GUIDELINE. Hvordan implementere DEDIP2 Pakkseddel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GUIDELINE. Hvordan implementere DEDIP2 Pakkseddel"

Transkript

1 GUIDELINE Hvordan implementere DEDIP2 Pakkseddel (DESADV) Nivå 1-4 til bruk for dagligvarehandelen 6. januar 2014 Versjon 1.1

2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning Definisjon Detaljeringsnivåer i elektronisk pakkseddel Merkeregler Pakkseddelens oppbygging Nivå Nivå Nivå Nivå Eksponeringspall Kundepakket pall Forutsetninger og avgrensninger for eksempelmeldingene Eksempler på DEDIP2 pakkseddel-meldinger Eksempel Konvolutt, hode, sum og kontrollseksjon Eksempel Pakkseddel nivå Eksempel Pakkseddel nivå Eksempel Pakkseddel nivå Eksempel Pakkseddel nivå 4 Eksponeringspall/Salgspall Eksempel Pakkseddel nivå 4 Kundepakket pall Eksempel Pakkseddel nivå 3 og 4 i samme melding Copyright GS1 Norway Side 2 av 38

3 1 Innledning Dette dokumentet skal vise hvordan EDI-pakksedler basert på EANCOM DESADV D93.A, også omtalt som DEDIP 2-pakkseddel bør implementeres. Dokumentet er utarbeidet på oppfordring av leverandører og grossister som ønsker en bedre veiledning enn det som er beskrevet i DEDIP 2 s brukerprofil. For å få fullt utbytte av dette dokumentet anbefales å bruke DEDIP2 brukerprofil i tillegg, for flere valg/alternativer ved oppbygging av pakkseddel. 1.1 Definisjon Fra brukerprofilen for DEDIP2, defineres pakkseddel som; en melding fra leverandør/selger til kjøper, og er en annonsering av en nært forestående leveranse. Den forteller hvilke kolli leveransen består av og hvilke varer som inngår i hvert enkelt kolli (avansert modell). Pakkseddelen har referanse til tidligere gitt ordre/bestilling. 1.2 Detaljeringsnivåer i elektronisk pakkseddel Detaljeringsnivået på informasjon i pakkseddel deles opp i forskjellige nivåer, fra nivå 1 til nivå 4, hvor nivå 1 er det minst detaljerte nivået og nivå 4 er mest detaljert. For hvert nivå beskrives lasten mer i detalj; fra totalt innhold på forsendelse (uten videre beskrivelse av struktur), til hvilke varer som ligger på hvilken pall, og til slutt hvilken boks/slavepall hver vare befinner seg på. De ulike nivåene gir mottakeren mulighet til å effektivisere varemottak og videre behandling av varene. Spesielt ved salgspaller, kundepakkede enheter/cross docking vil mottaker ha nytte av å motta så detaljert beskrivelse av forsendelsens struktur som mulig. Jo mer detaljert pakkseddelen er jo bedre sporingsinformasjon vil det gi i verdikjeden. Nivå 1 er lite brukt. Tendensen er at mottaker nå krever mer avanserte pakksedler enn tidligere. DEDIP2-standarden så vel som dette dokumentet tar ikke stilling til hvilket detaljeringsnivå som skal benyttes mellom leverandør og kunde for hver enkelt forsendelse. Dette er noe som må avtales mellom kjøper og selger. 1.3 Merkeregler Dette dokumentet beskriver ikke regler for hvordan den fysiske merkingen av gods og forsendelse skal være. Her henvises til STAND005 Merking av dpak og pall i dagligvarebransjen (www.stand.no). Copyright GS1 Norway Side 3 av 38

4 2 Pakkseddelens oppbygging En pakkseddel følger prinsippet som er lagt til grunn for andre meldinger i DEDIP-standarden: 1-til-1 forhold mellom ordre, ordrebekreftelse, pakkseddel og faktura. I dette ligger at en leveranse kan være delt på flere forsendelser, men vil pakkseddelmessig fremkomme i samme EDI-melding. 2.1 Nivå 1 Leveransen beskrives gjennom at det oppgis hvilke varer/mengde som inngår i leveransen, men uten å angi i hvilken forpakning leveransen kommer. Eksempelet er forenklet til kun å vise struktur. Se Kapittel 4.2 for fullstendig eksempel. CPS+1' <- Topp av hierarki (må alltid være med) LIN+1++GTIN1:EN' <- Artikkel 1 LIN+2++GTIN2:EN' <- Artikkel 2 Copyright GS1 Norway Side 4 av 38

5 2.2 Nivå 2 Leveransen beskrives i pakkseddelen, men uten detaljert beskrivelse av hva som ligger på hver enkelt pall. Leveransen kan knyttes mot et SSCC- nummer. Eksempel; leveransen består av 2 paller (Lastbærer). De er ikke merket med SSCC- nummer. Pakkseddelen beskriver hvilke varer som befinner seg på pallene. Eksempelet er forenklet til kun å vise struktur. Se Kapittel 4.3 for fullstendig eksempel. CPS+1' PAC+1+:52+201' LIN+1++GTIN1:EN' LIN+2++GTIN2:EN' <- Topp av hierarki (må alltid være med) <- Lastbærer <- varer på lastbærer <- varer på lastbærer Copyright GS1 Norway Side 5 av 38

6 2.3 Nivå 3 Leveransen beskrives detaljert ned til hva som ligger på hver enkelt pall. Hver pall gis et unikt SSCCnummer, som i pakkseddelen blir knyttet mot hva som ligger på pallen. Dette muliggjør detaljert varemottak ned på pallenivå. Eksempel; Leveransen består av 2 paller som er merket med SSCC- nummer og pakkseddelen beskriver hvilke varer som er tilknyttet hver SSCC pallen. Eksempelet er forenklet til kun å vise struktur. Se Kapittel 4.4 for fullstendig eksempel. CPS+1' <- Topp av hierarki (må alltid være med) CPS+2+1' <- Barn av posisjon 1 PAC+1+:52+201' <- Pall 1 GIN+SS+SSCC1' <- Merket med SSCC1 LIN+1++GTIN1:EN' <- Varer på Pall 1 CPS+3+1' <- Barn av posisjon 1 PAC+1+:52+201' <- Pall 2 GIN+SS+SSCC2' <- Merket med SSCC2 LIN+2++GTIN2:EN' <- Varetype 1 på Pall 2 LIN+3++GTIN3:EN' <- Varetype 2 på Pall 2 Copyright GS1 Norway Side 6 av 38

7 2.4 Nivå 4 Leveransen beskrives med informasjon om hva som ligger på hver pall og på underliggende eksponeringspaller/salgspaller, for eksempel i hver enkelt kasse, pr salgspall (1/3 paller) og andre lastbærere som er lastet på pallen. I praksis betyr dette at forpakningshierarkiet økes med ett nivå i forhold til nivå 3. Dette muliggjør varemottak ned på minste lastbærernivå Eksponeringspall Eksempel: Leveransen bestående av 2 paller som inneholder 2 eksponeringspaller/salgspaller hver. Alle pallene er merket med SSCC- nummer. Eksempelet er forenklet til kun å vise struktur. Se Kapittel 4.5 for fullstendig eksempel. CPS+1' <- Topp av hierarki (må alltid være med) CPS+2+1' <- Barn av posisjon 1 PAC+1+:52+201' <- Pall 1 GIN+SS+SSCC1' <- Merket med SSCC1 CPS+3+2' <- Barn av posisjon 2 (Pall 1) PAC+1+:52+200' <- lastbærer Eksp1 GIN+SS+SSCC2' <- merket med SSCC2 LIN+1++GTIN1:EN' <- varer på lastbærer Eksp1 CPS+4+2' <- Barn av posisjon 2 (Pall 1) PAC+1+:52+200' <- lastbærer Eksp2 GIN+SS+SSCC3' <- merket med SSCC3 LIN+2++GTIN2:EN' <- varer på lastbærer Eksp2 CPS+5+1' <- Barn av posisjon 1 PAC+1+:52+201' <- Pall 2 GIN+SS+SSCC4' <- Merket med SSCC4 CPS+6+2' <- Barn av posisjon 2 (Pall 2) PAC+1+:52+200' <- lastbærer Eksp3 GIN+SS+SSCC5' <- merket med SSCC5 LIN+3++GTIN3:EN' <- varer på lastbærer Eksp3 Copyright GS1 Norway Side 7 av 38

8 2.4.2 Kundepakket pall Leveransen beskrives med informasjon om hva som ligger på hver pall og på kundepakkede paller/enheter på underliggende nivå. Eksempel: Leveransen bestående av 1 pall som inneholder 2 kundepakkede paller/bokser med egen SSCC. Alle pallene er merket med SSCC- nummer. Eksempelet er forenklet til kun å vise struktur. Se Kapittel 4.6 for fullstendig eksempel. CPS+1' <- Topp av hierarki (må alltid være med) CPS+2+1' <- Barn av posisjon 1 PAC+1+:52+201' <- Pall 1 GIN+SS+SSCC1' <- Merket med SSCC1 CPS+3+2' <- Barn av posisjon 2 (Pall 1) PAC+1+:52+200' <- Lastbærer Boks1 GIN+SS+SSCC2' <- merket med SSCC2 LIN+1++GTIN1:EN' <- Varetype 1 på lastbærer Boks 1 LIN+2++GTIN2:EN' <- Varetype 2 på lastbærer Boks 1 CPS+4+2' <- Barn av posisjon 2 (Pall 1) PAC+1+:52+200' <- lastbærer Boks2 GIN+SS+SSCC3' <- merket med SSCC3 LIN+3++GTIN3:EN' <- Varer på lastbærer Boks 2 Copyright GS1 Norway Side 8 av 38

9 3 Forutsetninger og avgrensninger for eksempelmeldingene Det er ikke mulig å dokumentere alle reelle leveranser som finner sted i dagligvarehandelen. I eksemplene inngår derfor de mest brukte segmenter og elementer, for hvert nivå av pakkseddelen. Det er en erkjennelse at ikke alle nivåer av pakkseddel er like enkel å implementere. For at eksemplene derfor ikke skal bli for omfattende, gjelder derfor følgende forutsetninger og avgrensninger: Eksemplene følger DEDIP2 s anbefaling om at kun 1 bestilling skal inngå i en pakkseddel. Eksemplene er ikke komplette ift brukerprofilen til DEDIP2, men dekker de mest vanlige segmentene og elementene, dvs alle SKAL-felter og de mest vanlige KAN-felter. Eksemplene omfatter kun artikler med fast vekt. For artikler med variabel vekt må det i DETALJ-seksjonen også oppgis IMD+C++VQ-segmentet og QTY+47-segmentet. I eksemplene inngår ikke erstatningsvarer og tilleggsvarelinjer. Dette tillates i standarden dersom det er avtalt mellom kjede og leverandør. Det er mest aktuelt ifm kundepakkede paller til storhusholdningskunder. Alternativ 2 for vareidentifisering (ref. DEDIP Brukerprofil) er brukt i alle eksemplene, dvs. at i tillegg til GTIN oppgis også leverandørens artikkelnummer/beskrivelse. Alle GTIN og GLN som er brukt i eksemplene er fiktive. Eksempel på KONVOLUTT, HODE-seksjon, SUM-seksjon og KONTROLL-seksjon er felles for alle eksempler og dokumenteres kun én gang i kapittel 4.1. Copyright GS1 Norway Side 9 av 38

10 4 Eksempler på DEDIP2 pakkseddel-meldinger I det etterfølgende vises eksempler på pakksedler nivå 1-4. Kapittel 4.1 inneholder Konvolutt, hode og sumseksjon som er felles for alle meldinger. Etterfølgende kapitler viser eksempler på varianter av meldinger for de ulike nivåene. Alle sendinger/meldinger er bygget opp på følgende måte: EDI-SENDING: KONVOLUTT (1 per sending) MELDING 1: HODE-seksjon DETALJ-seksjon Gruppe-del Linje-del SUM-seksjon MELDING 2: HODE-seksjon DETALJ-seksjon Gruppe-del Linje-del SUM-seksjon MELDING.. KONTROLL-seksjon (1 per sending) Copyright GS1 Norway Side 10 av 38

11 4.1 Eksempel Konvolutt, hode, sum og kontrollseksjon Eksempel på Konvolutt UNA:+,? ' UNB+UNOC: : : : ' UNA-segmentet brukes til å angi hvilke karakterer som brukes i den syntaktiske oppbyggingen av meldingen. Spesielle regler gjelder dersom disse skal inngå som verdi i noen elementer UNA-segmentet må alltid finnes når andre karaktersett enn UNOA brukes i UNB UNB-segmentet brukes til å identifisere avsender og mottaker av meldingen. NB. Dette trenger ikke å være selger og kjøper! UNOC: Karaktersett som brukes. UNOC er vanlig i Vest-Europa 3: Skal alltid være 3 og betyr Syntaks versjon nr : Identifikator til avsender av meldingen 14: Kode som sier at forannevnte identifikator er et GLN : Identifikator til mottaker av meldingen 14: Kode som sier at forannevnte identifikator er et GLN :1200: Dato og tidspunkt for når sendingen ble generert 24: Sendingsnummer generert av avsender Eksempel på HODE-seksjon UNH+36+DESADV:D:93A:UN:EAN007' BGM ' DTM+137: :203' DTM+69: :102' 36: Meldingsnummer Resten av segmentet er fast 351: Kode som angir at det etterfølgende feltet er sendingsnummer 137: Kode som angir at det etterfølgende er meldingens dato og tid : Dato og klokkeslett 203: Datoformat (YYYYMMDDHHMM) 69: Kode som sier at etterfølgende dato er avtalt leverings-/hentedato Copyright GS1 Norway Side 11 av 38

12 Eksempel på HODE-seksjon RFF+VN:2468' RFF+ON:12345' NAD+BY ::9' NAD+SU ::9' RFF+VA:FORETAKSREGISTERET NO MVA' NAD+DP ::9' : Leverings-/hente-dato 102: Dato-format (YYYYMMDD) VN: Kode som sier at det etterfølgende er leverandørens referansenummer ON: Kode som sier at det etterfølgende er kjøpers bestillingsnummer BY: Kjøper : Identifikator 9: Kode som sier at identifikator er et GLN SU: Leverandør : Identifikator 9: Kode som sier at identifikator er et GLN VA: Kode som sier at leverandøren er registrert I MVA-registeret FORETAKSREGISTERET NO MVA: Tilleggsidentifikator DP: Leveringssted : Identifikator 9: Kode som sier at identifikator er et GLN Eksempel på SUM-seksjon CNT+2:31' UNT+26+36' 2: Kode som sier at etterfølgende verdi er antall LIN-segmenter i meldingen 31: Antall LIN-segmenter i meldingen 26: Totalt antall segmenter i meldingen, inklusive UNH og UNT 36: Meldingsnummer. Samme som i UNH-segmentet Eksempel på KONTOLL-seksjon UNZ+1+24' UNZ skal avslutte hver enkelt sending og sikre at sendingen er komplett. 1: Antall meldinger eller funksjonelle grupper i sendingen 24: Sendingsnummer. Samme som i UNB Copyright GS1 Norway Side 12 av 38

13 4.2 Eksempel Pakkseddel nivå 1 Dette eksempelet viser detaljdelen av en pakkseddel for nivå 1. Forsendelsen består av 3 artikler. Ingen lastbærere er angitt. Pakkseddel nivå 1 - Detaljinformasjon CPS+1' LIN :EN' PIA :SA::91' PIA XF:NB' IMD+C++TU' IMD+F++:::Dypfryste erter' QTY+12:40' QTY+59:12' RFF+ON:12345:1' 1: Fortløpende nummerering av varelinjene : Identifikator (i dette tilfelle en GTIN, se etterfølgende kode) EN: Kode som sier at dette er en GTIN 00016: Identifikator (i dette tilfelle leverandørens artikkelnummer) SA: Kode som sier at dette er leverandørens artikkelnummer 91: Kode som sier at leverandøren er ansvarlig for varenummeret 12345XF: identifikator (i dette tilfelle batchnummer, se etterfølgende kode) NB: Kode som sier at dette er batchnummer C: Kode TU: Detaljistenhet (DPAK) F: Kode som betyr at det etterfølgende er navn på DPAK en 12: Kode som betyr Antall som leveres 40: Antall 59: Kode som sier at etterfølgende verdi er antall FPAK i DPAK 12: Antall ON: Kode som sier at dette er kjøpers bestillingsnummer 12345: Kjøpers bestillingsnummer Copyright GS1 Norway Side 13 av 38

14 Pakkseddel nivå 1 - Detaljinformasjon PCI+14' DTM+23E: :102' LIN :EN' PIA :SA::91' PIA XF:NB' IMD+C++TU' IMD+F++:::Dypfryste gulrøtter' QTY+12:30' QTY+59:12' RFF+ON:12345:2' PCI+14' DTM+23E: :102' 1: Linjenummer i kundens bestilling 14: Kode som sier at kolliet er merket med Best-før 23E: Kode som sier at etterfølgende dato er Best-før dato : Best-før dato 102: Dato-format (YYYYMMDD) 1: Fortløpende nummerering av varelinjene : Identifikator (i dette tilfelle en GTIN, se etterfølgende kode) EN: Kode som sier at dette er en GTIN 00018: Identifikator (i dette tilfelle leverandørens artikkelnummer) SA: Kode som sier at dette er leverandørens artikkelnummer 91: Kode som sier at leverandøren er ansvarlig for varenummeret 12333XF: identifikator (i dette tilfelle batchnummer, se etterfølgende kode) NB: Kode som sier at dette er batchnummer C: Kode TU: Detaljistenhet (DPAK) F: Kode som betyr at det etterfølgende er navn på DPAK en 12: Kode som betyr Antall som leveres 30: Antall 59: Kode som sier at etterfølgende verdi er antall FPAK i DPAK 12: Antall ON: Kode som sier at dette er kjøpers bestillingsnummer 12345: Kjøpers bestillingsnummer 2: Linjenummer i kundens bestilling 14: Kode som sier at kolliet er merket med Best-før 23E: Kode som sier at etterfølgende dato er Best-før dato Copyright GS1 Norway Side 14 av 38

15 Pakkseddel nivå 1 - Detaljinformasjon : Best-før dato 102: Dato-format (YYYYMMDD) Copyright GS1 Norway Side 15 av 38

16 4.3 Eksempel Pakkseddel nivå 2 Dette eksempelet viser detaljdelen av en pakkseddel for nivå 2. Forsendelsen består av 2 paller med 1 varetype på hver. Ingen av pallene er SSCC-merket. Pakkseddel nivå 2 - Detaljinformasjon CPS+1' PAC+2+:52+201' LIN :EN' PIA :SA::91' PIA XF:NB' IMD+C++TU' IMD+F++:::Dypfryste erter' QTY+12:40' 2: Antall kolli av denne type som tilhører nivået over 52: Kode som sier at enheten er merket iht GS : Kode som sier at enheten er en standard 1/1 Europall 80x120 cm 1: Fortløpende nummerering av varelinjene : Identifikator (i dette tilfelle en GTIN, se etterfølgende kode) EN: Kode som sier at dette er en GTIN 00016: Identifikator (i dette tilfelle leverandørens artikkelnummer) SA: Kode som sier at dette er leverandørens artikkelnummer 91: Kode som sier at leverandøren er ansvarlig for varenummeret 12345XF: identifikator (i dette tilfelle batchnummer, se etterfølgende kode) NB: Kode som sier at dette er batchnummer C: Kode TU: Detaljistenhet (DPAK) F: Kode som betyr at det etterfølgende er navn på DPAK en 12: Kode som betyr Antall som leveres Copyright GS1 Norway Side 16 av 38

17 Pakkseddel nivå 2 - Detaljinformasjon QTY+59:12' RFF+ON:12345:1' PCI+14' DTM+23E: :102' LIN :EN' PIA :SA::91' PIA XF:NB' IMD+C++TU' IMD+F++:::Dypfryste gulrøtter' QTY+12:30' QTY+59:12' 40: Antall 59: Kode som sier at etterfølgende verdi er antall FPAK i DPAK 12: Antall ON: Kode som sier at dette er kjøpers bestillingsnummer 12345: Kjøpers bestillingsnummer 1: Linjenummer i kundens bestilling 14: Kode som sier at kolliet er merket med Best-før 23E: Kode som sier at etterfølgende dato er Best-før dato : Best-før dato 102: Dato-format (YYYYMMDD) 1: Fortløpende nummerering av varelinjene : Identifikator (i dette tilfelle en GTIN, se etterfølgende kode) EN: Kode som sier at dette er en GTIN 00018: Identifikator (i dette tilfelle leverandørens artikkelnummer) SA: Kode som sier at dette er leverandørens artikkelnummer 91: Kode som sier at leverandøren er ansvarlig for varenummeret 12333XF: identifikator (i dette tilfelle batchnummer, se etterfølgende kode) NB: Kode som sier at dette er batchnummer C: Kode TU: Detaljistenhet (DPAK) F: Kode som betyr at det etterfølgende er navn på DPAK en 12: Kode som betyr Antall som leveres 30: Antall 59: Kode som sier at etterfølgende verdi er antall FPAK i DPAK Copyright GS1 Norway Side 17 av 38

18 Pakkseddel nivå 2 - Detaljinformasjon RFF+ON:12345:2' PCI+14' DTM+23E: :102' 12: Antall ON: Kode som sier at dette er kjøpers bestillingsnummer 12345: Kjøpers bestillingsnummer 2: Linjenummer i kundens bestilling 14: Kode som sier at kolliet er merket med Best-før 23E: Kode som sier at etterfølgende dato er Best-før dato : Best-før dato 102: Dato-format (YYYYMMDD) Copyright GS1 Norway Side 18 av 38

19 4.4 Eksempel Pakkseddel nivå 3 Dette eksempelet viser detaljdelen av en pakkseddel for nivå 3. Forsendelsen består av 2 paller med 1 artikkel på hver. Begge pallene er SSCC-merket. Pakkseddel nivå 3 - Detaljinformasjon CPS+1' CPS+2+1' PAC+1+:52+201' MEA+PD+AAD+KGM:460' PCI+30E' GIN+SS ' LIN :EN' PIA :SA::91' 2: Fortløpende nummerering av CPS-segmentene 1: Indikerer at dette er øverste nivå i en pallestruktur 1: Antall kolli av denne type som tilhører nivået over 52: Kode som sier at enheten er merket iht GS : Kode som sier at enheten er en standard 1/1 Europall 80x120 cm PD: Kode som sier at det etterfølgende er fysiske dimensjoner AAD: Kode som sier at verdien er brutto vekt KGM: Kode som sier at den etterfølgende verdien er i kilo 30E: Kode som sier at pallen er merket med SSCC SS: Kode som sier at den etterfølgende verdien er en SSCC 1: Fortløpende nummerering av varelinjene : Identifikator (i dette tilfelle en GTIN, se etterfølgende kode) EN: Kode som sier at dette er en GTIN 00016: Identifikator (i dette tilfelle leverandørens artikkelnummer) Copyright GS1 Norway Side 19 av 38

20 Pakkseddel nivå 3 - Detaljinformasjon PIA XF:NB' IMD+C++TU' IMD+F++:::Dypfryste erter' QTY+12:40' QTY+59:12' RFF+ON:12345:1' PCI+14' DTM+23E: :102' CPS+3+1' PAC+1+:52+201' MEA+PD+AAD+KGM:420' SA: Kode som sier at dette er leverandørens artikkelnummer 91: Kode som sier at leverandøren er ansvarlig for varenummeret 12345XF: identifikator (i dette tilfelle batchnummer, se etterfølgende kode) NB: Kode som sier at dette er batchnummer C: Kode TU: Detaljistenhet (DPAK) F: Kode som betyr at det etterfølgende er navn på DPAK en 12: Kode som betyr Antall som leveres 40: Antall 59: Kode som sier at etterfølgende verdi er antall FPAK i DPAK 12: Antall ON: Kode som sier at dette er kjøpers bestillingsnummer 12345: Kjøpers bestillingsnummer 1: Linjenummer i kundens bestilling 14: Kode som sier at kolliet er merket med Best-før 23E: Kode som sier at etterfølgende dato er Best-før dato : Best-før dato 102: Dato-format (YYYYMMDD) 3: Fortløpende nummerering av CPS-segmentene 1: Indikerer at dette er øverste nivå i en pallestruktur 1: Antall kolli av denne type som tilhører nivået over 52: Kode som sier at enheten er merket iht GS : Kode som sier at enheten er en standard 1/1 Europall 80x120 cm PD: Kode som sier at det etterfølgende er fysiske dimensjoner AAD: Kode som sier at verdien er brutto vekt KGM: Kode som sier at den etterfølgende verdien er i kilo Copyright GS1 Norway Side 20 av 38

21 Pakkseddel nivå 3 - Detaljinformasjon PCI+30E' GIN+SS ' LIN :EN' PIA :SA::91' PIA XF:NB' IMD+C++TU' IMD+F++:::Dypfryste gulrøtter' QTY+12:40' QTY+59:12' RFF+ON:12345:2' PCI+14' DTM+23E: :102' 30E: Kode som sier at pallen er merket med SSCC SS: Kode som sier at den etterfølgende verdien er en SSCC 2: Fortløpende nummerering av varelinjene : Identifikator (i dette tilfelle en GTIN, se etterfølgende kode) EN: Kode som sier at dette er en GTIN 00018: Identifikator (i dette tilfelle leverandørens artikkelnummer) SA: Kode som sier at dette er leverandørens artikkelnummer 91: Kode som sier at leverandøren er ansvarlig for varenummeret 12333XF: identifikator (i dette tilfelle batchnummer, se etterfølgende kode) NB: Kode som sier at dette er batchnummer C: Kode TU: Detaljistenhet (DPAK) F: Kode som betyr at det etterfølgende er navn på DPAK en 12: Kode som betyr Antall som leveres 40: Antall 59: Kode som sier at etterfølgende verdi er antall FPAK i DPAK 12: Antall ON: Kode som sier at dette er kjøpers bestillingsnummer 12345: Kjøpers bestillingsnummer 2: Linjenummer i kundens bestilling 14: Kode som sier at kolliet er merket med Best-før 23E: Kode som sier at etterfølgende dato er Best-før dato : Best-før dato 102: Dato-format (YYYYMMDD) Copyright GS1 Norway Side 21 av 38

22 Pakkseddel nivå 3 - Detaljinformasjon LIN :EN' PIA :SA::91' PIA YF:NB' IMD+C++TU' IMD+F++:::1/2 PALL Blomkålsuppe' QTY+12:1' QTY+59:2000' RFF+ON:12345:3' PCI+14' DTM+23E: :102' 3: Fortløpende nummerering av varelinjene : Identifikator (i dette tilfelle en GTIN, se etterfølgende kode) EN: Kode som sier at dette er en GTIN 10004: Identifikator (i dette tilfelle leverandørens artikkelnummer) SA: Kode som sier at dette er leverandørens artikkelnummer 91: Kode som sier at leverandøren er ansvarlig for varenummeret 12345YF: identifikator (i dette tilfelle batchnummer, se etterfølgende kode) NB: Kode som sier at dette er batchnummer C: Kode TU: Detaljistenhet (DPAK) F: Kode som betyr at det etterfølgende er navn på DPAK en 12: Kode som betyr Antall som leveres 1: Antall 59: Kode som sier at etterfølgende verdi er antall FPAK i DPAK 2000: Antall ON: Kode som sier at dette er kjøpers bestillingsnummer 12345: Kjøpers bestillingsnummer 3: Linjenummer i kundens bestilling 14: Kode som sier at kolliet er merket med Best-før 23E: Kode som sier at etterfølgende dato er Best-før dato : Best-før dato 102: Dato-format (YYYYMMDD) Copyright GS1 Norway Side 22 av 38

23 4.5 Eksempel Pakkseddel nivå 4 Eksponeringspall/Salgspall Dette eksempelet viser detaljdelen av en pakkseddel for nivå 4 med eksponeringspaller/salgspaller. Forsendelsen består av 2 paller. På pall 1 er det 2 eksponeringspaller og på pall 2 er det 1 eksponeringspall. Både pall 1 og 2, samt de enkelte eksponeringspallene er SSCC-merket. Pakkseddel nivå 4 Eksponeringspall - Detaljinformasjon CPS+1' CPS+2+1' PAC+1+:52+201' MEA+PD+AAD+KGM:90' PCI+30E' GIN+SS ' CPS+3+2' 2: Fortløpende nummerering av CPS-segmentene 1: Indikerer at dette er øverste nivå i en pallestruktur 1: Antall kolli av denne type som tilhører nivået over 52: Kode som sier at enheten er merket iht GS : Kode som sier at enheten er en standard 1/1 Europall 80x120 cm PD: Kode som sier at det etterfølgende er fysiske dimensjoner AAD: Kode som sier at verdien er brutto vekt KGM: Kode som sier at den etterfølgende verdien er i kilo 30E: Kode som sier at pallen er merket med SSCC SS: Kode som sier at den etterfølgende verdien er en SSCC 3: Fortløpende nummerering av CPS-segmentene 2: Nr på CPS-segmentet som denne forpakning tilhører Copyright GS1 Norway Side 23 av 38

24 Pakkseddel nivå 4 Eksponeringspall - Detaljinformasjon PAC+1+:52+200' MEA+PD+AAD+KGM:260' PCI+30E' GIN+SS ' LIN :EN' PIA :SA::91' PIA XF:NB' IMD+C++TU' IMD+F++:::1/2 PALL Tomatsuppe' QTY+12:1' QTY+59:2000' RFF+ON:12345:1' 1: Antall kolli av denne type som tilhører nivået over 52: Kode som sier at enheten er merket iht GS : Kode som sier at enheten er en standard 1/2 Europall 80x60 cm PD: Kode som sier at det etterfølgende er fysiske dimensjoner AAD: Kode som sier at verdien er brutto vekt KGM: Kode som sier at den etterfølgende verdien er i kilo 30E: Kode som sier at pallen er merket med SSCC SS: Kode som sier at den etterfølgende verdien er en SSCC 1: Fortløpende nummerering av varelinjene : Identifikator (i dette tilfelle en GTIN, se etterfølgende kode) EN: Kode som sier at dette er en GTIN 10001: Identifikator (i dette tilfelle leverandørens artikkelnummer) SA: Kode som sier at dette er leverandørens artikkelnummer 91: Kode som sier at leverandøren er ansvarlig for varenummeret 12345XF: identifikator (i dette tilfelle batchnummer, se etterfølgende kode) NB: Kode som sier at dette er batchnummer C: Kode TU: Detaljistenhet (DPAK) F: Kode som betyr at det etterfølgende er navn på DPAK en 12: Kode som betyr Antall som leveres 1: Antall 59: Kode som sier at etterfølgende verdi er antall FPAK i DPAK 2000: Antall ON: Kode som sier at dette er kjøpers bestillingsnummer Copyright GS1 Norway Side 24 av 38

25 Pakkseddel nivå 4 Eksponeringspall - Detaljinformasjon PCI+14' DTM+23E: :102' CPS+4+2' PAC+1+:52+200' MEA+PD+AAD+KGM:260' PCI+30E' GIN+SS ' LIN :EN' PIA :SA::91' PIA VX:NB' IMD+C++TU' 12345: Kjøpers bestillingsnummer 1: Linjenummer i kundens bestilling 14: Kode som sier at kolliet er merket med Best-før 23E: Kode som sier at etterfølgende dato er Best-før dato : Best-før dato 102: Dato-format (YYYYMMDD) 4: Fortløpende nummerering av CPS-segmentene 2: Nr på CPS-segmentet som denne forpakning tilhører 1: Antall kolli av denne type som tilhører nivået over 52: Kode som sier at transportenheten er merket iht GS : Kode som sier at enheten er en standard 1/2 Europall 80x60 cm PD: Kode som sier at det etterfølgende er fysiske dimensjoner AAD: Kode som sier at verdien er brutto vekt KGM: Kode som sier at den etterfølgende verdien er i kilo 30E: Kode som sier at pallen er merket med SSCC SS: Kode som sier at den etterfølgende verdien er en SSCC 2: Fortløpende nummerering av varelinjene : varelinjeidentifikator EN: GTIN 10002: Identifikator (i dette tilfelle leverandørens artikkelnummer) SA: Kode som sier at dette er leverandørens artikkelnummer 91: Kode som sier at leverandøren er ansvarlig for varenummeret 12345VX: identifikator (i dette tilfelle batchnummer, se etterfølgende kode) NB: Kode som sier at dette er batchnummer C: Kode Copyright GS1 Norway Side 25 av 38

26 Pakkseddel nivå 4 Eksponeringspall - Detaljinformasjon IMD+F++:::1/2 PALL Aspargessuppe' QTY+12:1' QTY+59:2000' RFF+ON:12345:2' PCI+14' DTM+23E: :102' CPS+5+1' PAC+1+:52+201' MEA+PD+AAD+KGM:90' PCI+30E' GIN+SS ' CPS+6+5' PAC+1+:52+200' TU: Detaljistenhet (DPAK) F: Kode som betyr at det etterfølgende er navn på DPAK en 12: Kode som betyr Antall som leveres 1: Antall 59: Kode som sier at etterfølgende verdi er antall FPAK i DPAK 2000: Antall ON: Kode som sier at dette er kjøpers bestillingsnummer 12345: Kjøpers bestillingsnummer 2: Linjenummer i kundens bestilling 14: Kode som sier at kolliet er merket med Best-før 23E: Kode som sier at etterfølgende dato er Best-før dato : Best-før dato 102: Dato-format (YYYYMMDD) 5: Fortløpende nummerering av CPS-segmentene 1: Indikerer at dette er øverste nivå i en pallestruktur 1: Antall kolli av denne type som tilhører nivået over 52: Kode som sier at enheten er merket iht GS : Kode som sier at enheten er en standard 1/1 Europall 80x120 cm PD: Kode som sier at det etterfølgende er fysiske dimensjoner AAD: Kode som sier at verdien er brutto vekt KGM: Kode som sier at den etterfølgende verdien er i kilo 30E: Kode som sier at pallen er merket med SSCC SS: Kode som sier at den etterfølgende verdien er en SSCC 6: Fortløpende nummerering av CPS-segmentene 5: Nr på CPS-segmentet som denne forpakning tilhører 1: Antall kolli av denne type som tilhører nivået over 52: Kode som sier at enheten er merket iht GS1-128 Copyright GS1 Norway Side 26 av 38

27 Pakkseddel nivå 4 Eksponeringspall - Detaljinformasjon MEA+PD+AAD+KGM:260' PCI+30E' GIN+SS ' LIN :EN' PIA :SA::91' PIA YF:NB' IMD+C++TU' IMD+F++:::1/2 PALL Blomkålsuppe' QTY+12:1' QTY+59:2000' RFF+ON:12345:3' 200: Kode som sier at enheten er en standard 1/2 Europall 80x60 cm PD: Kode som sier at det etterfølgende er fysiske dimensjoner AAD: Kode som sier at verdien er brutto vekt KGM: Kode som sier at den etterfølgende verdien er i kilo 30E: Kode som sier at pallen er merket med SSCC SS: Kode som sier at den etterfølgende verdien er en SSCC 3: Fortløpende nummerering av varelinjene : Identifikator (i dette tilfelle en GTIN, se etterfølgende kode) EN: Kode som sier at dette er en GTIN 10004: Identifikator (i dette tilfelle leverandørens artikkelnummer) SA: Kode som sier at dette er leverandørens artikkelnummer 91: Kode som sier at leverandøren er ansvarlig for varenummeret 12345YF: identifikator (i dette tilfelle batchnummer, se etterfølgende kode) NB: Kode som sier at dette er batchnummer C: Kode TU: Detaljistenhet (DPAK) F: Kode som betyr at det etterfølgende er navn på DPAK en 12: Kode som betyr Antall som leveres 1: Antall 59: Kode som sier at etterfølgende verdi er antall FPAK i DPAK 2000: Antall ON: Kode som sier at dette er kjøpers bestillingsnummer 12345: Kjøpers bestillingsnummer 3: Linjenummer i kundens bestilling Copyright GS1 Norway Side 27 av 38

28 Pakkseddel nivå 4 Eksponeringspall - Detaljinformasjon PCI+14' DTM+23E: :102' 14: Kode som sier at kolliet er merket med Best-før 23E: Kode som sier at etterfølgende dato er Best-før dato : Best-før dato 102: Dato-format (YYYYMMDD) Copyright GS1 Norway Side 28 av 38

29 4.6 Eksempel Pakkseddel nivå 4 Kundepakket pall Dette eksempelet viser detaljdelen av en pakkseddel for nivå 4 med kundepakket pall. Forsendelsen består av 1 kundepakket pall med 2 bokser. Både pallen og boksene er SSCC-merket. Pakkseddel nivå 4 Kundepakket pall - Detaljinformasjon CPS+1' CPS+2+1' PAC+1+:52+201' MEA+PD+AAD+KGM:460' PCI+30E' GIN+SS ' Pall 1 som de kundepakkede enhetene står på 2: Fortløpende nummerering av CPS-segmentene 1: Indikerer at dette er øverste nivå i en pallestruktur 1: Antall kolli av denne type som tilhører nivået over 52: Kode som sier at enheten er merket iht GS : Kode som sier at enheten er en standard 1/1 Europall 80x120 cm PD: Kode som sier at det etterfølgende er fysiske dimensjoner AAD: Kode som sier at verdien er brutto vekt KGM: Kode som sier at den etterfølgende verdien er i kilo 30E: Kode som sier at pallen er merket med SSCC SS: Kode som sier at den etterfølgende verdien er en SSCC CPS+3+2' Kundepakket enhet 1 (Boks 1): 3: Fortløpende nummerering av CPS-segmentene Copyright GS1 Norway Side 29 av 38

30 Pakkseddel nivå 4 Kundepakket pall - Detaljinformasjon PAC+1+:52+BX' MEA+PD+AAD+KGM:160' PCI+30E' GIN+SS ' 2: Nr på CPS-segmentet som denne forpakning tilhører 1: Antall kolli av denne type som tilhører nivået over 52: Kode som sier at enheten er merket iht GS1-128 BX: Kode som sier at enheten er en plastboks PD: Kode som sier at det etterfølgende er fysiske dimensjoner AAD: Kode som sier at verdien er brutto vekt KGM: Kode som sier at den etterfølgende verdien er i kilo 30E: Kode som sier at pallen er merket med SSCC SS: Kode som sier at den etterfølgende verdien er en SSCC LIN :EN' Første varelinje i kundepakket enhet 1: 1: Fortløpende nummerering av varelinjene : Identifikator (i dette tilfelle en GTIN, se etterfølgende kode) EN: Kode som sier at dette er en GTIN PIA :SA::91' PIA :NB' IMD+C++TU' IMD+F++:::Oksesteik' QTY+12:10' QTY+59:1' 00010: Identifikator (i dette tilfelle leverandørens artikkelnummer) SA: Kode som sier at dette er leverandørens artikkelnummer 91: Kode som sier at leverandøren er ansvarlig for varenummeret : identifikator (i dette tilfelle batchnummer, se etterfølgende kode) NB: Kode som sier at dette er batchnummer C: Kode TU: Detaljistenhet (DPAK) F: Kode som betyr at det etterfølgende er navn på DPAK en 12: Kode som betyr Antall som leveres 10: Antall 59: Kode som sier at etterfølgende verdi er antall FPAK i DPAK Copyright GS1 Norway Side 30 av 38

31 Pakkseddel nivå 4 Kundepakket pall - Detaljinformasjon RFF+ON:12345:1' LOC ' PCI+14' DTM+23E: :102' 1: Antall ON: Kode som sier at dette er kjøpers bestillingsnummer 12345: Kjøpers bestillingsnummer 1: Linjenummer i kundens bestilling 7: betyr at det etterfølgende er GLN til sluttmottaker 14: Kode som sier at kolliet er merket med Best-før 23E: Kode som sier at etterfølgende dato er Best-før dato : Best-før dato 102: Dato-format (YYYYMMDD) LIN :EN' Andre varelinje i kundepakket enhet 1: 2: Fortløpende nummerering av varelinjene : Identifikator (i dette tilfelle en GTIN, se etterfølgende kode) EN: Kode som sier at dette er en GTIN PIA :SA::91' PIA :NB' IMD+C++TU' IMD+F++:::Svinekoteletter' QTY+12:24' QTY+59:1' 00016: Identifikator (i dette tilfelle leverandørens artikkelnummer) SA: Kode som sier at dette er leverandørens artikkelnummer 91: Kode som sier at leverandøren er ansvarlig for varenummeret : identifikator (i dette tilfelle batchnummer, se etterfølgende kode) NB: Kode som sier at dette er batchnummer C: Kode TU: Detaljistenhet (DPAK) F: Kode som betyr at det etterfølgende er navn på DPAK en 12: Kode som betyr Antall som leveres 24: Antall 59: Kode som sier at etterfølgende verdi er antall FPAK i DPAK Copyright GS1 Norway Side 31 av 38

32 Pakkseddel nivå 4 Kundepakket pall - Detaljinformasjon RFF+ON:12345:2' LOC ' PCI+14' DTM+23E: :102' 1: Antall ON: Kode som sier at dette er kjøpers bestillingsnummer 12345: Kjøpers bestillingsnummer 2: Linjenummer i kundens bestilling 7: betyr at det etterfølgende er GLN til sluttmottaker 14: Kode som sier at kolliet er merket med Best-før 23E: Kode som sier at etterfølgende dato er Best-før dato : Best-før dato 102: Dato-format (YYYYMMDD) CPS+4+2' Kundepakket enhet 2 (Boks 2): 4: Fortløpende nummerering av CPS-segmentene 2: Nr på CPS-segmentet som denne forpakning tilhører PAC+1+:52+BX' MEA+PD+AAD+KGM:100' PCI+30E' GIN+SS ' 1: Antall kolli av denne type som tilhører nivået over 52: Kode som sier at enheten er merket iht GS1-128 BX: Kode som sier at enheten er en plastboks PD: Kode som sier at det etterfølgende er fysiske dimensjoner AAD: Kode som sier at verdien er brutto vekt KGM: Kode som sier at den etterfølgende verdien er i kilo 30E: Kode som sier at pallen er merket med SSCC SS: Kode som sier at den etterfølgende verdien er en SSCC LIN :EN' Første varelinje i kundepakket enhet 2: 3: Fortløpende nummerering av varelinjene : varelinjeidentifikator EN: GTIN PIA :SA::91' 00016: Identifikator (i dette tilfelle leverandørens artikkelnummer) SA: Kode som sier at dette er leverandørens artikkelnummer Copyright GS1 Norway Side 32 av 38

33 Pakkseddel nivå 4 Kundepakket pall - Detaljinformasjon PIA :NB' IMD+C++TU' IMD+F++:::Svinekoteletter' QTY+12:48' QTY+59:1' RFF+ON:12345:3' LOC ' PCI+14' DTM+23E: :102' 91: Kode som sier at leverandøren er ansvarlig for varenummeret : identifikator (i dette tilfelle batchnummer, se etterfølgende kode) NB: Kode som sier at dette er batchnummer C: Kode TU: Detaljistenhet (DPAK) F: Kode som betyr at det etterfølgende er navn på DPAK en 12: Kode som betyr Antall som leveres 48: Antall 59: Kode som sier at etterfølgende verdi er antall FPAK i DPAK 1: Antall ON: Kode som sier at dette er kjøpers bestillingsnummer 12345: Kjøpers bestillingsnummer 3: Linjenummer i kundens bestilling 7: betyr at det etterfølgende er GLN til sluttmottaker 14: Kode som sier at kolliet er merket med Best-før 23E: Kode som sier at etterfølgende dato er Best-før dato : Best-før dato 102: Dato-format (YYYYMMDD) Copyright GS1 Norway Side 33 av 38

34 4.7 Eksempel Pakkseddel nivå 3 og 4 i samme melding Dette eksempelet viser detaljdelen av en pakkseddel med nivå 3 og 4 i samme melding. Forsendelsen består av 2 paller, en som inneholder 2 eksponeringspaller og en pall med D-pak. Alle paller er merket med SSCC. Pakkseddel nivå 3 og 4 i samme melding - Detaljinformasjon CPS+1' CPS+2+1' PAC+1+:52+201' MEA+PD+AAD+KGM:90' PCI+30E' GIN+SS ' CPS+3+2' PAC+1+:52+200' 2: Fortløpende nummerering av CPS-segmentene 1: Indikerer at dette er øverste nivå i en pallestruktur 1: Antall kolli av denne type som tilhører nivået over 52: Kode som sier at enheten er merket iht GS : Kode som sier at enheten er en standard 1/1 Europall 80x120 cm PD: Kode som sier at det etterfølgende er fysiske dimensjoner AAD: Kode som sier at verdien er brutto vekt KGM: Kode som sier at den etterfølgende verdien er i kilo 30E: Kode som sier at pallen er merket med SSCC SS: Kode som sier at den etterfølgende verdien er en SSCC 3: Fortløpende nummerering av CPS-segmentene 2: Nr på CPS-segmentet som denne forpakning tilhører 1: Antall kolli av denne type som tilhører nivået over Copyright GS1 Norway Side 34 av 38

GUIDELINE. Hvordan implementere XML Pakkseddel

GUIDELINE. Hvordan implementere XML Pakkseddel GUIDELINE Hvordan implementere XML Pakkseddel Nivå 1-4 til bruk for dagligvarehandelen 6. januar 2014 Versjon 1.1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Definisjon... 3 1.2 Detaljeringsnivåer i elektronisk

Detaljer

DEDIP2 Brukerprofil. Pakkseddel (DESADV) til bruk for dagligvarehandelen. 1. juli 2007 7. utgave INNHOLDSFORTEGNELSE:

DEDIP2 Brukerprofil. Pakkseddel (DESADV) til bruk for dagligvarehandelen. 1. juli 2007 7. utgave INNHOLDSFORTEGNELSE: DEDIP2 Brukerprofil Pakkseddel (DESADV) til bruk for dagligvarehandelen 1. juli 2007 7. utgave INNHOLDSFORTEGNELSE: Introduksjon Side 2 Meldingstabell Side 13 Eksempler Side 25 Versjonsoversikt Side 45

Detaljer

DEDIP2 Brukerprofil. Ordrebekreftelse (ORDRSP) til bruk for dagligvarehandelen INNHOLDSFORTEGNELSE: 4. utgave. (Sist revidert 1.

DEDIP2 Brukerprofil. Ordrebekreftelse (ORDRSP) til bruk for dagligvarehandelen INNHOLDSFORTEGNELSE: 4. utgave. (Sist revidert 1. DEDIP2 Brukerprofil Ordrebekreftelse (ORDRSP) til bruk for dagligvarehandelen 4. utgave (Sist revidert 1.januar 2010) INNHOLDSFORTEGNELSE: Introduksjon Side 2 Meldingstabell Side 7 Eksempler Side 17 Versjons-

Detaljer

STAND013 Elektronisk utveksling av handelsinformasjon i dagligvarebransjen

STAND013 Elektronisk utveksling av handelsinformasjon i dagligvarebransjen a v STAND013 Elektronisk utveksling av handelsinformasjon i dagligvarebransjen DEL 1 Sammendrag og beskrivelse av prosesser Versjon 1.0 31. desember 2015 Side 1 av 44 Publisert 31.12.2015 Innhold DEL 1

Detaljer

STAND013 Elektronisk utveksling av handelsinformasjon i dagligvarebransjen

STAND013 Elektronisk utveksling av handelsinformasjon i dagligvarebransjen a v STAND013 Elektronisk utveksling av handelsinformasjon i dagligvarebransjen DEL 4 Endringslogg Versjon 1.0 31. desember 2015 Side 1 av 6 Publisert 31.12.2015 DEL 1 Endringslogg Denne loggen beskriver

Detaljer

Brukerdokumentasjon XML PAKKSEDDEL DAGLIGVARE 16.01.2014 INNHOLDSFORTEGNELSE: Versjon 1.5

Brukerdokumentasjon XML PAKKSEDDEL DAGLIGVARE 16.01.2014 INNHOLDSFORTEGNELSE: Versjon 1.5 Brukerdokumentasjon XML PAKKSEDDEL DAGLIGVARE 16.01.2014 Versjon 1.5 INNHOLDSFORTEGNELSE: Beskrivelse Side 2 Meldingstabell Side 12 Versjonsoversikt Side 20 Copyright GS1 Norway 2014 16.01.2014 Side 1

Detaljer

Salgsrapport (SLSRPT) til bruk for dagligvarehandelen. 7. april 2006. 4. utgave

Salgsrapport (SLSRPT) til bruk for dagligvarehandelen. 7. april 2006. 4. utgave DEDIP2 Brukerprofil Salgsrapport (SLSRPT) til bruk for dagligvarehandelen 7. april 2006 4. utgave INNHOLDSFORTEGNELSE: Beskrivelse Side 2 Meldingstabell Side 5 Eksempler Side 13 Versjonsoversikt Side 19

Detaljer

STAND013 Elektronisk utveksling av handelsinformasjon i dagligvarebransjen

STAND013 Elektronisk utveksling av handelsinformasjon i dagligvarebransjen t a v Elektronisk utveksling av handelsinformasjon i dagligvarebransjen DEL 2 Meldingsbeskrivelse EANCOM Versjon 1.0 31. desember 2015 Side 1 av 132 Publisert 31.12.2015 Standardiseringsutvalget for Norsk

Detaljer

Standard for merking av D-pak og pall i dagligvarebransjen STAND005

Standard for merking av D-pak og pall i dagligvarebransjen STAND005 Standard for merking av D-pak og pall i dagligvarebransjen STAND005 Versjon 5.00 14. juni 2012 Utgitt av GS1 Norway, Postboks 454 Økern, 0513 Oslo T +47 22 97 13 20 F +47 22 97 13 48 E firmapost@gs1.no

Detaljer

Standard for merking av D-pak og pall i dagligvarebransjen STAND005

Standard for merking av D-pak og pall i dagligvarebransjen STAND005 Standard for merking av D-pak og pall i dagligvarebransjen STAND005 Versjon 5.01 12. juni 2014 Utgitt av GS1 Norway, Postboks 454 Økern, 0513 Oslo T +47 22 97 13 20 F +47 22 97 13 48 E firmapost@gs1.no

Detaljer

DEDIP2 brukerprofil - BESTILLING / ORDRE - for DAGLIGVAREHANDELEN. DEDIP2 Brukerprofil. Bestilling / Ordre (ORDERS) til bruk for dagligvarehandelen

DEDIP2 brukerprofil - BESTILLING / ORDRE - for DAGLIGVAREHANDELEN. DEDIP2 Brukerprofil. Bestilling / Ordre (ORDERS) til bruk for dagligvarehandelen DEDIP2 Brukerprofil Bestilling / Ordre (ORDERS) til bruk for dagligvarehandelen 1. juli 2007 7. utgave INNHOLDSFORTEGNELSE: Introduksjon Side 2 Meldingstabell Side 6 Eksempel Side 14 Versjons- /endringslogg

Detaljer

EDI-regler knyttet til bruk av NeB standard for elektronisk handel i byggevarebransjen

EDI-regler knyttet til bruk av NeB standard for elektronisk handel i byggevarebransjen EDI-regler knyttet til bruk av NeB standard for elektronisk handel i byggevarebransjen Endringslogg for dette dokumentet Versjon Dato Endring Godkjent V01-V04 Arbeidsversjoner V05 31.mars 2011 Ajourført

Detaljer

Standard for identifisering og merking av produkter i VVS og VA bransjen. Versjon 2.0 01.10.2014

Standard for identifisering og merking av produkter i VVS og VA bransjen. Versjon 2.0 01.10.2014 Standard for identifisering og merking av produkter i VVS og VA bransjen Versjon 2.0 01.10.2014 Innledning Dette dokumentet definerer standarden for enhetlig identifisering og merking av F pak (forbrukerpakning),

Detaljer

Standard for Identifisering og merking av produkter i VVS-bransjen. Versjon 1.00 26. 09. 2012

Standard for Identifisering og merking av produkter i VVS-bransjen. Versjon 1.00 26. 09. 2012 Standard for Identifisering og merking av produkter i VVS-bransjen Versjon 1.00 26. 09. 2012 Innledning Dette dokumentet definerer standarden for enhetlig identifisering og merking av F-pak (forbrukerpakning),

Detaljer

Standard for identifisering og merking av produkter i elektrobransjen

Standard for identifisering og merking av produkter i elektrobransjen Standard for identifisering og merking av produkter i elektrobransjen Versjon 0.59 10.11.2014 1 Innledning Dette dokumentet definerer standarden for enhetlig identifisering og merking av F-pak (forbrukerpakning),

Detaljer

Kompositt/ Dataelement. Hode, identifisere og spesifisere utveksling = UNOA. = NO009101 (= Schenker AS utveksling id) = NODI. Overføringens mottaker

Kompositt/ Dataelement. Hode, identifisere og spesifisere utveksling = UNOA. = NO009101 (= Schenker AS utveksling id) = NODI. Overføringens mottaker INVOI D93.A INFORASJON ELDINGSUTVEKSLING Overføringshode UNB Hode, identifisere og spesifisere utveksling /1 Syntaksidentifikator S001 Syntaksidentifikator an..4 0001 = UNOA Syntaksversjonsnummer 0002

Detaljer

EDI - En forutsetning for effektiv handel og logistikk

EDI - En forutsetning for effektiv handel og logistikk EDI - En forutsetning for effektiv handel og logistikk Åpent møte i Byggevareindustriens Forening Næringslivets Hus, 8. mars 2012 Disposisjon DLF Dagligvarebransjen, kjennetegn og utfordringer Bakgrunn

Detaljer

Innledning. Dokumentet skiller på tre typer produkter; standard møbler, interiør, og varianter (kundespesifikke produkter dvs. ikke standard varer).

Innledning. Dokumentet skiller på tre typer produkter; standard møbler, interiør, og varianter (kundespesifikke produkter dvs. ikke standard varer). Innledning Dette dokumentet er utarbeidet som en del av prosjektet BIT Møbel VIM. Dokumentet gir en anbefaling til enhetlig identifisering og merking av møbler ved bruk av GS1-systemet i Norge. Hensikten

Detaljer

STAND012 Samhandling transportinformasjon

STAND012 Samhandling transportinformasjon av STAND012 Samhandling transportinformasjon Versjon 1.0 28. februar 2013 (DLF) Side 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Sammendrag... 4 3. Aktører... 5 4. Omfang, avgrensninger og målbilde for STAND012...

Detaljer

Kompositt/ Dataelement. Hode, identifisere og spesifisere utveksling = UNOA = 2 = NODI. Overføringens mottaker. Mottakers partsidentifikasjon

Kompositt/ Dataelement. Hode, identifisere og spesifisere utveksling = UNOA = 2 = NODI. Overføringens mottaker. Mottakers partsidentifikasjon INFORASJON Overføringshode UNB Hode, identifisere og spesifisere utveksling /1 Syntaksidentifikator S001 Syntaksidentifikator an..4 0001 = UNOA Syntaksversjonsnummer 0002 = 2 Utvekslingsavsender S002 Avsender

Detaljer

Mal NeB Supply Material 2.1 DESADV v01 Nytt = krav, D=Depending (avhengig av betingelse), Dataelementer XML-struktur Forklaringer

Mal NeB Supply Material 2.1 DESADV v01 Nytt = krav, D=Depending (avhengig av betingelse), Dataelementer XML-struktur Forklaringer Leveransen består av 2 paller Bestilt kvantum blir ikke full-levert CPS= P= L= Pall 1 CPS 1 Pall 2 CPS 2

Detaljer

GS1 Ytteremballasjeguiden

GS1 Ytteremballasjeguiden GS1 Ytteremballasjeguiden GS1 GS1-standardene Innledning Dette heftet gir en kort innføring i bruken av GS1-standardene ved nummerering og merking av ytteremballasje. Heftet er laget for de som ikke kjenner

Detaljer

GS1 s nummerstandarder og merkingskonsept

GS1 s nummerstandarder og merkingskonsept GS1 s nummerstandarder og merkingskonsept NOBB Vårseminar 2010 Jan Kopperud, GS1 Norway GS1 s nummerstandarder og merkingskonsept NOBB Vårseminar 2010 Knut Vala, GS1 Norway Innhold Generelt om GS1 Norway

Detaljer

GS1 Guiden. Om nummerering og merking med GTIN. (EAN Artikkelnummer) GS1 Guiden 1

GS1 Guiden. Om nummerering og merking med GTIN. (EAN Artikkelnummer) GS1 Guiden 1 GS1 Guiden Om nummerering og merking med GTIN (EAN Artikkelnummer) GS1 Guiden 1 Nummerering Nummerering Innledning Dette heftet gir en kort innføring i hvordan du går fram når du skal nummerere og merke

Detaljer

Standard for Identifisering og merking av byggevarer

Standard for Identifisering og merking av byggevarer HSH veileder Standard for Identifisering og merking av byggevarer Versjon 1.2 27.08.2010 HSH Veileder Innledning Dette dokumentet er utarbeidet som en del av prosjektet Standardisering. Dokumentet definerer

Detaljer

ImplementasjonsGuide EFO/NELFO 4.0

ImplementasjonsGuide EFO/NELFO 4.0 ImplementasjonsGuide 4.0 Side 1 av 9 Innhold Bakgrunn/Formål... 3 Fortolkning og forståelse... 3 Meldingsforsendelse og meldingsretur.... 3 Bruk av Fritekst linjer.... 4 EAN endret til GTIN... 4 varebetegnelse....

Detaljer

Kompositt/ Dataelement = UNOA = 2 = NODI. Overføringens mottaker. Mottakers partsidentifikasjon

Kompositt/ Dataelement = UNOA = 2 = NODI. Overføringens mottaker. Mottakers partsidentifikasjon IFTS S93.A INFORASJON Overføringshode UNB Hode, identifisere og spesifisere utveksling /1 Syntaksidentifikator S001 Syntaksidentifikator an..4 0001 = UNOA Syntaksversjonsnummer 0002 = 2 Utvekslingsavsender

Detaljer

EDI-regler knyttet til bruk av NeB standard for elektronisk handel i byggevarebransjen

EDI-regler knyttet til bruk av NeB standard for elektronisk handel i byggevarebransjen EDI-regler knyttet til bruk av NeB standard for elektronisk handel i byggevarebransjen Endringslogg for dette dokumentet Versjon Dato Endring Godkjent V01-V04 Arbeidsversjoner V05 31.mars 2011 Ajourført

Detaljer

Ordrebekreftelse XML

Ordrebekreftelse XML Ordrebekreftelse XML Brukerdokumentasjon Versjon: 1.0 - Side 1 of 9 - ENDRINGSKATALOG DATO VER UTFØRT AV KOMMENTARER 30.10.2004 4.0 Truls Samuelsen Versjon 4.0. - Side 2 of 9 - Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING

Detaljer

VEDLEGG 8: HSØ Vareleveranse

VEDLEGG 8: HSØ Vareleveranse VEDLEGG 8: HSØ Vareleveranse Vedlegg 8 til Helse Sør-Øst Logistikkbetingelser. Dokumentets formål: Dokumentet gir informasjon om betingelser ved levering av varer til Helseforetak og Helse Sør-Øst Forsyningssenter,

Detaljer

1 Samhandlingsavtalen og de samhandlende partene

1 Samhandlingsavtalen og de samhandlende partene Side: 1 (Samhandlingsavtalen) er et avtalevedlegg til den kommersielle avtalen mellom kjøper og leverandør, som ønsker å drive handel over Ehandel.no. Samhandlingsavtalen regulerer hvordan den elektroniske

Detaljer

GS1 Guiden. Om nummerering og merking med GTIN. (EAN Artikkelnummer) GS1 Guiden 1

GS1 Guiden. Om nummerering og merking med GTIN. (EAN Artikkelnummer) GS1 Guiden 1 GS1 Guiden Om nummerering og merking med GTIN (EAN Artikkelnummer) GS1 Guiden 1 Nummerering Nummerering Innledning Dette heftet gir en kort innføring i hvordan du går fram når du skal nummerere og merke

Detaljer

GS1 Validering. effektiv validering av elektroniske meldinger

GS1 Validering. effektiv validering av elektroniske meldinger GS1 effektiv validering av Implementering av Implementering av Fordeler for Fordeler brukereforav GS1 validering GS1 Norway GS1 Norway Nye brukere opplever ofte implementeringen av elektroniske meldinger

Detaljer

Dagfinn brukerveiledning

Dagfinn brukerveiledning Dagfinn brukerveiledning Dagligvarebransjens felles innkjøpssystem http://dagfinn.edb.com Versjon 1.2.0 Desember 2013 1 Innholdsfortegnelse Velkommen til Dagfinn... 4 Krav til utstyr... 4 Hjelp brukerstøtte

Detaljer

Vil du ha en god STANDing?

Vil du ha en god STANDing? Vil du ha en god STANDing? Ved å etterleve STAND-standardene bidrar du til å redusere kostnader i hele verdikjeden skape trygg mat for forbruker tilfredsstille myndighetenes krav til emballasjeoptimering

Detaljer

DEDIP3 Brukerprofil RETUR (RETANN) til bruk for dagligvarehandelen. v 1.0. Basert på RETANN D.01B Subset Version Edition

DEDIP3 Brukerprofil RETUR (RETANN) til bruk for dagligvarehandelen. v 1.0. Basert på RETANN D.01B Subset Version Edition DEDIP3 Brukerprofil RETUR (RETANN) til bruk for dagligvarehandelen v 1.0 Basert på RETANN D.01B Subset Version 003 2010 Edition Copyright GS1 Norway 2012 / Side 1 Innholdsfortegnelse 0. VERSJONSOVERSIKT

Detaljer

DEDIP2 Brukerprofil. APERAK (Kvittering faktura) til bruk for dagligvarehandelen. 7. april 2006 2. utgave

DEDIP2 Brukerprofil. APERAK (Kvittering faktura) til bruk for dagligvarehandelen. 7. april 2006 2. utgave DEDIP2 Brukerprofil APERAK (Kvittering faktura) til bruk for dagligvarehandelen 7. april 2006 2. utgave INNHOLDFORTEGNELE: Introdukjon ide 2 Meldingtabell ide 4 Ekempel ide 6 Verjon- /endringlogg ide 8

Detaljer

Byggevarestandardisering

Byggevarestandardisering Byggevarestandardisering Mål og gevinster, status og utfordringer Det er dette det dreier seg om 1 Standardiseringsprosjektet fra A til nå Mål Veien videre Gevinster Prosessen Under arbeid Status Utfordringer

Detaljer

Informasjonsbredde for møbelbransjen Versjon 1, 1.mars 2010

Informasjonsbredde for møbelbransjen Versjon 1, 1.mars 2010 Informasjonsbredde for møbelbransjen Versjon 1, 1.mars 2010 Innledning Dette dokumentet er utarbeidet som en del av prosjektet BIT Møbel VIM. Dokumentet gir en anbefaling for overføring av informasjonsbredde

Detaljer

VEDLEGG 2: HSØ Emballering, merking og sporbarhet

VEDLEGG 2: HSØ Emballering, merking og sporbarhet VEDLEGG 2: HSØ Emballering, merking og sporbarhet Vedlegg 2 til Helse Sør-Øst Logistikkbetingelser. Dokumentets formål: Dokumentet gir informasjon om krav til pakningsstørrelser, emballering, merking,

Detaljer

GS1 Transportguiden. GS1 Transportguiden 1

GS1 Transportguiden. GS1 Transportguiden 1 GS1 Transportguiden GS1 Transportguiden 1 Transport Transport Innledning Dette heftet gir en kort innføring i hvordan du går fram når du skal merke kolli/transportenheter med Felles Transportetikett, samt

Detaljer

samhandling tilrettelegge for elektronisk samhandling

samhandling tilrettelegge for elektronisk samhandling Standardiseringsutvalget, nedsatt av TBF og Byggevareindustriens Forening, skulle beslutte et grunnlag for merking av varer og forpakninger enes om innholdet i og bruken av NOBB for å effektivisere varehåndtering

Detaljer

Pakke- og merkeveiledning. Pakke- og merkeveiledning for vareleveranser til Statoil ASA og Statoil Petroleum AS

Pakke- og merkeveiledning. Pakke- og merkeveiledning for vareleveranser til Statoil ASA og Statoil Petroleum AS Pakke- og merkeveiledning Pakke- og merkeveiledning for vareleveranser til Statoil ASA og Statoil Petroleum AS Versjon nr. 01 April 2013 Pakking og merking av varer er viktig! Statoil mottar store mengder

Detaljer

1. Innledning... 4. 1.1. Bakgrunn... 4 1.2. Innhold... 4 1.3. Målgruppe... 4. 2. Meldingsbeskrivelse... 5

1. Innledning... 4. 1.1. Bakgrunn... 4 1.2. Innhold... 4 1.3. Målgruppe... 4. 2. Meldingsbeskrivelse... 5 Brukerdokumentasjon Pris og Varekatalog Versjon 1.1 27. januar 2010 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 4 1.1. Bakgrunn... 4 1.2. Innhold... 4 1.3. Målgruppe... 4 2. Meldingsbeskrivelse... 5 2.1. Definisjon...

Detaljer

EFO/NELFO Ordrebekreftelse-/Leveringsbekreftelseformat, versjon 4.0

EFO/NELFO Ordrebekreftelse-/Leveringsbekreftelseformat, versjon 4.0 EFO/NELFO Ordrebekreftelse-/Leveringsbekreftelseformat, versjon 4.0 Datafilen er en tegnseparert tekstfil med variabel postlengde, som inneholder tre (3) forskjellige typer dataposter. Det skal forefinnes

Detaljer

Dagfinn brukerveiledning Dagligvarebransjens felles innkjøpssystem. www.dagfinn.edb.com

Dagfinn brukerveiledning Dagligvarebransjens felles innkjøpssystem. www.dagfinn.edb.com Dagfinn brukerveiledning Dagligvarebransjens felles innkjøpssystem www.dagfinn.edb.com Versjon 1.1.9 - januar 2011 Innholdsfortegnelse Velkommen til Dagfinn... 3 Krav til utstyr... 3 Hjelp brukerstøtte

Detaljer

Implementasjonsguide for Flatfil-format WMS

Implementasjonsguide for Flatfil-format WMS POSTEN NORGE Implementasjonsguide for Flatfil-format WMS Standardformat Versjon 0.4 Customer Integration 11/5/2014 Versjon 0.3 Versjonshistorie Versjon Dato Endringer 0.1 17.10.2014 Førsteutgave 0.2 23.10.2014

Detaljer

Rengjøringsprodukter og forbruksmateriell catering VEDLEGG A-1 LEVERINGSTID- OG BETINGELSER

Rengjøringsprodukter og forbruksmateriell catering VEDLEGG A-1 LEVERINGSTID- OG BETINGELSER 2016043552 - Rengjøringsprodukter og forbruksmateriell catering VEDLEGG A-1 LEVERINGSTID- OG BETINGELSER 1 Innholdsfortegnelse 1 GENERELT... 3 1.1 Responstid... 3 1.2 Befaring... 3 1.3 Leveringstid...

Detaljer

EFO/NELFO Bestilling-/Forespørselformat, versjon 4.0

EFO/NELFO Bestilling-/Forespørselformat, versjon 4.0 EFO/NELFO Bestilling-/Forespørselformat, versjon 4.0 Rev. 2004-06-18 Datafilen er en tegnseparert tekstfil med variabel postlengde, som inneholder fire (4) forskjellige typer dataposter. Det skal forefinnes

Detaljer

EFO/NELFO Vareformat versjon 3.0 Rev.: 11.11.2001

EFO/NELFO Vareformat versjon 3.0 Rev.: 11.11.2001 EFO/NELFO Vareformat versjon 3.0 Rev.: 11.11.2001 Varefilen er en tegnseparert tekstfil med variabel postlengde som inneholder to (2) forskjellige typer dataposter: Kun en (1) stk. Vare Hodepost og en

Detaljer

EFO/NELFO Bestilling-/Forespørselformat, versjon 4.2

EFO/NELFO Bestilling-/Forespørselformat, versjon 4.2 EFO/NELFO Bestilling-/Forespørselformat, versjon 4.2 Rev. 2013-06-13. Rettelser fra versjon 4.1 er markert med rosa farge Datafilen er en tegnseparert tekstfil med variabel postlengde, som inneholder fire

Detaljer

Velkommen BRUKERMANUAL. som bruker i W&J s nettbutikk. med en profesjonell innkjøpsløsning med enkelt brukergrensesnitt!!

Velkommen BRUKERMANUAL. som bruker i W&J s nettbutikk. med en profesjonell innkjøpsløsning med enkelt brukergrensesnitt!! BRUKERMANUAL Velkommen som bruker i W&J s nettbutikk med en profesjonell innkjøpsløsning med enkelt brukergrensesnitt!! Vi har lagt stor vekt på å utvikle en løsning som er enkel i bruk. Vi anbefaler deg

Detaljer

Dette er et tema som de aller fleste aktører er opptatt av, og det er et viktig element i både leverandør- og kunderelasjoner.

Dette er et tema som de aller fleste aktører er opptatt av, og det er et viktig element i både leverandør- og kunderelasjoner. SERVICEGRAD STANDARD DEFINISJONER 1. Innledning og hensikt God servicegrad i hele verdikjeden er i dag en forutsetning for rasjonell og konkurransedyktig vareflyt, noe som i sin tur forutsetter at prestasjonene

Detaljer

STAND013. Elektronisk utveksling av handelsinformasjon i dagligvarebransjen. DEL 5 EDI - Utvekslingsavtale. Versjon

STAND013. Elektronisk utveksling av handelsinformasjon i dagligvarebransjen. DEL 5 EDI - Utvekslingsavtale. Versjon STAND013 Elektronisk utveksling av handelsinformasjon i dagligvarebransjen DEL 5 EDI - Utvekslingsavtale Versjon 1.0 31. desember 2015 Side 1 av 17 Publisert 31.12.2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. AVTALEPARTER...

Detaljer

Faktura XML Brukerdokumentasjon Versjon: 1.0

Faktura XML Brukerdokumentasjon Versjon: 1.0 Faktura XML Brukerdokumentasjon Versjon: 1.0 - Side 1 of 10 - ENDRINGSKATALOG DATO VER UTFØRT AV KOMMENTARER 30.10.2004 4.0 Truls Samuelsen Versjon 4.0. - Side 2 of 10 - Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING

Detaljer

informasjonsbredde i Møbelbransjen

informasjonsbredde i Møbelbransjen Brukerveiledning for: informasjonsbredde i Møbelbransjen Versjon: 2012 v1.0 GS1 Norway Brynsveien 13 Boks 454 Økern 0513 Oslo Tlf. 22 97 13 20 Faks. 22 97 13 47 http://www.gs1.no e-post: post@gs1.no Versjon

Detaljer

E-standard versjon 2.1

E-standard versjon 2.1 E-standard versjon 2.1 Implementasjonsguide for UN/EDIFACT D93A INVOIC - Faktura Versjon 2.1 11. oktober 2001 Revidert av EAN NORGE Utgis av Elektroforeningen, Drammensv. 30, Postboks 2864 Solli, N-0230

Detaljer

Transaksjonsstandard for virkesomsetningen i Norge. Transportoppdrag. Versjon 2.0. Desember 2007 SKOG-DATA AS

Transaksjonsstandard for virkesomsetningen i Norge. Transportoppdrag. Versjon 2.0. Desember 2007 SKOG-DATA AS Transaksjonsstandard for virkesomsetningen i Norge Versjon 2.0 Desember 2007 SKOG-DATA AS Innhold 1 Innledning 3 2 Dokumentasjon av 3 2.1 Oversikt 3 2.1.1 Meldinger 3 2.1.2 forretningsregler 3 2.1.3 Samhandling

Detaljer

Versjon: 2014 22 april

Versjon: 2014 22 april Brukerveiledning for: Informasjonsbredde i Barneutstyrsbransjen Versjon: 2014 22 april Versjon 1.00 Informasjonsbredde i Barneutstyrsbransjen 1 Endringslogg Versjon Endringer Dato Utført av 001 Etablert

Detaljer

1. Samhandlingsavtalen og de samhandlende partene

1. Samhandlingsavtalen og de samhandlende partene Side: 1-9 1. Samhandlingsavtalen og de samhandlende partene Avtale om (Samhandlingsavtale) er inngått mellom følgende parter: Virksomhetens navn Organisasjonsnummer Kjøper Foretakene i Helse Midt-Norge

Detaljer

Transaksjonsstandard for virkesomsetningen i Norge. Transportert virke. Versjon 2.0. Desember 2007 SKOG-DATA AS

Transaksjonsstandard for virkesomsetningen i Norge. Transportert virke. Versjon 2.0. Desember 2007 SKOG-DATA AS Transaksjonsstandard for virkesomsetningen i Norge Transportert virke Versjon 2.0 Desember 2007 SKOG-DATA AS Innhold 1 INNLEDNING 3 2 DOKUMENTASJON AV MELDING OM TRANSPORTERT VIRKE 3 2.1 Oversikt 3 2.1.1

Detaljer

Brukerveiledning. datautveksling. nettavregning i Norge

Brukerveiledning. datautveksling. nettavregning i Norge Brukerveiledning for datautveksling for nettavregning i Norge Dokument versjon/oppdatering: 1.0.B EDIFACT versjon (MSCONS) D.96A Dato: 25. januar, 2013 Status: For implementering Innhold 1. INTRODUKSJON...

Detaljer

GS1 Validering Brukerdokumentasjon 24.06.2008

GS1 Validering Brukerdokumentasjon 24.06.2008 GS1 Validering Brukerdokumentasjon 24.06.2008 24.06.2008 All contents copyright GS1 2008 Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 1.1. Bakgrunn... 3 1.2. Formål... 3 1.3. Bruksområde... 3 1.4.

Detaljer

4. Varemottak DFØ. Versjon: 1.1 4.1 Utføre varemottak 04.04.13. Innhold

4. Varemottak DFØ. Versjon: 1.1 4.1 Utføre varemottak 04.04.13. Innhold 4. Varemottak DFØ Versjon: 1.1 4.1 Utføre varemottak 04.04.13 Innhold 1 Utføre varemottak/annullere bestilling 2 Endre data/legge til interne kommentarer før mottak av varen 3 Registrere klage/søk på klage

Detaljer

Zpider WebShop. Denne veiledningen viser bruken av Nettbutikk for Flis Fram AB, men fremgangsmåten er lik for begge butikkene.

Zpider WebShop. Denne veiledningen viser bruken av Nettbutikk for Flis Fram AB, men fremgangsmåten er lik for begge butikkene. Zpider WebShop Denne veiledningen viser bruken av Nettbutikk for Flis Fram AB, men fremgangsmåten er lik for begge butikkene. Du kommer nå til påloggingsbildet for Flis Fram AB. Skriv inn Brukernavn og

Detaljer

27 Del II Vedlegg A- Behov og kravspesifikasjon. Leverandør har oppfattet dette korrekt.

27 Del II Vedlegg A- Behov og kravspesifikasjon. Leverandør har oppfattet dette korrekt. 27 Del II Vedlegg A- Behov og kravspesifikasjon For varegruppen 09-0001-12 skipshandel. Er det korrekt at vi utelukkende skal fylle ut priser i Vedlegg B-2 Prismatrise øvrige varer, faneark skipshandel

Detaljer

4. Varemottak DFØ. Versjon: Utføre varemottak Innhold

4. Varemottak DFØ. Versjon: Utføre varemottak Innhold 4. Varemottak DFØ Versjon: 1.0 4.1 Utføre varemottak 28.02.12 Innhold 1 Utføre varemottak/annullere bestilling 2 Endre data/legge til interne kommentarer før mottak av varen 3 Registrere klage/søk på klage

Detaljer

Kompositt/ Dataelement. Punktum (.) Ønsket som desimal skilletegn. Blankt tegn. Apostrof ( ) Segments slutt tegn. Eks.: UNA:+.?

Kompositt/ Dataelement. Punktum (.) Ønsket som desimal skilletegn. Blankt tegn. Apostrof ( ) Segments slutt tegn. Eks.: UNA:+.? IFTIN S93.A INFORASJON Tegnkontroll informasjon UNA Definerer karakterer for bruk som avgrensninger og indikatorer i utveksling meldingen. /1 Spesifikasjonen definert i UNA har prioritet over spesifikasjoner

Detaljer

ELEKTRONISK HANDEL I BYGGENÆRINGEN. Dokumentasjon for produsenter og vareeiere. Grunnleggende informasjon ved start av elektronisk handel

ELEKTRONISK HANDEL I BYGGENÆRINGEN. Dokumentasjon for produsenter og vareeiere. Grunnleggende informasjon ved start av elektronisk handel ELEKTRONISK HANDEL I BYGGENÆRINGEN Dokumentasjon for produsenter og vareeiere Grunnleggende informasjon ved start av elektronisk handel Oversikt over standarder Krav til vareinformasjon De forskjellige

Detaljer

Består-av-vare. Lage en «pakke» som selges som en enhet, samtidig som varelagerstyring på innhold i pakken blir ivaretatt.

Består-av-vare. Lage en «pakke» som selges som en enhet, samtidig som varelagerstyring på innhold i pakken blir ivaretatt. Består-av-vare Lage en «pakke» som selges som en enhet, samtidig som varelagerstyring på innhold i pakken blir ivaretatt. Page 2 of 12 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem

Detaljer

TransportoppdragBekreftelse

TransportoppdragBekreftelse Transaksjonsstandard for virkesomsetningen i Norge Versjon 2.0 Desember 2007 SKOG-DATA AS Innhold 1 Innledning 3 2 Dokumentasjon av 3 2.1 Oversikt 3 2.1.1 Meldingstyper 3 2.1.2 Transportoppdrag forretningsregler

Detaljer

Ordreløp forenklet NG Håndterm NG flyt Online ordrebekreftelse Direktelev via vår løsning Inkl ordrebekreftelse Kunder ASKO N Markeds plasser Bunnpris Esso NG Std Ordre mottak løsn (NG SOL) NGG/ SR IMI

Detaljer

Heidenreich AS Industriveien 6 Postboks Skedsmokorset Telefon: Org: NO

Heidenreich AS Industriveien 6 Postboks Skedsmokorset Telefon: Org: NO Brukerveiledning Heidenreich-Online www.heidenreich-online.no Av Heidenreich AS 31.08.15 Heidenreich AS Industriveien 6 Postboks 84 2021 Skedsmokorset Telefon: 22 02 42 00 firmapost@heidenreich.no www.heidenreich.no

Detaljer

Vedlegg B Priser og leveringsbestemmelser. Utstyr for opptak og kontroll av biometriske data

Vedlegg B Priser og leveringsbestemmelser. Utstyr for opptak og kontroll av biometriske data Vedlegg B Priser og leveringsbestemmelser Utstyr for opptak og kontroll av biometriske data 17102014 1. PRISER... 3 1.1 FORSENDELSE... 3 1.2 LEVERINGSADRESSER... 3 1.3 FAKTURADRESSE... 3 1.4 FAKTURAINFORMASJON...

Detaljer

Utvekslingsavtale for ehandelsmeldinger

Utvekslingsavtale for ehandelsmeldinger Utvekslingsavtale for ehandelsmeldinger for utfylling 20.06.2008 ENDRINGSKATALOG DATO VER UTFØRT AV ENDRINGER 02.06.2008 0.1 Jon-Ivar Paulsen Første utkast av veiledningen 02.06.2008 0.2 Lars Olavesen

Detaljer

RAMMEAVTALE: Kontraktsmøbler VEDLEGG C: LEVERINGSTID OG -BETINGELSER Side 1 av 5 VEDLEGG C LEVERINGSTID OG -BETINGELSER

RAMMEAVTALE: Kontraktsmøbler VEDLEGG C: LEVERINGSTID OG -BETINGELSER Side 1 av 5 VEDLEGG C LEVERINGSTID OG -BETINGELSER VEDLEGG C: LEVERINGSTID OG -BETINGELSER Side 1 av 5 VEDLEGG C LEVERINGSTID OG -BETINGELSER VEDLEGG C: LEVERINGSTID OG -BETINGELSER Side 2 av 5 1 Leveringstider Leverandør skal være effektiv i sin håndtering

Detaljer

EFO/NELFO Ordrebekreftelse-/Leveringsbekreftelseformat, versjon 4.2

EFO/NELFO Ordrebekreftelse-/Leveringsbekreftelseformat, versjon 4.2 EFO/NELFO Ordrebekreftelse-/Leveringsbekreftelseformat, versjon 4.2 Rev. 2013-06-13. Rettelser fra versjon 4.1 er markert med rosa farge Datafilen er en tegnseparert tekstfil med variabel postlengde, som

Detaljer

Beste praksis for. sporing, tilbaketrekking og tilbakekalling i norsk dagligvarebransje Versjon 2.0

Beste praksis for. sporing, tilbaketrekking og tilbakekalling i norsk dagligvarebransje Versjon 2.0 Beste praksis for sporing, tilbaketrekking og tilbakekalling i norsk dagligvarebransje Versjon 2.0 Sammendrag Mer enn noen gang er det stort fokus på hva forbrukere opplever som trygge matvarer. EUs nye

Detaljer

NRFs administrasjon TLF 22 43 76 60 post@vvsnrf.no. Norske Rørgrossisters Forening. Effektiv informasjonslogistikk. Terje Røising Daglig leder

NRFs administrasjon TLF 22 43 76 60 post@vvsnrf.no. Norske Rørgrossisters Forening. Effektiv informasjonslogistikk. Terje Røising Daglig leder NRFs administrasjon TLF 22 43 76 60 post@vvsnrf.no Terje Røising Daglig leder Morten Svensen Teknisk sjef Effektiv informasjonslogistikk Iren Bjerklund Databaseoperatør NRF Excel Ark. Gjennomgang av NRF

Detaljer

XML meldingspesifikasjon for Priskatalog (VVSXML-PRICAT)

XML meldingspesifikasjon for Priskatalog (VVSXML-PRICAT) XML meldingspesifikasjon for Priskatalog (VVSXML-PRICAT) Status: GODKJENT Versjon: 1.2 Dato: 02.03.2007 Utarbeidet av: Concept Factory AS 1. Innledning Denne spesifikasjonen omfatter definisjonen for priskatalogmeldingen

Detaljer

6. Matching faktura mot ordre SSØ

6. Matching faktura mot ordre SSØ 6. Matching faktura mot ordre SSØ Versjon: 1.0 6.1 Automatisk matching 27.05.09 Innhold 1 Opprette matchekriterier 2 Matcheprosessen (Oversikt) Formål: Merknad: Alternativ rutine: Referanse til brukerhåndboken:

Detaljer

Brukermanual til PlanNET

Brukermanual til PlanNET Brukermanual til PlanNET Plandents nye netthandel Handle raskt og enkelt på www.plannet.no side 1 Innholdsfortegnelse Inlogging... 2 Startsiden... 3 Søke etter produkter... 3 Hurtigbestilling... 5 Produktsiden...

Detaljer

Kundebestillinger. Registrering av kundebestillinger og oppfølgning av disse. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00

Kundebestillinger. Registrering av kundebestillinger og oppfølgning av disse. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00 Kundebestillinger Registrering av kundebestillinger og oppfølgning av disse. Page 2 of 15 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Kundebestilling 05.03.2014 BDR 1.1 3.0

Detaljer

Bring FraktBestilling

Bring FraktBestilling Bring FraktBestilling Modulen er en integrasjon mot mybring, levert av Bring/Posten, og gjør at du kan bestille fraktetiketter direkte i fra Prestashop Dashboard. Løsningen krever en API nøkkel, brukernavn

Detaljer

Kundebestillinger. Registrering av kundebestillinger og oppfølgning av disse. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon:

Kundebestillinger. Registrering av kundebestillinger og oppfølgning av disse. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: Kundebestillinger Registrering av kundebestillinger og oppfølgning av disse. Page 2 of 18 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.3 Revidert 23.06.2016 HamMir 1.4 Lagt info.

Detaljer

Kort veiledning for ruteplan

Kort veiledning for ruteplan Kort veiledning for ruteplan Side 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Introduksjon Registrere hente og leveringssteder i ruteplan Registrere en ruteplan Registrere en rute Registrere en ukentlig

Detaljer

6. Matching faktura mot ordre DFØ

6. Matching faktura mot ordre DFØ 6. Matching faktura mot ordre DFØ Versjon: 1.1 6.1 Automatisk matching 28.11.12 Innhold 1 Opprette matchekriterier 2 Matcheprosessen (Oversikt) Formål: Merknad: Alternativ rutine: Referanse til brukerhåndboken:

Detaljer

Brukermanual - minitide

Brukermanual - minitide MinItide Brukermanual - minitide Innhold Hva er minitide / minitide funksjoner 2 Registrer din konto i minitide..3 Logg inn / Hovedside..4 Skape dine ordrer.5 Utskrift.6 Søk opp dine ordre / Leveringsbevis

Detaljer

For mer informasjon om dynamisk holdbarhet, se her; http://www.stand.no/wpcontent/uploads/2016/03/stand001-vedlegg-1-dynamisk-holdbarhet.

For mer informasjon om dynamisk holdbarhet, se her; http://www.stand.no/wpcontent/uploads/2016/03/stand001-vedlegg-1-dynamisk-holdbarhet. FORDELING AV HOLDBARHETSTID Reduksjon av matsvinn er et overordnet mål i samfunnet. Matsvinn knyttet til at grenseverdier for holdbarhet mellom partene i verdikjeden passeres, utgjør en betydelig del.

Detaljer

BRUKERMANUAL FOR NRDB E-POST-PORTERING

BRUKERMANUAL FOR NRDB E-POST-PORTERING BRUKERMANUAL FOR NRDB E-POST-PORTERING Versjon 1.0, 2003-05-09 Systor Trondheim as 643-109-2003/ KOB / 6/27/2003 2:38 PM Page 1 of 9 Innholdsfortegnelse 1 BRUKERMANUAL FOR NRDB E-POST-PORTERING... 3 1.1

Detaljer

E-standard versjon 2.1

E-standard versjon 2.1 E-standard versjon 2.1 Implementasjonsguide for UN/EDIFACT D93A ORDERS Ordre Versjon 2.1 11. oktober 2001 Revidert av EAN NORGE Utgis av Elektroforeningen, Drammensv. 30, Postboks 2864 Solli, N-0230 Oslo

Detaljer

AGRESSO BUSINESS WORLD

AGRESSO BUSINESS WORLD AGRESSO BUSINESS WORLD Massesalgsordre: Registrering, behandling og fakturering av massesalgsordrer Økonomisenteret desember 2010 Innholdsfortegnelse : Innledning - massesalgsordre 3 Registrering massesalgsordre

Detaljer

2. Opprette anmodning DFØ

2. Opprette anmodning DFØ 2. Opprette anmodning DFØ Versjon: 1.0 2.7 Rekvisisjon 13.12.11 Innhold 0 Innledning 1 Opprette rekvisisjon 2 Endre rekvisisjon Formål: Merknad: Alternativ rutine: Referanse til brukerhåndboken: Brukere

Detaljer

Prosjekteringsanvisning. ID-Merking / Merkesystem

Prosjekteringsanvisning. ID-Merking / Merkesystem Prosjekteringsanvisning ID-Merking / Merkesystem Prosjektnr.: 28174 Prosjekt: Bleiker vgs - TO Dato: 24. jan 2012 Side 1 av 5 Innhold: 1 Innledning... 3 2 Revisjonskommentarer.... 3 2.1 Korrigering av

Detaljer

Bring Interchange Group

Bring Interchange Group Bring Interchange Group Implementasjonsguide IFTSTA STATUSKODER FORMAT Denne gjelder for Bring Parcel Norge shistorie snr Beskrivelse av endringer 0.1 13.11.2000 Første utkast av dokumentet 0.2 14.12.2000

Detaljer

CS-Web Ordrebehandling (T20)

CS-Web Ordrebehandling (T20) CS-Web Ordrebehandling (T20) Ordrebehandling, registrering av varer og varemottak i (T20) Page 2 of 20 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Ordrebehandling 09.12.2013

Detaljer

VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER SAKSNUMMER ANSKAFFELSE AV MEIERIVARER OG JUICE

VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER SAKSNUMMER ANSKAFFELSE AV MEIERIVARER OG JUICE Side 1 av 6 VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER SAKSNUMMER 2013-023369 ANSKAFFELSE AV MEIERIVARER OG JUICE Side 2 av 6 1 PRISKONTRAKT MED PRISGLIDNINGSBESTEMMELSE... 3 1.1 Priser... 3 1.2 Kontraktstype...

Detaljer

Krav til sporing. Konsekvenser av automatisering og sentralisering. Røros konferansen 10.febr. 2012

Krav til sporing. Konsekvenser av automatisering og sentralisering. Røros konferansen 10.febr. 2012 Krav til sporing. Konsekvenser av automatisering og sentralisering. Røros konferansen 10.febr. 2012 Halvor Nassvik, direktør logistikk Coop Norge Handel AS Coop litt ditt Tema: 1. Coop 2. Styringstrender

Detaljer

Bilag 1: Kundens kravspesifikasjon Avtalens punkt 1.1: Avtalens omfang

Bilag 1: Kundens kravspesifikasjon Avtalens punkt 1.1: Avtalens omfang Bilag 1: Kundens kravspesifikasjon Avtalens punkt 1.1: Avtalens omfang Anskaffelsens mål/formål Formålet med anskaffelsen er å gjennomføre en utredning av alternative forretningsmodeller for finansiering

Detaljer

Brukerveiledning NLP Plastkasser

Brukerveiledning NLP Plastkasser Brukerveiledning NLP Plastkasser Her følger en veiledning for bestilling, leveranse, bruk og retur av NLP Plastkasser (flat 106, standard 185 og dyp 360) Nye brukere plikter som avtalt å bruke riktig type

Detaljer