisering 174 ål og kvalifikator 6411 PE = antall KG = kilogram DQ = kubikkdesimeter i hele dm3 ålverdi n ålverdi uten desimaler Eks.: EA+WT+G+KG:18 EA+VOL++DQ:45 EA+T++PE:25 (Brutto vekt: 18 kg) Gods identifisering G22 PI Spesifikasjon av merking og antall for gods artikkel /9 erking av gods kode = Strekkode kolli ident (iflg. GS1 standard) erking / Strekkode etiketter 210 Segment eller segmentgruppe angis om kan være med: (onditional), må være med: (andatory). Etter og følger et tall som angir hvor mange

16 IFTIN S93.A INFORASJON erking n erking og etiketter Alternativ merking av gods kode = Adresse merket gods Alternativ merking 210 an Fri tekst Ved bruk av GS1/SS kollikoder skal alle kollikoder som tilhører en sending oppgis i dette segmentet. Det kan gis inntil 10 kollikoder i et PI segment og inntil 10 PI segmenter i en GID struktur. Dette gir inntil 100 kollikoder per GID, og 900 kollikoder per sending. ax. 10 GID. Et PI segment behøver ikke være fylt opp med 10 kollikoder før neste segment tas i bruk. Eks.: PI : (Kolli-id: ) PI+24+ADR Utstyr s detaljer G34 EQD Spesifisering av utstyr, størrelse og transport /3 Utstyr kode kvalifikator 8053 N = ontainer EFP = Europall ZPP = Palleplass Eks.: EQD+EFP Antall enheter G37 EQN Spesifiserer antall deler av utstyr som er krevet. /1 Antall enhet detaljer 523 Segment eller segmentgruppe angis om kan være med: (onditional), må være med: (andatory). Etter og følger et tall som angir hvor mange

17 IFTIN S93.A INFORASJON Antall enheter n Antall paller eller palleplasser (benyttes ikke for container) Eks.: EQN+3 (Antall paller:3) eldingslutt UNT Avslutte og sjekke helheten til meldingen /1 Antall segmenter i en melding n = Antall segmenter i meldingen (fom UNH tom UNT) eldingens referanse nummer an = eldingens referanse nummer (samme som i UNH) Eks.: UNT+39+1 Overføringsavslutning UNZ Avslutte og sjekke helheten til utvekslingen /1 Utvekslingens kontroll teller n = Antall meldinger (sendinger) i overføringen/bunken Utvekslingens kontroll referanse an = Overførings referanse (som kompositt 0020 i UNB) Eks.: UNZ+5+ LG Segment eller segmentgruppe angis om kan være med: (onditional), må være med: (andatory). Etter og følger et tall som angir hvor mange

Kompositt/ Dataelement. Hode, identifisere og spesifisere utveksling = UNOA = 2 = NODI. Overføringens mottaker. Mottakers partsidentifikasjon

Kompositt/ Dataelement. Hode, identifisere og spesifisere utveksling = UNOA = 2 = NODI. Overføringens mottaker. Mottakers partsidentifikasjon INFORASJON Overføringshode UNB Hode, identifisere og spesifisere utveksling /1 Syntaksidentifikator S001 Syntaksidentifikator an..4 0001 = UNOA Syntaksversjonsnummer 0002 = 2 Utvekslingsavsender S002 Avsender

Detaljer

FINSTA MELDINGSHÅNDBOK. UN/EDIFACT Katalog D.96A. Versjon 2.0 August 2000

FINSTA MELDINGSHÅNDBOK. UN/EDIFACT Katalog D.96A. Versjon 2.0 August 2000 FINSTA MELDINGSHÅNDBOK UN/EDIFACT Katalog D.96A Versjon 2.0 August 2000 Bankenes Standardiseringskontor Postboks 526, Sentrum Tlf.: 22 94 14 60 0105 OSLO Fax: 22 94 14 70 Copyright : BSK Versjon : 2.0

Detaljer

Standard for merking av D-pak og pall i dagligvarebransjen STAND005

Standard for merking av D-pak og pall i dagligvarebransjen STAND005 Standard for merking av D-pak og pall i dagligvarebransjen STAND005 Versjon 5.01 12. juni 2014 Utgitt av GS1 Norway, Postboks 454 Økern, 0513 Oslo T +47 22 97 13 20 F +47 22 97 13 48 E firmapost@gs1.no

Detaljer

Standard for Identifisering og merking av byggevarer

Standard for Identifisering og merking av byggevarer HSH veileder Standard for Identifisering og merking av byggevarer Versjon 1.2 27.08.2010 HSH Veileder Innledning Dette dokumentet er utarbeidet som en del av prosjektet Standardisering. Dokumentet definerer

Detaljer

Schenker AS En til alt over alt. SCHENKERland SCHENKERsjø SCHENKERfly SCHENKERlogistikk

Schenker AS En til alt over alt. SCHENKERland SCHENKERsjø SCHENKERfly SCHENKERlogistikk Schenker AS En til alt over alt SCHENKERland SCHENKERsjø SCHENKERfly SCHENKERlogistikk Produktinformasjon 2007 Innledning ved Administrerende direktør SCHENKER AS En til alt over alt 03 Administrerende

Detaljer

BB Transport Kom i gang brukerveiledning

BB Transport Kom i gang brukerveiledning BB Transport Kom i gang brukerveiledning Convo AS TLF: 22 90 70 80 PB 1346 Vika Internett: www.convo.no 0113 Oslo, Norway E-post: post@convo.no 1 Innhold 2 Innledning... 3 3 Begreper/Definisjoner... 3

Detaljer

TELEPAYFORMATET Versjon 2.1 3. februar 2011

TELEPAYFORMATET Versjon 2.1 3. februar 2011 TELEPAYFORMATET Versjon 2.1 3. februar 2011 Bankenes Standardiseringskontor Tlf.: 22 28 45 10 Postboks 2644, Solli 0203 OSLO www.bsk.no TEKNISK BESKRIVELSE FILBASERT BETALINGSFORMIDLING 3. februar 2011

Detaljer

Standardisering i byggevarebransjen EDI ERP GUIDE

Standardisering i byggevarebransjen EDI ERP GUIDE Standardisering i byggevarebransjen EDI ERP GUIDE Beskrivelse av prosesser i byggevarebransjen, sammenhengen mellom disse og innholdet i EDI-meldinger, for implementering i ERP-systemer Revidert 18. januar

Detaljer

GUIDELINE. Hvordan implementere DEDIP2 Pakkseddel

GUIDELINE. Hvordan implementere DEDIP2 Pakkseddel GUIDELINE Hvordan implementere DEDIP2 Pakkseddel (DESADV) Nivå 1-4 til bruk for dagligvarehandelen 6. januar 2014 Versjon 1.1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Definisjon... 3 1.2 Detaljeringsnivåer

Detaljer

Transportvilkår DB SCHENKERland. [År]

Transportvilkår DB SCHENKERland. [År] Transportvilkår DB SCHENKERland [År] Transportvilka r DB SCHENKERland Avtalene mellom Schenker AS og våre kunder reguleres etter Transportvilkår for Schenker AS, Lov om Vegfraktavtaler og NSAB2000 (Nordisk

Detaljer

Brukerhåndbok AvtaleGiro

Brukerhåndbok AvtaleGiro Brukerhåndbok AvtaleGiro Brukerhåndbok AvtaleGiro v 2.9 s. - 44 Innhold DETTE ER AVTALEGIRO... 3. AVTALEGIRO... 3.2 FORDELER MED AVTALEGIRO FOR BETALER OG BETALINGSMOTTAKER... 3.2. For betaler... 3.2.2

Detaljer

Sch brosjyre org 2 03-01-08 15:10 Side 3. Schenker AS En til alt over alt. SCHENKERland SCHENKERair SCHENKERocean SCHENKERlogistics

Sch brosjyre org 2 03-01-08 15:10 Side 3. Schenker AS En til alt over alt. SCHENKERland SCHENKERair SCHENKERocean SCHENKERlogistics Sch brosjyre org 2 03-01-08 15:10 Side 3 Schenker AS En til alt over alt SCHENKERland SCHENKERair SCHENKERocean SCHENKERlogistics 2008 Sch brosjyre org 2 03-01-08 15:10 Side 4 Sch brosjyre org 2 03-01-08

Detaljer

Brukerhåndbok Direkte remittering

Brukerhåndbok Direkte remittering Brukerhåndbok Direkte remittering Brukerhåndbok Direkte remittering v 4.5 april 2014 s. 1-25 Innhold 1 DETTE ER DIREKTE REMITTERING... 3 1.1 HVORFOR DIREKTE REMITTERING... 3 1.2 FORDELER FOR BEDRIFTER...

Detaljer

Registrere ny kunde (reskontrokonto)

Registrere ny kunde (reskontrokonto) Informasjon om installasjon av Agro Økonomi og «Første gangs oppstart» med registrering av kontoopplysninger og kontoplan finner du i heftet Installasjon, oppstart og sikkerhetskopiering. En forutsetning

Detaljer

Mamut Import/Eksport. Innhold

Mamut Import/Eksport. Innhold Ver 9.1 Mamut Import/Eksport Mamut Import/Eksport er et program som forenkler kommunikasjonen mellom Mamut Business Software og øvrige program. Mamut Import/Eksport inneholder flere forhåndsdefinerte formater

Detaljer

Brukerhåndbok AvtaleGiro. Brukerhåndbok AvtaleGiro. Versjon 2.8. Versjon 2.8 Side 1 av 38

Brukerhåndbok AvtaleGiro. Brukerhåndbok AvtaleGiro. Versjon 2.8. Versjon 2.8 Side 1 av 38 Brukerhåndbok AvtaleGiro Versjon 2.8 Versjon 2.8 Side 1 av 38 Brukerhåndbok AvtaleGiro Innhold 1 DETTE ER AVTALEGIRO... 3 1.1 AVTALEGIRO... 3 1.2 FORDELER MED AVTALEGIRO FOR BETALER OG BETALINGSMOTTAKER...

Detaljer

Ordrekobling. Import av fil til Web-TA

Ordrekobling. Import av fil til Web-TA Ordrekobling Import av fil til Web-TA Schenker AS www.schenker.no Innhold 1 Ordrekobling... 3 1.1 Hva må til for å bruke ordrekobling... 3 1.2 Generere fil fra ordresystem... 3 1.2.1 Hvordan fungerer ordrekobling...

Detaljer

WHEN TIME MATTERS FAKTURA IMPORT / EKSPORT. Vår faktura sendes deg så snart som mulig etter en transport sammen med tolldeklarasjonen.

WHEN TIME MATTERS FAKTURA IMPORT / EKSPORT. Vår faktura sendes deg så snart som mulig etter en transport sammen med tolldeklarasjonen. IMPORT / EKSPORT NORTRAIL Norsk Trailer Express AS håndterer import- og eksportforsendelser mellom Norge og Skandinavia / Europa for øvrig. På de fleste land har vi 2-3 avganger i uken, både import/eksport.

Detaljer

Brukermanual Future. Future versjon 5.0.3.7

Brukermanual Future. Future versjon 5.0.3.7 Future versjon 5.0.3.7 Brukermanual Future OPPSTART AV FUTURE DEKK FOR FØRSTE GANG... 3 Innlogging... 3 LEGGE INN GRUNNINNSTILLINGER... 4 Generelt... 4 Varegrupper... 6 Kundegrupper... 8 Montering... 8

Detaljer

Overføring. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 21

Overføring. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 21 Innhold Overføring... 2 Generelt om Overføring... 2 Dann betalingsfil... 2 Utbetaling til utenlandske bankkonti... 2 Overføring til BBS... 3 Overføring til Telebank/Telepay... 4 Filformat... 4 Bank...

Detaljer

Implementeringsveileder Elektronisk handelsformat. Faktura og Kreditnota

Implementeringsveileder Elektronisk handelsformat. Faktura og Kreditnota Implementeringsveileder Elektronisk handelsformat Faktura og Kreditnota Endringslogg Versjon Kommentar Forfatter Dato 0.1 Initial versjon Bao Nguyen, Difi 2009-11-09 0.5 Foreløpig versjon Bao Nguyen, Difi

Detaljer

Brukerhåndbok. for. MekoEasy Verksted. Utgave: Versjon desember 2013 / MekoEasy versjon 2.14. Side 1 av 136

Brukerhåndbok. for. MekoEasy Verksted. Utgave: Versjon desember 2013 / MekoEasy versjon 2.14. Side 1 av 136 Brukerhåndbok for MekoEasy Verksted Utgave: Versjon desember 2013 / MekoEasy versjon 2.14 Side 1 av 136 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 5 1.1. Generelt om bruk av MekoEasy... 5 1.3 Bruke taster og

Detaljer

Artikkelregister, innkjøpsavtaler og artikkelimport

Artikkelregister, innkjøpsavtaler og artikkelimport Visma Enterprise ehandel Versjon 2013 Artikkelregister, innkjøpsavtaler og artikkelimport Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk

Detaljer

1 Samhandlingsavtalen og de samhandlende partene

1 Samhandlingsavtalen og de samhandlende partene Side: 1 (Samhandlingsavtalen) er et avtalevedlegg til den kommersielle avtalen mellom kjøper og leverandør, som ønsker å drive handel over Ehandel.no. Samhandlingsavtalen regulerer hvordan den elektroniske

Detaljer

Systems AS. Brukerhåndbok OLFI

Systems AS. Brukerhåndbok OLFI Brukerhåndbok OLFI Maritech Systems AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Det tas forbehold om feil i brukerhåndboken. Maritech Systems AS påtar seg ikke ansvar for følger av feil i denne håndboken.

Detaljer

Hvordan bruke Ixmal Control

Hvordan bruke Ixmal Control Hvordan bruke Ixmal Control Side 1 av 26 Innhold: LESE INN DATA OPPSTART...3 INNSTILLINGER...3 FORHÅNDSVALG...4 ADMINISTRATORS VALG...5 DAGSEDDEL...6 FINNE OG VELGE MEDARBEIDER...6 REGISTRERE TIMER OG

Detaljer

NOBB på web for brukere

NOBB på web for brukere NOBB på web for brukere NOBB på web for brukere Norsk Byggtjeneste AS Stensberggt. 27, Postboks 6823 St. Olavs Plass 0130 OSLO www.nobb.no Revidert 28.07.2011 Side 2 Dato 28.07.11 NOBB på web brukerveiledning

Detaljer

Implementeringsveileder Elektronisk handelsformat Faktura og Kreditnota

Implementeringsveileder Elektronisk handelsformat Faktura og Kreditnota Implementeringsveileder Elektronisk handelsformat Faktura og Kreditnota Endringslogg Versjon Kommentar Forfatter Dato 0.1 Initial versjon Bao Nguyen, Difi 2009-11-09 0.5 Foreløpig versjon Bao Nguyen, Difi

Detaljer

Maritech Sluttseddel. Versjon 9.10 BRUKERHÅNDBOK

Maritech Sluttseddel. Versjon 9.10 BRUKERHÅNDBOK Versjon 9.10 BRUKERHÅNDBOK 2. utgave April, 2005 Maritech AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Ettertrykk, lagring i noen form, videreformidling eller annen bruk utover lisensavtalen er forbudt. Produsert

Detaljer

Grunndata og innkjøpsparametere

Grunndata og innkjøpsparametere Visma Enterprise ehandel Versjon 2013 Grunndata og innkjøpsparametere Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk og grundig systemopplæring

Detaljer