Kompositt/ Dataelement. Punktum (.) Ønsket som desimal skilletegn. Blankt tegn. Apostrof ( ) Segments slutt tegn. Eks.: UNA:+.?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kompositt/ Dataelement. Punktum (.) Ønsket som desimal skilletegn. Blankt tegn. Apostrof ( ) Segments slutt tegn. Eks.: UNA:+.?"

Transkript

1 IFTIN S93.A INFORASJON Tegnkontroll informasjon UNA Definerer karakterer for bruk som avgrensninger og indikatorer i utveksling meldingen. /1 Spesifikasjonen definert i UNA har prioritet over spesifikasjoner angitt i segment UNB. Komponent data element separator an..1 Kolon (:) Ønsket tegn for del element. Komponent data element separator Data element separator an..1 Pluss (+) Tegn for segment tag og data element og kompositt Desimal notasjon an..1 Punktum (.) Ønsket som desimal skilletegn Release indikator an..1 Spørsmålstegn (?) Frislipp tegn Reservert an..1 Blankt tegn Segment terminator an..1 Apostrof ( ) Segments slutt tegn Eks.: UNA:+.? Overføringshode UNB Hode, identifisere og spesifisere utveksling /1 Syntaksidentifikator S001 Syntaksidentifikator an = UNOA (eller UNO) Syntaksklasse A Syntaksversjonsnummer 0002 = 3 Utvekslingsavsender S002 Avsender an Overføringens avsender, senders utvekslings id Partsidentifikasjon kvalifikator an Avsenders parts identifikasjon. Utvekslingsmottaker S003 ottaker an = NO Overføringens mottaker, Schenker AS Segment eller segmentgruppe angis om kan være med: (onditional), må være med: (andatory). Etter og følger et tall som angir hvor mange

2 IFTIN S93.A INFORASJON Partsidentifikasjon kvalifikator an = NODI Dato/Tid S004 Dato n Overføringens dato, format YYDD Tid an Overføringens tid, format HH Utvekslingens kontroll referanse an Overføringens unike referanse, inntil 14 tegn, hvor de to siste karakterer bør være numeriske. To siste karakterer representerer batch nummer hos Schenker Ubrukt Funksjonsreferanse an Valgfritt Testindikator n = 1 Valgfritt Eks. for test: UNB+UNOA:3+LG000101:NOLG+NO009101:NODI :1322+LG NODI++++1 Eks. for produksjon: UNB+UNOA:3+LG000101:NOLG+NO009101:NODI :1322+LG NODI eldingens hode 001 UNH Hode: identifisere og spesifisere meldingen /1 eldingsreferanse n Løpenummer, unikt referanse nummer eldingsidentifikasjon S009 eldingstype an = IFTIN eldingstype versjons nr an = S eldingens utgave nr 0054 = 93A Segment eller segmentgruppe angis om kan være med: (onditional), må være med: (andatory). Etter og følger et tall som angir hvor mange

3 IFTIN S93.A INFORASJON eldingens kontrollorganisasjon an = UN Subset an = NOS10 Eks.: UNH+1+IFTIN:S:93A:UN:NOS10 Start på melding Alternativ1: Indikerer start og type for meldingen, sender identifikasjonsnummer, type og dato. Segmentet benyttes forksjellig avhengig av løsning. Dokument/meldingens navn 002 BG /1 Dokument/meldingsnavn 002 eldingstype kode = Innlandstransport Dokument/Sendings referanse an = Senders referanse (Schenker krever 15 siffer. Referansen må være unik minimum 6 måneder.) eldingens funksjons kode Pos 1-4 kundeident tildelt av Schenker. Pos 5-15 unik verdi = Originalt fraktbrev. Schenker håndterer ikke endring/sletting Eks.: BG uten GS1 fraktbrevnummer Alternativ2: Dokument/meldingens navn 002 BG /1 Dokument/meldingsnavn 002 eldingstype kode = Innlandstransport Dokument/Sendings referanse an Brukes ikke eldingens funksjons kode Segment eller segmentgruppe angis om kan være med: (onditional), må være med: (andatory). Etter og følger et tall som angir hvor mange

4 IFTIN S93.A INFORASJON 1225 Sløyfes, evt. verdi er 9 Eks.: BG+700 (med bruk av GS1 fraktbrevnummer 17siffer (consignment nr.) i RFF+AA) Dato/tid/periode 003 DT Angir tidspunkt for avsendelse av meldingen /1 eldingens dato og tid 507 Dato/tid kvalifikator = Kode for meldingens fraktbrev dato og tid 200 = Hentedato frem i tid for PlussHenting, maks 14 dager frem i tid Dato/tid/periode = Fraktbrevdato (eller hentedato) Tidsformat kvalifikator = YYDD 203 = YYDDHH Eks.: DT+137: :102 Eks.: DT+200: :203 Transporttjenester 004 TSR Angir kontrakt, transport betingelser, service og prioritet for transporten /5 Transport betingelse og kontrakt. kode 536 Kontrakt og transp. betingelse, kode 4065 Produkt kode: Kode 7 = Stykkgods enkolli (behøver ikke å sendes, Schenker velger automatisk 7 eller 9 på bakgrunn av kundens avtale) (SchenkerSystem) Segment eller segmentgruppe angis om kan være med: (onditional), må være med: (andatory). Etter og følger et tall som angir hvor mange

5 IFTIN S93.A INFORASJON 8 = Partigods (SchenkerDirekte) 9 = Stykkgods (standard, behøver ikke å sendes) (SchenkerSystem) 27 = Direkte distribusjon (SchenkerDirekte) ZDD= Partigods hentet (Stykkgods) ZAD= Giroservice - krever OA kode 50 - konto nummer gis i NAD-RFF for sender - KID gis evt. i RFF kode SS ZNF= Giro med nettofrakt påslag, spesifikasjoner som ZAD ZGF= Giro med regulativ frakt påslag, spesifikasjoner som ZAD ZLS = Schenker Spesial (krever spesial avtale med Schenker ) ZO= Omekspedering ZDP= Privatlevering - Distribusjon til privatkunde ZPA= Privatlevering - Distribusjon til privatkundes arbeidssted ZPQ= Privatlevering - Ta med tilbake emballasje ZPU= Privatlevering - Ta med tilbake gammelt apparat (Unit) ZPS= Privatlevering - Ta med tilbake gammelt apparat (Unit) og emballasje ZRE= Retursending ZSP= Spredningsavtale (Spesiell prisavtale for spredningsgods) ZND= Tollpass (Ufortollet importsending som sendes til tollager) Segment eller segmentgruppe angis om kan være med: (onditional), må være med: (andatory). Etter og følger et tall som angir hvor mange

6 IFTIN S93.A INFORASJON ZDE= Direkte distribusjon Elektro natt distribusjon Transport prioriteringer 537 Transport prioritet kode = Ekspress Transport beskaffenhet 703 Transport beskaffenhet kode 7085 RD = Farlig gods ZHO = Varmegods ZO = Kjølegods ZPR = Emballasje i retur ZZZ = Spesialgods ZZV = Volumgods Eks.: TSR+7 TSR+ZAD Stykkgods en-kolli som girosending TSR+++1 TSR+9+++ZHO Ekspressending Stykkgods som varmegods Oppkravsbeløp 005 OA Spesifiserer oppkravsbeløp for sendingen, for eks. forsikring, fakturabeløp, vareoppkravsbeløp /2 Oppkravsbeløp 516 Oppkravsbeløp kvalifikator = Giroservice (vareoppkravsbeløp) aks kr ,00 Segment eller segmentgruppe angis om kan være med: (onditional), må være med: (andatory). Etter og følger et tall som angir hvor mange

7 IFTIN S93.A INFORASJON Oppkravsbeløp n Beløp Beløpet gis som heltall i kroner, eller desimaltall kroner, øre Valutakode 6345 = NOK (standard) Eks.: OA+50:2500 eller OA+50:150,5 Fritekst 006 FTX Tilføre fri tekst, form og kode informasjon. /5 Varespesifikasjon og-/eller melding til transportør. erknader blir skrevet på utleveringsseddel. Tekst type kvalifikator 4451 IN = Varespesifikasjon for mottaker Benyttes for informasjon til mottager fra avsender SI = elding til transportør Avsender sin melding til transportør Tekst 108 Inntil 7 x 70 tegn, med begrensning 5 x 70 tegn pr FTX Fritekst an = Fri tekst Fritekst an = Fri tekst Fritekst an = Fri tekst Fritekst an = Fri tekst Fritekst an = Fri tekst Eks.: FTX+IN+++Gjelder også ordre nummer: Se pakkseddel FTX+SI+++Høy lasterampe hos mottaker Segment eller segmentgruppe angis om kan være med: (onditional), må være med: (andatory). Etter og følger et tall som angir hvor mange

8 IFTIN S93.A INFORASJON Kontroll totaler 007 NT Spesifisering av totaler for sendingen /3 Totaler 270 Kontroll kvalifikator = Total vekt på forsendelsen Bruttovekt i hele kilo minste verdi 1 kg og uten desimaler 11 = Totalt antall kolli på forsendelsen 15 = Totalt volum på forsendelsen uten desimaler ZL = Totalt antall lastemeter, uttrykkes i desimeter Kontroll totalens verdi n = Verdi ål enhet kvalifikator 6411 DQ = Kubikk desimeter, uttrykkes i hele kubikkdesimeter (liter) KG = Kilo, uttrykkes i hele kilo PE = Antall DT = Desimeter, uttrykkes i hele desimeter Eks.: NT+7:35:KG NT+11:1:PE NT+15:12:DQ NT+ZL:1:DT' Leveringsbetingelser G02 TOD Spesifisere aktuelle betingelser for leveransen /1 Kode for leveringsbetingelser = Transport betingelse, fast verdi Leveringsbetingelser 100 Leveringsbetingelser kode = mottaker betaler alt (betalingskode 0) 023 = sender betaler alt (betalingskode 3) Annen fraktbetaler aktiveres ved å sende kundenummer hos Schenker i NAD+IV samt å sette Segment eller segmentgruppe angis om kan være med: (onditional), må være med: (andatory). Etter og følger et tall som angir hvor mange

9 IFTIN S93.A INFORASJON TOD til 001. Kode kvalifikator 1131 ZT = ombiterms Eks.: TOD :ZT Referanse spesifikasjon G03 RFF Spesifisere referanser, dokument/melding, booking nr, ordre nr etc. /4 Referanse 506 Referanse kvalifikator 1153 AA = onsignment nummer (17 siffer) Krav ved bruk av GS1-128/SS strekkode AAO = ottakers referanse O = Ordrenummer U = Avsenders referanse SS = KID (kunde identifikasjon) for giroservice. Senders interne referanse, vises på fraktfaktura (mottakers navn blir overskrevet). Referanse nummer Referansenummer (onsig.nr, / ordre nr. / Senders interne ref. / KID) Eks.: RFF+AA: (17 siffer) RFF+SS: (maks 15 tegn) Segment eller segmentgruppe angis om kan være med: (onditional), må være med: (andatory). Etter og følger et tall som angir hvor mange

10 IFTIN S93.A INFORASJON Transport detaljer G08 TDT Spesifiserer transport detaljer med stedsidentifikasjon /1 Transport og hendelse kvalifikator = hovedtransport Eks.: TDT+20 Sted / lokasjon identifisering G08 LO Indikerer lokasjon som opprinnelse, destinasjon, slutt /3 Sted/lokasjon kvalifikator = Avgangsterminal hos Schenker (EDI overføring fra kunde behandles her) 80 = Innleveringssted (når det avviker fra avgangsterminal) 83 = Utleveringssted Lokasjons identifikasjon 517 Sted/lokasjon identifikasjon an Postnummer eller terminalkode for avgangsterminal Kodeliste kvalifikator = postnummer Eks.: LO+5+AL LO :16 LO :16 Terminalliste: Alnabru AL Hønefoss HF Lærdal (Sogn) SD Alta AT Kirkenes KI Sortland SO Bergen BE Kristiansand KR Stavanger SG Bodø BO o I Rana O Steinkjer ST Drammen DR olde D Stryn SY Fredrikstad RO Namsos N Trondheim TR Segment eller segmentgruppe angis om kan være med: (onditional), må være med: (andatory). Etter og følger et tall som angir hvor mange

11 IFTIN S93.A INFORASJON Førde FD Narvik NA Tynset TY Hamar HA Otta OT Vadsø VS Haugesund HG Sandefjord VT Voss VD Tromsø T Ålesund AA Navn og adresser G10 NAD Spesifiserer navn og adresser og deres relaterte funksjoner. /1 Firma/selskap kvalifikator 5 grp Z = Avsender Rep. N = ottaker(leveringsadresse) IV = Fakturamottaker (gis bare hvis denne avviker fra leveringsadresse) Det er påkrevet med gyldig kundenummer hos Schenker. (Når annen fraktbetaler enn avsender/mottaker, dvs bruk av NAD+IV så er kundenummer obligatorisk). Selskap identifikasjon detaljer 082 Selskaps id, identifikasjon an Kundenummer. Avsenders eller mottakers kundenummer hos transportør (Krav for Z) Kode = Tildelt av Schenker Navn og adresse 080 Navn og adresse Navn på selskap (Krav for N)) / Adresse 059 Vei adresse 1/postboks adresse Adresse 1 (En eller to adresselinjer) (Krav for N) / Segment eller segmentgruppe angis om kan være med: (onditional), må være med: (andatory). Etter og følger et tall som angir hvor mange

12 IFTIN S93.A INFORASJON Vei adresse Adresse 2 (Krav for N) / Poststed Poststed navn Postnummer an Postnummer Landkode 3207 NO = Norge, benyttes ikke Eks.: NAD+Z ::87 NAD+N+++SUNDE+FJELLVN 1:v/PER Legg merke til at det må ligge minst et tegn mellom + og : For NAD+N må leveringsadressen alltid gis i første adresselinje an kan altså ikke sende adresselinje 2 uten å fylle ut noe i adresselinje 1. Kontakt informasjon G11 TA Identifiserer en person eller avdeling /1 Kontakt informasjon, kode 3139 I = kontakt informasjon Avdeling eller person detalj 056 Avdeling eller ansatt detalj, fri form Kontaktinformasjon Eks.: TA+I eller TA+I+*:Dagny Olsen NB: det må ligge minst et tegn mellom + og : I eksemplet er det brukt * Segment eller segmentgruppe angis om kan være med: (onditional), må være med: (andatory). Etter og følger et tall som angir hvor mange

13 IFTIN S93.A INFORASJON Kommunikasjons kontakt G11 O Identifiserer kommunikasjons form til person eller firma /1 Kommunikasjons kontakt 076 Kommunikasjonsnummer an Telefonnummer Kommunikasjons kanal, kvalifikator 3155 TE = telefonnummer S = mobilnummer E = e-post adresse (for mottaker, kun 1 e-post adresse) Eks.: O :TE O krever TA- segment. O :S Referanse G14 RFF Identifiserer referanser under NAD+Z /2 Referanse 506 Referanse kvalifikator 1153 ADE = Kontonummer for innbetaling av oppkrav ved giroservice Referanse nummer an Nummer Eks.: RFF+ADE: Segment eller segmentgruppe angis om kan være med: (onditional), må være med: (andatory). Etter og følger et tall som angir hvor mange

14 IFTIN S93.A INFORASJON Godsdetalj gruppen G16 GID Denne gruppen identifiserer en varelinje på fraktbrevet. Dersom pakkseddel ønskes, se eget /1 GID/PIA/FTX/EA/PI Gods artikkel detaljer 4 grp. rep. n vedlegg. Identifiserer gods artikkel. Nummer og type kolli 213 Varelinjenummer Antall kolli n Antall kolli på varelinjen Forpaknings type identifikasjon an F.eks: PK, T, BX Eks.: GID+1+2:PK Ytterligere produkt id G16 PIA Spesifiserer artikkel informasjon /1 Produkt ID funksjon kvalifikator 4347 = 5 (produkt identifikasjon) Artikkel nummer identifikasjon 212 Enhetskode verdi 7140 = 2 siffer Kode for beregning i henhold til spesifikk kundeavtale med Schenker Artikkel nummer type, kode 7143 = VN (betyr enhetskodet gods) Eks.: PIA+5+51:VN Fritekst G16 FTX Spesifiserer/supplementerer informasjon tilhørende gods artikkelen / AAA = Gods beskrivelse 108 an Fri tekst Segment eller segmentgruppe angis om kan være med: (onditional), må være med: (andatory). Etter og følger et tall som angir hvor mange

15 IFTIN S93.A INFORASJON Eks.: FTX+AAA+++KARTONGER ål og vekt G19 EA Spesifisering av mål og dimensjoner. /3 ål og vekt applikasjons kvalifikator 6311 T = antall enheter (henger sammen med PIA i gr. 16) WT = Vekt i hele kilo, miste verdi 1 kg VOL = Volum uten desimaler ål og vekt detaljer 502 ål og vekt dimensjon, kodet 6313 G = brutto vekt uten desimaler N = netto vekt uten desimaler Verdi/klassifisering 174 ål og kvalifikator 6411 PE = antall KG = kilogram DQ = kubikkdesimeter i hele dm3 ålverdi n ålverdi uten desimaler Eks.: EA+WT+G+KG:18 EA+VOL++DQ:45 EA+T++PE:25 (Brutto vekt: 18 kg) Gods identifisering G22 PI Spesifikasjon av merking og antall for gods artikkel /9 erking av gods kode = Strekkode kolli ident (iflg. GS1 standard) erking / Strekkode etiketter 210 Segment eller segmentgruppe angis om kan være med: (onditional), må være med: (andatory). Etter og følger et tall som angir hvor mange

16 IFTIN S93.A INFORASJON erking n erking og etiketter Alternativ merking av gods kode = Adresse merket gods Alternativ merking 210 an Fri tekst Ved bruk av GS1/SS kollikoder skal alle kollikoder som tilhører en sending oppgis i dette segmentet. Det kan gis inntil 10 kollikoder i et PI segment og inntil 10 PI segmenter i en GID struktur. Dette gir inntil 100 kollikoder per GID, og 900 kollikoder per sending. ax. 10 GID. Et PI segment behøver ikke være fylt opp med 10 kollikoder før neste segment tas i bruk. Eks.: PI : (Kolli-id: ) PI+24+ADR Utstyr s detaljer G34 EQD Spesifisering av utstyr, størrelse og transport /3 Utstyr kode kvalifikator 8053 N = ontainer EFP = Europall ZPP = Palleplass Eks.: EQD+EFP Antall enheter G37 EQN Spesifiserer antall deler av utstyr som er krevet. /1 Antall enhet detaljer 523 Segment eller segmentgruppe angis om kan være med: (onditional), må være med: (andatory). Etter og følger et tall som angir hvor mange

17 IFTIN S93.A INFORASJON Antall enheter n Antall paller eller palleplasser (benyttes ikke for container) Eks.: EQN+3 (Antall paller:3) eldingslutt UNT Avslutte og sjekke helheten til meldingen /1 Antall segmenter i en melding n = Antall segmenter i meldingen (fom UNH tom UNT) eldingens referanse nummer an = eldingens referanse nummer (samme som i UNH) Eks.: UNT+39+1 Overføringsavslutning UNZ Avslutte og sjekke helheten til utvekslingen /1 Utvekslingens kontroll teller n = Antall meldinger (sendinger) i overføringen/bunken Utvekslingens kontroll referanse an = Overførings referanse (som kompositt 0020 i UNB) Eks.: UNZ+5+ LG Segment eller segmentgruppe angis om kan være med: (onditional), må være med: (andatory). Etter og følger et tall som angir hvor mange

Kompositt/ Dataelement = UNOA = 2 = NODI. Overføringens mottaker. Mottakers partsidentifikasjon

Kompositt/ Dataelement = UNOA = 2 = NODI. Overføringens mottaker. Mottakers partsidentifikasjon IFTS S93.A INFORASJON Overføringshode UNB Hode, identifisere og spesifisere utveksling /1 Syntaksidentifikator S001 Syntaksidentifikator an..4 0001 = UNOA Syntaksversjonsnummer 0002 = 2 Utvekslingsavsender

Detaljer

Kompositt/ Dataelement. Hode, identifisere og spesifisere utveksling = UNOA = 2 = NODI. Overføringens mottaker. Mottakers partsidentifikasjon

Kompositt/ Dataelement. Hode, identifisere og spesifisere utveksling = UNOA = 2 = NODI. Overføringens mottaker. Mottakers partsidentifikasjon INFORASJON Overføringshode UNB Hode, identifisere og spesifisere utveksling /1 Syntaksidentifikator S001 Syntaksidentifikator an..4 0001 = UNOA Syntaksversjonsnummer 0002 = 2 Utvekslingsavsender S002 Avsender

Detaljer

Kompositt/ Dataelement. Hode, identifisere og spesifisere utveksling = UNOA. = NO009101 (= Schenker AS utveksling id) = NODI. Overføringens mottaker

Kompositt/ Dataelement. Hode, identifisere og spesifisere utveksling = UNOA. = NO009101 (= Schenker AS utveksling id) = NODI. Overføringens mottaker INVOI D93.A INFORASJON ELDINGSUTVEKSLING Overføringshode UNB Hode, identifisere og spesifisere utveksling /1 Syntaksidentifikator S001 Syntaksidentifikator an..4 0001 = UNOA Syntaksversjonsnummer 0002

Detaljer

Bring Interchange Group

Bring Interchange Group Bring Interchange Group Implementasjonsguide IFTSTA STATUSKODER FORMAT Denne gjelder for Bring Parcel Norge shistorie snr Beskrivelse av endringer 0.1 13.11.2000 Første utkast av dokumentet 0.2 14.12.2000

Detaljer

Prisliste Fra 1. desember

Prisliste Fra 1. desember Prisliste Fra 1. desember 2005 Prislisten omfatter følgende komponenter i Tollpost Globes varestrømmer DPD STANDARD DPD EXPRESS10 DPD EKSPORT TOLLPOST STYKKGODS TOLLPOST PARTIFRAKT Prisliste Fra 1. desember

Detaljer

EFO/NELFO Ordrebekreftelse-/Leveringsbekreftelseformat, versjon 4.0

EFO/NELFO Ordrebekreftelse-/Leveringsbekreftelseformat, versjon 4.0 EFO/NELFO Ordrebekreftelse-/Leveringsbekreftelseformat, versjon 4.0 Datafilen er en tegnseparert tekstfil med variabel postlengde, som inneholder tre (3) forskjellige typer dataposter. Det skal forefinnes

Detaljer

Ordrebekreftelse XML

Ordrebekreftelse XML Ordrebekreftelse XML Brukerdokumentasjon Versjon: 1.0 - Side 1 of 9 - ENDRINGSKATALOG DATO VER UTFØRT AV KOMMENTARER 30.10.2004 4.0 Truls Samuelsen Versjon 4.0. - Side 2 of 9 - Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING

Detaljer

ImplementasjonsGuide EFO/NELFO 4.0

ImplementasjonsGuide EFO/NELFO 4.0 ImplementasjonsGuide 4.0 Side 1 av 9 Innhold Bakgrunn/Formål... 3 Fortolkning og forståelse... 3 Meldingsforsendelse og meldingsretur.... 3 Bruk av Fritekst linjer.... 4 EAN endret til GTIN... 4 varebetegnelse....

Detaljer

Faktura XML Brukerdokumentasjon Versjon: 1.0

Faktura XML Brukerdokumentasjon Versjon: 1.0 Faktura XML Brukerdokumentasjon Versjon: 1.0 - Side 1 of 10 - ENDRINGSKATALOG DATO VER UTFØRT AV KOMMENTARER 30.10.2004 4.0 Truls Samuelsen Versjon 4.0. - Side 2 of 10 - Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING

Detaljer

Web-TA Brukermanual Schenker AS www.web-ta.no

Web-TA Brukermanual Schenker AS www.web-ta.no Web-TA Brukermanual INNHOLD HVA TRENGER DU FOR Å BRUKE WEB-TA? 3 HVORDAN LOGGER MAN SEG PÅ WEB-TA? 3 HVOR REGISTRERER MAN EN SENDING? 5 REGISTRERE EN SENDING 6 TILGJENGELIGE MALER 6 SENDINGSREFERANSER

Detaljer

Brukermanual - minitide

Brukermanual - minitide MinItide Brukermanual - minitide Innhold Hva er minitide / minitide funksjoner 2 Registrer din konto i minitide..3 Logg inn / Hovedside..4 Skape dine ordrer.5 Utskrift.6 Søk opp dine ordre / Leveringsbevis

Detaljer

Ordrekobling. Import av fil til Web-TA

Ordrekobling. Import av fil til Web-TA Ordrekobling Import av fil til Web-TA Schenker AS www.schenker.no Innhold 1 Ordrekobling... 3 1.1 Hva må til for å bruke ordrekobling... 3 1.2 Generere fil fra ordresystem... 3 1.2.1 Hvordan fungerer ordrekobling...

Detaljer

Brukerveiledning for Tollpost Globes Booking av henteoppdrag inkl. Sendingsregistrering

Brukerveiledning for Tollpost Globes Booking av henteoppdrag inkl. Sendingsregistrering Brukerveiledning for Tollpost Globes Booking av henteoppdrag inkl. Sendingsregistrering for kunder med bruker-id og passord til Tollpost Globe e-tjenester gjeldende fra 0. juni 005 Brukerveiledning for

Detaljer

Prisliste Gyldig fra 01.07.2011

Prisliste Gyldig fra 01.07.2011 Prisliste Gyldig fra 01.07.2011 SJØTRANSPORT Pristabell (gjeldende fra 1. juli 2011) Minstefrakt på hovedrelasjoner: Kr. 255,- Minstefrakt på for-/ viderefrakt: Beregnes etter laveste vekt/frakt for den

Detaljer

Logistikk Center Gardermoen

Logistikk Center Gardermoen Logistikk Center Gardermoen Ahlsells effektive logistikksystem med sentrallager på strategiske plasser i Norden er navet i konsernets virksomhet. Sentrallageret navet i vår virksomhet Skaper stordriftsfordeler

Detaljer

GUIDELINE. Hvordan implementere XML Pakkseddel

GUIDELINE. Hvordan implementere XML Pakkseddel GUIDELINE Hvordan implementere XML Pakkseddel Nivå 1-4 til bruk for dagligvarehandelen 6. januar 2014 Versjon 1.1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Definisjon... 3 1.2 Detaljeringsnivåer i elektronisk

Detaljer

Integrasjon mellom Logistra PartLink og eksterne systemer.

Integrasjon mellom Logistra PartLink og eksterne systemer. Integrasjon mellom Logistra PartLink og eksterne systemer. Versjon 1.7 2009-08-05 Versjonshistorie... 3 De ulike spørringene... 4 SQL-1...4 SQL-2...4 SQL-3...5 SQL-4...5 SQL-5...6 SQL-6...6 SQL-7...7 SQL-8...7

Detaljer

Søke frem og filtrere sendinger

Søke frem og filtrere sendinger BRUKERVEILEDNING SENDINGSTORG Søke frem og filtrere sendinger SHIPMENTS Manage Område Sendingstorg Funksjon Søk og filter av sendinger Kort beskrivelse Flere muligheter for å finne sendinger ved å søke

Detaljer

Brukerveiledning. datautveksling. nettavregning i Norge

Brukerveiledning. datautveksling. nettavregning i Norge Brukerveiledning for datautveksling for nettavregning i Norge Dokument versjon/oppdatering: 1.0.B EDIFACT versjon (MSCONS) D.96A Dato: 25. januar, 2013 Status: For implementering Innhold 1. INTRODUKSJON...

Detaljer

Kort veiledning for prisavtaler

Kort veiledning for prisavtaler Kort veiledning for prisavtaler Side 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Introduksjon Turpris Dagspris Full bil pris Fordeling av totalpris Startsiden Menyvalg og oversikter Opprette en Prisavtale

Detaljer

Varmegodsplan 2014/2015 -linjetrafikker

Varmegodsplan 2014/2015 -linjetrafikker Varmegodsplan 2014/2015 -linjetrafikker Hele landet i perioden fra og med 15.10.14 til og med 31.03.15 Egne frister i forbindelse med jul / nyttår. AVGANG FRA TIL M T O T F Alta Tromsø x x x x x Alta Fauske

Detaljer

BRUKERVEILEDNING SENDINGSTORG. Behandle sendinger. Beskrivelse av de ulike behandlinger som kan gjøres på sendinger. Dato sist endret 13.03.

BRUKERVEILEDNING SENDINGSTORG. Behandle sendinger. Beskrivelse av de ulike behandlinger som kan gjøres på sendinger. Dato sist endret 13.03. BRUKERVEILEDNING SENDINGSTORG Behandle sendinger SHIPMENTS S3 Manage Område Sendingstorg Funksjon Behandle sendinger Kort beskrivelse Beskrivelse av de ulike behandlinger som kan gjøres på sendinger. Dato

Detaljer

EFO/NELFO XML Standard Versjon 4.0 : Vareformat. Brukerdokumentasjon. Versjon: 1.0. - Side 1 of 10 -

EFO/NELFO XML Standard Versjon 4.0 : Vareformat. Brukerdokumentasjon. Versjon: 1.0. - Side 1 of 10 - Vareformat XML Brukerdokumentasjon Versjon: 1.0 - Side 1 of 10 - ENDRINGSKATALOG DATO VER UTFØRT AV KOMMENTARER 30.10.2004 4.0 Truls Samuelsen Versjon 4.0. - Side 2 of 10 - Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING

Detaljer

Prisliste Fra 1. desember 2015 2016

Prisliste Fra 1. desember 2015 2016 Prisliste 2016 Fra 1. desember 2015 Innhold Pristabell Stykkgods Pristabell Stykkgods/En-kollo over 35 kg Pristabell Paller Pristabell Hjemlevering Pristabell DPD standard, Express Neste Dag, MyPack,

Detaljer

Brukerveiledning Konvertere Excel til TelePay

Brukerveiledning Konvertere Excel til TelePay Brukerveiledning Brukerveiledning Konvertere Excel til TelePay INNHOLD 1 Innledning... 2 2 Konvertere Excel til Telepay... 2 3 Brukerveiledningen... 2 4 Maler... 3 4.1 Inndata i malene... 3 4.2 Malen for

Detaljer

Kort veiledning for ruteplan

Kort veiledning for ruteplan Kort veiledning for ruteplan Side 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Introduksjon Registrere hente og leveringssteder i ruteplan Registrere en ruteplan Registrere en rute Registrere en ukentlig

Detaljer

Standard for identifisering og merking av produkter i VVS og VA bransjen. Versjon 2.0 01.10.2014

Standard for identifisering og merking av produkter i VVS og VA bransjen. Versjon 2.0 01.10.2014 Standard for identifisering og merking av produkter i VVS og VA bransjen Versjon 2.0 01.10.2014 Innledning Dette dokumentet definerer standarden for enhetlig identifisering og merking av F pak (forbrukerpakning),

Detaljer

Enkelt å handle hos Würth! 7 Sjekk status på din bestilling 7

Enkelt å handle hos Würth! 7 Sjekk status på din bestilling 7 LOGISTIKK LØSNINGER Vår filosofi er å gjøre det enklere for deg å gjøre en god jobb for dine kunder. Vi tar hånd om leveransene, slik at du som kunde skal føle trygghet og gi deg konkurransefortrinn i

Detaljer

EFO/NELFO Ordrebekreftelse-/Leveringsbekreftelseformat, versjon 4.2

EFO/NELFO Ordrebekreftelse-/Leveringsbekreftelseformat, versjon 4.2 EFO/NELFO Ordrebekreftelse-/Leveringsbekreftelseformat, versjon 4.2 Rev. 2013-06-13. Rettelser fra versjon 4.1 er markert med rosa farge Datafilen er en tegnseparert tekstfil med variabel postlengde, som

Detaljer

GS1 Transportguiden. GS1 Transportguiden 1

GS1 Transportguiden. GS1 Transportguiden 1 GS1 Transportguiden GS1 Transportguiden 1 Transport Transport Innledning Dette heftet gir en kort innføring i hvordan du går fram når du skal merke kolli/transportenheter med Felles Transportetikett, samt

Detaljer

WHEN TIME MATTERS FAKTURA IMPORT / EKSPORT. Vår faktura sendes deg så snart som mulig etter en transport sammen med tolldeklarasjonen.

WHEN TIME MATTERS FAKTURA IMPORT / EKSPORT. Vår faktura sendes deg så snart som mulig etter en transport sammen med tolldeklarasjonen. IMPORT / EKSPORT NORTRAIL Norsk Trailer Express AS håndterer import- og eksportforsendelser mellom Norge og Skandinavia / Europa for øvrig. På de fleste land har vi 2-3 avganger i uken, både import/eksport.

Detaljer

Standard for identifisering og merking av produkter i elektrobransjen

Standard for identifisering og merking av produkter i elektrobransjen Standard for identifisering og merking av produkter i elektrobransjen Versjon 0.59 10.11.2014 1 Innledning Dette dokumentet definerer standarden for enhetlig identifisering og merking av F-pak (forbrukerpakning),

Detaljer

Standard for Identifisering og merking av produkter i VVS-bransjen. Versjon 1.00 26. 09. 2012

Standard for Identifisering og merking av produkter i VVS-bransjen. Versjon 1.00 26. 09. 2012 Standard for Identifisering og merking av produkter i VVS-bransjen Versjon 1.00 26. 09. 2012 Innledning Dette dokumentet definerer standarden for enhetlig identifisering og merking av F-pak (forbrukerpakning),

Detaljer

EFO/NELFO Bestilling-/Forespørselformat, versjon 4.0

EFO/NELFO Bestilling-/Forespørselformat, versjon 4.0 EFO/NELFO Bestilling-/Forespørselformat, versjon 4.0 Rev. 2004-06-18 Datafilen er en tegnseparert tekstfil med variabel postlengde, som inneholder fire (4) forskjellige typer dataposter. Det skal forefinnes

Detaljer

Fakturakontroll BRUKERVEILEDNING. tn:billing&invoice

Fakturakontroll BRUKERVEILEDNING. tn:billing&invoice BRUKERVEILEDNING tn:billing&invoice Fakturakontroll SHIPMENTS Manage Område tn:billing&invoice Funksjon Invoice Control Kort beskrivelse Kontroll av transportfaktura vs kalkulert pris på sending. Dato

Detaljer

GUIDELINE. Hvordan implementere DEDIP2 Pakkseddel

GUIDELINE. Hvordan implementere DEDIP2 Pakkseddel GUIDELINE Hvordan implementere DEDIP2 Pakkseddel (DESADV) Nivå 1-4 til bruk for dagligvarehandelen 6. januar 2014 Versjon 1.1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Definisjon... 3 1.2 Detaljeringsnivåer

Detaljer

SJEKK: At Acrobat Reader er installert på din PC. Dersom ikke kan programmet lastes ned gratis fra www.adobe.com/products/acrobat/readstep.

SJEKK: At Acrobat Reader er installert på din PC. Dersom ikke kan programmet lastes ned gratis fra www.adobe.com/products/acrobat/readstep. Startmanual 1. Oppstart/pålogging 2. Registrere sending 3. Sendingsoversikt 4. Utskrift fraktdokumenter 5. Registrere en Retur/videreforsendelse 6. Sendingsoversikt Retur/videreforsendelse 7. Sendingsstatus

Detaljer

Implementasjonsguide for Flatfil-format WMS

Implementasjonsguide for Flatfil-format WMS POSTEN NORGE Implementasjonsguide for Flatfil-format WMS Standardformat Versjon 0.4 Customer Integration 11/5/2014 Versjon 0.3 Versjonshistorie Versjon Dato Endringer 0.1 17.10.2014 Førsteutgave 0.2 23.10.2014

Detaljer

Innledning. Dokumentet skiller på tre typer produkter; standard møbler, interiør, og varianter (kundespesifikke produkter dvs. ikke standard varer).

Innledning. Dokumentet skiller på tre typer produkter; standard møbler, interiør, og varianter (kundespesifikke produkter dvs. ikke standard varer). Innledning Dette dokumentet er utarbeidet som en del av prosjektet BIT Møbel VIM. Dokumentet gir en anbefaling til enhetlig identifisering og merking av møbler ved bruk av GS1-systemet i Norge. Hensikten

Detaljer

Kompetansestrategi Farlig Gods 2013 DBSchenker. Firmapresentasjon

Kompetansestrategi Farlig Gods 2013 DBSchenker. Firmapresentasjon Kompetansestrategi Farlig Gods 2013 DBSchenker Firmapresentasjon Globalt: Nasjonalt: Nordkapp 130 land/2000 locations 64.000 ansatte i rail/logistics Tromsø Alta Vadsø Kirkenes Sortland Narvik Bodø Ålesund

Detaljer

KID-bytte - AvtaleGiro

KID-bytte - AvtaleGiro KID-bytte - AvtaleGiro KID-bytte AvtaleGiro p. 1-14 Innhold 1 BAKGRUNN... 3 2 GRUNNPRINSIPPER I FORBINDELSE MED KID-BYTTE... 3 3 MULIGE KOMBINASJONER... 4 4 RUTINE FOR KID-BYTTE... 5 5 INNSENDINGSFRIST

Detaljer

efaktura kvitteringer i BBS-format gjennomgått nov 2013 Side 1 av 32 Brukerhåndbok Utsteder efaktura

efaktura kvitteringer i BBS-format gjennomgått nov 2013 Side 1 av 32 Brukerhåndbok Utsteder efaktura efaktura kvitteringer i BBS-format gjennomgått nov 2013 Side 1 av 32 Brukerhåndbok Utsteder efaktura Spesifikasjon Kvittering for faktura i BBSformat Versjon 1.10 Teknisk håndbok Side 1 av 42 Versjon 2.6

Detaljer

Brødrene Dahl Versjon 6.11 for Intermec CK1

Brødrene Dahl Versjon 6.11 for Intermec CK1 Brødrene Dahl Versjon 6.11 for Intermec CK1 Skan For å skanne en strekkode Space Mellomrom S1 For numerisk tastatur: Lar deg trykke en bokstav. For vanlig tastatur: Bytte mellom små og store bokstaver.

Detaljer

DHL Freight Norge. Brukerguide. DHL Multishipping. Snorre Sandvik Oslo, mai 2011

DHL Freight Norge. Brukerguide. DHL Multishipping. Snorre Sandvik Oslo, mai 2011 DHL Freight Norge Brukerguide DHL Multishipping Snorre Sandvik Oslo, mai 2011 Innhold Logge inn Side 03 Instillinger før du begynner Side 04 Sendingsbehandling Registrer forsendelse Side 05 Sendingsbehandling

Detaljer

Merk! Du kan benytte alle løsningene på samme firma/klient. Det gjør det mulig å sette enkeltkunder til alternativ løsning hvis dette er ønskelig.

Merk! Du kan benytte alle løsningene på samme firma/klient. Det gjør det mulig å sette enkeltkunder til alternativ løsning hvis dette er ønskelig. Visma AutoInvoice Innledning Avtale / Priser / Lisenser Hvordan inngå avtale? Oppstart Egenskaper Firmaopplysninger Kontrollere kunder mot Visma AutoInvoice (fakturamottakere) Kunder (fakturamottakere)

Detaljer

Bring FraktBestilling

Bring FraktBestilling Bring FraktBestilling Modulen er en integrasjon mot mybring, levert av Bring/Posten, og gjør at du kan bestille fraktetiketter direkte i fra Prestashop Dashboard. Løsningen krever en API nøkkel, brukernavn

Detaljer

Innrapportering av trekk til NAV

Innrapportering av trekk til NAV .. Innrapportering av trekk til NAV XML meldingsbeskrivelse VERSJON 1.0 7. april 2010 Sist oppdatert: 2. februar 2012 Innhold Innrapportering av trekk til NAV... i XML meldingsbeskrivelse... i 1 Dokumenthistorie...

Detaljer

Kort veiledning for transportkjøpere

Kort veiledning for transportkjøpere Kort veiledning for transportkjøpere Side 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Startsiden Menyvalg og oversikter Registrere Transportoppdrag Velg aktører Kjøper (Oppdragsgiver) Leverandør Fra juridisk

Detaljer

Disse vilkårene aksepteres ved å ta i bruk tjenesten... 2. Hvordan gjør jeg det?... 4

Disse vilkårene aksepteres ved å ta i bruk tjenesten... 2. Hvordan gjør jeg det?... 4 LEVERINGSBETINGELSER Elektronisk Adresseoppdatering (EA) Innhold Disse vilkårene aksepteres ved å ta i bruk tjenesten... 2 Hvordan gjør jeg det?... 4 Eksempel på EA sending... 4 EA-merket... 4 Strekkoder

Detaljer

Salgsrapport (SLSRPT) til bruk for dagligvarehandelen. 7. april 2006. 4. utgave

Salgsrapport (SLSRPT) til bruk for dagligvarehandelen. 7. april 2006. 4. utgave DEDIP2 Brukerprofil Salgsrapport (SLSRPT) til bruk for dagligvarehandelen 7. april 2006 4. utgave INNHOLDSFORTEGNELSE: Beskrivelse Side 2 Meldingstabell Side 5 Eksempler Side 13 Versjonsoversikt Side 19

Detaljer

AvtaleGiro-KID-bytte. AvtaleGiro KID-bytte v 1.4 juli 2013 p. 1-15

AvtaleGiro-KID-bytte. AvtaleGiro KID-bytte v 1.4 juli 2013 p. 1-15 AvtaleGiro-KID-bytte AvtaleGiro KID-bytte v 1.4 juli 2013 p. 1-15 Innhold 1 BAKGRUNN... 3 2 GRUNNPRINSIPPER I FORBINDELSE MED KID-BYTTE... 3 3 MULIGE KOMBINASJONER... 4 4 RUTINE FOR KID-BYTTE... 5 5 INNSENDINGSFRIST

Detaljer

Pakker. Prisliste fra 1. desember 2013 Les mer på bring.no

Pakker. Prisliste fra 1. desember 2013 Les mer på bring.no Pakker Prisliste fra 1. desember 2013 Les mer på bring.no Bring Parcels tilbyr bedriftsavtaler med integrerte logistikkløsninger. Bedriftspakke er et tilbud til bedrifter som sender pakker til andre bedrifter.

Detaljer

DEDIP2 Brukerprofil. Ordrebekreftelse (ORDRSP) til bruk for dagligvarehandelen INNHOLDSFORTEGNELSE: 4. utgave. (Sist revidert 1.

DEDIP2 Brukerprofil. Ordrebekreftelse (ORDRSP) til bruk for dagligvarehandelen INNHOLDSFORTEGNELSE: 4. utgave. (Sist revidert 1. DEDIP2 Brukerprofil Ordrebekreftelse (ORDRSP) til bruk for dagligvarehandelen 4. utgave (Sist revidert 1.januar 2010) INNHOLDSFORTEGNELSE: Introduksjon Side 2 Meldingstabell Side 7 Eksempler Side 17 Versjons-

Detaljer

Prisliste Fra 1. desember 2014 2015

Prisliste Fra 1. desember 2014 2015 Prisliste 2015 Fra 1. desember 2014 Innhold Pristabell Stykkgods Pristabell Stykkgods/En-kollo over 35 kg Pristabell Paller Pristabell Hjemlevering Pristabell DPD standard, Express Neste Dag, MyPack,

Detaljer

STAND013 Elektronisk utveksling av handelsinformasjon i dagligvarebransjen

STAND013 Elektronisk utveksling av handelsinformasjon i dagligvarebransjen a v STAND013 Elektronisk utveksling av handelsinformasjon i dagligvarebransjen DEL 4 Endringslogg Versjon 1.0 31. desember 2015 Side 1 av 6 Publisert 31.12.2015 DEL 1 Endringslogg Denne loggen beskriver

Detaljer

Standard for merking av D-pak og pall i dagligvarebransjen STAND005

Standard for merking av D-pak og pall i dagligvarebransjen STAND005 Standard for merking av D-pak og pall i dagligvarebransjen STAND005 Versjon 5.01 12. juni 2014 Utgitt av GS1 Norway, Postboks 454 Økern, 0513 Oslo T +47 22 97 13 20 F +47 22 97 13 48 E firmapost@gs1.no

Detaljer

Prismatrise for transportkjøper

Prismatrise for transportkjøper BRUKERVEILEDNING tn:billing&invoice Prismatrise for transportkjøper SHIPMENTS Manage Område tn:billing&invoice Funksjon Price Matrix Kort beskrivelse Utfylling av prislister, opplasting og autoprising

Detaljer

EFO/NELFO Vareformat versjon 3.0 Rev.: 11.11.2001

EFO/NELFO Vareformat versjon 3.0 Rev.: 11.11.2001 EFO/NELFO Vareformat versjon 3.0 Rev.: 11.11.2001 Varefilen er en tegnseparert tekstfil med variabel postlengde som inneholder to (2) forskjellige typer dataposter: Kun en (1) stk. Vare Hodepost og en

Detaljer

Systemspesifikasjon AvtaleGiro

Systemspesifikasjon AvtaleGiro Systemspesifikasjon AvtaleGiro Systemspesifikasjon AvtaleGiro v 2.9 Side 1 av 21 Innhold 1 JUSTERING OG BLANKING AV FELTER... 3 2 FORSENDELSE FRA BETALINGSMOTTAKER... 3 2.1 STARTRECORD FORSENDELSE... 4

Detaljer

Visma Global. Visma Global SuperOffice Online Integrasjon, Rapportering og Qoute connector.

Visma Global. Visma Global SuperOffice Online Integrasjon, Rapportering og Qoute connector. Visma Global Visma Global SuperOffice Online Integrasjon, Rapportering og Qoute connector. Hva er standard synkronisering? Fra Visma Global Fra SuperOffice 8 Online Felt Kunde Lever andør Person Prosjekt

Detaljer

XML meldingspesifikasjon for Priskatalog (VVSXML-PRICAT)

XML meldingspesifikasjon for Priskatalog (VVSXML-PRICAT) XML meldingspesifikasjon for Priskatalog (VVSXML-PRICAT) Status: GODKJENT Versjon: 1.2 Dato: 02.03.2007 Utarbeidet av: Concept Factory AS 1. Innledning Denne spesifikasjonen omfatter definisjonen for priskatalogmeldingen

Detaljer

Systemspesifikasjon AvtaleGiro

Systemspesifikasjon AvtaleGiro Systemspesifikasjon AvtaleGiro Systemspesifikasjon AvtaleGiro v 3.0 april 2013 Side 1 av 22 Innhold 1 STRUKTUR INNDATA... 3 2 FORSENDELSE FRA BETALINGSMOTTAKER... 3 2.1 STARTRECORD FORSENDELSE... 5 2.2

Detaljer

EFO/NELFO Bestilling-/Forespørselformat, versjon 4.2

EFO/NELFO Bestilling-/Forespørselformat, versjon 4.2 EFO/NELFO Bestilling-/Forespørselformat, versjon 4.2 Rev. 2013-06-13. Rettelser fra versjon 4.1 er markert med rosa farge Datafilen er en tegnseparert tekstfil med variabel postlengde, som inneholder fire

Detaljer

Standard for merking av D-pak og pall i dagligvarebransjen STAND005

Standard for merking av D-pak og pall i dagligvarebransjen STAND005 Standard for merking av D-pak og pall i dagligvarebransjen STAND005 Versjon 5.00 14. juni 2012 Utgitt av GS1 Norway, Postboks 454 Økern, 0513 Oslo T +47 22 97 13 20 F +47 22 97 13 48 E firmapost@gs1.no

Detaljer

Appendix 2A - Beskrivelse Beskrivelse og tydeliggjøring av EDI informasjon i Bring.

Appendix 2A - Beskrivelse Beskrivelse og tydeliggjøring av EDI informasjon i Bring. Appendix 2A - Beskrivelse Beskrivelse og tydeliggjøring av EDI informasjon i Bring. Versjon 1.1 (Mai-2015) Final Bring Appendix 2A - Beskrivelse 1 Versjon-/endringsinformasjon... 4 Innledning... 5 Oppsummering...

Detaljer

I bildet knyttes et globalt oppdrag til prosjektregnskapet ved å taste oppdragsnummeret eller hente det fra

I bildet knyttes et globalt oppdrag til prosjektregnskapet ved å taste oppdragsnummeret eller hente det fra Skjema Prosjekt Fane - Prosjekt I bildet knyttes et globalt oppdrag til prosjektregnskapet ved å taste oppdragsnummeret eller hente det fra Tabell Oppdrag ved knappen Oppdrag nr Prosjektleder til dette

Detaljer

Systemspesifikasjon Direkte remittering

Systemspesifikasjon Direkte remittering Systemspesifikasjon Direkte remittering Systemspesifikasjon Direkte remittering v 4.5 april 2014 s. 1-28 Innhold SYSTEM SPESIFIKATION FOR DIREKTE REMITTERING... 3 1. STRUKTUR INNDATA... 3 2. RECORDTYPER,

Detaljer

Informasjonsbredde for møbelbransjen Versjon 1, 1.mars 2010

Informasjonsbredde for møbelbransjen Versjon 1, 1.mars 2010 Informasjonsbredde for møbelbransjen Versjon 1, 1.mars 2010 Innledning Dette dokumentet er utarbeidet som en del av prosjektet BIT Møbel VIM. Dokumentet gir en anbefaling for overføring av informasjonsbredde

Detaljer

Krav til utskrift for EDImeldt rekommandert brev (REK)

Krav til utskrift for EDImeldt rekommandert brev (REK) POSTEN NORGE Krav til utskrift for EDImeldt rekommandert brev (REK) Etikett for merking Versjon 1.5 Versjonshåndtering Versjon Dato Tekst 1.0 18.12.2013 Førsteversjon ferdig 1.1 26.3.2014 Revidert diverse

Detaljer

Appendix 2A - Beskrivelse Beskrivelse og tydeliggjøring av EDI informasjon i Bring

Appendix 2A - Beskrivelse Beskrivelse og tydeliggjøring av EDI informasjon i Bring Appendix 2A - Beskrivelse Beskrivelse og tydeliggjøring av EDI informasjon i Bring Versjon 1.2 (Nov-2015) Final Bring Appendix 2A - Beskrivelse 1 Versjon-/endringsinformasjon... 4 Innledning... 5 Oppsummering...

Detaljer

DEDIP2 Brukerprofil. Pakkseddel (DESADV) til bruk for dagligvarehandelen. 1. juli 2007 7. utgave INNHOLDSFORTEGNELSE:

DEDIP2 Brukerprofil. Pakkseddel (DESADV) til bruk for dagligvarehandelen. 1. juli 2007 7. utgave INNHOLDSFORTEGNELSE: DEDIP2 Brukerprofil Pakkseddel (DESADV) til bruk for dagligvarehandelen 1. juli 2007 7. utgave INNHOLDSFORTEGNELSE: Introduksjon Side 2 Meldingstabell Side 13 Eksempler Side 25 Versjonsoversikt Side 45

Detaljer

Rabattavtale XML Brukerdokumentasjon Versjon: 1.0

Rabattavtale XML Brukerdokumentasjon Versjon: 1.0 Rabattavtale XML Brukerdokumentasjon Versjon: 1.0 - Side 1 of 9 - ENDRINGSKATALOG DATO VER UTFØRT AV KOMMENTARER 30.10.2004 4.0 Truls Samuelsen Versjon 4.0. - Side 2 of 9 - Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING

Detaljer

Brødrene Dahls Assistent BDA

Brødrene Dahls Assistent BDA Brukerveiledning for Brødrene Dahls Assistent BDA -Helt sjef på lager! www.dahl.no Okt 07 BDA brukerdokumentasjon Brukerveiledning for Hand Held Dolphin 7600 Innholdsfortegnelse 1 Skjermbilder Side 1 1.1

Detaljer

Utvekslingsavtale for ehandelsmeldinger

Utvekslingsavtale for ehandelsmeldinger Utvekslingsavtale for ehandelsmeldinger for utfylling 20.06.2008 ENDRINGSKATALOG DATO VER UTFØRT AV ENDRINGER 02.06.2008 0.1 Jon-Ivar Paulsen Første utkast av veiledningen 02.06.2008 0.2 Lars Olavesen

Detaljer

KOM I GANG MED SCHENKERS ONLINE BOOKING

KOM I GANG MED SCHENKERS ONLINE BOOKING KOM I GANG MED SCHENKERS ONLINE BOOKING Denne manualen er en hjelp til førstegangsbrukere av Schenkers Online Booking Service. Vår online booking service kan brukes til å bestille transport av eksportsendinger

Detaljer

DEDIP2 brukerprofil - BESTILLING / ORDRE - for DAGLIGVAREHANDELEN. DEDIP2 Brukerprofil. Bestilling / Ordre (ORDERS) til bruk for dagligvarehandelen

DEDIP2 brukerprofil - BESTILLING / ORDRE - for DAGLIGVAREHANDELEN. DEDIP2 Brukerprofil. Bestilling / Ordre (ORDERS) til bruk for dagligvarehandelen DEDIP2 Brukerprofil Bestilling / Ordre (ORDERS) til bruk for dagligvarehandelen 1. juli 2007 7. utgave INNHOLDSFORTEGNELSE: Introduksjon Side 2 Meldingstabell Side 6 Eksempel Side 14 Versjons- /endringslogg

Detaljer

Standard for Identifisering og merking av byggevarer

Standard for Identifisering og merking av byggevarer HSH veileder Standard for Identifisering og merking av byggevarer Versjon 1.2 27.08.2010 HSH Veileder Innledning Dette dokumentet er utarbeidet som en del av prosjektet Standardisering. Dokumentet definerer

Detaljer

Vedlegg B Priser og leveringsbestemmelser. Utstyr for opptak og kontroll av biometriske data

Vedlegg B Priser og leveringsbestemmelser. Utstyr for opptak og kontroll av biometriske data Vedlegg B Priser og leveringsbestemmelser Utstyr for opptak og kontroll av biometriske data 17102014 1. PRISER... 3 1.1 FORSENDELSE... 3 1.2 LEVERINGSADRESSER... 3 1.3 FAKTURADRESSE... 3 1.4 FAKTURAINFORMASJON...

Detaljer

DHL INTRASHIP BRUKERMANUAL BILFORSENDELSE

DHL INTRASHIP BRUKERMANUAL BILFORSENDELSE DHL INTRASHIP BRUKERMANUAL BILFORSENDELSE Logg deg inn på DHL Intraship 2 Lag ny bilforsendelse innland 3 Legg inn forsendelsesinformasjon 4 Lag ny bilforsendelse utland 6 Legg inn forsendelsesinformasjon

Detaljer

GS1 s nummerstandarder og merkingskonsept

GS1 s nummerstandarder og merkingskonsept GS1 s nummerstandarder og merkingskonsept NOBB Vårseminar 2010 Jan Kopperud, GS1 Norway GS1 s nummerstandarder og merkingskonsept NOBB Vårseminar 2010 Knut Vala, GS1 Norway Innhold Generelt om GS1 Norway

Detaljer

Import og eksport av register i Logistra PartLink. Spesifikasjon V.18

Import og eksport av register i Logistra PartLink. Spesifikasjon V.18 Import og eksport av register i Logistra PartLink Spesifikasjon V.18 6. Juni 2015 1 av 57 Innhold Historie...3 Generelt...5 Eksempel...6 Feilhåndtering...7 Beskrivelse av filene...8 Generelt...8 STED...8

Detaljer

Schenker AS Det enestående førstevalg

Schenker AS Det enestående førstevalg Schenker AS Det enestående førstevalg Slik vi transportører vil ha banetransport og bylogistikk Firmapresentasjon Jon Austrheim, Head of Multimodal Solutions Logistikk for næringslivet over hele verden!

Detaljer

BDA Proff på prosjekt!

BDA Proff på prosjekt! Brukerveiledning for Brødrene Dahls Assistent BDA Proff på prosjekt! www.dahl.no Sept 08 BDA brukerdokumentasjon Brukerveiledning for Honeywell Dolphin 7600 Innholdsfortegnelse 1 Skjermbilder Side 1 1.1

Detaljer

Vilkår for PUM. 1. Fremsending. Personlig Utlevering Mottakingsbevis

Vilkår for PUM. 1. Fremsending. Personlig Utlevering Mottakingsbevis Vilkår for PUM Personlig Utlevering Mottakingsbevis Personlig Utlevering Mottakingsbevis (PUM) er et distribusjonsprodukt med fremsending og utlevering til postmottakeren personlig, mot forevisning av

Detaljer

Vedlegg til recordbeskrivelsen for boligsparing for ungdom (BSU)

Vedlegg til recordbeskrivelsen for boligsparing for ungdom (BSU) Vedlegg til recordbeskrivelsen for boligsparing for ungdom (BSU) Feltbeskrivelse I beskrivelsen nedenfor vises det til feltnummer som finnes i vedlagte recordbeskrivelse. Verdien i numeriske felt skal

Detaljer

Spedisjonstariff Bring Cargo AS

Spedisjonstariff Bring Cargo AS Spedisjonstariff Bring Cargo AS Gjeldende for Internasjonal godstransport; Bil Utland, Flyfrakt, Oversjø og Offshore & Energy Del 1 - Terminaltjenester Terminalhåndtering; Offshore Pr. 100 kg Vekt i Kg

Detaljer

Teknisk dokumentasjon for integrasjon. mellom SuperOffice og Visma Business

Teknisk dokumentasjon for integrasjon. mellom SuperOffice og Visma Business Teknisk dokumentasjon for integrasjon mellom SuperOffice og Visma Business Inneholder: Standard oppsett kunde Standard oppsett leverandør Standard oppsett kontaktperson Standard oppsett Prosjekt Standard

Detaljer

Send og motta efaktura i Nettbank bedrift

Send og motta efaktura i Nettbank bedrift Versjon 1/2017 Kvikkguide Send og motta efaktura i Nettbank bedrift Innhold Denne kvikkguiden gir en kort beskrivelse av tjenestene Send efaktura enkeltvis i Nettbank bedrift Motta efaktura enkeltvis i

Detaljer

Prisliste. Pakker, stykk- og partigods i Norge Vedlegg til Transportguiden

Prisliste. Pakker, stykk- og partigods i Norge Vedlegg til Transportguiden i Norge Vedlegg til Transportguiden Gyldig fra 01.07.2015 2 Enklere logistikk med Bring Bring løser alle logistikkbehov enten det er enkle forsendelser eller mer komplisert logistikk. Vi sørger for at

Detaljer

sørlandssenteret BYGGETRINN 1 - ferdig! BYGGETRINN 2A - ferdig Q4-2012 BYGGETRINN 2B - ferdig Q4-2013 BYGGETRINN 1, 2A OG 2B

sørlandssenteret BYGGETRINN 1 - ferdig! BYGGETRINN 2A - ferdig Q4-2012 BYGGETRINN 2B - ferdig Q4-2013 BYGGETRINN 1, 2A OG 2B sørlandssenteret STAGE 1 - ferdig! STAGE 2A - ferdig! STAGE 2B - ferdigstilles Q4-2013 BYGGETRINN 1 - ferdig! BYGGETRINN 2A - ferdig Q4-2012 BYGGETRINN 2B - ferdig Q4-2013 K K Innhold Dagens Sørlandssenter

Detaljer

Nye rutiner for ID-kontroll av utenlandske arbeidstakere. Møte med regionrådet Mosjøen 28.3.2012

Nye rutiner for ID-kontroll av utenlandske arbeidstakere. Møte med regionrådet Mosjøen 28.3.2012 Nye rutiner for ID-kontroll av utenlandske arbeidstakere Møte med regionrådet Mosjøen 28.3.2012 Nye rutiner for ID-kontroll fra 01.februar 2012 Id-kontroll av utenlandske arbeidstakere ble innført 01.

Detaljer

Transportvilkår 2008 for SCHENKERland

Transportvilkår 2008 for SCHENKERland Transportvilkår 2008 for SCHENKERland Avtalene mellom Schenker AS og våre kunder reguleres etter Transportvilkår for Schenker AS, Lov om Vegfraktavtaler og NSAB2000 (Nordisk Speditørforbunds Alminnelige

Detaljer

1 JUSTERING OG BLANKING AV FELTER...2

1 JUSTERING OG BLANKING AV FELTER...2 SYSTEMSPESIFIKASJON FOR OCR giro I N N H O L D 1 JUSTERING OG BLANKING AV FELTER...2 2 RECORDTYPER, RECORDLAYOUT, ORGANISERING AV RECORDS...2 2.1 STARTRECORD FOR FORSENDELSE...3 2.2 STARTRECORD FOR OPPDRAG...4

Detaljer

Vedlegg 6 RAMMEAVTALE «KORT OM AVTALEN» (KOMA) IINR 1401 Ferskt kjøtt og kjøttprodukter TIL

Vedlegg 6 RAMMEAVTALE «KORT OM AVTALEN» (KOMA) IINR 1401 Ferskt kjøtt og kjøttprodukter TIL Vedlegg 6 TIL RAMMEAVTALE IINR 1401 Ferskt kjøtt og kjøttprodukter «KORT OM AVTALEN» (KOMA) 1 Leverandøropplysninger LEVERANDØROPPLYSNINGER Leverandør: Nortura SA Gate/ besøks adresse: Lørenveien 37 Postboks

Detaljer

Avtaleforhold. Betaleravtale og faste betalingsoppdrag

Avtaleforhold. Betaleravtale og faste betalingsoppdrag Generelt AvtaleGiro er en tjeneste innen elektronisk betalingsformidling som Nets tilbyr betaler og Betalingsmottaker sender inn betalingskrav for kunder som har sagt ja til sin bank om å benytte AvtaleGiro

Detaljer

Toppark Aviser til abonnenter

Toppark Aviser til abonnenter 1 cm 1 cm 1 cm Toppark Aviser til abonnenter Felt A: Strekkode Felt B: Tekniske opplysninger Avsender navn, adresse, tlf Rutenr. / forhandlernr. Transportkode (bil og lev.nr.) Antall eks i pakken og totalt

Detaljer

DEDIP2 Brukerprofil. APERAK (Kvittering faktura) til bruk for dagligvarehandelen. 7. april 2006 2. utgave

DEDIP2 Brukerprofil. APERAK (Kvittering faktura) til bruk for dagligvarehandelen. 7. april 2006 2. utgave DEDIP2 Brukerprofil APERAK (Kvittering faktura) til bruk for dagligvarehandelen 7. april 2006 2. utgave INNHOLDFORTEGNELE: Introdukjon ide 2 Meldingtabell ide 4 Ekempel ide 6 Verjon- /endringlogg ide 8

Detaljer

På grunn av at virksomhetene har sendt en felles søknad, har vi valgt å treffe to likelydende vedtak.

På grunn av at virksomhetene har sendt en felles søknad, har vi valgt å treffe to likelydende vedtak. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 18.01.2016 2015/1133 DERES DATO «REFDATO» VÅR SAKSBEHANDLER Dorthe Henden Clark tlf 938 50 888 DERES REFERANSE «REF» «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «UTLANDSADRESSE»«POSTNR» «POSTSTED»

Detaljer

1. Introduksjon. 2. Generelle funksjoner

1. Introduksjon. 2. Generelle funksjoner Norsk Lastbærer Pool (NLP) sine kunder bruker NLPs kundeweb, www.nlpool.no, for registrering av både palleforflytninger og kundeforhold. Denne brukerveiledningen hjelper deg med å komme i gang med å bruke

Detaljer

Transportvilkår DB SCHENKERland. [År]

Transportvilkår DB SCHENKERland. [År] Transportvilkår DB SCHENKERland [År] Transportvilka r DB SCHENKERland Avtalene mellom Schenker AS og våre kunder reguleres etter Transportvilkår for Schenker AS, Lov om Vegfraktavtaler og NSAB2000 (Nordisk

Detaljer