GUIDELINE. Hvordan implementere DEDIP2 Pakkseddel

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GUIDELINE. Hvordan implementere DEDIP2 Pakkseddel"

Transkript

1 GUIDELINE Hvordan implementere DEDIP2 Pakkseddel (DESADV) Nivå 1-4 til bruk for dagligvarehandelen 6. januar 2014 Versjon 1.1

2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning Definisjon Detaljeringsnivåer i elektronisk pakkseddel Merkeregler Pakkseddelens oppbygging Nivå Nivå Nivå Nivå Eksponeringspall Kundepakket pall Forutsetninger og avgrensninger for eksempelmeldingene Eksempler på DEDIP2 pakkseddel-meldinger Eksempel Konvolutt, hode, sum og kontrollseksjon Eksempel Pakkseddel nivå Eksempel Pakkseddel nivå Eksempel Pakkseddel nivå Eksempel Pakkseddel nivå 4 Eksponeringspall/Salgspall Eksempel Pakkseddel nivå 4 Kundepakket pall Eksempel Pakkseddel nivå 3 og 4 i samme melding Copyright GS1 Norway Side 2 av 38

3 1 Innledning Dette dokumentet skal vise hvordan EDI-pakksedler basert på EANCOM DESADV D93.A, også omtalt som DEDIP 2-pakkseddel bør implementeres. Dokumentet er utarbeidet på oppfordring av leverandører og grossister som ønsker en bedre veiledning enn det som er beskrevet i DEDIP 2 s brukerprofil. For å få fullt utbytte av dette dokumentet anbefales å bruke DEDIP2 brukerprofil i tillegg, for flere valg/alternativer ved oppbygging av pakkseddel. 1.1 Definisjon Fra brukerprofilen for DEDIP2, defineres pakkseddel som; en melding fra leverandør/selger til kjøper, og er en annonsering av en nært forestående leveranse. Den forteller hvilke kolli leveransen består av og hvilke varer som inngår i hvert enkelt kolli (avansert modell). Pakkseddelen har referanse til tidligere gitt ordre/bestilling. 1.2 Detaljeringsnivåer i elektronisk pakkseddel Detaljeringsnivået på informasjon i pakkseddel deles opp i forskjellige nivåer, fra nivå 1 til nivå 4, hvor nivå 1 er det minst detaljerte nivået og nivå 4 er mest detaljert. For hvert nivå beskrives lasten mer i detalj; fra totalt innhold på forsendelse (uten videre beskrivelse av struktur), til hvilke varer som ligger på hvilken pall, og til slutt hvilken boks/slavepall hver vare befinner seg på. De ulike nivåene gir mottakeren mulighet til å effektivisere varemottak og videre behandling av varene. Spesielt ved salgspaller, kundepakkede enheter/cross docking vil mottaker ha nytte av å motta så detaljert beskrivelse av forsendelsens struktur som mulig. Jo mer detaljert pakkseddelen er jo bedre sporingsinformasjon vil det gi i verdikjeden. Nivå 1 er lite brukt. Tendensen er at mottaker nå krever mer avanserte pakksedler enn tidligere. DEDIP2-standarden så vel som dette dokumentet tar ikke stilling til hvilket detaljeringsnivå som skal benyttes mellom leverandør og kunde for hver enkelt forsendelse. Dette er noe som må avtales mellom kjøper og selger. 1.3 Merkeregler Dette dokumentet beskriver ikke regler for hvordan den fysiske merkingen av gods og forsendelse skal være. Her henvises til STAND005 Merking av dpak og pall i dagligvarebransjen (www.stand.no). Copyright GS1 Norway Side 3 av 38

4 2 Pakkseddelens oppbygging En pakkseddel følger prinsippet som er lagt til grunn for andre meldinger i DEDIP-standarden: 1-til-1 forhold mellom ordre, ordrebekreftelse, pakkseddel og faktura. I dette ligger at en leveranse kan være delt på flere forsendelser, men vil pakkseddelmessig fremkomme i samme EDI-melding. 2.1 Nivå 1 Leveransen beskrives gjennom at det oppgis hvilke varer/mengde som inngår i leveransen, men uten å angi i hvilken forpakning leveransen kommer. Eksempelet er forenklet til kun å vise struktur. Se Kapittel 4.2 for fullstendig eksempel. CPS+1' <- Topp av hierarki (må alltid være med) LIN+1++GTIN1:EN' <- Artikkel 1 LIN+2++GTIN2:EN' <- Artikkel 2 Copyright GS1 Norway Side 4 av 38

5 2.2 Nivå 2 Leveransen beskrives i pakkseddelen, men uten detaljert beskrivelse av hva som ligger på hver enkelt pall. Leveransen kan knyttes mot et SSCC- nummer. Eksempel; leveransen består av 2 paller (Lastbærer). De er ikke merket med SSCC- nummer. Pakkseddelen beskriver hvilke varer som befinner seg på pallene. Eksempelet er forenklet til kun å vise struktur. Se Kapittel 4.3 for fullstendig eksempel. CPS+1' PAC+1+:52+201' LIN+1++GTIN1:EN' LIN+2++GTIN2:EN' <- Topp av hierarki (må alltid være med) <- Lastbærer <- varer på lastbærer <- varer på lastbærer Copyright GS1 Norway Side 5 av 38

6 2.3 Nivå 3 Leveransen beskrives detaljert ned til hva som ligger på hver enkelt pall. Hver pall gis et unikt SSCCnummer, som i pakkseddelen blir knyttet mot hva som ligger på pallen. Dette muliggjør detaljert varemottak ned på pallenivå. Eksempel; Leveransen består av 2 paller som er merket med SSCC- nummer og pakkseddelen beskriver hvilke varer som er tilknyttet hver SSCC pallen. Eksempelet er forenklet til kun å vise struktur. Se Kapittel 4.4 for fullstendig eksempel. CPS+1' <- Topp av hierarki (må alltid være med) CPS+2+1' <- Barn av posisjon 1 PAC+1+:52+201' <- Pall 1 GIN+SS+SSCC1' <- Merket med SSCC1 LIN+1++GTIN1:EN' <- Varer på Pall 1 CPS+3+1' <- Barn av posisjon 1 PAC+1+:52+201' <- Pall 2 GIN+SS+SSCC2' <- Merket med SSCC2 LIN+2++GTIN2:EN' <- Varetype 1 på Pall 2 LIN+3++GTIN3:EN' <- Varetype 2 på Pall 2 Copyright GS1 Norway Side 6 av 38

7 2.4 Nivå 4 Leveransen beskrives med informasjon om hva som ligger på hver pall og på underliggende eksponeringspaller/salgspaller, for eksempel i hver enkelt kasse, pr salgspall (1/3 paller) og andre lastbærere som er lastet på pallen. I praksis betyr dette at forpakningshierarkiet økes med ett nivå i forhold til nivå 3. Dette muliggjør varemottak ned på minste lastbærernivå Eksponeringspall Eksempel: Leveransen bestående av 2 paller som inneholder 2 eksponeringspaller/salgspaller hver. Alle pallene er merket med SSCC- nummer. Eksempelet er forenklet til kun å vise struktur. Se Kapittel 4.5 for fullstendig eksempel. CPS+1' <- Topp av hierarki (må alltid være med) CPS+2+1' <- Barn av posisjon 1 PAC+1+:52+201' <- Pall 1 GIN+SS+SSCC1' <- Merket med SSCC1 CPS+3+2' <- Barn av posisjon 2 (Pall 1) PAC+1+:52+200' <- lastbærer Eksp1 GIN+SS+SSCC2' <- merket med SSCC2 LIN+1++GTIN1:EN' <- varer på lastbærer Eksp1 CPS+4+2' <- Barn av posisjon 2 (Pall 1) PAC+1+:52+200' <- lastbærer Eksp2 GIN+SS+SSCC3' <- merket med SSCC3 LIN+2++GTIN2:EN' <- varer på lastbærer Eksp2 CPS+5+1' <- Barn av posisjon 1 PAC+1+:52+201' <- Pall 2 GIN+SS+SSCC4' <- Merket med SSCC4 CPS+6+2' <- Barn av posisjon 2 (Pall 2) PAC+1+:52+200' <- lastbærer Eksp3 GIN+SS+SSCC5' <- merket med SSCC5 LIN+3++GTIN3:EN' <- varer på lastbærer Eksp3 Copyright GS1 Norway Side 7 av 38

8 2.4.2 Kundepakket pall Leveransen beskrives med informasjon om hva som ligger på hver pall og på kundepakkede paller/enheter på underliggende nivå. Eksempel: Leveransen bestående av 1 pall som inneholder 2 kundepakkede paller/bokser med egen SSCC. Alle pallene er merket med SSCC- nummer. Eksempelet er forenklet til kun å vise struktur. Se Kapittel 4.6 for fullstendig eksempel. CPS+1' <- Topp av hierarki (må alltid være med) CPS+2+1' <- Barn av posisjon 1 PAC+1+:52+201' <- Pall 1 GIN+SS+SSCC1' <- Merket med SSCC1 CPS+3+2' <- Barn av posisjon 2 (Pall 1) PAC+1+:52+200' <- Lastbærer Boks1 GIN+SS+SSCC2' <- merket med SSCC2 LIN+1++GTIN1:EN' <- Varetype 1 på lastbærer Boks 1 LIN+2++GTIN2:EN' <- Varetype 2 på lastbærer Boks 1 CPS+4+2' <- Barn av posisjon 2 (Pall 1) PAC+1+:52+200' <- lastbærer Boks2 GIN+SS+SSCC3' <- merket med SSCC3 LIN+3++GTIN3:EN' <- Varer på lastbærer Boks 2 Copyright GS1 Norway Side 8 av 38

9 3 Forutsetninger og avgrensninger for eksempelmeldingene Det er ikke mulig å dokumentere alle reelle leveranser som finner sted i dagligvarehandelen. I eksemplene inngår derfor de mest brukte segmenter og elementer, for hvert nivå av pakkseddelen. Det er en erkjennelse at ikke alle nivåer av pakkseddel er like enkel å implementere. For at eksemplene derfor ikke skal bli for omfattende, gjelder derfor følgende forutsetninger og avgrensninger: Eksemplene følger DEDIP2 s anbefaling om at kun 1 bestilling skal inngå i en pakkseddel. Eksemplene er ikke komplette ift brukerprofilen til DEDIP2, men dekker de mest vanlige segmentene og elementene, dvs alle SKAL-felter og de mest vanlige KAN-felter. Eksemplene omfatter kun artikler med fast vekt. For artikler med variabel vekt må det i DETALJ-seksjonen også oppgis IMD+C++VQ-segmentet og QTY+47-segmentet. I eksemplene inngår ikke erstatningsvarer og tilleggsvarelinjer. Dette tillates i standarden dersom det er avtalt mellom kjede og leverandør. Det er mest aktuelt ifm kundepakkede paller til storhusholdningskunder. Alternativ 2 for vareidentifisering (ref. DEDIP Brukerprofil) er brukt i alle eksemplene, dvs. at i tillegg til GTIN oppgis også leverandørens artikkelnummer/beskrivelse. Alle GTIN og GLN som er brukt i eksemplene er fiktive. Eksempel på KONVOLUTT, HODE-seksjon, SUM-seksjon og KONTROLL-seksjon er felles for alle eksempler og dokumenteres kun én gang i kapittel 4.1. Copyright GS1 Norway Side 9 av 38

10 4 Eksempler på DEDIP2 pakkseddel-meldinger I det etterfølgende vises eksempler på pakksedler nivå 1-4. Kapittel 4.1 inneholder Konvolutt, hode og sumseksjon som er felles for alle meldinger. Etterfølgende kapitler viser eksempler på varianter av meldinger for de ulike nivåene. Alle sendinger/meldinger er bygget opp på følgende måte: EDI-SENDING: KONVOLUTT (1 per sending) MELDING 1: HODE-seksjon DETALJ-seksjon Gruppe-del Linje-del SUM-seksjon MELDING 2: HODE-seksjon DETALJ-seksjon Gruppe-del Linje-del SUM-seksjon MELDING.. KONTROLL-seksjon (1 per sending) Copyright GS1 Norway Side 10 av 38

11 4.1 Eksempel Konvolutt, hode, sum og kontrollseksjon Eksempel på Konvolutt UNA:+,? ' UNB+UNOC: : : : ' UNA-segmentet brukes til å angi hvilke karakterer som brukes i den syntaktiske oppbyggingen av meldingen. Spesielle regler gjelder dersom disse skal inngå som verdi i noen elementer UNA-segmentet må alltid finnes når andre karaktersett enn UNOA brukes i UNB UNB-segmentet brukes til å identifisere avsender og mottaker av meldingen. NB. Dette trenger ikke å være selger og kjøper! UNOC: Karaktersett som brukes. UNOC er vanlig i Vest-Europa 3: Skal alltid være 3 og betyr Syntaks versjon nr : Identifikator til avsender av meldingen 14: Kode som sier at forannevnte identifikator er et GLN : Identifikator til mottaker av meldingen 14: Kode som sier at forannevnte identifikator er et GLN :1200: Dato og tidspunkt for når sendingen ble generert 24: Sendingsnummer generert av avsender Eksempel på HODE-seksjon UNH+36+DESADV:D:93A:UN:EAN007' BGM ' DTM+137: :203' DTM+69: :102' 36: Meldingsnummer Resten av segmentet er fast 351: Kode som angir at det etterfølgende feltet er sendingsnummer 137: Kode som angir at det etterfølgende er meldingens dato og tid : Dato og klokkeslett 203: Datoformat (YYYYMMDDHHMM) 69: Kode som sier at etterfølgende dato er avtalt leverings-/hentedato Copyright GS1 Norway Side 11 av 38

12 Eksempel på HODE-seksjon RFF+VN:2468' RFF+ON:12345' NAD+BY ::9' NAD+SU ::9' RFF+VA:FORETAKSREGISTERET NO MVA' NAD+DP ::9' : Leverings-/hente-dato 102: Dato-format (YYYYMMDD) VN: Kode som sier at det etterfølgende er leverandørens referansenummer ON: Kode som sier at det etterfølgende er kjøpers bestillingsnummer BY: Kjøper : Identifikator 9: Kode som sier at identifikator er et GLN SU: Leverandør : Identifikator 9: Kode som sier at identifikator er et GLN VA: Kode som sier at leverandøren er registrert I MVA-registeret FORETAKSREGISTERET NO MVA: Tilleggsidentifikator DP: Leveringssted : Identifikator 9: Kode som sier at identifikator er et GLN Eksempel på SUM-seksjon CNT+2:31' UNT+26+36' 2: Kode som sier at etterfølgende verdi er antall LIN-segmenter i meldingen 31: Antall LIN-segmenter i meldingen 26: Totalt antall segmenter i meldingen, inklusive UNH og UNT 36: Meldingsnummer. Samme som i UNH-segmentet Eksempel på KONTOLL-seksjon UNZ+1+24' UNZ skal avslutte hver enkelt sending og sikre at sendingen er komplett. 1: Antall meldinger eller funksjonelle grupper i sendingen 24: Sendingsnummer. Samme som i UNB Copyright GS1 Norway Side 12 av 38

13 4.2 Eksempel Pakkseddel nivå 1 Dette eksempelet viser detaljdelen av en pakkseddel for nivå 1. Forsendelsen består av 3 artikler. Ingen lastbærere er angitt. Pakkseddel nivå 1 - Detaljinformasjon CPS+1' LIN :EN' PIA :SA::91' PIA XF:NB' IMD+C++TU' IMD+F++:::Dypfryste erter' QTY+12:40' QTY+59:12' RFF+ON:12345:1' 1: Fortløpende nummerering av varelinjene : Identifikator (i dette tilfelle en GTIN, se etterfølgende kode) EN: Kode som sier at dette er en GTIN 00016: Identifikator (i dette tilfelle leverandørens artikkelnummer) SA: Kode som sier at dette er leverandørens artikkelnummer 91: Kode som sier at leverandøren er ansvarlig for varenummeret 12345XF: identifikator (i dette tilfelle batchnummer, se etterfølgende kode) NB: Kode som sier at dette er batchnummer C: Kode TU: Detaljistenhet (DPAK) F: Kode som betyr at det etterfølgende er navn på DPAK en 12: Kode som betyr Antall som leveres 40: Antall 59: Kode som sier at etterfølgende verdi er antall FPAK i DPAK 12: Antall ON: Kode som sier at dette er kjøpers bestillingsnummer 12345: Kjøpers bestillingsnummer Copyright GS1 Norway Side 13 av 38

14 Pakkseddel nivå 1 - Detaljinformasjon PCI+14' DTM+23E: :102' LIN :EN' PIA :SA::91' PIA XF:NB' IMD+C++TU' IMD+F++:::Dypfryste gulrøtter' QTY+12:30' QTY+59:12' RFF+ON:12345:2' PCI+14' DTM+23E: :102' 1: Linjenummer i kundens bestilling 14: Kode som sier at kolliet er merket med Best-før 23E: Kode som sier at etterfølgende dato er Best-før dato : Best-før dato 102: Dato-format (YYYYMMDD) 1: Fortløpende nummerering av varelinjene : Identifikator (i dette tilfelle en GTIN, se etterfølgende kode) EN: Kode som sier at dette er en GTIN 00018: Identifikator (i dette tilfelle leverandørens artikkelnummer) SA: Kode som sier at dette er leverandørens artikkelnummer 91: Kode som sier at leverandøren er ansvarlig for varenummeret 12333XF: identifikator (i dette tilfelle batchnummer, se etterfølgende kode) NB: Kode som sier at dette er batchnummer C: Kode TU: Detaljistenhet (DPAK) F: Kode som betyr at det etterfølgende er navn på DPAK en 12: Kode som betyr Antall som leveres 30: Antall 59: Kode som sier at etterfølgende verdi er antall FPAK i DPAK 12: Antall ON: Kode som sier at dette er kjøpers bestillingsnummer 12345: Kjøpers bestillingsnummer 2: Linjenummer i kundens bestilling 14: Kode som sier at kolliet er merket med Best-før 23E: Kode som sier at etterfølgende dato er Best-før dato Copyright GS1 Norway Side 14 av 38

15 Pakkseddel nivå 1 - Detaljinformasjon : Best-før dato 102: Dato-format (YYYYMMDD) Copyright GS1 Norway Side 15 av 38

16 4.3 Eksempel Pakkseddel nivå 2 Dette eksempelet viser detaljdelen av en pakkseddel for nivå 2. Forsendelsen består av 2 paller med 1 varetype på hver. Ingen av pallene er SSCC-merket. Pakkseddel nivå 2 - Detaljinformasjon CPS+1' PAC+2+:52+201' LIN :EN' PIA :SA::91' PIA XF:NB' IMD+C++TU' IMD+F++:::Dypfryste erter' QTY+12:40' 2: Antall kolli av denne type som tilhører nivået over 52: Kode som sier at enheten er merket iht GS : Kode som sier at enheten er en standard 1/1 Europall 80x120 cm 1: Fortløpende nummerering av varelinjene : Identifikator (i dette tilfelle en GTIN, se etterfølgende kode) EN: Kode som sier at dette er en GTIN 00016: Identifikator (i dette tilfelle leverandørens artikkelnummer) SA: Kode som sier at dette er leverandørens artikkelnummer 91: Kode som sier at leverandøren er ansvarlig for varenummeret 12345XF: identifikator (i dette tilfelle batchnummer, se etterfølgende kode) NB: Kode som sier at dette er batchnummer C: Kode TU: Detaljistenhet (DPAK) F: Kode som betyr at det etterfølgende er navn på DPAK en 12: Kode som betyr Antall som leveres Copyright GS1 Norway Side 16 av 38

17 Pakkseddel nivå 2 - Detaljinformasjon QTY+59:12' RFF+ON:12345:1' PCI+14' DTM+23E: :102' LIN :EN' PIA :SA::91' PIA XF:NB' IMD+C++TU' IMD+F++:::Dypfryste gulrøtter' QTY+12:30' QTY+59:12' 40: Antall 59: Kode som sier at etterfølgende verdi er antall FPAK i DPAK 12: Antall ON: Kode som sier at dette er kjøpers bestillingsnummer 12345: Kjøpers bestillingsnummer 1: Linjenummer i kundens bestilling 14: Kode som sier at kolliet er merket med Best-før 23E: Kode som sier at etterfølgende dato er Best-før dato : Best-før dato 102: Dato-format (YYYYMMDD) 1: Fortløpende nummerering av varelinjene : Identifikator (i dette tilfelle en GTIN, se etterfølgende kode) EN: Kode som sier at dette er en GTIN 00018: Identifikator (i dette tilfelle leverandørens artikkelnummer) SA: Kode som sier at dette er leverandørens artikkelnummer 91: Kode som sier at leverandøren er ansvarlig for varenummeret 12333XF: identifikator (i dette tilfelle batchnummer, se etterfølgende kode) NB: Kode som sier at dette er batchnummer C: Kode TU: Detaljistenhet (DPAK) F: Kode som betyr at det etterfølgende er navn på DPAK en 12: Kode som betyr Antall som leveres 30: Antall 59: Kode som sier at etterfølgende verdi er antall FPAK i DPAK Copyright GS1 Norway Side 17 av 38

18 Pakkseddel nivå 2 - Detaljinformasjon RFF+ON:12345:2' PCI+14' DTM+23E: :102' 12: Antall ON: Kode som sier at dette er kjøpers bestillingsnummer 12345: Kjøpers bestillingsnummer 2: Linjenummer i kundens bestilling 14: Kode som sier at kolliet er merket med Best-før 23E: Kode som sier at etterfølgende dato er Best-før dato : Best-før dato 102: Dato-format (YYYYMMDD) Copyright GS1 Norway Side 18 av 38

19 4.4 Eksempel Pakkseddel nivå 3 Dette eksempelet viser detaljdelen av en pakkseddel for nivå 3. Forsendelsen består av 2 paller med 1 artikkel på hver. Begge pallene er SSCC-merket. Pakkseddel nivå 3 - Detaljinformasjon CPS+1' CPS+2+1' PAC+1+:52+201' MEA+PD+AAD+KGM:460' PCI+30E' GIN+SS ' LIN :EN' PIA :SA::91' 2: Fortløpende nummerering av CPS-segmentene 1: Indikerer at dette er øverste nivå i en pallestruktur 1: Antall kolli av denne type som tilhører nivået over 52: Kode som sier at enheten er merket iht GS : Kode som sier at enheten er en standard 1/1 Europall 80x120 cm PD: Kode som sier at det etterfølgende er fysiske dimensjoner AAD: Kode som sier at verdien er brutto vekt KGM: Kode som sier at den etterfølgende verdien er i kilo 30E: Kode som sier at pallen er merket med SSCC SS: Kode som sier at den etterfølgende verdien er en SSCC 1: Fortløpende nummerering av varelinjene : Identifikator (i dette tilfelle en GTIN, se etterfølgende kode) EN: Kode som sier at dette er en GTIN 00016: Identifikator (i dette tilfelle leverandørens artikkelnummer) Copyright GS1 Norway Side 19 av 38

20 Pakkseddel nivå 3 - Detaljinformasjon PIA XF:NB' IMD+C++TU' IMD+F++:::Dypfryste erter' QTY+12:40' QTY+59:12' RFF+ON:12345:1' PCI+14' DTM+23E: :102' CPS+3+1' PAC+1+:52+201' MEA+PD+AAD+KGM:420' SA: Kode som sier at dette er leverandørens artikkelnummer 91: Kode som sier at leverandøren er ansvarlig for varenummeret 12345XF: identifikator (i dette tilfelle batchnummer, se etterfølgende kode) NB: Kode som sier at dette er batchnummer C: Kode TU: Detaljistenhet (DPAK) F: Kode som betyr at det etterfølgende er navn på DPAK en 12: Kode som betyr Antall som leveres 40: Antall 59: Kode som sier at etterfølgende verdi er antall FPAK i DPAK 12: Antall ON: Kode som sier at dette er kjøpers bestillingsnummer 12345: Kjøpers bestillingsnummer 1: Linjenummer i kundens bestilling 14: Kode som sier at kolliet er merket med Best-før 23E: Kode som sier at etterfølgende dato er Best-før dato : Best-før dato 102: Dato-format (YYYYMMDD) 3: Fortløpende nummerering av CPS-segmentene 1: Indikerer at dette er øverste nivå i en pallestruktur 1: Antall kolli av denne type som tilhører nivået over 52: Kode som sier at enheten er merket iht GS : Kode som sier at enheten er en standard 1/1 Europall 80x120 cm PD: Kode som sier at det etterfølgende er fysiske dimensjoner AAD: Kode som sier at verdien er brutto vekt KGM: Kode som sier at den etterfølgende verdien er i kilo Copyright GS1 Norway Side 20 av 38

21 Pakkseddel nivå 3 - Detaljinformasjon PCI+30E' GIN+SS ' LIN :EN' PIA :SA::91' PIA XF:NB' IMD+C++TU' IMD+F++:::Dypfryste gulrøtter' QTY+12:40' QTY+59:12' RFF+ON:12345:2' PCI+14' DTM+23E: :102' 30E: Kode som sier at pallen er merket med SSCC SS: Kode som sier at den etterfølgende verdien er en SSCC 2: Fortløpende nummerering av varelinjene : Identifikator (i dette tilfelle en GTIN, se etterfølgende kode) EN: Kode som sier at dette er en GTIN 00018: Identifikator (i dette tilfelle leverandørens artikkelnummer) SA: Kode som sier at dette er leverandørens artikkelnummer 91: Kode som sier at leverandøren er ansvarlig for varenummeret 12333XF: identifikator (i dette tilfelle batchnummer, se etterfølgende kode) NB: Kode som sier at dette er batchnummer C: Kode TU: Detaljistenhet (DPAK) F: Kode som betyr at det etterfølgende er navn på DPAK en 12: Kode som betyr Antall som leveres 40: Antall 59: Kode som sier at etterfølgende verdi er antall FPAK i DPAK 12: Antall ON: Kode som sier at dette er kjøpers bestillingsnummer 12345: Kjøpers bestillingsnummer 2: Linjenummer i kundens bestilling 14: Kode som sier at kolliet er merket med Best-før 23E: Kode som sier at etterfølgende dato er Best-før dato : Best-før dato 102: Dato-format (YYYYMMDD) Copyright GS1 Norway Side 21 av 38

22 Pakkseddel nivå 3 - Detaljinformasjon LIN :EN' PIA :SA::91' PIA YF:NB' IMD+C++TU' IMD+F++:::1/2 PALL Blomkålsuppe' QTY+12:1' QTY+59:2000' RFF+ON:12345:3' PCI+14' DTM+23E: :102' 3: Fortløpende nummerering av varelinjene : Identifikator (i dette tilfelle en GTIN, se etterfølgende kode) EN: Kode som sier at dette er en GTIN 10004: Identifikator (i dette tilfelle leverandørens artikkelnummer) SA: Kode som sier at dette er leverandørens artikkelnummer 91: Kode som sier at leverandøren er ansvarlig for varenummeret 12345YF: identifikator (i dette tilfelle batchnummer, se etterfølgende kode) NB: Kode som sier at dette er batchnummer C: Kode TU: Detaljistenhet (DPAK) F: Kode som betyr at det etterfølgende er navn på DPAK en 12: Kode som betyr Antall som leveres 1: Antall 59: Kode som sier at etterfølgende verdi er antall FPAK i DPAK 2000: Antall ON: Kode som sier at dette er kjøpers bestillingsnummer 12345: Kjøpers bestillingsnummer 3: Linjenummer i kundens bestilling 14: Kode som sier at kolliet er merket med Best-før 23E: Kode som sier at etterfølgende dato er Best-før dato : Best-før dato 102: Dato-format (YYYYMMDD) Copyright GS1 Norway Side 22 av 38

23 4.5 Eksempel Pakkseddel nivå 4 Eksponeringspall/Salgspall Dette eksempelet viser detaljdelen av en pakkseddel for nivå 4 med eksponeringspaller/salgspaller. Forsendelsen består av 2 paller. På pall 1 er det 2 eksponeringspaller og på pall 2 er det 1 eksponeringspall. Både pall 1 og 2, samt de enkelte eksponeringspallene er SSCC-merket. Pakkseddel nivå 4 Eksponeringspall - Detaljinformasjon CPS+1' CPS+2+1' PAC+1+:52+201' MEA+PD+AAD+KGM:90' PCI+30E' GIN+SS ' CPS+3+2' 2: Fortløpende nummerering av CPS-segmentene 1: Indikerer at dette er øverste nivå i en pallestruktur 1: Antall kolli av denne type som tilhører nivået over 52: Kode som sier at enheten er merket iht GS : Kode som sier at enheten er en standard 1/1 Europall 80x120 cm PD: Kode som sier at det etterfølgende er fysiske dimensjoner AAD: Kode som sier at verdien er brutto vekt KGM: Kode som sier at den etterfølgende verdien er i kilo 30E: Kode som sier at pallen er merket med SSCC SS: Kode som sier at den etterfølgende verdien er en SSCC 3: Fortløpende nummerering av CPS-segmentene 2: Nr på CPS-segmentet som denne forpakning tilhører Copyright GS1 Norway Side 23 av 38

24 Pakkseddel nivå 4 Eksponeringspall - Detaljinformasjon PAC+1+:52+200' MEA+PD+AAD+KGM:260' PCI+30E' GIN+SS ' LIN :EN' PIA :SA::91' PIA XF:NB' IMD+C++TU' IMD+F++:::1/2 PALL Tomatsuppe' QTY+12:1' QTY+59:2000' RFF+ON:12345:1' 1: Antall kolli av denne type som tilhører nivået over 52: Kode som sier at enheten er merket iht GS : Kode som sier at enheten er en standard 1/2 Europall 80x60 cm PD: Kode som sier at det etterfølgende er fysiske dimensjoner AAD: Kode som sier at verdien er brutto vekt KGM: Kode som sier at den etterfølgende verdien er i kilo 30E: Kode som sier at pallen er merket med SSCC SS: Kode som sier at den etterfølgende verdien er en SSCC 1: Fortløpende nummerering av varelinjene : Identifikator (i dette tilfelle en GTIN, se etterfølgende kode) EN: Kode som sier at dette er en GTIN 10001: Identifikator (i dette tilfelle leverandørens artikkelnummer) SA: Kode som sier at dette er leverandørens artikkelnummer 91: Kode som sier at leverandøren er ansvarlig for varenummeret 12345XF: identifikator (i dette tilfelle batchnummer, se etterfølgende kode) NB: Kode som sier at dette er batchnummer C: Kode TU: Detaljistenhet (DPAK) F: Kode som betyr at det etterfølgende er navn på DPAK en 12: Kode som betyr Antall som leveres 1: Antall 59: Kode som sier at etterfølgende verdi er antall FPAK i DPAK 2000: Antall ON: Kode som sier at dette er kjøpers bestillingsnummer Copyright GS1 Norway Side 24 av 38

25 Pakkseddel nivå 4 Eksponeringspall - Detaljinformasjon PCI+14' DTM+23E: :102' CPS+4+2' PAC+1+:52+200' MEA+PD+AAD+KGM:260' PCI+30E' GIN+SS ' LIN :EN' PIA :SA::91' PIA VX:NB' IMD+C++TU' 12345: Kjøpers bestillingsnummer 1: Linjenummer i kundens bestilling 14: Kode som sier at kolliet er merket med Best-før 23E: Kode som sier at etterfølgende dato er Best-før dato : Best-før dato 102: Dato-format (YYYYMMDD) 4: Fortløpende nummerering av CPS-segmentene 2: Nr på CPS-segmentet som denne forpakning tilhører 1: Antall kolli av denne type som tilhører nivået over 52: Kode som sier at transportenheten er merket iht GS : Kode som sier at enheten er en standard 1/2 Europall 80x60 cm PD: Kode som sier at det etterfølgende er fysiske dimensjoner AAD: Kode som sier at verdien er brutto vekt KGM: Kode som sier at den etterfølgende verdien er i kilo 30E: Kode som sier at pallen er merket med SSCC SS: Kode som sier at den etterfølgende verdien er en SSCC 2: Fortløpende nummerering av varelinjene : varelinjeidentifikator EN: GTIN 10002: Identifikator (i dette tilfelle leverandørens artikkelnummer) SA: Kode som sier at dette er leverandørens artikkelnummer 91: Kode som sier at leverandøren er ansvarlig for varenummeret 12345VX: identifikator (i dette tilfelle batchnummer, se etterfølgende kode) NB: Kode som sier at dette er batchnummer C: Kode Copyright GS1 Norway Side 25 av 38

26 Pakkseddel nivå 4 Eksponeringspall - Detaljinformasjon IMD+F++:::1/2 PALL Aspargessuppe' QTY+12:1' QTY+59:2000' RFF+ON:12345:2' PCI+14' DTM+23E: :102' CPS+5+1' PAC+1+:52+201' MEA+PD+AAD+KGM:90' PCI+30E' GIN+SS ' CPS+6+5' PAC+1+:52+200' TU: Detaljistenhet (DPAK) F: Kode som betyr at det etterfølgende er navn på DPAK en 12: Kode som betyr Antall som leveres 1: Antall 59: Kode som sier at etterfølgende verdi er antall FPAK i DPAK 2000: Antall ON: Kode som sier at dette er kjøpers bestillingsnummer 12345: Kjøpers bestillingsnummer 2: Linjenummer i kundens bestilling 14: Kode som sier at kolliet er merket med Best-før 23E: Kode som sier at etterfølgende dato er Best-før dato : Best-før dato 102: Dato-format (YYYYMMDD) 5: Fortløpende nummerering av CPS-segmentene 1: Indikerer at dette er øverste nivå i en pallestruktur 1: Antall kolli av denne type som tilhører nivået over 52: Kode som sier at enheten er merket iht GS : Kode som sier at enheten er en standard 1/1 Europall 80x120 cm PD: Kode som sier at det etterfølgende er fysiske dimensjoner AAD: Kode som sier at verdien er brutto vekt KGM: Kode som sier at den etterfølgende verdien er i kilo 30E: Kode som sier at pallen er merket med SSCC SS: Kode som sier at den etterfølgende verdien er en SSCC 6: Fortløpende nummerering av CPS-segmentene 5: Nr på CPS-segmentet som denne forpakning tilhører 1: Antall kolli av denne type som tilhører nivået over 52: Kode som sier at enheten er merket iht GS1-128 Copyright GS1 Norway Side 26 av 38

27 Pakkseddel nivå 4 Eksponeringspall - Detaljinformasjon MEA+PD+AAD+KGM:260' PCI+30E' GIN+SS ' LIN :EN' PIA :SA::91' PIA YF:NB' IMD+C++TU' IMD+F++:::1/2 PALL Blomkålsuppe' QTY+12:1' QTY+59:2000' RFF+ON:12345:3' 200: Kode som sier at enheten er en standard 1/2 Europall 80x60 cm PD: Kode som sier at det etterfølgende er fysiske dimensjoner AAD: Kode som sier at verdien er brutto vekt KGM: Kode som sier at den etterfølgende verdien er i kilo 30E: Kode som sier at pallen er merket med SSCC SS: Kode som sier at den etterfølgende verdien er en SSCC 3: Fortløpende nummerering av varelinjene : Identifikator (i dette tilfelle en GTIN, se etterfølgende kode) EN: Kode som sier at dette er en GTIN 10004: Identifikator (i dette tilfelle leverandørens artikkelnummer) SA: Kode som sier at dette er leverandørens artikkelnummer 91: Kode som sier at leverandøren er ansvarlig for varenummeret 12345YF: identifikator (i dette tilfelle batchnummer, se etterfølgende kode) NB: Kode som sier at dette er batchnummer C: Kode TU: Detaljistenhet (DPAK) F: Kode som betyr at det etterfølgende er navn på DPAK en 12: Kode som betyr Antall som leveres 1: Antall 59: Kode som sier at etterfølgende verdi er antall FPAK i DPAK 2000: Antall ON: Kode som sier at dette er kjøpers bestillingsnummer 12345: Kjøpers bestillingsnummer 3: Linjenummer i kundens bestilling Copyright GS1 Norway Side 27 av 38

28 Pakkseddel nivå 4 Eksponeringspall - Detaljinformasjon PCI+14' DTM+23E: :102' 14: Kode som sier at kolliet er merket med Best-før 23E: Kode som sier at etterfølgende dato er Best-før dato : Best-før dato 102: Dato-format (YYYYMMDD) Copyright GS1 Norway Side 28 av 38

29 4.6 Eksempel Pakkseddel nivå 4 Kundepakket pall Dette eksempelet viser detaljdelen av en pakkseddel for nivå 4 med kundepakket pall. Forsendelsen består av 1 kundepakket pall med 2 bokser. Både pallen og boksene er SSCC-merket. Pakkseddel nivå 4 Kundepakket pall - Detaljinformasjon CPS+1' CPS+2+1' PAC+1+:52+201' MEA+PD+AAD+KGM:460' PCI+30E' GIN+SS ' Pall 1 som de kundepakkede enhetene står på 2: Fortløpende nummerering av CPS-segmentene 1: Indikerer at dette er øverste nivå i en pallestruktur 1: Antall kolli av denne type som tilhører nivået over 52: Kode som sier at enheten er merket iht GS : Kode som sier at enheten er en standard 1/1 Europall 80x120 cm PD: Kode som sier at det etterfølgende er fysiske dimensjoner AAD: Kode som sier at verdien er brutto vekt KGM: Kode som sier at den etterfølgende verdien er i kilo 30E: Kode som sier at pallen er merket med SSCC SS: Kode som sier at den etterfølgende verdien er en SSCC CPS+3+2' Kundepakket enhet 1 (Boks 1): 3: Fortløpende nummerering av CPS-segmentene Copyright GS1 Norway Side 29 av 38

30 Pakkseddel nivå 4 Kundepakket pall - Detaljinformasjon PAC+1+:52+BX' MEA+PD+AAD+KGM:160' PCI+30E' GIN+SS ' 2: Nr på CPS-segmentet som denne forpakning tilhører 1: Antall kolli av denne type som tilhører nivået over 52: Kode som sier at enheten er merket iht GS1-128 BX: Kode som sier at enheten er en plastboks PD: Kode som sier at det etterfølgende er fysiske dimensjoner AAD: Kode som sier at verdien er brutto vekt KGM: Kode som sier at den etterfølgende verdien er i kilo 30E: Kode som sier at pallen er merket med SSCC SS: Kode som sier at den etterfølgende verdien er en SSCC LIN :EN' Første varelinje i kundepakket enhet 1: 1: Fortløpende nummerering av varelinjene : Identifikator (i dette tilfelle en GTIN, se etterfølgende kode) EN: Kode som sier at dette er en GTIN PIA :SA::91' PIA :NB' IMD+C++TU' IMD+F++:::Oksesteik' QTY+12:10' QTY+59:1' 00010: Identifikator (i dette tilfelle leverandørens artikkelnummer) SA: Kode som sier at dette er leverandørens artikkelnummer 91: Kode som sier at leverandøren er ansvarlig for varenummeret : identifikator (i dette tilfelle batchnummer, se etterfølgende kode) NB: Kode som sier at dette er batchnummer C: Kode TU: Detaljistenhet (DPAK) F: Kode som betyr at det etterfølgende er navn på DPAK en 12: Kode som betyr Antall som leveres 10: Antall 59: Kode som sier at etterfølgende verdi er antall FPAK i DPAK Copyright GS1 Norway Side 30 av 38

31 Pakkseddel nivå 4 Kundepakket pall - Detaljinformasjon RFF+ON:12345:1' LOC ' PCI+14' DTM+23E: :102' 1: Antall ON: Kode som sier at dette er kjøpers bestillingsnummer 12345: Kjøpers bestillingsnummer 1: Linjenummer i kundens bestilling 7: betyr at det etterfølgende er GLN til sluttmottaker 14: Kode som sier at kolliet er merket med Best-før 23E: Kode som sier at etterfølgende dato er Best-før dato : Best-før dato 102: Dato-format (YYYYMMDD) LIN :EN' Andre varelinje i kundepakket enhet 1: 2: Fortløpende nummerering av varelinjene : Identifikator (i dette tilfelle en GTIN, se etterfølgende kode) EN: Kode som sier at dette er en GTIN PIA :SA::91' PIA :NB' IMD+C++TU' IMD+F++:::Svinekoteletter' QTY+12:24' QTY+59:1' 00016: Identifikator (i dette tilfelle leverandørens artikkelnummer) SA: Kode som sier at dette er leverandørens artikkelnummer 91: Kode som sier at leverandøren er ansvarlig for varenummeret : identifikator (i dette tilfelle batchnummer, se etterfølgende kode) NB: Kode som sier at dette er batchnummer C: Kode TU: Detaljistenhet (DPAK) F: Kode som betyr at det etterfølgende er navn på DPAK en 12: Kode som betyr Antall som leveres 24: Antall 59: Kode som sier at etterfølgende verdi er antall FPAK i DPAK Copyright GS1 Norway Side 31 av 38

32 Pakkseddel nivå 4 Kundepakket pall - Detaljinformasjon RFF+ON:12345:2' LOC ' PCI+14' DTM+23E: :102' 1: Antall ON: Kode som sier at dette er kjøpers bestillingsnummer 12345: Kjøpers bestillingsnummer 2: Linjenummer i kundens bestilling 7: betyr at det etterfølgende er GLN til sluttmottaker 14: Kode som sier at kolliet er merket med Best-før 23E: Kode som sier at etterfølgende dato er Best-før dato : Best-før dato 102: Dato-format (YYYYMMDD) CPS+4+2' Kundepakket enhet 2 (Boks 2): 4: Fortløpende nummerering av CPS-segmentene 2: Nr på CPS-segmentet som denne forpakning tilhører PAC+1+:52+BX' MEA+PD+AAD+KGM:100' PCI+30E' GIN+SS ' 1: Antall kolli av denne type som tilhører nivået over 52: Kode som sier at enheten er merket iht GS1-128 BX: Kode som sier at enheten er en plastboks PD: Kode som sier at det etterfølgende er fysiske dimensjoner AAD: Kode som sier at verdien er brutto vekt KGM: Kode som sier at den etterfølgende verdien er i kilo 30E: Kode som sier at pallen er merket med SSCC SS: Kode som sier at den etterfølgende verdien er en SSCC LIN :EN' Første varelinje i kundepakket enhet 2: 3: Fortløpende nummerering av varelinjene : varelinjeidentifikator EN: GTIN PIA :SA::91' 00016: Identifikator (i dette tilfelle leverandørens artikkelnummer) SA: Kode som sier at dette er leverandørens artikkelnummer Copyright GS1 Norway Side 32 av 38

33 Pakkseddel nivå 4 Kundepakket pall - Detaljinformasjon PIA :NB' IMD+C++TU' IMD+F++:::Svinekoteletter' QTY+12:48' QTY+59:1' RFF+ON:12345:3' LOC ' PCI+14' DTM+23E: :102' 91: Kode som sier at leverandøren er ansvarlig for varenummeret : identifikator (i dette tilfelle batchnummer, se etterfølgende kode) NB: Kode som sier at dette er batchnummer C: Kode TU: Detaljistenhet (DPAK) F: Kode som betyr at det etterfølgende er navn på DPAK en 12: Kode som betyr Antall som leveres 48: Antall 59: Kode som sier at etterfølgende verdi er antall FPAK i DPAK 1: Antall ON: Kode som sier at dette er kjøpers bestillingsnummer 12345: Kjøpers bestillingsnummer 3: Linjenummer i kundens bestilling 7: betyr at det etterfølgende er GLN til sluttmottaker 14: Kode som sier at kolliet er merket med Best-før 23E: Kode som sier at etterfølgende dato er Best-før dato : Best-før dato 102: Dato-format (YYYYMMDD) Copyright GS1 Norway Side 33 av 38

34 4.7 Eksempel Pakkseddel nivå 3 og 4 i samme melding Dette eksempelet viser detaljdelen av en pakkseddel med nivå 3 og 4 i samme melding. Forsendelsen består av 2 paller, en som inneholder 2 eksponeringspaller og en pall med D-pak. Alle paller er merket med SSCC. Pakkseddel nivå 3 og 4 i samme melding - Detaljinformasjon CPS+1' CPS+2+1' PAC+1+:52+201' MEA+PD+AAD+KGM:90' PCI+30E' GIN+SS ' CPS+3+2' PAC+1+:52+200' 2: Fortløpende nummerering av CPS-segmentene 1: Indikerer at dette er øverste nivå i en pallestruktur 1: Antall kolli av denne type som tilhører nivået over 52: Kode som sier at enheten er merket iht GS : Kode som sier at enheten er en standard 1/1 Europall 80x120 cm PD: Kode som sier at det etterfølgende er fysiske dimensjoner AAD: Kode som sier at verdien er brutto vekt KGM: Kode som sier at den etterfølgende verdien er i kilo 30E: Kode som sier at pallen er merket med SSCC SS: Kode som sier at den etterfølgende verdien er en SSCC 3: Fortløpende nummerering av CPS-segmentene 2: Nr på CPS-segmentet som denne forpakning tilhører 1: Antall kolli av denne type som tilhører nivået over Copyright GS1 Norway Side 34 av 38

Standard for Identifisering og merking av byggevarer

Standard for Identifisering og merking av byggevarer HSH veileder Standard for Identifisering og merking av byggevarer Versjon 1.2 27.08.2010 HSH Veileder Innledning Dette dokumentet er utarbeidet som en del av prosjektet Standardisering. Dokumentet definerer

Detaljer

Vil du ha en god STANDing?

Vil du ha en god STANDing? Vil du ha en god STANDing? Ved å etterleve STAND-standardene bidrar du til å redusere kostnader i hele verdikjeden skape trygg mat for forbruker tilfredsstille myndighetenes krav til emballasjeoptimering

Detaljer

Brukerveiledning Helsekostbransjen Vareregister HKB

Brukerveiledning Helsekostbransjen Vareregister HKB Brukerveiledning Helsekostbransjen Vareregister HKB Versjon 0.8 Oppdatert 10.06.2014 Vedlikeholdes av Norwegian Advisory Services AS post@noads.no Side 1 av 14 Innledning Denne dokumentasjon er ment å

Detaljer

FagAdmin Brukerhåndbok. Programversjon: 4.0 Håndbok, versjon: 4.0 Antall sider: 95 Dato: 22.08.2012

FagAdmin Brukerhåndbok. Programversjon: 4.0 Håndbok, versjon: 4.0 Antall sider: 95 Dato: 22.08.2012 FagAdmin Brukerhåndbok Programversjon: 4.0 Håndbok, versjon: 4.0 Antall sider: 95 Dato: 22.08.2012 Innhold 1. FORORD... 4 2. VELKOMMEN TIL FAGADMIN... 5 3. REGNSKAP / REVISJON... 6 GENERELT... 6 AVDELINGER...

Detaljer

Arbeide med maler Versjon 4.60

Arbeide med maler Versjon 4.60 Arbeide med maler Versjon 4.60 EPiServer AB Finlandsgatan 38 164 74 KISTA www.episerver.com Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold

Detaljer

Mal for fagrom. Hvorfor benytte en ferdig mal for rommet? Eksempel på en startside i et tradisjonelt rom. Eksempel på en startside i et malrom

Mal for fagrom. Hvorfor benytte en ferdig mal for rommet? Eksempel på en startside i et tradisjonelt rom. Eksempel på en startside i et malrom Hvorfor benytte en ferdig mal for rommet? Malene er utarbeidet for å: fremme enhetlig bruk på skolen forenkle tilgang til innhold for elever effektivisere innlegging av innhold for lærer heve det visuelle

Detaljer

Enklere skjemaer for næringslivet: ELMER 2. Retningslinjer for brukergrensesnitt i offentlige skjemaer på Internett

Enklere skjemaer for næringslivet: ELMER 2. Retningslinjer for brukergrensesnitt i offentlige skjemaer på Internett Enklere skjemaer for næringslivet: ELMER 2 Retningslinjer for brukergrensesnitt i offentlige skjemaer på Internett ELMER 2 Retningslinjer for brukergrensesnitt i offentlige skjemaer på Internett Side 2

Detaljer

White paper Prinsippene bak god tekstforfatting

White paper Prinsippene bak god tekstforfatting White paper Prinsippene bak god tekstforfatting I innboksen har du bare noen øyeblikk De viktigste elementene i en overbevisende markedsførings-e-post E-postmarkedsføringsverdenen er full av viktige råd

Detaljer

UNGD OMSb EDRIFT / STUDENT b EDRIFT Handel over grensene

UNGD OMSb EDRIFT / STUDENT b EDRIFT Handel over grensene UNGDOMSbedrift / studentbedrift Handel over grensene FORORD Ungt Entreprenørskap arbeider med entreprenørskap i utdanningen. Vi vil gi unge mennesker mulighet til å utvikle sin kreativitet, skaperglede

Detaljer

Elektronisk registrering i Merverdiavgiftsregisteret

Elektronisk registrering i Merverdiavgiftsregisteret Elektronisk registrering i Merverdiavgiftsregisteret Elektronisk Samordnet registermelding er en løsning for registrering av enheter og foretak og endring av registrerte opplysninger i Enhets-, Foretaks-

Detaljer

Merknader til personopplysningsforskriften kapittel 9:

Merknader til personopplysningsforskriften kapittel 9: Merknader til personopplysningsforskriften kapittel 9: Til 9-1 Virkeområdet for bestemmelsene er innsyn i arbeidstakers e-postkasse mv. Mv viser til 9-1 2. ledd, der det er nærmere angitt hvilke elektroniske

Detaljer

Bruk av sporingsteknologi i virksomheters kjøretøy

Bruk av sporingsteknologi i virksomheters kjøretøy Bruk av sporingsteknologi i virksomheters kjøretøy (januar 2012) Innhold 1. Innledning... 2 2. Regelverk... 2 2.1. Arbeidsmiljøloven... 2 2.2. Personopplysningsloven... 3 2.2.1. Behandlingsgrunnlag...

Detaljer

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER Opplæring for virksomhetens øverste leder i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet ofte stilte spørsmål (mars 2012) Mange av medlemsvirksomhetene i Virke har spørsmål til arbeidsmiljølovens krav til at virksomhetens

Detaljer

Rapport. Sjekkliste for testing av elektroniske meldinger mellom virksomheter Nasjonalt meldingsløft IS 1834

Rapport. Sjekkliste for testing av elektroniske meldinger mellom virksomheter Nasjonalt meldingsløft IS 1834 Rapport Sjekkliste for testing av elektroniske meldinger mellom virksomheter Nasjonalt meldingsløft IS 1834 Heftets tittel: Sjekkliste for testing av elektroniske meldinger mellom virksomheter Utgitt:

Detaljer

Hvordan bruke ByggSøk tiltakshaver

Hvordan bruke ByggSøk tiltakshaver Hvordan bruke ByggSøk tiltakshaver Januar 2012 Direktoratet for Byggkvalitet Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Utfylling av søknad uten ansvarsrett... 3 2 Innlogging... 6 3 Endring av brukerprofil... 6 4 Utfylling

Detaljer

Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10

Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10 Huldt & Lillevik Ansattportal Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om Huldt & Lillevik Ansattportal... 3 Beslutninger før du tar i bruk systemet... 4 Hvordan skal

Detaljer

Når tilskuddsmottakere navngis i budsjettproposisjonene

Når tilskuddsmottakere navngis i budsjettproposisjonene Når tilskuddsmottakere navngis i budsjettproposisjonene En kartlegging av departementenes bruk av adgangen til å avvike fra normalprosedyren for tilskuddsforvaltning RAPPORT 2/2012 Innhold 1 Sammendrag...

Detaljer

Miniguide for lokalt økonomiarbeid

Miniguide for lokalt økonomiarbeid Miniguide for lokalt økonomiarbeid Innhold Innhold... 2 1. Hva skal vi med en miniguide i lokalt økonomiarbeid?... 3 2. Opplæring og skolering... 4 3. Budsjett... 5 4. Rutiner og regnskap... 8 5. Bankkonto...

Detaljer

Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister

Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister Del 1 Spesifikasjon for plankart Spesifikasjon fastsatt 1. juli 2009, med endringer senest pr. 12. juli 2012 1-1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

En vare (artikkel) skal IKKE ha mer enn ett NOBB-nr.

En vare (artikkel) skal IKKE ha mer enn ett NOBB-nr. NOBB prisindeks er den prisen som brukeren tar utgangspunkt i når kostprisen for varen skal beregnes. Rabattering skal skje med utgangspunkt i den enhetsprisen som ligger i NOBB. Oppdatering av priser

Detaljer

Hvordan publisere innhold på KIF sin nye webside?

Hvordan publisere innhold på KIF sin nye webside? Hvordan publisere innhold på KIF sin nye webside? 1 Innledning Dette dokumentet beskriver hvordan man oppretter og publiserer nyheter ved å bruke eredaktør verktøyet. Verktøyet har 3 forskjellige brukernivåer:

Detaljer

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU 2 Flere som skal skrive i samme dokument rettigheter og versjoner Versjon/dato for revisjon: 04.03.2015 P360-klient: Web Utarbeidet av: Monica Blomli Dato: 01.10.2014 Ansvarlig:

Detaljer

Hvordan bruke ByggSøk-byggesak

Hvordan bruke ByggSøk-byggesak Hvordan bruke ByggSøk-byggesak Del 1 Utfylling Del 2 Signering Januar 2012 Direktoratet for Byggkvalitet Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Utfylling av søknad... 3 1.1 Brukernavn og passord... 3 1.2 Rettighet

Detaljer

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket?

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? - en kort veileder 1 Anskaffelsesregelverket 2 gir offentlige myndigheter mange utfordringer. Noen av dem skyldes detaljeringsgraden i regelverket, andre

Detaljer

SPILLEREKKEFØLGE Under finner du et sammendrag som viser i hvilken rekkefølge spillet skal gjennomføres. Spillet der du erobrer verden

SPILLEREKKEFØLGE Under finner du et sammendrag som viser i hvilken rekkefølge spillet skal gjennomføres. Spillet der du erobrer verden 14538i07 2/18/00 4:50 PM Page 1 SPILLEREKKEFØLGE Under finner du et sammendrag som viser i hvilken rekkefølge spillet skal gjennomføres. FORSTERKNINGSFASEN Besittelse av en tredjedel av områdene - Innehar

Detaljer

Logos nytt nytt i Logos!!!

Logos nytt nytt i Logos!!! Logos nytt nytt i Logos!!! Denne utgaven av Logos Nytt vies i sin helhet til lanseringen av den nye versjonen av Logos Logos 6.0. Har du noen gang følt et snev av mismot i det du begynner på en rapport

Detaljer

Regelhefte for: getsmart Kids: Opp til 10

Regelhefte for: getsmart Kids: Opp til 10 Regelhefte for: getsmart Kids: Opp til 10 Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene! Sjekk hjemmesiden for flere powerpoint-presentasjoner.

Detaljer

Retningslinjer for melding av foretakssammenslutning

Retningslinjer for melding av foretakssammenslutning Retningslinjer for melding av foretakssammenslutning Jf. konkurranseloven 18 første, annet, tredje og niende ledd, 18 a og forskrift om melding av foretakssammenslutninger 1 og 2 og 4 til 6. DEL 1 INNLEDNING

Detaljer

VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN

VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN Innholdsfortegnelse: 1. Innledning s.2 2. Når skal vi bruke spørreskjema? s.2 3. Hvem skal spørreskjemaet rettes til?

Detaljer